ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Σφακιανάκη 36Γ, Χανιά, Τηλ. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012 Η διαχείριση και περαιτέρω αξιοποίηση της μεταβιβασθείσας και μη περιουσίας θα πρέπει να συνεχίσει να είναι βασικός στόχος για την βιώσιμη λειτουργία της Εταιρείας και να αποτελεί κύρια προϋπόθεση για την ανάπτυξη των μελλοντικών της δράσεων. Ειδικά για το διάστημα έως τον Σεπτέμβριο του 2012 αυτή θα πρέπει να είναι η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας. Συγκεκριμένα Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται η Εταιρεία α. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύσταση κανονισμού οριζόντιας ιδιοκτησίας που θα εμπεριέχει και το δικαίωμα του υψούν. Το θέμα αφορά τη Δωρεά Σαριδάκη και αναφέρεται σε ένα άυλο περιουσιακό της στοιχείο, το οποίο δε δύναται να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον δόμηση στο ίδιο ακίνητο αλλά θα μπορεί μελλοντικά και εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο άλλο οικόπεδο του Ιδρύματος. Επίσης, θα διερευνηθεί η δυνατότητα ανάδειξης ιδιώτη για την αποκατάσταση και εκμίσθωση του κτηρίου, η από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος επίσημη αποτύπωση του συνόλου των εργασιών αποκατάστασης του ακινήτου και η κοστολόγηση αυτών καθώς και η πιθανή ένταξη του ακινήτου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του β. Υπενθυμίζεται ότι η Δωρεά Φραντζεσκάκη περιλαμβάνει ένα οικόπεδο στη θέση «Τούρκικο Σχολειό» στο Βάμο Αποκορώνου, επιφανείας 215 τ.μ. περίπου, το οποίο εμπεριέχει ισόγεια οικοδομή επιφανείας 70 τ.μ. περίπου ένα δεύτερο οικόπεδο στην ίδια περιοχή και στη θέση «Πλατανάκι ή Μεσοχώρια», επιφανείας 471,10 τ.μ. περίπου, το οποίο εμπεριέχει μια παλιά ισόγεια οικοδομή επιφανείας 63,24 τ.μ. περίπου, με στέρνα βρόχινου νερού και μερικά οπωροφόρα δέντρα. Τα παραπάνω παραχωρήθηκαν με σκοπό την αναστήλωση και την επισκευή των κτισμάτων που υφίστανται σ αυτά, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία επιστημόνων, προσκεκλημένων του Πολυτεχνείου Κρήτης, είτε για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια είτε στο Σελίδα 1 από 9

2 πλαίσιο επιστημονικών ανταλλαγών ή με σκοπό την αναστήλωση και την επισκευή των κτισμάτων που υφίστανται σ αυτά, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και πολιτιστικών και ειρηνιστικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον η κληρονομιά περιλαμβάνει ένα οικόπεδο στο Βάμο, στη θέση «Λια ή Πεύκα», επιφανείας 2.087,68 τ.μ. περίπου που παραχωρήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης με σκοπό την ανοικοδόμηση οποιουδήποτε κτίσματος, το οποίο θα κριθεί κατάλληλο για την ευόδωση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων. Ρητά δε προβλέφθηκε κατά τη σύσταση της εν λόγω δωρεάς εν ζωή ότι σε περίπτωση λειτουργίας στους κόλπους του Πολυτεχνείου Κρήτης ενός Ινστιτούτου ή Εκπαιδευτικού Τμήματος Συντήρησης Μνημείων. Τέλος, στην κληρονομιά περιέχεται και μια οικία στην οδό Αντωνίου Μελιδόνη 34, πίσω από το Ωδείο Χανίων. Το ακίνητο αυτό δεν έχει περιέλθει στη διαχείριση της Εταιρείας. Δωρίθηκε στο Ίδρυμα με σκοπό την έκθεση της λαογραφικής συλλογής της κ. Φραντζεσκάκη. Το κόστος επισκευής και αναστήλωσης των κτηρίων της δωρεάς είναι μεγάλο. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το κόστος ανέγερσης νέων κτηρίων στην δημοτική περιφέρεια του Βάμου. Τα τοπογραφικά που είναι διαθέσιμα για τα ακίνητα της εκεί περιοχής είναι αρκετά παλαιά και απαιτείται η εκ νέου αποτύπωση τοπογραφικών διαγραμμάτων, η οριοθέτηση των ακινήτων καθώς και δήλωση περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας τους. Επομένως, η Εταιρεία θα προβεί για το 2012 στην σύνταξη των επικαιροποιημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και δήλωση αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των ακινήτων της. Βεβαίως θα συνεχιστεί η προσπάθεια αναζήτησης λύσεων και ευκαιριών για την αξιοποίηση τους. Παράλληλα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η βούληση της διαθέτιδος για έκθεση της λαογραφικής της συλλογής αλλά και επειδή οι κατοικίες επιστημόνων θεωρούνται πιο λειτουργικές, απαραίτητες και οικονομικά προσοδοφόρες στα Χανιά, θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις διάφορες Υπηρεσίες του Ιδρύματος η δυνατότητα και το κόστος αναστήλωσης ενός από τα δύο υπάρχοντα κτήρια της δωρεάς στο Βάμο, το κόστος αποκατάστασης και μετατροπής σε ξενώνες του ακινήτου στην οδό Μελιδόνη καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς της βούλησης της διαθέτη (κατόπιν προσφυγής σε εφετείο) με σκοπό την έκθεση της συλλογής στο Βάμο σε ένα από τα δύο κτήρια της και τη μετατροπή ξενώνα φιλοξενίας στο κτήριο της Παλαιάς Πόλης των Χανίων. Δεδομένου του ρόλου της, η Εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί υποστηρικτικά και συμβουλευτικά σε θέματα που αφορούν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του Πολυτεχνείου Σελίδα 2 από 9

3 Κρήτης, βοηθώντας στο μέτρο του δυνατού στην επίλυση των προβλημάτων που αυτή αντιμετωπίζει με απώτερο στόχο να περιέλθουν τα ακίνητα αυτά στην κατάλληλη νομική και διαχειριστική κατάσταση ώστε να μπορεί να τα αξιοποιήσει μελλοντικά. Έτσι α. Κατόπιν γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου και συζητήσεων με την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος σε θέματα που αφορούν τη Δωρεά Φυτράκη, κρίθηκαν αναγκαία τα παρακάτω: Η συγκέντρωση και επανεκτίμηση όλων των σχετικών ανά έκταση τοπογραφικών διαγραμμάτων και μελετών, εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας. Προφανώς τα αρχικά τοπογραφικά είναι διαθέσιμα ως συνημμένα των τίτλων κτήσης του Πολυτεχνείου. Τοπογραφικά του έτους 2000 θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, με συνεκτίμηση πιθανής μεταγενέστερης οριοθέτησης γραμμής αιγιαλού. Η εκ νέου εφαρμογή των διαθέσιμων τοπογραφικών διαγραμμάτων και η καταγραφή των βεβαίων ή πιθανών καταπατήσεων. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει προσπάθεια σήμανσης διά σταθερών ορίων (πιθανώς πακτωμένων στύλων) ή και περίφραξης των ανωτέρω ακινήτων. Προκειμένου να γίνει αυτό και για την αποφυγή προβληματικών καταστάσεων, προτείνεται η καταρχήν αυτοψία των χώρων από την Τεχνική Υπηρεσία και προσπάθεια καταγραφής αντιδράσεων, και ταυτότητας καταπατητών. Ενδεχομένως, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, πρέπει να ζητηθεί και αστυνομική συνδρομή. Η επικοινωνία με Δήμο Κισάμου, ΚΕ Εφορεία Αρχαιοτήτων και Δ. Ξηρουχάκη, προς τους οποίους έχουν παραχωρηθεί τμήματα των ακινήτων ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου, ώστε να λάβομε γνώση τυχόν πράξεων νομής ή εν γένει μέτρων και ενεργειών στα οποία οι ανωτέρω έχουν προχωρήσει για να αξιοποιήσουν και να διαφυλάξουν τα ακίνητα που τους παραχωρήθηκαν. Είναι επίσης προφανές ότι η προσπάθεια αξιοποίησης και εξασφάλισης των ακινήτων δωρεάς Φυτράκη, πρέπει να συσχετισθεί και με την πραγματική πολεοδομική αλλά και οικονομική δυνατότητα αξιοποίησής τους. Στην κατεύθυνση αυτή μία γνωμοδότηση για τον δασικό, χορτολιβαδικό ή γεωργικό τους χαρακτήρα, και εν τέλει για την δυνατότητα οικοδόμησης ή με άλλα μέσα αξιοποίησής αυτών είναι ιδιαίτερα αναγκαία. Το αυτό ισχύει και για την οριοθέτηση της γραμμής αιγιαλού που εφόσον δεν υπάρχει, πρέπει να ζητηθεί από την Κτηματική Υπηρεσία να προχωρήσει σε οριοθέτηση. β. Σχετικά με την Κληρονομιά Κελαιδή και σε ότι αφορά την ακίνητη περιουσία αυτής, το Πολυτεχνείο Κρήτης δυνάμει των διαθηκών που κατέχει θα πρέπει αρχικά να προβή σε συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς. Στη συνέχεια και επειδή δεν Σελίδα 3 από 9

4 επιτρέπονται πλέον οι εγγραφές στους κτηματολογικούς καταλόγους των Χανίων, θα πρέπει το Πολυτεχνείο Κρήτης ή κατόπιν εξουσιοδότησης η Εταιρεία να προχωρήσει σε λήψη δικαστικής απόφασης η οποία θα καταχωρηθεί ως νέα συμβολαιογραφική πράξη για την αποδοχή κληρονομιάς και την εγγραφή στο κτηματολόγιο. Η Εταιρεία μας επίσης, θα συνεχίσει την συνεργασία της με το νομικό σύμβουλο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων προκειμένου να προχωρήσουν στη σύνταξη επιτροπής απαρτιζόμενη μεταξύ άλλων από εκπρόσωπο της ΔΟΥ Χανίων και των δύο ΝΠΔΔ με αρμοδιότητα τη διάρρηξη της θυρίδας και την καταγραφή της εμπεριεχόμενης σε αυτή κινητής περιουσίας της διαθέτη. Ακόμα, η Εταιρεία θα αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου αρχικά να μεταβιβαστούν οι όποιες ονομαστικές μετοχές της ΑΝΕΚ από τη διαθέτη στο Πολυτεχνείο και κατόπιν να αποτιμηθεί η αξία αυτών. Σε δεύτερο στάδιο, θα διερευνηθεί ο τρόπος αξιοποίησης των ακινήτων της κληρονομιάς, η περαιτέρω δόμησή τους ή άλλοι τρόποι διαχείρισης αυτών. Σύμφωνα και με την αρ. 239/ γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ύστερα από ερώτηση της Εταιρείας Αξιοποίησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δύναται να είναι : «Για τα αδόμητα οικόπεδα ή οικόπεδα με παλαιά προς κατεδάφιση κτήρια, η αξιοποίησή τους γίνεται με το σύστημα της αντιπαροχής, μετά από διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, κατά τον οποίο υποβάλλεται και αρχιτεκτονική προμελέτη για τον τρόπο δόμησης του οικοπέδου. Η ανάδειξη του μισθωτή γίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ή την Αρμόδια Περιφέρεια και τέλος από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο. Οι ιδιοκτησίες της αντιπαροχής και οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις παραλαμβάνονται μετά την περάτωσή τους από την Εταιρεία, με σύμπραξη στην επιτροπή παραλαβής μηχανικού, υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή της Αρμόδιας Περιφέρειας. Oι ιδιοκτησίες της αντιπαροχής, στη συνέχεια, εκμισθώνονται με διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών δημοπρασιών». γ. Η Εταιρεία θα προσπαθήσει το πρώτο εξάμηνο του έτους να διερευνήσει, συλλέξει, αρχειοθετήσει εγγράφως και ηλεκτρονικά και επικαιροποιήσει το τμήμα εκείνο του αρχείου του Τμήματος Περιουσίας του Ιδρύματος που αφορά δωρεές, κληρονομίες κ.α. των οποίων έχει αναλάβει ή μη τη διαχείριση. Το αρχείο του Τμήματος Περιουσίας μεταξύ των άλλων περιέχει πλήθος εγγράφων με πληροφορίες σχετικά με ακίνητα που περιήλθαν στο Σελίδα 4 από 9

5 Πολυτεχνείο από δωρεές, κληροδοσίες κ.α. και πρέπει να οργανωθεί προκειμένου να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες και να αναζητηθούν τρόποι διαφύλαξης αλλά και αξιοποίησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Αναφορικά με τον Εκδοτικό Οίκο του Πολυτεχνείου Κρήτης α. Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει προηγηθεί εκτεταμένη έρευνα για τη λειτουργία των Εκδόσεων Πολυτεχνείου Κρήτης που έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση του ανθρώπινου δυναμικού της Πολυτεχνειούπολης (ακαδημαϊκοί-φοιτητές-προσωπικόό) στο μικρότερο δυνατό κόστος, την ενιαία αναγνωρίσιμη εικόνα-μορφή (μέγεθος-χρώματα-ύφος) που θα αντανακλά την κουλτούρα του Πολυτεχνείου (ενιαία γραμμή οδηγών σπουδών για όλα τα τμήματα, τρίπτυχα κλπ) και την αναβάθμιση της ποιότητας των ιδία παραγόμενων εκτυπώσεων. Έρευνα αγοράς στις αντίστοιχες λειτουργίες άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων έδειξε ότι διίσταται ο τρόπος λειτουργίας ενός εκδοτικού οίκου, με βασικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησης, τον τρόπο συνεργασίας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και το εύρος των λειτουργιών που παρέχει. Αρχικά, η λειτουργία των Εκδόσεων Πολυτεχνείου Κρήτης θα περιοριστεί στην επιμέλεια των σημειώσεων των μελών ΔΕΠ και τη συμμετοχή στη δημιουργία οδηγών σπουδών, τριπτύχων και αφισών, ενημερωτικών φυλλαδίων κ.α. Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (γραφίστες, επιμελητές κειμένων, τυπογραφεία) που θα επιλέγονται από την Εταιρεία. Παράλληλα η Εταιρεία θα επιχειρήσει την έκδοση περιορισμένου αριθμού (2) και κόστους (max ευρώ) διδακτικών συγγραμμάτων από μέλη του Ιδρύματος. Τα επιλεγόμενα συγγράμματα θα επιλεχθούν και εκδοθούν υπό την επίβλεψη μιας επιτροπής εκδόσεων, τα μέλη της οποίας θα οριστούν ύστερα από απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου. Η εποπτεία και διαχείριση των Εκδόσεων ανήκει πάντα στην Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει να καταγράψει, ταξινομήσει και διευθετήσει όλα τα νομικά και διαχειριστικά θέματα που αφορούν την έναρξη των παραπάνω εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς β. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να στηρίζει τη λειτουργία του Τυπογραφείου του Ιδρύματος συνεισφέροντας με έμψυχο υλικό και παρέχοντας διοικητική υποστήριξη όπου κρίνει αναγκαίο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς τη Πολυτεχνική Κοινότητα. Σκοπός της λειτουργίας βιβλιοπωλείου στην Πολυτεχνειούπολη είναι η εξυπηρέτηση του ανθρώπινου δυναμικού της (ακαδημαϊκοί-φοιτητές-προσωπικόό) σε καθημερινές ανάγκες ειδών χαρτοπωλείου και βιβλιοπωλείου (πχ φωτοτυπίες έγχρωμες και Σελίδα 5 από 9

6 ασπρόμαυρες, βιβλιοδεσία κάθε είδους εργασιών, πώληση συγγραμμάτων, χαρτικά και αναλώσιμα με το σήμα του Πολυτεχνείου κλπ). Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία είχε προχωρήσει σε πρόσληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για το βιβλιοπωλείο κατόπιν εύρεσης κατάλληλα χωροθετημένου χώρου. Η κήρυξη του εργολάβου, στον οποίο είχε ανατεθεί η κατασκευή του κτηρίου που θα φιλοξενούσε και τις εγκαταστάσεις του βιβλιοπωλείου, ως έκπτωτου καθυστέρησε την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας. Η Εταιρεία θα διερευνήσει τους διαθέσιμους χώρους για τη στέγαση του βιβλιοπωλείου στην Πολυτεχνειούπολη αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του με ίδια μέσα. Η υλοποίηση της παραπάνω δραστηριότητας από την ίδια την Εταιρεία είναι σύννομη με το καταστατικό ίδρυσής της και προϋποθέτει την έναρξη αντίστοιχης δραστηριότητας στην εφορία, τεχνογνωσία, την πρόσληψη προσωπικού, την αγορά εξοπλισμού και γενικά μια αρχική επένδυση σε χρήματα και εργατοώρες. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης αποτελούνται από δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5, 3x3, τρία γήπεδα μπάσκετ και δύο γήπεδα τένις και προσελκύουν πλήθος κόσμου καθημερινά για άσκηση. Η προσέλευση είναι τόση ώστε συχνά δεν είναι δυνατή η χρήση των γηπέδων από τα ίδια μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας. Σταθμίζοντας λοιπόν αφενός την κοινωνική πολιτική του Ιδρύματος αφετέρου τις ανάγκες και την προτεραιότητα των μελών του Ιδρύματος για άθληση, θα διερευνηθούν οι πιθανοί τρόποι διαχείρισης των εγκαταστάσεων από την Εταιρεία προκειμένου να αναδειχθεί ο βέλτιστος τρόπος λειτουργίας αυτών. Η Εταιρεία θα συνεχίσει τις επαφές και την επικοινωνία με τις Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των άλλων Α.Ε.Ι., με στόχο την επίλυση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την διερεύνηση νέων δράσεων προς ανάπτυξη αλλά και συνεργασιών όπου αυτό είναι εφικτό και επωφελές για την Εταιρεία. Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Εταιρείας Ι. Σαριδάκης Σελίδα 6 από 9

7 Α ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 Α1 Δωρεά Σαριδάκη Ενέργειες για τη σύσταση κανονισμού οριζόντιας ιδιοκτησίας που θα εμπεριέχει και το δικαίωμα του υψούν Διερεύνηση δυνατότητας ανάδειξης ιδιώτη για την αποκατάσταση και εκμίσθωση του κτηρίου Επίσημη αποτύπωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος του συνόλου των εργασιών αποκατάστασης του ακινήτου, κοστολόγηση αυτών και πιθανή ένταξη του ακινήτου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2012 Α2 Δωρεά Φραντζεσκάκη 1. Σύνταξη επικαιροποιημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και δήλωση αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των ακινήτων της 2. Αναζήτηση λύσεων και ευκαιριών για την αξιοποίηση τους, σύμφωνη με τη βούληση της διαθέτιδος 3. Διερεύνηση σε συνεργασία με τις διάφορες Υπηρεσίες του Ιδρύματος α. της δυνατότητας και του κόστους αναστήλωσης ενός από τα δύο υπάρχοντα κτήρια της δωρεάς στο Βάμο β. του κόστους αποκατάστασης και μετατροπής σε ξενώνες του ακινήτου στην οδό Μελιδόνη γ. της μεταφοράς της βούλησης της διαθέτη (κατόπιν προσφυγής σε εφετείο) με σκοπό η λαογραφική συλλογή να εκτεθεί στο Βάμο σε ένα από τα δύο κτήρια της και το κτήριο της Παλαιάς Πόλης των Χανίων να μετατραπεί σε ξενώνα φιλοξενίας επιστημόνων Α3 Δωρεά Φυτράκη 1. Η συγκέντρωση, επανεκτίμηση και επικαιροποίηση όλων των σχετικών ανά έκταση τοπογραφικών διαγραμμάτων και μελετών 2. Η εκ νέου εφαρμογή των διαθέσιμων τοπογραφικών διαγραμμάτων και η καταγραφή των βεβαίων ή πιθανών καταπατήσεων 3. Η επικοινωνία με Δήμο Κισάμου, ΚΕ Εφορεία Αρχαιοτήτων και Δ. Ξηρουχάκη, προς τους οποίους έχουν παραχωρηθεί τμήματα των ακινήτων ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου, ώστε να λάβομε γνώση τυχόν πράξεων νομής ή εν γένει μέτρων και ενεργειών στα οποία οι ανωτέρω έχουν προχωρήσει για να αξιοποιήσουν και να διαφυλάξουν τα ακίνητα που τους παραχωρήθηκαν. 4. Γνωμοδότηση για τον δασικό, χορτολιβαδικό ή γεωργικό χαρακτήρα των εκτάσεων και εν τέλει για την δυνατότητα οικοδόμησης ή άλλης αξιοποίησης αυτών. Α4 Κληρονομιά Κελαιδή 1. Συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς και εγγραφή των ακινήτων στο κτηματολόγιο 2. Συνεργασία με το Νοσοκομείο Χανίων για τη διάρρηξη της θυρίδας και την καταγραφή της εμπεριεχόμενης σε αυτή κινητής περιουσίας της διαθέτη. 3. Διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να μεταβιβαστούν οι όποιες ονομαστικές μετοχές της ΑΝΕΚ από τη διαθέτη στο Πολυτεχνείο και αποτίμηση της αξίας αυτών. Α5 Τμήμα Περιουσίας 1. Διερεύνηση, συλλογή και αρχειοθέτηση του αρχείου του Τμήματος Περιουσίας του Ιδρύματος που αφορά δωρεές, Σελίδα 7 από 9

8 Β. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ κληρονομίες κ.α. των οποίων η Εταιρεία έχει αναλάβει ή μη τη διαχείριση. Β1. Τυπογραφείο 1. Στήριξη της λειτουργίας του Τυπογραφείου του Ιδρύματος συνεισφέροντας με έμψυχο υλικό και παρέχοντας διοικητική υποστήριξη όπου κρίνει αναγκαίο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς τη Πολυτεχνική Κοινότητα. Β2. Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης Γ. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 1. Η Εταιρεία θα επιχειρήσει την έκδοση περιορισμένου αριθμού (2) και κόστους (μέγιστο κόστος ευρώ) διδακτικών συγγραμμάτων από μέλη του Ιδρύματος. 2. Καταγραφή, ταξινόμηση και διευθέτηση όλων των νομικών και διαχειριστικών θεμάτων που αφορούν την έναρξη των παραπάνω εργασιών ώστε οι Εκδόσεις να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς Διερεύνηση των διαθέσιμων χώρων για τη στέγαση βιβλιοπωλείου στην Πολυτεχνειούπολη αλλά και του τρόπου λειτουργίας του με ίδια μέσα Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ 1. Διερεύνηση των πιθανών τρόπων διαχείρισης των εγκαταστάσεων από την Εταιρεία προκειμένου να αναδειχθεί ο βέλτιστος τρόπος λειτουργίας αυτών. Σελίδα 8 από 9

9 Σελίδα 9 από 9

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 Ιούνιος 2014

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 Ιούνιος 2014 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 Ιούνιος 2014 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2014 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Σκοπός της ΚτΥπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε για την πολύχρονη και εξαιρετική συμβολή στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής Ρέθυμνο / Ηράκλειο, Σεπτεμβρίου 03 Εισαγωγή Ιστορικό Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Ελλάδα λόγω της γεωλογικής συστάσεως του υπεδάφους της είναι χώρα πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010).

Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010). ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.. Γ..Π..Σ.. Όπως είναι γνωστό, όσον αφορά την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, το Γ.Π.Σ που ισχύει είναι αυτό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 310Δ/16-04-1997 βάσει της υπ αριθμ. 9418/1758/31-03-1997

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακηρυξης: 12302/5-11-2012 Προϋπολογισμός: Εξήντα Μία Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Δυο Ευρώ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.1 Διοικητική Οργάνωση και Διαίρεση Το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία διακρίνεται στις εξής βαθμίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΑΓΡΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΑΓΡΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΑΓΡΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ (Ο όρος αγροτικός περιλαμβάνει δραστηριότητες των φυσικών προσώπων με τον αγροτικό τομέα που τον αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Δεκέμβριος 2012

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Δεκέμβριος 2012 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Δεκέμβριος 2012 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 - Δεκέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) Αριθμ Πρωτ.: 1839 Αθήνα, 02/05/2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.-Ε.Μ.Π.

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.-Ε.Μ.Π. Αθήνα, 27/08/2014 Αρ. Πρωτ. : 405/27-08-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης «Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ.Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα