Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Πληθυσµιακό Υπόβαθρο Παραγωγικοί Τοµείς και η συµβολή τους στην τοπική οικονοµία Ανάλυση SWOT Γενικά Ανάλυση SWOT για βασικούς τοµείς δράσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Θέσεις Μόνιµου Προσωπικού Θέσεις Μόνιµου Προσωπικού (Προσωρινών Θέσεων) Προσωρινές Θέσεις Μόνιµου Προσωπικού Παιδικών Σταθµών (Πρώην ΝΠ ) Θέσεις Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Θέσεις ικηγόρων µε Σχέση Έµµισθης Εντολής Θέσεις Μετακλητών Θέσεις Ειδικών Συµβούλων-Ειδικών Συνεργατών ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση ιοίκησης Τµήµα ιοικητικού Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής Τµήµα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τµήµα ηµοτικών Κοινοτήτων και ηµοτικών Νοµικών Προσώπων Τµήµα Πρωτοκόλλου ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου Τµήµα Αποθήκης Υλικών Τµήµα Φυλάκων και Καθαριστριών Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & Κατάρτισης Οµάδα Εργασίας I

3 Τµήµα Μονίµου Προσωπικού Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Ληξιαρχείου και ηµοτικής Κατάστασης Τµήµα Γάµων και Θανάτων Τµήµα Γεννήσεων και Βαφτίσεων Τµήµα ηµοτολογίου Τµήµα Μητρώων Αρρένων Τµήµα Εκλογών Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Τµήµα Γραµµατείας και Πολιτικών Γάµων ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τµήµα Κεντρικού ΚΕΠ Τµήµατα ΚΕΠ Α, Γ, και Ε ηµοτικών Κοινοτήτων Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης Τµήµατα Βρεφονηπιακών Σταθµών (22) ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προϋπολογισµού και Απολογισµού Τµήµα Λογιστικής Παρακολούθησης και ιπλογραφικού Τµήµα Ελέγχου και Πιστοποίησης απανών Τµήµα Εισπράξεων Τµήµα Πληρωµών Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών Τµήµα Μισθοδοσίας Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση ηµοτικής Περιουσίας, Προσόδων και Εµπορίου Τµήµα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηµατολογίου Τµήµα Εσόδων Τµήµα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων Τµήµα ιαφήµισης Τµήµα Βεβαίωσης απανών Τεχνικών Έργων Τµήµα ιαχείρισης Κοιµητηρίων Τµήµα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Τµήµα ηµοσίας Υγείας Τµήµα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Τµήµα Παροχής Προνοιακών Επιδοµάτων...93 Οµάδα Εργασίας II

4 Τµήµα Κοινωνικών ραστηριοτήτων Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Τµήµα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης Γραφείο ηµοτικών Πολυιατρείων ιεύθυνση Παιδείας και ια βίου Μάθησης Τµήµα ιοίκησης Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών Τµήµα ια Βίου Μάθησης Τµήµα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων ιεύθυνση Πολιτισµού Τµήµα Πινακοθήκης και Μουσείων Τµήµα Θεάτρων και Κινηµατογράφων Τµήµα Ιστορικού Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών Τµήµα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιµόρφωσης Τµήµα Αθλητισµού Τµήµα ηµοτικής Βιβλιοθήκης Τµήµα Φιλαρµονικής Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης Υποδιεύθυνση Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθµευσης Οχηµάτων Υποδιεύθυνση Ελέγχου ΚΥΕ και Εµπορικών Επιχειρήσεων Υποδιεύθυνση Αστυνοµικών Τµηµάτων ηµοτικών Κοινοτήτων Υποδιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης ιεύθυνση Ειδικής Αστυνόµευσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Υποδιεύθυνση Ελέγχου Υπαιθρίου Εµπορίου και Λαϊκών Αγορών Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος Υποδιεύθυνση Επιτήρησης και Μέριµνας Υποδιεύθυνση- Οµάδα Άµεσης Επέµβασης Εκτάκτων Αναγκών ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Γενικού Σχεδιασµού Πόλης Τµήµα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασµού Πόλης Τοµέα (Α) Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Απαλλοτριώσεων Τοµέα (Α) Τµήµα Οικοδοµικών Αδειών Τοµέα (Α) Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών Τοµέα (Α) Τµήµα Τοπογραφικού και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τοµέα (Β) Τµήµα Οικοδοµικών Αδειών Τοµέα (Β) Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών Τοµέα (Β) Τµήµα Γεν. Πρωτοκόλλου και ιεκπεραίωσης ιεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης Τµήµα Οδικών Έργων και ηµοτικής Συγκοινωνίας Τµήµα Αποχέτευσης Τµήµα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και ιαχείρισης Υλικών Οµάδα Εργασίας III

5 5.15. ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τµήµα Σχεδιασµού - Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων, Ανακυκλώσιµων Υλικών και Οδοσάρωσης Τµήµα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισµού Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Τµήµα Επισκευής Συντήρησης Εξοπλισµού, Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Τµήµα Αποθήκης Υλικών, Καυσίµων και Λιπαντικών Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τµήµα Περιβάλλοντος Τµήµα Παρκοτεχνίας και Κοινοχρήστων Χώρων Τµήµα Μελετών και Σχεδιασµού Έργων Πρασίνου Τµήµα ιαχείρισης Υλικού και Κίνησης Οχηµάτων Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων Τµήµα Αρχιτεκτονικού Μελετών και Κατασκευών Τµήµα Μνηµείων και Παραδοσιακών Κτιρίων Τµήµα Σχολικών Κτιρίων Τµήµα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων Τµήµα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και ιαχείρισης Υλικών ιεύθυνση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού Τµήµα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων Τµήµα Ηλεκτρολογικού Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικού Συνεργείου Τµήµα ιαχείρισης Καυσίµων, Λιπαντικών και Υλικών Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνση Πληροφορικής Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης Τµήµα Επικοινωνιών, Σχεδιασµού και Υλοποίησης ικτύων Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Τµήµα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων Τµήµα Μελετών Τεκµηρίωσης και Προγραµµατισµού Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Αυτοτελές Τµήµα ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και ιασφάλισης Ποιότητας Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & ιαχείρισης Κρίσεων Γραφείο ηµάρχου Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου Οµάδα Εργασίας IV

6 5.26. Γραφεία Αντιδηµάρχων Γραφεία ηµοτικών Παρατάξεων Ειδικοί Σύµβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστηµονικοί Συνεργάτες Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γραφείο Ιδιαίτερου Γραµµατέα Γραφείο Τύπου Αυτοτελές Τµήµα ιαφάνειας και ιαδικτυακής Πύλης Νοµική Υπηρεσία ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Γενικός Γραµµατέας Ιδιαίτερος Γραµµατέας Γενικός ιευθυντής ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γενικός ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Προϊστάµενος Τµήµατος Υπεύθυνος Γραφείου ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Γενική ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση ιοίκησης Τµήµα ιοικητικού Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής Τµήµα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τµήµα ηµοτικών Κοινοτήτων και ηµοτικών Νοµικών Προσώπων Τµήµα Πρωτοκόλλου ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου Τµήµα Αποθήκης Υλικών Τµήµα Φυλάκων και Καθαριστριών ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & Κατάρτισης Τµήµα Μονίµου Προσωπικού Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ιεύθυνση Ληξιαρχείου και ηµοτικής Κατάστασης Τµήµα Γάµων και Θανάτων Τµήµα Γεννήσεων και Βαφτίσεων Τµήµα ηµοτολογίου Οµάδα Εργασίας V

7 Τµήµα Μητρώων Αρρένων Τµήµα Εκλογών Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Τµήµα Γραµµατείας και Πολιτικών Γάµων ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τµήµα Κεντρικού ΚΕΠ Τµήµατα ΚΕΠ Α, Γ, και Ε ηµοτικών Κοινοτήτων ιεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης Τµήµατα Βρεφονηπιακών Σταθµών (22) ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προϋπολογισµού και Απολογισµού Τµήµα Λογιστικής Παρακολούθησης και ιπλογραφικού Τµήµα Ελέγχου και Πιστοποίησης απανών Τµήµα Εισπράξεων Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών Τµήµα Μισθοδοσίας ιεύθυνση ηµοτικής Περιουσίας, Προσόδων και Εµπορίου Τµήµα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηµατολογίου Τµήµα Εσόδων Τµήµα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων Τµήµα ιαφήµισης Τµήµα Βεβαίωσης απανών Τεχνικών Έργων Τµήµα ιαχείρισης Κοιµητηρίων Τµήµα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Τµήµα ηµόσιας Υγείας Τµήµα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Τµήµα Παροχής Προνοιακών Επιδοµάτων Τµήµα Κοινωνικών ραστηριοτήτων Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Τµήµα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης ιεύθυνση Παιδείας και ια βίου Μάθησης Τµήµα ιοίκησης Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών Τµήµα ια Βίου Μάθησης Τµήµα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων ιεύθυνση Πολιτισµού Τµήµα Πινακοθήκης και Μουσείων Τµήµα Θεάτρων και Κινηµατογράφων Τµήµα Ιστορικού Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών Τµήµα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιµόρφωσης Οµάδα Εργασίας VI

8 Τµήµα Αθλητισµού Τµήµα ηµοτικής Βιβλιοθήκης Τµήµα Φιλαρµονικής ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης Υποδιεύθυνση Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθµευσης Οχηµάτων Υποδιεύθυνση Ελέγχου ΚΥΕ και Εµπορικών Επιχειρήσεων Υποδιεύθυνση Αστυνοµικών Τµηµάτων ηµοτικών Κοινοτήτων Υποδιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης ιεύθυνση Ειδικής Αστυνόµευσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Υποδιεύθυνση Ελέγχου Υπαιθρίου Εµπορίου και Λαϊκών Αγορών Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος Υποδιεύθυνση Επιτήρησης και Μέριµνας Υποδιεύθυνση - Οµάδα Άµεσης Επέµβασης και Εκτάκτων Αναγκών Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Γενικού Σχεδιασµού Πόλης Τµήµα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασµού Πόλης Τοµέα (Α) Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Απαλλοτριώσεων Τοµέα (Α) Τµήµα Οικοδοµικών Αδειών Τοµέα (Α) Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών Τοµέα (Α) Τµήµα Τοπογραφικού και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τοµέα (Β) Τµήµα Οικοδοµικών Αδειών Τοµέα (Β) Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών Τοµέα (Β) Τµήµα Γεν. Πρωτοκόλλου και ιεκπεραίωσης ιεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης Τµήµα Οδικών Έργων και ηµοτικής Συγκοινωνίας Τµήµα Αποχέτευσης Τµήµα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και ιαχείρισης Υλικών ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τµήµα Σχεδιασµού Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων Ανακυκλώσιµων Υλικών, και Οδοσάρωσης Τµήµα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισµού Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Τµήµα Επισκευής Συντήρησης Εξοπλισµού, Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Τµήµα Αποθήκης Υλικών, Καυσίµων και Λιπαντικών ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τµήµα Περιβάλλοντος Τµήµα Παρκοτεχνίας Τµήµα Μελετών και Σχεδιασµού Έργων Πρασίνου Τµήµα ιαχείρισης Υλικού και Κίνησης Οχηµάτων ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων Τµήµα Αρχιτεκτονικού Μελετών και Κατασκευών Οµάδα Εργασίας VII

9 Τµήµα Μνηµείων και Παραδοσιακών Κτιρίων Τµήµα Σχολικών Κτιρίων Τµήµα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων Τµήµα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και ιαχείρισης Υλικών ιεύθυνση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού Τµήµα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων Τµήµα Ηλεκτρολογικού Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικού Συνεργείου Τµήµα ιαχείρισης Καυσίµων, Λιπαντικών και Υλικών ιεύθυνση Πληροφορικής Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης Τµήµα Επικοινωνιών, Σχεδιασµού και Υλοποίησης ικτύων Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Τµήµα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων Τµήµα Μελετών Τεκµηρίωσης και Προγραµµατισµού Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης Αυτοτελές Τµήµα ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και ιασφάλισης Ποιότητας Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & ιαχείρισης Κρίσεων Γραφείο ηµάρχου Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου Γραφεία Αντιδηµάρχων Γραφεία ηµοτικών Παρατάξεων Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γραφείο Τύπου Αυτοτελές Τµήµα ιαφάνειας και ιαδικτυακής Πύλης Νοµική Υπηρεσία ΟΜΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οµάδα Εργασίας VIII

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί τον προτεινόµενο νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ήµου Πειραιά. Της παρούσας έκθεσης προηγήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις µε τους ιευθυντές του ήµου Πειραιά. Ακολούθησε καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης οργανωτικής δοµής του ήµου, καθώς επίσης παρουσίαση και συζήτηση µε τη ηµοτική Αρχή των εναλλακτικών σεναρίων οργάνωσης του ήµου. Το σχέδιο του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Πειραιά υπεβλήθη στη ιοίκηση και στο σύνολο των ιευθυντών του ήµου και τέθηκε σε διαβούλευση. Στο τελικό κείµενο του ΟΕΥ έχουν ενσωµατωθεί οι παρατηρήσεις και τα σχόλια της ιοίκησης και των στελεχών του ήµου. Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει: 1. Συνοπτική παρουσίαση της οργανωτικής δοµής του ήµου. 2. Συγκεντρωτική παρουσίαση της στελέχωσης του ήµου. 3. Παρουσίαση της διάρθρωσης των Υπηρεσιών του ήµου. Πιο συγκεκριµένα, για κάθε ιεύθυνση, παρατίθεται αρχικά η αποστολή της, ακολουθεί το οργανόγραµµά της και τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιµέρους Τµήµατα που την αποτελούν, µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους και οι οργανικές θέσεις προσωπικού για την κάθε ιεύθυνση. Αντίστοιχα για τα Αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία παρουσιάζονται η αποστολή, οι αρµοδιότητές τους και η προβλεπόµενη στελέχωσή τους. 4. Περιγραφή των αρµοδιοτήτων των κύριων θέσεων διοικητικής ευθύνης. Οµάδα Εργασίας 1

11 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1.1. Πληθυσµιακό Υπόβαθρο Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001, ο πληθυσµός του ήµου του Πειραιά, ανέρχεται στα άτοµα, εκ των οποίων τα ( ) ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα (1-24) ετών, τα ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα (25-64) ετών και τέλος, ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 65 ετών και άνω. Τα στοιχεία απτά παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 1: Πληθυσµός ανά φύλο Πληθυσµός κατά Φύλο Σύνολο Ο Άνω των 65 Ετών Πρώην ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και άνω ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αναλογία ήµου / πρώην 32,87% 25,18% 33,12% 34,47% Νοµαρχία Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 27,5 % του πληθυσµού του ήµου Πειραιά ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 1-24 ετών. Σηµαντικό είναι να παρατηρηθεί ότι παραπάνω από το 50 % του συνολικού πληθυσµού του ήµου Πειραιά (πιο συγκεκριµένα το 56 %), ανήκει στην ηλικιακά οµάδα ετών, η οποία είναι και η πλέον «οικονοµικά» ενεργή, ενώ η ηλικιακή οµάδα 65 ετών και άνω αποτελεί το 16,5 % του συνολικού πληθυσµού του ήµου Πειραιά. Όσον αφορά την αναλογική σχέση µεταξύ πληθυσµού ήµου και πρώην Νοµαρχίας Πειραιά παρατηρείται ότι το ποσοστά αυτά παραµένει σχεδόν σταθερό σε όλες τις ηλικιακές οµάδες (λίγο πάνω από το 32 %). Πιο συγκεκριµένα η ποσοστιαία αναλογία µεταξύ πληθυσµού ήµου και πρώην Νοµαρχίας Πειραιά της ηλικιακής οµάδας 0-24 ετών ανέρχεται στο 25,2 %, η ηλικιακή οµάδα ετών ανέρχεται στο 33,12% ενώ η ηλικιακή οµάδα 65 ετών και άνω εµφανίζει το µεγαλύτερο ποσοστό και από τις τρεις οµάδες (περίπου 1,5% από την οµάδα ετών και πλέον τού 9% από την ηλικιακή οµάδα 0-24 ετών). Πιο συγκεκριµένα το ποσοστά της ηλικιακής οµάδας 65 και άνω ετών ανέρχεται στο 34,47%, αριθµός που αποδεικνύει την τάση γήρανσης του πληθυσµού. Οµάδα Εργασίας 2

12 1.2. Παραγωγικοί Τοµείς και η συµβολή τους στην τοπική οικονοµία Ο τριτογενής και ο δευτερογενής τοµέας καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των οικονοµικών δραστηριοτήτων του ήµου και αποτελούν τα σηµαντικότερα κοµµάτια της οικονοµίας του ήµου Πειραιά. Ο πρωτογενής περιορίζεται κυρίως στην αλιεία. Μεγάλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις εδρεύουν στο ήµο του Πειραιά, καθώς και πολλά παραρτήµατα τραπεζών λόγω του εµπορικού χαρακτήρα της περιοχής. Επίσης στον Πειραιά υπάρχουν αρκετές πολυεθνικές εταιρείες, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, καταστήµατα λιανικού εµπορίου, εστιατόρια κλπ. Γενικότερα, υπάρχει ένας γενικός γεωγραφικός διαχωρισµός ανάλογα µε το είδος των επιχειρήσεων. Στο λιµάνι και περιµετρικά του λιµανιού βρίσκονται οι πολυεθνικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, καθώς και µεταποιητικές εταιρείες. Γύρω από την πλατεία Κοραή, κατά µήκος της πεζοδροµηµένης οδού καθώς και στην Γρηγορίου Λαµπράκη βρίσκονται κυρίως καταστήµατα λιανικού εµπορίου. Μικρές βιοτεχνίες και καταστήµατα βέβαια βρίσκονται σε όλα τα σηµεία του Πειραιά. Τέλος στο νοτιοανατολικό παραλιακό τµήµα βρίσκονται κυρίως καφετέριες και εστιατόρια, µε κύριους πόλους την Πειραϊκή, τη Μαρίνα Ζέας, το Πασαλιµάνι και το Μικρολίµανο. Οι παραπάνω οικονοµικές δραστηριότητες θα µπορούσε να ειπωθεί πως αποτελούν µια τρόπον τινά «υπερ-τοπική οικονοµία», διότι δεν εξυπηρετούν µόνο τους κατοίκους του ήµου, αλλά και τους κατοίκους γειτονικών ήµων, ίσως και ολόκληρης της πρώην Νοµαρχίας Πειραιά. Είναι δηλαδή δραστηριότητες µε υπερτοπική εµβέλεια. Ο κλάδος των υπηρεσιών είναι κρίσιµης σηµασίας για το ήµο καθώς περιέχει τόσο την εµπορική δραστηριότητα όσο και τον τουρισµό ο οποίος είναι πολύ σηµαντικός για την πόλη του Πειραιά. Στοιχεία για την κατανοµή του τοµέα των υπηρεσιών µας δίνει το µητρώο µελών του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.). Στο ήµο Πειραιά υπάρχουν µέλη Ε.Ε.Π. Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανοµή κατά νοµική µορφή, όπως προκύπτει από το µητρώο του Ε.Ε.Π., όπου λόγω και της φύσης του τοµέα των υπηρεσιών παρουσιάζει έντονο το ποσοστό των ατοµικών επιχειρήσεων και των Ο.Ε. & Ε.Ε.. Κατά κανόνα, οι εγκατεστηµένες στο. Πειραιά επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν σε µεγάλο βαθµό ενδογενείς υλικούς πόρους, εκτός ίσως ελαχίστων εξαιρέσεων σε κλάδους της βιοτεχνίας. Και τούτο διότι δεν υπάρχει τοπική αγροτική παραγωγή, ούτε τοπικές πρώτες ύλες για βιοµηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή. Υπάρχουν βέβαια ελάχιστες µικρές βιοτεχνικές µονάδες οι οποίες όµως τροφοδοτούνται µε πρώτες ύλες, ενδιάµεσα προϊόντα, υλικά συσκευασίας κλπ. από προµηθευτές που βρίσκονται εκτός των ορίων του ήµου. Τα Οµάδα Εργασίας 3

13 πωλούµενα από τις επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου του ήµου Πειραιά προϊόντα προέρχονται κυρίως από περιοχές εκτός του ήµου. Ο αριθµός των επιχειρήσεων εντός του. Πειραιά, σύµφωνα µε το Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π), στον εµπορικό κλάδο είναι Τονίζεται δε ότι η καταγραφή αυτή αφορά όπως είναι αντιληπτό το επίσηµο / νόµιµο εµπόριο καθώς στον Πειραιά, λόγω και της ύπαρξης του λιµανιού, υπολογίζεται από το Ε.Β.Ε.Π ότι υπάρχει έντονο παραεµπόριο, το οποίο όπως δεν έχει προς το παρόν τεκµηριωθεί λόγω µη ύπαρξης επίσηµων στοιχείων. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται µια σταδιακή µείωση του ρυθµού δηµιουργίας νέων εµπορικών επιχειρήσεων, µε ταυτόχρονη αύξηση του ρυθµού κλεισίµατος ή µεταφοράς λειτουργίας τους εκτός των ορίων του ήµου. Επιπρόσθετα, επειδή η εµπορική δραστηριότητα σχετίζεται άµεσα µε την καταναλωτική δύναµη µιας περιοχής, συµπεραίνουµε άτι τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν µία επιβράδυνση της οικονοµίας του. Πειραιά, η οποία έχει προφανείς επιπτώσεις και στον τοµέα του Εµπορίου. Ο τουρισµός στο. Πειραιά είναι ένας από τους βασικούς άξονες γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ο τοµέας των υπηρεσιών. Όπως φαίνεται και από την ανάλυση των τουριστικών υποδοµών που ακολουθεί, ο τουρισµός στο. Πειραιά δεν έχει εκπληρώσει την πλήρη δυναµική του µε βάση τις αντικειµενικές δυνατότητες που προσφέρουν κρίσιµοι παράγοντες για την ανάπτυξη του τουρισµού όπως: Το λιµάνι του Πειραιά που αποτελεί το ακτοπλοϊκό κέντρο της χώρας Άλλες φυσικές οµορφιές και ιδιαιτερότητες της πόλης του Πειραιά, όπως οι παραλίες, η ύπαρξη αρχαίων µνηµείων κ.α. Η υποδοµή σε ξενοδοχειακές µονάδες είναι πάντοτε ένα σχετικό, µέγεθος για την καταγραφή της συνολικότερης ανάπτυξης του τουρισµού σε µια περιοχή, καθώς συνδέεται απόλυτα όχι µόνο µε τον αριθµό αλλά και µε το εισοδηµατικό επίπεδο των τουριστών που προσελκύονται από µια περιοχή. Στον Πειραιά υπάρχουν 39 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εκτός των ξενοδοχείων υπάρχουν και άλλες υποδοµές που σχετίζονται µε τον τουρισµό στο. Πειραιά, και των οποίων η παρουσία ή η έλλειψη έχει άµεση επίδραση στη γενικότερη αποτελεσµατικότητα της προσέλκυσης τουριστών. Πιο συγκεκριµένα οι υποδοµές αυτές όπως προέκυψαν από τον Ε.Ο.Τ. είναι ως εξής: Μαρίνες: Υπάρχει η Μαρίνα Ζέας, Εταιρείες Ενοικίασης γιοτ (yacht chattering): Υπάρχουν 15 τέτοιες εταιρείες στον Πειραιά Συγκεντρωτικά όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, οι ανάγκες και οι δυνατότητες τον ήµου καθώς και τα ισχυρά και αδύνατα σηµεία αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν. Οµάδα Εργασίας 4

14 1.3. Ανάλυση SWOT Γενικά Υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων που ασκούν ευµενή ή δυσµενή επίδραση στο παραγωγικό σύστηµα κάθε περιοχής της χώρας µας και ειδικότερα της περιοχής αναφοράς. Οι παράγοντες αυτοί συνήθως αφορούν εξωγενείς και ενδογενείς περιορισµούς αλλά και δυνατότητες που δηµιουργούνται τόσο στο τοπικό επίπεδο, όσο και από την αλληλεξάρτηση του τοπικού µε το εθνικό και το διεθνές επίπεδο αναφοράς. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων συµβάλλει σε µια ρεαλιστική αντίληψη των ορίων ανάπτυξης και απασχόλησης της περιοχής του ήµου. Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ως µεθολογικό εργαλείο, αποτελεί ένα µοντελοποιηµένο τρόπο καταγραφής των κυριότερων συµπερασµάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης. Απώτερος στόχος της είναι καταρχήν ο εντοπισµός των ισχυρών σηµείων πάνω στα οποία µπορεί να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία τους και να καθοριστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις µιας συνεκτικής και συνολικής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης για την περιοχή αναφοράς. Ακόµη, ο εντοπισµός και καταγραφή των αδύνατων σηµείων αποτελεί την αναγκαία βάση για εκείνες τις πολιτικές και δράσεις που θα συνέβαλαν στη θεραπεία τους. Εξάλλου, σε ένα συνεχώς µεταλλασσόµενο περιβάλλον παρουσιάζονται ευκαιρίες και κίνδυνοι, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται και να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό των όποιων παρεµβάσεων πολιτικής υπέρ των εν λόγω περιοχών. Η ανάλυση SWOT συνίσταται από τις τέσσερις εξίσου σηµαντικές παραµέτρους: υνατά σηµεία Αδύνατα σηµεία Ευκαιρίες Απειλές Οι δύο πρώτες παράµετροι καθορίζονται από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής του ήµου και αφορούν αποκλειστικά τον προσδιορισµό των πλεονεκτηµάτων ή µειονεκτηµάτων Οµάδα Εργασίας 5

15 που πηγάζουν από την υφιστάµενη υποδοµή, τις χωρικές διαρθρώσεις και τα στοιχεία που διαµορφώνουν το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον της περιοχής. Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των φυσιογνωµικών, οικονοµικών κλπ. στοιχείων που έχει προηγηθεί επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύνοψη των συµπερασµάτων σχετικά µε τα δυνατά και αδύνατα σηµεία που σκιαγραφούν το χαρακτήρα της υπό µελέτη περιοχής. Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης, εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράµετροι που συνιστούν τα δυνατά σηµεία, τα οποία πρέπει να αναπτύξει η παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς και τα αδύνατα σηµεία, τα οποία καλείται να περιορίσει, ώστε να µην αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή της. Κατ' αναλογία, λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος προσδιορίζονται αφ ενός µεν τα σηµεία εκείνα που διαφαίνεται να αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και τα οποία θα πρέπει να εκµεταλλευθεί ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασµός της περιοχής µελέτης, αφ ετέρου δε οι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν οι περιοχές αναφοράς στο µέλλον. Εφαρµόζοντας τα παραπάνω και χρησιµοποιώντας ως βάση την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου Πειραιά αναλύονται παρακάτω τα πλεονεκτήµατα, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Πειραιά. Στη συνέχεια παραθέτουµε µε πίνακες την ανάλυσης SWOT για το ήµο Πειραιά Οµάδα Εργασίας 6

16 1.4. Ανάλυση SWOT για βασικούς τοµείς δράσης Θέµα: Χωροταξία και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Μη θεσµοθετηµένη Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση που περιορίζει την αποτελεσµατική διαχείριση του χώρου στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα του Πειραιά Αυθαίρετη δόµηση σε πολλά σηµεία του ήµου Σταδιακή γήρανση του κτιριακού αποθέµατος Ανοµοιογενής ανάπτυξη µεταξύ των συνοικιών του ήµου Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Εγγενείς αδυναµίες που προκύπτουν από την πολυνοµία, την εµπλοκή πολλών φορέων µε συναφείς αρµοδιότητες και την έλλειψη συντονισµού µεταξύ των διάφορων επιπέδων διοίκησης. Θεσµική αδυναµία συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στην υλοποίηση σύνθετων και οργανωµένων προγραµµάτων ανάπλασης, ανάδειξης και ανάπτυξης περιοχών υπερτοπικής σηµασίας. υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες Μεγάλη ευαισθητοποίηση της ηµοτικής Αρχής πάνω σε τέτοια θέµατα υνατότητα ανάληψης ράσεων χωροταξικών παρεµβάσεων µέσα από το ΕΣΠΑ Εµπειρία ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπλασης και ανακαίνισης ηµιουργία υποδοµών που θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ευκαιρίες Εφαρµογή των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) (εργαλείο που συµβάλλει στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την ανάλυση και εφαρµογή τεχνικών και µεθόδων για την εισαγωγή, αποθήκευση, διαχείριση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών που αφορούν το χώρο και τις δραστηριότητες που επιτελούνται σ αυτόν). Χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης των σχεδίων σε σχέση µε τους γρήγορους ρυθµούς µε τους οποίους κινείται η αγορά, έχουν ως αποτέλεσµα την υπονόµευση του σχεδιασµού, που παραµένει ανολοκλήρωτος και αναποτελεσµατικός. Οµάδα Εργασίας 7

17 Θέµα: Κοινόχρηστοι Χώροι Αστικό Πράσινο Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Υψηλοί όροι δόµησης (συντελεστής δόµησης, κάλυψη) Οι υψηλοί συντελεστές δόµησης έχουν ως αποτέλεσµα την αδυναµία εξασφάλισης των απαραίτητων ελεύθερων χώρων και χώρων για την αναγκαία κοινωνική υποδοµή. Μεγάλα ελλείµµατα σε γη λόγω της εκ των προτέρων κατάληψης των περιοχών µε αυθαίρετα κτίσµατα και του µικρού µεγέθους των ιδιοκτησιών. υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες ιαµόρφωση πολλών νέων χώρων πρασίνου, η κατασκευή και ανακατασκευή πάρκων, πλατειών και παιδικών χαρών, οι αισθητικές και εικαστικές παρεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, ο σύγχρονος φωτισµός, τα νέα πεζοδρόµια και οι πεζοδροµήσεις κατάλληλων σηµείων, αλλά και οι καινοτοµικές δράσεις για την αναβάθµιση του περιβάλλοντος Συντήρηση / ανάπλαση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου Περιορισµένη έκταση κοινόχρηστων χώρων Μη αξιοποίηση ιδιωτικών ακαλύπτων ως χώρων πρασίνου και µετατροπή εγκαταλελειµένων ιδιωτικών οικοπέδων και κτιρίων σε εστίες ρύπανσης και µόλυνσης Αυθαίρετες παρεµβάσεις ιδιωτών και οργανισµών του ηµοσίου σε κοινόχρηστους χώρους Σοβαρές ελλείψεις σε πράσινο σχεδόν στο σύνολο των γεωγραφικών ορίων του ήµου Ανοικοδόµηση περιοχών αδόµητων ή µε χαµηλή δόµηση Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Ανεπάρκεια µέσων και πόρων για υλοποίηση µελετών Πιέσεις για οικοδοµική εκµετάλλευση των χώρων. Ευκαιρίες υνατότητα ανάληψης δράσεων για ενοποίηση ελεύθερων χώρων µε αστικό πράσινο Υψηλό κόστος µετατροπής των ελεύθερων χώρων σε κοινόχρηστους Οµάδα Εργασίας 8

18 Θέµα: Καθαριότητα και Αποκοµιδή Απορριµµάτων Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Πολύ µεγαλύτερες ποσότητες απορριµµάτων από τις συνήθεις για κατοικίες και εµπορικές δραστηριότητες λόγω ιδιαίτερων δραστηριοτήτων Μειωµένη ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε ορισµένα θέµατα διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. µπάζα). Μειωµένη εµπειρία στα προγράµµατα ανακύκλωσης. Οι δυσκολίες που προκύπτουν λόγω του οξυµµένου κυκλοφοριακού προβλήµατος και της παράνοµης στάθµευσης Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής αντιµετωπίζει προβλήµατα εύρεσης επαρκών χώρων διάθεσης αποβλήτων, το κόστος διαχείρισης αυξάνει ως αποτέλεσµα του αυστηρότερου ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες Οι κάτοικοι και οι φορείς της πόλης µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στη διατήρηση της καθαριότητας µε κατάλληλη ευασθητοποίηση. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, συνεχής εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού ενίσχυση των αντίστοιχων δαπανών. Η αυξητική τάση για ανακύκλωση υλικών και αστικών απορριµµάτων Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων Ευκαιρίες Οι πολιτικές της ΕΕ, προώθησης της εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης πολλών ρευµάτων αποβλήτων. Ειδικά για τα µπάζα, που αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα υποβάθµισης του τοπίου αναµένεται άµεσα σχετικό Προεδρικό ιάταγµα. Το θεσµικό πλαίσιο απαιτεί το πρόσθετο κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης να καλυφθεί από τις υπόχρεες εταιρείες που κατασκευάζουν και διακινούν αυτά τα προϊόντα. Η αυξανόµενη περιβαλλοντική ευαισθησία των κατοίκων Τα τρέχοντα χρηµατοδοτικά προγράµµατα Οµάδα Εργασίας 9

19 Θέµα: Τεχνικές Υποδοµές Πεζόδροµοι Ηλεκτροφωτισµός Κοινόχρηστων Χώρων Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Ανάγκη βελτίωσης του ηλεκτροφωτισµού καθώς µέσα από αυτή αυξάνεται το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών Αυξανόµενες ανάγκες µε σχετικά υψηλό κόστος για συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδροµίων Παρεµπόδιση της κυκλοφορίας σε πεζόδροµους και πεζοδρόµια από αυθαίρετες ιδιωτικές χρήσεις Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Υψηλό κόστος χρέωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Μεγάλο κόστος συντηρήσεων υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες Επέκταση της κατασκευής ραµπών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες Προσπάθεια ανάπλασης πεζοδροµίων σε κεντρικές περιοχές του ήµου Σχετικά καλό επίπεδο ηλεκτροφωτισµού της πόλης Η συµµετοχή και των ιδιωτικών φορέων σε αυτό το επίπεδο Ευκαιρίες υνατότητα χρηµατοδότησης δράσεων διαχείρισης ηλεκτρικού φορτίου και χρήσης τεχνολογιών ΑΠΕ Θέµα: Κοινωνική Πολιτική Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Η αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού του ήµου. Η µείωση της οικογενειακής συνοχής, η αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών και η αύξηση των πολυµελών οικογενειών. Η µείωση του αριθµού των οµοδηµοτών και ετεροδηµοτών και η παράλληλη αύξηση του αριθµού των αλλοδαπών. Η αύξηση των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Η αύξηση των χρονίων νοσηµάτων και των νοσηµάτων φθοράς. υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες Ύπαρξη φορέων και προσωπικού του ήµου στο χώρο της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στην λειτουργική αναβάθµιση των υφιστάµενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρόλο που οι υπάρχουσες υλικοτεχνικές δοµές των υφιστάµενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν είναι άριστες, µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό εφόδιο για την ανασυγκρότηση των υπαρχουσών δοµών µειώνοντας σηµαντικά το οικονοµικό κόστος. Οµάδα Εργασίας 10

20 Θέµα: Κοινωνική Πολιτική Απουσία δράσεων και ενεργειών για την καταπολέµηση του κοινωνικού στίγµατος ευπαθών κοινωνικών οµάδων (χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, άτοµα µε ψυχικές διαταραχές, αλλοδαποί, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, γυναίκες, µονογονεϊκές οικογένειες) για την αποφυγή φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού που µπορούν να διαταράξουν την συνοχή της τοπικής κοινωνίας του ήµου. Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Μη συντονισµένη και οργανωµένη συνεργασία µε άλλες µονάδες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης µπορεί να οδηγήσει σε άσκοπες αλλαγές των υφιστάµενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης του ήµου. Το υπάρχον σύστηµα υγείας (ιδιωτικός τοµέας, ασφαλιστικά ταµεία) µπορεί να αποτελέσει περιορισµό στην ανάπτυξη ενός αποδοτικού συστήµατος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, δηµιουργώντας ανταγωνιστικές τάσεις αν δεν ορισθούν τα ακριβή όρια λειτουργίας των νέων υπηρεσιών του δήµου σε συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες. Ευκαιρίες Αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας ηµοτικής Αρχής να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης Πολιτικές τάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων τις οποίες ο ήµος θα πρέπει να εκµεταλλευτεί εξασφαλίζοντας χρηµατοδοτήσεις που θα βοηθήσουν στην αντιµετώπιση προβληµάτων κοινωνικής πολιτικής του ήµου. Οµάδα Εργασίας 11

21 Θέµα: Φυσιογνωµία των οικονοµικών επιδόσεων και επενδύσεων της περιοχής Προβλήµατα & Περιορισµοί Προβλήµατα Ο διοικητικός κατακερµατισµός Οι ελλείψεις ενός ολοκληρωµένου συστήµατος στρατηγικού σχεδιασµού ανάπτυξης του αστικού χώρου Ανισότητες στην κατανοµή των υποδοµών εντός του αστικού συγκροτήµατος Το υψηλό κόστος συµφόρησης που οδηγεί στην ανάγκη για διαρκείς επεκτάσεις Κίνδυνοι ή Περιορισµοί Η δηµοσιονοµική στενότητα και το ενδεχόµενο περιορισµού των πόρων για την περιοχή υνατότητες & Ευκαιρίες υνατότητες Η σηµαντική συσσώρευση δηµοσίου κεφαλαίου στην περιοχή Ύπαρξη νέων υποδοµών Ευνοϊκή κλαδική κατανοµή του κεφαλαίου σε διάφορους τοµείς Ύπαρξη µεγάλης αγοράς Υψηλοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης Ευκαιρίες Οι συµπράξεις ηµόσιου Ιδιωτικού τοµέα Οι πόροι του ΕΣΠΑ Οµάδα Εργασίας 12

22 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ Στο πλαίσιο του αναµόρφωσης του Ο.Ε.Υ. υπάρχει αναλυτική και επίσηµη περιγραφή της δοµής και των αρµοδιοτήτων των επί µέρους Υπηρεσιών του ήµου. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην πράξη από την οργανωτική δοµή και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται στον προηγούµενο Ο.Ε.Υ. Βασικές επιτελικές λειτουργίες δεν προσδιορίζονται µε σαφήνεια στον προηγούµενο Ο.Ε.Υ. (ανάλυση, τεκµηρίωση εισηγήσεων, στρατηγικός σχεδιασµός, αξιολόγηση αποτελεσµάτων κλπ) Υπάρχουν δυσκολίες στην άσκηση των λειτουργιών διοίκησης και στην συνεργασία µεταξύ των οργανωτικών µονάδων λόγω του εκτεταµένου εύρους της διοικητικής εποπτείας Με την προσαρµογή του υφισταµένου Ο.Ε.Υ. θα µπορούσαν να βελτιωθούν αρκετά αδύνατα σηµεία της Οργανωτικής οµής που επισηµάνθηκαν. υσκολίες και µειωµένος ρυθµός προσαρµογής των στελεχών σε νέες βελτιωµένες δοµές. Μειωµένος ρυθµός εναρµόνισης και υποστήριξης των νέων βελτιωµένων δοµών από τα αντίστοιχα οργανωτικά συστήµατα λειτουργίας και τις υποδοµές που χρειάζονται (κτίρια, τεχνικά µέσα, συστήµατα και εξοπλισµός πληροφορικής κλπ). ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Ο ήµος διαθέτει έµπειρο στελεχιακό δυναµικό µε µακροχρόνια προϋπηρεσία στο ήµο, πάνω στο οποίο θα µπορούσε να στηριχθεί κάθε προσπάθεια βελτίωσης της οργάνωσης και της αποδοτικότητας λειτουργίας του. εν υπάρχει ένα επίσηµο κείµενο (Εγχειρίδιο / Εγκόλπιο) που να περιγράφει τις ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες που αφορούν τις σχέσεις και τις ενέργειες του προσωπικού κατά τη διάρκεια της εργασιακής του ζωής Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α θα είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν έργα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του ήµου. Απογοήτευση άξιων στελεχών που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν σε θέσεις που απαιτούν διαφορετικά προσόντα από αυτά που διαθέτουν, πράγµα που θα έχει επίπτωση στην αποτελεσµατικότητα / απόδοσή τους και στην Οµάδα Εργασίας 13

23 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Υπάρχουν πολύ περιορισµένες δυνατότητες µεταβολής / βελτίωσης των βασικών συστηµάτων διοίκησης του προσωπικού, αφού ο ήµος ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις του ηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα και του Κ.. & Κ. Η κατανοµή του υπάρχοντος δυναµικού στις επί µέρους οργανωτικές µονάδες, περιλαµβανοµένων και των θέσεων των προϊσταµένων των µονάδων, δεν είναι πάντοτε η βέλτιστη, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά (µε βάση την εµπειρία και τα προσόντα). εν λειτουργεί σήµερα σύστηµα διάγνωσης των αναγκών βελτίωσης των προσόντων, προώθησης και παρακολούθησης της ανάπτυξής τους, καθώς και προγραµµατισµού της υλοποίησης των καταλλήλων προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης. Υπάρχει ανάγκη οργάνωσης ποικιλίας προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης για την ανάπτυξη των προσόντων του προσωπικού. αποδυνάµωση των ανθρώπινων πόρων του ήµου. υσκολίες και µειωµένος ρυθµός προσαρµογής των στελεχών σε νέα πιο σύγχρονα συστήµατα διοίκησης προσωπικού. Σταδιακή απαξίωση της διατιθέµενης τεχνογνωσίας λόγω µη συστηµατικής υλοποίησης των κατάλληλων προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης. Οµάδα Εργασίας 14

24 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ήµος διαθέτει έµπειρο στελεχιακό δυναµικό µε µακροχρόνια προϋπηρεσία στο ήµο, πάνω στο οποίο θα µπορούσε να στηριχθεί κάθε προσπάθεια βελτίωσης της οργάνωσης και της αποδοτικότητας λειτουργίας του. Υπάρχουν δραστηριότητες που χρειάζονται αναβάθµιση της ποιότητάς τους ως προς την βελτίωση των χαρακτηριστικών των αντιστοίχως παρεχοµένων υπηρεσιών που αναµένουν οι χρήστες. Οι σηµερινές διαδικασίες δεν διευκολύνουν πάντοτε την επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών. Υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιδέχονται ανασχεδιασµού και απλοποίησης που θα βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των επί µέρους λειτουργιών. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α θα είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν έργα για την βελτίωση των συστηµάτων λειτουργίας του ήµου. υσκολίες και µειωµένος ρυθµός προσαρµογής των στελεχών σε νέα οργανωτικά συστήµατα και στις νέα τεχνολογίες ΤΠΕ. Καθυστέρηση στην προµήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισµού. ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οι ιδόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις του ήµου Λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου σε πολλές επί µέρους εγκαταστάσεις. Μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν καλύπτουν τις κατάλληλες συνθήκες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκ µέρους του προσωπικού. Ο τεχνικός εξοπλισµός δεν είναι πάντα σύγχρονος και Η ισχυρή και εκπεφρασµένη πολιτική βούληση για αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό Καθυστερήσεις στα προγράµµατα αντικατάστασης και επέκτασης του τεχνικού εξοπλισµού Οµάδα Εργασίας 15

25 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ δεν ανανεώνεται έγκαιρα, σύµφωνα µε το βαθµό χρησιµοποίησής του Υπάρχουν προβλήµατα ποσοτικής επάρκειας τεχνικού εξοπλισµού καθώς και προβλήµατα µειωµένης αξιοποίησής του λόγω καθυστερήσεων στη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών. Οµάδα Εργασίας 16

26 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ήµος Πειραιά σύµφωνα µε την νέα οργανωτική δοµή αποτελείται από είκοσι (20) ιευθύνσεις (µείωση κατά δεκατέσσερις ιευθύνσεις σε σχέση µε την ισχύουσα δοµή). Πιο συγκεκριµένα ο ήµος Πειραιά αποτελείται από: Α. ιευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία εκτός Γενικών ιευθύνσεων, που υπάγονται απευθείας στο ήµαρχο και το Γενικό Γραµµατέα και ειδικότερα: 1. Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου 2. Αυτοτελές Τµήµα ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων 3. Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και ιασφάλισης Ποιότητας 4. Αυτοτελές Τµήµα ιαφάνειας και ιαδικτυακής Πύλης 5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου 8. Γραφεία Αντιδηµάρχων 9. Γραφεία ηµοτικών Παρατάξεων 10. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και ιαχείρισης Κρίσεων 11. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και τη ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Β. ύο (2) ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Β.1. Γενική ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών αποτελούµενη από τις κάτωθι ιευθύνσεις: 1. ιεύθυνση ιοίκησης 2. ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού και Κατάρτισης 3. ιεύθυνση Ληξιαρχείου και ηµοτικής Κατάστασης 4. ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 5. ιεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών 6. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 7. ιεύθυνση ηµοτικής Περιουσίας, Προσόδων και Εµπορίου 8. ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Οµάδα Εργασίας 17

27 9. ιεύθυνση Παιδείας και ια βίου Μάθησης 10. ιεύθυνση Πολιτισµού 11. ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης 12. ιεύθυνση Ειδικής Αστυνόµευσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Β.2. Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος αποτελούµενη από τις κάτωθι ιευθύνσεις: 13. ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Γενικού Σχεδιασµού Πόλης 14. ιεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης 15. ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 16. ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 17. ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων 18. ιεύθυνση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού 19. ιεύθυνση Πληροφορικής Οµάδα Εργασίας 18

28 Νέο Οργανόγραµµα ήµου Πειραιά Δ ΗΜ ΑΡΧ Ο Σ Γ ραφείο Π ροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Ιδια ίτερο Γρα φείο Δ ημάρχου Γραμμα τεία Δημάρ χου Ιδιαίτερος Γραμ ματέας Ειδικοί Σύμβουλοι και συνεργάτ ες Γραφείο Π ολιτικής Προστα σία ς κα ι Δ ιαχείρισης Κρίσεων Γ ραφ είο Ετ αιρικής και Κοινωνικής Ευθύ νης Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Γενικός Γ ρα μματέας Αυτοτελές Τμήμα Διαφά νεια ς κα ι Δια δικτυακής Π ύλης Γ ραφεία Αντ ιδημάρχων Γ ραφείο Γενικού Γ ρα μματέα Γραφεία Δημοτικών Παρατ άξεων Αυ τοτελ ές Γρ αφείο Τ ύπ ου Τμήμα Α ξιοποίησης Ευρωπα ϊκών και Εθνικών Π όρων Τμήμα Μ ελετών Τεκμηρίωσης και Π ρογραμμα τισμού Δ ιεύθυνση Προγρα μματισμού και Αν άπτυξης Α υτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Π οιότητ ας Νομική Υπηρεσία ΓΕΝ ΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΩΝ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ ΙΚΩΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΣ Οµάδα Εργασίας 19

29 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομι κού Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας, Προσόδων και Εμπορίου Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης Διεύθυνση Διοίκησης Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Πολιτισμού Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατ άστασης Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης Διεύθυνση Ειδικής Αστυνόμευσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμο ύ Οµάδα Εργασίας 20

30 Διεύ θυνση Α νθρώπινο υ Δ υναμ ικού και Κα τά ρτισης Διεύθ υνση Βρεφονηπ ιακών Σταθμ ών Διεύθ υνση Πο λιτισμού Δ ιεύθυ νση Δι οίκησης Δ ιεύθυ νση Ληξιαρ χεί ου και Δημ οτικής Κα τά στασης Δ ιεύθυ νσ η Εξυπ ηρέτη σης Π ολιτών Διεύ θυνση Π αι δείας και Δι α βίο υ Μ άθη σης Δ ιεύθυ νση Γενι κή ς Α στυνόμ ευσης Δ ιεύθυ νση Ειδι κή ς Α στυνόμ ευσης και Επιχειρ ησιακο ύ Σχεδια σμού Δ ιεύθυ νσ η Δημ όσια ς Υγείας και Κ οινωνικών Υπηρ εσ ιών Τμήμα Μονίμου Προσωπικού Τμήμα Διοικητικής Υποστ ήριξ ης Τμήμα Π ινακοθήκης και Μουσείω ν Τμήμα Διοικητικού Τμήμα Γάμων και Θανάτων Τμήμα Κεντρικού ΚΕΠ Τμήμα Διοίκησης Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επι τροπών Υποδιεύθυνση Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτω ν Υποδιεύθυνση Ελέγχου Υπαιθρί ου Εμπορίου και Λαϊκών Αγορώ ν Τμήμα Δημόσιας Υγείας Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτ ικού Δικαί ου Τμήμα Επιθεώρησης Εργα σίας Προσωπικού Τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών (22) Τμήμα θεά τρων και κινηματ ογράφω ν Τμήμα Ιστορικού Φωτογραφικού Αρχείου κα ι Ιδιωτικών Συλλογών Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτ ίσεω ν Τμήμ α Δημοτολογίου Τμήμα ΚΕΠ Α,Γ,Δ,Ε Δημοτικών Κοινοτ ήτων Τμήμα δια βίου μάθησης Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων Υποδιεύθυνση ελέγχου ΚΥΕ και Εμπορικών Επιχειρήσεων Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Τμημάτων Δ ημοτικών Κοινοτ ήτων Υποδιεύθυνση Προστασίας Π εριβάλλοντος Τμήμα Πρόληψης και Π ροαγωγής Υγείας Τμήμ α Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατ άρτισης Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδεία ς και Επιμόρφ ωσης Τμήμα Επιτροπής Ποιότητ ας Ζω ής Τμήμα Μητρώων Αρρένων Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Υποδιεύθυνση Επιτήρησης κα ι Μέριμνας Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτ ων Τμήμα Αθλητισμού Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτωνκαι Δημοτικών Νομικών Προσώπων Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου Τμήμα Εκλογών Τμήμα Αλλοδαπών και Μ ετ ανάστευσης Υποδιεύθυνση- Ομάδα Άμεσης Επέμβασης και Έκτακτων Αναγκών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΤμήμαΚέντ ρων Αγάπηςκαι Αλληλεγγύης Τμήμα Φιλαρμονι κής Τμήμα Αποθήκης Υλικών Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γ άμων Γραφείο Δημ οτικών Πολυιατ ρείω ν Γραφείο Γραμματείας Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών Οµάδα Εργασίας 21

31 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσ ιών Διεύθυνση Οικονομικού Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας,Προσόδων και Εμπορίου Τμήμα Προϋπολογισμού και Απ ολογισμού Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών Τμήμα Εισπράξεων Τμήμ α Πληρωμών Τμήμα Προμηθειών και Υπ ηρεσιών Τμήμα Εσόδων Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Τμ ήμαανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ Τμήμ αβεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής Τμήμα Διαφήμισης Τμήμα Μισθοδοσίας Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων Οµάδα Εργασίας 22

32 Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Διεύθυνση Πολεοδομίας και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης Διεύθυνση Πληροφορικής Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού και Μηχανολογικού Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης Οµάδα Εργασίας 23

33 Διεύθυνση Κα θαριότη τας και Ανακύκλωσης Δ ιεύθυνση Πολεοδομ ίας και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης Διεύθυνση Πλ ηροφορι κής Διεύθυνση Οδοποιία ς, και Αποχέτευσ ης Διεύθυνση Περιβά λλοντος κα ι Πρασίνου Διεύθυνση Μη χανολογικού Ηλεκτρολογικού Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων Τμ ήμα Σχεδια σμο ύ Εποπ τεία ς Κα θαρ ιότ ητ ας και Α νακύκλω σης Τμή μα Το πογρα φικο ύ & γεν. Σχεδ ιασμ ού Π όλης Το μέα ( α) Τμ ήμα Τεχνικής Υπο στή ριξ ης Τμήμ α Ο δικώ ν Έργω ν και Δ ημοτ ικής Συγκοι νω νία ς Τμή μα Π εριβά λλοντ ος Τμ ήμα Μ ηχανο λογικού και Ενεργεια κώ ν Έργω ν Τμήμ α Αρ χι τεκτ ονικού Μ ελετώ ν και Κατ ασκευ ών Τμ ήμα Απ οκομιδ ής Απ ορρι μμά τω ν και Ανακυ κλώ σ ιμω ν Υλικώ ν κα ι Οδ οσάρ ω σης Τμή μα π ολεοδομ ικώ ν εφ αρ μογώ ν και απ αλλοτ ρι ώσ εων τ ομέα ( α) Τμ ήμα Επικοινω νιώ ν, Σχεδι ασμο ύ και Υλοπ οίηση ς Δ ικτύ ω ν Τμ ήμα Απ οχέτευσ ης Τμή μα Π αρ κο τεχνίας και Κοινόχρη στω ν Χώ ρω ν Τμήμ α Η λεκτρο λογικού Τμ ήμα Μ νημείω ν κα ι Π αρα δοσι ακώ ν Κτι ρίω ν Τμ ήμα Ειδικώ ν Συνεργείω ν Καθα ρισμ ού Τμήμ α οικοδ ομικώ ν αδειώ ν τ ομ έα (α) Τμήμ α Τεχνο λογιώ ν Π ληροφ ορ ικής Τμ ήμα Συνεργείω ν Α νο ικτώ ν Χώ ρω ν Τμήμ α Μελετ ώ ν κα ι Σχεδια σμο ύ Έργω ν Πρ ασίνο υ Τ μήμα Ηλεκτ ρομ ηχανολογικού Συ νερ γείο υ Τμ ήμα Σ χο λικώ ν Κτ ιρ ίω ν Τμ ήμα Κ ίνησης Ο χημά τω ν και Μ ηχανημ άτ ω ν Τμήμ α έλεγχο υ κα τα σκευώ ν τ ομέα ( α) Τμήμ α Δι οικητ ικής Υποστ ήρ ιξη ς και Εισαγω γής Στ οιχείω ν Τμ ήμα Γρα μμα τει ακής Υ ποστ ήρι ξης και Δι αχείριση ςυλικώ ν Τμ ήμα Δ ιαχείρι σης Υλικού κα ι Κίνησ ης Ο χημ άτ ω ν Τμή μα Δ ιαχείρισ ης Κα υσί μω ν, Λιπ αντι κών και Υλι κώ ν Τμήμ α Συντ ήρη σης και Επ ισκευής και Κ τιρ ίω ν Τμ ήμα Α πο θήκης Υλικώ ν, Καυ σίμ ων και Λιπ αντ ικών Τμήμ α τ οπο γρ αφ ικού κα ι π ολεοδομ ικώ ν εφα ρμο γών τ ομ έα (β) Γρα φ εί ο Γραμμ ατ ειακής Υποστ ήρι ξης Γρα φείο Γρ αμμ ατ είας Τμ ήμα Εποπ τεία ς Π αιδικώ ν Χα ρώ ν κα ι Πα ιδοτ όπ ων Τμήμ α Επι σκευής - Συντ ήρη σης Εξοπ λισμ ού & Ο χη μάτ ω ν και Μ ηχανημ άτ ω ν Τμήμ α οικοδ ομικώ ν αδ ει ώ ν τ ομ έα (β) Τμ ήμα Γρα μμα τεια κής Υπ οστ ήριξ ης και Δια χείρισης Υλικώ ν Γρα φείο Γρα μμ ατ εί ας Τμήμ α έλεγχο υ κα τα σκευώ ν τ ομέα ( β) Τμ ήμα γεν. Π ρω τ όκολλου και δ ιεκπεραί ωσ ης Οµάδα Εργασίας 24

34 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ωράριο Λειτουργίας Υπηρεσιών: Οι Υπηρεσίες του ήµου λειτουργούν από ώρα 07:30 έως ώρα 17:00. Οι ώρες για το κοινό καθορίζονται κατά περίπτωση µε αποφάσεις του ηµάρχου. Ώρες εργασίας υπαλλήλων: Με την ψήφιση του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α / ) θεσπίστηκε στο άρθρο 41 ότι οι ώρες εργασίας των υπαλλήλων του ηµοσίου των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ν.Π... ορίζονται σε σαράντα (40) ώρες εβδοµαδιαίως. Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων θα είναι είτε 07:30-15:30 είτε 09:00-17:00. Κατανοµή οργανικών θέσεων σε Υπηρεσίες: Η κατανοµή των οργανικών θέσεων του προσωπικού σε οργανικές µονάδες γίνεται µε απόφαση του ηµάρχου. Κατανοµή προσωπικού σε Υπηρεσίες: Η κατανοµή του προσωπικού του ήµου σε οργανικές µονάδες γίνεται µε απόφαση του ηµάρχου. Η κατανοµή του προσωπικού κάθε οργανικής µονάδας στα επί µέρους µη αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία θα γίνεται µε αποφάσεις του κατά περίπτωση Προϊσταµένου της οργανικής µονάδας. Με την κατανοµή του προσωπικού στα µη αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία επιτρέπεται να τοποθετείται υπάλληλος µε παράλληλα καθήκοντα σε δύο Τµήµατα της ίδιας ιεύθυνσης. Θέσπιση λειτουργίας Συµβουλίων ιευθυντών: Θεσπίζεται η λειτουργία Συµβουλίων ιευθυντών. Τα συµβούλια αυτά είναι άτυπα όργανα που θα συγκαλούνται κατά περίπτωση από τον Γενικό ιευθυντή µε σκοπό τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του προγράµµατος του ήµου, το συντονισµό µεταξύ των Υπηρεσιών, την επίλυση προβληµάτων κλπ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να συγκαλείται Συµβούλιο ιευθυντών από το Γενικό Γραµµατέα ή το ήµαρχο. Οι ιευθυντές που θα συµµετέχουν στο εκάστοτε Συµβούλιο ιευθυντών θα ορίζονται από το όργανο που το συγκαλεί. Υλοποίηση Προµηθειών, Υπηρεσιών και Εργασιών: Το Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών εκτελεί όλες τις εργασίες και εισηγείται στα αρµόδια όργανα την διενέργεια πάσης φύσεων διαγωνισµών και αναθέσεων: α) προµηθειών (υλικών, ανταλλακτικών, µηχανηµάτων οχηµάτων κτλ.), β) υπηρεσιών και γ) εργασιών. Οι προδιαγραφές για κάθε είδος προµήθειας, υπηρεσίας και εργασίας δίνονται από την Οργανική Μονάδα που τις εισηγείται η οποία µεριµνά και παρακολουθεί την εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου της αντίστοιχης σύµβασης προµήθειας, υπηρεσίας ή εργασίας. Οµάδα Εργασίας 25

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ρ. Πάνος Λιβέρης, Υπεύθυνος Συµβούλου ιευθ.υποστήριξης Προγραµµάτων ηµοσίου Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-06 Εργαλεία εφαρµογής Ευρεία ανάλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος VII Εισαγωγή 1 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 Ι. Γενικά 5 ΙΙ. ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Αρ. Πρ.: 39091 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε ΤΑ Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ ΡΑ Σ Ε Ι Σ Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι ΟΥ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν, Π ΟΛ Ι Τ Ι Σ Μ ΟΥ Κ Α Ι ΑΘΛ Η Τ Ι Σ Μ ΟΥ Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµος Αµαρουσίου και η εταιρεία Alfaware Πληροφορική Α.Ε. οργανώνουν εκπαιδευτική ενηµερωτική ηµερίδα, µε θέµα: «Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα