ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές) ΗΨ (...,...,...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές) ψηφοφορία κατά τμήματα χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία τροπ. τροπολογία ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία ΑΤ αντίστοιχο τμήμα Δ τροπολογία που διαγράφει = ταυτόσημες τροπολογίες παράγραφος αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη ΠΨ πρόταση ψηφίσματος ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος ΜΨ μυστική ψηφοφορία P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 1 PE

2 1. Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων: ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ***I Έκθεση: Werner Langen (A8-0024/2018) Θέμα μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 543, 27, Διμερής συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση *** Σύσταση: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018) Θέμα ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 563, 46, Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Annemie Turtelboom * Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού)) Θέμα ψηφοφορία: υποψηφιότητα της Annemie Turtelboom ΜΨ + 501, 91, 32 P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 2 PE

3 4. Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης * Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού)) Θέμα ψηφοφορία: διορισμός του Boštjan Jazbec ΜΨ + 464, 104, Σύσταση ειδικής επιτροπής για τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή Πρόταση απόφασης: B8-0125/2018 Θέμα Πρόταση απόφασης B8-0125/2018 (Συνδιάσκεψη των Προέδρων) ψηφοφορία: απόφαση (ολόκληρο το ) + 6. Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I Έκθεση: Pilar Ayuso (A8-0021/2018) P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 3 PE

4 Θέμα Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλω επιτροπή + Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - χωριστές ψηφοφορίες 4 επιτροπή χ.ψ επιτροπή χ.ψ επιτροπή 1/ΟΚ + 535, 92, 11 2/ΟΚ - 291, 320, επιτροπή 1/ΟΚ + 524, 97, 12 2/ΟΚ - 282, 331, επιτροπή 1/ΟΚ + 516, 101, 14 2/ΟΚ - 279, 335, επιτροπή επιτροπή χ.ψ επιτροπή χ.ψ επιτροπή χ.ψ επιτροπή χ.ψ. + P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 4 PE

5 Θέμα 95 επιτροπή 1/ΟΚ + 530, 91, 15 2/ΟΚ - 218, 394, επιτροπή ΟΚ - 213, 398, επιτροπή χ.ψ./ηψ + 348, 259, επιτροπή χ.ψ./ηψ + 352, 257, 25 Άρθρο 4, 2, μετά το στοιχείο ε βουλευτές - Άρθρο 6, μετά την GUE/NGL ΟΚ - 251, 360, 25 Άρθρο 8, 5, εδάφιο 2 191Δ ALDE - Μετά την αιτ. σκ GUE/NGL ΟΚ - 262, 358, 13 ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 593, 28, 11 GUE/NGL: τροπολογίες 27 (), 28 (), 95, 97, 193, 194 ECR: τροπολογίες 26, 27, 28, 95 Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία GUE/NGL: τροπολογίες 95, 97 ALDE: τροπολογίες 12, 61, 63, 64, 65 PPE: τροπολογίες 4, 12 Plus de 38 τροπολογίες 27, 28, 121, 125 députés: Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα ALDE: τροπολογία 59 Ολόκληρο το εκτός από τις λέξεις: "ο αιτών ή " και "(εφεξής από κοινού «ο αιτών»)" οι λέξεις αυτές ECR: τροπολογία 26 "«γεωργικής προέλευσης»: που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ " "ή από ζυμωθέντα αλκοολούχα ποτά τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από τα εν λόγω προϊόντα" τροπολογία 95 P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 5 PE

6 "«γεωργικής προέλευσης»: που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I της Συνθήκης" " ή επεξεργασμένα τρόφιμα που προήλθαν αποκλειστικά από τέτοιου είδους προϊόντα, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση" GUE/NGL, ECR: τροπολογία 27 " Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης" "ή προερχόμενη από μπύρα " τροπολογία 28 "Τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης" " ή προερχόμενα από μπύρα" Διάφορα: Οι Nadja Hirsch, Elmar Brok και Ivica Tolić συνυπογράφουν την τροπολογία Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας * Έκθεση: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018) Θέμα Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλω επιτροπή + Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - χωριστές ψηφοφορίες 6 επιτροπή χ.ψ./ηψ - 299, 328, 4 11 επιτροπή χ.ψ επιτροπή χ.ψ./ηψ + 332, 285, επιτροπή χ.ψ. - Άρθρο 1, 1, σημείο 2 Οδηγία 2011/16/ΕΕ Άρθρο 8ααα, 1 47 GUE/NGL - Άρθρο 1, 1, σημείο 2 48 GUE/NGL - P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 6 PE

7 Θέμα Οδηγία 2011/16/ΕΕ Άρθρο 8ααα, 2, εδάφιο 1 Άρθρο 1, 1, σημείο 2 Οδηγία 2011/16/ΕΕ Άρθρο 8ααα, 2, εδάφιο 2 Άρθρο 1, 1, σημείο 2 Οδηγία 2011/16/ΕΕ Άρθρο 8ααα, μετά την 5 Παράρτημα Οδηγία 2011/16/ΕΕ Παράρτημα IV, Τμήμα Α, μετά το σημείο 3 22 επιτροπή + 49Δ GUE/NGL - 50 GUE/NGL - 51 GUE/NGL - Αιτ. σκ GUE/NGL - 5 επιτροπή + Αιτ. σκ GUE/NGL - Μετά την αιτ. σκ GUE/NGL ΟΚ - 146, 466, 21 Αιτ. σκ αναθ GUE/NGL - 13 επιτροπή + ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 541, 33, 61 GUE/NGL: τροπολογία 43 Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία PPE: τροπολογίες 6, 11, 16, Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος (DAS ) Πρόταση ψηφίσματος: B8-0122/2018 P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 7 PE

8 Θέμα Πρόταση ψηφίσματος B8-0122/2018 (επιτροπή ENVI) ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 405, 205, 25 Verts/ALE, ENF: τελική ψηφοφορία 9. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Έγκριση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON MON NK603 και γενετικώς τροποποιημένων αραβοσίτων που συνδυάζουν δύο από τα συμβάντα MON 87427, MON και NK603 Πρόταση ψηφίσματος: B8-0124/2018 Θέμα Πρόταση ψηφίσματος B8-0124/2018 (επιτροπή ENVI) ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 402, 208, 25 Verts/ALE, ENF: τελική ψηφοφορία 10. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel Έκθεση: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και 3/5 των ψηφισάντων) Θέμα Μετά την 8 1 GUE/NGL ΟΚ - 120, 499, 10 Μετά την 15 3 GUE/NGL ΟΚ - 85, 531, 9 Μετά την 16 2 GUE/NGL ΟΚ - 128, 492, 5 P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 8 PE

9 Θέμα ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 550, 75, 6 GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/007 SE/Ericsson Έκθεση: Urmas Paet (A8-0032/2018) (για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και 3/5 των ψηφισάντων) Θέμα ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 557, 71, 4 P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 9 PE

10 12. Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018 Θέμα Πρόταση ψηφίσματος B8-0119/2018 (επιτροπή LIBE) 1 5 ENF ΟΚ - 122, 484, ENF ΟΚ - 118, 481, 15 Μετά την 2 4 GUE/NGL, Verts/ALE Μετά την αιτ. αναφ. 4 1 GUE/NGL, Verts/ALE 2 GUE/NGL, Verts/ALE 3 GUE/NGL, Verts/ALE ΟΚ - 127, 478, 24 ΟΚ - 232, 326, 67 ΟΚ - 134, 458, 40 ΟΚ - 273, 273, 81 ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 422, 147, 48 Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων B8-0120/2018 ECR B8-0121/2018 ENF ECR: τροπολογίες 1, 3, τελική ψηφοφορία ENF: τροπολογίες 5, 6, τελική ψηφοφορία GUE/NGL τροπολογίες 1, 2, 3, 4 P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 10 PE

11 13. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 Έκθεση: Frank Engel (A8-0025/2018) Θέμα 1 31 EFDD ΟΚ - 115, 493, 19 Μετά την 1 32 EFDD ΟΚ - 99, 517, 7 33 EFDD ΟΚ - 135, 482, 7 34 EFDD ΟΚ - 124, 489, EFDD ΟΚ - 115, 507, 9 Μετά την 10 2 GUE/NGL ΟΚ - 123, 484, 17 Μετά την 13 3 GUE/NGL ΟΚ - 131, 493, 6 Μετά την 14 4 GUE/NGL - 16 αρχικό ΟΚ + 411, 182, 37 Μετά την EFDD ΟΚ - 79, 545, 3 Μετά την EFDD ΟΚ - 60, 535, EFDD ΟΚ - 129, 490, 7 Μετά την EFDD ΟΚ - 129, 463, EFDD ΟΚ - 43, 543, 32 Μετά την EFDD ΟΚ - 125, 478, 22 Μετά την EFDD ΟΚ - 129, 475, αρχικό 1 + 2/ΟΚ + 477, 123, αρχικό ΟΚ + 482, 86, αρχικό P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 11 PE

12 Θέμα 1/ΟΚ + 476, 104, Μετά την 36 5 GUE/NGL ΟΚ - 120, 502, 7 37 αρχικό 1 + 2/ΟΚ + 508, 73, 46 Μετά την EFDD ΟΚ - 98, 520, 9 Μετά την EFDD ΟΚ - 116, 482, EFDD ΟΚ - 106, 491, αρχικό 1/ΟΚ + 523, 62, EFDD ΟΚ - 114, 498, 16 αρχικό ΟΚ + 466, 110, 40 Μετά την EFDD ΟΚ - 114, 478, αρχικό ΟΚ + 492, 91, 39 Μετά την 62 6= 9= Μετά την 63 7= 10= 8= 11= GUE/NGL, Verts/ALE GUE/NGL, Verts/ALE GUE/NGL, Verts/ALE ΟΚ - 248, 312, 64 ΟΚ + 422, 159, 45 ΟΚ + 435, 109, αρχικό 66 αρχικό ΟΚ + 365, 102, 146 ΟΚ + 366, 106, αρχικό P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 12 PE

13 Θέμα 1 + 2/ΟΚ + 495, 98, αρχικό 1 + 2/ΟΚ + 520, 63, 41 Μετά την EFDD ΟΚ - 142, 477, 8 Μετά την EFDD ΟΚ - 106, 507, 12 Μετά την αιτ. αναφ. 3 1 GUE/NGL ΟΚ - 113, 479, 34 Μετά την αιτ. αναφ EFDD ΟΚ - 101, 484, 22 Μετά την αιτ. σκ. ΚΑ 28 EFDD ΟΚ - 94, 496, EFDD ΟΚ - 107, 496, EFDD ΟΚ ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 429, 135, 63 EFDD: τροπολογίες 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 16, 26 (), 27, 29 (), 37 (), 59, 60, 65, 66, 70 (), 75 () GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ECR: 57 (), 75 () Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία ECR: 65, 66 Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα ECR: 57 EFDD: 29 "προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να επικυρώσουν τη σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον ευρωπαϊκό χάρτη για τις περιφερειακές και τις μειονοτικές γλώσσες " " επισημαίνει επίσης την ανάγκη εφαρμογής των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) " P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 13 PE

14 37 70 ECR, EFDD: "τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να προωθήσει μια πολιτική υποδοχής και ενσωμάτωσης σε όλα τα κράτη μέλη και ότι είναι ανεπίτρεπτο ορισμένα κράτη μέλη να ισχυρίζονται ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν τα αφορά " "υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αρχές της ισότιμης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων πρέπει να διασφαλίζονται σε όλες τις περιπτώσεις στο πλαίσιο όλων των πολιτικών και μέτρων για τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη επικροτεί την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενσωμάτωσης και προτείνει να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ενσωμάτωσης " Ολόκληρο το εκτός από τις λέξεις: "ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου" οι λέξεις αυτές "επικροτεί το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσχωρήσει σε αυτή " "καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να προβούν στην επικύρωση της εν λόγω σύμβασης " Ολόκληρο το εκτός από τις λέξεις: "πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλείς και νόμιμες οδοί για τη μετανάστευση και ότι" οι λέξεις αυτές Ολόκληρο το εκτός από τις λέξεις: "σεξουαλική και αναπαραγωγική" οι λέξεις αυτές Διάφορα Οι τροπολογίες ακυρώνονται. 14. Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ Έκθεση: Norbert Erdős (A8-0014/2018) Θέμα Μετά την βουλευτές Μετά την βουλευτές ΗΨ + 324, 264, 15 ΟΚ - 216, 364, 33 ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 560, 27, 28 EFDD: τροπολογία 2 P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 14 PE

15 Διάφορα Οι Sabine Lösing, Μιλτιάδης Κύρκος, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca και Agustín Díaz De Mera García Consuegra αποσύρουν την υπογραφή τους στην τροπολογία 2 (άρθρο 169 παράγραφος 5 του Κανονισμού). Οι Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki και Sirpa Pietikäinen συνυπογράφουν την τροπολογία 2. Ο Eric Andrieu αποσύρει την υπογραφή του στην τροπολογία Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017 Έκθεση: Sander Loones (A8-0019/2018) Θέμα Μετά την 2 5 ENF ΟΚ - 69, 522, 14 Μετά την 5 6 ENF ΟΚ - 76, 499, 11 Μετά την 6 7 ENF ΟΚ - 62, 536, EFDD ΟΚ - 76, 514, αρχικό 12 αρχικό χ.ψ./ηψ - 191, 367, 51 1/ΟΚ + 527, 85, Μετά την EFDD ΟΚ - 98, 488, 35 Μετά την EFDD ΟΚ - 70, 521, 23 Μετά την 32 8 ENF ΟΚ - 70, 532, EFDD ΟΚ - 91, 475, 37 2 EFDD ΟΚ - 143, 453, 11 αρχικό 1/ΟΚ + 484, 98, 38 2/ΟΚ + 446, 147, 22 3/ΟΚ + 437, 150, 20 P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 15 PE

16 Θέμα 46 αρχικό 1/ΟΚ + 591, 14, 10 2/ΟΚ + 472, 105, 30 3/ΟΚ + 517, 80, EFDD ΟΚ - 90, 487, 42 4 EFDD ΟΚ - 45, 535, 35 αρχικό Αιτ. σκ. Δ αρχικό ΟΚ + 473, 73, 67 1/ΟΚ + 446, 133, 37 2/ΟΚ + 455, 124, 32 3/ΟΚ + 451, 121, 40 4/ΟΚ + 436, 139, 37 ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 476, 116, 25 EFDD: Αιτ. σκ. Δ, Κ,, 12 (), 39, 46, 47, τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 ENF: τροπολογίες 5, 6, 7, 8 Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία PPE: 11 Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα EFDD: Αιτ. σκ. Δ 3ο μέρος " λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η Τραπεζική Ένωση αποτελεί θεμελιώδη στόχο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης και αποτελεί αναπόσπαστο δομικό στοιχείο μιας γνήσιας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν σύντομα περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, " "δεδομένου ότι θα παραμείνει ατελής εάν δεν αποκτήσει δημοσιονομικό μηχανισμό ασφαλείας " "και έναν τρίτο πυλώνα, αυτόν του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων " P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 16 PE

17 4ο μέρος ο μέρος 46 3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι το ΕΣΑΚ εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης έχει κεφαλαιώδη σημασία για την διάρρηξη του διπόλου κρατών-τραπεζών λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για να επιτευχθεί η μετάβαση από τη διάσωση με ίδια μέσα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι σε ορισμένα εθνικά τραπεζικά συστήματα εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται επαρκώς λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες προσφέρουν μια ευκαιρία για να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης " " υπενθυμίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με το δημόσιο χρέος " "επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επενδύουν υπερβολικά σε ομόλογα που εκδίδει η κυβέρνησή τους, οδηγώντας σε υπέρμετρη «εγχώρια μεροληψία» ενώ ένας από τους κύριους στόχους της Τραπεζικής Ένωσης είναι η διάρρηξη του δεσμού τραπεζών και δημόσιου χρέους επισημαίνει ότι, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα ήταν καλύτερα αν υπήρχε μεγαλύτερη ποικιλομορφία στα χαρτοφυλάκια των κρατικών ομολόγων των τραπεζών θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την προληπτική αντιμετώπιση του κρατικού χρέους θα πρέπει να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα επισημαίνει τις συνεχιζόμενες εργασίες της BCBS για τον κίνδυνο των κρατικών τίτλων, και πιο συγκεκριμένα το πρόσφατα δημοσιευθέν έγγραφο συζήτησης «Η ρυθμιστική μεταχείριση των κρατικών ανοιγμάτων» αναμένει, ως εκ τούτου, με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εργασιών του FSB όσον αφορά το δημόσιο χρέος προκειμένου να προσανατολίσει τις μελλοντικές αποφάσεις τονίζει τον καίριο ρόλο των κρατικών ομολόγων για την παροχή ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας για τους επενδυτές και σταθερές πηγές χρηματοδότησης για τις κυβερνήσεις λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο αυτό, το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής σχετικά με την ιδέα των αποκαλούμενων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα τίτλων (bond-backed SBBS) ως πιθανό τρόπο αντιμετώπισης του θέματος υπενθυμίζει ότι τα SBBS δεν συνιστούν μορφή αμοιβαιοποίησης του χρέους θεωρεί ότι οι εισροές από τους συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να βοηθήσει να εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον της αγοράς SBBS " "υπενθυμίζει ότι η ουσία της διακυβερνητικής συμφωνίας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) πρόκειται τελικά να ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης " " υπενθυμίζει ότι ένα δημοσιονομικό σύστημα στήριξης είναι το κλειδί για να εξασφαλιστεί ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο για την εξυγίανση και την ικανότητα αντιμετώπισης συστημικών κρίσεων στην Τραπεζική Ένωση, καθώς και για την αποτροπή της προσφυγής σε διάσωση τραπεζών με δημόσιους πόρους " " σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να μετασχηματιστεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα φιλοξενεί τον δημοσιονομικό μηχανισμό ασφαλείας για το SRF " " υπενθυμίζει ότι η προστασία των καταθέσεων είναι θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες της ΕΕ " "και ότι η Τραπεζική Ένωση παραμένει ημιτελής χωρίς τον τρίτο πυλώνα " "συζητά αυτή τη στιγμή την πρόταση σχετικά με ένα ΕΣΑΚ σε επίπεδο επιτροπών σημειώνει, εν προκειμένω, την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017 " P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 17 PE

18 16. Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Έκθεση: Javier Nart (A8-0035/2018) Θέμα 1, μετά το στοιχείο ε 11 ENF - 1, στοιχείο ιστ 12 ENF - αρχικό , στοιχείο λδ αρχικό ΟΚ + 580, 5, ENF - Μετά την αιτ. αναφ. 3 4 ENF - Μετά την αιτ. σκ. Γ 5 ENF - 6 ENF - 7 ENF - Μετά την αιτ. σκ. Ζ 1 GUE/NGL ΟΚ - 177, 424, 7 Μετά την αιτ. σκ. Η 2 GUE/NGL - Μετά την αιτ. σκ. Θ 3 GUE/NGL ΟΚ - 120, 446, 38 8 ENF - 9 ENF - 10 ENF - Αιτ. σκ. ΙΑ αρχικό ΟΚ + 574, 13, 22 ψηφοφορία: σύσταση (ολόκληρο το ) ΟΚ + 533, 24, 43 GUE/NGL τροπολογίες 1, 3 ENF: Αιτ. σκ. ΙΑ, 1, στοιχείο λδ) P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 18 PE

19 Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα ENF: 1, στοιχείο ιστ) Ολόκληρο το εκτός από τις λέξεις: "κατά της ισλαμοφοβίας, ώστε", " και των επιθέσεων κατά μουσουλμάνων" και "οποιαδήποτε" οι λέξεις αυτές 17. Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας Έκθεση: Izaskun Bilbao Barandica και Ángela Vallina (A8-0022/2018) Θέμα 1, μετά το στοιχείο α 2 PPE ΟΚ + 430, 138, 24 1, στοιχείο στ αρχικό 1, στοιχείο η αρχικό ΟΚ + 524, 12, /ΗΨ + 368, 208, 16 1, στοιχείο θ αρχικό 1/ΟΚ + 557, 27, 13 2/ΟΚ + 309, 269, 12 1, στοιχείο ι αρχικό ΟΚ + 469, 87, 24 1, στοιχείο ια 3 PPE ΟΚ - 209, 312, 69 1, στοιχείο ιστ αρχικό 1/ΟΚ + 552, 20, 16 2/ΟΚ + 368, 210, 13 3/ΟΚ + 410, 131, 43 1, στοιχείο κγ 4 PPE ΟΚ - 246, 343, 11 αρχικό 1/ΟΚ + 557, 19, 18 P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 19 PE

20 Θέμα 2/ΟΚ + 343, 208, 43 1, στοιχείο λα 5 PPE ΟΚ - 264, 312, 16 1, στοιχείο λβ 6 PPE ΟΚ - 262, 309, 19 1, στοιχείο λε αρχικό 1/ΟΚ + 549, 23, 18 2/ΟΚ + 446, 142, 5 1, στοιχείο λστ 7 PPE ΟΚ - 243, 339, 8 Αιτ. σκ. ΣΤ 1 PPE ΟΚ - 262, 316, 14 Αιτ. σκ. Ι αρχικό 1 + 2/ΗΨ + 330, 250, Αιτ. σκ. ΚΔ αρχικό Αιτ. σκ. ΚΕ αρχικό χ.ψ. + ΟΚ + 387, 146, 55 ψηφοφορία: σύσταση (ολόκληρο το ) ΟΚ + 417, 48, 72 ENF: 1, στοιχεία στ, κδ PPE: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 S&D: Αιτ. σκ. ΚΕ, 1 στοιχεία ι, ιστ Verts/ALE: 1, στοιχεία θ, λε Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία PPE: Αιτ. σκ. ΚΔ, ΚΕ Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα Verts/ALE: 1, στοιχείο θ) Ολόκληρο το εκτός από τις λέξεις: "και ιδιωτικές" οι λέξεις αυτές 1, στοιχείο λε) Ολόκληρο το εκτός από τις λέξεις: "και ιδιωτικές" οι λέξεις αυτές P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 20 PE

21 PPE: Αιτ. σκ. Ι 3ο μέρος 1, στοιχείο η 1, στοιχείο ιστ 3ο μέρος 1, στοιχείο κγ Ολόκληρο το εκτός από τις λέξεις: "δημόσιες" και "λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στην εκπαίδευση είναι πιο περιορισμένη στις αγροτικές περιοχές " "δημόσιες" "λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στην εκπαίδευση είναι πιο περιορισμένη στις αγροτικές περιοχές " Ολόκληρο το χωρίς τη λέξη: "καθολική" η λέξη αυτή Ολόκληρο το εκτός από τις λέξεις: "καθολική" και "ειδικά όσον αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα " "καθολική" " ειδικά όσον αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα" Ολόκληρο το χωρίς τη λέξη: "δημόσιες" η λέξη αυτή P8_PV-PROV(2018)03-01(VOT)_EL.docx 21 PE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + Εγκρίνεται με: - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντοµογραφιών και συµβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται ΟΚ (...,,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται ΟΚ (...,,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ. Επεξήγηση των συντοµογραφιών και συµβόλων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ. Επεξήγηση των συντοµογραφιών και συµβόλων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ Επεξήγηση των συντοµογραφιών και συµβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται ΟΚ (...,,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + Εγκρίνεται με: - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι

Διαβάστε περισσότερα

16-19 Ιανουαρίου 2017 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

16-19 Ιανουαρίου 2017 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 16-19 Ιανουαρίου 2017 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 18/01/17 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντοµογραφιών και συµβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται ΟΚ (...,,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0126/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0126/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0126/2017 30.4.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0298(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0298(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/0298(NLE) 31.5.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη

Διαβάστε περισσότερα

24-25 Μαρτίου 2010 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

24-25 Μαρτίου 2010 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 2014 Έγγραφο συνόδου ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24-25 Μαρτίου 2010 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 05/03/10 439.511 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

10460/16 ΘΛ/μκ 1 DGG 1C

10460/16 ΘΛ/μκ 1 DGG 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0270 (COD) 10460/16 EF 199 ECOFIN 636 CODEC 919 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0256(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0256(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0256(COD) 27.4.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Έγγραφο συνόδου ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 25/01/17 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Τρίτη 4 Απριλίου 2017 04/04/17 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων AFET_OJ(2010)0622_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τρίτη 22 Ιουνίου 2010, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30 Τετάρτη 23 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0254(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0254(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0254(COD) 10.5.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.12.2013 2013/2008(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1-4 Φεβρουαρίου 2016 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

1-4 Φεβρουαρίου 2016 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1-4 Φεβρουαρίου 2016 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 03/02/16 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2016/0374(CNS) 26.4.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (2017/2011(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (2017/2011(INI)) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/2011(INI) 1.6.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + Εγκρίνεται με: - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 7.11.2017 2017/2194(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/2. Τροπολογία. Mercedes Bresso, Elmar Brok, εισηγητές

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/2. Τροπολογία. Mercedes Bresso, Elmar Brok, εισηγητές 9.2.2017 A8-0386/2 2 Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 1, 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών BUDG(2016)0711_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, από 15.00 έως 16.00 (συνεδρίαση των συντονιστών) και από 16.00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων EMPL(2016)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, από 9.00 έως 12.30 και από 14.00 έως 17.30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0151/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0151/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0151/2017 3.4.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2028(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2028(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2017/2028(INI) 30.5.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 14.10.2014 2014/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (C8-0000/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/2269(INI) 26.9.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Tomáš Zdechovský (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Tomáš Zdechovský (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 28.8.2014 2014/2040(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Tomáš Zdechovský (PE536.206v01-00) σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2353(INI) 31.5.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0309/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0309/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0309/2017 16.10.2017 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή του N-phenyl-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-υλ]-φουρανόνη-2-

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «I» του Παραρτήματος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «I» του Παραρτήματος Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12291/16 OJ CRP1 30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2598η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο τμήμα) Hμερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0141/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0141/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0141/2017 31.3.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2202(DEC) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2202(DEC) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/2202(DEC) 6.3.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2009(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2009(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2009(INI) 9.11.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/8. Τροπολογία. Marco Valli, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/8. Τροπολογία. Marco Valli, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 19.10.2017 B8-0565/8 8 Παράγραφος 1 1. είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0012/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0012/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0012/2018 30.1.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

A8-0344/441

A8-0344/441 7.12.2016 A8-0344/441 441 João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.1.2018 2017/2167(DEC) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικών, Χρηματοπιστωτικών και Εμπορικών Θεμάτων

Επιτροπή Οικονομικών, Χρηματοπιστωτικών και Εμπορικών Θεμάτων Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana Επιτροπή Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI(2017)0928_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, από 9.00 έως 12.30 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0207/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0207/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0207/2017 2.6.2017 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίαςπλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0062(NLE) 31.5.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (2017)0712_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30 Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

10173/15 ADD 1 ΑΝ/σα 1 DPG

10173/15 ADD 1 ΑΝ/σα 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3399η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0361 (COD) 14779/16 ADD 2 EF 355 ECOFIN 1100 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0209(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0209(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/0209(CNS) 12.9.2016 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία για συζήτηση (ΙΙ)

Σημεία για συζήτηση (ΙΙ) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2018 6091/1/18 REV 1 OJ CRP2 6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (2ο Τμήμα) Κτίριο Eurpa, Βρυξέλλες 14 Φεβρουαρίου 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 26/10/16 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0062(NLE) 5.4.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-35 Jiří Maštálka (PE601.097v01-00) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Στέλιος Κούλογλου

Επιτροπή Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Στέλιος Κούλογλου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2028(INI) 2.6.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2076(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2076(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.6.2013 2013/2076(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2012 (2013/2076

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE PUBLIC CO EUR-PREP 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Συμβούλιο Θέμα: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE /OJ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE /OJ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 2014 Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 11-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2018(INI) της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2018(INI) της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/2018(INI) 24.11.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2304(INI) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2304(INI) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/2304(INI) 12.5.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE(2014)1203_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, από 9.00 έως 12.30 και

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0274(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0274(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0274(COD) 7.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2064(INI) της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2064(INI) της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2016/2064(INI) 23.3.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0220(COD) 5 Φεβρουαρίου 2004 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση της νοµικής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.7.2012 COM(2012) 426 final 2010/0253 (COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0084(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0084(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0084(COD) 4.5.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

9230/15 ΔΑ/μκ 1 DG B 3A - DG G 1A

9230/15 ΔΑ/μκ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9230/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 173 ECOFIN 378 SOC 368 COMPET 280 ENV 364 EDUC 186 RECH

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE(2016)0526_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έκτακτη συνεδρίαση Πέμπτη 26 Μαΐου 2016, από 14.30 έως 18.00

Διαβάστε περισσότερα

B7-0081/176/αναθ.

B7-0081/176/αναθ. 6.3.2013 B7-0081/176/αναθ. Τροπολογία 176/αναθ. Alyn Smith εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0241/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0241/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0241/2017 27.6.2017 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησης του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (2015/2344(INI)) Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Paulo Rangel

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (2015/2344(INI)) Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Paulo Rangel Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2344(INI) 14.9.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14164/16 ECOFIN 1013 STATIS 91 UEM 358 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2014(BUD) Σχέδιο έκθεσης Esteban González Pons (PE615.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2014(BUD) Σχέδιο έκθεσης Esteban González Pons (PE615. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2018/2014(BUD) 6.2.2018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-14 Σχέδιο έκθεσης Esteban González Pons (PE615.522v01-00) Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 0000/0000(COS) 17 Απριλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την σύσταση της Επιτροπής για τα βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα