ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ε ΟΙΚΙΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΟ, ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΤΑΜΕΝΕ ΜΕΛΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ...9 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ελ. 1

2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η κατασκευή έργων αποχέτευσης σε πέντε οικισμούς του Δήμου Διονύσου, ήτοι στο Κρυονέρι, τη ταμάτα, την Ροδόπολη, τον Διόνυσο και τον Αγ. τέφανο (τμήμα του οικισμού). Για την μεταφορά των λυμάτων προβλέπονται 3 αντλιοστάσια ακαθάρτων. Το συνολικό μήκος των δικτύων ανέρχεται σε 93 km περίπου. Τα μήκη των δικτύων παρουσιάζονται ανά οικισμό και διάμετρο στον πίνακα που ακολουθεί: ΟΙΚΙΜΟ L (m) ΥΝΟΛΟ Φ200 Φ250 Φ315 Φ355 Φ400 (m) ΚΡΥΟΝΕΡΙ , , ,00 ΤΑΜΑΤΑ 6.285, ,00 302, ,00 ΡΟΔΟΠΟΛΗ 8.064, ,00 481, ,50 ΔΙΟΝΥΟ , , ,00 214,00 136, ,00 ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟ 3.328,00 145, ,00 ΥΝΟΛΟ , , ,00 214,00 136, ,50 Πίνακας 1 : Μήκη δικτύων Τέλος στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων, οι οποίες αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη στο ΕΠΠΕΡΑΑ και θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους του Δήμου. 2. ΥΦΙΤΑΜΕΝΕ ΜΕΛΕΤΕ Οι εγκεκριμένες σχετικές μελέτες εργολαβίας, είναι οι ακόλουθες : βάσει των προέκυψε το αντικείμενο της παρούσας Α. Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων Κρυονερίου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗ : ΟΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ά ΦΑΗ ΕΡΓΩΝ», Δήμος Αγ. τεφάνου ( ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε, ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε, ΜΕΤΕΡ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΜΕΤΕΡ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., 2003). Β. Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων ταμάτας: «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΑΠΟΠΑΜΑΤΑ ΟΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΑΛΗ, ΔΡΟΙΑ, ΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΟΥ & ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ : ΟΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΑΤΑ», ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε, 2004). ( ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε, ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ελ. 2

3 Γ. Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων Ροδόπολης: «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΑΠΟΠΑΜΑΤΑ ΟΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΑΛΗ, ΔΡΟΙΑ, ΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΟΥ & ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ : ΟΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗ», ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ( ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε, ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε, 2004). Δ. Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων Διονύσου: «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΑΠΟΠΑΜΑΤΑ ΟΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΑΛΗ, ΔΡΟΙΑ, ΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΟΥ & ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΟΥ» ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ( ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε, ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε, 2004). Ε. Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. τεφάνου: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ά ΚΑΙ Β ΦΑΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΤΕΦΑΝΟΥ», Δήμος Αγ. τεφάνου, (ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΥΛΙΩΤΗ, 2010). Τ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ε ΟΙΚΙΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΟ, ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟ», Δήμος Διονύσου (Ροϊκός ΑΕ, 2012). το πλαίσιο της σύμβασης αυτής ελέγχθησαν, επικαιροποιήθηκαν οι ως άνω μελέτες Α έως Δ, και συντάχθηκε ενιαία προμέτρηση και προϋπολογισμός δημοπράτησης. 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Οι αγωγοί του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων του Κρυονερίου, καλύπτουν όλο το εύρος της περιοχής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, εκτός από την περιοχή του παλαιού προσφυγικού οικισμού, στην οποία έχει κατασκευαστεί ήδη δίκτυο. Το δευτερεύον δίκτυο θα συμβάλει στους κεντρικούς συλλεκτήρες Κ, Κ1 και Κ2 της ΕΥΔΑΠ. Το προτεινόμενο δίκτυο, συνολικού μήκους 16,6Km θα κατασκευαστεί από αγωγούς πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος, ονομαστικής διαμέτρου Φ200 και Φ250. Το δίκτυο μπορεί να διακριθεί σε τρία επιμέρους υποδίκτυα, βάσει του κεντρικού συλλεκτήρα στον οποίον εκβάλλουν. υγκεκριμένα διακρίνεται στο δίκτυο με αποδέκτη τον συλλεκτήρα Κ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ελ. 3

4 συνολικού μήκους 4,8Κm, στο δίκτυο με αποδέκτη το συλλεκτήρα Κ1 συνολικού μήκους 3,9Km και τέλος στο δίκτυο με αποδέκτη τον συλλεκτήρα Κ2 συνολικού μήκους 7,9Km. το βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού δεν είναι δυνατή η αποχέτευση δια βαρύτητας. το πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου στη θέση του χαμηλού σημείου, για την μεταφορά των λυμάτων με καταθλιπτικό αγωγό από HDPE 10atm, διαμέτρου Φ180 και μήκους 168m, στο προβλεπόμενο φρεάτιο των οδών Λεύκης και Κυκλαμίνων. Τα στοιχεία που αφορούν το προαναφερόμενο αντλιοστάσιο, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 20ετία 40ετία Παροχή σχεδιασμού 5,00lt/sec 7,15l/sec Μανομετρικό ύψος 12,0m 13,0m Αριθμός αντλιών 1+1R 1+1R 1.2. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΑΜΑΤΑ Το προβλεπόμενο δίκτυο περιλαμβάνει αγωγούς ακαθάρτων σε όλες τις οδούς του κύριου οικισμού της ταμάτας και των οικισμών Εύξεινος Πόντος και Προκόνησος, όπως αυτοί χαράχθηκαν βάσει της υφιστάμενης ρυμοτομίας. Οι περιοχές των οικισμών Εύξεινος Πόντος και Προκόνησος αποχετεύονται προς τους κύριους συλλεκτήρες του οικισμού της ταμάτας που τελικά καταλήγουν στο αντλιοστάσιο 2 της μελέτης ΕΥΔΑΠ. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από αγωγούς πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος, ονομαστικής διαμέτρου από Φ200 έως Φ315 και θα έχει συνολικό μήκος 12,35Km, εκ των οποίων τα οποία 4,3km κατασκευάζονται στον οικισμό της ταμάτας, τα 6,2km στον οικισμό Εύξεινο Πόντο και το 1,85Km στον οικισμό Προκόνησος. το ΒΑ άκρο του οικισμού Προκόνησος προβλέπεται η κατασκευή του αντλιοστασίου 1, το οποίο θα αποχετεύει έκταση 10,2 εκταρίων. Από το αντλιοστάσιο τα λύματα θα οδηγούνται μέσω δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο DN150 επί της οδού Μικράς Ασίας, μήκους 452m, σε φρεάτιο του συλλεκτήρα ακαθάρτων 2-Α-α. Τα στοιχεία που αφορούν το προαναφερόμενο αντλιοστάσιο 1, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Παροχή σχεδιασμού 21,0l/sec Μανομετρικό ύψος 39,0m Ισχύς 30PS/25KW Αριθμός αντλιών 1+1R 1.3. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗ Το προτεινόμενο δίκτυο αποτελείται από αγωγούς ακαθάρτων για όλη την περιοχή που περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Ροδόπολης. Το δίκτυο είναι προσανατολισμένο ώστε να ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους με κατεύθυνση τη ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ελ. 4

5 λεωφόρο ταμάτας, από όπου διέρχεται ο αποδέκτης (συλλεκτήρας Ε) στον οποίο καταλήγει ο κεντρικός συλλεκτήρας του οικισμού. Η περιοχή Γαλήνη, έχει ως αποδέκτη τον συλλεκτήρα 2-Α, ο οποίος καταλήγει στο αντλιοστάσιο 2 της ΕΥΔΑΠ (εκτός αντικειμένου παρόντος έργου). Το δίκτυο αποτελείται από αγωγούς πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος, ονομαστικής διαμέτρου από Φ200 έως Φ315, συνολικού μήκους 11,55Km ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΙΟΝΥΟΥ Το δίκτυο ακαθάρτων του Διονύσου, διακρίνεται σε τέσσερις περιοχές: Μία περιοχή (~225εκτάρια) που προβλέπεται να αποχετευτεί στον συλλεκτήρα Ε4 της λεωφόρου Διονύσου, μία περιοχή (~65εκτάρια) που οδεύει προς τη Ροδόπολη και καταλήγει στο συλλεκτήρα Ε της λεωφόρου ταμάτας και η περιοχή της Αναγέννησης (~30 εκτάρια), η οποία είναι γεωγραφικά ανεξάρτητη και προβλέπεται να αποχετευτεί από τους κατασκευασμένους αγωγούς του δικτύου της Εκάλης. Τέλος, υπάρχει μια τέταρτη περιοχή (~45 εκτάρια) στο Α άκρο του οικισμού που αποχετεύεται σε αντλιοστάσιο (Δ1). Από το αντλιοστάσιο τα λύματα θα οδηγούνται μέσω δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο DN300, μήκους 683m, σε φρεάτιο του συλλεκτήρα ακαθάρτων Ε4. Τα στοιχεία που αφορούν το προαναφερόμενο αντλιοστάσιο, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Παροχή σχεδιασμού 230m 3 /hr Μανομετρικό ύψος 27,0m Ισχύς 40PS/30KW Αριθμός αντλιών 1+1 Οι αγωγοί του δικτύου θα κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος, ονομαστικής διαμέτρου από Φ200 έως Φ400, συνολικού μήκους 49,1Km. Τέλος, στο έργο προβλέπονται αγωγοί από σωλήνες διαμέτρων Φ225-Φ355 (~1Km), οι οποίοι θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο οριζόντιας διάτρησης. Τα ως άνω τμήματα αυτά του δικτύου διέρχονται, στην πλειοψηφία τους, διαμέσου οικοδομικών τετραγώνων. Αναλυτικότερα, οι θέσεις κατασκευής και τα χαρακτηριστικά των δικτύων που προβλέφθηκε να κατασκευαστούν με τη μέθοδο αυτή, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: α/α Φρεάτιο Αρχής ΑΓΩΓΟ Φρεάτιο Πέρατος ΜΗΚΟ ΑΝΑ ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΓΩΓΩΝ (m) Φ200/225 Φ250/280 Φ300/355 ΔΙΕΛΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΓΟ ΔΗΜΟΙΑ ΟΔΟ Α-1 72 x ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ελ. 5

6 α/α Φρεάτιο Αρχής ΑΓΩΓΟ Φρεάτιο Πέρατος ΜΗΚΟ ΑΝΑ ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΓΩΓΩΝ (m) Φ200/225 Φ250/280 Φ300/355 ΔΙΕΛΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΓΟ ΔΗΜΟΙΑ ΟΔΟ Δ Δ-1γ 210 x Αα 28-4Α-1 59 x 4 1Α-1Δ-1 1Α-1Δ-1Α-1 95 x 5 4Α-1 4Α-2 99 x 6 4Α-3 4Α-4 94 x x Δ-2Α- 2Δ Δ-2Α- 2Δ-1Α-1 72 x 9 20Α-2 20Α-3 87 x Α Α-1Δγ 166 x ΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ Πίνακας 2 : Θέσεις κατασκευής χαρακτηριστικά έργων οριζόντιας διάτρησης στον Διόνυσο Τέλος, επισημαίνεται ότι στο δημοπρατούμενο έργο δεν έχει συμπεριληφθεί δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή εμέλη, στο ανατολικό άκρο του οικισμού, καθώς η περιοχή αυτή είναι αραιοδομημένη. Το ως άνω αντικείμενο που δεν έχει τελικώς συμπεριληφθεί στο υπό δημοπράτηση έργο παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: ΑΓΩΓΟ ΜΗΚΟ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΔΟ ΦΡ. ΦΡ. ΕΠΙΚΕΨΗ Φ200 Φ250 ΑΡΧΗ ΠΕΡΑΤΟ ΑΙΘΩΝΟ Δε 145,00 5 ΑΙΘΩΝΟ Αα 34,00 1 ΚΑΔΜΟΥ Δγ 103,00 3 ΚΑΔΜΟΥ 42-2Α Α-1Αα 48,00 1 ΘΕΟΙΝΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟ Δ-1δ 408, ΗΟΥ Δε 153,00 5 ΗΟΥ 41-5Δ Δδ-1Αα 38,00 1 ΚΩΝΤ/ΛΕΩ Δδ 163,00 4 ΘΕΟΙΝΙΩΝ 42-2Α Α-2Αβ 64,00 2 ΑΝΩΝΥΜΟ Α Α-3Αζ 241,00 7 ΚΑΔΜΟΥ - ΓΑΙΑ Α-3β 378,00 10 ΑΡΜΟΝΙΑ α 258,00 167,00 10 ΒΕΡΟΗ Αβ 72,00 2 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ελ. 6

7 ΑΓΩΓΟ ΜΗΚΟ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΔΟ ΦΡ. ΦΡ. ΕΠΙΚΕΨΗ Φ200 Φ250 ΑΡΧΗ ΠΕΡΑΤΟ ΚΑΔΜΟΥ - ΔΙΟ 43 43Α-2β 396,00 10 Λ. ΔΙΟΝΥΟΥ 43 43Δ-4 677,00 20 ΚΑΔΜΟΥ 43Α-1 43Α-1Αβ 70,00 2 ΒΕΡΟΗ 43Α-2 43Α-2Αβ 70,00 2 ΒΕΡΟΗ 43Δ-1 43Δ-1Αβ 54,00 2 ΔΙΟ 43Δ-2 43Δ-2Αδ 134,00 4 ΑΡΜΟΝΙΑ 43Δ-3 43Δ-3Α-1δ 325,00 9 ΓΑΙΑ 43Δ-4 43Δ-4Α-3β 472,00 15 ΚΩΝΤ/ΛΕΩ 43Δ-4Α-1 4Δ-1Δξ 547,00 15 ΑΝΩΝΥΜΟ 19 43Δ-3Α-1 43Δ-3Α-1Δβ 57,00 2 ΑΝΩΝΥΜΟ 43Δ-4Α- 17 2Δ-1 43Δ-4Α-2Δ-1γ 114,00 3 ΑΝΩΝΥΜΟ 43Δ-4Α- 43Δ-4Α-2Δ- 17 2Δ-1 1Αδ 133,00 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΤΡΗΗ 43Δ-4Α-2 43Δ-4Α-2Δ-1 62,00 ΥΝΟΛΟ 4.505,00 878,00 149,00 Πίνακας 3 : Αντικείμενο εκτός παρούσας εργολαβίας 1.5. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟΥ Το προβλεπόμενο δίκτυο καλύπτει δύο μικρές περιοχές του Αγίου τεφάνου. Αποδέκτης της περιοχής Α είναι ο αγωγός Α1-Γ4 της ΕΥΔΑΠ (με εξαίρεση τον αγωγό Α3-Α-6-3-1β, αποδέκτης του οποίου είναι ο αγωγός Α3-Α-6-6 που καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α3). Αποδέκτης της περιοχής Β (περιοχή ανατολικά της οδού Χανίων) είναι ο κατασκευασμένος αγωγός Α1-Γ1. Το δίκτυο θα αποτελείται από αγωγούς πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος, ονομαστικής διαμέτρου Φ200 και Φ250, συνολικού μήκους 3,5Km ΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΦΥΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το φυσικό αντικείμενο των έργων, ως περιγράφηκε παραπάνω, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : ΟΙΚΙΜΟ «ΔΙΟΝΥΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΟ, ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟ» ΕΚΤΑΗ (ΕΚΤΑΡΙΑ ) ΠΛΗΘΥΜΟ ΧΕΔΙΑΜΟ Υ ΔΙΚΤΥ Ο ΑΝΤΛΙΟΤΑΙ Α ΙΔΙΩΤΙΚΕ ΥΝΔΕΕΙ (ΚΑΤ.) ΜΗΚΟ (km) (ΤΕΜ.) (ΤΕΜ.) ΚΡΥΟΝΕΡΙ 117, , ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ελ. 7

8 ΟΙΚΙΜΟ «ΔΙΟΝΥΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΟ, ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟ» ΕΚΤΑΗ (ΕΚΤΑΡΙΑ ) ΠΛΗΘΥΜΟ ΧΕΔΙΑΜΟ Υ ΔΙΚΤΥ Ο ΑΝΤΛΙΟΤΑΙ Α ΙΔΙΩΤΙΚΕ ΥΝΔΕΕΙ (ΚΑΤ.) ΜΗΚΟ (km) (ΤΕΜ.) (ΤΕΜ.) ΤΑΜΑΤΑ , ΡΟΔΟΠΟΛΗ , ΔΙΟΝΥΟ , ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟ , ΥΝΟΛΑ 738, Πίνακας 4 : υνοπτική παρουσίαση φυσικού αντικειμένου έργων ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ελ. 8

9 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο συγκεντρωτικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου, παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΤΗΡΙΞΕΙ, Κ.ΛΠ. ΟΜΑΔΑ Β' : ΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Κ.ΛΠ. ΟΜΑΔΑ Γ' : ΩΛΗΝΩΕΙ - ΔΙΚΤΥΑ Κ.ΛΠ. ΔΙΚΤΥΑ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΕ ΥΝΔΕΕΙ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ , , , , , , , , ,20 ΟΜΑΔΑ Ε' : ΕΡΓΑ Η/Μ ,81 0, ,81 ΥΝΟΛΟ , , ,55 ΓΕ & ΟΕ , , ,40 ΥΝΟΛΟ , , ,95 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ , , ,74 ΥΝΟΛΟ , , ,69 ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ , , ,31 ΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ ΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α , , , , , ,00 Πίνακας 5 : Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου ΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 25/4/2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 25/4/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊστ/η Δ/νσης Τ.Υ. 29/4/2013 ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ελ. 9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υδροαρδευτικά & Έργα Αποχέτευσης που υλοποιούνται Ανάγκες χρηματοδότησης Νέα έργα που προτείνονται, ολοκλήρωση μελετών, ένταξη ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΠΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΙI. Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: «Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ Ι. Τ Ε Υ Χ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 2 1.1 Αντικείμενο της μελέτης... 2 1.2 Υφιστάμενη κατάσταση... 2 1.3 Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν... 3 2. ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 3 2.1 Στοιχεία περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Κουµπαράκης & Σία Ε.Ε

Χρ. Κουµπαράκης & Σία Ε.Ε Χρ. Κουµπαράκης & Σία Ε.Ε Από το Φράγµα του Μαραθώνα έως Σήµερα Από το 1925.στο Σήµερα Η αύξηση του πληθυσµού της Αθήνας, κυρίως µετά τη µικρασιατική καταστροφή (1922), δηµιουργούσε διαρκώς νέες ανάγκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc N0300a/5288 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ > ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008 μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, προϋπολογισμού 3.500,00 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ISO 9001:2008 μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, προϋπολογισμού 3.500,00 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης για την ανάδειξη Φορέα Πιστοποίησης του συστήματος ISO 9001:2008 μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, προϋπολογισμού 3.500,00 πλέον ΦΠΑ,για τον κύκλο των 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ...

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ... 4 3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ... 11 4 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ... 20 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα