Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου"

Transcript

1 ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο S.I.) - Μια μονάδα για κάθε μέγεθος όταν έχει και τη σωστή μονάδα μέτρησης (5 μον) Διανυσματικό μέγεθος Μονόμετρο μέγεθος Μονάδα μέτρησης (S.I.) Μονάδα μέτρησης (S.I.) 2) Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ποδήλατο με τα στοιχεία που δίνει ο κατασκευαστής. α) Να γράψετε το μήκος και το ύψος του ποδηλάτου σε μέτρα (m), διατηρώντας τον ίδιο αριθμό σημαντικών ψηφίων με όσα δίνει ο κατασκευαστής. L= 1,50m (1 μον (και το 0)) και Η=0,75m β) Να γράψετε τη μάζα του ποδηλάτου σε γραμμάρια (g). m= g γ) Να συγκρίνετε τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων της τιμής που δώσατε στην απάντηση β) με αυτή που δίνει ο κατασκευαστής. Να σχολιάσετε την ακρίβεια αυτών των δύο τιμών. 5 Σ.Ψ. > 2 Σ.Ψ. άρα η ακρίβεια που δώσαμε στο β) είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που δίνει ο κατασκευαστής. 3) Δίνεται ο χάρτης της Κύπρου όπου φαίνεται η διαδρομή Δ1 από Λευκωσία προς Πάφο. Δ1

2 Ένα αυτοκίνητο εκτελεί τη διαδρομή από τη Λευκωσία (θέση Α στο χάρτη) στην Πάφο (θέση Β στο χάρτη). α) i) Να σχεδιάσετε στον πιο πάνω χάρτη, το διάνυσμα της μετατόπισης του αυτοκινήτου. Σχεδιασμός, ii) Nα υπολογίσετε το μέτρο της μετατόπισης που σχεδιάσατε. (Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε την κλίμακα 1cm :15 km). Υπολογισμός: 6,8 cm:102 km ή 7 cm:105 km β) Να γράψετε δύο διαφορές της μετατόπισης και της διανυόμενης απόστασης του αυτοκινήτου. 1. Διανυσματικό και μονόμετρο μέγεθος αντίστοιχα,, 2. Το ένα εξαρτάται από την τροχιά ενώ το άλλο όχι γ) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι δυνατόν το μέτρο της μετατόπισης να είναι ίσο με την διανυόμενη απόσταση του αυτοκινήτου για τη διαδρομή Δ 1. (μ. 1) Γιατί το σώμα δεν κινείται ευθύγραμμα 4) Η διπλανή γραφική παράσταση περιγράφει την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ενός σώματος. Με βάση τα δεδομένα της γραφικής παράστασης να απαντήσετε στα επόμενα ερωτήματα: Α) Ποια ήταν η αρχική θέση του σώματος; X αρχ =+6m Β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t= 6s. u 6 =u μέση = (x 2 - x 1 )/ (t 2 - t 1 ) = (30-6)/8-0)=+24/8=+3m/s Γ) Έστω ότι το σώμα έχει τη μισή ταχύτητα από αυτή που υπολογίσατε στην προηγούμενη ερώτηση. Ποια θα είναι η θέση του σώματος τη χρονική στιγμή 8s; Δx =Δx/2=24/2=12m ή Δx = 1,5 8 = 12m οπότε x 8 =6+12=+18m 5) Α) Να διατυπώσετε το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Σωστή διατύπωση του 2 ου νόμου του Νεύτωνα Β) Ένα κιβώτιο μάζας 3kg δέχεται τις 3 δυνάμεις που φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης που αποκτά το κιβώτιο και να προσδιορίσετε τη διεύθυνση και φορά της. F 3 =13N F 1 =4N F 2 =3N ΣF=F 3 -(F 1 +F 2 )=13-(4+3)=6N (προς τα αριστερά) α=σf/m α=6/3 α= 2m/s 2 προς τα αριστερά (1 μον. μόνο αν έχει σωστό αποτέλεσμα, σωστές μονάδες και δηλώνει κατεύθυνση)

3 6) Α) Ποια ή ποιες από τις επόμενες γραφικές παραστάσεις περιγράφει/ουν μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση; Α) Β) Γ) X u ΣF t t t Η Β και η Γ, Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή που δώσατε στο ερώτημα α. Γιατί στην Β η ταχύτητα αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, ενώ στη Γ η συνισταμένη δύναμη είναι σταθερή (1 μον) και σύμφωνα με το 2 ο Ν.Ν. η επιτάχυνση είναι σταθερή. 7) Στο κιβώτιο του πιο κάτω σχήματος ασκούνται οι 2 δυνάμεις F 1 F 2. Δίνεται ότι 1 cm (1 κουτάκι) 10Ν. Α) Να υπολογίσετε το μέτρο της κάθε δύναμης. 1 cm 1 cm F 1 = 40N και F 2 = 30N Β) Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης δύναμης και να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της F 1 ΣF 2 = F F 2 2 = ΣF=50N εφφ= F 2 / F 1 =30/40 φ=37 ο κάτω από F 1 F 2 Γ) Να υπολογίσετε το μέτρο μιας δύναμης F 3, η οποία πρέπει να ασκηθεί στο κιβώτιο ώστε το κιβώτιο να ισορροπεί. Πρέπει ΣF ΟΛ =Ο F 3 =ΣF=50N Δ) Να σχεδιάσετε τη δύναμη F 3 που πρέπει να ασκηθεί στο κιβώτιο ώστε το κιβώτιο να ισορροπεί. 1 cm 1 cm Σχεδιασμός F 1 φ F 2

4 8) Α) Ποια κίνηση ονομάζουμε ελεύθερη πτώση; Σωστός ορισμός Ελεύθερης πτώσης Β) Ο αστροναύτης David Scott, το 1971,όταν ήταν στην Σελήνη άφησε ένα σφυρί να πέσει από ύψος 1,50, και το σφυρί χρειάστηκε 1,36s για να φτάσει στην επιφάνεια της Σελήνης. Να χρησιμοποιείστε αυτά τα δεδομένα για να υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης. y=1/2gt 2 g=2y/t 2 (1μον) 2*1,50/(1,36) 2 g=1,62m/s 2 (1μον) Γ) Ο ίδιος αστροναύτης επανέλαβε το πείραμα, αφήνοντας τη δεύτερη φορά ένα φτερό από το ίδιο ύψος και το φτερό χρειάστηκε τον ίδιο χρόνο με το σφυρί για να φτάσει στην επιφάνεια της Σελήνης. Να εξηγήσετε γιατί συνέβη αυτό. Τα δυο σώματα έχουν διαφορετική μάζα αλλά η μάζα δεν παίζει ρόλο στην ελεύθερη πτώση ή η μάζα δεν υπάρχει στις εξισώσεις της ελεύθερης πτώσης. Στη σελήνη δεν υπάρχει ατμόσφαιρα γι αυτό δεν υπάρχει αντίσταση του αέρα και έτσι οποιαδήποτε δύο σώματα πέφτουν ταυτόχρονα. (1 μον.). 9) Α) Να γράψετε τι είναι η αδράνεια. Σωστός ορισμός Β) Να αναφέρετε ποια από τις πέτρες του διπλανού σχήματος έχει τη μεγαλύτερη αδράνεια; (οι πέτρες έχουν την ίδια πυκνότητα) Β Α Η πέτρα με τη μεγαλύτερη μάζα (η πέτρα Δ) Δ Γ Γ) Να γράψετε ένα παράδειγμα αδράνειας από την καθημερινή ζωή και να το εξηγήσετε. Οποιοδήποτε ορθή περιγραφή, π.χ. η κίνηση του σώματος προς τα μπροστά όταν το όχημα φρενάρει και αναφορά στην τάση για διατήρηση της κινητικής κατάστασης 10) Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα, προς τα δεξιά, με σταθερή επιτάχυνση +2m/s 2. Α) Τι σημαίνει η επιτάχυνση του σώματος είναι +2 m/s 2 ; Η ταχύτητά του μεταβάλλεται κατά 2m/s κάθε 1s. Το σώμα κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση 1 και έχει ταχύτητα u 1 =+6m/s, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. u 1 =+6m/s Θέση 1 +

5 Β) Πόση θα είναι η ταχύτητά του μετά από χρονικό διάστημα 5s; u τελ =u αρχ +α*δt = (+6)+(+2)*5=+16m/s Γ) Πόση θα είναι η μετατόπιση του σώματος κατά το χρονικό διάστημα των 5s; Δx= u αρχ *Δt +1/2α*Δt 2 =(+6)*5 +1/2(+2)*(+5) 2 =+55m 11) Α) Τι ονομάζουμε Βαρυτική Δυναμική Ενέργεια ενός σώματος; Σωστός ορισμός Β) Σώμα μάζας 2,0kg κινείται κατά μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου, προς τα πάνω, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου u 2 = 5,0m/s όταν βρίσκεται σε ύψος h 1 = 0,50m (θέση 1) και ταχύτητα u 2 όταν βρίσκεται σε ύψος h 2 = 1,0m (θέση 2). α) Να υπολογίσετε τη κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση 1. Eκ=1/2mu 2 =1/2*2,0*5,0 2 =25J Θέση 1 Θέση 2 β) Να υπολογίσετε τη βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος στη θέση 1. Ε Δ,Β =mgh=2,0*9,81*0,50=9,8j h 1 h 2 γ) Να υπολογίσετε τη μηχανική ενέργεια του σώματος στη θέση 1 Ε ΜΗΧ =25+9,8 =34,8J ή 35J δ) Η μηχανική ενέργεια του σώματος στη θέση 2 είναι 35J. i)να γράψετε εάν υπάρχει τριβή ή αντίσταση του αέρα κατά την κίνηση του σώματος στο κεκλιμένο επίπεδο από τη θέση 1 στη θέση 2. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. Δεν υπάρχει τριβή ή αντίσταση του αέρα γιατί η μηχανική ενέργεια του σώματος παραμένει σταθερή ii) Να υπολογίσετε τη κινητική ενέργεια του σώματος σε ύψος h 2 = 1m (θέση 2) Ε Δ,Β =mgh=2,0*9,81*1,0=19,6j ή 20J Εκιν=Ε ΜΗΧ -mgh=35-2,0*9.81*1,0=15,4j ή 15J (1μον) iii) Να υπολογίσετε τη ταχύτητα του σώματος στη θέση 2 u= (2*15,4/2,0)=3,9m/s (1μον)

6 υ (m/s) 12) Η πιο κάτω γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου περιγράφει την ευθύγραμμη κίνηση μιας μοτοσυκλέτας σε μια διαδρομή στην πόλη. α) Να χαρακτηρίσετε τα είδη κίνησης της μοτοσυκλέτας 0-2s: Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη (επιταχυνόμενη) Κίνηση 2-4s: Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 4-10s: Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη (επιβραδυνόμενη) Κίνηση t(s) β) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση της μοτοσυκλέτας κατά το χρονικό διάστημα 0-2 s Δx=β*υ/2=2*30/2=30m γ) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση της κατά το χρονικό διάστημα 4-10 s. α=(u 2 -u 1 )/(t 2 -t 1 ) ή α= κλίση α=(0-30)/(10-4)= -5m/s 2. δ) Να σχεδιάσετε, ποιοτικά, στο παρακάτω σχήμα τα διανύσματα της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της συνισταμένης δύναμης της μοτοσυκλέτας για το χρονικό διάστημα 4-10 s. + (θετική φορά κίνησης) u ΣF α ε) Να σχεδιάσετε στους βαθμολογημένους άξονες που δίνονται, τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης της μοτοσυκλέτας σε σχέση με τον χρόνο, για όλο το χρονικό διάστημα της κίνησης. α(m/s 2 ) t(s)

7 13) Ομάδα μαθητών βρίσκεται στο εργαστήριο Φυσικής και έχει ετοιμάσει την πειραματική διάταξη του επόμενου σχήματος: Όργανο καταγραφής κίνησης Νήμα 1 Αμάξι Νήμα 2 Σώμα 1 Σώμα 2 Οι τροχαλίες μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές και οι τριβές ανάμεσα στους τροχούς του αμαξιού και του τραπεζιού είναι αμελητέες (μηδέν). α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο αμάξι του σχήματος. 3 τουλάχιστον σωστές δυνάμεις Ν β) Ποιες από τις δυνάμεις που ασκούνται στο αμάξι είναι επαφής και ποιες πεδίου; S 1 Β S 2 Ν, S 1 και S 2 δυνάμεις επαφής, Β πεδίου, 3 τουλάχιστον σωστές δυνάμεις γ) Το αμάξι ήταν αρχικά ακίνητο και οι μαθητές το άφησαν ελεύθερο να κινηθεί υπό την επίδραση των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του και με το κατάλληλο όργανο καταγραφής της κίνησης πήραν την διπλανή γραφική παράσταση: +1 Με βάση τις μετρήσεις αυτές να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα: i) Να προσδιορίσετε την κίνηση του αμαξιού. Ακίνητο ii) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Η θέση του αμαξιού παραμένει σταθερή. iii) Ποια από τα δυο σώματα (Σώμα 1 και Σώμα 2) έχει τη μεγαλύτερη μάζα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Έχουν την ίδια μάζα Αφού είναι ακίνητο τότε σύμφωνα με το 1 ο νόμο του Νεύτωνα ΣF=0 Άρα S 1 -S 2 =0 B 1 =B 2 m 1 =m 2 δ) Στην συνέχεια οι μαθητές, ξεκινώντας και πάλι από την προηγούμενη θέση, έσπρωξαν το αμάξι για ελάχιστο χρόνο (στιγμιαία) προς τα αριστερά και το άφησαν να κινηθεί υπό την επίδραση των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του. Το όργανο καταγραφής της κίνησης ξεκινά να μετρά όταν το αμάξι βρίσκεται στην προηγούμενη αρχική θέση (x 0 =+1m):

8 i) Να σχεδιάσετε, στους ίδιους άξονες παραπάνω, τη νέα μορφή της γραφικής παράστασης θέσης-χρόνου. +1 Ευθεία διαγώνια γραμμή, προς τα κάτω ii) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Τα βαρίδια δεν άλλαξαν άρα και πάλι ΣF=0, άρα u=σταθ. προς τα αριστερά. 14) Ομάδα μαθητών βρίσκεται στο εργαστήριο Φυσικής και θέλει να μελετήσει τον 2 ο νόμο του Νεύτωνα. Οι μαθητές έχουν ετοιμάσει την πειραματική διάταξη του επόμενου σχήματος: α) Να συμπληρώσετε τα κενά (1 και 2) του προηγούμενου σχήματος με τα σωστά ονόματα των συσκευών ρ Δυναμόμετρο Αισθητήρας κίνησης και Διασύνδεση β) Να περιγράψετε την πειραματική διαδικασία που ακολούθησαν οι μαθητές (δηλαδή τον τρόπο που εργάστηκαν) για να μελετήσουν τη σχέση ανάμεσα στη συνισταμένη δύναμη ενός σώματος και την επιτάχυνση που αυτό αποκτά. Κατέγραψαν την ένδειξη του δυναμομέτρου (=Bx=ΣF), άφησαν το αμάξι να κινηθεί και κατέγραψαν (μέσω του αισθητήρα κίνησης) την επιτάχυνση του αμαξιού, και επανέλαβαν για διαφορετική κλίση του διαδρόμου γ) Ποιο φυσικό μέγεθος έπρεπε να παραμείνει σταθερό κατά τη διάρκεια του πειράματος; Η μάζα του αμαξιού δ) Οι μαθητές πήραν τις μετρήσεις που φαίνονται στον επόμενο πίνακα. Με βάση τις μετρήσεις αυτές να κάνετε τη γραφική παράσταση α=f(σf). ΣF(N) α(m/s 2 ) 1 0,25 0,50 2 0,50 1,1 3 0,75 1,5 4 1,0 1,9 5 1,25 2,5 Σωστοί άξονες Σωστά σημεία Σωστοί ευθεία α(m/s 2 ) 2,0 1,5 1,0 0,50 0,5 1,0 1,5 ΣF(N)

9 Ε) Να γράψετε το συμπέρασμα που εξάγεται από τη γραφική παράσταση. Η επιτάχυνση είναι (ευθέως) ανάλογη της συνισταμένης δύναμης 15) Α) Να γράψετε πότε ισορροπεί ένα σώμα (συνθήκες ισορροπίας). Ισορροπεί όταν ΣF=O (ή ΣF x =O και ΣF y =O) Β) Ένα σώμα μάζας 0,408 kg δένεται με ένα νήμα και ισορροπεί (θέση 1), όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. i) Να υπολογίσετε την τάση του νήματος στη θέση 1. Ισορροπεί άρα ΣF=O S=B=4N ii) Να γράψετε εάν η τάση του νήματος και το βάρος του σώματος είναι ζεύγος δράσης-αντίδρασης. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Όχι γιατί η δράση και η αντίδραση ασκούνται σε διαφορετικά σώματα Γ) Στην συνέχεια το σώμα, με τη βοήθεια της δύναμης F, ισορροπεί στη θέση 2. θέση 1 θέση 2 i) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, όταν αυτό ισορροπεί στη θέση 2. Το βάρος και η τάση του νήματος (και τα δυο να είναι σωστά) ii) Ποια δύναμη πρέπει να αναλυθεί σε οριζόντια (x) και κατακόρυφη (y)-συνιστώσα; Η τάση του νήματος iii) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F. Δίνεται ότι ημ30 0 =0,50 και συν30 0 =0, ΣF Y =0 άρα Β-S Y =0 άρα Β=S Y άρα S Y =4Ν, Και συν30 0 = S Y /S άρα S= S Y / συν30 0 =4/0,87 = 4,6N, Και ΣF X =0 άρα F-S X =0 άρα F =S X =Sημ30 0 =4,6*0,5= 2,3Ν.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ Β Β Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αεροπλάνο που πετάει σε ύψος Η Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8570/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α και Β τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος.

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Παράδειγμα : Έστω ένα σώμα αφήνεται από τη θέση φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] Για

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα»

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» Ερώτημα 1 ο : Ποιες από αυτές τις «αρχές» είναι όντως αρχές και ποιες δεν είναι; Ερώτημα 2 ο : Ποιο έχει μεγαλύτερη ισχύ; η «αρχή» ή ο «νόμος»; Ερώτημα 3 ο : Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Αυτοκίνητο ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη στις 13: 00 η ώρα ακριβώς και κινούμενο με μέση ταχύτητα 90 Km/h περνά από την

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα