Η πρώτη εναέρια φωτο-τοπογραφική αποτύπωση της Αθήνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πρώτη εναέρια φωτο-τοπογραφική αποτύπωση της Αθήνας"

Transcript

1 Η πρώτη εναέρια φωτο-τοπογραφική αποτύπωση της Αθήνας Χριστόφορος Κωτσάκης Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει μία συνοπτική περιγραφή της πρώτης, από αέρος, χαρτογραφικής αποτύπωσης της Αθήνας και των περιχώρων της μέσω φωτο-τοπογραφικών μεθόδων. Οι εργασίες για την συγκεκριμένη αποτύπωση πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια των ετών από την Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, κάτω από την επιστημονική επίβλεψη του τότε διευθυντή της και καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Δ. Λαμπαδάριου. Ο πρώτος αυτός φωτο-τοπογραφικός χάρτης έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία, αφού η παραγωγή του ήταν άμεσα και αποκλειστικά συνδεδεμένη με την διαδικασία της εθνικής απογραφής της χώρας κατά τον Μάιο του Το επίτευγμα αυτό έχει θέσει την Ελλάδα ως το πρώτο κράτος, σε παγκόσμια κλίμακα, που εφάρμοσε τη μέθοδο της εναέριας φωτο-τοπογραφίας για σκοπούς απογραφής πληθυσμού. Λέξεις κλειδιά: Αθήνα, αποτύπωση, φωτοτοπογραφία, φωτογραμμετρία, Λαμπαδάριος. 1. Εισαγωγή «Έχω την τιμήν ν ανακοινώσω τα ακόλουθα σχετικά προς την σύνταξιν του πρώτου έν Ελλάδι από του αέρος πλήρους φωτο-τοπογραφικού χάρτου Αθηνών-περιχώρων». Με τα λόγια αυτά ο καθηγη-τής Δημήτριος Λαμπαδάριος (Εικ. 1) ξεκίνησε την α- νακοίνωση του στην Ακαδημία Αθηνών κατά την συνεδρίαση της στις 12 Μαρτίου 1931 [1], όπου και παρουσίασε ένα πλήθος ιστορικών και τεχνικών στοιχείων για την δημιουργία του πρώτου πλήρους τοπογραφικού χάρτη της Αθήνας και των περιχώρων της, με μεθόδους εναέριας φωτογραμ-μετρίας. Το εξώφυλο της συγκεκριμένης ανακοίνω-σης, ό- πως ανατυπώθηκε από τα επίσημα πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, φαίνεται στην Εικ. 2. Η συλλογή των απαραίτητων μετρήσεων και άλλων στοιχείων για την πραγματοποίηση της αποτύπωσης αυτής έγινε στην διάρκεια της περιόδου από την Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, κάτω από την επιστημονική επίβλεψη του τότε διευθυντή της και καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Δ. Λαμπαδάριου. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει μία συνοπτική περιγραφή, κυρίως από ιστορική σκοπιά, των σημαντικότερων χαρακτηρι-στικών αυτής της πρώτης εναέριας φωτογραμ-μετρικής αποτύπωσης της Αθήνας, καθώς και να παρουσιάσει μερικά επιπλέον στοιχεία σχετικά με την εισαγωγή της μεθόδου φωτο-τοπογραφικής αποτύπωσης στην Ελλάδα. 2. Η φωτο-τοπογραφία στην Ελλάδα στις αρχές του 20 ού αιώνα Η μέθοδος της φωτο-τοπογραφίας (σύμφωνα με την ορολογία της εποχής), δηλαδή η σύνταξη τοπογραφικών χαρτών και διαγραμμάτων για τμήματα της γήϊνης επιφάνειας με τη χρήση φωτογραφικών εικόνων, εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα περίπου το Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) ήταν μάλιστα ο πρώτος Ελληνικός οργανισμός που προμηθεύτηκε τότε τα κατάλληλα όργανα και συσκευές για την εκτέλεση φωτοτοπογραφικών χαρτογραφήσεων, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει άμεσα σε ευρεία πρακτική εφαρμογή της μεθόδου. Ακολουθώντας τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις των κυβερνήσεων του Ελευθέριου Βενιζέλου για τον εκμοντερνισμό του Ελληνικού κράτους, ιδρύεται το 1918 η Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών (επί υπουργείας Αλέξανδρου Παπαναστασίου) η οποία προβλέπει και την λειτουργεία ειδικού αυτόνομου φωτοτοπογραφικού τμήματος. Στα πλαίσια της λειτουργείας του τμήματος αυτού άρχισε η συστηματική εισαγωγή και ευρεία χρήση της φωτο-τοπογραφίας για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών αποτύπωσης, κτηματογράφησης και χαρτογράφησης εκτεταμένων εκτάσεων του Ελλαδικού χώρου. Οι ανάγκες αυτές είχαν προκύψει, κυρίως, από την νέα μεταρρυθμιστική πολιτική γης με τις μεγάλες απαλλοτριώσεις τσιφλικιών και μοναστικών κτημάτων, όπως τις προέβλεπε ο σχετικός νόμος του 1917, και οδήγησαν αναπόφευκτα σε μία ριζική αναδιάρθρωση των τεχνικών δομών της χώρας.

2 Εικ. 1. Φωτογραφία του Δημήτριου Λαμπαδαρίου ο οποίος διετέλεσε καθηγητής στη Ανωτάτη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), πρύτανης του ΕΜΠ κατά την διάρκεια των ετών , διευθυντής στην Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, γ.γ. και αντιπρόεδρος της Γεωδαιτικής Επιτροπής του Κράτους, και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της Γεωδαισίας. Με την εφαρμογή της φωτο-τοπογραφίας (αρχικά επίγειας και μετέπειτα εναέριας) ήταν δυνατή η γρήγορη, φθηνή και σχετικά ακριβής αποτύπωση μεγάλων εκτάσεων προκειμένου να γίνει η μελέτη και εκτέλεση διαφόρων αναγκαίων τεχνικών έργων υποδομής. Αξίζει να αναφερθεί, για παράδειγμα, η περίπτωση της μελέτης για την κατασκευή του τεχνητού φράγματος του Μαραθώνα για την υδροδότηση της Αθήνας, η οποία βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό στη χρήση φωτο-τοπογραφικών παρατηρήσεων [1]. Εκτός βέβαια από την επιστημονική της χρήση για καθαρά τεχνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς, η μέθοδος της (εναέριας) φωτοτοπογραφίας βρήκε σχεδόν άμεσα ευρύ αντικείμενο εφαρμογών και για στρατιωτικούς σκοπούς (για προφανείς λόγους). Έτσι λοιπόν ο Ελληνικός στρατός χρησιμοποίησε διεξοδικά την μέθοδο αυτή τόσο κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ( ) όσο και στη διάρκεια των Βαλκανικών ( ) και Μικρασιατικών ( ) Πολέμων, για την κατασκόπευση των εχθρικών εδαφών και αναγνώ-ριση των κινήσεων των εχθρικών στρατευμάτων. Με την ραγδαία εξέλιξη τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτικής έρευνας στο τομέα της φωτογραμμετρίας, αλλά και με την μαζικότερη παραγωγή φωτογραμμετρικών οργάνων ακριβείας, η μέθοδος της φωτο-τοπογραφίας άρχισε να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο την εποχή του μεσοπολέμου στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας για την αξιοποίηση των νέων απελευθερωμένων εκτάσεων γης. Προς το τέλος του 1924 η Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, υπό την διεύθυνση του καθηγητή του ΕΜΠ Δ. Λαμπαδα-ρίου, είχε ήδη προμηθευτεί τα τελειότερα όργανα και μηχανήματα της εποχής (αναλογικό στερεοαναγωγέα αυτοχαρτογράφο Hugerschoff, αναγωγέα Heide, φωτογραφικές μηχανές εναέριων λήψεων Zeiss-Pulfrich, κ.ά) για την εκτέλεση εναέριων φωτο-τοπογραφήσεων ακριβείας. Ο εξοπλισμός αυτός, ένα μεγάλο μέρος του οποίου εγκαταστάθηκε μόνιμα σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του ΕΜΠ, χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε δοκιμαστικό επίπεδο για εκπαιδευτικούς κυρίως λόγους, και αργότερα για την καθ αυτό παραγωγή τοπογρα-φικών χαρτών και διαγραμμάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μια γενική αναπαράσταση του αυτοχαρτογράφου τύπου Hugerschoff φαίνεται στην Εικ. 3. Ένα σημαντικό μέρος των φωτοτοπογραφικών εργασιών αποτύπωσης οι οποίες άρχισαν να εκτελούνται από την Τοπογραφική Υ- πηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών παρουσιάστηκε επίσημα στο Βερολίνο τον Νοέμβριο του 1926 κατά την διάρκεια του Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Φωτογραμμετρίας. Εικ. 2. Το εξώφυλλο της επίσημης ανακοίνωσης του καθηγητή Δημ. Λαμπαδαρίου στην Ακαδημία Αθηνών σχετικά με την δημιουργία του πρώτου φωτο-τοπογραφικού χάρτη της Αθήνας.

3 Εικ. 3. Αναλογικός στερεοαναγωγέας αυτοχαρτογράφος τύπου Hugerschoff, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο ΕΜΠ στις αρχές του 1925 (βιβλιογραφική πηγή: [2]).. Μπορούμε συνεπώς να συμπεράνουμε ότι η Ελλάδα της εποχής εκείνης δεν ήταν ένας απλός παρατηρητής των επιστημονικών εξελίξεων στους τομείς της Γεωδαισίας, της Τοπογραφίας και της Φωτογραμμετρίας, αλλά αντίθετα παρουσίαζε αξιόλογη ενεργό συμμετοχή σε αυτές όπως μαρτυρούν άλλωστε πλήθος γεγονότα. Μεταξύ άλλων, αξίζει να αναφερθούν η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Τοπογράφων στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1917, η ίδρυση της Γεωδαιτικής Επιτροπής του κράτους το 1924, η ίδρυση έδρας Γεωδαισίας στην Ακαδημία Αθηνών το 1928, η ίδρυση και λειτουργεία τοπογραφικών υπηρεσιών και τμημάτων σε διάφορα υπουργεία (Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Συγκοινωνιών) και η συστηματική παρουσία Ελλήνων επιστημόνων στις ανακοινώσεις των μεγάλων διεθνών συνεδρίων της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας και Γεωφυσικής (Ρώμη 1922, Μαδρίτη 1924, Πράγα 1927, Στοκχόλμη 1930) καθώς και της Διεθνούς Ένωσης Φωτογραμμετρίας (Βερολίνο 1926). 3. Ο πρώτος φωτο-τοπογραφικός χάρτης της Αθήνας Η συστηματική παραγωγή τοπογραφικών χαρτών στην Ελλάδα από αεροφωτογραφήσεις μπορεί να χρονολογηθεί από το Στις αρχές του επόμενου έτους (1928) κατασκευάστηκε μάλιστα ο πρώτος πλήρης φωτο-τοπογραφικός χάρτης Αθηνών-περιχώρων, ένα τμήμα του οποίου φαίνεται στην Εικ. 4. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χάρτης αυτός αποτέλεσε σημαντικό βοήθημα για την επιτυχή διεξαγωγή της πληθυσμιακής απογραφής της χώρας που έγινε στις 15 Μαρτίου 1928 [1]. Η δημιουργία του άλλωστε προέκυψε ύστερα από αίτημα της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την αξιόπιστη παρακολούθηση και απεικόνιση των ραγδαίων μεταβολών που συντελέστηκαν στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, του Πειραιά και των περιχώρων τους από το κύμα της αστυφιλίας, τον μεταπολεμικό οικοδομικό οργασμό και την εγκατάσταση των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Δεδομένου ότι η περιοχή της Αθήνας- Πειραιά-περιχώρων συμπεριε-λάμβανε τότε το 1/5 περίπου του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας, έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την απογραφή προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα και παραλείψεις εξαιτίας της μη σωστής κάλυψης των αστικών και περιαστικών περιοχών. Εφόσων καμία άλλη υπηρεσία ή οργανισμός δεν μπορούσε να ανταποκριθεί την εποχή εκείνη στις ανάγκες μιάς τέτοιας εργασίας γρήγορα, εύκολα και με καλή σχετικά ακρίβεια χρησιμοποιώντας κλασικές επίγειες μεθόδους, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας ανέθεσε (με την διαταγή του αρ. 698 της ) στην Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών την επίλυση του προβλήματος. Υπό την επιστημονική καθόδηγηση του Δημ. Λαμπαδαρίου αποφασίστηκε λοιπόν η εκτέλεση εναέριας φωτοτοπογράφησης όλης της περιοχής του λεκανοπεδίου Αττικής για την παραγωγή φύλλων χάρτη με τα οποία θα εφοδιαζόντουσαν οι απογραφείς για την σωστή καθοδήγηση τους και την αποφύγη λαθών κατά την εκτέλεση της απογραφής.

4 Εικ. 4. Απόσπασμα του πρώτου αερο-φωτοτοπογραφικού χάρτη Αθηνών και περιχώρων, ο οποίος κατασκευάστηκε από την Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών για τις ανάγκες της εθνικής απογραφής του Το παρόν φύλλο αποτελεί ανατύπωση του 1931 υπό σμίκρυνση 1:10000 (βιβλιογραφική πηγή: [1]).

5 Για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών η Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών προμηθεύτηκε ειδική μετρική φωτογραφική μηχανή διαδοχικών λήψεων (Toposerie Messter), εστιακής απόστασης 25 εκατοστών, η οποία και χρησιμοποιήθηκε για την συνολική αεροφωτογράφηση των διαφόρων περιοχών. Οι ταινίες (films) που χρησιμοποιήθηκαν στη φωτογραφική μηχανή είχαν μήκος 50 μέτρων η κάθε μία, ενώ οι επιμέρους εικόνες που λήφθησαν είχαν διαστάσεις 6 24 εκατοστά. Η φωτογραφική μηχανή στερεώθηκε σε ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα πάνω στο αεροπλάνο με τρόπο τέτοιο ώστε οι λήψεις της να είναι, όσο το δυνατό, κατακόρυφες. Η ταχύτητα ενναλαγής μεταξύ των διαδοχικών λήψεων πάνω στην ταινία της φωτογραφικής μηχανής ρυθμίστηκε σύμφωνα με την ταχύτητα πτήσης του αεροπλάνου, έτσι ώστε να υπάρχει ικανή επικάλυψη μεταξύ των γειτονικών αεροφωτογραφιών. Το ύψος πτήσης του αεροπλά-νου για τη συλλογή των αεροφωτογραφιών είχε καθορισθεί να είναι ίσο με 1000 μέτρα. Μετά την αρκετά επίπονη διεκπαιρέωση της αεροφωτογράφησης και την εξίσου απαιτητική διαδικασία εμφάνισης και εκτύπωσης των επιμέ-ρους φωτογραφιών, ακολούθησαν οι εργασίες σύν-δεσης και προσαρμογής των αεροφωτογραφιών με τη βοήθεια γνωστών φωτοσταθερών σημείων που είχαν ήδη υλοποιηθεί στο έδαφος. Στη συνέχεια συντάχθηκε ο ενιαίος φωτο-τοπογραφικός χάρτης σε κλίμακα 1:4000, ο οποίος και διανεμήθηκε (υπό τη μορφή ξεχωριστών φύλλων χάρτη) σε όλους τους απογραφείς της ευρύτερης περιοχής Αθηνώνπεριχώρων που πήραν μέρος στη εθνική απογραφή του Επίλογος Η παραγωγή του πρώτου φωτο-τοπογραφικού χάρτη Αθηνών και περιχώρων κατέστησε την Ελλάδα το πρώτο κράτος, σε παγκόσμιο επίπεδο, που χρησιμοποίησε την μέθοδο της εναέριας φωτογραμμετρίας για σκοπούς απογραφής πληθυ-σμού. Το ενδιαφέρον αυτό γεγονός είναι ίσως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου το Κράτος, αναγνωρίζοντας την αξία της γεωδαιτικής επιστήμης, απευθύνθηκε άμεσα στους «Τοπογράφους Μηχανικούς» για την επίλυση σημαντικών πρακτικών προβλημάτων με σύγχρονες και πρωτοποριακές (για την εποχή τους) μεθόδους. Μετά τη χρήση του ο φωτο-τοπογραφικός χάρτης Αθηνών-περιχώρων εξετέθη στη Διεθνή Αεροναυτική Έκθεση που έγινε στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 1928, και στη συνέχεια τοποθετήθηκε, λόγω της ιστορικής του αξίας, στο γεωδαιτικό και τοπογραφικό μουσείο του ΕΜΠ. Κατά την διάρκεια των επόμενων χρόνων και μέχρι τη μεγάλη διεθνή οικονομική κρίση του 1931 και την χρεωκοπία της χώρας το 1932, εκτελέσθηκαν πλήθος αεροφωτογραφήσεων ακριβείας σε όλη την Ελλάδα για διάφορους σκοπούς και ανάγκες (έργα οδοποιίας, μελέτη και σύνταξη σχεδίων πόλης, μελέτη και κατασκευή υδραυλικών έργων, αποξηραντικά έργα και αναδασμοί, αρχαιο-λογικές εφαρμογές, κ.ά). Ανάμεσα τους αξίζει να αναφέρουμε τους αεροφωτοπογραφικούς χάρτες Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπό κλίμακα 1:5000 και τον αεροφωτοπογραφικό χάρτη της Αρχαίας Κορίνθου (μετά από εντολή της Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα), με τους οποίους η Ελλάδα έλαβε μέρος στην έκθεση που έγινε τον Σεπτέμβριο του 1930 στην Ζυρίχη, κατά την διάρκεια της συνόδου της Διεθνούς Ένωσης Φωτογραμμετρίας [1]. Βιβλιογραφία [1] Λαμπαδάριος, Δ.Ν. (1931) «Ο πρώτος εν Ελλάδι από του αέρος φωτοτοπογραφικός χάρτης Αθηνώνπεριχώρων». Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρία της 12 Μαρτίου 1931), τόμος 6, σελ [2] Eginitis D.D., Lampadarios D. (1924) Rapport sur les travaux exécutés en Grèce. Commission Géodésique Hellénique. Deuxième Assemblée Générale, Madrid, Octobre 1924.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως Εργαλείο Ανάπτυξης Το παράδειγμα της κτηματογράφησης του Πύργου Ηλείας

Διπλωματική Εργασία: Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως Εργαλείο Ανάπτυξης Το παράδειγμα της κτηματογράφησης του Πύργου Ηλείας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία: Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως Εργαλείο Ανάπτυξης Το παράδειγμα της κτηματογράφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής :

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTOCAD ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου εντοπισμός παρακολούθηση ανάλυση αντιμετώπιση τίτλος Διπλωματικής: «Ανάπτυξη επιχειρησιακής μνήμης Διαχείρισης Κινδύνων σε κατασκευαστικά έργα»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Πρόταση επανάχρησης διατηρητέου κτηρίου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική» Κατεύθυνση «Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: V ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΑΥΤΗ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΑΥΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Βλάχος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1. Σκοπιµότητα Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των λαών, που θα ζουν στον αυριανό ενοποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ χωροταξίας, πολεοδομίας & περιφερειακής ανάπτυξης

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ χωροταξίας, πολεοδομίας & περιφερειακής ανάπτυξης ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ χωροταξίας, πολεοδομίας & περιφερειακής ανάπτυξης 03 01 Think Before You Print Ενημερωτικό Δελτίο Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Ιούλιος -2- ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Η/Σ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΗΚ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...1 1.1 Περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Jürg Kaufmann Daniel Steudler σε συνεργασία µε την 1 η Οµάδα Εργασίας της Επιτροπής 7 της F.I.G. Ιούλιος, 1998 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απόστολος Αρβανίτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα