ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Φορέας: Γράψτε το όνομα του ιδρύματος σας Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προϋπολογισμός: Γράψτε αριθμητικώς το συνολικό ποσό του π/υ όλων των έργων του φορέα σας σε δρχ Δαπάνες (πληρωμές) Δώστε τα πλέον τελευταία στοιχεία δαπανών συνολικά για όλα τα έργα συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων δαπανών που δεν έχουν ακόμη δηλωθεί Απορρόφηση % Κατάλογος έργων: Γράψτε τους τίτλους και τους προϋπολογισμούς των έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και ΕΤΠΑ κατά σειρά ενέργειας στα οποία το ίδρυμά σας είναι ο κύριος ανάδοχος 31α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31β 34γ ΓΕΝΙΚΟ ΙΙ ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Αριθμός αναμορφωμένων προγραμμάτων Γράψτε τον αριθμό των προγραμμάτων που έχουν αναμορφωθεί Πόσα από αυτά τα προγράμματα έχουν εγκριθεί από ΓΣτμήματος Πώς προωθήσατε τη χρήση πολλαπλών συγγραμμάτων από τους φοιτητές/σπουδαστές Με τη δημιουργία εκδοτικού μηχανισμού Με τη λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης πολλαπλών συγγραμμάτων Με την παροχή ενισχύσεων προς τους φοιτητές για αγορά συμπληρωματικών Με τη λειτουργία ηλεκτρονικής τράπεζας εκπαιδευτικού Αλλο Δεν έγινε προσπάθεια

2 Μέσω των έργων έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό Με χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας Με μεταφράσεις ξένων συγγραμμάτων Με παραγωγή πολυμέσων Με αξιοποιήση τεχνολογιών πληροφόρησης Με απόκτηση εποπτικού υλικού Δεν έγινε προσπάθεια Κτιριακές εγκαταστάσεις Εκπαιδευτικός εξοπλισμός Αλλο 31β ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Αριθμός χρηστών Δώστε τον αριθμό των χρηστών της βιβλιοθήκης κατά έτος (Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναλυτικά ετήσια στοιχεία χρηστών δώστε μία εκτίμηση για τον αριθμό των χρηστών το 1996 και σήμερα) Αριθμός Βιβλίων/Τόμων Δώστε τον αριθμό των βιβλίων που αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ανακαινίσθηκε η υπάρχουσα βιβλιοθήκη Κτίσθηκε εξαρχής νέα βιβλιοθήκη Πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν για χρήση Η/Υ 31γ ΔΙΚΤΥΑ Νέες υποδομές Αριθμός πριζών δικτύου που εγκαταστάθηκαν Αριθμός θυρών δικτύου που εγκαταστάθηκαν Όγκος διακινούμενης πληροφορίας ανά χρονική μονάδα Δώστε τον όγκο της διακινούμενης πληροφοριίας εκπεφρασμένο σε Mbytes ανα χρονική μονάδα στον φορέα σας Νέες παρεχόμενες υπηρεσίες Σύνδεση με internet Διεπιλογική (dial-up) πρόσβαση στο internet proxy Υπηρεσίες καταλόγου Τηλεδιάσκεψη www mbone voatm voip

3 31δ1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΑΠ) Αριθμός προγραμμάτων Γράψτε τον συνολικό αριθμό προγραμμάτων του ΕΑΠ Αριθμός προπτυχιακών προγραμμάτων Γράψτε τον αριθμό των προπτυχιακών προγραμμάτων Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων Γράψτε τον αριθμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Αριθμός προγραμμάτων επιμόρφωσης Γράψτε τον αριθμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης που χρησιμοποιούνται Αριθμός φοιτητών ΕΑΠ Γράψτε τον συνολικό αριθμό των φοιτητών του ΕΑΠ κατά έτος > 25 ετών 31δ2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Αριθμός γνωστικών αντικειμένων Δώστε τον αριθμό των γνωστικών αντικειμένων που εφαρμόζονται για εκπαίδευση από απόσταση στον φορέα σας Συνολικός Αριθμός Εκπαιδευομένων > 25 ετών Δώστε τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευομένων σε προγράμματα από απόσταση στον φορέα σας, καθώς και τον αριθμό των γυναικών που συμμετείχαν και τον αριθμό άνω των 25 ετών 31ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αριθμός Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) Γράψτε τον συνολικό αριθμό των προγραμμάτων σπουδών επιλογής που υλοποιούνται στον φορέα σας Αριθμός εισακτέων ΠΣΕ κατά έτος Γράψτε τον συνολικό αριθμό των εισακτέων σε ΠΣΕ του φορέα σας κατά έτος > 25 ετών 31ζ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αριθμός νέων Τμημάτων που ιδρύθηκαν Γράψτε αριθμητικώς τον αριθμό των νέων τμημάτων που ιδρύθηκαν κατά ακαδημαϊκό έτος Αριθμός Εισακτέων Φοιτητών/Σπουδαστών Γράψτε τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών/σπουδαστών του ιδρύματος σας κατά ακαδημαϊκό έτος,καθώς και τον αριθμό των εισακτέων στα νέα τμήματα ΝΕΑ ΤΜΗΜ Κτιριακές εγκαταστάσεις Εκπαιδευτικός εξοπλισμός

4 32α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Αριθμός ΠΜΣ Δώστε τον αριθμό ΠΜΣ του φορέα σας κατά κατηγορία ΕΠΕΑΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΜΣ Νέο Παλαιά προγράμματα που στηρίχθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ Άλλα μη χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΕΑΚ Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών Δώστε τον συνολικό αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά ακαδημαϊκό έτος στα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΕΑΕΚ νέα ή αναμορφωμένα προγράμματα καθώς και τον αριθμό των γυναικών που συμμετείχαν σ αυτά Αιτούντες Εισαχθέντες Ποσοστό αποφοίτησης Δώστε το συνολικό ποσοστό αποφοίτησης για τα ΠΜΣ του φορέα σας (συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων προς συνολικό αριθμό αρχικώς εγγεγραμμένων) % Στα ΠΜΣ αναπτύχθηκε υλικό που περιλαμβάνει: Παραγωγή ή απόκτηση σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού (cd roms,συγγράμματα, βιβλία κλπ) Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφόρησης Συμφωνίες με άλλα ιδρύματα Συμφωνίες με οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους Απόκτηση εκπαιδευτικού εξοπλισμού Δεν αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό Αριθμός υποτροφιών που δόθηκαν Γράψτε τον συνολικό αριθμό των υποτροφιών που δόθηκαν μέσω των χρηματοδοτούμενων από το ΕΠΕΑΚ προγραμμάτων καθώς και των υποτροφιών που δόθηκαν σε γυναίκες ανά ακαδημαϊκό έτος Κτιριακές εγκαταστάσεις Εκπαιδευτικός εξοπλισμός Ποιές οι καινοτομικές προσεγγίσεις στα μεταπτυχιακά σας προγράμματα

5 32β ΕΡΕΥΝΑ Με βάση τα έως σήμερα αποτελέσματα της Ερευνας έγιναν (Γράψτε τον αριθμό) Δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά Ανακοινώσεις σε συνέδρια Δημοσιεύσεις στον τύπο Με ποιόν άλλο τρόπο αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας 32γ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΥ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Αριθμός Υποτροφιών Γράψτε τον αριθμό των Υποτροφιών που έχουν δοθεί ανά κτηγορία κατά έτος επαναλαμβάνοντας τον παραπλήσιο πίνακα 34α ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Αριθμός χρηστών Γράψτε τον αριθμό των χρηστών των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης του φορέα σας κατά έτος Αριθμός τοποθετηθέντων στην αγορά εργασίας Γράψτε τον συνολικό αριθμό των τοποθετηθέντων στην αγορά εργασίας μέσω του Γρ Διασύνδεσης, καθώς και τον αριθμό των τοποθετηθεισών γυναικών κατά έτος Αριθμός τοποθετηθέντων σε Πρακτική Άσκηση Γράψτε τον αριθμό των φοιτητών/σπουδαστών οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του Γρ Διασύνδεσης κατά έτος Αριθμός επιχειρήσεων Γράψτε τον αριθμό των επιχειρήσεων στις οποίες τοποθετήθηκαν απόφοιτοι του ιδρύματος (βρήκαν δουλειά) κατά έτος Γράψτε τον αριθμό των επιχειρήσεων οι οποίες είναι στην βάση δεδομένων του Γρ Διασύνδεσης ή συνεργάζονται με αυτό 34β ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αριθμός Προγραμμάτων Γράψτε τον αριθμό των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης του φορέα σας κατά κατηγορία Νέο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΕΑΚ Παλαιά που στηρίχθηκαν Άλλα μη χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΕΑΕΚ από το ΕΠΕΑΚ Αριθμός φοιτητών/σπουδαστών που ασκήθηκαν Δώστε τον συνολικό αριθμό των φοιτητών που ασκήθηκαν, καθώς και των ασκηθεισών γυναικών κατά έτος

6 Αριθμός επιχειρήσεων Γράψτε τον αριθμό των επιχειρήσεων στις οποίες έγινε η πρακτική άσκηση των φοιτητών/σπουδαστών

7 34γ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αριθμός προγραμμάτων Δώστε τον αριθμό των προγραμμάτων που υλοποιούνται στον φορέα σας Αριθμός θεματικών αντικειμένων Δώστε τον συνολικό αριθμό των θεματικών αντικειμένων των προγραμμάτων Αριθμός εκπαιδευομένων Δώστε τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευομένων σε προγράμματα συμπλ Εκπαίδευσης στον φορέα σας, καθώς και τον αριθμό των γυναικών που συμμετείχαν σ αυτά κατά έτος ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Κτίρια Γράψτε τα συνολικά m2 τα οποία αποκτήθηκαν με την ανέγερση νέων κτιρίων και τη διαμόρφωση υπαρχόντων για Αίθουσες διδασκαλίας Νέα Διαμόρφωση υπαρχόντων Εργαστήρια Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων Άλλο Εξοπλισμοί Δώστε το συνολικό ποσοστό του εξοπλισμού ο οποίος αποκτήθηκε από προμήθεια νέου, καθώς και από αναβάθμιση υπάρχοντος (συνολικός π/ς νέου ή υπάρχοντος προς το συνολικό π/ο των δύο) Νέος % Αναβάθμιση υπάρχοντος % ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ Συνοψίστε την αξιολόγησή σας για τις επιπτώσεις του ΕΠΕΑΕΚ στο ιδρυμά σας δίνοντας με 50 λέξεις τις περιοχές στις οποίες είδατε οφέλεια και τις περιοχές στις οποίες θα θέλατε βελτιώσεις σε σχέση με τους τρείς στόχους: Διεύρυνση, Αναβάθμιση, Σύνδεση Εκπαίδευσης - Παραγωγής

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 1. Γραμματεία Συμβουλίου Τ.Ε.Ι 3 άτομα έως και τον Μάρτιο του 2009 και 4 άτομα έως σήμερα. 100% Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2009

1 η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2009 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΟΔΙΠ 1 η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας...

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο «Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Αντικείμενο και Στόχοι Μελέτης... 1 1.2 Πλαίσιο Εκπόνησης Μελέτης... 7 1.3 Μεθοδολογία- Δομή Μελέτης... 17

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2008-2009 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 11/05/2011 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αύγουστος 2010 «..Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τίποτα γιατί η αλήθεια είναι στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2008-2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2008202 Α. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τα έτη 20042007 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΛΚΕ/ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ} Προϋπολογισμός: 166.260,2 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σύντοµο Ιστορικό ίδρυσης του ΤΕΙ Λαµίας. 6 1.2 Στόχοι και επιδιώξεις του ΤΕΙ Λαµίας.... 6 1.3 ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2002-2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2002-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2002-2015 Καβάλα, Απρίλιος 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνηµµένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 3.3 3.3.β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός. Καθ. Ιωάννα Νταούλη Ντεμούση. Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. (Απρίλιος 2013-Αύγουστος 2014)

Απολογισμός. Καθ. Ιωάννα Νταούλη Ντεμούση. Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. (Απρίλιος 2013-Αύγουστος 2014) Απολογισμός (Απρίλιος 2013-Αύγουστος 2014) Καθ. Ιωάννα Νταούλη Ντεμούση Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Βασικοί Τομείς Δραστηριότητας: Α. Οικονομική Υπηρεσία Β. Τεχνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα