ιενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΤΜ.ΣΥΝ.ΦΥΛ. ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ ΕΒΡΟΥ /νση: Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ Α Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 8001/30/11-η Α Α: ΩΙΑΚ465ΦΘΕ-048 Α ΑΜ: 15PROC Ν. Χειµώνιο 26 Μαΐου 2015 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των νόµιµων κρατήσεων) ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΩΝ ΤΗΣ.Α ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ. (Περιγράφεται αναλυτικά στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ιενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες των Τµηµάτων Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, ιδυµότειχου, και Μεταξάδων της.α Ορεστιάδας, εντός του συνολικού ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ #5.000,00 #, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των νόµιµων κρατήσεων. 1. Γνωρίζεται ότι, το Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, κατόπιν της υπ αριθµό 8000/20/4/254/3/2-β από «Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης» του )ντή της Υπηρεσίας ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προτίθεται να προβεί στην προµήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες των Τµηµάτων Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, ιδυµότειχου, και Μεταξάδων της.α Ορεστιάδας, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή του συνηµµένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 2.- Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 3.- Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να καλύπτει, µε ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών (σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας Πρόσκλησης). 4.- Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής µε ποσοστό 75% από Ευρωπαϊκούς πόρους και 25% από Εθνικούς πόρους. 5.- Η δαπάνη υπόκειται σε κράτηση ύψους 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήµου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήµου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 6.- Η πληρωµή της δαπάνης, θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Έργου µε κωδικό 2013ΣΕ και τίτλο «Ετήσιο Πρόγραµµα 2013» του Ευρωπαϊκού Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων (δράση «Λειτουργικά έξοδα») και αφού υποβληθούν αρµοδίως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της δαπάνης, στο φορέα-υπηρεσία που έχει ορισθεί µε διαταγή της Γ ΟΕΣ, µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των συµβατικών ειδών ή υπηρεσιών. 7. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, (Άρθρο 21 Π..118/2007) µπορεί να προτείνει: α. Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. β. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές.

2 Σελίδα 2 η από σελίδες Οι ενδιαφερόµενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας (Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ), έως την ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 10:00 (ηµεροµηνία και ώρα λήξης προθεσµίας κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισµένου φακέλου, ο οποίος να φέρεις τις εξής ενδείξεις Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η φράση «ΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (µε κεφαλαία γράµµατα). Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. Ο αριθµός της Πρόσκλησης. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του αποστολέα. α) Τα παρακάτω ικαιολογητικά Συµµετοχής (σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») i) Φορολογική Ενηµερότητα ii) Ασφαλιστική Ενηµερότητα, από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές. iii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(α -75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνονται τα ακόλουθα: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση. ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού. δεν απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. β) Τεχνική προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών, σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις του Παραρτήµατος Α της παρούσας Πρόσκλησης. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του Παραρτήµατος Α της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. γ) Οικονοµική προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), µε την προσφερόµενη τιµή σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 9.- Οι προσφορές που περιέρχονται στο Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, µετά τη λήξη της προθεσµίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες 10.- Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα προµήθεια, παρέχονται από την Υπηρεσία µας (τηλ.: , fax: , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Το κείµενο της παρούσας να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «ιαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) Επίσης να αποσταλεί σε ψηφιακή µορφή, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο Επιµελητήριο Έβρου (www.evroschamber.gr). Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΝΤΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α

3 Σελίδα 3 η από σελίδες 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα Τµήµατα Συνοριακής Φύλαξης της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ορεστιάδας είναι απαραίτητο να εφοδιασθούν µε καινούργια υδραυλικά υλικά. Η παράδοση του συνόλου των ειδών θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την Σιφόνι τύπου 'πίππα', από σκληρό PVC, διαµέτρου Φ100 Σιφόνι τύπου 'πίππα', από σκληρό PVC, διαµέτρου Φ100, κατάλληλο για τοποθέτηση σε λεκάνες 'τουρκικού' τύπου, αποχετεύσεις αυλών, φωταγωγούς κλπ, πλήρως τοποθετηµένο, µε τα όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και τα ανάλογα στηρίγµατα. (1 ΤΕΜ) 2. Σιφόνι από πολυπροπυλένιο (PP), µε εισόδους έως τέσσερις Φ40mm και έξοδο Φ50mm, µε σχάρα αφαιρετή µεταλλική ανοξείδωτη κλάσεως Κ3, κατά DIN Σιφόνι κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο (PP), µε εισόδους έως τέσσερις Φ40mm και έξοδο Φ50mm. Το σιφώνι φέρει εσχάρα αφαιρετή µεταλλική ανοξείδωτη κλάσεως Κ3. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνη µε το DIN ηλαδή σιφόνι µε τα µικροϋλικά σύνδεσης. (1 ΤΕΜ) 3. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαµέτρου 40mm, χρώµατος γκρι ανοικτού Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαµέτρου 40 mm, χρώµατος γκρι ανοικτού, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. (1 µετρ.) 4. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαµέτρου 50mm, χρώµατος γκρι ανοικτού Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαµέτρου 50 mm, χρώµατος γκρι ανοικτού, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. (1 µετρ.) 5. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαµέτρου 100mm, χρώµατος γκρι ανοικτού Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαµέτρου 100 mm, χρώµατος γκρι ανοικτού, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια). (1 µετρ.) 6. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαµέτρου 125mm, χρώµατος γκρι ανοικτού Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαµέτρου 125 mm, χρώµατος γκρι ανοικτού, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια). (1 µετρ.) 7. Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου 1/2 ins Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως (1 ΤΕΜ) 8. Προµήθεια (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, επί νιπτήρα, µε µοχλό χειρισµού και κεραµικό µηχανισµό ανάµιξης, διαµέτρου 1/2 ins, πλήρης. Προµήθεια αναµικτήρα (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, επί νιπτήρα, µε µοχλό χειρισµού και κεραµικό µηχανισµό ανάµιξης, διαµέτρου 1/2 ins, δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά (1 ΤΕΜ) 9. Προµήθεια αναµικτήρα (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα 1/2 ins, µε σταθερό καταιονηστήρα, µε χειριστήρια ανάµιξης, πλήρης. Προµήθεια αναµικτήρα (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα 1/2 ins, µε σταθερό καταιονηστήρα, µε χειριστήρια ανάµιξη, δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά. (1 ΤΕΜ)

4 Σελίδα 4 η από σελίδες Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρµανσης - κλιµατισµού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαµέτρου Φ20/3,4 mm, SDR 6, PN 25 bar, µε συντελεστή γραµµικής διαστολής α=0,030 mm/m/ C. Πλαστικός σωλήνας κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα ύδρευσης - θέρµανσης - κλιµατισµού, 3ης γενιάς, κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ και HY, κατασκευασµένος από πολυπροπυλενίο (PP-R 80) σε τρία στρώµατα (1ο στρώµα: PP-R 80 βελτιωµένο τύπου 3, 2ο στρώµα: µείγµα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, 3ο στρώµα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 25 bar, µε συντελεστή γραµµικής διαστολής α=0,030 mm/m/c. (1 µετρ) 11. Αυτόµατο εξαεριστικό δικτύου σωληνώσεων νερού, διαµέτρου 1/2", µε σπείρωµα, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm Αυτόµατο εξαεριστικό δικτύου σωληνώσεων νερού, διαµέτρου 1/2", µε σπείρωµα, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, µε ορειχάλκινο κέλυφος. (1 ΤΕΜ) 12. Βάνα σφαιρική διαµέτρου 1" Βάνα σφαιρική διαµέτρου 1. (1 ΤΕΜ) 13. οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου χώρων κράτησης τύπου Dall οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου χώρων κράτησης τύπου Dall, όπως στην «Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνοµίας», επίτοιχο,, µε πιεστικό κοµβίο που η έναυση της λειτουργίας του θα πραγµατοποιείται µε πνευµατική λειτουργία. (1 ΤΕΜ) 14. Νιπτήρας πορσελάνης, µίας οπής, πλήρης Νιπτήρας πορσελάνης µίας οπής πλήρης, µε βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ, στηρίγµατα, βαλβίδα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ, τάπα (για την περίπτωση που δεν µπει αναµικτήρας επί του νιπτήρα (1 ΤΕΜ) 15. Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL (τύπου 33 Κ, ύψους 900mm, µήκους 900mm) Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL (τύπου 33 Κ, ύψους 900mm, µήκους 900mm). Θα είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοελάσµατα, πάχους τουλάχιστον 12 mm, δοκιµασµένα σε πίεση τουλάχιστον 8 bar. Η θερµοκρασία λειτουργίας τους θα είναι 110 C και η πίεση λειτουργίας τους 6 bar. θα είναι βαµµένα εργοστασιακά µε κατάλληλα χρώµατα σε χρώµα λευκό κατά DIN σε θερµοκρασία 230 C. Όλα τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν οπή για την υποδοχή κοχλιωτού εξαεριστικού και όλα θα φέρουν εξαεριστικό 3/8" µε εύκολο χειρισµό ανεξάρτητα από τη θέση που τοποθετούνται. Όλα τα θερµαντικά σώµατα θα συνδεθούν µε το δίκτυο µε διακόπτες στην προσαγωγή και στην επιστροφή (περιλαµβάνεται η προµήθεια των διακοπτών). Τα σώµατα θα στηρίζονται στους τοίχους µε κατάλληλα στηρίγµατα του ίδιου εργοστασίου κατασκευής που θα συνοδεύουν τα σώµατα. (1 ΤΕΜ) 16. Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL (τύπου 33 Κ, ύψους 900mm, µήκους 600mm) Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL (τύπου 33 Κ, ύψους 900mm, µήκους 600mm). Θα είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοελάσµατα, πάχους τουλάχιστον 12 mm, δοκιµασµένα σε πίεση τουλάχιστον 8 bar. Η θερµοκρασία λειτουργίας τους θα είναι 110 C και η πίεση λειτουργίας τους 6 bar. θα είναι βαµµένα εργοστασιακά µε κατάλληλα χρώµατα σε χρώµα λευκό κατά DIN σε θερµοκρασία 230 C. Όλα τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν οπή για την υποδοχή κοχλιωτού εξαεριστικού και όλα θα φέρουν εξαεριστικό 3/8" µε εύκολο χειρισµό ανεξάρτητα από τη θέση που τοποθετούνται. Όλα τα θερµαντικά σώµατα θα συνδεθούν µε το δίκτυο µε διακόπτες στην προσαγωγή και στην επιστροφή (περιλαµβάνεται η προµήθεια των διακοπτών). Τα σώµατα θα στηρίζονται στους τοίχους µε κατάλληλα στηρίγµατα του ίδιου εργοστασίου κατασκευής που θα συνοδεύουν τα σώµατα. (1 ΤΕΜ) 17. Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0.75 mm εξωτ.διαµέτρου 18 mm Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0.75 mm εξωτ.διαµέτρου 18 mm µ) (1 µετρ) 18. Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0.75 mm εξωτ.διαµέτρου 15 mm Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0.75 mm εξωτ.διαµέτρου 15 mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως (1 µετρ) 19. ιακόπτης γωνιακός καλοριφέρ 1/2 ιακόπτης γωνιακός καλοριφέρ 1/2. (1 ΤΕΜ)

5 Σελίδα 5 η από σελίδες Καµπύλη 90 ο για χαλκοσωλήνα Φ18 mm Καµπύλη 90 ο για χαλκοσωλήνα Φ18 mm (1 ΤΕΜ) 21. Καµπύλη 90 ο για χαλκοσωλήνα Φ115 mm Καµπύλη 90 ο για χαλκοσωλήνα Φ115 mm(1 ΤΕΜ) 22. Ταφ κολλητό για χαλκοσωλήνα 28/15/28 Ταφ κολλητό για χαλκοσωλήνα 28/15/28 (1 ΤΕΜ) 23. Ταφ κολλητό για χαλκοσωλήνα 22/15/28 Ταφ κολλητό για χαλκοσωλήνα 22/15/28 (1 ΤΕΜ) 24. Μαστός µπρούτζινος. Κολ. Αρς. Φ18Χ1/2 Μαστός µπρούτζινος. Κολ. Αρς. Φ18Χ1/2 (1 ΤΕΜ) 25. Μαστός µπρούτζινος. Κολ. Αρς. Φ15Χ1/2 Μαστός µπρούτζινος. Κολ. Αρς. Φ15Χ1/2 (1 ΤΕΜ) 26. Μαστός µπρούτζινος. Κολ. Θηλ. Φ22Χ1 Μαστός µπρούτζινος. Κολ. Θηλ. Φ22Χ1 (1 ΤΕΜ) 27. Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου από πορσελάνη µε ενσωµατωµένη οχυβάδα (1 ΤΕΜ) 28. Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρµανσης - κλιµατισµού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαµέτρου Φ15/2,5 mm, SDR 6, PN 25 bar, µε συντελεστή γραµµικής διαστολής α=0,030 mm/m/ C. Πλαστικός σωλήνας κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα ύδρευσης - θέρµανσης - κλιµατισµού, 3ης γενιάς, κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ και HY, κατασκευασµένος από πολυπροπυλενίο (PP-R 80) σε τρία στρώµατα (1ο στρώµα: PP-R 80 βελτιωµένο τύπου 3, 2ο στρώµα: µείγµα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, 3ο στρώµα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 25 bar, µε συντελεστή γραµµικής διαστολής α=0,030 mm/m/c. (1 µετρ.) 29. Γωνία µε κουτιά υδροληψίας 15Χ1/2 Γωνία µε κουτιά υδροληψίας 15Χ1/2 (1 ΤΕΜ) 30. Ταφ ορειχάλκινο Φ15 mm Ταφ ορειχάλκινο Φ15 mm (1 ΤΕΜ) 31. Ρακόρ ορειχάλκινο αρσ. Φ15Χ1/2 Ρακόρ ορειχάλκινο αρσ. Φ15Χ1/2 (1 ΤΕΜ) 32. ιακόπτης γωνιακός 1/2 ιακόπτης γωνιακός 1/2, προµήθεια. (1 ΤΕΜ) 33. Σπιράλ θηλ.-θηλ. 1/2 Χ40cm Σπιράλ θηλ.-θηλ. 1/2 Χ40cm (1 ΤΕΜ) 34. Βάνα σφαιρική µε χερούλι διαµέτρου 1/2" Βάνα σφαιρική µε χερούλι διαµέτρου 1/2 πλήρως τοποθετηµένη. (1 ΤΕΜ) 35. Καµπύλη πλαστική 90 ο Φ100 Καµπύλη πλαστική 90 ο Φ100. (1 ΤΕΜ) 36. Καµπύλη πλαστική 90 ο Φ50 Καµπύλη πλαστική 90 ο Φ50. (1 ΤΕΜ) 37. Καµπύλη πλαστική 90 ο Φ125 Καµπύλη πλαστική 90 ο Φ125. (1 ΤΕΜ) 38. Βάνα ελέγχου ύδρευσης (ηλεκτροβάνα), διαµέτρου Φ 1 1/4" µε µηχανισµό ρύθµισης πίεσης.

6 Σελίδα 6 η από σελίδες 13 Βάνες ελέγχου ύδρευσης (ηλεκτροβάνα), διαµέτρου Φ 1 ¼ µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. (1 ΤΕΜ) 39. Κυκλοφορητής νερού κατάλληλης παροχής και κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως. Κυκλοφορητής νερού κατάλληλης παροχής και κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ενδεικτικού τύπου Wilo Top-S 30/10, (1 ΤΕΜ) Τονίζεται ότι τα υλικά δεν θα εγκατασταθούν θα παραδοθούν στην Υπηρεσία προς φύλαξη και µελλοντική χρήση. Η παράδοση του συνόλου των ειδών θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23%): ΕΙ ΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩ. ΑΠΑΝΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Σιφόνι τύπου 'πίππα', από σκληρό PVC, διαµέτρου Φ100 τεµ. 4 16,00 64,00 Σιφόνι από πολυπροπυλένιο (PP), µε εισόδους έως τέσσερις Φ40mm και έξοδο Φ50mm, µε σχάρα αφαιρετή µεταλλική τεµ. 4 15,00 60,00 ανοξείδωτη κλάσεως Κ3, κατά DIN Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως µ. 9 4,29 38,61 τύπου, διαµέτρου 40 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαµέτρου 50 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαµέτρου 100 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαµέτρου 125 mm Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου 1/2 ins Προµήθεια αναµικτήρα (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, επί νιπτήρα, µε µοχλό χειρισµού και κεραµικό µηχανισµό ανάµιξης, διαµέτρου 1/2 ins Προµήθεια αναµικτήρα (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, µ. 9 4,80 43,20 µ. 25 6,00 150,00 µ. 30 8,67 260,10 τεµ. 10 4,00 40,00 τεµ ,00 370,00 τεµ. 7 46,00 322,00

7 Σελίδα 7 η από σελίδες 13 επιχρωµιωµένος, λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα 1/2 ins, µε σταθερό καταιονηστήρα, µε χειριστήρια ανάµιξη Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρµανσης - κλιµατισµού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς 10. (PP-R 80), εξωτερικής τεµ. 10 3,00 30,00 διαµέτρου Φ20/3,4 mm, SDR 6, PN 25 bar, µε συντελεστή γραµµικής διαστολής α=0,030 mm/m/ C Αυτόµατο εξαεριστικό δικτύου σωληνώσεων νερού, 11. διαµέτρου 1/2", µε σπείρωµα, τεµ. 6 5,00 30,00 για πίεση λειτουργίας έως 10 atm 12. Βάνα σφαιρική διαµέτρου 1 τεµ. 2 10,00 20,00 οχείο πλύσεως 13. αποχωρητηρίου χώρων τεµ , ,00 κράτησης τύπου Dall 14. Νιπτήρας πορσελάνης µίας οπής πλήρης τεµ. 3 62,00 186, Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL (τύπου 33 Κ, ύψους 900mm, µήκους τεµ ,00 240,00 900mm). 16. Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL (τύπου 33 Κ, ύψους 900mm, µήκους τεµ ,00 270,00 600mm). Χαλκοσωλήνας πάχους 17. τοιχώµατος 0.75 mm µ. 30 4,00 120,00 εξωτ.διαµέτρου 18 mm Χαλκοσωλήνας πάχους 18. τοιχώµατος 0.75 mm µ. 12 3,20 38,40 εξωτ.διαµέτρου 15 mm 19. ιακόπτης γωνιακός καλοριφέρ 1/2 τεµ. 6 5,00 30,00 Καµπύλη 90 ο για 20. χαλκοσωλήνα Φ18 mm τεµ. 10 0,80 8, Καµπύλη 90 ο για χαλκοσωλήνα Φ115 mm τεµ. 6 0,60 3,60 Ταφ κολλητό για χαλκοσωλήνα 28/15/28 τεµ. 6 1,40 8,40 Ταφ κολλητό για χαλκοσωλήνα 22/15/28 τεµ. 6 1,40 8,40 Μαστός µπρούτζινος. Κολ. Αρς. Φ18Χ1/2 τεµ. 8 1,10 8, Μαστός µπρούτζινος. Κολ. Αρς. Φ15Χ1/2 Μαστός µπρούτζινος. Κολ. Θηλ. Φ22Χ1 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου τεµ. 8 1,00 8,00 τεµ. 6 3,20 19,20 τεµ. 4 80,00 320,00

8 Σελίδα 8 η από σελίδες Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρµανσης - κλιµατισµού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής µ. 80 0,60 48,00 διαµέτρου Φ15/2,5 mm, SDR 6, PN 25 bar, µε συντελεστή γραµµικής διαστολής α=0,030 mm/m/ C Γωνία µε κουτιά υδροληψίας 15Χ1/2 τεµ ,00 160, Ταφ ορειχάλκινο Φ15 mm τεµ. 12 6,00 72, Ρακόρ ορειχάλκινο αρσ. Φ15Χ1/2 τεµ. 15 1,70 25, ιακόπτης γωνιακός 1/2 τεµ. 12 6,00 72, Σπιράλ θηλ.-θηλ. 1/2 Χ40cm τεµ. 12 3,50 42, Βάνα σφαιρική µε χερούλι διαµέτρου 1/2 τεµ. 4 7,00 28, Καµπύλη πλαστική 90 ο Φ100 τεµ. 8 3,50 28, Καµπύλη πλαστική 90 ο Φ50 τεµ. 5 2,50 12, Καµπύλη πλαστική 90 ο Φ125 τεµ. 10 5,00 50, Βάνα ελέγχου ύδρευσης (ηλεκτροβάνα), διαµέτρου Φ 1 1/4" µε µηχανισµό ρύθµισης τεµ. 2 80,00 160,00 πίεσης. Κυκλοφορητής νερού κατάλληλης παροχής και 39. κατάλληλου µανοµετρικού τεµ ,00 500,00 ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως ΣΥΝΟΛΟ 4.998,71

9 Σελίδα 9 η από σελίδες 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΟ Τ.Σ.Φ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της υπ αριθµό από Πρόσκλησης του Τ.Σ.Φ Ορεστιάδας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ.Ο.Υ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Αναγράφεται ολογράφως, η συνολική τιµή (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ... Τα προσφερόµενα είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α» της υπ αριθµό. από. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Ορεστιάδας, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως. Τόπος / ηµεροµηνία Ο προσφέρων

10 Σελίδα 10 η από σελίδες 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΤΜ.ΣΥΝ.ΦΥΛ. ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : ΑΞΙΑ : #... # ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΕΙ ΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΩΝ.Α ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ.» ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Στο Χειµώνιο σήµερα την η του µηνός..του έτους 2014, ηµέρα. και ώρα.., οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: α. Το Ελληνικό ηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από τον Αστυνόµο Α. ΜΑΝΤΑΡΛΗ Αθανάσιο, ιοικητή του Τ.Σ.Φ Ορεστιάδας, που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία «Αναθέτουσα Αρχή» και β) Ο/Η..του. και της.. γεν...στ.. κατ.. µε Α..Τ.:.., µε Α.Φ.Μ.:. και που θα αποκαλείται στη συνέχεια χάριν συντοµίας *Προµηθευτής*, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 1. Με την υπ αριθµό.. από.. Απόφαση του ιοικητή του Τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργήθηκε µε την υπ αριθµό 8001/30/11-η από Β Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδας, για την προµήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες των Τµηµάτων Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, ιδυµότειχου, και Μεταξάδων της.α Ορεστιάδας, στον ανωτέρω συµβαλλόµενο Προµηθευτή. 2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον Προµηθευτή την ως άνω προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα: ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. «Υπηρεσία» είναι το ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ. «Προµηθευτής» είναι ο,ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Υπηρεσίας για την εκτέλεση της προµήθειας που του ανατίθεται µε την παρούσα Σύµβαση. «Σύµβαση» είναι το παρόν συµφωνητικό και όλα τα συνηµµένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. «Προµήθεια» είναι η προµήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες των Τµηµάτων Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, ιδυµότειχου, και Μεταξάδων της.α Ορεστιάδας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρούσα Σύµβαση και τα οποία αναλαµβάνει να προµηθεύσει ο Προµηθευτής.

11 Σελίδα 11 η από σελίδες 13 Άρθρο 1 Αντικείµενο σύµβασης Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες των Τµηµάτων Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, ιδυµότειχου, και Μεταξάδων της.α Ορεστιάδας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, όπως αυτές µε λεπτοµέρεια περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της υπ αριθµό 8001/30/11-η από Β Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τ.Σ.Φ Ορεστιάδας, την συνολική τιµή των.. # #, συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23%. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προµήθεια είδους Τιµές Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Αναγράφεται ολογράφως, η συνολική τιµή (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ... Η τιµή της µονάδας θα παραµείνει σταθερή για όλη την διάρκεια της σύµβασης. Άρθρο 3 Χρόνος & Τόπος Παράδοσης 1. Η παράδοση του συνόλου των ειδών στην Υπηρεσία θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την Η Υπηρεσία, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την σχετική σύµβαση, εφόσον ο Προµηθευτής, καθ οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του. 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προµηθευτή, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά µε έγγραφό του στην αρµόδια Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήµερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία του για ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόµιµα δικαιώµατά του που προκύπτουν απ αυτή. Άρθρο 4 Τεχνικές Προδιαγραφές Τα υπό προµήθεια είδη, θα είναι καινούργια και θα πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της υπ αριθµό 8001/30/11-η από Β Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τ.Σ.Φ Ορεστιάδας. Άρθρο 5 Ποιοτική-Ποσοτική Παραλαβή Η Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από τριµελή Επιτροπή που έχει ορισθεί µε Απόφαση του ιοικητή του Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας Σύµβασης και µε την σύνταξη σχετικών Πρακτικών Παραλαβής, τα οποία θα αποτελούν δικαιολογητικά της δαπάνης. Άρθρο 6 Τρόπος και χρόνος Πληρωµής 1. Η πληρωµή της συµβατικής αξίας των εργασιών στον ανάδοχο, θα γίνει µε την υποβολή των οικείων δικαιολογητικών, µετά την οριστική παραλαβή αυτών. 2. Η πληρωµή της δαπάνης, θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Έργου µε κωδικό 2013ΣΕ και τίτλο «Ετήσιο Πρόγραµµα 2013» του Ευρωπαϊκού Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων (δράση «Λειτουργικά έξοδα») και αφού υποβληθούν αρµοδίως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της δαπάνης, στο φορέα-υπηρεσία που έχει ορισθεί µε εγκύκλιο της Γ ΟΕΣ, µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των συµβατικών υπηρεσιών

12 Σελίδα 12 η από σελίδες Η χρηµατοδότηση θα γίνει σε ποσοστό 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους, από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων. 4. Ο προµηθευτής συµφωνεί ρητά ότι, η πληρωµή του τιµολογίου θα γίνει εντός εξήντα (60) ηµερών, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του ν. 4152/2013. Άρθρο 7 Κρατήσεις Η παρούσα προµήθεια υπόκειται σε κράτηση ύψους 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήµου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήµου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Άρθρο 8 Υπεκµίσθωση Εκχώρηση δικαιωµάτων 1. Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκµισθώσει σε άλλον την προµήθεια των ειδών της παρούσας σύµβασης. 2. Επίσης, δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώµατά που απορρέουν από αυτή τη σύµβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. Άρθρο 9 Κυρώσεις - ποινικές ρήτρες. Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσµη ή πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και µη συµµόρφωσης σε τυχόν διατυπωµένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Π..118/2007. Άρθρο 10 Καταγγελία σύµβασης Η Υπηρεσία, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, εφόσον ο Προµηθευτής, καθ οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του, ο δε Προµηθευτής, εφόσον η Υπηρεσία παραλείπει χωρίς νόµιµη αιτία, την πληρωµή του οφειλόµενου, σύµφωνα µε την παρούσα, συµβατικού τµήµατος. Άρθρο 11 Ανωτέρα Βία 1. Σε περίπτωση ανωτέρω βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προµηθευτή, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά µε έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρω βία σε ένα 20ήµερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία του για ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί την ανωτέρω βία και τα νόµιµα δικαιώµατά του, που προκύπτουν απ αυτή. 2. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο. Άρθρο 12 Βαρύτητα εγγράφων 1. Οι σχέσεις της Υπηρεσίας και του Προµηθευτή, ρυθµίζονται από την παρούσα σύµβαση, την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται µε την εν λόγω προµήθεια. 2. Για την άρση τυχόν αµφισβητήσεων ή συγκρουόµενων ρυθµίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύµβαση, το κείµενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόµενα κείµενα µε την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: α) η παρούσα σύµβαση. β) η υπ αριθµό 8001/30/11-η από Β Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τ.Σ.Φ Ορεστιάδας. γ) η προσφορά του Προµηθευτή. 3. Όπου προκύπτουν ερµηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αµφισβητήσεις ή κενά ρυθµίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές,για την Υπηρεσία, ρυθµίσεις. Άρθρο 13 Τροποποιήσεις Προσθήκες 1. Η Υπηρεσία µπορεί, οποτεδήποτε µέσα στα όρια της σύµβασης, να ζητήσει από τον Προµηθευτή να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραµµα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην προµήθεια, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης. 2. Η παρούσα σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.

13 Σελίδα 13 η από σελίδες 13 Άρθρο 14 Επίλυση διαφορών ιατάξεις 1. Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια Ελληνικά ικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας. Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόµενα ένσηµα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ένα (1) από τα παραπάνω πρωτότυπα έλαβε ο προµηθευτής, δια του νοµίµου εκπροσώπου του, το άλλο παρέµεινε στην Υπηρεσία, ως δικαιολογητικό της σχετικής δαπάνης.- ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ελληνικό ηµόσιο Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Τ.Σ.Φ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 28 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ. Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ. Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ. Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ. Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ.Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ. Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ. Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ορεστιάδα 10 Ιουνίου 2016

Ορεστιάδα 10 Ιουνίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης (ΤΜΗΜΑ Δ) Αξία: 3.058,87 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16% Είδος «Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης για την κάλυψη προμήθεια Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΩΝΑ1Ι-7ΜΧ Α ΑΜ: 14PROC002382812

Α Α: ΩΝΑ1Ι-7ΜΧ Α ΑΜ: 14PROC002382812 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ 1 Ρόδου, στην Γραµµατεία του Νοσοκοµείου, επί ποινή αποκλεισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 1- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 2- Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκοµείου ήτοι «ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : 20.000,00 Κ.Α. 30.6661.002

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ.& ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002429844 2014-11-26

14PROC002429844 2014-11-26 Kως, 26-11-2014 Αριθ. Πρωτ: 3134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθλητικό Πολύκεντρο Άγιος Ελευθέριος ΤΑΧ. ΚΩΔ:

Διαβάστε περισσότερα

2.- Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο της προµήθειας.

2.- Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο της προµήθειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 24-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 944

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 24-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 944 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 24-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 944 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: 73Λ34690ΒΜ-ΕΧΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 19-6-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/13019 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α:ΩΥ194690ΒΜ-ΛΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία: 03-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/15978 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα,

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. Πρωτ. 387729 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: 7Τ5ΝΩΚΑ-ΖΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της περίφραξης για την δηµιουργία χώρων εκτόνωσης ζώων συντροφιάς σε διάφορα σηµεία της πόλης,

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της περίφραξης για την δηµιουργία χώρων εκτόνωσης ζώων συντροφιάς σε διάφορα σηµεία της πόλης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 12-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ.Πρωτ. :1799 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 12-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ.Πρωτ. :1799 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: -06-05 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑρΠρωτ :799 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ: Άγιος Ελευθέριος Αθλητικό Πολύκεντρο ΤΑΧ ΚΩΔ: 85

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15442. 6.150,00 (Έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα Ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15442. 6.150,00 (Έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα Ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Training του ηµοτικού Γυµναστηρίου στο Παγκρήτιο στάδιο και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια εξοπλισµού για την δηµιουργία Ωδείου στην οδό Βενιζέλου. Ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ω ΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Προµήθεια εξοπλισµού για την δηµιουργία Ωδείου στην οδό Βενιζέλου. Ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ω ΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Προµήθεια εξοπλισµού για την δηµιουργία Ωδείου στην οδό Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Νίκαια: 19/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003181792 2015-10-19. Fax: 213 204 1838 E-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr

15PROC003181792 2015-10-19. Fax: 213 204 1838 E-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ. Η.Σ. ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: (22410) ) 19/ )

FAX: (22410) ) 19/ ) Ρόδος 22/02/2011 α/α διαγωνισµού: 128/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Μαστόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΙΩΝ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 4.000,00 µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΙΩΝ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 4.000,00 µε Φ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΙΦ84690ΒΜ-Ω06 Λαµία: 20-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/12212 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 35.282,3 µε ΦΠΑ. (ΠΠΥΥ 2012)

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 35.282,3 µε ΦΠΑ. (ΠΠΥΥ 2012) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:8 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 30/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 17729

Νίκαια : 30/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 17729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326,Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΛ9ΑΩΚΑ-ΘΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΛ9ΑΩΚΑ-ΘΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΛ9ΑΩΚΑ-ΘΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: PRC-16/040 Από : Τµ. Προµηθειών Ηµεροµηνία: 13 / 05 / 2016 From Αρµόδιος κ. Κ. Καραθάνος Date Αρ. Fax : 210-67.92.141 Αρ.Τηλ.: 210-67.92.246 Fax No. Tel. No. Θέµα Subject : Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Κ.Α. : 30-7331.047 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα