Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1

2 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ VENLAFAXINE / GENERICS 75 mg & 150 mg καψάκια παρατεταµένης αποδέσµευσης, σκληρά (βενλαφαξίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. - Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το VENLAFAXINE / GENERICS και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το VENLAFAXINE / GENERICS 3. Πώς να πάρετε το VENLAFAXINE / GENERICS 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες του VENLAFAXINE / GENERICS 5. Πώς να φυλάσσεται το VENLAFAXINE / GENERICS 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤO VENLAFAXINE / GENERICS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το VENLAFAXINE / GENERICS είναι αντικαταθλιπτικό και ανήκει σε µια κατηγορία φαρµάκων που ονοµάζονται αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και της νορεπινεφρίνης (SNRIs). Η κατηγορία αυτών των φαρµάκων χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση της κατάθλιψης και άλλων καταστάσεων όπως είναι οι αγχώδεις διαταραχές. Θεωρείται ότι άτοµα που παρουσιάζουν κατάθλιψη και / ή αγχώδη διαταραχή έχουν χαµηλότερα επίπεδα σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης στον εγκέφαλο. εν είναι πλήρως κατανοητός ο µηχανισµός δράσης των αντικαταθλιπτικών, αλλά µπορεί να συντελούν στην αύξηση των επιπέδων της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης στον εγκέφαλο. Το VENLAFAXINE / GENERICS είναι µια θεραπεία για ενήλικες µε κατάθλιψη. Το VENLAFAXINE / GENERICS είναι επίσης µια θεραπεία για ενήλικες µε τις παρακάτω αγχώδεις διαταραχές: κοινωνική αγχώδης διαταραχή (φόβος ή αποφυγή κοινωνικών καταστάσεων). Η κατάλληλη αντιµετώπιση της κατάθλιψης ή της αγχώδους διαταραχής είναι σηµαντική για να µπορέσετε να αισθανθείτε καλύτερα. Αν παραµείνετε χωρίς θεραπεία, η κατάστασή σας µπορεί να µην υποχωρήσει και να επιδεινωθεί µε αποτέλεσµα να είναι πιο δύσκολη η αντιµετώπισή της. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤO VENLAFAXINE / GENERICS Μην πάρετε το VENLAFAXINE / GENERICS - Αν έχετε αλλεργία στη βενλαφαξίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του VENLAFAXINE / GENERICS. - Αν λαµβάνετε επίσης ή αν έχετε λάβει κάποια στιγµή εντός των τελευταίων 14 ηµερών οποιαδήποτε φάρµακα γνωστά ως µη αναστρέψιµοι αναστολείς της µονοαµινοξειδάσης (ΜΑΟ), που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης ή της νόσου του Parkinson. Λαµβάνοντας έναν µη αναστρέψιµο αναστολέα ΜΑΟ σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα, συµπεριλαµβανοµένου του VENLAFAXINE / GENERICS, µπορεί να προκληθούν σοβαρές ή ακόµη και απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύµητες ενέργειες. Επίσης, πρέπει να περιµένετε τουλάχιστον 7 ηµέρες µετά τη διακοπή λήψης του VENLAFAXINE / GENERICS πριν 2

3 λάβετε οποιοδήποτε αναστολέα MAO (βλέπε επίσης την παράγραφο "Λήψη άλλων φαρµάκων"). Προσέξτε ιδιαίτερα µε το VENLAFAXINE / GENERICS Αν λαµβάνετε άλλα φάρµακα ταυτόχρονα µε το VENLAFAXINE / GENERICS που µπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εµφάνισης του συνδρόµου σεροτονίνης (βλέπε την παράγραφο "Λήψη άλλων φαρµάκων") Αν έχετε προβλήµατα στα µάτια, όπως ορισµένες µορφές γλαυκώµατος (αυξηµένη πίεση στο µάτι) Αν έχετε ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης Αν έχετε ιστορικό καρδιακών προβληµάτων Αν έχετε ιστορικό κρίσεων (σπασµοί) Αν έχετε ιστορικό χαµηλών επιπέδων νατρίου στο αίµα σας (υπονατριαιµία) Αν έχετε τάση δηµιουργίας µωλώπων ή τάση για αιµορραγία (ιστορικό αιµορραγικής διαταραχής) ή εάν λαµβάνετε άλλα φάρµακα, που µπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αιµορραγίας Αν τα επίπεδα χοληστερόλης σας αυξηθούν Αν έχετε ιστορικό ή αν κάποιος συγγενής σας έχει ιστορικό µανίας ή διπολικής διαταραχής (αισθάνεστε υπερδιέγερση ή ευφορία) Αν έχετε ιστορικό επιθετικής συµπεριφοράς. Το VENLAFAXINE / GENERICS µπορεί να προκαλέσει αίσθηµα ανησυχίας ή ανικανότητα να καθίσετε ή να σταθείτε ακίνητοι. Θα πρέπει να ενηµερώστε τον γιατρό σας εάν αυτό σας συµβεί. Εάν κάποιες από τις καταστάσεις αυτές συµβαίνει σε εσάς, παρακαλούµε να µιλήσετε µε το γιατρό σας πριν λάβετε το VENLAFAXINE / GENERICS. Σκέψεις αυτοκτονίας και επιδείνωση της κατάθλιψης ή της αγχώδους διαταραχής σας Εάν έχετε κατάθλιψη και / ή αγχώδεις διαταραχές, µπορεί µερικές φορές να σκεφτείτε να βλάψετε τον εαυτό σας ή να κάνετε σκέψεις αυτοκτονίας. Αυτές µπορεί να αυξηθούν όταν αρχίσετε για πρώτη φορά τα αντικαταθλιπτικά, καθώς αυτά τα φάρµακα χρειάζονται χρόνο για να δράσουν, συνήθως περίπου 2 εβδοµάδες αλλά µερικές φορές και περισσότερο. Υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να κάνετε τέτοιες σκέψεις: - Αν στο παρελθόν είχατε κάνει σκέψεις αυτοκτονίας ή σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας. - Αν είστε νεαρός ενήλικας. Πληροφορίες από κλινικές δοκιµές έχουν δείξει αυξηµένο κίνδυνο αυτοκτονικής συµπεριφοράς σε νεαρούς ενήλικες (ηλικίας κάτω των 25 ετών) µε ψυχιατρικές καταστάσεις για τις οποίες χορηγούνταν θεραπεία µε ένα αντικαταθλιπτικό. Οποτεδήποτε σας παρουσιάζονται σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας ή σκέψεις αυτοκτονίας, επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή πηγαίνετε σε νοσοκοµείο αµέσως. Μπορεί να σας βοηθήσει το να πείτε σε έναν συγγενή ή στενό φίλο ότι έχετε κατάθλιψη ή αγχώδη διαταραχή και να τους ζητήσετε να διαβάσουν αυτό το φυλλάδιο. Μπορείτε να τους ζητήσετε να σας πουν αν πιστεύουν ότι η κατάθλιψη ή η αγχώδης διαταραχή σας έχει χειροτερέψει, ή αν ανησυχούν για αλλαγές στη συµπεριφορά σας. Ξηροστοµία Ξηροστοµία αναφέρεται στο 10 % των ασθενών που λαµβάνουν βενλαφαξίνη. Αυτό µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της τερηδόνας. Εποµένως θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τη στοµατική υγιεινή σας. Χορήγηση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών Το VENLAFAXINE / GENERICS κανονικά δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι οι ασθενείς κάτω των 18 ετών, όταν λαµβάνουν την 3

4 συγκεκριµένη κατηγορία φαρµάκων, έχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών, όπως απόπειρες αυτοκτονίας, σκέψεις αυτοκτονίας, και εχθρική συµπεριφορά (κυρίως επιθετικότητα, εναντιωτική συµπεριφορά και θυµό). Εντούτοις, ο γιατρός σας µπορεί να χορηγήσει το VENLAFAXINE / GENERICS σε ασθενείς κάτω των 18 ετών, εάν θεωρήσει ότι αυτό είναι προς όφελος τους. Εάν ο γιατρός σας χορήγησε το VENLAFAXINE / GENERICS σε ασθενή κάτω των 18 ετών, απευθυνθείτε στον ίδιο για να το συζητήσετε, εάν το επιθυµείτε. Πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας, εάν εκδηλωθεί ή επιδεινωθεί ένα από τα συµπτώµατα που αναφέρονται ανωτέρω, όταν το VENLAFAXINE / GENERICS χορηγείται σε ασθενείς κάτω των 18 ετών. Επίσης, δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα µεγάλης διάρκειας στοιχεία ασφάλειας του VENLAFAXINE / GENERICS όσον αφορά στη σωµατική ανάπτυξη, στη σεξουαλική ωρίµανση, στη διανοητική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της συµπεριφοράς αυτής της ηλικιακής οµάδας. Λήψη άλλων φαρµάκων Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Ο γιατρός σας πρέπει να αποφασίσει αν θα πάρετε το VENLAFAXINE / GENERICS µε άλλα φάρµακα. Μην ξεκινήσετε ή διακόψετε τη λήψη άλλων φαρµάκων, περιλαµβανοµένων εκείνων που αγοράζονται χωρίς ιατρική συνταγή, των φαρµάκων φυτικής προέλευσης, πριν ρωτήσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Αναστολείς της µονοαµινοξειδάσης (ΜΑΟ: βλέπε παράγραφο «Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το VENLAFAXINE / GENERICS) Σύνδροµο σεροτονίνης: Το σύνδροµο σεροτονίνης, µια ενδεχοµένως απειλητική για τη ζωή κατάσταση (βλέπε παράγραφο «Πιθανές Ανεπιθύµητες Ενέργειες»), µπορεί να παρατηρηθεί στη θεραπεία µε βενλαφαξίνη, ιδιαίτερα όταν λαµβάνεται σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα. Παραδείγµατα των φαρµάκων αυτών περιλαµβάνουν: Τριπτάνες (χρησιµοποιούνται για την ηµικρανία) Φάρµακα για την αντιµετώπιση της κατάθλιψης, όπως SNRI, SSRIs, τρικυκλικά, ή φάρµακα που περιέχουν λίθιο Φάρµακα που περιέχουν την λινεζολίδη, ένα αντιβιοτικό (χρησιµοποιείται στη θεραπεία λοιµώξεων) Φάρµακα που περιέχουν µοκλοβεµίδη, έναν αναστρέψιµο αναστολέα ΜΑΟ (χρησιµοποιείται στη θεραπεία της κατάθλιψης) Φάρµακα που περιέχουν σιβουτραµίνη (χρησιµοποιείται για την απώλεια βάρους) Φάρµακα, που περιέχουν τραµαδόλη (παυσίπονο) Προϊόντα που περιέχουν St John s wort (ονοµάζεται επίσης, hypericum perforatum / υπερικό / βαλσαµόχορτο, ένα φυτικό προϊόν που χρησιµοποιείται στη θεραπεία της ήπιας κατάθλιψης) Προϊόντα που περιέχουν τρυπτοφάνη (χρησιµοποιούνται για προβλήµατα όπως ύπνου και κατάθλιψης) Τα σηµεία και συµπτώµατα του συνδρόµου σεροτονίνης µπορεί να περιλαµβάνουν ένα συνδυασµό από τα ακόλουθα: ανησυχία, ψευδαισθήσεις, έλλειψη συντονισµού, γρήγορος ρυθµός καρδιάς, αυξηµένη θερµοκρασία σώµατος, γρήγορες µεταβολές της αρτηριακής πίεσης, αυξηµένα αντανακλαστικά, διάρροια, κώµα, ναυτία, έµετος. Εάν νοµίζετε ότι σας συµβαίνει το σύνδροµο σεροτονίνης, αναζητήστε ιατρική φροντίδα αµέσως. Τα παρακάτω φάρµακα µπορεί επίσης να αλληλεπιδράσουν µε το VENLAFAXINE / GENERICS και πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναφέρετε στο γιατρό ή φαρµακοποιό σας αν λαµβάνετε φάρµακα, τα οποία περιέχουν: 4

5 Κετοκοναζόλη (ένα αντιµυκητιασικό φάρµακο) Αλοπεριδόλη ή ρισπεριδόνη (για την αντιµετώπιση ψυχιατρικών καταστάσεων) Μετοπρολόλη (έναν β-αποκλειστή για την αντιµετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακών προβληµάτων) Λήψη του VENLAFAXINE / GENERICS µε τροφές και ποτά Το VENLAFAXINE / GENERICS πρέπει να λαµβάνεται µε την τροφή (βλέπε παράγραφο 3 "ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ VENLAFAXINE / GENERICS"). Θα πρέπει να αποφεύγετε το αλκοόλ όταν λαµβάνετε το VENLAFAXINE / GENERICS. Κύηση και θηλασµός Ενηµερώστε το γιατρό σας αν µείνετε έγκυος ή αν προσπαθείτε να µείνετε έγκυος. Πρέπει να χρησιµοποιείτε το VENLAFAXINE / GENERICS µόνο αφού συζητήσετε τα ενδεχόµενα οφέλη και τους ενδεχοµένους κινδύνους για το αγέννητο παιδί σας µε το γιατρό σας. Βεβαιωθείτε πως η µαία και/ή ο γιατρός σας γνωρίζουν πως λαµβάνετε αγωγή µε το VENLAFAXINE/GENERICS Όταν λαµβάνονται κατά την κύηση, παρόµοια µε αυτό φάρµακα (SSRIs) µπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εµφάνισης µιας σοβαρής κατάστασης στα βρέφη, που ονοµάζεται εµµένουσα πνευµονική υπέρταση του νεογνού (PPHN), η οποία µπορεί να προκαλέσει ταχύτερη αναπνοή στο βρέφος και να του προσδώσει κυανή όψη. Τα συµπτώµατα αυτά συνήθως ξεκινούν εντός του πρώτου 24ωρου από τη γέννηση του βρέφους. Εάν σηµειωθεί το παραπάνω στο µωρό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα µε τη µαία και/ή το γιατρό σας. Αν παίρνετε το VENLAFAXINE/GENERICS κατά τη διάρκεια της κύησης, άλλα συµπτώµατα που µπορεί να εµφανίσει το βρέφος συµπληρωµατικά στην ταχύτερη αναπνοή, είναι ευερεθιστότητα, τρόµο, υποτονία, συνεχές κλάµα, δυσκολία στον ύπνο και στη σίτιση. Αν το βρέφος σας παρουσιάζει τα συµπτώµατα αυτά όταν γεννηθεί και ανησυχείτε, επικοινωνήστε µε το γιατρό σας και / ή τη µαία σας που θα µπορέσουν να σας συµβουλεύσουν. Η βενλαφαξίνη διέρχεται στο µητρικό γάλα. Υπάρχει ένας κίνδυνος επίδρασης στο βρέφος. Γι' αυτό, πρέπει να συζητήσετε αυτό το θέµα µε το γιατρό σας, ο / η οποίος / α θα αποφασίσει εάν πρέπει να σταµατήσετε το θηλασµό ή να σταµατήσετε τη θεραπεία µε το VENLAFAXINE / GENERICS. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Μην οδηγείτε ή χρησιµοποιείτε εργαλεία ή µηχανές µέχρις ότου να γνωρίζετε πώς σας επηρεάζει το VENLAFAXINE / GENERICS. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤO VENLAFAXINE / GENERICS Πάντοτε να παίρνετε το VENLAFAXINE / GENERICS αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Η συνήθης συνιστώµενη δόση έναρξης για τη θεραπεία της κατάθλιψης και της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής είναι 75 mg ανά ηµέρα. Η δόση µπορεί να αυξηθεί από το γιατρό σας βαθµιαία και, αν απαιτείται, έως τη µέγιστη δόση 375 mg ηµερησίως για τη κατάθλιψη. Η µέγιστη δόση την κοινωνική αγχώδη διαταραχή είναι 225 mg / ηµέρα. Να παίρνετε το VENLAFAXINE / GENERICS περίπου την ίδια ώρα καθηµερινά, είτε το πρωί είτε το βράδυ. Τα καψάκια πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα µε τη βοήθεια υγρού, και να µην ανοίγονται, θρυµµατίζονται, µασσώνται ή διαλύονται. 5

6 Το VENLAFAXINE / GENERICS πρέπει να λαµβάνεται µαζί µε τροφή. Αν έχετε προβλήµατα µε το ήπαρ ή τους νεφρούς σας, ενηµερώστε το γιατρό σας καθώς η δόση του VENLAFAXINE / GENERICS ίσως χρειαστεί να τροποποιηθεί. Μη σταµατάτε να παίρνετε το VENLAFAXINE / GENERICS χωρίς να ενηµερώσετε το γιατρό σας (βλέπε παράγραφο "Αν σταµατήσετε να παίρνετε το VENLAFAXINE / GENERICS"). Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση VENLAFAXINE / GENERICS από την κανονική Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν πάρετε µεγαλύτερη ποσότητα VENLAFAXINE / GENERICS από αυτή που σας συνταγογραφήθηκε. Τα συµπτώµατα της πιθανής υπερδοσολογίας ίσως περιλαµβάνουν ταχύ καρδιακό ρυθµό, αλλαγές στο επίπεδο εγρήγορσης (κυµαινόµενο από υπνηλία µέχρι κώµα), θαµπή όραση, σπασµούς ή κρίσεις, και έµετο. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το VENLAFAXINE / GENERICS Αν ξεχάσετε µια δόση, πάρτε την αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Ωστόσο, εάν πλησιάζει η ώρα για την επόµενη δόση σας, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και πάρτε µόνο µία δόση, ως συνήθως. Μην πάρετε µεγαλύτερη από την ηµερήσια ποσότητα του VENLAFAXINE / GENERICS που σας έχει συνταγογραφηθεί ανά ηµέρα. Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το VENLAFAXINE / GENERICS Μη σταµατήσετε να παίρνετε τη θεραπεία σας ή µη µειώσετε τη δόση σας χωρίς να συµβουλευθείτε το γιατρό σας, ακόµη κι αν αισθανθείτε καλύτερα. Αν ο γιατρός σας θεωρήσει ότι δεν έχετε πλέον ανάγκη το VENLAFAXINE / GENERICS µπορεί να σας ζητήσει να µειώσετε τη δόση σας µε βραδύ ρυθµό πριν να διακόψετε πλήρως τη θεραπεία. Είναι γνωστό ότι εµφανίζονται ανεπιθύµητες ενέργειες, όταν τα άτοµα σταµατούν να λαµβάνουν το VENLAFAXINE / GENERICS, ιδιαίτερα όταν διακόπτουν απότοµα το VENLAFAXINE / GENERICS ή η δόση µειώνεται πολύ γρήγορα. Ορισµένοι ασθενείς µπορεί να παρουσιάσουν συµπτώµατα όπως κόπωση, ζάλη, αίσθηµα ελαφράς κεφαλής, πονοκέφαλο, αϋπνία, εφιάλτες, ξηροστοµία, απώλεια της όρεξης, ναυτία, διάρροια, νευρικότητα, διέγερση, σύγχυση, αίσθηµα κουδουνίσµατος στα αυτιά, µυρµήγκιασµα ή σπανιότερα αισθήµατα ηλεκτροπληξίας, αδυναµία, εφίδρωση, σπασµούς, ή συµπτώµατα γρίπης. Ο γιατρός σας θα σας συµβουλέψει για το πώς πρέπει να διακόπτετε σταδιακά τη θεραπεία µε το VENLAFAXINE / GENERICS. Αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα συµπτώµατα αυτά ή άλλα συµπτώµατα, τα οποία σας προκαλούν προβλήµατα, ζητήστε περισσότερες συµβουλές από το γιατρό σας. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το VENLAFAXINE / GENERICS µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Αλλεργικές Αντιδράσεις 6

7 Αν συµβεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω, µη λάβετε άλλο VENLAFAXINE / GENERICS. Ενηµερώστε αµέσως το γιατρό σας ή επισκεφθείτε το τµήµα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκοµείου σας: Σφίξιµο στο θώρακα, συριγµός, πρόβληµα στην κατάποση ή την αναπνοή Οίδηµα του προσώπου, του λαιµού, των χεριών ή των ποδιών Αίσθηµα νευρικότητας ή άγχους, ζάλη, αίσθηµα παλµών, αιφνίδια ερυθρότητα του δέρµατος και / ή αίσθηµα θερµότητας Βαρειάς µορφής εξάνθηµα, κνησµός ή κνίδωση (διογκωµένες κηλίδες ερυθρού ή ανοικτόχρωµου δέρµατος που συχνά παρουσιάζουν κνησµό) Σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω σηµεία, µπορεί να χρειάζεστε επειγόντως ιατρική βοήθεια: Καρδιακά προβλήµατα, όπως γρήγορος ή µη φυσιολογικός καρδιακός ρυθµός, αυξηµένη αρτηριακή πίεση Οφθαλµικά προβλήµατα, όπως θαµπή όραση, διαστολή της κόρης Νευρικά προβλήµατα, όπως ζάλη, µυρµήγκιασµα, διαταραχή της κίνησης, σπασµοί ή κρίσεις Ψυχιατρικά προβλήµατα, όπως υπερδραστηριότητα και ευφορία Σύνδροµο απόσυρσης λόγω διακοπής της θεραπείας, (βλέπε «ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ VENLAFAXINE / GENERICS», «εάν σταµατήσετε να παίρνετε το VENLAFAXINE / GENERICS»). Πλήρης κατάλογος ανεπιθύµητων ενεργειών Η συχνότητα εµφάνισης (πιθανότητα εµφάνισης) των ανεπιθύµητων ενεργειών ταξινοµείται ως εξής: Πολύ συχνές Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη γνωστές Επηρεάζουν περισσότερους από 1 στους 10 χρήστες Επηρεάζουν 1 έως 10 στους 100 χρήστες Επηρεάζουν 1 έως 10 στους χρήστες Επηρεάζουν 1 έως 10 στους χρήστες Η συχνότητα δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα Αιµατολογικές ιαταραχές Όχι συχνές: σχηµατισµός µωλώπων, µέλαινες κενώσεις ή αίµα στα κόπρανα, το οποίο µπορεί να είναι σηµάδι εσωτερικής αιµορραγίας Μη γνωστές: µείωση του αριθµού των αιµοπεταλίων στο αίµα σας, αιτία για αυξηµένο κίνδυνο για µώλωπες ή αιµορραγία, αιµατολογικές διαταραχές οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε αυξηµένο κίνδυνο µολύνσεων ιαταραχές του µεταβολισµού / θρέψης Συχνές: απώλεια βάρους, αύξηση επιπέδων χοληστερόλης Όχι συχνές: αύξηση βάρους Μη γνωστές: µικρές αλλαγές του επιπέδου των ηπατικών ενζύµων στο αίµα, µείωση των επιπέδων του νατρίου στο αίµα, φαγούρα, κιτρινισµένο δέρµα ή µάτια, σκουρόχρωµα ούρα, ή συµπτώµατα γρίπης τα οποία είναι συµπτώµατα φλεγµονής του ήπατος (ηπατίτιδα), σύγχυση, υπερβολική κατακράτηση νερού (γνωστό ως SIADH), µη φυσιολογική έκκριση γάλατος από τους µαστούς ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Πολύ συχνές: ξηροστοµία, πονοκέφαλος Συχνές: µη φυσιολογικά όνειρα, µειωµένη λίµπιντο, ζάλη, αυξηµένος µυϊκός τόνος, αϋπνία, νευρικότητα, µυρµήγκιασµα, καταστολή, τρόµος, σύγχυση, αίσθηµα διαχωρισµού (ή αποπροσωποποίηση) από τον εαυτό σας και την πραγµατικότητα 7

8 Όχι συχνές: απώλεια συναίσθησης ή συναισθήµατος, ψευδαισθήσεις, ακούσια κίνηση των µυών, διέγερση, µείωση του συντονισµού και της ισορροπίας Σπάνιες: αίσθηση ανησυχίας ή ανικανότητα να καθίσετε ή να σταθείτε ακίνητοι, σπασµοί ή κρίσεις, αίσθηµα υπερδιέγερσης ή ευφορίας Μη γνωστές: αυξηµένη θερµοκρασία µε δύσκαµπτους µύες, σύγχυση ή διέγερση, και εφίδρωση, ή αν εµφανίζετε νευρικές κινήσεις των µυών τις οποίες δεν µπορείτε να ελέγξετε, αυτά µπορεί να είναι συµπτώµατα σοβαρών καταστάσεων γνωστά ως κακόηθες νευροληπτικό σύνδροµο, αισθήµατα ευφορίας, καταστολή, παρατεταµένη γρήγορη κίνηση µατιών, αδεξιότητα, ανησυχία, αίσθηση µέθης, εφίδρωση ή δύσκαµπτοι µύες, τα οποία είναι συµπτώµατα σεροτονεργικού συνδρόµου, αποπροσανατολισµός και σύγχυση συχνά συνοδευόµενα από ψευδαισθήσεις (παραλήρηµα), δυσκαµψία, σπασµοί και ακούσιες κινήσεις των µυών, σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας ή σκέψεις αυτοκτονίας. Οπτικές και ακουστικές διαταραχές Συχνές: θαµπή όραση Όχι συχνές: αλλαγή της αίσθησης της γεύσης, αίσθηµα κουδουνίσµατος στα αυτιά (εµβοές) Μη γνωστές: σοβαρός πόνος στο µάτι και µειωµένη ή θαµπή όραση ιαταραχές της καρδιάς ή της κυκλοφορίας Συχνές: αύξηση της αρτηριακής πίεσης, εξάψεις, αίσθηµα παλµών Όχι συχνές: αίσθηµα ζάλης (ιδιαίτερα κατά την απότοµη έγερση από καθιστή θέση), λιποθυµία, ταχυπαλµία Μη γνωστές: µείωση της αρτηριακής πίεσης, µη φυσιολογικός, γρήγορος ή µη κανονικός καρδιακός ρυθµός, που µπορεί να οδηγήσει σε λιποθυµία Αναπνευστικές διαταραχές Συχνές: χασµουρητό Όχι συχνές: βήχας, συριγµός, δυσκολία αναπνοής και υψηλή θερµοκρασία σώµατος, τα οποία είναι συµπτώµατα φλεγµονής στους πνεύµονες που συνδέεται µε αύξηση των λευκοκυττάρων στο αίµα (πνευµονική ηωσινοφιλία) ιαταραχές από το πεπτικό Πολύ Συχνές: ναυτία Συχνές: µειωµένη όρεξη, δυσκοιλιότητα, έµετος Όχι συχνές: τριγµός των δοντιών, διάρροια Μη γνωστές: σοβαροί κοιλιακοί πόνοι ή πόνοι της πλάτης (το οποίο µπορεί να υποδηλώνει σοβαρό πρόβληµα στο έντερο, στο ήπαρ ή στο πάγκρεας) ερµατικές διαταραχές Πολύ συχνές: εφίδρωση (περιλαµβανοµένων των νυκτερινών εφιδρώσεων) Όχι συχνές: εξάνθηµα, µη φυσιολογική τριχόπτωση Μη γνωστές: δερµατικό εξάνθηµα, που µπορεί να οδηγήσει σε βαριάς µορφής φλύκταινες και ξεφλούδισµα του δέρµατος, φαγούρα, ήπιο εξάνθηµα Μυϊκές διαταραχές Μη γνωστές: ανεξήγητος µυϊκός πόνος, ευαισθησία ή αδυναµία (ραβδοµυόληση) ιαταραχές του ουροποιητικού συστήµατος Συχνές: δυσκολία διούρησης, αυξηµένη συχνότητα ούρησης Όχι συχνές: αδυναµία διούρησης ιαταραχές στην αναπαραγωγή και την ερωτική συµπεριφορά Συχνές: µη φυσιολογική εκσπερµάτιση / οργασµός (άνδρες), έλλειψη οργασµού, στυτική δυσλειτουργία (ανικανότητα), διαταραχές εµµήνου ρύσης όπως αυξηµένη αιµορραγία ή αυξηµένη µη κανονική αιµορραγία Όχι συχνές: διαταραχές οργασµού (γυναίκες) 8

9 Γενικά Συχνές: αδυναµία (εξασθένηση), ρίγη Όχι συχνές: ευαισθησία στο ηλιακό φως Μη γνωστές: πρησµένο πρόσωπο ή γλώσσα, λαχάνιασµα ή δυσκολία στην αναπνοή, συχνά µε εξανθήµατα στο δέρµα (αυτό µπορεί να είναι µια σοβαρή αλλεργική αντίδραση) Το VENLAFAXINE / GENERICS προκαλεί µερικές φορές ανεπιθύµητες ενέργειες, τις οποίες µπορεί να µη γνωρίζετε, όπως αυξήσεις στην αρτηριακή πίεση ή µη φυσιολογικό καρδιακό ρυθµό, ήπιες µεταβολές στα επίπεδα των ηπατικών ενζύµων, του νατρίου ή της χοληστερόλης στο αίµα. Σπανιότερα, το VENLAFAXINE / GENERICS µπορεί να µειώσει τη δράση των αιµοπεταλίων στο αίµα σας, οδηγώντας σε αυξηµένο κίνδυνο µωλώπων ή αιµορραγίας. Εποµένως, ο γιατρός σας µπορεί να επιθυµεί να σας υποβάλλει σε εξετάσεις αίµατος ορισµένες φορές, ιδιαίτερα αν παίρνετε το VENLAFAXINE / GENERICS για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό ή τον/την νοσοκόµο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύµητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, Μεσογείων 284, Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: /337, Φαξ: , Ιστότοπος: Μέσω της αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών µπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια του παρόντος φαρµάκου. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤO VENLAFAXINE / GENERICS Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείτε το VENLAFAXINE / GENERICS µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία µέρα του µήνα που αναφέρεται. εν απαιτούνται ειδικές συνθήκες διατήρησης για το προϊόν αυτό. Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το VENLAFAXINE / GENERICS Η δραστική ουσία είναι η βενλαφαξίνη Κάθε καψάκιο παρατεταµένης αποδέσµευσης, σκληρό περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 75 mg ή 150 mg βενλαφαξίνης (ως υδροχλωρικό άλας). Τα άλλα συστατικά είναι: Περιεχόµενα καψακίου Υπροµελλόζη Ammonio Methacrylate Copolymer (Τύπου Β), Νάτριο λαουρυλοθειικό Μαγνήσιο στεατικό Επικάλυψη Basic butylated methacrylate copolymer Μόνο για την περιεκτικότητα των 75 mg Κέλυφος καψακίου Τιτανίου διοξείδιο E171 Σιδήρου οξείδιο ερυθρό E172 Ζελατίνη 9

10 Μόνο για την περιεκτικότητα των 150 mg Κέλυφος καψακίου Τιτανίου διοξείδιο E171 Ερυθροσίνη Ε127 Ινδικοκαρµίνιο E132 Ζελατίνη Μελάνη εντύπωσης Στιλβωτικό µέσο: κόµµεα λάκκας Σιδήρου οξείδιο µέλαν Εµφάνιση του VENLAFAXINE / GENERICS και περιεχόµενο της συσκευασίας Η περιεκτικότητα 75 mg: Αδιαφανή, ροζ χρώµατος καψάκια παρατεταµένης αποδέσµευσης, σκληρά, τα οποία φέρουν την επιγραφή «VEN» στη µία πλευρά του καψακίου και «75» στην άλλη πλευρά. Η περιεκτικότητα 150 mg: Αδιαφανή, κόκκινου χρώµατος καψάκια παρατεταµένης αποδέσµευσης, σκληρά, τα οποία φέρουν την επιγραφή «VEN» στη µία πλευρά του καψακίου και «150» στην άλλη πλευρά. Τα καψάκια παρατεταµένης αποδέσµευσης του VENLAFAXINE / GENERICS διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister) των 7, 10, 14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 70, 90, 100, 500 και 1000 καψακίων και φιάλες από HDPE των 100ml, 400ml, 600ml, οι οποίες πριέχουν 7, 10, 14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 70, 90, 100, και 250 καψακίων. Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. ικαιούχος Προϊόντος: Generics [UK] Ltd trading as Mylan, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Αγγλία Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Generics Pharma Hellas ΕΠΕ, Λ. Βουλιαγµένης 577 Α, Αργυρούπολη , Αθήνα, Τηλ: Υπεύθυνος Απελευθέρωσης Παρτίδας: Mylan Hungary Kft, H-2900 Komárom, Mylan út.1, Ουγγαρία Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά: Σεπτέµβριος 2013 Τρόπος ιάθεσης: Το φαρµακευτικό αυτό προϊόν χορηγείται µε ιατρική συνταγή 10

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη Target Pharma Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σερτραλίνη PIL_2815501,02_01 ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Σερτραλίνη

VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Σερτραλίνη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Σερτραλίνη EPILYD Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) CY. PIL Seropram 20 mg film-coated tablets / Greek ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη SUMATRIPTAN/GENERICS 50 mg & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη Saxib επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο προσεκτικά, πριν αρχίσετε να παίρνετε το φάρμακο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο προσεκτικά, πριν αρχίσετε να παίρνετε το φάρμακο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 5 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 10 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 15 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 20 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο S-σιταλοπράμη

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Valdoxan 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Agomelatine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης.

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Efexor XR 37,5 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 75 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 150 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Oλανζαπίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Oλανζαπίνη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2895701_02_04-01 DATE: 14-12-2012 NORPEN ORO ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Norpen Oro 5mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα Norpen Oro 10mg δισκία διασπειρόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης Γλικλαζίδη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Atacand Plus 8 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 16 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/25 mg δισκία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DIAMICRON MR 30 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Gliclazide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Yasminelle επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 0,02 mg / 3 mg Ethinylestradiol / Drospirenone Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο VASTAREL 20 mg/ml, πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή. Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. αναστροζόλη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή. Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. αναστροζόλη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία αναστροζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2108502-03 DATE: 14-12-2012 LOPROC INJ. 40MG ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Loproc 40 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Ομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Cimzia 200 mg ενέσιμο διάλυμα certolizumab pegol Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα