ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ

2 Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ & ΌΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Εποχικότητα πωλήσεων Πελάτες Α' Ύλες Γεωγραφική Κατανοµή Προµηθευτών Εσωτερικού - Εξωτερικού Προµηθευτές ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παραγόµενα Προϊόντα Νέα προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Χρησιµοποιούµενη τεχνολογία Πολιτική Έρευνας και Ανάπτυξης ίκτυο Πωλήσεων Συµβάσεις Υπηρεσιών ιαχείρισης µε Συνδεδεµένες Εταιρίες ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις, Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Άυλα δικαιώµατα ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΆΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

3 5.15 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΥΓΕΙΑΣ ιαγνωστικά Κέντρα Ανταγωνισµός στον Κλάδο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ ΈΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΈΞΟ Α ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ενεργητικό Παθητικό ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 31/12/ /12/ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού Ανώνυµη Εταιρία ΑΚΜΑ Α.Ε Αργινώντας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε Ιχθυοτροφεία Φιδονησίου Α.Ε ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ανώνυµη Γεωργική και Εµπορική Εταιρία Υδατοκαλλιεργειών RHODOS AQUACULTURE Α.Γ.Ε.Ε Ανώνυµη Εξαγωγική Εισαγωγική Εταιρία Εµπορίας Ιχθύων Marvet Aqua Biotech Hellenic Α.Ε ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

4 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΚΑΤΣΑ Α.Ε ΑΚΜΑ Α.Ε ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε

5 Έκθεση Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου Αγαπητοί Μέτοχοι, Όπως τονίσαµε στην προηγούµενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ενώ το 2001 αποτελούσε µία περίοδο εκσυγχρονισµού και εξυγίανσης της Εταιρίας, το 2002 οι προσπάθειες της ιοίκησης της Εταιρίας συγκεντρώθηκαν στην αύξηση των πωλήσεων και των κερδών, µε κύριο στόχο τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για τη συνεχή κερδοφόρο ανάπτυξη της Εταιρίας. Πράγµατι, τη χρονιά που πέρασε, τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρίας ξεπέρασαν τα 4,5 εκ. ευρώ, ενώ το 2001 ήταν περίπου 1,5 εκ. ευρώ. Η εταιρία το 2002 ήταν πρώτη σε µερίδιο αγοράς, καταλαµβάνοντας ποσοστό 33% περίπου, το οποίο αναµένεται να αυξηθεί σε 35% το Επίσης, από µηδενικές εξαγωγές το 2002, η Εταιρία κατόρθωσε, κατά τη διάρκεια του 2002, να εξαγάγει τόνους ενώ υπολογίζεται ότι οι εξαγωγές το 2003 θα ανέλθουν σε τόνους. Η στρατηγική της εταιρίας αναπτύσσεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος επικεντρώνεται στην πλήρη καθετοποίηση µέσα στον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών µε: α) συµµετοχή στην έρευνα & ανάπτυξη, β) παραγωγή προϊόντων ιχθυοτροφών και ιχθυοκαλλιέργειας και γ) εµπορία των ιδίων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο δεύτερος άξονας αφορά αυτή καθεαυτή την εξασφάλιση της βιώσιµης κερδοφορίας για την εταιρία. Η διοίκηση έχει σχεδιάσει πενταετές επενδυτικό πρόγραµµα το οποίο απαιτεί περίπου 20,0 εκ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα προέλθουν από αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, µετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια, αποθεµατοποίηση κερδών και κρατικές επιδοτήσεις. Σ' αυτό το πλαίσιο, υπεγράφη το 2002 συµφωνία εξαγοράς του 50% των ιχθυοκαλλιεργειών Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ ΟΥ Α.Ε., ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε., Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε., και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε., και εντός του 2003 σχεδιάζεται η εξαγορά του υπολοίπου 50%, γεγονός που θα συµβάλλει στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της για καθετοποίηση, παραγωγή και εµπορία επωνύµου προϊόντος. Περαιτέρω, η Εταιρία, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρηµατικού της σχεδίου για καθετοποίηση της δραστηριότητάς της και επέκταση στην έρευνα και ανάπτυξη (research & development) υπέγραψε, από κοινού µε το "Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης" (ΙΘΑΒΙΚ) και την εταιρία "Veterin Α.Β.Ε.Ε.", την σύσταση της εταιρίας "AQUA BIOTECH HELLENIC Ανώνυµη Συµβουλευτική, Εµπορική, Τεχνολογική Εταιρία Στήριξης & Ανάπτυξης Έρευνας". Η Εταιρία, αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας της "AQUA BIOTECH HELLENIC" θα αναπτύξει νέα καινοτόµα προϊόντα ιχθυοτροφών, φιλικότερα προς το υδάτινο περιβάλλον, και άριστα προσαρµοσµένα στις ανάγκες θρέψης κάθε είδους ψαριού. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η άρση του καθεστώτος επιτήρησης της µετοχής της Εταιρίας, ως αποτέλεσµα των ενεργειών της διοίκησης της Εταιρίας, είχε ως συνέπεια την αύξηση της τιµής της µετοχής, η οποία από 1,50 περίπου τον Σεπτέµβριο του 2002, έφτασε στα 5,00 περίπου στο τέλος του 2002, ενώ το τελευταίο διάστηµα έχει σταθεροποιηθεί γύρω στα 4,00. Έτσι, η εµπορευσιµότητα της -4 -

6 µετοχής έχει αυξηθεί οριακά και αναµένεται να αυξηθεί ακόµα περισσότερο µετά την προγραµµατισµένη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, οπότε θα διευρυνθεί η διασπορά των µετοχών της εταιρίας. Μετά την επίτευξη των στόχων του 2002, η διοίκηση της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια του 2003, στοχεύει κυρίως στη σταθεροποίηση της θέσης που κατέλαβε το 2002, προκειµένου µετά την απαραίτητη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, να προχωρήσει σε περαιτέρω κερδοφόρο ανάπτυξη το Οι παραπάνω παρατιθέµενες προβλέψεις για τα αποτελέσµατα της εταιρίας στηρίζονται στα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία που έχει η διοίκηση της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.". Πάγια πρακτική της διοίκησης είναι να φροντίζει για την ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά µε την εξέλιξη των αποτελεσµάτων, µε επίσηµες εταιρικές ανακοινώσεις. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων (θετικών ή αρνητικών) από τις παραπάνω προβλέψεις, απόφαση της διοίκησης είναι να εκδίδεται έκτακτη ανακοίνωση. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εµπιστοσύνη που δείχνετε στη ιοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας, επενδύοντας σε αυτήν. Ιωσήφ Γλυνιαδάκης Πρόεδρος του.σ. -5 -

7 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας 1.1 Γενικά Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο αναφέρονται στις 31/12/2002, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του ελτίου καλύπτει όλες τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Πανεπιστηµίου 39, , Αθήνα και Ζευγολατιό Κορινθίας, (Αρµόδιοι: κα Ευαγγελία Κοφινά και κα Κατερίνα Κονδυλάκη, τηλ ). Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.: Ιωσήφ Γλυνιαδάκης, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ελευθέριος Τσακανίκας Αντιπρόεδρος- Εντεταλµένος Σύµβουλος Βαρθολοµαίος Αντώνιος Εντεταλµένος Σύµβουλος Αναστασίου Σταύρος, Γενικός ιευθυντής Κώστας Κατσογιάννης ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (στο εξής η Εταιρία) δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο. 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. (πρώην ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.) για τις χρήσεις έχουν -6 -

8 ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Γρηγόριο ηµόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 10501) της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ( ιεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 3, , Αθήνα, τηλ ). Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τις χρήσεις έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Γρηγόριο Λιούλια (ΑΜ ΣΟΕΛ 13781) της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ( ιεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 3, , Αθήνα, τηλ ). Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για τη χρήση 2001 και 2002 έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Απόστολο Θ. Πολύζο (ΑΜ ΣΟΕΛ 14491) της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ( ιεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 3, , Αθήνα, τηλ ). Ειδικότερα, στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της Χρήσης 2002 η Εταιρία σηµειώνει τα παρακάτω: (1) Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρίες ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (µητρική εταιρία) και τις θυγατρικές της: α) ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΚΑΤΣΑ Α.Ε. µε ποσοστό 100% (άµεση συµµετοχή), β) ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µε ποσοστό 47,5% (άµεση συµµετοχή), γ) ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. µε ποσοστό 46% (άµεση συµµετοχή) και δ) ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. µε ποσοστό 50% (άµεση συµµετοχή). Η ενοποίηση έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 90 µέχρι και 109 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιριών, για µεν την εταιρία ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΚΑΤΣΑ Α.Ε. µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, για δε τις λοιπές εταιρίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποίηση για πρώτη φορά, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. (2) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης (3) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31/12/2002, ανέρχεται σε 159 άτοµα. (4) Οι παγιοποιήσεις στην τρέχουσα περίοδο 01/01 31/12/2002 ανήλθαν σε ,82. (5) εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. (6) Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων έγινε στη χρήση 2000, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/1992. (7) Επί των παγίων στοιχείων της µητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας ύψους ,00 για υπόλοιπο δανείου που στις 31/12/2002 ανέρχεται στο ποσό των ,13. (8) Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης χρήσεως παρατίθενται όπως περιλαµβάνονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως εκείνης. (9) Κατά της χρήση 2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Μητρικής Εταιρίας αυξήθηκε κατά ,75 ως εξής: α) Κατά ,31 µε κεφαλαιοποίηση από διαφορά έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο. β) Κατά ,46 µε κεφαλαιοποίηση αναπροσαρµογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων -7 -

9 Ν.2065/1992. γ) Κατά 8.214,67 µε κεφαλαιοποίηση λοιπών αποθεµατικών. δ) Κατά ,00 µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων µετοχών. ε) Κατά ,31 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,37 και τιµή διάθεσης 4, η οποία θα καλυφθεί µε δηµόσια εγγραφή. Στο πιστοποιητικό ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2002 της Εταιρίας επισηµαίνονται τα ακόλουθα: Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κώδ.ν.2190/1920 "περί ανωνύµων εταιριών", τον τρίτο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Εκθέσεως ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Από τον έλεγχό µας αυτό προέκυψαν τα εξής: (1) Η µητρική εταιρεία σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία (άρθρο 37 Ν.2874/2000), τις ζηµιές που προέκυψαν στην χρήση 2000 από πώληση και αποτίµηση χρεογράφων, συνολικού ποσού ,53, τις εµφάνισε στο λογαριασµό του Ενεργητικού Β.4 "Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως", για να αποσβεσθούν ισόποσα σε πέντε χρήσεις, ενώ σύµφωνα µε τον κωδ.ν.2190/1920 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής. Οι αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις ,91 καταχωρήθηκαν απευθείας στα αποθεµατικά και έτσι τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά το αναπόσβεστο υπόλοιπο ,80. (2) Για χρεωστικά υπόλοιπα προερχόµενα από την προηγούµενη χρήση ποσού ,00 περίπου, που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς του Ενεργητικού "Πελάτες", "Επιταγές σε καθυστέρηση" και "Επισφάλειες επίδικοι πελάτες", έχει σχηµατιστεί από την µητρική εταιρία πρόβλεψη ,50, η οποία δεν κρίνεται επαρκής να καλύψει τη ζηµιά που θα προκύψει από µη είσπραξη µέρους των απαιτήσεων αυτών. Η ζηµιά αυτή θα ανέλθει, κατά την εκτίµησή µας, σε ,00 περίπου. (3) Η µητρική εταιρία, καταχώρησε κατευθείαν στα αποθεµατικά ποσό ,95, που αφορά ζηµιά από αποτίµηση χρεογράφων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920 το ποσό αυτό θα έπρεπε να είχε επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης. (4) εν σχηµατίστηκε η προβλεπόµενη από την παρ. 14 του άρθρου 42 του κωδ.ν.2190/1920, πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ποσού ,00 περίπου, από το οποίο ποσό ,00 περίπου αφορά την κλειόµενη χρήση. (5) Από τη θυγατρική εταιρία ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΚΑΤΣΑ Α.Ε. για τη χρήση 2002 λογίστηκαν µικρότερες αποσβέσεις κατά ,00 περίπου, µε συνέπεια την ισόποση βελτίωση των αποτελεσµάτων. -8 -

10 (6) Η µητρική εταιρία και η θυγατρική της ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΚΑΤΣΑ Α.Ε. έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000 και κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις έχουν καταστεί οριστικές έως και τη χρήση αυτή. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920 και απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρία, και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της Φορολογικοί Έλεγχοι Η Εταιρία δεν έχει φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεµότητες, είναι δε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2000, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2001 και συνεπώς οι υποχρεώσεις της από φόρους -τέλη δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Εταιρία έχει υποβάλει από 15/01/2003 Αίτηση ιενέργειας Φορολογικού Ελέγχου προς τον προϊστάµενο των Εθνικών Ελεγκτικών Κέντρων Αθηνών για την ανέλεγκτη χρήση του Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών της χρήσεως 2001 & της περιόδου 1/1/ /09/2002. Σύµφωνα µε τον οικονοµικό έλεγχο, σε τυχόν φορολογικό έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας από τις φορολογικές αρχές, µε βάση και τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων των εταιριών ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. αλλά και τη γενικότερη πρακτική των φορολογικών αρχών, ενδέχεται να προκύψουν λογιστικές διαφορές από δαπάνες που συνήθως απορρίπτονται είτε χαρακτηριζόµενες ως µη παραγωγικές, είτε επειδή δεν θα έχουν πλήρη αιτιολόγηση ως προς τη σκοπιµότητά τους. Οι λογιστικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν και αφορούν κυρίως στους λογαριασµούς των «παροχών τρίτων», «αµοιβών ελεύθερων επαγγελµατιών», «εξόδων ταξιδιού εσωτερικού και εξωτερικού», «εξόδων µεταφορών», «εξόδων υποδοχής και φιλοξενίας», και ενδεχοµένως και σε άλλους λογαριασµούς έχουν ως εξής: Περίοδος Λογιστικές ιαφορές (σε χιλ. ) % Φόρου Πρόσθετος Φόρος Εισοδήµατος (σε χιλ. ) 1/1-31/12/ ,5 35% 102,7 1/1-30/09/ ,7 35% 51,3 Πιθανολογούµενες πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 154,0-9 -

11 Το ποσό των 154 χιλ., πιθανολογείται ως αποτέλεσµα του τακτικού φορολογικού ελέγχου της περιόδου 2001 (1/1-31/12/01) καθώς και της περιόδου 1/1-30/9/2002 και µετά από τον τελικό συµβιβασµό και όχι µε τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορολογικού κλεισίµατος των βιβλίων της χρήσης αυτής (π.χ. Υπουργική απόφαση, Νόµο, κλπ), από τον οποίο µπορεί να προκύψουν εντελώς άλλα ποσά πρόσθετων φόρων για την Εταιρία

12 2 Πρόσωπα των οποίων οι Συναλλαγές υπόκεινται στις προϋποθέσεις της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 8 της Απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη γνωστοποίηση της Εταιρίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στις 31/03/2003. Γλυνιαδάκης Ιωσήφ... Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Τσακανίκας Ελευθέριος...Αντιπρόεδρος Εντεταλµένος Σύµβουλος Βαρθολοµαίος Αντώνιος...Εντεταλµένος Σύµβουλος Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων Μητσόπουλος Βασίλειος... Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου Σαρσέντης Βασίλειος... Μη εκτελεστικό Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου Πάτκος Βασίλειος... Μη εκτελεστικό Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου Κεχρή Παρασκευή Ευαγγελία... Μη εκτελεστικό Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου Κοφινά Ευαγγελία...Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων Κατσογιάννης Κωνσταντίνος...Οικονοµικός ιευθυντής Αναστασίου Σταύρος...Γενικός ιευθυντής Ζουγλής Γεώργιος...Προϊστάµενος Λογιστηρίου Παναγιωτόπουλος Αργύρης...Εσωτερικός Ελεγκτής Πολύζος Απόστολος...Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ευρωσυµµετοχές Κεφαλαίου & Επενδύσεων Α.Ε....Συµµετοχή ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε....Συµµετοχή Σύµφωνα µε τις γνωστοποιήσεις που έγιναν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά ηµερολογιακό τρίµηνο, για το έτος 2002, έως και τον Μάρτιο του 2003, τα πρόσωπα των οποίων οι συναλλαγές δεν υπόκεινται πλέον στις προϋποθέσεις της απόφασης 5/204/ , λόγω ανάκλησης των αρµοδιοτήτων τους, είναι οι παρακάτω: Γεώργιος Μαλόγλου (Μέλος.Σ. Συντονιστής Οικονοµικού Προγραµµατισµού), Αριστείδης Χρόνης (Μη εκτελεστικό µέλος.σ.), Γεώργιος Ζουµής (Μη εκτελεστικό Μέλος.Σ./ Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου), Βέρα Χαλκίδη (Μη εκτελεστικό Μέλος.Σ.), Μάριος Κυριάκου (Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής)

13 3 ικαιώµατα Μετόχων 3.1 Γενικά Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος 10 µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή, παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην ελληνική νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν οριστεί εκπρόσωπος, τότε τα δικαιώµατα των συγκύριων µετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν µπορούν να ασκηθούν. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην

14 Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δε συµµορφώνονται µε τα παραπάνω, θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: (1) Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920, και (2) Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους µε ανακοινώσεις στον ηµερήσιο Τύπο. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 3.2 Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/1994 άρθρο 109), οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες (πλην τραπεζών) οι µετοχές των οποίων είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει

15 Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής Εταιρίας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι για το µέρος των κερδών της µητρικής Εταιρίας που προέρχονται από µερίσµατα προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό 5% το οποίο στη συνέχεια φορολογείται µε συντελεστή φόρου 35%, καθόσον αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή τους

16 4 Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Οι µετοχές της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. το Σηµειώνεται ότι η αρχική επωνυµία της Εταιρίας ήταν ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε., ιδρυθείσα την Το 1998 οι µετοχές της εταιρίας εισήχθησαν στην παράλληλη Αγορά του Χ.Α. και το εκέµβριο του 1999 το 66,5% των µετοχών της εξαγοράστηκε από την Εταιρία Συµµετοχών ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.. Τον Ιούλιο του 2000 η εταιρία µετονοµάζεται σε ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. µε ταυτόχρονη απόσχιση του κλάδου των χηµικών. Η εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε., τον Νοέµβριο του 2001, συγχώνευσε δι απορροφήσεως τη ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και µετονοµάστηκε σε ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.. Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται συνοπτικά στοιχεία της τιµής της µετοχής και του όγκου συναλλαγών της εταιρίας, ανά µήνα, για το διάστηµα από έως Γενικός είκτης είκτης Τροφίµων ΠΕΡΣΕΥΣ Ηµερ/νία Κλείσιµο Όγκος (τεµ.)* 31/1/ ,75 782,22 3, /2/ ,89 756,63 3, /3/ ,72 736,18 3, /4/ ,35 715,72 2, /5/ ,56 724,24 2, /6/ ,86 722,73 2, /7/ ,39 690,79 2, /8/ ,06 648,29 2, /9/ ,52 566,73 1, /10/ ,28 573,61 2, /11/ ,83 557,19 4, /12/ ,42 437,86 5, /1/ ,59 371,50 4, /2/ ,06 366,91 3, /3/ ,30 337,18 3, /4/ ,52 393,49 3, * οι τιµές αναφέρονται στον συνολικό όγκο του µήνα 4.1 Πορεία Τιµής Μετοχής & Όγκου Συναλλαγών Στοιχεία Κοινής Ανώνυµης Μετοχής Από έως Μέση Τιµή Μετοχής 3,39 Μέγιστη Τιµή Μετοχής 5,34 Ελάχιστη Τιµή Μετοχής 1,20 Μέσος Ηµερήσιος Όγκος Συναλλαγών 2573,52 τεµάχια

17 Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της µετοχής της Εταιρίας, σε σχέση µε την πορεία του Γενικού είκτης του Χ.Α. και του κλάδου Τροφίµων, για το διάστηµα από έως % 120% Γ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΣΕΥΣ 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ιαν-02 Φεβ-02 Μαρ-02 Απρ-02 Μαϊ-02 Ιουν-02 Ιουλ-02 Αυγ-02 Σεπ-02 Οκτ-02 Νοε-02 εκ-02 Ιαν-03 Φεβ-03 Μαρ-03 Απρ-03 Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η εξέλιξη του µηνιαίου όγκου συναλλαγών των µετοχών της εταιρίας, για το ίδιο διάστηµα Ογκος Συναλλαγών ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) Ογκος 0 Ιαν-02 Φεβ-02 Μαρ-02 Απρ-02 Μαϊ-02 Ιουν-02 Ιουλ-02 Αυγ-02 Σεπ-02 Οκτ-02 Νοε-02 εκ-02 Ιαν-03 Φεβ-03 Μαρ-03 Απρ

18 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 5.1 Γενικές Πληροφορίες Η ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., όπως ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/10/2001 ιδρύθηκε το έτος 1968 (ΦΕΚ 1211/ ), εδρεύει στο ήµο Αθηνών, επί της οδού Πανεπιστηµίου 39, ΑΘΗΝΑ τηλ., , µε υποκατάστηµα το εργοστάσιο στο Ζευγολατιό Κορινθίας και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Α.Μ. 1186/06/Β/86/28). Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε µέχρι την 31η εκεµβρίου Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/10/2001 που ενέκρινε τη συγχώνευση των εταιριών ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - BIOMHXANIA EI ΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ είναι ο παρακάτω: Α. (1) Η παρασκευή και η διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και τροφών για οικιακά ζώα (pet). (2) Η εµπορία ( αγορές πωλήσεις) παντός είδους ζωοτροφών και ειδών εξοπλισµού κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών µονάδων και µονάδων παραγωγής τροφών για οικιακά ζώα (pet food). (3) Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. (4) Κάθε άλλης συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή υπηρεσία. Β. Η συµµετοχή σε νέες ή υπάρχουσες εταιρείες οποιουδήποτε σκοπού και εταιρικού τύπου µε σκοπό την δηµιουργία οικονοµικών δεσµών διαρκείας και ιδίως τον έλεγχο τους από την εταιρεία. Γ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας µέσω της θυγατρικής της εταιρείας «ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε.», η οποία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί: (1) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εφόσον επιτρέπεται από τη νοµοθεσία, µε σκοπό όµοιο ή παρεµφερή µε το βιοµηχανικό ή εµπορικό κλάδο της εταιρείας ή µε οποιοδήποτε σκοπό όσον αφορά το συµµετοχικό κλάδο της εταιρείας. (2) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. (3) Να ιδρύει, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, εργοστάσια ή υποκαταστήµατα ή πρακτορεία

19 (4) Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες συµβούλων για τις άνω περιπτώσεις. (5) Να αναλαµβάνει αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού και του εσωτερικού, συναφών µε το σκοπό της εταιρείας. (6) Να µεταφέρει είδη µε ίδια ή ξένα µεταφορικά µέσα. (7) Να εισάγει και εξάγει ίδια και συναφή προϊόντα και πρώτες ύλες. (8) Να οργανώνει σεµινάρια και διαλέξεις µε θέµατα σχετικά µε το σκοπό της Εταιρείας. Σύµφωνα µε τον νοµικό έλεγχο που διενεργήθηκε, η Εταιρία κατέχει τις εξής άδειες και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και συγκεκριµένα : (1) Την µε αριθµ. Οικ. 2550/ Απόφαση της Νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης Κορινθίας ( /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) και ειδικότερα του Τµήµατος Περιβάλλοντος, δυνάµει της οποίας περιέχεται έγκριση περιβαλοντολλογικών όρων της υφιστάµενης µονάδας µετά κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης της Ζωοτεχνικής Κορινθίας Α.Ε. που εδρεύει στη θέση «Στανοτόπι» Καλεντζίου του ήµου Ζευγολατιού. (2) Την µε αριθµ. Φ 14/1888/ από το Τµήµα Λειτουργίας Βιοµηχανιών της ιεύθυνσης Βιοµηχανίας της Νοµαρχίας Κορίνθου µε την οποία παρέχεται στην Ζωοτεχνική Κορινθίας Α.Ε. Άδεια Λειτουργίας ύστερα από άδεια µηχανολογικής επέκτασης και κτιριακής επέκτασης για την µονάδα ζωοτροφών ιχθυοτροφών της Εταιρείας. Η εν λόγω άδεια λήγει την 11η Νοεµβρίου (3) Την µε αριθµό Φ14/736/ Απόφαση της ιεύθυνσης Βιοµηχανίας της Νοµαρχίας Κορίνθου µε την οποία παρέχεται πλέον ανανέωση της άδειας λειτουργίας, που ήδη υπήρχε µε δικαιούχο την Εταιρεία Ζωοτεχνική Κορινθίας Α.Ε., στην Εταιρεία. Οι ως άνω άδειες δεν έχουν µέχρι σήµερα ανακληθεί. Η δραστηριότητα της Εταιρίας κατά τον κωδικό ΣΤΑΚΟ αφορά στην παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα καθώς και συµπληρωµένων ζωοτροφών. 5.2 Ιστορικό Η Εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προήλθε: (1) από την απορροφώσα ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. (πρώην ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε στις 10 εκεµβρίου 1968 µε την µετατροπή της προϋφιστάµενης οµόρρυθµης εταιρίας των φορέων της, που έφερε την επωνυµία Ι. Μοσχολιός Ο.Ε., η οποία ιδρύθηκε από τον κ. Ιωάννη Μοσχολιό την 1 Ιανουαρίου 1957, µε σκοπό την εµπορία χηµικών προϊόντων. (2) από την απορροφηθείσα εταιρία ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1984 µε τη µορφή Οµόρρυθµης Εταιρείας µε έδρα το Βραχάτι Κορινθίας και το 1991 µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρία µε την ενίσχυση της µετοχικής σύνθεσης και των κεφαλαίων της από νέους µετόχους και νέα έδρα

20 στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Οι κυριότεροι σταθµοί του ιστορικού της εταιρείας ήταν η αποπεράτωση της κατασκευής του εργοστασίου το 1994, η έναρξη της παραγωγής ιχθυοτροφών µε την επωνυµία «ΙΧΘΥΣ» το 1995, η µετοχική ανασυγκρότησή της το 1997, η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου το 1999 µε την είσοδο νέων µετόχων σε ποσοστό 45% και η έναρξη της λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου της, τον Ιούνιο του Από το έτος 2000 στο µετοχικό κεφάλαιο της ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συµµετείχε κατά 71,19 % η ανώνυµη εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. (πρώην ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.) που είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Στην περίοδο των οκτώ ετών λειτουργίας της, , η εταιρεία κατέκτησε ηγετική θέση στο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας ως προµηθευτής των ιχθυοτροφείων και σήµερα έχει ως κύριο έργο την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων διατροφής, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας αλιευµάτων. 5.3 Αντικείµενο Εργασιών Παραγωγική δραστηριότητα Τα προϊόντα της Εταιρίας αντιστοιχούν στα προϊόντα της συγχωνευθείσας (µετ' απορροφήσεως) εταιρίας ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Η δραστηριότητα της εταιρίας σήµερα, επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων διατροφής ψαριών (ιχθυοτροφών). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προϊόντα διατροφής ψαριών, από το 1994 µέχρι και σήµερα η εταιρία σχεδιάζει και παράγει εξειδικευµένες ιχθυοτροφές µε την εµπορική επωνυµία ΙΧΘΥΣ. Με τη βαθµιαία εξάπλωση των προϊόντων σε όλη σχεδόν τη γεωγραφική επικράτεια και σε ένα ευρύτατο πελατολόγιο, η Εταιρία είναι ο κύριος προµηθευτής του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών σε ιχθυοτροφές µε συνολικές πωλήσεις τόνων το έτος 2002 και µερίδιο αγοράς περίπου 33 %. Η λειτουργία της νέας παραγωγικής µονάδας µε τεχνολογία εξώθησης (extrusion) από τον Ιούλιο 2000, επέτρεψε στην εταιρία να αυξήσει σηµαντικά τη δυναµικότητά της στον τοµέα των ιχθυοτροφών. Η νέα αυτή γραµµή παραγωγής χρησιµοποιείται για την παραγωγή υγροθερµικά επεξεργασµένων ιχθυοτροφών ανώτερης ποιότητας µε συγκεκριµένη εµπορική επωνυµία Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας κατά την τελευταία τριετία, ανά δραστηριότητα (Βιοµηχανική και Εµπορική) παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Ανάλυση Κύκλου Εργασιών σε χιλ * 2002 ραστηριότητα Βιοµηχανική Εµπορική Σύνολο Κύκλου Εργασιών (*) Τα στοιχεία του 2001 αφορούν µόνο την περίοδο 1/5/ /12/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα