ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ"

Transcript

1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; 5. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές ; α. Όταν ένα κινητό πάει από το Α στο Β, η μετατόπισή του είναι αρνητική, γιατί το Α βρίσκεται στα αρνητικά του άξονα των συντεταγμένων β. Όταν ένα κινητό πάει από το Α στο Β τότε η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης του δίνεται από τη σχέση ΔΧ = ΧΒ ΧΑ. γ. Όταν ένα κινητό πάει από το Α στο Β, η μετατόπισή του είναι ένα διάνυσμα με αρχή το Α και τέλος το Β. δ. Η μετατόπιση ενός κινητού που πάει από το Α στο Β και ξαναγυρίζει στο Α είναι μηδέν 6. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. θετική μετατόπιση σημαίνει ότι η κατεύθυνση της κίνησης είναι προς τα θετικά του άξονα των συντεταγμένων β. θετική μετατόπιση σημαίνει ότι κινούμαστε στα θετικά του άξονα των συντεταγμένων γ. θετική μετατόπιση έχουμε όταν η αρχική θέση του κινητού είναι το μηδέν του άξονα των συντεταγμένων δ. θετική μετατόπιση έχουμε όταν η αλγεβρική τιμή της τελικής θέσης είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της αρχικής θέσης. 7. Πως ορίζεται η μέση ταχύτητα; 8. Ποια ταχύτητα ονομάζεται στιγμιαία; 9. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο SI; 10. Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλή; 11. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α, η μέση ταχύτητα είναι ίση με την στιγμιαία ταχύτητα. β. η μέση ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος. γ. η μέση ταχύτητα είναι μονόμετρο μέγεθος. δ. ίσες μετατοπίσεις γίνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα. 1

2 12. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές; Η ταχύτητα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση α. ορίζεται ως το πηλίκο της μετατόπισης προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα β. ορίζεται ως το γινόμενο της μετατόπισης επί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα γ. είναι μονόμετρο μέγεθος δ. έχει μονάδα μέτρησης στο SI το /. 13. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα u t στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Πως από το διάγραμμα u t μπορούμε να υπολογίσουμε την μετατόπιση; 14. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα χ t στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Πως από το διάγραμμα χ t μπορούμε να προσδιορίσουμε την ταχύτητα; 15. Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη; 16. Να αποδείξετε τις σχέσεις και t α t που ισχύουν στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 17. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ; α. η μέση επιτάχυνση είναι ίση με την στιγμιαία επιτάχυνση β. ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης είναι σταθερός γ. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός δ. όταν to = 0 και =0 τότε ισχύουν οι σχέσεις και α t Για ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα η εξίσωση θέσης του είναι x = 5 t + 8 t 2 (S.I). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ; α. τη χρονική στιγμή to = 0 βρίσκεται στη θέση =0 και έχει ταχύτητα 5 / β. η επιτάχυνση του σώματος έχει μέτρο 8 / γ. η εξίσωση της ταχύτητας του σώματος είναι υ = t (S.I) δ. η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται με σταθερό ρυθμό μέτρου 16 / δ. τη χρονική στιγμή to = 0 η μετατόπιση του σώματος αυξάνεται με σταθερό ρυθμό μέτρου 5 / 19. Στο διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου τα εμβαδά μεταξύ της καμπύλης και του άξονα των χρόνων αριθμητικά μας δίνει: α. τη μετατόπιση του κινητού β. τη θέση του κινητού γ. την ταχύτητα του κινητού δ. την μεταβολή της ταχύτητας του κινητού ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή; 20. Για την ευθύγραμμη κίνηση ενός κινητού η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; 2

3 α. το κινητό έχει αρχική ταχύτητα μέτρου 10 /. Στη συνέχεια επιταχύνεται, κινείται ομαλά και στο τέλος επιβραδύνεται μέχρι που να σταματήσει. β. το σκιασμένο εμβαδόν στο διάγραμμα μας δίνει την τιμή της συνολικής μετατόπισης του κινητού. γ. τη χρονική στιγμή t = 15s η θέση του κινητού συμπίπτει με τη θέση του κινητού για t = Ένα κινητό εκτελεί μία ευθύγραμμη κίνηση. Στο διάγραμμα θέσης χρόνου α. η καμπύλη (1) αντιστοιχεί σε κίνηση με επιτάχυνση θετική β. η καμπύλη (2) αντιστοιχεί σε κίνηση με επιτάχυνση θετική γ. η καμπύλη (3) αντιστοιχεί σε κίνηση με επιτάχυνση αρνητική δ. η καμπύλη (2) αντιστοιχεί σε κίνηση με μηδενική επιτάχυνση ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 22. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν μία ευθύγραμμη κίνηση είναι σωστές και ποιες είναι λανθασμένες; 1. Η ταχύτητα και η επιτάχυνση στην ΕΟΚ έχουν την ίδια κατεύθυνση. 2. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η ταχύτητα και η επιτάχυνση είναι αντίρροπες. 3. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η μετατόπιση είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης. 4. Η επιτάχυνση ενός σώματος εξαρτάται από την αρχική του ταχύτητα. 5. Δύο σώματα που κινούνται με ταχύτητες 5 m/s και 72 km/h έχουν την ίδια ταχύτητα. 6. Ένας άνθρωπος βγαίνει από το σπίτι του, πηγαίνει στο απέναντι περίπτερο και επιστρέφει σπίτι του. Η συνολική μετατόπιση και η μέση ταχύτητα του είναι Θετική μετατόπιση σημαίνει κίνηση προς τα δεξιά του άξονα των συντεταγμένων. 8. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η επιτάχυνση έχει αλγεβρική τιμή διάφορη από το μηδέν 9. Στην ευθύγραμμη κίνηση με θετική αλγεβρική τιμή επιτάχυνσης το μέτρο της ταχύτητας του κινητού αυξάνεται. 10. Στην ευθύγραμμη κίνηση με θετική αλγεβρική τιμή επιτάχυνσης ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου ταχύτητας παραμένει σταθερός. 11. Στην ευθύγραμμη κίνηση με αρνητική αλγεβρική τιμή επιτάχυνσης το μέτρο της ταχύτητας του κινητού ελαττώνεται. 3

4 12. Η μετατόπιση ενός σώματος μπορεί να είναι μηδέν σε κάθε χρονική στιγμή της κίνησής του. 13. Η μετατόπιση ενός κινητού μπορεί να γίνει μηδέν σε κάποιο χρονικό διάστημα της κίνησής του αλλά η απόσταση που διανύει δεν είναι ποτέ μηδέν. 14. Όταν η μετατόπιση ενός σώματος είναι μηδέν τότε το σώμα είναι ακίνητο. 15. Ένα σώμα εκτελεί ΕΟΚ όταν σε ίσους χρόνους διανύει ίσες αποστάσεις. 16. Ένα σώμα εκτελεί ομοιόμορφα μεταβαλλόμενη κίνηση όταν η μετατόπισή του μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. 17. Η μέση ταχύτητα είναι μονόμετρο μέγεθος. 18. Η απόσταση δύο σημείων είναι διανυσματικό μέγεθος. 19. Η στιγμιαία ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος. 20. Η μετατόπιση είναι μονόμετρο μέγεθος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Η μετατόπιση αναφέρεται σε χρονική στιγμή ή σε χρονικό διάστημα; Κατά την ευθύγραμμη κίνηση ενός κινητού, τη χρονική στιγμή to = 1s αυτό βρίσκεται στη θέση χο = -5m, τη χρονική στιγμή t1= 1s στη θέση χ1 = 0m και τη χρονική στιγμή t2= 15s στην θέση χ2 = -15m. Να βρείτε τις μετατοπίσεις του κινητού για τα χρονικά διαστήματα Δt = t1 to, Δt = t2 to, Δt = t2 t1. 2. Ποιες από τις μετατοπίσεις του σχήματος είναι θετικές και ποιες είναι αρνητικές; 3. Να βρείτε την μετατόπιση στη διεύθυνση του άξονα χχ από το Α στο Β, από το Α στο Γ, από το Α στο Δ, από το Β στο Γ και από το Β στο Δ. 4. Να μετατρέψετε την ταχύτητα υ 72 /h σε /. Να μετατρέψετε την ταχύτητα υ 40 / σε /h. 5. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Αν σε χρονικό διάστημα 10 s μετατοπίζεται κατά 10m, να βρείτε την ταχύτητά του. 4

5 6. Η εξίσωση που δίνει τη θέση ενός κινητού σε συνάρτηση με τον χρόνο είναι χ=8 t (SI). Nα βρείτε: α. την ταχύτητα του κινητού β. την μετατόπιση του κινητού από την χρονική στιγμή t1= 5s μέχρι την χρονική στιγμή t2= 7s 7. Να βρείτε την μέση ταχύτητα ενός κινητού στις παρακάτω περιπτώσεις: α. το κινητό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο, τα πρώτα 2 min με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 / και τα επόμενα 2 min με ταχύτητα μέτρου 5 / β. το κινητό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και διανύει διάστημα 1Κm με ταχύτητα μέτρου 5 / και στη συνέχεια διανύει το επόμενο Κm με την ίδια φορά και με ταχύτητα μέτρου 10 /. 8. Ένα κινητό κινείται πάνω στον άξονα των συντεταγμένων. Κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση χ1 = -5m και κινείται ομαλά με ταχύτητα αλγεβρικής τιμής 5 /. Να βρείτε την θέση του μετά από χρόνο Δt = 20s. Αν το ίδιο κινητό κινείται ομαλά με ταχύτητα αλγεβρικής τιμής 1 5 / σε ποια θέση θα βρίσκεται ύστερα από χρόνο Δt = 20s. 9. Δύο δρομείς κινούνται πάνω στον άξονα των συντεταγμένων με σταθερές ταχύτητες 8 / και 6 /. Τη χρονική στιγμή to = 0, ο δρομέας Δ1 βρίσκεται στη θέση χ1 = -80m και ο δρομέας Δ2 στη θέση χ2 = 200m. Να βρείτε τη χρονική στιγμή συνάντησης των δύο δρομέων και τις θέσεις τους εκείνη τη στιγμή αν: α. οι ταχύτητες και θετικές β. η είναι θετική και η είναι αρνητική. 10. Δύο φίλοι ο Α και ο Β τρέχουν σε ευθύγραμμο δρόμο και οι θέσεις τους σε συνάρτηση με το χρόνο δίνονται στο διάγραμμα : α. πόσο απέχουν στην αρχή μέτρησης των χρόνων; β. πότε και που συναντιούνται; γ. με τι ταχύτητα κινείται ο καθένας; 11. Η θέση ενός κινητού, που κινείται ευθύγραμμα μεταβάλλεται με το χρόνο όπως στο παρακάτω διάγραμμα. Να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου για το κινητό και να γράψετε την εξίσωση κίνησης του. 5

6 12. Για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Αν η αρχική θέση του κινητού είναι χο = 0 να κάνετε το διάγραμμα θέσης χρόνου και να βρείτε την ολική μετατόπιση του κινητού. 13. Από δύο σημεία Α και Β που απέχουν 40m μεταξύ τους ξεκινούν δύο κινητά. Το ένα κινητό ξεκινά από το σημείο Α τη χρονική στιγμή to = 0 με ταχύτητα 10 / και το άλλο τη χρονική στιγμή t1= 2s με ταχύτητα 6 /, κινούμενα κατά την ίδια κατεύθυνση. Αν τα κινητά συναντηθούν τη χρονική στιγμή t να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου και από το διάγραμμα αυτό να βρείτε τη χρονική στιγμή συνάντησης t. 14. Δύο πόλεις Α και Γ απέχουν μεταξύ τους απόσταση (ΑΓ) = 75 km. Από τις δύο πόλεις ξεκινούν ταυτόχρονα δύο ποδηλάτες που κινούνται με σταθερές ταχύτητες 20 / και 5 / αντίστοιχα. α. μετά από πόσο χρόνο θα συναντηθούν και σε ποια απόσταση από την πόλη Α όταν: ι) κινούνται με αντίθετες φορές ιι) κινούνται με την ίδια φορά β. αν χο = 0 στην πόλη Α, να γίνουν τα διαγράμματα θέσης χρόνου και ταχύτητας χρόνου και για τους δύο ποδηλάτες (στο ίδιο διάγραμμα). 15. Η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Αν τη χρονική στιγμή t1= 10s η ταχύτητα του αυτοκινήτου έχει μέτρο υ 36 /h και τη χρονική στιγμή t2= 60s έχει μέτρο υ /h να βρείτε την επιτάχυνση του αυτοκινήτου σε / Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση η οποία έχει αλγεβρική τιμή 4m/s. Αν τη χρονική στιγμή to = 2s η ταχύτητα του κινητού έχει αλγεβρική τιμή 20 / να βρείτε την ταχύτητα του τη χρονική στιγμή t = 7s. 17. Να αποδείξετε την σχέση υ υ 2 που ισχύει για ένα σώμα που κινείται με σταθερή επιτάχυνση α. 18. Όχημα κινείται με κατεύθυνση προς τα θετικά του άξονα συντεταγμένων. Τη χρονική στιγμή t1=2s το όχημα έχει ταχύτητα με μέτρο 10 / ενώ τη χρονική στιγμή t2= 7s το μέτρο της ταχύτητας γίνεται 6

7 5 /. Αν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας θεωρηθεί σταθερός σε όλη τη διάρκεια της κίνησης, να βρείτε την επιτάχυνση του οχήματος. 19. Ένα όχημα που κινείται ευθύγραμμα τη χρονική στιγμή to = 0 έχει ταχύτητα μέτρου 5 / και επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση 6m/s. Να βρείτε την ταχύτητα του αυτοκινήτου αφού έχει μετατοπισθεί κατά 12m. 20. Μηχανή, η οποία αρχικά ηρεμεί, αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4m/s. α. πόσο γρήγορα τρέχει η μηχανή μετά από 10s; β. πόσο διάστημα έχει διανύσει η μηχανή στα πρώτα 6s; γ. ποια είναι η μέση ταχύτητα της μηχανής στα πρώτα 8s; δ. πόσο διάστημα πρέπει να διανύσει η μηχανή μέχρι το μέτρο της να γίνει 20 / ; ε. πόσο έχει μετατοπισθεί κατά τη διάρκεια του 3 ου δευτερολέπτου της κίνησής της; 21. Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού είναι x = 10t + 2t 2 (SI). Να γράψετε την εξίσωση κίνησης της ταχύτητας. 22. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα. Ξαφνικά αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερό ρυθμό 2m/s. Αν το αυτοκίνητο διανύσει 250 m σε αυτό το χρονικό διάστημα των 10 s, να υπολογίσετε την αρχική σταθερή ταχύτητά του. 23. Στο παρακάτω διάγραμμα ταχύτητας χρόνου, να βρείτε την επιτάχυνση και την μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα 0-5s. 24. Ένα σώμα που κάνει ευθύγραμμη κίνηση, τη χρονική στιγμή to = 0 έχει ταχύτητα αλγεβρικής τιμής 5 /. Αν το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση που έχει αλγεβρική τιμή 2m/s. α. να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου β. να κάνετε το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου γ. να βρείτε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t1= 3s δ. να βρείτε την μετατόπιση του σώματος το χρονικό διάστημα 0-3s. 25. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Να περιγράψετε την κίνηση, να βρείτε την συνολική μετατόπιση του κινητού και να κάνετε το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου. 7

8 26. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και και τη χρονική στιγμή to = 0 έχει μέτρο ταχύτητας. Από το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου. 27. Σε μία ευθύγραμμη κίνηση από το διάγραμμα α t να υπολογίσετε την μεταβολή της ταχύτητας. Αν τη χρονική στιγμή to = 0 το κινητό έχει αλγεβρική τιμή ταχύτητας 5 /, να βρείτε την συνολική μετατόπιση. 28. Για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Αν τη χρονική στιγμή to = 0 το κινητό βρίσκεται στη θέση =0 και δεν έχει αρχική ταχύτητα, να βρείτε τη θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t1= 3s και να 8

9 κάνετε τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου και μετατόπισης χρόνου. 29. Κινητό που κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2m/s. Τη χρονική στιγμή to = 0 έχει =0 και 0. Να βρείτε την μετατόπιση του κινητού στη διάρκεια του 5 ου δευτερολέπτου. 30. Ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α και ξεκινά από την ηρεμία στη διάρκεια του 1 ου δευτερολέπτου μετατοπίζεται κατά 1m. Να βρείτε την μετατόπιση του κινητού στη διάρκεια των πρώτων 12 min της κίνησής του. 31. Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα υο. Κάποια χρονική στιγμή αρχίζει να επιβραδύνει. Να αποδείξετε ότι το ολικό διάστημα μέχρι να σταματήσει το κινητό υπολογίζεται από τον τύπο s 32. Ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα 20 /, επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση 5m/s. Μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα υποδιπλασιασθεί η ταχύτητά του και ποια θα είναι η μετατόπισή του εκείνη τη χρονική στιγμή; 33. Ένα κινητό τη χρονική στιγμή to = 0 βρίσκεται στη θέση =0 και έχει ταχύτητα. Το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται με σταθερό ρυθμό 2m/s. Αν τη χρονική στιγμή t1= 10s το κινητό σταματά, να υπολογίσετε το διάστημα που έχει διανύσει μέχρι να σταματήσει. 34. Αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα μέτρου 30 / μπαίνει ξαφνικά σε ανώμαλο ευθύγραμμο δρόμο και αφού μετατοπισθεί κατά 45m σταματά. Αν ο ρυθμός μείωσης της ταχύτητας του αυτοκινήτου είναι σταθερός, να βρείτε την επιβράδυνσή του και το χρονικό διάστημα που κινήθηκε στον ανώμαλο δρόμο. 35. Ο οδηγός ενός κλεμμένου αυτοκινήτου είναι σταματημένος στο φανάρι και βλέπει να έρχεται από πίσω περιπολικό που κινείται με ταχύτητα μέτρου 20 /. Τη χρονική στιγμή που το περιπολικό βρίσκεται σε απόσταση d = 32m από το αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4m/s. α. να βρείτε μετά από πόσο χρόνο το περιπολικό φτάνει το αυτοκίνητο β. σε κοινό διάγραμμα να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου και για τα δύο αυτοκίνητα 9

10 36. Κινητό, όταν διέρχεται από ένα σημείο Α μίας ευθείας έχει ταχύτητα μέτρου 17 / και επιβράδυνση μέτρου. Μετά από 2s ξεκινά από το ίδιο σημείο άλλο κινητό χωρίς αρχική ταχύτητα και με επιτάχυνση μέτρου 4 / κινούμενο κατά την ίδια φορά. Να βρείτε : α. την επιβράδυνση,ώστε τα δύο κινητά να συναντηθούν σε απόσταση χ = 72m από το σημείο που ξεκίνησαν β. τις ταχύτητες που έχουν τα κινητά την στιγμή που συναντιούνται γ. να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας και της μετατόπισης σε συνάρτηση με τον χρόνο και για τα δύο κινητά στο ίδιο διάγραμμα. 37. Δύο κινητά Κ1, Κ2 διέρχονται ταυτόχρονα από ένα σημείο με ταχύτητες μέτρων 20 / και 30 / κινούμενα στην ίδια κατεύθυνση με επιταχύνσεις μέτρου 1 2 / 2 και 2 1 / 2 αντίστοιχα. Να βρείτε μετά από πόσο χρόνο θα ξανασυναντηθούν, σε πόση απόσταση από την αρχική θέση συνάντησης και να παραστήσετε σε κοινό διάγραμμα τις τιμές των ταχυτήτων των κινητών σε συνάρτηση με το χρόνο. 38. Δύο αυτοκίνητα κινούνται πάνω στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο με την ίδια κατεύθυνση. Αυτό που προηγείται κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 /. Όταν τα αυτοκίνητα απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 100m το πίσω έχει ταχύτητα 30 / και αρχίζει να επιβραδύνεται. Να βρείτε την ελάχιστη επιβράδυνση του 2 ου ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση. 10

11 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι είναι δύναμη; 2. Να διατυπώσετε τον νόμο για τις ελαστικές παραμορφώσεις (Νόμος του Hooke). 3. Υποδιπλασιάζουμε το μέτρο της δύναμης με την οποία παραμορφώνουμε ένα ελατήριο οπότε, η παραμόρφωσή του α. διπλασιάζεται β. υποδιπλασιάζεται γ. παραμένει η ίδια ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 4. Πόσο τοις εκατό αυξάνεται η επιμήκυνση ενός ελατηρίου όταν τριπλασιάσουμε την δύναμη με την οποία το επιμηκύνουμε; 5. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της δύναμης στο S.I.; Τι χρησιμοποιούμε συνήθως στο εργαστήριο για τη μέτρηση της δύναμης και που βασίζεται η λειτουργία του; 6. Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη και ποια διαδικασία ονομάζεται σύνθεση δυνάμεων; 7. Πως γίνεται η σύνθεση δυνάμεων με ίδια ή αντίθετη κατεύθυνση; 8. Τι ονομάζεται αδράνεια ενός σώματος; 9. Να διατυπώσετε τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα. 10. Ο επιβάτης ενός λεωφορείου σε μία μηνυτήρια αναφορά του διεκδικεί αποζημίωση από τον οδηγό με βάση τον εξής ισχυρισμό : Ενώ, λέει, καθόταν στο πίσω μέρος του λεωφορείου, ο οδηγός σταμάτησε το όχημα απότομα. Τότε, ένα βαρύ δέμα που δεν ήταν καλά στερεωμένο στο πάτωμα ολίσθησε προς τα πίσω και τον χτύπησε. Αν ήσασταν ο δικαστής που θα εκδίκαζε την υπόθεση, θα δεχόσασταν τον ισχυρισμό του μηνυτή; Γιατί; 11. Ποια κατάσταση ονομάζουμε ισορροπία ενός σώματος; Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας ενός σημειακού αντικειμένου; 12. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν τότε το σώμα μπορεί: α. να ισορροπεί β. να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά γ. να βρίσκεται ακίνητο μέσα σε αυτοκίνητο που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα. δ. να βρίσκεται στο εσωτερικό ενός ασανσέρ που κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα 13. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις ένα σώμα στο οποίο του ασκούνται δυνάμεις ισορροπεί; 11

12 α. το διανυσματικό άθροισμα όλων των δυνάμεων είναι μηδέν β. το άθροισμα των μέτρων όλων των δυνάμεων είναι μηδέν γ. η συνισταμένη μερικών δυνάμεων είναι αντίθετη με την συνισταμένη των υπολοίπων δυνάμεων δ. οι δυνάμεις έχουν όλες την ίδια κατεύθυνση 14. Να διατυπώσετε τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. 15. Να ορίσετε τη μονάδα δύναμης δηλαδή το 1Ν. 16. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. μονάδα δύναμης στο S.I. είναι το 1Ν. β. μονάδα δύναμης στο S.I. είναι το 1Κg. γ. το 1Ν είναι το βάρος ενός σώματος μάζας 1Κg δ. το 1Ν είναι η δύναμη που όταν ασκείται σε σώμα μάζας 1Κg προκαλεί επιτάχυνση 1 / 17. Σε ένα σώμα ασκείται μόνο μία σταθερή δύναμη μέτρου F. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα β. το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση γ. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος είναι σταθερός δ. ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης του σώματος είναι σταθερός 18. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση υπάρχει συνισταμένη δύναμη διάφορη του μηδενός β. ένα σώμα μπορεί να κινείται με σταθερή ταχύτητα χωρίς να ασκείται σε αυτό συνισταμένη δύναμη γ. η επιτάχυνση και η συνισταμένη δύναμη σε ένα σώμα έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση δ. στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση το μέτρο της συνισταμένης δύναμης είναι σταθερό. 19. Σε σώμα μάζας m = 1Kg, που αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται οριζόντια δύναμη, της οποίας η αλγεβρική τιμή μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. το σώμα αρχικά επιταχύνεται, στη συνέχεια κινείται με σταθερή ταχύτητα και στο τέλος επιβραδύνεται μέχρι να σταματήσει τη χρονική στιγμή 6s. β. το σώμα αρχικά κινείται με σταθερή ταχύτητα, στη συνέχεια είναι ακίνητο και τέλος κινείται αντίθετα με σταθερή ταχύτητα γ. στην αρχή το σώμα επιταχύνεται, μετά σταματά και στο τέλος επιβραδύνεται δ. στο χρονικό διάστημα Δt = 4s - 2s, αφού στο σώμα δεν ασκείται καμία δύναμη, το σώμα είναι ακίνητο 12

13 20. Ένα σώμα μάζας m δέχεται την επίδραση της συνισταμένης δύναμης F. Κόβουμε το σώμα στη μέση και στο ένα από τα δύο κομμάτια ασκούμε δύναμη 2F. Η επιτάχυνση του κομματιού μάζας m/2 είναι μεγαλύτερη από την επιτάχυνση του αρχικού σώματος μάζας m κατά: α. 100% β. 200% γ. 300% δ. 400% ε. 0% 21. Ποια κίνηση ονομάζεται ελεύθερη πτώση; Να γράψετε τις αντίστοιχες μαθηματικές εκφράσεις για την ταχύτητα και το ύψος στην ελεύθερη πτώση. 22. Σώμα αφήνεται να πέσει από κάποιο ύψος. Αν οι αντιστάσεις του αέρα θεωρηθούν αμελητέες, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη β. η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη γ. η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη επιταχυνόμενη με μεταβλητή επιτάχυνση 23. Στα σημεία Α και Β ενός κατακόρυφο γυάλινου σωλήνα κενού, ύψους 5m έχουμε τοποθετήσει αντίστοιχα μία μικρή μπίλια και ένα φτερό. Τη χρονική στιγμή to = 0 αρχίζει να πέφτει το φτερό και ύστερα από 0,5s αφήνουμε να πέσει η μπίλια. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες; α. η επιτάχυνση της μπίλιας είναι μεγαλύτερη από την επιτάχυνση του φτερού β. κάθε χρονική στιγμή τα δύο σώματα έχουν την ίδια ταχύτητα γ. το φτερό δεν πέφτει κατακόρυφα. 24. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 αφήνονται ελεύθερα από το ίδιο σημείο και οι τιμές των ταχυτήτων τους μεταβάλλονται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές; α. τα δύο σώματα αφήνονται ταυτόχρονα β. η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο 9,8m/s γ. η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων είναι συνέχεια σταθερή δ. τα δύο σώματα κάποια χρονική στιγμή θα αποκτήσουν την ίδια ταχύτητα ε. τη χρονική στιγμή 4s τα δύο σώματα απέχουν μεταξύ τους 60m. 13

14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αν F1 = 7Ν και F2 = 10Ν να βρείτε την συνισταμένη τους 2. Αν F1 = 12Ν και F2 = 8Ν να βρείτε την συνισταμένη τους 3. Σε ένα σώμα μάζας m = 1Κg ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F και το σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν τη χρονική στιγμή t = 0 το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου 10 / ενώ τη χρονική στιγμή t = 4s το μέτρο της ταχύτητας είναι 50 /. Να βρείτε το μέτρο της δύναμης F. 4. Ένα σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Όταν στο σώμα ασκηθεί οριζόντια δύναμη F παρατηρούμε ότι το μέτρο της ταχύτητας για να γίνει από 7 / σε 4 / απαιτείται χρόνος 2 s. Αν ασκηθεί οριζόντια δύναμη F για να γίνει το μέτρο της ταχύτητας από 11 / σε 7 / απαιτείται χρόνος 4 s. Να βρεθεί το λόγος των μέτρων των δύο δυνάμεων F /. F 5. Σώμα μάζας m = 2Κg, που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 4Ν. Το σώμα σε χρόνο 5s διατρέχει απόσταση s = 12,5 m κινούμενο με σταθερή επιτάχυνση. α. να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος β. γιατί ο λόγος F/ m δεν συμπίπτει με την επιτάχυνση του σώματος. 6. Σε σώμα μάζας m = 100Κg που αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται κατακόρυφα προς τα επάνω δύναμη μέτρου F = 1050Ν. Να βρείτε το διάστημα που διέτρεξε το σώμα και την ταχύτητά που απέκτησε μετά από χρόνο t = 20 s. 7. Σε σώμα μάζας m = 25Κg που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται δύναμη σταθερού μέτρου F = 50Ν. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος. Σε ποια χρονική στιγμή το σώμα θα έχει μετατοπισθεί κατά 64m; 14

15 8. Ποια οριζόντια δύναμη πρέπει να ασκήσουμε σε σώμα μάζας m = 5Κg που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου 20 / ώστε να σταματήσει ύστερα από χρόνο 0,5s; 9. Ασανσέρ μάζας m = 5000Κg ανεβαίνει κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση 2m/s. Να βρείτε την τάση του συρματόσχοινου που τραβά το ασανσέρ. Δίνεται: g 10m/s. Οι τριβές παραλείπονται. 10. Σώμα m = 1Κg κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ξαφνικά στο σώμα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 0,2Ν που μετά από 16s ξαναφέρνει το σώμα στο σημείο που άρχισε να ασκείται στο σώμα η δύναμη F. Να βρεθεί η αρχική ταχύτητα του σώματος. 11. Σώμα μάζας m = 8Κg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου 10 /. Τη χρονική στιγμή t = 0 πάνω στο σώμα ασκείται δύναμη ίδιας διεύθυνσης με την ταχύτητα, οπότε η ταχύτητα του σε χρόνο 3s γίνεται 1 /. Να βρείτε το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο σώμα. 12. Ένα σώμα m = 2Κg αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη που η αλγεβρική της τιμή μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Να μελετήσετε την κίνηση του σώματος, να κάνετε το διάγραμμα της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο και να βρείτε το συνολικό διάστημα που διένυσε το σώμα. 13. Δύο σώματα με μάζες m1 = 2Κg και m2 = 3Κg ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο και απέχουν μεταξύ τους s=20m. Στα δύο σώματα ασκούνται ταυτόχρονα δύο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις F και F με μέτρο 12Ν. Να βρείτε πότε θα συναντηθούν και σε πόση απόσταση από τη θέση που βρισκόταν αρχικά το m1 όταν : α. οι δυνάμεις έχουν την ίδια κατεύθυνση β. οι δυνάμεις έχουν αντίθετη κατεύθυνση 14. Δύο σώματα με μάζες m1 = 3Κg και m2 = 7Κg ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο και απέχουν μεταξύ τους s=10m. Στα δύο σώματα ασκούνται ταυτόχρονα δύο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις F 1 και F με μέτρα 15Ν και 14Ν αντίστοιχα της ίδιας διεύθυνσης και φοράς. Να βρείτε μετά από πόσο χρόνο τα σώματα θα έχουν απόσταση 64 m μεταξύ τους. 15. Από την ταράτσα ενός ουρανοξύστη που έχει ύψος h = 125m αφήνουμε να πέσει χωρίς αρχική ταχύτητα ένα μικρό μεταλλικό σώμα. 15

16 α. πόσο χρόνο θα κινηθεί το σώμα και με πόση ταχύτητα θα φτάσει στο έδαφος; β. να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας χρόνου και διαστήματος χρόνου Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Δίνεται: g 10m/s. 16. Αφήνουμε ένα σώμα να πέσει ελεύθερα από ύψος h = 180m πάνω από το έδαφος τη χρονική στιγμή t = 0. Αν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα και Δίνεται: g 10m/s, Να βρείτε: α. την ταχύτητα του σώματος και την απόστασή του από το έδαφος τη χρονική στιγμή t1= 2s β. σε ποια χρονική στιγμή φτάνει στο έδαφος και με ποια ταχύτητα; 17. Από το παράθυρο ψηλού κτιρίου αφήνουμε να πέφτουν μικρές σφαίρες με ρυθμό μία σφαίρα το δευτερόλεπτο. α. πόσο διάστημα έχει διανύσει η πρώτη σφαίρα όταν ξεκινά η δεύτερη; β. ποια είναι η απόσταση της πρώτης σφαίρας από την δεύτερη όταν ξεκινά η τρίτη σφαίρα; 18. Ένα μικρό σώμα αφήνεται από ύψος h και φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα μέτρου 40 /. Πόσο χρόνο θα κινηθεί το σώμα και ποιο είναι το ύψος από το οποίο το αφήσαμε; Δίνεται: g 10m/s 19. Σώμα αφήνεται από ύψος h και στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησής του διανύει τα 36/100 του h. Να βρεθεί το ύψος h. Δίνεται: g 10m/s 16

17 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Πως προσθέτουμε δύο δυνάμεις με κάθετες κατευθύνσεις; 2. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο δυνάμεων που οι κατευθύνσεις τους σχηματίζουν γωνία φ μεταξύ τους; 3. Τι ονομάζουμε ανάλυση δύναμης σε δύο συνιστώσες και πως γίνεται; 4. Ο τρίτος νόμος της κίνησης ισχύει μόνο για δυνάμεις επαφής ή και για δυνάμεις από απόσταση; Ισχύει όταν τα σώματα ισορροπούν ή όταν επιταχύνονται; 5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. η δράση είναι μεγαλύτερη από την αντίδραση β. η δράση και η αντίδραση είναι ομόρροπες γ. η δράση και η αντίδραση δρουν σε διαφορετικά σώματα δ. δεν έχει νόημα να μιλάμε για συνισταμένη δύναμη δράση αντίδραση 6. Η συνισταμένη δράση αντίδραση δεν έχει νόημα γιατί α. η δράση είναι μεγαλύτερη από την αντίδραση β. η δράση και η αντίδραση είναι ομόρροπες γ. η δράση και η αντίδραση δρουν σε διαφορετικά σώματα δ. η δράση και η αντίδραση δεν ασκούνται ταυτόχρονα Ποια είναι η σωστή απάντηση; 7. Στο σώμα ασκούνται το βάρος του και η δύναμη F από το επίπεδο Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. οι δυνάμεις και F έχουν σχέση δράσης αντίδρασης β. η αντίδραση της F είναι η F που ασκεί το σώμα στο δάπεδο γ. η συνισταμένη της F και της F είναι διάφορη του μηδενός. 17

18 8. Στο διπλανό σχήμα, είναι το βάρος του σώματος, Τ είναι η τάση του σχοινιού (η δύναμη που ασκεί το σχοινί στο σώμα) και Τ είναι η δύναμη που ασκεί το σχοινί στην οροφή. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α. ισχύει Τ = Β γιατί το σώμα ισορροπεί β. οι δυνάμεις Τ και έχουν σχέση δράσης αντίδρασης γ. η αντίδραση του βάρους είναι η δύναμη Τ δ. η δύναμη Τ είναι ίση κατά μέτρο με το βάρος του σώματος 9. Η τριβή είναι δύναμη από απόσταση ή δύναμη επαφής; 10. Το σώμα του παρακάτω σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα στο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ. Να αποδείξετε ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του επιπέδου είναι ίσος μ = εφφ. 11. Η σχέση 0 αναφέρεται στη στατική τριβή. Τι ακριβώς εκφράζει; 12. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης: α. είναι διανυσματικό μέγεθος β. είναι πηλίκο δυνάμεων γ. έχει μονάδα το 1Ν δ. εξαρτάται από το βάρος του σώματος 13. Σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Η δύναμη της τριβής ολίσθησης εξαρτάται: α. από την κάθετη δύναμη που ασκεί το επίπεδο στο σώμα β. από τη φύση των επιφανειών επαφής γ. από το εμβαδόν της κοινή επιφάνειας επαφής 18

19 δ. από τη ταχύτητα του σώματος Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 14. Το σώμα του σχήματος κατεβαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές; α. η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το σώμα είναι μηδέν β. το σώμα έχει σταθερή επιτάχυνση διάφορη του μηδενός γ. το σώμα δεν δέχεται δυνάμεις τριβής δ. για τη μετατόπιση του σώματος ισχύει s α t 15. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Η μέγιστη στατική τριβή, δέχεται το σώμα εξαρτάται: α. από την κάθετη δύναμη που ασκεί το επίπεδο στο σώμα β. από την φύση των επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή γ. από την οριζόντια δύναμη που ακούμε για να κινήσουμε το σώμα δ. από τον συντελεστή στατικής τριβής Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 16. Το σώμα του παρακάτω σχήματος κινείται πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν μ είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου, τότε η τριβή ολίσθησης έχει μέτρο: α. β. F γ. δ. F ε. F 19

20 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Δύο δυνάμεις F και F με μέτρα 3Ν και 4Ν αντίστοιχα εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο και είναι κάθετες μεταξύ τους. Να βρείτε τη συνισταμένη τους. 2. Δύο δυνάμεις F και F με μέτρα 6Ν και 8Ν αντίστοιχα εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο και οι διευθύνσεις τους σχηματίζουν γωνία φ = 60 ο μεταξύ τους. Να βρείτε τη συνισταμένη τους. 3. Δύο δυνάμεις F και F με μέτρο 20Ν εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο και είναι σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 120 ο. Να βρείτε τη συνισταμένη τους. 4. Να βρείτε την συνισταμένη των δυνάμεων όταν F1 =5N, F2= 3N, F3 = 1N. 5. Να βρείτε την συνισταμένη των δυνάμεων όταν F1 =4N, F2= 5N, F3 = F4 =1N Να βρείτε την συνισταμένη των δυνάμεων στις παρακάτω περιπτώσεις: Ι) F1 =2N, F2= 4N, F3 = 4 2 Ν ΙΙ) F4 =4N, F6= 4N, F5 = 3 2 Ν 6. Οι διευθύνσεις τριών δυνάμεων με μέτρα F1 =22N, F2= 30N, F3 =22Ν που εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο σχηματίζουν με την ημιευθεία Οχ γωνίες φ = 30 ο, θ = 150 ο και ω = 270 ο. Να βρείτε την συνισταμένη τους. 7. Αν F1 =50 2 N, F2= 200N να βρείτε το μέτρο της F3 ώστε η συνισταμένη να βρίσκεται πάνω στην διεύθυνση της Οχ. Η γωνία φ = 45 ο. Πόση είναι τότε η συνισταμένη δύναμη; 20

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HOOKE 1. Να σχεδιάσετε δύο αντίρροπες δυνάμεις F 1=5N και F 2=15N με κλίμακα 1cm/2,5N και να βρείτε την συνισταμένη τους. (Απ.: 10

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ο άνθρωπος ξεκινά τη στιγμή t=0 από τη θέση x=50 m και όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα κινείται προς τα αριστερά. Στη συνέχεια σε κάθε σημειωμένη θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΘΕΩΡΙΑ Μετατόπιση (Δx): Είναι η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης ενός σώματος και έχει μονάδες τα μέτρα (m).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A.1 Μια διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 1. Κινητό που εκτελεί ΕΟΚ περνά από τη θέση x 1 =12m τη χρονική στιγμή t 1 =9s και από τη θέση x 2 =2m τη χρονική στιγμή t 2 =14s. Να βρείτε: α) την κατεύθυνση προς

Διαβάστε περισσότερα

0. Ασκήσεις επανάληψης.

0. Ασκήσεις επανάληψης. 0. Ασκήσεις επανάληψης. 1. Κίνηση με μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής κατακόρυφης δύναμης F, το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ Α. ΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1. Πάνω σε έναν άξονα xοx επιλέγουμε τα σημεία Α(0), Β(-3m), Γ(5m) και Δ(3m). Να βρείτε το διάστημα και τη μετατόπιση του κινητού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210 4903576) ΤΑΞΗ...Α ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή θεμάτων 3 & 4

Συλλογή θεμάτων 3 & 4 Συλλογή θεμάτων 3 & 4 1)Η ταχύτητα ενός κινητού μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 20 u(m/s) α. Αφού περιγράψετε την κίνηση του κινητού, να υπολογίσετε τη συνολική του μετατόπιση.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική. Ομάδα Γ. Δυναμική Κατακόρυφη βολή και γραφικές παραστάσεις Κατακόρυφη βολή και κάποια συμπεράσματα.

Δυναμική. Ομάδα Γ. Δυναμική Κατακόρυφη βολή και γραφικές παραστάσεις Κατακόρυφη βολή και κάποια συμπεράσματα. . Ομάδα Γ. 1.2.21. Κατακόρυφη βολή και γραφικές παραστάσεις Από ένα σημείο Ο σε ύψος Η=25m από το έδαφος εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω ένα σώμα με αρχική ταχύτητα υ 0 =20m/s. Αν g=10m/s 2, ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης Παρατήρηση: Σε όλες τις ασκήσεις του φυλλαδίου τα αντικείμενα θεωρούμε ότι οι δυνάμεις ασκούνται στο κέντρο μάζας των αντικειμένων έτσι ώστε αυτά κινούνται μόνο μεταφορικά, χωρίς να μπορούν να περιστραφούν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού.

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού. 1. Μια μικρή μπίλια εκσφενδονίζεται με οριζόντια ταχύτητα u από την άκρη Ο ενός τραπεζιού ύψους h=8 cm. Τη στιγμή που φθάνει στο δάπεδο το μέτρο της ταχύτητας της μπίλιας είναι u=5 m/sec. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΤΡΙΒΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΣF=0 ή ΣF x=0 και ΣF y=0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ A Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. Σ' ένα σωµάτιο ασκούνται δύο συγγραµµικές δυνάµεις F 1 =15Ν και F 2 =8Ν. Να προσδιορίσετε το µέτρο και την κατεύθυνση της συνισταµένης δύναµης όταν οι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ o ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ.) Τ ι γνωρίζετε για την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων; Σε πολλές περιπτώσεις ένα σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση, δηλαδή συμμετέχει σε περισσότερες από μία κινήσεις. Για

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ. 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t.

Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ. 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t. Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και στο σχήμα φαίνεται η μετατόπισή του σε συνάρτηση με τον χρόνο Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Ευθύγραμμη Κίνηση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Ευθύγραμμη Κίνηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. A Λυκείου Ύλη: Ευθύγραμμη Κίνηση 13-11-2016 Θέμα 1 ο : 1) Η έκφραση 2m/s 2 όταν αναφέρεται σε κινητό που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση σημαίνει ότι: α) η θέση του κινητού αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ορισμός: Είναι η ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή σε μέτρο και φορά ταχύτητα. Εξισώσεις ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει Σ=0 ή Σ x =0 και Σ y =0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιάνεια, 1. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ A: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120min ΤΜΗΜΑ:. ONOMA:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ 1 ο ΘΕΜΑ 2 ο ΘΕΜΑ 3 ο ΘΕΜΑ 4 ο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΜΑ A: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120min ΤΜΗΜΑ:. ONOMA:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ 1 ο ΘΕΜΑ 2 ο ΘΕΜΑ 3 ο ΘΕΜΑ 4 ο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1min ONOMA:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΜΗΜΑ:. ΘΕΜΑ 1 ο ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 3 ο ΘΕΜΑ 4 ο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΜΑ A: 1. Στην ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση: Α. η αρχική ταχύτητα είναι πάντα μηδέν,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013 ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 13/1/13 ΘΕΜ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%]

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%] 1. Μικρή σφαίρα Σ1, μάζας 2 kg που κινείται πάνω σε λείο επίπεδο με ταχύτητα 10 m/s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας 8 kg. Να υπολογίσετε: α) τις ταχύτητες των σωμάτων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 72km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκούνται πάνω του οι οριζόντιες δυνάμεις που εμφανίζονται στο σχήμα. Δίνονται F 1 =8 3N, F 2 =14N, F 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ισορροπία - Γ Νόμος Newton 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ζεύγος σωμάτων που αλληλεπιδρούν Δράση - Αντίδραση 2) Να βρεθούν οι δυνάμεις που εξασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4 1. F 2 F 3 F 1 F 4 Στο σώμα του παραπάνω σχήματος βάρους Β = 20Ν ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς τα δεξιά κατά 2m να υπολογισθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:..

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:.. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:.. ΘΕΜΑ Α Α. Α1) Σε σώμα που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά επενεργεί δύναμη με τις ιδιότητες της αριστερής στήλης. Αντιστοιχίστε τις ιδιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Α Α. ΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Στις ακόλουθες προτάσεις να διαλέξετε την σωστή απάντηση: 1. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 50. Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10Ν για χρόνο t=20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιφάνεια,

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιφάνεια, 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιάνεια, 1. Θα σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του και θα τις αναλύουμε σε άξονες χ και y. 2. Αού στον κατακόρυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 3 Απριλίου, 2011 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) θέματα. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

3 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 3 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 08 Διάρκεια Εξέτασης ώρες Ονοματεπώνυμο. ΘΕΜΑ Α: Στις ερωτήσεις Α ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: Α.Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα ισχύει όταν ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0.

1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0. 1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0. Αν η ταχύτητα της σφαίρας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα: A) Χαρακτηρίστε την κίνηση της σφαίρας: i) Από

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ αυτόν το γράμμα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 3763 1. Β 2. Αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 91 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΈΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 1. Το σώμα του σχήματος μετακινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο κατά x=2m. Στο σώμα εκτός του βάρους του και της αντίδρασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 7. Σε σώµα ασκείται µια δύναµη F 1 = 20 N πλάγια µε γωνία φ = 30 ενώ υπάρχει τριβή Τ = 5 N. Να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 5 m ί) το έργο κάθε δύναµης, ii) εάν το σώµα κερδίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Τι ονομάζουμε κίνηση; Τι ονομάζουμε τροχιά; Ποια είδη τροχιών γνωρίζετε; Κίνηση ενός αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

GI_V_FYSP_0_3772. ο οδηγός του φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο διανύει διάστημα d

GI_V_FYSP_0_3772. ο οδηγός του φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο διανύει διάστημα d GI_V_FYSP_0_377 Σε αυτοκίνητο που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητα μέτρου, ο οδηγός του φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο διανύει διάστημα d μέχρι να σταματήσει. Αν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 έως Α3 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α1. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1.

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1. Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση Περιέχει: 1. Αναλυτική Θεωρία 2. Ερωτήσεις Θεωρίας 3. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ.

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ. .3.2. Η τριβή και η κίνηση. στο επίπεδο. Ομάδα Γ. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μ s =0,2. Σε μια στιγμή t 0 =0 στο σώμα ασκείται μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Έργο σταθερής δύναμης

Λυμένες ασκήσεις. Έργο σταθερής δύναμης Λυμένες ασκήσεις Έργο σταθερής δύναμης 1. Στο σώμα που απεικονίζεται δίπλα τα μέτρα των δυνάμεων είναι F = 20 N, F 1 = 20 N, T = 5 N, B = 40 N. Το σώμα μετατοπίζεται οριζόντια κατά S = 10 m. Να βρεθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Συγγραμμικές δυνάμεις 1 ος -2 ος νόμος του Νεύτωνα 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στην κινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/12/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το : (ϐ) πόσο γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητά του. Α.2. Οταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 214-2 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/214 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 Εκφώνηση άσκησης 6. Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στις κινήσεις

Ασκήσεις στις κινήσεις Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Αμαξοστοιχία κινείται με ταχύτητα 72km/h και διασχίζει σήραγγα μήκους 900m. Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μπήκε η μηχανή μέχρι να βγει και το τελευταίο βαγόνι από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β-1 Β1. Από την ταράτσα του λευκού πύργου ύψους h = 15 m αφήνεται να πέσει ελεύθερα ένα μικρό σώμα και τελικά φτάνει στο έδαφος σε χρονικό διάστημα Δt = s. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Αν η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα Α ΘΕΜΑΤΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 24 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 25 Απριλίου, 2010 Ώρα: 11:00-14:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες Ονοματεπώνυμο. ΘΕΜΑ Α: Στις ερωτήσεις Α1 ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: Α1. Αν υ η ταχύτητα ενός κινητού και α η επιτάχυνσή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Από σημείο Α κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης ρίχνεται προς τα πάνω, στη διεύθυνση του επιπέδου σώμα μάζας m = 2kgr με αρχική ταχύτητα u o = 20 m/sec. Αν δεν υπάρχουν τριβές να βρείτε: α)την αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος 014 Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Θέμα Α 1) Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι: i) Η ταχύτητα. ii) Η επιτάχυνση. iii) Το βάρος. iv) Η μάζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ 1) Δίνεται η διπλανή γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο. Να γίνει το διάγραμμα (θέσης χρόνου ), αν όταν o= είναι o =. Υπόδειξη Βρείτε τα εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι.

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2: ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΜΗ) 6α. Σφαίρα μάζας ισορροπεί δεμένη στο πάνω άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7 Β ΘΕΜΑ Β 1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ 1, Σ 2 έχουν βάρη Β 1 και Β 2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα. Α) Να μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Νόμοι των Δυνάμεων 1ος & 3ος Νόμος Νεύτωνα

Νόμοι των Δυνάμεων 1ος & 3ος Νόμος Νεύτωνα Νόμοι των Δυνάμεων 1ος & 3ος Νόμος Νεύτωνα 1. Το κιβώτιο του σχήματος ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Η μάζα του είναι m =5kg. Α. Σχεδίασε τις δυνάμεις που δέχεται το κιβώτιο, από την γη και από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο 10-11-013 ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr δ) καμία από τις παραπάνω τιμές Το μέτρο της μετατόπισης που έχει υποστεί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. ΘΕΜΑ 3 ο. ΘΕΜΑ 4 ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ. 1. Να διατυπωθούν οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα.

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. ΘΕΜΑ 3 ο. ΘΕΜΑ 4 ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ. 1. Να διατυπωθούν οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Να διατυπωθούν οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα. ΘΕΜΑ 2 ο 1. Να διατυπώσετε το νόμο της παγκόσμιας έλξης. 2. Τι είναι το έργο και τι η ενέργεια; 3. Πως ορίζετε η μέση διανυσματική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 1 Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 Ζήτημα 1 o Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Η μετατόπιση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε άξονα Χ ΟΧ είναι ίση με μηδέν : Αυτό σημαίνει ότι: α) η αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Διατήρηση της ολικής ενέργειας και υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηματική Ομάδα Δ.

1.1. Κινηματική Ομάδα Δ. 1.1.41. Μια μπάλα κινείται. 1.1. Ομάδα Δ. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται μια μπάλα που κινείται ευθύγραμμα, κατά μήκος ενός χάρακα, ενώ στο διτο χρόνο. πλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης της

Διαβάστε περισσότερα

5 Προβλήματα Επανάληψης

5 Προβλήματα Επανάληψης Προβλήματα Επανάληψης 1 5 Προβλήματα Επανάληψης 5.1 Θέμα Α, Β 1. Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στο σημείο Ο. Σε μια στιγμή t = δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναμης, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

6. Το µέγεθος που χρησιµοποιούµε για να συγκρίνουµε τις αδράνειες των σωµάτων είναι α. η µάζα β. η ταχύτητα γ. το βάρος δ. ο όγκος

6. Το µέγεθος που χρησιµοποιούµε για να συγκρίνουµε τις αδράνειες των σωµάτων είναι α. η µάζα β. η ταχύτητα γ. το βάρος δ. ο όγκος Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΝΕΥΤΩΝΑ 4. Ένα σώµα ισορροπεί ως προς ένα σύστηµα αναφοράς όταν: α. είναι ακίνητο. β. έχει σταθερή επιτάχυνση. γ. έχει σταθερή ταχύτητα. δ. η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα