ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι εταιρείες αυτές έχουν ανάγκη από στελέχη με την ανάλογη επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και φιλοδοξίες, και συχνά προσφέρουν ανταγωνιστικές αποδοχές και καλές προοπτικές εξέλιξης. Συνήθως οι εταιρείες ζητούν στελέχη με κάποια ελάχιστη προϋπηρεσία που κυμαίνεται από ένα ως δυο χρόνια, χωρίς όμως αυτό να είναι πάντοτε κανόνας. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά σύμβουλοι επιχειρήσεων με εμπειρία στην πρόσληψη εργαζομένων από ξένες εταιρείες στην Ελλάδα, οι πολυεθνικές ζητούν πιο συχνά από άλλες επιχειρήσεις εργαζομένους με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία. Αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε πολιτική κάθε εταιρείας. Αρκετές ξένες εταιρείες επιλέγουν να προσλάβουν στελέχη που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας, προκειμένου να τα εκπαιδεύσουν με τρόπο τέτοιο, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους. Έτσι, πολλές φορές οι νέοι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να περάσουν από ειδικά ταχύρυθμα σεμινάρια εκπαίδευσης, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, από τα οποία αποκτούν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία. Ανεξάρτητα, ωστόσο, από την ύπαρξη ή όχι εργασιακής εμπειρίας, τα υποψήφια στελέχη πρέπει να πληρούν μερικές βασικές προϋποθέσεις. Αυτό επισημαίνουν ειδικοί στην αγορά εργασίας, οι οποίοι τονίζουν ακόμη ότι οι εργαζόμενοι που φιλοδοξούν να εργαστούν γι αυτές κατά κανόνα θα πρέπει να είναι κάτοχοι ακαδημαϊκού τίτλου για την ειδικότητά τους, να μιλούν άριστα τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα και να γνωρίζουν καλά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραμμάτων, όπως είναι οι επεξεργαστές κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, τα προγράμματα παρουσιάσεων κ.λ.π. Το πτυχίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη σε μια πολυεθνική εταιρεία. Για τις εταιρείες αυτές το πτυχίο αποτελεί ένδειξη ότι ο υποψήφιος έχει πολύ καλή γνώση του αντικειμένου πάνω στο οποίο θα εργαστεί. Προτιμώνται, μάλιστα, όχι μόνο εργαζόμενοι με ακαδημαϊκό τίτλο από ελληνικά, αλλά και από ξένα πανεπιστήμια. Το πτυχίο χρειάζεται όχι μόνο για όσους θα στελεχώσουν μεταξύ άλλων λογιστήρια, οικονομικά τμήματα, τμήματα πωλήσεων, αλλά και για όσους θα εργαστούν σε

2 γραμματειακές θέσεις. Ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας αλλά και οι εξελίξεις που «τρέχουν» με ραγδαίους ρυθμούς στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών καθιστούν πολλές φορές απαραίτητο για τους υποψηφίους να έχουν και μεταπτυχιακό τίτλο πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους. Ωστόσο, το πτυχίο από μόνο του δεν είναι αρκετό, καθώς ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει και πρόσθετα προσόντα. Εξαιρετικά σημαντική θέση στα προσόντα αυτά κατέχει η πολύ καλή γνώση και ικανότητα χρήσης ξένων γλωσσών. Στις περισσότερες περιπτώσεις ζητείται από τον υποψήφιο να γνωρίζει αγγλικά. Ωστόσο, πολλές φορές μπορεί να είναι απαραίτητη η γνώση άλλων ξένων γλωσσών. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διάφορες αγορές του εξωτερικού και ζητούν από τα στελέχη τους να έχουν επικοινωνία με τους εκεί πελάτες. Εξάλλου, η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη σήμερα, αφού η έγκαιρη πληροφόρηση παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Επιπλέον, η γνώση του χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί βασικό κριτήριο για την πρόσληψη νέων στελεχών στις περισσότερες πλέον εταιρείες και ιδιαίτερα στις πολυεθνικές, πολλές από τις οποίες πρωτοπόρησαν στη μηχανογράφηση των δραστηριοτήτων τους. Αυτό δε σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να είναι αναλυτής προγραμματιστής για να προσληφθεί. Η ύπαρξη, όμως, τουλάχιστον βασικών γνώσεων στη χρήση προγραμμάτων γραφείου, κυρίως για επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα και προγράμματα παρουσιάσεων, είναι ουσιαστικό προσόν που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. (Διασκευασμένο άρθρο από τον ημερήσιο Τύπο) ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (100 λέξεις) (Μονάδες 25) Β.1. Να σημειώσετε στις προτάσεις που σας δίνονται την ένδειξη Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος), ανάλογα με το αν οι προτάσεις αποδίδουν σωστά ή λαθεμένα τις ιδέες του κειμένου: 1. Η απαίτηση των πολυεθνικών για προϋπηρεσία είναι ανελαστική 2. Για την πρόσληψη σε μία πολυεθνική απαιτείται η άριστη γνώση σε θεωρητικό επίπεδο της λειτουργίας των Η/Υ. 3. Η άρτια γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι εξαιρετικά σημαντικό προσόν για την πρόσληψη στις πολυεθνικές εταιρείες.

3 4. Το πτυχίο είναι αδιάψευστο τεκμήριο των γνώσεων του υποψήφιου εργαζομένου για τις πολυεθνικές. (Μονάδες 4) Β.2. Να εντοπίσετε στο κείμενο δυο αποσπάσματα με ξένο σχόλιο και να δικαιολογήσετε τη χρήση τους από τον αρθρογράφο. (Μονάδες 4) Β.3. Να γράψετε τα δομικά συστατικά της 4 ης και της 5 ης παραγράφου. (Μονάδες 6) Β.4. Να γράψετε τις μεθόδους με τις οποίες οργανώνονται οι ιδέες στην 3 η και στην 5 η παράγραφο καταγράφοντας και τα σχετικά χωρία. (Μονάδες 5) Β.5. Να ξαναγράψετε τις προτάσεις που σας δίνονται παρακάτω μετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο: 1. Αυτό επισημαίνουν ειδικοί στην αγορά εργασίας, οι οποίοι τονίζουν ακόμη τη σημασία της κατοχής πτυχίου. 2. Προτιμώνται, μάλιστα, εργαζόμενοι με τίτλο είτε από ελληνικά είτε από ξένα πανεπιστήμια. (Μονάδες 6) Β.6. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις που σας δίνονται: εξαιρετικά, βασικών, καθιστούν, κατάρτιση, ευκαιρία. (Μονάδες 5) Β.7. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: κανόνας, άριστα, ειδικοί, βασικές, εμπειρία. (Μονάδες 5) Γ. Διαβάσατε αυτό το άρθρο στον Τύπο και αποφασίσατε να γράψετε μία επιστολή, ως μαθητής λυκείου, στον αρχισυντάκτη της εφημερίδας, σχετικά με τα προσόντα, τυπικά(πτυχίο, τίτλοι) και ουσιαστικά(προσωπικότητα, χαρακτήρας, ψυχικά και ηθικά γνωρίσματα) που απαιτούνται για την πρόσληψη ενός υποψηφίου σε μία εταιρεία ή υπηρεσία (500 λέξεις). (Μονάδες 40)

4 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ Α. Θέμα του άρθρου είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πρόσληψη στις πολυεθνικές εταιρείες. Αρχικά, επισημαίνεται ότι οι πολυεθνικές είναι ελαστικές στο θέμα της προϋπηρεσίας, γιατί προτιμούν να εκπαιδεύουν οι ίδιες τα στελέχη τους. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η σημασία του πτυχίου και των μεταπτυχιακών τίτλων σε μία ανταγωνιστική αγορά, αλλά τονίζεται ότι αυτά αποτελούν ενδείξεις και δεν αρκούν για μία πρόσληψη. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ο ρόλος της άρτιας γνώσης ξένων γλωσσών, λόγω της ανάγκης για επικοινωνία με αλλοδαπούς πελάτες και για έγκαιρη πληροφόρηση. Τέλος, αναφέρεται ως σπουδαίο προσόν η γνώση υπολογιστών, αλλά διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητη στο επίπεδο μόνο του χειρισμού των βασικών προγραμμάτων. Β. 1. α) Λ, β) Λ, γ) Σ, δ)λ Β. 2. α) «Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά στην Ελλάδα» β) «Αυτό επισημαίνουν ειδικοί στην αγορά κ.λ.π.» Καθώς τα σχόλια προέρχονται από ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα, οι πληροφορίες και οι απόψεις που αναφέρονται αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, εγκυρότητα και αντικειμενικότητα. Ο αρθρογράφος μ αυτόν τον τρόπο επισημαίνει στον αναγνώστη ότι οι ιδέες δεν είναι δικές του, ανεξάρτητα από το αν τις ασπάζεται ή όχι, αλλά είναι γνώμες και πληροφορίες ειδικών. Β η παράγραφος: Θ.Π.: «Το πτυχίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη σε μια πολυεθνική εταιρεία» Λεπτομέρειες: «Για τις εταιρείες εργασίας τους.» Κατακλείδα: «Ωστόσο, το πτυχίο από μόνο του πρόσθετα προσόντα». 5 η παράγραφος: Θ. Π.: «Εξαιρετικά σημαντική θέση στα προσόντα αυτά κατέχει η πολύ καλή γνώση γλωσσών». Λεπτομέρειες: «Στις περισσότερες μιας επιχείρησης». Κατακλείδα: Δεν υπάρχει

5 Β η παράγραφος: Παραδείγματα: «όπως είναι οι επεξεργασίες κειμένων κ.λ.π.» 5 η παράγραφος: Αιτιολόγηση: εξηγεί γιατί είναι απαραίτητη η καλή γνώση ξένων γλωσσών: «επειδή πολλές πελάτες», «αφού η έγκαιρη επιχείρηση» Σύγκριση αντίθεση: «Ωστόσο, πολλές φορές άλλων ξένων γλωσσών». Β. 5. α) Αυτό επισημαίνεται από ειδικούς στην αγορά εργασίας, από τους οποίους τονίζεται ακόμη η σημασία της κατοχής πτυχίου. β) Οι πολυεθνικές προτιμούν, μάλιστα, εργαζομένους με τίτλο είτε από ελληνικά είτε από ξένα πανεπιστήμια. Β. 6. εξαιρετικά: ιδιαίτερα βασικών: στοιχειωδών/ θεμελιωδών καθιστούν: κάνουν κατάρτιση: εκπαίδευση/ παιδεία ευκαιρία: δυνατότητα Β. 7. κανόνας εξαίρεση άριστα χείριστα ειδικοί αδαείς βασικές ασήμαντες/ δευτερεύουσες εμπειρία απειρία Γ. Αξιότιμε κύριε αρχισυντάκτη Πρόλογος: Παρόλο που τα πτυχία και τα πιστοποιητικά γνώσεων έχουν πολλές φορές βαρύνουσα σημασία για την πρόσληψη, τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση σε προσόντα που συνδέονται με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Κύριο θέμα: α) Γνωρίσματα χαρακτήρα: Θέληση, επιμονή, συνεργατικότητα, υπευθυνότητα, αφοσίωση(θα είναι αποδοτικός, θα μαθαίνει από τα λάθη, δε θα κουράζεται από μόχθο εργασίας, θα συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους)

6 β) Πνευματικές ικανότητες και γνωρίσματα: Δημιουργικότητα, ευρύτητα πνεύματος, διάθεση για καινοτομίες, ευστροφία, αφαιρετική σκέψη, δυνατότητα για συνδυασμό ποικίλων παραμέτρων προκειμένου να γίνει κατανοητό ένα πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί. Στη διαμόρφωση αυτών των γνωρισμάτων μπορούν να συμβάλουν οι εκπαιδευτικοί φορείς: μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαθεματική προσέγγιση γνώσεων συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου και σε ερευνητικές ομάδες νέες τεχνολογίες και νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις τονώνουν ενδιαφέρον μαθητών για γνώση

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική επιστολή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική επιστολή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική επιστολή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Τι είναι; Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα από τα σημαντικότερα βοηθήματα ενός υποψηφίου για την εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει: Α. Βιογραφικό σημείωμα Β. οργανωμένα πρωτότυπα και αντίγραφα βεβαιώσεων όλων όσων αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

g Οδηγός Σταδιοδρομίας

g Οδηγός Σταδιοδρομίας g Οδηγός Σταδιοδρομίας g Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 2 Με δυο λόγια 3 Τι είναι η ΔΑΣΤΑ 3 Το Γραφείο Διασύνδεσης 4 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 4 Η Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Το επάγγελμα χτες και σήμερα Ο άνθρωπος μπαίνει στο επάγγελμα όπως σε μια σφαίρα από την οποία δεν πρόκειται πια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Αρχαιολόγος. Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειοθέτης. Βρεφονηπιοκόμος. Γυμναστής. Δάσκαλος. Δημοσιογραφίας: συντάκτες και ρεπόρτερς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Αρχαιολόγος. Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειοθέτης. Βρεφονηπιοκόμος. Γυμναστής. Δάσκαλος. Δημοσιογραφίας: συντάκτες και ρεπόρτερς ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αρχαιολόγος Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειοθέτης Βρεφονηπιοκόμος Γυμναστής Δάσκαλος Δημοσιογραφίας: συντάκτες και ρεπόρτερς Διαφημιστής Διερμηνέας Δικαστής Δικηγόρος Εθνολόγος-Λαογράφος Εισαγγελέας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Θανάσης Κοκοβίνος ΘΕΜΑΤΑ Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Θανάσης Κοκοβίνος ΘΕΜΑΤΑ Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Θανάσης Κοκοβίνος ΘΕΜΑΤΑ Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα