ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + Εγκρίνεται με: - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές) ΗΨ (...,...,...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές) ψηφοφορία κατά τμήματα χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία τροπ. τροπολογία ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία ΑΤ αντίστοιχο τμήμα Δ τροπολογία που διαγράφει = ταυτόσημες τροπολογίες παράγραφος άρθρο άρθρο αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη ΠΨ πρόταση ψηφίσματος ΚΠΨ Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΜΨ Μυστική ψηφοφορία P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 1 PE

2 1. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου Θέμα Κηρύσσεται εγκριθείσα 2. Γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόταση ψηφίσματος: B8-1220/2016 Θέμα Πρόταση ψηφίσματος B8-1220/2016 (+ 76 βουλευτές) ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ - 258, 419, 22 αναβάλλεται 225, 439, 35 Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση ENF, GUE/NGL, Verts/ALE: τελική ψηφοφορία Διάφορα Οι Ángela Vallina, Fabio De Masi, Στέλιος Κούλογλου, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jean-Luc Mélenchon, Igor Šoltes συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος B8-1220/2016. Οι Afzal Khan, Theresa Griffin αποσύρουν τις υπογραφές τους από την πρόταση ψηφίσματος B8-1220/ Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I Έκθεση: Julie Girling (A8-0249/2015) Θέμα P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 2 PE

3 Ολόκληρο το 154 επιτροπή + ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής + ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 499, 177, 28 Η έκθεση παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 28 Οκτωβρίου 2015 (άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού) Η τροπολογία 154 αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην εν λόγω συνεδρίαση. 4. Οριστικοποίηση της Βασιλείας III Πρόταση ψηφίσματος: B8-1226/2016 Θέμα Πρόταση ψηφίσματος B8-1226/2016 (επιτροπή ECON) μετά την 2 2 GUE/NGL - μετά την 4 3 GUE/NGL GUE/NGL ΟΚ - 160, 512, 30 μετά την αιτ. σκ. Β 1 GUE/NGL ΟΚ - 190, 330, 174 ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) + Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση GUE/NGL: τροπ.1, 4 5. Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας Έκθεση: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) Θέμα P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 3 PE

4 4 11 Verts/ALE - 6 αρχικό 9 αρχικό ΟΚ + 620, 55, 19 ΟΚ + 515, 153, Verts/ALE - αρχικό 1/ΟΚ + 444, 233, 17 μετά την Verts/ALE - 14 Verts/ALE ΟΚ - 89, 576, αρχικό 1/ΟΚ + 523, 158, 17 3/ΟΚ + 425, 208, Verts/ALE ΟΚ - 97, 559, 40 αρχικό ΟΚ + 426, 244, Verts/ALE ΟΚ - 132, 487, 75 αρχικό ΟΚ + 410, 270, S&D + 17 Verts/ALE ΟΚ - 120, 485, 95 αρχικό ΟΚ 15 39Δ GUE/NGL ΟΚ - 181, 487, Verts/ALE ΟΚ - 169, 475, 57 P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 4 PE

5 18 4 S&D Δ GUE/NGL ΟΚ - 190, 487, 23 5 S&D - μετά την GUE/NGL ΟΚ - 94, 514, Verts/ALE ΟΚ - 94, 536, Verts/ALE - μετά την Verts/ALE Verts/ALE Verts/ALE ΟΚ - 103, 502, GUE/NGL ΟΚ - 151, 502, 46 7 S&D ΗΨ + 322, 316, Verts/ALE ΟΚ - 168, 448, Verts/ALE ΟΚ - 83, 500, 110 αρχικό 32 αρχικό ΟΚ + 414, 234, 53 ΟΚ + 454, 187, 58 μετά την GUE/NGL ΟΚ - 109, 538, Verts/ALE ΟΚ - 168, 434, Δ GUE/NGL ΟΚ - 175, 467, Verts/ALE ΟΚ - 171, 454, Verts/ALE ΟΚ - 167, 442, 84 αρχικό 2/ΟΚ + 379, 280, 38 P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 5 PE

6 36 αρχικό ΟΚ + 448, 136, Verts/ALE Verts/ALE - μετά την Verts/ALE Verts/ALE - μετά την Verts/ALE ΟΚ - 201, 462, Verts/ALE Verts/ALE ΟΚ - 116, 509, Verts/ALE Verts/ALE ΟΚ - 181, 423, 92 8 S&D ΟΚ - 139, 520, 37 μετά την 48 9 S&D ΟΚ + 443, 207, GUE/NGL ΟΚ - 111, 542, Δ Verts/ALE ΟΚ - 250, 416, 30 μετά την βουλευτές ΟΚ - 263, 399, 37 αιτ. αναφ. 5 1 S&D + μετά την αιτ. αναφ. 8 2 S&D + ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 386, 237, 74 Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση Verts/ALE τροπ. 8-10, 14-19, 23-28, 33, 35, 37, 38 GUE/NGL: τροπ , 32, 36 EFDD: 6, 9, 10 (), 11 (1ο, 3ο μέρος), 12, 13, 14, 31, 32, 35 () P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 6 PE

7 Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα EFDD: ο μέρος "και την ΕΕ " "είναι βαθιά πεπεισμένο ότι χρειάζεται, ως εκ τούτου, μια ριζική και ουσιαστική αναθεώρηση της ΚΠΑΑ, προκειμένου να δοθεί στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της η δυνατότητα να συμβάλουν αποφασιστικά για την ασφάλεια της Ένωσης στη διαχείριση διεθνών κρίσεων και στην εδραίωση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ " "υπενθυμίζει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας " "πιστεύει ότι μια επιτυχής αναθεώρηση της ΚΠΑΑ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ στη διαδικασία ήδη από το ξεκίνημά της, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αδιεξόδων στο μέλλον τονίζει τα πρακτικά και οικονομικά οφέλη της περαιτέρω συνεργασίας για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων, και σημειώνει τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν από συγκεκριμένα μέτρα κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας του Δεκεμβρίου " "καλεί επίσης τα κράτη μέλη και την ΕΕ να επενδύσουν κατάλληλα στην ασφάλεια και την άμυνα " εκτός από τις λέξεις "και την ΕΕ " 35 "υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ είναι καλύτερα εξοπλισμένο για αποτροπή και άμυνα, και είναι έτοιμο να εφαρμόσει συλλογική άμυνα (άρθρο V της Συνθήκης της Ουάσινγκτον) σε περίπτωση επίθεσης ενάντια σε ένα από τα μέλη του, " "ενώ η ΚΠΑΑ εστιάζει επί του παρόντος στη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας (άρθρο 42 της ΣΕΕ) και η ΕΕ διαθέτει πρόσθετα μέσα για να αντιμετωπίσει προκλήσεις για την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της ανατροπής, οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο V επαναλαμβάνει ότι η «ρήτρα αλληλεγγύης» του άρθρου 222 της ΣΛΕΕ αποσκοπεί στην προστασία των δημοκρατικών θεσμών και του άμαχου πληθυσμού σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης " Διάφορα Η τροπολογία 6 αποσύρεται. 6. Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους Έκθεση: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) Θέμα 1 αρχικό 2/ΗΨ - 302, 362, 17 P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 7 PE

8 Τίτλος πριν από την παράγραφο 7 αρχικό χ.ψ. + 7 αρχικό 8 αρχικό χ.ψ. + 2/ΗΨ - 244, 414, /ΗΨ + 370, 296, αρχικό αρχικό 11 αρχικό αρχικό 13 αρχικό χ.ψ. + 2/ΗΨ - 244, 409, 31 P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 8 PE

9 /ΗΨ + 368, 292, 20 6/ΗΨ + 395, 214, αρχικό 1/ΗΨ + 545, 120, αρχικό 36 αρχικό χ.ψ αρχικό 56 αρχικό χ.ψ αιτ. σκ. Δ αρχικό 3/ΗΨ - 252, 406, 31 αιτ. σκ. Ε αρχικό P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 9 PE

10 2/ΗΨ - 252, 407, 26 αιτ. σκ. Η αρχικό 2 - ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 304, 179, 208 Αιτήματα ψηφοφορίας με χωριστή ψηφοφορία ENF: Τίτλος πριν από την 7, 7, 12, 27, αιτ. σκ. Ε, Η ALDE: 38 Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα ENF: 9 Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και την πρόθεση" και "πολιτικών εξτρεμιστών, εκστρατειών παραπληροφόρησης και" και "μεγάλης κλίμακας" 3ο μέρος "και την πρόθεση" "πολιτικών εξτρεμιστών, εκστρατειών παραπληροφόρησης και" και "μεγάλης κλίμακας" ο μέρος 4ο μέρος "επισημαίνει ότι η πληροφοριακή στρατηγική του Κρεμλίνου είναι συμπληρωματική προς την πολιτική της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, της οικονομικής συνεργασίας και των κοινών έργων με μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ," "με στόχο την αποδυνάμωση της συνοχής της ΕΕ και την υπονόμευση των πολιτικών της " "υποστηρίζει ότι η ρωσική στρατηγική επικοινωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ανατρεπτικής εκστρατείας για την αποδυνάμωση της συνεργασίας και της κυριαρχίας της ΕΕ, της πολιτικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ένωσης και των κρατών μελών της ζητεί επιτακτικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να παρακολουθούν προσεκτικά τις ρωσικές ενημερωτικές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος " εκτός από τις λέξεις"ανατρεπτικής" και "και των κρατών μελών της" "ανατρεπτικής" "και των κρατών μελών της" "και να αυξήσουν την κοινή χρήση ικανοτήτων και τις προσπάθειες αντικατασκοπίας με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των επιχειρήσεων " P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 10 PE

11 ο μέρος 4ο μέρος ALDE: 1 "επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνεκτική και αποτελεσματική ενημέρωση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, και να παρέχονται προσαρμοσμένες δυνατότητες επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες στις τοπικές γλώσσες εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την έναρξη λειτουργίας του δικτυακού τόπου της ΕΥΕΔ στη ρωσική γλώσσα, " "η οποία αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και ενθαρρύνει τη μετάφραση του δικτυακού τόπου της ΕΥΕΔ σε περισσότερες γλώσσες, όπως στην Αραβική και την Τουρκική " "καταδικάζει τη συστηματική καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των δημοσιογράφων και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία και τα κατεχόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας μετά την παράνομη προσάρτησή της τονίζει ότι, από το 1999, δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί, εξαφανιστεί χωρίς ίχνος ή φυλακιστεί στη Ρωσία " "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προστασία των δημοσιογράφων στη Ρωσία και τη γειτονία της ΕΕ, καθώς και να στηρίξουν τη ρωσική κοινωνία των πολιτών και να επενδύσουν στις επαφές μεταξύ των λαών ζητεί την άμεση αποφυλάκιση των δημοσιογράφων σημειώνει ότι η ΕΕ ενισχύει τις σχέσεις με τους ανατολικούς της εταίρους της και άλλους γείτονές της και κρατά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία " "αναγνωρίζει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στις ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης θα ήταν η ύπαρξη ανεξάρτητων και ελεύθερων μέσων ενημέρωσης στην ίδια τη Ρωσία θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αποβλέπει στην επίτευξη αυτού του στόχου " "ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να διατεθούν επαρκείς πόροι υπέρ του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, των τοπικών μέσων ενημέρωσης, της ερευνητικής δημοσιογραφίας και των ξενόγλωσσων μέσων, ιδίως των ρωσικών, αραβικών, φαρσί, τουρκικών και ούρντου καθώς και άλλων γλωσσών που ομιλούνται από πληθυσμούς ευάλωτους στην προπαγάνδα " "υπογραμμίζει ότι η εχθρική προπαγάνδα εναντίον της ΕΕ λαμβάνει πολλές διαφορετικές μορφές και χρησιμοποιεί ποικίλα εργαλεία, τα οποία συχνά προσαρμόζονται ώστε να ταιριάζουν με το προφίλ των κρατών μελών της ΕΕ, με στόχο να διαστρεβλωθούν αλήθειες, να δημιουργηθούν αμφιβολίες, να διχαστούν τα κράτη μέλη, να προκληθεί ένας στρατηγικός διαχωρισμός μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βορειοαμερικανών εταίρων της και να παραλύσει η διαδικασία λήψης αποφάσεων, να απαξιωθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διατλαντικές εταιρικές σχέσεις, που διαδραματίζουν αναγνωρισμένο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική και αρχιτεκτονική ασφαλείας, στα μάτια και στην αντίληψη των πολιτών της ΕΕ και των πολιτών των γειτονικών χωρών, και να υπονομευθεί και αποσαθρωθεί το ευρωπαϊκό αφήγημα που βασίζεται στις δημοκρατικές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου υπενθυμίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι η υποδαύλιση φόβου και αβεβαιότητας στους πολίτες της ΕΕ, καθώς και η παρουσίαση των εχθρικών κρατικών και μη κρατικών παραγόντων ως πολύ ισχυρότερων από ό,τι είναι στην πραγματικότητα " "επισημαίνει ότι και άλλα αυταρχικά καθεστώτα ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν στρατηγικές παρόμοιες με αυτές που έχει αναπτύξει το Κρεμλίνο " P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 11 PE

12 22 " υπογραμμίζει ότι οι ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, ιδίως το ISIL/Daesh και η Αλ-Κάιντα, συμμετέχουν σε δυναμικές εκστρατείες παραπληροφόρησης που ως στόχο έχουν να υπονομεύσουν τις ευρωπαϊκές αξίες και συμφέροντα " "τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της εκπόνησης ειδικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής προπαγάνδας και παραπληροφόρησης σε βάρος της ΕΕ " αιτ. σκ. Ε Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "του πόλεμο " Οι λέξεις αυτές αιτ. σκ. Η Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ο πόλεμος " Οι λέξεις αυτές ALDE, ENF: 8 3ο μέρος 4ο μέρος 5ο μέρος "αναγνωρίζει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία χρησιμοποιεί με επιθετικό τρόπο ευρύ φάσμα εργαλείων και μέσων, όπως δεξαμενές σκέψης και ειδικά ιδρύματα (όπως το Russkiy Mir), συγκεκριμένες αρχές (Rossotrudnichestvo), πολύγλωσσους τηλεοπτικούς σταθμούς (π.χ. RT), ψευδο-πρακτορεία ειδήσεων και υπηρεσίες πολυμέσων (π.χ. Sputnik), διασυνοριακές κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες, δεδομένου ότι το καθεστώς θέλει να προβληθεί ως μοναδικός υπερασπιστής των παραδοσιακών χριστιανικών αξιών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακά «τρολ», με στόχο την αμφισβήτηση των δυτικών αξιών, τη διαίρεση της Ευρώπης, τη συγκέντρωση εγχώριας στήριξης και τη δημιουργία της αντίληψης ότι τα κράτη της ανατολικής γειτονίας της ΕΕ έχουν αποτύχει τονίζει ότι η Ρωσία επενδύει σημαντικούς οικονομικούς πόρους στα μέσα προπαγάνδας που χρησιμοποιούνται είτε άμεσα από το κράτος είτε από εταιρείες και οργανισμούς που ελέγχονται από το Κρεμλίνο " εκτός από τις λέξεις "επιθετικό", "την αμφισβήτηση των δυτικών αξιών, τη διαίρεση της Ευρώπης," και "παραπληροφόρησης και" "επιθετικό" "την αμφισβήτηση των δυτικών αξιών, τη διαίρεση της Ευρώπης," "παραπληροφόρησης και" "τονίζει ότι, αφενός, το Κρεμλίνο χρηματοδοτεί πολιτικά κόμματα και άλλες οργανώσεις εντός της ΕΕ με στόχο να υπονομεύσει την πολιτική συνοχή, και ότι, αφετέρου, η προπαγάνδα του Κρεμλίνου στοχοποιεί άμεσα συγκεκριμένους δημοσιογράφους, πολιτικούς και άτομα στην ΕΕ " P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 12 PE

13 13 3ο μέρος 4ο μέρος 5ο μέρος 6ο μέρος 7ο μέρος "εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την ταχεία επέκταση των εμπνευσμένων από το Κρεμλίνο δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης και προπαγάνδας που επιδιώκει να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η επιρροή της Ρωσίας και να αποδυναμωθεί και να διχαστεί η ΕΕ τονίζει ότι ένα μεγάλο μέρος της εχθρικής προπαγάνδας του Κρεμλίνου έχει ως στόχο να παρουσιάσει ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ότι ανήκουν στην «παραδοσιακή σφαίρα επιρροής της Ρωσίας», " εκτός από τη λέξη "εχθρικής" "εχθρικής" "υπονομεύοντας έτσι την κυριαρχία τους και τη βαθιά ριζωμένη ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, που κατά το παρελθόν υπονομεύθηκε από τα κομουνιστικά καθεστώτα " "σημειώνει ότι μία από τις βασικές στρατηγικές της είναι η διάδοση και η επιβολή μιας εναλλακτικής ρητορικής που συχνά βασίζεται σε μια χειραγωγημένη ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων και έχει ως στόχο την αιτιολόγηση των εξωτερικών της δράσεων και των γεωπολιτικών της συμφερόντων " σημειώνει ότι η παραποίηση της ιστορίας είναι μία από τις βασικές στρατηγικές της " "επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση απέναντι στα εγκλήματα των κομουνιστικών καθεστώτων μέσω δημόσιων εκστρατειών και εκπαιδευτικών συστημάτων και να υποστηριχθούν δραστηριότητες έρευνας και τεκμηρίωσης," " ιδίως στα πρώην μέλη του σοβιετικού μπλοκ, για την αντιμετώπιση του αφηγήματος του Κρεμλίνου " ALDE, Verts/ALE: αιτ. σκ. Δ Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ότι ο στοχευμένος πληροφοριακός πόλεμος κατά της Δύσης χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου" "ότι ο στοχευμένος πληροφοριακός πόλεμος κατά της Δύσης χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου" εκτός από τις λέξεις "κατά της Δύσης" και "από τη Σοβιετική Ένωση" 3ο μέρος "κατά της Δύσης" και "από τη Σοβιετική Ένωση" 7. Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας Πρόταση ψηφίσματος: B8-1230/2016 Θέμα P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 13 PE

14 Πρόταση ψηφίσματος B8-1230/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 2 2 Verts/ALE, ECR 10 3 Verts/ALE, ECR μετά την 21 4 Verts/ALE, ECR μετά την αιτ. αναφ.10 1 Verts/ALE, ECR ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 661, 6, 23 Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση Verts/ALE τελική ψηφοφορία Διάφορα Η πρόταση ψηφίσματος B8-1241/2016 αποσύρεται. Η Ομάδα GUE/NGL συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B8-1230/2016: Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, Curzio Maltese, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα. Οι Igor Šoltes (Ομάδα Verts/ALE) και Anneleen Van Bossuyt (Ομάδα ECR) συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος B8-1230/ Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone Πρόταση ψηφίσματος: B8-1228/2016 Θέμα P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 14 PE

15 Πρόταση ψηφίσματος B8-1228/2016 (επιτροπή ENVI) 2 αρχικό χ.ψ. + μετά την 2 8 PPE ΗΨ + 332, 276, 66 3 αρχικό χ.ψ./ηψ + 371, 290, PPE ΗΨ - 263, 382, PPE - μετά την 5 4 PPE - αιτ. σκ. Ε 2 PPE - αιτ. σκ. ΙΓ 1 S&D ΗΨ + 389, 282, 7 μετά την αιτ. σκ. ΙΗ 5 PPE ΗΨ - 322, 340, 22 6 PPE - ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το ) ΟΚ + 361, 289, 28 Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση ECR: τελική ψηφοφορία Αιτήματα ψηφοφορίας με χωριστή ψηφοφορία PPE: 2, 3 P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_EL.doc 15 PE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2030(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2030(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2016/2030(INI) 2.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντοµογραφιών και συµβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + Εγκρίνεται με: - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται ΟΚ (...,,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

A8-0157/43. Dariusz Rosati Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας COM(2016)0025 C8-0030/ /0010(CNS)

A8-0157/43. Dariusz Rosati Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας COM(2016)0025 C8-0030/ /0010(CNS) 4.5.2016 A8-0157/43 43 Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Tania González Peñas, Miguel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται ΟΚ (...,,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ. Επεξήγηση των συντοµογραφιών και συµβόλων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ. Επεξήγηση των συντοµογραφιών και συµβόλων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ Επεξήγηση των συντοµογραφιών και συµβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

A8-0344/411

A8-0344/411 7.12.2016 A8-0344/411 411 João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται ΟΚ (...,,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

A8-0344/381

A8-0344/381 7.12.2016 A8-0344/381 381 Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Κωνσταντίνα Κούνεβαa, Eleonora Forenza, Xabier Benito

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-1053/ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-1053/ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1053/2016 28.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

B8-0565/12

B8-0565/12 19.10.2017 B8-0565/12 12 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez,

Διαβάστε περισσότερα

1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Έγγραφο συνόδου ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 25/01/17 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0249/23. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0249/23. Τροπολογία 3.7.2017 A8-0249/23 23 Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Xabier Benito Ziluaga Παράγραφος 6 6. εξαίρει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην κάλυψη του κενού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0290/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0290/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0290/2016 14.10.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (2016/2030(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται ΟΚ (...,,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1168/2016 24.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

A8-0344/441

A8-0344/441 7.12.2016 A8-0344/441 441 João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0348/

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0348/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0348/2017 15.5.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0234/17. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0234/17. Τροπολογία 28.6.2017 A8-0234/17 17 Σακοράφα, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Josu Juaristi Abaunz, Νικόλαος Χουντής, Jiří Maštálka,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντοµογραφιών και συµβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

Διαβάστε περισσότερα

16-19 Ιανουαρίου 2017 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

16-19 Ιανουαρίου 2017 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 16-19 Ιανουαρίου 2017 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 18/01/17 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων EMPL(2016)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, από 9.00 έως 12.30 και από 14.00 έως 17.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0019/11. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0019/11. Τροπολογία 8.2.2017 A8-0019/11 11 Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0055/30 30 Αιτιολογική σκέψη B B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + Εγκρίνεται με: - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0298(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0298(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/0298(NLE) 31.5.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2202(DEC) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2202(DEC) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/2202(DEC) 6.3.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2817(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2817(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2014/2817(INI) 9.9.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0621/2016/αναθ. 12.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 119 του Κανονισμού (2016/1594(MOC)) Piernicola Pedicini, David Borrelli,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0133/32. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0133/32. Τροπολογία 12.9.2017 A8-0133/32 Τροπολογία 32 Sven Giegold, Fabio Massimo Castaldo, Helmut Scholz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Eva Joly, Pascal Durand, Indrek Tarand, Florent Marcellesi, Igor Šoltes,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0126/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0126/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0126/2017 30.4.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0977/ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0977/ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0977/2016 7.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο έκθεσης Ioan Mircea Paşcu (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο έκθεσης Ioan Mircea Paşcu (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 24.9.2012 2012/2223(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-102 Σχέδιο έκθεσης Ioan Mircea Paşcu (PE492.839v01-00) σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και τη ρήτρα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0207/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0207/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0207/2017 2.6.2017 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίαςπλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2011/0273(COD) 4.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-23 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE488.050v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE /OJ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE /OJ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 2014 Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 11-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0026/9. Τροπολογία. Mario Borghezio, Harald Vilimsky εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0026/9. Τροπολογία. Mario Borghezio, Harald Vilimsky εξ ονόματος της Ομάδας ENF 8.2.2017 A8-0026/9 9 Παράγραφος 1 1. εκφράζει ικανοποίηση για την εξέταση από το Συμβούλιο της αίτησης προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ και την παράδοση του ερωτηματολογίου, και αναμένει τη

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2304(INI) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2304(INI) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/2304(INI) 12.5.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2016/0374(CNS) 26.4.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12355/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE αριθ. προηγ. εγγρ.: 11816/16

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 19.9.2012 2012/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (2017/2011(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (2017/2011(INI)) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/2011(INI) 1.6.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

B8-0212/5. Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Kostadinka Kuneva, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL

B8-0212/5. Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Kostadinka Kuneva, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 9.3.2015 B8-0212/5 5 Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Kostadinka Kuneva, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Συµβούλιο εµποδίζει το πέρασµα στο επόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 10.1.2005 B6-0041/2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισµού των βουλευτών: Jan Marinus

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final 2017/0238 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0153(COD) 12.5.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Αριθ. εγγρ: 4: (2) ******* 24.09.2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) MONIKA HOHLMEIER - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/15. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/15. Τροπολογία 7.6.2017 A8-0055/15 15 Οριζόντια τροπολογία Να αντικατασταθούν οι λέξεις «Μακεδονία», «μακεδονικός/ή» με τις λέξεις «η χώρα», «της χώρας», σε ολόκληρο το κείμενο 7.6.2017 A8-0055/16 16 Αιτιολογική αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-1241/ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-1241/ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Έγγραφο συνόδου B8-24/206 6..206 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την νοηματική γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (4) *******

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (4) ******* ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 Αριθ. εγγρ: 4: (4) ******* 24.09.2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: JOSÉ MANUEL FERNANDES - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) GÉRARD DEPREZ - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Τροπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Danuta Maria Hübner. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Danuta Maria Hübner. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2014/2040(BUD) 6.8.2014 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 Danuta Maria Hübner (PE537.156v01-00) σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0823(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0823(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2017 2016/0823(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0350/1. Τροπολογία. Tamás Meszerics εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0350/1. Τροπολογία. Tamás Meszerics εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 6.12.2017 A8-0350/1 1 Ετήσια σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Παράγραφος 42 42. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας ενισχύει την τεχνολογική ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 4.8.2016 JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.4.2015 2014/2253(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2007/2253(INI) 7.3.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συγκέντρωση και τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2009/0155(NLE) 17.7.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-26 Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE483.808v01-00) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.10.2016 2016/2903(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15627/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.7.2015 0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την προσχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 4.12.2013 2013/2187(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ σχετικά µε τη χρήση των ραδιοτηλεοπτικών µέσων ως εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2055(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2055(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2055(INI) 6.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2196(DEC) Σχέδιο έκθεσης Marian-Jean Marinescu (PE584.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2196(DEC) Σχέδιο έκθεσης Marian-Jean Marinescu (PE584. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2196(DEC) 6.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-15 Σχέδιο έκθεσης Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0256(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0256(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0256(COD) 27.4.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/1. Τροπολογία. Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/1. Τροπολογία. Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek εξ ονόματος της Ομάδας ENF 19.10.2017 B8-0565/1 1 Παράγραφος 4 4. υπενθυμίζει ότι δυνάμει του άρθρου 311 της ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της πιστεύει ότι οι ελλείψεις του σημερινού ΠΔΠ και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2009(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2009(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2009(INI) 9.11.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2298(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2298(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2012/2298(INI) 1.3.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα