ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2 Ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2 Ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΟΙΝ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΝΣΗ 2 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2 Ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ:ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΕΤ:α. ΠΔ 16/1996 (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας) β. ΠΔ 71/1988 (Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων) γ. Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/ ) δ. Προδιαγραφές-Τεχνικές Περιγραφές ΟΣΚ/2013 ε. Ν 3852/2010 (Αρμοδιότητες Δήμων Άρθρο 94) στ. Ν 3463/2006 (Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) 1. Σας γνωρίζουμε πως το νεοεκλεγέν Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που η ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό λειτουργίας καθορίζουν, με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών, μετά από ενημέρωση και σχετική έγκριση του Δντη του σχολείου, προέβη την 26 και 27 Νοε 2013 σε επιτόπια αυτοψία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων προκειμένου να καταγραφούν και να σας υποβληθούν οι φθορές-ελλείψεις, που δυνητικά σχετίζονται με πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, αλλά και επίδρασης επί της υγιεινής των παιδιών. 2. Μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, παρουσία και του Δντου του σχολείου, διαπιστώθηκαν οι κάτωθι φθορές-ελλείψεις, που άπτονται θεμάτων ασφαλείας και αναφέρονται ιεραρχούμενες σε σχέση με την αναγκαιότητα άμεσης επέμβασης: α. Ανάγκη περιμετρικής στεγάνωσης των παραθύρων κλιμακοστασίου της βόρειας πλευράς, καθώς σε έντονη βροχόπτωση εισέρχονται ύδατα στο κλιμακοστάσιο και το καθιστούν ολισθηρό και επικίνδυνο (φωτογραφία 1). β. Έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία και άμεση καθαίρεση των επιχρισμάτων των προβόλων περιμετρικά του κτιρίου, που έχουν αποκολληθεί λόγω διάβρωσης με κίνδυνο πτώσης και τραυματισμού μαθητών (φωτογραφία 2). γ. Αποξήλωση των εγκαταστημένων μεταλλικών μπασκετών που αποτελούν ιδιοκατασκευή (χωρίς προδιαγραφές), έχουν οξειδωθεί με αποτέλεσμα να διατρηθεί η βάση ιδίως της νότιας και καθίστανται επικίνδυνες (φωτογραφία 3). Επίσης επιβάλλεται να δρομολογηθεί η άμεση αντικατάσταση τους με ζεύγος τυποποιημένων μπασκετών που έχουν ήδη

2 αγορασθεί αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί μολονότι υπάρχουν μελέτες του ΟΣΚ για την τοποθέτηση αυτών οι οποίες και επισυνάπτονται. δ. Αντικατάσταση - επιδιόρθωση τμημάτων σπασμένων σκαλοπατιών της κεντρικής εισόδου και των κλιμακοστασίων, σε συνδυασμό με τοποθέτηση αντιολισθητικής ταινίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα δημόσια κτίρια, για λόγους ασφαλείας όπως (α), (γ) και (δ) σχετικά (67 σκαλοπάτια *1,65μ=110μέτρα, φωτογραφία 4). ε. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών, στις δύο υπάρχουσες εξόδους κινδύνου που βρίσκονται έναντι των κλιμακοστασίων του κτιρίου, για την ταχεία και ασφαλή εκκένωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως επίσης και φωτεινών πινακίδων σήμανσης τόσο στα κλιμακοστάσια όπως και άνω των εξόδων κινδύνου όπως σαφώς η νομοθεσία προβλέπει με τα (α), (β), (γ) και (δ) σχετικά (φωτογραφία 5). στ. Ανύψωση της υφιστάμενης κουπαστής του στηθαίου στο πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου του κάθε ορόφου από 90 εκ. σε 120 εκ. ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος ανατροπής παιδιού (όπως προδιαγραφές ΟΣΚ, φωτογραφία 6). ζ. Έλεγχος και αναγόμωση των διαθέσιμων 12 πυροσβεστήρων των εγκαταστάσεων του σχολείου, καθώς έχει παρέλθει στο σύνολο τους η ημερομηνία ελέγχου, με ενδεχόμενο αν απαιτηθεί να μην είναι λειτουργικοί. Επιπλέον τονίζεται η απαίτηση εκδόσεως πιστοποιητικού πυρασφάλειας που το κτίριο δεν διαθέτει, και η εγκατάσταση συστήματος χειροκίνητου συναγερμού, παρόλο που προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία όπως (α), (β) και (γ) σχετικά. η. Έλεγχος των φθορών στα μεταλλικά στοιχεία της περίφραξης και άμεση αποκατάσταση, προκειμένου αφενός μεν να εξασφαλιστεί η αποτροπή ανεξέλεγκτης εξόδου παιδιών κατά τα διαλείμματα, αφετέρου δε να αποτραπεί η είσοδος σε εξωσχολικά στοιχεία τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες. Επιπλέον απαιτείται η αποκατάσταση και μόνιμη εξασφάλιση του πλέγματος της εσωτερικής περίφραξης, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του σχολείου, και αποτρέπει την διέλευση των μαθητών για λόγους ασφαλείας (φωτογραφία 7). θ. Επισκευή και έλεγχος της εγκατάστασης του αλεξικέραυνου που έχει αποξηλωθεί περιμετρικά του δώματος του κτιρίου, καθώς και των δυο γειώσεων που έχουν αποκοπεί στην βορειοδυτική πλευρά του, με αποτέλεσμα να το καθιστούν μη λειτουργικό όπως προβλέπεται στα (γ) και (δ) σχετικά (φωτογραφία 8). 3. Πλέον των προαναφερόμενων φθορών-ελλείψεων που σχετίζονται όπως αναφέρθηκε με την πρόληψη πρόκλησης ατυχημάτων, διαπιστώθηκαν και

3 οι κάτωθι που αφορούν τη διασφάλιση της υγιεινής των μαθητών, και της ποιότητας διαβίωσης στο σχολικό περιβάλλον: α. Αναγκαιότητα ανακαίνισης στις τουαλέτες των μαθητών, καθώς εδώ και 30 έτη λειτουργίας του σχολείου, λόγω δημιουργούμενων συνεχών φθορών εκ χρήσεως οι οποίες αντιμετωπίζονταν με τοπικές επεμβάσεις, έχουν συντελέσει στη δημιουργία άσχημης εικόνας όσο αφορά την αισθητική, αλλά κυρίως τη λειτουργικότητα, την πλήρη απολύμανση και καθαριότητα του χώρου (σάπια μεταλλικά καζανάκια, ρηγματωμένες λεκάνες, νιπτήρες, και πλακάκια, διαρροή σε σωληνώσεις, οξειδωμένες-κατεστραμμένες βρύσες, εμφανή τοιχοδομή χωρίς σοβά ή πλακάκια μεταξύ των θυρών, ολισθηρό δάπεδο όπως φωτογραφία 9). β. Αντικατάσταση και επένδυση των βρυσών του προαύλιου χώρου με πλακάκια, και διαμόρφωση της απορροής ώστε να μην μένει στάσιμο νερό και αναπτύσσονται άλγη (φωτογραφία 10). γ. Αντικατάσταση λάστιχων όλων των επάλληλων παραθύρων αλουμινίου καθόσον έχουν φθαρεί και δεν σφραγίζουν. δ. Επιδιόρθωση των κασωμάτων και των κλειδαριών στις πόρτες και τα παράθυρα των αιθουσών που δεν κλείνουν (φωτογραφία 11). ε. Χρωματισμός 4 ξύλινων πινάκων αιθουσών που δεν υλοποιήθηκε στις πρόσφατες εργασίες συντήρησης, και σταδιακή αντικατάσταση των πινάκων κιμωλίας, που θεωρείται «τοξική» λόγω της σκόνης που εισπνέεται, με πίνακες μελαμίνης για γραφή με μαρκαδόρο (whiteboard). στ. Έλεγχος και αντικατάσταση κεντρικών σωλήνων ύδρευσης στη βόρεια πλευρά του κτιρίου, που εμφανίζουν συνεχή διαρροή προς τα θεμέλια, και ενδεχομένως επιτείνουν την υφιστάμενη καθίζηση του (φωτογραφία 12). 4. Κατόπιν των παραπάνω ο σύλλογος απευθύνθηκε στον δντη του σχολείου, που κατά τον νόμο είναι υπεύθυνος τόσο για την εύρυθμη λειτουργία, όσο και για την εξασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφαλείας των μαθητών, και διαπιστώθηκε από τα υπηρεσιακά έγγραφα που μας κοινοποίησε, ότι κατ επανάληψη έχει ενημερώσει τον Δήμο Κύμης- Αλιβερίου και τις αρμόδιες υπηρεσίες ως όφειλε, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι ο Δήμος προέβη σε ενέργειες αποκατάστασης των φθορών-ελλείψεων. 5. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η αρμοδιότητα της συντήρησης των σχολικών κτιρίων, ανήκει στους Ο.Τ.Α μέσω διάθεσης πιστώσεων τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και από ιδίους πόρους αυτών (ΚΠΑ), όπως σαφώς αναφέρεται στο άρθρο 75 του (στ) σχετικού «Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και

4 η φύλαξη των σχολικών κτιρίων». Συνεπώς θέλουμε καλοπροαίρετα να πιστεύουμε ότι εκ παραδρομής και αμέλειας μέχρι τώρα δεν έχει επιληφθεί του θέματος ο Δήμος με την πρέπουσα ευαισθησία, καθόσον στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο υπάρχουν δείγματα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην πόλη μας. 6. Συνοψίζοντας εισηγούμαστε και αιτούμαστε τα παρακάτω: α. Άμεση αυτοψία του χώρου του σχολείου από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ώστε σε συνεργασία με το Δντη και το Σύλλογο Γονέων να καθοριστούν οι προτεραιότητες αποκατάστασης των φθορών εκμεταλλευόμενοι και τις διακοπές των εορτών. β. Τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας, κατακόρυφης-οριζόντιας σήμανσης και κιγκλιδώματος στην είσοδο του σχολείου για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των μαθητών όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ Β 1720/ γ. Προγραμματισμός και ενημέρωση του Συλλόγου και της Διεύθυνσης του σχολείου για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επεμβάσεων εντός του τρέχοντος σχολικού έτους. δ. Σύνταξη μελέτης πλήρους ανακαίνισης των εγκαταστάσεων του σχολείου, όπως και του προαύλιου χώρου καθώς η εικόνα που κάποιος αποκομίζει για το μεγαλύτερο δημοτικό σχολείο του Δήμου, είναι εικόνα πλήρους εγκατάλειψης (κατασκευή στεγάστρων, εκτενής αναμόρφωση των χώρων αθλητισμού, βάψιμο και επισκευή περίφραξης, λοιπές αισθητικές παρεμβάσεις, αποκατάσταση δομικών ρωγμών λόγω καθίζησης κτλ) προκειμένου να διατεθούν από τον προϋπολογισμό. 7. Ευελπιστούμε πως η υφιστάμενη Διοίκηση του Δήμου θα ενστερνιστεί πλήρως τις υποχρεώσεις της έναντι των μαθητών και αυριανών πολιτών αυτού του τόπου, και θα υλοποιήσει τις αναγκαίες επεμβάσεις, σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε όπως έχουμε χρέος πρώτα ως Πολίτες και δεύτερον ως Γονείς, να προβούμε στις καθοριζόμενες από το Σύνταγμα και τους ισχύοντες νόμους ενέργειες. 8. Η παρούσα επιστολή προσυπογράφεται από το σύνολο των γονέων στους οποίους κοινοποιήθηκε από το Δ.Σ του Συλλόγου, όπως παρακάτω: -Το Διοικητικό Συμβούλιο- Αλιβέρι 01 Δεκεμβρίου 2013

5 Φωτ.1:Εισροή υδάτων στον βόρειο φεγγίτη. Φωτ.2: Διογκωμένα επιχρίσματα στα ηλιοπετάσματα.

6 Φωτ.3:Αντικατάσταση μπασκετών. Φωτ.3: Αντικατάσταση μπασκετών.

7 Φωτ.4:Επισκευή και αντιολισθητική ταινία σκαλοπατιών. Φωτ.4: Επισκευή και αντιολισθητική ταινία σκαλοπατιών.

8 Φωτ.5:Έξοδοι κινδύνου χωρίς αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος. Φωτ.5: Έξοδοι κινδύνου χωρίς αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος.

9 Φωτ.6:Ανύψωση υφιστάμενης κουπαστής στηθαίου. Φωτ.7 :Επιδιόρθωση πλέγματος-πόρτας εσωτερικής περίφραξης.

10 Φωτ.7 :Επιδιόρθωση μεταλλικών στοιχείων περίφραξης. Φωτ.7 :Επιδιόρθωση μεταλλικών στοιχείων περίφραξης.

11 Φωτ.8:Επισκευή και έλεγχος αλεξικέραυνου. Φωτ.8: Επισκευή και έλεγχος αλεξικέραυνου.

12 Φωτ.8 :Αντικατάσταση γείωσης αλεξικέραυνου. Φωτ.9:Διάδρομος τουαλετών

13 Φωτ.9:Ανακαίνιση τουαλετών Φωτ.9: Ανακαίνιση τουαλετών

14 Φωτ.9: Ανακαίνιση τουαλετών Φωτ.9: Ανακαίνιση τουαλετών

15 Φωτ: 10:Συμπλήρωση πλακιδίων στις εσωτερικές βρύσες των ορόφων.

16 Φωτ: 10:Επένδυση εξωτερικών βρυσών με πλακάκια-αντικατάστασηδιαμόρφωση απορροής.

17 Φωτ.11: Επισκευή κασωμάτων και αντικατάσταση κλειδαριών. Φωτ.12:Έλεγχος και επισκευή διαρροών κεντρικών σωλήνων ύδρευσης.

18 Φωτ.13:Έλεγχος και αποκατάσταση ρωγμών δομικών στοιχείων λόγω καθίζησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2013 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». Σελίδα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες σε σχολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛ:31/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡ.ΜΕΛ:31/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ:31/2015 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:399.996(με ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Έκθεση αποτελεσμάτων καταγραφής αναγκών προβλημάτων Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ: 2η Έκθεση αποτελεσμάτων καταγραφής αναγκών προβλημάτων Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ελευσίνα, 31 Δεκ 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ. πρωτ.: 30837 Ταχ.Δνση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος Τ.Κ-Πόλη: 19200 Ελευσίνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20η/2011 της 2ης-08-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..149/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του σχολικού κτιρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η επίδραση του σχολικού κτιρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία Ημερίδα της ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης Η επίδραση του σχολικού κτιρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία Τζούλη Βελισσαράτου Γενική Διευθύντρια Λειτουργίας & Ανάπτυξης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» για την Πράξη «Αποκατάσταση Ανακαίνιση Κτηρίου Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος»

Διαβάστε περισσότερα

Το κτήριο του Κοργιαλενείου 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Αργοστολίου μετά τους σεισμούς Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Το κτήριο του Κοργιαλενείου 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Αργοστολίου μετά τους σεισμούς Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ» Το κτήριο του Κοργιαλενείου 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Αργοστολίου μετά τους σεισμούς Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & Μαρούσι, 3 6 2010 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 63893 /IA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ»

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ» 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες στο Γυμνάσιο Σπάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 12 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ φορέας : έργο : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 1. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ...4 1.1.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (Κλειστό και Ανοιχτό)...4 1.2. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ (Ανοικτό)...4

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Στις 10-3-2014 και ώρα 14:00μ.μ. θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Στις 10-3-2014 και ώρα 14:00μ.μ. θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΠΔΔ ΠΕ.Α.Π ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ Σκύρος 4/ 3/ 2014 ΤΗΛ: 22223 50319 FAX: 22220 91716 Αρ. Πρωτ. 19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το ΝΠΔΔ ΠΕ.Α.Π προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Α. OO Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο. Α. OO Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ MΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΒΥΡΩΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ανάλυση.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ανάλυση. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ανάλυση. Σπουδαστές Βογιατζής Νικόλαος 35249 Κοντός Θέμης 37552 Χαμακιώτης Δημήτρης 36595 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα