ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

2 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

3 ΤΜΗΜΑ Οργάνωση Εθνικού Κέντρου Κωδικοποίησης ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΝΑΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

4 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟ NCB..... NCB NCB NAMSA ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ CODIFICATION BRANCHES ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ (ΚΕΥ) ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (ΚΕΦΝ) ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (201 ΚΕΦΑ) NCB

5 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Ροή Ενεργειών Κωδικοποίησης Διασφάλιση ότι συμπεριλαμβάνεται τόσο στις διακηρύξεις των διαγωνισμών, όσο και στις συμβάσεις προμήθειας Υλικού και προγραμμάτων ΑΩ της ΓΔΑΕΕ, των Γενικών Επιτελείων καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Ρήτρα Κωδικοποίησης (STANAG 4177), η οποία υποχρεώνει τους προμηθευτές να παρέχουν όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών.

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ 1. Σ αυτήν την Ρήτρα : α. Αρχή κωδικοποίησης σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (NCB) ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα σχεδιασμού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από αυτό το συμβόλαιο. Εάν ο Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά και αν δεν εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship, η Αρχή κωδικοποίησης θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η Αρχή Προμηθειών. β. Αρχή Προμηθειών σημαίνει την υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχείρισης του ΝΑΤΟ.

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ γ. Τεχνικά Δεδομένα σημαίνει τα μηχανολογικά σχέδια, τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από το συμβόλαιο. δ. Ισοδύναμος συμβατικός όρος σημαίνει μια συμφωνημένη συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 2. Τεχνικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, προδιαγραφών, καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός υλικού) απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση / κωδικοποίηση και διαχείριση του υλικού σύμφωνα με το κατά ΝΑΤΟ Σύστημα Κωδικοποίησης (NCS).

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός των προκαθοριζόμενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται είτε σε μορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ. είτε και όπου αυτό είναι διαθέσιμο, μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής Κωδικοποίησης σε δεδομένα που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Ο ανάδοχος θα αποστείλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου, από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους προμηθευτές σε αίτηση των Αρχών Κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προδιαγράφεται στο συμβόλαιο.

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδομένων σε αρχική φάση, ο ανάδοχος θα παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο και η οποία προκύπτει από συμφωνημένες τροποποιήσεις, σχεδιαστικές αλλαγές καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια ζωής του συμβολαίου 3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδομένων γίνεται από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων ώστε να μπορέσει να έλθει σε επαφή η Αρχή Κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον προμηθευτή απ ευθείας για τα δεδομένα.

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ 4. Στην περίπτωση ενός υποσυμβολαίου με ένα κατασκευαστή σε μία εκτός ΝΑΤΟ χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραιτήτων τεχνικών δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/ προμηθευτή και την παροχή τους στην Αρχή Προμηθειών. 5. Τα τεχνικά δεδομένα για την Κωδικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και την διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασμού, τον αριθμό σχεδίου ή part number(s) του υλικού(ων), αριθμούς συσχέτισης προτύπων/προδιαγραφών και ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν παρασχεθεί στον προτεινόμενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται στην αρχική φάση έτσι ώστε οι συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν.

11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ 6. Εάν ο συμβαλλόμενος ή προμηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που περιέχονται σ αυτό το συμβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να επισημάνει και να υποδείξει σε ποιό NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. Δε χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί. 7. Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλόμενος ή προμηθευτής πρέπει να έρχεται σε επαφή με την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στο σύστημα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ. 8. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτελέσεως της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως (10%) να καλύπτει και της υποχρεώσεις του προμηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών.

12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Ροή Ενεργειών Κωδικοποίησης Διασφάλιση ότι συμπεριλαμβάνεται τόσο στις διακηρύξεις των διαγωνισμών, όσο και στις συμβάσεις προμήθειας Υλικού και προγραμμάτων ΑΩ της ΓΔΑΕΕ, των Γενικών Επιτελείων καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Ρήτρα Κωδικοποίησης (STANAG 4177), η οποία υποχρεώνει τους προμηθευτές να παρέχουν όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών. Απόδοση από το Γραφείο Κωδικοποίησης του Κωδικού Αριθμού Κατασκευαστή(NCAGE code) σε περίπτωση που δεν έχει ήδη αποδοθεί από προηγούμενη σύμβαση.

13 ΤΜΗΜΑ Κωδικός Κατασκευαστή NATO (NCAGE) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Ο κωδικός αριθμός κατασκευαστή ΝΑΤΟ (N-CAGE Code), είναι ένας πενταψήφιος Κωδικός (αποτελούμενος από γράμματα και αριθμούς), που αποδίδεται από το NCB της χώρας παραγωγής του υλικού στον κατασκευαστή αυτού και είναι απαραίτητος για την αναγνώριση του υλικού. Για τους κατασκευαστές χωρών εκτός συστήματος ΝΑΤΟ ο κωδικός αριθμός του κατασκευαστή αποδίδεται από την NAMSA.

14 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Αρμοδιότητα απονομής Κωδικού Κατασκευαστή NATO (NCAGE Code) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΩΔΙΚΟΥ (NCAGE) ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ NCB NCB ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NAMSA

15 ΤΜΗΜΑ Δομή Κωδικών Κατασκευαστών NATO (NCAGE) Χώρες του NATO B... Βέλγιο L... Καναδάς R... Δανία F.../M... Γαλλία G. Ελλάδα A... Ιταλία...B Ισπανία T... Τουρκία Μη-NATO χώρες* S... Διεθνείς Οργανισμοί* I... ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ * Οι κωδικοί αποδίδονται από την NAMSA

16 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Ροή Ενεργειών Κωδικοποίησης Διασφάλιση ότι συμπεριλαμβάνεται τόσο στις διακηρύξεις των διαγωνισμών, όσο και στις συμβάσεις προμήθειας Υλικού και προγραμμάτων ΑΩ της ΓΔΑΕΕ, των Γενικών Επιτελείων καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Ρήτρα Κωδικοποίησης (STANAG 4177), η οποία υποχρεώνει τους προμηθευτές να παρέχουν όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών. Απόδοση από το Γραφείο Κωδικοποίησης του Κωδικού Αριθμού Κατασκευαστή(NCAGE code) σε περίπτωση που δεν έχει ήδη αποδοθεί από προηγούμενη σύμβαση. Διάθεση από τον κατασκευαστή / προμηθευτή στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ) των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων που προβλέπονται σε ιδιαίτερο άρθρο στην σύμβαση. Ενεργοποίηση από τις αρμόδιες διαδικασίας κωδικοποίησης. Υπηρεσίες (ΑΥΚΥ-NCB) της

18 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Νέο Υλικό Εφοδιασμού Ναι Χρήση του υπάρχοντος NSN Καταχώρηση της χώρας ως χρήστη Είναι Κωδικοποιημένο; Όχι Ναι Αίτηση για Κωδικοποίηση Παράγεται στην χώρα; Όχι Παράγεται σε χώρα NATO/Tier 2 Ναι Όχι Να κωδικοποιηθεί ( ) Ενημέρωση των άλλων χωρών μέσω (NMCRL) Να κωδικοποιηθεί

19 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Βήματα για την Κωδικοποίηση ενός Υλικού 5. Δημοσίευση 4. Απόδοση NSN 3. Αναγνώριση 2. Ταξινόμηση 1. Ονομασία

20 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Μία και μοναδική Ονομασία Είναι η απάντηση στην ερώτηση: Τι υλικό είναι αυτό; «Τι είναι το υλικό αυτό, πώς ονομάζεται;». Για να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία, το Σύστημα εφαρμόζει κανόνες ονοματολογίας με τους οποίους, κάθε υλικό εφοδιασμού χρησιμοποιεί μία εγκεκριμένη ονομασία (ΑΙΝ).

21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Οι εγκεκριμένες ονομασίες με τους ορισμούς τους και τους αντίστοιχους κωδικούς ονομασίας (INC) περιλαμβάνονται στην Συμμαχική έκδοση Κωδικοποίησης ACodP-3, και χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση και την αναγνώριση των υλικών. Η κωδικοποίηση των ονομασιών επιλύει το γλωσσικό πρόβλημα μεταξύ των διαφόρων χωρών, για την σαφέστερη απόδοση της ονομασίας σε κάθε γλώσσα. Σημείο αναφοράς δεν είναι η ονομασία ενός υλικού, αλλά ο κωδικός ονομασίας (INC), ο οποίος είναι επακριβώς ορισμένος και συσχετισμένος με αυτήν ευθύς εξαρχής.

22 ACodP-3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ INC Item Name FIIG ELECTROMAGNETIC ACTUATOR T142-L ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ CAPACITOR,VARIABLE,CERAMIC DIELECTRIC A096A CAPACITOR,VARIABLE,MICA DIELECTRIC A096A CAPACITOR,VARIABLE,PLASTIC DIELECTRIC A096A REACTOR A058B BATTERY,WATER ACTIVATED T139-A LAMP,INCANDESCENT A LAMP,INFRARED A FLASHLIGHT A06300 ± Approved Item Names

23 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

24 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Μία και Μοναδική Ταξινόμηση Η ταξινόμηση των υλικών γίνεται με τον διαχωρισμό τους σε βασικές κατηγορίες που καλούνται ομάδες και που αναγνωρίζονται μέσω ενός διψήφιου αριθμού. Η δομή του συστήματος επιτρέπει την χρήση 99 ομάδων από τις οποίες σήμερα βρίσκονται σε χρήση περίπου 78. Στη συνέχεια μέσα σε κάθε Ομάδα, τα υλικά χωρίζονται σε Κλάσεις. Αυτές διακρίνονται από δύο ακόμα ψηφία τα οποία μαζί με τον διψήφιο Κωδικό της Ομάδας διαμορφώνουν τον τετραψήφιο κωδικό ταξινόμησης του ΝΑΤΟ (NSC)

25 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ACodP-2 NSG NSG Title 51 Hand Tools 52 Measuring Tools 53 Hardware NSC and Abrasives NSC Title 54 Prefabricated 5310 Structures Nuts and and Washers Scaffolding 5315 Nails, Machine Keys, and Pins 55 Lumber, Millwork, Plywood, and 5320 Rivets Veneer 5325 Fastening Devices 5330 Packing and Gasket Materials 5331 O-Ring 5335 Metal Screening Groups 750 Classes

26 ΤΜΗΜΑ NSC GROUP 10 GROUP NUMBER ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ NATO Supply Classification Groups and Classes NSC GROUP NAME NSC CLASS NSC CLASS NAME WEAPONS NOTE: This group includes combat weapons as well as weapon-like noncombat items, such as line throwing devices and pyrotechnic pistols. Excluded from this group are fire control and night devices classifiable in groups 12 or Guns, through 30 mm Includes Machine Guns; Brushes, Machine Gun and Pistol. Excludes Turrents, Aircraft 1010 Guns, over 30 mm up to 75mm Includes Breech Mechanisms; Mounts; Grenade Launchers for Integral-Cartridge Grenades, Single-Shot or Auto-Loading or Automatic-Firing

27 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ (ACodP-2/3) Name and Classification Directories (19 languages)

28 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

29 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Μία και Μοναδική Αναγνώριση Η αναγνώριση ενός υλικού είναι η διαδικασία δόμησης της ταυτότητάς του κατά την οποία προσδιορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του που θα το διαχωρίσουν από κάποιο άλλο.

30 ΤΜΗΜΑ Μέθοδοι Αναγνώρισης ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Περιγραφική Μέθοδος (Descriptive Method of Item Identification) Χρήση έξι διαφορετικών τύπων αναγνώρισης Βασικό εργαλείο οι οδηγοί αναγνώρισης (IIGs) Μέθοδος Συσχέτισης(Reference Method of Identification) Βασικά Στοιχεία Item Name Reference Number (R/N) ή Part Number (P/N) NCAGE code

31 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΙ Type 1 (Full Descriptive) 1 Type 4 (Partial Descriptive) 4 Type 2 (Reference Method) 2

32 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Αναγνώριση με την Μέθοδο Συσχέτισης Ονομασία υλικού + Κωδικός Κατασκευαστή (NCAGE) + Αριθμός Κατασκευαστή (Part Number)

33 ΤΜΗΜΑ Περιγραφική Αναγνώριση ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Η διαδικασία αυτή γίνεται με τη βοήθεια των οδηγών αναγνώρισης (IIGs) οι οποίοι περιλαμβάνουν τυποποιημένα ερωτήματα με κωδική μορφή τα οποία αναφέρονται στα φυσικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, τα οποία απαιτούνται προκειμένου αυτό να περιγραφεί πλήρως.

34 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ LAMP, GLOW - INC FIIG A0790 Ποια χαρακτηριστικά απαιτούνται για να περιγραφεί το υλικό;

35 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Federal Item Identification Guides

36 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ What is codification Item Characteristics FIIG A0790 NAME - BULB DIAMETER TERMINAL TYPE AND QUANTITY - BULB STYLE - VOLTAGE RATING - BASE STYLE - FRAGILITY FACTOR -RATED AVERAGE LIFE - PRECIOUS MATERIEL - PACKED UNIT WEIGHT

37 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ NAME MATL FEAT STYL ADWH ABRY ABNM ABGL AAGR ABGG ITEM NAME MATERIAL SPECIAL FEATURES STYLE DESIGNATOR CROSS-SECTIONAL WIDTH LENGTH THICKNESS WIDTH CROSS-SECTIONAL SHAPE STYLE RADIUS

38 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ What is codification Item Characteristics NAME D05758* AEVVJlA100* AFSM DB* AFSQJA12.0* CRPSLA2A* AFJNDG* AFSVB50.0* PMWTJPTA000R0.2* PKDWJGM15.3*

39 ΤΜΗΜΑ Περιγραφική Μέθοδος ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Item + Reference (NCAGE and Part Number) + Characteristics

40 ΤΜΗΜΑ Απόδοση Αριθμού Ονομαστικού NATO Κωδικός Ταξινόμησης NATO ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Αριθμός Αναγνώρισης Υλικού ΝΑΤΟ (NIIN) Ομάδα μέσα Κλάση στην Ομάδα Μη Σημαντικός Σειριακός Αριθμός Κωδικός Εθνικού Γραφείου Κωδικοποίησης (NCB Code)

41 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Αριθμό Ονομαστικού Segment A B C H M V W K NSN data User data (MOE rule) Reference data Material Management data Clear Text characteristics data Coded Characteristics data Packaging data Replacement/Cancellation data 8 Manufacturer/Vendor data

42 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Δημοσίευση NMCRL NATO Master Catalogue of References for Logisticians 16 εκατομμύρια Αριθμούς Ονομαστικού 36 εκατομμύρια Part Numbers 1.5 εκατομμύριο Κατασκευαστές/Προμηθευτές

43 ΤΜΗΜΑ Εργαλεία Αναζήτησης ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

44 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Αναζήτηση με βάση τον Κατασκευαστή και το Part Number Thales

45 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Αναζήτηση με Βάση τα χαρακτηριστικά LAMP, GLOW DIAMETER 100 mm 12.0 Volt AD MEDIUM SCREW 15.3 G

46 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

47 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Από την οπτική γωνία των κωδικοποιητών, ένα Αφος F-15 είναι απλώς ένα σύνολο Αριθμών Ονομαστικού Υλικών.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΝCΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006. Σελίδα: 1 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006. Σελίδα: 1 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Πρόλογος Αναγκαιότητα Διαλειτουργικότητα Διαδικασίες Διοικητικής Μέριμνας NCS/NSN Οργάνωση Προϊόντα/Υπηρεσίες Πλεονεκτήματα Μη-NATO Κράτη Το Μέλλον Συμπέρασμα ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤH Π-ΑΕΠΔΝΤ-ΙΑΝ 12-Εκδ.1 η ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Μαρ 2012 TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις αποτελούν απαράβατους όρους: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 06/14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝ. ΠΡΟΓ/ΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη Σιάκκα για την πολύτιμη βοήθεια τους όσον αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Υλικών στις Επιχειρήσεις: Καταγραφή Εμπειρικών Καταστάσεων από την Προσέγγιση Έργων Α. Σούγιαννη 1, Δ. Παπασωτηρίου 2

Κωδικοποίηση Υλικών στις Επιχειρήσεις: Καταγραφή Εμπειρικών Καταστάσεων από την Προσέγγιση Έργων Α. Σούγιαννη 1, Δ. Παπασωτηρίου 2 Κωδικοποίηση Υλικών στις Επιχειρήσεις: Καταγραφή Εμπειρικών Καταστάσεων από την Προσέγγιση Έργων Α. Σούγιαννη 1, Δ. Παπασωτηρίου 2 1 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ Φ.900/195/186415/Σ.972 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 28 Νοε. 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

5 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 5 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION) ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( MBA ) «Αξιοποίηση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2.

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2. Απαντήσεις σε αίτημα για Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» Προοίμιο: 1. Όπως είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 Σελίδα 1 από 97 Πίνακας Περιεχομένων 1 Επιτελική Σύνοψη... 4 1.1 Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 4708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: 210 33 82 201 FAX.: 210 36 16 464 Email: salapatas@acci.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Ιούνιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΓΟ7ΛΛ-ΟΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,29-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:285504 (8956) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα 1.1 Στοιχεία του Φορέα... 3 1.2 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβάσεις στις Προμήθειες του Πολεμικού Ναυτικού.

Θέμα: Συμβάσεις στις Προμήθειες του Πολεμικού Ναυτικού. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS Θέμα: Συμβάσεις στις Προμήθειες του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο εργασιών Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα