ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε µιά αντίσταση η πτώση τάσης στα άκρα της οποίας δίνει την απαραίτητη χαµηλή τάση τροφοδοσίας µιάς συσκευής µε µικρότερη τάση. Το βασικό µειονέκτηµα στην περίπτωση αυτή είναι οι µεγάλες απώλειες ενέργειας λόγω της θερµότητας που αναπτύσσεται στην αντίσταση. Σε σοβαρές περιπτώσεις θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ζεύγος γεννήτριας-κινητήρα µε τον κινητήρα να τροφοδοτείται από το δίκτυο και την γεννήτρια να δίνει την απαραίτητη τάση µε µεταβολή της έντασης διέγερσής της. Πάλι όµως ο συνολικός βαθµός απόδοσης του συστήµατος θα είναι χαµηλός. Η µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας για να συµφέρει οικονοµικά πρέπει να γίνεται µε υψηλή τάση που θα διατηρεί χαµηλό το ρεύµα ώστε να µειώνονται οι θερµικές απώλειες µεταφοράς. Στην συνέχεια η υψηλή τάση πρέπει να µειώνεται σηµαντικά ώστε να µπορεί να διανεµηθεί στους καταναλωτές χωρίς κίνδυνο. Για το συνεχές ρεύµα τέτοιες µετατροπές τάσης δεν είναι οικονοµικά δυνατές ενώ στο εναλλασσόµενο υπάρχουν συσκευές που µπορούν να κάνουν τις απαραίτητες µετατροπές χωρίς κινούµενα τµήµατα µε ελάχιστες απώλειες ισχύος. Οι συσκευές αυτές είναι γνωστές µε το όνοµα µετασχηµατιστές και έχουν βαθµούς απόδοσης που ξεπερνούν και το 98%. Οι µετασχηµατιστές κάνουν δυνατή την χρησιµοποίηση συσκευών σχεδιασµένων να λειτουργούν µε οποιαδήποτε τάση αρκεί να υπάρχουν µετασχηµατιστές που µπορούν να δώσουν τέτοιες τάσεις. 3.1 Κατασκευή µετασχηµατιστών Το κύριο µέρος κάθε µετασχηµατιστή που ονοµάζεται και ενεργό µέρος αποτελείται από ένα µαγνητικό κύκλωµα στο οποίο είναι τυλιγµένα δύο τυλίγµατα, το τύλιγµα υψηλής τάσης και το τύλιγµα χαµηλής τάσης. To µαγνητικό κύκλωµα, που ονοµάζεται και πυρήνας του µετασχηµατιστή, κατασκευάζεται από πολλά µαγνητικά ελάσµατα, όπως αυτά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του πυρήνα του επαγωγικού τυµπάνου των ηλεκτρικών µηχανών. Τα ελάσµατα αυτά είναι επιφανειακά µονωµένα και έχουν εξαιρετικά χαµηλές ολικές απώλειες µε αποτέλεσµα πολύ καλό βαθµό απόδοσης. Το τύλιγµα υψηλής τάσης αποτελείται από πολλές σπείρες µονωµένου χάλκινου αγωγού κυκλικής διατοµής. Το τύλιγµα χαµηλής τάσης κατασκευάζεται συνήθως από αγωγό ορθογωνικής ή τετραγωνικής διατοµής µονωµένο µε χαρτί ή βαµβάκι, έχει µικρότερο αριθµό σπειρών από το τύλιγµα υψηλής τάσης και µεγαλύτερη διατοµή. Και τα δύο τυλίγµατα είναι πολύ καλά µονωµένα µεταξύ τους. Στην περίπτωση µετασχηµατιστών υποβιβασµού τάσης, το τύλιγµα υψηλής τάσης συνδέεται µε την πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας και από το τύλιγµα χαµηλής τάσης τροφοδοτούνται οι καταναλωτές. Στην περίπτωση αυτή το τύλιγµα υψηλής τάσης ονοµάζεται πρωτεύον τύλιγµα ή απλά πρωτεύον και το τύλιγµα χαµηλής τάσης ονοµάζεται δευτερεύον τύλιγµα ή δευτερεύον. Στους µετασχηµατιστές ανύψωσης τάσης συµβαίνει το αντίθετο.

2 40 Μονοφασικοί µετασχηµατιστές Το Σχήµα 3.1 παριστάνει µικρό µονοφασικό µετασχηµατιστή. Ο πυρήνας είναι κατασκευασµένος από µαγνητικά ελάσµατα, αποτελείται από τούς δυό κορµούς (τα κατακόρυφα τµήµατα) και τα δύο ζυγώµατα (τα οριζόντια τµήµατα). Το άνω ζύγωµα αφαιρείται από τον υπόλοιπο πυρήνα για να είναι δυνατή η τοποθέτηση των τυλιγµάτων στούς κορµούς. Σχήµα 3.1 Μονοφασικός µετασχηµατιστής Σε κάθε κορµό του µετασχηµατιστή του Σχήµατος 3.1 υπάρχει ένα τύλιγµα χαµηλής τάσης διαµορφωµένο υπό µορφή κυλίνδρου και ένα τύλιγµα υψηλής τάσης διαµορφωµένο επίσης µε κυλινδρική µορφή. Το τύλιγµα υψηλής τάσης περιβάλλει το τύλιγµα χαµηλής τάσης και µονώνονται µεταξύ τους και προς τον κορµό. Τα τυλίγµατα χαµηλής τάσης των δύο κορµών συνδέονται µεταξύ τους σε σειρά ώστε τελικά να µένουν ελεύθερα τα δύο άκρα του τυλίγµατος χαµηλής τάσης. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν δύο άκρα του τυλίγµατος υψηλής τάσης. Τα τυλίγµατα µε τον παραπάνω τρόπο κατασκευής λέγονται συγκεντρικά ή κυλινδρικά τυλίγµατα. Ενας άλλος τρόπος κατασκευής που φαίνεται στο Σχήµα 3. είναι η κατασκευή των τυλιγµάτων κατά δίσκους, στον οποίο τρόπο κάθε τύλιγµα αποτελείται από πολλά τµήµατα διαµορφωµένα σε δίσκους τα οποία συνδέονται πάλι σε σειρά για να προκύψουν δύο άκρα σε κάθε τύλιγµα. Σχήµα 3. Τύλιγµα κατά δίσκους

3 41 Οι µετασχηµατιστές µε τυλίγµατα στούς δύο κορµούς λέγονται µετασχηµατιστές τύπου πυρήνα (Σχήµα 3.1). Ενας άλλος τύπος µετασχηµατιστή είναι εκείνος του τύπου µανδύα που φαίνεται στο Σχήµα 3.3. Στούς µετασχηµατιστές αυτούς ο πυρήνας έχει τρείς κορµούς των οποίων ο µεσαίος είναι διπλάσιας διατοµής των ακραίων. Σχήµα 3.3 Μονοφασικοί µετασχηµατιστές τύπου µανδύα Τριφασικοί µετασχηµατιστές Το ενεργό µέρος των τριφασικών µετασχηµατιστών αποτελείται, όπως και στούς µονοφασικούς, από τον πυρήνα και τα τυλίγµατα. Στο Σχήµα 3.4 φαίνεται η µορφή του πυρήνα ενός τριφασικού µετασχηµατιστή τύπου πυρήνα µε τρείς όµοιους κορµούς, σε καθέναν από τούς οποίους τοποθετείται ένα τύλιγµα χαµηλής τάσης και ένα υψηλής τάσης µε αποτέλεσµα τρία τυλίγµατα φάσεων χαµηλής και τρία τυλίγµατα φάσεων υψηλής τάσης και δώδεκα άκρα συνολικά που συνδέονται τόσο µεταξύ τους όσο και στούς ακροδέκτες του µετασχηµατιστή. Σχήµα 3.4 Πυρήνας και τυλίγµατα τριφασικού µετασχηµατιστή Μονώσεις και ακροδέκτες Τα τυλίγµατα των µετασχηµατιστών, αφού τοποθετηθούν στούς πυρήνες, διαποτίζονται µε βερνίκι και ξηραίνονται σε ειδικούς κλιβάνους µε αποτέλεσµα καλύτερη µόνωση και δυσκαµψία που µειώνει τις δονήσεις στην λειτουργία. Η µόνωση των µεταξύ των τυλιγµάτων συνδέσεων όπως και των ακροδεκτών χαµηλής τάσης δεν παρουσιάζει δυσκολίες. Οι συνδέσεις των τυλιγµάτων υψηλής

4 4 τάσης τοποθετούνται µέσα σε µονωτικούς κυλίνδρους από βακελίτη, τα άκρα των τυλιγµάτων στηρίζονται σε µονωτήρες πορσελάνης και αποτελούν τους ακροδέκτες υψηλής τάσης του µετασχηµατιστή. Οταν ο µετασχηµατιστής είναι κατασκευασµένος για χαµηλές τάσεις τότε το ενεργό µέρος του είναι εκτεθειµένο στον αέρα και λέγεται ξηρός µετασχηµατιστής. Οταν όµως ο µετασχηµατιστής είναι κατασκευασµένος για δίκτυα υψηλών τάσεων, το ενεργό µέρος τοποθετείται µέσα σε λέβητα γεµάτο µε ειδικό µονωτικό ορυκτέλαιο χωρίς ίχνος υγρασίας (µετασχηµατιστές λαδιού). Το Σχήµα 3.5 δείχνει παραστατικά σε τοµή έναν τέτοιο µονοφασικό µετασχηµατιστή. Σχήµα 3.5 Μονοφασικός µετασχηµατιστής λαδιού Σε ορισµένους µετασχηµατιστές ο λέβητας επικοινωνεί µε δοχείο διαστολής που επιτυγχάνει την ελεύθερη διαστολή του ελαίου χωρίς να µπαίνει αέρας στο δοχείο αποφεύγοντας την δηµιουργία φυσαλλίδων στο δοχείο του ελαίου. Σε άλλους µετασχηµατιστές που δεν έχουν δοχείο διαστολής και ο λέβητας είναι αεροστεγώς κλεισµένος, στο άνω µέρος του δοχείου υπάρχει στρώµα αζώτου που επιτρέπει την διαστολή του λαδιού. Στο Σχήµα 3.6 φαίνεται τριφασικός µετασχηµατιστής λαδιού. 3. Ψύξη µετασχηµατιστών Ανάλογα µε τον τρόπο ψύξης οι µετασχηµατιστές διακρίνονται σε α) ξηρούς µε φυσική ψύξη στούς οποίους η εξωτερική επιφάνεια του ενεργού µέρους έρχεται σε επαφή µε τον αέρα του περιβάλλοντος και αυτό είναι αρκετό για

5 43 ικανοποιητική ψύξη. Χρησιµοποιείται σε µικρής ισχύος µετασχηµατιστές το πολύ µέχρι 5 ΚVA. Σχήµα 3.6 Τριφασικός µετασχηµατιστής λαδιού β) ξηρούς µε εξαναγκασµένη κυκλοφορία του αέρα ψύξης στούς οποίους χρησιµοποιείται ανεµιστήρας που µέσω καναλιών στον πυρήνα αποµακρύνει την θερµότητα. Ο µετασχηµατιστής βρίσκεται σε κλειστό περίβληµα. γ) Λαδιού µε φυσική κυκλοφορία λαδιού στούς οποίους η φυσική κυκλοφορία του λαδιού στον λέβητα αποµακρύνει µέρος της αναπτυσσόµενης θερµότητας στο ενεργό µέρος προς τα τοιχώµατα του λέβητα και από εκεί στον εξωτερικό αέρα. Η αύξηση της ταχύτητας µετάδοσης της θερµότητας µπορεί να γίνει µε σωλήνες ή πτερύγια ή σώµατα ψύξης µεταξύ των πλευρών του λέβητα. Βελτίωση µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση ανεµιστήρα σε ισχύς πάνω από 10 MVA. δ) Λαδιού µε εξαναγκασµένη κυκλοφορία λαδιού στούς οποίους η κίνηση του λαδιού ψύξης γίνεται µέσω αντλιών και σωληνώσεων προς το ψυγείο, όπου το λάδι ψύχεται και ανακυκλοφορείται προς τα τοιχώµατα του πυρήνα. Χρησιµοποιείται σε µεγάλες ισχύς πάνω από 50 ΜVA. 3.3 Αρχή λειτουργίας των µετασχηµατιστών Μονοφασικοί Μετασχηµατιστές Το Σχήµα 3.7 παριστάνει µονοφασικό µετασχηµατιστή στον οποίο για λόγους απλότητας θεωρείται ότι υπάρχουν τυλίγµατα µόνο στον ένα κορµό του πυρήνα. Το πρωτεύον τύλιγµα (χαµηλής τάσης) τροφοδοτείται από δίκτυο εναλλασσοµένου µε ενεργό τιµή τάσης U 1. Το δευτερεύον τύλιγµα (υψηλής τάσης) είναι ανοικτό. Λόγω της τάσης τροφοδοσίας θα κυκλοφορήσει στο πρωτεύον εναλλασσόµενο ρεύµα Ι ο µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη στον πυρήνα µαγνητικής ροής που κλείνει κύκλωµα µέσω του σιδήρου του πυρήνα και είναι εναλλασσόµενη µε συχνότητα την συχνότητα

6 44 της τάσης τροφοδοσίας. Ετσι στο δευτερεύον τύλιγµα θα αναπτυχθεί µιά ΗΕ ενεργού τιµής Ε µε επαγωγή που θα δίνεται από την σχέση Σχήµα 3.7 Λειτουργία µετασχηµατιστή στο κενό Ε = 4.44fw Φ µ Όπου f η συχνότητα σε Ηz w o αριθµός σπειρών του δευτερεύοντος τυλίγµατος Φ µ το πλάτος της ηµιτονοειδώς µεταβαλλόµενης ροής Ετσι το δευτερεύον τύλιγµα λειτουργεί σαν µονοφασική γεννήτρια µε ΗΕ E από την οποία µπορούν να τροφοδοτηθούν καταναλωτές συνδέοντάς τους στα άκρα U και V. Η αναπτυσσόµενη ΗΕ είναι ανάλογη του αριθµού σπειρών w του δευτερεύοντος και εποµένως µπορεί να γίνει όσο µεγάλη είναι επιθυµητό, αρκεί να τοποθετηθεί ο κατάλληλος αριθµός σπειρών. Με όµοιο τρόπο, όπως εξηγήθηκε και στο δευτερεύον τύλιγµα, δηµιουργείται και στο πρωτεύον τύλιγµα ΗΕ µε επαγωγή που δρά σαν αντιηλεκτρεγερτική δύναµη στην U 1. Η ενεργός τιµή της δίνεται από την σχέση Ε 1 = 4.44fw 1 Φ µ που εξαρτάται από τον αριθµό σπειρών w 1 του πρωτεύοντος τυλίγµατος. Η µαγνητική ροή Φ µ είναι η χρήσιµη µαγνητική ροή του µετασχηµατιστή διότι συντελεί στην δηµιουργία των ηλεκτρεγερτικών δυνάµεων. Το ρεύµα Ι ο που περνά από το πρωτεύον τύλιγµα δηµιουργεί και µιά πρωτεύουσα ροή σκέδασης που δεν περνά από τον πυρήνα αλλά κλείνει κύκλωµα µέσω του αέρα (Φ 1σ ). Αν και η ροή αυτή είναι µικρό ποσοστό της χρήσιµης (µικρότερο του 0.5%), έχει ιδιαίτερη σηµασία στην λειτουργία του µετασχηµατιστή διότι δηµιουργεί αυτεπαγωγική πτώση τάσης. Τριφασικοί µετασχηµατιστές Σε κάθε κορµό του πυρήνα του τριφασικού µετασχηµατιστή τοποθετείται ένα τύλιγµα χαµηλής τάσης και ένα τύλιγµα υψηλής τάσης, οπότε κάθε κορµός συµπεριφέρεται σαν µονοφασικός µετασχηµατιστής και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

7 Λειτουργία µετασχηµατιστών στο κενό Οταν ο µετασχηµατιστής λειτουργεί στο κενό, το ρεύµα Ι ο είναι µικρό ποσοστό της ονοµαστικής έντασης (1 ως 5% για τους µέτριου και µεγάλου µεγέθους ως 10% για τους µικρούς µετασχηµατιστές). Ετσι η ωµική πτώση τάσης (Ι ο R 1 ) στο πρωτεύον τύλιγµα λόγω της ωµικής αντίστασης R 1 του αγωγού, όσο και η επαγωγική πτώση τάσης (Ι ο Χ 1 ) λόγω της ροής σκέδασης, είναι πολύ µικρές. Ετσι στην λειτουργία στο κενό η τάση U 1 ισούται κατά προσέγγιση µε την αναπτυσσόµενη στο πρωτεύον ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε 1 : U 1 = E 1 Στο δευτερεύον τύλιγµα στην λειτουργία στο κενό U = E Ετσι U U 1 = 4.44 fw1φ µ = 4.44 fw Φ µ w w 1 = k ηλαδή στην λειτουργία του µετασχηµατιστή στο κενό ο λόγος των τάσεων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος είναι ίσος µε τον λόγο των αριθµών σπειρών των αντίστοιχων τυλιγµάτων. Ο τελευταίος αυτός λόγος λέγεται σχέση µεταφοράς k του µετασχηµατιστή. Οι µαγνητικές απώλειες του µετασχηµατιστή είναι πρακτικά οι ίδιες στο κενό και υπό φορτίο και δεν ξεπερνούν τα 4 ως 5% της ονοµαστικής ισχύος και µειώνονται µέχρι το 1% στους µετασχηµατιστές µε καλό βαθµό απόδοσης. Λόγω αυτών των πολύ µικρών απωλειών στο κενό οι µετασχηµατιστές µπορεί να παραµένουν συνδεδεµένοι στο δίκτυο έστω και χωρίς φορτίο στο δευτερεύον. 3.5 Λειτουργία µετασχηµατιστών υπό φορτίο Οταν συνδέεται ένας καταναλωτής στο δευτερεύον του µετασχηµατιστή, ενώ το πρωτεύον τροφοδοτείται µε σταθερή τάση U 1, από το δευτερεύον θα περάσει εναλλασσόµενο ρεύµα µε ενεργό τιµή Ι. Ταυτόχρονα το ρεύµα που απορροφά το πρωτεύον αυξάνει αυτόµατα από Ι ο σε Ι 1. Τελικά την ισχύ που απορροφά ο καταναλωτής από το δευτερεύον µαζί µε τις απώλειες του µετασχηµατιστή την παρέχει το δίκτυο που τροφοδοτεί το πρωτεύον. Η µαγνητική ροή Φ µ από τον πυρήνα παραµένει η ίδια όσο και στην λειτουργία στο κενό. Αυτή εξαρτάται µόνο από τα κατασκευαστικά στοιχεία του µετασχηµατιστή και όχι από τις συνθήκες φόρτισής του.

8 46 Σχήµα 3.8 Λειτουργία µετασχηµατιστή υπό φορτίο Αν µετρηθούν οι εντάσεις Ι 1 και Ι θα διαπιστωθεί ότι µε αρκετή προσέγγιση ισχύει η σχέση I I w = w = k 1 ή 1 1 I = ki Με προσέγγιση επίσης ισχύει και υπό φορτίο η σχέση U U w = w = k 1 1 ή U1 U = k H προσέγγιση στις σχέσεις αυτές είναι τόσο µεγαλύτερη, όσο µικρότερες είναι οι απώλειες και οι ροές σκέδασης του µετασχηµατιστή. ηλαδή οι σχέσεις θα ισχύουν ακριβώς στον ιδανικό µετασχηµατιστή. Από τις παραπάνω σχέσεις διαπιστώνεται ότι αν ένας µετασχηµατιστής ανυψώνει την τάση στο δευτερεύον, τότε υποβιβάζει κατά την ίδια σχέση την ένταση που κυκλοφορεί σ αυτό. Ετσι, το τύλιγµα χαµηλής τάσης και µεγάλης έντασης θα έχει µικρό αριθµό σπειρών και αγωγό µεγάλης διατοµής ενώ το τύλιγµα υψηλής τάσης και µικρής έντασης θα έχει µεγάλο αριθµό σπειρών και αγωγό µικρής διατοµής. Με αµελητέες τις απώλειες του µετασχηµατιστή, η ισχύς P 1 που απορροφά το πρωτεύον από το δίκτυο είναι περίπου ίση µε την ισχύ Ρ που δίνει το δευτερεύον Ρ 1 = Ρ ή U 1 I 1 συνφ 1 = U I συνφ Και µε βάση τις σχέσεις υπολογισµού των µεγεθών του δευτερεύοντος U I = U 1 I 1 οπότε συνφ 1 = συνφ δηλαδή η φασική απόκλιση µεταξύ έντασης και τάσης στο πρωτεύον είναι ίση µε αυτή που προκύπτει από τον συντελεστή ισχύος του φορτίου του µετασχηµατιστή Καθένα από τα δύο τυλίγµατα ενός πραγµατικού µετασχηµατιστή έχει ορισµένη ωµική αντίσταση και δηµιουργεί ορισµένη ροή σκέδασης, µε αποτέλεσµα όταν ο

9 47 µετασχηµατιστής εργάζεται υπό φορτίο να δηµιουργείται σε κάθε τύλιγµά του πτώση τάσης. Ετσι η τάση U υπό φορτίο ποτέ δεν είναι ίση µε την τάση του δευτερεύοντος στο κενό. Η µεταβολή της τάσης του δευτερεύοντος από την λειτουργία στο κενό µέχρι την λειτουργία στο ονοµαστικό φορτίο λέγεται διακύµανση τάσης και εκφράζεται σαν επι τοις εκατό ποσοστό της τάσης του δευτερεύοντος στο ονοµαστικό φορτίο. Επειδή στην λειτουργία στο κενό η τάση του δευτερεύοντος είναι ίση µε την ηλεκτρεγερτική δύναµη, η διακύµανση τάσης θα είναι U ε % = Ε U N N 100% Το µέγεθος της ε% ενός µετασχηµατιστή είναι χαρακτηριστικό της ποιότητάς του και συνήθως δεν ξεπερνά το 5% για µετασχηµατιστές µέσου και µεγάλου µεγέθους. Χαρακτηριστική υπό φορτίο ενός µετασχηµατιστή ονοµάζεται η καµπύλη που δείχνει πως µεταβάλλεται η τάση του δευτερεύοντός του όταν µεταβάλλεται το φορτίο του, ενώ η τάση του πρωτεύοντος και ο συντελεστής ισχύος του φορτίου παραµένουν σταθερά. Το Σχήµα 3.9 δίνει τις χαρακτηριστικές υπό φορτίο ενός µετασχηµατιστή για τρείς διάφορους συντελεστές ισχύος του φορτίου. Γενικά η τάση υπό φορτίο είναι µικρότερη της τάσης λειτουργίας στο κενό εκτός αν το φορτίο είναι πυκνωτής. Σχήµα 3.9 Χαρακτηριστικές υπό φορτίο µετασχηµατιστή Ενα άλλο χρήσιµο µέγεθος του µετασχηµατιστή είναι η τάση βραχυκύκλωσης που ορίζεται από την σχέση U1K u k = 100% U1N όπου U 1K η τάση στο πρωτεύον όταν το βραχυκυκλωµένο δευτερεύον διαρρέεται από το ονοµαστικό ρεύµα Ι Ν. Η τάση βραχυκύκλωσης καθορίζει την διανοµή των φορτίων σε παράλληλα λειτουργούντες µετασχηµατιστές και συνήθως δεν ξεπερνά το 6 µε 7%.

10 Με γνωστή την τάση βραχυκύκλωσης είναι δυνατό να υπολογισθεί η πιθανή ένταση βραχυκύκλωσης στο δευτερεύον του µετασχηµατιστή όταν το πρωτεύον τροφοδοτείται µε την ονοµαστική του τάση από την σχέση 48 I = K I u N K Συνδεσµολογία τυλιγµάτων Μονοφασικοί µετασχηµατιστές Το Σχήµα 3.10 παριστάνονται διάφορες σχεδιάσεις της συνδεσµολογίας ενός µονοφασικού µετασχηµατιστή που θεωρούνται τοποθετηµένα στους δύο κορµούς του πυρήνα. Σχήµα 3.10 Συνδεσµολογία τυλιγµάτων µονοφασικού µετασχηµατιστή Οι ακροδέκτες υψηλής τάσης σηµειώνονται µε τα κεφαλαία γράµµατα U και V (ή Α και Β ή Η 1 και Η ) και οι ακροδέκτες του τυλίγµατος χαµηλής τάσης µε τα µικρά γράµµατα u και v (ή a και b ή x 1 και x ). Εάν υπάρχει και µεσαία λήψη, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.10, ο αντίστοιχος ακροδέκτης τοποθετείται µεταξύ των άλλων και σηµειώνεται µε τα µικρά γράµµατα n ή n p ή x o. Απέναντι από τον ακροδέκτη U της υψηλής τοποθετείται ο ακροδέκτης u της χαµηλής που έχει την ίδια πολικότητα µε τον U. Στους µετασχηµατιστές µε µεσαία λήψη, µεταξύ του ακροδέκτη n και ενός από τους άλλους δύο ακροδέκτες u και v υπάρχει η µισή τάση του δευτερεύοντος, οπότε ο µετασχηµατιστής δίνει δύο τάσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Με τον ίδιο τρόπο είναι δυνατό να υπάρχουν περισσότερες από µία λήψεις στο δευτερεύον τύλιγµα µε αποτέλεσµα να µπορούν να ληφθούν περισσότερες τάσεις µε µεγέθη που εξαρτώνται από τον αριθµό των σπειρών του αντίστοιχου σηµείου λήψης. Σε περιπτώσεις που στο δευτερεύον πρέπει να υπάρχουν τάσεις ανεξάρτητες µεταξύ τους ή το πρωτεύον τύλιγµα να µπορεί να τροφοδοτηθεί µε περισσότερες τάσεις, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µετασχηµατιστές ανάλογοι εκείνου του Σχήµατος 3.11.

11 49 Σχήµα 3.11 Μετασχηµατιστές µε πολλαπλά τυλίγµατα Η τάση των δικτύων διανοµής, λόγω των διαφόρων πτώσεων τάσεως δεν είναι παντού η ίδια. Για να µην επιδρά αυτή η ανοµοιοµορφία στις τάσεις δευτερεύοντος των µετασχηµατιστών διανοµής, τα πρωτεύοντα τυλίγµατα των µετασχηµατιστών της ΕΗ κατασκευάζονται µε λήψεις στο πρωτεύον που µε κυµαινόµενες τάσεις σε ορισµένα όρια, τους επιτρέπεουν να δίνουν την ίδια τάση στο δευτερεύον. Ετσι αν οι λήψεις είναι πχ. ± 5% και ±.5% στα 15kV αυτό επιτρέπει την λειτουργία µε τάσεις 1450V ως 15750V. Η αλλαγή των λήψεων µπορεί να γίνεται είτε όταν ο µετασχηµατιστής είναι εκτός λειτουργίας ή ακόµα και υπό λειτουργία σε άλλες περιπτώσεις ή και αυτόµατα ανάλογα µε την µεταβολή της τάσης του δικτύου. Τριφασικοί µετασχηµατιστές Στο Σχήµα 3.1 φαίνεται η τοποθέτηση των τριών τυλιγµάτων υψηλής και χαµηλής τάσης ενός τριφασικού µετασχηµατιστή σε συνδεσµολογία αστέρα αστέρα. Σχήµα 3.1 Τριφασικός µετασχηµατιστής σε συνδεσµολογία αστέρα αστέρα Τα ελεύθερα άκρα των τριών φάσεων υψηλής έχουν συνδεθεί στούς αντίστοιχους ακροδέκτες του καλύµµατος του µετασχηµατιστή που χαρακτηρίζονται µε κεφαλαία γράµµατα U, V, W (ή Α, Β, C ή Η 1, Η, Η 3 ). Αντίστοιχα οι τρείς ακροδέκτες χαµηλής τάσης χαρακτηρίζονται µε τα µικρά γράµµατα u, v, w (ή a, b, c ή x 1, x, x 3 ). Οι συνδέσεις των άκρων Χ, Υ, Ζ και x, y, z γίνονται µέσα στον µετασχηµατιστή και σχηµατίζουν τους ουδέτερους κόµβους. Σε ορισµένους µετασχηµατιστές οι ουδέτεροι

12 50 αυτοί κόµβοι συνδέονται µε ιδιαίτερους ακροδέκτες στο κάλυµµα, οι οποίοι φέρουν τότε το γράµµα Ν (ή Μp ή Η ο ) για την υψηλή και n (ή m p ή x o ) για την χαµηλή. Στην συνδεσµολογία αστέρα ισχύουν οι γνωστές σχέσεις U φ = U/1.73 και Ι φ = Ι Στο Σχήµα 3.13 φαίνεται η τοποθέτηση των τυλιγµάτων µετασχηµατιστή µε συνδεσµολογία τριγώνου αστέρα (υψηλή χαµηλή). Στην περίπτωση αυτή η πολική τάση του δικτύου εφαρµόζεται στην φάση του τυλίγµατος υψηλής οπότε ισχύουν οι σχέσεις U φ = U και Ι φ = Ι/1.73 Σχήµα 3.13 Τριφασικός µετασχηµατιστής µε συνδεσµολογία τριγώνου αστέρα. Στα τριφασικά δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας µε ουδέτερο, πολλές φορές χρησιµοποιούνται µετασχηµατιστές υποβιβασµού που έχουν το δευτερεύον τους συνδεδεµένο σε συνδεσµολογία τεθλασµένου αστέρα (ζίγκ ζάγκ). Στην περίπτωση αυτή το τύλιγµα χαµηλής τάσης κάθε κορµού είναι χωρισµένο σε δύο τµήµατα και το κάθε τµήµα συνδέεται σε σειρά µε άλλο τµήµα του τυλίγµατος χαµηλής τάσης άλλου κορµού. Ενας τέτοιος µετασχηµατιστής φαίνεται στο Σχήµα Σχήµα 3.14 Τριφασικός µετασχηµατιστής αστέρα τεθλασµένου αστέρα Το τύλιγµα δευτερεύοντος σε τεθλασµένο αστέρα απαιτεί λίγο περισσότερες σπείρες αλλά η συνδεσµολογία αυτή είναι χρήσιµη ώστε να εξοµαλύνει την ανοµοιοµορφία φόρτισης που µπορεί να εµφανίζεται στην φόρτιση των τριών φάσεων αλλά και

13 51 υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής ουδετέρου που είναι απαραίτητη σε τριφασικά δίκτυα διανοµής τεσσάρων αγωγών. Κατάταξη τριφασικών µετασχηµατιστών σε οµάδες Στον Πίνακα 3.1 φαίνονται όλες οι πρακτικά χρησιµοποιούµενες συνδεσµολογίες και περιέχεται τόσο ο σχετικός διεθνής συµβολισµός όσο και τα αντίστοιχα διανυσµατικά διαγράµµατα και οι συνδεσµολογίες των τυλιγµάτων. Πίνακας 3.1 Συνδεσµολογίες τριφασικών µετασχηµατιστών Τα γράµµατα που χρησιµοποιούνται δίνουν και το αντίστοιχο είδος συνδεσµολογίας µε κεφαλαία για την υψηλή και µικρά για την χαµηλή τάση. Ετσι

14 5 D, d συνδεσµολογία τριγώνου Y, y συνδεσµολογία αστέρα Ζ, z συνδεσµολογία τεθλασµένου αστέρα Μετά τα δύο γράµµατα ακολουθεί αριθµός (0, 5, 6, 11) που είναι ο αριθµός της οµάδας στην οποία ανήκει ο µετασχηµατιστής και έχει την εξής σηµασία. Αν ο αριθµός πολλαπλασιασθεί µε 30 δίνει την γωνία κατά την οποία τα διανύσµατα των τάσεων χαµηλής καθυστερούν ως προς τα αντίστοιχα διανύσµατα των τάσεων υψηλής τάσης. 3.7 Αυτοµετασχηµατιστές Μονοφασικός αυτοµετασχηµατιστής είναι ο µετασχηµατιστής που έχει µόνο ένα τύλιγµα, του οποίου τα άκρα αποτελούν τους ακροδέκτες U και V της υψηλής τάσης. Οι ακροδέκτες u και v της χαµηλής τάσης είναι συνδεδεµένοι µε το ένα άκρο Α του τυλίγµατος και µε µιά ενδιάµεση λήψη Β όπως φαίνεται στο Σχήµα Αρα το τµήµα ΑΒ του τυλίγµατος ανήκει και στο πρωτεύον και στο δευτερεύον. Σχήµα 3.15 Συνδεσµολογία µονοφασικού αυτοµετασχηµατιστή. Ολες οι σχέσεις τάσεων και ρευµάτων του µονοφασικού µετασχηµατιστή ισχύουν και για τον µονοφασικό αυτοµετασχηµατιστή, αλλά το κοινό τµήµα διαρρέται από την διαφορά των ρευµάτων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος και για τον λόγο αυτό κατασκευάζεται από αγωγό µικρότερης διατοµής. Οι αυτοµετασχηµατιστές έχουν ένα βασικό µειονέκτηµα που αφορά το ότι το τύλιγµα χαµηλής τάσης δεν είναι µονωµένο από την πλευρά υψηλής, πράγµα που συνεπάγεται κινδύνους στην χρήση τους. Στο Σχήµα 3.16 φαίνεται τριφασικός αυτοµετασχηµατιστής µε ένα τύλιγµα ανά κορµό. 3.8 Χαρακτηριστικά στοιχεία µετασχηµατιστών Στην πινακίδα που φέρει κάθε µετασχηµατιστής, εκτός του ονόµατος του εργοστασίου κατασκευής και του αριθµού κατασκευής γράφονται και τα στοιχεία : α) η ονοµαστική ισχύς του µετασχηµατιστή σε VA ή KVA. Είναι η φαινοµένη ισχύς την οποία µπορεί να αποδίδει συνεχώς στο δευτερεύον υπό ονοµαστική τάση χωρίς

15 53 κίνδυνο υπερθέρµανσης όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος δεν ξεπερνά ορισµένα όρια. Σχήµα 3.16 Τριφασικός αυτοµετασχηµατιστής. β) ο αριθµός φάσεων του µετασχηµατιστή γ) η ονοµαστική συχνότητα δ) η ονοµαστική τάση πρωτεύοντος και η ονοµαστική τάση δευτερεύοντος για την λειτουργία στο κενό σε V. Πχ. όταν η πινακίδα γράφει /400V αυτό σηµαίνει ότι όταν το πρωτεύον τροφοδοτηθεί µε τάση 0KV θα δώσει στο δευτερεύον στο κενό φασική τάση 31V και πολική τάση 400V. Σε ορισµένους µετασχηµατιστές αντί της τάσης στο κενό στο δευτερεύον δίνεται η τάση στο ονοµαστικό φορτίο. ε) η τάση βραχυκύκλωσης σε % στ) η οµάδα στην οποία ανήκει από άποψη συνδεσµολογίας ο µετασχηµατιστής πχ Dd1. Η πινακίδα δεν γράφει συνήθως τις ονοµαστικές εντάσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αλλά είναι εύκολο να υπολογισθούν από την ονοµαστική ισχύ και τις αντίστοιχες ονοµαστικές τάσεις. 3.9 Βαθµός απόδοσης µετασχηµατιστή Εφόσον ο µετασχηµατιστής δεν έχει κινούµενα µέρη δεν θα έχει και µηχανικές απώλειες, έχει όµως ηλεκτρικές απώλειες (P η ) λόγω θέρµανσης των τυλιγµάτων και µαγνητικές απώλειες που εδώ λέγονται απώλειες σιδήρου (P σ ). Σαν βαθµός απόδοσης ορίζεται ο λόγος της πραγµατικής ισχύος που αποδίδεται στο φορτίο του δευτερεύοντος προς την πραγµατική ισχύ που απορροφά το πρωτεύον τύλιγµα όταν αυτό τροφοδοτείται από την ονοµαστική του τάση P η = P 1 P = P + P + P η σ Ετσι για να προσδιορισθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ισχύει ένας ορισµένος βαθµός απόδοσης, πρέπει να είναι γνωστή η ένταση φόρτισης του δευτερεύοντος και ο συντελεστής ισχύος του φορτίου.

16 54 Στο Σχήµα 3.17 φαίνεται η µεταβολή του βαθµού απόδοσης ενός µετασχηµατιστή όταν µεταβάλλεται η ένταση φορτίου του δευτερεύοντος µε σταθερό συντελεστή ισχύος. Σε κάθε περίπτωση ο µέγιστος βαθµός απόδοσης βρίσκεται κοντά στο ονοµαστικό φορτίο του µετασχηµατιστή. Σχήµα 3.17 Μεταβολή βαθµού απόδοσης µετασχηµατιστή 3.10 Μετασχηµατιστές µετρήσεων Ολοι οι µετασχηµατιστές που εξετάστηκαν προηγούµενα λέγονται µετασχηµατιστές ισχύος για να διακρίνονται από τους µετασχηµατιστές µετρήσεων που χρησιµεύουν µόνο για να υποβιβάζουν κατά ένα γνωστό λόγο µια τάση ή ένα ρεύµα που πρέπει να µετρηθούν. Ανάλογα µε τον προορισµό τους οι µετασχηµατιστές µετρήσεων διακρίνονται σε µετασχηµατιστές τάσης και µετασχηµατιστές έντασης. Σχήµα 3.18 Συνδεσµολογία µονοφασικού µετασχηµατιστή τάσης. Μετασχηµατιστές τάσης Το πρωτεύον τύλιγµα συνδέεται στους ακροδέκτες της προς µέτρηση υψηλής τάσης ενώ στο δευτερεύον συνδέονται οι ακροδέκτες του βολτοµέτρου όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.18.

17 55 Οι µετασχηµατιστές αυτοί εργάζονται µε πολύ µικρό φορτίο, σχεδόν στο κενό διότι πρέπει να τροφοδοτήσουν µόνο το πολύ µικρό ρεύµα του βολτοµέτρου που έχει πολύ µεγάλη αντίσταση. Πρέπει να διατηρούν αυστηρά σταθερή σχέση µεταφοράς σε όλη την κλίµακα της µέτρησης, ένας ακροδέκτης χαµηλής τάσης γειώνεται και πάντα τοποθετούνται ασφάλειες στην σύνδεση πρωτεύοντος µε την υψηλή τάση. Μετασχηµατιστές έντασης Το πρωτεύον των µετασχηµατιστών έντασης συνδέεται σε σειρά στο κύκλωµα του οποίου απαιτείται η µέτρηση της έντασης όπως φαίνεται στο Σχήµα Στο δεξιό µέρος του σχήµατος φαίνεται η συµβολική παράσταση του µετασχηµατιστή έντασης. Σχήµα 3.19 Συνδεσµολογία µετασχηµατιστή έντασης. Η σύνθετη αντίσταση του πρωτεύοντος του µετασχηµατιστή έντασης πρέπει να είναι πολύ µικρή, όπως είναι η αντίσταση ενός αµπεροµέτρου συνεχούς ρεύµατος, οπότε το πρωτεύον έχει λίγες σπείρες αγωγού µε διατοµή ικανή να φέρει το προς µέτρηση ρεύµα. Σε περιπτώσεις µεγάλων εντάσεων το πρωτεύον αποτελείται µόνο από έναν αγωγό που φέρει το προς µέτρηση ρεύµα και το δευτερεύον έχει την µορφή κυλινδρικού δακτυλίου όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.0 ή αποτελείται από δύο µισά που ανοίγουν όπως η αρπάγη µέσα από την οποία περνά ο αγωγός το ρεύµα του οποίου πρέπει να µετρηθεί. Σχήµα 3.0 Μετασχηµατιστές έντασης για µέτρηση µεγάλων εντάσεων Σε κάθε περίπτωση, το δευτερεύον τύλιγµα ποτέ δεν πρέπει να µένει ανοικτό όταν το πρωτεύον διαρρέεται από ρεύµα διότι στα άκρα του δευτερεύοντος δηµιουργείται µεγάλη επικίνδυνη τάση.

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Καλπακτσόγλου ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ: Αικατερίνης-Χρυσοβαλάντης Γιουσμά Α.Ε.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 6

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 04 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 04 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 04 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Notes of P. Chrysandreas Page 1 of 73 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 04 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 4.1 Χρήση μετασχηματιστων...4 Διδακτικοί στόχοι...4 4.1.1 Η ανάγκη ύπαρξης των μετασχηματιστών...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η Τίτλος Άσκησης: ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ «Πολικότητα και Παραλληλισμός Μονοφασικών μετασχηματιστών» «Συνδεσμολογίες Τριφασικών μετασχηματιστών και Παραλληλισμός» Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Γενικές ασκήσεις μονοφασικών μετασχηματιστών Άσκηση 1 Ένας ιδανικός μετασχηματιστής έχει το τύλιγμα του πρωτεύοντος με 150 σπείρες και το δευτερεύον με 750 σπείρες.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1.1 Μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού και προσδιορισμός παραμέτρων ισοδύναμου κυκλώματος μονοφασικών μετασχηματιστών 1.2 Αυτομετασχηματιστές 1.3 Τριφασικοί μετασχηματιστές Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Χρήσεις και Αρχή λειτουργίας Μ/Σ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γενικά Χρήσεις και Αρχή λειτουργίας Μ/Σ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 1 Ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γενικά 1. Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι αναστρέψιμες; 2. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο ΑΣΚΗΣΗ 1 Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία χωρίς φορτίο 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με τάση διαφορετική από την τάση του δικτύου. Για παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών 1. Εισαγωγικά Οι μετασχηματιστές (transformers) είναι ηλεκτρικές διατάξεις, οι οποίες μετασχηματίζουν (ανυψώνουν ή υποβιβάζουν) την τάση και το ρεύμα. Ο μετασχηματιστής

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Τριφασικά Εναλλασσόµενα ρεύµατα Ισχύς και Ενέργεια Ενεργός τιµή περιοδικών µη ηµιτονικών κυµατοµορφών 1. Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Οταν οι νόµοι του Kirchoff εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της Άσκησης: Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή υπό φορτίο. 1. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές

Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές 3.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη των τριφασικών μετασχηματιστών. Οι τριφασικοί μετασχηματιστές αποτελούν βασικό στοιχείο των Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία. χωρίς φορτίο ΑΣΚΗΣΗ 3 Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία χωρίς φορτίο 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τρεις μονοφασικούς Μ/Σ για να κάνουμε ένα τριφασικό αν τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα.

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Σκοπός της άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. 1. Γενικά Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Σκοπός της άσκησης: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1ο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΖΗΤΗΜΑ 1ο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΖΗΤΗΜΑ 1ο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Λ. ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ EI ΙΚΟΤΗΤΑΣ MONO ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 Τα τριφασικά δίκτυα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας για τους εξής λόγους: 1. Οικονομία στο αγώγιμο υλικό (25% λιγότερος χαλκός). 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας μιας σύγχρονης γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Τριφασικοί Μετασχηματιστές Τριφασικοί Μετασχηματιστές Από την στιγμή που το τριφασικό ρεύμα χρησιμοποιείται τόσο συχνά στα συστήματα διανομής Ηλεκτρικής Ισχύος, προκύπτει εύλογα η ανάγκη για τριφασικούς μετασχηματιστές. Έτσι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

6 ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6 ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ηλεκτρική ισχύς παράγεται, µεταφέρεται και διανέµεται σχεδόν αποκλειστικά µε τριφασικά συστήµατα ρευµάτων και τάσεων. Μόνον οικιακοί και άλλοι µικρής ισχύος καταναλωτές είναι µονοφασικοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς.

ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς. ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ:6749 ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς. ΣΚΟΠΟΣ: Για να λειτουργήσει μια γεννήτρια, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κακαζιάνης Πέτρος ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.13 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Φορτίο 3. Σημείο έγχυσης ισχύος Φορτίο 1. 600 kva cosφ=0.8 επαγωγικό 10+j35 Ω/φάση Φορτίο 2. 1100 kva cosφ=0.9 χωρητικό P = 600 kw cosφ=0.85 επαγωγικό Φορτίο 4 P=750 kw Q=150 kvar Μονογραμμικό κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα 1. Αναφέρατε περιπτώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι υψηλές αρµονικές στη µελέτη συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Οικονοµική αξιολόγηση και βέλτιστη πολιτική προµήθειας µετασχηµατιστών διανοµής Επιβλέπων Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 5 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος παράγει τάση συνεχούς μορφής όταν χρησιμοποιείται ως γεννήτρια, ενώ ένας κινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Τα βασικά τμήματα μίας ΜΣΡ είναι ο στάτης και ο δρομέας Προορισμός του στάτη είναι: Να στηρίζει την ηλεκτρική μηχανή Να δημιουργεί καθορισμένη μαγνητική ροή στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου EΘΝΙΚΟ MΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κορρές Άσκηση 1 Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 24/12/2017 ΣΟΦΙΑ ΔΟΛΜΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ) ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ένας επαγωγικός ή ασύγχρονος κινητήρας είναι στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

6000V. Όπου a = = 26 (Το πρωτεύον συνδέεται σε τρίγωνο και το δευτερεύον σε αστέρα). 230V ΑΣΚΗΣΗ 1 Η

6000V. Όπου a = = 26 (Το πρωτεύον συνδέεται σε τρίγωνο και το δευτερεύον σε αστέρα). 230V ΑΣΚΗΣΗ 1 Η ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας τριφασικός μετασχηματιστής Dyn11, με ονομαστική ισχύ 20kVA, και ονομαστικό λόγο τάσεων 6000V/400V, παρουσιάζει τις παρακάτω ωμικές αντιστάσεις και επαγωγικές αντιδράσεις: R1=15Ω, X1=20Ω,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ 1. *Εάν η επαγωγική αντίσταση ενός πηνίου είναι X L =50Ω σε συχνότητα f = 200Hz, να υπολογιστεί η τιμή αυτής σε συχνότητα f=100 Hz. 2. Εάν η χωρητική αντίσταση ενός πυκνωτή είναι X C =50Ω σε συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος 1 Εισαγωγή Οι μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.) αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, κυρίως λόγω της επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 -

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ V ΙΣΧΥΣ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 34 Μετασχηµατιστής Ο µετασχηµατιστής είναι µια διάταξη που αποτελείται από δύο πηνία τυλιγµένα σε έναν κοινό πυρήνα από σιδηροµαγνητικό υλικό. Το πηνίο εισόδου λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11 1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1.1 Συγκρότηση κατασκευή Μια µηχανή συνεχούς ρεύµατος αποτελείται από ένα ακίνητο τµήµα που λέγεται στάτης και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ Ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ Ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 10 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Εφαρμογή 01 Μονοφασικός Μετασχηματιστής : Ρεύμα Μαγνήτισης 1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την δομή και την κατασκευή ενός μετασχηματιστή (υλικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικός μετασχηματιστής στο. βραχυκύκλωμα

Μονοφασικός μετασχηματιστής στο. βραχυκύκλωμα ΑΣΚΗΣΗ 2 Μονοφασικός μετασχηματιστής στο βραχυκύκλωμα 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Με το πείραμα βραχυκύκλωσης δοκιμάζει κανείς την συμπεριφορά του Μ/Σ σε συνθήκη λειτουργίας στο φορτίο. Κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ένας που κατασκευάζεται ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση δρομέα η ροπή εκκίνησης του είναι αρκετά υψηλή αλλά το ίδιο υψηλή είναι και η ολίσθηση του στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας Όμως επειδή Pconv=(1-s)PAG,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με την διαδικασία εκκίνησης ενός σύγχρονου τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ A A1. Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα V = E + I T V = I I T = I F L R F I F R Η διέγερση τοποθετείται παράλληλα με το κύκλωμα οπλισμού Χαρακτηριστική φορτίου Έλεγχος ταχύτητας Μεταβολή τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜ:6105 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜ:6105 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜ:6105 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ 1 Η γεννήτρια ή ηλεκτρογεννήτρια είναι μηχανή που βασίζεται στους νόμους της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός των απωλειών σιδήρου και των μηχανικών απωλειών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Γ Λυκείου - Λύσεις Ασκήσεων

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Γ Λυκείου - Λύσεις Ασκήσεων Κεφάλαιο 4: Ηλεκτρικές μηχανές Άσκηση 1 Σχεδιασμός και Τεχνολογία Γ Λυκείου - Λύσεις Ασκήσεων α) Να εξηγήσετε, με τη βοήθεια γραφικών παραστάσεων, τη διαφορά μεταξύ του συνεχούς (d.c.) και του εναλλασσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες μηχανών ΕΡ: οι σύγχρονες και οι επαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ε.Ρ. 1. Μια σύγχρονη γεννήτρια με ονομαστικά στοιχεία: 2300V, 1000kV, 60Hz, διπολική με συντελεστής ισχύος 0,8 επαγωγικό και σύνδεση σε αστέρα έχει σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 03/04, Ημερομηνία: 4/06/04 Σε μονοφασικό Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 60kA, 300/30, 50Hz, ελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.ΤΕ.Φ.) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Υπεύθυνος Μαθήματος: Δρ Μοσχάκης Μάριος Ομάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 3) Μονάδες 15 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

(Μονάδες 3) Μονάδες 15 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικοί μετασχηματιστές. Τύπου πυρήνα. (core type) Τύπου κελύφους. (shell type) Κυλινδρικά τυλίγματα. Δισκοειδή τυλίγματα. Δομή μετασχηματιστών.

Μονοφασικοί μετασχηματιστές. Τύπου πυρήνα. (core type) Τύπου κελύφους. (shell type) Κυλινδρικά τυλίγματα. Δισκοειδή τυλίγματα. Δομή μετασχηματιστών. Δομή μετασχηματιστών. Μονοφασικοί μετασχηματιστές. Τύπου πυρήνα. (core type) Τύπου κελύφους. (shell type) (η διατομή του μεσαίου σκέλους είναι περίπου διπλάσια της διατομής των δύο άλλων σκελών και ζυγών)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

25.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας

25.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας φαρμογή 5 Τριφασικός παγωγικός Κινητήρας : Με Τυλιγμένο Δρομέα ( ο μέρος) 5.. Σκοποί της φαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να μπορείτε να εξετάζετε την κατασκευή ενός τριφασικού επαγωγικού κινητήρα με τυλιγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΜΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων : Δημήτρης Τσιπιανίτης Γεώργιος Μανδέλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤ=ΙS RT RS. Uεπ. Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC

ΙΤ=ΙS RT RS. Uεπ. Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC 5.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη του τρόπου λειτουργίας και ελέγχου των ηλεκτρικών κινητήρων DC. Αναλύονται ο τρόπος εκκίνησης και ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα