ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»."

Transcript

1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πετρούπολης. Επισυνάπτεται η τεχνική Περιγραφή του 2014 του Ο.Σ.Κ. καθώς και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για τις παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τη μελέτη του έργου συνέταξε ο: Κορωναίος Αντώνιος Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 6 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 3 Ο ΛΥΚΕΙΟ Ο ΛΥΚΕΙΟ Ο ΛΥΚΕΙΟ 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο & 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο & 16 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο & 5 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο ΛΥΚΕΙΟ Ο, 12 Ο & 17 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

4 8. 12 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο ΛΥΚΕΙΟ Ο ΛΥΚΕΙΟ Ο ΛΥΚΕΙΟ 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο & 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο & 16 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο & 5 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο ΛΥΚΕΙΟ Ο, 12 Ο & 17 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 1 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

5 Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για εργασίες στα κάτωθι σχολικά κτίρια: 1. 6 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση των τσιμεντένιων πλακών τύπου τακάκι στο χώρο του παιχνιδιού, και μεταφορά και απόρριψη των πλακών σε χώρους που επιτρέπεται. 2) Απομάκρυνση επιχρισμάτων ή επικαλύψεων και σαθρού σκυροδέματος τοιχίων στην περιοχή της βλάβης, κατά τις προδιαγραφές της ΕΛΟΤ ΤΠ ) Αποξήλωση σαθρών σοβάδων οροφής αιθουσών στα σημεία όπου έχει αποκολληθεί, κατά τις προδιαγραφές της ΕΛΟΤ ΤΠ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Εργασίες τοποθέτησης ελαστικών πλακών ασφαλείας τύπου safety mat διαστάσεων 500x500x40 mm στο χώρο του παιχνιδιού σύμφωνα με την παράγραφο της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ (παράρτημα Α). 2) Επισκευή του τοιχείου με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της ΕΛΟΤ ΤΠ ) Αποκατάσταση του σοβά οροφής κατά την παρ. 9 της τεχνικής περιγραφής του Ο.Σ.Κ.( ΕΛΟΤ ΤΠ ). 4) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009) 5) Τοποθέτηση υδρορροών από γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες κατά μήκος των κεκλιμένων στεγών του αύλειου χώρου καθώς και όλων των απαραίτητων τεμαχίων για συλλογή και την αποχέτευση των ομβρίων, σύμφωνα με τις μηχανολογικές προδιαγραφές του ΟΣΚ για την Εγκατάσταση Αποχέτευσης Ομβρίων. Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

6 2. 7 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 4) Αποξήλωση των τσιμεντένιων πλακών τύπου τακάκι στο χώρο του παιχνιδιού, επιφάνειας περίπου 250 m 2 και μεταφορά και απόρριψη των πλακών σε χώρους που επιτρέπεται. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Εργασίες τοποθέτησης ελαστικών πλακών ασφαλείας τύπου safety mat διαστάσεων 500x500x40 mm στο χώρο του παιχνιδιού σύμφωνα με την παράγραφο της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ (παράρτημα Α). 2) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009). 6) Τοποθέτηση υδρορροών από γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες κατά μήκος των κεκλιμένων στεγών του αύλειου χώρου καθώς και όλων των απαραίτητων τεμαχίων για συλλογή και την αποχέτευση των ομβρίων, σύμφωνα με τις μηχανολογικές προδιαγραφές του ΟΣΚ για την Εγκατάσταση Αποχέτευσης Ομβρίων Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση σαθρών και πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας δώματος για την τοποθέτηση νέας μόνωσης. 2) Αποξήλωση των υπαρχόντων φθαρμένων καπακιών οριζοντίων αρμών δώματος γαλβανισμένης λαμαρίνας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Διάστρωση δυο στρώσεων ασφαλτικής μεμβράνης με πολυεστέρα υψηλής σταθερότητας, σύμφωνα με την παράγραφο της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ (παράρτημα Α). Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

7 2) Αστάρωμα και χρωματισμός των περιμετρικών στηθαίων συνολικής επιφάνειας περίπου 75 m 2 και των καπακιών τους με δύο χέρια ακρυλικό χρώμα, σύμφωνα με την παράγραφο 19.2 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. 3) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009) 5) Σφράγιση των οριζόντιων αρμών διαστολής του δώματος με όλα τα απαιτούμενα θερμομονωτικά υλικά, επικάλυψη των αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. 6) Επικάλυψη των εσωτερικών αρμών κλιμακοστασίων 1 ου και 2 ου ορόφου με αρμοκάλυπτρα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση πλακιδίων τοίχων και δαπέδου, ειδών υγιεινής και εσωτερικών θυρών, των WC στα κτίρια 1 και 2 του 2 ου Δημοτικού σχολειού. 2) Απόξεση και αποξήλωση του φθαρμένου τάπητα στα δυο γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ του 2 ου Δημοτικού σχολείου. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Απόκρυψη των υπαρχουσών εκτεθειμένων σωληνώσεων που τροφοδοτούν την πυροσβεστική φωλιά πίσω από τα πλακίδια του τοίχου. 2) Τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, νέων θυρών χωρισμάτων και νέων ειδών υγιεινής, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ ) Χρωματισμός των εσωτερικών επιφανειών στα WC πάνω από το ύψος των πλακιδίων σύμφωνα με την παράγραφο 19.2 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. 4) Επίστρωση των γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ του 2 ου Δημοτικού σχολείου με χυτό συνθετικό τάπητα σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

8 5. 13 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου της αίθουσας του νηπιαγωγείου. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Επίστρωση του δαπέδου της αίθουσας νηπιαγωγείου με δάπεδο τύπου linoleum, σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση των κατεστραμμένων ασφαλτόπανων δώματος κατά τις προδιαγραφές της ΕΛΟΤ ΤΠ Όπου το φθαρμένο ασφαλτόπανο έχει επικάλυψη αλουμινίου, αυτή θα αφαιρεθεί. Για την αφαίρεση του φιλμ αλουμινίου αυτό θα χαράζεται με κόφτη και θα ζεσταίνεται με φλόγιστρο. 2) Αποξήλωση αρμοκάλυπτρου εξώστη (πάνω από τον ημιυπαίθριο του ισογείου) λόγω μη στεγανότητας του αρμού. 3) Αποξήλωση των σιδηρών κουφωμάτων κλιμακοστασίων. Η αποξήλωση θα γίνει με αφαίρεση πρώτα των υαλοστασίων για την αποφυγή ατυχημάτων. Τα άχρηστα υλικά θα διακινηθούν χειροκίνητα και θα αποτεθούν στη χωματερή. 4) Απόξεση και αποξήλωση του φθαρμένου τάπητα στα δυο γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ του 2 ου Δημοτικού σχολείου. 5) Αποξήλωση των πλακών πεζοδρομίου στον ημιυπαίθριο χώρο και στους εξωτερικούς διαδρόμους του Ισογείου. 6) Αποξήλωση ενανθρακωμένου σκυροδέματος στους εξωτερικούς αναβαθμούς του ισογείου κατά τις προδιαγραφές της ΕΛΟΤ ΤΠ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Διάστρωση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης οπλισμένης με πολυεστερικό πλέγμα και επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας στο δώμα, κατά τις προδιαγραφές της ΕΛΟΤ ΤΠ ) Στεγανοποίηση των οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής δώματος και εξώστη πάνω από τον ημιυπαίθριο του ισογείου (από τον αύλειο), σύμφωνα με την παράγραφο Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

9 7 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ και τις λεπτομέρειες ΛΕ.ΚΕΝΑΚ Κ.Ε.05.1 και ΛΕ.ΚΕΝΑΚ Κ.Ε.05.2 του ΟΣΚ. 3) Στεγάνωση των κατακόρυφων αρμών διαστολής του ημιυπαίθριου χώρου στο ισόγειο σύμφωνα με την παράγραφο 7 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ και την λεπτομέρεια ΛΕ.ΚΕΝΑΚ Κ.Ε.05.1 του ΟΣΚ. 4) Αντικατάσταση των κουφωμάτων κλιμακοστασίου με νέα υαλοστάσια αλουμινίου. Μετά την αποξήλωση των υπαρχόντων κουφωμάτων θα παρθούν οι ακριβείς διαστάσεις και στη συνέχεια θα γίνει η αντικατάσταση με υαλοστάσια από κράματα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής που υποχρεούνται να ακολουθούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 13 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων θα είναι ενεργειακοί και θα ακολουθούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 14 της τεχνικής περιγραφής του Ο.Σ.Κ. Δεν θα τοποθετηθούν ποδιές εκεί που δεν υπάρχουν αλλά θα αντικατασταθούν τυχόν σπασμένες υπάρχουσες ποδιές. Δεν θα τοποθετηθούν ψευτόκασες εκεί όπου δεν υπάρχουν. 5) Τοποθέτηση έγχρωμων πλακών πεζοδρομίου στον ημιυπαίθριο χώρο και στους εξωτερικούς διαδρόμους του Ισογείου σύμφωνα με την παράγραφο 11.9 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. 6) Επίστρωση γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ με χυτό συνθετικό τάπητα σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). 7) Αποκατάσταση φθορών και ρηγμάτωσης μπετόν κοντά στις ακμές της πλάκας των εξωστών (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών) με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της ΕΛΟΤ ΤΠ και Α. Μετά το πέρας των επισκευών θα χρωματιστούν τα επισκευασμένα κούτελα σκοτία σε σκοτία, σύμφωνα με την παράγραφο 19.2 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. 8) Καθαρισμός και αποκατάσταση τοπικών βλαβών πατητής τσιμεντοκονίας στους εξωτερικούς αναβαθμούς του ισογείου με μη συρικνούμενο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα τύπου Emaco Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση των δοχείων πλύσεως αποχωρητήριου στα WC. 2) Αποξήλωση των υφιστάμενων πλακών πεζοδρομίου αυλείου χώρου. 3) Εκρίζωση κομμένου ευκαλύπτου στον αύλειο χώρο. Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

10 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Τοποθέτηση νέων δοχείων πλύσης αποχωρητήριου στα WC. 2) Τοποθέτηση νέων έγχρωμων αντιολισθητικών πλακών (όχι ραβδωτών) σύμφωνα με την την παράγραφο 11.9 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση θερμομονωτικών πλακιδίων τύπου polytile δώματος. 2) Αποξήλωση των σκουριασμένων δοχείων πλύσεως αποχωρητήριου στα WC. 3) Απόξεση και αποξήλωση φθαρμένου τάπητα γηπέδου μπάσκετ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Αντικατάσταση πλακών τύπου polylite με νέες ίδιου τύπου του δώματος διδακτηρίου. 2) Τοποθέτηση νέων δοχείων πλύσης αποχωρητήριου στα WC. 3) Επίστρωση του γηπέδου μπάσκετ με χυτό συνθετικό τάπητα σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 3 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Απόξεση και αποξήλωση του φθαρμένου τάπητα γηπέδου μπάσκετ του 3 ου Λυκείου. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Επίστρωση του γηπέδου μπάσκετ του 3 ου Λυκείου με χυτό συνθετικό τάπητα σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). 2) Κατασκευή υψηλής περίφραξης πλέγματος γηπέδου του βοηθητικού δρόμου στο ύψος του γηπέδου μπάσκετ του 3 ου Λυκείου, σύμφωνα με τη λεπτομέρεια ΛΤ του ΟΣΚ. Η στήριξη θα γίνει στο υπάρχον τοιχείο. 3) Κατασκευή αυλόθυρας στην είσοδο του βοηθητικού δρόμου που οδηγεί στο γήπεδο μπάσκετ του 3 ου Λυκείου, επί της οδού Κεφάλα. Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

11 10. 4 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση πλακών τύπου polylite με προσοχή για τον έλεγχο της μόνωσης με νέες ίδιου τύπου του δώματος διδακτηρίου. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009). 2) Στεγανοποίηση αρμών διαστολής δώματος, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ και τις λεπτομέρειες ΛΕ.ΚΕΝΑΚ Κ.Ε.05.1 και ΛΕ.ΚΕΝΑΚ Κ.Ε.05.2 του ΟΣΚ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1 ου ΛΥΚΕΙΟΥ-1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 3 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 3 ου 6 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΛΥΚΕΙΟ 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλέπε εικόνα) αύλειου χώρου. 2) Αποξήλωση πλακιδίων τοίχων και δαπέδου, ειδών υγιεινής και εσωτερικών θυρών. χωρισμάτων κατεστραμμένου συγκροτήματος WC αγοριών και κοριτσιών του 1 ου ορόφου. 3) Αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου, ειδών υγιεινής και εσωτερικών θυρών χωρισμάτων, στα WC κοριτσιών του 1 ου ορόφου. 4) Απόξεση και αποξήλωση φθαρμένου τάπητα στα δυο γήπεδα μπάσκετ. 5) Αποξήλωση δαπέδου Linoleum στην αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ του αύλειου. 6) Αποξήλωση σπασμένης μαρμαροποδιάς εισόδου στην αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ του αύλειου. 7) Καθαιρέσεις και αποξηλώσεις όλων των προβλεπομένων οικοδομικών κατασκευών (οπτοπλινθοδομών, σκυροδεμάτων, στηθαίων εξωστών με αδιατάρακτη κοπή, διανοίξεις οπών ή φωλεών, αποξηλώσεις κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, πετασμάτων κάθε τύπου, ασφαλτοτάπητα αυλής, κτλ.) για την κατασκευή φρεατίου εξωτερικού ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (βλέπε εικόνα) και απομάκρυνση όλων των αχρήστων. Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

12 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Επίστρωση με ασφαλτοτάπητα στη θέση των δύο αποξηλωθέντων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα αύλειου χώρου, αφού προηγηθεί εξομάλυνση και προετοιμασία των τμημάτων που αποξηλώθηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ (παράρτημα Α). 2) Τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, νέων θυρών χωρισμάτων και νέων ειδών υγιεινής, κατεστραμμένου συγκροτήματος WC αγοριών και κοριτσιών του 1 ου ορόφου, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ ) Έλεγχος δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέου τοπικού δικτύου αποχέτευσης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων του ΟΣΚ. 4) Επίστρωση των 2 γηπέδων μπάσκετ και ενός εκ των 2 γηπέδων τένις με χυτό συνθετικό τάπητα σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). 5) Επίστρωση υπάρχοντος γηπέδου τένις πίσω από τις αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ με τεχνητό χλοοτάπητα για την μετατροπή του σε γήπεδο ποδοσφαίρου. 6) Επένδυση των στύλων των 2 γηπέδων τένις με προστατευτικά αφρολέξ επένδυσης δέρματος, για την αποφυγή τραυματισμών. 7) Τοποθέτηση νέων έγχρωμων αντιολισθητικών πλακών (όχι ραβδωτών) σύμφωνα με την παράγραφο 11.9 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. 8) Τοποθέτηση νέου δαπέδου με πλακάκια group IV στην αίθουσα προκάτ του αύλειου, σύμφωνα με την παράγραφο 11.2 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. 9) Τοποθέτηση νέου δαπέδου με πλακάκια group IV στην αίθουσα Γ5 του ισογείου, σύμφωνα με την παράγραφο 11.2 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. Για την εξομάλυνση ενδεχόμενης υψομετρικής διαφοράς του δαπέδου με το κατωκάσι της εισόδου θα πρέπει να τοποθετηθεί πηχάκι αλουμινίου. 10) Τοποθέτηση νέας μαρμαροποδιάς στο κατώφλι της ειόδου στην αίθουσα προκάτ του αύλειου, σύμφωνα με την παράγραφο 11.1 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. 11) Εκσκαφή θεμελίων και σκυροδέτηση των βάσεων και των τοιχίων του μεταλλικού κουβουκλίου εξωτερικού ανελκυστήρα ΑΜΕΑ. 12) Κατασκευή εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (ήτοι κατασκευή μεταλλικού φρεατίου, τοποθέτηση οδηγών ανελκυστήρα, μηχανισμού, θαλάμου, θυρών φρεατίων ανελκυστήρων, κτλ.) ενδεικτικού τύπου KLEEMAN. Ο ανελκυστήρας θα είναι 4 ων στάσεων, με διαστάσεις θαλάμου 1100 mm x 1400 mm, διαστάσεις φρεατίου 1600 mm x 1850 mm και φορτίου 630 kg. Οι πλαγιοκαλύψεις επιστεγάσεις θα γίνουν με πετάσματα από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης (τύπου sandwich). Λόγω των πλαγιοκαλύψεων θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση των εργασιών χρωματισμού του σκελετού. Ο ανελκυστήρας θα τοποθετηθει στο χώρο του νοτιοδυτικού κλιμακοστασίου, στη θέση των υπάρχοντων κουφωμάτων. Για την ενδεικτική τοποθέτηση του εξωτερικού ανελκυστήρα βλέπε σχέδιο τοποθέτησης ανελκυστήρα (Παράρτημα σχεδίων). 13) Αντικατάσταση των κουφωμάτων κλιμακοστασίων με νέα υαλοστάσια αλουμινίου,αριστερά και δεξια του εξωτερικου ανελκυστήρα ΑΜΕΑ. Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

13 Μετά την αποξήλωση των υπαρχόντων κουφωμάτων θα παρθούν οι ακριβείς διαστάσεις και στη συνέχεια θα γίνει η αντικατάσταση με υαλοστάσια από κράματα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής που υποχρεούνται να ακολουθούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 13 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων θα είναι ενεργειακοί και θα ακολουθούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 14 της τεχνικής περιγραφής του Ο.Σ.Κ. Δεν θα τοποθετηθούν ποδιές εκεί που δεν υπάρχουν αλλά θα αντικατασταθούν τυχόν σπασμένες υπάρχουσες ποδιές. 14) Αποκατάσταση αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009). 15) Κατασκευή κάγκελου αυλής κατά μήκος του υπερυψωμένου εξωτερικού διαδρόμου του κτιρίου (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών) ύψους 1,25 m από την τελική επιφάνεια του δαπέδου και συνολικού μήκους περίπου 38 m, σχεδίου σύμφωνα με την λεπτομέρεια Λ.Τ.24.5 (τύπου Κ1) χρώματος λευκού. 16) Τοποθέτηση αποξηλωμένης τσιμεντόπλακας 40x40 στο υπερυψωμένο εξωτερικό διάδρομο του κτιρίου (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών) σύμφωνα με την παράγραφο 11.9 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. 17) Τρίψιμο με μηχανή μωσαϊκού στο χώρο της εισόδου μπροστά από την αυλόθυρα, έκτασης περίπου 20 m Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Απόξεση και αποξήλωση φθαρμένου τάπητα στα δυο γήπεδα μπάσκετ του αύλειου. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Επίστρωση των δύο γηπέδων μπάσκετ με χυτό συνθετικό τάπητα σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). 4) Κατασκευή υψηλής περίφραξης ανάμεσα στα γήπεδα του 3 ου Γυμνασίου και του 3 ου -6 ου Δημοτικού (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών), σύμφωνα με τη λεπτομέρεια ΛΤ του ΟΣΚ. Η στήριξη θα γίνει στα υπάρχοντα τοιχεία. 5) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

14 προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009) 6) Εργασίες φρεζαρίσματος και νέας ασφαλτοστρώσεως στο τμήμα που αύλειου που έχει καταστραφεί και υποστεί καθίζηση (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών), σύμφωνα με την παράγραφο της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ (παράρτημα Α). 7) Αποκατάσταση σκυροδέματος και σπασμένων μαρμάρινων πλακών στεγασμένου πλατύσκαλου εισόδου επιφάνειας περίπου 2 m 2 (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών), σύμφωνα με την παράγραφο 11.1 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ Ο & 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Απόξεση και αποξήλωση του φθαρμένου τάπητα στα δυο γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ του 2 ου Δημοτικού σχολείου. 2) Αποξήλωση της υπάρχουσας τσιμεντοκονίας στις κερκίδες του γηπέδου μπάσκετ του Δημοτικού. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Επίστρωση των δύο γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με χυτό συνθετικό τάπητα σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). 2) Απόξεση σε λωρίδες της ασφάλτου πλησίων των καναλιών απορροής των ομβρίων και νέα ασφαλτόστρωση, έτσι ώστε να διορθωθούν οι ρήσεις και να μην λιμνάζουν τα νερά στο δάπεδο. 3) Αποκατάσταση της πατητής τσιμεντοκονίας στις κερκίδες του γηπέδου μπάσκετ (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών) με μη συρικνούμενο επισκευαστικό κονιάματος σκυροδέματος ενδεικτικού τύπου Emaco. Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

15 14. 1 Ο & 16 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009) Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009) Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση πλακών πεζοδρομίου χώρου παιχνιδιού αύλειου, και μεταφορά και απόρριψη των πλακών σε χώρους που επιτρέπεται. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009). Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

16 2) Εργασίες τοποθέτησης ελαστικών πλακών ασφαλείας τύπου safety mat διαστάσεων 500x500x40 mm σύμφωνα με την παράγραφο της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ (παράρτημα Α). 3) Τοποθέτηση 2 σωλήνων για την απορροή ομβρίων υδάτων από το χώρο παιχνιδιού. 4) Τοποθέτηση χειρολισθήρα στη ράμπα ΑΜΕΑ και τους αναβαθμούς της εισόδου του Νηπιαγωγείου (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών) μήκους περίπου 5 m 2, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων κλιμακοστασίων. Η αποξήλωση θα γίνει με αφαίρεση πρώτα των υαλοστασίων για την αποφυγή ατυχημάτων. Τα άχρηστα υλικά θα διακινηθούν χειροκίνητα και θα αποτεθούν στη χωματερή. 2) Απόξεση και αποξήλωση φθαρμένου τάπητα στο γήπεδο βόλεϊ του Δημοτικού σχολείου. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009). 2) Αντικατάσταση των κουφωμάτων κλιμακοστασίων με νέα υαλοστάσια αλουμινίου. Μετά την αποξήλωση των υπαρχόντων κουφωμάτων θα παρθούν οι ακριβείς διαστάσεις και στη συνέχεια θα γίνει η αντικατάσταση με υαλοστάσια από κράματα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής που υποχρεούνται να ακολουθούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 13 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων θα είναι ενεργειακοί και θα ακολουθούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 14 της τεχνικής περιγραφής του Ο.Σ.Κ. Δεν θα τοποθετηθούν ποδιές εκεί που δεν υπάρχουν αλλά θα αντικατασταθούν τυχόν σπασμένες υπάρχουσες ποδιές. Δεν θα τοποθετηθούν ψευτόκασες εκεί όπου δεν υπάρχουν. 9) Επίστρωση γηπέδου βόλεϊ με χυτό συνθετικό τάπητα σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

17 18. 7 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση των σιδηρών κουφωμάτων κλιμακοστασίων. Η αποξήλωση θα γίνει με αφαίρεση πρώτα των υαλοστασίων για την αποφυγή ατυχημάτων. Τα άχρηστα υλικά θα διακινηθούν χειροκίνητα και θα αποτεθούν στη χωματερή. 2) Αποξήλωση εσωτερικών θυρών και κασών στα WC αγοριών και κοριτσιών. 3) Απόξεση υπάρχουσας ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009). 2) Αντικατάσταση των κουφωμάτων κλιμακοστασίων με νέα υαλοστάσια αλουμινίου. Μετά την αποξήλωση των υπαρχόντων κουφωμάτων θα παρθούν οι ακριβείς διαστάσεις και στη συνέχεια θα γίνει η αντικατάσταση με υαλοστάσια από κράματα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής που υποχρεούνται να ακολουθούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 13 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων θα είναι ενεργειακοί και θα ακολουθούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 14 της τεχνικής περιγραφής του Ο.Σ.Κ. Δεν θα τοποθετηθούν ποδιές εκεί που δεν υπάρχουν αλλά θα αντικατασταθούν τυχόν σπασμένες υπάρχουσες ποδιές. Δεν θα τοποθετηθούν ψευτόκασες εκεί όπου δεν υπάρχουν. 3) Τοποθέτηση νέων θυρών χωρισμάτων και κασών στα WC αγοριών και κοριτσιών. 4) Επίστρωση νέας ασφαλτόστρωσης στον αύλειο, σύμφωνα με την παράγραφο της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ (παράρτημα Α). 5) Αντικατάσταση αποκολλημένων πλακιδίων στις διαχωριστικές τοιχοποιίες εξωτερικά των W.C. αγοριών (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών). 6) Κατάργηση των τριών εσωτερικών και εξωτερικών ραμπών λόγω ακατάλληλης κλίσης (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών), κατασκευή ενιαίων κλιμάκων και κατασκευή αμαξιδίων αναπήρου. 7) Αποξήλωση τσιμεντοκονίας εξωτερικής κλίμακας επιφάνειας περίπου 3 m 2 (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών) και επεξεργασία σκυροδέματος με τριβεία μωσαϊκών. Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

18 19. 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Αποκατάσταση αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009). 2) Επίστρωση των γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ του 8 ου Δημοτικού σχολείου με χυτό συνθετικό τάπητα σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). 3) Τοποθέτηση αντιολισθητικών τσιμεντόπλακων (όχι ραβδωτών) σύμφωνα με την την παράγραφο 11.9 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ για την διόρθωση ρύσεων τμήματος αυλείου (βλέπε φωτογραφικό παράρτημα). 4) Κατασκευή καναλιού απορροής ομβρίων με σχάρα για την απορροή τους στο χαμηλότερο επίπεδο με διάτρηση του υπάρχοντος τοιχείου. Στο τμήμα που θα γίνει η πλακόστρωση θα ανοιχτεί οπή στο τοιχείο (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών) για την απορροή των ομβρίων σε ακραίες περιπτώσεις. Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

19 20. 2 Ο & 5 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009) Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση με προσοχή του εξοπλισμού καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρισης (μπασκετών, ορθοστατών, δικτυού, κτλ). 2) Αποξήλωση πλακών πεζοδρομίου και τσιμεντοκονίας από τα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. 3) Καθαίρεση σαθρών σοβάδων στις τοιχοποιίες των υπερυψωμένων στηθαίων δώματος των εδραζόμενων στεγών (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών) στα σημεία όπου έχουν αποκολληθεί και ρηγματωθεί. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009). 2) Ασφαλτόστρωση του χώρου άθλησης σύμφωνα με την παράγραφο της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ (παράρτημα Α) και επίστρωση γηπέδου μπάσκετ και βόλεϊ με χυτό συνθετικό τάπητα σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). 3) Επανατοποθέτηση του εξοπλισμού καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρισης (μπασκετών, ορθοστατών, δικτυού, κτλ). 4) Κατασκευή υψηλής περίφραξης πλέγματος γηπέδου, από την δυτική πλευρά της οδού Βορείου Ηπείρου (βλέπε παράρτημα φωτογραφιών), σύμφωνα με τη λεπτομέρεια ΛΤ του ΟΣΚ. 5) Τοποθέτηση αντιολισθητικών λωρίδων στα δύο κλιμακοστάσια του κτιρίου. 6) Τοποθέτηση ενισχυτικού πλέγματος στις περιοχές όπου έχει αφαιρεθεί ο σοβάς στις τοιχοποιίες των υπερυψωμένων στηθαίων δώματος των εδραζόμενων στεγών (βλέπε Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

20 παράρτημα φωτογραφιών) και επανασοβάτισμα της επιφάνειας κατά την παράγραφο 9.2 της τεχνικής περιγραφής του Ο.Σ.Κ. 7) Ξύσιμο, στοκάρισμα και βάψιμο των στηθαίων του δώματος, κατά την παράγραφο 19 της τεχνικής περιγραφής του Ο.Σ.Κ. 8) Τρίψιμο, επάλειψη με αντισκωριακό και βάψιμο των μεταλλικών θυρών του δώματος κατά την παράγραφο 19.4 της τεχνικής περιγραφής του Ο.Σ.Κ Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 9) Απόξεση και αποξήλωση του φθαρμένου τάπητα στο γήπεδο μπάσκετ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου με την τοποθέτηση επιψευδαργυρομένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούμενων στηριγμάτων και συνδέσμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009) 2) Επίστρωση του γηπέδου μπάσκετ με χυτό συνθετικό τάπητα σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ.(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) Ο, 12 Ο & 17 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Αποξήλωση ριγωτών πλακών πεζοδρομίου αύλειου, και μεταφορά και απόρριψη των πλακών σε χώρους που επιτρέπεται. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Εργασίες διόρθωσης ρύσεων στο τμήμα του αύλειου χώρου της ανατολικής πλευράς που οι υπάρχουσες πλάκες έχουν υποστεί καθίζηση. 2) Τοποθέτηση νέων έγχρωμων αντιολισθητικών πλακών (όχι ραβδωτών) σύμφωνα με την την παράγραφο 11.9 της τεχνικής περιγραφής του ΟΣΚ. Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών ΤΗΛ Φαξ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 1. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ...4 1.1.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (Κλειστό και Ανοιχτό)...4 1.2. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ (Ανοικτό)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Μονώσεις Ανακατασκευές Στεγών σε Σχολικά Κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2013. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον τρόπο κατασκευής διαμερισμάτων σε οικόπεδο επί της οδού ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το κτίριο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα