Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσουμε μια διανομή Linux Fedora Core 4 από DVD. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα της εγκατάστασης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσουμε μια διανομή Linux Fedora Core 4 από DVD. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα της εγκατάστασης."

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μάθημα: Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Εξάμηνο: Δ, Ακαδ. Έτος: Διδακτική Ενότητα: Εγκατάσταση Fedora Core 4 Υπεύθυνος μαθήματος: Μιχαηλίδης Παναγιώτης Εργαστηριακή Άσκηση 1 η - Εγκατάσταση Fedora Core 4 από DVD Εγκατάσταση από DVD Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσουμε μια διανομή Linux Fedora Core 4 από DVD. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα της εγκατάστασης. 1. Μεταφορτώστε τα 5 αρχεία iso images CD (FC4-i386-disc1.iso, FC4-i386-disc2.iso, FC4- i386-disc3.iso, FC4-i386-disc4.iso and FC4-i386-rescuecd.iso) ή ένα αρχείο iso image DVD (FC4-i386-DVD.iso) του Fedora Core 4 από την διεύθυνση Στην συνέχεια αντιγράψτε στα CDs ή στο DVD. 2. Ξεκινήστε τον υπολογιστή και εισάγετε το DVD εγκατάστασης του Fedora Core 4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή ώστε να εκκινηθεί από το DVD. Πολύ σύντομα εμφανίζεται το λογότυπο του Fedora Core 4. (Σημείωση: Στην περίπτωση που ο υπολογιστής σας εκκινήσει τα Windows ως συνήθως, πρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις στο BIOS του συστήματος ώστε να είναι δυνατό να εκκινήσετε από το DVD). 3. Εμφανίζεται μια προτροπή εκκίνησης boot όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 και πατήστε Enter για να εκκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Εικόνα 1 Εκκίνηση του Fedora Core 4 4. Στην συνέχεια εμφανίζεται η Εικόνα 2 που ζητάει αν θέλετε να ελέγξετε το μέσο εγκατάστασης και επιλέξτε Skip για να παρακάμψετε τον έλεγχο του μέσου και πατήστε Enter ώστε να αρχίζει το πρόγραμμα εγκατάστασης με γραφικά. Σελίδα 1 από 13

2 Εικόνα 2 Έλεγχος του μέσου εγκατάστασης 5. Μετά την εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης εμφανίζεται μια οθόνη καλωσορίσματος Welcome to Fedora Core και κάντε κλικ στο Next. 6. H επόμενη οθόνη που εμφανίζεται είναι η οθόνη Language Selection όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, επιλέξτε English (English) και κάντε κλικ στο Next. Εικόνα 3 Language Selection 7. Στην οθόνη Keyboard Configuration (όπως φαίνεται στην Εικόνα 4), επιλέξτε U.S. English και κάντε κλικ στο Next. Σελίδα 2 από 13

3 Εικόνα 4 Keyboard Configuration 8. Στην οθόνη Installation Type (όπως φαίνεται στην Εικόνα 5), επιλέξτε τη εγκατάσταση Workstation και κάντε κλικ στο Next. Εικόνα 5 Installation Type 9. Στην οθόνη Disk Partitioning Setup (όπως φαίνεται στην Εικόνα 6), επιλέξτε την επιλογή "Manual partition with Disk Druid" (στην περίπτωση που εγκαθιστούμε το Fedora Core 4 μαζί με τα Windows σε ένα σκληρό δίσκο) και κάντε κλικ στο "Next". Σελίδα 3 από 13

4 Εικόνα 6 Disk Partitioning Setup 10. Στην οθόνη Disk Setup εμφανίζεται μια λίστα των υφισταμένων διαμερισμάτων όπως φαίνεται στην Εικόνα 7. Για την εγκατάσταση του Fedora Core 4 πρέπει να δημιουργήσουμε τρία διαμερίσματα, ένα διαμέρισμα εκκίνησης boot, ένα διαμέρισμα εναλλαγής swap και ένα διαμέρισμα ριζικό /. Το διαμέρισμα boot θα περιέχει τον πυρήνα του Linux και αρκετά αρχεία τα οποία σχετίζονται με τον πυρήνα και την εκκίνηση. Για την δημιουργία του διαμερίσματος boot κάντε κλικ στο New και εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Add Partition. Στην συνέχεια, επιλέξτε /boot από την λίστα Mount Point, επιλέξτε ext3 από την λίστα File System Type, εισάγετε 100 στο πλαίσιο Size και τέλος επιλέξτε το Fixed Size στην περιοχή Additional Size Options. Μετά τη συμπλήρωση του παραθύρου διαλόγου κάντε κλικ στο OK και επιστρέφεται στην οθόνη Disk Druid. To διαμέρισμα swap επιτρέπει στο σύστημα εικονικής μνήμης να διαχειρίζεται εφαρμογές, ακόμη και όταν το σύστημα δεν έχει αρκετή πραγματική μνήμη. Για την δημιουργία του διαμερίσματος swap κάντε κλικ στο New και εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Add Partition. Στην συνέχεια, επιλέξτε swap από την λίστα File System Type, εισάγετε το επιθυμητό μέγεθος στο πλαίσιο Size (το μέγεθος του swap είναι περίπου διπλάσιο από το μέγεθος της εγκαταστημένης μνήμης του υπολογιστή σας) και τέλος επιλέξτε το Fixed Size στην περιοχή Additional Size Options. Μετά τη συμπλήρωση του παραθύρου διαλόγου κάντε κλικ στο OK και επιστρέφεται στην οθόνη Disk Druid. Το τελευταίο διαμέρισμα ριζικό θα περιέχει το μεγάλο μέρος του Fedora Core 4 και όλα τα δεδομένα σας. Για την δημιουργία του διαμερίσματος αυτού κάντε κλικ στο New και εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Add Partition. Στην συνέχεια, επιλέξτε / από την λίστα Mount Point, επιλέξτε ext3 από την λίστα File System Type και τέλος επιλέξτε το Fill to Maximum Allowable Size στην περιοχή Additional Size Options. Μετά τη συμπλήρωση του παραθύρου διαλόγου κάντε κλικ στο OK και επιστρέφεται στην οθόνη Disk Druid. Σελίδα 4 από 13

5 Εικόνα 7 Disk Setup 11. Στην περίπτωση που εγκαθιστάτε το Linux μαζί με τα Windows και θέλετε να έχετε πρόσβαση το δίσκο των Windows μέσα από το Linux πρέπει να καθορίσετε ένα σημείο φόρτωσης για το διαμέρισμα των Windows. Για να γίνει αυτό κάντε κλικ στο διαμέρισμα Windows από την λίστα διαμερισμάτων, έπειτα κάντε κλικ στο Edit και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Edit Partition. Στην συνέχεια εισάγετε /windows στο πλαίσιο Mount point, έπειτα επιλέξτε την επιλογή Leave Unchanged (preserve data) και κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στην οθόνη του Disk Druid. 12. Ελέγξτε ότι τα μεγέθη των τριών διαμερισμάτων είναι σωστά, ότι όλα τα διαμερίσματα Linux έχουν σημειωθεί με ένα τσεκάρισμα στη στήλη Format και ότι τα τυχόν υφιστάμενα διαμερίσματα Windows δεν σημειώνονται με ένα τσεκάρισμα στη στήλη Format. Όταν η λίστα διαμερισμάτων είναι σωστή κάντε κλικ στο Next. 13. Στην οθόνη Boot Loader Configuration (όπως φαίνεται στην Εικόνα 8), επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο διαμέρισμα εκκίνησης (κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Default), μην επιλέξτε την επιλογή Use a boot loader password και κάντε κλικ στο Next. Εικόνα 8 Boot Loader Configuration Σελίδα 5 από 13

6 14. Στην οθόνη Network Configuration (όπως φαίνεται στην Εικόνα 9), αφήνουμε την προεπιλεγμένη επιλογή για αυτόματη παραμετροποίηση μέσω του DHCP και κάντε κλικ στο Next. Στην περίπτωση που το δίκτυο δεν υποστηρίζει το DHCP, εισάγουμε πληροφορίες δικτύωσης TCP/IP όπως η διεύθυνση IP, μάσκα δικτύου, διεύθυνση πύλη Internet και διευθύνσεις πρωτεύοντα και δευτερεύοντα DNS. Εικόνα 9 Network Configuration 15. Στην οθόνη Firewall Configuration (όπως φαίνεται στην Εικόνα 10), να φαίνεται ενεργή η επιλογή Enable firewall (δηλ. να είναι ενεργό το Fedora Core 4 firewall), έπειτα θέστε την επιλογή SELinux σε Disabled και κάντε κλικ στο Next. Εικόνα 10 Firewall Configuration 16. Στην οθόνη Time Zone Selection (όπως φαίνεται στην Εικόνα 11), επιλέξτε τη ζώνη ώρας χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας για να δείξετε μια μεγάλη πόλη που είναι πλησιέστερα στην τοποθεσία σας επάνω στον παγκόσμιο χάρτη και κάντε κλικ στο Next. Σελίδα 6 από 13

7 Εικόνα 11 Time Zone Selection 17. Στην οθόνη Set Root Password (όπως φαίνεται στην Εικόνα 12), εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης root στο πλαίσιο Root Password, κατόπιν στο πλαίσιο Confirm επανεισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο Next. Ο κωδικός πρόσβασης root πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον έξι χαρακτήρες. Εικόνα 12 Set Root Password 18. Στην οθόνη Package Installation Defaults (όπως φαίνεται στην Εικόνα 13), επιλέξτε την επιλογή Install default software packages και κάντε κλικ στο Next. Σελίδα 7 από 13

8 Εικόνα 13 Package Installation Defaults 19. Στην οθόνη About the Install (όπως φαίνεται στην Εικόνα 14), κάντε κλικ στο Next για να αρχίσει το πρόγραμμα να δημιουργήσει και να μορφοποιήσει τα διαμερίσματα και μετά την αντιγραφή των πακέτων λογισμικού στον σκληρό σας δίσκο. Εικόνα 14 About to Install 20. Στην οθόνη Installing Packages (όπως φαίνεται στην Εικόνα 15) αφού δημιουργηθούν και μορφοποιηθούν τα διαμερίσματα του Linux αρχίζει η διαδικασία εγκατάστασης των πακέτων στον δίσκο σας. Η διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά μέχρι και αρκετές ώρες ανάλογα με την ταχύτητα του υπολογιστή σας και τον αριθμό των πακέτων. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πακέτων, αρχίζει η παραμετροποίηση μετά την εγκατάσταση. Σελίδα 8 από 13

9 Εικόνα 15 Installing Packages 21. Η τελευταία οθόνη που εμφανίζεται από το πρόγραμμα εγκατάστασης με γραφικά είναι η οθόνη Congratulations, βγάζετε το DVD και κάντε κλικ στο Reboot για να τελειώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης και να επανεκκινήσετε το υπολογιστή σας. 22. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, σε λίγα λεπτά εμφανίζεται μια οθόνη GRUB και επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που θα εκκινήσει (π.χ. το Fedora Core 4) χρησιμοποιώντας τα βέλη επάνω και κάτω και πατήστε Enter. 23. Όταν εκκινεί το Fedora Core 4, εμφανίζει μια γραμμή εξέλιξης στο κέντρο της οθόνης, για να σας δείξει την εξέλιξη της εκκίνησης των υπηρεσιών του συστήματος και την εξέλιξη των εργασιών τακτοποίησης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά την πρώτη φορά που εκκινείτε το Linux. 24. Στην συνέχεια, εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη καλωσορίσματος Welcome to Fedora Core (όπως φαίνεται στην Εικόνα 16). Εικόνα 16 Welcome Σελίδα 9 από 13

10 Από αυτή την οθόνη πρέπει να εκτελέσετε μερικά ακόμη βήματα παραμετροποίησης τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν πριν τη χρήση του Fedora Core 4. Τα υπόλοιπα βήματα παραμετροποίησης είναι τα εξής: Στην οθόνη καλωσορίσματος, κάντε κλικ στο Next ώστε να εμφανίζεται η άδεια χρήσης Licence Agreement (όπως φαίνεται στην Εικόνα 17), κάντε κλικ στο Yes, I Agree to the Licence Agreement και μετά κάντε κλικ στο Next. Εικόνα 17 License Agreement Στην οθόνη Date and Time (όπως φαίνεται στην Εικόνα 18) ελέγξτε ότι έχετε θέσει σωστά την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και κάντε κλικ στο Next. Εικόνα 18 Date and Time Στην οθόνη Display (όπως φαίνεται στην Εικόνα 19) κάντε κλικ πρώτα στο Configure και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Monitor. Στο παράθυρο Monitor κάντε κλικ στο μικρό βέλος δίπλα στον κατασκευαστή της οθόνης σας, κατόπιν επιλέξτε το μοντέλο από τη λίστα και κάντε κλικ στο OK. Στην συνέχεια επιλέξτε την ανάλυση της οθόνης σας (π.χ. 1024x768) από την λίστα Resolution και τέλος επιλέξτε Millions of Colors από την λίστα Color Depth. Κάντε κλικ στο Next. Σελίδα 10 από 13

11 Εικόνα 19 Display Στην οθόνη System User (όπως φαίνεται στην Εικόνα 20) δημιουργείτε ένα κανονικό λογαριασμό χρήστη και εισάγετε ένα όνομα χρήστη στο πλαίσιο Username, το πραγματικό σας όνομα στο πλαίσιο Full Name, τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Password και τον κωδικό πρόσβασης για δεύτερη φορά στο πλαίσιο Confirm Password. Τέλος, κάντε κλικ στο Next. Εικόνα 20 System User Στην οθόνη Sound Card (όπως φαίνεται στην Εικόνα 21) ελέγξτε ότι το Fedora Core 4 έχει ανιχνεύσει και παραμετροποιήσει επιτυχώς το υλικό (ή κάρτα) ήχου, ελέγχοντας το υλικό ήχου σε σχέση με την παραμετροποίηση του υπολογιστή σας, έπειτα κάντε κλικ στο Play Test Sound και αν είναι εντάξει κάντε κλικ στο Next. Σελίδα 11 από 13

12 Εικόνα 21 Sound Card Στην οθόνη Additional CDs (όπως φαίνεται στην Εικόνα 22) κάντε κλικ στο Next. Εικόνα 22 Additional CDs Τέλος, στην οθόνη Finish Setup (όπως φαίνεται στην Εικόνα 23) η οποία επιβεβαιώνει ότι η προκαταρκτική σας παραμετροποίηση του Fedora Core 4 έχει ολοκληρωθεί και κάντε κλικ στο Next. Σελίδα 12 από 13

13 Εικόνα 23 Finish Setup 25. Tέλος, εμφανίζεται η οθόνη προτροπής σύνδεσης που σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο περιβάλλον του Fedora Core 4 και είστε έτοιμοι να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας. 26. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας με το κανονικό λογαριασμό που δημιουργήσατε προηγουμένως στην διάρκεια της εγκατάστασης και να εξερευνήσετε το περιβάλλον του Fedora Core 4. Πρόσθετες παραμετροποιήσεις Παρακάτω θα περιγράψουμε τις διαδικασίες για την εγκατάσταση ελληνικού πληκτρολογίου και βασικών γραμματοσειρών True Type. Εγκατάσταση ελληνικού πληκτρολογίου Εγκαθιστούμε στο σύστημα μας ελληνικό πληκτρολόγιο ώστε να αλλάζουμε εύκολα από Αγγλική σε Ελληνική και αντίστροφα με το κλασικό συνδυασμό πλήκτρων alt shift. Η διαδικασία είναι ως εξής: 1. Επιλέγετε Επιφάνεια Εργασίας --> Προτιμήσεις --> Πληκτρολόγιο και μας εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις πληκτρολογίου. 2. Επιλέγετε την καρτέλα Διατάξεις, πατάτε το πλήκτρο Προσθήκη και επιλέγετε την διάταξη Greek Extended και κάντε κλικ στο OK. 3. Επιλέγετε την καρτέλα Επιλογές διάταξης, έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Group Shift/Lock behavior όπου μια σειρά επιλογών και κάντε κλικ στην επιλογή Alt+Shft changes group. 4. Τέλος, κάντε κλικ στο ΟΚ του παραθύρου διαλόγου. Εγκατάσταση γραμματοσειρών True Type Εγκαθιστούμε τις γραμματοσειρές Τrue Type ώστε να φαίνονται καλά οι χαρακτήρες στην επιφάνεια εργασίας, στις ιστοσελίδες στο Internet και ακόμη να είναι διαθέσιμες στο ΟpenOffice.org. Η διαδικασία είναι ως εξής: 1. Μεταφορτώστε το αρχείο *.rpm από την διεύθυνση και αποθηκεύεστε το πάνω στην επιφάνεια εργασίας. 2. Κάντε διπλό κλικ πάνω στο αρχείο rpm και μας ζητάει να δώσουμε το κωδικό πρόσβασης του root. Στην συνέχεια εγκαθιστά τις γραμματοσειρές και τέλος κάντε κλικ στο ΟΚ. 3. Αποσυνδεόμαστε από το περιβάλλον και ξανασυνδεόμαστε. Σελίδα 13 από 13

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Μια κενή USB θύρα 2.0

Μια κενή USB θύρα 2.0 53280 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα συσκευασίας 1 x DVB-T USB stick 1 x CD-ROM με driver και software 1 x Passive DVB-T κεραία 1 x Εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης 1 x Κουπόνι για το Magix Mufin Προδιαγραφές συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0 Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE Version 19.0 RF 1 Εισαγωγή στην ηλεκτρονική κλειδαριά θυρών με χρήση κάρτας RF Το σύστημα ηλεκτρονικής κλειδαριάς, που απαρτίζεται από την συσκευή ανάγνωσης προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Paragon NTFS for Mac OS X

Paragon NTFS for Mac OS X PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com E-mail sales@paragon-software.com Paragon

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER 2 INSTRUCTION MANUAL 2 3 INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Το VirtualBox είναι μια εφαρμογή εικονικοποίησης (virtualization) που επιτρέπει την εγκατάσταση και την ταυτόχρονη λειτουργία ενός ή περισσότερων λειτουργικών συστημάτων στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι...3 1.2 Απόδοση...4 Κεφάλαιο 2: Hardware...5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης Οδηγός Χρήστη RT-AC51U ς Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης GK9422 αναθεωρημένη έκδοση (έκδοση 2) Μάρτιος 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP Οδηγός χρήστη Lenovo Security Solution FP Οι πληροφορίες που παρέχονται θεωρούνται ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, η Upek, Inc δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία στα σχολεία. Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu LTSP 9.04 για αρχάριους + Εκπαιδευτικό υλικό

Ελευθερία στα σχολεία. Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu LTSP 9.04 για αρχάριους + Εκπαιδευτικό υλικό Ελευθερία στα σχολεία Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu LTSP 9.04 για αρχάριους + Εκπαιδευτικό υλικό Γιώργος Καινουργιάκης Ιούνιος 2009 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E Ξεκινώντας 7 πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14

εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E Ξεκινώντας 7 πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14 2-672-704-91(1) Ξεκινώντας 7 Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E ηµιουργία DVD µε το πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14 ηµιουργία DVD µε εικόνες που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή.

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. Σελίδα 1 από 144 ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η αξία ενός προσωπικού υπολογιστή για έναν κακόβουλο

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα