Οδηγός αναφοράς χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός αναφοράς χρήστη"

Transcript

1 EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Ελληνικά

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων Για το χρήστη Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο Πληροφορίες για το σύστημα Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος Λειτουργία Επισκόπηση: Λειτουργία Το χειριστήριο με μια ματιά Κουμπιά Εικονίδιο κατάστασης Βασική χρήση Χρήση των αρχικών σελίδων Χρήση της δομής μενού ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ των ρυθμίσεων Ρύθμιση θέρμανσης/ψύξης χώρου Πληροφορίες για τη ρύθμιση της θέρμανσης/ψύξης χώρου Ορισμός της λειτουργίας χώρου Ρύθμιση της θερμοκρασίας Ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης Πληροφορίες για τη ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης Λειτουργία αναθέρμανσης Λειτουργία προγραμματισμού Λειτουργία προγραμματισμού + αναθέρμανσης Χρήση της αρχικής σελίδας θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ Χρήση της λειτουργίας εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ Χρήση για προχωρημένους Χρήση της αθόρυβης λειτουργίας Χρήση της λειτουργίας διακοπών Εμφάνιση πληροφοριών Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας, μονάδων μέτρησης, αντίθεσης και οπίσθιου φωτισμού Ρύθμιση προφίλ χρήστη και αρχικών σελίδων Κλείδωμα και ξεκλείδωμα κουμπιών και λειτουργιών Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα Χρήση προκαθορισμένων τιμών Χρήση και καθορισμός προγραμμάτων Προγράμματα: Παράδειγμα Προκαθορισμένα προγράμματα: Θερμοκρασία χώρου + θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (κύρια ζώνη) Προκαθορισμένα προγράμματα: Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (συμπληρωματική ζώνη) Προκαθορισμένα προγράμματα: Θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ Δομή μενού: Επισκόπηση Ρυθμίσεις εγκαταστάτη: Πίνακες που πρέπει να συμπληρωθούν από τον εγκαταστάτη Γρήγορος οδηγός Ρύθμιση θέρμανσης/ψύξης χώρου Ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης [A.4] Αριθμός επικοινωνίας/υποστήριξης [6.3.2] Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας Συντήρηση και σέρβις Επισκόπηση: Συντήρηση και σέρβις Για να βρείτε τον αριθμό επικοινωνίας/υποστήριξης Αντιμετώπιση προβλημάτων Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων Για να ελέγξετε το ιστορικό σφαλμάτων Σύμπτωμα: Κάνει πολύ κρύο (ζέστη) στο σαλόνι σας Ένδειξη: Το νερό της βρύσης είναι πολύ κρύο Αλλαγή θέσης Επισκόπηση: Αλλαγή θέσης Απόρριψη Επισκόπηση: Απόρριψη Γλωσσάρι Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο καλύπτουν πολύ σημαντικά θέματα και θα πρέπει να τις τηρείτε προσεκτικά. Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να προκληθεί ηλεκτροπληξία. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να προκληθεί έγκαυμα εξαιτίας υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να προκληθεί ελαφρύς ή αρκετά σοβαρός τραυματισμός. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό ή υλική ζημιά. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές ή πρόσθετες πληροφορίες. 1.2 Για το χρήστη Αν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο χειρισμού της μονάδας, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη χειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.

3 2 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ βρέχετε τη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό επάνω στη μονάδα. ΜΗΝ κάθεστε, μην σκαρφαλώνετε και μην στέκεστε πάνω στη μονάδα. Οι μονάδες φέρουν το εξής σύμβολο: Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μονάδες πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα συμβάλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας ή την αρμόδια τοπική αρχή. Οι μπαταρίες φέρουν το εξής σύμβολο: Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν κάτω από το σύμβολο είναι τυπωμένο το σύμβολο ενός χημικού στοιχείου, αυτό το σύμβολο του χημικού στοιχείου σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι τα εξής: Pb: μόλυβδος (>0,004%). Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για την επαναχρησιμοποίησή τους. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών, θα συμβάλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής: Έγγραφο Περιλαμβάνει Μορφή Γενικές Οδηγίες ασφαλείας τις προφυλάξεις οποίες πρέπει να ασφαλείας διαβάσετε πριν από τη χρήση του συστήματός σας Εγχειρίδιο λειτουργίας Οδηγός αναφοράς χρήστη Γρήγορος οδηγός για βασική χρήση Λεπτομερείς οδηγίες βήμα-βήμα και γενικά ενημερωτικά στοιχεία για βασική χρήση και χρήση για προχωρημένους Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας) CD/DVD (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας) Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Daikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον εγκαταστάτη σας. Διαθέσιμες οθόνες Ανάλογα με τη διάταξη του συστήματός σας και τις ρυθμίσεις παραμέτρων του εγκαταστάτη, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι οθόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο στο χειριστήριό σας. Δυναμικές διαδρομές Θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α χ ώ ρ ο υ 1 Ά ν ε σ η ( θ έ ρ μ α ν σ η ) E c o ( θ έ ρ μ α ν σ η ) C > C > Ά ν ε σ η ( ψ ύ ξ η ) E c o ( ψ ύ ξ η ) C > C > OK Ε π ι λ ο γ ή Κ ύ λ ι σ η Οι δυναμικές διαδρομές σας βοηθούν να εντοπίσετε το σημείο στο οποίο βρίσκεστε στη δομή μενού του χειριστηρίου. Επίσης, το παρόν έγγραφο αναφέρει αυτές τις δυναμικές διαδρομές. Παράδειγμα: Μεταβείτε στο [ ] = Μεταβείτε στο > Ρυθμίσεις χρήστη > Προκαθορισμένες τιμές > Θερμοκρασία χώρου >Άνεση (θέρμανση) 3 Πληροφορίες για το σύστημα 2 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παράκληση: Διαβάστε τα έγγραφα τεκμηρίωσης προσεκτικά πριν από τη χρήση του χειριστηρίου, για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοση. Ζητήστε από τον εγκαταστάτη να σας ενημερώσει σχετικά με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποίησε για να ρυθμίσει τις παραμέτρους του συστήματος. Ελέγξτε αν συμπλήρωσε τους πίνακες ρυθμίσεων εγκαταστάτη. Αν όχι, ζητήστε του να το κάνει. Φυλάξτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης για μελλοντική αναφορά. Ανάλογα με τη διάταξη του συστήματος, το σύστημα μπορεί: Να ζεστάνει έναν χώρο Να δροσίσει έναν χώρο (εάν έχει εγκατασταθεί ένα μοντέλο θέρμανσης/ψύξης με αντλία θερμότητας) Να παραγάγει ζεστό νερό χρήσης (εάν έχει εγκατασταθεί δοχείο ΖΝΧ) Στοχευόμενο κοινό Τελικοί χρήστες 3

4 3.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος a C d b c g Α Κύρια ζώνη. Παράδειγμα: Καθιστικό. Β Συμπληρωματική ζώνη. Παράδειγμα: Υπνοδωμάτιο. Γ Μηχανοστάσιο. Παράδειγμα: Γκαράζ. α Αντλία θερμότητας εξωτερικής μονάδας β Αντλία θερμότητας εσωτερικής μονάδας γ Δοχείο ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) δ Χειριστήριο στην εσωτερική μονάδα ε Χειριστήριο στο καθιστικό που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου στ Ενδοδαπέδια θέρμανση ζ Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας ή μονάδες fan coil f e B A Τμήμα Χρήση για προχωρημένους Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα Δομή μενού Πίνακας ρυθμίσεων εγκαταστάτη Περιγραφή Πληροφορίες σχετικά με τα εξής: Αθόρυβη λειτουργία Λειτουργία διακοπών Εμφάνιση πληροφοριών Ημερομηνία, ώρα, μονάδες μέτρησης, αντίθεση και οπίσθιος φωτισμός Προφίλ χρήστη και αρχικές σελίδες Κλείδωμα και ξεκλείδωμα κουμπιών και λειτουργιών Τρόπος χρήσης των προκαθορισμένων τιμών Τρόπος επιλογής και καθορισμού προγραμμάτων. Επισκόπηση των προκαθορισμένων προγραμμάτων Επισκόπηση της δομής μενού Επισκόπηση των ρυθμίσεων εγκαταστάτη 4.2 Το χειριστήριο με μια ματιά Κουμπιά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Είναι δυνατός ο διαχωρισμός ή η ενσωμάτωση της εσωτερικής μονάδας και του δοχείου ζεστού νερού χρήσης ανάλογα με τον τύπο της εσωτερικής μονάδας. 4 Λειτουργία 4.1 Επισκόπηση: Λειτουργία Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα μέσω του χειριστηρίου. Σε αυτό το τμήμα περιγράφεται ο τρόπος χρήσης του χειριστηρίου: b a c d Τμήμα Με μια ματιά Βασική χρήση Ρύθμιση θέρμανσης/ ψύξης χώρου Ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης Κουμπιά Περιγραφή Εικονίδιο κατάστασης Πληροφορίες σχετικά με τα εξής: Αρχικές σελίδες, στις οποίες μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που προορίζονται για καθημερινή χρήση Δομή μενού, όπου μπορείτε να δείτε και να ρυθμίσετε παραμέτρους που ΔΕΝ προορίζονται για καθημερινή χρήση Ρυθμίσεις ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Τρόπος ρύθμισης της θέρμανσης/ψύξης χώρου: Ορισμός της λειτουργίας χώρου Ρύθμιση της θερμοκρασίας Τρόπος ρύθμισης του ζεστού νερού χρήσης: Λειτουργία αναθέρμανσης Λειτουργία προγραμματισμού Λειτουργία προγραμματισμού + αναθέρμανσης f e a ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Αλλάζει τις αρχικές σελίδες (όταν βρίσκεστε σε μια αρχική σελίδα). Μεταβαίνει στην προεπιλεγμένη αρχική σελίδα (όταν βρίσκεστε στη δομή μενού). β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εάν προκύψει μια δυσλειτουργία, εμφανίζεται το εικονίδιο στις αρχικές σελίδες. Μπορείτε να πιέσετε το για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυσλειτουργία. γ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί μία από τις ρυθμίσεις (θερμοκρασία χώρου, θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ). δ ΔΟΜΗ ΜΕΝΟΥ/ΠΙΣΩ Ανοίγει τη δομή μενού (όταν βρίσκεστε σε μια αρχική σελίδα). Μεταβαίνει ένα επίπεδο πάνω στη δομή μενού (όταν περιηγείστε στη δομή μενού). Μεταβαίνει 1 βήμα πίσω (παράδειγμα: όταν καθορίζετε ένα πρόγραμμα στη δομή μενού). 4

5 ε ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Μετακινεί το δρομέα στην οθόνη. Πραγματοποιεί περιήγηση στη δομή μενού. Αλλάζει ρυθμίσεις. Επιλέγει μια λειτουργία. στ OK Μεταβαίνει στο επόμενο βήμα όταν καθορίζετε ένα πρόγραμμα στη δομή μενού. Επιβεβαιώνει μια επιλογή. Εισέρχεται σε ένα υπομενού στη δομή μενού. Αλλάζει ανάμεσα στην εμφάνιση των πραγματικών και των επιθυμητών τιμών ή ανάμεσα στην εμφάνιση των πραγματικών τιμών και των τιμών απόκλισης (αν υπάρχουν) στις αρχικές σελίδες. Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το κλείδωμα για παιδιά, αν το πιέσετε για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα στην αρχική σελίδα. Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το κλείδωμα λειτουργίας, αν το πιέσετε για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα στο βασικό μενού της δομής μενού. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αν πιέσετε το ή το κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων, οι αλλαγές ΔΕΝ εφαρμόζονται Εικονίδιο κατάστασης Εικονίδιο Περιγραφή Λειτουργία χώρου = Θέρμανση. Λειτουργία χώρου = Ψύξη. Η μονάδα λειτουργεί. Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου = προκαθορισμένη τιμή (Άνεση, κατά τη διάρκεια της ημέρας). Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου = προκαθορισμένη τιμή (Eco, κατά τη διάρκεια της νύχτας). Στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου: Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου = ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ: Λειτουργία δοχείου ΖΝΧ = Λειτουργία προγραμματισμού. Λειτουργία δοχείου ΖΝΧ = Λειτουργία αναθέρμανσης. Λειτουργία δοχείου ΖΝΧ = Λειτουργία προγραμματισμού + αναθέρμανσης. Στην επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια η επιθυμητή θερμοκρασία θα αυξηθεί. Στην επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια η επιθυμητή θερμοκρασία ΔΕΝ θα αλλάξει. Στην επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια η επιθυμητή θερμοκρασία θα μειωθεί. Η προκαθορισμένη τιμή (Άνεση ή Eco) ή η προγραμματισμένη τιμή ακυρώνεται προσωρινά. Το σύστημα θα παράγει ζεστό νερό χρήσης για τον υποδεικνυόμενο αριθμό ατόμων. Η λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ είναι ενεργή ή έτοιμη να ενεργοποιηθεί. Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργή. Η λειτουργία διακοπών είναι ενεργή ή έτοιμη να ενεργοποιηθεί. Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά ή/και το κλείδωμα λειτουργίας είναι ενεργά. Μια εξωτερική πηγή θερμότητας είναι ενεργή. Παράδειγμα: Καυστήρας αερίου. Η λειτουργία απολύμανσης είναι ενεργή. Εικονίδιο Περιγραφή Προέκυψε δυσλειτουργία. Μπορείτε να πιέσετε το για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυσλειτουργία. Η λειτουργία αντιστάθμισης είναι ενεργή. Επίπεδο πρόσβασης χρήστη = Εγκαταστάτης. Η λειτουργία απόψυξης/επιστροφής λαδιού είναι ενεργή. Η λειτουργία έναρξης θέρμανσης είναι ενεργή. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης είναι ενεργή. 4.3 Βασική χρήση Χρήση των αρχικών σελίδων Πληροφορίες για τις αρχικές σελίδες Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αρχικές σελίδες, για να εμφανίσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που προορίζονται για καθημερινή χρήση. Τα στοιχεία που μπορείτε να δείτε και οι ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε στις αρχικές σελίδες περιγράφονται όπου είναι απαραίτητο. Ανάλογα με τη διάταξη του συστήματος, ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμες οι εξής αρχικές σελίδες: Θερμοκρασία χώρου (Χώρος) Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού κύριας ζώνης (ΘΕξΝ κύριας) Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης (ΘΕξΝ συμπλ.) Θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ (Δοχείο ΖΝΧ) Για να μεταβείτε σε μια αρχική σελίδα 1 Πιέστε το. Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μία από τις αρχικές σελίδες. 2 Πιέστε ξανά το για εμφανίσετε την επόμενη αρχική σελίδα (εφόσον υπάρχει) Χρήση της δομής μενού Πληροφορίες για τη δομή μενού Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δομή μενού για να εμφανίσετε και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που ΔΕΝ προορίζονται για καθημερινή χρήση. Τα στοιχεία που μπορείτε να δείτε και οι ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε στη δομή μενού περιγράφονται όπου είναι απαραίτητο. Για μια επισκόπηση της δομής μενού, ανατρέξτε στην ενότητα "4.8 Δομή μενού: Επισκόπηση" στη σελίδα 22. Για να μεταβείτε στη δομή μενού 1 Από μια αρχική σελίδα, πιέστε το. Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η δομή μενού. 1 Ο ρ ι σ μ ό ς ώ ρ α ς / η μ ε ρ ο μ η ν ί α ς > Δ ι α κ ο π έ ς > Α θ ό ρ υ β η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α Α υ τ ό μ. > Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α Θ έ ρ μ α ν σ η > Ε π ι λ ο γ ή π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν > Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς > OK Ε π ι λ ο γ ή Κ ύ λ ι σ η Για να περιηγηθείτε στη δομή μενού Χρησιμοποιήστε τα,,,, και. 5

6 4.3.3 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ των ρυθμίσεων Πληροφορίες για την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ των ρυθμίσεων Για να ρυθμίσετε το εξής... Θερμοκρασία χώρου Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού κύριας (+ συμπληρωματικής) ζώνης Θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ Εάν ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το εξής Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου Ρύθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού κύριας (+ συμπληρωματικής) ζώνης Εάν ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το εξής Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου Ρύθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού κύριας (+ συμπληρωματικής) ζώνης Πρέπει να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το εξής Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου. Ρύθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού κύριας (+ συμπληρωματικής) ζώνης. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού της κύριας και της συμπληρωματικής ζώνης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ πάντα μαζί. Ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης. Τότε Η ρύθμιση της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού κύριας (+ συμπληρωματικής) ζώνης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ αυτόματα. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ αυτόματα. Τότε Η ρύθμιση της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού κύριας (+ συμπληρωματικής) ζώνης ΔΕΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ αυτόματα. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ αυτόματα. Για να ελέγξετε εάν μια ρύθμιση είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της ρύθμισης. Παράδειγμα: Αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου (Χώρος ). 2 Ελέγξτε εάν η λυχνία LED είναι ΑΝΑΜΜΕΝΗ ή ΣΒΗΣΤΗ. Σημείωση: Αν η ρύθμιση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, εμφανίζεται, επίσης, η ένδειξη OFF στην οθόνη. Για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ή να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου (Χώρος). 2 Πιέστε το. Για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ή να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη ρύθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης) 1 Μεταβείτε σε μία από τις παρακάτω αρχικές σελίδες: Αρχική σελίδα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού κύριας ζώνης (ΘΕξΝ κύριας) Αρχική σελίδα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης (ΘΕξΝ συμπλ.) 2 Πιέστε το. Για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ή να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ (Δοχείο ΖΝΧ). 2 Πιέστε το. 4.4 Ρύθμιση θέρμανσης/ψύξης χώρου Πληροφορίες για τη ρύθμιση της θέρμανσης/ψύξης χώρου Η ρύθμιση της θέρμανσης/ψύξης χώρου συνήθως αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: 1 Ορισμός της λειτουργίας χώρου 2 Ρύθμιση της θερμοκρασίας Ορισμός της λειτουργίας χώρου Πληροφορίες για τις λειτουργίες χώρου Ανάλογα με το μοντέλο της αντλίας θερμότητας που διαθέτετε, πρέπει να καθορίσετε τη λειτουργία χώρου που θέλετε να χρησιμοποιείται από το σύστημα: θέρμανση ή ψύξη. Εάν έχει εγκατασταθεί ένα μοντέλο αντλίας θερμότητας Θέρμανσης/ψύξης Μόνο θέρμανσης Τότε Το σύστημα μπορεί να ζεστάνει και να δροσίσει έναν χώρο. Πρέπει να καθορίσετε τη λειτουργία χώρου που θέλετε να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα. Το σύστημα μπορεί να ζεστάνει αλλά ΟΧΙ να δροσίσει έναν χώρο. ΔΕΝ χρειάζεται να καθορίσετε τη λειτουργία χώρου που θέλετε να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα. Για να καθορίσετε τη λειτουργία χώρου που θέλετε να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα, μπορείτε να κάνετε τα εξής: Μπορείτε Να ελέγξετε ποια λειτουργία χώρου χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή. Να ορίσετε τη λειτουργία χώρου. Να ορίσετε πότε θα είναι δυνατή η αυτόματη εναλλαγή. Θέση Αρχικές σελίδες: Θερμοκρασία χώρου Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης) Δομή μενού Για να καθορίσετε εάν έχει εγκατασταθεί ένα μοντέλο θέρμανσης/ψύξης με αντλία θερμότητας 1 Πιέστε το για να μεταβείτε στη δομή μενού. 2 Ελέγξτε εάν συμπεριλαμβάνεται η Λειτουργία [4]. Εάν συμπεριλαμβάνεται, τότε έχει εγκατασταθεί ένα μοντέλο θέρμανσης/ψύξης με αντλία θερμότητας. 6

7 Για να ελέγξετε ποια λειτουργία χώρου χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή 1 Μεταβείτε σε μία από τις παρακάτω αρχικές σελίδες: Αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου (Χώρος) Αρχική σελίδα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού κύριας ζώνης (ΘΕξΝ κύριας) Αρχική σελίδα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης (ΘΕξΝ συμπλ.) 2 Ελέγξτε το εικονίδιο κατάστασης: Αν δείτε αυτό Τότε Λειτουργία = θέρμανση. Η μονάδα ΔΕΝ θερμαίνει το χώρο σας. Ωστόσο, το δοχείο ΖΝΧ μπορεί να θερμαίνεται. Λειτουργία = θέρμανση. Η μονάδα θερμαίνει το χώρο σας αυτήν τη στιγμή. Λειτουργία = ψύξη. Η μονάδα ΔΕΝ ψύχει το χώρο σας. Ωστόσο, το δοχείο ΖΝΧ μπορεί να θερμαίνεται. Λειτουργία = ψύξη. Η μονάδα ψύχει το χώρο σας αυτήν τη στιγμή. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία χώρου 1 Μεταβείτε στο [4]: > Λειτουργία. 2 Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις και πιέστε το : Αν επιλέξετε Θέρμανση Ψύξη Αυτόματα Τότε η λειτουργία χώρου ρυθμίζεται σε Λειτουργία θέρμανσης πάντα. Λειτουργία ψύξης πάντα. Αλλάζει αυτόματα από το λογισμικό με βάση την εξωτερική θερμοκρασία (και ανάλογα με τις ρυθμίσεις εγκαταστάτη για την εσωτερική θερμοκρασία) και λαμβάνοντας υπόψη τους μηνιαίους περιορισμούς. Σημείωση: Η αυτόματη αλλαγή είναι δυνατή μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Για να περιορίσετε τη δυνατότητα αυτόματης αλλαγής 1 Μεταβείτε στο [7.5]: > Ρυθμίσεις χρήστη > Επιτρεπόμενη λειτουργία. 2 Επιλέξτε έναν μήνα και πιέστε το. 3 Επιλέξτε Μόνο θέρμανση, Μόνο ψύξη ή Θέρμανση/Ψύξη και πιέστε το. Συνήθεις περιορισμοί αυτόματης αλλαγής Χρονική περίοδος Κατά τους ψυχρούς μήνες. Παράδειγμα: Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος. Κατά τους θερμούς μήνες. Παράδειγμα: Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος. Κατά τις ενδιάμεσες περιόδους. Παράδειγμα: Απρίλιος, Μάιος και Σεπτέμβριος. Περιορισμός Μόνο θέρμανση Μόνο ψύξη Θέρμανση/Ψύξη Ρύθμιση της θερμοκρασίας Πληροφορίες για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας Ανάλογα με τη διάταξη του συστήματός σας και τις ρυθμίσεις παραμέτρων του εγκαταστάτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις θερμοκρασίας: Ρύθμιση θερμοστάτη χώρου (συνδεδεμένου ή ΜΗ συνδεδεμένου) Ρύθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού Ρύθμιση εξωτερικού θερμοστάτη χώρου Για να προσδιορίσετε ποια ρύθμιση θερμοκρασίας χρησιμοποιείτε (μέθοδος 1) Συμβουλευτείτε τον πίνακα ρυθμίσεων εγκαταστάτη που έχει συμπληρωθεί από τον εγκαταστάτη. Για να προσδιορίσετε ποια ρύθμιση θερμοκρασίας χρησιμοποιείτε (μέθοδος 2) Εάν έχετε 2 χειριστήρια, εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία στο χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας. 1 Πιέστε πολλές φορές το, για να περιηγηθείτε στις αρχικές σελίδες και ελέγξτε εάν είναι διαθέσιμη η αρχική σελίδα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης (ΘΕξΝ συμπλ.): Διαθέσιμη ΜΗ διαθέσιμη Εάν είναι Τότε έχετε Μια κύρια και μια συμπληρωματική ζώνη Μόνο μια κύρια ζώνη Τυπική αρχική σελίδα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης: Προφίλ χρήστη = Βασικές Προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς 45 C Ε π ι θ υ μ η τ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. ΘΕξΝ συμπλ. ΘΕξΝ συμπλ. 45 C Ε π ι θ υ μ η τ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. Δευ 2 Μεταβείτε στο [6]: > Πληροφορίες. 2 2 : Πιέστε παρατεταμένα το για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Αποτέλεσμα: Το επίπεδο πρόσβασης χρήστη αλλάζει στη ρύθμιση Πρ.τελ. χρήστης. Εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες και το σύμβολο + προστίθεται στον τίτλο του μενού. 4 Ελέγξτε τα εξής: Εάν Η θερμοκρασία χώρου συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση: [6.1]: > Πληροφορίες > Πληροφορίες αισθητήρα Τότε η ρύθμιση θερμοκρασίας ρυθμίζεται στην Κύρια ζώνη Ρύθμιση θερμοστάτη χώρου. Μεταβείτε στο επόμενο βήμα, για να ελέγξετε εάν το σημείο ρύθμισης εξερχόμενου νερού και το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου συνδέονται. Συμπληρωματική ζώνη (εφόσον υπάρχει) Ρύθμιση εξωτερικού θερμοστάτη χώρου. 7

8 Εάν Ο θερμοστάτης κύριας ζώνης A συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση: [6.5]: > Πληροφορίες > Ενεργοποιητές Άλλο Τότε η ρύθμιση θερμοκρασίας ρυθμίζεται στην Κύρια ζώνη Συμπληρωματική ζώνη (εφόσον υπάρχει) Ρύθμιση εξωτερικού θερμοστάτη χώρου. Ρύθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. 5 Μόνο για τη ρύθμιση θερμοστάτη χώρου: Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού κύριας ζώνης (ΘΕξΝ κύριας) και ελέγξτε τα εξής: Εμφανίζεται η ένδειξη δίπλα στο σημείο ρύθμισης; Ναι Όχι Τότε το σημείο ρύθμισης εξερχόμενου νερού και το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου ΔΕΝ συνδέονται. Μπορείτε να ορίσετε το σημείο ρύθμισης εξερχόμενου νερού στην αρχική σελίδα. Συνδέονται με βάση τις προκαθορισμένες τιμές τους. Μπορείτε να ορίσετε τις προκαθορισμένες τιμές στη δομή μενού. T l 35 C 30 C Ρύθμιση θερμοστάτη χώρου 18 C 22 C T r : Θερμοκρασία χώρου T r T l : Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού Με τη ρύθμιση θερμοστάτη χώρου μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής: Θερμοκρασία χώρου της κύριας ζώνης Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού της κύριας ζώνης Θερμοκρασία χώρου της κύριας ζώνης Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χώρου της κύριας ζώνης, μπορείτε να κάνετε τα εξής: Μπορείτε Να δείτε την πραγματική και την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Να ακυρώσετε προσωρινά το πρόγραμμα της θερμοκρασίας χώρου. Να αλλάξετε τη λειτουργία από τη λειτουργία προγραμματισμού σε προκαθορισμένη τιμή. Εάν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει επίσης να ορίσετε τα εξής (στη δομή μενού): Προκαθορισμένες τιμές Περίοδος ακύρωσης (Κλείδωμα θερμοκρασίας) Να επιλέξετε το πρόγραμμα της θερμοκρασίας χώρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Να καθορίσετε προγράμματα. Θέση Αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου Αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου αν το προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς Δομή μενού Μπορείτε Να προσδιορίσετε τις προκαθορισμένες τιμές που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα θερμοκρασίας χώρου και κατά την αλλαγή της λειτουργίας από λειτουργία προγραμματισμού σε προκαθορισμένη τιμή. Βλ. επίσης: Θέση "Χρήση της αρχικής σελίδας θερμοκρασίας χώρου" στη σελίδα 9 "Για να ορίσετε την περίοδο ακύρωσης" στη σελίδα 10 "4.7 Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα" στη σελίδα 18 Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού της κύριας ζώνης Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού της κύριας ζώνης, μπορείτε να κάνετε τα εξής: Μπορείτε Να δείτε την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού. Να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού. Συνθήκη: Το σημείο ρύθμισης εξερχόμενου νερού ΔΕΝ συνδέεται με το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας χώρου. Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση μόνο εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Να προσδιορίσετε τις προκαθορισμένες τιμές. Συνθήκη: Το σημείο ρύθμισης εξερχόμενου νερού συνδέεται με το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας χώρου. Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση μόνο εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Βλ. επίσης: Θέση Αρχική σελίδα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας ζώνης) Δομή μενού "Χρήση των αρχικών σελίδων θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης)" στη σελίδα 10 "4.7 Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα" στη σελίδα 18 Ρύθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού Με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού, μπορείτε να κάνετε τα εξής: Μπορείτε Να εμφανίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης). Να προσαρμόσετε/ακυρώσετε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (κύριας ζώνης). Να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (συμπληρωματικής ζώνης). Να επιλέξετε το πρόγραμμα της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Θέση Αρχικές σελίδες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης) Δομή μενού 8

9 Μπορείτε Να καθορίσετε το πρόγραμμα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης). Να προσδιορίσετε τις προκαθορισμένες τιμές που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας ζώνης). Βλ. επίσης: Θέση "Χρήση των αρχικών σελίδων θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης)" στη σελίδα 10 "4.7 Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα" στη σελίδα 18 Ρύθμιση εξωτερικού θερμοστάτη χώρου Με τη ρύθμιση εξωτερικού θερμοστάτη χώρου μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής: Τη θερμοκρασία χώρου στη ρύθμιση εξωτερικού θερμοστάτη Τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στο χειριστήριο (Daikin) Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού, μπορείτε να κάνετε τα εξής: Μπορείτε Να δείτε την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού. Να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία. Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση μόνο εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Θέση Αρχικές σελίδες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης) Ανατρέξτε, επίσης, στην ενότητα: "Χρήση των αρχικών σελίδων θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης)" στη σελίδα 10. Χρήση της αρχικής σελίδας θερμοκρασίας χώρου Τυπικές αρχικές σελίδες θερμοκρασίας χώρου Ανάλογα με το προφίλ χρήστη, μπορείτε να κάνετε περισσότερες ή λιγότερες ρυθμίσεις στην αρχική σελίδα. Προφίλ χρήστη = Βασικές 20.0 C Π ρ α γ μ α τ ι κ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. Χώρος Προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς 20.0 C Π ρ α γ μ α τ ι κ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Τρ 1 7 : 3 0 Χώρος Για να δείτε την πραγματική και την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου (Χώρος). Αποτέλεσμα: Μπορείτε να δείτε την πραγματική θερμοκρασία C Π ρ α γ μ α τ ι κ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. 2 Πιέστε το. Αποτέλεσμα: Μπορείτε να δείτε την επιθυμητή θερμοκρασία C Ε π ι θ υ μ η τ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. Για να ακυρώσετε προσωρινά το πρόγραμμα της θερμοκρασίας χώρου 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου (Χώρος). 2 Χρησιμοποιήστε τα ή, για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία. Για να αλλάξετε τη λειτουργία από προγραμματισμένη σε προκαθορισμένη τιμή Προϋπόθεση: Προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς. 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου (Χώρος). 2 Πιέστε το ή το, για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη τιμή ( ή ). Παράδειγμα: Προσωρινή ακύρωση του προγράμματος ΚΑΙ αλλαγή της λειτουργίας στην προκαθορισμένη τιμή Έστω ότι έχετε ορίσει τις εξής ρυθμίσεις: Προκαθορισμέν ες τιμές Ρυθμίσεις Άνεση (θέρμανση) = 20 C Eco (θέρμανση) = 18 C Περιγραφή Επιθυμητή θερμοκρασία όταν βρίσκεστε στο σπίτι. Επιθυμητή θερμοκρασία: Όταν απουσιάζετε Κατά τη διάρκεια της νύχτας Πρόγραμμα 07:00 Άνεση Βρίσκεστε στο σπίτι. Περίοδος ακύρωσης (Κλείδωμα θερμοκρασίας) 09:00 Eco Απουσιάζετε. Επιθυμητή θερμοκρασία = προκαθορισμένη τιμή (Άνεση (θέρμανση)). Επιθυμητή θερμοκρασία = προκαθορισμένη τιμή (Eco (θέρμανση)). 17:00 Άνεση Βρίσκεστε στο σπίτι. Επιθυμητή θερμοκρασία = προκαθορισμένη τιμή (Άνεση (θέρμανση)). 19:00 21 C Βρίσκεστε στο σπίτι και θέλετε να είναι λίγο πιο ζεστό. Επιθυμητή θερμοκρασία = προσαρμοσμένη θερμοκρασία. 23:00 Eco Επιθυμητή θερμοκρασία = προκαθορισμένη τιμή (Eco (θέρμανση)). ώρες Αν ακυρώσετε προσωρινά το πρόγραμμα ορίζοντας μια προκαθορισμένη τιμή, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί ξανά μετά από 2 ώρες. Αν το προφίλ χρήστη = Βασικές, τότε μπορείτε να ακυρώσετε προσωρινά το πρόγραμμα θερμοκρασίας χώρου πιέζοντας το ή το. 9

10 Περίπτωση Περιγραφή 15:20 => Προγραμματισμένη θερμοκρασία = προκαθορισμένη τιμή (Eco (θέρμανση))= 18 C. Ακυρώνετε προσωρινά το πρόγραμμα. Επιθυμητή θερμοκρασία = προσαρμοσμένη θερμοκρασία = 19 C. Στην επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια (17:00), θα εφαρμοστεί ξανά το πρόγραμμα. 2 Επιλέξτε μια τιμή και πιέστε το : Μόνιμα ώρες (2, 4, 6, 8) Αποτέλεσμα: Αυτή η περίοδος ακύρωσης (Κλείδωμα θερμοκρασίας) παραμένει σε ισχύ μέχρι να την αλλάξετε ξανά. Παράδειγμα χρήσης: Κάνετε πάρτι Εάν βρίσκεστε στην παρακάτω κατάσταση: Χρησιμοποιείτε το εξής πρόγραμμα θερμοκρασίας χώρου: Προκαθορισμένη τιμή στις 17:00 (Άνεση) = 20 C Προκαθορισμένη τιμή στις 23:00 (Eco) = 18 C Απόψε, όμως, κάνετε πάρτι και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προκαθορισμένη τιμή (Άνεση) μέχρι τις 02:00. Αν το προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς, τότε μπορείτε: Να ακυρώσετε προσωρινά το πρόγραμμα θερμοκρασίας χώρου πιέζοντας το ή το (ίδια ρύθμιση όπως εάν το προφίλ χρήστη = Βασικές) Να αλλάξετε τη λειτουργία από προγραμματισμένη σε μια προκαθορισμένη τιμή πιέζοντας το ή το Περίπτωση Προγραμματισμός Δευ 17:00 Για να ορίσετε την περίοδο ακύρωσης Περιγραφή Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα θερμοκρασίας χώρου. 15:20 => Επιθυμητή θερμοκρασία = προκαθορισμένη τιμή (Eco (θέρμανση)) = 18 C. Η επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια έχει οριστεί για τις 17:00 και τότε θα αυξηθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Ακυρώνετε προσωρινά το πρόγραμμα. Επιθυμητή θερμοκρασία = προσαρμοσμένη θερμοκρασία = 19 C. Στην επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια (17:00), θα εφαρμοστεί ξανά το πρόγραμμα. Αλλάζετε τη λειτουργία από προγραμματισμένη σε προκαθορισμένη τιμή (Άνεση (θέρμανση)). Επιθυμητή θερμοκρασία = προκαθορισμένη τιμή (Άνεση (θέρμανση)) = 20 C. Μετά από 2 ώρες, θα εφαρμοστεί ξανά το πρόγραμμα (17:20 => 20 C). Είχατε αλλάξει τη λειτουργία από προγραμματισμένη στην προκαθορισμένη τιμή και τώρα μπορείτε να ακυρώνετε προσωρινά την προκαθορισμένη τιμή. Επιθυμητή θερμοκρασία = προσαρμοσμένη θερμοκρασία = 21 C. Μετά από 2 ώρες, θα εφαρμοστεί ξανά το πρόγραμμα (17:20 => 20 C). 1 Μεταβείτε στο [7.2]: > Ρυθμίσεις χρήστη > Κλείδωμα θερμοκρασίας. Τότε μπορείτε να κάνετε τα εξής: 1 Ορίστε την περίοδο ακύρωσης (Κλείδωμα θερμοκρασίας) σε 6 ώρες. 2 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου στις 20:00 (Χώρος). 3 Πιέστε το για να επιλέξετε. Αποτέλεσμα: Θα χρησιμοποιηθεί η προκαθορισμένη τιμή (Άνεση) μέχρι τις 02:00. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα εφαρμοστεί ξανά το πρόγραμμα. Παράδειγμα χρήσης: Απουσιάζετε για λίγες ώρες Εάν βρίσκεστε στην παρακάτω κατάσταση: Χρησιμοποιείτε το εξής πρόγραμμα θερμοκρασίας χώρου: Προκαθορισμένη τιμή στις 08:00 (Άνεση) = 20 C Προκαθορισμένη τιμή στις 23:00 (Eco) = 18 C Στις 14:00, φεύγετε για 3 ώρες. Τότε μπορείτε να κάνετε τα εξής: 1 Ορίστε την περίοδο ακύρωσης (Κλείδωμα θερμοκρασίας) στο 2 ώρες. 2 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου (Χώρος). 3 Πιέστε το για να επιλέξετε. Αποτέλεσμα: Ο χώρος ΔΕΝ θα θερμανθεί για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι να επιτευχθεί η προγραμματισμένη θερμοκρασία των 20 C, αλλά μέχρι να επιτευχθεί η προκαθορισμένη τιμή (Eco = 18 C). Αφού περάσουν οι 2 ώρες, ο χώρος θα θερμανθεί ξανά, μέχρι να επιτευχθεί η προγραμματισμένη θερμοκρασία των 20 C. Πλεονέκτημα: Εξοικονομείτε ενέργεια, επειδή ΔΕΝ θερμαίνετε το χώρο, χωρίς να χρειάζεται, και όταν επιστρέψετε σπίτι ο χώρος είναι ζεστός ξανά. Χρήση των αρχικών σελίδων θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το εξερχόμενο νερό είναι το νερό που αποστέλλεται στους εκπομπούς θερμότητας. Η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού ορίζεται από τον εγκαταστάτη σας ανάλογα με τον τύπο εκπομπού θερμότητας. Παράδειγμα: Η ενδοδαπέδια θέρμανση έχει σχεδιαστεί για να παράγει χαμηλότερη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού σε σύγκριση με τα καλοριφέρ και τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας ή/και τις μονάδες fan coil. Εσείς πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού μόνο σε περίπτωση προβλημάτων. 10

11 Τυπικές αρχικές σελίδες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού Κύρια ζώνη: Προφίλ χρήστη = Βασικές 35 C Ε π ι θ υ μ η τ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. Συμπληρωματική ζώνη: Προφίλ χρήστη = Βασικές 45 C Ε π ι θ υ μ η τ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. Προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς ΘΕξΝ κύριας ΘΕξΝ κύριας 35 C Ε π ι θ υ μ η τ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. Δευ 2 2 : 0 0 Προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς ΘΕξΝ συμπλ. ΘΕξΝ συμπλ. 45 C Ε π ι θ υ μ η τ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. 2 2 : 0 0 Για να εμφανίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης) Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (ΘΕξΝ κύριας ή ΘΕξΝ συμπλ.). Για να προσαρμόσετε/ακυρώσετε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (κύριας ζώνης) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δευ Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε/ακυρώσετε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (κύριας ζώνης) για τη ρύθμιση θερμοστάτη χώρου, εάν οι τιμές θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού είναι συνδεδεμένες. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (κύριας ζώνης) προσαρμόζοντας τις προκαθορισμένες τιμές. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η προσαρμογή της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού είναι μόνιμη, εκτός εάν η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού είναι σύμφωνη με ένα πρόγραμμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η ακύρωση ισχύει μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια. 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού κύριας ζώνης (ΘΕξΝ κύριας). 2 Πιέστε το ή το για να πραγματοποιήσετε προσαρμογή/ ακύρωση. Παράδειγμα: 35 C 37 C Για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (συμπληρωματικής ζώνης) 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης (ΘΕξΝ συμπλ.). 2 Πιέστε το ή το για να πραγματοποιήσετε προσαρμογή. Παράδειγμα: 45 C 47 C 4.5 Ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης Πληροφορίες για τη ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης Ανάλογα με τη λειτουργία δοχείου ΖΝΧ (ρύθμιση εγκαταστάτη), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης: Λειτουργία αναθέρμανσης Λειτουργία προγραμματισμού Λειτουργία προγραμματισμού + αναθέρμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ Το πρόγραμμα ενεργοποίησης της αντίστασης δοχείου χρησιμοποιείται για να περιορίζει ή να επιτρέπει τη λειτουργία της αντίστασης δοχείου βάσει εβδομαδιαίου προγράμματος. Συμβουλή: Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αποτυχημένη λειτουργία απολύμανσης, επιτρέψτε τη λειτουργία της αντίστασης δοχείου (κατά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα) για τουλάχιστον 4 ώρες από την προγραμματισμένη εκκίνηση της απολύμανσης. Αν η λειτουργία της αντίστασης δοχείου είναι περιορισμένη κατά την απολύμανση, αυτή η λειτουργία ΔΕΝ θα είναι επιτυχής και θα εμφανιστεί η αντίστοιχη προειδοποίηση AH. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στην περίπτωση που εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος AH και δεν διακοπεί η λειτουργία απολύμανσης λόγω παροχής ζεστού νερού χρήσης, συνιστώνται οι παρακάτω ενέργειες: Όταν έχουν επιλεγεί οι ρυθμίσεις Ζεστό νερό χρήσης > Σημείο ρύθμισης > Αναθέρμανση ή Αναθερ.+προγρ., συνιστάται ο προγραμματισμός της εκκίνησης της λειτουργίας απολύμανσης τουλάχιστον 4 ώρες μετά από την τελευταία αναμενόμενη παροχή ζεστού νερού χρήσης μεγάλης ποσότητας. Αυτή η εκκίνηση μπορεί να ρυθμιστεί από τις ρυθμίσεις εγκαταστάτη (λειτουργία απολύμανσης). Όταν έχουν επιλεγεί οι ρυθμίσεις Ζεστό νερό χρήσης > Σημείο ρύθμισης > Μόνο προγραμ., συνιστάται ο προγραμματισμός της λειτουργίας Eco αποθήκευσης 3 ώρες πριν την προγραμματισμένη εκκίνηση της λειτουργίας απολύμανσης ώστε να προθερμανθεί το δοχείο. Για να προσδιορίσετε ποια λειτουργία δοχείου ΖΝΧ χρησιμοποιείτε (μέθοδος 1) Συμβουλευτείτε τον πίνακα ρυθμίσεων εγκαταστάτη που έχει συμπληρωθεί από τον εγκαταστάτη. Για να προσδιορίσετε ποια λειτουργία δοχείου ΖΝΧ χρησιμοποιείτε (μέθοδος 2) Προϋπόθεση: Προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς. 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ (Δοχείο ΖΝΧ). 2 Ελέγξτε ποια εικονίδια εμφανίζονται: Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο Τότε η λειτουργία δοχείου ΖΝΧ = Λειτουργία αναθέρμανσης Λειτουργία προγραμματισμού Λειτουργία προγραμματισμού + αναθέρμανσης 11

12 4.5.2 Λειτουργία αναθέρμανσης Στη λειτουργία αναθέρμανσης ( ), το δοχείο ΖΝΧ θερμαίνεται συνεχώς μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία (παράδειγμα: 50 C). T t 60 C 50 C 40 C 15 C 00:00 07:00 T t : Θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ t: Χρόνος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :00 21:00 Συνιστάται να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την επιλογή της ρύθμισης ([6 0D]=0, [A.4.1] Ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) Σημείο ρύθμισης=μόνο αναθέρμαν.) στην περίπτωση δοχείου ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) χωρίς εσωτερική αντίσταση δοχείου. Ο κίνδυνος προβλημάτων μειωμένης απόδοσης/άνεσης κατά τη θέρμανση (ψύξη) χώρου είναι σημαντικός (σε περίπτωση συχνής χρήσης της λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), θα προκύψουν συχνές και μεγάλες διακοπές στη θέρμανση/ψύξη χώρου). Στη λειτουργία αναθέρμανσης, μπορείτε να κάνετε τα εξής: Μπορείτε Να δείτε την επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης. Να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία αναθέρμανσης. Κατάσταση: Η ένδειξη εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ. Να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου του δοχείου ΖΝΧ. (Μόνο για τις μονάδες EHBH/X) Να καθορίσετε ένα πρόγραμμα ενεργοποίησης της αντίστασης δοχείου, για να ορίσετε πότε θα λειτουργεί η αντίσταση δοχείου. Παράδειγμα: Να επιτρέπεται η λειτουργία της αντίστασης δοχείου μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. (Μόνο για κυκλοφορητές ζεστού νερού χρήσης του εμπορίου για δευτερεύουσα επιστροφή) Να καθορίσετε ένα πρόγραμμα για τον κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης, για να ορίσετε την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του κυκλοφορητή. Όταν είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, ο κυκλοφορητής λειτουργεί και διασφαλίζει ότι υπάρχει άμεσα διαθέσιμο ζεστό νερό στη βρύση. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον κυκλοφορητή μόνο κατά τη διάρκεια των περιόδων της ημέρας στις οποίες χρειάζεστε άμεσα ζεστό νερό. Θέση Αρχική σελίδα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ t Δομή μενού "4.5.6 Χρήση της λειτουργίας εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ" στη σελίδα 14 "4.7 Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα" στη σελίδα Λειτουργία προγραμματισμού Στη λειτουργία προγραμματισμού ( ) το δοχείο ΖΝΧ παράγει ζεστό νερό σύμφωνα με ένα πρόγραμμα. Οι καλύτερες ώρες για την παραγωγή ζεστού νερού είναι κατά οι νυχτερινές, επειδή (πιθανόν): Τα αιτήματα θέρμανσης χώρου είναι λιγότερα Οι χρεώσεις τροφοδοσίας είναι χαμηλότερες Παράδειγμα: T t 60 C 50 C 40 C 15 C 00:00 07:00 T t : Θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ t: Χρόνος :00 21:00 Αρχικά, η θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ είναι ίση με τη θερμοκρασία του νερού χρήσης που εισέρχεται στο δοχείο ΖΝΧ (παράδειγμα: 15 C). Στις 00:00 το δοχείο ΖΝΧ προγραμματίζεται έτσι ώστε να θερμάνει το νερό σε μια προκαθορισμένη τιμή (παράδειγμα: Άνεση αποθήκευσης = 60 C). Κατά τις πρωινές ώρες, καταναλώνετε ζεστό νερό και η θερμοκρασία του δοχείου ΖΝΧ μειώνεται. Όσο η θερμοκρασία του δοχείου ΖΝΧ παραμένει υψηλότερη από τους 40 C, υπάρχει διαθέσιμο ζεστό νερό. Στις 14:00 το δοχείο ΖΝΧ προγραμματίζεται να θερμάνει το νερό σε μια προκαθορισμένη τιμή (παράδειγμα: Eco αποθήκευσης = 50 C). Υπάρχει ξανά διαθέσιμο ζεστό νερό. Κατά τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες, καταναλώνετε ξανά ζεστό νερό και η θερμοκρασία του δοχείου ΖΝΧ μειώνεται ξανά. Στις 00:00 της επόμενης ημέρας, ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Στη λειτουργία προγραμματισμού, μπορείτε να κάνετε τα εξής: Μπορείτε Να δείτε την ενεργή ή την επόμενη προγραμματισμένη επιθυμητή θερμοκρασία. Να ακυρώσετε την ενεργή ή την επόμενη προγραμματισμένη επιθυμητή θερμοκρασία. Κατάσταση: Η ένδειξη εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ. Να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου του δοχείου ΖΝΧ. Να επιλέξετε ένα πρόγραμμα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ. Να καθορίσετε ένα πρόγραμμα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ. Να προσδιορίσετε τις προκαθορισμένες τιμές που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ. Θέση Αρχική σελίδα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ t Δομή μενού Βλ. επίσης: "4.5.5 Χρήση της αρχικής σελίδας θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ" στη σελίδα 13 12

13 Μπορείτε (Μόνο για τις μονάδες EHBH/X) Να καθορίσετε ένα πρόγραμμα ενεργοποίησης της αντίστασης δοχείου, για να ορίσετε πότε θα λειτουργεί η αντίσταση δοχείου. Παράδειγμα: Να επιτρέπεται η λειτουργία της αντίστασης δοχείου μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. (Μόνο για κυκλοφορητές ζεστού νερού χρήσης του εμπορίου για δευτερεύουσα επιστροφή) Να καθορίσετε ένα πρόγραμμα για τον κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης, για να ορίσετε την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του κυκλοφορητή. Όταν είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, ο κυκλοφορητής λειτουργεί και διασφαλίζει ότι υπάρχει άμεσα διαθέσιμο ζεστό νερό στη βρύση. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον κυκλοφορητή μόνο κατά τη διάρκεια των περιόδων της ημέρας στις οποίες χρειάζεστε άμεσα ζεστό νερό. Βλ. επίσης: Θέση "4.5.5 Χρήση της αρχικής σελίδας θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ" στη σελίδα 13 "4.5.6 Χρήση της λειτουργίας εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ" στη σελίδα 14 "4.7 Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα" στη σελίδα Λειτουργία προγραμματισμού + αναθέρμανσης Στη λειτουργία προγραμματισμού + αναθέρμανσης ( ), η ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης είναι ίδια με αυτήν της λειτουργίας προγραμματισμού. Ωστόσο, εάν η θερμοκρασία του δοχείου ΖΝΧ πέσει κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή (= Αναθέρμανση, παράδειγμα: 45 C), το δοχείο ΖΝΧ θερμαίνεται μέχρι να φτάσει στην προκαθορισμένη τιμή. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι υπάρχει πάντα διαθέσιμη μια ελάχιστη ποσότητα ζεστού νερού. Παράδειγμα: T t 60 C 50 C 45 C 40 C Χρήση της αρχικής σελίδας θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ Τυπικές αρχικές σελίδες θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ Ανάλογα με το προφίλ χρήστη, μπορείτε να δείτε και να κάνετε περισσότερα ή λιγότερα ρυθμίσεις στην αρχική σελίδα. Τα παραδείγματα στις παρακάτω εικόνες σχετίζονται με την κατάσταση στην οποία η Λειτουργία δοχείου ΖΝΧ = Λειτουργία προγραμματισμού. Προφίλ χρήστη = Βασικές 60 C Ε π ι θ υ μ η τ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. 4 Ε π ι θ υ μ η τ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. Δοχείο ΖΝΧ Προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς 60 C Άνεση αποθήκευσης Τρ 0 0 : 0 0 Δοχείο ΖΝΧ 4 Άνεση αποθήκευσης 0 0 : 0 0 Δ ο χ ε ί ο Ζ Ν Χ Δ ο χ ε ί ο Ζ Ν Χ Ανάλογα με τη ρύθμιση του εγκαταστάτη, πρέπει να καθορίσετε την ποσότητα ζεστού νερού που επιθυμείτε: Αν δείτε αυτό Τρ Τότε πρέπει να καθορίσετε Τη θερμοκρασία στην οποία θα πρέπει να ζεσταίνεται το δοχείο ΖΝΧ. Για πόσα άτομα χρειάζεστε ζεστό νερό. Κατόπιν το λογισμικό θα υπολογίσει αυτόματα την αντίστοιχη θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του εγκαταστάτη. Για να δείτε και να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης (στη λειτουργία αναθέρμανσης) 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ (Δοχείο ΖΝΧ). Αποτέλεσμα: Μπορείτε να δείτε την επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης. 15 C 00:00 07:00 14:00 21:00 Στη λειτουργία προγραμματισμού + αναθέρμανσης, μπορείτε να κάνετε τα εξής: Μπορείτε Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και για τη λειτουργία προγραμματισμού. Να προσαρμόσετε την προκαθορισμένη τιμή (Αναθέρμανση). Βλ. επίσης: "4.5.3 Λειτουργία προγραμματισμού" στη σελίδα 12 Θέση t Δομή μενού "4.7 Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα" στη σελίδα 18 2 Πιέστε το ή το για να πραγματοποιήσετε προσαρμογή. Σημείωση: Εάν η επιθυμητή θερμοκρασία εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (αντιστάθμιση), δεν μπορείτε να την αλλάξετε στην αρχική σελίδα. Για να δείτε και να ακυρώσετε την ενεργή ή την επόμενη προγραμματισμένη επιθυμητή θερμοκρασία (στη λειτουργία προγραμματισμού ή στη λειτουργία προγραμματισμού + αναθέρμανσης) 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ (Δοχείο ΖΝΧ). 13

14 Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη T t a b. A1 A2 B1 B2 A1 Κατά τη διάρκεια της περιόδου A1 A2 B1 B2 Μπορείτε να εμφανίσετε Την επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια (α) Την ενεργή ενέργεια (α) Την επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια (β) Την ενεργή ενέργεια (β) 2 Πιέστε το ή το για να ακυρώσετε τη ρύθμιση. Σημείωση: Εάν η επιθυμητή θερμοκρασία εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (αντιστάθμιση), δεν μπορείτε να την αλλάξετε στην αρχική σελίδα. Παράδειγμα χρήσης: Χρειάζεστε περισσότερο νερό από την προγραμματισμένη ποσότητα Εάν βρίσκεστε στην παρακάτω κατάσταση: Τρέχουσα ώρα = 10:30 Επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια για το δοχείο ΖΝΧ = Θέρμανση μέχρι την προκαθορισμένη τιμή (Eco, παράδειγμα: 55 C και να επαρκεί για 2 άτομα) στις 14:00 Αυτό το βράδυ χρειάζεστε ζεστό νερό για 3 άτομα Τότε μπορείτε να κάνετε τα εξής: 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ (Δοχείο ΖΝΧ). 2 Ακυρώστε την επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια κάνοντας ένα από τα εξής: Αλλάξτε τη θερμοκρασία από 55 C σε 60 C (κατά τον ορισμό της ρύθμισης ζεστού νερού με βάση τη θερμοκρασία) Αλλάξτε τη ρύθμιση από 2 άτομα σε 3 άτομα (κατά τον ορισμό της ρύθμισης ζεστού νερού με βάση τον αριθμό των ατόμων) Πλεονεκτήματα: Θα έχετε αρκετό ζεστό νερό (= άνεση). ΔΕΝ χρειάζεται να αλλάξετε το πρόγραμμα (= ευκολία). ΔΕΝ χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ (= εξοικονόμηση ενέργειας) Χρήση της λειτουργίας εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ t ή Για να ελέγξετε εάν η λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ είναι ενεργή 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ (Δοχείο ΖΝΧ). 2 Ελέγξτε τα εξής: Στην περίπτωση όπου το προφίλ χρήστη = Βασικές: Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο, η λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ είναι ενεργή. Στην περίπτωση όπου το προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς: Εάν έχει επιλεγεί το εικονίδιο, η λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ είναι ενεργή. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ (μέθοδος 1) 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ (Δοχείο ΖΝΧ). 2 Πιέστε το για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ (μέθοδος 2) Προϋπόθεση: Προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς 1 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ (Δοχείο ΖΝΧ). 2 Πιέστε το για να επιλέξετε. Παράδειγμα χρήσης: Χρειάζεστε άμεσα περισσότερο ζεστό νερό Εάν βρίσκεστε στην παρακάτω κατάσταση: Έχετε ήδη καταναλώσει τη μεγαλύτερη ποσότητα ζεστού νερού. Δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι τη θέρμανση του δοχείου ΖΝΧ κατά την επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ. Πλεονέκτημα: Το δοχείο ΖΝΧ ξεκινά αμέσως να θερμαίνει το νερό μέχρι να φτάσει στην προκαθορισμένη τιμή (Άνεση αποθήκευσης). 4.6 Χρήση για προχωρημένους Χρήση της αθόρυβης λειτουργίας Πληροφορίες για την αθόρυβη λειτουργία Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία, για να μειώσετε το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας. Ωστόσο, αυτό θα μειώσει και την απόδοση θέρμανσης/ψύξης του συστήματος. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε: Να απενεργοποιήσετε πλήρως την αθόρυβη λειτουργία Να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα ένα επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας, μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια Να χρησιμοποιήσετε και να ορίσετε ένα πρόγραμμα αθόρυβης λειτουργίας Πιθανά επίπεδα αθόρυβης λειτουργίας Πληροφορίες για τη λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ, για να ξεκινήσετε άμεσα τη θέρμανση του νερού μέχρι την προκαθορισμένη τιμή (Άνεση αποθήκευσης). Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο θα καταναλωθεί επιπλέον ενέργεια. 14 Επίπεδο Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Περιγραφή Η πιο αθόρυβη λειτουργία. Σε όλες τις περιπτώσεις, η απόδοση θα μειωθεί. Μεσαίο επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, είναι πιθανό να μειωθεί η απόδοση.

15 Επίπεδο Επίπεδο 3 Περιγραφή Η λιγότερο αθόρυβη λειτουργία. Σε πιο κρύες συνθήκες περιβάλλοντος, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση. 4 Λειτουργία χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών, μόνο εάν η ρύθμιση θερμοκρασίας = ρύθμιση θερμοστάτη χώρου. Βλ. επίσης "4.4.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας" στη σελίδα 7. Για να ελέγξετε εάν η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργή 1 Πιέστε το για να μεταβείτε σε μία από τις αρχικές σελίδες. 2 Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο, τότε η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργή. Για να χρησιμοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία 1 Μεταβείτε στο [3]: > Αθόρυβη λειτουργία. 2 Κάντε ένα από τα εξής: Αν θέλετε Να απενεργοποιήσετε πλήρως την αθόρυβη λειτουργία Να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα ένα επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας, μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια Να χρησιμοποιήσετε και να ορίσετε ένα πρόγραμμα αθόρυβης λειτουργίας Τότε Επιλέξτε Πάντα ΑΠΕΝΕΡΓ. και πιέστε το. Επιλέξτε ΕΝΕΡΓ και πιέστε το. Μεταβείτε στο [7.4.4]: > Ρυθμίσεις χρήστη > Προκαθορισμένες τιμές > Επίπεδο Αθόρ. Λειτ.. Επιλέξτε ένα επίπεδο και πιέστε το. Επιλέξτε Αυτόματα και πιέστε το. Καθορίστε ένα πρόγραμμα. Ανατρέξτε στην ενότητα "4.7.2 Χρήση και καθορισμός προγραμμάτων" στη σελίδα 18. Παράδειγμα χρήσης: Το μωρό σας κοιμάται τις απογευματινές ώρες Εάν βρίσκεστε στην παρακάτω κατάσταση: Έχετε καθορίσει το εξής πρόγραμμα αθόρυβης λειτουργίας: Κατά τη διάρκεια της νύχτας: Επίπεδο 1 (= η πιο αθόρυβη λειτουργία). Κατά τη διάρκεια της ημέρας: OFF για να εξασφαλίσετε την απόδοση θέρμανσης/ψύξης του συστήματος. Ωστόσο, το μωρό σας κοιμάται κατά τις απογευματινές ώρες και θέλετε να επικρατεί ησυχία. Τότε μπορείτε να κάνετε τα εξής: 1 Μεταβείτε στο [3]: > Αθόρυβη λειτουργία. 2 Επιλέξτε ΕΝΕΡΓ και πιέστε το. 3 Μεταβείτε στο [7.4.4]: > Ρυθμίσεις χρήστη > Προκαθορισμένες τιμές > Επίπεδο Αθόρ. Λειτ.. 4 Επιλέξτε Επίπεδο 1 και πιέστε το. Πλεονέκτημα: Η εξωτερική μονάδα βρίσκεται στο πιο αθόρυβο επίπεδο μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια Χρήση της λειτουργίας διακοπών Πληροφορίες για τη λειτουργία διακοπών Κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών, για να αποκλίνετε από τα κανονικά προγράμματά σας χωρίς να χρειάζεται να τα αλλάξετε. Μπορείτε να Η χρήση της λειτουργίας διακοπών περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω στάδια: 1 Ρύθμιση της λειτουργίας διακοπών για μία από τις εξής περιπτώσεις: Περίπτωση Μένετε σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών σας Φεύγετε κατά τη διάρκεια των διακοπών σας Τότε Πρέπει να επιλέξετε μια ημέρα. 2 Ενεργοποίηση της λειτουργίας διακοπών. Η ρύθμιση της θέρμανσης/ψύξης χώρου θα ορίζεται σύμφωνα με την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου για την επιλεγμένη ημέρα. Η ρύθμιση του ζεστού νερού χρήσης θα ορίζεται σύμφωνα με την επιθυμητή θερμοκρασία του δοχείου ΖΝΧ για την επιλεγμένη ημέρα. Πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις θέρμανσης/ψύξης χώρου. Η ρύθμιση θέρμανσης/ψύξης χώρου θα ορίζεται σύμφωνα με αυτές τις ρυθμίσεις. Η ρύθμιση του ζεστού νερού χρήσης θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ, με εξαίρεση τη λειτουργία απολύμανσης. Στις 00:00 της ημέρας που θα επιστρέψετε στο σπίτι, η κανονική ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης θα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ξανά. Εάν ΔΕΝ ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, οι καθορισμένες ρυθμίσεις διακοπών ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν. Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: Χρονικό διάστημα Πριν και μετά από τις διακοπές σας Κατά τη διάρκεια των διακοπών σας Τότε Θα χρησιμοποιούνται τα κανονικά προγράμματα. Θα χρησιμοποιούνται οι καθορισμένες ρυθμίσεις διακοπών. Για να ελέγξετε εάν η λειτουργία διακοπών είναι ενεργοποιημένη ή/και λειτουργεί 1 Πιέστε το για να μεταβείτε σε μία από τις αρχικές σελίδες. 2 Ελέγξτε τα εξής: Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο Τότε Μία από τις παρακάτω λειτουργίες διακοπών είναι ενεργοποιημένη: Η λειτουργία διακοπών (Μακριά) είναι ενεργοποιημένη, αλλά ΔΕΝ λειτουργεί ακόμα. Η λειτουργία διακοπών (Σπίτι) είναι ενεργοποιημένη. Δεν μπορείτε να δείτε αν η λειτουργία διακοπών λειτουργεί ήδη. 15

16 Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο Δ ι α κ ο π έ ς Έ ω ς 1 6 Φ ε β Π ρ α γ μ α τ. θ ε ρ μ C Τότε Η λειτουργία διακοπών (Μακριά) είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία διακοπών (όταν παραμένετε σπίτι) 1 Μεταβείτε στο [2]: > Διακοπές. 2 Επιλέξτε Σπίτι. 3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας διακοπών (όταν παραμένετε σπίτι). Πιθανές ρυθμίσεις της λειτουργίας διακοπών (όταν παραμένετε σπίτι) Ρύθμιση Από και Έως Χρήση προγράμματος μέρας Περιγραφή Πρώτη και τελευταία ημέρα των διακοπών σας. Πρόγραμμα ημέρας που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Παράδειγμα: Σάββατο Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία διακοπών (όταν απουσιάζετε) 1 Μεταβείτε στο [2]: > Ιανουάριος. 2 Επιλέξτε Μακριά. 3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας διακοπών (όταν απουσιάζετε). Πιθανές ρυθμίσεις της λειτουργίας διακοπών (όταν απουσιάζετε) Ρύθμιση Από και Έως Λειτουργία Θέρμανση Ψύξη Περιγραφή Πρώτη και τελευταία ημέρα των διακοπών σας. Λειτουργία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Σημείο ρύθμισης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, όταν η μονάδα λειτουργεί στη λειτουργία θέρμανσης. Σημείο ρύθμισης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, όταν η μονάδα λειτουργεί στη λειτουργία ψύξης. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών Προϋπόθεση: Έχετε ορίσει τη λειτουργία διακοπών. 1 Μεταβείτε στο [2.1]: > Διακοπές > Διακοπές. 2 Κάντε ένα από τα εξής: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε Ναι και πιέστε το. Για να την απενεργοποιήσετε, επιλέξτε Όχι και πιέστε το. Παράδειγμα χρήσης: Απουσιάζετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα Εάν βρίσκεστε στην παρακάτω κατάσταση: Σε 2 ημέρες, θα απουσιάσετε από το σπίτι για 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Θέλετε να εξοικονομήσετε ενέργεια, αλλά να αποτρέψετε το πάγωμα του σπιτιού σας. Τότε μπορείτε να κάνετε τα εξής: 1 Ορίστε τη λειτουργία διακοπών. Μεταβείτε στο [2]: > Διακοπές και ορίστε τις εξής ρυθμίσεις: Ρύθμιση Λειτουργία διακοπών Μακριά Τιμή Από 2 Φεβρουαρίου 2013 Έως 16 Φεβρουαρίου 2013 Λειτουργία Θέρμανση 12 C Θέρμανση 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία διακοπών. Μεταβείτε στο [2.1]: > Διακοπές > Διακοπές. Επιλέξτε Ναι και πιέστε το. Πλεονέκτημα: Πριν και μετά από τις διακοπές σας θα εφαρμόζεται το κανονικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, εξοικονομείτε ενέργεια και αποτρέπετε το πάγωμα του σπιτιού σας. Παράδειγμα χρήσης: Επιστρέφετε σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών σας Εάν βρίσκεστε στην παρακάτω κατάσταση: Ρυθμίσατε και ενεργοποιήσατε τη λειτουργία διακοπών (Μακριά). Κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, επιστρέφετε σπίτι για λίγες ώρες και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κανονικό σας πρόγραμμα. Τότε μπορείτε να κάνετε τα εξής: 1 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διακοπών. 2 Όταν φύγετε ξανά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία διακοπών ξανά. Πλεονέκτημα: ΔΕΝ χρειάζεται να αλλάξετε το πρόγραμμά σας ή τη ρύθμιση της λειτουργίας διακοπών (= ευκολία) Εμφάνιση πληροφοριών Πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση πληροφοριών Η ποσότητα των πληροφοριών που μπορείτε να εμφανίσετε στη δομή μενού ([6]: Πληροφορίες) εξαρτάται από το επίπεδο πρόσβασης χρήστη: Τελικός χρήστης (= προεπιλογή) Πρ.τελ. χρήστης: Μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των επιπέδων πρόσβασης χρήστη (Τελικός χρήστης και Προχωρημένος τελικός χρήστης) 1 Μεταβείτε στο [6] ή σε οποιοδήποτε από τα υπομενού του: > Πληροφορίες. 2 Πιέστε το για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα. Αποτέλεσμα: Το επίπεδο πρόσβασης χρήστη αλλάζει στη ρύθμιση Πρ.τελ. χρήστης. Εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες και το σύμβολο "+" προστίθεται στον τίτλο του μενού. 3 Αν ΔΕΝ πιέσετε κανένα κουμπί για περισσότερο από 1 ώρα ή αν πιέσετε ξανά το για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα, το επίπεδο πρόσβασης χρήστη επιστρέφει στη ρύθμιση Τελικός χρήστης. 16

17 Για να εμφανίσετε πληροφορίες Μεταβείτε στο [6]: > Πληροφορίες. Πιθανές πληροφορίες που εμφανίζονται Αν το επίπεδο πρόσβασης χρήστη = Τελικός χρήστης, μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες: Στο μενού Μπορείτε να εμφανίσετε [6.1] Πληροφορίες αισθητήρα Θερμοκρασία χώρου, δοχείου και εξωτερική θερμοκρασία. [6.2] Μέτρηση ενέργειας Κατανάλωση ενέργειας και παραγόμενη ενέργεια (μόνο συνολικές τιμές). [6.3] Χειρισμός σφαλμάτων Ιστορικό σφαλμάτων και αριθμός επικοινωνίας/υποστήριξης. [6.4] Επίπεδο πρόσβασης χρήστη Τρέχον επίπεδο πρόσβασης χρήστη. Αν το επίπεδο πρόσβασης χρήστη = Πρ.τελ. χρήστης, μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες: Στο μενού Μπορείτε να εμφανίσετε [6.2] Μέτρηση ενέργειας Κατανάλωση ενέργειας και παραγόμενη ενέργεια (αναλυτικές πληροφορίες). [6.5] Ενεργοποιητές Κατάσταση/λειτουργία κάθε ενεργοποιητή. Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης. [6.6] Τρόποι λειτουργίας Τρέχουσα λειτουργία. Παράδειγμα: Λειτουργία απόψυξης/επιστροφής λαδιού. [6.7] Ώρες λειτουργίας Ώρες λειτουργίας του συστήματος. [6.8] Έκδοση Πληροφορίες έκδοσης για το σύστημα Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας, μονάδων μέτρησης, αντίθεσης και οπίσθιου φωτισμού Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία Μεταβείτε στο [1]: > Ορισμός ώρας/ημερομηνίας. Για να ρυθμίσετε τις μονάδες μέτρησης Μεταβείτε στο [7.6]: > Ρυθμίσεις χρήστη > Μονάδα μέτρησης. Πιθανές ρυθμίσεις μονάδων μέτρησης Δεκαδικό ψηφίο Ρύθμιση Πιθανές μονάδες μέτρησης Τελεία Κόμμα Θερμοκρασία C Παραγόμενη ενέργεια Ροή F kwh MBtu l/min GPM Για να ρυθμίσετε την αντίθεση του χειριστηρίου Μεταβείτε στο [7.1.1]: > Ρυθμίσεις χρήστη > Οθόνη > Αντίθεση. Για να ρυθμίσετε τη μείωση φωτισμού LCD του χειριστηρίου Μεταβείτε στο [7.1.2]: φωτισμού LCD. > Ρυθμίσεις χρήστη > Οθόνη > Μείωση Ρύθμιση προφίλ χρήστη και αρχικών σελίδων Για να ορίσετε ένα προφίλ χρήστη 1 Μεταβείτε στο [7.1.3]: > Ρυθμίσεις χρήστη > Οθόνη > Προφίλ χρήστη. 2 Επιλέξτε ένα προφίλ χρήστη και πιέστε το. Πιθανά προφίλ χρήστη Αν το προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς, μπορείτε να δείτε και να κάνετε περισσότερα στις αρχικές σελίδες. Προφίλ χρήστη Βασικές Λεπτομερείς Παράδειγμα 20.0 C Π ρ α γ μ α τ ι κ ή θ ε ρ μ ο κ ρ C Π ρ α γ μ α τ ι κ ή θ ε ρ μ ο κ ρ. Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Τρ 1 7 : 3 0 Χώρος Χώρος Για να ρυθμίσετε ποιες αρχικές σελίδες θα είναι διαθέσιμες για τον τελικό χρήστη 1 Μεταβείτε στο [7.1.4]: > Ρυθμίσεις χρήστη > Οθόνη > Διαθέσιμες αρχικές σελίδες. Αποτέλεσμα: Ακολουθούν οι αρχικές σελίδες που είναι διαθέσιμες για τη διάταξη του συστήματός σας. 2 Επιλέξτε μια αρχική σελίδα και πιέστε το. 3 Κάντε ένα από τα εξής: Για να εμφανίσετε την αρχική σελίδα, επιλέξτε Ναι και πιέστε το. Για να αποκρύψετε την αρχική σελίδα, επιλέξτε Όχι και πιέστε το Κλείδωμα και ξεκλείδωμα κουμπιών και λειτουργιών Πληροφορίες για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής λειτουργίες κλειδώματος: Κλείδωμα για παιδιά: κλειδώνει όλα τα κουμπιά, για να αποτρέψει πιθανή αλλαγή των ρυθμίσεων από τα παιδιά. Κλείδωμα λειτουργίας: κλειδώνει μια συγκεκριμένη λειτουργία, για να αποτρέψει πιθανή αλλαγή των ρυθμίσεών της από άλλα άτομα. Πιθανές λειτουργίες όπου εφαρμόζεται το κλείδωμα λειτουργίας Κλείδωμα Εάν είναι ενεργό, δεν είναι δυνατή ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. λειτ. Χώρου Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου. 17

18 Κλείδωμα ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. ΘΕξΝ ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. ΖΝΧ Αύξηση/μείωση θερμοκρασίας Αθόρυβη λειτουργία Διακοπές Λειτουργία Εάν είναι ενεργό, δεν είναι δυνατή Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (κύριας + συμπληρωματικής ζώνης). Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της ρύθμισης ζεστού νερού χρήσης. Η προσαρμογή της θερμοκρασίας. Η χρήση της αθόρυβης λειτουργίας. Η χρήση της λειτουργίας διακοπών. Η ρύθμιση της λειτουργίας χώρου. Ρυθμίσεις χρήστη Η αλλαγή των ρυθμίσεων στο [7]: > Ρυθμίσεις χρήστη. Για να ελέγξετε αν η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργή 1 Πιέστε το για να μεταβείτε σε μία από τις αρχικές σελίδες. 2 Αν εμφανίζεται η ένδειξη, η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά είναι ενεργή. Σημείωση: Αν βρίσκεστε σε μια αρχική σελίδα και προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε μια κλειδωμένη λειτουργία, η ένδειξη εμφανίζεται για 1 δευτερόλεπτο. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά 1 Πιέστε το για να μεταβείτε σε μία από τις αρχικές σελίδες. 2 Πιέστε παρατεταμένα το για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα λειτουργίας 1 Πιέστε το για να μεταβείτε στη δομή μενού. 2 Πιέστε παρατεταμένα το για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. 3 Επιλέξτε μια λειτουργία και πιέστε το. 4 Επιλέξτε Κλείδωμα ή Ξεκλείδωμα και πιέστε το. 4.7 Προκαθορισμένες τιμές και προγράμματα Χρήση προκαθορισμένων τιμών Πληροφορίες για τις προκαθορισμένες τιμές Μπορείτε να προσδιορίσετε προκαθορισμένες τιμές για πολλές ρυθμίσεις. Οι προκαθορισμένες τιμές σάς διευκολύνουν, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια τιμή σε πολλές θέσεις (αρχική σελίδα προγραμμάτων και θερμοκρασίας χώρου ( και )). Εάν αργότερα θελήσετε να αλλάξετε την τιμή, πρέπει να την αλλάξετε μόνο σε μία θέση. Πιθανές προκαθορισμένες τιμές Έλεγχος Θερμοκρασία χώρου Προκαθορισμένη τιμή Άνεση Eco Πού χρησιμοποιείται Προγράμματα θερμοκρασίας χώρου Αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου ( και ) αν το προφίλ χρήστη = Λεπτομερείς ΘΕξΝ κύριας Άνεση Προγράμματα θερμοκρασίας Eco εξερχόμενου νερού κύριας ζώνης Θερμοκρασία Δοχείου Επίπεδο Αθόρ. Λειτ. Άνεση αποθήκευσης Eco αποθήκευσης Αναθέρμανση Πρόγραμμα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ αν η λειτουργία δοχείου ΖΝΧ = Προγραμματισμός Προγραμματισμός + αναθέρμανση Πρόγραμμα θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ αν η λειτουργία δοχείου ΖΝΧ = Προγραμματισμός + αναθέρμανση Χρησιμοποιείται όταν η αθόρυβη λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε ΕΝΕΡΓ Χρήση και καθορισμός προγραμμάτων Πληροφορίες για τα προγράμματα Ανάλογα με τη διάταξη του συστήματός σας και τις ρυθμίσεις του εγκαταστάτη, ενδέχεται να υπάρχουν προγράμματα (προκαθορισμένα ή/και καθοριζόμενα από το χρήστη) για πολλές ρυθμίσεις. Μπορείτε: Να επιλέξετε τα προγράμματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δεδομένη στιγμή. Να ορίσετε τα δικά σας προγράμματα, εάν δεν σας καλύπτουν τα προκαθορισμένα προγράμματα. Μπορείτε να προγραμματίσετε μόνο συγκεκριμένες ενέργειες σε κάθε ρύθμιση. Πιθανές ενέργειες ανά ρύθμιση Έλεγχος Θερμοκρασία χώρου Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού κύριας ζώνης Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης Πιθανές ενέργειες Καθορίστε πότε θα θερμαίνεται ή θα ψύχεται ένας χώρος: Άνεση (προκαθορισμένη τιμή) Eco (προκαθορισμένη τιμή) [Προσαρμοσμένη θερμοκρασία] Καθορίστε πότε θα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ και θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης. Για να προσδιορίσετε τις προκαθορισμένες τιμές 1 Μεταβείτε στο [7.4]: > Ρυθμίσεις χρήστη > Προκαθορισμένες τιμές. 2 Επιλέξτε τη ρύθμιση για την οποία θέλετε να ορίσετε μια προκαθορισμένη τιμή. Παράδειγμα: Θερμοκρασία χώρου. 3 Επιλέξτε μια προκαθορισμένη τιμή και πιέστε το. Παράδειγμα: Άνεση (θέρμανση). 4 Επιλέξτε μια θερμοκρασία και πιέστε το. 18

19 Έλεγχος (Μόνο για τις μονάδες EHVH/X και EHBH/X που συνδυάζονται με ένα προαιρετικό δοχείο ζεστού νερού χρήσης) Θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ (Μόνο για τις μονάδες EHBH/X που συνδυάζονται με ένα προαιρετικό δοχείο ζεστού νερού χρήσης) Ενεργοποίηση αντίστασης δοχείου Αθόρυβη λειτουργία (Μόνο για κυκλοφορητές ζεστού νερού χρήσης του εμπορίου για δευτερεύουσα επιστροφή) Κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης (α) Πιθανές ενέργειες Καθορίστε πότε θα θερμαίνεται το δοχείο ΖΝΧ. Οι πιθανές ενέργειες εξαρτώνται από τη ρύθμιση εγκαταστάτη. Πιθανές ενέργειες 1: Άνεση αποθήκευσης (προκαθορισμένη τιμή) Eco αποθήκευσης (προκαθορισμένη τιμή) Διακοπή αποθήκ. (α) Πιθανές ενέργειες 2: [Προσαρμοσμένη θερμοκρασία] Διακοπή αποθήκ. (α) Καθορίστε πότε θα μπορεί να λειτουργεί η αντίσταση δοχείου. Παράδειγμα: Να επιτρέπεται η λειτουργία της αντίστασης δοχείου μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καθορίστε πότε η μονάδα θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας: Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 OFF Καθορίστε πότε θα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ και θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ο κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης. Διακοπή αποθήκ. (για διακοπή της θέρμανσης, ακόμα και αν η επιθυμητή θερμοκρασία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Παράδειγμα: αν οι χρεώσεις τροφοδοσίας είναι υψηλότερες κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να προγραμματίσετε μια διακοπή στις 06:00) Για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δεδομένη στιγμή 1 Μεταβείτε στο [5]: > Επιλογή προγραμμάτων. 2 Επιλέξτε τη ρύθμιση για την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα. Παράδειγμα: [5.1] Θερμοκρασία χώρου. 3 Επιλέξτε τη λειτουργία για την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα. Παράδειγμα: [5.1.1] Θέρμανση. 4 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο ή ένα καθοριζόμενο από το χρήστη πρόγραμμα και πιέστε το. Για να καθορίσετε ένα πρόγραμμα 1 Μεταβείτε στο [7.3]: > Ρυθμίσεις χρήστη > Ορισμός προγραμμάτων. 2 Ανοίξτε ένα κενό, προκαθορισμένο ή καθοριζόμενο από το χρήστη πρόγραμμα. 3 Αλλάξτε το. 4 Αποθηκεύστε το. Οδηγίες κατά τον προγραμματισμό Ο ρ ι σ μ ό ς π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς θ έ ρ μ α ν σ η ς Δευ 0 7 : 00 Ά ν ε σ η Δ ι α γ ρ α φ ή γ ρ α μ μ ή ς Δ ι α γ ρ α φ ή π ρ ο γ ρ ά μ. η μ έ ρ α ς Α ν τ ι γ ρ α φ ή η μ έ ρ α ς Α π ο θ ή κ ε υ σ η π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς : OK Ε π ι λ ο γ ή Κ ύ λ ι σ η Μπορείτε: Να διαγράψετε γραμμές από το πρόγραμμα Να διαγράψετε ένα πρόγραμμα ημέρας Να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας ημέρας σε άλλες ημέρες Παράδειγμα χρήσης: Εργάζεστε σε ένα σύστημα με 3 βάρδιες Αν εργάζεστε σε ένα σύστημα με 3 βάρδιες, μπορείτε να κάνετε τα εξής: 1 Καθορίστε 3 προγράμματα θερμοκρασίας χώρου στη λειτουργία θέρμανσης και αποδώστε τους τα κατάλληλα ονόματα. Παράδειγμα: Πρωινή, Ημερήσια και Βραδινή 2 Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δεδομένη στιγμή Προγράμματα: Παράδειγμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι διαδικασίες για τον προγραμματισμό άλλων ρυθμίσεων είναι παρόμοιες. Σε αυτό το παράδειγμα: Προγραμματισμός θερμοκρασίας χώρου στη λειτουργία θέρμανσης Δευτέρα = Τρίτη = Τετάρτη = Πέμπτη = Παρασκευή Σάββατο = Κυριακή Για να καθορίσετε το πρόγραμμα 1 Μεταβείτε στο [ ]: > Ρυθμίσεις χρήστη > Ορισμός προγραμμάτων > Θερμοκρασία χώρου > Ορισμός προγράμματος θέρμανσης. 2 Επιλέξτε Κενό και πιέστε το. 3 Καθορίστε το πρόγραμμα για τη Δευτέρα. 4 Αντιγράψτε το πρόγραμμα της Δευτέρας στην Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. 5 Καθορίστε το πρόγραμμα για το Σάββατο. 6 Αντιγράψτε το πρόγραμμα του Σαββάτου στην Κυριακή. 7 Αποθηκεύστε το πρόγραμμα και ονομάστε το. Για να καθορίσετε το πρόγραμμα για τη Δευτέρα 1 Χρησιμοποιήστε το και το για να επιλέξετε τη Δευτέρα. 2 Πιέστε το για να εισαγάγετε το πρόγραμμα για τη Δευτέρα. 3 Καθορισμός του προγράμματος για τη Δευτέρα: Χρησιμοποιήστε το και το για να επιλέξετε μια καταχώρηση. Χρησιμοποιήστε το και το για να αλλάξετε την τιμή μιας καταχώρησης. Για να αντιγράψετε από τη μία ημέρα στην άλλη 1 Επιλέξτε την ημέρα από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή και πιέστε το. Παράδειγμα: Δευτέρα. 2 Επιλέξτε Αντιγραφή ημέρας και πιέστε το. 3 Ορίστε τις ημέρες που θέλετε να αντιγράψετε στην επιλογή Ναι και πιέστε το. Παράδειγμα: Τρίτη = Ναι, Τετάρτη = Ναι, Πέμπτη = Ναι και Παρασκευή = Ναι. 19

20 Για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα 1 Πιέστε το, επιλέξτε Αποθήκευση προγράμματος και πιέστε το. 2 Επιλέξτε Επιλ. χρήστη 1, Επιλ. χρήστη 2 ή Επιλ. χρήστη 3 και πιέστε το. 3 Αλλάξτε το όνομα και πιέστε το. Παράδειγμα: ΤοΕβδομαδιαίοΠρόγραμμάΜου Προκαθορισμένα προγράμματα: Θερμοκρασία χώρου + θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (κύρια ζώνη) : Επιθυμητή θερμοκρασία = Προκαθορισμένη τιμή (Άνεση) : Επιθυμητή θερμοκρασία = Προκαθορισμένη τιμή (Eco) Προκαθορισμένο 1 (θέρμανση) Δευ - Παρ 07:00 09:00 17:00 23:00 Προκαθορισμένο 1 (θέρμανση) Δευ - Παρ Σάβ - Κυρ Προκαθορισμένο 2 (θέρμανση) Δευ - Παρ Σάβ - Κυρ Προκαθορισμένο 3 (θέρμανση) Δευ - Κυρ 07:00 09:00 17:00 23:00 08:00 23:00 07:00 09:00 12:00 14:00 17:00 23:00 08:00 23:00 08:00 23:00 Σάβ - Κυρ 08:00 23:00 Προκαθορισμένο 1 (ψύξη) Δευ - Παρ Προκαθορισμένο 2 (θέρμανση) 17:00 20:00 Δευ - Παρ Σάβ - Κυρ 07:00 09:00 12:00 14:00 17:00 23:00 12:00 20:00 Σάβ - Κυρ 08:00 23:00 Προκαθορισμένο 2 (ψύξη) Δευ - Παρ Προκαθορισμένο 3 (θέρμανση) 12:00 14:00 17:00 20:00 Δευ - Κυρ Σάβ - Κυρ 08:00 23:00 12:00 20:00 Προκαθορισμένο 1 (ψύξη) Δευ - Παρ Προκαθορισμένο 3 (ψύξη) Δευ - Κυρ 17:00 20:00 12:00 20:00 Σάβ - Κυρ Προκαθορισμένο 2 (ψύξη) Δευ - Παρ Σάβ - Κυρ Προκαθορισμένο 3 (ψύξη) Δευ - Κυρ 12:00 20:00 12:00 14:00 17:00 20:00 12:00 20:00 12:00 20: Προκαθορισμένα προγράμματα: Θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ a : Έναρξη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ = Προκαθορισμένη τιμή (Άνεση αποθήκευσης) b : Έναρξη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου ΖΝΧ = Προκαθορισμένη τιμή (Eco αποθήκευσης) Προκαθορισμένο 1 Δευ - Κυρ a b Προκαθορισμένα προγράμματα: Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (συμπληρωματική ζώνη) :00 : Συμπληρωματική ζώνη = ΕΝΕΡΓ : Συμπληρωματική ζώνη = OFF 20

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Daikin Altherma - Χαμηλής θερμοκρασίας, διαιρούμενου τύπου EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 3 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος... 3 3 Λειτουργία 3 3.1 Επισκόπηση:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Antivirus + Firewall

Antivirus + Firewall Panda Antivirus + Firewall NEO Titanium 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα Ενεργοποίηση υπηρεσίας του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της προστασίας του υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Για την καλύτερη χρήση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Βασικές δυνατότητες Αυτό το προϊόν υλοποιεί την εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ III. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ III. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαχείριση των χρησιμοποιημένων μπαταριών 219 Περιστρεφόμενη στεφάνη 220 Στεγανότητα 220-221 Αντιστοιχία μέτρου/bar 221 II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 60 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ΑΥΤΟΜ-λΕΙ 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

IDEALKLIMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

IDEALKLIMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IDEALKLIMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ λύση Το Daikin Altherma Flex για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές είναι ένα σύστημα 3-σε-1 που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα