ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ"

Transcript

1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; 5. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές ; α. Όταν ένα κινητό πάει από το Α στο Β, η μετατόπισή του είναι αρνητική, γιατί το Α βρίσκεται στα αρνητικά του άξονα των συντεταγμένων β. Όταν ένα κινητό πάει από το Α στο Β τότε η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης του δίνεται από τη σχέση ΔΧ = ΧΒ ΧΑ. γ. Όταν ένα κινητό πάει από το Α στο Β, η μετατόπισή του είναι ένα διάνυσμα με αρχή το Α και τέλος το Β. δ. Η μετατόπιση ενός κινητού που πάει από το Α στο Β και ξαναγυρίζει στο Α είναι μηδέν 6. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. θετική μετατόπιση σημαίνει ότι η κατεύθυνση της κίνησης είναι προς τα θετικά του άξονα των συντεταγμένων β. θετική μετατόπιση σημαίνει ότι κινούμαστε στα θετικά του άξονα των συντεταγμένων γ. θετική μετατόπιση έχουμε όταν η αρχική θέση του κινητού είναι το μηδέν του άξονα των συντεταγμένων δ. θετική μετατόπιση έχουμε όταν η αλγεβρική τιμή της τελικής θέσης είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της αρχικής θέσης. 7. Πως ορίζεται η μέση ταχύτητα; 8. Ποια ταχύτητα ονομάζεται στιγμιαία; 9. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο SI; 10. Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλή; 11. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α, η μέση ταχύτητα είναι ίση με την στιγμιαία ταχύτητα. β. η μέση ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος. γ. η μέση ταχύτητα είναι μονόμετρο μέγεθος. δ. ίσες μετατοπίσεις γίνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα. 1

2 12. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές; Η ταχύτητα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση α. ορίζεται ως το πηλίκο της μετατόπισης προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα β. ορίζεται ως το γινόμενο της μετατόπισης επί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα γ. είναι μονόμετρο μέγεθος δ. έχει μονάδα μέτρησης στο SI το /. 13. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα u t στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Πως από το διάγραμμα u t μπορούμε να υπολογίσουμε την μετατόπιση; 14. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα χ t στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Πως από το διάγραμμα χ t μπορούμε να προσδιορίσουμε την ταχύτητα; 15. Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη; 16. Να αποδείξετε τις σχέσεις και t α t που ισχύουν στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 17. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ; α. η μέση επιτάχυνση είναι ίση με την στιγμιαία επιτάχυνση β. ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης είναι σταθερός γ. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός δ. όταν to = 0 και =0 τότε ισχύουν οι σχέσεις και α t Για ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα η εξίσωση θέσης του είναι x = 5 t + 8 t 2 (S.I). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ; α. τη χρονική στιγμή to = 0 βρίσκεται στη θέση =0 και έχει ταχύτητα 5 / β. η επιτάχυνση του σώματος έχει μέτρο 8 / γ. η εξίσωση της ταχύτητας του σώματος είναι υ = t (S.I) δ. η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται με σταθερό ρυθμό μέτρου 16 / δ. τη χρονική στιγμή to = 0 η μετατόπιση του σώματος αυξάνεται με σταθερό ρυθμό μέτρου 5 / 19. Στο διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου τα εμβαδά μεταξύ της καμπύλης και του άξονα των χρόνων αριθμητικά μας δίνει: α. τη μετατόπιση του κινητού β. τη θέση του κινητού γ. την ταχύτητα του κινητού δ. την μεταβολή της ταχύτητας του κινητού ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή; 20. Για την ευθύγραμμη κίνηση ενός κινητού η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; 2

3 α. το κινητό έχει αρχική ταχύτητα μέτρου 10 /. Στη συνέχεια επιταχύνεται, κινείται ομαλά και στο τέλος επιβραδύνεται μέχρι που να σταματήσει. β. το σκιασμένο εμβαδόν στο διάγραμμα μας δίνει την τιμή της συνολικής μετατόπισης του κινητού. γ. τη χρονική στιγμή t = 15s η θέση του κινητού συμπίπτει με τη θέση του κινητού για t = Ένα κινητό εκτελεί μία ευθύγραμμη κίνηση. Στο διάγραμμα θέσης χρόνου α. η καμπύλη (1) αντιστοιχεί σε κίνηση με επιτάχυνση θετική β. η καμπύλη (2) αντιστοιχεί σε κίνηση με επιτάχυνση θετική γ. η καμπύλη (3) αντιστοιχεί σε κίνηση με επιτάχυνση αρνητική δ. η καμπύλη (2) αντιστοιχεί σε κίνηση με μηδενική επιτάχυνση ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 22. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν μία ευθύγραμμη κίνηση είναι σωστές και ποιες είναι λανθασμένες; 1. Η ταχύτητα και η επιτάχυνση στην ΕΟΚ έχουν την ίδια κατεύθυνση. 2. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η ταχύτητα και η επιτάχυνση είναι αντίρροπες. 3. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η μετατόπιση είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης. 4. Η επιτάχυνση ενός σώματος εξαρτάται από την αρχική του ταχύτητα. 5. Δύο σώματα που κινούνται με ταχύτητες 5 m/s και 72 km/h έχουν την ίδια ταχύτητα. 6. Ένας άνθρωπος βγαίνει από το σπίτι του, πηγαίνει στο απέναντι περίπτερο και επιστρέφει σπίτι του. Η συνολική μετατόπιση και η μέση ταχύτητα του είναι Θετική μετατόπιση σημαίνει κίνηση προς τα δεξιά του άξονα των συντεταγμένων. 8. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η επιτάχυνση έχει αλγεβρική τιμή διάφορη από το μηδέν 9. Στην ευθύγραμμη κίνηση με θετική αλγεβρική τιμή επιτάχυνσης το μέτρο της ταχύτητας του κινητού αυξάνεται. 10. Στην ευθύγραμμη κίνηση με θετική αλγεβρική τιμή επιτάχυνσης ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου ταχύτητας παραμένει σταθερός. 11. Στην ευθύγραμμη κίνηση με αρνητική αλγεβρική τιμή επιτάχυνσης το μέτρο της ταχύτητας του κινητού ελαττώνεται. 3

4 12. Η μετατόπιση ενός σώματος μπορεί να είναι μηδέν σε κάθε χρονική στιγμή της κίνησής του. 13. Η μετατόπιση ενός κινητού μπορεί να γίνει μηδέν σε κάποιο χρονικό διάστημα της κίνησής του αλλά η απόσταση που διανύει δεν είναι ποτέ μηδέν. 14. Όταν η μετατόπιση ενός σώματος είναι μηδέν τότε το σώμα είναι ακίνητο. 15. Ένα σώμα εκτελεί ΕΟΚ όταν σε ίσους χρόνους διανύει ίσες αποστάσεις. 16. Ένα σώμα εκτελεί ομοιόμορφα μεταβαλλόμενη κίνηση όταν η μετατόπισή του μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. 17. Η μέση ταχύτητα είναι μονόμετρο μέγεθος. 18. Η απόσταση δύο σημείων είναι διανυσματικό μέγεθος. 19. Η στιγμιαία ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος. 20. Η μετατόπιση είναι μονόμετρο μέγεθος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Η μετατόπιση αναφέρεται σε χρονική στιγμή ή σε χρονικό διάστημα; Κατά την ευθύγραμμη κίνηση ενός κινητού, τη χρονική στιγμή to = 1s αυτό βρίσκεται στη θέση χο = -5m, τη χρονική στιγμή t1= 1s στη θέση χ1 = 0m και τη χρονική στιγμή t2= 15s στην θέση χ2 = -15m. Να βρείτε τις μετατοπίσεις του κινητού για τα χρονικά διαστήματα Δt = t1 to, Δt = t2 to, Δt = t2 t1. 2. Ποιες από τις μετατοπίσεις του σχήματος είναι θετικές και ποιες είναι αρνητικές; 3. Να βρείτε την μετατόπιση στη διεύθυνση του άξονα χχ από το Α στο Β, από το Α στο Γ, από το Α στο Δ, από το Β στο Γ και από το Β στο Δ. 4. Να μετατρέψετε την ταχύτητα υ 72 /h σε /. Να μετατρέψετε την ταχύτητα υ 40 / σε /h. 5. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Αν σε χρονικό διάστημα 10 s μετατοπίζεται κατά 10m, να βρείτε την ταχύτητά του. 4

5 6. Η εξίσωση που δίνει τη θέση ενός κινητού σε συνάρτηση με τον χρόνο είναι χ=8 t (SI). Nα βρείτε: α. την ταχύτητα του κινητού β. την μετατόπιση του κινητού από την χρονική στιγμή t1= 5s μέχρι την χρονική στιγμή t2= 7s 7. Να βρείτε την μέση ταχύτητα ενός κινητού στις παρακάτω περιπτώσεις: α. το κινητό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο, τα πρώτα 2 min με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 / και τα επόμενα 2 min με ταχύτητα μέτρου 5 / β. το κινητό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και διανύει διάστημα 1Κm με ταχύτητα μέτρου 5 / και στη συνέχεια διανύει το επόμενο Κm με την ίδια φορά και με ταχύτητα μέτρου 10 /. 8. Ένα κινητό κινείται πάνω στον άξονα των συντεταγμένων. Κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση χ1 = -5m και κινείται ομαλά με ταχύτητα αλγεβρικής τιμής 5 /. Να βρείτε την θέση του μετά από χρόνο Δt = 20s. Αν το ίδιο κινητό κινείται ομαλά με ταχύτητα αλγεβρικής τιμής 1 5 / σε ποια θέση θα βρίσκεται ύστερα από χρόνο Δt = 20s. 9. Δύο δρομείς κινούνται πάνω στον άξονα των συντεταγμένων με σταθερές ταχύτητες 8 / και 6 /. Τη χρονική στιγμή to = 0, ο δρομέας Δ1 βρίσκεται στη θέση χ1 = -80m και ο δρομέας Δ2 στη θέση χ2 = 200m. Να βρείτε τη χρονική στιγμή συνάντησης των δύο δρομέων και τις θέσεις τους εκείνη τη στιγμή αν: α. οι ταχύτητες και θετικές β. η είναι θετική και η είναι αρνητική. 10. Δύο φίλοι ο Α και ο Β τρέχουν σε ευθύγραμμο δρόμο και οι θέσεις τους σε συνάρτηση με το χρόνο δίνονται στο διάγραμμα : α. πόσο απέχουν στην αρχή μέτρησης των χρόνων; β. πότε και που συναντιούνται; γ. με τι ταχύτητα κινείται ο καθένας; 11. Η θέση ενός κινητού, που κινείται ευθύγραμμα μεταβάλλεται με το χρόνο όπως στο παρακάτω διάγραμμα. Να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου για το κινητό και να γράψετε την εξίσωση κίνησης του. 5

6 12. Για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Αν η αρχική θέση του κινητού είναι χο = 0 να κάνετε το διάγραμμα θέσης χρόνου και να βρείτε την ολική μετατόπιση του κινητού. 13. Από δύο σημεία Α και Β που απέχουν 40m μεταξύ τους ξεκινούν δύο κινητά. Το ένα κινητό ξεκινά από το σημείο Α τη χρονική στιγμή to = 0 με ταχύτητα 10 / και το άλλο τη χρονική στιγμή t1= 2s με ταχύτητα 6 /, κινούμενα κατά την ίδια κατεύθυνση. Αν τα κινητά συναντηθούν τη χρονική στιγμή t να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου και από το διάγραμμα αυτό να βρείτε τη χρονική στιγμή συνάντησης t. 14. Δύο πόλεις Α και Γ απέχουν μεταξύ τους απόσταση (ΑΓ) = 75 km. Από τις δύο πόλεις ξεκινούν ταυτόχρονα δύο ποδηλάτες που κινούνται με σταθερές ταχύτητες 20 / και 5 / αντίστοιχα. α. μετά από πόσο χρόνο θα συναντηθούν και σε ποια απόσταση από την πόλη Α όταν: ι) κινούνται με αντίθετες φορές ιι) κινούνται με την ίδια φορά β. αν χο = 0 στην πόλη Α, να γίνουν τα διαγράμματα θέσης χρόνου και ταχύτητας χρόνου και για τους δύο ποδηλάτες (στο ίδιο διάγραμμα). 15. Η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Αν τη χρονική στιγμή t1= 10s η ταχύτητα του αυτοκινήτου έχει μέτρο υ 36 /h και τη χρονική στιγμή t2= 60s έχει μέτρο υ /h να βρείτε την επιτάχυνση του αυτοκινήτου σε / Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση η οποία έχει αλγεβρική τιμή 4m/s. Αν τη χρονική στιγμή to = 2s η ταχύτητα του κινητού έχει αλγεβρική τιμή 20 / να βρείτε την ταχύτητα του τη χρονική στιγμή t = 7s. 17. Να αποδείξετε την σχέση υ υ 2 που ισχύει για ένα σώμα που κινείται με σταθερή επιτάχυνση α. 18. Όχημα κινείται με κατεύθυνση προς τα θετικά του άξονα συντεταγμένων. Τη χρονική στιγμή t1=2s το όχημα έχει ταχύτητα με μέτρο 10 / ενώ τη χρονική στιγμή t2= 7s το μέτρο της ταχύτητας γίνεται 6

7 5 /. Αν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας θεωρηθεί σταθερός σε όλη τη διάρκεια της κίνησης, να βρείτε την επιτάχυνση του οχήματος. 19. Ένα όχημα που κινείται ευθύγραμμα τη χρονική στιγμή to = 0 έχει ταχύτητα μέτρου 5 / και επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση 6m/s. Να βρείτε την ταχύτητα του αυτοκινήτου αφού έχει μετατοπισθεί κατά 12m. 20. Μηχανή, η οποία αρχικά ηρεμεί, αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4m/s. α. πόσο γρήγορα τρέχει η μηχανή μετά από 10s; β. πόσο διάστημα έχει διανύσει η μηχανή στα πρώτα 6s; γ. ποια είναι η μέση ταχύτητα της μηχανής στα πρώτα 8s; δ. πόσο διάστημα πρέπει να διανύσει η μηχανή μέχρι το μέτρο της να γίνει 20 / ; ε. πόσο έχει μετατοπισθεί κατά τη διάρκεια του 3 ου δευτερολέπτου της κίνησής της; 21. Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού είναι x = 10t + 2t 2 (SI). Να γράψετε την εξίσωση κίνησης της ταχύτητας. 22. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα. Ξαφνικά αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερό ρυθμό 2m/s. Αν το αυτοκίνητο διανύσει 250 m σε αυτό το χρονικό διάστημα των 10 s, να υπολογίσετε την αρχική σταθερή ταχύτητά του. 23. Στο παρακάτω διάγραμμα ταχύτητας χρόνου, να βρείτε την επιτάχυνση και την μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα 0-5s. 24. Ένα σώμα που κάνει ευθύγραμμη κίνηση, τη χρονική στιγμή to = 0 έχει ταχύτητα αλγεβρικής τιμής 5 /. Αν το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση που έχει αλγεβρική τιμή 2m/s. α. να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου β. να κάνετε το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου γ. να βρείτε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t1= 3s δ. να βρείτε την μετατόπιση του σώματος το χρονικό διάστημα 0-3s. 25. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Να περιγράψετε την κίνηση, να βρείτε την συνολική μετατόπιση του κινητού και να κάνετε το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου. 7

8 26. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και και τη χρονική στιγμή to = 0 έχει μέτρο ταχύτητας. Από το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου. 27. Σε μία ευθύγραμμη κίνηση από το διάγραμμα α t να υπολογίσετε την μεταβολή της ταχύτητας. Αν τη χρονική στιγμή to = 0 το κινητό έχει αλγεβρική τιμή ταχύτητας 5 /, να βρείτε την συνολική μετατόπιση. 28. Για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Αν τη χρονική στιγμή to = 0 το κινητό βρίσκεται στη θέση =0 και δεν έχει αρχική ταχύτητα, να βρείτε τη θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t1= 3s και να 8

9 κάνετε τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου και μετατόπισης χρόνου. 29. Κινητό που κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2m/s. Τη χρονική στιγμή to = 0 έχει =0 και 0. Να βρείτε την μετατόπιση του κινητού στη διάρκεια του 5 ου δευτερολέπτου. 30. Ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α και ξεκινά από την ηρεμία στη διάρκεια του 1 ου δευτερολέπτου μετατοπίζεται κατά 1m. Να βρείτε την μετατόπιση του κινητού στη διάρκεια των πρώτων 12 min της κίνησής του. 31. Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα υο. Κάποια χρονική στιγμή αρχίζει να επιβραδύνει. Να αποδείξετε ότι το ολικό διάστημα μέχρι να σταματήσει το κινητό υπολογίζεται από τον τύπο s 32. Ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα 20 /, επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση 5m/s. Μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα υποδιπλασιασθεί η ταχύτητά του και ποια θα είναι η μετατόπισή του εκείνη τη χρονική στιγμή; 33. Ένα κινητό τη χρονική στιγμή to = 0 βρίσκεται στη θέση =0 και έχει ταχύτητα. Το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται με σταθερό ρυθμό 2m/s. Αν τη χρονική στιγμή t1= 10s το κινητό σταματά, να υπολογίσετε το διάστημα που έχει διανύσει μέχρι να σταματήσει. 34. Αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα μέτρου 30 / μπαίνει ξαφνικά σε ανώμαλο ευθύγραμμο δρόμο και αφού μετατοπισθεί κατά 45m σταματά. Αν ο ρυθμός μείωσης της ταχύτητας του αυτοκινήτου είναι σταθερός, να βρείτε την επιβράδυνσή του και το χρονικό διάστημα που κινήθηκε στον ανώμαλο δρόμο. 35. Ο οδηγός ενός κλεμμένου αυτοκινήτου είναι σταματημένος στο φανάρι και βλέπει να έρχεται από πίσω περιπολικό που κινείται με ταχύτητα μέτρου 20 /. Τη χρονική στιγμή που το περιπολικό βρίσκεται σε απόσταση d = 32m από το αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4m/s. α. να βρείτε μετά από πόσο χρόνο το περιπολικό φτάνει το αυτοκίνητο β. σε κοινό διάγραμμα να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου και για τα δύο αυτοκίνητα 9

10 36. Κινητό, όταν διέρχεται από ένα σημείο Α μίας ευθείας έχει ταχύτητα μέτρου 17 / και επιβράδυνση μέτρου. Μετά από 2s ξεκινά από το ίδιο σημείο άλλο κινητό χωρίς αρχική ταχύτητα και με επιτάχυνση μέτρου 4 / κινούμενο κατά την ίδια φορά. Να βρείτε : α. την επιβράδυνση,ώστε τα δύο κινητά να συναντηθούν σε απόσταση χ = 72m από το σημείο που ξεκίνησαν β. τις ταχύτητες που έχουν τα κινητά την στιγμή που συναντιούνται γ. να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας και της μετατόπισης σε συνάρτηση με τον χρόνο και για τα δύο κινητά στο ίδιο διάγραμμα. 37. Δύο κινητά Κ1, Κ2 διέρχονται ταυτόχρονα από ένα σημείο με ταχύτητες μέτρων 20 / και 30 / κινούμενα στην ίδια κατεύθυνση με επιταχύνσεις μέτρου 1 2 / 2 και 2 1 / 2 αντίστοιχα. Να βρείτε μετά από πόσο χρόνο θα ξανασυναντηθούν, σε πόση απόσταση από την αρχική θέση συνάντησης και να παραστήσετε σε κοινό διάγραμμα τις τιμές των ταχυτήτων των κινητών σε συνάρτηση με το χρόνο. 38. Δύο αυτοκίνητα κινούνται πάνω στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο με την ίδια κατεύθυνση. Αυτό που προηγείται κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 /. Όταν τα αυτοκίνητα απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 100m το πίσω έχει ταχύτητα 30 / και αρχίζει να επιβραδύνεται. Να βρείτε την ελάχιστη επιβράδυνση του 2 ου ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση. 10

11 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι είναι δύναμη; 2. Να διατυπώσετε τον νόμο για τις ελαστικές παραμορφώσεις (Νόμος του Hooke). 3. Υποδιπλασιάζουμε το μέτρο της δύναμης με την οποία παραμορφώνουμε ένα ελατήριο οπότε, η παραμόρφωσή του α. διπλασιάζεται β. υποδιπλασιάζεται γ. παραμένει η ίδια ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 4. Πόσο τοις εκατό αυξάνεται η επιμήκυνση ενός ελατηρίου όταν τριπλασιάσουμε την δύναμη με την οποία το επιμηκύνουμε; 5. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της δύναμης στο S.I.; Τι χρησιμοποιούμε συνήθως στο εργαστήριο για τη μέτρηση της δύναμης και που βασίζεται η λειτουργία του; 6. Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη και ποια διαδικασία ονομάζεται σύνθεση δυνάμεων; 7. Πως γίνεται η σύνθεση δυνάμεων με ίδια ή αντίθετη κατεύθυνση; 8. Τι ονομάζεται αδράνεια ενός σώματος; 9. Να διατυπώσετε τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα. 10. Ο επιβάτης ενός λεωφορείου σε μία μηνυτήρια αναφορά του διεκδικεί αποζημίωση από τον οδηγό με βάση τον εξής ισχυρισμό : Ενώ, λέει, καθόταν στο πίσω μέρος του λεωφορείου, ο οδηγός σταμάτησε το όχημα απότομα. Τότε, ένα βαρύ δέμα που δεν ήταν καλά στερεωμένο στο πάτωμα ολίσθησε προς τα πίσω και τον χτύπησε. Αν ήσασταν ο δικαστής που θα εκδίκαζε την υπόθεση, θα δεχόσασταν τον ισχυρισμό του μηνυτή; Γιατί; 11. Ποια κατάσταση ονομάζουμε ισορροπία ενός σώματος; Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας ενός σημειακού αντικειμένου; 12. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν τότε το σώμα μπορεί: α. να ισορροπεί β. να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά γ. να βρίσκεται ακίνητο μέσα σε αυτοκίνητο που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα. δ. να βρίσκεται στο εσωτερικό ενός ασανσέρ που κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα 13. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις ένα σώμα στο οποίο του ασκούνται δυνάμεις ισορροπεί; 11

12 α. το διανυσματικό άθροισμα όλων των δυνάμεων είναι μηδέν β. το άθροισμα των μέτρων όλων των δυνάμεων είναι μηδέν γ. η συνισταμένη μερικών δυνάμεων είναι αντίθετη με την συνισταμένη των υπολοίπων δυνάμεων δ. οι δυνάμεις έχουν όλες την ίδια κατεύθυνση 14. Να διατυπώσετε τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. 15. Να ορίσετε τη μονάδα δύναμης δηλαδή το 1Ν. 16. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. μονάδα δύναμης στο S.I. είναι το 1Ν. β. μονάδα δύναμης στο S.I. είναι το 1Κg. γ. το 1Ν είναι το βάρος ενός σώματος μάζας 1Κg δ. το 1Ν είναι η δύναμη που όταν ασκείται σε σώμα μάζας 1Κg προκαλεί επιτάχυνση 1 / 17. Σε ένα σώμα ασκείται μόνο μία σταθερή δύναμη μέτρου F. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα β. το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση γ. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος είναι σταθερός δ. ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης του σώματος είναι σταθερός 18. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση υπάρχει συνισταμένη δύναμη διάφορη του μηδενός β. ένα σώμα μπορεί να κινείται με σταθερή ταχύτητα χωρίς να ασκείται σε αυτό συνισταμένη δύναμη γ. η επιτάχυνση και η συνισταμένη δύναμη σε ένα σώμα έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση δ. στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση το μέτρο της συνισταμένης δύναμης είναι σταθερό. 19. Σε σώμα μάζας m = 1Kg, που αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται οριζόντια δύναμη, της οποίας η αλγεβρική τιμή μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. το σώμα αρχικά επιταχύνεται, στη συνέχεια κινείται με σταθερή ταχύτητα και στο τέλος επιβραδύνεται μέχρι να σταματήσει τη χρονική στιγμή 6s. β. το σώμα αρχικά κινείται με σταθερή ταχύτητα, στη συνέχεια είναι ακίνητο και τέλος κινείται αντίθετα με σταθερή ταχύτητα γ. στην αρχή το σώμα επιταχύνεται, μετά σταματά και στο τέλος επιβραδύνεται δ. στο χρονικό διάστημα Δt = 4s - 2s, αφού στο σώμα δεν ασκείται καμία δύναμη, το σώμα είναι ακίνητο 12

13 20. Ένα σώμα μάζας m δέχεται την επίδραση της συνισταμένης δύναμης F. Κόβουμε το σώμα στη μέση και στο ένα από τα δύο κομμάτια ασκούμε δύναμη 2F. Η επιτάχυνση του κομματιού μάζας m/2 είναι μεγαλύτερη από την επιτάχυνση του αρχικού σώματος μάζας m κατά: α. 100% β. 200% γ. 300% δ. 400% ε. 0% 21. Ποια κίνηση ονομάζεται ελεύθερη πτώση; Να γράψετε τις αντίστοιχες μαθηματικές εκφράσεις για την ταχύτητα και το ύψος στην ελεύθερη πτώση. 22. Σώμα αφήνεται να πέσει από κάποιο ύψος. Αν οι αντιστάσεις του αέρα θεωρηθούν αμελητέες, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη β. η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη γ. η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη επιταχυνόμενη με μεταβλητή επιτάχυνση 23. Στα σημεία Α και Β ενός κατακόρυφο γυάλινου σωλήνα κενού, ύψους 5m έχουμε τοποθετήσει αντίστοιχα μία μικρή μπίλια και ένα φτερό. Τη χρονική στιγμή to = 0 αρχίζει να πέφτει το φτερό και ύστερα από 0,5s αφήνουμε να πέσει η μπίλια. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες; α. η επιτάχυνση της μπίλιας είναι μεγαλύτερη από την επιτάχυνση του φτερού β. κάθε χρονική στιγμή τα δύο σώματα έχουν την ίδια ταχύτητα γ. το φτερό δεν πέφτει κατακόρυφα. 24. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 αφήνονται ελεύθερα από το ίδιο σημείο και οι τιμές των ταχυτήτων τους μεταβάλλονται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές; α. τα δύο σώματα αφήνονται ταυτόχρονα β. η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο 9,8m/s γ. η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων είναι συνέχεια σταθερή δ. τα δύο σώματα κάποια χρονική στιγμή θα αποκτήσουν την ίδια ταχύτητα ε. τη χρονική στιγμή 4s τα δύο σώματα απέχουν μεταξύ τους 60m. 13

14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αν F1 = 7Ν και F2 = 10Ν να βρείτε την συνισταμένη τους 2. Αν F1 = 12Ν και F2 = 8Ν να βρείτε την συνισταμένη τους 3. Σε ένα σώμα μάζας m = 1Κg ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F και το σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν τη χρονική στιγμή t = 0 το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου 10 / ενώ τη χρονική στιγμή t = 4s το μέτρο της ταχύτητας είναι 50 /. Να βρείτε το μέτρο της δύναμης F. 4. Ένα σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Όταν στο σώμα ασκηθεί οριζόντια δύναμη F παρατηρούμε ότι το μέτρο της ταχύτητας για να γίνει από 7 / σε 4 / απαιτείται χρόνος 2 s. Αν ασκηθεί οριζόντια δύναμη F για να γίνει το μέτρο της ταχύτητας από 11 / σε 7 / απαιτείται χρόνος 4 s. Να βρεθεί το λόγος των μέτρων των δύο δυνάμεων F /. F 5. Σώμα μάζας m = 2Κg, που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 4Ν. Το σώμα σε χρόνο 5s διατρέχει απόσταση s = 12,5 m κινούμενο με σταθερή επιτάχυνση. α. να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος β. γιατί ο λόγος F/ m δεν συμπίπτει με την επιτάχυνση του σώματος. 6. Σε σώμα μάζας m = 100Κg που αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται κατακόρυφα προς τα επάνω δύναμη μέτρου F = 1050Ν. Να βρείτε το διάστημα που διέτρεξε το σώμα και την ταχύτητά που απέκτησε μετά από χρόνο t = 20 s. 7. Σε σώμα μάζας m = 25Κg που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται δύναμη σταθερού μέτρου F = 50Ν. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος. Σε ποια χρονική στιγμή το σώμα θα έχει μετατοπισθεί κατά 64m; 14

15 8. Ποια οριζόντια δύναμη πρέπει να ασκήσουμε σε σώμα μάζας m = 5Κg που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου 20 / ώστε να σταματήσει ύστερα από χρόνο 0,5s; 9. Ασανσέρ μάζας m = 5000Κg ανεβαίνει κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση 2m/s. Να βρείτε την τάση του συρματόσχοινου που τραβά το ασανσέρ. Δίνεται: g 10m/s. Οι τριβές παραλείπονται. 10. Σώμα m = 1Κg κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ξαφνικά στο σώμα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 0,2Ν που μετά από 16s ξαναφέρνει το σώμα στο σημείο που άρχισε να ασκείται στο σώμα η δύναμη F. Να βρεθεί η αρχική ταχύτητα του σώματος. 11. Σώμα μάζας m = 8Κg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου 10 /. Τη χρονική στιγμή t = 0 πάνω στο σώμα ασκείται δύναμη ίδιας διεύθυνσης με την ταχύτητα, οπότε η ταχύτητα του σε χρόνο 3s γίνεται 1 /. Να βρείτε το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο σώμα. 12. Ένα σώμα m = 2Κg αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη που η αλγεβρική της τιμή μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Να μελετήσετε την κίνηση του σώματος, να κάνετε το διάγραμμα της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο και να βρείτε το συνολικό διάστημα που διένυσε το σώμα. 13. Δύο σώματα με μάζες m1 = 2Κg και m2 = 3Κg ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο και απέχουν μεταξύ τους s=20m. Στα δύο σώματα ασκούνται ταυτόχρονα δύο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις F και F με μέτρο 12Ν. Να βρείτε πότε θα συναντηθούν και σε πόση απόσταση από τη θέση που βρισκόταν αρχικά το m1 όταν : α. οι δυνάμεις έχουν την ίδια κατεύθυνση β. οι δυνάμεις έχουν αντίθετη κατεύθυνση 14. Δύο σώματα με μάζες m1 = 3Κg και m2 = 7Κg ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο και απέχουν μεταξύ τους s=10m. Στα δύο σώματα ασκούνται ταυτόχρονα δύο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις F 1 και F με μέτρα 15Ν και 14Ν αντίστοιχα της ίδιας διεύθυνσης και φοράς. Να βρείτε μετά από πόσο χρόνο τα σώματα θα έχουν απόσταση 64 m μεταξύ τους. 15. Από την ταράτσα ενός ουρανοξύστη που έχει ύψος h = 125m αφήνουμε να πέσει χωρίς αρχική ταχύτητα ένα μικρό μεταλλικό σώμα. 15

16 α. πόσο χρόνο θα κινηθεί το σώμα και με πόση ταχύτητα θα φτάσει στο έδαφος; β. να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας χρόνου και διαστήματος χρόνου Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Δίνεται: g 10m/s. 16. Αφήνουμε ένα σώμα να πέσει ελεύθερα από ύψος h = 180m πάνω από το έδαφος τη χρονική στιγμή t = 0. Αν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα και Δίνεται: g 10m/s, Να βρείτε: α. την ταχύτητα του σώματος και την απόστασή του από το έδαφος τη χρονική στιγμή t1= 2s β. σε ποια χρονική στιγμή φτάνει στο έδαφος και με ποια ταχύτητα; 17. Από το παράθυρο ψηλού κτιρίου αφήνουμε να πέφτουν μικρές σφαίρες με ρυθμό μία σφαίρα το δευτερόλεπτο. α. πόσο διάστημα έχει διανύσει η πρώτη σφαίρα όταν ξεκινά η δεύτερη; β. ποια είναι η απόσταση της πρώτης σφαίρας από την δεύτερη όταν ξεκινά η τρίτη σφαίρα; 18. Ένα μικρό σώμα αφήνεται από ύψος h και φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα μέτρου 40 /. Πόσο χρόνο θα κινηθεί το σώμα και ποιο είναι το ύψος από το οποίο το αφήσαμε; Δίνεται: g 10m/s 19. Σώμα αφήνεται από ύψος h και στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησής του διανύει τα 36/100 του h. Να βρεθεί το ύψος h. Δίνεται: g 10m/s 16

17 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Πως προσθέτουμε δύο δυνάμεις με κάθετες κατευθύνσεις; 2. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο δυνάμεων που οι κατευθύνσεις τους σχηματίζουν γωνία φ μεταξύ τους; 3. Τι ονομάζουμε ανάλυση δύναμης σε δύο συνιστώσες και πως γίνεται; 4. Ο τρίτος νόμος της κίνησης ισχύει μόνο για δυνάμεις επαφής ή και για δυνάμεις από απόσταση; Ισχύει όταν τα σώματα ισορροπούν ή όταν επιταχύνονται; 5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. η δράση είναι μεγαλύτερη από την αντίδραση β. η δράση και η αντίδραση είναι ομόρροπες γ. η δράση και η αντίδραση δρουν σε διαφορετικά σώματα δ. δεν έχει νόημα να μιλάμε για συνισταμένη δύναμη δράση αντίδραση 6. Η συνισταμένη δράση αντίδραση δεν έχει νόημα γιατί α. η δράση είναι μεγαλύτερη από την αντίδραση β. η δράση και η αντίδραση είναι ομόρροπες γ. η δράση και η αντίδραση δρουν σε διαφορετικά σώματα δ. η δράση και η αντίδραση δεν ασκούνται ταυτόχρονα Ποια είναι η σωστή απάντηση; 7. Στο σώμα ασκούνται το βάρος του και η δύναμη F από το επίπεδο Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. οι δυνάμεις και F έχουν σχέση δράσης αντίδρασης β. η αντίδραση της F είναι η F που ασκεί το σώμα στο δάπεδο γ. η συνισταμένη της F και της F είναι διάφορη του μηδενός. 17

18 8. Στο διπλανό σχήμα, είναι το βάρος του σώματος, Τ είναι η τάση του σχοινιού (η δύναμη που ασκεί το σχοινί στο σώμα) και Τ είναι η δύναμη που ασκεί το σχοινί στην οροφή. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. ισχύει Τ = Β γιατί το σώμα ισορροπεί β. οι δυνάμεις Τ και έχουν σχέση δράσης αντίδρασης γ. η αντίδραση του βάρους είναι η δύναμη Τ δ. η δύναμη Τ είναι ίση κατά μέτρο με το βάρος του σώματος 9. Η τριβή είναι δύναμη από απόσταση ή δύναμη επαφής; 10. Το σώμα του παρακάτω σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα στο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ. Να αποδείξετε ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του επιπέδου είναι ίσος μ = εφφ. 11. Η σχέση 0 αναφέρεται στη στατική τριβή. Τι ακριβώς εκφράζει; 12. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης: α. είναι διανυσματικό μέγεθος β. είναι πηλίκο δυνάμεων γ. έχει μονάδα το 1Ν δ. εξαρτάται από το βάρος του σώματος 13. Σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Η δύναμη της τριβής ολίσθησης εξαρτάται: α. από την κάθετη δύναμη που ασκεί το επίπεδο στο σώμα β. από τη φύση των επιφανειών επαφής γ. από το εμβαδόν της κοινή επιφάνειας επαφής 18

19 δ. από τη ταχύτητα του σώματος Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 14. Το σώμα του σχήματος κατεβαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές; α. η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το σώμα είναι μηδέν β. το σώμα έχει σταθερή επιτάχυνση διάφορη του μηδενός γ. το σώμα δεν δέχεται δυνάμεις τριβής δ. για τη μετατόπιση του σώματος ισχύει s α t 15. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Η μέγιστη στατική τριβή, δέχεται το σώμα εξαρτάται: α. από την κάθετη δύναμη που ασκεί το επίπεδο στο σώμα β. από την φύση των επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή γ. από την οριζόντια δύναμη που ακούμε για να κινήσουμε το σώμα δ. από τον συντελεστή στατικής τριβής Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 16. Το σώμα του παρακάτω σχήματος κινείται πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν μ είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου, τότε η τριβή ολίσθησης έχει μέτρο: α. β. F γ. δ. F ε. F 19

20 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Δύο δυνάμεις F και F με μέτρα 3Ν και 4Ν αντίστοιχα εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο και είναι κάθετες μεταξύ τους. Να βρείτε τη συνισταμένη τους. 2. Δύο δυνάμεις F και F με μέτρα 6Ν και 8Ν αντίστοιχα εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο και οι διευθύνσεις τους σχηματίζουν γωνία φ = 60 ο μεταξύ τους. Να βρείτε τη συνισταμένη τους. 3. Δύο δυνάμεις F και F με μέτρο 20Ν εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο και είναι σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 120 ο. Να βρείτε τη συνισταμένη τους. 4. Να βρείτε την συνισταμένη των δυνάμεων όταν F1 =5N, F2= 3N, F3 = 1N. 5. Να βρείτε την συνισταμένη των δυνάμεων όταν F1 =4N, F2= 5N, F3 = F4 =1N Να βρείτε την συνισταμένη των δυνάμεων στις παρακάτω περιπτώσεις: Ι) F1 =2N, F2= 4N, F3 = 4 2 Ν ΙΙ) F4 =4N, F6= 4N, F5 = 3 2 Ν 6. Οι διευθύνσεις τριών δυνάμεων με μέτρα F1 =22N, F2= 30N, F3 =22Ν που εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο σχηματίζουν με την ημιευθεία Οχ γωνίες φ = 30 ο, θ = 150 ο και ω = 270 ο. Να βρείτε την συνισταμένη τους. 7. Αν F1 =50 2 N, F2= 200N να βρείτε το μέτρο της F3 ώστε η συνισταμένη να βρίσκεται πάνω στην διεύθυνση της Οχ. Η γωνία φ = 45 ο. Πόση είναι τότε η συνισταμένη δύναμη; 20

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 50. Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10Ν για χρόνο t=20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 214-2 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/214 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 έως Α3 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α1. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h.

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h. ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16- - 2011 ΘΕΜΑ 1 0 Για τις ερωτήσεις 1-5, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά από αυτόν, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Παρατηρώντας τις εικόνες προσπαθήστε να ορίσετε τις θέσεις των διαφόρων ηρώων των κινουμένων σχεδίων. Ερώτηση: Πότε ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις.

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. F 2=2N F 1=6N F 3=3N F 4=5N (α) (β) F 5=4N F 6=1N F 7=3N (γ) Να σχεδιάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του Δύο σταθμοί απέχουν μεταξύ τους απόσταση ΑΒ=8 Κm. Ένα όχημα διανύει την απόσταση αυτή σε χρόνο t=220 sec. Στην αρχή η κίνησή του είναι ομαλά επιταχυνόμενη για χρονικό διάστημα t 1 =20sec στη συνέχεια γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N.

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. ΘΕΜΑ Β Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Ο ρυθμός με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4.

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4. ΘΕΜΑ Δ-1 Ένα σώμα μάζας m = 1kg κινείται ευθύγραμμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο περνώντας από ένα σημείο Α του επιπέδου, στη θέση x0 = 0, με ταχύτητα u0 = 10m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... 1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 3/06/2014 Διάρκεια: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1 1 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ-Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΘΕΜΑ Β1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από 6 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις.

ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από 6 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡ.: 02/06/2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες Τάξη: ΟΔΗΓΙΕΣ : α) Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 27 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Πρόβλημα 1 V A V B I. 1 ος τρόπος: Για να υπολογιστεί η απόσταση που τα χωρίζει θα πρέπει να υπολογιστούν πρώτα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 2 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θεωρητικό Μέρος A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις A1, A2, A3, A4 και Β μία μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1 σε µια διάσταση. Οµάδα Β. 1.2.1. Ελαστική παραµόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου. Στο διάγραµµα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση των ελατηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 30) Το μέρος Α αποτελείται από έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε και στα έξι (6). Κάθε θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 30) Το μέρος Α αποτελείται από έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε και στα έξι (6). Κάθε θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 211-212 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 212 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία: 3/5/212 Τάξη: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Δυναμική ενέργεια δυο φορτίων Δυναμική ενέργεια τριών ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1. Στο παρακάτω διάγραμμα απομάκρυνσης-χρόνου φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις για δύο σώματα 1 και 2 τα οποία εκτελούν Α.Α.Τ. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τις μέγιστες επιταχύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Μ Α Θ Η Μ Α : Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.Φλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3 Η Παγκύπρια Ολυµπιάδα Φυσικής Α Λυκείου ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 5 Απριλίου 009 Ώρα : 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από επτά (7) θέµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1.

1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1. 1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1. Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μια πέτρα. Η πέτρα κινείται κατακόρυφα, φτάνει σε ύψος 6 m από το έδαφος και στη συνέχεια πέφτει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, 2013 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και πέντε (5) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ.

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ. 1.3.21. Η τριβή και η κίνηση. στο επίπεδο. Ομάδα Γ. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μ s =0,2. Σε μια στιγμή t 0 =0 στο σώμα ασκείται μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Α Λυκείου Φυσική Ευθύγραμμη Κίνηση ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΒΑΣ1ΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 5 1. Πότε ένα σώμα κινείται και πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μεταβολή της ταχύτητάς του δηλαδή επιτάχυνση.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μεταβολή της ταχύτητάς του δηλαδή επιτάχυνση. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μεταβολή της ταχύτητάς του δηλαδή επιτάχυνση. Η δύναμη είναι ένα διανυσματικό μέγεθος. Όταν κατά την κίνηση ενός σώματος η δύναμη είναι μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N taexeiola.gr Φυσική Α Λυκείου Οι Τρεις Νόμοι του Νεύτωνα - 1 Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N Α. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Κάθε σώμα διατηρεί την κατάσταση ακινησίας ή ευθύγραμμης ομαλής κίνησης αν δεν ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡ/ΝΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 17/12/2010 Ζήτηµα 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1) Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ : η μετατόπιση ενός σώματος (m) () Δx x x x : η τελική θέση του σώματος (m) x : η αρχική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε μια διάσταση

Κίνηση σε μια διάσταση Κίνηση σε μια διάσταση Θεωρούμε κίνηση κατά μήκος μιας ευθύγραμμης διαδρομής. Η απόσταση x του κινούμενου σώματος από ένα σημείο του άξονα της κίνησης που παραμένει ακίνητο χρησιμοποιείται ως συντεταγμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.4 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Μια ευθύγραμμη κίνηση στην οποία το διάνυσμα της ταχύτητας δεν μένει σταθερό, δηλαδή έχουμε μεταβολή της ταχύτητας, την ονομάζουμε ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη κίνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στερεού. 3.2.8. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται; 3.2.9. Ένας Κύλινδρος Πάνω σε μια Σφήνα. Υλικό Φυσικής Χημείας

Ισορροπία στερεού. 3.2.8. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται; 3.2.9. Ένας Κύλινδρος Πάνω σε μια Σφήνα. Υλικό Φυσικής Χημείας 3.2.. 3.2.1. Ροπές και ισορροπία. Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται μια ράβδος μήκους l=4m, η οποία μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το μέσον της Ο. Ασκούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ονοματεπώνυμο.. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκαραγκουνούλης Ιωάννης, Κυριτσάκας Βαγγέλης Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ > Κυριακή 17-10-2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 8 αυτοκίνητα σταθμευμένα ένα μετά το άλλο κάτω από μια οριζόντια πλατφόρμα. Το κάθε αυτοκίνητο έχει μήκος d = 3 m και ύψος h = 1,2 m. Τo

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. F 1 β. F 2 γ. F 3 δ. F 4 3. 2 Ένα σώμα δέχεται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις. Τότε: α. οι ροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε:

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε: ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Διατήρηση της στροφορμής) Η Γη στρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Το κοντινότερο σημείο στον Ήλιο ονομάζεται Περιήλιο (π) και το πιο απομακρυσμένο Αφήλιο (α).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στη κολλά σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΤΑΞΗ: A` ΗΜΕΡ: 03/06/2011

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΤΑΞΗ: A` ΗΜΕΡ: 03/06/2011 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΤΑΞΗ: A` ΗΜΕΡ: 03/06/2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες Τμήμα:. ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το εξεταστικό δοκίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs. Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός hp://www.perifysikhs.com Αναζητώντας την αιτία των κινήσεων Η µελέτη των κινήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 16. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΤΕΣΤ 16. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Επαναληπτικό 4 ΘΕΜ aa ΤΕΣΤ 16 1. Στη διάταξη του σχήματος, ασκούμε κατακόρυφη δύναμη σταθερού μέτρου F στο άκρο του νήματος, ώστε ο τροχός () να ανέρχεται κυλιόμενος χωρίς ολίσθηση στο κεκλιμένο επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 5 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 5 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ. 1.1. Μηχανικές. Ομάδα Δ. 1.1.51. Συνάντηση σωμάτων που ταλαντώνονται. Τα σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίσες μάζες m 1 =m 2 =m=1kg. Τα δύο σώματα ισορροπούν πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, με τα ελατήρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτάχυνση της Βαρύτητας g = 10m/s 2

Επιτάχυνση της Βαρύτητας g = 10m/s 2 ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΟΜΕΕΣ ΑΠΑΤΗΣΕΙΣ Σχολική Χρονιά:2014-2015 αθμός :. ΔΙΑΓΩΙΣΜΑ κατ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΥΑΜΕΩ-ΚΙΗΜΑΤΙΚΗ-ΔΥΑΜΙΚΗ-ΤΡΙΗ Υπ. Κηδεμόνα :.. Μάθημα : ΦΥΣΙΚΗ Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία : Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη. 4 0,5 1.2 Το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 1. Δύο τροχοί συνδέονται με ιμάντα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι συχνότητες περιστροφής του συνδέονται με τη σχέση: A R 2 Γ R 1 B Δ 2. Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού δείχνουν ακριβώς 12h.

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1η εξεταστική περίοδος από 4/10/15 έως 08/11/15 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα