ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 ΓΕ Ν Ι Κ Η ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Π Ε Ν Δ Υ ΣΕ Ω Ν Ε Σ Π Α ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 10/12/2014 Αριθ.Πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3466 Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ ΕΥΣΣΑΑΠ: Συντονιστής:Λ. Καντσός, Σ. Ζησοπούλου, Κ. Μητσούλα, Γ. Δημητρέλος, Μ-Χ. Μακρανδρέου, Ι. Κονδύλη, ΕΥΣΕΚΤ: Μ. Θεoδωροπούλου, Ε. Ι. ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ [3 Ο ΜΕΡΟΣ] ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠ/ΠΕΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1Ης ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ TΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 7-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 7. «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» - ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ... 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ/ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ-ΠΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΠΑ/Τ.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Καν. ΕΕ 1301/2013, 1300/2013,1299/2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Καν. ΕΕ 1304/2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κατευθύνσεις που ακολουθούν έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τις Υπηρεσίες που καταρτίζουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου , στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, σε θέματα ποσοτικών στόχων και δεικτών, συμβάλλοντας στη σταδιακή ανάπτυξη ενός Ενιαίου Συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ Αφορούν στα ΕΠ/ΠΕΠ με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ. Εστιάζουν σε θέματα δεικτών αποτελέσματος και πλαισίου επιδόσεων στο πλαίσιο της επίσημης υποβολής των ΕΠ/ΠΕΠ στην Ε. Επιτροπή. Οι οδηγίες αυτές συμπληρώνουν το 1 ο και 2 ο μέρος των οδηγιών για την κατάρτιση του ενιαίου συστήματος δεικτών και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στο Δίαυλο. 2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1Ης ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Τα κυριότερα πορίσματα από την επεξεργασία των δεδομένων της επίσημης υποβολής Ιουλίου 2014 συνοψίζονται ως εξής: Στο πλαίσιο της 1ης επίσημης υποβολής ΕΠ-ΠΕΠ του νέου ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/ΤΣ) έχουν ορισθεί συνολικά 689 ειδικοί στόχοι, οι οποίοι εξειδικεύονται σε 633 δείκτες αποτελέσματος και 890 δείκτες εκροής. Παρατηρούνται ορισμένες ελλείψεις σε τιμές βάσης και στόχου των δεικτών αποτελέσματος που έχουν ορισθεί σε όλα τα ΕΠ/ΠΕΠ του ΕΚΤ/ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, στοιχείο το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και υποκριτήριο εκπλήρωσης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 του ΕΣΠΑ («Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών παρακολούθησης»), για τις οποίες θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να συμπληρωθούν. Στις περιπτώσεις (ως εξαίρεση) όπου συνεχίζουν να υφίστανται ορισμένες ελλείψεις, θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι πληροφορίες κάλυψής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 4. Στο πλαίσιο της επίσημης υποβολής, λαμβάνοντας υπόψιν τις αναλυτικές οδηγίες της ΕΥΣΣΑΑΠ (Απρίλιος 2014), ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τις ΕΥΔ/ΕΔΑ, ώστε για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής: Οι δείκτες αποτελέσματος να περιλαμβάνουν τιμές βάσης και στόχου. Οι τιμές βάσης να μην είναι μηδενικές. Εάν οι τιμές δεικτών αποτελέσματος είναι 0 θα πρέπει να περιλαμβάνεται μία κατ εξαίρεση αιτιολόγηση στην εκ των προτέρων αξιολόγηση. Οι δείκτες εκροών να έχουν τιμές βάσης 0 και σωρρευτικές τιμές στόχου για το Οι κοινοί δείκτες εκροών θα πρέπει να καλύπτουν τις βασικές δράσεις του προγράμματος και η στοχοθεσία θα πρέπει να είναι ρεαλιστική. Το πλαίσιο επίδοσης να περιλαμβάνει τους σχετικούς δείκτες και κυρίως οι τιμές των οροσήμων του 2018 να είναι ρεαλιστικές. Να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση στο πρόσθετο έγγραφο του πλαισίου επίδοσης με λεπτομέρειες στις μεθόδους επιλογής και στοχοθέτησης δεικτών ΠΕ, με τρόπο που θα επιτρέπει στις υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής να αξιολογήσουν την καταλληλότητα και εφικτότητά τους

4 Στα παραρτήματα Ι-V δίνονται στοιχεία αναφορικά με δείκτες αποτελέσματος, κοινούς δείκτες εκροών, καθώς και το σχέδιο δράσης της γενικής αιρεσιμότητας 7. Περαιτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 Επισημαίνεται ότι ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων και όχι για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται από το ΠΕΠ/ΕΠ. Ο δείκτης CO01 αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO03, CO04, CO05, CO28 και CO29, ο οποίος μετράει μοναδιαία τον αριθμό των επιχειρήσεων που ενισχύονται, ανεξάρτητα από τη μορφή χρηματοδότησης (επιχορήγηση, χρηματοδοτικό εργαλείο κλπ.). Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο CO01 θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένας από τους παραπάνω δείκτες. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας, ΤΠΕ). Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο δείκτης CO05 θα πρέπει να χρησιμοποιείται και ο δείκτης CΟ08 για τις νέες θέσεις απασχόλησης. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 Επενδυτική προτεραιότητα 9α: Στο δείκτη εκροής CO35 περιλαμβάνονται τα νηπιαγωγεία, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Οι προϋπολογισμοί έργων που αφορούν στις ανωτέρω δράσεις θα πρέπει να χρεώνονται στο πεδίο παρέμβασης 052 «Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα» και όχι στο πεδίο παρέμβασης 051, όπως ενδεχομένως να έχει προβλεφθεί. Για τις άλλες κοινωνικές υποδομές (ανοιχτές δομές για πρόσφυγες κλπ) θα μπορούσε να δημιουργηθεί ο ειδικός δείκτης εκροής «Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών» με τον οποίο θα μετριέται ο αριθμός των χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες ή και βελτιωμένες κοινωνικές υποδομές. Οι ειδικοί δείκτες εκροών που στην ουσία μετράνε «Αριθμό έργων» (π.χ. «Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται») θα πρέπει να απαλειφθούν και να χρησιμοποιηθεί ο κοινός δείκτης CO36. Επενδυτική προτεραιότητα 9β: Για παρεμβάσεις φυσικής, οικονομικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε υποβαθμισμένες περιοχές, χρησιμοποιείται ένας ή περισσότεροι από τους κοινούς δείκτης εκροής ανάλογα με το είδος της δράσης που θα χρηματοδοτηθεί. Επενδυτική προτεραιότητα 9γ: Χρησιμοποιείται ο δείκτης εκροής CO01 και CO02 και εφόσον σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται και οι δείκτες CO05 και CO08. Ως δείκτης αποτελέσματος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Απασχόληση της Περιφέρειας (ΕΛΣΤΑΤ)

5 Επενδυτική προτεραιότητα 9δ: Για παρεμβάσεις στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, χρησιμοποιείται κατ εξαίρεση ο δείκτης εκροής «Αριθμός έργων CLLD» ο οποίος θα αντικατασταθεί με κατάλληλους δείκτες εκροής ανάλογα με το είδος των δράσεων που θα προταθούν από τις τοπικές στρατηγικές. Ως δείκτης αποτελέσματος, προτείνεται ο «Πληθυσμός που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων». Η τιμή βάσης θα είναι ο πληθυσμός των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 4 του ΠΑΑ ή/και του ΕΤΘΑ. Η τιμή στόχος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να εκτιμηθεί λόγω της φύσης της συγκεκριμένης παρέμβασης και ο δείκτης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχέδιο δράσης για τη σταδιακή κάλυψη των ελλείψεων των δεικτών αποτελέσματος. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) Εφόσον υπάρχει διακριτός Άξονας για ΒΑΑ, κατ εξαίρεση χρησιμοποιείται ο δείκτης εκροής «Αριθμός έργων ΒΑΑ» ο οποίος θα αντικατασταθεί με κατάλληλους δείκτες εκροής ανάλογα με το είδος των δράσεων που θα προταθούν. Ως δείκτης αποτελέσματος προτείνεται ο δείκτης «Πληθυσμός που καλύπτεται από στρατηγικές ΒΑΑ». Η τιμή βάσης θα είναι ο πληθυσμός που κάλυψαν τα ΟΣΑΑ αποκλειστικά για δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση κάθε προγράμματος θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των λοιπών αναλύσεων που απαιτούνται από την εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΑΠ και επαρκής: α. «ανάλυση του κατά πόσον η επιλογή δεικτών αποτελέσματος αντανακλά την επιλογή των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα» (προκειμένου να καλυφθεί το υποκριτήριο 3 του σχεδίου δράσης) και β. «ανάλυση των κριτηρίων ποιότητας κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή των στοιχείων» (βλ. σχετικά σελ. 36 1ου μέρους εγκυκλίου δεικτών), προκειμένου να καλυφθεί το υποκριτήριο 4 του σχεδίου δράσης. Για τη μείωση της επιβάρυνσης των ΕΥΔ/ΕΔΑ προτείνεται στην υποβολή των ΕΠ να διατηρηθεί η κωδικοποίηση των δεικτών που προτάθηκε κατά την 1η υποβολή τους. Οι ΕΥΔ/ΕΔΑ θα πρέπει αμέσως μετά την υποβολή των ΕΠ να κοινοποιήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Ομάδα εργασίας δεικτών (σε μορφή excel) τους πίνακες δεικτών αποτελέσματος, εκροών και Π.Ε. (στα ). Με την επίσημη υποβολή του κάθε ΕΠ/ΠΕΠ, εκτός της έκθεσης εκ των προτέρων αξιολόγησης και του πρόσθετου εγγράφου για το πλαίσιο επιδόσεων, θα πρέπει να επισυνάπτονται και τα 3 other member state documents : - 4 -

6 1. 3σελιδο review όλων των δεικτών του προγράμματος που περιλαμβάνει η τελική υποβολή, από το Σύμβουλο εκ των προτέρων αξιολόγησης, το οποίο θα περιλαμβάνει και επισήμανση των αλλαγών που έγιναν σε σχέση με την αρχική υποβολή. 2. Έγγραφο συνοπτικής παρουσίασης της μεθοδολογίας μέτρησης όλων των δεικτών (κωδικοί, ονομασία, συχνότητα, ορισμοί, πηγές, παραδοχές και μέθοδοι υπολογισμού τιμών βάσης και στόχου, όπου αυτά είναι διαθέσιμα). Οι ορισμοί των κοινών δεικτών εκροών ΕΤΠΑ/ΕΚΤ περιλαμβάνονται στο παράρτημα κατωτέρω. 3. Σχέδιο δράσης κάλυψης ελλείψεων δεικτών αποτελέσματος, σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος. 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ TΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 7- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με την παρακολούθηση δεικτών και την γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος θα απαιτηθεί οι ΕΥΔ/ΕΔΑ να προβλέψουν σχετικούς πόρους τεχνικής βοήθειας (το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια , τα τομεακά και περιφερειακά ΕΠ), κυρίως για ανάπτυξη ικανοτήτων-εκπαίδευση στελεχών ΕΥΔ/ΕΔΑ σε σχετικά ζητήματα, ανάπτυξη/βελτίωση ηλεκτρονικών και μεθοδολογικών εργαλείων, χρηματοδότηση αναγκών διενέργειας πρωτογενών ερευνών και συλλογής στατιστικών στοιχείων, και ανάπτυξη/προσαρμογή συστημάτων παρακολούθησης μεγάλων Δικαιούχων. Στο πλαίσιο αυτό μπορoύν να συνυπολογισθούν σχετικοί πόροι ΕΚΤ-ΕΤΠΑ και να ορισθεί σχετική δράση στην ενότητα 2.Β.1. OP Template δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας με τίτλο Δράσεις εκπλήρωσης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 και ανάπτυξης του ενιαίου συστήματος δεικτών, και ειδικότερα στον κωδικό θέματος προτεραιότητας 121 (Preparation, implementation, monitoring and inspection) του Εφαρμοστικού Κανονισμού ΕΕ 215/ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 7. «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» - ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Λαμβάνοντας υπόψιν τις συμπληρωματικές διευκρινήσεις που ελήφθησαν από τις υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής, σημειώνονται τα εξής: Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε όλοι οι δείκτες εκροών να έχουν τιμές στόχου και οι δείκτες αποτελέσματος να έχουν τις απαραίτητες τιμές βάσης-στόχου. Η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων ελλείψεων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς η ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων δεικτών αποτελέσματος συνδέεται με τις υποχρεώσεις εκπλήρωσης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 και μπορεί πιθανόν να οδηγήσει σε αναστολή ενδιάμεσων πληρωμών κατά την έγκριση ΕΠ στους άξονες με σοβαρές ελλείψεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κάποιοι δείκτες αποτελέσματος έχουν έλλειψη τιμής βάσης ή/και στόχου: 1. Συμπληρώνεται το συνημμένο παράρτημα V (και αποστέλλεται ηλεκτρονικά και στην ΕΥΣΣΑΑΠ), το οποίο θα πρέπει να επισυναφθεί ως other member state document στην - 5 -

7 κατά την υποβολή του ΕΠ, με συμπλήρωση από την ΕΥΔ/ΕΔΑ όπου απαιτείται. Οι επισημάνσεις-οδηγίες που είναι σε κίτρινο πλαίσιο θα πρέπει να διαγραφούν στο τελικό κείμενο. 2. Θα πρέπει να προσδιορίζεται στον πίνακα 25 του προγράμματος (σχέδιο δράσης γενικής αιρεσιμότητας 7-κριτήριο 4) με διακριτές εγγραφές ενεργειών ανά δείκτη: ο κωδικός δείκτη που θα έχει action plan (δηλ. έλλειψη που θα περιλαμβάνεται στο other member state document ανωτέρω), ποιές ενέργειες-διαδικασίες θα ακολουθηθούν για την κάλυψη της έλλειψης και μέχρι πότε θα έχει καλυφθεί. Οι ενέργειες αυτές θα αφορούν μόνο στους δείκτες αποτελέσματος του προγράμματος που παρουσιάζουν ελλείψεις ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ή ΣΤΟΧΟΥ, με προσδιορισμό των αρμόδιων φορέων και χρονοδιαγραμμάτων κάλυψής τους. Η ενέργεια Σταδιακή κάλυψη των ελλείψεων σε τιμές βάσης, στόχου και μεθόδων μέτρησης δεικτών αποτελέσματος του ΠΙΝΑΚΑ 25 που υπήρχε σε προηγούμενη έκδοση του σχεδίου, θα πρέπει να διαγραφεί και να αντικατασταθεί μόνο για τα ΠΕΠ με την ενέργεια: Ενέργειες εξειδίκευσης εθνικών τιμών στόχου-βάσης σε περιφερειακό επίπεδο ΕΥΣΣΑΑΠ-ΕΥΣΕΚΤ, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές και φορείς που τηρούν στατιστικά δεδομένα, με προθεσμία 31/12/2015. Για κάθε δείκτη αποτελέσματος με έλλειψη θα πρέπει να εισάγεται διακριτή ενέργεια στο σχέδιο δράσης της αιρεσιμότητας 7 (πίνακας 25), στο κριτήριο 4 Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών παρακολούθησης που περιλαμβάνει: Θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες. Λαμβάνοντας υπόψιν τον περιορισμό 100 χαρακτήρων της στο συγκεκριμένο πίνακα, σε κάθε ενέργεια θα πρέπει να ορίζεται στη στήλη actions to be taken ο κωδικός δείκτη με έλλειψη, το είδος έλλειψης (τιμή βάσης-στόχου) και οι δράσεις κάλυψης, στήλη Bodies responsible ο φορέας κάλυψης και στη στήλη deadline η προθεσμία ολοκλήρωσης. Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα : Table 25: Actions to fulfil applicable general ex-ante conditionalities General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline (date) Bodies responsible.. 7.Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελεσμάτων 4.Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών παρακολούθησης που περιλαμβάνει: Θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες Δείκτης Τ3115:Κάλυψη τιμής βάσης - στόχου με σχέδιο δράσης, με εξειδίκευση από τον[όνομα φορέα] έρευνας σε περιφ. επίπεδο. Δεκέμβριος 2015 Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ.. σε συνεργασία με τον [όνομα φορέα] Δείκτης Τ3116: Ορισμός τιμής στόχου 2023 με σχέδιο δράσης, από τον Ιούνιος 2015 Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ - 6 -

8 General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline (date) Bodies responsible [ονομασία φορέα πχ υπουργείο που τηρεί δεδομένα] Ενέργειες που δεν απαιτούν αναθέσεις, θα πρέπει να ορίζονται με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 1ο 6μηνο 2015 το αργότερο. Για δείκτες αποτελέσματος οριζόντιου χαρακτήρα που ήδη ορίζονται στο παράρτημα V (μεθοδολογία δειγματοληψίας δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ), η δράση θα συντονισθεί από την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΑΠ 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ο αριθμός των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας δεν θα πρέπει να είναι μεγάλος, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση ενός δείκτη στο Πλαίσιο συνδέεται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Οι απαιτήσεις στοχοθέτησης των δεικτών εκροών και βασικών σταδίων υλοποίησης δεν πρέπει να αντιπροσωπεύουν το σύνολο (ή σχεδόν το σύνολο) του π/υ του ΑΠ. Η στοχοθεσία των οικονομικών δεικτών θα πρέπει να αποτυπώνεται σε επίπεδο κατηγορίας Περιφέρειας και Ταμείου, όπως ισχύει και για τους δείκτες εκροής. Οι οικονομικοί δείκτες συμπεριλαμβάνονται στο set των δεικτών με βάση τους οποίους θα ελεγχθεί η επίτευξη των οροσήμων και των ποσοτικών στόχων το 2019 και το 2023 (αρθρ. 6., Κανονισμός 215/ ). Η μεθοδολογία υπολογισμού των οροσήμων και των ποσοτικών στόχων θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα προκειμένου να κριθεί επαρκής. Ειδικότερα: i. Είναι σκόπιμο να προσδιορίζεται το % επίτευξης του δείκτη εκροών για το 2018 έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η χρήση (ή μη) αντίστοιχου ΒΣΥ. ii. Για τον προσδιορισμό του στόχου των δεικτών εκροών, να χρησιμοποιείται το μοναδιαίο κόστος κατηγοριών παρέμβασης (π.χ. ΕΕΛ, δίκτυο αποχέτευσης, ΧΥΤΥ, δρόμοι, σιδηροδρομικά έργα). iii. Ο προσδιορισμός των στόχων των δεικτών εκροών να βασίζεται σε εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης με βάση εμπειρία , το μέσο χρόνο υλοποίησης των παρεμβάσεων που συνδέονται με τους δείκτες εκροών ή/και στοιχεία της on going Αξιολόγησης σχετικά με το ρυθμό υλοποίησης συναφών πράξεων. iv. Να χρησιμοποιούνται τεκμηριωμένες υποθέσεις εργασίας ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η ακρίβειά τους (Π.χ. ύψος πληθωρισμού, με βάση ποια στοιχεία υπολογίζεται το ύψος του). v. Να απεικονίζεται η άμεση σύνδεση ΒΣΥ και του αντίστοιχου δείκτη εκροής. Να αποτυπώνεται στο μεθοδολογικό έγγραφο η συσχέτιση και κυρίως σε ποσοτικό επίπεδο (π.χ. πόσα ενταγμένα έργα αντιστοιχούν στο δείκτη εκροής). Η χρήση ειδικών δεικτών στο Πλαίσιο Επιδόσεων απαιτεί την προσθήκη συγκεκριμένων στοιχείων που αφορούν την «ταυτότητα» του δείκτη στο μεθοδολογικό έγγραφο (ορισμός, τρόπος μέτρησης, φορέας δεδομένων, συχνότητα μέτρησης, συλλογή αξιόπιστων στοιχείων κ.λ.π.)

9 Για την εξασφάλιση της συνάφειας στο πλέγμα δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων, να χρησιμοποιούνται οι προτεινόμενοι δείκτες από την ΕΑΣ. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τους οικονομικούς δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας πρέπει να σχετίζονται με τη στόχευση των δεικτών εκροών ή/και των ΒΣΥ. Σε σχέση με τους στόχους του οικονομικού δείκτη για το 2018, κρίνεται σημαντικό, το ποσό που θα δηλώνεται ως στόχος να μην είναι χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει με τη χρήση της ενδεικτικής κλείδας που επισυνάπτεται (βλ. σχετικό επισυναπτόμενο φύλλο excel). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού προετοιμάσθηκε σε συνεργασία με την αρχή πληρωμής. Για το στόχο του 2023, το ποσό στόχος δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει από τον πίνακα 18α και τη στήλη e, που αφορά τη συνολική δημόσια δαπάνη για όλη την περίοδο Ο υπολογισμός των δεικτών στο πλαίσιο Επιδόσεων, καθώς και η ανάλυση στον Πίνακα 4:Πλαίσιο Επιδόσεων Αποτύπωση μεριδίου Π/Υ Άξονα Προτεραιότητας, θα πρέπει να γίνει σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και όχι Κοινοτικής Συνδρομής. Οι δείκτες που η τεκμηρίωσή τους περιλαμβάνεται στο Πρόσθετο Έγγραφο για το Πλαίσιο Επιδόσεων πρέπει να είναι αυτοί που περιλαμβάνονται αντίστοιχα στους Πίνακες 6 και 28 του ΕΠ/ΠΕΠ που έχει εισαχθεί στην SFC. Η χρήση του κοινού δείκτη εκροών «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται» (CO01) θα πρέπει να αντικατασταθεί στο Πλαίσιο Επιδόσεων από τους δείκτες ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων: o «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις»(co02). o «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων» (CO03) o «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη» (CO04). o «Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται» (CO05). o «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά (CO28)». o «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην εταιρία (CO29)». Με το δείκτη CO01 μετράται μοναδιαία ο αριθμός των επιχειρήσεων που ενισχύονται, ανεξάρτητα αν αυτές οι επιχειρήσεις έχουν χρηματοδοτηθεί με πάνω από μια από τις προαναφερόμενες μορφή χρηματοδότησης. Η τιμή του δείκτη CO01 δεν προκύπτει αυτόματα μέσα από το ΟΠΣ, όπως των λοιπών δεικτών (CO02,CO03,CO04,CO05,CO28,CO29), αλλά απαιτεί συνδυασμό στοιχείων του ΟΠΣ και του πληροφοριακού συστήματος των κρατικών ενισχύσεων για την παρακολούθηση του. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στη μέτρηση του δείκτη και να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων που έχουν τεθεί στο Πλαίσιο Επιδόσεων. Ακολουθεί βοηθητικός πίνακας υπολογισμού των οικονομικών δεικτών πλαισίου επιδόσεων, ο οποίος αποστέλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνονται τα εξής: Αν εισαχθεί ο πίνακας ακριβώς όπως περιλαμβάνεται στην SFC μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Φύλλο του excel "αυτόματα", ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο σχετικό Φύλλο. Αν ο πίνακας που χρησιμοποιεί η ΕΥΔ/ΕΔΑ δεν είναι της ίδιας μορφής με την, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το το Φύλλο του excel "χειροκίνητα" και να ακολουθηθούν οι οδηγίες που αναφέρονται στο σχετικό Φύλλο. Αν χρησιμοποιείται παλαιότερη έκδοση του microsoft office υπάρχει περίπτωση κάποιες συναρτήσεις να μην λειτουργούν. Σε αυτή την περίπτωση ή για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα με το πλαίσιο επιδόσεων τα αρμόδια στελέχη μπορούν να απευθυνθούν στην κα Κονδύλη Ιουλία στο τηλ ή στο

10 - 9 -

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ/ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ-ΠΕΠ Σε συνέχεια των επαφών της Ομάδας εργασίας του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΥΣΣΑΑΠ με αρμοδίους φορείς-υπηρεσίες, ακολουθεί σχέδιο καταλόγου δεικτών αποτελέσματος ΕΤΠΑ και Ταμ. Συνοχής οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα ΠΕΠ/ΕΠ (υπό συνεχή επικαιροποίηση). Τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς να εξετάζεται εάν εντάσσονται στη λογική της παρέμβασης του κάθε ΕΠ. Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και στοχεύει στην κάλυψη ελλείψεων σε περιπτώσεις όπου η ΕΥΔ/ΕΔΑ δεν έχει εντοπίσει κατάλληλο δείκτη αποτελέσματος. Δεν απαιτείται υποχρεωτικά η τροποποίηση-αντικατάσταση δεικτών αποτελέσματος που ήδη έχουν επιλεγεί στην 1η υποβολή του ΕΠ ή εξετάζονται στην επόμενη. Οι ΕΥΔ θα ενημερωθούν με πρόσθετη οδηγία στις περιπτώσεις συμπληρωματικών στοιχείων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν είναι διαθέσιμη τιμή βάσης ή στόχου σε περιφερειακό επίπεδο αλλά μόνο σε εθνικό, η κάθε ΕΥΔ ΠΕΠ μπορεί να εξετάσει την χρησιμοποίηση της τιμής σε εθνικό επίπεδο, κυρίως για επενδυτικές προτεραιότητες που αφορούν τομεακές πολιτικές (έρευνα, περιβάλλον) με σύνδεση εθνικών υποχρεώσεων (πχ Οδηγίες ΕΕ), συμπεριλαμβάνοτας ωστόσο σχετική αναφορά-τεκμηρίωση στην εκ των προτέρων αξιολόγηση ή στο πρόσθετο συνοπτικό έγγραφο που αναφέρεται η μεθοδολογία μέτρησης κάθε δείκτη. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΠΕ ΠΗΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTAT 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΠ ΠΟΣΟΣΤΟ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΤΕΝΤΕΣ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΚ. ΕΥΡΩ 2Β ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣTON ΠΙΝΑΚΑ 1 ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣTON ΠΙΝΑΚΑ 3 ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTAT: ow.do?dataset=pat_ep_rtot&lang=en ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣTON ΠΙΝΑΚΑ 1 ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ /PORTAL/ESYE/PAGE- THEMES?P_PARAM=A0703&R_PARAM=SEL4 5&Y_PARAM=2011_00&MYTABS=0-10 -

12 Α/Α 5 6 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΗΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΠ ΕΚ. ΕΥΡΩ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣTON ΠΙΝΑΚΑ 1 ΚΑΤΩΤΕΡΩ /PORTAL/ESYE/PAGE- THEMES?P_PARAM=A0703&R_PARAM=SEL4 5&Y_PARAM=2011_00&MYTABS=0 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ * ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚ. ΕΥΡΩ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Σ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ RIS3 ΤΗΣ. ΚΑΘΕ ΠΕΠ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΘΡΟΙΣΕΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΥ EXCEL ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΛΑΔΟΙ» ΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ. 7 8 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ /PORTAL/ESYE/PAGE- THEMES?P_PARAM=A0703&R_PARAM=SEL4 5&Y_PARAM=2011_00&MYTABS=0 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ DAE2020 SCOREBOARD ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 MBPS 9 ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100MBPS ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 2 ΝΑΙ ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΛ NGA BROADBAND COVERAGE/AVAILABILITY HTTPS://EC.EUROPA.EU/DIGITAL- AGENDA/EN/SCOREBOARD/GREECE ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2013): 27% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ [ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 2014] ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2020): 100% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ -ΜΕ ΒΑΣΗ DAE2020 SCOREBOARD

13 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΗΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΠ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ data.eu/charts/country-ranking-table-on-athematic-group-ofindicators#chart={%22indicatorgroup%22:%22ict-skills%22,%22refarea%22:%22hr%22,%22timeperiod%22:%222013%22} https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/scoreboard/greece ΒΛ SHARE OF FIXED BROADBAND SUBSCRIPTIONS >= 100MBPS -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2014): 0% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2020): 50% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 10 ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΚΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/28/EC) ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ : 13,83 ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ: 2012 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: 20 ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΚΑ ΕΣΔΕΑ (ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ) ΤΡΙΕΤΗΣ KTOE 4 ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ : 69,76 ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ: 2013 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: 902,1 ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 12 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΕΔΕ ΥΠΕΚΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΔΕ ΕΤΗΣΙΑ TONOI ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2 4, 5, 6, 7 ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ TIMH ΒΑΣΗΣ: ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ:2012 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΔΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ , Η ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΔΕ ΤΟ 2012 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΙΝΟΣ Σ ΕΚΡΟΩΝ ΕΤΠΑ-ΤΣ (CO34)

14 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α, Β ΚΑΙ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΠΟΣΟΤΙΚΗ) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 16 ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ ΠΗΓΗ ΥΠΕΚΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ/ΕΥΔ ΕΠΕΡΑΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΕΚΑ /ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 6Β ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ ΝΑΙ ΔΙΕΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 6Β ΝΑΙ ΔΙΕΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 6Β ΝΑΙ [6ΕΤΗΣ] ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 6 ΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΠ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ Σ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 2014 TIMH ΒΑΣΗΣ:87,1 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ:100 ΑΠΟΤΕΛΕΙ EUROSTAT, ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΟΣΑ/EURΟSTAT ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ EUROSTAT ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 2014 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ): 46% ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ): 52% ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΕ Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΘΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΣΥΛΛΕΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΔΕΥΑ/ΔΕΥΑ/ΕΥΔΑΠ/ΔΕΥΑΘ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:70,60% ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 2014 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ :100% ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 2014 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: ΚΛΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΕΓΓΕΝΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ & ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ) ΥΠΕΚΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΕΠΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 6Α ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:15% ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ:2011 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ:26%

15 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΡΟΠΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΑΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΚΛΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΕΓΓΕΝΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ & ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ) ΠΗΓΗ ΥΠΕΚΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΕΚΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΣΑ) ΠΟΣΟΣΤΟ (ΕΠΙ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΑ ΠΟΥ ΠΑΡΗΧΘΗ ΤΟ 1995) ΠΟΣΟΣΤΟ (ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΑ) ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 6Α 6Α ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΠ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ) ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:20% ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ:2010 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ:76% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΑ (ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ) ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΑ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:15% ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ:2011 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ:26% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:14% ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ:2011 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ:34% 21 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩ Ν) ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ [ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ] ΥΠΕΚΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΕΚΑ/ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) 6Α ΝΑΙ ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/43, ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ REPORTING ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ,ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 3 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ) ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:

16 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000) ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΗΓΗ ΥΠΕΚΑ/ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠ ΔΙΕΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 6 ΝΑΙ ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΩΡΕΣ:ΛΕΠΤΑ 7 ΥΠΜΠΕΡΑΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΠ ΝΑΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 21,5 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:2014 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ:100 ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΗΣ, ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΠ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΠΕΠ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΔ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 25 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ESYNET) ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΛΣΤΑΤ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 9Α - ΝΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 9Γ ΝΑΙ ΝΑΙ Η ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ESYNET ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Π.Χ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΛΠ). ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο Σ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΤΟΜΑ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΕΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ, Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 3 ΚΑΙ ΟΧΙ 1 (Ο ΠΟΛΙΤΗΣ)

17 Πίνακας 1 Σ ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΠΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΤΟΣ * ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,36 5,13 17, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 0,01-1, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0,05 2, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,34 2, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 0,01 1, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0,09 2, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 0,02 3, ΚΡΗΤΗΣ 0,06 6,62 0, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 0,17 3, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0,16 4,44 11, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,01 4, ΗΠΕΙΡΟΥ 0,03 6, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,12 4,85 1, *Η τιμή βάσης αφορά στο έτος 2010 εκτός από τις τιμές με έντονη γραφή που αφορά στο 2009 και στην περιφ. Ιονίων Νήσων αφορά στο Κάθε ΠΕΠ θα βάλει το έτος που της αντιστοιχεί Πίνακας 2 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΈΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α Β-Ε ΣΤ Ζ-Θ Ι Κ Λ Μ-Ν Ξ-Π Ρ-Υ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

18 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΈΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α Β-Ε ΣΤ Ζ-Θ Ι Κ Λ Μ-Ν Ξ-Π Ρ-Υ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α - Γεωργία, Δασοκομεία και Αλιεία Β - Ορυχεία και Αλιεία Γ - Μεταποίηση Δ - Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού Ε - Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης ΣΤ - Κατασκευές Ζ - Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών Η - Μεταφορά και Αποθήκευση Θ - Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης Ι - Ενημέρωση και Επικοινωνία Κ - Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές Δραστηριότητες Λ - Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Μ - Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δρστηριότητες Ν - Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες Ξ - Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα Ο - Εκπαίδευση Π - Δραστηριότητες σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα Ρ - Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία Σ - Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών T - Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών, μη Διαφοροποιημένες Δραστηρότητες Νοικοκυριών που αφορούν την Παραγωγή Αγαθών και Υπηρεσιών για Ίδια Χρήση Υ - Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

19 Πίνακας 3 ΠΑΤΕΝΤΕΣ (PCT) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ( ) ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: ΟΒΙ

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΠΑ/Τ.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Καν. ΕΕ 1301/2013, 1300/2013,1299/2013) Ακολουθεί σχέδιο ορισμών των κοινών δεικτών ΕΤΠΑ/ΤΣ, με βάση τους ορισμούς που η Ε. Επιτροπή περιλαμβάνει στo έγγραφο εργασίας της Επιτροπής The programming period Guidance Document on Monitoring and Evaluation ERDF and CF. Concepts and Recommendations January Στο σχέδιο θα ενσωματώνονται σταδιακά ορισμένες πρόσθετες αναφορές και διευκρινήσεις ή εθνικοί ορισμοί, προκειμένου να ακολουθήσει ευρύτερη διαβούλευση σε τεχνικό επίπεδο για την μέτρησή τους από τις εμπλεκόμενες ΕΥΔ-Δικαιούχους. Ως συχνότητα μέτρησης (frequency of reporting) προτείνεται να ορίζεται το 6μηνο. ΚΩΔΙΚΟΣ CO01 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ επιχειρήσεις ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη οποιασδήποτε μορφής από το ΕΤΠΑ (είτε η στήριξη αφορά κρατική ενίσχυση είτε όχι). Επιχείρηση: Οργανισμός που παράγει αγαθά ή υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς προκειμένου να αποκτήσει κέρδος. Η νομική μορφή της επιχείρησης μπορεί να ποικίλει. Σημειώνεται ότι οι Δείκτες CO01-CO05 μετρούν τον αριθμό των επιχειρήσεων και η πολλαπλή μέτρηση θα πρέπει να εξαλειφθεί (π.χ. μία επιχείρηση που λαμβάνει επιχορήγηση της ίδιας μορφής περισσότερες από μια φορά, προσμετρείται ως μία επιχείρηση που λαμβάνει επιχορήγηση). Ο ορισμός ενός μοναδικού κωδικού για κάθε επιχείρηση αποτελεί μία καλή πρακτική για την αποφυγή πολλαπλών μετρήσεων. Σημειώνεται επίσης ότι το άθροισμα των Δεικτών CO02, CO03, CO04 μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την τιμή του Δείκτη CO01 στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις λαμβάνουν διαφορετικές μορφές στήριξης ή συνδυασμό αυτών. Ο Δείκτης CO01 θα πρέπει να χρησιμοποιείται από κοινού με τους Δείκτες 28 και 29 για καινοτομία στις επιχειρήσεις. CO02 CO03 CO04 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη επιχειρήσεις επιχειρήσεις επιχειρήσεις Ο δείκτης χρησιμοποιείται επίσης όταν η στήριξη δίνεται για μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στις επιχειρήσεις. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη σε μορφή μη επιστρεπτέας άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των έργων (επιχορηγήσεις). Υποσύνολο του Δείκτη CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη». Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη που δεν έχει τη μορφή επιχορήγησης όπως δάνεια, επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις πίστωσης, επιχειρηματικό κεφάλαιο ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Υποσύνολο του Δείκτη CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη». Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνει στήριξη η οποία δεν περιλαμβάνει άμεσο χρηματικό όφελος (καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων κλπ). Το επιχειρηματικό κεφάλαιο θεωρείται χρηματοδοτική στήριξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Ορισμοί κοινών δεικτών του ΕΤΠΑ/Τ.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Καν. ΕΕ 1301/2013, 1300/2013,1299/2013) Κωδικός Δείκτης Ορισμοί [1]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Ορισμοί κοινών δεικτών του ΕΤΠΑ/Τ.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Καν. ΕΕ 1301/2013, 1300/2013,1299/2013) Κωδικός Δείκτης Ορισμοί [1] CO01 CO02 CO03 CO04 CO05 που ενισχύονται που λαμβάνουν επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη Παραγωγική επένδυση: Αριθμός νέων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ [επισυνάπτεται με την επίσημη υποβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος με συγχρηματοδότηση ΕΚΤ/ΕΤΠΑ στην SFC0 ως other document ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP009 Ιόνια Νησιά Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής της Δράσης 10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2015 Ενεργές Προσκλήσεις Π/Υ (Δ/Δ) Δικαιούχοι ΕΚΤ-04 Δράση 8.v.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH). ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34062 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΚΥΜΙΝΩΝ- ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 30/06/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος 14-12-2013, Βόλος Πρόοδος σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΗ-136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΗ-136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 23, Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP004 Ήπειρος Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Αντώνης Οικονόμου Ειδικός Σύμβουλος Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2011 Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Κρατικές Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 135854 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2012 ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP013 Νότιο Αιγαίο Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα