ιατροφή Ιχθύων, ιατροφή Ανθρώπων και Υδατοκαλλιέργειες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιατροφή Ιχθύων, ιατροφή Ανθρώπων και Υδατοκαλλιέργειες"

Transcript

1 κεφάλαιο ιατροφή Ιχθύων, ιατροφή Ανθρώπων και Υδατοκαλλιέργειες Εξέλιξη και προοπτικές Υδατοκαλλιεργειών και ελεγχόμενης παραγωγής ιχθύων Στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος η ενέργεια (επίπεδο παραγωγής, προέλευση, κόστος), το νερό (διαχείριση υδάτινων πόρων) και τα τρόφιμα (είδος, κόστος), σε συνδυασμό με ό,τι μπορεί να συνεπάγονται οι ήδη εκδηλωθείσες κλιματικές αλλαγές, αποτελούν τα σημαντικότερα αλληλοεπηρεαζόμενα και οξυνόμενα συνεχώς προβλήματα τα οποία προβλέπεται ότι θα απασχολήσουν σοβαρότατα την ανθρωπότητα κατά τον 21 ο αιώνα. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι, κατά την παρούσα περίοδο, η συνολική παραγωγή τροφίμων μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλου του πληθυσμού του πλανήτη μας. Ωστόσο, είναι επίσης αναμφισβήτητο γεγονός ότι η διαμορφούμενη, για πολλές δεκαετίες (και για πάρα πολλούς λόγους), σχέση μεταξύ της γεωγραφικής παραγωγής και της γεωγραφικής κατανομής καταναλώσεως των τροφίμων δεν χαρακτηρίστηκε από τα καλύτερα δυνατά επίπεδα, τουλάχι-

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 στον στην έκταση που θα έπρεπε να περιμένει κανείς, για το ανθρώπινο είδος. Πιο συγκεκριμένα, οι καταγραφόμενες συνέπειες της προαναφερθείσας σχέσεως συνδέονται ατυχώς με περίπου 40 εκατ. θανάτους, ετησίως, από πείνα (με αυξημένα ποσοστά παιδιών), με περίπου 1 δισεκ. υποσιτιζόμενων (ποσοτικά και ποιοτικά) ανθρώπων (νέων και ενηλίκων) και με περίπου 350 εκατ. παχύσαρκων ανθρώπων (όλων των ηλικιών), κυρίως αναπτυγμένων χωρών, των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό (20-40%) των παραγόμενων τροφίμων όχι μόνο δεν αξιοποιείται, αλλά αποτελεί και πρόσθετη πηγή ρυπάνσεως του περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου). Είναι ευνόητο, ασφαλώς, ότι οι δυσάρεστες αυτές διαπιστώσεις συνεπάγονται όχι μόνο κοινωνικές αναταραχές σε τοπικό επίπεδο (εξεγέρσεις, εμφύλιες συρράξεις, παράνομες ή όχι μεταναστεύσεις), κυρίως σε περιοχές με σχετικά χαμηλή παραγωγή τροφίμων, αλλά και κοινωνικές οικονομικές συνέπειες (μειωμένη παραγωγική απασχόληση, κακή ποιότητα ζωής, δαπάνες νοσηλείας, πρόωρη συνταξιοδότηση), που αφορούν στην αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων (υπέρταση, σάκχαρο, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια κ.ά.) τα οποία προκαλούνται από κακή διατροφή, σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής πληθυσμών των αναπτυγμένων χωρών. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι σημερινές γνώσεις που αφορούν στην ορθή κάλυψη των ενεργειακών και θρεπτικών αναγκών του ανθρώπινου οργανισμού, επιβάλλουν όχι μόνο ημερήσιο κορεσμό του στομάχου του, αλλά και την πρόσληψη εκείνων των τροφών με τις οποίες θα επιτυγχάνεται τόσο η κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών, όσο και η, με την έννοια της προλήψεως διαφόρων διατροφικών νοσημάτων, συνεχής εξασφάλιση της υγιεινής του καταστάσεως. ικαιολογημένα επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η επιτυχής αντιμετώπιση της φτώχειας και της πείνας, που χαρακτηρίζουν πολλούς πληθυσμούς του πλανήτη μας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 8 στόχους των Ηνωμένων Εθνών, κατά τον 21 ον αιώνα. Είναι προφανές ότι κατά την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου θα πρέπει να επιδιωχθεί μεταξύ άλλων και η ραγδαία αύξηση της παραγωγής τροφίμων, αν είναι δυνατόν, υψηλού διαιτητικού επιπέδου, ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που συμβάλλουν σημαντικά στην παρατηρούμενη, ολοένα και περισσότερο, όχι μόνο τοπική αλλά και παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού της Γης. Είναι επίσης προφανές ότι η τόσο επιτακτικά αναγκαιούσα ποσοτική κατά περιοχές, αλλά και γενικότερα ποιοτική αύξηση της παραγωγής τροφίμων θα πρέπει πρωτίστως να χαρακτηρίζεται από υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες ζωι- 30

3 ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ κής προελεύσεως, γεγονός το οποίο όχι μόνο προδιαγράφει, αλλά επιβάλλει ουσιαστική συμβολή των Υδατοκαλλιεργειών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μαζική ελεγχόμενη παραγωγή ιχθύων. Σύμφωνα με επισήμως δημοσιοποιηθέντα στοιχεία του FAO η συνολική παγκόσμια παραγωγή τροφίμων για τον άνθρωπο από τις Υδατοκαλλιέργειες, κατά το 2003, έχει εκτιμηθεί στο επίπεδο των περίπου 55 εκατ. τον. συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων υδρόβιων ή και υδροχαρών φυτικών οργανισμών (κυρίως θαλάσσιων μακροφυκών), των οποίων η παγκόσμια παραγωγή εκτιμάται στο επίπεδο των περίπου 12 εκατ. τον., με κύρια παραγωγό χώρα την Κίνα (περίπου 9 εκατ. τον.) και κύριο είδος μακροφύκους το Laminaria japonica (περίπου 5 εκατ. τον.). Επισημαίνεται ότι η παραγωγή ζωικής προελεύσεως τροφίμων (κυρίως ιχθύες, δίθυρα μαλάκια, δεκάποδα καρκινοειδή) από τις Υδατοκαλλιέργειες, παρουσιάζοντας από το 1970 έως το 2003 περίπου τριπλάσια αύξηση (8,9%) έναντι εκείνης των αγροτικών ζώων (2,8%), εκτιμάται στο επίπεδο των περίπου 43 εκατ. τον., από τους οποίους οι περίπου 29 εκατ. τον. εκπροσωπούνται από ιχθύς και οι υπόλοιποι κυρίως από δίθυρα μαλάκια (περίπου 12 εκατ. τον.) και δεκάποδα καρκινοειδή (περίπου 2,2 εκατ. τον). Από το σύνολο των 131 ειδών των εκτρεφόμενων ιχθύων (από τα οποία τα 76 είναι γλυκών νερών, τα 35 θαλάσσιων-υφάλμυρων νερών και τα 20 μεταναστευτικά είδη), περίπου το 62% εκπροσωπείται από παμφάγα και φυτοφάγα είδη (από τα οποία 94,3% είναι γλυκών νερών και 5,7 υφάλμυρων νερών), το 25% από είδη διατρεφόμενα κυρίως με πλαγκτονικούς οργανισμούς (από τα οποία 99,03% είναι γλυκών και τα υπόλοιπα θαλάσσιων νερών) και το 13% εκπροσωπείται από σαρκοφάγα είδη (από τα οποία 66,5% θαλάσσιων νερών, 30,2% γλυκών νερών και 3,3% υφάλμυρων νερών). Η υπολογιζόμενη, κατά την παρούσα περίοδο, ετήσια παγκόσμια παραγωγή σαρκοφάγων και παμφάγων ιχθύων, με την εφαρμογή κυρίως εντατικών και ημιεντατικών συστημάτων παραγωγής και με τη χορήγηση ξηρών ιχθυοτροφών, ανέρχεται στο επίπεδο των περίπου 11 εκατ. τον. Θεωρώντας ως αρκετά ενδεικτικό μέσο όρο συντελεστή εκμεταλλεύσεως της χορηγούμενης τροφής το επίπεδο του 1,8, υπολογίζεται ότι η παγκοσμίως απαιτούμενη ετήσια ποσότητα ξηρών ιχθυοτροφών είναι της τάξεως των 19,8 εκατ. τον., αξίας περίπου 20 δισεκ.. Στην Ευρώπη τα αντίστοιχα ποσά της ετήσιας παραγόμενης παραγωγής ιχθύων, της ετησίως απαιτούμενης ποσότητας ξηρών ιχθυοτροφών και της αξίας των ξηρών ιχθυοτροφών υπολογίζονται στα επίπεδα των 2 εκατ. τον., 3,6 εκατ. τον. και 3,6 δισεκ., ενώ στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσά εκτιμώνται στα επίπεδα των περίπου τον., τον. και 225 εκατ., αντίστοιχα. Πρέπει να επισημανθεί ότι κατά το

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 η ελληνική παραγωγή ιχθύων χαρακτηρίζεται, όπως άλλωστε και κατά την παρούσα περίοδο, κυρίως από 2 σαρκοφάγα είδη, την τσιπούρα και το λαβράκι, των οποίων η συνολική παραγωγή είναι της τάξεως των περίπου τον., εκπροσωπώντας το 49% της συνολικής παραγωγής των ιχθύων αυτών όλων των μεσογειακών χωρών. Κατά το 2010 ο πληθυσμός της Γης προβλέπεται να είναι της τάξεως των 6,8 δισεκ., κατά το ,6 δισεκ., κατά το ,1 δισεκ. και κατά το 2050 περίπου 8,9 δισεκ. Η κατά το 2010 παγκοσμίως προβλεπόμενη ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση ιχθύων είναι της τάξεως των 13,7 kg, κατά το ,3 kg, κατά το 2020 από 14,2 έως 19,0 kg, κατά το 2030 από 15,6 έως 22,5 kg και κατά το 2050 περίπου από 28 έως 30,4 kg. Η μέχρι το 2015 αναμενόμενη διαμόρφωση των παγκόσμιων αναγκών σε ιχθύς είναι της τάξεως των περίπου 183 εκατ. τον. (από περίπου 133 εκατ. τον. κατά την παρούσα περίοδο) από τους οποίους, περίπου, το 39% (71,4 εκατ. τον.) προβλέπεται να προέλθει από ιχθύς ελεγχόμενους μαζικής παραγωγής. Η προβλεπόμενη ετήσια αύξηση των αναγκών σε ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια (για την παρασκευή ξηρών ιχθυοτροφών) μέχρι το 2010 είναι της τάξεως του 1,1% ετησίως και περίπου 0,5% ετησίως από το 2010 έως το Η μεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται να παρατηρηθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες (περίπου 2,6%-1,4%), ενώ στις αναπτυγμένες προβλέπεται ετήσια μείωση της τάξεως του περίπου 1,6%. Η προβλεπόμενη παγκόσμια ανάγκη ιχθύων για την παρασκευή κυρίως ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων, κατά το 2015, είναι της τάξεως των 45 εκατ. τον. από τα οποία θα μπορούσαν να παρασκευασθούν περίπου 128,6 εκατ. τον. ξηρών ιχθυοτροφών (με μέσο όρο περιεκτικότητας σε ιχθυάλευρο περίπου 35%), από τις οποίες θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 72 εκατ. τον. σαρκοφάγων και παμφάγων ιχθύων με υπερεντατικά, εντατικά και ημιεντατικά συστήματα παραγωγής (με μέσο όρο συντελεστή εκμεταλλεύσεως της τροφής περίπου 1,8). Επισημαίνεται ότι το κόστος της διατροφής, για σχεδόν όλα τα παραγόμενα είδη ιχθύων με εντατικά κυρίως και υπερεντατικά συστήματα παραγωγής, πρέπει να υπολογίζεται στο επίπεδο του 40%-45% του συνολικού κόστους παραγωγής τους. Πιθανή μείωσή του μπορεί να επιτευχθεί μόνο στις περιπτώσεις σωστής αντικαταστάσεως (μικρού ή μεγάλου ποσοστού) των ιχθυαλεύρων, στα καταρτιζόμενα σιτηρέσια, με κατάλληλες και μικρότερου κόστους ζωοτροφές φυτικής ή ζωικής προελεύσεως. Η συμβολή των παγκοσμίως παραγόμενων από τις Υδατοκαλλιέργειες ιχθύων στην ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση, κατά την παρούσα περίοδο, υπολογίζεται στο επίπεδο των περίπου 6 kg, εκπροσωπώντας περίπου 5,1% 32

5 ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ του συνόλου των πρωτεϊνών ζωικής προελεύσεως που καταναλώνονται από τους ανθρώπους, ενώ για περίπου 2,6 δισεκ. ανθρώπων το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο επίπεδο του 6,5%. Όπως θα περίμενε κανείς, η οποιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με το διαγραφόμενο μέλλον, κατά τις επόμενες δεκαετίες, της ελεγχόμενης ποσοτικής και ποιοτικής παραγωγής ιχθύων, θα μπορούσε να έχει υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας μόνο και εφόσον θα μπορούσε να υπάρξει η δυνατότητα ορθής αξιολογήσεως της μελλοντικής εμπλοκής τουλάχιστον των σημαντικότερων παραγόντων των οποίων η παρουσία μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν σίγουρη. Έχοντας υπόψη τις διαφαινόμενες από τα προαναφερθέντα προϋποθέσεις και επιφυλάξεις και σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της εξελίξεως του παραγωγικού αυτού κλάδου από τη 10ετία του 1970 μέχρι σήμερα, ως σημαντικότεροι παράγοντες μελλοντικής τους εμπλοκής, μπορεί να θεωρηθούν οι ακόλουθοι: H ολοένα αυξανόμενη τεκμηρίωση της διαιτητικής αξίας και της ευεργετικής δράσεως των ιχθύων στον ανθρώπινο οργανισμό (ποσότητα-ποιότητα πρωτεϊνών, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα EPA και DHA ω 3, βιταμίνες, ανόργανα άλατα κ.ά.). Η αναμενόμενη αύξηση καταναλώσεως ιχθύων, σχετικά χαμηλής τιμής, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού της Γης. Η κατά τις επόμενες δεκαετίες αναμενόμενη αδυναμία ορθής αξιολογήσεως της αυξήσεως (πάντως όχι περισσότερο από 0,7% ετησίως) των ποσοτήτων των αλιευθησόμενων ιχθύων, πέραν του ορίου των περίπου 100 εκατ. τόν. Η αύξηση της ήδη υπάρχουσας τάσεως παραγωγής ιχθύων ιδιαίτερα υψηλής διαιτητικής αξίας, αλλά και σχετικά υψηλής τιμής πωλήσεως σε ανεπτυγμένες χώρες (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία κ.ά.). Η διαφαινόμενη τάση συμμετοχής, στην παραγωγή θαλάσσιων ιχθύων, χωρών οι οποίες παραδοσιακά παρήγαν κυρίως είδη γλυκού νερού (π.χ. Ρωσία). Η εξέλιξη της επιστημονικής τεκμηριώσεως σχετικά με την παραγωγή διαγονιδιακών ιχθύων, καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων γονιδιακής τεχνολογίας (γενετικής μηχανικής) για την επίτευξη στόχων που αφορούν σε εκτρεφόμενα είδη ιχθύων (π.χ. βελτίωση του συντελεστή εκμεταλλεύσεως της τροφής και του ρυθμού αναπτύξεως, αντοχή σε ασθένειες και στο stress, βελτίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων-ποσοτική και ποιοτική περιεκτικότητα σε λίπος, χρώμα, υφή), σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μεθόδων γενετικής επιλογής, αλλά και παραγωγής πολυπλοειδών και ενός μόνο φύλου πληθυσμών ιχθύων. 33

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η εξέλιξη της επιστημονικής τεκμηριώσεως σχετικά με τη χρησιμοποίηση γενετικά τροποποιημένων πρώτων υλών κατά την κατάρτιση-παρασκευή των διαφόρων ειδών ιχθυοτροφών. Η εξέλιξη των προσπαθειών εισαγωγής στην παραγωγική διαδικασία νέων ειδών ιχθύων. Η χρονική, η ποιοτική και η ποσοτική εξέλιξη της διαδικασίας καθιερώσεως σημάτων ποιότητας των παραγόμενων ιχθύων και η επίδραση της παρουσίας τους σε τοπικές και διεθνείς αγορές. Η εξέλιξη των προσπαθειών επιτυχούς αντιμετωπίσεως των νοσημάτων των εκτρεφόμενων ιχθύων. Η ανάγκη βελτιώσεως των συνθηκών εκτροφής των ιχθύων (π.χ. μείωση της δυσμενούς επιδράσεως των παραγόντων που τους προκαλούν stress), προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση του ρυθμού αναπτύξεως και των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών, σε συνδυασμό με μείωση του κόστους παραγωγής τους (π.χ. μείωση του συντελεστή εκμεταλλεύσεως της τροφής). Η εξέλιξη της διαδικασίας (νομικής, οικονομικής και επιστημονικής) παραγωγής βιολογικών ιχθύων. Η ανάγκη λήψεως ουσιαστικών μέτρων διαφυλάξεως της οικολογίας των φυσικών υδατοσυλλογών, έχοντας υπόψη όχι μόνο τη με παραδοσιακό τρόπο ανθρωπογενούς προελεύσεως υποβάθμισή τους (διοχέτευση ποικίλης προελεύσεως και ποσοτήτων λυμάτων), αλλά και τις ήδη διαπιστούμενες αλλαγές των κλιματικών συνθηκών (π.χ. αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση του επιπέδου του O 2 των νερών, αύξηση του επιπέδου του CO 2 της ατμόσφαιρας). Η ανάγκη ορθής αξιοποιήσεως όλων των κατάλληλων, για την εφαρμογή όλων των συστημάτων παραγωγής, φυσικών ή τεχνητών υδατοσυλλογών, με παράλληλη μέριμνα διαφυλάξεως της οικολογίας του υδάτινου περιβάλλοντος. Η ανάγκη βελτιώσεως του επιπέδου των γνώσεων σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία των κλειστών-ημίκλειστων συστημάτων νερού κατά την ελεγχόμενη παραγωγή ιχθύων. Η εμφανής τάση μειώσεως των φυσικών αποθεμάτων των ιχθύων που προορίζονται για κατανάλωση είτε ως νωπών, είτε ως επεξεργασμένων ή ως συντηρημένων προϊόντων. Η για οικονομικούς λόγους (λόγω μειώσεως των αποθεμάτων και της αυξήσεως της τιμής τους) ανάγκη επιτυχούς αντικαταστάσεως των ιχθυάλευρων στα καταρτιζόμενα σιτηρέσια ξηρών ιχθυοτροφών από χαμηλότερου κόστους πρωτεϊνούχες πρώτες ύλες ζωικής ή φυτικής προελεύσεως, του υδρόβιου ή του χερσαίου περιβάλλοντος. 34

7 ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Η εξέλιξη της αλληλεπιδράσεως (κοινωνικής, οικονομικής) της αλιείας και της μαζικής παραγωγής ιχθύων, σε τοπικό εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάγκη ουσιαστικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης διαφυλάξεως και ενισχύσεως των φυσικών αποθεμάτων των ιχθύων θαλάσσιων και υδατοσυλλογών γλυκού νερού, όχι μόνο με υδατοκαλλιεργητικές επεμβάσεις (π.χ. ενίσχυση φυσικών πληθυσμών με ιχθύδια παραγόμενα σε ελεγχόμενες συνθήκες), αλλά και με λήψη μέτρων κατά της διαφυγής εκτρεφόμενων πληθυσμών ιχθύων από τους χώρους εκτροφής τους (π.χ. πλωτούς κλωβούς), ιδιαίτερα όταν πρόκειται για γενετικά τροποποιημένα άτομα ή για άτομα ενός μόνο φύλου. Η εξέλιξη της εμπλοκής της ήδη υφιστάμενης οικονομικής παγκοσμιοποιήσεως από την οποία αναμένεται να επηρεασθούν η ποιότητα και η τιμή κόστους και πωλήσεως των παραγόμενων και αλιευόμενων ιχθύων, τα εμπορικά ισοζύγια των διαφόρων χωρών ή ενώσεων χωρών, αλλά και τοπικές κοινωνίες ιχθυοπαραγωγών και αλιέων. Η επερχόμενη εμπλοκή στον παγκόσμιο στίβο παραγωγής-αλιείας και διαθέσεως (τοπικά ή όχι) ή και εισαγωγής ιχθύων σε χώρες της Ν. Αμερικής, της Κ. Αφρικής και της Κ. Ασίας. Ο παραδοσιακός τρόπος της διατροφής πληθυσμών, κυρίως εκείνων που διαβιώνουν εκτός αστικών κέντρων, ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων χωρών. Η εμπλοκή του σύγχρονου τρόπου ζωής όχι μόνο σε ό,τι αφορά την πρόθεση, αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή των ιχθύων στο διαιτολόγιο της πλειοψηφίας των πληθυσμών, ιδιαίτερα των μεγάλων αστικών κέντρων. Οι δυνατότητες υπάρξεως και η εμπλοκή του στη διαδικασία μαζικής παραγωγής ιχθύων και, ιδιαίτερα στην ορθή κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών, σωστά εκπαιδευμένου και υψηλού επιπέδου ερευνητικού και μη προσωπικού. Η εκάστοτε διαμορφούμενη από τις ηγεσίες των διαφόρων χωρών πολιτική αναπτύξεως των Υδατοκαλλιεργειών και ιδιαίτερα των μαζικά παραγόμενων ιχθύων. Η εξέλιξη της αλληλεπιδράσεως των σοβαρά τεκμηριωμένων επιστημονικών ευρημάτων που αφορούν στη θρεπτική αξία των ιχθύων και της εκάστοτε εφαρμοζόμενης συνολικής οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Η εξέλιξη της εμπλοκής των μέσων μαζικής ενημερώσεως, σε τοπικό αλλά και σε ευρύτερο πεδίο, στις εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες σωστής διατροφής των ανθρώπων. 35

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αξιολογώντας τα προαναφερόμενα θα μπορούσε κανείς συμπερασματικά να αναφέρει τα ακόλουθα: 1. Η εκάστοτε διαμορφούμενη κατάσταση παραγωγής τροφίμων και ιδιαίτερα ζωικής προελεύσεως πρωτεϊνών καθορίζεται και θα καθορίζεται πρωτίστως από τη βούληση των ηγεσιών των διαφόρων χωρών, σε συνδυασμό με το εκάστοτε υπάρχον κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό παγκόσμιο περιβάλλον. 2. Πρέπει να θεωρηθεί αναγκαία η ουσιαστική συμβολή της έρευνας και της εκπαιδεύσεως στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και γενικότερα στη βιομηχανία παραγωγής κατάλληλων και ασφαλών για ανθρώπινη κατανάλωση τροφίμων, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες, χωρίς να αποκλείεται η μεταφορά της τεχνογνωσίας και στις αναπτυσσόμενες χώρες. 3. Παρά τις διαφαινόμενες δυσκολίες, η συνεχής αύξηση του ποσοστού της συμβολής των Υδατοκαλλιεργειών και ιδιαίτερα της ελεγχόμενης παραγωγής ιχθύων στην προσπάθεια παραγωγής ζωικής προελεύσεως πρωτεϊνών πρέπει να θεωρείται βεβαία. 4. Στην Ευρώπη η προβλεπόμενη κατά τα αμέσως επόμενα έτη εξέλιξη των Υδατοκαλλιεργειών, και ιδιαίτερα η μαζική ελεγχόμενη παραγωγή ιχθύων, θα επηρεαστεί από τις ήδη υφιστάμενες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, δημογραφικές και πολιτιστικές συνθήκες. Από την άποψη της εκπαιδεύσεως προβλέπεται να ισχυροποιηθούν ακόμη περισσότερο οι ακαδημαϊκές σχέσεις όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και μεταξύ των χωρών εκτός της Ενώσεως (π.χ. μεσογειακές χώρες), των υπό ένταξη χωρών, καθώς και ιδιαίτερα μεταξύ της Ενώσεως και των Η.Π.Α και του Καναδά, αλλά και χωρών της Ασίας. Η ίδια περίπου κατάσταση προβλέπεται να υπάρξει και στην περίπτωση της έρευνας, και ιδιαίτερα της εφηρμοσμένης, με κύρια αντικείμενα την επίλυση βιολογικών προβλημάτων (αναπαραγωγής, συνθηκών διαβιώσεως, διατροφής, νοσημάτων κ.ά.) όχι μόνο γνωστών αλλά και νέων ειδών ιχθύων, προκειμένου αυτά να κριθούν κατάλληλα και στη συνέχεια να καθιερωθούν στη διαδικασία της μαζικής τους εκτροφής. Από την άποψη της παραγωγής (ποσότητα, είδη ιχθύων, ποιότητα και ασφάλεια παραγόμενων ιχθύων, σχέσεις παραγωγής και περιβάλλοντος-υδάτινου, χερσαίου, κοινωνικού, οικονομικού, τοπικού ή και ευρύτερου), μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι στην Ευρώπη μάλλον θα ενταθεί η ήδη υπάρχουσα διαφοροποίηση της παραγωγής της οποίας ωστόσο, ίσως, η κύρια αιτία είναι η γεωγραφική της ανομοιογένεια. Πιο συγκεκριμένα, στις βόρειες χώρες προβλέπεται να συνεχιστεί η ήδη υπάρχουσα καθιέρωση του σολομού του Ατλαντικού 36

9 ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και της ιριδίζουσας πέστροφας, ως των κύριων ειδών παραγόμενων με εντατικά συστήματα παραγωγής ιχθύων. Στις νότιες-μεσογειακές χώρες προβλέπεται, μέχρι περίπου το τέλος του 2008, να αυξηθεί (περίπου στο επίπεδο των τον. από περίπου τον. το 2004) η παραγωγή της τσιπούρας και του λαβρακιού, κυρίως με τη χρησιμοποίηση πλωτών κλωβών. Στις κεντρικές χώρες της Ευρώπης που στερούνται προσβάσεως σε θαλάσσιες υδατοσυλλογές, η ελεγχόμενη μαζική παραγωγή ιχθύων προβλέπεται να παραμείνει επικεντρωμένη στην εκτροφή κυπρίνων, κυρίως με ημιεντατικά-ημιεκτατικά συστήματα παραγωγής. Εξαιτίας κυρίως του διαμορφούμενου κόστους της παραγωγής τους και κατ επέκταση και της τιμής πωλήσεώς τους δεν είναι σαφές το μέλλον των προσπαθειών καθιερώσεως στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα νέων ειδών μαζικά παραγόμενων ιχθύων, όπως π.χ. του μπακαλιάρου του Ατλαντικού-Gadus morhua, της ιππόγλωσσας H. hippoglossus, του τόννου-thunnus thynnus, της γλώσσας της Σενεγάλης-Solea senegalensis, του μυτακιού-diplodus puntazzo, του πλατύψαρου καλκάνι Scophthalmus maximus, του σαργού-diplodus sargus, όπως επίσης της συναγρίδας D. dentex και του φαγκριού-p. pagrus pagrus. Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα επιφύλαξη σχετικά με το κόστος παραγωγής και της τιμής πωλήσεως των ιχθύων αυτών οφείλεται, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, στον σαρκοφάγο διατροφικό τους τύπο, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις τους σε πρωτεΐνες (περίπου 45%-50% του σιτηρεσίου με υγρασία-νερό περίπου 10%). 5. Ευελπιστείται ότι η ολοένα αυξανόμενη κοινωνική εμπλοκή, προερχόμενη κυρίως από τα πορίσματα σχετικών ερευνών, σε θέματα οικολογίας του υδάτινου περιβάλλοντος, θα συμβάλει θετικά στη λήψη περισσότερο αποτελεσματικών μέτρων, προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση της Μεσογείου, να υπάρξει ουσιαστική δυνατότητα αποφυγής της μειώσεως των φυσικών αποθεμάτων των ιχθύων της (π.χ. του τόννου), να ενισχυθούν οι δυνατότητες αξιοποιήσεως κατάλληλων υδατοσυλλογών της (θαλάσσιων, υφάλμυρων και γλυκών νερών) με την εφαρμογή ημιεκτατικών συστημάτων παραγωγής, καθώς και να αυξηθούν οι επιχειρηματικές δυνατότητες χρησιμοποιήσεως των κλειστών-ημίκλειστων συστημάτων νερού, για την παραγωγή ιχθύων, είτε σχετικά υψηλής τιμής πωλήσεως είτε χαμηλότερης τιμής, με τη χρησιμοποίηση χαμηλού κόστους πηγών ενέργειας (π.χ. γεωθερμία, ηλιακή). 6. Στην Ελλάδα προβλέπεται μέχρι το τέλος της παρούσης 10ετίας να αυξηθεί η ετήσια παραγωγή της τσιπούρας και του λαβρακιού στο επίπεδο των περίπου τον. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την ετήσια ανάγκη 37

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 διαθέσεως περίπου τον. κατάλληλων ιχθυοτροφών, αξίας 180 εκατ. (με σημερινές τιμές κόστους) και περιεκτικότητας σε ιχθυάλευρα τον. 7. Πρέπει να θεωρηθεί βεβαία και αναγκαία η συμβολή των μέσων μαζικής ενημερώσεως σχετικά με τη διαιτητική αξία των ιχθύων, όχι μόνο για την επίτευξη ιδιαίτερα ικανοποιητικού επιπέδου καλύψεως των θρεπτικών και των ενεργειακών αναγκών των ανθρώπων όλων των ηλικιών αμφοτέρων των φύλων, αλλά και για την αποφυγή διαφόρων χρόνιων νοσημάτων τους. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι το επίπεδο της επιτυχίας της συμβολής αυτής θα καθορίζεται όχι μόνο από τον εκάστοτε συνδυασμό και την αλληλεπίδραση του πολιτιστικού, πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο θα καλούνται να δραστηριοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, αλλά και από το επίπεδο της καταρτίσεως και της βουλήσεώς τους για πραγματικά κοινωνική προσφορά. 1.2 Η σημασία της διατροφής των ιχθύων κατά την ελεγχόμενη μαζική τους παραγωγή Αναμφίβολα, η διατροφή των ιχθύων κατά την ελεγχόμενη διαβίωσή τους αποτελεί έναν (αν όχι τον κατ εξοχήν) από τους σημαντικότερους παράγοντες από τους οποίους καθορίζεται το επίπεδο της επιτυχίας των προσπαθειών που καταβάλλονται στο πλαίσιο της παραγωγής ζωικής προελεύσεως πρωτεϊνών για ανθρώπινη κατανάλωση. Στις προσπάθειες αυτές περιλαμβάνονται εκείνες που αποσκοπούν στην ανάγκη αποκτήσεως των απαραίτητων βιολογικών γνώσεων που αφορούν στις διατροφικές ιδιότητες και απαιτήσεις των εκτρεφόμενων ιχθύων, εκείνες που συνδέουν τη διατροφή τους και τις επιπτώσεις της στα φυσικο-χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού της εκτροφής τους, καθώς και εκείνες που αποσκοπούν στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ελεγχόμενης επιδράσεως της διατροφής των ιχθύων στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και γενικότερα στην ποιότητα (χημική σύσταση και ασφάλεια) των παραγόμενων προϊόντων. Τονίζεται ότι από το επίπεδο της επιτυχίας των προσπαθειών αυτών καθορίζεται αποφασιστικά όχι μόνο η άμεσα οικονομική, αλλά γενικότερα και η προσδοκώμενη θετική κοινωνική διάσταση της ελεγχόμενης μαζικής παραγωγής των ιχθύων, της οποίας η έμμεση οικονομική ωφέλεια λόγω της φύσεώς της (οικολογία φυσικού περιβάλλοντος, σωστή και υγιεινή διατροφή των ανθρώπων) δεν είναι εύκολο να αποτιμηθεί επακριβώς. 38

11 ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Βιολογική σημασία Η βιολογική σημασία της διατροφής των ιχθύων, κατά την ελεγχόμενη παραγωγή τους, αφορά στην αναγκαίουσα συνεχή ύπαρξη της ομοιοστασίας του οργανισμού τους, προκειμένου κατά τη διάρκεια της εκτροφής τους να είναι δυνατή η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού ή ενδεχομένως του εκάστοτε επιθυμητού ρυθμού αναπτύξεώς τους. Η επίτευξη του στόχου αυτού επιβάλλει κατ αρχάς την ύπαρξη των γνώσεων εκείνων που αφορούν σε όλες τις διατροφικές ιδιότητες ανάγκες (ηθολογία διατροφής, διατροφικός τύπος, διατροφική συνήθεια, διατροφικός χαρακτήρας προσωπικότητα, φυσιολογική ή αναγκαστική διατροφική προσαρμογή) των εκτρεφόμενων ιχθύων, κατά τη διάρκεια όλων των βιολογικών τους σταδίων, σε συνδυασμό με τις γνώσεις εκείνες που αφορούν στις περιβαλλοντολογικές τους απαιτήσεις και γενικότερα στην ηθολογία της διαβιώσεώς τους. Κρίνεται, επομένως σκόπιμο να τονισθεί ότι η έλλειψη των γνώσεων που προαναφέρονται θα προκαλέσει ποικιλοτρόπως δυσλειτουργίες όχι μόνο του πεπτικού τους συστήματος και κατά συνέπεια ανεπαρκή απόδοση των διεργασιών της φυσιολογίας της θρέψεώς τους, αλλά και του νευροορμονικού συστήματος των εκτρεφόμενων ιχθύων. Αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι οι προσπάθειες αντικαταστάσεως (που καταβάλλονται λόγω της συνεχώς μειούμενης διαθέσιμής τους ποσότητας) των ιχθυάλευρων, κατά την κατάρτιση των σιτηρεσίων των ιχθύων, θα πρέπει να καταλήγουν στην επιλογή ζωοτροφών των οποίων η παρουσία δεν θα προκαλεί δυσχέρεια στην πέψη της τροφής, ούτε δυσχέρεια επιτεύξεως σωστής σχέσεως μεταξύ απαραίτητων και μη αμινοξέων, ούτε θα έχει δυσμενή επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα των ιχθύων, αλλά ούτε και θα προκαλεί λιπώδη εκφύλιση του ηπατικού ιστού, κυρίως λόγω ανισόρροπης συστάσεως του καταρτιζόμενου σιτηρεσίου. Καθίσταται έτσι εμφανές από τα προαναφερθέντα ότι η διαδικασία καταρτίσεως των σιτηρεσίων (επιλογή των καταλληλότερων ζωοτροφών) των ιχθύων θα πρέπει να επιτελείται όχι μόνο με βάση τις θρεπτικές και ενεργειακές τους ανάγκες, σε συνδυασμό με το κόστος των παραγόμενων ιχθυοτροφών, αλλά και με σαφή επίγνωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων των ιχθύων και ιδιαίτερα εκείνων από τις οποίες θα μπορούσε να τους προκληθεί ποικίλης εντάσεως stress. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η ελεγχόμενη διαβίωση των ιχθύων κατά τη χρονική διάρκεια της εκτροφής τους, κυρίως κατά την εφαρμογή των 39

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 υπερεντατικών και εντατικών συστημάτων παραγωγής, δεν είναι εύκολο να ταυτιστεί πλήρως με εκείνη της ελεύθερης διαβιώσεώς τους. Το γεγονός αυτό επιβάλλει συνεχή προσπάθεια καλύψεως των θρεπτικών και ενεργειακών αναγκών των ιχθύων σε σχέση με τις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες εκτροφής τους, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να διερευνώνται και να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ηθολογικές απαιτήσεις διαβιώσεως του κάθε είδους (φυσικά, χημικά, υδρολογικά χαρακτηριστικά του νερού εκτροφής, πυκνότητα εκτροφής, συνεκτροφή, φωτοπερίοδος, χρώμα, ένταση φωτός, χρώμα δεξαμενών κ.ά.). Πρέπει επομένως να υπογραμμισθεί ότι, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα αγροτικά ζώα αλλά και με τον άνθρωπο, η επίτευξη των στόχων χορηγήσεως, ακόμη και ορθώς καταρτισθέντων σιτηρεσίων στους εκτρεφόμενους ιχθύς, εξαρτάται σημαντικά και από την εκάστοτε φυσιολογική τους (νευροορμονική- ψυχολογική ) κατάσταση Οικολογική σημασία Η οικολογική σημασία της διατροφής τους συνίσταται στην αλληλεπίδραση των εκτρεφόμενων ιχθύων και της ποιότητας (χημικών, φυσικών και βιολογικών παραμέτρων) του νερού της εκτροφής τους, κυρίως κατά την εφαρμογή των υπερεντατικών και εντατικών συστημάτων παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις συνέπειες του αναπόφευκτου γεγονότος της αποβολής των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού των ιχθύων μέσα στο νερό της διαβιώσεώς τους, σε συνδυασμό και με τις συνέπειες του γεγονότος που αφορά στην παρουσία, μέσα στο νερό, της εκάστοτε μη προσληφθείσης από τους ιχθύς τροφής. Το επίπεδο των προαναφερθεισών συνεπειών καθορίζεται, γενικότερα από τον τρόπο με τον οποίο μετέχουν οι συνιστώσες της διαδικασίας της διατροφής, δηλαδή, η χημική σύσταση της χορηγούμενης τροφής, το είδος της (ξηρή, ημίξερη, υγρή, ζωντανή κ.ά.), το επίπεδο της διατροφής, ο αριθμός των ημερήσιων γευμάτων, καθώς και ο τρόπος παροχής τους, σε συνδυασμό με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες εκτροφής που εξαρτώνται κυρίως από την ποιότητα και τον ρυθμό ανανεώσεως του νερού εκτροφής, από την ταχύτητα κινήσεως του νερού μέσα στους χώρους εκτροφής, από το είδος (σχήμα, διαστάσεις, υλικό κατασκευής) και το επίπεδο συντηρήσεως των χώρων εκτροφής, αλλά και από την απόδοση του προσωπικού των μονάδων που ασχολείται με την καθημερινή φροντίδα των εκτρεφόμενων πληθυσμών. 40

13 ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Οι συνέπειες της παρουσίας των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού των ιχθύων, αλλά και της μη προσληφθείσης τροφής (της οποίας η ποσότητα εκτιμάται στο επίπεδο του περίπου 3-5% της χορηγούμενης), στο νερό εκτροφής τους είναι αρνητικές και μπορεί να καταστούν ιδιαίτερα επιβλαβείς. Συνδέονται κυρίως με μείωση του επιπέδου του O 2 και με αύξηση των «αιωρούμενων» σωματιδίων, του CO 2 και της NH 3 (συνολικής και τοξικής) του νερού και επομένως με συνεχή τάση πιθανότατης εγκαθιδρύσεως δυσμενούς και αφιλόξενου περιβάλλοντος διαβιώσεως των ιχθύων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από την άποψη του επιπέδου της ομοιοστασίας και βέβαια της υγείας τους. Γενικά, η κατάσταση καθίσταται περισσότερο προβλέψιμη και ελεγχόμενη όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής εκμεταλλεύσεως της χορηγούμενης τροφής, όσο μικρότερες είναι οι ποσότητες της μη προσλαμβανόμενης τροφής, καθώς και όσο πιο ορθή και αποτελεσματικότερη είναι η ανανέωση του νερού εκτροφής (Κεφ. 9) Ποιοτική σημασία Γενικά, η ποιοτική σημασία της διατροφής των εκτρεφόμενων ιχθύων αφορά στην αναμφισβήτητη συμμετοχή της στη διαμόρφωση του επιπέδου του συνόλου των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων ιχθύων, αποσκοπώντας όχι μόνο στη σωστή (από την άποψη των θρεπτικών συστατικών και του ενεργειακού περιεχομένου ή φορτίου ή ενεργειακής πυκνότητας), αλλά και στην υγιεινή (αποφυγή μεταφοράς βλαβερών για τον ανθρώπινο οργανισμό ουσιών) διατροφή των καταναλωτών. Στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής τους οι μαζικά παραγόμενοι ιχθύες, ως άμεσης καταναλώσεως τρόφιμα, μπορεί εξαιτίας της διατροφής τους να παρουσιάσουν ελάχιστα αλλά ίσως σημαντικά μειονεκτήματα. Αυτά αφορούν στις περιπτώσεις εκείνες που οι ιχθύες χαρακτηρίζονται είτε από υπερβολική παρουσία περισπλαχνικού λίπους, το οποίο ως μη καταναλώσιμο υλικό αυξάνει την τιμή προμήθειάς τους, είτε από υπερβολική παρουσία ενδομυϊκού λίπους το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι εύκολα αποδεκτό από τους καταναλωτές (όταν π.χ. η οσμή, η γεύση και το άρωμα των ιστών στη διαμόρφωση των οποίων συμβάλλουν οι υπάρχουσες λιποδιαλυτές ενώσεις δεν ταυτίζονται με τα αναμενόμενα από τους καταναλωτές επίπεδα), είτε ακόμη από την επιβλαβή παρουσία στο εδώδιμο τμήμα τους βαρέων μετάλλων, διοξινών, PCBs (πολυχλωριωμένων διφαινυλίων), αντιβιοτικών, διαφόρων χημικών ενώσεων ή ακόμη και ενώσεων που μπορεί να προέρ- 41

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 χονται από τη συμμετοχή στις χορηγούμενες στους ιχθύς τροφές γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών (GMO). Η εμφάνιση υπερβολικής συσσωρεύσεως περισπλαχνικού (περιεντερικού) λίπους, η οποία συνοδεύεται και από κάποιου βαθμού (μικρού ή μεγάλου) εκφυλίσεως του ήπατος (λόγω διαχύσεως μικρών ή μεγάλων ποσοτήτων λίπους στον ηπατικό ιστό), συνήθως προκύπτει από την κατανάλωση ανισόρροπων σιτηρεσίων (τα οποία μπορεί να χαρακτηρίζονται από την παρουσία, κυρίως στα σιτηρέσια σαρκοφάγων ιχθύων, ακατάλληλων, ποσοτικά ή και ποιοτικά, υδατανθράκων ή και υπερβολικών ποσοτήτων λιπαρών ουσιών), σε συνδυασμό ή όχι με τη χορήγηση μη μεταβολιζόμενων υπερβολικών ποσοτήτων τροφών, κυρίως λόγω χαμηλών θερμοκρασιών του νερού εκτροφής. Η εμφανώς υπερβολική διάχυση ενδομυϊκού λίπους (καθοριζόμενη κυρίως από την προβλεπόμενη φυσιολογική λιποπεριεκτικότητα κάθε εκτρεφόμενου είδους) συνήθως προκύπτει από την πέραν του κατάλληλου επιπέδου διατροφής χορήγηση ποσοτήτων τροφής με υψηλό ποσοστό λιπαρών ουσιών (π.χ. σύμπηκτα εξωθήσεως). Η απειλούμενη υποβάθμιση του ποιοτικού επιπέδου των παραγόμενων ιχθύων που χαρακτηρίζει τις καταστάσεις αυτές (οι οποίες δεν αποκλείεται από άγνοια να επιδιώκονται από ορισμένους παραγωγούς, λόγω επιθυμητής επισπεύσεως της χρονικής διάρκειας επιτεύξεως του εμπορεύσιμου βάρους των ιχθύων), μπορεί να οφείλεται είτε σε μειωμένα στον λιπώδη ιστό των ιχθύων ποσοστά υψηλώς πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (κυρίως ΕΡΑ και DHA), είτε σε συνδυασμό ή όχι στην παρουσία, ενδεχομένως υπερβολικών ποσοτήτων, επιβλαβών για τον ανθρώπινο οργανισμό ουσιών (όπως π.χ. διοξινών, ενώσεων Hg, καθώς και PCBs), των οποίων η ποικίλου επιπέδου συσσώρευση (εξαρτάται από την προέλευσή τους) μπορεί να χαρακτηρίζει τα παραγόμενα ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια, η μέγιστη διεθνώς παραγόμενη ποσότητα των οποίων χρησιμοποιείται κατά την κατάρτιση των σιτηρεσίων των ξηρών τροφών, που προορίζονται για τη διατροφή ιχθύων. Τα προαναφερθέντα, σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων των ιχθυάλευρων και της συνεχούς αυξανόμενης τιμής τους, λόγω μειώσεως των φυσικών αποθεμάτων των ιχθύων, έχουν οδηγήσει τις ερευνητικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση διερευνήσεως των δυνατοτήτων ασφαλούς και οικονομικά συμφέρουσας αντικαταστάσεώς τους με ζωοτροφές (κυρίως φυτικής προελεύσεως) αρκούντως πλούσιες σε πρωτεΐνες αφενός και αφετέρου σε κατάλληλης συνθέσεως έλαια. Τονίζεται ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνδυάζουν την επίτευξη όχι μόνο σχετικά χαμηλού κόστους ιχθυοτροφών, αλλά και το «ευ ζην» των εκτρε- 42

15 ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ φόμενων ιχθύων (κυρίως των σαρκοφάγων), το οποίο δεν αμφισβητείται, τουλάχιστον από την άποψη της διατροφής τους, όταν εκτρέφονται με ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, τροφές που προβλέπονται από τη μορφολογία του πεπτικού τους συστήματος και της φυσιολογίας της θρέψεώς τους, λόγω της συγκεκριμένης χημικής συστάσεώς τους, από την άποψη των αμινοξέων, των βιταμινών, των λιπαρών οξέων και των περιεχόμενων ιχνοστοιχείων τους (π.χ. σελήνιο). Από τις δημοσιοποιηθείσες μέχρι την παρούσα περίοδο ενδείξεις, που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των προαναφερθεισών προσπαθειών, μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι η ταυτόχρονη επίτευξη των δύο αυτών στόχων (η παραγωγή ασφαλών για τον καταναλωτή, υψηλού ποιοτικού επιπέδου και χαμηλού κόστους ιχθύων και το «ευ ζην» των παραγόμενων ιχθύων, κατά την περίοδο της εκτροφής τους), προϋποθέτει πληρέστερη γνώση των διεργασιών του μεταβολισμού, από τον οργανισμό των ιχθύων, των φυτικής προελεύσεως πρωτεϊνών (αμινοξέων) και λιπαρών οξέων, σε συνδυασμό με τις πιθανές αλληλεπιδράσεις τους με το ορμονικό σύστημα των ιχθύων (π.χ. επίδραση στον αριθμό των υποδοχέων της αυξητικής ορμόνης των ηπατικών κυττάρων), καθώς και γενικότερα σε συνδυασμό με τις διεργασίες που καθορίζουν τον ρυθμό αναπτύξεως των ιχθύων. Ιδιαίτερη επίσης προσοχή απαιτεί η συμμετοχή, κατά την κατάρτιση των σιτηρεσίων των ιχθύων, γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών, της οποίας η διερεύνηση και πλήρης γνωστοποίηση των επιπτώσεών της στον ανθρώπινο οργανισμό εκτιμάται ότι απαιτεί περίπου δύο δεκαετίες. Σημειώνεται ότι κατά την παρούσα περίοδο θεωρείται μάλλον σαφώς δεδομένη η απροθυμία διοχετεύσεως, στις αγορές των προηγμένων χωρών, ιχθύων διατραφέντων με τροφές που περιέχουν γενετικά τροποποιημένες πρώτες ύλες. Παρόμοιας, θα μπορούσε να πει κανείς, σπουδαιότητας είναι και οι επιφυλάξεις που προκύπτουν για τη διατάραξη της οικολογίας του υδάτινου περιβάλλοντος (ειδικότερα όταν χρησιμοποιούνται οι πλωτοί κλωβοί), όταν στην προσπάθεια αντικαταστάσεως των ιχθυαλεύρων με φυτικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές καταρτίζονται σιτηρέσια με αυξημένο ποσοστό υδατανθράκων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αποβάλλεται από τον οργανισμό των ιχθύων ως μη πεπτόμενη ύλη. Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι η χορήγηση ελαίων φυτικής προελεύσεως αντί ιχθυελαίων προκαλεί μείωση των ποσοστών τους, αλλά και διατάραξη της μεταξύ τους σχέσεως των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων των σειρών του ω 3 (ΕΡΑ, DHA) και ω 6 στους ιστούς των ιχθύων, γεγονός το οποίο μειώνει τη θρεπτική τους αξία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Σημειώνεται 43

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ωστόσο ότι η κατάσταση αυτή είναι αντιστρεπτή, εάν για χρονικές περιόδους της τάξεως των περίπου 5-6 μηνών, πριν από την επίτευξη του εμπορεύσιμου βάρους των ιχθύων, περιληφθούν στα σιτηρέσιά τους ιχθυάλευρα-ιχθυέλαια, αντικαθιστώντας της φυτικής προελεύσεως ζωοτροφές. 44

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1.2.5 ΒΙΟΕΛΛΑΣ (ΣΟΓΕ)

1.2.5 ΒΙΟΕΛΛΑΣ (ΣΟΓΕ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Βιολογικά προϊόντα 2 1.1.1 Έννοια βιολογικών προϊόντων; 2 1.1.2 Πώς τα ξεχωρίζω; 3 1.1.3 Τι πρέπει να προσέξω; 3 1.1.4 Γιατί να τα προτιμήσω; 3 1.1.5 Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων Αθήνα 2006 1 Περιεχόμενα Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων... 1 Α. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Οι καλλιέργειες με βελτιώσεις αγροτικής βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ομάδες ( μέλη λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική χοιροτροφία:

Eλληνική χοιροτροφία: ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Eλληνική χοιροτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οικονομική της παραγωγής γεωργικών προϊόντων Η οικονομική της παραγωγής γεωργικών προϊόντων μελετά την εφαρμογή των αρχών της οικονομικής της παραγωγής στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τελική Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Τροφίμων του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Για το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ: ΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ: ΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής με κύριο στόχο τον περιορισμό της πείνας στον πλανήτη.

Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής με κύριο στόχο τον περιορισμό της πείνας στον πλανήτη. Παγκόσμια ημέρα διατροφής 16 Oκτωβρίου Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, μέρα που το 1945 ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ. Τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Σπουδαστές Κουνάδης Σπυρίδων Κάλτσας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής Μαυρίδης Κωνσταντίνος Καβάλα 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ. Τριμηναία έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015

ΔΗΜΗΤΡΑ. Τριμηναία έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 ΔΗΜΗΤΡΑ Τριμηναία έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 Tριμηνιαία Έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα