ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ Γ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ Γ.Π.Α."

Transcript

1 1 ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ Γ.Π.Α. Περίοδος : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Καθ. Χρίστου Μ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ Υποψήφιου Πρύτανη Μάιος 2004

2 1 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί Φοιτητές, Mετά την επιλογή και διορισµό του κ. Καραµάνου στην τιµητική θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, το Πανεπιστήµιο βρίσκεται και πάλι σε προεκλογική περίοδο για την εκλογή νέου Πρύτανη. Προσωπικά, θεωρώ υποχρέωσή µου να διεκδικήσω τη θέση, διότι αφενός είχα συµµετάσχει και στον προηγούµενο εκλογικό αγώνα, αφετέρου γιατί πιστεύω ότι η εµπειρία την οποία έχω αποκτήσει κατά τις δύο τριετείς θητείες µου στο αξίωµα του Αντιπρύτανη, µου έχουν δώσει αρκετά εφόδια ώστε να έχω την πεποίθηση ότι θα µπορέσω, µε τη συνεργασία και τη βοήθεια των εκλεκτών συναδέλφων Αντιπρυτάνεων, να προσφέρουµε όλοι µαζί σηµαντικές υπηρεσίες στο Ιδρυµά µας. Το πρόγραµµα που σας παρουσιάζω στις επόµενες σελίδες, βρίσκεται σε αρµονία, στις γενικές του γραµµές, µε τα προγράµµατα που είχαν εξαγγελθεί και από τις προηγούµενες Πρυτανικές αρχές (στις δύο συµµετείχα και προσωπικά) και εποµένως δεν τίθεται θέµα «αλλαγής πολιτικής», αλλά κάθε πτυχή του προγράµµατος δράσης θα συζητείται και θα προχωρήσουµε µαζί µε τους Αντιπρυτάνεις, τους Προέδρους των Τµηµάτων και άλλους φορείς του Γ.Π.Α,. µε σύµπνοια, αποφασιστικότητα και µε γνώµονα πάντοτε το συµφέρον και τις επιδιώξεις του Ιδρύµατος. Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, και µετά από τις διαβεβαιώσεις και από τους δύο εκλεγµένους Αντιπρυτάνεις ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα συνεργασίας µεταξύ µας, και δεδοµένης της δικής µου ολόψυχης βούλησης και επιθυµίας για ειλικρινή συνεργασία, αποφάσισα να διεκδικήσω από το εκλεκτορικό σώµα του Γ.Π.Α. τη στήριξη για την εκλογή στη θέση του Πρύτανη του Γ.Π.Α. Επιδιώξεις Πάγιο αίτηµα του Πανεπιστηµίου µας είναι η οικονοµική και διοικητική αυτοτέλειά του, την οποία διακηρύσσω και υποστηρίζω µε τις θέσεις µου όλα αυτά τα χρόνια της θητείας µου ως Αντιπρύτανης, και θα συνεχίσω να το πράττω δεδοµένης κάθε ευκαιρίας και στο µέλλον. Σε συνεργασία µε τους ήδη εκλεγµένους Αντιπρυτάνεις, θα παγιώσουµε την ίση µεταχείριση, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την πιστή εφαρµογή των νόµων και των αποφάσεων των θεσµικών οργάνων του Ιδρύµατος σε όλες τις ενέργειές µας. Στις προσπάθειες για τη χρηστή διοίκηση του Πανεπιστηµίου, θα απαιτηθεί η βοήθεια, η συµπαράσταση και η συνεργασία όλων των µελών της κοινότητάς µας. Πιστεύω ότι κύριο µέληµα των Πρυτανικών Αρχών πρέπει να είναι η οµαλή λειτουργία της διοίκησης µε την ανάπτυξη διαύλων συνεργασίας για την αποτελεσµατικότερη απόδοση της διοικητικής µηχανής, η άρτια οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την έγκαιρη ενηµέρωση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών για το πρόγραµµα σπουδών, η οργάνωση λειτουργίας των µηχανισµών διεξαγωγής της αγροτικής έρευνας και ο αποτελεσµατικός και έγκαιρος σχεδιασµός όλων των κοινωνικών και άλλων δραστηριοτήτων του ιδρύµατος. Όλα αυτά, πιστεύω, ότι διασφαλίζονται µε βάση το έργο το οποίο έχει ήδη επιδείξει ο καθένας µας αλλά και µε τη βούληση που εκφράζεται για τη συνεπή προσήλωση στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη και επιβεβληµένη (συµµετοχή σε επιτροπές, οµάδες εργασίας ανάληψης ευθυνών σε προγράµµατα που υλοποιεί το Γ.Π.Α. κ.λπ.). Θα πρέπει να έχουµε υπ όψη µας, ότι στην απόφαση επιλογής του Πανεπιστηµίου από υποψήφιους φοιτητές υψηλού επιπέδου λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, µεταξύ άλλων, το επιστηµονικό επίπεδο των µελών του Πανεπιστηµίου, η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης και η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας µετά την αποφοίτησή τους.

3 2 Α. ΣΠΟΥ ΕΣ Κύρια αποστολή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου είναι η εκπαίδευση και η έρευνα. Μέληµά µου θα είναι η ποιοτική αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοι να µπορούν να επιβληθούν µε το ανώτερο επίπεδο µόρφωσης και κατάρτισής τους. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα επιχειρηθεί (1) µε τη βελτίωση των µεθόδων παροχής της γνώσης (χρήση νέων τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία, βελτίωση της ποιότητας των συγγραµµάτων) (2) µε τον εκσυγχρονισµό του περιεχοµένου των γνωστικών αντικειµένων και (3) τη βελτίωση των συνθηκών και του περιεχοµένου των εργαστηριακών ασκήσεων. Οι εισηγήσεις µου, αναφορικά µε τις σπουδές, συνοψίζονται στα πιο κάτω: Σε συνεργασία µε τα Τµήµατα και µέσω της ιατµηµατικής Επιτροπής θα καταβληθεί προσπάθεια περαιτέρω αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του προγράµµατος σπουδών. Θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης ύπαρξης και αποφυγής των επικαλύψεων µεταξύ µαθηµάτων. Θα δοθεί προτεραιότητα στην αναβάθµιση του περιεχοµένου των µαθηµάτων, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις της επιστήµης στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Τούτο αναµένεται να βελτιώσει το επίπεδο και την ποιότητα των σπουδών. Σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες θα γίνει αναθεώρηση παλαιών σηµειώσεων, πανεπιστηµιακών παραδόσεων και βιβλίων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα σηµερινά δεδοµένα. ιερεύνηση δυνατότητας µετάφρασης ξενόγλωσσων βιβλίων όταν υπάρχει έλλειψη ελληνικών συγγραµµάτων. Βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και ποιότητας του τυπογραφείου του Γ.Π.Α., µε τον εκσυγχρονισµό των εκτυπωτικών µηχανηµάτων, εκπαίδευση του προσωπικού, αξιοποίηση του γραφίστα που έχει προσληφθεί, κ.λπ. Θα πρέπει να συζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του Πανεπιστηµίου η ελάφρυνση του προγράµµατος των φοιτητών. Θα επιδιωχθεί επίσης ο εξορθολογισµός του ωρολογίου προγράµµατος. Η παρατηρούµενη ανοµοιογένεια των νεοεισερχοµένων φοιτητών στο Πανεπιστήµιό µας (εισάγονται φοιτητές που δεν έχουν καν διδαχθεί Βιολογία, Χηµεία, για παράδειγµα), η οποία τόσες παρενέργειες στην παρεχόµενη εκπαίδευση, ιδίως στα πρώτα εξάµηνα, προκαλεί, πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τις δέουσες παρεµβάσεις εσωτερικά (φροντιστήρια κ.α.) και κυρίως προς την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας (τροποποίηση διαδικασίας εισαγωγής). Επιβάλλεται η συζήτηση του θέµατος της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών για την επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζονται σήµερα προς ουσιαστική αναβάθµισή της, και εκπλήρωση των στόχων της. Απλοποίηση του συστήµατος ασφάλισης των φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Επιβάλλεται, επίσης, η ενθάρρυνση των φοιτητών, για την τακτική συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστηµίου µας, ώστε να ακούγεται η γνώµη τους για τα θέµατα που τους αφορούν άµεσα αλλά και γενικότερα για την πανεπιστηµιακή ζωή. Θα πρέπει να συνεχιστεί η αναβάθµιση των υποδοµών που χρησιµοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως, νέες αίθουσες διδασκαλίας, εποπτικά µέσα, εργαστηριακοί χώροι, εργαστηριακός εξοπλισµός, θερµοκήπια, κ.λπ. Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αίθουσες Η/Υ χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, ως προς την καθαριότητα, τις φθορές τις οποίες υφίστανται και την εύρυθµη λειτουργία των συστηµάτων θέρµανσης, οπτικοακουστικών δυνατοτήτων, φωτισµού κ.α.

4 3 Θα καταβληθεί προσπάθεια µέσω παρεµβάσεων προς τα Υπουργεία Παιδείας, Οικονοµίας και άλλους φορείς, για αύξηση των παρεχοµένων πιστώσεων προς το Ίδρυµα. Θα ζητηθούν θέσεις ΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕ ΙΠ για τη στελέχωση των εργαστηρίων του Ιδρύµατος, για την περαιτέρω αναβάθµιση της ποιότητας των εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών. Θα συνεχιστούν οι ενέργειες και οι δυναµικές παρεµβάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας, όπως το.π.σ. ( ίπλωµα Προχωρηµένων Σπουδών), το οποίο θα απονέµεται στους αποφοίτους των Ιδρυµάτων µε 5ετείς σπουδές, αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόµενο (να µπορεί να αναγνωριστεί ως ισότιµο του Master κατά τις προσλήψεις στο ηµόσιο - ΑΣΕΠ και να αποτελεί πρόκριµα για αποδοχή σε προγράµµατα για απόκτηση ιδακτορικού ιπλώµατος). Θα προταθεί στην ιατµηµατική Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών και στη Σύγκλητο, όπως στο µάθηµα των Αγγλικών δοθούν διδακτικές µονάδες για να αναβαθµιστεί η σηµασία της ξένης γλώσσας στο Ίδρυµα. Επίσης, θα οργανωθεί σε δοκιµαστική βάση η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο (Proficiency) για τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται γι αυτό. Θα γίνουν παραστάσεις προς το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών όπως αυξηθεί η παρεχόµενη οικονοµική βοήθεια για την κάλυψη αναλωσίµων και άλλων αναγκών για τη διεξαγωγή της έρευνας. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια συνεχούς εκσυγχρονισµού του Τηλεµατικού ικτύου για βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Θα εγκατασταθούν τερµατικοί σταθµοί σε συνεργασία µε την υπηρεσία ικτύων και το Εργαστήριο Πληροφορικής σε κεντρικά σηµεία του Πανεπιστηµίου (Βιβλιοθήκη, Αµφιθέατρα, Φοιτητική Λέσχη) και σύνδεση µε το ίκτυο του Ιδρύµατος µέσω του οποίου θα παρέχονται πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών, πρόγραµµα εξετάσεων, αποτελέσµατα εξετάσεων, δήλωση µαθηµάτων κ.λπ. Αναφορικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές, λαµβάνοντας υπόψη την µέχρι τώρα εµπειρία, θα καταβληθούν προσπάθειες βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθώς και αναβάθµισης της ποιότητας της παρεχόµενης γνώσης. Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μία σηµαντικότατη δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου είναι η παραγωγή νέας γνώσης. Αυτή είναι εφικτή µέσω της έρευνας, τόσο της προσανατολισµένης στις θεµελιώδεις αρχές της επιστήµης όσο και στις ανάγκες της ελληνικής και γενικότερα της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας, που µας διέπει. Μέχρι τώρα το Ίδρυµά µας έχει ανταποκριθεί ικανοποιητικά στην αποστολή του αυτή. ιάφοροι λόγοι όµως (π.χ. µείωση κονδυλίων για την έρευνα, έντονος διεθνής ανταγωνισµός, κλπ.) καθιστούν απαραίτητη την ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας του Γ.Π.Α, η οποία πάντως όχι µόνο δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της παρεχόµενης εκπαίδευσης αλλά αντιθέτως µπορεί να γίνει µοχλός καλύτερης και σύγχρονης εκπαίδευσης (π.χ. υποτροφίες ταξίδια µικρής εκπαιδευτικής διάρκειας κλπ.). Για την υλοποίηση του προαναφερόµενου στόχου απαιτούνται τα ακόλουθα βήµατα:

5 4 Ανθρώπινες Σχέσεις Αµοιβαία ενηµέρωση των εµπλεκοµένων ( ιοικητικοί - µέλη ΕΠ κ.λπ.) για τις διαδικασίες υποβολής, διαχείρισης ερευνητικών έργων (π.χ. αποτελεσµατικός δίαυλος επικοινωνίας στελεχών του ΕΛΚΕ και των ερευνητών ΕΠ). ηµιουργία οµάδας προσωπικού που θα διευκολύνει στη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων. ηµιουργία υλικού υποστήριξης απαραίτητου για την υποβολή προτάσεων (π.χ. έτοιµες φόρµες µε πληροφορίες). ηµιουργία κινήτρων τόσο για τους επιστηµονικούς υπεύθυνους, όσο και για τους συνεργάτες τους για υποβολή προτάσεων και την εµπλοκή τους στην έρευνα. Ενηµέρωση/παρεχόµενες υπηρεσίες ηµιουργία Γραφείου Πληροφόρησης (Εστιακό Κέντρο Πληροφόρησης-Γ.Π.Α.) για τα υπό προκήρυξη προγράµµατα. Στόχος θα είναι η αναζήτηση όλων των πιθανών πηγών χρηµατοδότησης (Υπουργεία, Ελληνικοί & ιεθνείς Οργανισµοί) και η διευκόλυνση στην αναζήτηση συνεργατών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το είδος της πληροφόρησης δεν θα αφορά αποκλειστικά και µόνο ερευνητικά προγράµµατα, αλλά πληροφορίες που σχετίζονται µε την κάθε είδους εκπαίδευση σε κάθε κατηγορία προσωπικού του Γ.Π.Α. Για την επιτυχία του στόχου αυτού θα υπάρξει εκπαίδευση στελεχών του Γ.Π.Α., που το επιθυµούν, από το ήδη υπάρχον προσωπικό. ηµιουργία ταχύτερης και ευκρινέστερης ροής των προαναφερόµενων πληροφοριών προς τα τµήµατα και τα εργαστήρια. (διακίνηση πληροφοριών µέσω , οργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων, διαλέξεις, σεµινάρια, εγκύκλιοι, κλπ). Πρόσκληση αξιωµατούχων της Ε.Ε. για σχετική ενηµέρωση των ερευνητών του Γ.Π.Α. Οργάνωση ηµερίδων (σε συνεργασία µε τα τµήµατα του Γ.Π.Α.) µε διαφόρους παραγωγικούς φορείς (αγροτικές ενώσεις, γεωτεχνικούς κ.λπ.), µε σκοπό την αµοιβαία ενηµέρωση τόσο για τις διαµορφούµενες ανάγκες σε Εθνικό και ιεθνές επίπεδο, όσο και για τις υπηρεσίες που το Ίδρυµα µπορεί να προσφέρει. ιευκόλυνση των ερευνητών στις ανειληµµένες υποχρεώσεις τους, όταν καθυστερούν οι χρηµατοδοτήσεις. Στρατηγική για την έρευνα και την εκπαίδευση µέσω της έρευνας ηµιουργία ερευνητικής υποδοµής µέσω κεντρικών µονάδων κοινού εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση πολλών εργαστηρίων. Εκπαίδευση - συµµετοχή των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράµµατα Αύξηση των αυτοχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων για υποβοήθηση της ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστηµόνων, σε τοµείς βασικής έρευνας και θεµάτων αιχµής. Γ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Θα επιδιωχθεί η βελτίωση των αποδοχών του προσωπικού όλων των φορέων του Ιδρύµατος ( ΕΠ, ιοικητικών, ΕΕ ΙΠ, ΕΤΕΠ, Επιστηµονικών Συνεργατών ), γιατί τις θεωρούµε πάρα πολύ χαµηλές, καθώς και του ύψους των απαράδεκτα χαµηλών συντάξεων. Οι πρόσφατες αυξήσεις που έχουν δοθεί στο διδακτικό προσωπικό δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις µας.

6 5 Θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειές µας και οι πιέσεις προς το Υπουργείο Παιδείας για έγκριση νέων θέσεων µελών ΕΠ των εργαστηρίων και αύξηση των θέσεων των µελών ΕΤΕΠ και ΕΕ ΙΠ, καθώς και εξειδικευµένων διοικητικών υπαλλήλων. Θα καταβληθεί προσπάθεια για γραµµατειακή υποστήριξη των εργαστηρίων που στερούνται αυτής. Πιστεύω ότι, για να καταστεί δυνατή και να είναι αποτελεσµατική η λειτουργία του Ιδρύµατος, θα πρέπει Πρυτανεία και Προσωπικό να έχουν αγαστή συνεργασία, να υπάρχει αλληλοεκτίµηση, να σέβονται όλοι τους νόµους και κανονισµούς, να υπάρχει αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ίση µεταχείριση και διαφάνεια. Θα υπάρχει συνεχής κατανόηση στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν το Προσωπικό και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προς επίλυσή τους (οικονοµικά, θεσµικά και λοιπά αιτήµατα). Επίσης, θα γίνεται ό,τι είναι δυνατό για τη δηµιουργία άριστων συνθηκών στους χώρους εργασίας. Θα ληφθούν ιδιαίτερα µέτρα για την επιµόρφωση όλων των βαθµίδων και κατηγοριών Προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και χρήση Η/Υ, στις ξένες γλώσσες κ.λπ., ώστε και οι εργαζόµενοι να εξασφαλίζουν προσόντα και να γίνονται πιο αποτελεσµατικοί. Για την εξυπηρέτηση του Προσωπικού αλλά και των Φοιτητών, οι οποίοι έχουν δηµιουργήσει οικογένεια µε µικρά παιδιά, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια δηµιουργίας βρεφονηπιακού σταθµού στους χώρους του Πανεπιστηµίου, γεγονός που θα αποτελέσει πρωταρχικό µου µέληµα. Κάθε δίκαιο αίτηµα του προσωπικού θα αντιµετωπίζεται µε τη δέουσα κατανόηση και θα εφαρµόσουµε αξιοκρατικά κριτήρια, µε βάση τα προσόντα και τις ικανότητές τους χωρίς διακρίσεις, στην εξελικτική τους πορεία. Θα δηµιουργηθεί οµαδική ασφάλιση και ταµείο αλληλοβοηθείας του προσωπικού µετά από εξέταση του νοµικού καθεστώτος. Θα στηρίξουµε το προσωπικό που ανήκει στο ΕΤΕΠ, για την ολοκλήρωση των θεσµικών και οικονοµικών τους εκκρεµοτήτων. Θα αντιµετωπίσουµε µε υπευθυνότητα όλα τα θέµατα του προσωπικού που ανήκουν στο ΕΕ ΙΠ.. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της φοιτητικής µέριµνας, ιδιαίτερα στον τοµέα της σίτισης (ο αριθµός των σιτιζοµένων φοιτητών έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια) έχει δηµιουργηθεί ιατρείο στο χώρο του Πανεπιστηµίου, κτίζεται η φοιτητική λέσχη η οποία σύντοµα θα ολοκληρωθεί και θα εξοπλιστεί. Υπάρχει όµως ανάγκη να επιδιωχθούν τα κάτωθι: Σίτιση ακόµη µεγαλύτερου αριθµού φοιτητών, µε εξασφάλιση πόρων εναλλακτικά, µέσω του τακτικού προϋπολογισµού, από τα αποθεµατικά του ΕΛΚΕ, από τα εισοδήµατα της Εταιρείας του Γ.Π.Α. ή από την εκµετάλλευση του εστιατορίου, καφετέριας, βιβλιοπωλείου κ.ά. Εισαγωγή του θεσµού της επιδότησης ενοικίου για φοιτητές µε χαµηλά εισοδήµατα, µε πόρους που θα προκύψουν είτε από τον κρατικό προϋπολογισµό ή από άλλες πηγές. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί το φοιτητικό δυναµικό του Πανεπιστηµίου µας, µε την παροχή αµοιβόµενης απασχόλησης, π.χ. Βιβλιοθήκη, εργαστήρια, ερευνητικά προγράµµατα, ιδίως αυτών που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα. Εξασφάλιση απαραίτητου εξοπλισµού γραφείου του συλλόγου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί η οικονοµική ενίσχυση για το παρεχόµενο επικουρικό έργο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

7 6 Βελτίωση του Γυµναστηρίου και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Γ.Π.Α. µε την ανέγερση σύγχρονου κλειστού Γυµναστηρίου και διευθετήσεις ώστε το γυµναστήριο να παραµένει ανοικτό από το πρωί µέχρι το βράδυ, δηλ. να λειτουργεί µε δυο βάρδιες. Ανέγερση κολυµβητηρίου, το οποίο θα µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές και το προσωπικό το Ιδρύµατος. Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο υφιστάµενο γήπεδο ποδοσφαίρου. Ε. ΥΠΟ ΟΜΕΣ Κτιριακές Υποδοµές Αν και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη (επέκταση κτιρίου Ισαακίδη, κτίριο στο ενδροκοµείο, φοιτητική εστία, το υπό µελέτη κτίριο στο συγκρότηµα Ρουσσόπουλου και οι αναπαλαιώσεις στα παλαιά κτίρια της Ζωοτεχνίας) µετά την ολοκλήρωσή τους θα δώσουν µια άνεση χώρου σε ορισµένα εργαστήρια του Ιδρύµατος, το θέµα της έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας δεν θα έχει λυθεί πλήρως. Πρόβληµα υπάρχει στην ανάπτυξη ορισµένων εργαστηρίων, όπως των τµηµάτων Ε.Τ.Τ., Γ.Β. του Γενικού Τµήµατος κ.α. Οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναληφθούν για την αντιµετώπιση της έλλειψης χώρων είναι η ανακατανοµή από την µετακίνηση εργαστηρίων και η ορθολογική και οργανωµένη χρήση των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και ο προγραµµατισµός νέων κτιριακών έργων, µετά από συζήτηση της χρηµατοδότησής τους µε τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονοµικών. Μας έχει ζητηθεί η υποβολή Σχεδιασµού Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Στις προτάσεις αυτές θα περιλαµβάνεται η δηµιουργία νέων αιθουσών διδασκαλίας, ώστε να καθίσταται δυνατός ο διαχωρισµός των πολυπληθών οµάδων των φοιτητών των πρώτων ετών σε µικρότερες οµάδες, για πιο αποτελεσµατική και ουσιαστική διδασκαλία, η επέκταση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α., η κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου, η κατασκευή κολυµβητηρίου, υπαίθριου θεάτρου κ.α. Όλες οι εγκαταστάσεις θα σχεδιάζονται λαµβάνοντας υπόψη τη µέγιστη δυνατή διατήρηση του υφιστάµενου πρασίνου. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστούν πόροι για την αποπεράτωση του Συνεδριακού Κέντρου που βρίσκεται πίσω από το κτίριο του Μουσείου. Θα επεκταθεί ο ηλεκτροφωτισµός των υπαίθριων ανοικτών χώρων του Ιδρύµατος, ώστε να µπορεί να διακινείται το Προσωπικό και οι Φοιτητές που εργάζονται τις νυχτερινές ώρες. Συνεννόηση µε τον ήµο Αθηναίων και την Τροχαία για τοποθέτηση, εάν είναι δυνατό, σηµατοδότη για πεζούς στο χώρο διασταύρωσης µε την Ιερά Οδό. Τοποθέτηση καθισµάτων (παγκάκια) σε διάφορες επιλεγµένες θέσεις του υπαίθριου χώρου του Ιδρύµατος. Κατασκευή στεγασµένου αιθρίου έξω από την βιβλιοθήκη µε παγκάκια για τη χρησιµοποίηση από καπνιστές χρήστες της βιβλιοθήκης, φοιτητές και άλλους. Κατασκευή των έργων που καθυστερούν, όπως της διαφανούς σκεπής στον αίθριο χώρο που ενώνει τον ανελκυστήρα και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιρίου. ηµιουργία θέσεων στάθµευσης µε διαµόρφωση του χώρου µεταξύ του γηπέδου ποδοσφαίρου και της «λεωφόρου φοινίκων». Θα µελετηθεί το µείζον θέµα της διάθεσης αποβλήτων προς δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής σε µέσα και συνεργασία µε κατάλληλους φορείς (υπηρεσίες ήµου, κ.ά.). Άµεσο και διαρκές ενδιαφέρον θα υπάρχει στην εικόνα (εµφάνιση) του Πανεπιστηµίου και του περιβάλλοντος χώρου, ιδιαίτερα σε σχέση µε την καθαριότητα σε

8 7 κοινόχρηστους και άλλους χώρους. Το ίδιο θα συµβεί και µε το θέµα της ασφάλειας των χώρων εργασίας καθώς και της αντιπληµµυρικής προστασίας. Ο σηµαντικός ρόλος της τεχνικής υπηρεσίας στην εύρυθµη λειτουργία (εκπαιδευτική και ερευνητική) του Πανεπιστηµίου θα ενισχυθεί για να περιλαµβάνει και τον προληπτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων (κτιριακών, ηλεκτρολογικών κ.ά.). Βιβλιοθήκη Τα µελλοντικά σχέδια για την κεντρική βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α. είναι αφενός η υλοποίηση του προγράµµατος «Αναβάθµιση και Επέκταση των Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. στα πλαίσια του Εκσυγχρονισµού των Εκπαιδευτικών ιαδικασιών» το οποίο, πέραν των άλλων, προβλέπει τη δηµιουργία θεµατικής πύλης (Γεωπονία), η οποία θα καταστήσει τη βιβλιοθήκη κέντρο αναφοράς για τα Γεωτεχνικά θέµατα και θα δώσει τη δυνατότητα σε χρήστες εκτός Γ.Π.Α. να αξιοποιούν τις πληροφορίες που θα υπάρχουν στη θεµατική αυτή πύλη. Θα ενισχυθεί η αγορά βιβλίων, εκπαιδευτικών video, CD, διαφανειών κ.λπ. και θα επιδιωχθούν συµφωνίες µε απευθείας σύνδεση της βιβλιοθήκης και µε άλλες του εξωτερικού. Επειδή µε την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης και την αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων οι χώροι περιορίζονται, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την επέκτασή της. Υπάρχουν σκέψεις οι οποίες θα συζητηθούν και στη συνέχεια θα υποβληθούν για χρηµατοδότηση στα αρµόδια όργανα. ΣΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Προοπτική και Στρατηγική Ανάπτυξης του Ιδρύµατος Θα πρέπει η πανεπιστηµιακή κοινότητα να συζητήσει µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα την υφιστάµενη δοµή του Ιδρύµατος, σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις και τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και µε προσοχή να αποφασίσει περί της στρατηγικής ανάπτυξης του Ιδρύµατος. Γνωστικά αντικείµενα αιχµής, τα οποία βρίσκονται µέσα στη σφαίρα των Γεωπονικών Επιστηµών, θα πρέπει να µελετηθούν σε βάθος και να αξιολογηθούν. Μόνον εφόσον µετά από µελέτες προκύψει τεκµηριωµένα η ανάγκη διεύρυνσης του Γ.Π.Α., θα ξεκινήσει διάλογος µε όλους τους φορείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας για να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις. Αξιοποίηση της περιουσίας του Γ.Π.Α. Τα τελευταία χρόνια, µετά από επιτυχηµένους χειρισµούς που έγιναν στα αγροκτήµατα του Ιδρύµατος, παρατηρείται αύξηση των εσόδων παρά τις µεγάλες επενδύσεις που έγιναν στον αµπελώνα των Σπάτων (εγκατάσταση 290 στρεµµάτων µε 7 οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου, υποστύλωση κ.λπ.) και στην Κωπαΐδα για την συµπαραγωγή χλοοτάπητα (εγκατάσταση συστήµατος άρδευσης σε 290 στρέµµατα, κατασκευή δρόµων, αγορά µηχανηµάτων κ.λπ.). Θα συνεχιστεί η συµπαραγωγή χλοοτάπητα που θα προσφέρει ένα σηµαντικό σταθερό εισόδηµα για το Γ.Π.Α. Θα υλοποιηθεί, πιστεύουµε σύντοµα, η δροµολογηµένη ανέγερση του οινοποιείου στα Σπάτα και η αξιοποίηση της παραγωγής του αµπελώνα µε την παραγωγή κρασιού που θα φέρει το όνοµα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου. Αναµένεται επίσης αύξηση των εισοδηµάτων από τα κτήµατα του Ιδρύµατος. Τα αυξηµένα έσοδα από την αξιοποίηση των

9 8 αγροκτηµάτων θα µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των πολλαπλών αναγκών του Ιδρύµατος, όπου ο κρατικός προϋπολογισµός είναι ανεπαρκής. Ενέργειες δραστηριότητες για την ανάπτυξη προβολή του Γ.Π.Α. Θα καταβληθούν προσπάθειες προβολής του ρόλου του Πανεπιστηµίου και των δραστηριοτήτων του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό µε τις ακόλουθες ενέργειες: ραστηριότητες στο εσωτερικό Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (αρθρογραφία καθηγητών κ.λπ.) Ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών µας µε το Υπουργείο Γεωργίας, το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και άλλα Ερευνητικά Ιδρύµατα της χώρας. Στις σχέσεις µας µε το Υπουργείο Γεωργίας θα επιδιώξουµε να προβάλλουµε τις δυνατότητες που έχει το Γ.Π.Α. σε συµβουλευτικό και ερευνητικό επίπεδο και τη σηµασία που µπορεί να έχει η συνεργασία αυτή για τη διαµόρφωση Αγροτικής Πολιτικής και την επίλυση γενικότερων προβληµάτων ανάπτυξης. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία µε άλλα Γεωπονικά Τµήµατα της χώρας (Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, κ.λπ.) για χάραξη κοινής πολιτικής σε γεωργικά και εκπαιδευτικά θέµατα, καθώς και προσπάθεια διατύπωσης κοινής έκφρασης γνώµης στην ερευνητική πολιτική. Η δηµιουργία ενός άτυπου φορέα (συµβουλίου) µεταξύ των Ιδρυµάτων να βοηθούσε πολύ προς την κατεύθυνση αυτή. Θα µπορούσε να οργανωθεί κατά καιρούς ευρύτερη ενηµέρωση φορέων στα γεωργικά θέµατα µε κύριο εκφραστή το Πανεπιστήµιό µας. Παροχή υποστήριξης στις αγροτικές οργανώσεις, συνεταιρισµούς, ενώσεις παραγωγών, γεωργούς. Παροχή υποστήριξης προς τους ήδη απασχολούµενους αποφοίτους µας σε θέµατα επαγγελµατικών ενδιαφερόντων τους. Στο µέτρο του δυνατού θα ενισχυθεί η οικονοµική στήριξη των ερευνητών µας και µεταπτυχιακών φοιτητών για συµµετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια µε την υποχρέωση της παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσµάτων τους µε διαλέξεις και στο Γ.Π.Α. Ενθάρρυνση του επιστηµονικού προσωπικού του Γ.Π.Α. για συµµετοχή σε εκδηλώσεις αγροτικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος που οργανώνονται από διάφορους φορείς (κάλυψη εξόδων, µετακίνησης και παραµονής) και συνέχιση συνεργασίας µε ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αλλά και µε επαγγελµατικούς ή συνδικαλιστικούς συλλόγους όπως οι: Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π., Π.Ο.Σ.Ε.Γ., Π.Ο.Σ.Γ. κ.ά. Η ξενάγηση µαθητών και σπουδαστών στους χώρους του Πανεπιστηµίου και σύντοµα του Γεωργικού Μουσείου θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια έκδοσης και άλλων βιβλίων του κ. Βάθη, προκειµένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο του το οποίο προάγει την Γεωπονική Επιστήµη. Θα ενισχυθεί η σηµαντική προσπάθεια έκδοσης του περιοδικού του Πανεπιστηµίου µας, «Τριπτόλεµος» το οποίο περιλαµβάνει κάθε είδους πληροφορίες που ενδιαφέρουν την πανεπιστηµιακή µας κοινότητα και τους φίλους του Πανεπιστηµίου µας. Θα στηριχθεί η διοργάνωση εκδηλώσεων για την απονοµή τιµητικών διακρίσεων στο προσωπικό του Ιδρύµατος που αποχωρεί και έχει προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στο Πανεπιστήµιο αλλά και σε άλλες προσωπικότητες του χώρου των γραµµάτων και των τεχνών, ιδιαίτερα στους χώρους της Γεωπονικής Επιστήµης.

10 9 Θα προγραµµατιστεί η οργάνωση περαιτέρω εκδηλώσεων (εκδροµές, συνεστιάσεις κ.ά.), µε συµµετοχή όλου του προσωπικού του Ιδρύµατος µε στόχο την κοινωνική επαφή, τη σύσφιξη των σχέσεων και τη δηµιουργία κλίµατος συναδελφοσύνης µεταξύ µας, προκειµένου να γίνει περισσότερο αποδοτική η καθηµερινή συνεργασία µας. ιεθνής δραστηριότητα Το Ίδρυµά µας έχει συνάψει διµερείς συµφωνίες συνεργασίας µε άλλα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ιδρύµατα. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες και θα διευρυνθούν οι διασυνδέσεις του Πανεπιστηµίου µας και µε άλλα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ιδρύµατα. Θα πρέπει οι συµφωνίες να υλοποιηθούν και θα ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή επιστηµόνων και φοιτητών και η από κοινού ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων, µε συµµετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. και άλλους οργανισµούς. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ενεργός και ουσιαστική συµµετοχή των µελών του Πανεπιστηµίου µας στα δίκτυα των Γεωπονικών Πανεπιστηµίων NATURA και ICA (Interuniversity Conference for Agricultural and Related Sciences), στα οποία το Ίδρυµά µας είναι τακτικό µέλος. Θα δοθούν οι δυνατότητες συνεργασιών µε τις αναπτυσσόµενες χώρες. Επίσης, το Ίδρυµα θα πρέπει να εκµεταλλευθεί την συµµετοχή του στην EUA (European University Association). Θα ενθαρρυνθεί και θα παρέχονται διευκολύνσεις στα επιστηµονικά µέλη του Ιδρύµατός µας για ενεργή συµµετοχή στα ανταγωνιστικά ή ερευνητικά προγράµµατα που προκηρύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι φορείς καθιστώντας το Ίδρυµα περισσότερο γνωστό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η συµµετοχή του Ιδρύµατος στα προγράµµατα ERASMUS/SOCRATES θα συνεχιστεί και θα καταβληθούν προσπάθειες για ευρύτερη συµµετοχή φοιτητών και καθηγητών, µε την οικονοµική ενίσχυση αυτών που επιθυµούν να συµµετάσχουν. Επίσης, θα ενισχυθεί ο θεσµός της ανταλλαγής φοιτητών και µέσω άλλων φορέων (IASTE, κ.ά.). Ενθάρρυνση και ενίσχυση φοιτητών για συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς συλλόγους φοιτητών Γεωπονίας. ραστηριότητες που αφορούν τη Κοινωνική προσφορά του Ιδρύµατος Ενίσχυση της προσπάθειας οργάνωσης ηµερίδων και συνεδρίων, συζητήσεων, διαλέξεων, µε επιστηµονικά και θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος (όπως της βιολογικής γεωργίας, της ασφάλειας των τροφίµων, των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, της χρήσης ορµονικών παρασκευασµάτων κ.λπ.), µε στόχο την ενηµέρωση των συµπολιτών µας και την ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα αιχµής που έντονα απασχολούν το κοινωνικό σύνολο. Ο θεσµός της Γεωπονικής Εβδοµάδας θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί, διότι δίνει την ευκαιρία της ενηµέρωσης των πολιτών και των δραστηριοποιούµενων στο γεωργικό χώρο επιχειρήσεων για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήµιο. Η ίδρυση του Γεωργικού Μουσείου στο Γ.Π.Α. γίνεται πραγµατικότητα. Προσπάθειες δεκαετίας έχουν φέρει αποτελέσµατα. Το κτίριο που θα στεγάσει το µουσείο και οι γύρω χώροι έχουν διαµορφωθεί, σηµαντικός αριθµός εκθεµάτων έχει συγκεντρωθεί και έχει επίσης εκπονηθεί προµελέτη για τη δοµή και λειτουργία του Μουσείου. Θα καταβληθούν προσπάθειες, όπως:

11 10 Εξευρεθούν πόροι για την υλοποίηση της µελέτης, δηλ. εξασφάλιση αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής και της χωροθέτησης και έκθεσης των αντικειµένων του µουσείου. Στελεχωθεί το µουσείο µε το κατάλληλο εξειδικευµένο προσωπικό. Εµπλουτιστούν οι συλλογές µε ενδιαφέροντα εκθέµατα. Συνταχθεί κανονισµός λειτουργίας του Μουσείου και καθορισµός διαδικασίας επισκέψεων. Ολοκληρωθεί το συνεδριακό κέντρο στο χώρο πίσω από το Μουσείο. ραστηριότητες που αφορούν το Πολιτισµό Ενθάρρυνση φοιτητών και προσωπικού για τη συµµετοχή τους σε υπάρχουσες δραστηριότητες (µουσικής, χορού, θεάτρου), αλλά και την ίδρυση νέων συλλόγων οµίλων (π.χ. φωτογραφίας, ζωγραφικής κ.λπ.). Οικονοµική ενίσχυση των ανωτέρω δραστηριοτήτων. ιοργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας, ζωγραφικής κ.λπ. από το ίδιο το προσωπικό και φοιτητές και προβολή µέσω των Μ.Μ.Ε. Προς ανάδειξη της φυσιογνωµίας του Γ.Π.Α. σχετικά µε το περιβάλλον προτείνεται η ίδρυση φυσιολατρικού-περιβαλλοντικού συλλόγου, οι δραστηριότητες του οποίου µε κατάλληλη στήριξη από σχετικά προγράµµατα θα βοηθήσουν όχι µόνο στην άθληση αλλά και στη γνώση (εκπαίδευση) και την έρευνα πεδίου σε συναφή θέµατα. Παραχώρηση µόνιµου χώρου και οικονοµικής ενίσχυσης στο Μουσικό Εργαστήριο για να µπορέσει να διατηρήσει και να αναπτύξει τις δραστηριότητές του και να αποκτήσει και άλλους συνεργάτες. Άλλες δραστηριότητες Ενέργειες για την κατασκευή και λειτουργία του σταθµού του ΜΕΤΡΟ κοντά στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο. Τελειώνοντας, πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές, ότι για να πραγµατοποιηθούν όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως, είναι αναγκαία η συστράτευση όλων µας, γι αυτό ζητώ την στήριξή σας, έτσι ώστε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να δώσουµε τη µάχη για την περαιτέρω αναβάθµιση του Πανεπιστηµίου µας και τη δηµιουργία για όλους µας των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης.

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα και Προγραµµατικές θέσεις

Βιογραφικό σηµείωµα και Προγραµµατικές θέσεις Βιογραφικό σηµείωµα και Προγραµµατικές θέσεις Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡΒΑ Υποψήφιου Πρύτανη 1. Βιογραφικό σηµείωµα Γεννήθηκε στο Κρανίδι Αργολίδος (1951). Σπούδασε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (1969-1974).

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Φορέας: Γράψτε το όνομα του ιδρύματος σας Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προϋπολογισμός: Γράψτε αριθμητικώς το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους Γιώργος Σούλτης Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα διαχέεται και προάγεται η επιστήμη και παράγεται νέα γνώση Δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών Tο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων προβλημάτων, χαρακτηρίζεται συχνά από έλλειψη αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 1. Γραμματεία Συμβουλίου Τ.Ε.Ι 3 άτομα έως και τον Μάρτιο του 2009 και 4 άτομα έως σήμερα. 100% Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Κοινό Υπόµνηµα ΠΕΚΑΠ, +++? σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ Σε συνέχεια των εγγράφων που σας έχουµε αποστείλει σε σχέση µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 4 (2013): 51-56. http://www.jodysseus.gr & Τροφίμων του ΤΕΙ Ε. Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια και Α. Γεράκης, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (κατηγορίες μεταπτυχιακών σπουδαστών Ε.Ι.Π. κατανομή μεταπτυχιακών σπουδαστών με υποτροφία Ε.Ι.Π. στα εργαστήρια του Ε.Ι.Π. διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in Crete. ΛΕΥΤΕΡΗΣ Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΑ

Ι ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΑ KQIN. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΉΜΑ ΣΥ ΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓ ΑΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ι ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΑ 1. Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε στκ; 20 Ιουνίου 2003 με το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Απαντήσεις 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 100.225 Λόγω του ότι η απόφαση για µεταφορά του Κινηµατογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εξωτερική αξιολόγηση πραγµατοποιηθήκε από την Επιτροπή που ορίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-10 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-10 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-10 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α. Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία Στην Γερµανία υπάρχουν πάνω από 350 κρατικά ιδρύµατα Ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στα Γερµανικά Πανεπιστήµια προσφέρονται µεταπτυχιακά προγράµµατα υψηλής ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 02/06/2015 12 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Η Ακαδηµία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα