Ρίτσος και σοσιαλιστικός ρεαλισµός : µία σύνθετη σχέση. Δηµήτρης Κόκορης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρίτσος και σοσιαλιστικός ρεαλισµός : µία σύνθετη σχέση. Δηµήτρης Κόκορης"

Transcript

1 Ρίτσος και σοσιαλιστικός ρεαλισµός : µία σύνθετη σχέση Δηµήτρης Κόκορης Τον Αύγουστο του 1934, τη χρονιά που εκδόθηκε η πρώτη ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου (Τρακτέρ), εκπορεύτηκε επίσηµα από το Πρώτο Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων (έγινε στη Μόσχα) και το θεωρητικό µόρφωµα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Η ελληνική αριστερή διανόηση ανταποκρίθηκε µε ταχύτητα ως προς την παρουσίαση των βασικών θέσεων του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Το περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι αφιέρωσε ένα ειδικό τεύχος («έκτακτη έκδοση Σεπτέµβρη 1934»), ενώ τα κεντρικά σηµεία του συγκεκριµένου θεωρητικού µορφώµατος, 1 τα οποία συνέκλιναν στο πώς πρέπει να δηµιουργεί ο κοµµουνιστής δηµιουργός, άρα και στο µε ποια κριτήρια θα αξιολογούνταν τα καλλιτεχνικά έργα, θα µπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής : α)κατεύθυνση της λογοτεχνικής πρακτικής από το αριστερό ιδεολογικό όραµα και από την ανάδειξη της προσπάθειας για κατάκτηση της κοµµουνιστικής κοινωνίας. β)απόρριψη όχι απλώς της αστικής κοινωνίας, αλλά και του αστικού πολιτισµού, εποµένως και της αστικής λογοτεχνίας. γ)αποκατάσταση της αξίας της λαϊκής δηµιουργίας. δ)αποτύπωση της πραγµατικότητας στην επαναστατική της εξέλιξη και όχι απλώς η πραγµατικότητα να απεικονίζεται φωτογραφικά. ε)προβολή του µοντέλου του «θετικού ήρωα» ως απόρροια της αποδοχής του παιδευτικού και διαπλαστικού για τη λαϊκή µάζα ρόλου, που πρέπει η λογοτεχνία να επιτελεί. στ)επιδίωξη απλής µορφής στα λογοτεχνικά έργα, ώστε τα σοσιαλιστικά µηνύµατα να γίνονται κατανοητά από το λαό. Οι δύο πρώτες ποιητικές συλλογές του Ρίτσου (Τρακτέρ 1934, Πυραµίδες 1935), περιλαµβάνουν δείγµατα της παραγωγής τού δηµιουργού από το 1930 και µετά. Παρότι, λοιπόν, δεν είναι βάσιµο να υποστηριχθεί ότι εν συνόλω τα ποιήµατα των δύο συλλογών συντέθηκαν σύµφωνα µε το «γράµµα» του σοσιαλιστικού ρεαλισµού ως κανονιστικής για την καλλιτεχνική δηµιουργία αρχής, είναι ανιχνεύσιµο το ότι αρκετά από αυτά γράφτηκαν µέσα σε µία περιρρέουσα ατµόσφαιρα, που προωθούσε την αναζήτηση και συντελούσε στην εκκόλαψη µορφωµάτων σοσιαλιστικής προέλευσης ως προς το θέµα «τέχνη». Στο ελληνικό πολιτισµικό πεδίο, η αναζήτηση της προλεταριακής τέχνης είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του Υπήρχε, εποµένως, το ιδεολογικό και καλλιτεχνικό υπόστρωµα, ώστε να αναζητηθεί µία λογοτεχνική έκφραση σοσιαλιστικής ιδεολογικά κατεύθυνσης και πριν από την επίσηµη διατύπωση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Επιλέγουµε δειγµατοληπτικά µία και µόνη στροφή από το ποίηµα του Ρίτσου «Ποιητές», στην οποία διαφαίνονται και οι θεµατικές του αναζητήσεις, αλλά και οι επιρροές που είχαν ασκηθεί στην νεόκοπη τότε - ποιητική του προσωπικότητα από σηµαντικούς προγενέστερους οµοτέχνους του : Γύρω µας κι άλλοι κι αν πονούν κι αν δυστυχούν, Ο Δηµήτρης Κόκορης (Πειραιάς, 1963) είναι επίκουρος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Βιβλία του : Όψεις των σχέσεων της Αριστεράς µε τη λογοτεχνία στον Μεσοπόλεµο (Αχαϊκές Εκδόσεις,1999), «Μια φωτιά. Η ποίηση». Σχόλια στο έργο του Γιάννη Ρίτσου (Σοκόλης, 2003), Για τον Χριστιανόπουλο. Κριτικά κείµενα για την ποίησή του (Αιγαίον, 2003), Ποιητικός ρυθµός. Παραδοσιακή και νεωτερική έκφραση (Νησίδες, 2006), Μεταφρασµένη ποίηση. Διδακτικές και κριτικές προτάσεις (Εργαστήριο Συγκριτικής Γραµµατολογίας ΑΠΘ, 2007), Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου. Επιλογή κριτικών κειµένων (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009), «Λόγος γυµνός». Εισαγωγή στο έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου (Νησίδες, 2011), Για τον Ιωάννου. Κριτικά κείµενα (Αιγαίον, 2013). 1 Η σχετική βιβλιογραφία είναι εκτενέστατη. Βλ. ενδεικτικά, (Ermolaev 1963), (Perus 1986), (Βογιάζος ), (Νούτσος 1993), (Ντουνιά 1996), (Κόκορης 1999). 2 Βλ. ενδεικτικά, (Ντουνιά 1996, 29-51), όπου στοιχειοθετείται και η σύνδεση της προλεταριακής τέχνης µε το κοινωνικό περιθώριο και τους «πλάγιους δρόµους της κοινωνικής αµφισβήτησης», (Κόκορης 1999, 31-43), κ.ά. 1

2 κι αν τους λυγίζει, αν τους φλογίζει η αδικία, - ω, τέτοια θέµατα πεζά ν ανησυχούν τους αστρικούς µας στοχασµούς είναι βλακεία. 3 Το ποίηµα είναι από τον Ρίτσο αφιερωµένο στον Κ. Γ. Καρυωτάκη και από τους στίχους, αναδύονται σαρκασµός καρυωτακικού τύπου, 4 αλλά και καταγγελτικότητα βαρναλικής απόχρωσης : ουσιαστικά, εννοείται το αντίθετο από το εκ πρώτης όψεως διατυπωµένο, αφού κατά βάση καταγγέλλεται η ποίηση των «αστρικών στοχασµών», οπότε εµµέσως πλην σαφώς δικαιώνεται η ποίηση που ασχολείται µε τον πόνο, τη δυστυχία και την αδικία, άρα οι στίχοι λειτουργούν µέσα στο κλίµα της προλεταριακής τέχνης και του σοσιαλιστικού ρεαλισµού ως προαλειφόµενης, όταν έγραψε τους στίχους ο Ρίτσος, καλλιτεχνικής αρχής. Η ιδεολογική συνάφεια µε βασικές συντεταγµένες του αριστερού βιοθεωρητικού οράµατος, η οποία απορρέει από την ανάγνωση αρκετών ποιηµάτων της συλλογής Τρακτέρ, ήταν αναµενόµενο να κινητοποιήσει τα αντανακλαστικά λογοτεχνικών κριτικών του αστικού συντηρητικού χώρου. Ορισµένοι, µάλιστα, από τους οξυδερκέστερους, σαν τον Αντρέα Καραντώνη, 5 κατανοώντας ότι η απόρριψη της ιδεολογικής θέσης των ποιηµάτων δεν συνάδει αυτονοήτως και µε την καλλιτεχνική τους απόρριψη, προσπαθούν να καταγγείλουν τα εσωτερικά κίνητρα του Ρίτσου ως προς την ιδεολογική του επιλογή, και όχι την επιλογή του αυτή καθ αυτήν : «Ο κ. Ρίτσος δεν µεταβαίνει στον κοµµουνισµό από πληθωρισµό εσωτερικής ζωτικότητας, αλλά παρακινηµένος από την απελπισιά των παραλυτικών που καταφεύγουνε στις θαυµατουργές εικόνες». 6 Ωστόσο, και το ότι ο Ρίτσος υµνήθηκε από τη λογοτεχνική κριτική της δικής του όχθης δεν είναι παρά ένα ακόµη κριτικό στερεότυπο. Η Αλεξάνδρα Αλαφούζου από τις σελίδες των Νέων Πρωτοπόρων 7 διαπιστώνει «πως ο Γιάννης Ρίτσος δεν µπήκε ακόµη οριστικά στη φιλοσοφία του Μαρξισµού Λενινισµού», χαρακτηρίζει τη «συνταχτική στρουκτούρα» των ποιηµάτων του «στριφνή, σκοτεινή και µπερδεµένη», θεωρώντας ότι µπορεί η ποίηση του να καταστεί «απρόσιτη στις πλατιές µάζες των αναγνωστών», και ενώ αποδέχεται τον Ρίτσο ως «ποιητή επαναστάτη», τον καλεί «να σκεφτεί επίµονα και σοβαρά πάνω [ ] στις θέσεις του Λένιν» για την τέχνη. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι δεν υπήρξε πλήρης συνταυτισµός των πρώτων ποιηµάτων του Ρίτσου µε τον σοσιαλιστικό ρεαλισµό. Δεδοµένου ότι ο Ρίτσος στις δύο πρώτες συλλογές του συµπεριέλαβε τµήµατα της ποιητικής δουλειάς του από το 1930 και εξής, κρίνουµε ότι επηρεάστηκε και από την προσπάθεια αναζήτησης και από την πορεία προς τη διαµόρφωση σοσιαλιστικών περί την καλλιτεχνική δηµιουργία αρχών, αλλά δεν ήταν δυνατόν να τις τηρήσει απολύτως, εφόσον αυτές δεν είχαν αποκρυσταλλωθεί κατά το στάδιο δηµιουργίας των ποιηµάτων. Ένας ενδεχόµενος λόγος της αρνητικής κριτικής της Αλαφούζου, υποφώσκων και όχι εµφαντικά υπογραµµισµένος στο κείµενό της, θα µπορούσε να είναι και η φουτουριστική απόχρωση αρκετών ποιηµάτων της συλλογής Τρακτέρ. Έχουν σωστά επισηµανθεί ο εναρµονισµένος µε την αγάπη προς την τεχνολογία και τη µηχανή τίτλος της συλλογής, η πρόκληση προς το ροµαντικογενές ποιητικό παρελθόν (βλ. π.χ. το στίχο : Υπεραξίας υδρατµοί τυφλώνουµε το φως), ο έλκων την καταγωγή από τον ρωσικό φουτουρισµό δραστικός ανθρωπισµός των στίχων του Ρίτσου, «σε αντίθεση µε το υποκρυπτόµενο στη λατρεία του ήρωα θεολογικό στοιχείο του ιταλικού φουτουρισµού». 8 Το κριτικό κείµενο της Αλαφούζου δηµοσιεύτηκε στους Νέους Πρωτοπόρους τον Οκτώβριο του 1934, άρα γράφτηκε µε δεδοµένη την επίσηµη εκπόρευση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, 3 (Ρίτσος , 28) 4 Για την καρυωτακική επίδραση στην ποίηση του Ρίτσου, βλ. (Ντουνιά 2000, ). 5 (Καραντώνης, ) 6 (Καραντώνης, ). Βλ. και (Αργυρίου 1979, 185), καθώς και στον τόµο Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου : (Αλαφούζου, ). Μεστή πραγµάτευση των κριτικών σηµειωµάτων της Αλαφούζου και του Καραντώνη γίνεται από τον Mario Vitti (Vitti 1979, ). 8 (Μπλάνας, 22-23) 2

3 αλλά και µε δεδοµένη την πρόσληψη «των θέσεων του Λένιν για την τέχνη» (ρητή η αναφορά της Αλαφούζου) από την θεσµικά ελεγχόµενη σοβιετική διανόηση : Ο επίτροπος Ανατόλ Λουνατσάρσκι, δείγµατος χάριν, υπογράµµιζε ότι «ο Λένιν { ] αγαπούσε το ρεαλισµό στη λογοτεχνία», ενώ «είχε [ενν. ο Λένιν] τη γνώµη ότι αν δεν βιαστούµε να βάλουµε σε πρώτη µοίρα τους νέους που πειραµατίζονται [σαφώς και οι φουτουριστές εκλαµβάνονταν στο ξεκίνηµά τους σαν τέτοιοι], αυτό θα ήταν το µικρότερο κακό». 9 Ο Γιάννης Ρίτσος, προς τιµήν του, ουδέποτε αρνήθηκε την αριστερή πολιτική του ταυτότητα - γεγονός που το πλήρωσε µε εξορίες, φυλακίσεις και ποικίλους κατατρεγµούς αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι στην ανέλιξη της ποιητικής του δραστηριότητας εναρµονιζόταν πάντοτε µε τις εκάστοτε περί την καλλιτεχνική έκφραση κοµµατικές οδηγίες. Ένα πλέγµα αιτιών οδήγησε τον ποιητή να υπογράψει µε το ψευδώνυµο «Κώστας Ελευθερίου» τρία νεωτερίζοντα ποιήµατα, που δηµοσιεύτηκαν τον Μάρτιο του 1936 στο περιοδικό Τα Νέα Γράµµατα. 10 Λογικό είναι να σκεφτούµε πως ο Ρίτσος είχε επιφυλάξεις για το αν ο Αντρέας Καραντώνης θα δεχόταν για δηµοσίευση στο περιοδικό που διηύθυνε ποιήµατά του, αφού στην προαναφερθείσα κριτική του, τον είχε πολλαπλώς κατακρίνει. Ο Ρίτσος, όµως, προφανώς και ήθελε να δώσει το νεωτερίζον στίγµα του, και µάλιστα µέσα από το περιοδικό, που είχε θεωρηθεί όργανο προώθησης του ποιητικού µοντερνισµού. 11 Επιπλέον, το περιεχόµενο των τριών ποιηµάτων επικεντρώνεται σε βιώµατα του δηµιουργού ως ατοµικής οντότητας (π.χ. «Η σκέψη µου αναβρύζει / απ την καρδιά µου», «Εσύ, εγώ κι η σιωπή», «Το κορµί µου είναι περήφανο / απ την οµορφιά της χαράς» κ.ά.). Ο ποιητής φτάνει στην υπαρξιακή χαρά και σε ευφορία ατοµικής φύσεως, χωρίς να στηρίζεται σε ταξικό αγώνα και σε διεργασίες κοινωνικού χαρακτήρα. Είναι φανερό ότι ο Ρίτσος επιθυµούσε να ανανεωθεί ποιητικά, χωρίς όµως να δοθεί η εντύπωση ότι απαρνιέται την πολιτική του ιδεολογία, οπότε δικαιολογείται η ενέργειά του, να καλυφθεί πίσω από ψευδώνυµο, 12 δεδοµένης και της πίεσης, την οποία ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός και οι προεκτάσεις του ασκούσαν στους εκπροσώπους της αριστερής τέχνης και διανόησης (π.χ., αποδοχή ως αυτονόητα ισχύουσας της εξίσωσης «προοδευτικό περιεχόµενο ίσον προοδευτική τέχνη»). Θα µπορούσε να διατυπωθεί ως υπόθεση ότι ο Ρίτσος συνέθεσε τα τρία ποιήµατα ως παιγνιώδη πρόκληση προς την αστική πλευρά, δηλώνοντας εµµέσως ότι δεν είναι δύσκολο το εγχείρηµα γραφής µιας ποίησης ελευθερόστιχης και µοντερνίζουσας. Η υπόθεση, ωστόσο, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµη, γιατί ο Ρίτσος δεν θεώρησε αυτά τα ποιήµατα πάρεργα ή ασήµαντα. Περιέλαβε το ποίηµα «Ξένοι» (οριστικός τίτλος «Ο ξένος») 13 στη συλλογή Δοκιµασία, ενώ αρκετοί στίχοι από την «Άνοιξη» περιελήφθησαν στην Εαρινή συµφωνία, 14 µε πιο εµφανή διαφοροποίηση τη µεταλλαγή της κτητικής αντωνυµίας από τον ενικό («µου») στον πληθυντικό αριθµό («µας»), 15 µεταλλαγή εναρµονισµένη µε το πνεύµα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, που απέκλειε το άτοµο ήρωα, προβάλλοντας την οµάδα ήρωα. 16 Η ποιητική σύνθεση Επιτάφιος (1936) σηµατοδοτεί µία παροδική επιστροφή του Ρίτσου στην παραδοσιακή ποιητική φόρµα. Τα ποιήµατα του Επιταφίου, απόρροια και του 9 (Βογιάζος 1979, 165, 190) 10 (Ελευθερίου, ) 11 Για τη γενικότερη φυσιογνωµία του περιοδικού, βλ. ενδεικτικά (Perri 1974) και (Καράµπελας 2006). 12 Ο Γιώργος Βελουδής (Βελουδής 1983 : 31-32) σηµειώνει ότι «η εκλογή του ψευδωνύµου Κ. Ελευθερίου εκφράζει πιθανότατα ένα ψυχολογικό ιδεολογικό υπόστρωµα που παραπέµπει στην έννοια ελευθερία». Ας έχουµε, πάντως, υπόψη µας και το ότι οι γονείς του Γιάννη Ρίτσου ονοµάζονταν Ελευθερία και Ελευθέριος. 13 (Ρίτσος, : ) 14 (Ρίτσος : ) 15 Βλ γενικότερα : (Αστήθα Βρυζίδη 1989). 16 Πρβλ. ως ενδεικτικό και πρώιµο δείγµα (κατατέθηκε πριν από την επίσηµη διατύπωση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού) ένα κριτικό σηµείωµα του Ασηµάκη Πανσέληνου : Νέοι Πρωτοπόροι 5 (1933) : 153. Ο Πανσέληνος κρίνει αρνητικά το βιβλίο το βιβλίο Καυτό µολύβι του Κ. Παπούλια, αλλά θεωρεί θετικό το ότι «εµφανίζεται ως ήρωας η οµάδα». 3

4 ψυχικού συγκλονισµού που ένιωσε ο Ρίτσος από το θάνατο του νεαρού εργάτη (Τάσος Τούσης) της Θεσσαλονίκης, έχουν συντεθεί σε δηµοτικογενή δεκαπεντάσυλλαβο στίχο και ενσωµατώνουν δηµιουργικά επιρροές από τη δηµοτική ποίηση, ειδικότερα από το µοιρολόι, αλλά και από τον «Επιτάφιο Θρήνο» της ορθόδοξης υµνογραφίας, όσον αφορά τα λεκτικά, δοµικά και εικονοποιητικά µοτίβα. 17 Ο Mario Vitti θεωρεί τον Επιτάφιο «αναπάντεχη αντίδραση σε ένα ακαριαίο και συγκλονιστικό επεισόδιο, που βρίσκει τον ποιητή πάνω στην αµηχανία της εκφραστικής του κρίσης». 18 Ο Ρίτσος στις δύο πρώτες συλλογές του βάδισε µεν από τεχνοτροπικής πλευράς και στα χνάρια των άµεσων ποιητικών προδρόµων του (Βάρναλης, Σικελιανός και Καρυωτάκης θα µπορούσαν να ενταχθούν στην άλω του συγκεκριµένου χαρακτηρισµού), αλλά από την άλλη οδηγήθηκε και σε εκφραστικό αδιέξοδο, έστω και αν χρησιµοποίησε µε άρτιο τρόπο ποικίλα στοιχεία της έµµετρης ποιητικής έκφρασης. Η οµολογία, µάλιστα, της ύπαρξης αυτού του αδιεξόδου δινόταν µε ειρωνικούς και σαρκαστικούς τόνους, 19 που κάποτε έφταναν έως το χλευασµό. 20 Με τον Επιτάφιο ο Ρίτσος αξιοποιεί τη δηµοτική ποιητική παράδοση και καλλιτεχνικά προασπίζει και τη θέση της αριστερής µεσοπολεµικής διανόησης πάνω στο θέµα «παράδοση ελληνικότητα». Η αριστερή διανόηση είχε προσλάβει θετικά το λαϊκό τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης, τόσο σχετικά πρώιµα, 21 όσο και µετά την παγίωση των αρχών του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, 22 και ενόσω είχε εκφραστεί και από τα «επίσηµα» χείλη του Μαξίµ Γκόρκι η θέση για την αξία της λαϊκής έκφρασης («φολκλόρ»). 23 Ο Επιτάφιος, ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς µία αριστερή απάντηση στην επιχειρούµενη µονοπώληση της ελληνικότητας, που επιχειρήθηκε από την αστική διανόηση, 24 αλλά συγκροτεί και λειτουργικό δείγµα στράτευσης στις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισµού : αποτυπώνει την πραγµατικότητα στην επαναστατική της εξέλιξη (συγκεκριµένο χωροχρονικό πλαίσιο, εργατική διαδήλωση, θανάτωση προλετάριου από το αστικό κράτος), προωθεί το µοντέλο του θετικού ήρωα ως ηρωικού και αγωνιστικού συµβόλου, εγκολπώνεται µία έκφραση παραδοσιακής υφής και υψηλόβαθµης διαύγειας, τόσο ιδεολογικής όσο και συναισθηµατικής. Επιπρόσθετα, ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία προέβαλε ως στόχο και την εµβάπτιση των αριστερών ιδεών στα νάµατα της λαϊκής παράδοσης, λογοτεχνικής ή και γενικότερα καλλιτεχνικής. 25 Οι µουσικογενείς τίτλοι ποιητικών καταθέσεων, που συντέθηκαν από τον Ρίτσο µετά τον Επιτάφιο (Το τραγούδι της αδελφής µου-1937, Εαρινή συµφωνία-1938, Το εµβατήριο του ωκεανού-1940, Παλιά µαζούρκα σε ρυθµό βροχής- 1943), υποβάλλουν την ύπαρξη εσωτερικού και µοντέρνας υφής ρυθµού, ο οποίος αναδύεται από νεωτερικά ποιήµατα µε υπαρξιακές αναζητήσεις και κοινωνικές προεκτάσεις. Ωστόσο, τα ποιήµατα αυτά δεν εναρµονίζονται απολύτως µε τις κανονιστικές αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Εικόνες αγωνιστικού χαρακτήρα, ενταγµένες στο πλαίσιο του αριστερού οράµατος, ανιχνεύονται σε ποιητικές συνθέσεις που συγκρότησαν τη Δοκιµασία (1943), αλλά η υψηλότονη δυναµική τους εκπηγάζει λιγότερο από την κοινωνική τους φόρτιση και περισσότερο από την εθνικοαπελευθερωτική τους οπτική. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Δοκιµασία θα λάβει την 17 (Βελουδής 1984 : ) 18 (Vitti 1978 : 185) 19 Βλ. ενδεικτικά τα ποιήµατα «Ποιητές» και «Σονέτο», (Ρίτσος : 28, 72). 20 Βλ. για παράδειγµα, το ποίηµα «Καταδίκη» (Ρίτσος : ). 21 (Ζεβγάς, 35-36) 22 (Καρβούνης, 91) 23 Νέοι Πρωτοπόροι (Σεπτέµβρης 1934) 24 (Τζιόβας 1989). 25 Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη έκδοση του Επιταφίου (Αθήνα, Μάης 1936) φέρει την ένδειξη «έκδοση Ριζοσπάστη». Μέρος του ποιήµατος δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα, πρβλ. Ριζοσπάστης ( ): 2), ενώ ο Ρίτσος συνεργάζεται µε τον Ριζοσπάστη από το Βλ. (Βελουδής 1977 : 39). 4

5 οριστική µορφή της το 1961, στην πρώτη έκδοση του τόµου Ποιήµατα Α, «µε την προσθήκη του ποιήµατος Παραµονές ήλιου (1943), που το είχε διαγράψει η γερµανική λογοκρισία». 26 Με το ποίηµα «Ο σύντροφός µας». Νίκος Ζαχαριάδης (1945) ο Ρίτσος εγκαινιάζει µία σειρά συνθέσεων, αφιερωµένων σε πρόσωπα παραδείγµατα µεγαλοσύνης, αγωνιστικότητας και ηρωισµού, στις οποίες η λεκτικός τόνος είναι υψηλός και η ποιητική διάθεση εξυµνητική. Το πρόπλασµα της συγκεκριµένης ποιητικής ροπής του Ρίτσου ανιχνεύεται σε µεµονωµένα ποιήµατα της δεκαετίας του και ενσαρκώνεται εµφανέστερα σε ποιητικές καταθέσεις σαν την προαναφερθείσα («Ο σύντροφός µας» [ ]), και ακόµη σε ποιητικά συνθέµατα αφιερωµένα στον Άρη Βελουχιώτη (Το υστερόγραφο της δόξας 1945 : δεν δηµοσιεύτηκε, όταν γράφτηκε. εντάχτηκε στον τόµο Τα Επικαιρικά 1975), στον Νίκο Μπελογιάννη (Ο άνθρωπος µε το γαρύφαλλο 1952), στον Βλαντιµίρ Μαγιακόβσκι (Γεια σου, Βλαδίµηρε Μαγιακόβσκη ), στον Γρηγόρη Αυξεντίου (Αποχαιρετισµός 1957), στον Πατρίς Λουµούµπα (Ο Μαύρος Άγιος 1961) κ.ά. Σε αυτές τις συνθέσεις, η προβολή του θετικού ήρωα, η σκιαγράφηση της ιστορικής εξέλιξης µε υπογράµµιση της αγωνιστικότητας και της επαναστατικότητας, καθώς και το γενικά διαυγές νοηµατικό περίγραµµα, τοποθετούν το ποιητικό υλικό στο πλαίσιο του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Ωστόσο, και από τα ποιήµατα αυτά δεν λείπουν οι υπαρξιακές και µεταφυσικές εσοχές, ενώ η ιδεολογική ευκρίνεια και η συναισθηµατική καθαρότητα συνυπάρχουν µε τη δραµατικότητα ως πυκνή διαδοχή εικόνων και σκέψεων, καθώς και µε τη σποραδική διατάραξη του λογικά και ρεαλιστικά αναµενοµένου, έτσι ώστε τα ποιήµατα να κινούνται στο χώρο της νεωτερικής έκφρασης : για παράδειγµα, στο «Ο σύντροφός µας» [ ] προσωποποιείται εµφαντικά η πόρτα που «δέκα βολές βάφτηκε µ αίµα απ την κορφή ως τα νύχια», στον Αποχαιρετισµό ο ήρωας της λευτεριάς υποµένει και τις πληγές της ύπαρξης («Μου χρειάζεται [ ] η γνώση του θανάτου µου, για να µπορέσω να πεθάνω»), ενώ στον Μαύρο Άγιο υπογραµµίζεται µε όρους συλλογικού βιώµατος (α πληθυντικό πρόσωπο) ότι «[ ] συνάζουµε απ τα σκόρπια αστέρια µιας απέραντης νύχτας την / άσπρη ανάµνηση». Σε πολιτικώς φορτισµένα ποιήµατα από τη δεκαετία του 40 και µετά, ο Ρίτσος δείχνει να αξιοποιεί στοιχεία ενός µετεξελιγµένου σοσιαλιστικού ρεαλισµού, ο οποίος είχε µερικώς αποκολληθεί από το γράµµα και το πνεύµα της δεκαετίας του 30. Ο Κώστας Βάρναλης είναι αναµενόµενα θετικός από τις σελίδες του Ριζοσπάστη ( , σ. 2) για το ποίηµα «Ο σύντροφός µας». Νίκος Ζαχαριάδης («Ο Ρίτσος είναι ένας µοντέρνος ποιητής µε καρδιά και φλέβα και φτερά [ ] Το ποίηµα αναπηδάει σα νερό και τρέχει σα νερό»). Ωστόσο, ως θιασώτης της παραδοσιακής ποιητικής έκφρασης δεν διστάζει να σηµειώσει ότι «[ ] έχει στιγµές που νιώθεις να κόβεται η ενότητά του µε τις παράξενες ακροβατικές µανιέρες της σχολής [ενν. του µοντερνισµού]». 28 Ο Μάρκος Αυγέρης, επίσης, επισηµαίνει, κρίνοντας την Αγρύπνια περί τα µέσα της δεκαετίας του 1950, 29 ότι «η ποίηση [ ] του Ρίτσου θρέφεται από την ιστορία [ ] και [ ] ακούµε µέσα της τη βουή από τους πολύχρονους αγώνες και τους ηρωισµούς του λαού µας», αλλά, ζητώντας προφανώς διαυγέστερη και ακόµη πιο συγκροτηµένη από τεχνοτροπικής πλευράς ανάδυση του αριστερού οράµατος µέσα από τους στίχους, υπογραµµίζει ότι «η πληθώρα κι η συµπύκνωση των στοιχείων της ζωής διασπά συχνά την πλαστική ενότητα της σύλληψης κι αφήνει στην εντύπωσή µας σκόρπιες µορφές». Η συνθετότητα του ποιητικού προσώπου του Ρίτσου αναδεικνύεται από το ότι αρκετές από τις θεωρούµενες επικαιρικές και πολιτικά φορτισµένες καταθέσεις του εγκιβωτίζουν και υπαρξιακές µεταφυσικές αναζητήσεις, ενώ από την άλλη σε ποιήµατά του που θεωρούνται 26 (Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου : 456) 27 Βλ. για παράδειγµα, «Μνηµόσυνο» [=ποίηµα αφιερωµένο στη µνήµη του Γερµανού κοµµουνιστή Φ. Σούλτσε ( )], Ριζοσπάστης ( ) : 2, «Στο σ. Γκόρκι», περ. Νέοι Πρωτοπόροι 7 (1935) : Για τα δύο ποιήµατα βλ. (Ρίτσος : 35-40). 28 Βλ. το κείµενο του Βάρναλη και στο (Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου : 13-14). 29 «Γιάννη Ρίτσου : Αγρύπνια. Ποιήµατα», Η Αυγή, ( ) : 2. Βλ. (Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου : 15-20). 5

6 κατ εξοχήν υπαρξιακά, συσσωµατώνονται στοιχεία κοινωνικοπολιτικής δραστικότητας : για παράδειγµα, η φθορά του χρόνου δεσπόζει ως διαχρονική υπαρξιακή παράµετρος στη Σονάτα του σεληνόφωτος (1956), ωστόσο είναι στο ποίηµα εµφανή και τα ίχνη ενός εξελιγµένου σοσιαλιστικού ρεαλισµού, αφού εµµέσως πλην σαφώς σκιαγραφείται η συναίνεση του ποιητικού υποκειµένου προς τον νεαρό άντρα, που θέλει να ενωθεί µε την «πολιτεία του µεροκάµατου», µε την «πολιτεία µε τα ροζιασµένα χέρια». Ήδη από τη δεκαετία του 1940, ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός έχει αρχίσει να υφίσταται µία µετεξέλιξη. Χωρίς να αποκλείονται από την αριστερή διανόηση τεχνοτροπίες και τρόποι καλλιτεχνικής έκφρασης (γίνονται δεκτές ακόµη και ορισµένες µορφές ιδεαλισµού ή και ροµαντισµού), θεωρείται προτιµητέα µία τέχνη σοσιαλιστικής κατεύθυνσης, σύµφωνη µε «το πνεύµα των λαϊκών µαζών». Ο «σοσιαλιστικός ρεαλισµός» µεταβάλλεται σε «δυναµικό ρεαλισµό», 30 γεγονός που επιτρέπει να υποθέσουµε πως έχουµε υποχώρηση ενός όρου που δηλώνει άκαµπτη σταθερότητα και διατύπωση ενός άλλου, που περικλείει τις έννοιες της κινητικότητας, του µπολιάσµατος µε έτερα στοιχεία, χωρίς ο χαρακτήρας της σοσιαλιστικής τέχνης να µεταβάλλεται ριζικά, αλλά περισσότερο βαθµιαία να εµπλουτίζεται. Ο Μάρκος Αυγέρης σηµειώνει : «Στη φιλοσοφική περιοχή πρεσβεύουµε πως οι απόλυτες αρχές είναι λείψανα από την προλογική εποχή της ανθρώπινης νόησης, πως, αντίθετα, τα φαινόµενα της ζωής δεν είναι απαρασάλευτα, παρά ακολουθούν διαλεχτική πορεία στο ξετύλιγµά τους [ ] Δεν αποκλείουµε κανέναν εκφραστικό τρόπο, ούτε τον επαναστατικό ιδεαλισµό, ούτε τον κριτικό ρεαλισµό, ούτε τον ηρωικό ροµαντισµό, ούτε άλλες µορφές δηµιουργικής ζωής. Μα απ όλους αυτούς τους τρόπους προτιµούµε το δυναµικό ρεαλισµό, που συµφωνεί περισσότερο µε το πνεύµα των λαϊκών µαζών». 31 Ο Ρίτσος είχε να περάσει Συµπληγάδες, γιατί µπορεί ένα τµήµα της αριστερής σκέψης ήδη από τη δεκαετία του 1950 να έθετε ευκρινώς τα «Προβλήµατα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού» 32 και να αµφισβητούσε την αξία και την ισχύ των προκαθορισµένων κατευθύνσεων στην καλλιτεχνική δηµιουργία, αλλά η άκαµπτη και ορθόδοξη πλευρά της αριστερής διανόησης (µε κύριο εκφραστή τον Μάρκο Αυγέρη, που συζητούσε για «δυναµικό ρεαλισµό» στη δεκαετία του 1940) δήλωνε στα µέσα της δεκαετίας του 1960 πως «κάτω από την αισθητική ενέργεια συνυπάρχει ηθική ενέργεια, κρύβονται τάσεις και σκοποί, που πάνε πέρα από την αισθητική έκφραση [ ] και φανερώνουν [ ] κοινωνικές αξίες». 33 Μεταπολεµικά δείγµατα δηµιουργικά εξελιγµένου σοσιαλιστικού ρεαλισµού έχουν καταθέσει αρκετοί µείζονες συγγραφείς µε σαφή αριστερή πολιτική ταυτότητα, τόσο στην πεζογραφία όσο και στην ποίηση : ο Δηµήτρης Χατζής, έχοντας ξεπεράσει τις απόλυτες σχηµατοποιήσεις της Φωτιάς (1946), στοιχειοθετεί έναν χαµηλότονο ανθρωπισµό και σπίθες αισιοδοξίας και αγωνιστικότητας στο Τέλος της µικρής µας πόλης (α έκδ. 1953). ο Αντρέας Φραγκιάς ψηλαφεί τις πληγές του πολέµου και της κοινωνικής αδικίας στο Άνθρωποι και σπίτια (1955), χωρίς κραυγές και διδακτισµό, αλλά και χωρίς να απαλείφει τα ίχνη της ελπίδας για µία ζωή καλύτερη. η Μέλπω Αξιώτη στο ποίηµα «Το τραγούδι του Δνείπερου» (1945) και ο Τάσος Λειβαδίτης στη σύνθεση Φυσάει στα σταυροδρόµια του κόσµου (1953) συνδυάζουν την ποιητική νεωτερικότητα, η οποία συγκροτείται και από υπερβάσεις της λογικής αλληλουχίας, µε την ανάδυση ενός ιδεολογικού οράµατος που δεν αναλώνεται αποκλειστικά σε εµφαντικές ανορθώσεις του θετικού ήρωα και της λαϊκής επανάστασης. Οπωσδήποτε, δεν ευσταθεί ως µόνη και αποκλειστική προϋπόθεση καλλιτεχνικής αρτιότητας η τήρηση των θεωρητικών και αισθητικών αρχών του οποιουδήποτε δόγµατος. Η σκοτεινότερη, ωστόσο, άλλη όψη του ίδιου νοµίσµατος φανερώνει ότι δεν είναι σωστό να καταδικάζουµε αβασάνιστα τα έργα τέχνης και τα λογοτεχνήµατα, ειδικότερα που φαίνεται να ακολουθούν ετεροκαθορισµένους δρόµους. Στις ατυχέστερες περιπτώσεις, ο 30 Βλ. (Στεφανίδης, 5-7). 31 (Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου : 15-20) 32 Βλ. (Αναγνωστάκης 1978, 36-57). 33 (Αυγέρης 1964, 17) 6

7 άξονας στήριξης του κειµένου είναι χονδροειδής και µονοσήµαντος, οριοθετηµένος από τις αρχές του δόγµατος. Τι γίνεται όµως µε εκείνα τα κείµενα, των οποίων ο άξονας δεν είναι ανεπεξέργαστη ευθεία, αλλά αποτελεί ισορροπηµένη συνισταµένη, µία από τις συνιστώσες της οποίας ίσως η πλέον ευδιάκριτη, αλλά όχι η µοναδική συναπαρτίζεται από τήρηση συγκεκριµένων αρχών ; Μάλλον δεν είναι σωστό να παραβλέψουµε την πιθανή λογοτεχνική αξία τέτοιων κειµένων, όταν µάλιστα διαπιστώνουµε ότι οι έτερες συνιστώσες µπορεί να καθορίζονται από τη συναισθηµατική επικοινωνία του συγγραφέα µε τι θέµα του, από την ειλικρινή του συγκίνηση και, προπάντων, από το λογοτεχνικό του τάλαντο και την οξύνοιά του. Ο Ρίτσος καλλιτεχνικά ευστόχησε, όταν συνέβαλε στη δηµιουργική µετεξέλιξη του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, διατηρώντας ιδεολογική φόρτιση στους στίχους του, εµπλουτισµένη µε υπαρξιακές µεταφυσικές αναζητήσεις, και χωρίς να εκφράζει τη συναισθηµατική του πληθωρικότητα σε κραυγαλέους τόνους. Παραδείγµατος χάριν, Η σονάτα του σεληνόφωτος ως χαρακτηριστική κατάθεση της Τέταρτης Διάστασης, καθώς και ο Αποχαιρετισµός, ενσωµατώνουν (σε διαφορετικές, µάλιστα, διαβαθµίσεις) το συνδυασµό υπαρξιακής αναδίφησης και πολιτικής θέσης. Κάτι ανάλογο πέτυχε ο Ρίτσος µε τη λεκτικά συµπυκνωµένη δραστικότητα αρκετών µικρών σε έκταση ποιηµάτων του. Ας δούµε, δειγµατοληπτικά, την «Καστανιά» (πρόκειται για τοπωνύµιο) από τις Μαρτυρίες : Εκεί πάνου, σαν αύριο, σκοτώσαν τους σαράντα. Είκοσι χρόνια πέρασαν. Κανείς δεν είπε τ όνοµά τους. Καταλαβαίνεις τη ζωή µας. Κάθε χρόνο, σαν τέτοια µέρα, βρίσκανε κάτω απ τις λεύκες ένα σπασµένο κεραµίδι, δυο σβησµένα κάρβουνα, λίγο λιβάνι, ένα καλάθι µε σταφύλια, ένα µελισσοκέρι µε µαύρη καύτρα. Ούτε που πρόφταινε ν ανάψει. Τό σβηνε ο αγέρας. Γι αυτό τα βράδια, κάθονται οι γριές στις πόρτες σαν παλιά εικονίσµατα, γι αυτό έτσι γρήγορα µεγάλωσαν τα µάτια των παιδιών µας, και τα σκυλιά µας κάνουν πως κοιτάν αλλού όταν περνούν χωροφυλάκοι. 34 Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποδυόµαστε πως δεν βλέπουµε και τις υψηλότονες και συναισθηµατικά υπερεκχειλισµένες αναπαλαιώσεις του θεωρητικού δόγµατος που έδωσε ο 35 Ρίτσος. Σε αρκετά από Τα Επικαιρικά του συνθέµατα αρµόζουν οι παραπάνω χαρακτηρισµοί, αλλά στα Επικαιρικά έχουν, για παράδειγµα, ενταχτεί και οι σπαρακτικές εγγραφές των Ηµερολογίων εξορίας (γράφτηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης πολιτικών κρατουµένων, στο Κοντοπούλι της Λήµνου, κατά τη διετία ) και του Πέτρινου χρόνου (γράφτηκε στην Μακρόνησο, το 1949), που πόρρω απέχουν από το κλίµα αγωνιστικής αισιοδοξίας και ιδεολογικής βεβαιότητας : Πολιορκώ το µαύρο σηµάδι βήµα βήµα διπλασιάζω το πράσινο ενός φύλλου πολλαπλασιάζω µιαν αίσθηση ησυχίας χρησιµοποιώ µεταφορές, µεταφέρω άλλοτε αλλού πουθενά. Άξαφνα νιώθω να βρίσκοµαι πολιορκηµένος απ το µαύρο σηµάδι. 36 Θα θέλαµε, κλείνοντας, να σχολιάσουµε έναν εκδοτικής φύσεως υπαινιγµό του Ρίτσου, που αφορά αγωνιστικά, κραυγαλέα και ιδεολογικώς προσανατολισµένα ποιήµατά του σαν τα «Τραγούδια της Αγροτιάς» ( ), που εκπροσωπούν το αρχικό στάδιο της 34 Βλ. (Ρίτσος 1989, 283). Το ποίηµα ανήκει στις Μαρτυρίες Β, που γράφτηκαν κατά τη διετία (Ρίτσος 1975) 36 Από τα Ηµερολόγια εξορίας. Βλ. (Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου 2000, ). 7

8 καλλιτεχνικής πορείας του, και σαν «Τα παιδιά της ΚΝΕ [που λένε στη ζωή το µέγα ΝΑΙ]» (1977), ποίηµα γραµµένο σε καιρούς ηλικιακής ωριµότητας. Ο Ρίτσος δεν περιέλαβε αυτές τις καταθέσεις του στην «Απαντοποίηση» της ποιητικής του δουλειάς που εκδίδεται από τον «Κέδρο». Δεν τις αρνήθηκε, αλλά εκδόθηκαν συγκεντρωτικά το 1981 κυρίως χάρη στον ερανιστικό ζήλο και την άγρυπνη φροντίδα της Αικατερίνης Μακρυνικόλα 37 υπό τον γενικό τίτλο Συντροφικά τραγούδια από τη «Σύγχρονη Εποχή». Ο Ρίτσος ενδιαφερόταν πολύ για την ποιητική αποτύπωση της ιστορικά και πολιτικά φορτισµένης στιγµής (δεν είναι τυχαίο ότι στο τέλος κάθε ποιητικής δοκιµής αναγράφει τον τόπο και την ηµεροµηνία συγγραφής των στίχων). Βέβαια, πώς ένας ποιητής, ο οποίος είχε πλήρη επίγνωση της υπαρξιακής περιπλοκότητας και χρησιµοποίησε πολύ κατά την καλλιτεχνική του ωριµότητα το «διαζευκτικό ή» και το «ίσως», 38 έδωσε στίχους τόσο απροκάλυπτης ιδεολογικής βεβαιότητας ; Ο ίδιος δίνει την απάντηση, υπογραµµίζοντας τη συνθετότητα του ποιητικού του προσώπου και το ότι το καλλιτεχνικό φαινόµενο σε ορισµένες πτυχές του θρέφεται από δηµιουργικές αντιφάσεις : «[ ] υποχώρησα στην ειλικρινή ανάγκη που µ έκανε µιαν ορισµένη στιγµή να [ ] γράψω, και στην ανάγκη των άλλων που γνώριζα ήδη πως κάτι τέτοιο περιµένουν [ ] Κι είµαι βέβαιος πως πάλι θα ξαναγράψω τέτοια ποιήµατα, όχι για να αρέσουν, αλλά γιατί θα µου είναι πάλι προσωπικά και γενικά αναγκαίο. Φαύλος κύκλος». 39 Βιβλιογραφία Αλαφούζου Αλεξάνδρα, «Τρακτέρ του Γ. Ρίτσου», Νέοι Πρωτοπόροι 10 (1934) : Αναγνωστάκης Μανόλης, «Προβλήµατα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού», Αντιδογµατικά, Αθήνα, Πλειάς, 1978, (πρωτοδηµοσιεύτηκε στο περ. Επιθεώρηση Τέχνης ). Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου, επιλογή : Χρύσα Προκοπάκη, επιµέλεια : Χρύσα Προκοπάκη - Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Αθήνα, Κέδρος, Αργυρίου Αλέξανδρος, Η ελληνική ποίηση. Νεωτερικοί ποιητές του Μεσοπολέµου, Αθήνα, Σοκόλης Αστήθα - Βρυζίδη Μαρία, Οι διορθώσεις του Γιάννη Ρίτσου στις συλλογές της δεκαετίας [ = διδακτορική διατριβή], Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ,1989. Αυγέρης Μάρκος, Άπαντα, τόµος Β, Αθήνα, Νέα Τέχνη, Βελουδής Γιώργος, Γιάννη Ρίτσου επιτοµή. Ιστορική ανθολόγηση του ποιητικού του έργου, Αθήνα, Κέδρος, Βελουδής Γιώργος, Γ. Ρίτσος. Προβλήµατα µελέτης του έργου του, Αθήνα, Κέδρος, Βελουδής Γιώργος, Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα, Κέδρος, Βογιάζος Αντώνης, Σοσιαλισµός και κουλτούρα , τόµοι Α και Β, Αθήνα, Θεµέλιο, Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου, επιµέλεια εισαγωγή επιλογή κριτικών κειµένων : Δηµήτρης Κόκορης, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ελευθερίου Κώστας [ = Ρίτσος Γιάννης], «Τρία ποιήµατα» [= «Ξένοι, Γυµνοί, Άνοιξη»],Τα Νέα Γράµµατα 3 (1936) : Ermolaev H., Soviet Literary Theories The Genesis of Socialist Realism, Berkeley, University of California Press, Ζεβγάς Αντρέας [ = Χουρµούζιος Αιµίλιος], «Στρατιώτες του Παντελή Πρεβελάκη», Νέα Επιθεώρηση 1 (1929) : Καράµπελα Σάββας, «Τα Νέα Γράµµατα στην περίοδο της δικτατορίας Ματαξά: Στοιχεία της πολιτικής ταυτότητας του περιοδικού», στο: The Greek world between the Age of Enlightenment and the twentieth century, Proceedings of the 3rd European Congress of 37 Βλ. (Ρίτσος, Συντροφικά τραγούδια, 7). 38 Βλ. (Ρίτσος , 101). 39 Από επιστολή προς την Χρύσα Προκοπάκη, µε ηµεροµηνία , η οποία δηµοσιεύτηκε στο περ. Ο Πολίτης 109 (1990). Βλ. (Κώττη 1996, 207). 8

9 Modern Greek Studies, organised by the European Society of Modern Greek Studies, Bucharest, 2-4 June 2006, Ed. by Konstantinos A. Dimadis, Vol. 2, Athens: Ellinika Grammata 2007, σ Και: page=1&main lang=de&eenscongress_cmd=speaker&eenscong ress_id=117 Καραντώνης Αντρέας, «Γιάννη Ρίτσου : Τρακτέρ», Τα Νέα Γράµµατα 7-8 (1935) : Καρβούνης Νίκος, «Το λαϊκό τραγούδι», Νέοι Πρωτοπόροι, 3-5 (1935) : 91. Κόκορης Δηµήτρης, Όψεις των σχέσεων της Αριστεράς µε τη λογοτεχνία στον Μεσοπόλεµο ( ), Πάτρα, Αχαϊκές Εκδόσεις, Κώττη Αγγελική, Γ. Ρίτσος. Ένα σχεδίασµα βιογραφίας, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, Μπλάνας Γιώργος, «Ο µοντερνιστής ποιητής», Κυριακάτικη Αυγή ( ), ένθετο : «Αναγνώσεις» : Νέοι Πρωτοπόροι, έκτακτη έκδοση, Σεπτέµβρης Νούτσος Παναγιώτης, Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα, τόµος Γ [ = Η εδραίωση του µαρξισµού - λενινισµού και οι αποκλίνουσες ή οι ετερογενείς επεξεργασίες ( )], Αθήνα, Γνώση, Ντουνιά Χριστίνα, Λογοτεχνία και Πολιτική. Τα περιοδικά της Αριστεράς στο Μεσοπόλεµο, Αθήνα, Καστανιώτης, Ντουνιά Χριστίνα, Η αντοχή µιας αδέσποτης τέχνης, Αθήνα, Καστανιώτης, Πανσέληνος Ασηµάκης, «Κριτική για το Καυτό µολύβι του Κ. Παπούλια», Νέοι Πρωτοπόροι 5 (1933) : 153. Perri Massimo, Lettere Nuove ( ), Roma, Edizioni dell Ateneo, Perus Jean, A la recherché d une esthetique socialist ( ). Reflexion sur les commencements de la literature sovietique, Paris, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Ρίτσος Γιάννης, Τα Επικαιρικά ( ) Ποιήµατα, τόµος Ε, Αθήνα, Κέδρος, Ρίτσος Γιάννης, Μελετήµατα, Αθήνα, Κέδρος, Ρίτσος Γιάννης, Ποιήµατα, τόµος Θ, Αθήνα, Κέδρος, Ρίτσος Γιάννης, Ποιήµατα, τόµος Α, Αθήνα, Κέδρος, Ρίτσος Γιάννης, Συντροφικά τραγούδια, επιµέλεια : Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, Στεφανίδης Μ. [ = Αυγέρης Μάρκος], «Νεοελληνική Αναγέννηση και Τέχνη», Πρωτοπόροι 1 (1943) : 5-7. Τζιόβας Δηµήτρης, Οι µεταµορφώσεις του εθνισµού και το ιδεολόγηµα της ελληνικότητας στο µεσοπόλεµο, Αθήνα, Οδυσσέας, Vitti Mario, Η γενιά του τριάντα. Ιδεολογία και µορφή, Αθήνα, Ερµής,

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΟ Mίλτος Σαχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Στου Κεμάλ το Σπίτι» του Γιώργου Ιωάννου. Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

«Στου Κεμάλ το Σπίτι» του Γιώργου Ιωάννου. Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 1 «Στου Κεμάλ το Σπίτι» του Γιώργου Ιωάννου Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 1) Γιατί τα αρχικώς αρνητικά συναισθήματα του αφηγητή απέναντι στη γυναίκα μετατρέπονται εν τέλει σε θετικά; Τι

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75)

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130)

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ Για τον ιονύσιο Σολωµό («Ο Κρητικός») ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ., Η ποίηση στη ζωή µας, εκδ. Εστία, Αθήνα χ.χ. FURST L. R., Ροµαντισµός, µτφρ. Ι. Ράλλη - Κ. Χατζηδήµου, εκδ. Ερµής, Αθήνα 2 1988.

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη ÔÝ íç Να γιατί...η λαϊκή τέχνη Εν αρχή το σύνθημά μας είναι ένα: η λαϊκή τέχνη είναι επανάσταση. Και είναι επανάσταση διότι είναι αρχέτυπο λειτουργίας μιας πολιτικά ευνομούμενης κοινωνίας. Η τέχνη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σας παρουσιάουμε μερικά βιβλία που έχουν σχέση με τη γραφή και την ψυχανάλυση. Γιατί τι άλλο είναι μια συνεδρία, από μία συν-γραφή σε διαρκή εξέλιξη; Ελπίζουμε να τα βρείτε ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΚΕΙΜΕΝΟ Η Δημοκρατία στην εποχή της παγκόσμιας ανομίας Θα αρχίσω από μιαν αναδρομή. Οι έννοιες του «Λαού» και της «Κοινωνίας» δεν είναι ούτε διϊστορικές ούτε αυτονόητες. Αποκρυσταλλώθηκαν από τη νεωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ'. ΚΕΙΜΕΝΟ 'Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) Μικρή Πράσινη Θάλασσα Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ Που θα θελα να σε υιοθετήσω Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων -- cafe -- gallery -- βιβλιοθήκη -- εργαστήρια ------------- 7η Θ ε ρ ι ν ή Α κ α δ η μ ί α Τ έ χ ν η ς Εργαστήριο Μελοποίησης Ποιημάτων - Παρουσίαση - Ανάλυση - Μελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χριστίνα Βέικου Ενδεικτικό παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θανάσης Βαλτινός «Η καλή μέρα απ το πρωί φαίνεται» Από το έργο Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2007

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2007 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Το έργο του Ρίτσου είναι από τα πιο πλούσια και πληθωρικά έργα που έχει παρουσιάσει ένας λογοτέχνης στην ιστορία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό, γιατί του πρόσφερε το δώρο της ποίησης, αναγνωρίζοντας µάλιστα την ιδιαίτερη αξία που αυτή έχει στη ζωή του ( δεν

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL MASTERCLASS SERIES 2010 PATRICK ZACHMANN 31 MAY - 4 JUNE 2010 ATHENS

INTERNATIONAL MASTERCLASS SERIES 2010 PATRICK ZACHMANN 31 MAY - 4 JUNE 2010 ATHENS INTERNATIONAL MASTERCLASS SERIES 2010 PATRICK ZACHMANN 31 MAY - 4 JUNE 2010 ATHENS Patrick Zachmann Ο Patrick Zachmann εργάζεται ως freelance φωτογράφος από το 1976 και αποτελεί μέλος του πρακτορείου Magnum

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνηµα του ροµαντισµού επηρέασε πολλές τέχνες και κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα. Ο ροµαντισµός προβάλλει το συναίσθηµα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24/05/2007

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24/05/2007 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24/05/2007 ΘΕΜΑ Α Ο Γιάννης Ρίτσος θεωρείται κατεξοχήν λυρικός ποιητής. Στοιχεία της σύνθεσής του «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» που το επιβεβαιώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕ.Λ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕ.Λ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕ.Λ. Α.1. Πεζολογία: Παρά το γεγονός ότι το ποίημα εκφράζει συναισθηματικές καταστάσεις, αποπνέει έντονη συγκίνηση. Ο λυρισμός, ωστόσο, εκφράζεται μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101)

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: [Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Γιατί η µάνα απευθύνεται στον ήλιο για να της πει πού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Το πρόγραμμα του εργαστηρίου Βασίλης Βασιλειάδης: Εισαγωγή στη θεματική του εργαστηρίου Αλεξάνδρα Γερακίνη: «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ένα συνοριακό σταθμό

Σ ένα συνοριακό σταθμό Σ ένα συνοριακό σταθμό - Αντώνη Σαμαράκη Σχεδιασμός πρότασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας Προβάλλονται εικόνες σχετικές με σταθμούς και τρένα με μουσική υπόκρουση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο Η παρακάτω εργασία παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό σεµινάριο στα οµαδικά δυναµικά στην Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2000. Στην οµάδα που συνεργάστηκε µαζί µου για

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μουσικοθεραπεία Ντόρα Ψαλτοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια MA-CMT Master of Arts, New York University να τσιγγάνικο ρητό λέει ότι «όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει». Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει ότι «χτυπάμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος Σύνταξη βιογραφικού γράμματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Βιογραφικό Σημείωμα έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται και η Tεχνική του. Μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, που είναι ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου!

Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου! Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου! Πόσο χρόνο σας πήρε η συγγραφή; Ε.Τ.: Κοιμάμαι + τρώω + περπατάω +

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Eisagwgik sto po hµa Kleid tou poi µatov Fern zhv MARIA CRHSTOU

Eisagwgik sto po hµa Kleid tou poi µatov Fern zhv MARIA CRHSTOU 1 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κωνσταντίνου Π. Καβάφη: «Ό αρείος» 1.Εισαγωγικά στο ποίηµα 2.Τα πρόσωπα του έργου 3. Ο τίτλος του ποιήµατος 4. Ενότητες Ερµηνευτικά 5. Επίπεδα του ποιήµατος- Αφηγηµατικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές, εκφραστικοί τρόποι και εκφραστικά μέσα στη λογοτεχνία

Τεχνικές, εκφραστικοί τρόποι και εκφραστικά μέσα στη λογοτεχνία Τεχνικές, εκφραστικοί τρόποι και εκφραστικά μέσα στη λογοτεχνία Ύφος (συναντιέται επίσης η έννοια «τόνος του κειμένου»): Διδακτικό, παραινετικό, προτρεπτικό, εξομολογητικό, απλό, λιτό, επιγραμματικό, ρητορικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας. Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας. Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Με τη συγκέντρωση του πληθυσμού στις πόλεις και την τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ Email:Kadrian@freemail.gr Το δίλημμα Παιδεία για την Παιδεία ή για την αγορά εργασίας έχει έλθει τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΑΡΙΑΔΝΗ θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων Θησέας Λαβύρινθος Μινώταυρος Αριάδνη O MYΘΟΣ Η ανθρωπότητα, ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Έτος Βρεττάκου 2012. Συνέδριο «Νικηφόρος Βρεττάκος: Ποίηση και Iστορία» Μουσείο Μπενάκη Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Κτίριο Oδού Πειραιώς 138

Έτος Βρεττάκου 2012. Συνέδριο «Νικηφόρος Βρεττάκος: Ποίηση και Iστορία» Μουσείο Μπενάκη Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Κτίριο Oδού Πειραιώς 138 Έτος Βρεττάκου 2012 Συνέδριο «Νικηφόρος Βρεττάκος: Ποίηση και Iστορία» Μουσείο Μπενάκη Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Κτίριο Oδού Πειραιώς 138 Παρασκευή, 9 & Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012 Yπό την αιγίδα του Yπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής Ἕνας μπαξές γεμάτος αἷμα εἶν ὁ οὐρανός καί λίγο χιόνι ἔσφιξα τά σκοινιά μου πρέπει καί πάλι νά ἐλέγξω τ ἀστέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Οµάδα Εργασίας: Βενετία Αποστολίδου Νικολίνα Κουντουρά Κατερίνα Προκοπίου Ελένη Χοντολίδου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου. Η ζωή και το έργο του Γιάννης Μόραλης (Αρτα, 1916-Αθήνα 2009) Ζωγράφος και χαράκτης, μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Papadoperakiselid(eikones)_Layout 1 /2211/12 2:10 PM Page 3 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ

Papadoperakiselid(eikones)_Layout 1 /2211/12 2:10 PM Page 3 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ Η ΕΚΙΜ ευχαριστεί τους Ελένη Παπαδοπεράκη, Μιχάλη Βασιλάκη, Μανώλη Μπετεινάκη, Κωνσταντίνο Σταυρακάκη, Στέλιο & Λένια Καστρινάκη & την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ για τη συμβολή τους στην

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ MASTERCLASS-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ COMICS, με θεματικό αντικείμενο που αφορά στην Δικτύωση και Νησιωτικότητα. Ημερομηνία: 25-27 ΜΑΙΟΥ 2015, www.etal-sa.gr.- www.nissonart.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% στις αγορές βιβλίων (εκτός ενιαίας τιμής) από τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους.

Έκπτωση 30% στις αγορές βιβλίων (εκτός ενιαίας τιμής) από τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους. Κύκλος σεμιναρίων: Απρίλιος-Ιούνιος 2015 ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ιπποκράτους 118, Αθήνα Απρίλιος-Ιούνιος 2015 9 χρόνια υπεύθυνα στο πλευρό σας! Γιατί η γνώση δεν χάνει ποτέ την αξία της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση

Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εισαγωγική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Πράξη» ΕΠΕΚΕΙΝΑ Επιμέλεια: Αφροδίτη Στυλιαρά ψυχολόγος - Αγγελική Καραγιάννη ψυχολόγος. Εποπτεία:

Διαβάστε περισσότερα