ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 ΓΕ Ν Ι Κ Η ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Π Ε Ν Δ Υ ΣΕ Ω Ν Ε Σ Π Α ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 10/12/2014 Αριθ.Πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3466 Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ ΕΥΣΣΑΑΠ: Συντονιστής:Λ. Καντσός, Σ. Ζησοπούλου, Κ. Μητσούλα, Γ. Δημητρέλος, Μ-Χ. Μακρανδρέου, Ι. Κονδύλη, ΕΥΣΕΚΤ: Μ. Θεoδωροπούλου, Ε. Ι. ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ [3 Ο ΜΕΡΟΣ] ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠ/ΠΕΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1Ης ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ TΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 7-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 7. «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» - ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ... 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ/ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ-ΠΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΠΑ/Τ.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Καν. ΕΕ 1301/2013, 1300/2013,1299/2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Καν. ΕΕ 1304/2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κατευθύνσεις που ακολουθούν έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τις Υπηρεσίες που καταρτίζουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου , στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, σε θέματα ποσοτικών στόχων και δεικτών, συμβάλλοντας στη σταδιακή ανάπτυξη ενός Ενιαίου Συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ Αφορούν στα ΕΠ/ΠΕΠ με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ. Εστιάζουν σε θέματα δεικτών αποτελέσματος και πλαισίου επιδόσεων στο πλαίσιο της επίσημης υποβολής των ΕΠ/ΠΕΠ στην Ε. Επιτροπή. Οι οδηγίες αυτές συμπληρώνουν το 1 ο και 2 ο μέρος των οδηγιών για την κατάρτιση του ενιαίου συστήματος δεικτών και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στο Δίαυλο. 2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1Ης ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Τα κυριότερα πορίσματα από την επεξεργασία των δεδομένων της επίσημης υποβολής Ιουλίου 2014 συνοψίζονται ως εξής: Στο πλαίσιο της 1ης επίσημης υποβολής ΕΠ-ΠΕΠ του νέου ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/ΤΣ) έχουν ορισθεί συνολικά 689 ειδικοί στόχοι, οι οποίοι εξειδικεύονται σε 633 δείκτες αποτελέσματος και 890 δείκτες εκροής. Παρατηρούνται ορισμένες ελλείψεις σε τιμές βάσης και στόχου των δεικτών αποτελέσματος που έχουν ορισθεί σε όλα τα ΕΠ/ΠΕΠ του ΕΚΤ/ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, στοιχείο το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και υποκριτήριο εκπλήρωσης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 του ΕΣΠΑ («Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών παρακολούθησης»), για τις οποίες θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να συμπληρωθούν. Στις περιπτώσεις (ως εξαίρεση) όπου συνεχίζουν να υφίστανται ορισμένες ελλείψεις, θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι πληροφορίες κάλυψής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 4. Στο πλαίσιο της επίσημης υποβολής, λαμβάνοντας υπόψιν τις αναλυτικές οδηγίες της ΕΥΣΣΑΑΠ (Απρίλιος 2014), ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τις ΕΥΔ/ΕΔΑ, ώστε για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής: Οι δείκτες αποτελέσματος να περιλαμβάνουν τιμές βάσης και στόχου. Οι τιμές βάσης να μην είναι μηδενικές. Εάν οι τιμές δεικτών αποτελέσματος είναι 0 θα πρέπει να περιλαμβάνεται μία κατ εξαίρεση αιτιολόγηση στην εκ των προτέρων αξιολόγηση. Οι δείκτες εκροών να έχουν τιμές βάσης 0 και σωρρευτικές τιμές στόχου για το Οι κοινοί δείκτες εκροών θα πρέπει να καλύπτουν τις βασικές δράσεις του προγράμματος και η στοχοθεσία θα πρέπει να είναι ρεαλιστική. Το πλαίσιο επίδοσης να περιλαμβάνει τους σχετικούς δείκτες και κυρίως οι τιμές των οροσήμων του 2018 να είναι ρεαλιστικές. Να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση στο πρόσθετο έγγραφο του πλαισίου επίδοσης με λεπτομέρειες στις μεθόδους επιλογής και στοχοθέτησης δεικτών ΠΕ, με τρόπο που θα επιτρέπει στις υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής να αξιολογήσουν την καταλληλότητα και εφικτότητά τους

4 Στα παραρτήματα Ι-V δίνονται στοιχεία αναφορικά με δείκτες αποτελέσματος, κοινούς δείκτες εκροών, καθώς και το σχέδιο δράσης της γενικής αιρεσιμότητας 7. Περαιτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 Επισημαίνεται ότι ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων και όχι για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται από το ΠΕΠ/ΕΠ. Ο δείκτης CO01 αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO03, CO04, CO05, CO28 και CO29, ο οποίος μετράει μοναδιαία τον αριθμό των επιχειρήσεων που ενισχύονται, ανεξάρτητα από τη μορφή χρηματοδότησης (επιχορήγηση, χρηματοδοτικό εργαλείο κλπ.). Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο CO01 θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένας από τους παραπάνω δείκτες. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας, ΤΠΕ). Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο δείκτης CO05 θα πρέπει να χρησιμοποιείται και ο δείκτης CΟ08 για τις νέες θέσεις απασχόλησης. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 Επενδυτική προτεραιότητα 9α: Στο δείκτη εκροής CO35 περιλαμβάνονται τα νηπιαγωγεία, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Οι προϋπολογισμοί έργων που αφορούν στις ανωτέρω δράσεις θα πρέπει να χρεώνονται στο πεδίο παρέμβασης 052 «Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα» και όχι στο πεδίο παρέμβασης 051, όπως ενδεχομένως να έχει προβλεφθεί. Για τις άλλες κοινωνικές υποδομές (ανοιχτές δομές για πρόσφυγες κλπ) θα μπορούσε να δημιουργηθεί ο ειδικός δείκτης εκροής «Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών» με τον οποίο θα μετριέται ο αριθμός των χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες ή και βελτιωμένες κοινωνικές υποδομές. Οι ειδικοί δείκτες εκροών που στην ουσία μετράνε «Αριθμό έργων» (π.χ. «Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται») θα πρέπει να απαλειφθούν και να χρησιμοποιηθεί ο κοινός δείκτης CO36. Επενδυτική προτεραιότητα 9β: Για παρεμβάσεις φυσικής, οικονομικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε υποβαθμισμένες περιοχές, χρησιμοποιείται ένας ή περισσότεροι από τους κοινούς δείκτης εκροής ανάλογα με το είδος της δράσης που θα χρηματοδοτηθεί. Επενδυτική προτεραιότητα 9γ: Χρησιμοποιείται ο δείκτης εκροής CO01 και CO02 και εφόσον σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται και οι δείκτες CO05 και CO08. Ως δείκτης αποτελέσματος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Απασχόληση της Περιφέρειας (ΕΛΣΤΑΤ)

5 Επενδυτική προτεραιότητα 9δ: Για παρεμβάσεις στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, χρησιμοποιείται κατ εξαίρεση ο δείκτης εκροής «Αριθμός έργων CLLD» ο οποίος θα αντικατασταθεί με κατάλληλους δείκτες εκροής ανάλογα με το είδος των δράσεων που θα προταθούν από τις τοπικές στρατηγικές. Ως δείκτης αποτελέσματος, προτείνεται ο «Πληθυσμός που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων». Η τιμή βάσης θα είναι ο πληθυσμός των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 4 του ΠΑΑ ή/και του ΕΤΘΑ. Η τιμή στόχος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να εκτιμηθεί λόγω της φύσης της συγκεκριμένης παρέμβασης και ο δείκτης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχέδιο δράσης για τη σταδιακή κάλυψη των ελλείψεων των δεικτών αποτελέσματος. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) Εφόσον υπάρχει διακριτός Άξονας για ΒΑΑ, κατ εξαίρεση χρησιμοποιείται ο δείκτης εκροής «Αριθμός έργων ΒΑΑ» ο οποίος θα αντικατασταθεί με κατάλληλους δείκτες εκροής ανάλογα με το είδος των δράσεων που θα προταθούν. Ως δείκτης αποτελέσματος προτείνεται ο δείκτης «Πληθυσμός που καλύπτεται από στρατηγικές ΒΑΑ». Η τιμή βάσης θα είναι ο πληθυσμός που κάλυψαν τα ΟΣΑΑ αποκλειστικά για δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση κάθε προγράμματος θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των λοιπών αναλύσεων που απαιτούνται από την εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΑΠ και επαρκής: α. «ανάλυση του κατά πόσον η επιλογή δεικτών αποτελέσματος αντανακλά την επιλογή των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα» (προκειμένου να καλυφθεί το υποκριτήριο 3 του σχεδίου δράσης) και β. «ανάλυση των κριτηρίων ποιότητας κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή των στοιχείων» (βλ. σχετικά σελ. 36 1ου μέρους εγκυκλίου δεικτών), προκειμένου να καλυφθεί το υποκριτήριο 4 του σχεδίου δράσης. Για τη μείωση της επιβάρυνσης των ΕΥΔ/ΕΔΑ προτείνεται στην υποβολή των ΕΠ να διατηρηθεί η κωδικοποίηση των δεικτών που προτάθηκε κατά την 1η υποβολή τους. Οι ΕΥΔ/ΕΔΑ θα πρέπει αμέσως μετά την υποβολή των ΕΠ να κοινοποιήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Ομάδα εργασίας δεικτών (σε μορφή excel) τους πίνακες δεικτών αποτελέσματος, εκροών και Π.Ε. (στα ). Με την επίσημη υποβολή του κάθε ΕΠ/ΠΕΠ, εκτός της έκθεσης εκ των προτέρων αξιολόγησης και του πρόσθετου εγγράφου για το πλαίσιο επιδόσεων, θα πρέπει να επισυνάπτονται και τα 3 other member state documents : - 4 -

6 1. 3σελιδο review όλων των δεικτών του προγράμματος που περιλαμβάνει η τελική υποβολή, από το Σύμβουλο εκ των προτέρων αξιολόγησης, το οποίο θα περιλαμβάνει και επισήμανση των αλλαγών που έγιναν σε σχέση με την αρχική υποβολή. 2. Έγγραφο συνοπτικής παρουσίασης της μεθοδολογίας μέτρησης όλων των δεικτών (κωδικοί, ονομασία, συχνότητα, ορισμοί, πηγές, παραδοχές και μέθοδοι υπολογισμού τιμών βάσης και στόχου, όπου αυτά είναι διαθέσιμα). Οι ορισμοί των κοινών δεικτών εκροών ΕΤΠΑ/ΕΚΤ περιλαμβάνονται στο παράρτημα κατωτέρω. 3. Σχέδιο δράσης κάλυψης ελλείψεων δεικτών αποτελέσματος, σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος. 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ TΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 7- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με την παρακολούθηση δεικτών και την γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος θα απαιτηθεί οι ΕΥΔ/ΕΔΑ να προβλέψουν σχετικούς πόρους τεχνικής βοήθειας (το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια , τα τομεακά και περιφερειακά ΕΠ), κυρίως για ανάπτυξη ικανοτήτων-εκπαίδευση στελεχών ΕΥΔ/ΕΔΑ σε σχετικά ζητήματα, ανάπτυξη/βελτίωση ηλεκτρονικών και μεθοδολογικών εργαλείων, χρηματοδότηση αναγκών διενέργειας πρωτογενών ερευνών και συλλογής στατιστικών στοιχείων, και ανάπτυξη/προσαρμογή συστημάτων παρακολούθησης μεγάλων Δικαιούχων. Στο πλαίσιο αυτό μπορoύν να συνυπολογισθούν σχετικοί πόροι ΕΚΤ-ΕΤΠΑ και να ορισθεί σχετική δράση στην ενότητα 2.Β.1. OP Template δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας με τίτλο Δράσεις εκπλήρωσης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 και ανάπτυξης του ενιαίου συστήματος δεικτών, και ειδικότερα στον κωδικό θέματος προτεραιότητας 121 (Preparation, implementation, monitoring and inspection) του Εφαρμοστικού Κανονισμού ΕΕ 215/ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 7. «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» - ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Λαμβάνοντας υπόψιν τις συμπληρωματικές διευκρινήσεις που ελήφθησαν από τις υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής, σημειώνονται τα εξής: Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε όλοι οι δείκτες εκροών να έχουν τιμές στόχου και οι δείκτες αποτελέσματος να έχουν τις απαραίτητες τιμές βάσης-στόχου. Η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων ελλείψεων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς η ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων δεικτών αποτελέσματος συνδέεται με τις υποχρεώσεις εκπλήρωσης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 και μπορεί πιθανόν να οδηγήσει σε αναστολή ενδιάμεσων πληρωμών κατά την έγκριση ΕΠ στους άξονες με σοβαρές ελλείψεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κάποιοι δείκτες αποτελέσματος έχουν έλλειψη τιμής βάσης ή/και στόχου: 1. Συμπληρώνεται το συνημμένο παράρτημα V (και αποστέλλεται ηλεκτρονικά και στην ΕΥΣΣΑΑΠ), το οποίο θα πρέπει να επισυναφθεί ως other member state document στην - 5 -

7 κατά την υποβολή του ΕΠ, με συμπλήρωση από την ΕΥΔ/ΕΔΑ όπου απαιτείται. Οι επισημάνσεις-οδηγίες που είναι σε κίτρινο πλαίσιο θα πρέπει να διαγραφούν στο τελικό κείμενο. 2. Θα πρέπει να προσδιορίζεται στον πίνακα 25 του προγράμματος (σχέδιο δράσης γενικής αιρεσιμότητας 7-κριτήριο 4) με διακριτές εγγραφές ενεργειών ανά δείκτη: ο κωδικός δείκτη που θα έχει action plan (δηλ. έλλειψη που θα περιλαμβάνεται στο other member state document ανωτέρω), ποιές ενέργειες-διαδικασίες θα ακολουθηθούν για την κάλυψη της έλλειψης και μέχρι πότε θα έχει καλυφθεί. Οι ενέργειες αυτές θα αφορούν μόνο στους δείκτες αποτελέσματος του προγράμματος που παρουσιάζουν ελλείψεις ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ή ΣΤΟΧΟΥ, με προσδιορισμό των αρμόδιων φορέων και χρονοδιαγραμμάτων κάλυψής τους. Η ενέργεια Σταδιακή κάλυψη των ελλείψεων σε τιμές βάσης, στόχου και μεθόδων μέτρησης δεικτών αποτελέσματος του ΠΙΝΑΚΑ 25 που υπήρχε σε προηγούμενη έκδοση του σχεδίου, θα πρέπει να διαγραφεί και να αντικατασταθεί μόνο για τα ΠΕΠ με την ενέργεια: Ενέργειες εξειδίκευσης εθνικών τιμών στόχου-βάσης σε περιφερειακό επίπεδο ΕΥΣΣΑΑΠ-ΕΥΣΕΚΤ, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές και φορείς που τηρούν στατιστικά δεδομένα, με προθεσμία 31/12/2015. Για κάθε δείκτη αποτελέσματος με έλλειψη θα πρέπει να εισάγεται διακριτή ενέργεια στο σχέδιο δράσης της αιρεσιμότητας 7 (πίνακας 25), στο κριτήριο 4 Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών παρακολούθησης που περιλαμβάνει: Θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες. Λαμβάνοντας υπόψιν τον περιορισμό 100 χαρακτήρων της στο συγκεκριμένο πίνακα, σε κάθε ενέργεια θα πρέπει να ορίζεται στη στήλη actions to be taken ο κωδικός δείκτη με έλλειψη, το είδος έλλειψης (τιμή βάσης-στόχου) και οι δράσεις κάλυψης, στήλη Bodies responsible ο φορέας κάλυψης και στη στήλη deadline η προθεσμία ολοκλήρωσης. Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα : Table 25: Actions to fulfil applicable general ex-ante conditionalities General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline (date) Bodies responsible.. 7.Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελεσμάτων 4.Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών παρακολούθησης που περιλαμβάνει: Θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες Δείκτης Τ3115:Κάλυψη τιμής βάσης - στόχου με σχέδιο δράσης, με εξειδίκευση από τον[όνομα φορέα] έρευνας σε περιφ. επίπεδο. Δεκέμβριος 2015 Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ.. σε συνεργασία με τον [όνομα φορέα] Δείκτης Τ3116: Ορισμός τιμής στόχου 2023 με σχέδιο δράσης, από τον Ιούνιος 2015 Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ - 6 -

8 General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline (date) Bodies responsible [ονομασία φορέα πχ υπουργείο που τηρεί δεδομένα] Ενέργειες που δεν απαιτούν αναθέσεις, θα πρέπει να ορίζονται με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 1ο 6μηνο 2015 το αργότερο. Για δείκτες αποτελέσματος οριζόντιου χαρακτήρα που ήδη ορίζονται στο παράρτημα V (μεθοδολογία δειγματοληψίας δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ), η δράση θα συντονισθεί από την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΑΠ 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ο αριθμός των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας δεν θα πρέπει να είναι μεγάλος, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση ενός δείκτη στο Πλαίσιο συνδέεται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Οι απαιτήσεις στοχοθέτησης των δεικτών εκροών και βασικών σταδίων υλοποίησης δεν πρέπει να αντιπροσωπεύουν το σύνολο (ή σχεδόν το σύνολο) του π/υ του ΑΠ. Η στοχοθεσία των οικονομικών δεικτών θα πρέπει να αποτυπώνεται σε επίπεδο κατηγορίας Περιφέρειας και Ταμείου, όπως ισχύει και για τους δείκτες εκροής. Οι οικονομικοί δείκτες συμπεριλαμβάνονται στο set των δεικτών με βάση τους οποίους θα ελεγχθεί η επίτευξη των οροσήμων και των ποσοτικών στόχων το 2019 και το 2023 (αρθρ. 6., Κανονισμός 215/ ). Η μεθοδολογία υπολογισμού των οροσήμων και των ποσοτικών στόχων θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα προκειμένου να κριθεί επαρκής. Ειδικότερα: i. Είναι σκόπιμο να προσδιορίζεται το % επίτευξης του δείκτη εκροών για το 2018 έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η χρήση (ή μη) αντίστοιχου ΒΣΥ. ii. Για τον προσδιορισμό του στόχου των δεικτών εκροών, να χρησιμοποιείται το μοναδιαίο κόστος κατηγοριών παρέμβασης (π.χ. ΕΕΛ, δίκτυο αποχέτευσης, ΧΥΤΥ, δρόμοι, σιδηροδρομικά έργα). iii. Ο προσδιορισμός των στόχων των δεικτών εκροών να βασίζεται σε εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης με βάση εμπειρία , το μέσο χρόνο υλοποίησης των παρεμβάσεων που συνδέονται με τους δείκτες εκροών ή/και στοιχεία της on going Αξιολόγησης σχετικά με το ρυθμό υλοποίησης συναφών πράξεων. iv. Να χρησιμοποιούνται τεκμηριωμένες υποθέσεις εργασίας ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η ακρίβειά τους (Π.χ. ύψος πληθωρισμού, με βάση ποια στοιχεία υπολογίζεται το ύψος του). v. Να απεικονίζεται η άμεση σύνδεση ΒΣΥ και του αντίστοιχου δείκτη εκροής. Να αποτυπώνεται στο μεθοδολογικό έγγραφο η συσχέτιση και κυρίως σε ποσοτικό επίπεδο (π.χ. πόσα ενταγμένα έργα αντιστοιχούν στο δείκτη εκροής). Η χρήση ειδικών δεικτών στο Πλαίσιο Επιδόσεων απαιτεί την προσθήκη συγκεκριμένων στοιχείων που αφορούν την «ταυτότητα» του δείκτη στο μεθοδολογικό έγγραφο (ορισμός, τρόπος μέτρησης, φορέας δεδομένων, συχνότητα μέτρησης, συλλογή αξιόπιστων στοιχείων κ.λ.π.)

9 Για την εξασφάλιση της συνάφειας στο πλέγμα δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων, να χρησιμοποιούνται οι προτεινόμενοι δείκτες από την ΕΑΣ. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τους οικονομικούς δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας πρέπει να σχετίζονται με τη στόχευση των δεικτών εκροών ή/και των ΒΣΥ. Σε σχέση με τους στόχους του οικονομικού δείκτη για το 2018, κρίνεται σημαντικό, το ποσό που θα δηλώνεται ως στόχος να μην είναι χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει με τη χρήση της ενδεικτικής κλείδας που επισυνάπτεται (βλ. σχετικό επισυναπτόμενο φύλλο excel). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού προετοιμάσθηκε σε συνεργασία με την αρχή πληρωμής. Για το στόχο του 2023, το ποσό στόχος δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει από τον πίνακα 18α και τη στήλη e, που αφορά τη συνολική δημόσια δαπάνη για όλη την περίοδο Ο υπολογισμός των δεικτών στο πλαίσιο Επιδόσεων, καθώς και η ανάλυση στον Πίνακα 4:Πλαίσιο Επιδόσεων Αποτύπωση μεριδίου Π/Υ Άξονα Προτεραιότητας, θα πρέπει να γίνει σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και όχι Κοινοτικής Συνδρομής. Οι δείκτες που η τεκμηρίωσή τους περιλαμβάνεται στο Πρόσθετο Έγγραφο για το Πλαίσιο Επιδόσεων πρέπει να είναι αυτοί που περιλαμβάνονται αντίστοιχα στους Πίνακες 6 και 28 του ΕΠ/ΠΕΠ που έχει εισαχθεί στην SFC. Η χρήση του κοινού δείκτη εκροών «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται» (CO01) θα πρέπει να αντικατασταθεί στο Πλαίσιο Επιδόσεων από τους δείκτες ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων: o «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις»(co02). o «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων» (CO03) o «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη» (CO04). o «Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται» (CO05). o «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά (CO28)». o «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην εταιρία (CO29)». Με το δείκτη CO01 μετράται μοναδιαία ο αριθμός των επιχειρήσεων που ενισχύονται, ανεξάρτητα αν αυτές οι επιχειρήσεις έχουν χρηματοδοτηθεί με πάνω από μια από τις προαναφερόμενες μορφή χρηματοδότησης. Η τιμή του δείκτη CO01 δεν προκύπτει αυτόματα μέσα από το ΟΠΣ, όπως των λοιπών δεικτών (CO02,CO03,CO04,CO05,CO28,CO29), αλλά απαιτεί συνδυασμό στοιχείων του ΟΠΣ και του πληροφοριακού συστήματος των κρατικών ενισχύσεων για την παρακολούθηση του. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στη μέτρηση του δείκτη και να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων που έχουν τεθεί στο Πλαίσιο Επιδόσεων. Ακολουθεί βοηθητικός πίνακας υπολογισμού των οικονομικών δεικτών πλαισίου επιδόσεων, ο οποίος αποστέλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνονται τα εξής: Αν εισαχθεί ο πίνακας ακριβώς όπως περιλαμβάνεται στην SFC μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Φύλλο του excel "αυτόματα", ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο σχετικό Φύλλο. Αν ο πίνακας που χρησιμοποιεί η ΕΥΔ/ΕΔΑ δεν είναι της ίδιας μορφής με την, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το το Φύλλο του excel "χειροκίνητα" και να ακολουθηθούν οι οδηγίες που αναφέρονται στο σχετικό Φύλλο. Αν χρησιμοποιείται παλαιότερη έκδοση του microsoft office υπάρχει περίπτωση κάποιες συναρτήσεις να μην λειτουργούν. Σε αυτή την περίπτωση ή για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα με το πλαίσιο επιδόσεων τα αρμόδια στελέχη μπορούν να απευθυνθούν στην κα Κονδύλη Ιουλία στο τηλ ή στο

10 - 9 -

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ/ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ-ΠΕΠ Σε συνέχεια των επαφών της Ομάδας εργασίας του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΥΣΣΑΑΠ με αρμοδίους φορείς-υπηρεσίες, ακολουθεί σχέδιο καταλόγου δεικτών αποτελέσματος ΕΤΠΑ και Ταμ. Συνοχής οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα ΠΕΠ/ΕΠ (υπό συνεχή επικαιροποίηση). Τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς να εξετάζεται εάν εντάσσονται στη λογική της παρέμβασης του κάθε ΕΠ. Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και στοχεύει στην κάλυψη ελλείψεων σε περιπτώσεις όπου η ΕΥΔ/ΕΔΑ δεν έχει εντοπίσει κατάλληλο δείκτη αποτελέσματος. Δεν απαιτείται υποχρεωτικά η τροποποίηση-αντικατάσταση δεικτών αποτελέσματος που ήδη έχουν επιλεγεί στην 1η υποβολή του ΕΠ ή εξετάζονται στην επόμενη. Οι ΕΥΔ θα ενημερωθούν με πρόσθετη οδηγία στις περιπτώσεις συμπληρωματικών στοιχείων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν είναι διαθέσιμη τιμή βάσης ή στόχου σε περιφερειακό επίπεδο αλλά μόνο σε εθνικό, η κάθε ΕΥΔ ΠΕΠ μπορεί να εξετάσει την χρησιμοποίηση της τιμής σε εθνικό επίπεδο, κυρίως για επενδυτικές προτεραιότητες που αφορούν τομεακές πολιτικές (έρευνα, περιβάλλον) με σύνδεση εθνικών υποχρεώσεων (πχ Οδηγίες ΕΕ), συμπεριλαμβάνοτας ωστόσο σχετική αναφορά-τεκμηρίωση στην εκ των προτέρων αξιολόγηση ή στο πρόσθετο συνοπτικό έγγραφο που αναφέρεται η μεθοδολογία μέτρησης κάθε δείκτη. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΠΕ ΠΗΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTAT 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΠ ΠΟΣΟΣΤΟ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΤΕΝΤΕΣ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΚ. ΕΥΡΩ 2Β ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣTON ΠΙΝΑΚΑ 1 ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣTON ΠΙΝΑΚΑ 3 ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTAT: ow.do?dataset=pat_ep_rtot&lang=en ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣTON ΠΙΝΑΚΑ 1 ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ /PORTAL/ESYE/PAGE- THEMES?P_PARAM=A0703&R_PARAM=SEL4 5&Y_PARAM=2011_00&MYTABS=0-10 -

12 Α/Α 5 6 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΗΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΠ ΕΚ. ΕΥΡΩ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣTON ΠΙΝΑΚΑ 1 ΚΑΤΩΤΕΡΩ /PORTAL/ESYE/PAGE- THEMES?P_PARAM=A0703&R_PARAM=SEL4 5&Y_PARAM=2011_00&MYTABS=0 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ * ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚ. ΕΥΡΩ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Σ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ RIS3 ΤΗΣ. ΚΑΘΕ ΠΕΠ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΘΡΟΙΣΕΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΥ EXCEL ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΛΑΔΟΙ» ΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ. 7 8 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ /PORTAL/ESYE/PAGE- THEMES?P_PARAM=A0703&R_PARAM=SEL4 5&Y_PARAM=2011_00&MYTABS=0 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ DAE2020 SCOREBOARD ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 MBPS 9 ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100MBPS ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 2 ΝΑΙ ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΛ NGA BROADBAND COVERAGE/AVAILABILITY HTTPS://EC.EUROPA.EU/DIGITAL- AGENDA/EN/SCOREBOARD/GREECE ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2013): 27% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ [ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 2014] ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2020): 100% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ -ΜΕ ΒΑΣΗ DAE2020 SCOREBOARD

13 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΗΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΠ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ data.eu/charts/country-ranking-table-on-athematic-group-ofindicators#chart={%22indicatorgroup%22:%22ict-skills%22,%22refarea%22:%22hr%22,%22timeperiod%22:%222013%22} https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/scoreboard/greece ΒΛ SHARE OF FIXED BROADBAND SUBSCRIPTIONS >= 100MBPS -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2014): 0% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2020): 50% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 10 ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΚΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/28/EC) ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ : 13,83 ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ: 2012 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: 20 ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΚΑ ΕΣΔΕΑ (ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ) ΤΡΙΕΤΗΣ KTOE 4 ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ : 69,76 ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ: 2013 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: 902,1 ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 12 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΕΔΕ ΥΠΕΚΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΔΕ ΕΤΗΣΙΑ TONOI ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2 4, 5, 6, 7 ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ TIMH ΒΑΣΗΣ: ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ:2012 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΔΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ , Η ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΔΕ ΤΟ 2012 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΙΝΟΣ Σ ΕΚΡΟΩΝ ΕΤΠΑ-ΤΣ (CO34)

14 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α, Β ΚΑΙ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΠΟΣΟΤΙΚΗ) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 16 ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ ΠΗΓΗ ΥΠΕΚΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ/ΕΥΔ ΕΠΕΡΑΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΕΚΑ /ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 6Β ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ ΝΑΙ ΔΙΕΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 6Β ΝΑΙ ΔΙΕΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 6Β ΝΑΙ [6ΕΤΗΣ] ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 6 ΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΠ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ Σ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 2014 TIMH ΒΑΣΗΣ:87,1 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ:100 ΑΠΟΤΕΛΕΙ EUROSTAT, ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΟΣΑ/EURΟSTAT ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ EUROSTAT ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 2014 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ): 46% ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ): 52% ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΕ Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΘΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΣΥΛΛΕΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΔΕΥΑ/ΔΕΥΑ/ΕΥΔΑΠ/ΔΕΥΑΘ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:70,60% ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 2014 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ :100% ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 2014 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: ΚΛΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΕΓΓΕΝΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ & ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ) ΥΠΕΚΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΕΠΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 6Α ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:15% ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ:2011 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ:26%

15 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΡΟΠΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΑΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΚΛΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΕΓΓΕΝΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ & ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ) ΠΗΓΗ ΥΠΕΚΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΕΚΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΣΑ) ΠΟΣΟΣΤΟ (ΕΠΙ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΑ ΠΟΥ ΠΑΡΗΧΘΗ ΤΟ 1995) ΠΟΣΟΣΤΟ (ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΑ) ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 6Α 6Α ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΠ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ) ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:20% ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ:2010 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ:76% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΑ (ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ) ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΑ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:15% ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ:2011 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ:26% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:14% ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ:2011 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ:34% 21 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩ Ν) ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ [ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ] ΥΠΕΚΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΕΚΑ/ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) 6Α ΝΑΙ ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/43, ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ REPORTING ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ,ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 3 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ) ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (1 ο ΜΕΡΟΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (1 ο ΜΕΡΟΣ) Γ ΕΝ ΙΚΗ ΓΡ ΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ ΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29.04.2014 Αριθ.Πρωτ.20109 ΕΥΣΣΑΑΠ 1422

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα