ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «JOINT FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF STANDARDIZED SERVICES TO GEOTECHNICAL ENGINEERS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «JOINT FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF STANDARDIZED SERVICES TO GEOTECHNICAL ENGINEERS"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «JOINT FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF STANDARDIZED SERVICES TO GEOTECHNICAL ENGINEERS FOR (E)TRAINING ON NATURAL RISKS - CIVIL PROTECTION AND FOR PROMOTING ACCESS TO THE LABOUR MARKET» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: TO ΕΡΓΟ 8 1.1: Περιγραφή του Έργου 8 1.2: Στόχος του έργου 9 1.3: Υπόβαθρο του έργου : Εταίροι του έργου «GEO PROMOTION» 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14 Εισαγωγή : Ομάδες Στόχοι του έργου : Αποτελέσματα του έργου : Μέθοδος για τον Σχεδιασμό Σεναρίων Σταδιοδρομίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Σταδιοδρομία Μορφή σταδιοδρομίας Διαστάσεις σταδιοδρομίας Σενάρια σταδιοδρομίας Το παράδειγμα ενός αναλυτικού εργαλείου σεναρίων σταδιοδρομίας 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Πρότυπα ανθρώπινου κεφαλαίου όπως προέκυψαν από το Παραδοτέο Σενάρια σταδιοδρομίας για το Γεωτεχνικό προσωπικό σε σχέση με την πολιτική προστασία Ανθρώπινο δυναμικό στην διασυνοριακή περιοχή Γεωπόνοι Δασολόγοι Γεωλόγοι Κτηνίατροι Ιχθυολόγοι 72 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αγγλόφωνη 78 2

3 Ελληνόφωνη 80 Παράρτημα

4 Πίνακες Πίνακας 1: Περιγραφή των τεσσάρων μορφών σταδιοδρομίας ως εναλλακτικές όψεις της ιδεατής σταδιοδρομίας Πίνακας 2: Κίνητρα των τεσσάρων μορφών σταδιοδρομίας Πίνακας 3: Διαστάσεις σταδιοδρομίας Πίνακας 4: Μετασχηματισμός των διαστάσεων σταδιοδρομίας σε σενάρια σταδιοδρομίας Πίνακας 5: Κατανομή Γεωτεχνικών κατά κλάδο και χώρο εργασίας Πίνακας 6: Γεωτεχνικοί στην Ελλάδα, στην διασυνοριακή ζώνη και στις Περιφερειακές Ενότητες που την απαρτίζουν Πίνακας 7: Γεωτεχνικοί εργαζόμενοι στις Περιφερειακές Ενότητες της διασυνοριακής περιοχής38 Πίνακας 8: Γεωτεχνικοί εργαζόμενοι στους Δήμους της διασυνοριακής περιοχής σύμφωνα με το ΓΕΩΤΕΕ και τους ΟΕΥ των Δήμων Πίνακας 9: Γεωτεχνικοί εργαζόμενοι στους Δήμους της διασυνοριακής περιοχής σύμφωνα με ιδία έρευνα Πίνακας 10: Γεωτεχνικοί εργολήπτες και μελετητές στην Ελλάδα, στην διασυνοριακή ζώνη και στις Περιφερειακές Ενότητες που την απαρτίζουν Πίνακας 11: Υπηρεσίες σχετικές με τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που μπορούν να προσφέρουν οι Γεωπόνοι στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα Πίνακας 12: Υπηρεσίες σχετικές με τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που μπορούν να προσφέρουν οι Δασολόγοι στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα Πίνακας 13: Υπηρεσίες σχετικές με τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που μπορούν να προσφέρουν οι Γεωλόγοι στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα Πίνακας 14: Υπηρεσίες σχετικές με τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που μπορούν να προσφέρουν οι Κτηνίατροι στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα Πίνακας 15: Υπηρεσίες σχετικές με τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που μπορούν να προσφέρουν οι Ιχθυολόγοι στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα

5 Σχήματα Σχήμα 1: Ο χώρος σταδιοδρομίας και οι διαστάσεις του Σχήμα 2: Αλλαγές στις μορφές σταδιοδρομίας: από τις παραδοσιακές σταδιοδρομίες (μοντέλο 1) στις νεότερες μορφές σταδιοδρομίας (μοντέλα 2 & 3) Σχήμα 3: Η αναλυτική διαδικασία εντοπισμού των εργασιακών απαιτήσεων Σχήμα 4: Φύλλο ανάλυσης σεναρίων σταδιοδρομίας Σχήμα 5: Παράδειγμα ερωτηματολογίου ανάλυσης σεναρίων σταδιοδρομίας

6 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Σπυρόγλου Οδυσσέας, Πολιτικός Μηχανικός με ειδίκευση στον Τομέα Επιστήμης των Κατασκευών Εργαστήριο Οικοδομικής & Δομικής Φυσικής Σιάκκας Γεώργιος, Οικονομολόγος με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις (MA-IR) Βαδόλας Νικόλαος, Περιβαλλοντολόγος, MSc Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Σουγλή Αλεξάνδρα, Οικονομολόγος Τσιρίδης Νίκος, Μηχανολόγος Λογισμικού Τιτόπουλος Ευστάθιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Βακουφάρης Χρήστος, Γεωπόνος, MSc Περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση, PhD Τμήματος Περιβάλλοντος. Παπαλιούρας Γεώργιος, Δασολόγος Κωνσταντινίδου Δήμητρα, Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών εκπαίδευσης χρηστών Παπαγεωργίου Ιφιγένεια, Μηχανικός Πληροφορικής - Ανάπτυξη, Παραμετροποίηση και Εγκατάσταση Εφαρμογών Παπαπέτρου Πάτροκλος, Μηχανικός Πληροφορικής και Προγραμματιστής Αναλυτής Συστημάτων και Εφαρμογών Τζουανάκη Μαρία, Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών εκπαίδευσης χρηστών Τσολάκη Ευαγγελία, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Κατσαρού Όλγα, Οικονομολόγος Γιάγκογλου Αντώνης, Δασολόγος. Ελεάνα Παννά, Γεωλόγος 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαφορετικοί τύποι καταστροφών, όπως οι πλημμύρες, η ρύπανση, οι πυρκαγιές των δασών, η διάβρωση και οι σεισμοί, πραγματοποιούνται σε διασυνοριακά εδαφικά και υδατικά οικοσυστήματα. Η προστασία, διαχείριση και συντήρησή τους απαιτεί διασυνοριακές κοινές δράσεις. Οι γεωτεχνικοί από τη διασυνοριακή περιοχή χρειάζεται να έχουν ικανότητες και εμπειρία, έτσι ώστε να ενεργούν άμεσα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από αυτές τις καταστροφές. Οι ικανότητες των γεωτεχνικών της διασυνοριακής περιοχής που απαιτούνται για την αποφυγή, διαχείριση και αντιμετώπιση των καταστροφών, πρέπει να αναβαθμισθούν και να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα υψηλά πρότυπα. Επιπροσθέτως, αποτελεί αναγκαιότητα η ταυτοποίηση των επαγγελματιών με τα απαραίτητα προσόντα, βάσει πιστοποιημένων δεξιοτήτων/ικανοτήτων που αποκτούν μέσω εκπαίδευσης, καθώς και η δημιουργία δομών για τη διευκόλυνση της αντιστοίχισης μεταξύ πιστοποιημένων προσόντων των επαγγελματιών γεωτεχνικών στη διασυνοριακή περιοχή και της εύρεσης εργασίας. Το γεγονός αυτό θα προωθήσει την κινητικότητα των γεωτεχνικών και την πρόσβασή τους στην Ανοιχτή Αγορά. Απώτερος στόχος του έργου «Joint framework for the provision of standardized services to Geotechnical engineers for (e)training on natural risks - civil protection and for promoting access to the labour market» με ακρωνύμιο «GEO-PROMOTION» το οποίο έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων της Ανοιχτής Αγοράς και η καθοδήγηση στον καλύτερο συντονισμό υπηρεσιών που σχετίζονται με την πολιτική προστασία και τη διασυνοριακή περιοχή. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού (γεωτεχνικών) και μέσω υποστήριξης της κινητικότητας των επαγγελματιών γεωτεχνικών στη διασυνοριακή περιοχή, προσφέροντας μια κοινή εκπαίδευση βάσει προτύπων και εξ αποστάσεως υπηρεσιών εκπαίδευσης και διευκολύνοντας την πρόσβαση των επαγγελματικών στην αγορά εργασίας. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: TO ΕΡΓΟ 1.1: Περιγραφή του Έργου Το έργο «GEO PROMOTION» αντικατοπτρίζει την κοινή ανάγκη για τη σύνδεση των αναγκών της αγοράς με τον κεντρικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων καθώς και για την θέσπιση από κοινού υψηλών προτύπων σχετικά με τα προσόντα των Γεωτεχνικών που παρέχουν υπηρεσίες Πολιτικής προστασίας. Αρχικά, η ανάγκη αυτή έγινε φανερή με την είσοδο της Βουλγαρίας την Ε.Ε. και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για Ανοιχτή Αγορά. Η έλλειψη μίας Επαγγελματικής Ένωσης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και την αντιπροσώπευση ομάδων επαγγελματιών στη Βουλγαρία δυσχεραίνει τους Γεωτεχνικούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Ανοιχτής Αγοράς. Επιπλέον, το ανθρώπινο δυναμικό στη διασυνοριακή περιοχή προσδιορίζεται ως ένα από τα πλέον πολύτιμα στοιχεία για τη διατήρηση και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, και για το λόγο αυτό η αναβάθμιση των ικανοτήτων και των προσόντων των επαγγελματιών έχει τεθεί ως προτεραιότητα, ιδιαίτερα αναφορικά με τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στη διασυνοριακή περιοχή. Αυτοί οι λόγοι αποτέλεσαν τη βάση για την έναρξη εταιρικής σχέσης ανάμεσα στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Ελλάδα) και στο Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Βουλγαρία) που έχουν ήδη υλοποιήσει επιτυχώς διασυνοριακά έργα εκπαίδευσης για δημόσιους υπαλλήλους και διαθέτουν εμπειρία στη διαχείριση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων στις επιλέξιμες περιοχές. Αυτοί οι φορείς δημιούργησαν μία εταιρική σχέση με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας που προάγει το Γεωτεχνικό επάγγελμα. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Νομός Θεσσαλονίκης) προσκλήθηκε να συμμετέχει ως ο Φορέας Τοπικής Διοίκησης για την ενεργοποίηση και την εναρμόνιση των πολιτικών των περιβαλλοντικών πολιτικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που έχει επιτυχώς υλοποιήσει σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Τέλος, Το Βαλκανικό Περιβαλλοντικό Κέντρο προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην εταιρική σχέση ως Τεχνικός/Επιστημονικός Σύμβουλος. Οι συμμετέχοντες εταίροι διαμόρφωσαν την ιδέα του έργου και συνέβαλλαν από κοινού στο σχεδιασμό του. 8

9 1.2: Στόχος του έργου Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ικανοποίηση των αναγκών της Ανοιχτής Αγοράς και η επίτευξη καλύτερων συντονισμένων δράσεων Πολιτικής Προστασίας στη διασυνοριακή περιοχή με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ανθρώπινων πόρων (Γεωτεχνικοί) και την υποστήριξη της κινητικότητας των Γεωτεχνικών επαγγελματιών στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της κοινής πρότυπης εκπαίδευσης και των υπηρεσιών e-learning καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι: Η αναβάθμιση του επιπέδου των προσόντων των γεωτεχνικών των δύο χωρών σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης καθώς και καινοτόμα εργαλεία (elearning, web-technologies). Η παροχή κοινά τυποποιημένων υπηρεσιών κατάρτισης για την υποστήριξη της κινητικότητας των γεωτεχνικών ανάμεσα στις δύο χώρες. Η δημιουργία μίας ενιαίας βάσης για την αντιστοίχηση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας για γεωτεχνικούς, μέσω της παροχής εναρμονισμένης εκπαίδευσης και τη χρήση κοινής γλώσσας για την περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων των γεωτεχνικών που δραστηριοποιούνται στη συνοριακή περιοχή. Οι θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον της διασυνοριακής περιοχής που θα προκύψουν από παροχή καλύτερα συντονισμένων υπηρεσιών για την πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στη διασυνοριακή περιοχή. Η υποστήριξη της πρόσβασης των γεωτεχνικών στην Αγορά εργασίας με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ (ICT) Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι οι γεωτεχνικοί των εξής κατηγοριών: 1. Δημόσιοι υπάλληλοι (Ελληνικός και Βουλγάρικος Δημόσιος Τομέας) 2. Ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικές με τις παραπάνω διαδικασίες. 9

10 3. Άνεργοι γεωτεχνικοί που επιθυμούν να βελτιώσεις τα επαγγελματικά τους προσόντα και την ανταγωνιστικότητά τους σε τομείς που αφορούν τις υπηρεσίες πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. 1.3: Υπόβαθρο του έργου Διάφοροι τύποι καταστροφών όπως πλημμύρες, μόλυνση, πυρκαγιές, και διάβρωση συμβαίνουν στη διασυνοριακά χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα. Η προστασία, η διαχείριση και η αποκατάστασή στους απαιτεί κοινές διασυνοριακές δράσεις. Οι γεωτεχνικοί των συνοριακών περιοχών πρέπει να διαθέτουν υψηλές δεξιότητες και γνώσεις για τη λήψη άμεσων δράσεων κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις φυσικές καταστροφές. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη πρόληψη, τη διαχείριση και αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών πρέπει να πιστοποιούνται ακολουθώντας υψηλά πρότυπα για τους γεωτεχνικούς στην περιοχή. Αυτό θα βελτιώσει την ικανότητα παροχής κοινών συντονισμένων δράσεων. Οι έλλειψη υψηλών δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία προστασίας των φυσικών πόρων της περιοχής. Ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών στη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου επισήμανε την ανάγκη την εκπαίδευση των γεωτεχνικών έτσι ώστε να αποκτήσουν ικανότητες σχετικές με την πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Danube οι επαγγελματίες εκπαιδεύονται τακτικά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της μόλυνση του ποταμού και για τη διαχείριση των υδάτων. Η αυξανόμενη κινητικότητα των γεωτεχνικών επιστημόνων στη συνοριακή περιοχή δημιουργεί την ανάγκη για τον προσδιορισμό των επαγγελματιών με διαπιστευμένα προσόντα μέσω της εκπαίδευσης στον τομέα της πρόληψης, της διαχείρισης και της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, είναι αναγκαία η δημιουργία υποδομών για τη διευκόλυνση της αντιστοιχίας των πιστοποιήσεων στις δύο πλευρές για την προσφορά εργασίας και τη διευκόλυνση της κινητικότητας των επαγγελματιών και της πρόσβασής τους στην ανοικτή αγορά. Συμπερασματικά, η πρόταση του έργου πηγάζει από την ανάγκη για θεσπίσει υψηλών προδιαγραφών σχετικά με τα προσόντα των γεωτεχνικών σε διαφορετικές κατηγορίες και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και καινοτόμων εργαλείων τα οποία θα επιτρέψουν: 10

11 1. Την απόκτηση υψηλών δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας για την άμεση λήψη δράσεων σε φυσικές καταστροφές. 2. Την στροφή προς κοινές και καλύτερα συντονισμένες δράσεις στη συνοριακή περιοχή ενάντια σε φυσικές καταστροφές. 3. Την κινητικότητα των γεωτεχνικών επαγγελματιών και την πρόσβασή τους στην Ανοικτή Αγορά. 1.4: Εταίροι του έργου «GEO PROMOTION» Οι εταίροι του έργου «GEO PROMOTION» είναι οι ακόλουθοι: Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ιδρύθηκε το 1971, με το Ν.Δ. 943/1971. Είναι αυτοδιοικούμενο, με δικούς του οικονομικούς πόρους και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί περιλαμβάνει σειρά Nόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, με σημαντικότερο το N. 1474/84 που αφορά στους σκοπούς, τη διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία του Επιμελητηρίου. Έδρα του Παραρτήματος είναι η Θεσσαλονίκη όπου λειτουργεί και η Κεντρική Υπηρεσία ενώ υπάρχουν και δέκα Περιφερειακά Παραρτήματα που καλύπτουν το σύνολο της χώρα, όπως παρακάτω: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι μια δημόσια υπηρεσία που έχει σαν σκοπό τη διεύρυνση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασολογίας, αλιείας και της διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών πόρων, σε μια προσπάθεια επέμβασης και καθοδήγησης της εξέλιξης στους παραπάνω τομείς. Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης 11

12 Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.) είναι το επιστημονικό κέντρο τεκμηρίωσης της ΑΔΕΔΥ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το ΔΙΔΔ παρακολουθεί τις εξελίξεις της κοινωνίας και συνθέτει με την παραγωγή ερευνητικού επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου, προτάσεις παρεμβάσεις σε θέματα επιστημονικής, πολιτιστικής και κοινωνικής φύσεως. Ο Ευρωπαϊκός Βαλκανικός προσανατολισμός του Ινστιτούτου, συνδέεται με σειρά πρωτοβουλιών διακρατικού χαρακτήρα, προάγοντας την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό καθιέρωσε το ΔΙΔΔ ως αναγνωρισμένο θεσμοθετημένο όργανο της ΑΔΕΔΥ-αντίστοιχων ενώσεων εργαζομένων της Βαλκανικής, ενώ αναγνωρισμένα διεθνή ινστιτούτα συνδέονται ενεργά και συμμετέχουν στις δράσεις του. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2007 με τη σύμπραξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Λαγκαδά. Από το Φεβρουάριο του 2009, στο Εταιρικό Σχήμα προστέθηκαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και ο Δήμος Εχεδώρου. Χαρακτηρίζεται από μια ευέλικτη θεσμική μορφή προκειμένου να υποστηρίζει, με τη συνδρομή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τις περιφερειακές δομές εξυπηρετώντας τον γενικό εθνικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, εστιάζει στην περαιτέρω βελτίωση των συστημάτων προστασίας και των δομών διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από μια πιο συντονισμένη προσπάθεια συλλογής και οργάνωσης όλης της απαραίτητης πληροφορίας και τεχνογνωσίας, καθώς και ανταλλαγής δεδομένων, ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος. 12

13 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος επενδύει στην επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος για τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και στην επιχειρησιακή εφαρμογή της και μεγιστοποιεί τα οφέλη συνεργασίας των φορέων μέσα από κοινές δράσεις και στρατηγικές για τη διαχείριση του περιβάλλοντος αξιοποιώντας στο έπακρο τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τα επιμέρους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κάθε φορέα. Το Κέντρο υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ΔΙΠΕΧΩ στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IIIΑ/Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα-πΓΔΜ (Μέτρο 3.3: Προστασία, Ανάδειξη και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος) και συγκεκριμένα με το έργο «Ίδρυση και λειτουργία Διαβαλκανικού Κέντρου Ανάδειξης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διασυνοριακής Λεκάνης Απορροής του ποταμού Αξιού». Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με εταίρους το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών), το Δήμο Λαγκαδά και το Δήμο Εχεδώρου. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή Η Πλήρης ονομασία του Προγράμματος Geopromotion Κοινό πλαίσιο για την παροχή πρότυπων υπηρεσιών σε Γεωτεχνικούς για ηλεκτρονική εκπάιδευση (e-training) που αφορά στις φυσικές καταστροφές πολιτική προστασία και για την προώθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας επισημαίνει τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος: Γεωτεχνικό προσωπικό, Ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-training), Φυσικές καταστροφές, Πολιτική προστασία, Πρόσβαση στην αγορά εργασίας και αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρωπίνου κεφαλαίου των Γεωτεχνικών. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εταίρους από τις χώρες της Ελλάδας και της Βουλγαρίας οι οποίοι έχουν μία διαφορετική, αλλά συμπληρωματική οπτική, η οποία επιτρέπει την πραγματική και μοναδική συνεισφορά στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του Προγράμματος και διασυνδέει τις ανάγκες της αγοράς με τον κεντρικό σχεδιασμό που αφορά στην ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Αυτοί είναι: το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Το Βαλκανικό Περιβαλλοντικό Κέντρο, την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), και το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Βουλγαρία). Το Πρόγραμμα Geopromotion στοχεύει στην: - αναβάθμιση του επιπέδου προσόντων των Γεωτεχνικών των δύο χωρών σε σχέση με την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και ζητημάτων πολιτικής προστασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους καθώς και καινοτόμα εργαλεία (e-εκπαίδευση, τεχνολογίες web), 14

15 - παροχή κοινών τυποποιημένων υπηρεσιών εκπαίδευσης που υποστηρίζουν ητν κινητικότητα των Γεωτεχνικών ανάμεσα στις δύο χώρες και την πρόσβαση στην ανοιχτή αγορά, - δημιουργία μίας βάσης και υποδομών για τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών (ICT) για τον εναρμονισμό ανάμεσα στην προσφορά και στην ζήτηση της αγοράς εργασίας καθώς και την αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρωπίνου κεφαλαίου των γεωτεχνικών σε θέματα φυσικών καταστροφών και πολιτικής προστασίας. 2.1: Ομάδες Στόχοι του έργου Οι ομάδες Γεωτεχνικών στις οποίες στοχεύει το Πρόγραμμα είναι: - Γεωτεχνικοί του δημόσιου τομέα της Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και/ή της Βουλγαρίας, οι οποίοι εμπλέκονται σε διαδικασίες και υπηρεσίες σχετικές με τις φυσικές καταστροφές και την πολιτική προστασία γενικότερα, - Ιδιώτες Γεωτεχνικοί που εμπλέκονται σε διαδικασίες και παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τις φυσικές καταστροφές και την πολιτική προστασία γενικότερα, - Άνεργοι Γεωτεχνικοί οι οποίοι θέλουν να αξιολογήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα/ δεξιότητες στα πεδία που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών σε θέματα φυσικών καταστροφών και πολιτικής προστασίας γενικότερα (πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση). 2.2: Αποτελέσματα του έργου - Ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους Γεωτεχνικούς των δύο χωρών όσον αφορά στις φυσικές καταστροφές και σε θέματα πολιτικής προστασίας, - Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών εκπαιδευτικών υπηρεσιών (παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας μέσω σεμιναρίων), όπως και την δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει και δικτυακή τηλεόραση (Web-TV), η οποία θα επεκτείνει 15

16 την διάρκεια, την γεωγραφική εμβέλεια και την προσβασιμότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, - Ένα διαδικτυακό γραφείο διασύνδεσης, για την αξιολόγηση του διαθέσιμου ανθρωπίνου κεφαλαίου των γεωτεχνικών και την κατάλληλη προώθησή του στην ανοιχτή αγορά εργασίας, πάντοτε έχοντας ως βάση θέματα φυσικών καταστροφών και πολιτικής προστασίας. Το Πακέτο Εργασίας 5 ( διαδικτυακό γραφείο διασύνδεσης ) του Προγράμματος Geopromotion περιλαμβάνει την δημιουργία ενός διαδικτυακού γραφείου διασύνδεσης το οποίο στοχεύει στην διευκόλυνση της διαδικασίας προσφοράς και ζήτησης του Γεωτεχνικού προσωπικού στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας σχετικά με υπηρεσίες φυσικών καταστροφών και πολιτικής προστασίας γενικότερα. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινών προτύπων ανθρώπινου κεφαλαίου και κανονικοποίηση των προσόντων που σχετίζονται με τα διαφορετικά σενάρια καριέρας του Γεωτεχνικού προσωπικού. Αυτή η έκθεση αποτελεί τμήμα του Πακέτου Εργασίας 5. Αφορά στην Δράση 5.2: αποδίδοντας σενάρια καριέρας. Η έκθεση είναι διαρθρωμένη ως εξής: το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει την μέθοδο που ακολουθείται ώστε να σχεδιαστούν τα σενάρια καριέρας του Γεωτεχνικού προσωπικού όσον αφορά στις καταστροφές (έκτακτες ανάγκες). Το Κεφάλαιο 3 εξετάζει περιληπτικά τις διάφορες θεωρητικές κατασκευές που σχετίζονται με την έννοια της σταδιοδρομίας (π.χ. σταδιοδρομία, μορφή σταδιοδρομίας, κτλ.). Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τα αναγνωρισθέντα πρότυπα ανθρωπίνου κεφαλαίου που αφορούν στις Γεωτεχνικές ειδικότητες, σχετικά με τις καταστροφές (έκτακτες ανάγκες) όπως αυτά αναγνωρίσθηκαν στο Παραδοτέο 5.1. Τέλος στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα σενάρια σταδιοδρομίας για τις ειδικότητες των Γεωτεχνικών σε σχέση με τις καταστροφές (έκτακτες ανάγκες). 2.3: Μέθοδος για τον Σχεδιασμό Σεναρίων Σταδιοδρομίας Για να αναγνωριστούν τα σενάρια σταδιοδρομίας των Γεωτεχνικών ειδικοτήτων όσον αφορά στις φυσικές καταστροφές και στην πολιτική προστασία γενικότερα, ακολουθούνται τα παρακάτω μεθοδολογικά βήματα: 16

17 Θεωρητική διερεύνηση όλων των σχετικών με το θέμα εννοιών. Συγκεκριμένα διερευνώνται οι έννοιες της σταδιοδρομίας, των μορφών σταδιοδρομίας, η έννοια των διαστάσεων σταδιοδρομίας και τέλος η έννοια των σεναρίων σταδιοδρομίας (Κεφάλαιο 3). Οι έννοιες αυτές διερευνώνται με εξαντλητική παράθεση της σχετικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας. Γίνεται αναλυτική περιγραφή ενός αναλυτικού εργαλείου σεναρίων σταδιοδρομίας (Κεφάλαιο 3). Σε γενικές γραμμές τα εργαλεία αυτά βρίσκονται ακόμα σε πρωτόλεια μορφή και δεν χρησιμοποιούνται ακόμα εκτενώς. Η μία λεπτομερής καταγραφή της χρήσης αυτού του εργαλείου παρουσιάζεται στο Παραδοτέο αυτό. Διασύνδεση των σεναρίων σταδιοδρομίας με τα πρότυπα ανθρωπίνου κεφαλαίου όπως αυτά προέκυψαν από το Παραδοτέο 5.1. (Κεφάλαιο 4). Παρουσίαση και ανάλυση όλων των σεναρίων σταδιοδρομίας σχετικών με θέματα φυσικών καταστροφών και πολιτικής προστασίας γενικότερα, ανά Γεωτεχνική Ειδικότητα (Κεφάλαιο 4). Η παρουσίαση αυτή λειτουργεί σε δύο διακριτά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, στο οποίο δίνονται πληροφορίες για τις επιλογές που έχουν οι πτυχιούχοι γεωτεχνικοί σχετικά με την εργασία στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα σε σχέση με τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Στο δεύτερο επίπεδο επιτρέπει στους ήδη εργαζόμενους σε τομείς σχετικούς με τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές να γνωρίσουν τις επιλογές εξέλιξης τους ή μετακίνησης τους σε άλλη σχετική εργασία. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι έννοιες της σταδιοδρομίας, των μορφών σταδιοδρομίας, οι διαστάσεις σταδιοδρομίας καθώς και η έννοια των σεναρίων σταδιοδρομίας Σταδιοδρομία Σύμφωνα με την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της σταδιοδρομίας (Sullivan και Baruch 2009). Σταδιοδρομία μπορεί να οριστεί η εξελικτική συχνότητα των εργασιακών εμπειριών ενός εργαζομένου στο χρόνο (Biemann et al. 2012). Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό σταδιοδρομία είναι η διαδοχή σχετικών εργασιών, οι οποίες διευθετούνται σε μία ιεραρχία κύρους, και μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι κινούνται σε μία ρυθμιζόμενη, αναμενόμενη διαδοχή (Clarke 2009). Οι σταδιοδρομίες βρίσκονται στο σταυροδρόμι της κοινωνικής ιστορίας και της προσωπικής βιογραφίας (Grandjean 1981, σ. 1057) και έτσι συνδέουν μίκρο και μάκρο πλαίσια αναφοράς. Οι σταδιοδρομίες μπορούν να περιγραφούν με δύο τρόπους: ο υποκειμενικός τρόπος αφορά στο ίδιο το άτομο και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την σταδιοδρομία του και πως αυτή εξελίσσεται. Ο αντικειμενικός τρόπος αντικατοπτρίζει περισσότερο ή λιγότερο τις δημόσιες γνώμες, καταστάσεις και το κοινωνικό στάτους, που εκτιμούν την θέση του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον (Arthur κ.α. 2005). Μπορούμε ωστόσο να πούμε πως ανεξάρτητα από τον ορισμό η σταδιοδρομία περιλαμβάνει τόσο την φυσική μετακίνηση του εργαζομένου (μεταξύ εργασιών, εργοδοτών, βιομηχανιών, κτλ.), όσο και την αντίληψη του ιδίου για γεγονότα που σχετίζονται με την σταδιοδρομία του (π.χ. η απώλεια μίας εργασίας αντιμετωπίζεται ως αποτυχία και όχι ως ευκαιρία για μία νέα αρχή), για εναλλακτικές σταδιοδρομίας (π.χ. περιορισμένες ή απεριόριστες επιλογές), και για αποτελέσματα σταδιοδρομίας (π.χ. πως ορίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος την επιτυχημένη σταδιοδρομία). Οι σταδιοδρομίες δεν υφίστανται στο κενό, αλλά επηρεάζονται από πολλούς άλλους παράγοντες όπως η εθνική κουλτούρα, η οικονομία, το πολιτικό περιβάλλον, κτλ. (Sullivan και Baruch 2009). Οι σταδιοδρομίες είναι 18

19 ενσωματωμένες σε συγκεκριμένα εθνικά, οικονομικά και θεσμικά περιβάλλοντα που είναι καθοριστικά στην διαμόρφωση τους. Οι σταδιοδρομίες αναγνωρίζεται πως είναι προϊόν κοινωνικών δομών όπως οι θεσμοί και οι διάφοροι οργανισμοί και με την σειρά τους παράγουν και αναπαράγουν τις κοινωνικές αυτές δομές (Gunz κ.α. 2011). Οι σταδιοδρομίες διαμορφώνονται από περιβαλλοντικές ευκαιρίες και περιορισμούς, προσωπικές φιλοδοξίες (που περιλαμβάνουν κίνητρα και προθέσεις), δεξιότητες και εμπειρίες (Chan κ.α. 2012). Επίσης, ανεξάρτητα από τον ορισμό, μεγάλη βαρύτητα έχει η έννοια του χρόνου που μαζί με την σταδιοδρομία παρέχει μία κινούμενη προοπτική στην διάδραση ανάμεσα στο άτομο και στην κοινωνία. Οι σταδιοδρομίες αντικατοπτρίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα και τους θεσμούς ή τους οργανισμούς καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι σχέσεις αυτές μεταβάλλονται στον χρόνο. Άρα, υπό αυτό το πρίσμα, η μελέτη των σταδιοδρομιών είναι η μελέτη των ατομικών και οργανωτικών αλλαγών. Όλες οι σταδιοδρομίες μπορούν να οριστούν ως διανύσματα σε έναν τρισδιάστατο υποκειμενικό χώρο σταδιοδρομίας (career space). Οι τρεις αυτές διαστάσεις του χώρου σταδιοδρομίας (Σχήμα 1) είναι η επιχειρηματικότητα (entrepreneurship), ο επαγγελματισμός (professionalism) και η ηγετική ικανότητα (leadership) (Chan κ.α 2012). Σχήμα 1: Ο χώρος σταδιοδρομίας και οι διαστάσεις του Επαγγελματισμός Ηγετική ικανότητα Επιχειρηματικότητα 19

20 Παλιότερα οι σταδιοδρομίες χαρακτηρίζονταν από ιεραρχικές, στέρεες δομές και χαρακτηρίζονταν από μία ξεκάθαρη μονοδιάστατη γραμμική κατεύθυνση: την προαγωγή. Ως αποτέλεσμα, η επιτυχία της σταδιοδρομίας εξαρτιόταν από τον ρυθμό αυτής της ανοδικής πορείας και από εξωγενείς δείκτες όπως ο μισθός και το κοινωνικό στάτους της εργασίας. Ωστόσο, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Iellatchitch κ.α. 2003) η έννοια και η φύση της σταδιοδρομίας έχει αλλάξει σημαντικά και εμφανίστηκαν νέες μορφές σταδιοδρομίας, όπως οι χωρίς-όρια (boundaryless) σταδιοδρομίες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από έναν εργοδότη. Περαιτέρω, γίνεται λόγος για Πρωτεϊκές (Protean) σταδιοδρομίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την αναδιάταξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργαζομένου από τον ίδιο τον εργαζόμενο, ώστε να ικανοποιήσει την ζήτηση ενός συνεχώς μεταβλητού εργασιακού χώρου (η σταδιοδρομία επανεφεύρεται από τον εργαζόμενο από χρόνο σε χρόνο καθώς το ίδιο το άτομο και το περιβάλλον του μεταβάλλονται) αλλά και για υβριδικές (hybrid) σταδιοδρομίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από στοιχεία τόσο των παραδοσιακών όσο και των Πρωτεϊκών ή υβριδικών σταδιοδρομιών (Sullivan και Baruch 2009, McDonald κ.α. 2005). Οι σταδιοδρομίες πλέον έχουν γίνει μεταβατικές, εύκαμπτες, και δεν υπάρχει πλέον μόνο ένας τρόπος επίτευξης της επιτυχίας (Baruch 2004) Μορφή σταδιοδρομίας Η μορφή σταδιοδρομίας περιλαμβάνει τον αριθμό, την διάρκεια και την διαδοχή των εργασιών στην εργασιακή ιστορία ενός εργαζομένου. Οι μορφές σταδιοδρομίας είναι ακολουθίες εμπειριών σταδιοδρομίας υπό δυναμική έννοια (Vinkenburg και Weber 2012). Σύμφωνα με τους Coetzee και Schreuder (2002) η μορφή σταδιοδρομίας είναι μία θεμελιώδης δομή που υπογραμμίζει τις σκέψεις του εργαζομένου για την σταδιοδρομία του/της. Περαιτέρω, οι μορφές σταδιοδρομίας καθοδηγούνται από συγκεκριμένους παράγοντες λήψης αποφάσεων ή από ιδία κίνητρα τα οποία αποτελούν τμήμα της μορφής σταδιοδρομίας. Η εστίαση στις μορφές σταδιοδρομίας βασίζεται στην ιδέα πως το να εξετάζεται η σειρά των εργασιακών αλλαγών παρέχει μία πιο πλήρη εικόνα των σταδιοδρομιών των εργαζομένων σε σχέση με την μεμονωμένη εξέταση κάθε εργασιακής αλλαγής (Biemann κ.α. 2012). Οι μορφές σταδιοδρομίας μεταφράζονται ως αντικειμενικά παρατηρούμενα μονοπάτια αλλαγής μέσω οργανωτικών και εργασιακών ιεραρχιών (Arnold και Cohen 2008). 20

21 Ένας απλός τρόπος ταξινόμησης των μορφών σταδιοδρομίας είναι ο εξής: - Σταθερές μορφές σταδιοδρομίας: το άτομο επιλέγει μία δουλειά μετά την δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακολουθεί με συνέπεια, - Συμβατικές μορφές σταδιοδρομίας: το άτομο μετά την εκπαίδευση ακολουθεί την τύχη του σε διαφορετικές θέσεις εργασίας, εώς ότου καταλήξει σε μία, η οποία τον ικανοποιεί, και την οποία ακολουθεί με συνέπεια, - Ασταθείς μορφές σταδιοδρομίας: το άτομο ακολουθεί την αλληλουχία δοκιμήσταθερότητα-δοκιμή (trial-stable-trial) και εργάζεται σε θέσεις εργασίας που αφορούν σε διαφορετικές δεξιότητες/επαγγέλματα, - Πολλαπλών-δοκιμών μορφές σταδιοδρομίας: το άτομο ακολουθεί συχνές αλλαγές εργασίας και καμία από αυτές δεν είναι κυρίαρχη. Η Smith-Ruig (2008) αναγνωρίζει τρεις τύπους μορφών σταδιοδρομίας. Στον Τύπο 1, κάθε εργαζόμενος δημιουργεί την δική του σταδιοδρομία. Στον Τύπο 2, οι σταδιοδρομίες βασίζονται στην επανάληψη και την αντιγραφή. Στον Τύπο 3, κάποιος αποφασίζει να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη διαδρομή και βοηθάει άλλους που θέλουν επίσης να την ακολουθήσουν. Μία παραδοσιακή σταδιοδρομία ακολουθεί τον Τύπο 1 ή 2 ενώ λιγότερο παραδοσιακές σταδιοδρομίες συσχετίζονται με τον Τύπο 3. Σύμφωνα με μία άλλη προσέγγιση, οι μορφές σταδιοδρομίας μπορούν να αναλυθούν βάσει τεσσάρων διαστάσεων: χρόνος, λειτουργία, εργοδότης, τοποθεσία (Biemann και Wolf 2009). Οι μορφές σταδιοδρομίας επιτρέπουν την ταυτόχρονη θεώρηση πολλαπλών όψεων της σταδιοδρομίας όπως οι αλλαγές σε οργανωτικό ή εργασιακό επίπεδο. Η μορφή της σταδιοδρομίας εξαρτάται από παράγοντες που χαρακτηρίζουν το κάθε άτομο (π.χ. προσωπικότητα) αλλά και παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος που μπορούν να επηρεάσουν το άτομο. Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την μορφή της σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου είναι: - Το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, - Η πνευματική ικανότητα, - Οι δεξιότητες, - Η προσωπικότητα (ανάγκες, αξίες, ενδιαφέροντα, ιδιαιτερότητες), 21

22 - Οι εργασιακές ευκαιρίες που δίνονται. Άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την μορφή της σταδιοδρομίας είναι: - Η διαθεσιμότητα καλών μεντόρων, - Η αυτοπεποίθηση του εργαζόμενου στον εαυτό του, - Η τάση για αυτοαξιολόγηση, - Η επιμονή στην επίτευξη των στόχων (McDonald κ.α. 2005). Σύμφωνα με τον Baruch (2004) η φύση των μορφών σταδιοδρομίας είναι πλέον δυναμική, ρευστή και χαρακτηρίζεται από πολλές κατευθύνσεις σε αντίθεση με την παραδοσιακή αντίληψη των μορφών σταδιοδρομίας ως γραμμικές, στατικές και άκαμπτες. Η σταθερότητα των δομών και η ύπαρξη ξεκάθαρων επιπέδων εξέλιξης/ ανόδου είχε σαν αποτέλεσμα ξεκάθαρες μορφές σταδιοδρομίας, οι οποίες ήταν γραμμικές. Οι Coetzee και Schreuder (2002) παρουσιάζουν ένα θεωρητικό πλαίσιο τεσσάρων μορφών σταδιοδρομίας (Πίνακας 1), καθεμία από τις οποίες διακρίνεται από ξεχωριστό ορισμό της επιτυχίας της σταδιοδρομίας καθώς και από ξεχωριστές αξίες. Πίνακας 1: Περιγραφή των τεσσάρων μορφών σταδιοδρομίας ως εναλλακτικές όψεις της ιδεατής σταδιοδρομίας Μορφές σταδιοδρομίας Γραμμική Του εμπειρογνώμονα Σπειροειδής Μεταβατική Συχνότητα αλλαγής πεδίου Όχι συχνή Η κινητικότητα περιορίζεται κυρίως σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης Καμία αλλαγή Ο εργαζόμενος παραμένει εντός του επιλεγμένου πεδίου ή ειδικότητας Κάθε 5-10 χρόνια Ο εργαζόμενος ακολουθεί μία ειδίκευση ή ένα νέο επάγγελμα Κάθε 2-4 χρόνια Ο εργαζόμενος Κατεύθυνση κίνησης Ανοδική Οι εργαζόμενοι κινούνται ανοδικά στην ιεραρχία με ταχύτητα σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης Ελάχιστα ανοδική Ο εργαζόμενος μένει σε μία θέση ή κάνει 2-3 ανοδικές κινήσεις εντός ενός πεδίου ή μίας ειδικότητας Πλευρική Ο εργαζόμενος κινείται σε νέο είδος εργασίας η οποία χτίζει στις υπάρχουσες δεξιότητες και αναπτύσσει νέες Κυρίως πλευρική Συνεπώς ασυνεπής μορφή 22

23 πραγματοποιεί συχνές αλλαγές πεδίου σταδιοδρομίας. Περισσότερο πλευρική παρά ανοδική Πηγή: Coetzee και Schreuder (2002) Η γραμμική μορφή σταδιοδρομίας χαρακτηρίζεται από την γνωστή, παλαιάς κοπής, άνοδο της ιεραρχίας που εκφράζει και την επιτυχία της σταδιοδρομίας. Όσο υψηλότερα ανεβαίνει κανείς στην ιεραρχία, τόσο πιο επιτυχημένος είναι. Η ανοδική κίνηση σημαίνει την άνοδο στην ιεραρχία η οποία αντικατοπτρίζεται στον μεγαλύτερο μισθό, στις μεγαλύτερες ευθύνες και στο υψηλότερο στάτους (Sullivan 1999, Heslin 2005). Τομέας που χαρακτηρίζεται από γραμμική μορφή σταδιοδρομίας είναι ο δημόσιος τομέας (Clarke 2009). Η μορφή σταδιοδρομίας του εμπειρογνώμονα απαιτεί την ισόβια δέσμευση του εργαζομένου σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ή ειδικότητα. Ο εργαζόμενος μετά την επιλογή του πεδίου αυτού προσπαθεί να αναπτύξει και να τελειοποιήσει τις δεξιότητες του. Αν υπάρχει ανοδική κίνηση, τότε αυτή γίνεται σε τρία επίπεδα: μαθητευόμενος, έμπειρος, ειδικός. Όσοι ακολουθούν αυτή τη μορφή σταδιοδρομίας είναι απολύτως βέβαιοι για το ποια προτιμούν να είναι η σταδιοδρομία τους. Για πολλούς εργαζόμενους αυτής της μορφής σταδιοδρομίας, η φύση της εργασίας τους είναι αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητας και ταυτότητας τους. Οι σπειροδειδής μορφές σταδιοδρομίας είναι λιγότερο παραδοσιακές. Σύμφωνα με αυτή την μορφή, η καλύτερη σταδιοδρομία είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από μεγάλες περιοδικές αλλαγές μεταξύ ειδικοτήτων ή ακόμα και πεδίων. Ιδεατά οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν κάθε 7-10 χρόνια. Το διάστημα αυτό επιτρέπει στον εργαζόμενο να αναπτύξει τις δεξιότητες του προτού μετακινηθεί σε μία νέα ειδικότητα ή πεδίο. Η πλευρική κατεύθυνση κίνησης σημαίνει την μετακίνηση του εργαζομένου σε ένα νέο εργασιακό πεδίο το οποίο δεν διακρίνεται απαραίτητα από καλύτερο μισθό, υψηλότερο στάτους ή μεγαλύτερες ευθύνες. Στις σπειροειδής μορφές σταδιοδρομίας οι πλευρικές μετακινήσεις ιδεατά αφορούν σε συγγενή θεματικά πεδία και η νέα εργασία βασίζεται τουλάχιστον εν μέρει σε δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη εργασία. Οι μεταβατικές μορφές σταδιοδρομίας είναι οι λιγότερο παραδοσιακές. Μπορούν να περιγραφούν ως σταδιοδρομίες συνεπούς ασυνέπειας. Σύμφωνα με αυτή την μορφή 23

24 υπάρχουν συχνές περιοδικές αλλαγές κάθε 3-5 χρόνια και είναι προτιμητέο η νέα εργασία να μην έχει καμία σχέση με την προηγούμενη. Οι εργαζόμενοι που προτυπούν μία τέτοια μορφή σταδιοδρομίας δεν θεωρούν καν πως έχουν μία σταδιοδρομία. Αυτή η μορφή σταδιοδρομίας μοιάζει με την σταδιοδρομία του εμπειρογνώμονα υπό το σκεπτικό πως όσοι την ακολουθούν έχουν επίσης μία απολύτως ξεκάθαρη αντίληψη του τι θέλουν. Απλώς οι επιθυμίες τους αφορούν στην ποικιλία και στην ανεξαρτησία τους (Brousseau κ.α. 1996). Σχήμα 2: Αλλαγές στις μορφές σταδιοδρομίας: από τις παραδοσιακές σταδιοδρομίες (μοντέλο 1) στις νεότερες μορφές σταδιοδρομίας (μοντέλα 2 & 3) Πηγή: Baruch (2002, σ. 233) Πριν από αρκετά χρόνια οι επιθυμητές μορφές σταδιοδρομίας στο εργασιακό περιβάλλον ήταν η γραμμική και αυτή του εμπειρογνώμονα. Ωστόσο, πλέον το αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον προτιμά εργαζόμενους ικανούς να κινηθούν και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που το χαρακτηρίζουν. Αντίθετα η γραμμική μορφή σταδιοδρομίας και η μορφή σταδιοδρομίας του εμπειρογνώμονα έρχονται αντιμέτωπες με αυξανόμενα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον. Η ποικιλομορφία των μορφών σταδιοδρομίας δεν θεωρείται κάτι κακό. Αντίθετα υπάρχει η αντίληψη πως οι διαφορετικές μορφές σταδιοδρομίας αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους. Άλλωστε είναι γενικά αποδεκτό πως 24

25 δύσκολα οργανισμοί ή υπηρεσίες έχουν ανάγκες οι οποίες καλύπτονται από μία αποκλειστικά μορφή σταδιοδρομίας. Πίνακας 2: Κίνητρα των τεσσάρων μορφών σταδιοδρομίας Γραμμική Του Σπειροειδής Μεταβατική εμπειρογνώμονα Δύναμη Πραγματογνωμοσύνη Προσωπική Ποικιλία ανάπτυξη Ικανότητα Ασφάλεια Δημιουργικότητα Ανεξαρτησία Κατόρθωμα Ικανότητα Αναπτύσσοντας Δημιουργικότητα άλλους Διαχείριση Σταθερότητα Πρεστίζ Άνθρωποι Αναγνώριση Αυτονομία Αναγνώριση Εμπλοκή Αυτο-βελτίωση Κατόρθωμα Κατόρθωμα Πηγή: Coetzee και Schreuder (2002) Κάθε μορφή σταδιοδρομίας σχετίζεται με διαφορετικές αξίες που φαίνεται να αποτελούν και τα κίνητρα για τις μορφές αυτές. Τα κίνητρα αυτά λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί πως αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των μορφών σταδιοδρομίας (Πίνακας 2). Διαφορές ανάμεσα στις ιδεατές μορφές σταδιοδρομίας και στα κίνητρα σταδιοδρομίας υποδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο διαδικασίες κοινωνικοποίησης (στην δουλειά ή αλλού) επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα βλέπουν τα σενάρια σταδιοδρομίας και διαφοροποιούν τις αντιλήψεις αν αυτές βασίζονταν μόνο στα προσωπικά κίνητρα. Οι ιδεατές μορφές σταδιοδρομίας αναφέρονται στην κοινωνική επιθυμία μίας συγκεκριμένης μορφής σταδιοδρομίας, ενώ τα κίνητρα των μορφών σταδιοδρομίας αναφέρονται στις πραγματικές, ανεπηρέαστες, προτιμήσεις των ατόμων (Coetzee και Schreuder 2002). 25

26 3.3. Διαστάσεις σταδιοδρομίας Διαστάσεις σταδιοδρομίας είναι οι όψεις-κλειδιά του εργασιακού περιβάλλοντος που πρέπει να κατανοηθούν και να διαμορφωθούν ώστε να προσελκύσουν εργαζόμενους σε ένα συγκεκριμένο σενάριο σταδιοδρομίας (United States Office of Personnel Management 2006). Οι διαστάσεις σταδιοδρομίας προσφέρουν λεπτομέρειες που αφορούν σε συγκεκριμένους εργαζόμενους (ή υποψήφιους εργαζόμενους) και σε συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες. Κάθε εργαζόμενος ή υποψήφιος εργαζόμενος μπορεί να χαρακτηριστεί από ένα συγκεκριμένο σημείο σε κάθε διάσταση σταδιοδρομίας. Το σημείο αυτό εναρμονίζεται με την περιγραφή του εργαζόμενου και με τα ενδιαφέροντα του. Αντίστοιχα, κάθε θέση εργασίας που πρέπει να πληρωθεί, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί δίνοντας ένα εύρος τιμών για κάθε διάσταση σταδιοδρομίας η οποία σημαίνει, και οδηγεί σε, αποδοτική εργασιακή διευθέτηση. Οι σχέσεις εργοδότη εργαζόμενου θα ποικίλλουν σε διάφορες διαστάσεις σταδιοδρομίας κάποιες από τις οποίες είναι (Πίνακας 3): Πίνακας 3: Διαστάσεις σταδιοδρομίας Στάδιο στην καριέρα Π.χ. φοιτητές, εκπαιδευόμενοι, νέοι επαγγελματίες, έμπειροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι Πρώϊμο Μέσο Ώριμο Εργασιακό περιβάλλον που δέχεται εργαζόμενους που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο καριέρας Κινητικότητα εργαζομένων Π.χ. η αλλαγή της γεωγραφικής τοποθεσίας που βρίσκεται η εργασία, μετάβαση από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα, μετακίνηση μεταξύ εργασιών Μη κινητικότητα Μέση κινητικότητα Υψηλή κινητικότητα Εργασιακό περιβάλλον που δέχεται την κινητικότητα εντός και μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών/ οργανισμών/ τομέων Μονιμότητα Η διάρκεια εργασίας που εξυπηρετεί τον εργαζόμενο και την αποστολή (π.χ. εποχική, εκ περιτροπής, μόνιμη) Βραχυχρόνια εκ περιτροπής Μακροχρόνια Εργασιακό περιβάλλον που δέχεται αυτούς που θέλουν να δουλέψουν εποχικά, βραχυχρόνια, ή μόνιμα Στόχευση στην αποστολή Η αποστολή ή το πρότζεκτ που αποτελεί το κίνητρο για κάποιον εργαζόμενο ή υποψήφιο εργαζόμενο (π.χ. ο δημόσιος τομέας, το συγκεκριμένο πρότζεκτ, η 26

27 συγκεκριμένη επιλογή επαγγέλματος) Στόχευση στο Δημόσιο Στόχευση στο επάγγελμα Στόχευση στην αποστολή Εργασιακό περιβάλλον που δέχεται όλα τα κίνητρα των εργαζομένων Εύκαμπτες διευθετήσεις Το εργασιακό περιβάλλον που καλύτερα υποστηρίζει τον εργαζόμενο και την εργασία (π.χ.τηλε-εργασία, μη παραδοσιακές ώρες εργασίας κ.τ.λ.) Παραδοσιακές Εύκαμπτες Υψηλά εύκαμπτες Φάσμα Διαστάσεων Πηγή: United States Office of Personnel Management (2006, σ. 4) 1. Το στάδιο της καριέρας (φοιτητής, νέος επαγγελματίας, έμπειρος επαγγελματίας, συνταξιούχος), 2. Η κινητικότητα των εργαζομένων (υψηλή, χαμηλή), 3. Η ύπαρξη εργασιακής μονιμότητας ή όχι (μονιμότητα, εποχικότητα), 4. Η στόχευση στην αποστολή (η αποστολή ή το πρότζεκτ που ελκύει κάποιον υποψήφιο εργαζόμενο), 5. Οι εύκαμπτες εργασιακές διευθετήσεις (εκ περιτροπής απασχόληση, μερική απασχόληση, απασχόληση εξ αποστάσεως, κτλ.). Σε καμία περίπτωση οι παραπάνω διαστάσεις σταδιοδρομίας δεν θεωρούνται εξαντλητικές Σενάρια σταδιοδρομίας Τα σενάρια σταδιοδρομίας περιγράφουν τις διαστάσεις σταδιοδρομίας. Τα σενάρια σταδιοδρομίας καθορίζονται από την διαμόρφωση τιμών βάσει των επιλεγμένων διαστάσεων σταδιοδρομίας. Κάθε σενάριο σταδιοδρομίας χαρακτηρίζει ένα τμήμα της αγοράς εργασίας το οποίο έχει τις ίδιες προσδοκίες για το συγκεκριμένο υπό μελέτη εργασιακό περιβάλλον. Από την άλλη μεριά, κάθε επιχείρηση/ οργανισμός/ δημόσια υπηρεσία, μπορεί να στοχεύσει στο επιθυμητό τμήμα της αγοράς εργασίας το οποίο διακρίνεται από τα πιο επιθυμητά για αυτήν χαρακτηριστικά των υποψήφιων εργαζομένων. Σε καμία περίπτωση τα σενάρια που αναφέρονται στον Πίνακα 4 δεν είναι εξαντλητικά, παρά μόνο ενδεικτικά. Πίνακας 4: Μετασχηματισμός των διαστάσεων σταδιοδρομίας σε σενάρια σταδιοδρομίας 27

28 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Στάδιο στην καριέρα Κινητικότητα εργαζομένων Μονιμότητα Στόχευση στην αποστολή Εύκαμπτες διευθετήσεις ΣΕΝΑΡΙΑ Φοιτητής Νέος επαγγελματίας Έμπειρος επαγγελματίας Συνταξιούχος Υψηλή κινητικότητα Χαμηλή κινητικότητα Μόνιμος υπάλληλος Εποχικός υπάλληλος Άνεργος Στόχευση στο δημόσιο τομέα Στόχευση στο συγκεκριμένο επάγγελμα Στόχευση στο συγκεκριμένο πρότζεκτ Αναζήτηση εύκαμπτων διευθετήσεων Μη αναζήτηση εύκαμπτων διευθετήσεων Πηγή: United States Office of Personnel Management (2006, σ. 5) Το παράδειγμα ενός αναλυτικού εργαλείου σεναρίων σταδιοδρομίας Στην βιβλιογραφία υπάρχει τουλάχιστον μία περίπτωση αναλυτικού εργαλείου σεναρίων σταδιοδρομίας το οποίο και παρουσιάζεται εδώ συνοπτικά (United States Office of Personnel Management 2006). Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει την ικανότητα εντοπισμού εργασιακών απαιτήσεων. Εργασιακές απαιτήσεις είναι οι συγκεκριμένες, οριζόμενες απαιτήσεις που αντικατοπτρίζουν τις εργασιακές ανάγκες της επιχείρησης/ οργανισμού/ δημόσιας υπηρεσίας που προκηρύσσει τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Αναγνωρίζονται με στρατηγικό σχεδιασμό προσωπικού και με ανάλυση, και είναι καλύτερα κατανοητοί ως οι τελικοί στόχοι των προσπαθειών σχεδιασμού προσωπικού (Σχήμα 3). Ο εντοπισμός των εργασιακών απαιτήσεων γίνεται σε τρία συγκεκριμένα και διαδοχικά βήματα: 28

29 Σχήμα 3: Η αναλυτική διαδικασία εντοπισμού των εργασιακών απαιτήσεων United States Office of Personnel Management (2006, σ. 30) Βήμα 1: Στόχος του ορισμού των εργασιακών απαιτήσεων είναι η κατανόηση και ο ορισμός των χαρακτηριστικών των εργαζομένων που θέλει η επιχείρηση/ οργανισμός/ δημόσια υπηρεσία να προσλάβει. Σχήμα 4: Φύλλο ανάλυσης σεναρίων σταδιοδρομίας Εργασιακές απαιτήσεις Σενάρια σταδιοδρομίας Χαρακτηριστικά εργασιακού περιβάλλοντος (ΒΗΜΑ 3) (ΒΗΜΑ 1) (ΒΗΜΑ 2) Χαρακτηριστικό Τωρινό Μελλοντικό 29

30 Πηγή: United States Office of Personnel Management (2006, σ. 61) Βήμα 2: Στόχος είναι η κατηγοριοποίηση των εργασιακών απαιτήσεων σε ένα ή περισσότερα σενάρια σταδιοδρομίας. Αυτή η κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται με μία συστηματική μέθοδο με την οποία εκτιμώνται σχετικά εργασιακά χαρακτηριστικά με την χρήση ενός αναλυτικού ερωτηματολογίου (Σχήμα 4). Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύονται ομάδες υποψήφιων εργαζόμενων (σενάρια) που ενδείκνυνται για τις συγκεκριμένες εργασιακές απαιτήσεις. Βήμα 3: Στόχος είναι η αναγνώριση των χαρακτηριστικών του εργασιακού περιβάλλοντος που απαιτούνται για να προσελκύσουν τους υποψήφιους εργαζόμενους των επιλεγμένων σεναρίων σταδιοδρομίας. 30

31 Βαθμολόγησε με τικ όπου εφαρμόζει Φοιτητής Νέος επαγγελματίας Έμπειρος επαγγελματίας Συνταξιούχος Εργαζόμενος υψηλής κινητικότητας Εποχικά εργαζόμενος Μόνιμος εργαζόμενος Στοχευμένος στην αποστολή Έμπειρος επαγγελματίας Απαιτεί εύκαμπτες εργασιακές σχέσεις ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Σχήμα 5: Παράδειγμα ερωτηματολογίου ανάλυσης σεναρίων σταδιοδρομίας Σενάρια σταδιοδρομίας Εργασιακή απαίτηση [Γράψε εδώ την εργασιακή απαίτηση όπως ορίστηκε στο Βήμα 1] Παρέχει την ευκαιρία να προοδεύσει αρκετές βαθμίδες καθώς οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και εξελίσσονται Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μη-παραδοσιακό ωράριο εργασίας Μπορεί να επιτευχθεί με καταμερισμό εργασίας Επιτρέπει στους εργαζόμενους να εργαστούν από απόσταση (τηλεεργασία) 31

32 Απαιτεί δεξιότητες και εξειδικευμένα προσόντα που είναι μοναδικά για την επιχείρηση/ οργανισμό/ δημόσια υπηρεσία Παρέχει πρόσβαση σε τεχνολογία που είναι προηγμένη για το επάγγελμα ή τον κλάδο Περιλαμβάνει εργασία για την οποία η αγορά εργασίας είναι υψηλά ανταγωνιστική Διέπεται από ξεκάθαρες πολιτικές και διαδικασίες Απαιτεί συνεχή ενσωμάτωση νέων ιδεών και τρόπων σκέψης Παρέχει ευκαιρίες για μετακίνηση από μία περιοχή σε άλλη αρκετές φορές κατά την διάρκεια της καριέρας Συνολικός αριθμός Αρθμός bullets σε τσεκαρισμένες γραμμές

33 Κατά την διάρκεια πραγματοποίησης των Βημάτων 1-3 σημαντικά εργαλεία είναι τα φύλλα ανάλυσης σεναρίων σταδιοδρομίας (Σχήμα 4) όπως και τα ερωτηματολόγια ανάλυσης σεναρίων σταδιοδρομίας (Σχήμα 5). Στην περίπτωση μετά την αναγνώριση των εργασιακών απαιτήσεων, καταγράφονται τα πιθανά σενάρια σταδιοδρομίας, και επιλέγονται αυτά τα οποία είναι τα επιθυμητά και τα οποία μεταφράζονται στα κατάλληλα χαρακτηριστικά εργασιακού περιβάλλοντος (τωρινά ή μελλοντικά). Το ερωτηματολόγιο ανάλυσης σεναρίων σταδιοδρομίας είναι ένα σαφώς πιο αναλυτικό εργαλείο επιλογής των κατάλληλων σεναρίων σταδιοδρομίας βάσει των επιλεγμένων εργασιακών απαιτήσεων. Για κάθε εργασιακή απαίτηση γίνεται μία βαθμονόμηση σεναρίων σταδιοδρομίας. Ανάλογα με την βαθμολογία που συγκεντρώνουν τα διάφορα τμήματα της αγοράς εργασίας, βάσει των χαρακτηριστικών τους, γίνεται και η επιλογή των πιο κατάλληλων από αυτών για την συγκεκριμένη θέση εργασίας. 33

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Η δημιουργία ενός τόσο εξειδικευμένου και συγκεκριμένου εργαλείου εντοπισμού εργασιακών απαιτήσεων και ανάλυσης σεναρίων σταδιοδρομίας, όπως αυτό που παρουσιάστηκε στην Παράγραφο , προσκρούει στην λογική του ίδιου του Προγράμματος Geopromotion. Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους: 1. Δεν αναφερόμαστε σε μία μόνο συγκεκριμένη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο ορισμός στατικών εργασιακών απαιτήσεων (Βήμα 1 του παρουσιαζόμενου εργαλείου) καθώς είναι διαφορετικές οι εργασιακές απαιτήσεις για παράδειγμα μίας θέσης εργασίας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από τις εργασιακές απαιτήσεις μίας θέσης εργασίας των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (π.χ. Περιφερειακές ενότητες), 2. Δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες προς πλήρωση θέσεις εργασίας, έστω και σε διαφορετικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς, οι οποίες διακρίνονται από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον και από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν (Βήμα 3 του παρουσιαζόμενου εργαλείου), 3. Δεδομένου ότι μέσω της πλατφόρμας του Προγράμματος επιτρέπεται σε πιθανούς εργοδότες να αναζητήσουν Γεωτεχνικό προσωπικό βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που αφορούν στο πεδίο των φυσικών καταστροφών, αλλά και βάσει του ίδιου του προφίλ των Γεωτεχνικών (π.χ. κάτοχοι συγκεκριμένων μεταπτυχιακών τίτλων, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με συγκεκριμένη προϋπηρεσία, άνεργοι οι οποίοι διακρίνονται από υψηλότερη κινητικότητα για εύρεση εργασίας, κτλ.) η διαμόρφωση των σεναρίων σταδιοδρομίας δεν είναι στατική αλλά αποκτά δυναμικό χαρακτήρα και διαφοροποιείται κάθε φορά που διαφοροποιούνται τα συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του προσωπικού. Με άλλα λόγια, στο Πρόγραμμα Geopromotion δεν εξετάζεται μία συγκεκριμένη Επιχείρηση/Οργανισμός/Δημόσια Υπηρεσία αλλά αντίθετα ακολουθείται μία εξατομικευμένη προσέγγιση του εργαζόμενου/εργοδότη βάσει των γνώσεων και δεξιοτήτων που διαθέτουν οι μεν και βάσει των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναζητούν οι δε. Αναγνωρίζεται πως για το έργο της πολιτικής προστασίας απαιτούνται 34

35 συγκεκριμένα εφόδια και δεξιότητες από τις ειδικότητες των Γεωτεχνικών τα οποία και αναγνωρίζονται κατά περίπτωση. Αυτή η εξατομίκευση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του διαδικτυακού γραφείου διασύνδεσης. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σεναρίων σταδιοδρομίας για τις ειδικότητες του Γεωτεχνικού προσωπικού και όσον αφορά στο πεδίο των φυσικών καταστροφών είναι εκ των πραγμάτων πρωτότυπη, καθώς βασίζεται σε μία πρωτότυπη προσέγγιση η οποία απαιτείται από το ίδιο το Πρόγραμμα όπως αυτό έχει προκηρυχθεί, και για τους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι ο δυναμικός της χαρακτήρας καθώς τα παραγόμενα σενάρια σταδιοδρομίας είναι διαφορετικά κάθε φορά που διαφοροποιούνται και τα επιθυμητά κριτήρια, από την πλευρά του πιθανού εργοδότη, τα οποία πρέπει να διακρίνουν το υπό μελέτη Γεωτεχνικό προσωπικό. Όλα τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στις επόμενες παραγράφους, αποτελούν τη βάση της μεθόδου κατάλληλης προώθησης του διαθέσιμου ανθρωπίνου κεφαλαίου των γεωτεχνικών προς την ανοιχτή αγορά, σε θέματα φυσικών καταστροφών και πολιτικής προστασίας γενικότερα, όπως αυτή αναπτύσσεται μέσω του διαδικτυακού γραφείου διασύνδεσης. Το τελευταίο αποτελεί το Παραδοτέο 5.3 του ίδιου Πακέτου Εργασίας (5) με την παρούσα εργασία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Geopromotion Πρότυπα ανθρώπινου κεφαλαίου όπως προέκυψαν από το Παραδοτέο 5.1. Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο Παραδοτέο 5.1. και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 5 αυτού, ο καθορισμός των προτύπων ανθρώπινου κεφαλαίου για τις ειδικότητες των Γεωτεχνικών σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές και με ζητήματα πολιτικής προστασίας (που περιλαμβάνουν και τεχνολογικές καταστροφές/ έκτακτες ανάγκες) πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα διακριτά επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο καθορίστηκαν οι διάφορες ικανότητες/δεξιότητες τις οποίες αποκτά ο κάθε πτυχιούχος της κάθε Γεωτεχνικής ειδικότητας βάσει των εργασιακών δικαιωμάτων που του παρέχει το πτυχίο του. Στο δεύτερο επίπεδο καθορίστηκαν οι ικανότητες/δεξιότητες τις οποίες αποκτά ο κάθε πτυχιούχος μεταπτυχιακού τίτλου που σχετίζεται με το θεματικό πεδίο των φυσικών 35