ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ Γ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ Γ.Π.Α."

Transcript

1 1 ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ Γ.Π.Α. Περίοδος : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Καθ. Χρίστου Μ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ Υποψήφιου Πρύτανη Μάιος 2004

2 1 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί Φοιτητές, Mετά την επιλογή και διορισµό του κ. Καραµάνου στην τιµητική θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, το Πανεπιστήµιο βρίσκεται και πάλι σε προεκλογική περίοδο για την εκλογή νέου Πρύτανη. Προσωπικά, θεωρώ υποχρέωσή µου να διεκδικήσω τη θέση, διότι αφενός είχα συµµετάσχει και στον προηγούµενο εκλογικό αγώνα, αφετέρου γιατί πιστεύω ότι η εµπειρία την οποία έχω αποκτήσει κατά τις δύο τριετείς θητείες µου στο αξίωµα του Αντιπρύτανη, µου έχουν δώσει αρκετά εφόδια ώστε να έχω την πεποίθηση ότι θα µπορέσω, µε τη συνεργασία και τη βοήθεια των εκλεκτών συναδέλφων Αντιπρυτάνεων, να προσφέρουµε όλοι µαζί σηµαντικές υπηρεσίες στο Ιδρυµά µας. Το πρόγραµµα που σας παρουσιάζω στις επόµενες σελίδες, βρίσκεται σε αρµονία, στις γενικές του γραµµές, µε τα προγράµµατα που είχαν εξαγγελθεί και από τις προηγούµενες Πρυτανικές αρχές (στις δύο συµµετείχα και προσωπικά) και εποµένως δεν τίθεται θέµα «αλλαγής πολιτικής», αλλά κάθε πτυχή του προγράµµατος δράσης θα συζητείται και θα προχωρήσουµε µαζί µε τους Αντιπρυτάνεις, τους Προέδρους των Τµηµάτων και άλλους φορείς του Γ.Π.Α,. µε σύµπνοια, αποφασιστικότητα και µε γνώµονα πάντοτε το συµφέρον και τις επιδιώξεις του Ιδρύµατος. Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, και µετά από τις διαβεβαιώσεις και από τους δύο εκλεγµένους Αντιπρυτάνεις ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα συνεργασίας µεταξύ µας, και δεδοµένης της δικής µου ολόψυχης βούλησης και επιθυµίας για ειλικρινή συνεργασία, αποφάσισα να διεκδικήσω από το εκλεκτορικό σώµα του Γ.Π.Α. τη στήριξη για την εκλογή στη θέση του Πρύτανη του Γ.Π.Α. Επιδιώξεις Πάγιο αίτηµα του Πανεπιστηµίου µας είναι η οικονοµική και διοικητική αυτοτέλειά του, την οποία διακηρύσσω και υποστηρίζω µε τις θέσεις µου όλα αυτά τα χρόνια της θητείας µου ως Αντιπρύτανης, και θα συνεχίσω να το πράττω δεδοµένης κάθε ευκαιρίας και στο µέλλον. Σε συνεργασία µε τους ήδη εκλεγµένους Αντιπρυτάνεις, θα παγιώσουµε την ίση µεταχείριση, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την πιστή εφαρµογή των νόµων και των αποφάσεων των θεσµικών οργάνων του Ιδρύµατος σε όλες τις ενέργειές µας. Στις προσπάθειες για τη χρηστή διοίκηση του Πανεπιστηµίου, θα απαιτηθεί η βοήθεια, η συµπαράσταση και η συνεργασία όλων των µελών της κοινότητάς µας. Πιστεύω ότι κύριο µέληµα των Πρυτανικών Αρχών πρέπει να είναι η οµαλή λειτουργία της διοίκησης µε την ανάπτυξη διαύλων συνεργασίας για την αποτελεσµατικότερη απόδοση της διοικητικής µηχανής, η άρτια οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την έγκαιρη ενηµέρωση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών για το πρόγραµµα σπουδών, η οργάνωση λειτουργίας των µηχανισµών διεξαγωγής της αγροτικής έρευνας και ο αποτελεσµατικός και έγκαιρος σχεδιασµός όλων των κοινωνικών και άλλων δραστηριοτήτων του ιδρύµατος. Όλα αυτά, πιστεύω, ότι διασφαλίζονται µε βάση το έργο το οποίο έχει ήδη επιδείξει ο καθένας µας αλλά και µε τη βούληση που εκφράζεται για τη συνεπή προσήλωση στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη και επιβεβληµένη (συµµετοχή σε επιτροπές, οµάδες εργασίας ανάληψης ευθυνών σε προγράµµατα που υλοποιεί το Γ.Π.Α. κ.λπ.). Θα πρέπει να έχουµε υπ όψη µας, ότι στην απόφαση επιλογής του Πανεπιστηµίου από υποψήφιους φοιτητές υψηλού επιπέδου λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, µεταξύ άλλων, το επιστηµονικό επίπεδο των µελών του Πανεπιστηµίου, η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης και η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας µετά την αποφοίτησή τους.

3 2 Α. ΣΠΟΥ ΕΣ Κύρια αποστολή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου είναι η εκπαίδευση και η έρευνα. Μέληµά µου θα είναι η ποιοτική αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοι να µπορούν να επιβληθούν µε το ανώτερο επίπεδο µόρφωσης και κατάρτισής τους. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα επιχειρηθεί (1) µε τη βελτίωση των µεθόδων παροχής της γνώσης (χρήση νέων τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία, βελτίωση της ποιότητας των συγγραµµάτων) (2) µε τον εκσυγχρονισµό του περιεχοµένου των γνωστικών αντικειµένων και (3) τη βελτίωση των συνθηκών και του περιεχοµένου των εργαστηριακών ασκήσεων. Οι εισηγήσεις µου, αναφορικά µε τις σπουδές, συνοψίζονται στα πιο κάτω: Σε συνεργασία µε τα Τµήµατα και µέσω της ιατµηµατικής Επιτροπής θα καταβληθεί προσπάθεια περαιτέρω αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του προγράµµατος σπουδών. Θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης ύπαρξης και αποφυγής των επικαλύψεων µεταξύ µαθηµάτων. Θα δοθεί προτεραιότητα στην αναβάθµιση του περιεχοµένου των µαθηµάτων, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις της επιστήµης στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Τούτο αναµένεται να βελτιώσει το επίπεδο και την ποιότητα των σπουδών. Σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες θα γίνει αναθεώρηση παλαιών σηµειώσεων, πανεπιστηµιακών παραδόσεων και βιβλίων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα σηµερινά δεδοµένα. ιερεύνηση δυνατότητας µετάφρασης ξενόγλωσσων βιβλίων όταν υπάρχει έλλειψη ελληνικών συγγραµµάτων. Βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και ποιότητας του τυπογραφείου του Γ.Π.Α., µε τον εκσυγχρονισµό των εκτυπωτικών µηχανηµάτων, εκπαίδευση του προσωπικού, αξιοποίηση του γραφίστα που έχει προσληφθεί, κ.λπ. Θα πρέπει να συζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του Πανεπιστηµίου η ελάφρυνση του προγράµµατος των φοιτητών. Θα επιδιωχθεί επίσης ο εξορθολογισµός του ωρολογίου προγράµµατος. Η παρατηρούµενη ανοµοιογένεια των νεοεισερχοµένων φοιτητών στο Πανεπιστήµιό µας (εισάγονται φοιτητές που δεν έχουν καν διδαχθεί Βιολογία, Χηµεία, για παράδειγµα), η οποία τόσες παρενέργειες στην παρεχόµενη εκπαίδευση, ιδίως στα πρώτα εξάµηνα, προκαλεί, πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τις δέουσες παρεµβάσεις εσωτερικά (φροντιστήρια κ.α.) και κυρίως προς την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας (τροποποίηση διαδικασίας εισαγωγής). Επιβάλλεται η συζήτηση του θέµατος της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών για την επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζονται σήµερα προς ουσιαστική αναβάθµισή της, και εκπλήρωση των στόχων της. Απλοποίηση του συστήµατος ασφάλισης των φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Επιβάλλεται, επίσης, η ενθάρρυνση των φοιτητών, για την τακτική συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστηµίου µας, ώστε να ακούγεται η γνώµη τους για τα θέµατα που τους αφορούν άµεσα αλλά και γενικότερα για την πανεπιστηµιακή ζωή. Θα πρέπει να συνεχιστεί η αναβάθµιση των υποδοµών που χρησιµοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως, νέες αίθουσες διδασκαλίας, εποπτικά µέσα, εργαστηριακοί χώροι, εργαστηριακός εξοπλισµός, θερµοκήπια, κ.λπ. Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αίθουσες Η/Υ χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, ως προς την καθαριότητα, τις φθορές τις οποίες υφίστανται και την εύρυθµη λειτουργία των συστηµάτων θέρµανσης, οπτικοακουστικών δυνατοτήτων, φωτισµού κ.α.

4 3 Θα καταβληθεί προσπάθεια µέσω παρεµβάσεων προς τα Υπουργεία Παιδείας, Οικονοµίας και άλλους φορείς, για αύξηση των παρεχοµένων πιστώσεων προς το Ίδρυµα. Θα ζητηθούν θέσεις ΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕ ΙΠ για τη στελέχωση των εργαστηρίων του Ιδρύµατος, για την περαιτέρω αναβάθµιση της ποιότητας των εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών. Θα συνεχιστούν οι ενέργειες και οι δυναµικές παρεµβάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας, όπως το.π.σ. ( ίπλωµα Προχωρηµένων Σπουδών), το οποίο θα απονέµεται στους αποφοίτους των Ιδρυµάτων µε 5ετείς σπουδές, αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόµενο (να µπορεί να αναγνωριστεί ως ισότιµο του Master κατά τις προσλήψεις στο ηµόσιο - ΑΣΕΠ και να αποτελεί πρόκριµα για αποδοχή σε προγράµµατα για απόκτηση ιδακτορικού ιπλώµατος). Θα προταθεί στην ιατµηµατική Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών και στη Σύγκλητο, όπως στο µάθηµα των Αγγλικών δοθούν διδακτικές µονάδες για να αναβαθµιστεί η σηµασία της ξένης γλώσσας στο Ίδρυµα. Επίσης, θα οργανωθεί σε δοκιµαστική βάση η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο (Proficiency) για τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται γι αυτό. Θα γίνουν παραστάσεις προς το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών όπως αυξηθεί η παρεχόµενη οικονοµική βοήθεια για την κάλυψη αναλωσίµων και άλλων αναγκών για τη διεξαγωγή της έρευνας. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια συνεχούς εκσυγχρονισµού του Τηλεµατικού ικτύου για βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Θα εγκατασταθούν τερµατικοί σταθµοί σε συνεργασία µε την υπηρεσία ικτύων και το Εργαστήριο Πληροφορικής σε κεντρικά σηµεία του Πανεπιστηµίου (Βιβλιοθήκη, Αµφιθέατρα, Φοιτητική Λέσχη) και σύνδεση µε το ίκτυο του Ιδρύµατος µέσω του οποίου θα παρέχονται πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών, πρόγραµµα εξετάσεων, αποτελέσµατα εξετάσεων, δήλωση µαθηµάτων κ.λπ. Αναφορικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές, λαµβάνοντας υπόψη την µέχρι τώρα εµπειρία, θα καταβληθούν προσπάθειες βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθώς και αναβάθµισης της ποιότητας της παρεχόµενης γνώσης. Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μία σηµαντικότατη δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου είναι η παραγωγή νέας γνώσης. Αυτή είναι εφικτή µέσω της έρευνας, τόσο της προσανατολισµένης στις θεµελιώδεις αρχές της επιστήµης όσο και στις ανάγκες της ελληνικής και γενικότερα της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας, που µας διέπει. Μέχρι τώρα το Ίδρυµά µας έχει ανταποκριθεί ικανοποιητικά στην αποστολή του αυτή. ιάφοροι λόγοι όµως (π.χ. µείωση κονδυλίων για την έρευνα, έντονος διεθνής ανταγωνισµός, κλπ.) καθιστούν απαραίτητη την ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας του Γ.Π.Α, η οποία πάντως όχι µόνο δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της παρεχόµενης εκπαίδευσης αλλά αντιθέτως µπορεί να γίνει µοχλός καλύτερης και σύγχρονης εκπαίδευσης (π.χ. υποτροφίες ταξίδια µικρής εκπαιδευτικής διάρκειας κλπ.). Για την υλοποίηση του προαναφερόµενου στόχου απαιτούνται τα ακόλουθα βήµατα:

5 4 Ανθρώπινες Σχέσεις Αµοιβαία ενηµέρωση των εµπλεκοµένων ( ιοικητικοί - µέλη ΕΠ κ.λπ.) για τις διαδικασίες υποβολής, διαχείρισης ερευνητικών έργων (π.χ. αποτελεσµατικός δίαυλος επικοινωνίας στελεχών του ΕΛΚΕ και των ερευνητών ΕΠ). ηµιουργία οµάδας προσωπικού που θα διευκολύνει στη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων. ηµιουργία υλικού υποστήριξης απαραίτητου για την υποβολή προτάσεων (π.χ. έτοιµες φόρµες µε πληροφορίες). ηµιουργία κινήτρων τόσο για τους επιστηµονικούς υπεύθυνους, όσο και για τους συνεργάτες τους για υποβολή προτάσεων και την εµπλοκή τους στην έρευνα. Ενηµέρωση/παρεχόµενες υπηρεσίες ηµιουργία Γραφείου Πληροφόρησης (Εστιακό Κέντρο Πληροφόρησης-Γ.Π.Α.) για τα υπό προκήρυξη προγράµµατα. Στόχος θα είναι η αναζήτηση όλων των πιθανών πηγών χρηµατοδότησης (Υπουργεία, Ελληνικοί & ιεθνείς Οργανισµοί) και η διευκόλυνση στην αναζήτηση συνεργατών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το είδος της πληροφόρησης δεν θα αφορά αποκλειστικά και µόνο ερευνητικά προγράµµατα, αλλά πληροφορίες που σχετίζονται µε την κάθε είδους εκπαίδευση σε κάθε κατηγορία προσωπικού του Γ.Π.Α. Για την επιτυχία του στόχου αυτού θα υπάρξει εκπαίδευση στελεχών του Γ.Π.Α., που το επιθυµούν, από το ήδη υπάρχον προσωπικό. ηµιουργία ταχύτερης και ευκρινέστερης ροής των προαναφερόµενων πληροφοριών προς τα τµήµατα και τα εργαστήρια. (διακίνηση πληροφοριών µέσω , οργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων, διαλέξεις, σεµινάρια, εγκύκλιοι, κλπ). Πρόσκληση αξιωµατούχων της Ε.Ε. για σχετική ενηµέρωση των ερευνητών του Γ.Π.Α. Οργάνωση ηµερίδων (σε συνεργασία µε τα τµήµατα του Γ.Π.Α.) µε διαφόρους παραγωγικούς φορείς (αγροτικές ενώσεις, γεωτεχνικούς κ.λπ.), µε σκοπό την αµοιβαία ενηµέρωση τόσο για τις διαµορφούµενες ανάγκες σε Εθνικό και ιεθνές επίπεδο, όσο και για τις υπηρεσίες που το Ίδρυµα µπορεί να προσφέρει. ιευκόλυνση των ερευνητών στις ανειληµµένες υποχρεώσεις τους, όταν καθυστερούν οι χρηµατοδοτήσεις. Στρατηγική για την έρευνα και την εκπαίδευση µέσω της έρευνας ηµιουργία ερευνητικής υποδοµής µέσω κεντρικών µονάδων κοινού εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση πολλών εργαστηρίων. Εκπαίδευση - συµµετοχή των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράµµατα Αύξηση των αυτοχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων για υποβοήθηση της ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστηµόνων, σε τοµείς βασικής έρευνας και θεµάτων αιχµής. Γ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Θα επιδιωχθεί η βελτίωση των αποδοχών του προσωπικού όλων των φορέων του Ιδρύµατος ( ΕΠ, ιοικητικών, ΕΕ ΙΠ, ΕΤΕΠ, Επιστηµονικών Συνεργατών ), γιατί τις θεωρούµε πάρα πολύ χαµηλές, καθώς και του ύψους των απαράδεκτα χαµηλών συντάξεων. Οι πρόσφατες αυξήσεις που έχουν δοθεί στο διδακτικό προσωπικό δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις µας.

6 5 Θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειές µας και οι πιέσεις προς το Υπουργείο Παιδείας για έγκριση νέων θέσεων µελών ΕΠ των εργαστηρίων και αύξηση των θέσεων των µελών ΕΤΕΠ και ΕΕ ΙΠ, καθώς και εξειδικευµένων διοικητικών υπαλλήλων. Θα καταβληθεί προσπάθεια για γραµµατειακή υποστήριξη των εργαστηρίων που στερούνται αυτής. Πιστεύω ότι, για να καταστεί δυνατή και να είναι αποτελεσµατική η λειτουργία του Ιδρύµατος, θα πρέπει Πρυτανεία και Προσωπικό να έχουν αγαστή συνεργασία, να υπάρχει αλληλοεκτίµηση, να σέβονται όλοι τους νόµους και κανονισµούς, να υπάρχει αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ίση µεταχείριση και διαφάνεια. Θα υπάρχει συνεχής κατανόηση στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν το Προσωπικό και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προς επίλυσή τους (οικονοµικά, θεσµικά και λοιπά αιτήµατα). Επίσης, θα γίνεται ό,τι είναι δυνατό για τη δηµιουργία άριστων συνθηκών στους χώρους εργασίας. Θα ληφθούν ιδιαίτερα µέτρα για την επιµόρφωση όλων των βαθµίδων και κατηγοριών Προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και χρήση Η/Υ, στις ξένες γλώσσες κ.λπ., ώστε και οι εργαζόµενοι να εξασφαλίζουν προσόντα και να γίνονται πιο αποτελεσµατικοί. Για την εξυπηρέτηση του Προσωπικού αλλά και των Φοιτητών, οι οποίοι έχουν δηµιουργήσει οικογένεια µε µικρά παιδιά, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια δηµιουργίας βρεφονηπιακού σταθµού στους χώρους του Πανεπιστηµίου, γεγονός που θα αποτελέσει πρωταρχικό µου µέληµα. Κάθε δίκαιο αίτηµα του προσωπικού θα αντιµετωπίζεται µε τη δέουσα κατανόηση και θα εφαρµόσουµε αξιοκρατικά κριτήρια, µε βάση τα προσόντα και τις ικανότητές τους χωρίς διακρίσεις, στην εξελικτική τους πορεία. Θα δηµιουργηθεί οµαδική ασφάλιση και ταµείο αλληλοβοηθείας του προσωπικού µετά από εξέταση του νοµικού καθεστώτος. Θα στηρίξουµε το προσωπικό που ανήκει στο ΕΤΕΠ, για την ολοκλήρωση των θεσµικών και οικονοµικών τους εκκρεµοτήτων. Θα αντιµετωπίσουµε µε υπευθυνότητα όλα τα θέµατα του προσωπικού που ανήκουν στο ΕΕ ΙΠ.. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της φοιτητικής µέριµνας, ιδιαίτερα στον τοµέα της σίτισης (ο αριθµός των σιτιζοµένων φοιτητών έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια) έχει δηµιουργηθεί ιατρείο στο χώρο του Πανεπιστηµίου, κτίζεται η φοιτητική λέσχη η οποία σύντοµα θα ολοκληρωθεί και θα εξοπλιστεί. Υπάρχει όµως ανάγκη να επιδιωχθούν τα κάτωθι: Σίτιση ακόµη µεγαλύτερου αριθµού φοιτητών, µε εξασφάλιση πόρων εναλλακτικά, µέσω του τακτικού προϋπολογισµού, από τα αποθεµατικά του ΕΛΚΕ, από τα εισοδήµατα της Εταιρείας του Γ.Π.Α. ή από την εκµετάλλευση του εστιατορίου, καφετέριας, βιβλιοπωλείου κ.ά. Εισαγωγή του θεσµού της επιδότησης ενοικίου για φοιτητές µε χαµηλά εισοδήµατα, µε πόρους που θα προκύψουν είτε από τον κρατικό προϋπολογισµό ή από άλλες πηγές. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί το φοιτητικό δυναµικό του Πανεπιστηµίου µας, µε την παροχή αµοιβόµενης απασχόλησης, π.χ. Βιβλιοθήκη, εργαστήρια, ερευνητικά προγράµµατα, ιδίως αυτών που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα. Εξασφάλιση απαραίτητου εξοπλισµού γραφείου του συλλόγου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί η οικονοµική ενίσχυση για το παρεχόµενο επικουρικό έργο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

7 6 Βελτίωση του Γυµναστηρίου και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Γ.Π.Α. µε την ανέγερση σύγχρονου κλειστού Γυµναστηρίου και διευθετήσεις ώστε το γυµναστήριο να παραµένει ανοικτό από το πρωί µέχρι το βράδυ, δηλ. να λειτουργεί µε δυο βάρδιες. Ανέγερση κολυµβητηρίου, το οποίο θα µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές και το προσωπικό το Ιδρύµατος. Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο υφιστάµενο γήπεδο ποδοσφαίρου. Ε. ΥΠΟ ΟΜΕΣ Κτιριακές Υποδοµές Αν και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη (επέκταση κτιρίου Ισαακίδη, κτίριο στο ενδροκοµείο, φοιτητική εστία, το υπό µελέτη κτίριο στο συγκρότηµα Ρουσσόπουλου και οι αναπαλαιώσεις στα παλαιά κτίρια της Ζωοτεχνίας) µετά την ολοκλήρωσή τους θα δώσουν µια άνεση χώρου σε ορισµένα εργαστήρια του Ιδρύµατος, το θέµα της έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας δεν θα έχει λυθεί πλήρως. Πρόβληµα υπάρχει στην ανάπτυξη ορισµένων εργαστηρίων, όπως των τµηµάτων Ε.Τ.Τ., Γ.Β. του Γενικού Τµήµατος κ.α. Οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναληφθούν για την αντιµετώπιση της έλλειψης χώρων είναι η ανακατανοµή από την µετακίνηση εργαστηρίων και η ορθολογική και οργανωµένη χρήση των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και ο προγραµµατισµός νέων κτιριακών έργων, µετά από συζήτηση της χρηµατοδότησής τους µε τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονοµικών. Μας έχει ζητηθεί η υποβολή Σχεδιασµού Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Στις προτάσεις αυτές θα περιλαµβάνεται η δηµιουργία νέων αιθουσών διδασκαλίας, ώστε να καθίσταται δυνατός ο διαχωρισµός των πολυπληθών οµάδων των φοιτητών των πρώτων ετών σε µικρότερες οµάδες, για πιο αποτελεσµατική και ουσιαστική διδασκαλία, η επέκταση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α., η κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου, η κατασκευή κολυµβητηρίου, υπαίθριου θεάτρου κ.α. Όλες οι εγκαταστάσεις θα σχεδιάζονται λαµβάνοντας υπόψη τη µέγιστη δυνατή διατήρηση του υφιστάµενου πρασίνου. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστούν πόροι για την αποπεράτωση του Συνεδριακού Κέντρου που βρίσκεται πίσω από το κτίριο του Μουσείου. Θα επεκταθεί ο ηλεκτροφωτισµός των υπαίθριων ανοικτών χώρων του Ιδρύµατος, ώστε να µπορεί να διακινείται το Προσωπικό και οι Φοιτητές που εργάζονται τις νυχτερινές ώρες. Συνεννόηση µε τον ήµο Αθηναίων και την Τροχαία για τοποθέτηση, εάν είναι δυνατό, σηµατοδότη για πεζούς στο χώρο διασταύρωσης µε την Ιερά Οδό. Τοποθέτηση καθισµάτων (παγκάκια) σε διάφορες επιλεγµένες θέσεις του υπαίθριου χώρου του Ιδρύµατος. Κατασκευή στεγασµένου αιθρίου έξω από την βιβλιοθήκη µε παγκάκια για τη χρησιµοποίηση από καπνιστές χρήστες της βιβλιοθήκης, φοιτητές και άλλους. Κατασκευή των έργων που καθυστερούν, όπως της διαφανούς σκεπής στον αίθριο χώρο που ενώνει τον ανελκυστήρα και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιρίου. ηµιουργία θέσεων στάθµευσης µε διαµόρφωση του χώρου µεταξύ του γηπέδου ποδοσφαίρου και της «λεωφόρου φοινίκων». Θα µελετηθεί το µείζον θέµα της διάθεσης αποβλήτων προς δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής σε µέσα και συνεργασία µε κατάλληλους φορείς (υπηρεσίες ήµου, κ.ά.). Άµεσο και διαρκές ενδιαφέρον θα υπάρχει στην εικόνα (εµφάνιση) του Πανεπιστηµίου και του περιβάλλοντος χώρου, ιδιαίτερα σε σχέση µε την καθαριότητα σε

8 7 κοινόχρηστους και άλλους χώρους. Το ίδιο θα συµβεί και µε το θέµα της ασφάλειας των χώρων εργασίας καθώς και της αντιπληµµυρικής προστασίας. Ο σηµαντικός ρόλος της τεχνικής υπηρεσίας στην εύρυθµη λειτουργία (εκπαιδευτική και ερευνητική) του Πανεπιστηµίου θα ενισχυθεί για να περιλαµβάνει και τον προληπτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων (κτιριακών, ηλεκτρολογικών κ.ά.). Βιβλιοθήκη Τα µελλοντικά σχέδια για την κεντρική βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α. είναι αφενός η υλοποίηση του προγράµµατος «Αναβάθµιση και Επέκταση των Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. στα πλαίσια του Εκσυγχρονισµού των Εκπαιδευτικών ιαδικασιών» το οποίο, πέραν των άλλων, προβλέπει τη δηµιουργία θεµατικής πύλης (Γεωπονία), η οποία θα καταστήσει τη βιβλιοθήκη κέντρο αναφοράς για τα Γεωτεχνικά θέµατα και θα δώσει τη δυνατότητα σε χρήστες εκτός Γ.Π.Α. να αξιοποιούν τις πληροφορίες που θα υπάρχουν στη θεµατική αυτή πύλη. Θα ενισχυθεί η αγορά βιβλίων, εκπαιδευτικών video, CD, διαφανειών κ.λπ. και θα επιδιωχθούν συµφωνίες µε απευθείας σύνδεση της βιβλιοθήκης και µε άλλες του εξωτερικού. Επειδή µε την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης και την αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων οι χώροι περιορίζονται, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την επέκτασή της. Υπάρχουν σκέψεις οι οποίες θα συζητηθούν και στη συνέχεια θα υποβληθούν για χρηµατοδότηση στα αρµόδια όργανα. ΣΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Προοπτική και Στρατηγική Ανάπτυξης του Ιδρύµατος Θα πρέπει η πανεπιστηµιακή κοινότητα να συζητήσει µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα την υφιστάµενη δοµή του Ιδρύµατος, σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις και τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και µε προσοχή να αποφασίσει περί της στρατηγικής ανάπτυξης του Ιδρύµατος. Γνωστικά αντικείµενα αιχµής, τα οποία βρίσκονται µέσα στη σφαίρα των Γεωπονικών Επιστηµών, θα πρέπει να µελετηθούν σε βάθος και να αξιολογηθούν. Μόνον εφόσον µετά από µελέτες προκύψει τεκµηριωµένα η ανάγκη διεύρυνσης του Γ.Π.Α., θα ξεκινήσει διάλογος µε όλους τους φορείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας για να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις. Αξιοποίηση της περιουσίας του Γ.Π.Α. Τα τελευταία χρόνια, µετά από επιτυχηµένους χειρισµούς που έγιναν στα αγροκτήµατα του Ιδρύµατος, παρατηρείται αύξηση των εσόδων παρά τις µεγάλες επενδύσεις που έγιναν στον αµπελώνα των Σπάτων (εγκατάσταση 290 στρεµµάτων µε 7 οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου, υποστύλωση κ.λπ.) και στην Κωπαΐδα για την συµπαραγωγή χλοοτάπητα (εγκατάσταση συστήµατος άρδευσης σε 290 στρέµµατα, κατασκευή δρόµων, αγορά µηχανηµάτων κ.λπ.). Θα συνεχιστεί η συµπαραγωγή χλοοτάπητα που θα προσφέρει ένα σηµαντικό σταθερό εισόδηµα για το Γ.Π.Α. Θα υλοποιηθεί, πιστεύουµε σύντοµα, η δροµολογηµένη ανέγερση του οινοποιείου στα Σπάτα και η αξιοποίηση της παραγωγής του αµπελώνα µε την παραγωγή κρασιού που θα φέρει το όνοµα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου. Αναµένεται επίσης αύξηση των εισοδηµάτων από τα κτήµατα του Ιδρύµατος. Τα αυξηµένα έσοδα από την αξιοποίηση των

9 8 αγροκτηµάτων θα µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των πολλαπλών αναγκών του Ιδρύµατος, όπου ο κρατικός προϋπολογισµός είναι ανεπαρκής. Ενέργειες δραστηριότητες για την ανάπτυξη προβολή του Γ.Π.Α. Θα καταβληθούν προσπάθειες προβολής του ρόλου του Πανεπιστηµίου και των δραστηριοτήτων του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό µε τις ακόλουθες ενέργειες: ραστηριότητες στο εσωτερικό Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (αρθρογραφία καθηγητών κ.λπ.) Ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών µας µε το Υπουργείο Γεωργίας, το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και άλλα Ερευνητικά Ιδρύµατα της χώρας. Στις σχέσεις µας µε το Υπουργείο Γεωργίας θα επιδιώξουµε να προβάλλουµε τις δυνατότητες που έχει το Γ.Π.Α. σε συµβουλευτικό και ερευνητικό επίπεδο και τη σηµασία που µπορεί να έχει η συνεργασία αυτή για τη διαµόρφωση Αγροτικής Πολιτικής και την επίλυση γενικότερων προβληµάτων ανάπτυξης. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία µε άλλα Γεωπονικά Τµήµατα της χώρας (Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, κ.λπ.) για χάραξη κοινής πολιτικής σε γεωργικά και εκπαιδευτικά θέµατα, καθώς και προσπάθεια διατύπωσης κοινής έκφρασης γνώµης στην ερευνητική πολιτική. Η δηµιουργία ενός άτυπου φορέα (συµβουλίου) µεταξύ των Ιδρυµάτων να βοηθούσε πολύ προς την κατεύθυνση αυτή. Θα µπορούσε να οργανωθεί κατά καιρούς ευρύτερη ενηµέρωση φορέων στα γεωργικά θέµατα µε κύριο εκφραστή το Πανεπιστήµιό µας. Παροχή υποστήριξης στις αγροτικές οργανώσεις, συνεταιρισµούς, ενώσεις παραγωγών, γεωργούς. Παροχή υποστήριξης προς τους ήδη απασχολούµενους αποφοίτους µας σε θέµατα επαγγελµατικών ενδιαφερόντων τους. Στο µέτρο του δυνατού θα ενισχυθεί η οικονοµική στήριξη των ερευνητών µας και µεταπτυχιακών φοιτητών για συµµετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια µε την υποχρέωση της παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσµάτων τους µε διαλέξεις και στο Γ.Π.Α. Ενθάρρυνση του επιστηµονικού προσωπικού του Γ.Π.Α. για συµµετοχή σε εκδηλώσεις αγροτικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος που οργανώνονται από διάφορους φορείς (κάλυψη εξόδων, µετακίνησης και παραµονής) και συνέχιση συνεργασίας µε ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αλλά και µε επαγγελµατικούς ή συνδικαλιστικούς συλλόγους όπως οι: Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π., Π.Ο.Σ.Ε.Γ., Π.Ο.Σ.Γ. κ.ά. Η ξενάγηση µαθητών και σπουδαστών στους χώρους του Πανεπιστηµίου και σύντοµα του Γεωργικού Μουσείου θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια έκδοσης και άλλων βιβλίων του κ. Βάθη, προκειµένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο του το οποίο προάγει την Γεωπονική Επιστήµη. Θα ενισχυθεί η σηµαντική προσπάθεια έκδοσης του περιοδικού του Πανεπιστηµίου µας, «Τριπτόλεµος» το οποίο περιλαµβάνει κάθε είδους πληροφορίες που ενδιαφέρουν την πανεπιστηµιακή µας κοινότητα και τους φίλους του Πανεπιστηµίου µας. Θα στηριχθεί η διοργάνωση εκδηλώσεων για την απονοµή τιµητικών διακρίσεων στο προσωπικό του Ιδρύµατος που αποχωρεί και έχει προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στο Πανεπιστήµιο αλλά και σε άλλες προσωπικότητες του χώρου των γραµµάτων και των τεχνών, ιδιαίτερα στους χώρους της Γεωπονικής Επιστήµης.

10 9 Θα προγραµµατιστεί η οργάνωση περαιτέρω εκδηλώσεων (εκδροµές, συνεστιάσεις κ.ά.), µε συµµετοχή όλου του προσωπικού του Ιδρύµατος µε στόχο την κοινωνική επαφή, τη σύσφιξη των σχέσεων και τη δηµιουργία κλίµατος συναδελφοσύνης µεταξύ µας, προκειµένου να γίνει περισσότερο αποδοτική η καθηµερινή συνεργασία µας. ιεθνής δραστηριότητα Το Ίδρυµά µας έχει συνάψει διµερείς συµφωνίες συνεργασίας µε άλλα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ιδρύµατα. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες και θα διευρυνθούν οι διασυνδέσεις του Πανεπιστηµίου µας και µε άλλα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ιδρύµατα. Θα πρέπει οι συµφωνίες να υλοποιηθούν και θα ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή επιστηµόνων και φοιτητών και η από κοινού ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων, µε συµµετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. και άλλους οργανισµούς. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ενεργός και ουσιαστική συµµετοχή των µελών του Πανεπιστηµίου µας στα δίκτυα των Γεωπονικών Πανεπιστηµίων NATURA και ICA (Interuniversity Conference for Agricultural and Related Sciences), στα οποία το Ίδρυµά µας είναι τακτικό µέλος. Θα δοθούν οι δυνατότητες συνεργασιών µε τις αναπτυσσόµενες χώρες. Επίσης, το Ίδρυµα θα πρέπει να εκµεταλλευθεί την συµµετοχή του στην EUA (European University Association). Θα ενθαρρυνθεί και θα παρέχονται διευκολύνσεις στα επιστηµονικά µέλη του Ιδρύµατός µας για ενεργή συµµετοχή στα ανταγωνιστικά ή ερευνητικά προγράµµατα που προκηρύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι φορείς καθιστώντας το Ίδρυµα περισσότερο γνωστό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η συµµετοχή του Ιδρύµατος στα προγράµµατα ERASMUS/SOCRATES θα συνεχιστεί και θα καταβληθούν προσπάθειες για ευρύτερη συµµετοχή φοιτητών και καθηγητών, µε την οικονοµική ενίσχυση αυτών που επιθυµούν να συµµετάσχουν. Επίσης, θα ενισχυθεί ο θεσµός της ανταλλαγής φοιτητών και µέσω άλλων φορέων (IASTE, κ.ά.). Ενθάρρυνση και ενίσχυση φοιτητών για συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς συλλόγους φοιτητών Γεωπονίας. ραστηριότητες που αφορούν τη Κοινωνική προσφορά του Ιδρύµατος Ενίσχυση της προσπάθειας οργάνωσης ηµερίδων και συνεδρίων, συζητήσεων, διαλέξεων, µε επιστηµονικά και θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος (όπως της βιολογικής γεωργίας, της ασφάλειας των τροφίµων, των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, της χρήσης ορµονικών παρασκευασµάτων κ.λπ.), µε στόχο την ενηµέρωση των συµπολιτών µας και την ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα αιχµής που έντονα απασχολούν το κοινωνικό σύνολο. Ο θεσµός της Γεωπονικής Εβδοµάδας θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί, διότι δίνει την ευκαιρία της ενηµέρωσης των πολιτών και των δραστηριοποιούµενων στο γεωργικό χώρο επιχειρήσεων για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήµιο. Η ίδρυση του Γεωργικού Μουσείου στο Γ.Π.Α. γίνεται πραγµατικότητα. Προσπάθειες δεκαετίας έχουν φέρει αποτελέσµατα. Το κτίριο που θα στεγάσει το µουσείο και οι γύρω χώροι έχουν διαµορφωθεί, σηµαντικός αριθµός εκθεµάτων έχει συγκεντρωθεί και έχει επίσης εκπονηθεί προµελέτη για τη δοµή και λειτουργία του Μουσείου. Θα καταβληθούν προσπάθειες, όπως:

11 10 Εξευρεθούν πόροι για την υλοποίηση της µελέτης, δηλ. εξασφάλιση αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής και της χωροθέτησης και έκθεσης των αντικειµένων του µουσείου. Στελεχωθεί το µουσείο µε το κατάλληλο εξειδικευµένο προσωπικό. Εµπλουτιστούν οι συλλογές µε ενδιαφέροντα εκθέµατα. Συνταχθεί κανονισµός λειτουργίας του Μουσείου και καθορισµός διαδικασίας επισκέψεων. Ολοκληρωθεί το συνεδριακό κέντρο στο χώρο πίσω από το Μουσείο. ραστηριότητες που αφορούν το Πολιτισµό Ενθάρρυνση φοιτητών και προσωπικού για τη συµµετοχή τους σε υπάρχουσες δραστηριότητες (µουσικής, χορού, θεάτρου), αλλά και την ίδρυση νέων συλλόγων οµίλων (π.χ. φωτογραφίας, ζωγραφικής κ.λπ.). Οικονοµική ενίσχυση των ανωτέρω δραστηριοτήτων. ιοργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας, ζωγραφικής κ.λπ. από το ίδιο το προσωπικό και φοιτητές και προβολή µέσω των Μ.Μ.Ε. Προς ανάδειξη της φυσιογνωµίας του Γ.Π.Α. σχετικά µε το περιβάλλον προτείνεται η ίδρυση φυσιολατρικού-περιβαλλοντικού συλλόγου, οι δραστηριότητες του οποίου µε κατάλληλη στήριξη από σχετικά προγράµµατα θα βοηθήσουν όχι µόνο στην άθληση αλλά και στη γνώση (εκπαίδευση) και την έρευνα πεδίου σε συναφή θέµατα. Παραχώρηση µόνιµου χώρου και οικονοµικής ενίσχυσης στο Μουσικό Εργαστήριο για να µπορέσει να διατηρήσει και να αναπτύξει τις δραστηριότητές του και να αποκτήσει και άλλους συνεργάτες. Άλλες δραστηριότητες Ενέργειες για την κατασκευή και λειτουργία του σταθµού του ΜΕΤΡΟ κοντά στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο. Τελειώνοντας, πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές, ότι για να πραγµατοποιηθούν όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως, είναι αναγκαία η συστράτευση όλων µας, γι αυτό ζητώ την στήριξή σας, έτσι ώστε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να δώσουµε τη µάχη για την περαιτέρω αναβάθµιση του Πανεπιστηµίου µας και τη δηµιουργία για όλους µας των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σύντοµο Ιστορικό ίδρυσης του ΤΕΙ Λαµίας. 6 1.2 Στόχοι και επιδιώξεις του ΤΕΙ Λαµίας.... 6 1.3 ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού....

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ / ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ Ι ΒΕ /ΑΤΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ / ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ Ι ΒΕ /ΑΤΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ / ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ Ι ΒΕ /ΑΤΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2006 Η σύνταξη του παρόντος πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Στεφάνου Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τρίπολη, Φεβρουάριος 2010 1 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων...1 1 Πρόλογος... 2 2 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 3 Παρουσίαση του Τµήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

7. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΕ6)

7. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΕ6) 7. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΕ6) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΕ6)... i 7.1 Εισαγωγή... 7-1 7.2 Θεσµικό Πλαίσιο... 7-2 7.2.1 Η Φοιτητική Λέσχη του ΕΜΠ... 7-2 7.3 ιοικητική Υποδοµή για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πεπραγµένων και Σχέδιο ράσης

Ανάλυση Πεπραγµένων και Σχέδιο ράσης Εκλογές 2008 Προέδρου & Αντιπροέδρων ΤΕΙ Λάρισας Ιωάννης Κόκκορας Υποψήφιος Πρόεδρος Ανάλυση Πεπραγµένων και Σχέδιο ράσης Αργύριος Νούλας Θεόδωρος Τσιρίκογλου Παντελής Υψηλάντης Υποψήφιοι Αντιπρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε για την πολύχρονη και εξαιρετική συμβολή στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010

Επιτελική Σύνοψη. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Ιανουάριος 2011 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Υπεύθυνη Έργου: Μπότσιου Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Ομάδα Έργου: Παπαδιαμαντάκη Γιούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου

Κείµενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου Κείµενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση Το ηµόσιο Πανεπιστήµιο Το ηµόσιο Τεχνολογικό Ίδρυµα Αυτοδιοίκηση, λογοδοσία, ποιότητα, εξωστρέφεια 65 η Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής Ρέθυμνο / Ηράκλειο, Σεπτεμβρίου 03 Εισαγωγή Ιστορικό Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Δ. Π. Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE D.U.Th. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 Τόπος ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 ΠΑΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 2010-2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 2010-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 2010-2012 Ο Πρύτανης Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης Οι Αντιπρυτάνεις Γεώργιος Δ. Καψάλης Ισαάκ Η. Λαγαρής Βενετσάνος Γ. Μαυρέας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

... 3 1. ... 5 2. ... 9 3. ... 25 4. ... 68 5. ... 84 6.... 98 7. ... 100 8. ... 106 9. ... 117 10. ... 128 11. ... 130

... 3 1. ... 5 2. ... 9 3. ... 25 4. ... 68 5. ... 84 6.... 98 7. ... 100 8. ... 106 9. ... 117 10. ... 128 11. ... 130 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Κοινωνιολογίας ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 Πίνακας περιεχοµένων Πρόλογος... 3 1. Η µεθοδολογία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα