ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΑ Α 1 Α1. γ (...CCH, το C είναι ο ταγές) Α. β (αλδεΰδη ή κετόνη) Α. α Α. β Α5. β ( CHNHCl CHNH (οξύ) Cl ) ΘΕΑ Β Β1. α. Σ ( Cl, και µέχρι ηµιπολικούς δοτικούς δεσµούς) β. Λ ( NaHSO Na HSO, HSO HO SO HO, το HSO ως βάση «παίζει» αµελητέο ρόλο γιατί αντιστοιχεί στο HSO που είναι ισχυρό στο 1ο στάδιο ιοντισµού του) γ. Σ ( HCO, CO συζυγές ζεύγος ασθενούς οξέος βάσης) δ. Σ ε. Σ Σελίδα 1 από 1

2 Β. α. Επίλεξε διαφορές από τον παρακάτω πίνακα (από το βιβλίο «Κριτήρια αξιολόγησης στη Χηµεία Γ Λυκείου Θετικής», Γιάν. Κεφαλλωνίτη, Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ) ιαφορές σ-δεσµού, π-δεσµού σ-δεσµός Σχηµατισµός µε «µετωπική» επικάλυψη ατοµικών τροχιακών (s-s, s-p, p-p και υβριδοποιηµένων) Υπάρχει κυλινδρική συµµετρία του ηλεκτρονιακού νέφους ως προς τον άξονα που διέρχεται από τους δύο πυρήνες. Το ηλεκτρονιακό νέφος έχει µέγιστη πυκνότητα ανάµεσα στους δύο πυρήνες µε σηµαντική µείωση της ενέργειας του συστήµατος. Υπάρχει µεγάλος βαθµός επικάλυψης των ατοµικών τροχιακών και µεγάλη ισχύς. εταξύ δύο ατόµων µπορεί να σχηµατιστεί µόνο ένας σ-δεσµός, µε ή χωρίς σχηµατισµό π-δεσµού. Επιτρέπεται η ελεύθερη περιστροφή γύρω από τον άξονα του δεσµού. π-δεσµός Σχηµατισµός µε πλευρική επικάλυψη ατοµικών τροχιακών (p-p). Υπάρχει συµµετρία του ηλεκτρονιακού νέφους ως προς επίπεδο που διέρχεται από τους δύο πυρήνες. Το ηλεκτρονιακό νέφος έχει µέγιστη πυκνότητα πάνω και κάτω από το επίπεδο συµµετρίας και µηδενική πυκνότητα κατά µήκος του άξονα του δεσµού. Υπάρχει µικρός βαθµός επικάλυψης των ατοµικών τροχιακών και µικρή ισχύς. εταξύ δύο ατόµων µπορούν να σχηµατιστούν ένας ή δύο π-δεσµοί, διπλός ή τριπλός δεσµός, αφού προηγηθεί σχηµατισµός σ-δεσµού. εν επιτρέπεται η ελεύθερη περιστροφή γύρω από τον άξονα του δεσµού. β. Το στοιχείο ανήκει στην ΙΙ Α οµάδα του περιοδικού πίνακα (άσκηση 75, σχολικού, Κεφάλαιο 1). Επειδή Ei >> Ei το ο e αποσπάται πολύ πιο δύσκολα, άρα αποσπάται από εσωτερική στιβάδα, µε σύγχρονη «καταστροφή» δοµής ευγενούς αερίου. Έτσι τα πρώτα e ήταν στην εξωτερική στιβάδα του ατόµου ( η ή ΙΙ Α οµάδα). ΣΧΟΛΙΟ Σελίδα από 1

3 Αν το στοιχείο ανήκε στον τοµέα d, θα είχε ηλεκτρονιακή δοµή [...], ( n 1) d x, ns. Το ο e αποσπάται µεν από εσωτερική στιβάδα ( n ) διαφορά ενέργειας. 1 d, αλλά χωρίς τόσο µεγάλη Η HO Η Ο γ. = = ph HO 10 M 5, pkα = 5 Kα = 10 ( M) Η 5 Ο Kα 10 Kα = = = = 10 [ Η ] [ Η ] ΗΟ 10 = = [ Η ] και επικρατούν τα µόρια Η, οπότε έχουµε κόκκινο χρώµα. δ. ΝΗΑ ΝΗ Α M C C C (i) NH H O NH H O w 9, K = = = 10 ( M) (ii) A HO HA, KbA αnh K 10 K 10 bnh Επειδή ph = 8 > 7 (5 ο C), το διάλυµα είναι βασικό, επικρατεί ο ιοντισµός (ii) και µε ίδια συγκέντρωση των ΝΗ, A, άρα έχουµε: K 9 > 10 ( M) w 9 5 Αλλά K = = > 10 και K < = 10 ( M) ba K 10 K K αηα αηα ba αηa 9 ΣΧΟΛΙΟ ε λόγια: το A συµπεριφέρεται ισχυρότερα από το ΝΗ, άρα για τα συζυγή έχουµε ότι το ΗΑ ασθενέστερα από την ΝΗ και Η K w χρειαζόταν µόνο για τη σύγκριση ph = 8 > 7. K Κ 10 5 αηa < bnh =. ΘΕΑ Γ Γ1. α. Για το 1-πεντίνιο έχουµε: CHCHCHC CH CuCl NH CHCHCHC CCu NHCl Σελίδα από 1

4 (κεραµέρυθρο) 1 ) (ή CHCHCHC CH Na CHCHCHC CNa H β. (εφαρµογή σχολικού, σελ. 5, 1γ παρόµοια) H HCOOCH H HCO CH (A) (A1) (A) H CH COOCH CH H CH CO CH CH (B) (B1) (B) Το µίγµα (Α1), (Α), άρα ο (Α) διακρίνεται µε τον αποχρωµατισµό όξινου διαλύµατος KMnO και έκλυση CO. Στο µίγµα (Β1), (Β) γίνεται µόνο αποχρωµατισµός (Β). 5HCO KMnO HSO 5CO MnSO KSO 8HO 5CH 6KMnO 9HSO 5CO 6MnSO K SO 19HO ΣΧΟΛΙΟ άλλος τρόπος Το µίγµα (Β1), (Β), άρα ο (Β) διακρίνεται µε την αλογονοφορµική ( I K) Αντί για υδρόλυση των (Α) και (Β) θα µπορούσε να γίνει σαπωνοποίηση ( RCOOR Na RCOONa R ). της Β. Γ. A : CH CH *, B: CH = CH, Γ : CHCHCl : CHCHMgCl, E : CHCH = O Z: CH CH OMgCl CH CH, Θ : CH CH CH CH ή CHCHCHCH Η Θ, ως ο ταγής αλκοόλη οξειδώνεται από το KCrO 7 HSO. Σελίδα από 1

5 ΣΧΟΛΙΟ Αν το αλκίνιο Α είχε περισσότερα άτοµα C στο µόριο, π.χ. CHC CH, η Ε θα ήταν κετόνη, π.χ. οξειδώνεται. CHCCH O και τελικά η Θ θα ήταν ο ταγής αλκοόλη, που δεν Γ. Έστω x mol της (Α) µε CκΗκ 1ΟΗ και y mol της (Β) µε CλΗλ 1ΟΗ στο αρχικό µείγµα (). Στο 1 ο έχουµε: (Α) CκΗ 1 κ 1ΟΗ Νa CκΗκ 1ΟΝa H x mol x mol 6 (Β) CλΗ 1 λ 1ΟΗ Νa CλΗλ 1ΟΝa H y mol y mol 6, L x y H : = 0,1 mol = 0,1 x y = 0, 6 (1),L 6 6 mol Στο ο έχουµε: SOCl Mg (Α) C Η ΟΗ C Η Cl C Η MgCl κ κ 1 -SO κ κ 1 κ κ 1 HCl αιθέρας ( A ) C Η H κ κ Mg Cl Όµοια προκύπτει (Β ) CλΗ λ, που ταυτίζεται µε την (Α ), άρα κ = λ () και ίδια ανθρακική αλυσίδα () Στο αρχικό µείγµα έχουµε: m m =, g xmr ymr g =, g A B A B () (1) x1κ 18 y 1λ 18 =, x y 1κ 18 =, 0,6( 1κ 18) =,8 κ =, (Α), (Β) ισοµερείς CH. 9 Σελίδα 5 από 1

6 Στο ο έχουµε: ία από τις αλκοόλες CH 9 δίνει την αλογονοφορµική αντίδραση, άρα είναι της µορφής : CH CH, δηλαδή είναι η CHCHCHCH. CHCHCHCH, οπότε () η άλλη είναι η CH CH CHCH CH CH CCH CH CH CCI I Na I Na NaIHO NaIHO O O x y ( ή mol ) Na CHI CHCHCOONa, έτσι x 0,05 x 0,15 ( x y ) ή mol = = (ή y= 0,15). Από την (1) έχουµε: y = 0,5 (ή x = 0,5) και οι µάζες είναι: m CH CH CHCH = 0,15 7 g = 11,1 g mchchchch = 0,57g =, g ΘΕΑ 1. οχείο 1: HCl, HCl HO HO Cl, ph = log0,1 0,1 0,1 οχείο 5: Na, Na Na, p = log0,1 και ph = 1 0,1 0,1 οχείο : NaNO, NaNO Na NO Τα εφυδατωµένα ιόντα Na, NO στα ισχυρά Na, HNO αντίστοιχα. «παίζουν» αµελητέο ρόλο, επειδή αντιστοιχούν οχεία, : Η βάση NH αντιστοιχεί στο ( ph = 11 > 7 ) και το οξύ NH Σελίδα 6 από 1

7 (από το NHCl ) στο.. α. γαλακτικό οξύ: mol c 0,01 L 0,01 c mol L = Na : mol 0,1 0, 005 L 0, 0005 mol L = Στο διάλυµα που γίνεται η πλήρης εξουδετέρωση, όγκου 0,015 L, έχουµε: Na Na - CH CHCO CH CHCOO H O BL εξουδετέρωση 0,01c 0,0005 M = M 0,015 0,015 άρα c= 0,05 M (αλλιώς ίσα mol: 0,01 c = 0,0005 ). β. CH CHCO NaHCO * CH CHCOONa H O CO * ή Na CO CH CHCO K Cr O ** H SO 7 ( ο ταγής αλκοόλη) CH CCO Cr SO K SO 7H O O ** αλλαγή χρώµατος (πορτοκαλί πράσινο) ΣΧΟΛΙΟ ιάκριση της CH CH µε αλογονοφορµική.. Na 0,1 M (L) 1 NHCl 0,1 M (L) ph=9 ( )L 1 Y Y 5 Y 6 Σελίδα 7 από 1

8 1 λ = (1) Στο Υ 6 έχουµε: 0,11 0,1 mol 0,1λ 1 ΝαΟΗ : = M= ( 1 ) L 1 λ 1 ΝΗ Cl : 0,1 mol 0,1 = L λ 1 1 διάσταση Na Nα ΟΗ 0,1λ 0,1λ 0,1λ λ 1 λ 1 λ 1 διάσταση NΗ Cl NH Cl 0,1 0,1 0,1 λ 1 λ 1 λ 1 Τα ιόντα Να, Cl «παίζουν» αµελητέο ρόλο. B-L ΝH ΟΗ NH εξουδετέρωση HO 0,1 0,1λ αρχικά : >* λ 1 λ 1 0,1 0,1λ 0,1λ µεταβολή : λ 1 λ 1 λ 1 0,1 0,1λ 0,1λ τελικά : λ 1 λ 1 M * Επειδή το διάλυµα είναι ρυθµιστικό, πρέπει να υπάρχει συζυγές ζεύγος ασθενούς οξέος βάσης. τελικά: ΝH H O ΝH HΟ 0,1 0,1λ 0,1λ x x x λ 1 λ 1 και ph = 9 H O = 10 M x = Σελίδα 8 από 1

9 0,1λ NH HO x λ 1 λ 10 Kα = Kα = K α = NH 0,1 0,1λ 1 λ λ 1 9 [ ] (1) Η K α θα βρεθεί από το διάλυµα του δοχείου. NΗ Cl NH Cl 0,1 0,1 0,1 ΝH H O ΝH HΟ τελικά: 0,1 y y y και ph = 5 H O = 10 M y = , οπότε 5 ( 10 ) y 9 Kα = = = 10 M 0,1 0,1 Άρα έχουµε: λ 10 (1) 10 1 λ 9 9 = 1 λ = ΣΧΟΛΙΟ Θα µπορούσε να γίνει χρήση του τύπου των ρυθµιστικών διαλυµάτων. C = = [ NH ] b ph pkα log pkα log Ca NH. NH 0,1 M (L) ph=11 Y Νερό x L ph=10* (x)l Y * Η προσθήκη νερού τείνει να κάνει το διάλυµα ουδέτερο, άρα το ph = 11 µειώνεται κατά 1. Σελίδα 9 από 1

10 Στο Υ έχουµε: 0,1mol 0,1 NH : = M x L x K bnh K w = και από, δοχείο έχουµε: K αnh αnh 9 =, K άρα K = = 10 ( M) bnh 9 ΝH HO ΝH ΟH 0,1 τελικά: µ µ µ x ph = 10 poη = µ = 10 και ( 10 ) µ 5 = = KbNH 0,1 10 0,1 x x x= 99 Na 0,1 M L ph=1 Y Νερό y L ph=1 (y)l Y Στο Υ έχουµε: Na : 0,1mol 0,1 = M y L y Νa Na ΟH 0,1 0,1 0,1 y y y 0,1 ph 1 poη 10 y = = = y = 9 Το Y 6 είναι ρυθµιστικό διάλυµα που τείνει να «κρατήσει» το ph σταθερό, άρα θα απαιτηθεί πολύ µεγαλύτερη αραίωση για την ίδια µεταβολή ph από το Υ. Άρα έχουµε: ω >> x > y Σελίδα 10 από 1

11 . αθηµατική επεξεργασία της αραίωσης του ρυθµιστικού Στο Y 6 µε L, ph = 9, έχουµε: NHCl, 1 mol NH : L = mol (από το ) 0 L 0 Στο αραιωµένο διάλυµα Y 6 µε ωl νερού έχουµε: NHCl, NH : mol 0 = ( ω ) L 0( ω ) M και έστω C = 0 ω ( ) (i) ΝH Cl NH Cl c c c διάσταση Πριν το σύστηµα καταλήξει σε ισορροπία έχουµε: [ NH ] = ΝΗ = Cl = C ( M) (ii) αρχ αρχ αρχ ετά έχουµε: ΝH HO NH HO * -8 µ ν 10, ΗO HO * ΟΗ * * ε την αραίωση το διάλυµα τείνει να γίνει ουδέτερο, άρα το ph = 9 καταλήγει σε ph = 8 και pοh= 6. - αρχή διατήρησης µάζας του Ν: µ ν = c (iii) - αρχή ηλεκτροουδετερότητας του διαλύµατος (θετικά φορτία ίσα µε αρνητικά): µ 10 c = (iv) δηλαδή: ΝΗ HO = Cl - K 10 9 α = (από το ) και έχουµε: 8 [ ] ΝΗ ΗΟ 9 ν 10 Kα = 10 = µ = 10ν ΝΗ µ (v) Σελίδα 11 από 1

12 Επεξεργασία συστήµατος (iii), (iv) και (v) µ ν = C 10ν ν= C µ 10 C 10 10ν 10 C 10 µ = 10ν µ = 10ν = = C ν = C 11 ν = 11 C C 10 0C C µ = 10ν µ = 10ν = = C ν = C = C = ( 10 1) µ = 10ν 9C = C = Έτσι από την (i) έχουµε: = ( ) = 0 ω ω ( ) ω 6 10 = ω = ω = ω αµελητέο ω= ω= ω 758! Σελίδα 1 από 1

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 210-802850 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ: τηλ 210-802850 ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.: τηλ 210-129412 Κ.Ε.Κ. ERGOWAY: τηλ 210-147001 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 210-147002 PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 27/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ- ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ) Περιέχει 00 ασκήσεις ανοικτού-κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. α Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος Αν το διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

Έχουμε τοποθετήσει 32 ηλεκτρόνια, τα υπόλοιπα 4 σε ζεύγη τα τοποθετούμε στο κεντρικό άτομο Xe. Ο τύπος κατά Lewis είναι:

Έχουμε τοποθετήσει 32 ηλεκτρόνια, τα υπόλοιπα 4 σε ζεύγη τα τοποθετούμε στο κεντρικό άτομο Xe. Ο τύπος κατά Lewis είναι: 10 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ αριθμός ηλεκτρονίων είναι (16 ζεύγη). Το κεντρικό άτομο είναι το Β ενώ τα περιφερειακά τα F. Αφού συνδέσουμε το Β με τα άτομα F με απλούς δεσμούς, συμπληρώνουμε με οκτώ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Η έννοια του ph: Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ ή Η 2 Ο Η + + ΟΗ K + [H ][OH ] = [H O] 2 K + [H2O]=[H ][OH ] Κ[Η 2 Ο] = Κ w = γινόμενο ιόντων νερού ή σταθερά διάστασης νερού

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα