ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..

2 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία αποτελείται από μία λαβή, στην οποία υπάρχει ενδεικτικές λυχνίες (λάμπα). Στο ένα άκρο της λαβής είναι προσαρμοσμένη μία μυτερή μεταλλική ακίδα, ενώ το άλλο της είναι συνδεδεμένο με αγωγό, ο οποίος στο ελεύθερο άκρο του φέρει συνδετήρα (κροκοδειλάκι) ή ακίδα. Για να διαπιστώσουμε αν σε κάποιο σημείο του κυκλώματος υπάρχει τάση, πιάνουμε με το κροκοδειλάκι ένα γειωμένο σημείο (το σασί του αυτοκινήτου ή τον αρνητικό πόλο του συσσωρευτή) και ακουμπάμε το άκρο της ακίδας στο συγκεκριμένο σημείο του κυκλώματος. Αν η δοκιμαστική λυχνία ανάψει, τότε υπάρχει τάση στο σημείο αυτό (σχ. 1). Η συσκευή αυτή παρέχει ένδειξη για την ύπαρξη ή μη τάσης σε οποιοδήποτε σημείο του κυκλώματος, χωρίς όμως να προσδιορίζει το μέγεθός της (τιμή). Με τη χρήση της δοκιμαστικής λυχνίας δεν υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος του συσσωρευτή. Σχήμα 1 Διαγνωστικός έλεγχος διακοπής ηλεκτρικού κυκλώματος με δοκιμαστική λυχνία. 1.1 Κατασκευάστε το κύκλωμα του σχ Ελέγξτε με τη δοκιμαστική λυχνία τη συνέχεια του κυκλώματος ξεκινώντας από το συν της μπαταρίας έως τη γείωση της λάμπας. 1.3 Μετρήστε στα ίδια σημεία τη διάφορα δυναμικού ως προς τη γείωση (δυναμικό) με ψηφιακό βολτόμετρο. Καταγράψτε τις τιμές : U1= U2= U3.U4 U5...U6= Πού οφείλονται οι διαφορές ; Γίδαρης Ι. Κωνσταντίνος Καθηγητής Εφαρμογών 2

3 2. Πολύμετρα (Multimeters) Τα πολύμετρα είναι όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών. Τα πιο συνηθισμένα μετρούν την τάση και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα ή σε ένα τμήμα του κυκλώματος και την ωμική αντίσταση μεταξύ δύο σημείων ενός κυκλώματος ή μίας συσκευής. Κάθε πολύμετρο αποτελείται από ένα χειροκίνητο μεταγωγικό διακόπτη για την επιλογή του είδους του οργάνου (βολτόμετρο, αμπερόμετρο, ωμόμετρο) και από το σύστημα ένδειξης των τιμών των μετρούμενων μεγεθών. Ανάλογα με τη θέση του μεταγωγικού διακόπτη, διαμορφώνεται και το κύκλωμα του βασικού οργάνου του πολύμετρου. Υπάρχουν δύο τύποι πολυμέτρων : τα αναλογικά και τα ψηφιακά. Στα αναλογικά πολύμετρα το βασικό όργανο φέρει ένα κινητό σύστημα, το οποίο ανάλογα με την τιμή του μετρούμενου μεγέθους, αποκλίνει από τη θέση ισορροπίας του, παρασύροντας έναν δείκτη (βελόνα), που κινείται πάνω σε μία βαθμονομημένη κλίμακα (εικόνα 2). Εικόνα 2 Αναλογικό πολύμετρο Ψηφιακό πολύμετρο Στα ψηφιακά πολύμετρα το βασικό όργανο είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, ενώ το σύστημα ένδειξης είναι μία ψηφιακή οθόνη, στην οποία αναγράφονται κάθε φορά οι τιμές των μετρούμενων μεγεθών (εικόνα 2) Στα αυτοκίνητα σύγχρονης τεχνολογίας, όπου η διαχείριση της λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανικών συστημάτων γίνεται από ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (εγκέφαλους), απαιτείται η χρήση ψηφιακών πολυμέτρων. Τα ψηφιακά όργανα μέτρησης γενικά, παρουσιάζουν υψηλή τιμή αντίστασης εισόδου (από 10 ΜΩ και πάνω), που σημαίνει ότι κατά τη σύνδεσή τους στο κύκλωμα απαιτούν ελάχιστη ένταση ρεύματος, για να λειτουργήσουν. Αντίθετα, τα αναλογικά όργανα μέτρησης λόγω της μικρής τιμής της αντίστασης εισόδου τους, για να λειτουργήσουν, απαιτούν υψηλή (για τα δεδομένα αυτών των ηλεκτρονικών συστημάτων) ένταση ρεύματος. Γίδαρης Ι. Κωνσταντίνος Καθηγητής Εφαρμογών 3

4 Μερικά πολύμετρα παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης περισσότερων μεγεθών, απ ότι τα συνηθισμένα, όπως συχνότητα, στροφές, γωνία επαφής (dwell). Παρέχουν επίσης τη δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης των διόδων, του πυκνωτή, των τρανζίστορ, της συνέχειας των αγωγών, κ.λ.π. 3. Μετρήσεις με πολύμετρο 3.1. Αναλογικό πολύμετρο με δείκτη Αναγνωρίστε ποια μεγέθη μετρά το πολύμετρό σας α/α ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παράδειγμα τάση ~ [V] Πώς επιλέγουμε την περιοχή μέτρησης Απάντηση Αναγνωρίστε τα σύμβολα που φαίνονται κάτω δεξιά στις κλίμακες ανάγνωσης του οργάνου. α/α Σύμβολο Περιγραφή παράδειγμα ~ Όργανο κατάλληλο για εναλλασσόμενα μεγέθη 1 - ~ 2 1 1, Μέτρηση έντασης Γνωρίζουμε ότι: α) Το αμπερόμετρο συνδέεται σε σειρά με την κατανάλωση της οποίας μετράμε την ένταση. β) Το αμπερόμετρο έχει πάρα πολύ μικρή αντίσταση,( θεωρούμε μηδενική την αντίσταση του αμπερόμετρου). Γίδαρης Ι. Κωνσταντίνος Καθηγητής Εφαρμογών 4

5 γ) Η παράλληλη σύνδεση του αμπερόμετρου οδηγεί σε μεγάλο ρεύμα διαρροής (ρεύμα βραχυκύκλωσης) Σχεδιάστε κύκλωμα ενός απλού λαμπτήρα με αμπερόμετρο μέτρησης της έντασης χρησιμοποιώντας τα παρακάτω εξαρτήματα Συνδέστε ένα αμπερόμετρο στο κύκλωμα του σχ.1 και μετρήστε την τιμή της έντασης. Παράδειγμα: Περιοχή μέτρησης (Π) Κλίμακα ανάγνωσης (Κ) Συντελεστής κλίμακας (Σ=Π/Κ) Ένδειξη βελόνας (Ε) Τιμή (Τ=Σ*Ε) Μονάδα A Υπδ = A Υποδ. 10[Α] 10Υποδ/σεις 1[Α/Υπδ/ση] 2.8Υποδ/σεις 1*2,8=2,8 [Α] Περιοχή μέτρησης (Π) Κλίμακα ανάγνωσης (Κ) Συντελεστής κλίμακας (Σ=Π/Κ) Ένδειξη βελόνας (Ε) Τιμή (Τ=Σ*Ε) Μονάδα... Υπo δ =... Υποδ Τι εκφράζει η περιοχή του οργάνου Γίδαρης Ι. Κωνσταντίνος Καθηγητής Εφαρμογών 5

6 3.2 Ψηφιακό πολύμετρο Μέτρηση αντίστασης και συνέχειας αγωγού με ωμόμετρο. Γνωρίζουμε ότι: α) Η μέτρηση της ωμικής αντίστασης με πολύμετρο γίνεται συνδέοντας το ωμόμετρο στα άκρα της αντίστασης. β) Η μέτρηση της αντίστασης γίνεται αφού προηγουμένως αποσυνδεθεί από την πηγή τάσης και από άλλες παράλληλες αντιστάσεις. γ) Γεφυρώνουμε πρώτα τους ακροδέκτες του ωμόμετρου και ελέγχουμε το μηδενισμό του οργάνου. Ω Μετρήστε τις αντιστάσεις στα παρακάτω εξαρτήματα και σχολιάστε το αποτέλεσμα (διάγνωση). α/α Εξάρτημα Προδιαγραφή Μέτρηση Διάγνωση Παράδειγμα Πρωτ. Πολ/στή R=2-3 [Ω] R=0,6 [Ω] Είναι βραχυκυκλωμένο 1 Πρωτ. Πολ/στή R=3-4 [Ω] 2 Δευτ. Πολ/στή R=3 [ΚΩ] 3 Συνέχεια διακόπτη 4 Συνέχεια διακόπτη Κλειστός R=0,1 [Ω] Ανοιχτός R>10 Μ[Ω] Στο παρακάτω διάγραμμα του πολλαπλασιαστή σχεδιάστε τη σύνδεση του ωμόμετρου για τη μέτρηση της αντίστασης του πρωτεύοντος τυλίγματος του. Γίδαρης Ι. Κωνσταντίνος Καθηγητής Εφαρμογών 6

7 Τι αντίσταση θα μας δείξει το Ωμόμετρο της παρακάτω σύνδεσης R = [Ω] εάν Ε= 12[V], I= 10 [A] Απάντηση: Έλεγχος ποτενσιόμετρου με πολύμετρο. Ποτενσιόμετρο είναι μία μηχανικά μεταβαλλόμενη αντίσταση όπως στο σχήμα. Ο ακροδέκτης 2 καταλήγει σε δρομέα ο οποίος ολισθαίνει σε σταθερή αντίσταση R μεταξύ των άκρων 1 και 3. Μεταξύ των ακροδεκτών 1 και 2 ανάλογα με τη θέση του δρομέα έχουμε κλάσμα της αντίστασης από 0 έως 100% R. Επομένως στο ποτενσιόμετρο του αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού (επιταχυντή) της πινακίδας, η διάγνωση συνίσταται σε δύο φάσεις: α) μέτρηση της αντίστασης στους ακροδέκτες (Α και Β) της σταθερής αντίστασης R. R=... β) Μέτρηση της αντίστασης στους ακροδέκτες (Α και C) μετακινώντας το δρομέα της αντίστασης σε όλη τη διαδρομή του. θέση αντίσταση R Παραδείγματα εφαρμογής: Α) Αισθητήρας θέσης πεταλούδας γκαζιού Β) Αισθητήρας μετρητή όγκου αέρα Γ) Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού Γίδαρης Ι. Κωνσταντίνος Καθηγητής Εφαρμογών 7

8 3.2.2 Μετρήσεις με Βολτόμετρο V Σύμβολο Γνωρίζουμε ότι: Α) το βολτόμετρο συνδέεται παράλληλα με την κατανάλωση ή την πηγή που πρόκειται να μετρήσουμε την τάση της. Β) Παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη εσωτερική αντίσταση (θεωρούμε άπειρη την αντίσταση του βολτόμετρου) Συνδέστε το παρακάτω απλό κύκλωμα 1. Κύκλωμα 1 1) Μετρήστε πρώτα την τάση της πηγής V 1. Κατόπιν: 2) Μετρήστε την τάση V2 στο άκρο 2 του λαμπτήρα L1 και τη γείωση: α) με ανοιχτό το διακόπτη V2 = β) με κλειστό τον διακόπτη V2 = 3) Μετρήστε την τάση V3 στο άκρο 4 του λαμπτήρα L2 και τη γείωση. α) με ανοιχτό το διακόπτη V3 =. β) με κλειστό το διακόπτη V3 =.. Παρατηρήσεις: Ποιες μετρήσεις μας δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση του κυκλώματος από: α) Το Συν (+) της πηγής έως τον ακροδέκτη 2 του λαμπτήρα L1; Με ποιο τρόπο; β) Τον ακροδέκτη 4 του λαμπτήρα L2 και τη γείωση; Με ποιο τρόπο; Γίδαρης Ι. Κωνσταντίνος Καθηγητής Εφαρμογών 8

9 Βραχυκυκλώστε το λαμπτήρα L1 όπως το παρακάτω κύκλωμα 2. Κύκλωμα 2 1) Μετρήστε πρώτα την τάση της πηγής V 1. Κατόπιν: 2) Μετρήστε την τάση V2 στο άκρο 2 του λαμπτήρα L1: α) με ανοιχτό το διακόπτη V2 =. β) με κλειστό τον διακόπτη V 2 =.. 3) Μετρήστε την τάση V3 στο άκρο 4 του λαμπτήρα L2 και τη γείωση. α) με ανοιχτό το διακόπτη V3 =. β) με κλειστό το διακόπτη V3 =.. Γενικές ερωτήσεις από τα κυκλώματα 1 και 2 1. Με ποιες μετρήσεις θα καταλάβουμε ότι υπάρχει η λυχνία L 1 στο κύκλωμα και πώς; Απάντηση. 2. Με ποιες μετρήσεις θα καταλάβουμε ότι ο διακόπτης Δ είναι σε καλή κατάσταση και πώς; Απάντηση. 3. Με ποιες μετρήσεις θα καταλάβουμε ότι το κύκλωμα από το + της πηγής έως τον ακροδέκτη 1 του λαμπτήρα είναι σε καλή κατάσταση και πώς; Απάντηση. Γίδαρης Ι. Κωνσταντίνος Καθηγητής Εφαρμογών 9

10 4. α. Τι συσκευή μέτρησης χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε ; β. Πως συνδέεται όργανο μέτρησης στο προς μέτρηση κύκλωμα ; 1. Ηλεκτρικές μετρήσεις α. Τάση:. β. Σύνδεση :. α. Αντίσταση:. β. Σύνδεση:.. α. Ένταση: β. Σύνδεση:.. 5. Έλεγχος ηλεκτρονόμου (ρελέ) Κανονικά ανοικτό Ποιο είδος ρελέ απεικονίζει το διπλανό σχήμα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κανονικά ανοικτό 2. Με την βοήθεια ποιών επαφών ελέγχετε το πηνίο του ρελέ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τις επαφές 3. Πρέπει να προσέξετε πολικότητα κατά την τοποθέτηση ή όχι; ΑΠΑΝΤΗΣΗ:.. 4. Μέσα από ποιες επαφές περνάει το ρεύμα του φορτίου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από τις επαφές.. 5. Πόσο υψηλό μπορεί να είναι το φορτίο σε ένα τέτοιο ρελέ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 20 έως 30 Α 6. Πόσο είναι το ρεύμα ενεργοποίησης ενός ρελέ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Περίπου 0,2 Α Γίδαρης Ι. Κωνσταντίνος Καθηγητής Εφαρμογών 10

11 6. Έλεγχος ηλεκτρονόμου (ρελέ) Ρελέ μεταφοράς α Ποιο είδος ρελέ απεικονίζει το διπλανό σχήμα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ρελέ μεταφοράς 2. Με την βοήθεια ποιών επαφών ελέγχετε το ρεύμα του φορτίου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τις επαφές. 3. Πότε περνάει το ρεύμα του φορτίου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) Με απενεργοποιημένο το ρελέ το ρεύμα του φορτίου περνάει από τις επαφές.. β) Όταν ενεργοποιηθεί το ρελέ το ρεύμα του φορτίου περνάει από τις επαφές.. 4. Με την βοήθεια ποιών επαφών ελέγχετε το πηνίο του ρελέ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τις επαφές. Γίδαρης Ι. Κωνσταντίνος Καθηγητής Εφαρμογών 11

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1

Εργαστηριακή άσκηση 1 Εργαστηριακή άσκηση 1 Α. Εισαγωγή στα ηλεκτρικά όργανα και μετρήσεις ΣΚΟΠΟΣ Η απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τα διάφορα όργανα των ηλεκτρικών μετρήσεων (εξαρτήματα οργάνων, διάκριση οργάνων, συμβολισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Δ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Δ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Δ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των ηλεκτρολόγων Δ ειδικότητας εξετάζονται στο θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Raster (Ράστερ) ή Breadboard

Raster (Ράστερ) ή Breadboard Raster (Ράστερ) ή Breadboard Χρησιμοποιείται στη σύνθεση των κυκλωμάτων (Σχήμα 1.1). Σε ένα ράστερ οι κατακόρυφες πεντάδες από τρύπες ενώνονται μεταξύ τους αγώγιμα με τη βοήθεια ελασμάτων χαλκού. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας

Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Πασχαλέρης Βασίλειος ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γεωργίου Θεόδωρος Κατσιρντή Άννα ΣΕΡΡΕΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των ηλεκτρονίων

Θεωρία των ηλεκτρονίων Θεωρία των ηλεκτρονίων Ύλη είναι οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο λόγω του όγκου του. Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος από τον 5ον π.χ. αιώνα είχε συλλάβει την έννοια του ατόμου. Ο ηλεκτρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των ηλεκτρολόγων Α ειδικότητας εξετάζονται στο θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 2 ης ενότητας Το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά Γενικά Σήμερα η ηλεκτρική ενέργεια συνήθως για λόγους πρακτικούς και οικονομικούς προσφέρετε από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) με τη μορφή εναλλασσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ FSA 560 ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 1 Ανάλυση ηλεκτρικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ OERSTED - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Στα 1820 ο Δανός φυσικός Oersted τοποθέτησε κοντά σε έναν ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μια μαγνητική βελόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ονοματεπώνυμο Καθηγήτρια: Εγγλεζάκη Φρίντα Βαθμός Γ Γυμνασίου Τμήμα Ημερομηνία ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Όργανα που θα χρησιμοποιήσεις στις ασκήσεις Ηλεκτρικό στοιχείο (κοινή μπαταρία)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων Πάτρα 2010 Γιώργος Αντωνόπουλος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 0: Ηλεκτρικά Κυκλώματα, LED, και Διακόπτες

Εργαστήριο 0: Ηλεκτρικά Κυκλώματα, LED, και Διακόπτες ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2015 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 0: Ηλεκτρικά Κυκλώματα, LED, και Διακόπτες Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 (βδομάδα 1) Το Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα