ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝΚΑΤΑ (NCS) ΚΑΤΑNATO. ΗΓέφυρα. για την ιαλειτουργικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. www.ncb.mil.gr ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝΚΑΤΑ (NCS) ΚΑΤΑNATO. ΗΓέφυρα. για την ιαλειτουργικότητα"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝΚΑΤΑ ΚΑΤΑNATO (NCS) ΗΓέφυρα για την ιαλειτουργικότητα

2 Τι είναι Κωδικοποίηση Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία, η οποία εξετάζει ένα υλικό, το συγκρίνει µε άλλα όµοιά του και αποδίδει έναν µοναδικό κωδικό αριθµό(nato Stock Number) στα υλικά εκείνα που έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. WOODWARD DASSAULT LUCAS AJ CB20060P

3 Ποια Υλικά Κωδικοποιούµε

4 Σκοπός της Κωδικοποίησης Η καθιέρωση µιας κοινής γλώσσας εφοδιασµού σεόλο το εύρος των Επιχειρήσεων ιοικητικής Μέριµνας Ηεπίτευξη της ιαλειτουργικότητας Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των διαθέσιµων πόρων

5 Το Σύστηµα Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ (NCS) είναι ένα οµοιόµορφο και κοινό σύστηµα για την αναγνώριση, ταξινόµηση και απόδοση αριθµού ονοµαστικού σε υλικά που προµηθεύονται οι χώρες µέλη του ΝΑΤΟ. Είναι σχεδιασµένο να επιτυγχάνει τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα στη λογιστική υποστήριξη και να διευκολύνει τη διαχείριση των δεδοµένων των υλικών.

6 Ιστορικό Year 1945 January the 18 th President ROOSEVELT : CODIFICATION I request that procedures be examined to improve goods management for the efficientpursuit of war as well as for businessin peacetime..

7 Ιστορικό ΣΥΣΚΕΨΗ ΛΟΝ ΙΝΟΥ 1953 Federal cataloguing becomes NATO Codification

8 STANAG Το NATO θα αναπτύξει ένα κοινό Εφοδιαστικό Σύστηµα Ταξινόµησης Το Σύστηµα αυτό θα βασίζεται στο Οµοσπονδιακό Εφοδιαστικό Σύστηµα Ταξινόµησης τωνη.π.α Όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ θα χρησιµοποιούν αυτό το Σύστηµα

9 STANAG Το NATO θα αναπτύξει ένα οµοιόµορφο Σύστηµα Αναγνώρισης των υλικών. Το Σύστηµα αυτό θα βασίζεται στο Οµοσπονδιακό Σύστηµα Αναγνώρισης υλικών τωνη.π.α Όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ θα χρησιµοποιούν αυτό το Σύστηµα Όταν το ίδιο υλικό Εφοδιασµού παράγεται σε περισσότερες από µία χώρες, θα του αποδίδεται ο ίδιος αριθµός Ονοµαστικού ΝΑΤΟ(NSN NSN)

10 STANAG Όλες οι συµβάσεις για την προµήθεια εξοπλισµού και ανταλλακτικών θα περιλαµβάνουν έναν όρο για την παροχή τεχνικών στοιχείων......

11 STANAG Το Σύστηµα διαχείρισης των πληροφοριών διοίκησης υλικού των ΗΠΑ, υιοθετείται ωςηβάση του Συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών ιοίκησης υλικού του ΝΑΤΟ Τα συστήµατα Ταξινόµησης, Αναγνώρισης και Ανταλλαγής εδοµένων των Υλικών αποτελούν τη βάση του Συστήµατος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ ΗΟµάδα Εθνικών ιευθυντών Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ (AC/135) αποτελεί το αρµόδιο όργανο διοίκησης του Συστήµατος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ.....

12 STANAG Μία χώρα µέλος του ΝΑΤΟ ή µία συνεργαζόµενη χώρα µπορεί να διανέµει τα δεδοµένα κωδικοποίησης των υλικών αρµοδιότητάς της σε άλλες χώρες (ΝΑΤΟ ή Μη ΝΑΤΟ) κατά την κρίση της της Μία χώρα µέλος του ΝΑΤΟήµία συνεργαζόµενη χώρα δεν µπορεί να διανέµει τα δεδοµένα κωδικοποίησης των υλικών που έχουν κωδικοποιηθεί από άλλα κράτη.....

13 ACodP-1 Allied Codification Publication no.1 Αρµοδιότητες, ιαδικασίες Λειτουργίας και Κανονισµοί Αυτόµατης Ανταλλαγής εδοµένων για την διαχείριση του Συστήµατος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ.

14 Πρόγραµµα Sponsorship Tier one One way ανταλλαγή δεδοµένων Οι χώρες του ΝΑΤΟ παρέχουν τα δικά τουςnsn Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν χρησιµοποιούν τα NSN των Tier one χωρών Tier two two way ανταλλαγή δεδοµένων Οι χώρες του ΝΑΤΟ παρέχουν τα δικά τους NSN Οι χώρες του ΝΑΤΟ χρησιµοποιούν τα NSN των Tier two χωρών

15 NATO countries

16 Βασικοί Στόχοι του ΝCS Η αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των χωρών-χρηστών χρηστών. Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας του εφοδιαστικού συστήµατος των χωρών-χρηστών χρηστών. Η διευκόλυνση της διαχείρισης και ανταλλαγής των δεδοµένων κωδικοποίησης. Η ελαχιστοποίηση του λογιστικού κόστους στα κράτη µέλη. Η αύξηση των αποτελεσµατικότητας των λογιστικών λειτουργιών.

17 Βασικές Αρχές Συστήµατος Κωδικοποίησης Βασική Αρχή No. 1 Ένα Υλικό Εφοδιασµού Ένας Αριθµός Ονοµαστικού ΝΑΤΟ

18 Υλικό Παραγωγής Κατασκευαστής Α(Υπεύθυνος Σχεδιασµού) OP-5347/2A Vendor CZ Κατασκευαστής Β(Υπεύθυνος Σχεδιασµού)

19 OP-5347/2A Υλικό Παραγωγής CZ Σύστηµα ΚωδικοποίησηςNATO Αριθµός Ονοµαστικού NATO (Ονοµασία Υλικού + Ταξινόµηση + Αναγνώριση)

20 Υλικό Εφοδιασµού Το Σύστηµα Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ βασίζεται στην έννοια του Υλικού Εφοδιασµού(ΙΟ ΙΟS-Item Of Supply) και απαιτεί µια µοναδική αναγνώριση για κάθε υλικό.

21 Έννοια του Υλικού Εφοδιασµού Ίδια προσαρµογή Ίδια µορφή Ίδια λειτουργία Ίδια ιάρκεια Ζωής ιάρκεια Ζωής1000 Ώρες 60 WATT 60 WATT 60 WATT ιαφορετικοί Κατασκευαστές G.E. SYLVANIA WESTINGHOUSE Απαιτείται Απόδοση ΕΝΟΣ Αριθµού Ονοµαστικού

22 Έννοια του Υλικού Εφοδιασµού ιάρκεια Ζωής3000 Ώρες 60 WATT Ίδια προσαρµογή Ίδια µορφή Ίδια λειτουργία ιαφορετική ιάρκεια Ζωής ιαφορετική χρήση-εφαρµογή WESTINGHOUSE Απαιτείται Απόδοση ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ Αριθµού Ονοµαστικού

23 Βασικές Αρχές Συστήµατος Κωδικοποίησης Βασική Αρχή No. 2 Κάθε υλικό κωδικοποιείται από τον αρµόδιο Φορέα(ΝCB CB) της χώρας στην οποία κατασκευάζεται

24 Βασικές Αρχές Συστήµατος Κωδικοποίησης Βασική Αρχή No. 3 Τα υλικά που κατασκευάζονται σε χώρες που δεν διαθέτουν NCB (δεν συµµετέχουν στο σύστηµα κωδικοποίησης υλικών κατά ΝΑΤΟ) κωδικοποιούνται µε µέριµνα των NCB των χωρών πουτα προµηθεύονται σε συνεργασία µετην NAMSA

25 Πριν την Εφαρµογή του NCS I need a washer Jeg har brug for en skive I need a shim Un disque s.v.p.

26 Μετά την Εφαρµογή Βασική του NCS Αρχή του Συστήµατος Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ I need a washer Jeg har brug for en skive Ένα Υλικό Εφοδιασµού I need a shim Ένας Αριθµός Ονοµαστικού ΝΑΤΟ Un disque s.v.p

27 Λειτουργικά Πλεονεκτήµατα Τυποποίηση Υλικών Γνώση πηγών ανεφοδιασµού Ακριβής περιγραφή των υλικών Κοινή γλώσσα µεταξύ εµπλεκοµένων Εφαρµογή τεχνολογίας Η/Υ ιαλειτουργικότητα Έλεγχος αποθεµάτων Μείωση δικτύων διανοµής Άµεση ικανοποίηση αναγκών ιευκόλυνση επικοινωνίας Εύκολα προσβάσιµη πληροφορία

28 Οικονοµικά Πλεονεκτήµατα Χρήση ήδη αναγνωρισµένων υλικών Χρήση της ήδη υπάρχουσας γνώσης σχετικά µε τα υλικά Μείωση της ποικιλίας εξοπλισµού Μείωση διπλών αποθεµάτων Ακριβής αναγνώριση Εξελισσόµενο σύστηµα Οικονοµία κατά την παραγωγή νέων υλικών Αποφυγή άσκοπων αγορών Οµαδοποίηση παραγγελιών Ποικιλία προµηθευτών Μείωση όγκου ανταλλακτικών Μείωση αποθέµατος ιευκόλυνση µεταφορών Συµµόρφωση µε τεχνολογικές εξελίξεις

29 Πλεονεκτήµατα στην Βιοµηχανία Βελτιωµένη συνεργασία κράτους βιοµηχανίας ιευκόλυνση του έργου των υπηρεσιών τυποποίησης Βελτιωµένη συνεργασία Αγοραστή Προµηθευτή Προώθηση λειτουργιών ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος

30 Οπλικό Σύστηµα Καύσιµα, Ανταλλακτικά,Συντήρηση Κόστος Απόκτησης Λειτουργικά Κόστη 1/3 2/3 Πολιτική Απόφαση = Κρατικός Προϋπολογισµός Κόστος Κύκλου Ζωής Λειτουργικός Προϋπολογισµός Των Ενόπλων υνάµεων

31 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006. Σελίδα: 1 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006. Σελίδα: 1 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Πρόλογος Αναγκαιότητα Διαλειτουργικότητα Διαδικασίες Διοικητικής Μέριμνας NCS/NSN Οργάνωση Προϊόντα/Υπηρεσίες Πλεονεκτήματα Μη-NATO Κράτη Το Μέλλον Συμπέρασμα ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΝCΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS)

Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1.1 Εισαγωγή Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή και το μετασχηματισμό αγαθών, από το στάδιο των πρώτων υλών μέχρι τον τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη Σιάκκα για την πολύτιμη βοήθεια τους όσον αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange of Data between Administrations ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ E-mail: nrachani@ierd.duth.gr ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00-14.00 1 Μάνατζμεντ;;; Δράσεις-αποφάσεις για τις

Διαβάστε περισσότερα

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού»

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του σπουδαστή : Αχιλλέα Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου * etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc ** psfiris@theodorou.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ιχνηλασιµότητα των προϊόντων δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ. Δημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis@logistics.teithe.gr

LOGISTICS & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ. Δημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis@logistics.teithe.gr LOGISTICS & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Δημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis@logistics.teithe.gr Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

[1.4.2012] White Paper on Diagnosing the Supply Management Function. White Paper on Diagnosing the Supply Management Function 2012 Max Laios

[1.4.2012] White Paper on Diagnosing the Supply Management Function. White Paper on Diagnosing the Supply Management Function 2012 Max Laios [1.4.2012] White Paper on Diagnosing the Supply Management Function White Paper on Diagnosing the Supply Management Function 2012 Max Laios 0 Humantec White Paper on Diagnosing the Supply Management Function

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Resource Planning Systems

Enterprise Resource Planning Systems Enterprise Resource Planning Systems Επισκόπηση Ενότητας Εισαγωγή στα Συστήµατα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά των ERPs Λειτουργικές Διαδικασίες που υποστηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης. Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Μ. 3505)

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Μ. 3505) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO 9001 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 1 www.dap-papei.gr Κεφάλαιο 1 ο 1. Δώστε ένα ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής στη διαχείριση εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή

Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και οι επιδράσεις της στην ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδας. Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη διαδικτυακής πολυµεσικής εφαρµογής διαχείρισης ιατρικών δεδοµένων για ένα Κέντρο Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) Βασίλης Μουστάκης & Γεώργιος Θεολόγου ΧΑΝΙΑ 2000 1

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου. Νοέμβριος 2014 Αθήνα

Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου. Νοέμβριος 2014 Αθήνα Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου Νοέμβριος 2014 Αθήνα περιεχόμενα α β γ το ΕΚΤ οι αρχές που ακολουθούμε η στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : ISO κ α ι H A C C P ΣΕ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

διάστασης. καταναλωτή. Σήµερα ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης. ουσιαστική γνώση των τεχνιτών µετρήσεων. φορέα/εργαστηρίου

διάστασης. καταναλωτή. Σήµερα ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης. ουσιαστική γνώση των τεχνιτών µετρήσεων. φορέα/εργαστηρίου 1 Η ποιότητα είναι µια έννοια η οποία συζητείται τα τελευταία χρόνια έντονα στη χώρα µας κάτω από το πρίσµα της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής της διάστασης. Η ποιότητα θεωρείται σαν ο τελικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα