ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 II. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 7 ΟΜΑ Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ - Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ7 ΟΜΑ Α 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10 ΟΜΑ Α 3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΑ Α 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΜΑ Α 5. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 1 από 25

2 I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1. Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται : Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ηµοπράτησης του έργου "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας.καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λ.π. [πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών, ενσωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγµάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισµών που ισχύουν, καθώς και της µελέτης του έργου Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λ.π. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λ.π. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 2 από 25

3 έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λ.π. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος) Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λ.π. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ηµοπράτησης Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ηµοπράτησης Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λ.π. όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης) Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λ.π.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ηµοπράτησης έργου Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης.επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λ.π.) Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λ.π. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 3 από 25

4 των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λ.π. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς ( ΕΗ, ΟΤΕ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ αυτά Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ηµοπράτησης), η σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λ.π. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 4 από 25

5 εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λ.π. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω.διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την µετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών µέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγµάτων ανοικτών βαρύνουν τον Κύριο του έργου Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισµένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ηµοπράτησης Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων, αχρήστων υλικών Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφιστάµενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασµό του Κυρίου του έργου κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δηµοπράτησης του έργου. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 5 από 25

6 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ηµοπράτησης του έργου Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 6 από 25

7 II. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑ Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ - Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ Άρθρο 1.1 Άρθρο 2.01 : Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών & αµµοχαλίκων µε την µεταφορά τους σε απόσταση 20 km Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6071 Για ένα κυβικό µέτρο φορτοεκφορτώσεως και µεταφορά προϊόντων εκσκαφής πάσης φύσεως πλην βραχωδών, καθώς και αµµοχαλίκων, µε επιµέτρηση βάσει όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος, περιλαµβανοµένης της σταλίας του αυτοκινήτου και της µεταφοράς σε απόσταση 20 km. Τιµή ανά κυβοχιλιοµετρο (m 3 km). Τιµή ενός κυβοχιλιοµετρο (m 3 km): [0,40 + 0,32 (ΜΤΦ) x 20km]=6,80 Ολογράφως : Έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 1.2 Άρθρο 2.02 : Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά τους σε απόσταση 20 km Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6072 Για ένα κυβικό µέτρο φορτοεκφορτώσεως βραχωδών προϊόντων εκσκαφής, ή προϊόντων καθαιρέσεως οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος, µε επιµέτρηση βάσει όγκου ορύγµατος, καθαιρεθείσας κατασκευής ή συµπυκνωµένου επιχώµατος, περιλαµβανοµένης της σταλίας του αυτοκινήτου και της µεταφοράς σε απόσταση 20 km. Τιµή ανά κυβοχιλιοµετρο (m 3 km). Τιµή ενός κυβοχιλιοµετρο (m 3 km): [0,46 + 0,32 (ΜΤΦ) x 20km] = 6,86 Ολογράφως : Έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά Άρθρο 1.3 Άρθρο : Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6053 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), ανά m 3 εκσκαφής, µε οποιοδήποτε πλάτος πυθµένος ή βάθος εκσκαφής, µε όλες τις συναφείς εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση, χονδρική µόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m 3 ). Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ) : 0,59 Ολογράφως : Πενήντα εννέα λεπτά Άρθρο 1.4 Άρθρο : Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6055 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη µε χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς χρήση εκρηκτικών), µε την χονδική µόρφωση των πρανών και του πυθµένα, ανά m 3 εκσκαφής βάσει αρχικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 7 από 25

8 και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m 3 ). Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ) : 17,80 Ολογράφως : έκα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 1.5 Άρθρο 20.02: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λ.π. χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m 2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m 3 ) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ) : 4,10 Ολογράφως : Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 1.6 Άρθρο : Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικάκροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 2117 Γενικοί εκβραχισµοί για την δηµιουργία υπογείων κ.λ.π. χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m 2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m 3 ) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ) : 26,50 Ολογράφως :Είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 1.7 Άρθρο 4.07 : Προµήθεια αµµοχάλικου επίστρωσης αγροτικών οδών µε την µεταφορά του από απόσταση 20 km Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6251 Για ένα κυβικό µέτρο (m 3 ) προµήθειας αµµοχαλίκου επίστρωσης αγροτικών οδών, µε την φορτοεκφόρτωση, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά επί τόπου των έργων από απόσταση 20 km, µε επιµέτρηση στο αυτοκίνητο ή σε σωρούς. Ο µέγιστος κόκκος του προσκοµιζοµένου υλικού δεν θα υπερβαίνει τα 10 cm. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την οικεία τεχνική προδιαγραφή. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m 3 ). Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ) : [4,30 + 0,39 (ΜΤΦ) x 20km]=12,10 Ολογράφως : ώδεκα ευρώ και δέκα λεπτά ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 8 από 25

9 Άρθρο 1.8 Άρθρο 4.08 : Επιστρώσεις αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά Κωδικός Αναθεώρησης : Y Ρ 6253 Για ένα κυβικό µέτρο (m 3 ) επίστρωσης αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου για την βελτίωση της βατότητάς τους. Συµπεριλαµβάνεται η εργασία διάστρωσης, διαβροχής (µε την δαπάνη µεταφοράς του νερού διαβροχής από οποιαδήποτε απόσταση) και συµπύκνωσης µε χρήση οδοστρωτήρα. Επιµέτρηση µε βάση τα παραληφθέντα επί τόπου αµµοχαλικώδη υλικά επίστρωσης. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την οικεία τεχνική προδιαγραφή. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m 3 ) επιστρωθέντων και συµπυκνωθέντων αµµοχαλίκων Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ) : 0,97 Ολογράφως : Ενενήντα επτά λεπτά Άρθρο 1.9 Άρθρο 5.03: Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης. Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6066 Απλή επίχωση κάθε είδους ορύγµατος µε προϊόντα εκσκαφής χωρίς ή µε υποτυπώδη συµπύκνωση (κοπάνισµα, διαβροχή κ.λ.π.), µε απλή έκκριψη που γίνεται µε µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, συµπεριλαµβανοµένης της διάστρωσης για την εξοµάλυνση της τελικής επιφάνειας. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m 3 ) πληρούµενου όγκου ορύγµατος. Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ) : 0,45 Ολογράφως :Σαράντα πέντε λεπτά Άρθρο 1.10 Άρθρο 5.07 : ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου µε την µεταφορά της από απόσταση 20 km Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6069 Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο λατοµείου, εκτελούµενης εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια της άµµου λατοµείου β. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από απόσταση 20 km στη θέση εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα. δ. Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως. Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m 3 ) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών). Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ) : [9,80 + 0,39 (ΜΤΦ) x 20km] =17,60 Ολογράφως : έκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 1.11 Άρθρο 1.01: Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6541 Για την προµήθεια, την αρχική τοποθέτηση, την αποµάκρυνση και την επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ενός τεµαχίου ρυθµιστικής πινακίδας ή αναγγελίας κινδύνου µεσαίου µεγέθους, σε κίτρινο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 9 από 25

10 πλαίσιο, που χρησιµοποιείται για την προσωρινή εργοταξιακή σήµανση, µε υλικά ανακλαστικότητας τύπου II και κατά τα λοιπά, όπως στο τεύχος προδιαγραφών εργοταξιακής σήµανσης. Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας (τεµ). Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 140,00 Ολογράφως : Εκατόν σαράντα ευρώ Άρθρο 1.12 Άρθρο 1.03 : Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 108 Για την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση ενός φανού σε ειδική βάση, µετακίνησή του, και λειτουργία τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ωρών, δηλαδή η δαπάνη για την αγορά του φανού και την αγορά των απαιτουµένων µπαταριών υπολογίζοντας την διάρκεια της µπαταρίας σε τριακόσιες (300) ώρες. Τιµή κατ αποκοπή (κ.α.) Τιµή µονάδος : 43,00 Ολογράφως :Σαράντα τρία ευρώ ΟΜΑ Α 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρθρο 2.1 Άρθρο 9.01 : Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6301 Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών αγωγών ορθογωνικής διατοµής σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, καθώς και καλούπια οποιωνδήποτε γενικά έργων όπως βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας. Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κ.λ.π. στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ): 6,50 Ολογράφως :Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 2.2 Άρθρο : Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6327 Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συµβατικών τευχών του Eργου µε την διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Στην τιµή περιλαµβάνονται: α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 10 από 25

11 νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. ε. εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m 3 ) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ): 83,00 Ολογράφως : Ογδόντα τρία ευρώ Άρθρο 2.3 Άρθρο : Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6329 Κατά τα λοιπά όπως Άρθρο 2.2 Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ): 91,00 Ολογράφως : Ενενήντα ένα ευρώ Άρθρο 2.4 Άρθρο : Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6329 Κατά τα λοιπά όπως Άρθρο 2.2 Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ) : 98,00 Ολογράφως :Ενενήντα οκτώ ευρώ Άρθρο 2.5 Άρθρο : Στεγανοποιητικό υλικό µάζας σκυροδέµατος Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ Οι απαιτήσεις ενσωµάτωσης προσθέτων στο σκυρόδεµα καθορίζονται από την µελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάµιξής τους στο σκυρόδεµα αποτελούν αντικείµενο της µελέτης συνθέσεως των σκυροδεµάτων τού έργου. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 11 από 25

12 ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσθέτων: - επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος - επιταχυντές σκλήρυνσης - ρευστοποιητές - πρόσθετα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο - στεγανοποιητικά µάζης - αερακτικά - ίνες πολυπροπυλενίου - χαλύβδινες ίνες Από τα πρόσθετα αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουµένου εργασίµου ή κάθισης του σκυροδέµατος (επιβραδυντές, ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγµένα στην δαπάνη του ετοίµου σκυροδέµατος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού) και δεν επιµετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωµή. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), µε βάση τις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος. Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg): 0,40 Ολογράφως :Σαράντα λεπτά Άρθρο 2.6 Άρθρο 9.26 : Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων Β500C κατά ΕΛΟΤ Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6311 Για ένα χιλιόγραµµο χάλυβα οπλισµού σκυροδεµάτων B500C κατά ΕΛΟΤ , δηλαδή για την προµήθεια, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά του οπλισµού επί τόπου των έργων, την κοπή, κατεργασία, διαµόρφωση των ράβδων στις απαιτούµενες µορφές και διαστάσεις, την τοποθέτηση στο έργο, την φθορά, αποµείωση και τα σύρµατα πρόσδεσης, την ανηγµένη ανά χιλιόγραµµο οπλισµού δαπάνη για υποθέµατα (αναβολείς) και τυχόν αρµοκλείδες, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ΚΤΧ Επιµέτρηση µε βάση αναλυτικούς πίνακες οπλισµού που θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα ελέγχονται από την Υπηρεσία. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου οπλισµού σκυροδεµάτων. Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg): 0,97 Ολογράφως :Ενενήντα επτά λεπτά Άρθρο 2.7 Άρθρο : Στεγανωτική επάλειψη σκυροδέµατος Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6370 Εφαρµογή στεγανωτικής επάλειψης επί επιφανειών σκυροδέµατος, σε οποιαδήποτε θέση της κατασκευής, ήτοι αστάρωµα των επιφανειών µε primer και δύο στρώσεις πλαστοελαστικής βαφής για την δηµιουργία αδιαπέρατου υµένα. Εκτέλεση της εργασίας µε σύστηµα υλικών της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ) εργασίας πλήρως περαιωµένης Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ) : 16,20 Ολογράφως : εκαέξι ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 2.8 Άρθρο : οµικά πλέγµατα S500s Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 12 από 25

13 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 971 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381Β / ), κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) Τιµή χιλιόγραµµου (kg): 1,10 Ολογράφως :Ένα ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 2.9 Άρθρο : Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιµέντου (κατ ελάχιστο). Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα κονιαµάτων και τούβλων. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ) πραγµατικής επιφάνειας. Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ) : 20,80 Ολογράφως :Είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 2.10 Άρθρο : Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) τοίχων πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s, διατοµής έως 0,06 m 2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της κατασκευής. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). Τιµή ενός τρέχον µέτρου (m): 17,30 Ολογράφως : έκα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 2.11 Άρθρο 65.05: Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6502 Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε την προµήθεια των µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας και µε την τοποθέτησή τους, και γενικά υλικά και µικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης κουφώµατος. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ). Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ) : 175,00 Ολογράφως :Εκατόν εβδοµήντα πέντε ευρώ Άρθρο 2.12 Άρθρο : Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6522 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 13 από 25

14 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε σκελετό κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 2,0 mm διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε ελαστικά παρεµβύσµατα υδατοστεγανότητας και ανεµοστεγανότητας, χωρίς την προµήθεια των εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας αλλά µε την υποχρέωση τοποθέτησης τους, και γενικά υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ). Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ) : 196,00 Ολογράφως :Εκατόν ενενήντα έξι ευρώ Άρθρο 2.13 Άρθρο : Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7121 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ). Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ) : 12,70 Ολογράφως : ώδεκα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Άρθρο 2.14 Άρθρο : Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα 15x15 cm Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, τοποθετούµενα µετά την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m 3 ασβέστου, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές. Συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ. Υλικά και µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ). Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ) : 35,80 Ολογράφως :Τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 2.15 Άρθρο : Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7331 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε ειδική κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ). ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 14 από 25

15 Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ) : 33,20 Ολογράφως :Τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 2.16 Άρθρο : Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm, µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm. Η δόµηση και η αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωµένη εργασία, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). Τιµή ενός τρέχον µέτρου (m): 4,10 Ολογράφως :Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 2.17 Άρθρο : Χρωµατισµοί επί εσωτερικών επιφανειών µε χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε πλαστικά χρώµατα σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ). Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ): 9,80 Ολογράφως : Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 2.18 Άρθρο : Χρωµατισµοί επί εξωτερικών επιφανειών µε χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ Κατά τα λοιπά όπως Άρθρο 2.22 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ). Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ): 11,60 Ολογράφως : Έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 2.19 Άρθρο : Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7912 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m 2. Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ) καλυπτοµένης επιφανείας. Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ): 8,10 Ολογράφως :Οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 2.20 Άρθρο : Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 Θερµοµόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήµατος, δια πλακών µονωτικού υλικού πάχους 5 cm, από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ) πραγµατικής επιφανείας. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 15 από 25

16 Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ): 14,00 Ολογράφως : έκα τέσσερα ευρώ Άρθρο 2.21 Άρθρο : Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 Θερµοµόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ) πραγµατικής επιφανείας. Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m 2 ) : 12,00 Ολογράφως : ώδεκα ευρώ Άρθρο 2.22 Νέο Άρθρο: Εργασίες εκκένωσης υφιστάµενων δεξαµενών Κωδικός Αναθεώρησης : Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m 3 ) όγκου υγρών που εκκενώνονται Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ): 10,00 Ολογράφως : έκα ευρώ Άρθρο 2.23 Νέο Άρθρο: Εργασίες καθαρισµού εσωτερικών επιφανειών υφιστάµενων δεξαµενών Κωδικός Αναθεώρησης : Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ) εσωτερικής επιφάνειας που καθαρίζεται Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m 3 ): 4,00 Ολογράφως : Τέσσερα ευρώ ΟΜΑ Α 3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Άρθρο 3.1 Άρθρο : Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10, ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ). Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 16 από 25

17 δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός µέτρου µήκους (µµ): 5,50 Ολογράφως : Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 3.2 Άρθρο : Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10, ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ). Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός µέτρου µήκους (µµ): 4,60 Ολογράφως : Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 3.3 Νέο Άρθρο :Πλαστικό πλέγµα σήµανσης Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6541 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 17 από 25

18 Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φόρτωση, η µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η εκφόρτωση καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες για την έντεχνη εκτέλεση και πλήρη τοποθέτηση. Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) Τιµή ενός µέτρου µήκους (µµ) : 0,30 Ολογράφως : Τριάντα λεπτά Άρθρο 3.4 Νέο Άρθρο.: Φρεάτιο τοποθέτησης βάνας εκκένωσης Κωδικοί Αναθεώρησης : Υ Ρ (10%), Υ Ρ 6752 (20%), Υ Ρ 6302 (20%), Υ Ρ 6328 (50%) Για την πλήρη κατασκευή ενός ορθογωνικού φρεατίου για την τοποθέτηση βάνας εκκένωσης, και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε τα απαραίτητα υλικά και την εργασία, κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες στην κατά µήκος τοµή του αγωγού θέσεις και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωµένου. Η τιµή περιλαµβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου προς κανονική λειτουργία ήτοι την απαιτούµενη εκσκαφή, αντιστηρίξεις πρανών και παρειών µε οποιονδήποτε τρόπο τις τυχόν δυσχέρειες εκ της συναντήσεως οποιωνδήποτε αγωγών, εµποδίων και εγκαταστάσεων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση και οριστική αποµάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων εκσκαφών, την επίχωση του εναποµένοντος κενού µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α), την πλήρη αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώµατος, την τοποθέτηση προστατευτικών εµποδίων και γενικώς όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτοµερώς σε προηγούµενο άρθρο του παρόντος Τιµολογίου. Η τιµή περιλαµβάνει ακόµη την κατασκευή των τύπων, εσωτερικών και εξωτερικών, το σκυρόδεµα ποιότητας Β225 / 350 Kg τσιµέντου για τα τοιχώµατα του φρεατίου και την πλάκα επικαλύψεως, τον οπλισµό του πυθµένα των τοιχωµάτων και της πλάκας επικαλύψεως όπως και την κατασκευή του σώµατος του φρεατίου. Ειδικώτερα στη τιµή εκτός από την εκσκαφή, τις επιχώσεις και τις αποκαταστάσεις του ασφαλτικού οδοστρώµατος µε όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτοµερώς σε προηγούµενο άρθρο του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται επί πλέον και οι παρακάτω εργασίες: 1. Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή µεταλλότυπος επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας εγχύσεως ή διαστρώσεως σκυροδέµατος, ανεξαρτήτως µορφής, διαστάσεων και θέσεως περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση ξυλείας και άλλων υλικών, φορτοεκφοτρώσεις και µεταφορές, ακριβή µόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, κατάβρεγµα ή επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισµό, ικριώµατα, ήλους και συνδέσεις και κάθε άλλης επί µέρους εργασίας και επιβαρύνσεως απαιτουµένης για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τ.Π. 2. Η διαµόρφωση του σώµατος του φρεατίου, µε οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας Β 15 (Β 225) περιεκτικότητας τουλάχιστον 350 χγρ. τσιµέντου, ανεξαρτήτως διαστάσεων και θέσεως, περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του σκυροδέµατος, την ανάµιξη, µεταφορά, τοποθέτηση, συµπύκνωση, στεγανωτικό µάζης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ανάλογου προιόντος, προστασία και συντήρηση και κάθε επι µέρους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο, αντιµετώπιση υδάτων, δοκιµές και ελέγχους, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τ.Π. 3. Ο απαιτούµενος σιδηρούς οπλισµός St 22/34 (St I) και St 42/50 (St III), και δοµικό πλέγµα για τη κατασκευή του φρεατίου µετά της δαπάνης προµήθειας, µεταφοράς, κοπής, κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως και µετά της επιβαρύνσεως για σύρµα προσδέσεως, µικροϋλικά και κάθε άλλη επι ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 18 από 25

19 µέρους εργασία και δαπάνη απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τ.Π. 4. Η διαµόφρωση στο δάπεδο οπής αποστραγγίσεως 20x20 εκ. σε µια γωνία του. Επίσης η εκσκαφή και διάστρωση κάτωθεν της οπής αµµοχάλικου στραγγιστηρίου όγκου περίπου 0,20 κ.µ. 5. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη εξωτερικά των επιφανειών σκυροδεµάτων (σώµα φρεατίου, οροφή), περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας, φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς του υλικού, της κατεργασίας και αναµίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιµές και ελέγχους και κάθε άλλης αναγκαίας επι µέρους εργασίας και δαπάνης σύµφωνα µε τις Τ.Π. 6. Η προµήθεια, µεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού καλύµµατος από χυτοσίδηρο µε γραφίτη σε λέπια (Gray Cast Iron), τύπου D400 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124), και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, περιλαµβανοµένης της προµήθειας, προσέγγισης, τοποθέτησης, εξόδων δοκιµασίας, του κόστους φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προµηθευτή στη θέση εγκατάστασης, ως και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας γιά την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση των καλυµµάτων και σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη προσαρµογή µε το τελικό οδόστρωµα. 7. Η πλήρης κατασκευή όλων των απαραιτήτων αγκυρώσεων από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Για ένα τεµάχιο, ενός ορθογωνικού φρεατίου για την τοποθέτηση της βάνας εκκένωσης του αγωγού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε τα απαραίτητα υλικά και την εργασία κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες στην κατά µήκος τοµή του αγωγού θέσεις, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωµένου, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιµολογίου. Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 850,00 Ολογράφως : Οκτακόσια πενήντα ευρώ ΟΜΑ Α 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Άρθρο 4.1 Άρθρο : Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, κοινά, διαστάσεων mm Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6752 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετηµένα µετά της αξίας µεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg) : 1,75 Ολογράφως : Ένα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά Άρθρο 4.2 Άρθρο : Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, κοινά, διαστάσεων mm Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6752 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετηµένα µετά της αξίας µεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 19 από 25

20 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg) : 1,75 Ολογράφως : Ένα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά Άρθρο 4.3 Άρθρο 11.13: Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε την εργασία τοποθέτησης Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6812 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση) γαλβανισµένου συρµατοπλέγµατος περιφράξεων οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγµατος βροχίδας, πάχους και πλέξης σύρµατος), γαλβανισµένου σύρµατος τάνυσης και ακανθωτού πλέγµατος για την κατασκευή περίφραξης. Επίσης περιλαµβάνεται και η θύρα της περίφραξης. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε περίπτωση µη τυποποιηµένων περιφράξεων. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ενσωµατουµένων ως άνω υλικών. Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg) : 2,40 Ολογράφως : ύο ευρώ και σαράντα λεπτά Άρθρο 4.4 Άρθρο : Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετηµένοι και πακτωµένοι από χαλύβδινα προφίλ, µε την απαιτούµενη αντισκωριακή προστασία Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6751 Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου πασσάλων περιφράξεων οποιουδήποτε τύπου, διάνοιξη της οπής πάκτωσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την µελέτη (µε µηχανικά µέσα, χρήση αεροσφυρών ή χειρονακτικά), την τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωσή τους µε σκυρόδεµα ποιότητας C8/10 (µε την αξία του σκυροδέµατος), καθώς και συγκέντρωση και αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής των οπών πάκτωσης. Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο (kg) χάλυβα πασσάλων (µε τις λοιπές εργασίες ανηγµένες στην αξία των χαλυβδίνων πασσάλων). Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg) : 1,13 Ολογράφως :Ένα ευρώ και δέκα τρία λεπτά Άρθρο 4.5 Άρθρο : Καγκελόπορτα, διαστάσεων 2,00 4,00m, από χαλύβδινα προφίλ, µε την απαιτούµενη αντισκωριακή προστασία Κωδικός Αναθεώρησης : Υ Ρ 6751 Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φόρτωση, η µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η εκφόρτωση καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες για την έντεχνη εκτέλεση και πλήρη τοποθέτηση. Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg) : 1,13 Ολογράφως :Ένα ευρώ και δέκα τρία λεπτά ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ 20 από 25

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης Έργο : Μελέτη ύδρευσης Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ::Μελέτη ύδρευσης Σελ: 2/16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1.Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης Προϋπ: 11.205,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση: 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 A.T.: 001 A.T.: 002

Α.Μ.:.1./2013 A.T.: 001 A.T.: 002 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

.01 \2.01 ) : 1,17 ) :

.01 \2.01 ) : 1,17 ) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ήµος : ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙ ΑΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: «Επισκευή Δώματος του ----- Κτιρίου των Αγγλικών Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-05.1*Κωδ ΟΙΚ-2227 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για ύψος έως και 4,0 m Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012. K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012. K:\N2500\cons\tefxi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc Ν2500/5136/Β06 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Aγαθονησίου (Ν25.00)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης ΑΡΘΡΑ

Τιµολόγιο Μελέτης ΑΡΘΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ(2o Υποέργο) Αριθµός Μελέτης : 39 /2014 Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 22.02 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης Διεύθυνση Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Έργο: "Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός : 990.000,00. Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός : 990.000,00. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1.315.000,00 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ(αρ.μελ.3/2013) Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε Θέση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιµολόγιο Μελέτης ΟΙΚ Ν22.11.1 ιάνοιξη οπής επί δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 91/12 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ.

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T.

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

(980+110=1090) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.090,00

(980+110=1090) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.090,00 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Μεταφορά & ιάθεση λυµάτων οικισµών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 4.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΡΕΘΥΜΝΟ Ιούλιος 2013

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 4.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΡΕΘΥΜΝΟ Ιούλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.Ε.Υ.Α.Λ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 30.480,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 35.357,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α) ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιµαριθµική 2009Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιµαριθµική 2009Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Έργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Αριθµός Μελέτης : 36/2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ.Ε.ΓΟΥΒΩΝ Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εγνατία Οδός : Οριστικά µέτρα σταθεροποίησης του επιχώµατος µεταξύ των χ.θ.7+150 και 7+500, στο τµήµα «Α/Κ Αράχθου Α/Κ Περιστερίου (0240a)» 15.000.000 Ευρώ Ιούνιος 2012 K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Εργο :" ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΑΚ Α.Ε.ΓΙΑ ΤΟ 2015" Αριθμός Μελέτης : 1_2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΑΚ Α.Ε.ΓΙΑ ΤΟ 2015 Αριθμός Μελέτης : 1_2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Εργο :" ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΑΚ Α.Ε.ΓΙΑ ΤΟ 2015" Αριθμός Μελέτης : 1_2015 Αριθμός Έργου : oak15_1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ03.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Μ. 926ΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Άρθρο Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKO ΟΜΙΚΩΝ, H/M & ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKO ΟΜΙΚΩΝ, H/M & ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKO ΟΜΙΚΩΝ, H/M & ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΑΣΙΩΝ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΦΝΩΝ» σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΑΝΑKATAΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 600.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2015 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Μονώσεις Ανακατασκευές Στεγών σε Σχολικά Κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2013. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Παλλήνης ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 18/14 Προυπ 88.100,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΚΑ : 25-7312.0031

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα