Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 2008 Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικοί Πόροι

2 «Η Θεματική του Διαδίκτυο» Συγγραφέας: Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αθήνα, Νοέμβριος 2008 Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας 4, Μέτρο 4.1, Ενέργεια Κατηγορία Πράξης 4.1.1α: «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων» Έργο συγχρηματοδοτούμενο 80% (κατά ανώτατο όριο) από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20% από εθνικούς πόρους Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Έδρα: Μουσαίου 2, Πλάκα, τηλ , fax:

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διασαφήνιση Όρων Οι Διευθύνσεις του Διαδικτύου Η Ανατομία των Διευθύνσεων του Διαδικτύου Η Θεματική του Φύλου στα Προσφερόμενα «Μενού Επιλογών» από τις Δικτυακές Πύλες: Το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Μηχανές Αναζήτησης: Ελληνόγλωσσες και Ξενόγλωσσες Ελληνόγλωσσες Ιστοσελίδες 24 Βιβλία 24 Βιβλιοθήκες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 24 Ερευνητικές-Ειδικές Βιβλιοθήκες 26 Εκδοτικοί Οίκοι 27 Εφημερίδες 28 Ηλεκτρονικά Περιοδικά 30 Εκπαιδευτικές Πύλες 32 Ιδιωτικοί Φορείς 33 Κυβερνητικοί Φορείς 34 Ελληνικά Πανεπιστήμια 37 Γραφεία Διασύνδεσης 38 Σπουδές Φύλου 39 Φύλο και Εκπαίδευση 40 Γυναίκες στον Αρχαίο Κόσμο 41 Φορείς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Εργασίας 41 Στατιστική 43 Οργανισμοί 43 Λόγος Πολιτικών Προσώπων Ξενόγλωσσες Ιστοσελίδες 45 Κυβερνητικοί Φορείς 45 Μη Κερδοσκοπικά Ινστιτούτα-Κέντρα-Οργανώσεις 48 Γυναικείες Οργανώσεις 54 Οργανισμοί 56 Πανεπιστήμια Εξωτερικού-Σπουδές Φύλου

4 Επώνυμες Γυναίκες 67 Φύλο και Εκπαίδευση 70 Άρθρα για τις Γυναίκες στα Σχολικά Εγχειρίδια 76 Ιστορία των Γυναικών 77 Ξενόγλωσσες Εκπαιδευτικές Πύλες 78 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου: «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των φύλων», το οποίο εντάχθηκε στο Μέτρο 4.1 (Κατηγορία Πράξης α) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχος του εν λόγω Έργου, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε από το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2008, ήταν η προώθηση της Ισότητας των Φύλων στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες των Δομών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, με την εισαγωγή του σχετικού προβληματισμού στη σχολική διαδικασία και την υλοποίηση Παρεμβατικών Προγραμμάτων από τις σχολικές μονάδες. Τελικός Δικαιούχος ήταν το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Δ.Σ.Ε.Π.Ε.Δ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εκπόνηση ενός οδηγού διαδικτυακών βάσεων δεδομένων για τη θεματική του φύλου θεωρήθηκε αναγκαία για τη στήριξη των παραπάνω στόχων του Έργου, καθώς λάβαμε υπόψη ότι ζούμε στην «κοινωνία της Πληροφορίας και του Διαδικτύου». Στο συγκεκριμένο οδηγό εμπεριέχονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων διαδικτυακών τόπων, καθώς και υπερ-συνδέσμων (links), μέσω των οποίων προσφέρεται ένας όγκος πληροφοριών σχετικά με τη θεωρία και την έρευνα για τη θέση των φύλων σε βασικούς κοινωνικούς τομείς όπως εκπαίδευση, εργασία, επιστήμη, πολιτική, σχέδια μαθημάτων για την προώθηση της ισότητας των φύλων κ.ά. Για τους λόγους που αναφέρονται στην εισαγωγή, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις παρουσιάζονται ταξινομημένες ανά φορέα, όπως π.χ. Πανεπιστήμια, Βιβλιοθήκες, Εκδοτικοί Οίκοι κ.λπ. και όχι ανά θεματική ενότητα. Επιπλέον, για καθεμιά διεύθυνση υπάρχει μια συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου της προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, των ερευνητών/-τριών και όλων όσοι/-ες θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τον παρόντα οδηγό. Όλοι/-ες μας γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο στις μέρες μας παρουσιάζει διαρκή ανάπτυξη και σίγουρα οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που εμπεριέχονται στον παρόντα οδηγό δεν εξαντλούν το ευρύ φάσμα των ανάλογων διευθύνσεων για τη θεματική του φύλου. Ωστόσο, αποτελεί μια καλή προσπάθεια, η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όσους/-ες ασχολούνται με τη θεματική του φύλου. 5

6 Για την εκπόνηση του εν λόγω εγχειριδίου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Ελένη Μαραγκουδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως επίσης την Υπεύθυνη Έργου κα Καλλιόπη Βλαχογιάννη, καθώς και τη Γενική Συντονίστρια του Έργου Δρ. κα Μαρία Κατσαμάγκου, η συμβολή των οποίων ήταν καθοριστική. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. Ελένη Αν. Ζενάκου 6

7 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Η εκπόνηση ενός Οδηγού Δικτυακών Βάσεων Δεδομένων (Internet Databases Guide) για θέματα ισότητας στο πλαίσιο του Έργου: «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες πληροφόρησης που παρέχει σήμερα το Διαδίκτυο (Internet). Είναι γεγονός ότι το Διαδίκτυο εξασφαλίζει πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών τόσο για ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, κοινωνικών, οικονομικών κ.λπ. ζητημάτων όσο και για τη θεματική του φύλου. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη θεματική του φύλου, οι σχετικές πληροφορίες που διατίθενται στο Διαδίκτυο είναι πολλές και αφορούν θεωρητικά ζητήματα, εμπειρικές έρευνες, προγράμματα, εκθέσεις πεπραγμένων (reports), διακηρύξεις, κ.λπ. Μάλιστα, οι πληροφορίες αυτές έχουν τέτοια έκταση και εξειδίκευση, ώστε μια προσπάθεια επιλογής, καταγραφής και παρουσίασης των ιστοσελίδων (Web Sites) που οδηγούν και επιτρέπουν πρόσβαση σε αυτές να καθίσταται ένα ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο εγχείρημα. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (URL-Uniform Resource Locator) που επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε στον οδηγό αυτό δεν εξαντλούν, φυσικά, ούτε καλύπτουν πλήρως το ευρύτατο φάσμα των πληροφοριών του Διαδικτύου σχετικά με τις διαφυλικές σχέσεις. Ωστόσο, σε όλες σχεδόν εμπεριέχονται και προσφέρονται «διασυνδέσεις» (links ή hyperlinks), οι οποίες εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα πληροφοριών αναφορικά με τη θεματική του φύλου. Έτσι, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του οδηγού είναι ή μπορούν να γίνουν απείρως περισσότερες μέσω της αξιοποίησης των διασυνδέσεων (links), που προσφέρονται σε αυτές. Θα θέλαμε, ακόμη, να αναφερθούμε σε ένα δίλημμα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διαδικασία εκπόνησης του οδηγού και στη λύση που επιλέξαμε. Το δίλημμά μας ήταν εάν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε στον οδηγό ηλεκτρονικές διευθύνσεις που εμπεριέχονται σε Δικτυακές Πύλες (Portals), όπως της UNESCO, της Ε.Ε., των Πανεπιστημίων κ.λπ. και αφορούν ειδικά στη θεματική του φύλου ή να καταγράψουμε και να παρουσιάσουμε τις διευθύνσεις Δικτυακών Πυλών, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί, με κάποιες πολύ βασικές οδηγίες, να μπορούν να τις αξιοποιήσουν μόνοι/-ες τους τόσο για τη θεματική του φύλου όσο και για άλλα θέματα που τους/τις ενδιαφέρουν στο πλαίσιο της εργασίας τους. Επιλέξαμε το δεύτερο να συμπεριλάβουμε, δηλαδή, τις διευθύνσεις Δικτυακών Πυλών και, όπου κρίναμε απαραίτητο, να παραθέσουμε ενδεικτικά κάποιες από τις ιστοσελίδες τους, που εμπεριέχουν πληροφορίες ειδικά για τη θεματική του φύλου. 7

8 Καταλήξαμε στην επιλογή αυτή για τους παρακάτω κυρίως λόγους. α) Θεωρήσαμε πολύ απλουστευτικό και περιοριστικό να καταγράψουμε μια σειρά Ιστοσελίδων ειδικά για τη θεματική του φύλου στερώντας έτσι τους/τις εκπαιδευτικούς από τη δυνατότητα πλοήγησης (surfing) στο Διαδίκτυο και από την ικανοποίηση να εντοπίζουν μόνοι/-ες πληροφορίες που τους/τις ενδιαφέρουν. β) Ιστοσελίδες που ανήκουν σε Δικτυακές Πύλες και είναι πολύ εξειδικευμένες, για παράδειγμα παρουσιάζουν ένα βιβλίο, μια έρευνα για τα στερεότυπα των φύλων σε σχολικά εγχειρίδια, ένα πρόγραμμα κ.λπ. είναι πιθανό να αποσυρθούν ή να αλλάξουν διεύθυνση μετά από ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. γ) Τα παραδείγματα παρουσίασης Δικτυακών Πυλών και τα βήματα αναζήτησης πληροφοριών για τη θεματική του φύλου σε αυτές θα προσφέρουν σε όσους/-ες εκπαιδευτικούς δεν έχουν ασχοληθεί με το Διαδίκτυο την ευκαιρία μιας πρώτης «πλοήγησης». Έτσι, στον οδηγό αυτό εμπεριέχονται διευθύνσεις Δικτυακών Πυλών που λειτουργούν με ευθύνη Πανεπιστημίων, Οργανισμών και Φορέων τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Μετά τη συλλογή και την επιλογή των διευθύνσεων αυτών έγινε μια προσπάθεια κατάταξής τους. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι Δικτυακές Πύλες που επιλέξαμε εμπεριέχουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τη θεματική του φύλου. Κατά συνέπεια, η ταξινόμηση και η παρουσίασή τους κατά θεματική, όπως: διακρίσεις στην εκπαίδευση, προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων, gender mainstreaming, φύλο και νέες τεχνολογίες κ.λπ. παρουσίαζε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Παράλληλα, θα οδηγούσε σε ένα τεράστιο και ως ένα μεγάλο βαθμό δύσχρηστο οδηγό. Έτσι, οι περισσότερες από τις διευθύνσεις Δικτυακών Πυλών κατατάχθηκαν και αναφέρονται με βασικό κριτήριο το φορέα, υπό την ευθύνη του οποίου παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο. Κατατάχθηκαν, δηλαδή, σε Δικτυακές Πύλες Πανεπιστημίων, Οργανισμών, Κυβερνητικών Φορέων, Γυναικείων Οργανώσεων, κ.λπ. Κρίναμε ακόμη σκόπιμο να συμπεριλάβουμε διευθύνσεις Δικτυακών Πυλών που αφορούν στην εκπαίδευση γενικότερα, καθώς και τις διευθύνσεις γνωστών μηχανών αναζήτησης. Η εκπόνηση του οδηγού πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη έγινε το έτος 2003, στην αρχή της υλοποίησης του Έργου 4.1.1α. Στην εκπόνηση του συγκεκριμένου οδηγού συνέβαλαν η κ. Αικατερίνη Ράπτη, επιμορφώτρια του Κ.Ε.Θ.Ι. στα Ιωάννινα, και ιδιαίτερα η κ. Συμέλα Συμεωνίδου, βοηθός Επιστημονικής Επιτροπής στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ο οδηγός εμπλουτίστηκε και επικαιροποιήθηκε 8

9 το έτος Στη δεύτερη φάση σημαντική ήταν η βοήθεια της κ. Στέλλας Χασκή, βοηθός Επιστημονικής Επιτροπής. Θερμά ευχαριστώ και τις τρεις. Καλά Δικτυακά ταξίδια! Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Παιδαγωγικής 9

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος Internet, Δίκτυο Δικτύων ή αλλιώς Διαδίκτυο μας παραπέμπει στην έννοια ενός δικτύου υπολογιστών. Οι υπολογιστές, δηλαδή, είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με τρόπο που καθιστά εφικτή τη μεταξύ τους επικοινωνία. Έτσι, υπολογιστές κάθε τύπου και μεγέθους, που βρίσκονται σε σπίτια, πανεπιστήμια, κυβερνητικούς οργανισμούς, εταιρείες κ.λπ. συνδέονται μεταξύ τους και συγκροτούν δίκτυα. Στους υπολογιστές βρίσκονται αποθηκευμένες πληροφορίες για ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων και θεμάτων, όπως π.χ. από διαφημίσεις προϊόντων μιας εταιρείας μέχρι ανακοινώσεις συνεδρίων. Η σύνδεση όλων αυτών των δικτύων μεταξύ τους σχηματίζει το Διαδίκτυο (Internet). Το Internet, δηλαδή, είναι το Παγκόσμιο Δίκτυο και περιλαμβάνει χιλιάδες μικρότερα και μεγαλύτερα δίκτυα από όλο τον κόσμο, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όπως υποστηρίζεται από πολλές σχετικές μελέτες, το Internet αποτελεί μια επαναστατική τεχνολογική καινοτομία, η οποία έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στην παραγωγή, διάχυση και αξιοποίηση της γνώσης και της πληροφορίας. Μέσω του Internet, δηλαδή, η πληροφορία και η γνώση διαχέεται με πρωτόγνωρα στην ιστορία της ανθρωπότητας ταχύτατους ρυθμούς και διευκολύνεται η προσπέλαση και η πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία για κάθε ενδιαφερόμενο/-η από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Βασική, βέβαια, προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη των απαραίτητων τεχνολογικών συσκευών, δηλαδή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός modem και μιας τηλεφωνικής σύνδεσης. Οπωσδήποτε, η δυνατότητα εξασφάλισης των απαραίτητων τεχνολογικών συσκευών οδηγεί και συνεπάγεται νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση του Internet με βάση την κοινωνικοοικονομική ένταξη των ατόμων ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το επίπεδο ανάπτυξης χωρών. Αυτό όμως είναι ένα τεράστιο ζήτημα που ξεπερνά τα όρια και τους στόχους αυτής της εισαγωγής. Με δεδομένες τις δυνατότητες του Internet αναφορικά με τη διάχυση και την αξιοποίηση της γνώσης, η εξοικείωση με τη χρήση του αποτελεί μια προτεραιότητα για τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τους/τις ερευνητές/-τριες, το μαθητικό και φοιτητικό πληθυσμό και γενικά τους ανθρώπους των γραμμάτων. Σε ό,τι αφορά ειδικά τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων», η χρήση του Internet είναι δυνατό να αποβεί χρήσιμη στα ακόλουθα ζητήματα: 10

11 Στη βιβλιογραφική ενημέρωσή τους. Έτσι, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκδοτικών οίκων, πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών ή βιβλιοθηκών που εμπεριέχονται στις δικτυακές πύλες μεγάλων οργανισμών, όπως της UNESCO, του ΟΗΕ, της Ε.Ε. και με τη χρήση των μηχανών αναζήτησης, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν τόσο για την πιο πρόσφατη όσο και για την παλαιότερη βιβλιογραφία και αρθρογραφία αναφορικά με τη θεματική του φύλου. Συνήθως, μάλιστα, προσφέρεται μια αρκετά εκτενής και κατατοπιστική παρουσίαση του περιεχομένου ενός βιβλίου, μιας διατριβής, ενός άρθρου κ.λπ. ή/και όλο το περιεχόμενό τους. Στην ενημέρωσή τους για πολλά ζητήματα, που αφορούν και σχετίζονται με την εκπαίδευση γενικότερα και τη δευτεροβάθμια ειδικότερα τόσο στον ελλαδικό όσο και στο διεθνή χώρο. Στην πληροφόρησή τους για συνέδρια, που αφορούν στη θεματική του φύλου ή γενικότερα στην εκπαίδευση. Συχνά, μάλιστα, προσφέρεται το πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων στα πλαίσια συνεδρίων. Στην πληροφόρησή τους για τα προγράμματα «Γυναικείων Σπουδών» (Gender Studies) ή αλλιώς «Σπουδών Φύλου» στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, στα οποία οι «Σπουδές Φύλου» σημειώνουν ιδιαίτερα μεγάλη άνθιση. Στον εμπλουτισμό των ιδεών τους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών παρεμβάσεων ή παρεμβατικών δραστηριοτήτων κ.λπ. Παρόλο που το Διαδίκτυο έχει σημειώσει μια δυναμική παρουσία και εφαρμογή τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, είναι πολύ πιθανό πολλοί/-ές εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα μάλιστα των θεωρητικών μαθημάτων, να μην είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι/-ες τόσο με τη σχετική ορολογία όσο και κυρίως με τη χρήση και την αξιοποίησή του. Για το λόγο αυτό, κρίναμε απαραίτητο να συμπεριλάβουμε στον οδηγό αυτό κάποιες πολύ βασικές σχετικές πληροφορίες. Στους/τις εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται για μια πιο διεξοδική και κατατοπιστική ενημέρωση για το Διαδίκτυο και τη χρήση του, θα προτείναμε να ανατρέξουν σε κάποιο σχετικό σύγγραμμα-εγχειρίδιο. Η μελέτη ενός από τα σχετικά συγγράμματα νομίζουμε ότι είναι ένα απαραίτητο σημείο εκκίνησης για όσους/-ες εκπαιδευτικούς δεν είναι εξοικειωμένοι/-ες με το διαδίκτυο. Η αλματώδης ανάπτυξη του Internet και οι ιδιοτυπίες του ως πηγή γνώσης και πληροφορίας είχε ως συνέπεια την έκδοση πολλών συγγραμμάτων αναφορικά με τη χρήση του. Ακόμη, πληροφορίες για το Internet, επεξήγηση όρων κ.λπ. προσφέρονται από ειδικές Δικτυακές Πύλες. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά μερικά από τα σχετικά συγγράμματα και τις Δικτυακές Πύλες. 11

12 Συγγράμματα: Crumlish, Ch. (1998). Το μικρό εγχειρίδιο του Internet, μτφρ. Μ. Γκλαβά. Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδα. Γουλτίδης, Χ. (2000). Βασικές έννοιες πληροφορικής. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Γουλτίδης, Χ. (2000). Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Καρολίδης, Δ. & Ξαρχάκος, Κ. (2000). Μαθαίνετε εύκολα Internet. Αθήνα: Εκδόσεις Άβακας. Δικτυακές Πύλες: Προσφέρονται πολλές πληροφορίες αναφορικά με το Internet και τη χρήση του, γίνεται επεξήγηση όρων, όπως π.χ. pdf, html, URL κ.λπ. Ειδικότερα για την ορολογία στο χώρο του Internet επισκεφτείτε: Επίσης, στη Δικτυακή Πύλη της βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. υπάρχουν ιστοσελίδες που προσφέρουν πολύ χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για το Internet, όπως τι είναι, ποιες ιστορικοπολιτικές συνθήκες ευνόησαν τη δημιουργία του, πώς αναζητούμε πληροφορίες στο Internet, ποια είναι η σημασία διαφόρων όρων στο χώρο του κλπ. Όλες οι σχετικές πληροφορίες δίδονται στην ελληνική γλώσσα, στις αμέσως παρακάτω Ιστοσελίδες: Προσφέρονται πληροφορίες γενικά για το Internet: Προσφέρονται πληροφορίες ειδικότερα για τους τρόπους αναζήτησης βιβλιογραφίας και γενικά αξιοποίησης της βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. και γενικά όλων των βιβλιοθηκών. Θα θέλαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να εξοικειωθεί κάποιος/-α με τη χρήση του Internet είναι φυσικά η ενασχόληση με αυτό. Παρ όλες τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει αρχικά η χρήση του, η εξοικείωση επιτυγχάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και η όλη προσπάθεια καταλήγει σε μια πολύ εμπλουτιστική και συναρπαστική εμπειρία. 12

13 Αξίζει, ακόμη, να αναφέρουμε ότι στην Ιστοσελίδα δίδονται κάποια βασικά κριτήρια αξιολόγησης των Ιστοσελίδων. Στη συνέχεια, προκειμένου να διευκολύνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς στη χρήση του Διαδικτύου, θα παραθέσουμε διασαφήνιση κάποιων πολύ βασικών όρων. Θα παραθέσουμε ακόμη πληροφορίες αναφορικά με τις διευθύνσεις του Internet και τέλος, πληροφορίες αναφορικά με τις βασικές επιλογές που κάνουμε από τα προσφερόμενα «Μενού Επιλογών» (Option Menu) στις Δικτυακές Πύλες, προκειμένου να εντοπίσουμε, όσο γίνεται συντομότερα, πληροφορίες που εξυπηρετούν τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα. Στην προκειμένη περίπτωση, πληροφορίες που αφορούν ειδικά στη θεματική του φύλου. 13

14 1.1. Διασαφήνιση Όρων Βάση δεδομένων (database) Είναι μια συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι οργανωμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται εύκολα η πρόσβαση, η αξιοποίηση και η επικαιροποίησή τους. Βάσεις δεδομένων είναι για παράδειγμα ο τηλεφωνικός κατάλογος, το σύστημα κράτησης θέσεων σε μια αεροπορική πτήση, τα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί σε έναν υπολογιστή κ.ά. Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων είναι οι βάσεις, στις οποίες οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε ηλεκτρονική μορφή, όπως σε ένα CD-Rom ή στο δίσκο ενός κοντινού ή απομακρυσμένου υπολογιστή, με τον οποίο μπορούμε να συνδεθούμε. Υπάρχουν δύο κατηγορίες βάσεων δεδομένων: 1. Η δυναμική-ανανεούμενη (transactional), όπου αποθηκεύονται συνήθως δεδομένα, τα οποία υπόκεινται σε μια δυναμική και συνεχή επικαιροποίηση (updating). 2. Η αναλυτική (analytical), όπου αποθηκεύονται συνήθως στατικά δεδομένα, όπως γεωγραφικά δεδομένα ή αποτελέσματα χημικών δοκιμών. Δικτυακή Πύλη ή Πύλη (Portal Site) Στη σχετική με το Internet ορολογία είναι ή προβλέπεται να είναι μια πολύ μεγάλη και περιεκτική ιστοσελίδα, την οποία οι χρήστες/-τριες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν είτε ως σημείο εκκίνησης για να συνδεθούν με τον Παγκόσμιο Ιστό (web) είτε ως «άγκυρα» (σημείο αναφοράς) κατά τις περιπλανήσεις τους στο Διαδίκτυο. Ανάμεσα στις τυπικές υπηρεσίες που προσφέρονται συνήθως από τις Πύλες, συμπεριλαμβάνονται: λίστα-κατάλογος Ιστοσελίδων (directory of Web Site), μηχανή αναζήτησης (Search Engine) άλλων Ιστοσελίδων ή βιβλιογραφίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), πληροφορίες για το φορέα υπό την ευθύνη του οποίου η Πύλη εμφανίζεται στο Διαδίκτυο, το επιστημονικό προφίλ του προσωπικού του, καθώς και στοιχεία (τηλέφωνα, fax, κλπ.) επικοινωνίας με αυτό, εκδόσεις βιβλίων, ανακοινώσεις και νέα σχετικά με συνέδρια, για παράδειγμα, δράσεις (actions), δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων (forum) κ.λπ. 14

15 Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines) Είναι ουσιαστικά προγράμματα-εργαλεία, τα οποία με τη χρήση λέξης ή λέξεωνκλειδιά (keywords) καθιστούν την αναζήτηση πληροφοριών στο Internet πολύ αποτελεσματική τόσο από την άποψη της συλλογής περισσότερων πληροφοριών για το εκάστοτε υπό έρευνα και μελέτη θέμα όσο και από την άποψη της διάθεσης χρόνου, Καθιστούν, δηλαδή, τις αναζητήσεις στο Internet λιγότερο χρονοβόρες και περισσότερο περιεκτικές. Μια αναζήτηση αποβαίνει πιο αποτελεσματική όταν η λέξη ή οι λέξεις-κλειδιά επιλέγονται με προσοχή και με ακρίβεια. Pdf Είναι τα ακρωνύμια των λέξεων Portable Document Format σε ελληνική απόδοση: μορφή-σχήμα εγγράφου με δυνατότητα μεταφοράς. Έτσι, pdf σημαίνει τον φάκελο, που εμπεριέχει και παρουσιάζει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία ενός εντύπου, το οποίο μπορεί να είναι βιβλίο, άρθρο περιοδικού, έκθεση πεπραγμένων, ευρήματα έρευνας, κ.λπ. Τα pdf μάς παρέχουν τη δυνατότητα να τυπώσουμε και να διαβάσουμε ένα βιβλίο, ένα άρθρο, κ.ο.κ. Όταν ένα έντυπο υλικό προσφέρεται σε μορφή pdf, συνήθως υπάρχει στον τίτλο του ένα χαρακτηριστικό εικονίδιο, ενώ κάποιες φορές η ένδειξη pdf αναγράφεται στη διεύθυνση (site) που αφορά το σχετικό έντυπο υλικό. Για παράδειγμα: Τελεστές ή Boolean logic Οι τελεστές είναι λέξεις που υπάρχουν στις φόρμες αναζήτησης των βιβλιοθηκών κατά κύριο λόγο, αλλά και των μηχανών αναζήτησης και χρησιμοποιούνται, προκειμένου να κάνουν τις αναζητήσεις μας περισσότερο αποτελεσματικές. Οι συνηθέστεροι τελεστές είναι οι λέξεις και (and), ή (or), όχι (not). Όπως είναι ευνόητο, οι τελεστές χρησιμοποιούνται όταν κάνουμε σύνθετη αναζήτηση. 15

16 Όταν, δηλαδή, χρησιμοποιούμε περισσότερες της μιας λέξης-κλειδί, όπως «Φύλο και Νέες Τεχνολογίες» ή «Εκπαίδευση και Φύλο» ή «Φύλο και Δημοκρατία». Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους τελεστές και τις στρατηγικές αναζήτησης, επισκεφτείτε τις παρακάτω Ιστοσελίδες του Α.Π.Θ. Στις Ιστοσελίδες των περισσότερων βιβλιοθηκών των Πανεπιστημίων ή άλλων φορέων, επίσης, δίνονται πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αναζήτησης. 16

17 1.2. Οι Διευθύνσεις του Διαδικτύου Ένα από τα βασικά και απαραίτητα στοιχεία για τη χρήση του Διαδικτύου είναι οι διευθύνσεις, δηλαδή οι Ιστοσελίδες ή αλλιώς Web Sites. Οι διευθύνσεις του Διαδικτύου θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν περίπου τη θέση και το ρόλο των αριθμών κλήσης τηλεφώνων. Για να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με κάποιον/-α, απαιτείται να γνωρίζουμε και να σχηματίσουμε στη δική μας τηλεφωνική συσκευή τον ακριβή αριθμό κλήσης του τηλεφώνου του/της. Εάν κατά τη διαδικασία κλήσης κάνουμε κάποιο λάθος στον αριθμό, επικοινωνούμε τηλεφωνικά με άλλο άτομο και όχι με αυτό που μας ενδιαφέρει. Αναλογικά, η πρόσβαση σε μια Δικτυακή Πύλη προϋποθέτει και απαιτεί τη γνώση και τη χρήση μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης (site). Η διαφορά ανάμεσα στους αριθμούς κλήσης τηλεφώνων και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (sites) είναι ότι οι δεύτερες απαιτούν πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια κατά τη χρήση τους. Ένα λάθος σε έναν αριθμό κλήσης τηλεφώνου δεν ακυρώνει την κλήση, αλλά δίνει σήμα και είναι πολύ πιθανό να μας συνδέσει με κάποιο άλλο τηλέφωνο, παρόλο που αυτό δεν ανήκει στο άτομο, με το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά. Ένα λάθος, όμως, όπως η παράλειψη μιας τελείας (.) κατά την πληκτρολόγηση μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης (site) στον υπολογιστή μας έχει ως συνέπεια την ένδειξη-απάντηση «Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας». Βέβαια, η συγκεκριμένη ένδειξη παρουσιάζεται επίσης στον υπολογιστή, όταν προσπαθούμε να συνδεθούμε με πύλες, όπου σε ώρες αιχμής υπάρχουν πολλοί/-ές χρήστες/-τριες που τις επισκέπτονται (μεγάλης επισκεψιμότητας σε ώρα αιχμής). Όταν εμφανίζεται η ένδειξη αυτή, λοιπόν, χρειάζεται να ελέγχουμε εάν πληκτρολογήσαμε σωστά την ηλεκτρονική διεύθυνση. Στις περιπτώσεις που η διεύθυνση έχει πληκτρολογηθεί σωστά, αλλά ωστόσο η ένδειξη αυτή εξακολουθεί να εμφανίζεται, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε την αποσυμφόρηση της συγκεκριμένης πύλης. Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, οι αριθμοί κλήσης τηλεφώνων αποτελούνται από τον κωδικό της περιοχής, το μηδέν (0) και τον αριθμό του τηλεφώνου. Για κλήσεις στο εξωτερικό προστίθεται στην αρχή ο κωδικός της χώρας. Προκειμένου για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ποια είναι τα στοιχεία που εμπεριέχονται και τι δηλώνουν; Μια πολύ σύντομη αναφορά στο ζήτημα αυτό είναι, νομίζουμε, απαραίτητη, δεδομένου ότι η γνώση των στοιχείων που συγκροτούν μια ηλεκτρονική διεύθυνση μας επιτρέπουν, συνηθέστατα, να αναγνωρίζουμε πολλά για την ταυτότητα της Δικτυακής Πύλης στην οποία ανταποκρίνεται. 17

18 1.3. Η Ανατομία των Διευθύνσεων του Διαδικτύου Κάθε Δικτυακή Πύλη στο Διαδίκτυο έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση, η οποία ονομάζεται Ενιαίος Κώδικας Αναζήτησης (Uniform Resource Location- URL). Στην καθομιλουμένη έχει επικρατήσει ο όρος site ή ιστοσελίδα. Συνήθως, οι διευθύνσεις Δικτυακών Πυλών αποτελούνται από τρία βασικά μέρη, τα οποία ακολουθούν μια ιεραρχική διάταξη, από τα περισσότερο γενικά (δεξιά) προς τα περισσότερο ειδικά (αριστερά). Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, θα παραθέσουμε ως παράδειγμα τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία είναι: Η πληκτρολόγηση της συγκεκριμένης διεύθυνσης εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή την εικόνα 1. Στην εικόνα 1 βλέπουμε την αρχική σελίδα της Δικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα μενού επιλογής. 18

19 Το πρώτο μέρος είναι το πρωτόκολλο και σηματοδοτεί ένα σύνολο τεχνικών όρων και προδιαγραφών που ρυθμίζουν τόσο τη διάθεση-παρουσίαση όσο και την αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. Επειδή, ακριβώς, αφορά σε τεχνικούς όρους, δε θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα μια και το ζήτημα των τεχνικών όρων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον για τη μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών/-τριών του Διαδικτύου. Το δεύτερο τμήμα που ακολουθεί αμέσως μετά τις δύο κάθετες γραμμές (//) αφορά στο είδος του διακομιστή (server), δηλαδή τη μέθοδο που υιοθετείται για τον εντοπισμό πληροφοριών, οι οποίες διατίθενται διάσπαρτες στο διαδίκτυο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο διακομιστής (server) είναι www, δηλαδή τα ακρωνύμια των λέξεων World Wide Web. Σε ελληνική μετάφραση αποδίδεται ως Παγκόσμιος Ιστός ή απλά Ιστός. Ο διακομιστής (server) www είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο, το οποίο εξασφαλίζει και εγγυάται τον εντοπισμό και την εμφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή πληροφοριών που διατίθενται σε αυτό και που ενδιαφέρουν τους/τις χρήστες/-τριες. Αυτό που κάνει το διακομιστή www ιδιαίτερα ισχυρό και ευρύτατα χρησιμοποιούμενο είναι η έννοια του υπερκειμένου, δηλαδή η δυνατότητα παρουσίασης των δεδομένων αναζήτησης με συνδέσμους (links), οι οποίοι παραπέμπουν σε άλλα δεδομένα. Οι σύνδεσμοι (links) είναι λέξεις ή φράσεις που εμφανίζονται συνήθως στην οθόνη γραμμένες με διαφορετικό χρώμα, συνήθως γαλάζιο ή πράσινο. Εάν μετακινήσουμε το ποντίκι του υπολογιστή πάνω στις λέξεις ή φράσεις αυτές, το βελάκι μετατρέπεται σε παλάμη με τα υπόλοιπα δάκτυλα, εκτός από τον αντίχειρα και το δείκτη, κλειστά. Είναι, δηλαδή, σαν να μας δείχνει κάτι. Εάν επιλέξουμε κάποιο σύνδεσμο (link) κάνοντας διπλό κλικ επάνω ακριβώς στη λέξη ή φράση διαφορετικού χρώματος, ο διακομιστής www θα μεταφερθεί στο συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) και θα παρουσιάσει στην οθόνη του υπολογιστή τις σχετικές πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να μεταβαίνουμε από μια σελίδα του διαδικτύου σε μια άλλη, ακολουθώντας τους λογικούς συνδέσμους. Αμέσως μετά τη δήλωση για το διακομιστή και διαχωριζόμενο με μια τελεία (.) ακολουθεί το όνομα της περιοχής (domain name) της Δικτυακής Πύλης. Στο παραπάνω παράδειγμα το domain name είναι το uoi (University of Ioannina), το οποίο δηλώνει, όπως είναι ευνόητο, ότι η Δικτυακή Πύλη έχει δημιουργηθεί και προβάλλεται στο Διαδίκτυο με την ευθύνη και την επιμέλεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στις διευθύνσεις του Internet υπάρχουν δύο ειδών «ονόματα περιοχής» (domain name), τα περιγραφικά και τα τοπικά. Τα περιγραφικά δηλώνουν τον τύπο του φορέα, ο οποίος προβάλλει τη δικτυακή πύλη, όπως το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τον οργανισμό 19

20 κλπ. Τα τοπικά δηλώνουν τη γεωγραφική θέση της δικτυακής πύλης. Σε κάθε διεύθυνση του Internet υπάρχει μόνο ένας από τους δύο τύπους domain name, ποτέ και οι δύο. Παρακάτω παραθέτουμε τα πιο συνήθη περιγραφικά ονόματα (domain) στις διευθύνσεις του Internet και την επεξήγησή τους. Περιγραφικά ονόματα (domain) Περιγραφή/Σημασία edu Εκπαιδευτικό ίδρυμα gov Κυβερνητική υπηρεσία org com Οργανισμός-Φορέας (μη κερδοσκοπικός) Εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες net Παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο (δικτυακός οργανισμός) Τα τοπικά ονόματα είναι πάντα συντομογραφίες του ονόματος χώρας. Συνηθέστατα είναι μόνο δύο γράμματα, είτε τα δύο αρχικά του ονόματος της χώρας, όπως gr για την Ελλάδα, ca για τον Καναδά, είτε τα ακρωνύμια των λέξεων που συνθέτουν το όνομα μιας χώρας, όπως uk για το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή τη Βρετανία, us για τις Ηνωμένες Πολιτείες κ.λπ. Όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά με τα μέρη, τα οποία συγκροτούν τις διευθύνσεις στο Διαδίκτυο, παρόλο που είναι πολύ σύντομες, σχεδόν επιγραμματικές πληροφορίες, ωστόσο είναι, νομίζουμε, αρκετές για την αναγνώριση της ταυτότητας μιας Δικτυακής Πύλης από τη διεύθυνσή της. Ολοκληρώνοντας την επεξήγηση των στοιχείων που συνθέτουν μια διεύθυνση του διαδικτύου, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι τα τρία βασικά μέρη, έτσι όπως παρουσιάστηκαν πιο πάνω, ανάλογα με το είδος της πληροφορίας που αναζητούμε από μια Δικτυακή Πύλη, είτε επεκτείνονται με ειδικότερα στοιχεία (directories), τα οποία διαχωρίζονται τόσο από την αρχική διεύθυνση όσο και μεταξύ τους με καθέτους (/) ή άλλα διαχωριστικά στοιχεία, όπως παύλες (-), ερωτηματικά (?) κ.λπ. είτε προστίθενται στοιχεία στη βασική διεύθυνση. Ένα παράδειγμα: Πληκτρολογώντας την πιο πάνω διεύθυνση της Δικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εμφανίζεται η αρχική σελίδα του Πανεπιστημίου. Επιλέγοντας από το αριστερό μενού επιλογών «Το Πανεπιστήμιο» στην οθόνη 20

21 εμφανίζεται το προφίλ του Πανεπιστημίου, δηλαδή οι Σχολές και τα Τμήματα που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σε αυτό. Αυτόματα στην αρχική διεύθυνση προστίθενται κάποια επιπλέον στοιχεία και γίνεται Στη συνέχεια, εάν ενδιαφερόμαστε να επισκεφτούμε ηλεκτρονικά ένα από τα Τμήματα για παράδειγμα της Φιλοσοφικής Σχολής και ειδικότερα το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, η αρχική διεύθυνση γίνεται Εάν ενδιαφερόμαστε για ειδικότερες πληροφορίες, όπως για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που υλοποιεί ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ., επιλέγοντάς το από το προσφερόμενο μενού επιλογών, η διεύθυνση γίνεται Συνήθως, όσο πιο εξειδικευμένη είναι η πληροφορία που αναζητούμε τόσο περισσότερες κάθετοι ή άλλα διαχωριστικά στοιχεία προστίθενται στο τέλος της αρχικής διεύθυνσης. Στο βαθμό που μια συγκεκριμένη διεύθυνση μας ενδιαφέρει και εξυπηρετεί τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μας, μπορούμε να την καταγράψουμε στα «αγαπημένα», έτσι ώστε να έχουμε άμεση πρόσβαση σε αυτήν για να μην απαιτείται η επαναπληκτρολόγησή της και βέβαια να μην τη χάσουμε! Ωστόσο, εάν από τα προσφερόμενα στη Δικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επιλέξουμε να επισκεφτούμε τη βιβλιοθήκη ή τις εκδόσεις, σημειώνονται αλλαγές στη βασική αρχική διεύθυνση. Έχουμε, δηλαδή, αντίστοιχα και Η περαιτέρω αναζήτηση πληροφοριών στη βιβλιοθήκη ή στις εκδόσεις συνεπάγεται αλλαγές στις αρχικές διευθύνσεις, κ.ο.κ. 21

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Πηγές Πληροφόρησης - Εργαλεία Αναζήτησης - Στρατηγικές Αναζήτησης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πληροφορική Ι Μια κινέζικη παροιμία λέει «Αν σού δώσω ένα ψάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ19, ΠΕ20)

ΕΝΑΡΞΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ19, ΠΕ20) http://edu19-20.cti.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΑΡΞΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ19, ΠΕ20) Ανακοινώνεται η έναρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων Δεύτερης (Β ) περιόδου για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ταυτότητα του Έργου Πλαίσιο : Strategic Partnerships for VET Τίτλος Έργου : Gender Equality and Entrepreneurship for All Ακρωνύμιο Έργου : GEEA Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία αναζήτησης πληροφορίας Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες Έκδοση 4.0 - Ιανουάριος 2014 Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος» Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α μ. ε. 28 ης Οκτωβρίου 9 64003 Κρηνίδες (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) 2510 516609 & 622789 email: ilkrin@otenet.gr και στο διαδίκτυο www.gnosiproodos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Νέα εποχή σηματοδοτείται για τις ελληνικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες οι οποίες, ακολουθώντας το διεθνές κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης στους χώρους της επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ CLAROLINE Κατάλογος περιεχομένων Εγγραφή μαθητή στο Claroline...2 Εγγραφή σε μάθημα...3 Τα μαθήματά μου...4 Αλλαγή του προφίλ μου (Manage my account)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά Ιούνιος 2016 Καλώς ήλθατε στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας του ΙΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης: Για να ξεκινήσετε την κατάθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ H ΥΠΗΡΕΣΙΑ DHCP Αν είστε ένας διαχειριστής δικτύου (network administrator),σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των "ip conflicts", εν όσο προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις ip των hosts στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ!

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ! Ένας Ενιαίος, Περιεκτικός Διαδικτυακός Χώρος για την Εξυπηρέτηση και Στήριξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο της προσφοράς του προς τον επιχειρηματικό κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα