ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Παράδοση (Υ) - Φ 110

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007-2008 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Παράδοση (Υ) - Φ 110"

Transcript

1 1 Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Παράδοση (Υ) - Φ 110 Πάνος Θεοδώρου Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με βασικές θεματικές από τη φιλοσοφία της επιστήμης, απαραίτητες για φοιτητές και φοιτήτριες ενός τμήματος Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών. Η ύλη του μαθήματος μπορεί να χωριστεί σε τρεις ενότητες. (Α) Κατ αρχάς θα επιχειρήσουμε μια πρώτη εισαγωγή σε έννοιες όπως «επιστημονική έρευνα», «επιστημονικό αντικείμενο», «μέθοδος επιστημονικής έρευνας», «επιστημονική δικαιολόγηση πεποιθήσεων», «επιστημονική εξήγηση», «επιστημονικός νόμος», κ.λπ. (Β) Κατόπιν θα μας απασχολήσουν σημαντικά κεφάλαια από την ιστορία της φιλοσοφίας της επιστήμης (κυρίως του 20ού αιώνα), όπως ο λογικός εμπειρισμός (επαλήθευση και επικύρωση των επιστημονικών θεωριών), η φιλοσοφία της επιστήμης κατά Πόπερ (η ιδέα του ελέγχου της επιστημονικότητας μέσω του κριτηρίου της διαψευσιμότητας των επιστημονικών θεωριών), η ιστοριστική φιλοσοφία της επιστήμης των Κουν και Φαγεράμπεντ (η ιδέα ότι η επιστήμη δεν προοδεύει γραμμικά προς μια τελική αλήθεια για κάθε τι). (Γ) Τέλος, θα μιλήσουμε για ειδικά κεφάλαια της φιλοσοφίας της επιστήμης όπως το ζήτημα της πραγματικότητας των επιστημονικών αντικειμένων (ρεαλισμός/αντιρεαλισμός) το ζήτημα της διάκρισης μεταξύ αξιών και γεγονότων, το ζήτημα της σχέσης μεταξύ φυσικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και ο ρόλος του νοητικού πειραματισμού (thought experimenting) στις επιστήμες εν γένει. Θα δοκιμάσουμε να κάνουμε το μάθημα με διάλογο και συζήτηση (όσο αυτό είναι δυνατό), ενώ η εξέταση θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Τα εγχειρίδια στα οποία θα βασιστούμε είναι (εναλλακτικά): (α) Chalmers, A. F., Τι Είναι Αυτό που το Λέμε Επιστήμη;, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1996, (β) Αυγελής, Ν., Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης, Εκδόσεις Κώδικας, Κοινό πρόσθετο κείμενο θα είναι το κεφ. 11 από το βιβλίο Salmon, W., et. al., Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1998 (σσ ). ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Παράδοση (Υ) - Φ 140 Κωνσταντίνος Καβουλάκος Το μάθημα έχει ως στόχο την εισαγωγή στα βασικά ζητήματα της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας. Εκκινώντας από την πολιτική σκέψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, θα αναφερθούμε στη χριστιανική κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία και, στη συνέχεια, σε κεντρικές μορφές της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας των νεώτερων χρόνων, οι τοποθετήσεις των οποίων αποτελούν παραδειγματικές απαντήσεις στα κύρια φιλοσοφικά ερωτήματα που θέτει η πολιτική και ηθική συγκρότηση της ανθρώπινης κοινωνίας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα τεθούν η έννοιες της δικαιοσύνης και του κοινού αγαθού, η σχέση ατόμου και κοινότητας, η ιδέα του κοινωνικού συμβολαίου, η αντιπαράθεση μεταξύ κανονιστικών και περιγραφικών θεωριών, το πρόβλημα της ελευθερίας, το ζήτημα της παιδείας κ.λπ. Πέρα από τους αρχαίους συγγραφείς, οι εισαγωγικές μας αναφορές θα αφορούν το έργο του Αυγουστίνου και του Θωμά Ακινάτη, καθώς και των Μακιαβέλι, Χομπς, Λοκ, Ρουσσώ, Καντ, Χέγκελ και Μαρξ. Βασική βιβλιογραφία: 1) G. Sabine, Ιστορία των πολιτικών θεωριών, Αθήνα, χωρίς ημερομηνία, 2) Π. Κιτρομηλίδης, Νεότερη πολιτική θεωρία, Αθήνα 1996, 3) U. Cerroni, Η πολιτική σκέψη, Αθήνα 1985, 4) J. Coleman, Ιστορία της πολιτικής σκέψης (τόμ. Ι και ΙΙ), Αθήνα 2004, Q. Skinner, Τα θεμέλια της νεότερης πολιτικής σκέψης, Αθήνα Προτεινόμενα εγχειρίδια: Α) G. Sabine, Ιστορία των πολιτικών θεωριών.

2 2 Β) Q. Skinner, Τα θεμέλια της νεότερης πολιτικής σκέψης. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Παράδοση (Υ) - Φ 180 Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης Η Ιστορία της νεότερης Φιλοσοφίας εξετάζει την ιστορική εξέλιξη της νεότερης ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας από την Αναγέννηση μέχρι τα τέλη του ΙΘ αιώνα. Ειδικότερα, μελετά την φιλοσοφική σκέψη της περιόδου της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού, του Ορθολογισμού, του Εμπειρισμού, του Διαφωτισμού, του Καντ, του γερμανικού Ιδεαλισμού καθώς και την Φιλοσοφία του ΙΘ αιώνα. Στο μάθημα θα παρακολουθήσομε την ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης της περιόδου αυτής (μέχρι και τον Χέγκελ). Βασική βιβλιογραφία: Θ. Ν. Πελεγρίνης, Οι πέντε εποχές της Φιλοσοφίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα A. Kenny (επιμ.), Ιστορία της δυτικής Φιλοσοφίας, μετάφραση Δ. Ρισσάκη, Αθήνα: Νεφέλη, Ζ. Μπενιέ, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης Φιλοσοφίας, μετάφραση Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα: Καστανιώτης, 2 η έκδ W. Windelband - H. Heimsoeth, Εγχειρίδιο ιστορίας της Φιλοσοφίας, μετάφραση Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1978 (& ανατυπώσεις), τ. Β - Γ. WITTGENSTEIN: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Άσκηση - ΦΑ 001 Μαρία Βενιέρη Στην άσκηση θα έχουμε ως αφετηρία τις Φιλοσοφικές Έρευνες, το κεντρικό κείμενο της ύστερης φιλοσοφίας του Λούντβιχ Βιτγκενστάϊν ( ). Θα αναλύσουμε τις απόψεις του Αυστριακού φιλοσόφου για τις έννοιες του γλωσσικού παιχνιδιού και των οικογενειακών ομοιοτήτων, για το νόημα ως χρήση, για τους κανόνες, για την αποστολή της φιλοσοφίας κ.ά. σε σχέση με τις θέσεις του Tractatus και σε σύγκριση με έργα των Φρέγκε («Για το νόημα και την αναφορά») και Ράσελ. Προτεινόμενα εγχειρίδια: L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, μετ. Θ. Κιτσόπουλου, Παπαζήσης, Αθήνα 1978 L. Wittgenstein, Φιλοσοφικές Έρευνες, μετ. Π. Χριστοδουλίδη, Παπαζήσης, Αθήνα 1977 ΚΑΝΤ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Άσκηση - ΦΓ 002 Κωνσταντίνος Σαργέντης Το δοκίμιο του Καντ για την αιώνια ειρήνη (Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf) γράφτηκε το 1795 και είχε ως ιστορική αφορμή τη σύναψη του συμφώνου ειρήνης μεταξύ της Πρωσίας και της Γαλλίας στην ελβετική πόλη Βασιλεία (5 Απριλίου 1795). Πρόκειται για ένα κείμενο του ύστερου έργου του Καντ, όπου συναντώνται με αριστοτεχνικό τρόπο η ηθική φιλοσοφία, η φιλοσοφία της ιστορίας και της θρησκείας και η πολιτική φιλοσοφία του Καντ. Στο μάθημα θα χρησιμοποιηθεί η ελληνική μετάφραση της Αιώνιας ειρήνης. Θα εξετάσουμε διεξοδικά όλα τα επιχειρήματα του Καντ και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα της προβληματικής του: Τι σημαίνει ο προσδιορισμός «αιώνια»; Πώς αποτιμάται ο πόλεμος (ως το αντίθετο της ειρήνης;). Ποια η θέση τόσο της ειρήνης όσο και του πολέμου στην καντιανή φιλοσοφία της ιστορίας, με δεδομένο ότι χαρακτηριστική έννοια της τελευταίας είναι η έννοια της προόδου (στην ιστορία); Ποια η σχέση με το ζήτημα της θεοδικίας; Ποιος ο ρόλος αλλά και το καθήκον των πολιτικών εν όψει της αιώνιας ειρήνης; Βιβλιογραφία: 1. Ιμμάνουελ Καντ, Προς την αιώνια ειρήνη. Ένα φιλοσοφικό σχεδίασμα. Μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια: Κωνσταντίνος Σαργέντης. Αθήνα: Πόλις, Ιμμάνουελ Καντ, Δοκίμια. Εισ.-μτφ.-σχόλια Ε. Π. Παπανούτσος. Αθήνα: Δωδώνη, ΚΑΝΤ: ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Άσκηση - ΦΓ 003 Πάνος Θεοδώρου Στο μάθημα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε από πολύ κοντά ένα από τα πολύ σημαντικά κείμενα της νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας: το έργο του Καντ Προλεγόμενα σε Κάθε Μελλοντική Μεταφυσική που θα Μπορεί να Εμφανίζεται ως Επιστήμη. Ο Καντ γράφει το κείμενο αυτό το 1783, δύο

3 3 μόλις χρόνια μετά την πρώτη δημοσίευση της περίφημης Κριτικής του Καθαρού Λόγου (ΚΚΛ). Όπως ο ίδιος εξηγεί, τα Προλεγόμενα τα προόριζε για ένα είδος συνοπτικής και, κατά το δυνατόν, εύληπτης παρουσίασης της ΚΚΛ σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ακροατήριο. Ανεξάρτητα από το κατά πόσο όντως μπορούν τα Προλεγόμενα να θεωρηθούν μια απλή ευσύνοπτη παρουσίαση της ΚΚΛ, εμείς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως μια πρώτης τάξης μεστή εισαγωγή στη θεωρητική φιλοσοφία του Καντ. Θα εξηγήσουμε έννοιες όπως: μεταφυσική, καθαρός χώρος και καθαρός χρόνος, συνθετικό a priori, καθαρή επιστήμη, υπερβατολογική φιλοσοφία, σύστημα των κατηγοριών, υπερβατολογική αναλυτική και υπερβατολογική διαλεκτική, υπερβατολογική παραγωγή των κατηγοριών, κ.λπ. Από αυτή την άποψη το μάθημά μας συνδυάζεται ταιριαστά με το μάθημα (στο ΠΜΣ) του κ. Σαργέντη, «Καντ: Κριτική του Καθαρού Λόγου». Τα βιβλιογραφικά στοιχεία του έργου που θα αναλύσουμε είναι: Καντ, Ιμμάνουελ, Προλεγόμενα σε Κάθε Μελλοντική Μεταφυσική που θα Μπορεί να Εμφανίζεται ως Επιστήμη, (μτφ. Γ. Τζαβάρας) Εκδόσεις Δωδώνη, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παράδοση - ΦΑ 203 Γιώργος Μαραγκός Παρουσιάζονται συνοπτικά μείζονες θεωρίες σχετικά με την αναφορά και το με το νόημα, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τον 20ο αιώνα. Το μάθημα απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτήτριες και φοιτητές φιλοσοφικής κατεύθυνσης. Διανέμεται βιβλίο. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Παράδοση - ΦΑ Μαρία Βενιέρη Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε από φιλοσοφική σκοπιά την αισθητηριακή αντίληψη, δηλ. τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε τον κόσμο μέσω των αισθήσεων. Στο πλαίσιο κυρίως της φιλοσοφίας του νου και με αφετηρία το επιχείρημα της ψευδαίσθησης θα επικεντρωθούμε στο ερώτημα κατά πόσον η πρόσβαση μας στον κόσμο κατά την αντίληψη είναι άμεση ή μεσολαβεί το λεγόμενο «πέπλο της αντίληψης» που μας επιτρέπει αν μας επιτρέπει- μόνο μια έμμεση και άρα προβληματική επαφή με την πραγματικότητα. Επίσης θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα του περιεχομένου της αντίληψης και κυρίως με τη διαμάχη μεταξύ των οπαδών του εννοιολογικού και του μη εννοιολογικού περιεχομένου. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παράδοση - ΦΑ / ΚΚΑ 112 Απόστολος Πανταζής Σκοπός της παράδοσης είναι η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τα κύρια ζητήματα της φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών. Τα ζητήματα αυτά είναι η σχέση φυσικών και κοινωνικών επιστημών, ο μεθοδολογικός ατομισμός και ολισμός, οι τύποι εξήγησης των κοινωνικών φαινομένων και οι αξιολογικές προϋποθέσεις των κοινωνικών επιστημών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ψυχοπαίδης Κοσμάς, Όροι, αξίες, πράξεις, Πόλις, Αθήνα, Δεληγιώργη Αλεξάνδρα, Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία, Αλεξάνδρεια, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ HUME ΚΑΙ ΚΑΝΤ Παράδοση - ΦΒ Αικατερίνη Μπαντινάκη Σε αυτό το μάθημα θα θεωρήσουμε κάποια βασικά ζητήματα ηθικής τα οποία πραγματεύονται ο Hume και ο Kant και τα οποία ακόμη μας απασχολούν ζητήματα όπως ο ρόλος του λόγου και των συναισθημάτων, της ελευθερίας της βούλησης, και του χαρακτήρα, στη διαμόρφωση της ηθικής μας στάσης. Βασικά Κείμενα D. Hume, Πραγματεία για την Ανθρώπινη Φύση. I. Kant, Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών. Η ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΑΙΡΕΣΙΣ ΒΙΟΥ Παράδοση - ΦΓ 263.1

4 4 Συλβάνα Χρυσακοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ Παράδοση - ΦΓ 264 Χλόη Μπάλλα Τα έργα του Πλάτωνα μας προσφέρουν την πρώτη διατύπωση φιλοσοφικών προβλημάτων που καθορίζουν τη μετέπειτα πορεία του κλάδου αλλά και τις πρώτες μαρτυρίες για μια προσπάθεια οριοθέτησης του αντικειμένου και των στόχων της φιλοσοφίας. Μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων διαλόγων θα επιχειρήσουμε να καταλάβουμε το περιεχόμενο αλλά και τον τρόπο ανάδυσης αυτών των προβλημάτων καθώς και τον ρόλο της πλατωνικής σκέψης στην πρώιμη ιστορία της φιλοσοφίας. Επιλογή γενικής βιβλιογραφίας: K. Bormann, Πλάτων. Μτφ. Ι. Καλογεράκος. Αθήνα: Καρδαμίτσα, P. Hadot, Τι είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Μτφ. Α. Κλαμπατσέα. Αθήνα: Ίνδικτος, 2002 Szlezák, Πώς να διαβάζουμε τον Πλάτωνα. Μτφ. Π. Κοτζιά. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ Παράδοση - ΦΓ J. Glucker Σ αυτό το μάθημα θα διαβάσουμε στο αρχαίο ελληνικό πρωτότυπο μερικά κείμενα από τους πλατωνικούς διαλόγους όπου οι ομιλητές συζητάνε προβλήματα σχετικά με την ουσία της ποίησης και την επιρροή της στις ψυχές των ανθρώπων και στη συμπεριφορά τους. Ως σύγγραμμα θα χρησιμοποιήσουμε το: Plato on Poetry, edited by Penelope Murray, Cambridge Greek and Latin Classics, Cambridge University Press 1966 and reprints (το πιο πρόσφατο, του 2007). ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Παράδοση - ΦΓ Γιώργος Καραμανώλης Τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη συγκαταλέγονται στα κλασικότερα και σημαντικότερα κείμενα της ηθικής φιλοσοφίας και του αριστοτελικού έργου ήδη από την αρχαιότητα. Το κεντρικό χαρακτηριστικό του έργου που το διαφοροποιεί από την σωκρατική και πλατωνική παράδοση συνίσταται στην έμφαση στην άσκηση στην πράξη της αρετής παρά στη γνώση της. Στόχος του έργου είναι να οδηγήσει στην επίτευξη της ευτυχίας (ευδαιμονίας), και στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται διεξοδικά, πέρα από την αρετή, και ζητήματα όπως η φιλία και ο ρόλος της ηδονής. Το μάθημα θα συζητήσει το σύνολο του έργου σε μια θεματική προσέγγιση, άλλοτε επιμένοντας στο κείμενο του Αριστοτέλη και άλλοτε σε γενικότερα προβλήματα που θέτει η αριστοτελική πραγμάτευση της ηθικής. Θα μοιραστεί η μετάφραση του έργου από τον Δ. Λυπουρλή, Ηθικά Νικομάχεια, Θεσ/νίκη, Ζήτρος, Η κριτική έκδοση του κειμένου είναι αυτή του I. Bywater, Aristotelis Ethica Nicomachea, Oxford 1894, ενώ χρήσιμα εισαγωγικά έργα στην σκέψη του Αριστοτέλη είναι τα εξής: Ι. Düring, Αριστοτέλης. Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, Αθήνα 1994, τομ. Ι-ΙΙ (μτφρ. από τα γερμανικά Π. Κοτζιά, Α. Γεωργίου-Κατσίβελα) D. Ross, Aριστοτέλης, Αθήνα 1991 (μτφρ. από τα αγγλικά Μ. Μήτσου) ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Παράδοση - ΦΓ Σπύρος Τέγος Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν τα μεγάλα φιλοσοφικά συστήματα του 17ου αιώνα στην ηθική, πολιτική και θεολογική τους διάσταση- και με κύριες αναφορές τους Ντεκάρτ, Σπινόζα, Χόμπς, Λοκ) στη σχέση τους με την επιστημονική επανάσταση, τους θρησκευτικούς πολέμους και τις μεγάλες συγκεντρωτικές μοναρχίες που δημιουργούνται καθώς και η μετάβαση στον αιώνα του Διαφωτισμού. Στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση στον τρόπο που ο Διαφωτισμός (18ος αιώνας) αποτελεί μια μορφή συνέχειας ενώ έρχεται ταυτόχρονα σε ρήξη ασκώντας έντονη κριτική στα κλασικά φιλοσοφικά συστήματα του προηγούμενου αιώνα. Αυτή η σχέση συνέχειας και ασυνέχειας θα αναλυθεί στο πλαίσιο των διαφορετικών σχολών

5 5 ευρωπαϊκής φιλοσοφίας (εμπειρισμός, αισθησιοκρατία, υλισμός, ορθολογισμός) οι οποίες δεν ταυτίζονται απόλυτα με τις εθνικές φιλοσοφικές παραδόσεις (βρετανική, γαλλική, γερμανική) αλλά οργανώνονται μέσα από ένα πλέγμα δικτύου ανταλλαγών που συγκροτούν τελικά το πεδίο της νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σεμινάριο - ΦΑ / ΚΕΑ 517 Απόστολος Πανταζής Στο σεμινάριο θα εξετασθούν τα σημαντικότερα κλασικά κείμενα της επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών. Θα δοθεί έμφαση σε τέσσερα επιστημολογικά μοντέλα εξήγησης των κοινωνικών φαινομένων (α) της «κριτικής κοινωνικής θεωρίας» (Jürgen Habermas), (β) του «κριτικού ορθολογισμού» (Karl Popper), (γ) της «διαλεκτικής μεθόδου» (Karl Marx) και (δ) της «κατανοούσας κοινωνιολογίας» (Max Weber). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Κουζέλης Γ./Ψυχοπαίδης Κ.(επιμ.), Κείμενα επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών, Νήσος, Αθήνα, Weber Max, Δοκίμια επί της θεωρίας των κοινωνικών επιστημών, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Σεμινάριο - ΦΒ 354 / ΚΚΓ 400 Κωνσταντίνος Καβουλάκος Η κριτική του πολιτισμού ανήκει στην κλασική παράδοση της νεώτερης κοινωνικής φιλοσοφίας, μεγάλοι σταθμοί της οποίας αποτελούν μορφές όπως ο Ρουσσώ και ο Νίτσε. Στο σεμινάριο θα ξεκινήσουμε από αυτή την παράδοση για να εξετάσουμε ερωτήματα και λύσεις που προτάθηκαν σχετικά με την ανάπτυξη της πολιτισμικής διαδικασίας κατά τον 20 ο αιώνα. Συγκεκριμένα θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε τη διαφορά μεταξύ απαισιόδοξων κριτικών του πολιτισμού και κριτικών που στρέφουν την προσοχή τους στην πράξη και στην επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας. Στο επίκεντρο της προσοχής μας θα βρεθεί η ίδια η έννοια του πολιτισμού και ο διαφαινόμενος διχασμός μεταξύ οικονομικής-τεχνικής ανάπτυξης και ηθικής-αισθητικής καλλιέργειας, μεταξύ τεχνικού πολιτισμού και κουλτούρας, ατομικισμού και κοινοτικών αξιών, ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και αλληλεγγύης, όπως τον συναντάμε στη νεωτερική κοινωνία. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριών, στο σεμινάριο θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν κείμενα των: Γκ. Ζίμελ, Γκ. Λούκατς, Ζ. Φρόυντ, Μ. Χορκχάιμερ, Τ. Αντόρνο κ.ά. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ Σεμινάριο - ΦΓ Ανδρέας Λέμπεντεφ ΠΛΑΤΩΝ: ΦΑΙΔΩΝ Σεμινάριο - ΦΓ Χλόη Μπάλλα Οι τελευταίες στιγμές της ζωής του Σωκράτη δίνουν αφορμή στον Πλάτωνα για να εισαγάγει μια σειρά από σημαντικά φιλοσοφικά ζητήματα, όπως: η σχέση ψυχής και σώματος, η αθανασία της ψυχής, το αντικείμενο της γνώσης (η «θεωρία των Ιδεών»), το νόημα της μελέτης του φυσικού κόσμου, αλλά και ο ρόλος της ίδιας της φιλοσοφίας, που στο συγκεκριμένο κείμενο ορίζεται ως μελέτη θανάτου. Βασική βιβλιογραφία: D. Bostock, Plato s Phaedo. Οξφόρδη: Clarendon Press, D. Gallop, Plato. Phaedo. Οξφόρδη: Clarendon Press, ΠΛΑΤΩΝ, ΓΟΡΓΙΑΣ Σεμινάριο - ΦΓ Γιώργος Καραμανώλης Ο πλατωνικός διάλογος Γοργίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η υπεράσπιση της αρετής ως οδηγού για την ευτυχία απέναντι στην άποψη ότι το μεγαλύτερο όφελος προσφέρει η υπεροχή του

6 6 δικαίου του ισχυροτέρου. Ο Γοργίας ασχολείται δηλαδή με την θεμελίωση της ηθικής αρετής και την σχέση της με την ανθρώπινη ευτυχία. Το γεγονός ότι ο διάλογος φέρει το όνομα του περίφημου σοφιστή Γοργία μας προϊδεάζει ότι συζητείται επίσης η φύση και η δύναμη του λόγου και της πειθούς και το αν και πώς αυτή σχετίζεται με την αρετή. Το σεμινάριο θα εξετάσει τον διάλογο από το πρωτότυπο και θα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες εργασίες στο σπίτι και παρουσιάσεις. H κριτική έκδοση του κειμένου είναι του J. Burnet, Platonis Opera, Oxford 1903, vol. 3. Χρήσιμα εισαγωγικά έργα στη σκέψη του Πλάτωνα είναι τα εξής: Th. Slezak, Διαβάζοντας τον Πλάτωνα, Θεσ/νίκη 2005 (μτφρ. από το γερμανικά Π. Κοτζιά), Α.Ε. Taylor, Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του, Αθήνα 1992 (μτφρ. από το αγγλικά I. Aρζόγλου) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Σεμινάριο - ΦΓ Συλβάνα Χρυσακοπούλου ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Σεμινάριο - ΦΓ Σταυρούλα Τσινόρεμα ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ Σεμινάριο - ΦΓ Σπύρος Τέγος Ο κοινός παρονομαστής των διαφορετικών ρευμάτων που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού διαφωτισμού θεωρήθηκε η κριτική της θεολογίας, της θρησκείας και των οργανωμένων θρησκειών. Στα πλαίσια του δεύτερου σκέλους του σεμιναρίου περί ευρωπαϊκού διαφωτισμού θα εξεταστεί αυτό που συνήθως παραβλέπεται, δηλαδή οι θεολογικές καταβολές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και ο τρόπος που σημαντικοί φιλόσοφοι του Διαφωτισμού επαναδιαπραγματεύτηκαν τη θέση της θρησκείας «εντός των ορίων του Λόγου». θα εξεταστούν επίσης οι θεολογικές διαμάχες, κυρίως ανάμεσα σε προτεσταντισμό και καθολικισμό αλλά και μεταξύ ρευμάτων του προτεσταντισμού, τα θεωρητικά διακυβευόμενα των οποίων ενσωματώνονται στο πλαίσιο των ηθικών και πολιτικών φιλοσοφιών της περιόδου και για την ακύρωση των οποίων διαμορφώθηκαν σημαντικές έννοιες της ηθικής φιλοσοφίας του Διαφωτισμού από την ανεκτικότητα(λοκ) μέχρι τον αμερόληπτο θεατή (Α. Σμιθ). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην άνθηση της έννοιας της φυσικής θρησκείας καθώς και στην κριτική της από τον Χιουμ στα πλαίσια των Διαλόγων περί φυσικής θρησκείας και της Φυσικής ιστορίας της θρησκείας. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σεμινάριο - ΦΓ Αικατερίνη Μπαντινάκη Σε αυτό το σεμινάριο θα εξετάσουμε κάποια από τα βασικά ζητήματα στο χώρο της βιοηθικής με στόχο να εντοπίσουμε και να κρίνουμε τις ηθικές αρχές που διέπουν τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα - συγκεκριμένα την αξία την οποία αυτή αποδίδει στη ζωή και τα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζει στις εν ζωή οντότητες. Βασικά Κείμενα Γ. Κουμάντος: Προβλήματα Βιοηθικής. J. Harris (ed.): Bioethics.

7 7 Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Παράδοση (Υ) ΚΨΑ 051 Δέσποινα Σταματοπούλου Πέμπτη 17:30-20:30, Δ3 Κύριες θεματικές που θα εξεταστούν είναι: εισαγωγή στην μεθοδολογία της έρευνας στην ψυχολογία, και θεματικές της κοινωνικής ψυχολογία, της προσωπικότητας και της κλινικής ψυχολογίας. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Παράδοση - ΚΨΒ 160 Τηλέμαχος Ιατρίδης Δευτέρα 14:30-17:30, Δ2-Β Εξετάζεται η ταυτότητα ως φαινόμενο που συγκροτείται και κατανοείται στα πλαίσια συγκεκριμένων σχέσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Θεωρητικά έμφαση δίνεται στη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας και στη θεωρία της αυτο-κατηγοριοποίησης, ενώ εξετάζονται επίσης σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις στις θεωρίες της ταυτότητας. Ενδεικτικά εμπειρικά πεδία με αφορμή τα οποία εισάγονται οι παραπάνω έννοιες: έμφυλες σχέσεις κοινωνικές τάξεις έθνη-κράτη και μετανάστευση. Προτεινόμενα συγγράμματα: Wetherell, M. (επιμελ.) Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο, Χρυσοχόου, Ξ. Πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παράδοση - ΚΨΒ 051 Ελένη Βιταλάκη Παρασκευή 14:30-17:30, Δ3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σεμινάριο - ΚΨΓ 351 Δέσποινα Σταματοπούλου Παρασκευή 11:30-14:30, Σ2 Θα μελετηθεί η ανάπτυξη της συμβολικής επικοινωνίας μέσω αυτοτελών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αισθητική συμπεριφορά και ανάπτυξη. Θα αναπτυχθεί η εισφορά της αναπτυξιακής ψυχολογίας και έρευνας σε αυτήν την συγκεκριμένη περιοχή η οποία θα επικεντρώνει τόσο στην αισθητική δημιουργία (π.χ., ζωγραφική, δημιουργική γραφή-αφήγηση και λογοτεχνία), όσο και στην αισθητική απόλαυση και κατανόηση έργων τέχνης. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Βασιλική Τσούρτου Σεμινάριο - ΚΨΑ 350 Τρίτη 11:30-14:30, Σ1 Σύμφωνα με τον Trevarthen (1992), τα ανθρώπινα βρέφη διαθέτουν ένα περίπλοκο και οργανωμένο επικοινωνιακό σύστημα συγκινησιακών εκφράσεων. Η θεωρία του για την έμφυτη δι-υποκειμενικότητα του Νου πηγάζει από την έννοια του δυνητικού άλλου που είχε προταθεί από τον Bråten ως μία διττή εγκεφαλική αναπαράσταση του εαυτού άλλου. Η αντίληψη, η κίνηση και η συγκίνηση φαίνεται να

8 8 διαπλέκονται προκειμένου να αναδυθεί ένας εαυτός που, ορμώμενος από ένα έμφυτο κίνητρο για επικοινωνία με τους σημαντικούς άλλους σε δυαδικά ή τριαδικά πλαίσια, βιώνει εξαρχής την ανάγκη να μοιραστεί ρυθμικές κινήσεις, συναισθήματα και προθέσεις. Στο σεμινάριο θα επιχειρηθεί μία διεπιστημονική προσέγγιση της θεωρίας της Διυποκειμενικότητας που θα πλαισιωθεί με ευρήματα από το χώρο της βρεφικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας, καθώς και της νευροψυχολογίας. Ενδεικτική Βιβλιογραφία: -Btåten, S. (1998). Intersubjective communication and emotion in early ontogeny. Cambridge, UK. -Hobson, P. (2006). Το λίκνο της σκέψης. Αθήνα: Παπαζήσης. -Nadel, J., & Butterworth, G. (1999) (Eds.). Imitation in Infancy. Cambridge: Cambridge University Press. -Stern, D. (1987). The interpersonal world of the infant. NY: Basic Books. -Trevarthen, C. (1992). Πώς και γιατί επικοινωνούν τα βρέφη. Στο Γ. Κουγιουμουτζάκης (Επ. Έκδ.), Πρόοδος στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία των πρώτων χρόνων. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης -Wallon, H. (1946c/1990). Matérialisme dialectique et psychologie. In H. Wallon, Psychologie et dialectique (pp ). Paris: Messidor/Editions Sociales. Αξιολόγηση των φοιτητών: οι φοιτητές εξετάζονται α) μέσα από την προφορική παρουσίαση μίας εργασίας με θέμα της δικής τους επιλογής που άπτεται της θεωρίας της διυποκειμενικότητας και β) μέσα από τη γραπτή εργασία τους πάνω σ αυτό το θέμα, την οποία γράφουν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου. Οι φοιτητές αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να διεξάγουν βιβλιογραφική έρευνα, να κατανοούν τη μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και να συγγράφουν μία σύντομη και περιεκτική εργασία με επιστημονικό τρόπο. Κριτήρια Συμμετοχής στο Σεμινάριο: για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και βασικές γνώσεις αναπτυξιακής ψυχολογίας από προηγούμενη συμμετοχή σε αντίστοιχα εισαγωγικά μαθήματα. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Σεμινάριο - ΚΨΒ 381 Τηλέμαχος Ιατρίδης Τρίτη 14:30-17:30, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις ως τρόποι κοινωνικής σκέψης στις νεωτερικές κοινωνίες. Εξετάζεται αναλυτικά το πρωτότυπο έργο του Moscovici πάνω στις κοινωνικές αναπαραστάσεις της ψυχανάλυσης και, επιπλέον, διερευνάται η σχέση μεταξύ επιστημονικής ψυχολογίας και κοινωνικών αναπαραστάσεων της ψυχολογίας. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Σεμινάριο - ΚΨΒ 352 Ελένη Βιταλάκη Τρίτη 17:30-20:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Παράδοση (Υ) - ΚΚΑ 110 Αντώνης Γεωργούλας Παρασκευή 8:30-11:30, Δ3-7Α Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στο έργο των θεμελιωτών της κοινωνιολογίας (Σπένσερ, Μαρξ, Παρέτο, Βέμπερ, Ντυρκάιμ). Είναι οργανωμένο σε τρεις κύριες θεματικές: 1 ο / στις σχέσεις της κοινωνιολογίας με τη φιλοσοφική ανθρωπολογία, 2 ο / στις μεθοδολογικές προτάσεις των θεμελιωτών της κοινωνιολογίας 3 ο / στις κοινωνικές θεωρίες των προηγούμενων στοχαστών Προτεινόμενα συγγράμματα: Α. Γεωργούλας, Το πρόταγμα της ισότητας και η γένεση της κοινωνιολογίας, Αθήνα, Τόπος, R. Aron, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης, Αθήνα, Γνώση, 1991.

9 9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παράδοση (Υ*) - ΚΕΑ 200 Αντώνης Γεωργούλας / Γιώργος Νικολακάκης Πέμπτη 8:30-11:30, Δ3-7Α *[Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 4 ου εξαμήνου και πάνω] Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες 1. Κοινωνικές Επιστήμες και επιστημολογία 2. Οι φορείς και οι παράγοντες της γνώσης. 2. Τρόποι θεωρητικής γνώσης και κατασκευή του κοινωνικοεπιστημονικού αντικειμένου 4. Κοινωνικές επιστήμες και κοινωνικός κόσμος. Προτεινόμενα συγγράμματα: Α. Γεωργούλας, Πολιτικές της κοινωνικής θεωρίας: 1. Κοινωνικές δομές και κατηγορίες της σκέψης, Gutenberg, Γ. Κουζέλης, Κ. Ψυχοπαίδης (επιμ.), Επιστημολογία κοινωνικών επιστημών, Νήσος, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Παράδοση - ΚΚΑ 101 Άρης Τσαντηρόπουλος Πέμπτη 17:30-20:30, Δ2-Β Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις μεθόδους, την ορολογία και τις έννοιες της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Με αναφορές στα κυριότερα πεδία της ανθρωπολογίας (συγγένεια, πολιτική ζωή, οικονομία, πολιτισμός, θρησκεία-τελετουργία) η κύρια θεματική των διαλέξεων θα επικεντρωθεί: α) στις ιστορικές καταβολές και διαμόρφωση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, κατά τον 19 ο αι., σε αυτόνομο γνωστικό κλάδο, β) στις κύριες θεωρητικές σχολές (εξελικτισμός, λειτουργισμός και δομολειτουργισμός, πολιτισμική διάχυση, αμερικάνικη σχολή του «κουλτουραλισμού», δομισμός) όπως αυτές διαμορφώθηκαν ιστορικά στις τρεις κύριες «παραδόσεις», την αγγλική, την γαλλική και την αμερικάνικη. Προτεινόμενα συγγράμματα: J.-P. Colleyn, Στοιχεία Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Αθήνα: Πλέθρον, 2005 Γκ. Λίενχαρντ, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αθήνα: Gutenberg. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Νίκος Βαφέας Παράδοση - ΚΚΑ 111 Δευτέρα 17:30-20:30, Δ2-Β Στο μάθημα θα επιχειρηθεί αρχικά μία εκτενής εισαγωγική επισκόπηση των επιμέρους θεωρητικών προσεγγίσεων της σύγχρονης κοινωνιολογίας, με βασικό κριτήριο την εννοιολογική διάσταση «δράσης» και «δομής». Στη συνέχεια, θα μελετηθεί ενδελεχώς η προσπάθεια του βρετανού στοχαστή Άντονι Γκίντενς να συνθέσει τις παραπάνω προσεγγίσεις σε ένα φιλόδοξο θεωρητικό εγχείρημα, που ο ίδιος θα αποκαλέσει «θεωρία της δομοποίησης», αλλά και να παράσχει ένα ενιαίο ερμηνευτικό σχήμα της παγκόσμιας ιστορίας, μέσω της ιστορικής του κοινωνιολογίας. Προτεινόμενα συγγράμματα: Giddens, Anthony, Κοινωνιολογία, Αθήνα: Gutenberg, Craib, Ian, Σύγχρονη κοινωνική θεωρία: Από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παράδοση - ΚΚΑ 112 Απόστολος Πανταζής Τρίτη 17:30-20:30, Σ2 Σκοπός της παράδοσης είναι η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τα κύρια ζητήματα της φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών. Τα ζητήματα αυτά είναι η σχέση φυσικών και κοινωνικών επιστημών, ο μεθοδολογικός ατομισμός και ολισμός, οι τύποι εξήγησης των κοινωνικών φαινομένων και οι αξιολογικές προϋποθέσεις των κοινωνικών επιστημών. Προτεινόμενα συγγράμματα: Κουζέλης Γ./Ψυχοπαίδης Κ.(επιμ.), Κείμενα επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών, Νήσος, Αθήνα, Weber Max, Δοκίμια επί της θεωρίας των κοινωνικών επιστημών, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, 1972.

10 10 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Σεμινάριο - ΚΚΓ 400 Κωνσταντίνος Καβουλάκος Πέμπτη 11:30-14:30, Σ1 Η κριτική του πολιτισμού ανήκει στην κλασική παράδοση της νεώτερης κοινωνικής φιλοσοφίας, μεγάλοι σταθμοί της οποίας αποτελούν μορφές όπως ο Ρουσώ και ο Νίτσε. Στο σεμινάριο θα ξεκινήσουμε από αυτή την παράδοση για να εξετάσουμε ερωτήματα και λύσεις που προτάθηκαν σχετικά με την ανάπτυξη της πολιτισμικής διαδικασίας κατά τον 20 ο αιώνα. Συγκεκριμένα θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε τη διαφορά μεταξύ απαισιόδοξων κριτικών του πολιτισμού και κριτικών που στρέφουν την προσοχή τους στην πράξη και στην επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας. Στο επίκεντρο της προσοχής μας θα βρεθεί η ίδια η έννοια του πολιτισμού και ο διαφαινόμενος διχασμός μεταξύ οικονομικής-τεχνικής ανάπτυξης και ηθικής-αισθητικής καλλιέργειας, μεταξύ τεχνικού πολιτισμού και κουλτούρας, ατομικισμού και κοινοτικών αξιών, ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και αλληλεγγύης, όπως τον συναντάμε στη νεωτερική κοινωνία. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριών, στο σεμινάριο θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν κείμενα των: Γκ. Ζίμελ, Γκ. Λούκατς, Ζ. Φρόυντ, Μ. Χορκχάιμερ, Τ. Αντόρνο κ.ά. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Παράδοση ΚΚΓ 106 Ήβη Δασκαλάκη Τετάρτη 11:30-14:30, Σ1 Η ερμηνευτική ανθρωπολογία εντάσσεται στο ευρύτερο θεωρητικό ρεύμα της συμβολικής ανθρωπολογίας. Με σημείο αναφοράς το έργο του C. Geertz, το μάθημα εστιάζει στη συμβολή της ερμηνευτικής προσέγγισης στην ανθρωπολογική θεωρία και την εθνογραφική μέθοδο. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τους βασικούς όρους και έννοιες της ερμηνευτικής/συμβολικής ανθρωπολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, αρχικά αναλύεται η έννοια του πολιτισμού ως σύστημα νοημάτων και ερμηνεία συμβόλων και παρουσιάζεται η θεωρία της συμβολικής δράσης. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της «πυκνής περιγραφής» στην εθνογραφική προσέγγιση. Παράλληλα, η οπτική του Geertz για τον πολιτισμό αντιπαραβάλλεται με την οπτική ενός άλλου σημαντικού εκπροσώπου της συμβολικής ανθρωπολογίας, του Marshall Sahlins. Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές κριτικές που κινούνται στην κατεύθυνση της αμφισβήτησης του ρεύματος της συμβολικής ανθρωπολογίας. Προτεινόμενα συγγράμματα: Clifford Geertz. H ερμηνεία των πολιτισμών, Aλεξάνδρεια 2003 Marshall Sahlins. Πολιτισμός και Πρακτικός Λόγος, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 2003 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Σεμινάριο - ΚΚΓ 440 Άρης Τσαντηρόπουλος Παρασκευή 17:30-20:30, Σ1 Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι ο ρόλος της κοινωνικής μνήμης στη σύγχρονη κοινωνία. Οι κύριες θεματικές ενότητές του είναι δύο. Η πρώτη επικεντρώνεται στις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις διαμόρφωσης της συλλογικής μνήμης (και λήθης) ως τρόποι με τους οποίους άτομα, ομάδες ή κοινότητες νοηματοδοτούν το παρελθόν, τη σύγχρονη ταυτότητά τους και τον κόσμο. Στη δεύτερη θεματική ενότητα θα εξεταστούν επιμέρους ζητήματα που αφορούν στη συγκρότηση και μεταβίβαση της κοινωνικής μνήμης: η βιογραφία, η μνήμη και μεταβίβαση του τραύματος, οι εθνοτικές ή κοινωνικές ταυτότητες και η διαχείριση του ιστορικού παρελθόντος, οι «τόποι» παραγωγής κοινωνικής μνήμης (μνημεία, μουσεία κ.λπ.), η λαϊκή παράδοση κ.λπ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Σεμινάριο - ΚΚΓ 430

11 11 Νίκος Βαφέας Τρίτη 14:30-17:30, Αίθουσα Βιβλ/κης 5 Στο σεμινάριο θα συζητηθούν κείμενα που αφορούν το αντικείμενο και τη μέθοδο δύο κλάδων των κοινωνικών επιστημών, της Ιστορικής και της Πολιτικής Κοινωνιολογίας, οι οποίοι γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σε γενικές γραμμές, η Ιστορική Κοινωνιολογία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε ζητήματα που αφορούν στην ανάδυση και τη λειτουργία του σύγχρονου κόσμου, χρησιμοποιώντας πραγματολογικό υλικό το οποίο δανείζεται από την επιστήμη της Ιστορίας, ενώ η Πολιτική Κοινωνιολογία φιλοδοξεί, μέσα από μία διεπιστημονική ουσιαστικά προσέγγιση, να παράσχει μία κοινωνιολογική «ανάγνωση» του Πολιτικού φαινομένου. Στο σεμινάριο θα προτιμηθούν φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν περάσει με επιτυχία τα υποχρεωτικά κοινωνιολογικά μαθήματα του τμήματος ενώ απαραίτητη κρίνεται και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. ΚΟΙΝΩΝΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Σεμινάριο- ΚΚΒ 420 Αντώνης Αστρινάκης Παρασκευή 17:30-20:30, Δ2-Α ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σεμινάριο - ΚΕΑ 517 Απόστολος Πανταζής Τρίτη 14:30-17:30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛ/ΚΗΣ 4 Στο σεμινάριο θα εξετασθούν τα σημαντικότερα κλασικά κείμενα της επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών. Θα δοθεί έμφαση σε τέσσερα επιστημολογικά μοντέλα εξήγησης των κοινωνικών φαινομένων (α) της «κριτικής κοινωνικής θεωρίας» (Jürgen Habermas), (β) του «κριτικού ορθολογισμού» (Karl Popper), (γ) της «διαλεκτικής μεθόδου» (Karl Marx) και (δ) της «κατανοούσας κοινωνιολογίας» (Max Weber). Βιβλιογραφία Κουζέλης Γ./Ψυχοπαίδης Κ.(επιμ.), Κείμενα επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών, Νήσος, Αθήνα, Weber Max, Δοκίμια επί της θεωρίας των κοινωνικών επιστημών, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Σεμινάριο - ΚΚΑ 420 Ήβη Δασκαλάκη Τρίτη 14:30-17:30, Σ2 Στο σεμινάριο αυτό θα εργαστούμε πάνω σε αγγλικά βιβλία και άρθρα που αφορούν πρόσφατες ανθρωπολογικές μελέτες για την παιδική ηλικία. Με βάση τις μελέτες αυτές θα εξετάσουμε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αναδεικνύουν τις πολιτισμικές διαστάσεις της παιδικής ηλικίας. Κεντρικά θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: Οι βασικές αρχές της ανθρωπολογίας της παιδικής ηλικίας Η εθνογραφία ως μέθοδος για τη μελέτη της παιδικής ηλικίας Η ηθική δεοντολογία στην ανθρωπολογική έρευνα με τα παιδιά. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σταματίνα Κακλαμάνη Σεμινάριο - ΚΜΑ 550 Παρασκευή 14:30-17:30, Σ1 Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλέπεται η επισκόπηση των ποσοτικών μεθόδων κοινωνικής έρευνας και εργασίες σχετικών εφαρμογών (ενδεικτικά αναφέρονται: ανάλυση κειμένων, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών πινάκων, δόμηση ερωτηματολογίου έρευνας, κωδικογράφηση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, σύντομη παρουσίαση στατιστικών πακέτων).

12 12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Άσκηση ΚΠΒ 002 Αναστασάκη, Ζερβουδάκη, Καρίμαλη, Λουλαδάκη, Παρασκευαϊδη, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Παράδοση - ΚΠΒ 020 Στέλλα Κουτσουράκη Παρασκευή 17:30-20:30, Δ3-7Α Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικά με τις βασικές λειτουργίες της σχολικής τάξης, να συνειδητοποιήσουν της πολλαπλότητα των παραγόντων που διέπουν την εκπαιδευτική-διδακτική διαδικασία και να κατανοήσουν τους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματική εκπαιδευτική-παιδαγωγική λειτουργία της και τις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε θέματα οργάνωσης και ορθής διαχείρισης τόσο του χώρου και του χρόνου, όσο και των διαπροσωπικών σχέσεων και της επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση. Περιορισμένος αριθμός απαλλακτικών εργασιών, οι οποίες παρουσιάζονται στην τάξη, με την υποστήριξη διαφανειών. Σημ.: Όσοι/ες επιθυμούν να αναλάβουν απαλλακτική εργασία θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά μια παράδοση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος, σχετική με την εκπόνηση και συγγραφή της. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (19 ος αι -1922) Αικατερίνη Δαλακούρα Παράδοση - ΚΠΑ 031 Τρίτη 11:30-14:30, Δ2-Β Σκοπός του μαθήματος είναι: α) η αναλυτική παρουσίαση της εκπαίδευσης των γυναικών ως θεσμού στο πλαίσιο των ελληνικών κοινοτήτων του οθωμανικού χώρου και β) η κατανόηση της κοινωνικοιδεολογικής και εθνικο-πολιτικής λειτουργίας της γυναικείας εκπαίδευσης στο εν λόγω ιστορικό πλαίσιο. Περιεχόμενα: Εισαγωγικά συζητούνται θέματα ορολογίας και ιστορικού πλαισίου (millet/κοινότητα/ες, ελληνικές/ελληνορθόδοξες κοινότητες, Τανζιμάτ, Εθνικοί/Κοινοτικοί Κανονισμοί, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εθνοτισμός/εθνικισμός, ελληνοθωμανισμός, πατριαρχία). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται η εξέλιξη του εκπαιδευτικού δικτύου των θηλέων, η οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος (τύποι σχολείων, βαθμίδες εκπαίδευσης, κατευθύνσεις σπουδών, περιεχόμενα μάθησης), το σύστημα διοίκησης και εποπτείας (κοινοτική διοίκηση, εσωτερική διεύθυνση) σε συνάρτηση με το ιστορικό πλαίσιο, προκειμένου να διερμηνευτούν η πορεία της ανάπτυξης της γυναικείας εκπαίδευσης και ο εκπαιδευτικός της προσανατολισμός. Το ιδεολογικό περιεχόμενο της γυναικείας εκπαίδευσης και ο κοινωνικο-εθνικός της ρόλος παρουσιάζονται αναλυτικότερα μέσα από την προσέγγιση του περιεχομένου των σπουδών, του δημόσιου εκπαιδευτικού λόγου που αρθρώνεται, σε σύνδεση με τις ιδεολογικές και εθνικοπολιτικές αλλαγές στο χώρο των κοινοτήτων και του οθωμανικού κράτους. (εθνισμός-εθνικισμός, μεγαλοϊδεατισμός, αλυτρωτισμός, εθνικοί ανταγωνισμοί, συλλογική δραστηριότητα). Η αξιολόγηση θα γίνει με γραπτή ή προφορική εξέταση. Προτεινόμενα συγγράματα Βούρη, Σ., Eκπαίδευση και εθνικισμός στα Bαλκάνια - η περίπτωση της βορειοδυτικής Mακεδονίας , Παρασκήνιο, Aθήνα Δαλακούρα, Ι. Κ Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας (19 ος αι- 1922). Κοινωνικοποίηση στα πρότυπα της πατριαρχίας και του εθνικισμού. Αθήνα: Gutenberg. Ιορδάνογλου, Κ. Α., Το Εθνικόν Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινουπόλεως , Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Παράδοση - ΚΠΑ 040

13 13 Ελένη Κατσαρού Δευτέρα 11:30-14:30, Δ2-Β Θα εξεταστούν θέματα που αφορούν διάφορες πτυχές του θέματος: αρχικά θα διασαφηνιστεί η έννοια και το περιεχόμενο του όρου και θα αναφερθούν τα είδη και οι μορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις τάσεις και του φορείς αξιολόγησης διεθνώς και ειδικότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εστιάσουμε στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας (εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση). Θα συζητήσουμε θέματα αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού και της εκπαίδευσής του (αρχική και ενδοϋπηρεσιακή). Τέλος, θα φτάσουμε σε ζητήματα αξιολόγησης του μαθητή με παραδοσιακές και εναλλακτικές μεθόδους. Οι παραδόσεις θα ολοκληρωθούν με θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού (κριτήρια και τρόποι αξιολόγησης). Προτεινόμενα συγγράματα Κωνσταντίνου, Χ. (2000). Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική. Αθήνα: Gutenberg. Bonniol, J. & Vial, M. (2007). Τα μοντέλα της αξιολόγησης (μτφρ. Η. Παπαδημητρίου, Ζ. Πολυμεροπούλου και Γ. Στεργίου). Αθήνα: Μεταίχμιο. MacBeath, J., Schratz, M., Meuret, D. & Jacobsen, L. (2005). Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο. Πώς άλλαξαν όλα (μτφρ. Μαρία Δεληγιάννη). Αθήνα: Μεταίχμιο. ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Παράδοση - ΚΠΑ 001 Καλλιόπη Πηγιάκη Παρασκευή 14:30-17:30, Δ2-Β Εξετάζεται αρχικά το ερώτημα τι είναι παιδαγωγική θεωρία. Εξετάζεται εν συντομία η πορεία θεωριών της Παιδείας από την αριστοκρατική αντίληψη για την εκπαίδευση για λίγους μέχρι την εκπαίδευση με κέντρο τον μαθητή και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία του John Dewey για τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και στη σύγχρονη κριτική χειραφετική θεωρία της εκπαίδευσης. Εξετάζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η διάσταση μεταξύ παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης, ο τρόπος σύνδεσης της παιδαγωγικής έρευνας με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, ο τρόπος μετασχηματισμού των σχολείων σε δημοκρατικές κοινότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και παραγωγής γνώσης. Προτεινόμενα εγχειρίδια: Π. Πηγιάκη, 2006, Δημοκρατική Κριτική Εκπαιδευτική Καινοτομία, Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα Carr, W & St. Kemmis, μετφρ. Αλ. Λαμπράκη - Παγανού κ. ά., Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία: Εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης, 1997, Εκδόσεις Κώδικας, Αθήνα. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Παράδοση - ΚΠΒ 001 Αγγελική Καψάσκη Τρίτη 17:30-20:30, Δ2-Γ Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητό ότι την εποχή της παγκοσμιοποίησης πολλές φορές αυτό που συμβαίνει έξω από τα όρια του έθνους κράτους είναι πιο σημαντικό για την εκπαίδευση από αυτό που συμβαίνει μέσα στα όριά του ή μέσα στο σχολείο. Μετά την παρουσίαση βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, θα επικεντρωθούμε στη σχέση παγκοσμιοποίησης και εκπαίδευσης, προσεγγίζοντας εννοιολογικά το φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης, αναλύοντας και διερευνώντας τις επιρροές της στην εκπαιδευτική πολιτική και τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Για το σκοπό αυτό θα μελετήσουμε ζητήματα που απασχόλησαν τους Διεθνείς Οργανισμούς και την εκπαιδευτική πολιτική των δυτικών χωρών όπως ΗΠΑ και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εποχή της παγκοσμιοποιήσης ή αλλιώς της ύστερης νεωτερικότητας δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετά. Επίσης θα εξετάσουμε βασικά μεταρρυθμιστικά επεισόδια στην Ελλάδα από την δεκαετία του 80 και εξής σε σύγκριση με το Διεθνή εκπαιδευτικό λόγο και τις μεταρρυθμίσεις στις Δυτικές χώρες. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα Ο ρόλος των Υπερεθνικών Οργανισμών στην παγκοσμιοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και η διαμόρφωση διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου. Το παράδειγμα της Παγκόσμια Τράπεζας, και της ΟΥΝΕΣΚΟ : επιδράσεις στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική. Η Κοινωνία της Γνώσης, η Στρατηγική της Λισαβόνας και οι ενδοενωσιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η διευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι διαδικασίες της Μπολόνας και της Κοπεγχάγης και οι επιδράσεις στην μεταρρύθμισης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-

14 14 ΤΕΙ) στην Ελλάδα. Παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς. Υπερεθνικοί οργανισμοί και συγκριτικές έρευνες αξιολόγησης μαθητικών επιδόσεων (ΟΟΣΑ/PISA). Η θέσπιση παγκόσμιων δεικτών και οι αντιδράσεις στην πολιτική χρήση των ερευνών αξιολόγησης. Τέλος θα μας απασχολήσει το ζήτημα της σχέσης μεταξύ υπερεθνικών πολιτικών και εθνικών πολιτικών στην εκπαίδευση την εποχή της παγκοσμιοποίησης καθώς και η δυνατότητα «αυτοχθονοποίησης» του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου και των πολιτικών σε αντιπαράθεση με το ενδεχόμενο της οριστικής αποδυνάμωσης και του τέλους των εθνικών πολιτικών. Προτεινόμενα εγχειρίδια : Zμας Αριστοτ. Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική Πολιτική, Μεταίχμιο, 2007 Νικολακάκη, Μ. (επιμ) Παγκοσμιοποίηση, Τεχνολογία και Παιδεία στη Νέα Κοσμόπολη, Αθήνα, Ατραπός, (2004) Ματθαίου Δ. Η εκπαίδευση απέναντι στις προκλήσεις του 21 ου αιώνα Νέες ορίζουσες και προοπτικές, Λιβάνης, Αθήνα, 2002 Γράβαρης, Δ. Παπαδάκης Ν.επιμ. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική Μεταξύ κράτους και αγοράς, Σαββάλας, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΟΝ 19 ο ΑΙΩΝΑ Αικατερίνη Δαλακούρα Σεμινάριο - ΚΠΓ 335 Δευτέρα 11:30-14:30, Σ1 Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τη λειτουργία της εκπαίδευσης ως πολιτισμικού φαινομένου. Ειδικότερα στόχοι είναι: α) να γνωρίσουν τη συγγραφική/εκδοτική δραστηριότητα των γυναικών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της γενικότερης εκδοτικής κουλτούρας του ελληνισμού της οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά το 19 ο αιώνα, β) να συνδέσουν τη δραστηριότητα αυτή με το ιδεολογικό, κοινωνικό και εθνικοπολιτικό ιστορικό πλαίσιο και γ) να διερευνήσουν τη σχέση της με τη συγκρότηση της συλλογικής γυναικείας ταυτότητας στον εν λόγω χώρο και χρόνο. Το μάθημα διαρθρώνεται σε 2 κύκλους: α) εισηγήσεις, β) εκπόνηση-παρουσίαση εργασιών. α) Οι εισηγήσεις αφορούν στην παρουσίαση του ιστορικού και πολιτισμικού πλαισίου Ειδικότερα: 1) Εστιάζονται στην παρουσίαση της πνευματικής/πολιτιστικής κίνησης και της ιδεολογικής συγκρότησης του χώρου των κοινοτήτων. θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί το εύρος, το είδος και ο σκοπός των ελληνικών εκδόσεων και τα λογοτεχνικά ρεύματα της περιόδου, οι απαρχές της γυναικείας συγγραφικής/εκδοτικής δραστηριότητας και η εμφάνιση των πρώτων επωνύμων διδασκαλισσών, σε συνάρτηση με το ιδεολογικό πλαίσιο για τη θεμιτή γυναικεία δραστηριότητα, τον εθνοτικό/εθνικό χαρακτήρα των κοινοτήτων και τις συνδεόμενες με αυτόν κοινωνικές και εθνικοπολιτικές τους επιδιώξεις. β) Οι εργασίες θα είναι ατομικές ή ομαδικές και θα αφορούν στη μελέτη δεδομένων πρωτογενών και δευτερογενών πηγών με στόχο να εξαχθούν στοιχεία για το διερευνούμενο θέμα και να σκιαγραφηθεί μέσα από τη συνολική παρουσίαση των εργασιών η εξέλιξη της γυναικείας συγγραφικής δραστηριότητας, τα χαρακτηριστικά της και η σχέση της με το ιστορικό πλαίσιο. ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ελένη Κατσαρού Σεμινάριο - ΚΠΑ 341 Πέμπτη 8:30-11:30, Σ1 Στο σεμινάριο αυτό θα εξηγήσουμε αρχικά τι σημαίνει ο όρος γραμματισμός. Στη συνέχεια θα σταθούμε κριτικά απέναντι στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα της Νεοελληνικής Γλώσσας και τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια. Χρησιμοποιώντας ως ερευνητική μέθοδο την ανάλυση περιεχομένου θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε σε αυτά στοιχεία γραμματισμού, όπου υπάρχουν. Ταυτόχρονα, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τέτοια στοιχεία στη διδακτική πράξη με συμμετοχική παρατήρηση σε πραγματικές σχολικές τάξεις. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Σεμινάριο - ΚΠΑ 301 Καλλιόπη Πηγιάκη Δευτέρα 14:30-17:30, Σ1 Εξετάζονται παιδαγωγικές θεωρίες σε σχέση με τον προβληματισμό για τις διαδικασίες και το

15 15 περιεχόμενο της οργανωμένης παροχής παιδείας. Τα θέματα διερεύνησης αφορούν στην προσωποκεντρική παιδαγωγική, στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού στο σχολείο, στην οργάνωση της διδασκαλίας σε στάδια, στο σχολείο εργασίας, στην αγωγή ως ελεύθερη ομαδική εργασία, στο σοσιαλιστικό σχολείο, στο ελεύθερο σχολείο, στη θεωρία της αποσχολειοποίησης, στις θεωρίες των διδακτικών ταξινομιών, στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, στη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης, στη θεωρία της κριτικής παιδαγωγικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε συγκεκριμένα σχολεία που λειτούργησαν ως εφαρμογή θεωριών, όπως τo σχολείo του Decroly, της Montessori, το Σχολείο Εργασίας του Dewey, κλπ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Σεμινάριο - ΚΠΒ 320 Στέλλα Κουτσουράκη Δευτέρα 17:30-20:30, Δ2-Α Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία των φοιτητών με σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν τη σχολική παιδαγωγική, η συνειδητοποίηση των συνθηκών που επιβάλλουν τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με νέα γνωστικά αντικείμενα, η γνωριμία τους με τα περιεχόμενά τους και τους στόχους που υπηρετούν, η ενημέρωσή τους για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και η εξοικείωσή τους με τις προσεγγίσεις και τους τρόπους που τα θέματα αυτά βρίσκουν εφαρμογή στη σχολική πράξη. Οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν εργασίες που θα επιλέξουν από τους παρακάτω θεματικούς άξονες: Θεματικοί άξονες: Αγωγή για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Αγωγή για το περιβάλλον Αγωγή για τον Πολιτισμό Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και εκπαίδευση Παιδαγωγική των ΑμΕΑ-Παιδαγωγική της ένταξης Eυρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση-ευρωπαϊκά προγράμματα Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων από το σχολείο: θεσμικά μέτρα και πρακτικά ζητήματα εφαρμογής στη σχολική πράξη. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σεμινάριο - ΚΠΒ 303 Αγγελική Καψάσκη Παρασκευή 17:30-20:30, Σ2 Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να ασκηθούν στο σχεδιασμό της διδασκαλίας και να εξοικειωθούν με ενεργητικές στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας όπως είναι η εργασία σε ομάδες, η επίλυση προβλήματος, η δραματοποίηση, το παίξιμο ρόλων, το project, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και άλλες. Μετά από εισαγωγικές εισηγήσεις από τη διδάσκουσα που θα αναφέρονται στον σχεδιασμό της διδασκαλίας, οι φοιτητές θα κληθούν να παρουσιάσουν και οι ίδιοι στους συμφοιτητές του ένα άρθρο ο καθένας σχετικά με εφαρμογές σε φιλολογικά μαθήματα των παραπάνω διερευνητικών ή συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας που θα έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν. Κατόπιν στηριζόμενοι στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο και παραδείγματα εφαρμογών θα κληθούν να εκπονήσουν εικονικά σχέδια διδασκαλίας σε ένα μάθημα της προτίμησής τους, που διδάσκεται από φιλολόγους στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να τα παρουσιάσουν στο σεμινάριο. Η σεμιναριακή εργασία θα αποτελείται από το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκαν και το εικονικό σχέδιο διδασκαλίας. Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τις παρουσιάσεις, τη σεμιναριακή εργασία, την παρακολούθηση και την ενεργό συμμετοχή στο σεμινάριο.

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ανάθεση Πρώτη για όλες τις ειδικότητες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α του Πετράκη Ιωάννη, δ.φ., καθηγητή του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1963. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιάννη Τζαβάρα (Επιµ.) itzavaras@yahoo.gr ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Τελευταία ενηµέρωση: Σεπτέµβριος 2015) 1. Αριστοτελικός Όµιλος Αθηνών Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα, 5/6/2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα. Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος

Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα. Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι 1.Ελλιπής ή ατελής διδασκαλία της σύγχρονης γεωμετρίας στα λύκεια. 2.Ελάχιστες ώρες μαθηματικών και έλλειψη ολοκληρωμένης διδασκαλίας της σύγχρονης γεωμετρίας στις σχολές "οικοδόμων" μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ELAICH - Educational linkage approach in cultural heritage 23 & 24 Φεβρουαρίου 2010 Moonrise 23/6/2005, Cape

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σεπτέμβριος 2011 1 Εισαγωγή του νέου Προγράμματος Σπουδών της Ιστορίας Με βάση τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα