ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχεικά με τη διατήρηση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχεικά με τη διατήρηση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2017) 570 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχεικά με τη διατήρηση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν EL EL

2 1. Εισαγωγή Ο χώρος Σένγκεν είναι ο μεγαλύτερος χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας στον κόσμο. Επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία σε 400 και πλέον εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, καθώς και σε επισκέπτες, και την απρόσκοπτη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Το Σένγκεν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στη διαφύλαξη και τη διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων που εξασφαλίζει αυτός ο χώρος. Η απουσία ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα συνιστά αυτή καθαυτή την ουσία του Σένγκεν. Σε έναν χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, οι διασυνοριακές απειλές που επηρεάζουν τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια του εν λόγω χώρου είναι ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος. Η απουσία ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν συνοδευόταν ανέκαθεν από μέτρα στους τομείς των εξωτερικών συνόρων, της πολιτικής θεωρήσεων, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, της προστασίας των δεδομένων, της αστυνομικής συνεργασίας, της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της πολιτικής κατά των ναρκωτικών. Σε έναν χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα αποτελεί εξαίρεση. Η επαναφορά του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να αποφασίζεται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης, περιορισμένης διάρκειας, και στον βαθμό που οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι και ανάλογοι προς τις διαπιστωθείσες σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Από την αρχική του σύλληψη, ο χώρος Σένγκεν έχει έρθει αντιμέτωπος με διάφορες μορφές προκλήσεων και απειλών. Η δύναμη του Σένγκεν προέρχεται επίσης από την ικανότητά του να αντλεί διδάγματα και να προσαρμόζεται ο Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι παραμένει κατάλληλος για τον επιδιωκόμενο στόχο. Η πίεση λόγω της μαζικής παράτυπης μεταναστευτικής εισροής και του πολλαπλασιασμού των τρομοκρατικών επιθέσεων σε διάφορα κράτη μέλη ανέδειξε ελλείψεις στην αρχιτεκτονική του Σένγκεν που απαιτούσαν να αναληφθεί περαιτέρω δράση. Η Επιτροπή έλαβε σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους, όπως ο χάρτης πορείας «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν». Στον τομέα της διαχείρισης και της ασφάλειας των ευρωπαϊκών κοινών εξωτερικών συνόρων, ο χάρτης πορείας προέβλεπε την άμεση μετάβαση προς ένα μοντέλο κοινής ευθύνης και από κοινού διαχείρισης των δράσεων και περιλάμβανε ιδίως τη θέσπιση του νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την εισαγωγή συστηματικών ελέγχων όλων των προσώπων κατά τη διέλευσή τους από τα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων. Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στον τομέα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, μέσω της προσπάθειας για μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας. Ο αναθεωρημένος μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν, που εφαρμόζεται από το 2014, υπήρξε επίσης σημαντικό μέσο για τη διαπίστωση ελλείψεων, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων στην αρχιτεκτονική του Σένγκεν. Είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των μέτρων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος Σένγκεν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την υλοποίηση 2

3 του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση 1, η οποία εκδόθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, αφενός, λαμβάνει υπόψη τα κύρια επιτεύγματα και τις ελλείψεις στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη μετανάστευση και, αφετέρου, προσδιορίζει τις βασικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν κατά προτεραιότητα για πιο αποτελεσματική, δίκαιη και σταθερή ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση. Η παρούσα ανακοίνωση συνάγει συμπεράσματα από την εφαρμογή του χάρτη πορείας «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν» και προτείνει τα επόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση του Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης σύστασης για καλύτερη εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων και της πρότασης για επικαιροποίηση του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, στο πλαίσιο των τρεχουσών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Επιπλέον, η ενίσχυση του Σένγκεν θα συμβάλει επίσης στην τόνωση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του ευρύτερου κύκλου κρατών μελών. Όπως ζήτησε ο πρόεδρος Juncker κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, εάν επιθυμούμε να ενισχύσουμε την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, θα πρέπει να ανοίξουμε τον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία αμέσως και να ακολουθήσει σύντομα η Κροατία, αμέσως μόλις εκπληρώσει όλα τα κριτήρια. 2. Σημερινή κατάσταση του χώρου Σένγκεν Σε έναν χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μπορεί να αποφασιστεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, ως απάντηση σε καταστάσεις που πλήττουν σοβαρά τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια αυτού του χώρου, τμημάτων του ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών. Γενικά, η χρήση της προσωρινής επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων δείχνει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το εν λόγω μέτρο με υπευθυνότητα. Το κόστος της προσομοίωσης της μη ύπαρξης χώρου Σένγκεν καταδεικνύει σαφώς ότι μια τέτοια απόφαση είναι πάντοτε δαπανηρή για την οικονομία 2. Η μαζική εισροή και οι δευτερογενείς μεταναστευτικές μετακινήσεις μέσω της οδού της ανατολικής Μεσογείου Το 2015 παρατηρήθηκαν πρωτοφανείς ροές μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες οδήγησαν σε δευτερογενείς μετακινήσεις μη εγγεγραμμένων παράτυπων μεταναστών. Η κατάσταση οδήγησε αρκετά από τα εκτεθειμένα κράτη μέλη στην επαναφορά προσωρινών συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά τους σύνορα, σύμφωνα με τους κανόνες του Σένγκεν. Οι συνεχιζόμενες απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σε αρκετά κράτη μέλη, οι οποίες προέκυψαν από τις δευτερογενείς μετακινήσεις παράτυπων μεταναστών, οδήγησαν την Επιτροπή στην ενεργοποίηση, για πρώτη φορά, της ειδικής διαδικασίας του άρθρου 29 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν. Επρόκειτο για ένα από τα μέτρα που 1 COM(2017) Σύμφωνα με ανάλυση της Επιτροπής για το άμεσο οικονομικό κόστος της μη ύπαρξης του χώρου Σένγκεν, δηλ. της κατάστασης επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, οι καθυστερήσεις στα σύνορα θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις διασυνοριακές μεταφορές (ιδίως τις οδικές), στον τουρισμό, στη δημόσια διοίκηση και στους διασυνοριακούς εργαζομένους και ταξιδιώτες. Για τις κατηγορίες αυτές, το άμεσο κόστος εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 5 και 18 δισ. EUR ετησίως (ή 0,06 % έως 0,13 % του ΑΕΠ), ανάλογα με τον χρόνο που δαπανάται εξαιτίας των καθυστερήσεων. Το μεσοπρόθεσμο έμμεσο κόστος της μη ύπαρξης χώρου Σένγκεν μπορεί να είναι αισθητά υψηλότερο σε σχέση με αυτές τις άμεσες εκτιμήσεις, καθώς οι επιπτώσεις στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, τις επενδύσεις και την κινητικότητα θα ήταν άνευ προηγουμένου αν η κατάργηση του Σένγκεν θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ολοκλήρωση. 3

4 προβλέπει η Επιτροπή στον χάρτη πορείας για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν, στην ανακοίνωσή της τής 4ης Μαρτίου Η διαδικασία του άρθρου 29 μπορεί να εφαρμοστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις, κατά τις οποίες οι αδυναμίες διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, οι οποίες εντοπίζονται στο πλαίσιο μιας αξιολόγησης Σένγκεν, θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία ολόκληρου του χώρου Σένγκεν. Στις 12 Μαΐου 2016 το Συμβούλιο συνέστησε 4, βάσει πρότασης της Επιτροπής 5, τα πέντε κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τις δευτερογενείς μετακινήσεις με προέλευση την Ελλάδα να επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους σε συγκεκριμένα τμήματα των εσωτερικών τους συνόρων. Παρά τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασης, η πίεση στα συγκεκριμένα πέντε κράτη μέλη εξακολούθησε να υφίσταται και, συνεπώς, δικαιολογούσε παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 6. Στις 11 Μαΐου 2017 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε 7 αυτά τα πέντε κράτη μέλη για τρίτη και τελευταία φορά, βάσει της εν λόγω διαδικασίας, να παρατείνουν τους ελέγχους έως τις 11 Νοεμβρίου Οι εν λόγω έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα συνοδεύονται από αυστηρούς όρους: οι συνοριακοί έλεγχοι επανήλθαν μόνο για συγκεκριμένα τμήματα των εσωτερικών συνόρων που πλήττονται από τις δευτερογενείς μετακινήσεις με προέλευση την Ελλάδα. Δεύτερον, τα πέντε ενδιαφερόμενα κράτη Σένγκεν υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους που διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους. Οι εν λόγω εκθέσεις επιτρέπουν στην Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση προκειμένου να εξακριβώσει αν οι έλεγχοι αυτοί παρέμειναν εντός των ορίων που τέθηκαν από το Συμβούλιο. Έπειτα από κάθε διαδοχική παράταση της αρχικής σύστασης της 12ης Μαΐου 2016, το Συμβούλιο έκανε μνεία στον κανόνα βάσει του οποίου οι συνοριακοί έλεγχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης και τα κράτη μέλη θα πρέπει αντ αυτού να προκρίνουν τη χρήση εναλλακτικών μέτρων, όπως η εντατικοποίηση των αστυνομικών ελέγχων στην περιοχή των συνόρων, για να αντιμετωπίζονται οι σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Οι τελευταίες εκθέσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο της τρίτης και της τέταρτης παράτασης επιβεβαιώνουν τη σταθερή τάση σημαντικής βελτίωσης της συνολικής κατάστασης από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης. Σήμερα ο αριθμός των ημερήσιων αφίξεων στα ελληνικά νησιά έχει μειωθεί σημαντικά 8 και οι συνακόλουθες δευτερογενείς μετακινήσεις από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη είναι περιορισμένες. Αυτό αντικατοπτρίζεται ιδίως στην παρατηρούμενη πτωτική τάση στις αιτήσεις ασύλου που 3 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν - Χάρτης πορείας», COM(2016) 120 final. 4 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/894 του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2016, για σύσταση σχετικά με την καθιέρωση προσωρινού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν (ΕΕ L 151 της , σ. 8). 5 Πρόταση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2016, για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για σύσταση σχετικά με την καθιέρωση προσωρινού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν, COM(2016) 275 final. 6 Συστάσεις του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/1989, της 11ης Νοεμβρίου 2016, και (ΕΕ) 2017/246, της 7ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την παράταση του προσωρινού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν. 7 Σύσταση του Συμβουλίου (ΕΕ) 2017/818, της 11ης Μαΐου 2017, σχετικά με την παράταση του προσωρινού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν. 8 Ο αριθμός των παράτυπων διελεύσεων ανήλθε κατά μέσο όρο σε 78 ημερησίως μεταξύ 21ης Μαρτίου 2016 και 17ης Σεπτεμβρίου

5 παραλαμβάνονται στα εσωτερικά σύνορα των οικείων κρατών μελών, καθώς και στον μικρό αριθμό άρνησης εισόδου στα εν λόγω κράτη μέλη. Πρόκειται για το αποτέλεσμα συνδυασμένων προσπαθειών της Επιτροπής, των κρατών μελών, των οργανισμών και άλλων φορέων, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ή η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNCHR), που συμμετέχουν στη διαχείριση των προκλήσεων. Οι αυξημένες τρομοκρατικές απειλές Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε επτά κράτη μέλη 9 κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών ασκούν επιπλέον πίεση στον χώρο Σένγκεν. Ειδικότερα, η Γαλλία αντιμετώπισε πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφός της από τον Ιανουάριο του Η αυξανόμενη απειλή και οι επανειλημμένες τρομοκρατικές επιθέσεις, σε συνδυασμό με τη διοργάνωση διαφόρων διεθνών εκδηλώσεων, οδήγησαν τη Γαλλία στην καθιέρωση και διενέργεια συνοριακών ελέγχων στο σύνολο των εσωτερικών της συνόρων από τον Νοέμβριο του 2015, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν. Μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης έχουν ληφθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, αλλά η τρομοκρατική απειλή εμμένει. 3. Δράσεις που αναλήφθηκαν για την ενίσχυση του Σένγκεν Ενόσω ο χώρος Σένγκεν αντιμετώπιζε αυτές τις σοβαρές και πρωτοφανείς προκλήσεις, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εργάστηκαν από κοινού ώστε να αναλάβουν δράση για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων και τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, προκειμένου να προστατευτεί η ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο Σένγκεν. Τελικός στόχος παραμένει η επιστροφή στην ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Στο πλαίσιο της Ένωσης Ασφάλειας, εφαρμόζεται επίσης σειρά δράσεων που συμβάλλουν στην ασφάλεια εντός του χώρου Σένγκεν. Αυτή η συνολική προσέγγιση είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των μελλοντικών απειλών και προκλήσεων όλων των μορφών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν. α) Μέτρα που λήφθηκαν στα εξωτερικά σύνορα Ενισχυμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με τα εργαλεία του νέου κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή Η νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 11 έχει ενισχυμένες ικανότητες όσον αφορά την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών προς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάλυση κινδύνου. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο συνεπάγεται νέους πόρους και εργαλεία που καθιστούν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ πιο ανθεκτική 9 Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. 10 Τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο του 2015 στο Παρίσι, τον Ιούνιο του 2015 στο Saint-Quentin-Fallavier, τον Αύγουστο του 2015 σε αμαξοστοιχία Thalys, τον Ιανουάριο του 2016 στη Valence, τον Ιούνιο του 2016 στη Magnanville, τον Ιούλιο του 2016 στη Νίκαια, τον Ιούλιο του 2016 στο Saint-Étienne-du-Rouvray, τον Φεβρουάριο του 2017 στο Παρίσι (επίθεση με μαχαίρι μπροστά από το Λούβρο), τον Απρίλιο του 2017 πάλι στο Παρίσι (επίθεση στο Champs-Elysees). 11 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, ΕΕ L 251 της , σ. 1. 5

6 απέναντι στις νέες προκλήσεις. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά τις υποχρεωτικές αξιολογήσεις τρωτότητας και τις επακόλουθες συστάσεις τους. Οι εν λόγω στοιχειοθετημένες αξιολογήσεις τρωτότητας στοχεύουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε επιχειρησιακές συστάσεις προς τα οικεία κράτη μέλη, που καθορίζουν συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη των εντοπισθέντων τρωτών σημείων εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Βοηθούν, επίσης, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τα σχετικά κονδύλια της ΕΕ, ιδίως το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στα αιτήματα για πρόσθετη επείγουσα χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, η πλήρης εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων από τα οικεία κράτη μέλη είναι καίρια για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου Σένγκεν. Η θέσπιση της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης και του αποθέματος εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης (εφεδρείες ταχείας αντίδρασης) εγγυάται τη διαθεσιμότητα, εντός 10 εργάσιμων ημερών, ανθρώπινων πόρων και εξοπλισμού για επιχειρησιακή υποστήριξη, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε κράτους μέλους αντιμετωπίζει κατάσταση που απαιτεί επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα. Η ενισχυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα επέμβασης σε επείγουσες καταστάσεις είτε κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους είτε βάσει απόφασης του Συμβουλίου, εφόσον ένα κράτος μέλος αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να δράσει. Ο Οργανισμός διαθέτει επίσης ενισχυμένη εντολή όσον αφορά τη βοήθεια και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των επιστροφών. Οι τρεις νέες εφεδρείες παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής, συνοδών αναγκαστικής επιστροφής και ειδικών σε θέματα επιστροφής διαθέτουν επιχειρησιακή ετοιμότητα και μπορούν άμεσα να κινητοποιηθούν σχηματίζοντας τις ευρωπαϊκές ομάδες επέμβασης για επιστροφές, οι οποίες θα παρέχουν επιχειρησιακή υποστήριξη για την αύξηση των ικανοτήτων των κρατών μελών. Όσον αφορά την παρακολούθηση της κατάστασης και την ανάλυση κινδύνου, ο Οργανισμός είναι πλέον σε θέση να εκπονήσει ανάλυση κινδύνου που καλύπτει όψεις σχετικές με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ή την ασφάλεια της ελεύθερης κυκλοφορίας και των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν. Όλα αυτά τα νέα επιχειρησιακά εργαλεία συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου από μαζικές παράτυπες αφίξεις, καθώς και από δευτερογενείς μετακινήσεις εντός του χώρου Σένγκεν, επιβεβαιώνοντας, έτσι, σταδιακά την ανάγκη βαθμιαίας κατάργησης των υφιστάμενων, προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (Hotspots) Στο πλαίσιο της άμεσης ανάληψης δράσης για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε την προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), ο Οργανισμός Αστυνομικής Συνεργασίας (Ευρωπόλ) και η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) συνεργάζονται επιτόπου με τις αρχές των κρατών μελών πρώτης γραμμής, παρέχοντάς τους βοήθεια ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ και να προβαίνουν σε 6

7 ταχεία ταυτοποίηση, καταχώριση και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των εισερχόμενων παράτυπων μεταναστών. Η προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης συμβάλλει, επίσης, στην εφαρμογή των προγραμμάτων προσωρινής μετεγκατάστασης. Η Ιταλία και η Ελλάδα είναι τα δύο κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται επί του παρόντος η προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης. Άλλα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την εν λόγω προσέγγιση κατόπιν αιτήματος. Βάσει των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από την εφαρμογή της προσέγγισης των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης έως τώρα, η Επιτροπή θα παρουσιάσει αργότερα, εντός του φθινοπώρου, τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προετοιμασία και τη σύσταση κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στα κράτη μέλη. Ενισχυμένοι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα ως απάντηση στις τρομοκρατικές απειλές Κατόπιν ρητού αιτήματος του Συμβουλίου 12 για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, με στόχο ιδίως την καλύτερη ταυτοποίηση και σύλληψη των «αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών», η Επιτροπή πρότεινε τροποποίηση του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, με την οποία θεσπίζονται συστηματικοί έλεγχοι, με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων, όλων των προσώπων που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα 13. Από την έναρξη ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας στις 7 Απριλίου 2017, οι ίδιοι κανόνες για τη χρήση των οικείων βάσεων δεδομένων εφαρμόζονται για όλους τους ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της ΕΕ και των προσώπων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, με την επιφύλαξη πιθανών εξαιρέσεων σε αιτιολογημένες περιπτώσεις 14. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη χρήση βάσεων δεδομένων, όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν ή οι βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ 15. Ως συνέπεια της καθιέρωσης συστηματικών ελέγχων, αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός θετικών απαντήσεων στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με στοιχεία που προσκόμισαν τα κράτη μέλη, και τα ταξίδια προς και από εμπόλεμες ζώνες έχουν πλέον καταστεί σαφώς δυσκολότερα. Χάρη στις προαναφερθείσες δράσεις, τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που λήφθηκαν στα εξωτερικά σύνορα, η ΕΕ είναι πλέον καλύτερα εφοδιασμένη όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση ενδεχόμενων καταστάσεων κρίσης και, ως εκ τούτου, μπορεί να εγγυηθεί υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των πολιτών της. Πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια 12 Ιδίως το αίτημα του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2015, για τροποποίηση του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου Κανονισμός (ΕΕ) 2017/458 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 74 της , σ. 1 έως 7). 14 Η δυνατότητα παρέκκλισης από τους συστηματικούς ελέγχους στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα εφαρμόζεται όσον αφορά πολίτες της ΕΕ, όταν οι συστηματικοί έλεγχοι επηρεάζουν δυσανάλογα την κυκλοφορία και κατόπιν διενέργειας αξιολόγησης κινδύνου η οποία εγγυάται ότι δεν θα επηρεαστεί η ασφάλεια από την έλλειψη συστηματικής, στοχευμένης χρήσης των οικείων βάσεων δεδομένων. Στα αεροδρόμια, η εν λόγω παρέκκλιση είναι δυνατή κατ αρχήν για περίοδο 6 μηνών (έως τις 7 Οκτωβρίου 2017). Μετά την ημερομηνία αυτή η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει σε αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε ζητήματα υποδομών επιπλέον παρέκκλιση διάρκειας 18 μηνών. 15 Με την υποχρέωση της χρήσης της βάσης δεδομένων απολεσθέντων και κλαπέντων ταξιδιωτικών εγγράφων. 7

8 Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) είναι το μεγαλύτερο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που υποστηρίζει τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και τη συνεργασία για την επιβολή του νόμου στον χώρο Σένγκεν. Τον Δεκέμβριο του 2016 η Επιτροπή υπέβαλε τρεις προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του SIS και τη βελτίωση του συνολικού επιπέδου ασφάλειας στην Ευρώπη. Οι προτάσεις εισάγουν τεχνικές και επιχειρησιακές βελτιώσεις στο SIS, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής, αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του προσωπικού επιβολής του νόμου και των συνοριοφυλάκων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα μέτρα επικεντρώνονται ιδίως στην παροχή αποτελεσματικότερων εργαλείων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν δικαιούνται να βρίσκονται στον χώρο Σένγκεν. Άλλη σημαντική βελτίωση είναι η ανάπτυξη του συστήματος αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (AFIS) στο πλαίσιο του SIS, το οποίο θα βοηθήσει στην πιο αξιόπιστη ταυτοποίηση των ατόμων που εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν. Το έργο βρίσκεται προς το παρόν σε εξέλιξη (δεν απαιτούνται νομοθετικές μεταβολές για την εφαρμογή του) και το AFIS θα τεθεί σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του Η Επιτροπή διατύπωσε περαιτέρω προτάσεις βελτίωσης της ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων το 2016, με τις προτάσεις της για δύο νέα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, το σύστημα εισόδου/εξόδου και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS). Το σύστημα εισόδου/εξόδου αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της αποδοτικότητας των ελέγχων, καθώς και μέσω της ανίχνευσης της πλαστογράφησης εγγράφων και ταυτοτήτων. Το σύστημα θα εφαρμόζεται για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί για σύντομη παραμονή στον χώρο Σένγκεν κατά τον χρόνο διέλευσής τους από τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα. Το σύστημα εισόδου/εξόδου θα διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων από τους καλόπιστους ταξιδιώτες και θα εντοπίζει τα άτομα που είτε παραμένουν στον χώρο Σένγκεν παρότι έχει λήξει η άδεια παραμονής τους είτε δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα. Επικουρικός στόχος του συστήματος εισόδου/εξόδου είναι η ενίσχυση τη εσωτερικής ασφάλειας και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος. Η πολιτική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του συστήματος εισόδου/εξόδου επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του Βάσει του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου, θα ζητείται από υπηκόους χωρών για τις οποίες δεν απαιτείται υποχρέωση θεώρησης εισόδου να προμηθεύονται άδεια ταξιδίου πριν από την άφιξή τους στον χώρο Σένγκεν. Αυτό θα συμβάλει στην ταυτοποίηση των προσώπων για τα οποία ενδεχομένως υπάρχει κίνδυνος παράτυπης μετανάστευσης ή συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια πριν από την άφιξή τους στα σύνορα, και θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων. Οι ταξιδιώτες θα έχουν μια αξιόπιστη έγκαιρη ένδειξη εισόδου στον χώρο Σένγκεν με τον τρόπο αυτό ο αριθμός των αρνήσεων εισόδου θα μειωθεί σημαντικά. Η Επιτροπή σχεδιάζει, το συντομότερο δυνατό, την υποβολή πρότασης για την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ανωτέρω συστημάτων, καθώς και του Eurodac, του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου και των δεδομένων της Ευρωπόλ. Η εν λόγω πρόταση θα έχει ως στόχο να διασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες θα έχουν ταχεία και απρόσκοπτη 8

9 πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των αρμόδιων αρχών για την επιβολή του νόμου σε συστήματα πληροφοριών που δεν σχετίζονται με την επιβολή του νόμου, καθώς και να παρέχει λύση για την ανίχνευση και καταπολέμηση της πλαστογράφησης ταυτοτήτων. β) Μέτρα που λήφθηκαν εντός του χώρου Σένγκεν Εφαρμογή αναλογικών αστυνομικών ελέγχων και διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας για αύξηση της ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν Η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την αντιμετώπιση σοβαρών απειλών για την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη δεν θα έπρεπε να συνιστά την πρώτη επιλογή, όπως τονίζεται στο άρθρο 25 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, πόσο μάλλον τώρα που έχουν ληφθεί βασικά μέτρα για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Στη σύστασή της, της 12ης Μαΐου , η Επιτροπή διατύπωσε τις απόψεις της για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις αστυνομικές αρμοδιότητες βάσει του εθνικού δικαίου και να διενεργούν αστυνομικούς ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου είναι απαραίτητο και δικαιολογημένο, μεταξύ άλλων στις παραμεθόριες περιοχές. Η σύσταση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις αρμοδιότητες όσον αφορά τους αστυνομικούς ελέγχους στο πλαίσιο της επικράτειας και τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να αξιολογούν κατά πόσον οι ενισχυμένοι αστυνομικοί έλεγχοι δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με τους προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, πριν από τη θέσπιση ή την παράταση τέτοιων ελέγχων. Εν προκειμένω, η σύσταση βασίζεται στις συστάσεις βάσει του άρθρου 29 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν 17, στις οποίες καλούνται ρητά τα κράτη μέλη να διερευνούν πρώτα τις δυνατότητες που προσφέρουν οι αστυνομικοί έλεγχοι, πριν αποφασίσουν να παρατείνουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Τα κράτη μέλη έκαναν θετικά δεκτή τη σύσταση, τονίζοντας, ωστόσο, το εύρος και την ένταση των υφιστάμενων προκλήσεων. Ορισμένα κράτη μέλη ανέφεραν ότι η χρήση αστυνομικών ελέγχων και διασυνοριακής επιχειρησιακής συνεργασίας δεν μπορεί να υποκαταστήσει βραχυπρόθεσμα την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, παρά μόνο να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς αυτήν. Η Επιτροπή, προκειμένου να ανταποκριθεί στους εν λόγω προβληματισμούς και να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην έγκαιρη εφαρμογή της σύστασης, συνεργάζεται στενά με τις αρχές των κρατών μελών 18 για να συζητηθούν οι προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της σύστασης στην πράξη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή, από κοινού με το Συμβούλιο, συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτόν, με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος όπου θα εφαρμόζονται κατ αρχάς αποτελεσματικοί αστυνομικοί έλεγχοι και 16 Σύσταση της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2017, σχετικά με τους αναλογικούς αστυνομικούς ελέγχους και την αστυνομική συνεργασία στον χώρο Σένγκεν, C(2017) 3349 final. 17 Πρόταση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2016, για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για σύσταση σχετικά με την παράταση του προσωρινού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν, COM(2016)711 final. 18 Η μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI) του Συμβουλίου διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισμού στις 20 Ιουνίου 2017 και επακόλουθη συζήτηση στις 10 Ιουλίου

10 όχι έλεγχοι των εσωτερικών συνόρων για την αντιμετώπιση σοβαρών απειλών για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Λοιπά μέτρα για την ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας και της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου Η Επιτροπή έλαβε επίσης μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας ως βασικού εργαλείου για την ενιαία αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών που επηρεάζουν τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια στην περιοχή, επιδιώκοντας τη δημιουργία αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας. Η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών συνιστά βασικό στοιχείο στην καταπολέμηση των εγκληματικών απειλών. Η ανταλλαγή πληροφοριών έχει αυξηθεί σημαντικά και τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν πολύ πιο συχνά βάσεις δεδομένων, όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Το 2016 εγκρίθηκε η οδηγία της ΕΕ σχετικά με τα δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών, εξέλιξη καίριας σημασίας για τον εντοπισμό επιβατών υψηλού κινδύνου που προηγουμένως ήταν άγνωστοι στις αρχές επιβολής του νόμου. Μέσω της συλλογής, ανταλλαγής και ανάλυσης των στοιχείων των επιβατών, οι αρχές επιβολής του νόμου θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα το διασυνοριακό έγκλημα. Ο κανονισμός της Ευρωπόλ που ενισχύει την εντολή της Ευρωπόλ άρχισε να ισχύει τον Μάιο του 2017, παρέχοντας στον οργανισμό τα εργαλεία ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικός, αποδοτικός και υπεύθυνος. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενισχύθηκε με περισσότερους πόρους. Βάσει αυτού, ενισχύθηκε επίσης περαιτέρω η επιχειρησιακή συνεργασία. Στόχος του καλούμενου κύκλου πολιτικής της ΕΕ είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των οργανισμών της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει στην ανάληψη συνεκτικής και ισχυρής επιχειρησιακής δράσης με στόχο τις πλέον πιεστικές εγκληματικές απειλές που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Πρόσφατα εγκρίθηκαν οι νέες προτεραιότητες για την περίοδο Θα εφαρμοστούν από το 2018 και μετά, βάσει ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης. Προκειμένου να ευνοηθεί η βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά την επιβολή του νόμου, η Επιτροπή διοργάνωσε εφέτος δύο εργαστήρια, αφιερωμένα στην πρακτική των «διασυνοριακών καταδιώξεων» 19 και στη χρήση εργαλείων διασυνοριακής συνεργασίας σε χώρες όπου έχει επανέλθει ο έλεγχος στα εσωτερικά σύνορα. Η Επιτροπή σχεδιάζει την εξαγωγή πορισμάτων από τα εν λόγω εργαστήρια, καθώς και την προώθηση μιας σειράς περαιτέρω ειδικών υποστηρικτικών δράσεων. Ισχυρός έλεγχος ποιότητας του χώρου Σένγκεν με τον νέο μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν Αν και έχουν εφαρμοστεί πρόσθετα μέτρα και πρωτοβουλίες για την περαιτέρω προστασία και διατήρηση του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας, συνεχίζεται η στενή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των ευθυνών των κρατών μελών σύμφωνα με τους κανόνες του Σένγκεν. Αυτό πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, όπως τροποποιήθηκε βάσει του 19 Πρόκειται για καταδιώξεις (συνήθως με αυτοκίνητο) υπόπτων, που αρχίζουν στις εσωτερικές παραμεθόριες περιοχές από τα όργανα επιβολής του νόμου ενός κράτους μέλους και συνεχίζονται στην επικράτεια γειτονικού κράτους μέλους. 10

11 κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013. Κάθε χρόνο πέντε έως έξι κράτη μέλη αξιολογούνται όσον αφορά την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στους τομείς της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, της πολιτικής θεωρήσεων, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, της προστασίας των δεδομένων, της αστυνομικής συνεργασίας και των επιστροφών. Οι εν λόγω επιτόπιες αξιολογήσεις διεξάγονται βάσει πολυετούς προγράμματος για την περίοδο το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση του συνόλου των κρατών Σένγκεν έως το τέλος του κύκλου. Ο μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν, ο οποίος άρχισε να ισχύει τον Νοέμβριο του 2014, ορίζει σαφέστερους διαδικαστικούς κανόνες όσον αφορά τις εκθέσεις, τις συστάσεις και την παρακολούθηση των διαπιστωθεισών ελλείψεων (συμπεριλαμβανομένης της στενής παρακολούθησης της εφαρμογής των συστάσεων), καθώς και σχετικά με τις απροειδοποίητες επισκέψεις. Οι επιτόπιες επισκέψεις, οι οποίες διενεργούνται από ομάδες αξιολόγησης που απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών και έναν παρατηρητή από τους αρμόδιους οργανισμούς, καταλήγουν σε συνοπτικές εκθέσεις αξιολόγησης, με πορίσματα που χαρακτηρίζονται «συμβατά», «συμβατά αλλά (για τα οποία) απαιτούνται βελτιώσεις» ή «μη συμβατά» με τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και σε συστάσεις για αποκατάσταση των διαπιστωθεισών ελλείψεων. Η υποβολή από το αξιολογούμενο κράτος μέλος σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, καθώς και εκθέσεων παρακολούθησης διασφαλίζει τη στενή εποπτεία της εφαρμογής των συστάσεων. Επιπρόσθετα, ανάλογα με τη σοβαρότητα των διαπιστωθεισών ελλείψεων, μπορούν να οργανωθούν νέες επισκέψεις. Μετά τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν, οι επιτόπιες ομάδες διαπίστωσαν στις περισσότερες περιπτώσεις συνολική συμμόρφωση με τις βασικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου του Σένγκεν. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν αρκετές ειδικές και ορισμένες οριζόντιες αδυναμίες σε όλους τους τομείς πολιτικής, οι οποίες απαιτούν αντιμετώπιση προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά, ομοιόμορφα πρότυπα κατά την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στην πράξη και να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών που αποτελούν τμήμα του χώρου, χωρίς συνοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Ο μηχανισμός οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις στην εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στα κράτη μέλη και έχει ήδη αποδείξει την προστιθέμενη αξία του στη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν: η συντονισμένη καθιέρωση συνοριακών ελέγχων σε επιλεγμένα τμήματα των εσωτερικών συνόρων βάσει του άρθρου 29 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν ήταν αποτέλεσμα της αιφνιδιαστικής επίσκεψης αξιολόγησης Σένγκεν που διενεργήθηκε στην Ελλάδα στο τέλος του Ο μηχανισμός αυτός επέτρεψε τον άμεσο εντοπισμό και την αποκατάσταση σοβαρών ελλείψεων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων στην Ελλάδα, ενώ το σχέδιο δράσης και οι μηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης που υπέβαλε εν συνεχεία η χώρα κατέδειξαν τα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα για την ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Η «τακτική» αξιολόγηση της διαχείρισης των ελληνικών εξωτερικών συνόρων που διενεργήθηκε το 2016 επιβεβαίωσε την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ελληνικές αρχές. Η αξιολόγηση Σένγκεν οδήγησε επίσης σε απτές βελτιώσεις στην εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στα υπό αξιολόγηση κράτη μέλη. Ενδεικτικά αναφέρονται, μεταξύ άλλων: οι βελτιώσεις στην εφαρμογή του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, με την καθιέρωση εθνικών, ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης των συνόρων από τα κράτη μέλη ή με την αύξηση του επιπέδου στελέχωσης σε ορισμένα σημεία διέλευσης των συνόρων για τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. 11

12 Όλες αυτές οι εμπειρίες καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα της διασφάλισης πλήρους εφαρμογής του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τα διδάγματα που αποκομίζονται από τις αξιολογήσεις Σένγκεν και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν στις χώρες τους. Ο μηχανισμός ελέγχου ποιότητας Σένγκεν είναι ένα σύστημα που εξελίσσεται διαρκώς. Οι αξιολογήσεις τρωτότητας που διενεργούνται ετησίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συμπληρώνουν πλέον τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν και συνιστούν από κοινού ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας του Σένγκεν. Η ενίσχυση των συνεργειών και ο στενός συντονισμός μεταξύ των αξιολογήσεων τρωτότητας και των αξιολογήσεων Σένγκεν θα επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις, καθώς οι αξιολογήσεις Σένγκεν θα μπορούν στο μέλλον να αξιοποιούν και να ενσωματώνουν τα κύρια πορίσματα των αξιολογήσεων τρωτότητας και να διασφαλίζουν ότι οι συστάσεις που απορρέουν και από τους δύο μηχανισμούς είναι αμοιβαία αλληλοενισχυόμενες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής διατηρούν στενή επικοινωνία για τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού βαθμού ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων. Τέλος, είναι απαραίτητη η ύπαρξη στενότερης σύνδεσης μεταξύ του συστήματος ελέγχου ποιότητας Σένγκεν και της χρήσης της χρηματοδότησης της ΕΕ. Σύμφωνα και με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, το οικείο κράτος μέλος θα εξετάζει, από κοινού με την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τρόπους αντιμετώπισης, στο πλαίσιο του εθνικού του προγράμματος και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, των πορισμάτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελλείψεων, που διαπιστώθηκαν κατά τις αξιολογήσεις Σένγκεν. Ισχυρό και ανθεκτικό πλαίσιο Σένγκεν Οι κανόνες Σένγκεν περιέχουν κάποιο βαθμό ευελιξίας και, κατ αυτόν τον τρόπο, έχουν επιτρέψει την αντιμετώπιση καταστάσεων σοβαρής ή λιγότερο σοβαρής κρίσης το πλαίσιο κανόνων Σένγκεν έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη διασφάλιση της ευρύτερης λειτουργίας του συστήματος Σένγκεν. Τα τελευταία 10 χρόνια καταδεικνύουν ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν σχετικά με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών πλαισίων που έχουν τεθεί, επαρκούν για την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών σοβαρών απειλών. Μεταξύ του 2006 (χρονολογία έγκρισης του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν) και του 2015, οι προσωρινοί συνοριακοί έλεγχοι επανήλθαν 36 φορές και δεν επεκτάθηκαν σχεδόν ποτέ, ενώ συνήθως εφαρμόζονταν μόνο για λίγες ημέρες ή εβδομάδες. Επιπλέον, η κατ εξαίρεση διαδικασία του άρθρου 29 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά τη μεταναστευτική κρίση, κατέδειξε ότι το νομοθετικό πλαίσιο του Σένγκεν διαθέτει εργαλεία για την αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης. Τα οικεία κράτη μέλη ακολούθησαν τη συντονισμένη προσέγγιση για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα βάσει του άρθρου 29, το γεγονός όμως αυτό δεν επηρέασε τη δυνατότητα που τους παραχωρήθηκε για προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση νέας σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας. 12

13 Οι υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν απαγορεύουν την παράταση της επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πέρα από δύο μήνες (άρθρο 28 σε περίπτωση γεγονότων που χρήζουν άμεσης δράσης) και έξι μήνες (άρθρο 25 για προβλέψιμα γεγονότα) αντιστοίχως. Θα πρέπει, επίσης, να υπομνησθεί ότι οι κανόνες Σένγκεν ορίζουν ότι ο έλεγχος στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει κατ αρχάς αντί των συνοριακών ελέγχων να εφαρμόζουν εναλλακτικά μέτρα, όπως οι αστυνομικοί έλεγχοι, για την αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα για τον τρόπο διεξαγωγής των αστυνομικών ελέγχων στις περιοχές των εσωτερικών συνόρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω έλεγχοι δεν έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους συνοριακούς ελέγχους. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τους προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα μόνο όταν τα εναλλακτικά μέτρα, όπως οι αστυνομικοί έλεγχοι, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της απειλής. 4. Προσαρμογή του Σένγκεν στις υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις Η ισχύς των εργαλείων που περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πλαίσιο του Σένγκεν, όπως περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω, επέτρεψε την αναχαίτιση των παράτυπων ροών μεταναστών προς την ΕΕ και των δευτερογενών μετακινήσεων, που αποτέλεσαν αιτία σοβαρής ανησυχίας για πολλά κράτη μέλη και πολίτες. Εκτός των άλλων, οι απειλές που πρέπει να αντιμετωπίσει το Σένγκεν εξελίσσονται διαρκώς. Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε αρκετά κράτη μέλη μαρτυρούν ότι, με αφετηρία την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να είναι ισχυρότερη και κατάλληλα εξοπλισμένη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών της ΕΕ για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν, είναι κομβικής σημασίας να διασφαλίζεται ότι οι κανόνες Σένγκεν είναι και παραμένουν κατάλληλοι ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο βάσει της νέας πραγματικότητας και ότι ακολουθούνται από όλα τα οικεία κράτη μέλη. Πρόταση τροποποίησης του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν Οι κανόνες που διέπουν την προσωρινή επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα αποδείχτηκαν επαρκείς στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει εν εξελίξει και νέες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, όπως καταδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης των εν λόγω κανόνων. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή των καταλληλότερων μέτρων για την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών απειλών και την προστασία της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής τους ασφάλειας. Προς τον σκοπό αυτόν, στις περιπτώσεις όπου η απειλή εξακολουθεί να υφίσταται παρά τις προσπάθειες, δικαιολογείται η προσαρμογή των εφαρμοστέων χρονικών περιορισμών, με ταυτόχρονη εισαγωγή βελτιωμένων διαδικαστικών εγγυήσεων για τον περιορισμό των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στους απολύτως απαραίτητους, ώστε να διατηρηθεί ο χώρος χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. 13

14 Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή καταθέτει σήμερα πρόταση 20 επανεξέτασης των υφιστάμενων κανόνων που διέπουν το γενικό πλαίσιο αναφορικά με την προσωρινή επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα βάσει των άρθρων 25 και 27 των Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν. Η πρόταση τροποποιεί τις γενικές προθεσμίες προσωρινής επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση προβλέψιμων γεγονότων. Ωστόσο, δεδομένου ότι το εύρος και η διάρκεια της προσωρινής επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση της σοβαρής απειλής, η Επιτροπή επιβλέπει την πραγματική διάρκεια των εν λόγω ελέγχων και μπορεί να διατυπώσει γνώμη για το ζήτημα αυτό. Σε περίπτωση ανησυχιών που σχετίζονται με την αναγκαιότητα ή την αναλογικότητα των επαναφερθέντων συνοριακών ελέγχων ή όταν οι συνοριακοί έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα διενεργούνται για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, η Επιτροπή θα διατυπώνει πάντοτε γνώμη. Κάθε επαναφορά ή παράταση των συνοριακών ελέγχων θα υπόκειται σε λεπτομερή ανάλυση κινδύνου, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης αναλυτική έκθεση του συντονισμού που υπήρξε μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Η Επιτροπή θα κοινοποιεί την αξιολόγηση κινδύνου κατά περίπτωση στους οργανισμούς που διαθέτουν την εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση των πληροφοριών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, ήτοι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στην Ευρωπόλ. Η πρόταση εισάγει επίσης την κατ εξαίρεση δυνατότητα παράτασης του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων, εφόσον οι ίδιες απειλές συνεχίζονται πέραν του ενός έτους, αλλά μόνο εάν η σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια είναι αρκούντως συγκεκριμένη και συμβαδίζει με ανάλογα έκτακτα εθνικά μέτρα, όπως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για οποιαδήποτε άλλη παράταση σε αυτή τη βάση τίθεται ανώτατο όριο δύο ετών. Λαμβανομένου υπόψη του έκτακτου χαρακτήρα μιας τέτοιας περαιτέρω παράτασης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει γνώμη, συνοδευόμενη από σύσταση του Συμβουλίου, η οποία θα θέτει, κατά περίπτωση, τους όρους συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και η οποία θα συνιστά προϋπόθεση για οποιαδήποτε παράταση. Η πρόταση ενισχύει την αρχή ότι η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να είναι μέτρο έσχατης ανάγκης. Η απαίτηση για παρουσίαση αξιολόγησης κινδύνου που να καταδεικνύει ότι η προτιθέμενη επαναφορά ή παράταση των συνοριακών ελέγχων είναι μέτρο έσχατης ανάγκης θα πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη χρήση εναλλακτικών μέτρων, όπως τα ενισχυμένα αστυνομικά μέτρα. Καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν που σχετίζονται με την προσωρινή επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα Εν αναμονή της έγκρισης των στοχοθετημένων τροποποιήσεων του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, όπως περιγράφονται αναλυτικά ανωτέρω, δεν αποκλείεται τα κράτη μέλη Σένγκεν να επιδιώξουν εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με την προσωρινή επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα βάσει του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν. Βάσει των υφιστάμενων κανόνων και υπό το πρίσμα του πνεύματος των προτεινόμενων τροποποιήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω καθοδήγηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, αν κάποιο κράτος μέλος εφαρμόζει τους υφιστάμενους κανόνες, το πράττει 20 COM(2017)

15 κατά τρόπον ώστε να διαφυλάσσεται καλύτερα το κοινό συμφέρον. Ειδικότερα, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να προκρίνει τη χρήση εναλλακτικών μέτρων και, όταν η επαναφορά του προσωρινού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα είναι απαραίτητη σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, να λαμβάνει μέτρα που περιορίζουν στο μέγιστο δυνατόν τις συνέπειες στην ελεύθερη κυκλοφορία, να συνεργάζεται δε στενά με τις γειτονικές χώρες. Για παράδειγμα, η συνεργασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει διαρκή επανεξέταση και προσαρμογή των συνοριακών ελέγχων στις εν εξελίξει ανάγκες και στον αντίκτυπο επιτόπου. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη σύσταση για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα συνόρων του Σένγκεν σχετικά με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν 21. Διεύρυνση του Σένγκεν στις χώρες που επιδεικνύουν ετοιμότητα και δέσμευση Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες απειλές, η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν την ενίσχυση του χώρου Σένγκεν μόνο μέσω της ενότητας και της συσπείρωσης. Με βάση τις θετικές αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν το 2009 και το 2010, οι οποίες καταδεικνύουν ότι τόσο η Ρουμανία όσο και η Βουλγαρία πληρούν τους αναγκαίους όρους για συμμετοχή στο Σένγκεν, η Επιτροπή υποστηρίζει την πλήρη προσχώρηση των δύο κρατών μελών στον χώρο Σένγκεν. Ήρθε πλέον η στιγμή η Βουλγαρία και η Ρουμανία να γίνουν πλήρη μέλη του Σένγκεν. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Συμβούλιο θα πρέπει άμεσα να λάβει απόφαση που να ανοίγει τον δρόμο για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των δύο αυτών κρατών μελών και των γειτονικών τους χωρών που είναι κράτη μέλη της ΕΕ. Η παροχή στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία της δυνατότητας συμμετοχής στο Σένγκεν θα συμβάλει περαιτέρω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των κρατών μελών. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, «Έχουμε κοινά σύνορα, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την προστασία τους μόνο στα κράτη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή λόγω γεωγραφικής θέσης. Κοινά σύνορα και κοινή προστασία πρέπει να συμβαδίζουν». Επιπλέον, η άμεση απόφαση για πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία θα επιτρέψουν την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και την πλήρη συμβολή τους στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Όσον αφορά την προσχώρηση της Κροατίας, στη διάρκεια του 2016 διενεργήθηκε αξιολόγηση Σένγκεν σχετικά με τους περισσότερους τομείς των κανόνων Σένγκεν, για την εξακρίβωση της ύπαρξης των αναγκαίων προϋποθέσεων για την εφαρμογή όλων των σχετικών τμημάτων του κεκτημένου του Σένγκεν. Όσον αφορά ορισμένους τομείς, το συμπέρασμα ήταν ότι η Κροατία πληροί της αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής στον χώρο Σένγκεν, ενώ για άλλους απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις. Απαιτείται ακόμη η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν έως τον Οκτώβριο του 2017, ενώ θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση του τομέα των εξωτερικών συνόρων τον Νοέμβριο του Κατόπιν αυτών, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, η προσχώρηση της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο, έπειτα 21 C(2017)

16 από πρόταση της Επιτροπής. Θα πρέπει και η Κροατία να γίνει πλήρες μέλος του χώρου Σένγκεν αμέσως μόλις εκπληρώσει όλα τα κριτήρια. Όσον αφορά την Κύπρο, θα διενεργηθεί αξιολόγηση Σένγκεν σε όλους τους σχετικούς τομείς μόλις η χώρα γνωστοποιήσει την απόφασή της για ένταξη στον χώρο Σένγκεν. 5. Συμπεράσματα για τα επόμενα μέτρα για την ενίσχυση του χώρου Σένγκεν Ο χάρτης πορείας «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν», της 4ης Μαρτίου 2016, καθόρισε τα αναγκαία μέτρα ώστε να τεθούν οι βάσεις αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν. Έκτοτε, έχουν επιτευχθεί πολλά όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί και τη διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος Σένγκεν. Το Σένγκεν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εν εξελίξει και νέες προκλήσεις. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι υφιστάμενοι κανόνες Σένγκεν εφαρμόζονται και ότι τα εργαλεία του συστήματος αξιοποιούνται πλήρως, βελτιώνοντας παράλληλα τους κανόνες εκείνους που αποδείχτηκε ότι είναι ανεπαρκώς προσαρμοσμένοι. Ταυτόχρονα, πρέπει πλέον να ενσωματώσουμε πλήρως τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο Σένγκεν, διότι μόνο εάν είμαστε ενωμένοι και συσπειρωμένοι μπορούμε να διασφαλίσουμε έναν ισχυρότερο χώρο Σένγκεν. Η Επιτροπή καλεί: 1. το Συμβούλιο να υιοθετήσει την προσέγγιση της σύστασης της Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα συνόρων του Σένγκεν σχετικά με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν 2. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν άμεσα στην επικαιροποίηση των διατάξεων του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν που πρότεινε η Επιτροπή 3. το Συμβούλιο να εκδώσει άμεσα απόφαση που θα επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την κατάργηση των ελέγχων προσώπων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα. 16

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η μεταναστευτική και η προσφυγική κρίση έχουν θέσει υπό έντονη πίεση την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και του κεκτημένου για το άσυλο, με πρωτοφανή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.9.2016 COM(2016) 635 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης της 12ης Μαΐου 2016 για

Διαβάστε περισσότερα

11088/15 ADD 1 1 DPG

11088/15 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 11088/15 ADD 1 PV/CONS 42 JAI 587 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3405η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 31 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

13136/16 ΜΙΠ/γομ 1 DG D 1 A

13136/16 ΜΙΠ/γομ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0249 (NLE) 13136/16 SCH-EVAL 176 FRONT 381 COMIX 664 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2011 COM(2011) 560 τελικό 2011/0242 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της

Βρυξέλλες, COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

14092/1/17 REV 1 ADD 1 REV 1 ΘΛ/μκρ 1 DRI

14092/1/17 REV 1 ADD 1 REV 1 ΘΛ/μκρ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0106 (COD) 14092/1/17 REV 1 ADD 1 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή αναστολή της μετεγκατάστασης ποσοστού 30 % των αιτούντων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.5.2017 COM(2017) 227 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τον καθορισμό της θέσης της Επιτροπής σε συνέχεια του ψηφίσματος του

Διαβάστε περισσότερα

8754/17 ΔΠ/μκρ 1 DG D 1 A

8754/17 ΔΠ/μκρ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0095 (NLE) 8754/17 SCH-EVAL 133 FRONT 191 COMIX 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0106(COD) 1.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

9454/17 ΘΚ/γπ 1 DGD1C

9454/17 ΘΚ/γπ 1 DGD1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9454/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9039/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COSI 109 ASIM 54 ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 419 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Pericles 2020»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.1.2017 COM(2017) 40 final 2017/0014 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για σύσταση σχετικά με την παράταση του προσωρινού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0278 (NLE) 15308/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599

Διαβάστε περισσότερα

14092/1/17 REV 1 ADD 1 ΘΚ/γομ/ΘΛ 1 DRI

14092/1/17 REV 1 ADD 1 ΘΚ/γομ/ΘΛ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0106 (COD) 14092/1/17 REV 1 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

10152/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C

10152/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10152/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0347 (NLE) 13981/16 SCH-EVAL 193 FRONT 425 COMIX 724 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

8835/16 ΔΛ/γπ 1 DG D 1 A

8835/16 ΔΛ/γπ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 507 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος Pericles για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Έγγραφο συνόδου B8-0477/207 5.7.207 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κανονισμού σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, τις αρμοδιότητές της,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0014 (NLE) 5750/1/17 REV 1 SCH-EVAL 35 FRONT 37 COMIX 70 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10139/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2014 COM(2014) 513 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.3.2016 COM(2016) 152 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση της Μπρατισλάβας

Η δήλωση της Μπρατισλάβας Μπρατισλάβα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 Η δήλωση της Μπρατισλάβας Σήμερα, συναντιόμαστε στην Μπρατισλάβα σε μια κρίσιμη στιγμή για το ευρωπαϊκό μας σχέδιο. Στη σύνοδο κορυφής των 27 κρατών μελών στην Μπρατισλάβα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.9.2017 COM(2017) 571 final 2017/0245 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.6.2017 COM(2017) 350 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τέταρτη έκθεση προόδου για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 55/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 55/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 EL Σένγκεν Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 275 final 2016/0140 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για σύσταση σχετικά με την καθιέρωση προσωρινού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0242(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0242(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.2.2012 2011/0242(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12892/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12926/16 OJ CONS 48 JAI 804 COMIX 648 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 3490ή σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2016 COM(2015) 671 final/2 2015/310 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM(2015) 671 final of 15.12.2015. Concerns the Greek language version. Terminological

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων

Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων Η πολιτική της διαχείρισης των συνόρων έχει γνωρίσει σημαντικές εξελίξεις, με τη δημιουργία μέσων και οργανισμών όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, το Σύστημα Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13490/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CDN 6 DAPIX 337 DATAPROTECT 163

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6715/16 IKS,CH/ag,alf DGD 1

6715/16 IKS,CH/ag,alf DGD 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6354/17 ΧΦ/νικ 1 DG D 1 A

6354/17 ΧΦ/νικ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0396 (NLE) 6354/17 SCH-EVAL 63 SIRIS 27 COMIX 126 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

12596/17 ΧΓ/ριτ/ΘΛ 1 DGD 2B

12596/17 ΧΓ/ριτ/ΘΛ 1 DGD 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0002 (COD) 12596/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 12187/17 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.6.2015 C(2015) 3560 final ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.6.2015 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης EL EL ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.6.2015 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17 Δεκεμβρίου 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ επί της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου που θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0390 (NLE) 6355/17 SCH-EVAL 64 COMIX 127 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1624 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1624 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 02016R1624 EL 16.09.2016 000.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 670 final 2015/0307 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα.

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2010 (14.04) (OR. en) 8309/1/10 REV 1 ENFOPOL 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5025/4/10

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

7491/1/17 REV 1 1 GIP 1B

7491/1/17 REV 1 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7491/1/17 REV 1 OJ CONS 16 JAI 267 COMIX 207 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 3528η σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1051/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Οκτωβρίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1051/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Οκτωβρίου 2013. 6.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1051/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2013 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7281/17 ENFOPOL 121 JAI 239 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής:

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: 1.Μετά τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Νταβούτογλου, οι αρχηγοί των κρατών της ΕΕ και των κυβερνήσεων αναφέρθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10025/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0023 (NLE) 8466/17 SCH-EVAL 125 MIGR 59 COMIX 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

9906/14 ΓΒ/μκρ/ΔΛ 1 DG D 2C

9906/14 ΓΒ/μκρ/ΔΛ 1 DG D 2C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2014 (OR. en) 9906/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 6626/4/14 Θέμα: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15413/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2017 COM(2017) 290 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συνέπειες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

14929/14 ΑΒ/νικ 1 DG D 1C

14929/14 ΑΒ/νικ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 14929/14 ENFOPOL 342 COSI 105 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 12214/3/14 REV 3 Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

12306/17 ΠΧΚ/σα 1 DGD 1B

12306/17 ΠΧΚ/σα 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0234 (NLE) 12306/17 JAI 800 ASIM 102 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα