ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ»"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ» 1

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες στο Γυμνάσιο Σπάτων. Επισυνάπτεται η τεχνική Περιγραφή του 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οικοδομική μελέτη: Μαρία Μπετιχαβά Η/Μ μελετών: Παναγίωτης Βουτεράκος 2

3 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες που θα γίνουν στο Γυμνάσιο Σπάτων, σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και του κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Το Γυμνάσιο Σπατών ευρίσκεται επί των οδών Μυκηναϊκών Τάφων & Αγ. Αναργύρων, Τ.Κ , Σπάτα. Οι υποψήφιες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφθούν τα κτίρια και όλους τους χώρους του έργου, να διενεργήσουν επιτόπια έρευνα των συνθηκών και των πραγματικών στοιχείων του έργου και όλων των θέσεων και μεγεθών εκτέλεσης των εργασιών (διότι λόγω της φύσεως του έργου δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν όλα τα πραγματικά δεδομένα) και έπειτα να συντάξουν την οικονομική τους προσφορά. Τα διαθέσιμα σχέδια δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στην σημερινή διαμορφωμένη κατάσταση και θα πρέπει να γίνουν επί τόπου διασταυρώσεις από τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους. Επίσης θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε είναι ασφαλείς και να μη ενοχλούνται οι μαθητές και το προσωπικό των σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές εργασίες θα απαιτηθεί να γίνουν και μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ή κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες. Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο του κάθε διδακτηρίου. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων. Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους του σχολείου για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα. Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης μαθητών και προσωπικού θα πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Επισημαίνεται ότι η καθαίρεση των κουφωμάτων θα γίνεται με προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων, λόγω και των υαλοπινάκων καθώς επίσης και για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) εντός και εκτός του κτιρίου, επί των δωμάτων και λοιπών χώρων του σχολείου και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευμένες θέσεις, προκειμένου να φορτωθούν στα μεταφορικά μέσα και να απομακρυνθούν. Επίσης, όπου απαιτείται, θα γίνεται χρήση κάδων με ενισχυμένο μουσαμά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες) για την συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων εργοταξιακών υλικών. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση μηχανικών μέσων) και οι μεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές. 4

5 Θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκομιδή των ανωτέρω προϊόντων. Ακόμα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν απαιτούμενες για την εκτέλεση των εργασιών μετακινήσεις (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) και προσωρινές εναποθέσεις του υπάρχοντος κινητού εξοπλισμού του σχολείου, μετά της απαιτούμενης κάλυψης προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εντοπισμού και διακοπής υφιστάμενων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης κλπ πριν την εκτέλεση εργασιών καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων. Η διακοπή των παροχών θα γίνεται τοπικά στους χώρους που γίνονται οι εργασίες για να μην κωλύεται η λειτουργία του σχολείου, τηρώντας πάντα τις διατάξεις και τα μέτρα ασφαλείας, καθώς και τις υποδείξεις και εντολές της επίβλεψης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί αν δεν τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας της προηγούμενης παραγράφου. 5

6 Αθήνα, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργασίες: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ -Αποξήλωση με προσοχή, των σιδερένιων κιγκλιδωμάτων παραθύρων και επανατοποθέτηση τους μετά την αλλαγή του κουφώματος. (φωτ.1) (φωτ.2) - Αποξήλωση των υπαρχόντων σιδηρών κουφωμάτων στο 3όροφο κτίριο (φωτ.2) και το ισόγειο κτίριο(φωτ.1). Περίπου 800,00 τ.μ. Προσοχή, στο 3όροφο κτίριο, στον α όροφο στην πλευρά του κτιρίου προς την εσωτερική αυλή, τα κουφώματα αυτά είναι αλλαγμένα από παλαιότερη εργολαβία του Δήμου, αυτά δεν θα πειραχθούν (φωτ.3). 6

7 (φωτ.3) Η αποξήλωση θα γίνει με αφαίρεση πρώτα των υαλοστασίων για την αποφυγή ατυχημάτων. Τα άχρηστα υλικά θα διακινηθούν χειροκίνητα και θα αποτεθούν στη χωματερή. - Αντικατάσταση των κουφωμάτων. Μετά την αποξήλωση των κουφωμάτων θα παρθούν οι ακριβείς διαστάσεις και στη συνέχεια θα γίνει η αντικατάσταση με φεγγίτες αλουμινίου που θα είναι ανάλογης μορφής και λειτουργίας με τους υπάρχοντες (όμοιας μορφής με τα νέα που έχουν τοποθετηθεί στο 3όροφο κτίριο, επί του α ορόφου), από κράματα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής και υποχρεούνται να ακολουθούν αυστηρά τις προδιαγραφές της παραγράφου 13.1 της τεχνικής περιγραφής 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Περίπου 750,00 τ.μ. Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων θα είναι ενεργειακοί και θα ακολουθούν αυστηρά τις προδιαγραφές της παραγράφου 14 της τεχνικής περιγραφής 2015 της Κ.Τ.Υ.Π. με προσοχή στον προσανατολισμό των αιθουσών. Περίπου 720,00 τ.μ. -Μετά την τοποθέτηση των νέων υαλοστασίων θα τοποθετηθούν οι υπάρχουσες σιδεριές, στις θέσεις των ανοιγμάτων που υπήρχαν πριν την αποξήλωση. -Δεν θα τοποθετηθούν ποδιές υαλοστασίων και κατώφλια θυρών εκεί που δεν υπάρχουν, θα γίνει όμως αντικατάσταση όλων των τυχόν σπασμένων μαρμάρινων ποδιών και κατωφλιών με νέα ίδιας μορφής και τοποθέτησης με τα παλαιά. -Συμπλήρωση & σφράγισμα με μη συρρικνούμενες πολυμερικές κονίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες του ΕΛΟΤ ΤΠ Συνοπτικά θα γίνει αποκατάσταση περιοχών με οξειδωμένους οπλισμούς (αφορά οποιοδήποτε μέλος του φέροντα οργανισμού) που δεν προϋποθέτει την ενίσχυση οπλισμού. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές αποκατάστασης των διαβρωμένων περιοχών ανάλογα με τις εταιρείες που τα έχουν αναπτύξει και τα υποστηρίζουν. Γενικά θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες ως ελάχιστες απαιτήσεις αποκατάστασης: α. Προεργασία. Απομακρύνονται τα τυχόν υπάρχοντα επιχρίσματα ή καλύψεις και όλα τα σαθρά τμήματα του σκυροδέματος που βρίσκεται στη περιοχή της βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωμένος οπλισμός. Η απομάκρυνση γίνεται χειρωνακτικά με σφυρί και καλέμι, με 7

8 κρουστικό πιστόλι ή με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο. Η απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος πρέπει να είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωμένου τμήματος του οπλισμού πρέπει να είναι πλήρης και κατά το δυνατόν περιμετρική. Η απομάκρυνση του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε το δημιουργούμενο περίγραμμα να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να προστεθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Καθαρίζεται ο οπλισμός από τα οξείδια. Για τον καθαρισμό του οπλισμού χρησιμοποιείται συρματόβουρτσα με χαλύβδινα σύρματα, γυαλόχαρτο, υδροβολή μέσης πίεσης με διαβρωτικό μέσο, αμμοβολή. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με ξηρό καιρό και το σκυρόδεμα στη περιοχή εργασίας να διατηρείται ξηρό. Ακολουθεί καλός καθαρισμός της περιοχής με σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση ή φύσημα με πεπιεσμένο αέρα ο οποίος δεν περιέχει έλαια λίπανσης. β. Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού και ενίσχυση πρόσφυσης. Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού εφαρμόζεται αντιδιαβρωτική προστασία χρησιμοποιώντας είτε τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας είτε εποξειδικό αντιοξειδωτικό για προστασία χάλυβα οπλισμού (απαγορεύεται η χρήση μίνιον). Τα υλικά εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα σχετικά αναφέρονται στα φύλλα ιδιοτήτων του προϊόντος. γ. Αποκατάσταση διατομής με επισκευαστικό κονίαμα. Μετά τη διάστρωση του κονιάματος αντιδιαβρωτικής προστασίας διαστρώνεται το επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα αποκατάστασης της διατομής. Πιθανόν σε κάποια προγράμματα εταιρειών να απαιτείται ιδιαίτερο αστάρωμα της επιφάνειας με ενισχυτικό πρόσφυσης. Το επισκευαστικό κονίαμα εφαρμόζεται σε όσες στρώσεις χρειάζεται μέχρι να αποκατασταθεί η διατομή του σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στη μελέτη. Για το πάχος των στρώσεων και τον χρόνο αναμονής μεταξύ των στρώσεων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο φύλλο ιδιοτήτων του υλικού. Η εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί ή υγρή εκτόξευση. Ακολουθεί η εφαρμογή του κονιάματος σφράγισης. δ. Σφράγιση και φινίρισμα τελικής επιφάνειας. Μετά τη διάστρωση του επισκευαστικού κονιάματος και την αποκατάσταση της διατομής, διαστρώνεται σε στρώση μικρού πάχους λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές κονίαμα φινιρίσματος επιφανειών για σφράγιση του πορώδους του επισκευαστικού κονιάματος και διόρθωση μικροατελειών. Η εφαρμογή του κονιάματος φινιρίσματος γίνεται σύμφωνα με όσα σχετικά αναφέρονται στα φύλλα ιδιοτήτων του προϊόντος. Η τελική επιφάνεια αφού διορθωθεί, θα επιχριστεί και θα χρωματιστεί με χρώματα αντίστοιχα με τα υπάρχοντα. Επιφάνεια που επιδιορθώνεται περίπου 50,00 τ.μ.(φωτ.4,5,) (φωτ.4) 8

9 (φωτ.5) -Επισκευές ασφαλτοτάπητα που έχει υποστεί φθορά (τοπικά ή σε μεγάλη έκταση) με αμμάσφαλτο, στο γήπεδο μπάσκετ της πίσω αυλής. (φωτ. 6) (φωτ. 6) Αφού επισκευαστεί ο ασφαλτοτάπητας με το γέμισμα της αμμασφάλτου και διαμορφωθούν οι σωστές ρύσεις, ώστε να μην λιμνάζουν τα νερά, επί της νέας διαμορφωμένης επιφάνειας ασφάλτου θα επιστρωθεί ελαστικός, συνθετικός τάπητας σύμφωνα με την παρ της τεχνικής περιγραφής της Κτ.Υπ. Α.Ε..(Βλέπε παράρτημα Α - Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). Επιφάνεια που επιδιορθώνεται και τοποθετείται ο τάπητας περίπου 700,00 τ.μ. 9

10 -Κατασκευή νέας βρύσης, σύμφωνα με τη Λ.Τ Η νέα βρύση θα τοποθετηθεί στο μπροστινό τμήμα του αύλειου χώρου κοντά στις υφιστάμενες εξωτερικές τουαλέτες των μαθητών(φωτ. 7) αφού πρώτα γίνει έλεγχος για τυχόν δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) που περνάνε από το σημείο κατασκευής της βρύσης, για την αποφυγή ζημιών. (φωτ. 7) -Επισκευή της υφιστάμενης βρύσης, στο τμήμα του πίσω χώρου του αυλείου (φωτ.8) (φωτ. 8) Θα αποξηλωθούν τα υφιστάμενα πλακίδια της και θα τοποθετηθούν νέα, θα επισκευαστούν τοπικές οξειδώσεις - υγρασίες και θα βαφτεί τοπικά όπου κρίνεται αναγκαίο για την έντεχνη αποκατάσταση της, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. 10

11 -Τοπικές επισκευές και αποκατάσταση λουκιών, με εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού υλικού, χρώματος λευκού, πολυουρεθανικής βάσεως δυο στρώσεων, καθαίρεση σαθρών τμημάτων κάτωθεν των περιοχών αυτών και αποκατάσταση τους (φωτ.9,10,11,). (φωτ. 9) (φωτ. 10) (φωτ. 11) 11

12 -Έλεγχος πιθανά κουφωμένων οροφοκονιαμάτων στην απόληξη του κλιμακοστασίου, καθαίρεση τους και αποκατάσταση. Η επιφάνεια που αποκαθίσταται είναι περίπου 50,00 τ.μ. (φωτ.12). (φωτ.12) -Αποξήλωση και τοποθέτηση νέας θύρας στην απόληξη του κλιμακοστασίου του 3όροφου κτιρίου. (φωτ.13) (φωτ.13) -Καθαίρεση υπάρχουσας τοιχοποιίας στο υπάρχον χώρο w.c. στο ισόγειο του 3όροφου κτιρίου, με σκοπό την ενοποίηση των δυο μικρών χώρων, για την σωστή κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές (φωτ.14). Καθαίρεση πλινθοδομής Αποξήλωση θυρών Καθαίρεση επενδύσεων πλακιδίων τοίχων παντός τύπου Καθαίρεση πλακοστρώσεων παντός τύπου Φορτοεκφόρτωση δια χειρός Χρωματισμοί Νέα πόρτα ΑΜΕΑ Νέα πλακίδια τοίχου δαπέδου Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων Βαφή τοίχου Αποκατάσταση μερεμετιών Κατά την αποξήλωση των πλακιδίων δαπέδου θα πρέπει η αποξήλωση του κονιάματος επικόλλησης και του υποκείμενου κονιοδέματος πλήρωσης δαπέδου να γίνει στο 12

13 απαιτούμενο βάθος προκειμένου η νέα δαπεδόστρωση πλακιδίων να κατασκευαστεί συνεπίπεδη με το όμορο υφιστάμενο δάπεδο. Η αποξήλωση των ειδών υγιεινής, υδραυλικών κλπ, η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ΑΜΕΑ με τις σωληνώσεις καθώς και η εγκατάσταση θερμοσίφωνα και φωτιστικών περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή Η/Μ εργασιών. Η κατασκευή του w.c. ΑΜΕΑ, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Οδηγό Μελετών για Διδακτήρια όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης του Ο.Σ.Κ. (φωτ.14) 13

14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από Μηχανολόγο της ΚΤΥΠ Α.Ε., εντοπίστηκαν φθορές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (φθαρμένα φωτιστικά σώματα), στη σχάρα και το κανάλι απορροής ομβρίων του αύλειου χώρου (αφαίρεση μέρους της σχάρας, φθαρμένο κανάλι) καθώς και έλλειψη WC ΑΜΕΑ αν και υπάρχει μαθητής ΑΜΕΑ στο σχολείο. Ειδικότερα οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες είναι οι εξής: Αποξήλωση παλαιών και εγκατάσταση νέων φωτιστικών στις αίθουσες (140 τεμ.) και τους κοινόχρηστους χώρους (10 τεμ.). Η αντικατάσταση αφορά όσα φωτιστικά παρουσιάζουν αυξημένη φθορά (λείπουν τα καλύμματα, έχουν αποξηλωθεί μερικώς κλπ) και έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα φωτιστικά στις αίθουσες θα είναι τύπου Πετρίδης Slotlight Anaglyph και στους διαδρόμους τύπου Πετρίδης 364. Εικόνα 1. Φωτιστικά αιθουσών διδασκαλίας 14

15 Εικόνα 2. Φωτιστικά διαδρόμων κτιρίου αιθουσών Αντικατάσταση τεσσάρων φωτιστικών στα πλατύσκαλα μεταξύ των ορόφων των δύο κλιμακοστασίων του κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας με καινούρια τύπου χελώνας από αλουμίνιο με λαμπτήρα οικονομίας Ε27 20W (ενδεικτικός τύπος Geyer Χελώνα oval αλουμινίου κωδ ). Θα γίνει έλεγχος αποκατάστασης λειτουργίας προς διακόπτες και ηλεκτρικό πίνακα. Εικόνα 3. Φωτιστικά κλιμακοστασίου 15

16 Αντικατάσταση των δύο WC στο ισόγειο στο χώρο της κεντρικής πτέρυγας με ένα WC AMEA. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αποξήλωση υπάρχοντος εξοπλισμού (είδη υγιεινής, σωληνώσεις, συνδέσεις υδραυλικών υποδοχέων, βρύσες κλπ). Καθαίρεση ενδιάμεσων τοίχων, πλακιδίων κλπ. Αναλυτική περιγραφή των οικοδομικών εργασιών υπάρχει στην τεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών. Εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης εντός του WC και σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο. Εγκατάσταση ταχυθερμοσίφωνα 20lt στο χώρο σε θέση που θα ορίσει η επίβλεψη για τη χρήση ζεστού νερού χρήσης με όλη την απαιτούμενη συμπλήρωση σωληνώσεων και εξαρτημάτων λειτουργίας ζεστού νερού. Η παροχή ρεύματος θα γίνει από τον πλησιέστερο πίνακα στο διάδρομο έξω από τα WC με καλώδιο ΝΥΑ (H07V-R) διατομής 3*2,5mm 2 μέσα σε σκληρό πλαστικό σωλήνα Φ16(ενδ. τύπου KOUVIDIS) επιτοίχιας εγκατάστασης. Εγκατάσταση τριών στεγανών φωτιστικών 2*15W και ένας διακόπτης κομιτατέρ με χρήση νέας καλωδίωσης μετά των απαιτούμενων σωληνώσεων προστασίας εντός του WC και σύνδεση με την υπάρχουσα καλωδίωση του σχολείου. Εγκατάσταση εξοπλισμού WC ΑΜΕΑ. Το WC των Α.Μ.Ε.Α. θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιγράφεται στον Οδηγό Μελετών της ΚΤΥΠ Α.Ε. (διαθέσιμος στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Προδιαγραφές Έργα υποδομών παιδείας. Δεν προβλέπεται η ύπαρξη κινητού ή μόνιμου πάγκου. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα παρακάτω: Νιπτήρας WC ΑΜΕΑ με ειδικό αναμικτήρα ΑΜΕΑ. Καθρέπτης με ελαφριά κλίση. Λεκάνη ειδική για ΑΜΕΑ εξοπλισμένη με ειδικό κάθισμα, καπάκι και δοχείο έκπλυσης. Μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή δίπλα από τη λεκάνη. Θήκη χαρτιού καθαρισμού. Σύστημα κλήσης με κορδόνι. Κρεμάστρες (2 τεμ.). Καθαρισμός και επισκευή των σχαρών και του καναλιού ομβρίων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αφαίρεση σχάρας. Ανακαίνιση χρωματισμού σχάρας με διπλό ελαιοχρωματισμό αφού πρώτα γίνει σχολαστικό τρίψιμο της επιφάνειας της και αντισκωριακή προστασία. Καθαρισμός μετά προσοχής και απομάκρυνση της υφιστάμενης βλάστησης και ιζημάτων από το κανάλι. Πλύσιμο με υδροβολή. Τοπικές επισκευές ρηγματώσεων, καθιζήσεων, αποκολλήσεων κλπ με ισχυρό επισκευαστικό κονίαμα. Απόφραξη σωληνώσεων. Πραγματοποίηση δοκιμής απορροής υδάτων σε όλο το μήκος του καναλιού. Επανατοποθέτηση σχάρας. 16

17 Τοποθέτηση σχάρας χαλύβδινης πλάτους 35εκ. στο περιμετρικό κανάλι απορροής ομβρίων όπου έχει αφαιρεθεί και δεν ανευρέθηκε. Η σχάρα θα είναι ίδιων διαστάσεων και συνεπίπεδη με την προϋπάρχουσα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη εφαρμογή στο υπάρχον κανάλι. Πριν την τοποθέτηση η σχάρα θα βαφτεί με μια στρώση μίνιο και δύο στρώσεις ελαιοχρωματισμού. Αντικατάσταση των βρυσών στον αύλειο χώρο του κτιρίου με καινούργιες τύπου κάνουλα πατητή τοίχου με προρυθμισμένο χρόνο ροής περίπου 15sec. Θα αντικατασταθεί και ο οριζόντιος σωλήνας έδρασης και παροχής των βρυσών (δηλαδή το οριζόντιο τμήμα χαλυβδοσωλήνα επί των πλακιδίων) με χρήση όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων. Οι υπόλοιπες σωληνώσεις, αναμονές, παροχές θα χρησιμοποιηθούν ξανά. Εικόνα 4. Βρύσες αύλειου χώρου Εγκατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στη θέση που θα κατασκευαστεί η νέα βρύση αυλείου χώρου. Εγκατάσταση έξι βρυσών τύπου κάνουλα πατητή τοίχου με προρυθμισμένο χρόνο ροής περίπου 15sec. Η παροχή ύδρευσης θα γίνει από τα διπλανά WC. Η αποχέτευση των ομβρίων θα γίνει στον πλησιέστερο χώρο αποχέτευσης των WC. Οι συντάξαντες Για τις οικοδομικές εργασίες Για τις Η/Μ εργασίες Μπετιχαβά Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., MSc Βουτεράκος Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., MSc ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αντώνης Αράπης Τμηματάρχης Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημήτρης Σεφερλής Διευθυντής Υποστήριξης Έργων 17

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». Σελίδα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες σε σχολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά την αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ». ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 18ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-04-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από ωπλισµένο σκυρόδεµα 04 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΤΥΧΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΤΥΧΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του Συγκροτήματος Γκράβας - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 Ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του Συγκροτήματος Γκράβας- Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-06-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 14212 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 08-08-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8045/8/44-β ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες υγρομόνωσης στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του συγκροτήματος Γκράβας - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης»

TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Δ/νση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Τμήμα Κατασκευών & Επίβλεψης Έργων TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΜΕΡΟΣ «Α»

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΜΕΡΟΣ «Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις εργασίες αποκατάστασης της στεγάνωσης του ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα