Διαθεματική Προσέγγιση της Σχολικής Φυσικής Αγωγής βάσει του Sport Education

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαθεματική Προσέγγιση της Σχολικής Φυσικής Αγωγής βάσει του Sport Education"

Transcript

1 Διαθεματική Προσέγγιση της Σχολικής Φυσικής Αγωγής βάσει του Sport Education Λευτεράτος Χρυσόστομος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Τσαγγαρίδου Νίκη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρεται στην διαθεματική προσέγγιση της σχολικής Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) βάσει του μοντέλου Sport Education (S.E.). Είκοσι-δύο (22) μαθητές-τριες μίας πέμπτης (Ε ) τάξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διδάχθηκαν μια ενότητα καλαθόσφαιρας (13 μαθήματα) βάσει του μοντέλου S.E. Το S.E. θεωρείται καινοτόμο επειδή οργανώνει τα παιδιά σε μεικτές ομάδες προσφέροντάς τους την ευκαιρία να βιώσουν το διδασκόμενο άθλημα από περισσότερες από μία οπτικές γωνίες, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους (παίκτης, προπονητής, γραμματεία, διαιτητής και αρχηγός ομάδας). Οι βασικές αρχές του μοντέλου είναι οι εξής: (i)σεζόν, (ii)αλληλεπίδραση, (iii)αγωνιστικές Συναντήσεις, (iv)τελικό Αθλητικό Γεγονός, (v)καταγραφή Δεδομένων και (vi)εορτασμός, οι οποίες αξιοποιήθηκαν από τους ερευνητές για να προσεγγισθεί διαθεματικά η συγκεκριμένη ενότητα της καλαθόσφαιρας. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις, παρατήρηση, ημερολόγια συναισθημάτων, ερωτηματολόγια και έντυπα (π.χ. φύλλα αγώνων που συμπλήρωσαν τα ίδια τα παιδιά). Τα 13 μαθήματα Φ.Α. αποτέλεσαν τον πυρήνα του προγράμματος. Τα παιδιά αναλαμβάνοντας ρόλους γραμματείας συμπλήρωναν τα Φύλλα Αγώνων σε κάθε αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στα μαθηματικά, τα παιδιά συγκέντρωσαν τα δεδομένα αυτά, τα ομαδοποίησαν, εξήγαγαν συμπεράσματα και τα παρουσίασαν αναλύοντας τα στην ολομέλεια της τάξης. Επιπλέον, για την διοργάνωση του Τελικού Αθλητικού Γεγονότος, στο μάθημα των Ελληνικών δημιουργήθηκαν προσκλήσεις προς όλους τους καλεσμένους. Στο μάθημα της Ιστορίας, ο εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην ιστορία και τη σημασία της μασκότ για κάθε ομάδα αλλά και την ύπαρξη τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι μαθητές-τριες ευαισθητοποιημένοι-ες θέλησαν να δημιουργήσουν τις δικές τους μασκότ, κάτι που έπραξαν στο μάθημα της Τέχνης. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου S.E. βάσει της διαθεματικής προσέγγισης έδειξαν ότι όλα τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να συγκροτήσουν ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, μία ολιστική αντίληψη της γνώσης, που τους επέτρεψε να διαμορφώσουν προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους. Εισαγωγή Η Φυσική Αγωγή αποτελεί ένα πολυσύνθετο γνωστικό αντικείμενο του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος (Α.Π.) το οποίο βοηθάει το μαθητικό πληθυσμό να αποκτήσει ανεπτυγμένες νοητικές, κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες, με ευρεία αντίληψη και κριτική σκέψη, θεωρώντας ότι μ αυτό τον τρόπο τίθενται οι βάσεις για αθλητική δραστηριότητα καθ όλη την διάρκεια της ζωής τους δια βίου άσκηση- (Lund & Tannehill, 2010; Pangrazi, 2001). Επίσης, προάγει την ευγενή άμιλλα, τη συνεργατικότητα μεταξύ των παιδιών καλλιεργώντας αισθήματα όπως αυτά της ευθύνης, της υπευθυνότητας και του σεβασμού προς τους συνανθρώπους τους 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 512

2 (Παπαιωάννου, Θεοδωράκης, & Γουδάς, 2003). Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ατόμων τα οποία πιστεύουν στην επικοινωνία και λειτουργούν το ίδιο καλά μόνα τους όσο και ενταγμένα στην ομάδα, που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες αλλά και τη φαντασία τους, που σέβονται το διαφορετικό, που πιστεύουν στο σύνολο και στην οργάνωση των αναγκών τους (Lund & Tannehill, 2010). Η Φ.Α. οφείλει να επανακαθορίσει το ρόλο της στο Α.Π., της οποίας ο συνδυασμός της με τα υπόλοιπα μαθήματα θα έχει άξια αναφοράς αποτελέσματα (Penney & Chandler, 2000; Penny & Quill, 2005). Αυτός ο συνδυασμός παραπέμπει στην Διαθεματικότητα την οποία ορίζουμε ως την εκπαιδευτική διαδικασία που οργανώνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να διαπερνά τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των περιεχομένων μάθησης των επιμέρους αντικειμένων, συσχετίζοντας έτσι ποικίλες διαστάσεις του Α.Π. σε μία λογική σύνδεση, με σκοπό την εστίαση του ενδιαφέροντος σε ευρύτερους τομείς μελέτης. Συνεπώς, η μάθηση και η διδασκαλία προσεγγίζονται με έναν ολιστικό τρόπο που αντικατοπτρίζει τον πραγματικό κόσμο, ο οποίος είναι διαδραστικός (Ματσαγγούρας, 2003; Penny & Quill, 2005). Οι σύγχρονες τάσεις στην παιδαγωγική της Φ.Α. τονίζουν ότι τα προγράμματα Φυσικής Αγωγής πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων αλλά και στην ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων, αξιών, και ηθικής. Τέτοια προγράμματα παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες να μάθουν να συνεργάζονται, να αλληλοβοηθούνται και να σέβονται τους εαυτούς τους και τους άλλους (Metzler, 2005). Η εφαρμογή εναλλακτικών και σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας και προγραμμάτων συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο ώστε τα παιδιά να κατανοούν και να βιώνουν όλα αυτά που θέλουμε να τους διδάξουμε (Kirk, 2005; Lund & Tannehill, 2010). Ένα σύγχρονο μοντέλο που έχει αναπτυχθεί από τον Daryl Siedentop ειδικά για την σχολική φυσική αγωγή είναι το Sport Education. Σύμφωνα με το Siedentop (1994) έχει αναπτυχθεί για να βελτιώσει τη ποιότητα της σχολικής φυσικής αγωγής προσφέροντας αυθεντικές και εκπαιδευτικά πλούσιες αθλητικές εμπειρίες σε όλα τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει εμπειρίες που είναι πιο ολοκληρωμένες ώστε να αναπτύξουν τη φιλοσοφία της συμμετοχής σε αθλήματα και φυσικές δραστηριότητες (Siedentop, 1994). Τα παιδιά με την ενεργή και αυθεντική συμμετοχή τους παίρνουν πρωτοβουλίες και καθοδηγούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν περισσότερες και πιο αυθεντικές γνώσεις σχετικά με το διδασκόμενο άθλημα (Kinchin, 2006; Siedentop, 1994; 1998; Siedentop, Hastie & Van der Mars, 2004). Το S.E επιδιώκει την ολόπλευρη μάθηση των παιδιών. Οι στόχοι του μοντέλου έπονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα και επισημαίνουν το τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες-ουσες από την εμπλοκή τους σε ένα πρόγραμμα Φ.Α. βασισμένο στο S.E (Siedentop, 1994; Siedentop et al., 2004). 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 513

3 Πίνακας 1: Στόχοι του Sport Education Για την καλύτερη εφαρμογή του μοντέλου ο Siedentop (1994) προτείνει τις πιο κάτω έξι θεμελιώδεις αρχές: Πίνακας 2: Αρχές του Sport Education Το S.E. επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες να αναπτυχθούν ως ικανοί, μορφωμένοι, και ενθουσιώδεις παίκτες. Το προφίλ αυτό ορίστηκε από τον δημιουργό του μοντέλου τον Daryl Siedentop και αποτελεί πρωταρχικό στόχο κάθε φορά που εφαρμόζεται (Siedentop, 1994; Siedentop et al., 2004; Penney et al., 2005). 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 514

4 Τα τελευταία χρόνια το μοντέλο του S.E. έχει εφαρμοστεί σε αρκετά σχολεία παγκοσμίως. Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι το πλαίσιο λειτουργίας του S.E. ευνοεί τη συνεργατική μάθηση και στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών (Siedentop et al., 2004). Τα παιδιά καλλιεργούν το αίσθημα της ομαδικότητας, της συντροφικότητας και αποτελούν μέλη της ίδιας ομάδας για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο σεβόμενοι τους/τις αντιπάλους τους (Wallhead & O Sullivan, 2005). Επίσης, τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, ωριμάζουν, αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και ευχαριστιούνται το κάθε λεπτό αφού βιώνουν το κάθε μάθημα από διαφορετική οπτική γωνία μέσω της υπόδησης ρόλων (Kinchin, 2006). Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελούν οι αυθεντικές συνθήκες διεξαγωγής παιχνιδιών. Επιπλέον, όλα βραβεύονται για τη συμμετοχή τους και την παροχή ίσων ευκαιριών για ανάπτυξη των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους. Έρευνες έδειξαν επίσης ότι το S.E. προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στα παιδιά όπου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των αθλητικών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους συμβάλλουν στην δημιουργία ενός υγιή αθλητικού πολιτισμού (Hastie & Buchanan, 2000). Παρόλο που αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με το S.E., εντούτοις, στην βιβλιογραφία υπάρχει έλλειψη ερευνών που να συνδυάζει το συγκεκριμένο μοντέλο με την διαθεματική προσέγγιση. Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά το μοντέλο S.E. ως εργαλείο για την δημιουργία ενός διαθεματικού προγράμματος φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει την δομή ενός τέτοιου προγράμματος, τα αποτελέσματα από τα μαθήματα που υλοποιήθηκαν, καθώς τις εμπειρίες εφαρμογής του προγράμματος σε παιδιά μιας πέμπτης τάξης ενός δημόσιου σχολείου στην Κύπρο, με θέμα την καλαθόσφαιρα. Μεθοδολογία Η έρευνα διεξήχθη σε μια πέμπτη τάξη ενός δημόσιου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο βρίσκεται σε μία πόλη ( κατοίκων) στο νότιο μέρος της Κύπρου. Το δυναμικό του συγκεκριμένου σχολείου ανερχόταν σε 180 μαθητές-τριες. Η εφαρμογή του προγράμματος συμπεριλαμβανόταν στα πλαίσια της πρακτικής εξάσκησης του εκπαιδευτικού ο οποίος δεν άνηκε στο διδακτικό προσωπικό του συγκεκριμένου σχολείου. Οι συμμετέχοντες-ουσες ήταν 22 μαθητές-τριες ηλικίας 11 ετών. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν δώδεκα (12) αγόρια και δέκα (10) κορίτσια και κανένα παιδί δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με το S.E. Τα παιδιά διδάχθηκαν μια ενότητα καλαθόσφαιρας (13 μαθήματα) βάσει του μοντέλου S.E. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 515

5 Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από παρατηρήσεις μαθημάτων, συνεντεύξεις, ημερολόγια συναισθημάτων, ερωτηματολόγια, και έντυπα (π.χ. φύλλα αγώνων που συμπλήρωσαν τα ίδια τα παιδιά). Για τις παρατηρήσεις, σε κάθε μάθημα βρισκόταν ένας παρατηρητής ο οποίος κρατούσε σημειώσεις σχετικά με την πορεία του κάθε μαθήματος και το κατά πόσο επιτυγχάνονταν οι στόχοι που είχαν οριστεί. Συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τον εκπαιδευτικό της Φ.Α., τον εκπαιδευτικό των Ελληνικών, των Μαθηματικών, της Ιστορίας και της Τέχνης. Επίσης έγιναν ομαδικές συνεντεύξεις των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, οι ομαδικές συνεντεύξεις έγιναν με τα παιδιά χωρισμένα στις ομάδες τους αφού τελείωσε το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης. Σε στρογγυλό τραπέζι κάθισαν όλα τα μέλη κάθε ομάδας μαζί με το άτομο που έπαιρνε τη συνέντευξη. Διεξήχθη μία ημι-δομημένη συζήτηση όπου τα παιδιά εξέφρασαν τα συναισθήματά τους και ανακάλεσαν την πορεία της ομάδας τους σχολιάζοντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά τους σημεία. Οι ομαδικές συνεντεύξεις είχαν έκταση 20 λεπτών. Όλες οι συνεντεύξεις (παιδιών και εκπαιδευτικών) ηχογραφήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν. Τέλος, όλα τα δεδομένα αναλύθηκαν επαγωγικά. Η συνεχή συγκριτική ανάλυση (Patton, 2001) χρησιμοποιήθηκε στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Δομή Διαθεματικού Προγράμματος Φ.Α. βάσει του Μοντέλου S.E. Το συγκεκριμένο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ως το εργαλείο για την διαθεματική προσέγγιση της Φ.Α. είναι το S.E. Το μοντέλο αυτό θεωρείται καινοτόμο επειδή οργανώνει τα παιδιά σε μεικτές και σταθερές ομάδες προσφέροντάς τους την ευκαιρία να βιώσουν το διδασκόμενο άθλημα από περισσότερες από μία οπτικές γωνίες, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους (παίκτης, προπονητής, γραμματεία, διαιτητής και αρχηγός ομάδας). Αυτοί οι ρόλοι έπαιξαν το βασικό ρόλο για την υλοποίηση του διαθεματικού προγράμματος Φ.Α. αφού αποτέλεσαν τους συνδετικούς κρίκους με τα υπόλοιπα μαθήματα του Α.Π. (Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία και Τέχνη). Πυρήνα του συγκεκριμένου διαθεματικού προγράμματος αποτέλεσαν τα δεκατρία μαθήματα Φ.Α. Τα μαθήματα τα οποία συνδέθηκαν με τη Φ.Α. παρουσιάζονται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα. Πίνακας 4: Τα Μαθήματα του Διαθεματικού Προγράμματος της Φ.Α. Όλα τα μαθήματα σχεδιάστηκαν βάσει των βασικών αρχών του S.E. Άξιο αναφοράς είναι ο διαχωρισμός των παιδιών σε ομάδες, οι οποίες παρέμειναν ίδιες μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου προγράμματος Φ.Α. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες. Τα παιδιά κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης ανέλαβαν ρόλους όπως αυτών των προπονητών-τριών, διαιτητών, αρχηγών, ρόλους γραμματείας, οργανωτών όπως και παικτών-τριών. Στον επόμενο πίνακα επεξηγείται το περιεχόμενο του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Αναφέρεται το κάθε μάθημα, η διάρκεια του, η διάταξη των παιδιών, ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε μαθήματος, τα υλικά και τα 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 516

6 μέσα που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και ο τρόπος σύνδεσης του κάθε μαθήματος με το S.E. Πίνακας 5: Περιεχόμενο Μαθημάτων Διαθεματικού Προγράμματος Φ.Α. Μάθημα Διάρκεια Σκοπός Ελληνικά Μαθηματικά Ιστορία Τέχνη Αποτελέσματα Δύο (2) ώρες 40 λεπτών Δύο (2) ώρες 40 λεπτών Μία (1) ώρα 40 λεπτών Δύο (2) ώρες 40 λεπτών. Δημιουργία προσκλήσεων. Μέρη & δομή της πρόσκλησης. Επιλογή Ύφους. Ομαδοποίηση & Ανάλυση Δεδομένων Εξαγωγή & Παρουσίαση Συμπερασμάτων Μασκότ: Η ιστορία της, η σημασία της και η ύπαρξη της στους Ο.Α. Δημιουργία Μασκότ για τις ομάδες τους. Διάταξη παιδιών Συνεργατική μάθηση. Ομάδες όπως στη Φ.Α. Συνεργατική μάθηση. Ομάδες όπως στη Φ.Α. Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο Συζήτηση στην τάξη. Συνεργατική μάθηση. Ομάδες όπως στη Φ.Α. Υλικά & Μέσα PowerPoint 2003, DLP, Δείγματα Προσκλήσεων, Χαρτόνια, Μαρκαδόροι Φύλλα Αγώνα. 1 η/υ ανά ομάδα Excel 2003, DLP. DLP,Internet, Video των Μασκότ των Ο.Α, PowerPoint 2003 DLP, Internet, PowerPoint 2003, Χαρτόνια, Μαρκαδόρους, Αυτοκόλλητα. Σύνδεση με το Sport Education Τελικό Αθλητικό Γεγονός- Πρόσκληση Καλεσμένων. Ύπαρξη Ομάδων Αξιοποίηση Φύλλων Αγώνα Σχετικός Ρόλος: Γραμματεία. Ύπαρξη Ομάδων Ιστορία, Παράδοση, Εορταστικό Κλίμα. Ύπαρξη Ομάδων Εορταστικό Κλίμα. Ύπαρξη Ομάδων Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός διαθεματικού προγράμματος Φ.Α. βάσει του μοντέλου S.E. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες-ουσες απόλαυσαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και απέκτησαν γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες δεν είναι σύνηθες να προσφέρονται στο δημοτικό σχολείο. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα στα οποία καταλήξαμε ομαδοποιούνται πιο κάτω βάσει των γνωστικών αντικειμένων: της Φυσικής Αγωγής, των Ελληνικών, των Μαθηματικών, της Ιστορίας και της Τέχνης. Μάθημα Φυσικής Αγωγής Στην διάρκεια των 13 μαθημάτων, κάθε παιδί είχε την ευκαιρία να υποδυθεί τους ρόλους που προαναφέρθηκαν περισσότερες από δύο φορές (παίκτης, προπονητής, γραμματεία, διαιτητής και αρχηγός ομάδας). Ποιος ήταν ο ρόλος του κάθε μαθητή σε κάθε μάθημα είχε ήδη οριστεί από την αρχή του πρωταθλήματος όταν είχε ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των αγωνιστικών συναντήσεων. Τα δεκατρία μαθήματα χαρακτηρίζονταν από μία λογική αλληλουχία αφού συσχετίζονταν άμεσα το καθένα με το επόμενο. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του προσεκτικού σχεδιασμού του προγράμματος κάτι που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία του πρωταθλήματος αλλά και του προγράμματος γενικότερα. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 517

7 Το πρόγραμμα άρχισε με το διαγνωστικό μάθημα και ακολούθησε η δημιουργία των ομάδων. Στη συνέχεια, υπήρξε παράλληλη διδασκαλία τεχνικών (επιθετικών στην πρώτη φάση και αμυντικών στην δεύτερη) και δεξιοτήτων μέσω των αυθεντικών συνθηκών διεξαγωγής των παιχνιδιών, κάτι που χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας του S.E. Το τελικό επίσημο γεγονός είχε τη μορφή των play-offs όπου οι συμμετέχοντες-ουσες είχαν την δυνατότητα να καλέσουν όποιον ήθελαν δημιουργώντας οι ίδιοι τις προσκλήσεις στο μάθημα των Ελληνικών. Επίσης, οι μαθητές-τριες είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν την πορεία τους και τα στατιστικά τους αφού μέσω του μαθήματος των μαθηματικών μπορούσαν να αξιοποιούν τα Φύλλα Αγώνα που οι ίδιοι-ες συμπλήρωναν. Ακόμη, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του S.E. είναι ότι θα πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες στα παιδιά για να μάθουν το τελετουργικό των αθλημάτων, την ιστορία τους και την παράδοσή τους. Με αυτόν τον τομέα οι μαθητέςτριες ήρθαν σε επαφή μέσω της Ιστορίας. Παράλληλα, με το μάθημα της Τέχνης τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν την παράδοση και την ταυτότητα της δικής τους ομάδας. Ο εκπαιδευτικός της Φ.Α. τόνισε ότι τα συγκεκριμένα μαθήματα Φ.Α. βοήθησαν τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να εμπλακούν σε αυθεντικές εμπειρίες που θα τους μείνουν αξέχαστες. Επίσης, πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση διδασκαλίας τους έδωσε κίνητρα να συμμετέχουν ενεργά και στα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος, δημιουργώντας ένα κλίμα κατάλληλο για μάθηση. Μάθημα Ελληνικών Όταν ανακοινώθηκε στα παιδιά το θέμα «δημιουργία προσκλήσεων» αναρωτήθηκαν ποια η σχέση τους με το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης. Αμέσως έμειναν έκπληκτα ότι είχαν την δυνατότητα να προσκαλέσουν όποιον ήθελαν προκειμένου να παρακολουθήσει το Τελικό Επίσημο Γεγονός (υπό τη μορφή των play-offs στη συγκεκριμένη περίπτωση). Οι μαθητές-τριες μέσω συζήτησης κατέληξαν ποια θα είναι η τελική λίστα. Οι καλεσμένοι ήταν ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, οι γονείς τους καθώς και οι φίλοι-ες τους. Ο εκπαιδευτικός δίνοντας δείγματα ανάλογων προσκλήσεων κάλεσε τα παιδιά να βρουν ποια είναι τα στοιχεία και το ύφος της κάθε πρόσκλησης. Λόγω του περιορισμένου χρόνου, η κάθε ομάδα δημιούργησε δύο κατηγορίες προσκλήσεων: (α) φίλοι και γονείς και (β) διευθυντής και διδακτικό προσωπικό. Τα παιδιά ύστερα από την παρότρυνση του εκπαιδευτικού ανέλαβαν ρόλους. Σε κάθε ομάδα υπήρχαν ένας συντονιστής, δύο ή τρεις συντάκτες και δύο διακοσμητές. Τα παιδιά κατάφεραν να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να συνεργαστούν αρμονικά και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Στα τελευταία δέκα λεπτά του μαθήματος, κάθε ομάδα παρουσίασε τις προσκλήσεις της στην ολομέλεια της τάξης. Από την παρουσίαση των προσκλήσεων φάνηκε ότι κάθε ομάδα χρησιμοποίησε παρόμοια στοιχεία τόσο στην δομή της πρόσκλησης όσο και στην διακόσμηση της (π.χ. κάθε ομάδα χρησιμοποίησε το σήμα της). Ο εκπαιδευτικός των ελληνικών επισήμανε την αυξημένη συμμετοχή των παιδιών κατά την διάρκεια του μαθήματος. Τόνισε ότι συνήθως τα παιδιά αν και συχνά εργάζονταν σε ομάδες δεν είχαν τέτοια διάθεση. Όταν ο ίδιος ρωτήθηκε που αποδίδει ότι η 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 518

8 συμμετοχή των παιδιών κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα απάντησε ότι τα παιδιά είχαν ως κίνητρο τους να βοηθήσουν την ομάδα τους που οι ίδιοι δημιούργησαν στο μάθημα της Φ.Α. Το κάθε παιδί είχε την ευκαιρία από το πόστο του (διαφορετικούς ρόλους) να συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια και την πρόοδο της ομάδας του. Τέλος, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός αποσαφήνισε ότι η διατήρηση ίδιων ομάδων στα μαθήματα της Φ.Α. και των ελληνικών ήταν μία έξυπνη επιλογή η οποία επέφερε θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τη συνεργασία των παιδιών σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των μαθημάτων, ήταν ικανοποιητική χωρίς να προκύπτουν προβλήματα. Οι μαθητές-τριες κατάφεραν να συνεργαστούν αρμονικά και να δημιουργήσουν τις προσκλήσεις που είχαν αναλάβει. Κατάφεραν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την οργάνωση του επίσημου αθλητικού γεγονότος, αναπτύσσοντας τις οργανωτικές τους ικανότητες αλλά και να συντάξουν σωστού ύφους προσκλήσεις. Το S.E. αποτέλεσε τον κρίκο μετάβασης από τη Φ.Α. στα Ελληνικά δίνοντας ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας. Σε κάθε μάθημα Φ.Α. κάθε παιδί αναλάμβανε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Παρομοίως και στο μάθημα των ελληνικών, τα παιδιά μοίρασαν μεταξύ τους ρόλους, όπως συντονιστής, συντάκτης, διακοσμητής, ανάλογα με τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι κάθε ομάδα δούλεψε σκληρά προκειμένου να δημιουργήσει μία πρωτότυπη πρόσκληση με ωραία σχεδίαση. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα συναγωνισμού όπου μαθητές-τριες κάποιων ομάδων αντάλλασαν απόψεις με μέλη άλλων ομάδων. Μάθημα Μαθηματικών Οι μαθητές-τριες ανυπομονούσαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Ήθελαν να αναλύσουν την πορεία τους στο πρωτάθλημα τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Κατά την διάρκεια των μαθηματικών, η τάξη εξοπλίστηκε με τέσσερις ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και σε αυτήν την περίπτωση οι μαθητές-τριες ανέλαβαν ρόλους προκειμένου να εργαστούν μεθοδικά και να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, ένας μαθητής ήταν συντονιστής, δύο ή τρεις συγκέντρωναν τα δεδομένα από τα Φύλλα Αγώνων και δύο μέλη ήταν υπεύθυνα για να τα περάσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο πρόγραμμα Microsoft Office Excel Όλοι οι συμμετέχοντες-ουσες διασκέδασαν και κατέγραψαν την μέχρι τότε πορεία τους στο πρωτάθλημα. Στα τελευταία δέκα λεπτά, εκτυπώθηκαν τα στατιστικά των ομάδων τα οποία τοποθετήθηκαν σε μία γωνία της τάξης. Ο εκπαιδευτικός των μαθηματικών ανέφερε ότι εντυπωσιάστηκε από τον διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας των διδασκόμενων εννοιών. Τα παιδιά είχαν αναλάβει τον άτυπο ρόλο του ερευνητή όπου αφού είχαν συλλέξει τα δεδομένα έπρεπε να τα αναλύσουν για να εξάγουν τα αποτελέσματά τους. Ο εκπαιδευτικός τόνισε «ο συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης της Φ.Α. αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε οι μαθητές-τριες να αναπτύξουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους». Τα παιδιά ζητούσαν από το διάλειμμα να δουλέψουν για την ανάλυση των δεδομένων στις ομάδες της Φ.Α. Η ανάλυση των παρατηρήσεων έδειξε ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την ύπαρξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών κάτι το οποίο ενίσχυσε την θετική τους διάθεση. Οι μαθητές-τριες τοποθετώντας την βαθμολογία των ομάδων, τα στατιστικά των ομάδων και των παικτών-τριων στην γωνία της αίθουσας ήταν πολύ ενθουσιασμένοι-ες αφού σε εκείνο το σημείο καταγραφόταν η πρόοδος τους. Ένας 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 519

9 μαθητής ανέπτυξε πρωτοβουλία και έφτιαξε ένα μεγάλο χαρτόνι όπου έγραψε «Η γωνία του Πρωταθλήματος». Αυτό έγινε δεκτό με μεγάλη χαρά από το σύνολο όλων των παιδιών. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας υποστηρίζουν ότι το διαθεματικό πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να ασχοληθούν ενεργά με τον τρόπο ανάλυσης δεδομένων, αφού όλα τα παιδιά ανέλαβαν ρόλους γραμματείας και βίωσαν την διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων από το αρχικό στάδιο συλλογής δεδομένων. Τέλος, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με όλα τα στάδια όπως τη συλλογή, την ανάλυση δεδομένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την παρουσίασή τους. Μάθημα Ιστορίας Οι μαθητές-τριες ανεξάρτητα σε ποια ομάδα άνηκαν κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο κάτω στο έδαφος, σχηματίζοντας ένα κύκλο και χρησιμοποιώντας το κάθε παιδί το μαξιλαράκι του. Ο εκπαιδευτικός παρουσίασε τη σημασία που έχει η μασκότ για κάθε ομάδα, παρουσιάζοντας ως παράδειγμα αυτές των Ολυμπιακών Αγώνων. Μέσω παρουσίασης PowerPoint έδειξε στα παιδιά τα χαρακτηριστικά της κάθε μασκότ, το νόημα που προσπαθούν να περάσουν και τις ιδέες που αντιπροσωπεύουν. Άξιο αναφοράς είναι ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μάθησης αποτέλεσε μία μορφή εποικοδομητικής συζήτησης. Όλα τα παιδιά εξέφρασαν τις απόψεις τους, έκαναν ερωτήσεις και έθεσαν τους προβληματισμούς τους. Το μάθημα της Ιστορίας αποτέλεσε ερέθισμα για τα παιδιά να δημιουργήσουν τις δικές τους μασκότ. Ο εκπαιδευτικός της Ιστορίας σημείωσε ότι αυτό το μάθημα ήταν διαφορετικό από τον τρόπο διδασκαλίας που είχαν συνηθίσει τα παιδιά. Επίσης, τόνισε το υψηλό ποσοστό συμμετοχής τους, λέγοντας τις ιδέες τους κάτι που δεν γινόταν σε καθημερινή βάση. Αυτό το απέδωσε στο ότι το μάθημα της Ιστορίας είχε σχέση και με τις ομάδες που είχαν δημιουργήσει στη Φ.Α., κάτι το οποίο αγαπούσαν πολύ, αφού πολλές φορές στα διαλείμματα άκουγε τα παιδιά να συζητούν για αυτές. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος αναπτύχθηκε μια θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών η οποία ήταν προς όφελος όλων των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων έδειξαν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έφερε τα παιδιά πιο κοντά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση δύο παιδιών από διαφορετικές ομάδες. Τα δύο παιδιά δεν έκαναν παρέα και όμως μέσω της συζήτησης στην τάξη ήταν οι δύο βασικοί συμμετέχοντες οι οποίοι συμφωνούσαν στις απόψεις τους και ενθάρρυναν και τους υπόλοιπους να συμμετέχουν. Το πλαίσιο λειτουργίας του S.E. άφησε το στίγμα του στο μάθημα της Ιστορίας αφού όλες οι ιδέες τους προσέγγιζαν τον τρόπο που θα ήθελε το κάθε παιδί να δουλέψει η ομάδα του. Αυτό αποδεικνύει το υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας που είχαν αναπτύξει καθώς και την διάθεση που είχαν να εργαστούν για την πρόοδο της ομάδας τους. Μάθημα Τέχνης Οι μαθητές-τριες ευαισθητοποιημένοι-ες από το μάθημα της ιστορίας χωρίστηκαν στις ομάδες τους και έχοντας ως οδηγό τους τις μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων, ήθελαν να δημιουργήσουν κάτι πρωτότυπο. Η πρώτη ομάδα έδωσε στη μασκότ τους τη μορφή μιας Ζέμπρας να παίζει μπάσκετ. Η δεύτερη ομάδα έφτιαξε έναν αρκούδο ο οποίος φορούσε μία μπλούζα η οποία είχε μία μπάλα μπάσκετ με το γράμμα «Α». Η τρίτη 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 520

10 ομάδα έφτιαξε μία τίγρη η οποία έκανε ντρίμπλα με μία μπάλα του μπάσκετ. Τέλος, η τέταρτη ομάδα, σχεδίασε μία κατσίκα να σουτάρει μία μπάλα σε μία μπασκέτα και να τραγουδάει τον ύμνο της ομάδας. Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος, οι ομάδες παρουσίασαν τις μασκότ-ζωγραφιές στην ολομέλεια της τάξης, ανάφεραν από πού επηρεάστηκαν, και ποιος ήταν ο τρόπος σκέψης τους. Το S.E. με το μάθημα της τέχνης είχε άμεση σχέση. Οι μασκότ που δημιουργήθηκαν από τα μέλη των ομάδων για τις ομάδες τους αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους. Όλα τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα όσον αφορά το τι τελικά κατάφεραν να δημιουργήσουν. Δύο μέλη της πρώτης ομάδας επισήμαναν ότι η διαδικασία δημιουργίας μασκότ ήταν κάτι καινούριο για αυτούς. Πιο συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της ομαδικής τους συνέντευξης έκαναν ιδιαίτερη αναφορά προς τη μασκότ που δημιούργησαν. Επίσης, η συγκεκριμένη ομάδα επειδή τελείωσε την μασκότ πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες ομάδες και δημιούργησαν και ένα λάβαρο για την ομάδα τους. Η εκπαιδευτικός της τέχνης τόνισε ότι ορισμένα παιδιά αρνούνταν να συμμετάσχουν στα μαθήματα της τέχνης επειδή θεωρούσαν ότι δεν είναι ταλαντούχοι. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου διαθεματικού προγράμματος, όλα τα παιδιά της τάξης συμμετείχαν ενεργά και όλα ανεξαιρέτως βοήθησαν θετικά στην γενική προσπάθεια των ομάδων τους. Συμπεράσματα Το S.E. έχει ως στόχο να δημιουργήσει ικανές, μορφωμένες και ενθουσιώδεις προσωπικότητες (Siedentop et al, 2004). Η διαθεματική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από τον ευέλικτο προγραμματισμό του διδακτικού έργου, την διδασκαλία με ομάδες, τους συσχετισμούς θεμάτων, τον συγκερασμό των γνωστικών αντικειμένων, την έμφαση στη μάθηση με βάση τα σχέδια εργασίας και τη χρήση διεπιστημονικών ενοτήτων στην οργάνωση διδασκαλίας (Penney & Chandler, 2000; Penny & Quill, 2005; Rauschenbach, 1996). Η συγκεκριμένη μελέτη αποδεικνύει ότι όταν ένα πρόγραμμα δώσει την ευκαιρία στο παιδί να συμμετάσχει ενεργά τότε το ίδιο έχει την δυνατότητα να αναπτύξει κάθε πτυχή της προσωπικότητάς του. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, καταλήξαμε ότι τέτοια προγράμματα είναι προς συμφέρον τόσο των μαθητών-τριών αλλά και προς του/της ίδιου-ας του/της εκπαιδευτικού. Το κλίμα συναγωνισμού που δημιουργείται μέσα στην τάξη ωθεί τα παιδιά στο να αποδώσουν καλύτερα και να προσπαθήσουν περισσότερο (Kirk, 2005). Το S.E. το οποίο αποτελεί ένα εναλλακτικό μοντέλο διδασκαλίας έχει την δυνατότητα να εφαρμοστεί εύκολα στη σχολική πραγματικότητα και μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την δημιουργία διαδικασιών μάθησης οι οποίες θα είναι ξεχωριστής σημασίας και θα αξιοποιούν τους γνωστικούς πόρους των παιδιών (Alexander & Luckman, 2001; Lund & Tannehill, 2010). Μέσω αυτών των διαδικασιών, τα παιδιά κερδίζουν πολύτιμες ευκαιρίες συμμετοχής και εμπειρίες οι οποίες θα τους είναι χρήσιμες και εκτός των σχολικών συνόρων. Καταληκτικά, θέλουμε να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο διαθεματικό πρόγραμμα πρόσφερε ευκαιρίες στα παιδιά για μια πιο ολοκληρωμένη πολύπλευρη κατανόηση και εφαρμογή βασικών θεμελιωδών εννοιών και δεξιοτήτων που οδηγούν στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτική τους σκέψη, διευρύνοντας τους ορίζοντες τους. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 521

11 Αναφορές Στα Ελληνικά Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003). Η Σχολική Τάξη: Χώρος, Ομάδα, Πειθαρχία, Μέθοδος. Αθήνα: (3 η Έκδοση). Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης, Γ. & Γουδάς, Μ. (2003). Για μια καλύτερη Φυσική Αγωγή, Χριστοδουλίδη, Θεσ/νίκη. Στα Αγγλικά Alexander, K. & Luckman, J. (2001). Australians teachers perceptions and uses of the sport education curriculum model, European Physical Education Review, 7, Hastie, P. & Buchanan, A. (2000). Teaching Responsibility Through Sport Education: Prospects for a Coalition. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71(1), Kinchin, G. (2006). Sport Education: a view of the research, In D. Kirk, D. Macdonald, & M. O Sullivan, (Eds), The Handbook of Physical education, (pp ), London: Sage Publications. Lund, J. & Tannehill, D. (2010). Standards-based physical education curriculum development. MA: Jones and Bartlett. Metzler, M. (2005). Instructional Models for Physical Education. Scotsdale, AZ: Holcomb Hathaway Publishers. Pangrazi, R. (2001). Dynamic physical education for elementary school children (13 th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon. Patton, M, Q. (2001). Qualitative research and evaluation and methods, (3rd Edition). Beverly Hills: Sage. Penney, D. & Chandler, T. (2000). Physical Education: What future(s)? Sport education and Society, (5)1, Penney, D., Clarke, G., Quill, M. & Kinchin, G. (2005). What is Sport Education and why is it timely to explore it? In Penney, D., Clarke, G., Quill, M. & Kinchin, G. (Eds). Sport Education in Physical Education: Research Based Practice (pp.3-22).routledge: N.Y. Penny, D. & Quill, M. (2005). Sport education and cross-curricular learning (pp ). In Penney, D., Clarke, G., Quill, M. & Kinchin, G. (Eds). Sport Education in Physical Education: Research Based Practice. Routledge: New York. Rauschenbach, J. (1996). Trying all together: integrating Physical education and other subject areas. Journal of Physical Education, Recreation and Dance,67(4), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 522

12 Siedentop, D. (1994). Sport Education: Quality Physical Education through positive sport experiences. Champaign,IL:Human Kinetics. Siedentop, D. (1998). What is Sport Education and How does it work? Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 69(4), Siedentop, D., Hastie, P.A. & Van der Mars, H. (2004). Complete Guide to Sport Education. Champaign, IL: Human Kinetics. Wallhead, T., & O Sullivan, M. (2005). Sport education: Physical education for the new millennium? Physical Education and Sport Pedagogy, 10(2), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 523

Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής

Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής Τσαγγαρίδου Νίκη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στο άρθρο αυτό υποστηρίζεται η αναγκαιότητα εφαρμογής ποιοτικών μοντέλων για τη βελτίωση της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής: Ο Ρόλος του Προπονητή στην Ανάπτυξη Κινητικών Δεξιοτήτων

Το Μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής: Ο Ρόλος του Προπονητή στην Ανάπτυξη Κινητικών Δεξιοτήτων Το Μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής: Ο Ρόλος του Προπονητή στην Ανάπτυξη Κινητικών Δεξιοτήτων Φραγκεσκίδου Αγγέλα Πανεπιστήμιο Κύπρου & Τσαγγαρίδου Νίκη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Κύριος σκοπός της μελέτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση των Ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Καλαθοσφαίρισης σύµφωνα µε το Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Καλαθοσφαίρισης σύµφωνα µε το Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Το πλαίσιο διδασκαλίας της Καλαθοσφαίρισης σύµφωνα µε το Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Το διδακτικό αντικείµενο του Μπάσκετ στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Η μετάβαση από το Πρόγραμμα Σπουδών του 1990 στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 2015 Σύνταξη του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ 208, Διάλεξη 12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η πετοσφαίριση στο Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Η πετοσφαίριση στο Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η πετοσφαίριση στο Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Στόχοι της διδασκαλίας του βόλεϊ στο Α.Π.Σ. Στόχοι ψυχοκινητικού τοµέα Εκµάθηση των κινήσεων (τεχνικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των μελλοντικών δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης για το μοντέλο Sport Education. Κωνσταντινίδης Πάνος Πανεπιστήμιο Frederick

Οι απόψεις των μελλοντικών δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης για το μοντέλο Sport Education. Κωνσταντινίδης Πάνος Πανεπιστήμιο Frederick Οι απόψεις των μελλοντικών δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης για το μοντέλο Sport Education Κωνσταντινίδης Πάνος Πανεπιστήμιο Frederick Περίληψη Η μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας φαίνεται ότι κερδίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Γ & Δ τάξη δημοτικού (μύηση - 3 ώρες) Ε & Στ τάξη δημοτικού (8 ώρες) Β τάξη γυμνασίου (10 ώρες) Γ τάξη γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια»

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» 1 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας Ερευνητική Εργασία Β Τάξης Σχολικού έτους 2012-2013 Ομάδα Ε Ας φανταστούμε μία στιγμή το σχολείο των ονείρων μας.

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύµφωνα µε τοα.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύµφωνα µε τοα.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύµφωνα µε τοα.π.σ. της Φυσικής Αγωγής ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Το διδακτικό αντικείµενο του Χάντµπολ στη σχολική Φυσική Αγωγή Γ & τάξη δηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Το «στιλ των εντολών».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας, ό- που σημείωνα τις απαντήσεις τους.

Χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας, ό- που σημείωνα τις απαντήσεις τους. Αποτίμηση της διδασκαλίας της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής ΣΤ Τάξη Δημοτικού Ονοματεπώνυμο:. Ομάδα:Α Γενική εκτίμηση της διδασκαλίας: Πιστεύω ότι η διδασκαλία μου ήταν αποτελεσματική και πολύ ευχάριστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευέλικτη Ζώνη ως μια Παιδαγωγική/Διδακτική Ευκαιρία για τη Φυσική Αγωγή. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΦΑ Καβάλα 13/3/2013 & ράµα 20/3/2013

Η Ευέλικτη Ζώνη ως μια Παιδαγωγική/Διδακτική Ευκαιρία για τη Φυσική Αγωγή. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΦΑ Καβάλα 13/3/2013 & ράµα 20/3/2013 ΕυέλικτηΖώνηκαιΦυσικήΑγωγή Η Ευέλικτη Ζώνη ως μια Παιδαγωγική/Διδακτική Ευκαιρία για τη Φυσική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΦΑ Καβάλα 13/3/2013 & ράµα 20/3/2013 Γιατίνα«εμπλακώ» μετηνευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΡΙΑΝΘΡΩΠΟΙ Πολίτες του μέλλοντος

ΟΙ ΑΓΡΙΑΝΘΡΩΠΟΙ Πολίτες του μέλλοντος ΟΙ ΑΓΡΙΑΝΘΡΩΠΟΙ Πολίτες του μέλλοντος Ανακοίνωση Τύπου 28/01/2013 Ένα αλλιώτικο ξεχωριστό παιχνίδι ερωτήσεων όπου όλοι κερδίζουν γνώση και ευαισθησία για το περιβάλλον και την άγρια ζωή της χώρας μας που

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU)*

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU)* ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής TEACHING GAMES

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe «Κάνε τη Διαφορά! Δράσεις κατά του ρατσισμού και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο περιβάλλον της Ε.Ε.» Ζερβού Κυριακή ΠΕ 70 Δασκάλα/ΠΕ 13 Νομικός 6 ο Διαπολιτισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ Η προαγωγή της υγείας Η κοινωνική αλληλεπίδραση Χαρακτήρας περιπέτειας Αρχή ομαδικής συνεργασίας

ΣΚΟΠΟΙ Η προαγωγή της υγείας Η κοινωνική αλληλεπίδραση Χαρακτήρας περιπέτειας Αρχή ομαδικής συνεργασίας Περιγραφή του προγράμματος Το Kids Athletics είναι ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα για μαθητές που αποτελεί μία διαφορετική προσέγγιση από το ενήλικο μοντέλο του Στίβου. Αυτή η προσέγγιση στρέφεται σε μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 έκανα για 20 λεπτά περίπου μάθημα για να γνωρίσω καλύτερα τους/τις μαθητές/τριες, για να τους/τις χωρίσω σε ομάδες και για να τους γνωστοποιήσω πώς θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU)

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής TEACHING GAMES

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός: Θεοδωράκη Αικατερίνη

Εκπαιδευτικός: Θεοδωράκη Αικατερίνη TeaChers4Europe «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΧΩΡΕΣ-ΓΛΩΣΣΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Εκπαιδευτικός: Θεοδωράκη Αικατερίνη Ομάδα:13η Επιβλέπουσα ambassador: Δούβλη Γεωργία Σχολείο διεξαγωγής προγράμματος: 23 ο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η αίσθηση που μου άφησε το 2ο τριήμερο :

1. Η αίσθηση που μου άφησε το 2ο τριήμερο : Αποτύπωση απαντήσεων ερωτηματολογίου αποτίμησης δεύτερου επιμορφωτικού τριημέρου Εισαγωγή Στο παρόν κείμενο γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν με εποπτικό τρόπο οι απαντήσεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 13/1/2009 ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχύτητα Πολλαπλασιασμός και αχρήστευση γνώσεων Τεχνολογική επανάσταση Παγκοσμιοποίηση δικτύων Πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Και Ξενίας Παντελής Υπ. Α.Υ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.»

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» «Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» Με τον όρο αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ορίζουμε τις εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Τι δυσκολίες αντιμετώπισαν οι μαθητές στη διερευνητική διαδικασία;

Τι δυσκολίες αντιμετώπισαν οι μαθητές στη διερευνητική διαδικασία; Αναστοχασμός Αναφορά (report) υλοποίησης 1 ης δραστηριότητας: ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ Συγγραφέας: Λύρη Αναστασία Μαθηματικός, ΠΕ03 Πως δούλεψαν οι μαθητές (ομαδικά/ατομικά); Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες των 4 ατόμων.

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 43 69 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 43 69 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 43 69 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), 43-69 Released: April 30, 2010 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Φεβρουάριος 2012 Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής Ένα παιδί μπορεί να έχει πρόβλημα αλλά δεν είναι προβληματικό. Έχει ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 09-10-2015 Αρ. Πρωτ. 159298/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 3 Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή Μάριος Γούδας Τι µας παρακινεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα