Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Πληθυσµιακό Υπόβαθρο Παραγωγικοί Τοµείς και η συµβολή τους στην τοπική οικονοµία Ανάλυση SWOT Γενικά Ανάλυση SWOT για βασικούς τοµείς δράσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Θέσεις Μόνιµου Προσωπικού Θέσεις Μόνιµου Προσωπικού (Προσωρινών Θέσεων) Προσωρινές Θέσεις Μόνιµου Προσωπικού Παιδικών Σταθµών (Πρώην ΝΠ ) Θέσεις Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Θέσεις ικηγόρων µε Σχέση Έµµισθης Εντολής Θέσεις Μετακλητών Θέσεις Ειδικών Συµβούλων-Ειδικών Συνεργατών ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση ιοίκησης Τµήµα ιοικητικού Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής Τµήµα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τµήµα ηµοτικών Κοινοτήτων και ηµοτικών Νοµικών Προσώπων Τµήµα Πρωτοκόλλου ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου Τµήµα Αποθήκης Υλικών Τµήµα Φυλάκων και Καθαριστριών Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & Κατάρτισης Οµάδα Εργασίας I

3 Τµήµα Μονίµου Προσωπικού Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Ληξιαρχείου και ηµοτικής Κατάστασης Τµήµα Γάµων και Θανάτων Τµήµα Γεννήσεων και Βαφτίσεων Τµήµα ηµοτολογίου Τµήµα Μητρώων Αρρένων Τµήµα Εκλογών Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Τµήµα Γραµµατείας και Πολιτικών Γάµων ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τµήµα Κεντρικού ΚΕΠ Τµήµατα ΚΕΠ Α, Γ, και Ε ηµοτικών Κοινοτήτων Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης Τµήµατα Βρεφονηπιακών Σταθµών (22) ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προϋπολογισµού και Απολογισµού Τµήµα Λογιστικής Παρακολούθησης και ιπλογραφικού Τµήµα Ελέγχου και Πιστοποίησης απανών Τµήµα Εισπράξεων Τµήµα Πληρωµών Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών Τµήµα Μισθοδοσίας Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση ηµοτικής Περιουσίας, Προσόδων και Εµπορίου Τµήµα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηµατολογίου Τµήµα Εσόδων Τµήµα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων Τµήµα ιαφήµισης Τµήµα Βεβαίωσης απανών Τεχνικών Έργων Τµήµα ιαχείρισης Κοιµητηρίων Τµήµα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Τµήµα ηµοσίας Υγείας Τµήµα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Τµήµα Παροχής Προνοιακών Επιδοµάτων...93 Οµάδα Εργασίας II

4 Τµήµα Κοινωνικών ραστηριοτήτων Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Τµήµα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης Γραφείο ηµοτικών Πολυιατρείων ιεύθυνση Παιδείας και ια βίου Μάθησης Τµήµα ιοίκησης Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών Τµήµα ια Βίου Μάθησης Τµήµα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων ιεύθυνση Πολιτισµού Τµήµα Πινακοθήκης και Μουσείων Τµήµα Θεάτρων και Κινηµατογράφων Τµήµα Ιστορικού Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών Τµήµα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιµόρφωσης Τµήµα Αθλητισµού Τµήµα ηµοτικής Βιβλιοθήκης Τµήµα Φιλαρµονικής Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης Υποδιεύθυνση Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθµευσης Οχηµάτων Υποδιεύθυνση Ελέγχου ΚΥΕ και Εµπορικών Επιχειρήσεων Υποδιεύθυνση Αστυνοµικών Τµηµάτων ηµοτικών Κοινοτήτων Υποδιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης ιεύθυνση Ειδικής Αστυνόµευσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Υποδιεύθυνση Ελέγχου Υπαιθρίου Εµπορίου και Λαϊκών Αγορών Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος Υποδιεύθυνση Επιτήρησης και Μέριµνας Υποδιεύθυνση- Οµάδα Άµεσης Επέµβασης Εκτάκτων Αναγκών ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Γενικού Σχεδιασµού Πόλης Τµήµα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασµού Πόλης Τοµέα (Α) Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Απαλλοτριώσεων Τοµέα (Α) Τµήµα Οικοδοµικών Αδειών Τοµέα (Α) Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών Τοµέα (Α) Τµήµα Τοπογραφικού και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τοµέα (Β) Τµήµα Οικοδοµικών Αδειών Τοµέα (Β) Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών Τοµέα (Β) Τµήµα Γεν. Πρωτοκόλλου και ιεκπεραίωσης ιεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης Τµήµα Οδικών Έργων και ηµοτικής Συγκοινωνίας Τµήµα Αποχέτευσης Τµήµα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και ιαχείρισης Υλικών Οµάδα Εργασίας III

5 5.15. ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τµήµα Σχεδιασµού - Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων, Ανακυκλώσιµων Υλικών και Οδοσάρωσης Τµήµα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισµού Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Τµήµα Επισκευής Συντήρησης Εξοπλισµού, Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Τµήµα Αποθήκης Υλικών, Καυσίµων και Λιπαντικών Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τµήµα Περιβάλλοντος Τµήµα Παρκοτεχνίας και Κοινοχρήστων Χώρων Τµήµα Μελετών και Σχεδιασµού Έργων Πρασίνου Τµήµα ιαχείρισης Υλικού και Κίνησης Οχηµάτων Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων Τµήµα Αρχιτεκτονικού Μελετών και Κατασκευών Τµήµα Μνηµείων και Παραδοσιακών Κτιρίων Τµήµα Σχολικών Κτιρίων Τµήµα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων Τµήµα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και ιαχείρισης Υλικών ιεύθυνση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού Τµήµα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων Τµήµα Ηλεκτρολογικού Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικού Συνεργείου Τµήµα ιαχείρισης Καυσίµων, Λιπαντικών και Υλικών Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Πληροφορικής Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης Τµήµα Επικοινωνιών, Σχεδιασµού και Υλοποίησης ικτύων Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Τµήµα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων Τµήµα Μελετών Τεκµηρίωσης και Προγραµµατισµού Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Αυτοτελές Τµήµα ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και ιασφάλισης Ποιότητας Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & ιαχείρισης Κρίσεων Γραφείο ηµάρχου Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου Οµάδα Εργασίας IV

6 5.26. Γραφεία Αντιδηµάρχων Γραφεία ηµοτικών Παρατάξεων Ειδικοί Σύµβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστηµονικοί Συνεργάτες Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γραφείο Ιδιαίτερου Γραµµατέα Γραφείο Τύπου Αυτοτελές Τµήµα ιαφάνειας και ιαδικτυακής Πύλης Νοµική Υπηρεσία ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Γενικός Γραµµατέας Ιδιαίτερος Γραµµατέας Γενικός ιευθυντής ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γενικός ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Προϊστάµενος Τµήµατος Υπεύθυνος Γραφείου ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Γενική ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση ιοίκησης Τµήµα ιοικητικού Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής Τµήµα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τµήµα ηµοτικών Κοινοτήτων και ηµοτικών Νοµικών Προσώπων Τµήµα Πρωτοκόλλου ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου Τµήµα Αποθήκης Υλικών Τµήµα Φυλάκων και Καθαριστριών ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & Κατάρτισης Τµήµα Μονίµου Προσωπικού Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ιεύθυνση Ληξιαρχείου και ηµοτικής Κατάστασης Τµήµα Γάµων και Θανάτων Τµήµα Γεννήσεων και Βαφτίσεων Τµήµα ηµοτολογίου Οµάδα Εργασίας V

7 Τµήµα Μητρώων Αρρένων Τµήµα Εκλογών Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Τµήµα Γραµµατείας και Πολιτικών Γάµων ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τµήµα Κεντρικού ΚΕΠ Τµήµατα ΚΕΠ Α, Γ, και Ε ηµοτικών Κοινοτήτων ιεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης Τµήµατα Βρεφονηπιακών Σταθµών (22) ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προϋπολογισµού και Απολογισµού Τµήµα Λογιστικής Παρακολούθησης και ιπλογραφικού Τµήµα Ελέγχου και Πιστοποίησης απανών Τµήµα Εισπράξεων Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών Τµήµα Μισθοδοσίας ιεύθυνση ηµοτικής Περιουσίας, Προσόδων και Εµπορίου Τµήµα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηµατολογίου Τµήµα Εσόδων Τµήµα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων Τµήµα ιαφήµισης Τµήµα Βεβαίωσης απανών Τεχνικών Έργων Τµήµα ιαχείρισης Κοιµητηρίων Τµήµα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Τµήµα ηµόσιας Υγείας Τµήµα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Τµήµα Παροχής Προνοιακών Επιδοµάτων Τµήµα Κοινωνικών ραστηριοτήτων Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Τµήµα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης ιεύθυνση Παιδείας και ια βίου Μάθησης Τµήµα ιοίκησης Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών Τµήµα ια Βίου Μάθησης Τµήµα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων ιεύθυνση Πολιτισµού Τµήµα Πινακοθήκης και Μουσείων Τµήµα Θεάτρων και Κινηµατογράφων Τµήµα Ιστορικού Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών Τµήµα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιµόρφωσης Οµάδα Εργασίας VI

8 Τµήµα Αθλητισµού Τµήµα ηµοτικής Βιβλιοθήκης Τµήµα Φιλαρµονικής ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης Υποδιεύθυνση Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθµευσης Οχηµάτων Υποδιεύθυνση Ελέγχου ΚΥΕ και Εµπορικών Επιχειρήσεων Υποδιεύθυνση Αστυνοµικών Τµηµάτων ηµοτικών Κοινοτήτων Υποδιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης ιεύθυνση Ειδικής Αστυνόµευσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Υποδιεύθυνση Ελέγχου Υπαιθρίου Εµπορίου και Λαϊκών Αγορών Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος Υποδιεύθυνση Επιτήρησης και Μέριµνας Υποδιεύθυνση - Οµάδα Άµεσης Επέµβασης και Εκτάκτων Αναγκών Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Γενικού Σχεδιασµού Πόλης Τµήµα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασµού Πόλης Τοµέα (Α) Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Απαλλοτριώσεων Τοµέα (Α) Τµήµα Οικοδοµικών Αδειών Τοµέα (Α) Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών Τοµέα (Α) Τµήµα Τοπογραφικού και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τοµέα (Β) Τµήµα Οικοδοµικών Αδειών Τοµέα (Β) Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών Τοµέα (Β) Τµήµα Γεν. Πρωτοκόλλου και ιεκπεραίωσης ιεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης Τµήµα Οδικών Έργων και ηµοτικής Συγκοινωνίας Τµήµα Αποχέτευσης Τµήµα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και ιαχείρισης Υλικών ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τµήµα Σχεδιασµού Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων Ανακυκλώσιµων Υλικών, και Οδοσάρωσης Τµήµα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισµού Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Τµήµα Επισκευής Συντήρησης Εξοπλισµού, Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Τµήµα Αποθήκης Υλικών, Καυσίµων και Λιπαντικών ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τµήµα Περιβάλλοντος Τµήµα Παρκοτεχνίας Τµήµα Μελετών και Σχεδιασµού Έργων Πρασίνου Τµήµα ιαχείρισης Υλικού και Κίνησης Οχηµάτων ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων Τµήµα Αρχιτεκτονικού Μελετών και Κατασκευών Οµάδα Εργασίας VII

9 Τµήµα Μνηµείων και Παραδοσιακών Κτιρίων Τµήµα Σχολικών Κτιρίων Τµήµα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων Τµήµα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και ιαχείρισης Υλικών ιεύθυνση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού Τµήµα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων Τµήµα Ηλεκτρολογικού Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικού Συνεργείου Τµήµα ιαχείρισης Καυσίµων, Λιπαντικών και Υλικών ιεύθυνση Πληροφορικής Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης Τµήµα Επικοινωνιών, Σχεδιασµού και Υλοποίησης ικτύων Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Τµήµα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων Τµήµα Μελετών Τεκµηρίωσης και Προγραµµατισµού Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Αυτοτελές Τµήµα ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και ιασφάλισης Ποιότητας Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & ιαχείρισης Κρίσεων Γραφείο ηµάρχου Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου Γραφεία Αντιδηµάρχων Γραφεία ηµοτικών Παρατάξεων Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γραφείο Τύπου Αυτοτελές Τµήµα ιαφάνειας και ιαδικτυακής Πύλης Νοµική Υπηρεσία ΟΜΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οµάδα Εργασίας VIII

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί τον προτεινόµενο νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ήµου Πειραιά. Της παρούσας έκθεσης προηγήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις µε τους ιευθυντές του ήµου Πειραιά. Ακολούθησε καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης οργανωτικής δοµής του ήµου, καθώς επίσης παρουσίαση και συζήτηση µε τη ηµοτική Αρχή των εναλλακτικών σεναρίων οργάνωσης του ήµου. Το σχέδιο του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Πειραιά υπεβλήθη στη ιοίκηση και στο σύνολο των ιευθυντών του ήµου και τέθηκε σε διαβούλευση. Στο τελικό κείµενο του ΟΕΥ έχουν ενσωµατωθεί οι παρατηρήσεις και τα σχόλια της ιοίκησης και των στελεχών του ήµου. Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει: 1. Συνοπτική παρουσίαση της οργανωτικής δοµής του ήµου. 2. Συγκεντρωτική παρουσίαση της στελέχωσης του ήµου. 3. Παρουσίαση της διάρθρωσης των Υπηρεσιών του ήµου. Πιο συγκεκριµένα, για κάθε ιεύθυνση, παρατίθεται αρχικά η αποστολή της, ακολουθεί το οργανόγραµµά της και τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιµέρους Τµήµατα που την αποτελούν, µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους και οι οργανικές θέσεις προσωπικού για την κάθε ιεύθυνση. Αντίστοιχα για τα Αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία παρουσιάζονται η αποστολή, οι αρµοδιότητές τους και η προβλεπόµενη στελέχωσή τους. 4. Περιγραφή των αρµοδιοτήτων των κύριων θέσεων διοικητικής ευθύνης. Οµάδα Εργασίας 1

11 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1.1. Πληθυσµιακό Υπόβαθρο Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001, ο πληθυσµός του ήµου του Πειραιά, ανέρχεται στα άτοµα, εκ των οποίων τα ( ) ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα (1-24) ετών, τα ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα (25-64) ετών και τέλος, ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 65 ετών και άνω. Τα στοιχεία απτά παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 1: Πληθυσµός ανά φύλο Πληθυσµός κατά Φύλο Σύνολο Ο Άνω των 65 Ετών Πρώην ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και άνω ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αναλογία ήµου / πρώην 32,87% 25,18% 33,12% 34,47% Νοµαρχία Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 27,5 % του πληθυσµού του ήµου Πειραιά ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 1-24 ετών. Σηµαντικό είναι να παρατηρηθεί ότι παραπάνω από το 50 % του συνολικού πληθυσµού του ήµου Πειραιά (πιο συγκεκριµένα το 56 %), ανήκει στην ηλικιακά οµάδα ετών, η οποία είναι και η πλέον «οικονοµικά» ενεργή, ενώ η ηλικιακή οµάδα 65 ετών και άνω αποτελεί το 16,5 % του συνολικού πληθυσµού του ήµου Πειραιά. Όσον αφορά την αναλογική σχέση µεταξύ πληθυσµού ήµου και πρώην Νοµαρχίας Πειραιά παρατηρείται ότι το ποσοστά αυτά παραµένει σχεδόν σταθερό σε όλες τις ηλικιακές οµάδες (λίγο πάνω από το 32 %). Πιο συγκεκριµένα η ποσοστιαία αναλογία µεταξύ πληθυσµού ήµου και πρώην Νοµαρχίας Πειραιά της ηλικιακής οµάδας 0-24 ετών ανέρχεται στο 25,2 %, η ηλικιακή οµάδα ετών ανέρχεται στο 33,12% ενώ η ηλικιακή οµάδα 65 ετών και άνω εµφανίζει το µεγαλύτερο ποσοστό και από τις τρεις οµάδες (περίπου 1,5% από την οµάδα ετών και πλέον τού 9% από την ηλικιακή οµάδα 0-24 ετών). Πιο συγκεκριµένα το ποσοστά της ηλικιακής οµάδας 65 και άνω ετών ανέρχεται στο 34,47%, αριθµός που αποδεικνύει την τάση γήρανσης του πληθυσµού. Οµάδα Εργασίας 2

12 1.2. Παραγωγικοί Τοµείς και η συµβολή τους στην τοπική οικονοµία Ο τριτογενής και ο δευτερογενής τοµέας καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των οικονοµικών δραστηριοτήτων του ήµου και αποτελούν τα σηµαντικότερα κοµµάτια της οικονοµίας του ήµου Πειραιά. Ο πρωτογενής περιορίζεται κυρίως στην αλιεία. Μεγάλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις εδρεύουν στο ήµο του Πειραιά, καθώς και πολλά παραρτήµατα τραπεζών λόγω του εµπορικού χαρακτήρα της περιοχής. Επίσης στον Πειραιά υπάρχουν αρκετές πολυεθνικές εταιρείες, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, καταστήµατα λιανικού εµπορίου, εστιατόρια κλπ. Γενικότερα, υπάρχει ένας γενικός γεωγραφικός διαχωρισµός ανάλογα µε το είδος των επιχειρήσεων. Στο λιµάνι και περιµετρικά του λιµανιού βρίσκονται οι πολυεθνικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, καθώς και µεταποιητικές εταιρείες. Γύρω από την πλατεία Κοραή, κατά µήκος της πεζοδροµηµένης οδού καθώς και στην Γρηγορίου Λαµπράκη βρίσκονται κυρίως καταστήµατα λιανικού εµπορίου. Μικρές βιοτεχνίες και καταστήµατα βέβαια βρίσκονται σε όλα τα σηµεία του Πειραιά. Τέλος στο νοτιοανατολικό παραλιακό τµήµα βρίσκονται κυρίως καφετέριες και εστιατόρια, µε κύριους πόλους την Πειραϊκή, τη Μαρίνα Ζέας, το Πασαλιµάνι και το Μικρολίµανο. Οι παραπάνω οικονοµικές δραστηριότητες θα µπορούσε να ειπωθεί πως αποτελούν µια τρόπον τινά «υπερ-τοπική οικονοµία», διότι δεν εξυπηρετούν µόνο τους κατοίκους του ήµου, αλλά και τους κατοίκους γειτονικών ήµων, ίσως και ολόκληρης της πρώην Νοµαρχίας Πειραιά. Είναι δηλαδή δραστηριότητες µε υπερτοπική εµβέλεια. Ο κλάδος των υπηρεσιών είναι κρίσιµης σηµασίας για το ήµο καθώς περιέχει τόσο την εµπορική δραστηριότητα όσο και τον τουρισµό ο οποίος είναι πολύ σηµαντικός για την πόλη του Πειραιά. Στοιχεία για την κατανοµή του τοµέα των υπηρεσιών µας δίνει το µητρώο µελών του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.). Στο ήµο Πειραιά υπάρχουν µέλη Ε.Ε.Π. Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανοµή κατά νοµική µορφή, όπως προκύπτει από το µητρώο του Ε.Ε.Π., όπου λόγω και της φύσης του τοµέα των υπηρεσιών παρουσιάζει έντονο το ποσοστό των ατοµικών επιχειρήσεων και των Ο.Ε. & Ε.Ε.. Κατά κανόνα, οι εγκατεστηµένες στο. Πειραιά επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν σε µεγάλο βαθµό ενδογενείς υλικούς πόρους, εκτός ίσως ελαχίστων εξαιρέσεων σε κλάδους της βιοτεχνίας. Και τούτο διότι δεν υπάρχει τοπική αγροτική παραγωγή, ούτε τοπικές πρώτες ύλες για βιοµηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή. Υπάρχουν βέβαια ελάχιστες µικρές βιοτεχνικές µονάδες οι οποίες όµως τροφοδοτούνται µε πρώτες ύλες, ενδιάµεσα προϊόντα, υλικά συσκευασίας κλπ. από προµηθευτές που βρίσκονται εκτός των ορίων του ήµου. Τα Οµάδα Εργασίας 3

13 πωλούµενα από τις επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου του ήµου Πειραιά προϊόντα προέρχονται κυρίως από περιοχές εκτός του ήµου. Ο αριθµός των επιχειρήσεων εντός του. Πειραιά, σύµφωνα µε το Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π), στον εµπορικό κλάδο είναι Τονίζεται δε ότι η καταγραφή αυτή αφορά όπως είναι αντιληπτό το επίσηµο / νόµιµο εµπόριο καθώς στον Πειραιά, λόγω και της ύπαρξης του λιµανιού, υπολογίζεται από το Ε.Β.Ε.Π ότι υπάρχει έντονο παραεµπόριο, το οποίο όπως δεν έχει προς το παρόν τεκµηριωθεί λόγω µη ύπαρξης επίσηµων στοιχείων. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται µια σταδιακή µείωση του ρυθµού δηµιουργίας νέων εµπορικών επιχειρήσεων, µε ταυτόχρονη αύξηση του ρυθµού κλεισίµατος ή µεταφοράς λειτουργίας τους εκτός των ορίων του ήµου. Επιπρόσθετα, επειδή η εµπορική δραστηριότητα σχετίζεται άµεσα µε την καταναλωτική δύναµη µιας περιοχής, συµπεραίνουµε άτι τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν µία επιβράδυνση της οικονοµίας του. Πειραιά, η οποία έχει προφανείς επιπτώσεις και στον τοµέα του Εµπορίου. Ο τουρισµός στο. Πειραιά είναι ένας από τους βασικούς άξονες γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ο τοµέας των υπηρεσιών. Όπως φαίνεται και από την ανάλυση των τουριστικών υποδοµών που ακολουθεί, ο τουρισµός στο. Πειραιά δεν έχει εκπληρώσει την πλήρη δυναµική του µε βάση τις αντικειµενικές δυνατότητες που προσφέρουν κρίσιµοι παράγοντες για την ανάπτυξη του τουρισµού όπως: Το λιµάνι του Πειραιά που αποτελεί το ακτοπλοϊκό κέντρο της χώρας Άλλες φυσικές οµορφιές και ιδιαιτερότητες της πόλης του Πειραιά, όπως οι παραλίες, η ύπαρξη αρχαίων µνηµείων κ.α. Η υποδοµή σε ξενοδοχειακές µονάδες είναι πάντοτε ένα σχετικό, µέγεθος για την καταγραφή της συνολικότερης ανάπτυξης του τουρισµού σε µια περιοχή, καθώς συνδέεται απόλυτα όχι µόνο µε τον αριθµό αλλά και µε το εισοδηµατικό επίπεδο των τουριστών που προσελκύονται από µια περιοχή. Στον Πειραιά υπάρχουν 39 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εκτός των ξενοδοχείων υπάρχουν και άλλες υποδοµές που σχετίζονται µε τον τουρισµό στο. Πειραιά, και των οποίων η παρουσία ή η έλλειψη έχει άµεση επίδραση στη γενικότερη αποτελεσµατικότητα της προσέλκυσης τουριστών. Πιο συγκεκριµένα οι υποδοµές αυτές όπως προέκυψαν από τον Ε.Ο.Τ. είναι ως εξής: Μαρίνες: Υπάρχει η Μαρίνα Ζέας, Εταιρείες Ενοικίασης γιοτ (yacht chattering): Υπάρχουν 15 τέτοιες εταιρείες στον Πειραιά Συγκεντρωτικά όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, οι ανάγκες και οι δυνατότητες τον ήµου καθώς και τα ισχυρά και αδύνατα σηµεία αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν. Οµάδα Εργασίας 4

14 1.3. Ανάλυση SWOT Γενικά Υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων που ασκούν ευµενή ή δυσµενή επίδραση στο παραγωγικό σύστηµα κάθε περιοχής της χώρας µας και ειδικότερα της περιοχής αναφοράς. Οι παράγοντες αυτοί συνήθως αφορούν εξωγενείς και ενδογενείς περιορισµούς αλλά και δυνατότητες που δηµιουργούνται τόσο στο τοπικό επίπεδο, όσο και από την αλληλεξάρτηση του τοπικού µε το εθνικό και το διεθνές επίπεδο αναφοράς. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων συµβάλλει σε µια ρεαλιστική αντίληψη των ορίων ανάπτυξης και απασχόλησης της περιοχής του ήµου. Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ως µεθολογικό εργαλείο, αποτελεί ένα µοντελοποιηµένο τρόπο καταγραφής των κυριότερων συµπερασµάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης. Απώτερος στόχος της είναι καταρχήν ο εντοπισµός των ισχυρών σηµείων πάνω στα οποία µπορεί να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία τους και να καθοριστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις µιας συνεκτικής και συνολικής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης για την περιοχή αναφοράς. Ακόµη, ο εντοπισµός και καταγραφή των αδύνατων σηµείων αποτελεί την αναγκαία βάση για εκείνες τις πολιτικές και δράσεις που θα συνέβαλαν στη θεραπεία τους. Εξάλλου, σε ένα συνεχώς µεταλλασσόµενο περιβάλλον παρουσιάζονται ευκαιρίες και κίνδυνοι, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται και να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό των όποιων παρεµβάσεων πολιτικής υπέρ των εν λόγω περιοχών. Η ανάλυση SWOT συνίσταται από τις τέσσερις εξίσου σηµαντικές παραµέτρους: υνατά σηµεία Αδύνατα σηµεία Ευκαιρίες Απειλές Οι δύο πρώτες παράµετροι καθορίζονται από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής του ήµου και αφορούν αποκλειστικά τον προσδιορισµό των πλεονεκτηµάτων ή µειονεκτηµάτων Οµάδα Εργασίας 5

15 που πηγάζουν από την υφιστάµενη υποδοµή, τις χωρικές διαρθρώσεις και τα στοιχεία που διαµορφώνουν το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον της περιοχής. Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των φυσιογνωµικών, οικονοµικών κλπ. στοιχείων που έχει προηγηθεί επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύνοψη των συµπερασµάτων σχετικά µε τα δυνατά και αδύνατα σηµεία που σκιαγραφούν το χαρακτήρα της υπό µελέτη περιοχής. Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης, εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράµετροι που συνιστούν τα δυνατά σηµεία, τα οποία πρέπει να αναπτύξει η παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς και τα αδύνατα σηµεία, τα οποία καλείται να περιορίσει, ώστε να µην αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή της. Κατ' αναλογία, λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος προσδιορίζονται αφ ενός µεν τα σηµεία εκείνα που διαφαίνεται να αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και τα οποία θα πρέπει να εκµεταλλευθεί ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασµός της περιοχής µελέτης, αφ ετέρου δε οι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν οι περιοχές αναφοράς στο µέλλον. Εφαρµόζοντας τα παραπάνω και χρησιµοποιώντας ως βάση την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου Πειραιά αναλύονται παρακάτω τα πλεονεκτήµατα, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Πειραιά. Στη συνέχεια παραθέτουµε µε πίνακες την ανάλυσης SWOT για το ήµο Πειραιά Οµάδα Εργασίας 6

16 1.4. Ανάλυση SWOT για βασικούς τοµείς δράσης Θέµα: Χωροταξία και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Μη θεσµοθετηµένη Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση που περιορίζει την αποτελεσµατική διαχείριση του χώρου στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα του Πειραιά Αυθαίρετη δόµηση σε πολλά σηµεία του ήµου Σταδιακή γήρανση του κτιριακού αποθέµατος Ανοµοιογενής ανάπτυξη µεταξύ των συνοικιών του ήµου Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Εγγενείς αδυναµίες που προκύπτουν από την πολυνοµία, την εµπλοκή πολλών φορέων µε συναφείς αρµοδιότητες και την έλλειψη συντονισµού µεταξύ των διάφορων επιπέδων διοίκησης. Θεσµική αδυναµία συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στην υλοποίηση σύνθετων και οργανωµένων προγραµµάτων ανάπλασης, ανάδειξης και ανάπτυξης περιοχών υπερτοπικής σηµασίας. υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες Μεγάλη ευαισθητοποίηση της ηµοτικής Αρχής πάνω σε τέτοια θέµατα υνατότητα ανάληψης ράσεων χωροταξικών παρεµβάσεων µέσα από το ΕΣΠΑ Εµπειρία ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπλασης και ανακαίνισης ηµιουργία υποδοµών που θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ευκαιρίες Εφαρµογή των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) (εργαλείο που συµβάλλει στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την ανάλυση και εφαρµογή τεχνικών και µεθόδων για την εισαγωγή, αποθήκευση, διαχείριση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών που αφορούν το χώρο και τις δραστηριότητες που επιτελούνται σ αυτόν). Χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης των σχεδίων σε σχέση µε τους γρήγορους ρυθµούς µε τους οποίους κινείται η αγορά, έχουν ως αποτέλεσµα την υπονόµευση του σχεδιασµού, που παραµένει ανολοκλήρωτος και αναποτελεσµατικός. Οµάδα Εργασίας 7

17 Θέµα: Κοινόχρηστοι Χώροι Αστικό Πράσινο Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Υψηλοί όροι δόµησης (συντελεστής δόµησης, κάλυψη) Οι υψηλοί συντελεστές δόµησης έχουν ως αποτέλεσµα την αδυναµία εξασφάλισης των απαραίτητων ελεύθερων χώρων και χώρων για την αναγκαία κοινωνική υποδοµή. Μεγάλα ελλείµµατα σε γη λόγω της εκ των προτέρων κατάληψης των περιοχών µε αυθαίρετα κτίσµατα και του µικρού µεγέθους των ιδιοκτησιών. υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες ιαµόρφωση πολλών νέων χώρων πρασίνου, η κατασκευή και ανακατασκευή πάρκων, πλατειών και παιδικών χαρών, οι αισθητικές και εικαστικές παρεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, ο σύγχρονος φωτισµός, τα νέα πεζοδρόµια και οι πεζοδροµήσεις κατάλληλων σηµείων, αλλά και οι καινοτοµικές δράσεις για την αναβάθµιση του περιβάλλοντος Συντήρηση / ανάπλαση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου Περιορισµένη έκταση κοινόχρηστων χώρων Μη αξιοποίηση ιδιωτικών ακαλύπτων ως χώρων πρασίνου και µετατροπή εγκαταλελειµένων ιδιωτικών οικοπέδων και κτιρίων σε εστίες ρύπανσης και µόλυνσης Αυθαίρετες παρεµβάσεις ιδιωτών και οργανισµών του ηµοσίου σε κοινόχρηστους χώρους Σοβαρές ελλείψεις σε πράσινο σχεδόν στο σύνολο των γεωγραφικών ορίων του ήµου Ανοικοδόµηση περιοχών αδόµητων ή µε χαµηλή δόµηση Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Ανεπάρκεια µέσων και πόρων για υλοποίηση µελετών Πιέσεις για οικοδοµική εκµετάλλευση των χώρων. Ευκαιρίες υνατότητα ανάληψης δράσεων για ενοποίηση ελεύθερων χώρων µε αστικό πράσινο Υψηλό κόστος µετατροπής των ελεύθερων χώρων σε κοινόχρηστους Οµάδα Εργασίας 8

18 Θέµα: Καθαριότητα και Αποκοµιδή Απορριµµάτων Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Πολύ µεγαλύτερες ποσότητες απορριµµάτων από τις συνήθεις για κατοικίες και εµπορικές δραστηριότητες λόγω ιδιαίτερων δραστηριοτήτων Μειωµένη ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε ορισµένα θέµατα διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. µπάζα). Μειωµένη εµπειρία στα προγράµµατα ανακύκλωσης. Οι δυσκολίες που προκύπτουν λόγω του οξυµµένου κυκλοφοριακού προβλήµατος και της παράνοµης στάθµευσης Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής αντιµετωπίζει προβλήµατα εύρεσης επαρκών χώρων διάθεσης αποβλήτων, το κόστος διαχείρισης αυξάνει ως αποτέλεσµα του αυστηρότερου ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες Οι κάτοικοι και οι φορείς της πόλης µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στη διατήρηση της καθαριότητας µε κατάλληλη ευασθητοποίηση. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, συνεχής εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού ενίσχυση των αντίστοιχων δαπανών. Η αυξητική τάση για ανακύκλωση υλικών και αστικών απορριµµάτων Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων Ευκαιρίες Οι πολιτικές της ΕΕ, προώθησης της εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης πολλών ρευµάτων αποβλήτων. Ειδικά για τα µπάζα, που αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα υποβάθµισης του τοπίου αναµένεται άµεσα σχετικό Προεδρικό ιάταγµα. Το θεσµικό πλαίσιο απαιτεί το πρόσθετο κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης να καλυφθεί από τις υπόχρεες εταιρείες που κατασκευάζουν και διακινούν αυτά τα προϊόντα. Η αυξανόµενη περιβαλλοντική ευαισθησία των κατοίκων Τα τρέχοντα χρηµατοδοτικά προγράµµατα Οµάδα Εργασίας 9

19 Θέµα: Τεχνικές Υποδοµές Πεζόδροµοι Ηλεκτροφωτισµός Κοινόχρηστων Χώρων Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Ανάγκη βελτίωσης του ηλεκτροφωτισµού καθώς µέσα από αυτή αυξάνεται το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών Αυξανόµενες ανάγκες µε σχετικά υψηλό κόστος για συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδροµίων Παρεµπόδιση της κυκλοφορίας σε πεζόδροµους και πεζοδρόµια από αυθαίρετες ιδιωτικές χρήσεις Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Υψηλό κόστος χρέωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Μεγάλο κόστος συντηρήσεων υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες Επέκταση της κατασκευής ραµπών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες Προσπάθεια ανάπλασης πεζοδροµίων σε κεντρικές περιοχές του ήµου Σχετικά καλό επίπεδο ηλεκτροφωτισµού της πόλης Η συµµετοχή και των ιδιωτικών φορέων σε αυτό το επίπεδο Ευκαιρίες υνατότητα χρηµατοδότησης δράσεων διαχείρισης ηλεκτρικού φορτίου και χρήσης τεχνολογιών ΑΠΕ Θέµα: Κοινωνική Πολιτική Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Η αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού του ήµου. Η µείωση της οικογενειακής συνοχής, η αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών και η αύξηση των πολυµελών οικογενειών. Η µείωση του αριθµού των οµοδηµοτών και ετεροδηµοτών και η παράλληλη αύξηση του αριθµού των αλλοδαπών. Η αύξηση των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Η αύξηση των χρονίων νοσηµάτων και των νοσηµάτων φθοράς. υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες Ύπαρξη φορέων και προσωπικού του ήµου στο χώρο της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στην λειτουργική αναβάθµιση των υφιστάµενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρόλο που οι υπάρχουσες υλικοτεχνικές δοµές των υφιστάµενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν είναι άριστες, µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό εφόδιο για την ανασυγκρότηση των υπαρχουσών δοµών µειώνοντας σηµαντικά το οικονοµικό κόστος. Οµάδα Εργασίας 10

20 Θέµα: Κοινωνική Πολιτική Απουσία δράσεων και ενεργειών για την καταπολέµηση του κοινωνικού στίγµατος ευπαθών κοινωνικών οµάδων (χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, άτοµα µε ψυχικές διαταραχές, αλλοδαποί, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, γυναίκες, µονογονεϊκές οικογένειες) για την αποφυγή φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού που µπορούν να διαταράξουν την συνοχή της τοπικής κοινωνίας του ήµου. Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Μη συντονισµένη και οργανωµένη συνεργασία µε άλλες µονάδες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης µπορεί να οδηγήσει σε άσκοπες αλλαγές των υφιστάµενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης του ήµου. Το υπάρχον σύστηµα υγείας (ιδιωτικός τοµέας, ασφαλιστικά ταµεία) µπορεί να αποτελέσει περιορισµό στην ανάπτυξη ενός αποδοτικού συστήµατος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, δηµιουργώντας ανταγωνιστικές τάσεις αν δεν ορισθούν τα ακριβή όρια λειτουργίας των νέων υπηρεσιών του δήµου σε συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες. Ευκαιρίες Αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας ηµοτικής Αρχής να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης Πολιτικές τάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων τις οποίες ο ήµος θα πρέπει να εκµεταλλευτεί εξασφαλίζοντας χρηµατοδοτήσεις που θα βοηθήσουν στην αντιµετώπιση προβληµάτων κοινωνικής πολιτικής του ήµου. Οµάδα Εργασίας 11

21 Θέµα: Φυσιογνωµία των οικονοµικών επιδόσεων και επενδύσεων της περιοχής Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Ο διοικητικός κατακερµατισµός Οι ελλείψεις ενός ολοκληρωµένου συστήµατος στρατηγικού σχεδιασµού ανάπτυξης του αστικού χώρου Ανισότητες στην κατανοµή των υποδοµών εντός του αστικού συγκροτήµατος Το υψηλό κόστος συµφόρησης που οδηγεί στην ανάγκη για διαρκείς επεκτάσεις Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Η δηµοσιονοµική στενότητα και το ενδεχόµενο περιορισµού των πόρων για την περιοχή υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες Η σηµαντική συσσώρευση δηµοσίου κεφαλαίου στην περιοχή Ύπαρξη νέων υποδοµών Ευνοϊκή κλαδική κατανοµή του κεφαλαίου σε διάφορους τοµείς Ύπαρξη µεγάλης αγοράς Υψηλοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης Ευκαιρίες Οι συµπράξεις ηµόσιου Ιδιωτικού τοµέα Οι πόροι του ΕΣΠΑ Οµάδα Εργασίας 12

22 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ Στο πλαίσιο του αναµόρφωσης του Ο.Ε.Υ. υπάρχει αναλυτική και επίσηµη περιγραφή της δοµής και των αρµοδιοτήτων των επί µέρους Υπηρεσιών του ήµου. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην πράξη από την οργανωτική δοµή και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται στον προηγούµενο Ο.Ε.Υ. Βασικές επιτελικές λειτουργίες δεν προσδιορίζονται µε σαφήνεια στον προηγούµενο Ο.Ε.Υ. (ανάλυση, τεκµηρίωση εισηγήσεων, στρατηγικός σχεδιασµός, αξιολόγηση αποτελεσµάτων κλπ) Υπάρχουν δυσκολίες στην άσκηση των λειτουργιών διοίκησης και στην συνεργασία µεταξύ των οργανωτικών µονάδων λόγω του εκτεταµένου εύρους της διοικητικής εποπτείας Με την προσαρµογή του υφισταµένου Ο.Ε.Υ. θα µπορούσαν να βελτιωθούν αρκετά αδύνατα σηµεία της Οργανωτικής οµής που επισηµάνθηκαν. υσκολίες και µειωµένος ρυθµός προσαρµογής των στελεχών σε νέες βελτιωµένες δοµές. Μειωµένος ρυθµός εναρµόνισης και υποστήριξης των νέων βελτιωµένων δοµών από τα αντίστοιχα οργανωτικά συστήµατα λειτουργίας και τις υποδοµές που χρειάζονται (κτίρια, τεχνικά µέσα, συστήµατα και εξοπλισµός πληροφορικής κλπ). ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Ο ήµος διαθέτει έµπειρο στελεχιακό δυναµικό µε µακροχρόνια προϋπηρεσία στο ήµο, πάνω στο οποίο θα µπορούσε να στηριχθεί κάθε προσπάθεια βελτίωσης της οργάνωσης και της αποδοτικότητας λειτουργίας του. εν υπάρχει ένα επίσηµο κείµενο (Εγχειρίδιο / Εγκόλπιο) που να περιγράφει τις ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες που αφορούν τις σχέσεις και τις ενέργειες του προσωπικού κατά τη διάρκεια της εργασιακής του ζωής Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α θα είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν έργα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του ήµου. Απογοήτευση άξιων στελεχών που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν σε θέσεις που απαιτούν διαφορετικά προσόντα από αυτά που διαθέτουν, πράγµα που θα έχει επίπτωση στην αποτελεσµατικότητα / απόδοσή τους και στην Οµάδα Εργασίας 13

23 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Υπάρχουν πολύ περιορισµένες δυνατότητες µεταβολής / βελτίωσης των βασικών συστηµάτων διοίκησης του προσωπικού, αφού ο ήµος ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις του ηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα και του Κ.. & Κ. Η κατανοµή του υπάρχοντος δυναµικού στις επί µέρους οργανωτικές µονάδες, περιλαµβανοµένων και των θέσεων των προϊσταµένων των µονάδων, δεν είναι πάντοτε η βέλτιστη, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά (µε βάση την εµπειρία και τα προσόντα). εν λειτουργεί σήµερα σύστηµα διάγνωσης των αναγκών βελτίωσης των προσόντων, προώθησης και παρακολούθησης της ανάπτυξής τους, καθώς και προγραµµατισµού της υλοποίησης των καταλλήλων προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης. Υπάρχει ανάγκη οργάνωσης ποικιλίας προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης για την ανάπτυξη των προσόντων του προσωπικού. αποδυνάµωση των ανθρώπινων πόρων του ήµου. υσκολίες και µειωµένος ρυθµός προσαρµογής των στελεχών σε νέα πιο σύγχρονα συστήµατα διοίκησης προσωπικού. Σταδιακή απαξίωση της διατιθέµενης τεχνογνωσίας λόγω µη συστηµατικής υλοποίησης των κατάλληλων προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης. Οµάδα Εργασίας 14

24 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ήµος διαθέτει έµπειρο στελεχιακό δυναµικό µε µακροχρόνια προϋπηρεσία στο ήµο, πάνω στο οποίο θα µπορούσε να στηριχθεί κάθε προσπάθεια βελτίωσης της οργάνωσης και της αποδοτικότητας λειτουργίας του. Υπάρχουν δραστηριότητες που χρειάζονται αναβάθµιση της ποιότητάς τους ως προς την βελτίωση των χαρακτηριστικών των αντιστοίχως παρεχοµένων υπηρεσιών που αναµένουν οι χρήστες. Οι σηµερινές διαδικασίες δεν διευκολύνουν πάντοτε την επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών. Υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιδέχονται ανασχεδιασµού και απλοποίησης που θα βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των επί µέρους λειτουργιών. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α θα είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν έργα για την βελτίωση των συστηµάτων λειτουργίας του ήµου. υσκολίες και µειωµένος ρυθµός προσαρµογής των στελεχών σε νέα οργανωτικά συστήµατα και στις νέα τεχνολογίες ΤΠΕ. Καθυστέρηση στην προµήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισµού. ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οι ιδόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις του ήµου Λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου σε πολλές επί µέρους εγκαταστάσεις. Μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν καλύπτουν τις κατάλληλες συνθήκες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκ µέρους του προσωπικού. Ο τεχνικός εξοπλισµός δεν είναι πάντα σύγχρονος και Η ισχυρή και εκπεφρασµένη πολιτική βούληση για αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό Καθυστερήσεις στα προγράµµατα αντικατάστασης και επέκτασης του τεχνικού εξοπλισµού Οµάδα Εργασίας 15

25 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ δεν ανανεώνεται έγκαιρα, σύµφωνα µε το βαθµό χρησιµοποίησής του Υπάρχουν προβλήµατα ποσοτικής επάρκειας τεχνικού εξοπλισµού καθώς και προβλήµατα µειωµένης αξιοποίησής του λόγω καθυστερήσεων στη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών. Οµάδα Εργασίας 16

26 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ήµος Πειραιά σύµφωνα µε την νέα οργανωτική δοµή αποτελείται από είκοσι (20) ιευθύνσεις (µείωση κατά δεκατέσσερις ιευθύνσεις σε σχέση µε την ισχύουσα δοµή). Πιο συγκεκριµένα ο ήµος Πειραιά αποτελείται από: Α. ιευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία εκτός Γενικών ιευθύνσεων, που υπάγονται απευθείας στο ήµαρχο και το Γενικό Γραµµατέα και ειδικότερα: 1. Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου 2. Αυτοτελές Τµήµα ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων 3. Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και ιασφάλισης Ποιότητας 4. Αυτοτελές Τµήµα ιαφάνειας και ιαδικτυακής Πύλης 5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου 8. Γραφεία Αντιδηµάρχων 9. Γραφεία ηµοτικών Παρατάξεων 10. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και ιαχείρισης Κρίσεων 11. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και τη ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Β. ύο (2) ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Β.1. Γενική ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών αποτελούµενη από τις κάτωθι ιευθύνσεις: 1. ιεύθυνση ιοίκησης 2. ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού και Κατάρτισης 3. ιεύθυνση Ληξιαρχείου και ηµοτικής Κατάστασης 4. ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 5. ιεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών 6. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 7. ιεύθυνση ηµοτικής Περιουσίας, Προσόδων και Εµπορίου 8. ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Οµάδα Εργασίας 17

27 9. ιεύθυνση Παιδείας και ια βίου Μάθησης 10. ιεύθυνση Πολιτισµού 11. ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης 12. ιεύθυνση Ειδικής Αστυνόµευσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Β.2. Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος αποτελούµενη από τις κάτωθι ιευθύνσεις: 13. ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Γενικού Σχεδιασµού Πόλης 14. ιεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης 15. ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 16. ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 17. ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων 18. ιεύθυνση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού 19. ιεύθυνση Πληροφορικής Οµάδα Εργασίας 18

28 Νέο Οργανόγραµµα ήµου Πειραιά Δ ΗΜ ΑΡΧ Ο Σ Γ ραφείο Π ροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Ιδια ίτερο Γρα φείο Δ ημάρχου Γραμμα τεία Δημάρ χου Ιδιαίτερος Γραμ ματέας Ειδικοί Σύμβουλοι και συνεργάτ ες Γραφείο Π ολιτικής Προστα σία ς κα ι Δ ιαχείρισης Κρίσεων Γ ραφ είο Ετ αιρικής και Κοινωνικής Ευθύ νης Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Γενικός Γ ρα μματέας Αυτοτελές Τμήμα Διαφά νεια ς κα ι Δια δικτυακής Π ύλης Γ ραφεία Αντ ιδημάρχων Γ ραφείο Γενικού Γ ρα μματέα Γραφεία Δημοτικών Παρατ άξεων Αυ τοτελ ές Γρ αφείο Τ ύπ ου Τμήμα Α ξιοποίησης Ευρωπα ϊκών και Εθνικών Π όρων Τμήμα Μ ελετών Τεκμηρίωσης και Π ρογραμμα τισμού Δ ιεύθυνση Προγρα μματισμού και Αν άπτυξης Α υτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Π οιότητ ας Νομική Υπηρεσία ΓΕΝ ΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΩΝ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ ΙΚΩΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΣ Οµάδα Εργασίας 19

29 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομι κού Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας, Προσόδων και Εμπορίου Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης Διεύθυνση Διοίκησης Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Πολιτισμού Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατ άστασης Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης Διεύθυνση Ειδικής Αστυνόμευσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμο ύ Οµάδα Εργασίας 20

30 Διεύ θυνση Α νθρώπινο υ Δ υναμ ικού και Κα τά ρτισης Διεύθ υνση Βρεφονηπ ιακών Σταθμ ών Διεύθ υνση Πο λιτισμού Δ ιεύθυ νση Δι οίκησης Δ ιεύθυ νση Ληξιαρ χεί ου και Δημ οτικής Κα τά στασης Δ ιεύθυ νσ η Εξυπ ηρέτη σης Π ολιτών Διεύ θυνση Π αι δείας και Δι α βίο υ Μ άθη σης Δ ιεύθυ νση Γενι κή ς Α στυνόμ ευσης Δ ιεύθυ νση Ειδι κή ς Α στυνόμ ευσης και Επιχειρ ησιακο ύ Σχεδια σμού Δ ιεύθυ νσ η Δημ όσια ς Υγείας και Κ οινωνικών Υπηρ εσ ιών Τμήμα Μονίμου Προσωπικού Τμήμα Διοικητικής Υποστ ήριξ ης Τμήμα Π ινακοθήκης και Μουσείω ν Τμήμα Διοικητικού Τμήμα Γάμων και Θανάτων Τμήμα Κεντρικού ΚΕΠ Τμήμα Διοίκησης Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επι τροπών Υποδιεύθυνση Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτω ν Υποδιεύθυνση Ελέγχου Υπαιθρί ου Εμπορίου και Λαϊκών Αγορώ ν Τμήμα Δημόσιας Υγείας Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτ ικού Δικαί ου Τμήμα Επιθεώρησης Εργα σίας Προσωπικού Τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών (22) Τμήμα θεά τρων και κινηματ ογράφω ν Τμήμα Ιστορικού Φωτογραφικού Αρχείου κα ι Ιδιωτικών Συλλογών Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτ ίσεω ν Τμήμ α Δημοτολογίου Τμήμα ΚΕΠ Α,Γ,Δ,Ε Δημοτικών Κοινοτ ήτων Τμήμα δια βίου μάθησης Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων Υποδιεύθυνση ελέγχου ΚΥΕ και Εμπορικών Επιχειρήσεων Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Τμημάτων Δ ημοτικών Κοινοτ ήτων Υποδιεύθυνση Προστασίας Π εριβάλλοντος Τμήμα Πρόληψης και Π ροαγωγής Υγείας Τμήμ α Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατ άρτισης Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδεία ς και Επιμόρφ ωσης Τμήμα Επιτροπής Ποιότητ ας Ζω ής Τμήμα Μητρώων Αρρένων Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Υποδιεύθυνση Επιτήρησης κα ι Μέριμνας Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτ ων Τμήμα Αθλητισμού Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτωνκαι Δημοτικών Νομικών Προσώπων Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου Τμήμα Εκλογών Τμήμα Αλλοδαπών και Μ ετ ανάστευσης Υποδιεύθυνση- Ομάδα Άμεσης Επέμβασης και Έκτακτων Αναγκών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΤμήμαΚέντ ρων Αγάπηςκαι Αλληλεγγύης Τμήμα Φιλαρμονι κής Τμήμα Αποθήκης Υλικών Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γ άμων Γραφείο Δημ οτικών Πολυιατ ρείω ν Γραφείο Γραμματείας Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών Οµάδα Εργασίας 21

31 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσ ιών Διεύθυνση Οικονομικού Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας,Προσόδων και Εμπορίου Τμήμα Προϋπολογισμού και Απ ολογισμού Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών Τμήμα Εισπράξεων Τμήμ α Πληρωμών Τμήμα Προμηθειών και Υπ ηρεσιών Τμήμα Εσόδων Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Τμ ήμαανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ Τμήμ αβεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής Τμήμα Διαφήμισης Τμήμα Μισθοδοσίας Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων Οµάδα Εργασίας 22

32 Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Διεύθυνση Πολεοδομίας και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης Διεύθυνση Πληροφορικής Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού και Μηχανολογικού Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης Οµάδα Εργασίας 23

33 Διεύθυνση Κα θαριότη τας και Ανακύκλωσης Δ ιεύθυνση Πολεοδομ ίας και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης Διεύθυνση Πλ ηροφορι κής Διεύθυνση Οδοποιία ς, και Αποχέτευσ ης Διεύθυνση Περιβά λλοντος κα ι Πρασίνου Διεύθυνση Μη χανολογικού Ηλεκτρολογικού Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων Τμ ήμα Σχεδια σμο ύ Εποπ τεία ς Κα θαρ ιότ ητ ας και Α νακύκλω σης Τμή μα Το πογρα φικο ύ & γεν. Σχεδ ιασμ ού Π όλης Το μέα ( α) Τμ ήμα Τεχνικής Υπο στή ριξ ης Τμήμ α Ο δικώ ν Έργω ν και Δ ημοτ ικής Συγκοι νω νία ς Τμή μα Π εριβά λλοντ ος Τμ ήμα Μ ηχανο λογικού και Ενεργεια κώ ν Έργω ν Τμήμ α Αρ χι τεκτ ονικού Μ ελετώ ν και Κατ ασκευ ών Τμ ήμα Απ οκομιδ ής Απ ορρι μμά τω ν και Ανακυ κλώ σ ιμω ν Υλικώ ν κα ι Οδ οσάρ ω σης Τμή μα π ολεοδομ ικώ ν εφ αρ μογώ ν και απ αλλοτ ρι ώσ εων τ ομέα ( α) Τμ ήμα Επικοινω νιώ ν, Σχεδι ασμο ύ και Υλοπ οίηση ς Δ ικτύ ω ν Τμ ήμα Απ οχέτευσ ης Τμή μα Π αρ κο τεχνίας και Κοινόχρη στω ν Χώ ρω ν Τμήμ α Η λεκτρο λογικού Τμ ήμα Μ νημείω ν κα ι Π αρα δοσι ακώ ν Κτι ρίω ν Τμ ήμα Ειδικώ ν Συνεργείω ν Καθα ρισμ ού Τμήμ α οικοδ ομικώ ν αδειώ ν τ ομ έα (α) Τμήμ α Τεχνο λογιώ ν Π ληροφ ορ ικής Τμ ήμα Συνεργείω ν Α νο ικτώ ν Χώ ρω ν Τμήμ α Μελετ ώ ν κα ι Σχεδια σμο ύ Έργω ν Πρ ασίνο υ Τ μήμα Ηλεκτ ρομ ηχανολογικού Συ νερ γείο υ Τμ ήμα Σ χο λικώ ν Κτ ιρ ίω ν Τμ ήμα Κ ίνησης Ο χημά τω ν και Μ ηχανημ άτ ω ν Τμήμ α έλεγχο υ κα τα σκευώ ν τ ομέα ( α) Τμήμ α Δι οικητ ικής Υποστ ήρ ιξη ς και Εισαγω γής Στ οιχείω ν Τμ ήμα Γρα μμα τει ακής Υ ποστ ήρι ξης και Δι αχείριση ςυλικώ ν Τμ ήμα Δ ιαχείρι σης Υλικού κα ι Κίνησ ης Ο χημ άτ ω ν Τμή μα Δ ιαχείρισ ης Κα υσί μω ν, Λιπ αντι κών και Υλι κώ ν Τμήμ α Συντ ήρη σης και Επ ισκευής και Κ τιρ ίω ν Τμ ήμα Α πο θήκης Υλικώ ν, Καυ σίμ ων και Λιπ αντ ικών Τμήμ α τ οπο γρ αφ ικού κα ι π ολεοδομ ικώ ν εφα ρμο γών τ ομ έα (β) Γρα φ εί ο Γραμμ ατ ειακής Υποστ ήρι ξης Γρα φείο Γρ αμμ ατ είας Τμ ήμα Εποπ τεία ς Π αιδικώ ν Χα ρώ ν κα ι Πα ιδοτ όπ ων Τμήμ α Επι σκευής - Συντ ήρη σης Εξοπ λισμ ού & Ο χη μάτ ω ν και Μ ηχανημ άτ ω ν Τμήμ α οικοδ ομικώ ν αδ ει ώ ν τ ομ έα (β) Τμ ήμα Γρα μμα τεια κής Υπ οστ ήριξ ης και Δια χείρισης Υλικώ ν Γρα φείο Γρα μμ ατ εί ας Τμήμ α έλεγχο υ κα τα σκευώ ν τ ομέα ( β) Τμ ήμα γεν. Π ρω τ όκολλου και δ ιεκπεραί ωσ ης Οµάδα Εργασίας 24

34 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ωράριο Λειτουργίας Υπηρεσιών: Οι Υπηρεσίες του ήµου λειτουργούν από ώρα 07:30 έως ώρα 17:00. Οι ώρες για το κοινό καθορίζονται κατά περίπτωση µε αποφάσεις του ηµάρχου. Ώρες εργασίας υπαλλήλων: Με την ψήφιση του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α / ) θεσπίστηκε στο άρθρο 41 ότι οι ώρες εργασίας των υπαλλήλων του ηµοσίου των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ν.Π... ορίζονται σε σαράντα (40) ώρες εβδοµαδιαίως. Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων θα είναι είτε 07:30-15:30 είτε 09:00-17:00. Κατανοµή οργανικών θέσεων σε Υπηρεσίες: Η κατανοµή των οργανικών θέσεων του προσωπικού σε οργανικές µονάδες γίνεται µε απόφαση του ηµάρχου. Κατανοµή προσωπικού σε Υπηρεσίες: Η κατανοµή του προσωπικού του ήµου σε οργανικές µονάδες γίνεται µε απόφαση του ηµάρχου. Η κατανοµή του προσωπικού κάθε οργανικής µονάδας στα επί µέρους µη αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία θα γίνεται µε αποφάσεις του κατά περίπτωση Προϊσταµένου της οργανικής µονάδας. Με την κατανοµή του προσωπικού στα µη αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία επιτρέπεται να τοποθετείται υπάλληλος µε παράλληλα καθήκοντα σε δύο Τµήµατα της ίδιας ιεύθυνσης. Θέσπιση λειτουργίας Συµβουλίων ιευθυντών: Θεσπίζεται η λειτουργία Συµβουλίων ιευθυντών. Τα συµβούλια αυτά είναι άτυπα όργανα που θα συγκαλούνται κατά περίπτωση από τον Γενικό ιευθυντή µε σκοπό τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του προγράµµατος του ήµου, το συντονισµό µεταξύ των Υπηρεσιών, την επίλυση προβληµάτων κλπ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να συγκαλείται Συµβούλιο ιευθυντών από το Γενικό Γραµµατέα ή το ήµαρχο. Οι ιευθυντές που θα συµµετέχουν στο εκάστοτε Συµβούλιο ιευθυντών θα ορίζονται από το όργανο που το συγκαλεί. Υλοποίηση Προµηθειών, Υπηρεσιών και Εργασιών: Το Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών εκτελεί όλες τις εργασίες και εισηγείται στα αρµόδια όργανα την διενέργεια πάσης φύσεων διαγωνισµών και αναθέσεων: α) προµηθειών (υλικών, ανταλλακτικών, µηχανηµάτων οχηµάτων κτλ.), β) υπηρεσιών και γ) εργασιών. Οι προδιαγραφές για κάθε είδος προµήθειας, υπηρεσίας και εργασίας δίνονται από την Οργανική Μονάδα που τις εισηγείται η οποία µεριµνά και παρακολουθεί την εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου της αντίστοιχης σύµβασης προµήθειας, υπηρεσίας ή εργασίας. Οµάδα Εργασίας 25

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου 7. 1.2.1 Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου 10

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου 7. 1.2.1 Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου 10 ΜΕΡΟΣ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σελίδα 1.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2364 24 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15738 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ορεστιάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ.

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1690 16 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8402 Εγκριση Ο.Ε.Υ. Δήμου Παγγαίου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 115934/20631 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΩ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΩ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩ ΠΕΖΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΥΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΣΧΕ ΙΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά...4 1.2 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...4 1.3 Ομάδα Έργου...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 524 29 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1757/338 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47657/44483 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα