ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 10. Ξένες Γλώσσες Ανάγνωση Οµιλία Σύνταξη Κειµένων Γερµανικά Αγγλικά Ολλανδικά 4 4 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 10. Ξένες Γλώσσες Ανάγνωση Οµιλία Σύνταξη Κειµένων Γερµανικά 5 5 5 Αγγλικά 5 4 5 Ολλανδικά 4 4 3"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 2. Όνοµα Ηλίας 3. Ηµεροµηνία γέννησης 12 η Απριλίου ιεύθυνση Οδός Ελένης Ζωγράφου 29, Ιωάννινα 5. Τηλέφωνα Σ: Κ: Ηλεκτρονική ιεύθυνση ( ) 7. Υπηκοότητα Ελληνική 8. Οικογενειακή Κατάσταση Άγαµος 9. Εκπαίδευση 10/ /1991 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού TECHNISCHE HOCHSCHULE DARMSTADT () Ακαδηµαϊκός Τίτλος: «Dipl.-Ing.» 02/2007 Αναγνώριση του προαναφερόµενου ακαδηµαϊκού τίτλου από τον ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Αριθµός Πράξης 21-43/ /2008 Αναγνώριση όλων των επαγγελµατικών προσόντων (εκπαίδευση και προϋπηρεσία) από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας (Σ.Α.Ε.Ι.) στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αριθµός Πράξης 6/ Ξένες Γλώσσες Ανάγνωση Οµιλία Σύνταξη Κειµένων Γερµανικά Αγγλικά Ολλανδικά Μέλος Επιστηµονικών / Επαγγελµατικών Ενώσεων Μέλος Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), µε αριθµό µητρώου Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Αναγνωρισµένος Μελετητής ηµόσιων Έργων µε Πτυχίο Α τάξεως στις κατηγορίες 10 (Υδραυλικά έργα) και 13 (Συγκοινωνιακά έργα), µε αριθµό µητρώου Άλλες Ειδικεύσεις / Γνώσεις Ευρύτατη γνώση γενικών λογισµικών Windows, Office, Word (επεξεργασία κειµένων), Excel (επεξεργασία πινάκων), PowerPoint (δηµιουργία παρουσιάσεων), Frontpage (σχεδιασµός και δηµιουργία ιστοσελίδων, Outlook, Corel PaintShop Pro (επεξεργασία εικόνων και φωτογραφιών). Άριστη χρήση ειδικών λογισµικών, όπως MX ή moss πρόγραµµα σχεδιασµού και δηµιουργίας οριζοντιογραφιών, µηκοτοµών, διατοµών και υπολογισµού στοιχείων έργων οδοποιίας και σιδηροδροµικών έργων, AutoCAD και CADdy προγράµµατα σχεδίασης, ARRIBA πρόγραµµα δηµιουργίας τευχών δηµοπράτευσης, και VisualBasic λογισµικό δηµιουργίας ανεξάρτητων προγραµµάτων και εφαρµογών. Σελίδα 1 από 7

2 14. Κύρια προσόντα Σηµαντική εµπειρία 13 ετών στην εκπόνηση, την σύνταξη και τον ποιοτικό έλεγχο ΣΥΓΚΟΙ- ΝΩΝΙΑΚΩΝ µελετών στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα και κυρίως µελετών εθνικής, ε- παρχιακής και αστικής οδοποιίας. Ευρεία εµπειρία στο πεδίο της χρήσης και προγραµµατισµού Η/Υ γενικά και σχετικά µε την ειδικότητά του, βασιζόµενη στην επαγγελµατική απασχόληση του. 15. Συγκεκριµένη Σχετική Εµπειρία σε Χώρες του Εξωτερικού (Ε.Ε. / Άλλες) 11/ / / /2004 Ολλανδία 16. Ιστορικό Επαγγελµατικής Σταδιοδροµίας Από Έως Εργοδότης Τοποθεσία Θέση και Κύρια ραστηριότητα 01/2011 Σήµερα Ελεύθερος Επαγγελµατίας 01/ /2010 Ελεύθερος Επαγγελµατίας 10/ /2004 DHV Ruimte en Mobiliteit BV Ιωάννινα Ιωάννινα Amersfoort, Ολλανδία Κάτοχο ατοµικής επιχείρησης Τεχνικό Γραφείο Πολιτικού Μηχανικού Εργασία στο πεδίο της ρύθµισης αυθαίρετων κατασκευών βάσει Ν. 4014/2011 Βοηθός σε Γραφείο Τοπογράφου Μηχανικού. Εργασία στις µετρήσεις πεδίων (αποτυπώσεις και οριοθετήσεις), στα τοπογραφικά διαγράµµατα κ.λ.π. Συνεργασία στην εκπόνηση µελέτης αναδασµού µε τίτλο: «Ενιαίος Αναδασµός Καρβουναρίου Κυρα Παναγιάς, Θεσπρωτίας» Υπεύθυνος µελετών οδοποιίας υπό χρήση του συστήµατος MX-professional στο τµήµα Infra-Engineering. Συγκεκριµένα εκπονήθηκαν οι ως εξής µελέτες: 1. Μελέτη εφαρµογής κλειστού αυτοκινητόδροµου A2 από Ουτρέχτη προς Αϊντχόφεν, µεταξύ των Α/Κ Εβερντίνγκεν και Κούλεµποργκ, µήκους 2,0 χλµ. µε τίτλο: «ιαπλάτυνση του αυτοκινητόδροµου Α2 από 2x2 σε 2x3 λωρίδες». 2. Μελέτη εφαρµογής ανισόπεδου κόµβου τριών επιπέδων (-1, 0 και +1) µεταξύ των Εθνικών Οδών RW44 και RW14 στη Χάγη. Σχεδιασµός διάφορων φάσεων κυκλοφορίας υπό την εκτέλεση των έργων και δηµιουργία τρισδιάστατου µοντέλου στο MX. 3. Μελέτη σκοπιµότητας / έρευνα επιπτώσεων στο περιβάλλον για την µεταξύ τους σύνδεση των Εθνικών Οδών N205 και N206, στην περιοχή Haarlemmer Meer, Ολλανδίας. Εξέταση διάφορων χαράξεων µήκους έως 5,0 χλµ. και επιλογή της προτιµότερης λύσης. 4. Μελέτη σκοπιµότητας κλειστού αυτοκινητόδροµου Α2 από Αϊντχόφεν προς Σελίδα 2 από 7

3 05/ /2002 Spiekermann Ντύσσελντορφ, Μάαστριχτ, µεταξύ των Α/Κ Ουρµόντ και Γκράτεµ, µήκους 25,0 χλµ. µε τίτλο «ιαπλάτυνση του αυτοκινητόδροµου». Μελετήθηκα πολλαπλές µελλοντικές λύσεις. 5. Οριστική µελέτη του έργου: «Πακέτο υποδοµών της περιοχής Μπότελνεκ» Σχεδίαση της Ν297 στην περιοχή της πόλης Σιτάρντ. Καθήκοντα ραστηριότητες: Εκπόνηση των µελετών, υποστήριξη άλλων µηχανικών στην χρήση του MX-professional και του AutoCAD µε τις διάφορες εφαρµογές του, όπως και ο υπολογισµός των ποσοτήτων για όλες τις εργασίες των παραπάνω έργων. Μηχανικός / Μελετητής στο τµήµα οδικών και σιδηροδροµικών αρτηριών και εγκαταστά-σεων κυκλοφορίας. Συγκεκριµένα εκπονήθη-καν οι ως εξής µελέτες: 1. DIT (Duisburg Intermodal Terminal), διακοµιστικό κέντρο σχετικά µε τα κυκλοφοριακά µέσα του σιδηρόδροµου, των φορτηγών αυτοκινήτων και των φορτηγών πλοίων, συνολικού εµβαδού m². - Οριστική µελέτη και µελέτη εφαρ- µογής - Προκήρυξη διαγωνισµού και αξιολόγηση των προσφορών - Μελέτη έγκρισης / Αίτηση κατασκευής - Αίτηση χρηµατοδότησης (οικονο- µικής στήριξης) - Ειδική αίτηση βασιζόµενη στον γερµανικό νόµο για την προστασία από την εισπνοή / εισαγωγή ρίπων και θορύβων (BΙmSchG) 2. Προαστιακός σιδηρόδροµος, S9, Rhein- Ruhr. - Τµήµα κατασκευής Essen-Kupferdreh: Σύµβαση διασταύρωσης µεταξύ φορέων - Τµήµα κατασκευής Essen-Überruhr: Προκήρυξη διαγωνισµού χώρου στάθµευσης / πάρκινγκ (Σύστηµα Park and Ride, P+R) 05/ /2000 Tilke Όλπε, Μηχανικός / Μελετητής στο τµήµα υποδοµών µε κύριο αντικείµενο τις µελέτες κέντρων εκπαίδευσης ασφαλούς οδήγησης και αυτοκινητοδροµίων. Συγκεκριµένα εκπονήθηκαν οι ως ε- Σελίδα 3 από 7

4 05/ /1999 DHV Ingenieurconsulting Deutschland Βερολίνο / Μόναχο, ξής µελέτες: 1. Μελέτη εφαρµογής για την ανακατασκευή της Pit-Lane το αυτοκινητοδρόµιο του Nürburgring (Grand-Prix). Σχεδιασµός νέας ερυθράς µε προσαρµογή στο νέο ήδη κατασκευασµένο κτίριο των Pit. Λεπτοµερές µελέτη των υψόµετρων ολόκληρης της Pit-Lane, µε βάση το ελάχιστο περιθώριο µεταξύ των αυτοκινήτων της φόρµουλας Ι και του οδοστρώµατος. 2. Μελέτη εφαρµογής για την ανανέωση του τελευταίου τάπητα του αυτοκινητοδροµίου στο Estoril της Πορτογαλίας. Εν µέρει νέα χάραξη σε κάτοψη και µηκοτο- µή, διάθεση τρισδιάστατων συντεταγµένων (3D) και προσαρµογή των εγκαταστάσεων ασφαλείας στις επίκαιρες προδιαγραφές των οργανισµών του µοτοσπόρ. 3. Μελέτη εφαρµογής για την κατασκευή του κέντρου παίδευσης ασφαλούς οδήγησης στο Στόκενταλ (Ελβετία). Σχεδιασµός και διόρθωση ερυθρών όλων των πεδίων ασκήσεων οδήγησης, των δρό- µων πρόσβασης τους και των παράπλευρών χώρων µε προσχεδιασµένη διάταξη του κέντρου. Εκπόνηση µεµονοµένων τεχνικών λύσεων προς άρδευση και αποστράγγιση των εγκαταστάσεων (µε στόχο τις µελέτες αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης). Μηχανικός / Μελετητής στο τµήµα κατασκευών υποδοµών κυκλοφορίας. Συγκεκριµένα εκπονήθηκαν οι ως εξής µελέτες: 1. Μελέτη εφαρµογής ανακατασκευής της Λεωφόρου Konrad-Wolf, Βερολίνου, µε διαµόρφωση του οδικού χώρου όπως και του χώρου του ΤΡΑΜ (σύνθετη κατασκευή), των πεζοδροµίων, των χώρων στάθµευσης και των κόµβων (διασταυρώσεων). Μήκος κατασκευής οδού: 1,7 χλµ., µήκος κατασκευής τροχιάς ΤΡΑΜ: 2,5 χλµ. 2. Μελέτη εφαρµογής αναβάθµισης τµή- µατος της σιδηροδροµικής γραµµής µεταξύ Μονάχου και Άουγκσµπουργκ των Γερµανικών Σιδηροδρόµων (Deutsche Bahn AG), διεύρυνση από δύο σε τέσσερεις τροχιές, σχεδιασµό σιδηροδροµικού σταθµού, υπό µετακίνηση µίας οδού και ενός αγροτικού δρόµου, και σχεδιασµός ανακατασκευής δύο γεφυρών (διασταύρωση της σιδηροδροµικής γραµµής). Συνολικό µήκος του τµήµατος κατασκευής: Σελίδα 4 από 7

5 5 χλµ. 3. Οριστική µελέτη για την αναβάθµιση του σταθµού πρατηρίου και ανάπαυσης Augsburg, στον αυτοκινητόδροµο Α8, της ς. ιαµόρφωση και διάταξη του χώρου ανεφοδιασµού καυσίµων και των χώρων στάθµευσης, όπως και η σύνδεση µε το υπάρχων δίκτυο κυκλοφορίας. 4. Οριστική µελέτη και µελέτη εφαρµογής για την περιοχή οικοδόµησης της πόλης Lorsch, εµβαδού 300 στρεµµάτων περίπου. Μελέτη όλων των οδών, δρόµων και χώρων στάθµευσης, όπως και ο συντονισµός της µελέτης οδοποιίας µε την µελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης. Η µελέτη συµπεριλάµβανε και µία εγκα-τάσταση ηχοπροστασίας, µήκους περί-που 300 µέτρων. 5. Οριστική µελέτη και µελέτη εφαρµογής για την κατασκευή του σταθµού καθαρισµού στρατιωτικών οχηµάτων, κόντα στην πόλη Immendingen, ς. Ε- φαρµογή προηγούµενης σχηµατικής µελέτης µε βάση των δεδοµένων του συγκεκριµένου υπαίθριου χώρου, σχε-δίαση και χάραξη όλων των εσωτερικών οδών, δρόµων και χώρων πολλαπλών χρήσεων. Καθήκοντα ραστηριότητες: Αρµοδιότητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των σχεδιασµών, εκπόνηση µελετών (φάσεις 1-6 του γερµανικού κώδικα αµοιβών για Αρχιτέκτωνες και Μηχανικούς ΗΟΑΙ -), υπό την χρήση του λογισµικού MX ή MOSS. 01/ /1996 Baur Consult Χάσφουρτ, Μηχανικός / Μελετητής στο τµήµα οδοποιίας. Συγκεκριµένα υπήρξε συµµετοχή στην παρακάτω µελέτη: 1. Οριστική µελέτη του αυτοκινητόδροµου Α71 από Ερφούρτη προς Σβαϊνφούρτη, µεταξύ των Α/Κ Ρορ και Αϊνχάουζεν, µήκους 6 χλµ. και τυπικής διατοµής 2x2 λωρίδων και ΛΕΑ. 10/ /1995 MSL Engineering Software Πφούνγκσταντ, Υποστηρικτής Μηχανικός στο τµήµα τεχνικής υποστήριξης (Hotline) και εκπαίδευσης (Training). Καθήκοντα ραστηριότητες: Τηλεφωνική υποστήριξη των πελατών σχετικά µε την χρήση του λογισµικού moss. Εξυπηρέτηση των πελατών στην άµεση εργασία σχεδιασµού στην έδρα τους. Σελίδα 5 από 7

6 11/ /1993 Grebner Ingenieure 13. Άλλα Σχετικά Στοιχεία Σεµινάρια: Μάϊνζ, Επεξεργασία και εκτέλεση παιδεύσεων πελατών. Συµµετοχή στην διάταξη και µετάφραση του εγκχειρίδιου του moss εκ της Αγγλικής. Εγκατάσταση του λογισµικού moss σε διάφορες πλατφόρµες υπολογιστών. Συνεργασία µε την αγγλική µητρική εταιρία σχετικά µε την εξερεύνηση και την άρση ελατωµµάτων εντός του λογισµικού moss. Μηχανικός / Μελετητής στο τµήµα «Εγκαταστάσεις οδικής κυκλοφορίας». Συγκεκριµένα εκπονήθηκαν οι ως εξής µελέτες: 1. Μελέτη σκοπιµότητας µε τίτλο «ιαπλάτυνση του αυτοκινητόδροµου Α4 στην περιοχή του Άϊζεναχ σε 6 λωρίδες», µήκος τµήµατος οδού 12,5 χλµ. µε πολλαπλά τεχνητά έργα και τρεις ανισόπεδους κόµβους. 2. Προµελέτη ηχοφράγµατος, κατά µήκους του αυτοκινητόδροµου Α4 στην περιοχή του Άϊζεναχ, µήκους 3,0 χλµ. και ύψους 5,0 µ. Απρίλιος 1992 Φεβρουάριος 1993 Φεβρουάριος 2002 εκέµβριος 2008 Ιανουάριος 2009 Μάιος 2009 Βασική εκπαίδευση στην χρήση του λογισµικού οδοποιίας «moss», στην MSL Engineering Software, Pfungstadt. Εκπαίδευση στην χρήση του λογισµικού οδοποιίας «moss» για προχωριµένους, στην MSL Engineering Software, Pfungstadt. Εκπαίδευση στην διαχείριση κατασκευαστικών έργων και µέτρων ασφαλείας υπό την χρήση των λογισµικών «PowerProject» και «SIGEcontrol», ASTA Development, Καρλσρούη. Α. Ενεργειακή Απόδοση και Πιστοποίηση Κτιρίων (Οδηγία 2002/91/Ε.Κ.), ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα. Β. Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόµησης Ενέργειας σε Κτίρια, Ξενοδοχεία, Βιοµηχανίες και Αθλητικά Κέντρα, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα. Γ. Οικονοµική Αξιολόγηση Επεµβάσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα.. Τεχνικές Μετρήσεων και Όργανα για την Ενεργειακή Επιθεώρηση στα Κτίρια και τη Βιοµηχανία, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα.\ Ε. Μεθοδολογία Υπολογισµού Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων και χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση της επένδυσής τους, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα. Σελίδα 6 από 7

7 Ζ. Μεθοδολογία Υπολογισµού Ηλιοθερµικών Συστηµάτων και χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση της επένδυσής τους, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα. Ιωάννινα, Τζιµογιάννης Ηλίας Σελίδα 7 από 7

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού Μπέικος Γεώργιος Καθηγητής (ΠΘ) Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών Επαγγελµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος οδηγού επαγγέλματος για τους πτυχιούχους του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΡΓΟ: «e-topos ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α.......................................................................

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βασικών και Τρεχόντων Επαγγελµατικών Θεµάτων Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία Οµάδα Εργασίας: Βακαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2006 Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και 25% από Εθνικούς Πόρους Οµάδα έργου 1. Επιστηµονικός υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» ΣΑΤΑ Υπάρχουσα πίστωση 15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυμο : ΙΩΝΑΣ 2. Όνομα : ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 1942, Καλαμπάκα Ν. Τρικάλων 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος με τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 02 Σχεδιασμός-Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία : EKΔOΣEIΣ AΔAM-ΠEPΓAMOΣ ABEE ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με το 200/6-09-1999 Π (ΦΕΚ 179 τ. Α ) ιδρύθηκε το τµήµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Σερρών και έναρξη λειτουργίας το ακαδηµαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161, fax: 210 6632694

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε.

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα