ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική"

Transcript

1 Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι γραφικές παραστάσεις: α-t, x-t και υ-t για όλες τις κινήσεις. 3. Να απαντηθούν οι ερωτήσεις θεωρίας (από σελίδα 3): 5,6,7,8-17, Ασκήσεις (σελίδες 12 έως 24): 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 25, 48, 56, 63, 65, 67, 69, 72, 74, 80 ΜΕΡΟΣ 2 : Δυναμική 1. Να επαναληφθούν τα ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ 1 και 2 (από σελίδα 28) 2. Να επαναληφθούν οι Νόμοι του Newton (κανόνας και τύπος) 3. Ερωτήσεις θεωρίας (έναρξη σελίδα 30): 4-12, 14-17, 19, 22, 23, 24, 30, 31, 36, 38, Ασκήσεις-1 η Ομάδα Ασκήσεων (έναρξη σελίδα 47) : 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18. Ασκήσεις - 2 η Ομάδα Ασκήσεων (σελίδα 81) 238, 240, 243, 247 Ασκήσεις (σελίδα 109) 12-16

2 γραπτή εξέταση 1 στη ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Θ Ε Μ Α 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Όταν η μετατόπιση ενός σώματος είναι αρνητική αυτό σημαίνει ότι: α. το σώμα κινείται προς τον θετικό ημιάξονα β. το σώμα κινείται προς τον αρνητικό ημιάξονα γ. το σώμα μειώνει την ταχύτητά του δ. τίποτα από τα παραπάνω 2. Ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα υ A =72 km/h και ένα δεύτερο με ταχύτητα υ Β =30 m/s. α. τα δυο αυτοκίνητα έχουν ίσες ταχύτητες. β. το πρώτο αυτοκίνητο έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από το δεύτερο γ. το δεύτερο αυτοκίνητο έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από το πρώτο δ. δε μπορούμε να συγκρίνουμε τις δυο ταχύτητες 3. Σ ένα διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου το εμβαδό που βρίσκεται ανάμεσα στην ευθεία και τον άξονα των χρόνων ισούται με: α. την ταχύτητα β. την επιτάχυνση γ. την μετατόπιση δ. τη μέση ταχύτητα 4. Σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Το διάγραμμα ταχύτητας- χρόνου είναι το: α. β. γ. 5. Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε Σ σε κάθε σωστή πρόταση και Λ σε κάθε λάθος: -1- α. Όταν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, η ταχύτητά του μειώνεται. β. Ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας ονομάζουμε την επιτάχυνση. γ. Η απόσταση (ή διάστημα) παίρνει θετικές και αρνητικές τιμές. δ. Ένα σώμα που κινείται με ταχύτητα 10 m/s σημαίνει ότι διανύει 10 m κάθε ένα δευτερόλεπτο. ε. Το διάνυσμα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης σε μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση έχουν πάντα ίδια κατεύθυνση.

3 Θ Ε Μ Α 2ο 1. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι θέσεις δυο αυτοκινήτων σε συνάρτηση με το χρόνο. x(m) A 25 B A. Η κίνηση των δυο αυτοκινήτων είναι: α) ευθύγραμμη ομαλή β) ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη γ) ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη B. Ποιο από τα δυο αυτοκίνητα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα; α) το αυτοκίνητο Α β) το αυτοκίνητο Β γ) έχουν ίσες ταχύτητες Γ. Τη χρονική στιγμή t = 5s α) 15 m β) 10 m γ) 25 m τα δυο αυτοκίνητα απέχουν μεταξύ τους: μονάδες 1 μονάδες 4 μονάδες 1 μονάδες 4 2. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε πως μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο

4 A. Η αρχική ταχύτητα του σώματος είναι: α) 5 m/s β) 10 m/s γ) 2 m/s B. Η εξίσωση της ταχύτητας του είναι: α) υ = 5 + 2,5 t β) υ = 5 2,5 t γ) υ = 2,5 t μονάδες 1 μονάδες 4 Θ Ε Μ Α 3ο Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η μεταβολή της ταχύτητας ενός σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο α. Να χωρίσετε την κίνηση σε χρονικά διαστήματα και να αναφέρετε τι κίνηση κάνει σε κάθε ένα απ αυτά. μονάδες 8 β. Να υπολογίσετε το ολικό διάστημα που διήνυσε το κινητό. γ. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος, όπου υπάρχει. δ. Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα του σώματος. Θ Ε Μ Α 4ο Αθλητής του στίβου είναι αρχικά ακίνητος. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0s ξεκινάει να τρέχει με σταθερή ταχύτητα. Τη χρονική στιγμή t 1 = 10s έχει μετατοπιστεί 100 m από την αφετηρία. Στη συνέχεια διπλασιάζει την ταχύτητα του και κινείται ευθύγραμμα και ομαλά μέχρι τη χρονική στιγμή t 2 = 30s. Να βρεθούν: α. Η ταχύτητα του αθλητή τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της κίνησής του. β. Η μετατόπιση του αθλητή από τη χρονική στιγμή t 1 έως τη χρονική στιγμή t 2. γ. Να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου για όλη την κίνηση του αθλητή. δ. Να βρεθεί η μετατόπιση του αθλητή το 3ο δευτερόλεπτο της κίνησής του. μονάδες 6 Καλή επιτυχία -3-

5 γραπτή εξέταση 2 στη ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Θ Ε Μ Α 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Στο διάγραμμα βλέπουμε πως μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου. Οι κινήσεις που κάνει το αυτοκίνητο είναι: α. ευθύγραμμη ομαλή επιταχυνόμενη - επιβραδυνόμενη β. επιβραδυνόμενη ευθύγραμμη ομαλή - επιταχυνόμενη γ. επιταχυνόμενη επιβραδυνόμενη - ευθύγραμμη ομαλή δ. ευθύγραμμη ομαλή επιβραδυνόμενη - επιταχυνόμενη 2. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υ=20 m/s. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται είναι: α. ΣF= 0 β. ΣF=mα γ. ΣF 0 δ. ΣF=20 N 3. Η ελεύθερη πτώση είναι κίνηση: α. ευθύγραμμη ομαλή. β. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα. γ. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα. δ. ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα. 4. Το βάρος ενός σώματος μάζας m: α. παραμένει πάντα σταθερό. β. μεταβάλλεται με το υψόμετρο και το γεωγραφικό πλάτος. γ. είναι μεγαλύτερο όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της Σελήνης. δ. είναι μονόμετρο μέγεθος. 5. Όταν ένα σώμα Α ασκεί δύναμη σ ένα σώμα Β, τότε και το σώμα Β θα ασκήσει ίση και αντίθετη δύναμη στο Α σύμφωνα με τον : α. πρώτο νόμο του Νεύτωνα. β. δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. γ. τρίτο νόμο του Νεύτωνα. δ. τέταρτο νόμο του Νεύτωνα. -4-

6 Θ Ε Μ Α 2ο 1. Στο σώμα του σχήματος ασκούνται οι δυνάμεις F 1 =15N, F 2 =32N και F 3. Πόση πρέπει να είναι η δύναμη F 3 έτσι ώστε το σώμα να ισορροπεί; α. 32 Ν β. 47 Ν γ. 17 Ν μονάδες 3 2. Δύο σώματα Α και Β αφήνονται να πέσουν ελεύθερα από το ίδιο ύψος, στον ίδιο τόπο. Η μάζα του σώματος Α είναι διπλάσια της μάζας του Β. Το σώμα που φτάνει πρώτο στο έδαφος είναι: α. το Α β. το Β γ. φτάνουν ταυτόχρονα μονάδες 3 μονάδες 6 3. Σώμα μάζας m ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Του ασκείται δύναμη F και αποκτά επιτάχυνση α. Αν διπλασιάσουμε τη μάζα του σώματος χωρίς να αλλάξουμε τη δύναμη F, τότε η επιτάχυνση του σώματος: α. διπλασιάζεται β. υποδιπλασιάζεται γ. παραμένει σταθερή μονάδες 3 Θ Ε Μ Α 3ο Αφήνουμε μια μπάλα μάζας m να πέσει ελεύθερα από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας ύψους H. Μετά από χρόνο 5s φτάνει στο έδαφος. α. Ποιο είναι το ύψος Η από το οποίο αφήσαμε τη μπάλα; β. Με πόση ταχύτητα θα φτάσει η μπάλα στο έδαφος; γ. Να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου για όλη την κίνηση. μονάδες 8 δ. Σε πόσο ύψος πάνω από το έδαφος θα βρίσκεται η μπάλα τη χρονική στιγμή t=3s; Δίνεται: 2 g =10m /s -5-

7 Θ Ε Μ Α 4ο Σε σώμα μάζας m = 10Kg που αρχικά κινείται με ταχύτητα υ 1 =50 m/s πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, α- σκούνται δυο δυνάμεις αντίθετες με την ταχύτητα του σώματος, όπως φαίνεται στο σχήμα. Μετά από 4 s η ταχύτητα του σώματος γίνεται υ 2 =30 m/s. α. Πόση είναι η επιβράδυνση του σώματος; β. Πόση είναι η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα; γ. Αν η δύναμη F 1 είναι ίση με 18Ν, να βρεθεί η δύναμη F 2. δ. Να βρείτε την απόσταση που έχει διανύσει το σώμα όταν η ταχύτητα του έγινε 15 m/s μονάδες 8 Καλή επιτυχία ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -6-