Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης"

Transcript

1 Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός» Συγγραφή: ΔΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εφαρμογή: ΔΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 2014

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» MIS (κωδ ), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι. Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Υπεύθυνοι υπο-ομάδας εργασίας γλώσσας πρωτοβάθμιας: Κώστας Ντίνας & Σωφρόνης Χατζησαββίδης ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Καραμαούνα 1 Πλατεία Σκρα Τ.Κ Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , Σελίδα 2 από 40

3 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός. Εφαρμογή σεναρίου Δεστές Γεώργιος Δημιουργία σεναρίου Δεστές Γεώργιος Διδακτικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα Τάξη Γ Δημοτικού Σχολική μονάδα 17ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά Χρονολογία Από 28/4/2014 ως 12/05/2014 Διδακτική/θεματική ενότητα Δεν αντλεί από τα σχολικά βιβλία. Διαθεματικό Ναι Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα Ι. Φιλολογικής ζώνης Νεοελληνική Γλώσσα Σελίδα 3 από 40

4 ΙΙ. Άλλα γνωστικά αντικείμενα Αισθητική Αγωγή: Εικαστικά Αισθητική Αγωγή: Θεατρική Αγωγή Γεωγραφία Κοινωνική και πολιτική Αγωγή Μελέτη Περιβάλλοντος ΙΙΙ. Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης Αγωγή Υγείας Ερευνητικές Εργασίες Project Ευέλικτη Ζώνη Θεατρική Αγωγή Περιβαλλοντική Αγωγή Χρονική διάρκεια Για την εφαρμογή του σεναρίου απαιτήθηκαν 13 διδακτικές ώρες. Χώρος Ι. Φυσικός χώρος Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο Πληροφορικής. ΙΙ. Εικονικός χώρος Ιστολόγιο ή wiki τάξης. Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή Προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του σεναρίου είναι οι μαθητές/-τριες να κατέχουν βασικές δεξιότητες πληκτρολόγησης και χρήσης του επεξεργαστή κειμένου και του λογισμικού παρουσίασης, να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (ονομασία Σελίδα 4 από 40

5 και αποθήκευση αρχείων, εργασία σε δύο παράθυρα), πλοήγησης στο διαδίκτυο και βασικές δεξιότητες χρήσης της μηχανής αναζήτησης και του ηλεκτρονικού λεξικού. Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κατέχει βασικές δεξιότητες χρήσης του υπολογιστή, να έχει μελετήσει τα περιβάλλοντα που προβλέπονται στο σενάριο, να έχει φροντίσει να είναι τα φύλλα δραστηριοτήτων άμεσα διαθέσιμα στους μαθητές. Επίσης, θα πρέπει να αναπτύσσει δραστηριότητες που προάγουν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τη συνεργατική και διερευνητική μάθηση, την κριτική αντίληψη και την περιβαλλοντική συνείδηση. Σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή, θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός Η/Υ, προβολέας ή διαδραστικός πίνακας, σύνδεση στο διαδίκτυο, εγκατεστημένα τα λογισμικά γενικής χρήσης (επεξεργαστής κειμένου και λογισμικό παρουσίασης), φωτογραφική μηχανή ή σαρωτής, ώστε να ανεβάσει τις ζωγραφιές των παιδιών στην εφαρμογή Paint a Fish. Τέλος, θα χρειαστεί να έχει γίνει μια πρώτη γνωριμία με το εργαλείο δημιουργίας αφίσας, το GlogsterEdu. Εφαρμογή στην τάξη Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε στην τάξη. Το σενάριο στηρίζεται Δεστές Γεώργιος, Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός, Διαθεματικό, Γ Δημοτικού, Το σενάριο αντλεί Το σενάριο είναι πρωτότυπο στη σύλληψη. Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σενάριο ασχολείται με ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον και την υπεραλίευση. Σκοπός είναι να αναδειχθεί το θέμα που Σελίδα 5 από 40

6 σχετίζεται με την προστασία του θαλάσσιου πλούτου και να προταθούν λύσεις που αφορούν τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, υπεραλίευσης, προστασίας του γόνου και αλλαγής των καταναλωτικών μας συνηθειών. Απώτερος σκοπός είναι ο προβληματισμός και η αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών, των επιχειρηματιών στην αγορά των ψαριών, των εστιατορίων και κάθε άλλου παράγοντα που συμμετέχει στη διακίνηση και την κατανάλωση ψαριών, ώστε στο τραπέζι του καταναλωτή να φτάνουν μόνο ψάρια βιώσιμης αλιείας. Οι μαθητές θα αναζητήσουν πληροφορίες για το πρόβλημα, θα επεξεργαστούν όρους όπως ιχθυοαποθέματα, υπεραλίευση, βιωσιμότητα, γόνος, θα ασχοληθούν με το είδος της δημοσιογραφικής έρευνας, θα μάθουν για τις κατηγορίες των ψαριών και πότε πρέπει να αλιεύονται άρα και να καταναλώνονται θα προτείνουν λύσεις, θα ζωγραφίσουν ψάρια, θα φτιάξουν αφίσες με τα δικά τους συνθήματα και θα εμπλακούν σε δραστηριότητες κριτικού γραμματισμού προσδιορίζοντας το πρόβλημα από όλες του τις πλευρές: από τη μεριά του καταναλωτή, του ψαρά, του εστιάτορα και του γόνου. Θα αναδειχθούν δεξιότητες νέων γραμματισμών, όπως δεξιότητες αναζήτησης κειμένων και ταινιών αξιοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης, δεξιότητες αναζήτησης λημμάτων στο ηλεκτρονικό λεξικό, δεξιότητες δημιουργίας συνθημάτων που θα εντάξουμε σε αφίσα, αξιοποιώντας ένα ηλεκτρονικό εργαλείο (EduGlogster). Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως περίοδος της «επανάστασης της γνώσης και της πληροφορίας». Λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη και τις σημαντικές οικονομικο- Σελίδα 6 από 40

7 κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, αναπόφευκτο ήταν να επηρεαστεί και ο χώρος της εκπαίδευσης (Μωραΐτου-Δόριζα 2006). Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, της ρευστότητας, αλλά και της πολυπολιτισμικότητας, το σχολείο οφείλει να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο εκείνο παιδαγωγικό κλίμα που θα οδηγήσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού (Αλαχιώτης 2002). Με την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα εκπαιδευτικά συστήματα δύναται να καλλιεργηθεί μια νέα παιδαγωγική αντίληψη, η οποία όχι μόνο θα προωθεί νέους ενεργητικούς και βιωματικούς τρόπους μάθησης, αλλά και θα συντελεί στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων (Mc Nabb 1999). O υπολογιστής, εκτός από γνωστικό αντικείμενο, εποπτικό εργαλείο, επικοινωνιακό μέσο, γνωστικό και αναπτυξιακό εργαλείο (Ράπτης & Ράπτη 2006), μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη ως χειραφετητικό εργαλείο για τη διαχείριση αυθεντικών προβληματικών καταστάσεων της κοινωνίας, με παροχή εναλλακτικών τρόπων θεώρησης, ερμηνείας και επίλυσής τους, με αξιοποίηση της δικτυακής και υπερμεσικής τεχνολογίας, με τη χρήση εποικοδομητικών τεχνολογικών εργαλείων (Φραγκάκη κ.ά. 2007α & 2007β). Με την είσοδο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολικό γίγνεσθαι εφαρμόσθηκαν διάφορες παιδαγωγικοδιδακτικές προσεγγίσεις βιωματικές, διαθεματικές, διεπιστημονικές, ολιστικές και συστημικές οι οποίες έρχονταν σε αντίθεση με αυτές που εφαρμόζονταν μέχρι τότε στο παραδοσιακό σχολείο (Γιαννούλης 1993 Δανασσής-Αφεντάκης 1992). Σήμερα, μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον απαιτείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανώτερου επιπέδου, η πίστη στις ατομικές ικανότητες, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας σε ένα σχολείο μαθητοκεντρικό και κοινωνιοκεντρικό. Για την επίτευξη των παραπάνω χρειάζονται αντίστοιχες σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις (Χρυσαφίδης 1994). Στις Σελίδα 7 από 40

8 σύγχρονες προσεγγίσεις ανήκει κι εκείνη του εποικοδομητισμού ή αλλιώς κονστρουκτιβισμού, σύμφωνα με την οποία η γνώση δεν θεωρείται απόλυτη, ούτε αποτελεί μια «αντικειμενική πραγματικότητα». Οι μορφές επικοινωνίας και αλληλεξάρτησης επιτρέπουν τη γνωστική επεξεργασία και κατασκευή εννοιών. Η προσέγγιση του εποικοδομητισμού τονίζει τον ρόλο του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και αναδόμησης των προϋπαρχουσών γνώσεων, μέσα από τη διαδικασία της γνωστικής σύγκρουσης (cognitive confliction), του στοχασμού (reflection) και της γνωστικής αναδιοργάνωσης (Salomon & Perkins 1998). Σύμφωνα με τον Vygotsky (1993), η διδασκαλία αποτελεί το «πλαίσιο στήριξης» (scaffolding), ένα είδος σκαλωσιάς που παρέχει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να προχωρήσουν οι μαθητές του στο επόμενο επίπεδο της ανάπτυξής τους τη λεγόμενη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» (zone of proximal development) το οποίο προσφέρει λύσεις στα αδιέξοδα της καθημερινότητας. Στηριζόμενοι, λοιπόν, στον εποικοδομητισμό και αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις ΤΠΕ δίνεται η δυνατότητα ολιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας, αποφεύγοντας την απομόνωση του μαθητή από το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα. Οι δραστηριότητες των μαθητών/-τριών οδηγούν σε διαμόρφωση νοημάτων, ενοποιείται η θεωρία με την πράξη και η αξιολόγηση με τη διδασκαλία και τη μάθηση, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αξιοποίηση των σύγχρονων πολιτισμικών εργαλείων και των διαμεσολαβητών της επικοινωνίας (Κόμης 2004 Ράπτης & Ράπτη 2006). Η κατανόηση, άλλωστε, του σύγχρονου περιβάλλοντος περνά αναγκαστικά μέσα από την κατανόηση του λόγου που παράγεται από τα υποκείμενα που συμμετέχουν σε αυτό (Χατζησαββίδης 2003). Ως εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στη διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση αξιών, την ανάπτυξη και καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση κώδικα συμπεριφοράς γύρω από τα προ- Σελίδα 8 από 40

9 βλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε ατομικό και στη συνέχεια σε ομαδικό και κοινωνικό επίπεδο (Πυργιωτάκης 2008). Σκοπός δεν είναι η μηχανιστική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά η κατανόηση των προβλημάτων αυτών ως δημιουργημάτων της σύγχρονης κοινωνίας και του τρόπου με τον οποίο αυτά αντιμετωπίζονται (Δεστές & Τσώλη 2011). Η ανάδειξη και η επεξεργασία ενός περιβαλλοντικού προβλήματος συνδέεται άμεσα με την κατανόηση του λόγου στον οποίο είναι διατυπωμένο το αναφερόμενο πρόβλημα, καθώς και με τα κειμενικά είδη που θα παράξουν οι μαθητές για να το αναδείξουν. Με την παραγωγή, λοιπόν, κειμενικών ειδών που αναδεικνύουν ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα επιτυγχάνεται η βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών και αναδεικνύεται ο επικοινωνιακός χαρακτήρας της γλώσσας (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης 1997). Η διαχείριση της πληροφορίας γίνεται μέσα από την επεξεργασία ποικίλων κειμενικών τύπων, γεγονός που απαιτεί από τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τη γλώσσα ως ένα σύστημα, το οποίο είναι απαραίτητο να χειριστούν και να προσαρμόσουν ανάλογα με τις επικοινωνιακές περιστάσεις για τις οποίες θα το χρειαστούν (Χατζησαββίδης 2009). Οι γνώσεις για τον κόσμο συνοδεύονται από γραμματισμούς που έχουν μεγαλύτερη σχέση με την καθημερινότητα. Ο λόγος του παιδιού στην καθημερινή χρήση της γλώσσας, όταν αξιοποιηθεί από τη διδακτική πρακτική, είναι ο γραμματισμός που αποκτάει ισχύ και επηρεάζει το είδος των μαθητικών ταυτοτήτων που θα διαμορφωθούν (Κουτσογιάννης χ.χ.). Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες: να γνωρίσουν ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα Σελίδα 9 από 40

10 να εντοπίσουν και να αναδείξουν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος να αντιληφθούν πως η προστασία του περιβάλλοντος έχει να κάνει με τη στάση ζωής του καθενός και τις καθημερινές του συνήθειες να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, υπεραλίευσης, προστασίας του γόνου και αλλαγής των καταναλωτικών τους συνηθειών να συνειδητοποιήσουν τον ενεργητικό ρόλο που μπορεί να έχει ο ευαισθητοποιημένος καταναλωτής να καλλιεργήσουν συνεργατικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες που απαιτούν ομαδικές και συνεργατικές εργασίες να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν την παρουσίαση της δουλειάς τους στην ολομέλεια να αναπτύξουν δεξιότητες διαλογικής επικοινωνίας να καλλιεργήσουν και να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους. Γνώσεις για τη γλώσσα Οι μαθητές/-τριες επιδιώκεται: να αποκτήσουν δεξιότητες ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους να γνωρίσουν τα δομικά στοιχεία ενός τηλεοπτικού μηνύματος και να κατακτήσουν δεξιότητες αποκωδικοποίησης των πληροφοριών του να έρθουν σε επαφή με δημοσιογραφική έρευνα και να αποκωδικοποιήσουν τις σχετικές πληροφορίες να καλλιεργήσουν δεξιότητες προφορικής παρουσίασης να καλλιεργήσουν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο να γνωρίσουν τα δομικά στοιχεία μιας αφίσας και τους τρόπους που αναδεικνύονται τα μηνύματα Σελίδα 10 από 40

11 να δημιουργήσουν δικές τους αφίσες που να περιέχουν περιβαλλοντικά μηνύματα. Γραμματισμοί Οι μαθητές/-τριες επιδιώκεται: να αποκτήσουν δεξιότητες πλοήγησης σε ιστοσελίδες να αποκτήσουν δεξιότητες καθοδηγούμενης ιστοεξερεύνησης να καλλιεργήσουν βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ, χρήσης πληκτρολογίου και ποντικιού, αποθήκευσης αρχείων να εξασκηθούν στη συγγραφή σύντομων κειμένων στον κειμενογράφο να αξιοποιήσουν το λεκτρονικό λεξικό, για να βρίσκουν την ετυμολογία λέξεων να εξοικειωθούν με λογισμικά παρουσίασης και οργάνωσης πληροφοριών (PowerPoint) να εμπλακούν σε δραστηριότητες κριτικού γραμματισμού, ελέγχοντας την αξιοπιστία μιας ιστοσελίδας και την υποκειμενικότητα ενός τηλεοπτικού μηνύματος να εξοικειωθούν με τη χρήση συμβόλων, να γνωρίσουν και να αποκωδικοποιούν μηνύματα που περιέχουν σύμβολα να δημιουργήσουν τα δικά τους συνθήματα και να τα αποδώσουν με πολυτροπικό κείμενο σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον δημιουργίας αφίσας. Διδακτικές πρακτικές Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, συνεργάστηκαν στα πλαίσια της ομάδας, παρακολούθησαν βίντεο και αποκωδικοποίησαν τηλεοπτικά μηνύματα, ασκήθηκαν σε δεξιότητες κριτικού γραμματισμού μελετώντας τα δομικά στοιχεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας, επεξεργάστηκαν κριτικά διαδικτυακές πηγές με πολυτροπικά κείμενα, γνώρισαν το κειμενικό είδος της αφίσας Σελίδα 11 από 40

12 και ασκήθηκαν σε δημιουργικές δραστηριότητες με την ανάπτυξη του δικού τους μηνύματος χρησιμοποιώντας σχετικό περιβάλλον δημιουργίας αφίσας. Ο δάσκαλος, ακολουθώντας τις αρχές του εποικοδομισμού, λειτούργησε ως εμψυχωτής, διευκολυντής και καθοδηγητής, καταφεύγοντας στην αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης. Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αφετηρία Αφορμή για το σενάριο στάθηκε η καμπάνια για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, που στοχεύει στην αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών, των επιχειρηματιών στην αγορά των ψαριών, των εστιατορίων και κάθε άλλου παράγοντα που συμμετέχει στη διακίνηση και την κατανάλωση ψαριών, ώστε στο τραπέζι του καταναλωτή να φτάνουν μόνο ψάρια βιώσιμης αλιείας. Ο τίτλος της καμπάνιας «Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός» θεωρήθηκε αρκετά ευρηματικός και αξιοποιήθηκε, ώστε να αναπτυχθούν δραστηριότητες που ευαισθητοποίησαν τα παιδιά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, υπεραλίευσης, προστασίας του γόνου και αλλαγής των καταναλωτικών τους συνηθειών. Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο Το παρόν σενάριο επιδιώκει την ανάδειξη ενός περιβαλλοντικού προβλήματος, τη σύνδεσή του με τις καθημερινές καταναλωτικές μας συνήθειες και την ανάδειξη πρωτοβουλιών, συμπεριφορών και στάσεων ζωής που καθιστούν τους μαθητές ενεργούς πολίτες. Συμβαδίζει με τους στόχους των ενοτήτων «Στη γη και στη Θάλασσα» και «Ο κόσμος γύρω μας» του βιβλίου της Γλώσσας (α τεύχος), της Γ Δημοτικού (Ιντζίδης, Παπαδόπουλος, Σιούτης & Τικτοπούλου 2010). Συγχρονίζεται με το Α.Π.Σ και Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη Γ Τάξη Δημοτικού στα μαθήματα της Σελίδα 12 από 40

13 Νεοελληνικής Γλώσσας, καθώς και της Μελέτης Περιβάλλοντος της ίδιας τάξης, των αξόνων γνωστικού περιεχομένου που αφορούν την «Αλληλεπίδραση ανθρώπουπεριβάλλοντος. Ο τόπος όπου ζω προστασία του τόπου μου» και την «Κατανάλωση». Αξιοποίηση των ΤΠΕ Στο σενάριο αναπτύσσονται συνεργατικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον διάλογο, την ενεργητική συμμετοχή, τη διερευνητική μάθηση, τον κριτικό γραμματισμό, αξιοποιώντας διδακτικά τις ΤΠΕ και τα διαδικτυακά πολυτροπικά κείμενα. Συγκεκριμένα αξιοποιούνται λογισμικά κι εργαλεία όπως: Bίντεο: Διαδικτυακή εφαρμογή συνεργατικής δημιουργίας σύννεφων λέξεων και λεξιγραμμάτων: Μηχανή αναζήτησης: Λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint) Διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας αφίσας: Ιστοσελίδα για να ανεβάσουν τις ζωγραφιές με τα ψάρια: Ηλεκτρονικό λεξικό. Κείμενα Διαδικτυακά κείμενα που αφορούν δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος: Κείμενο που αφορά την εκστρατεία για τα ψάρια. Πληροφοριακό κείμενο από την οργάνωση WWF: Αφίσα με τα επιτρεπόμενα μεγέθη των ψαριών 1 1 Βλ. στο συνοδευτικό υλικό. Σελίδα 13 από 40

14 Ιστοσελίδες Διαδικτυακά βίντεο Το τηλεοπτικό σποτάκι για τη δράση: «Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός» https://www.youtube.com/watch?v=bdac33inihs#t=68 https://www.youtube.com/watch?v=fukgrwhuhe8 Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 1η & 2η διδακτική ώρα H ανάπτυξη του θέματος ξεκίνησε το πρώτο διδακτικό δίωρο με τη διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των παιδιών. Ζητήθηκε από τα παιδιά να αναφέρουν τα ονόματα ψαριών που γνώριζαν. Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας τον διαδραστικό, κατέγραψε τις απαντήσεις των παιδιών στην διαδικτυακή εφαρμογή tagxedo. Δόθηκαν διάφορες απαντήσεις, οι οποίες καταγράφτηκαν στον διαδραστικό κι έπειτα δώσαμε διάφορα σχήματα από τα οποία διαλέξαμε το παρακάτω σχήμα. Σελίδα 14 από 40

15 Τα παιδιά φάνηκε να γνωρίζουν αρκετά ονόματα ψαριών. Βοήθησε ένα σχετικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα που είχε γίνει στο συγκεκριμένο τμήμα. Μέσα στις απαντήσεις που δόθηκαν ήταν και μερικές όπως «τα δελφίνια» και «οι φάλαινες». Τα παιδιά, δηλαδή, θεώρησαν πως επειδή τα παραπάνω θηλαστικά ζουν στο νερό κι έχουν το ίδιο σχήμα με τα ψάρια ανήκουν στην κατηγορία των ψαριών. Συζητήσαμε λίγο για τη διαφορά που έχουν τα θηλαστικά της θάλασσας από τα ψάρια, ενώ μερικά παιδιά γνώριζαν (επειδή, όπως είπαν, το είχαν δει σε ντοκιμαντέρ) πως τα παραπάνω ζώα «δεν έχουν βράγχια και αναπνέουν οξυγόνο». Αφού τα παιδιά αποφάσισαν για τη μορφή του λεξιγραφήματος, το ανεβάσαμε στο wiki της τάξης. Στη συνέχεια, προβάλαμε μια ταινία που φτιάχτηκε από μαθητές ενός σχολείου και αναφέρεται στο πρόβλημα της υπεραλίευσης του γόνου (http://www.youtube.com/watch?v=cqj6x6xgdry). Πρόκειται για ένα αφηγηματικό κείμενο δοσμένο με ιδιαίτερο τρόπο. Με κατάλληλες ερωτήσεις κατανόησης ξεκλειδώσαμε τα μηνύματα της ταινίας. Σκοπός ήταν οι μαθητές να προσδιορίσουν τον τόπο της ταινίας, τον χρόνο, τους ήρωες, την πλοκή, το απρόσμενο γεγονός και τη λύση που δίνεται. Δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στην κατανόηση της ταινίας, τους άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που ήταν δομημένη, έμοιαζε με «κινούμενα σχέδια», όπως επίσης άρεσε πολύ και η μουσική. Εντοπίστηκε το πρόβλημα και η λύση που δόθηκε από τον ξιφία, ο οποίος «ήρθε και έσωσε τα μικρά ψάρια». Τέλος, συζητήσαμε τις Σελίδα 15 από 40

16 έννοιες του γόνου και του γονιού και τα συνθήματα που υπάρχουν στο κλείσιμο της ταινίας. Ιδιαίτερη, επίσης, εντύπωση έκανε η τεχνική της δημιουργίας της ταινίας, η οποία αποτελούνταν από πολλά στιγμιότυπα (frame) με ζωγραφιές παιδιών. Άρεσε η ιδέα να κάνουν κάτι παρόμοιο και συμφωνήσαμε να ζωγραφίσουμε και να κατασκευάσουμε κι εμείς ψάρια, με τα οποία θα φτιάχναμε κάτι αντίστοιχο με την παραπάνω ταινία. Για να εμπλουτίσουμε την έμπνευσή τους, ζητήσαμε από τους μαθητές να αναζητήσουν εικόνες στη μηχανή αναζήτησης με τη φράση «κατασκευές με ψάρια». Ζητήθηκε, επίσης, να επιλέξουν μερικές από τις κατασκευές και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους στην ολομέλεια. Έτσι, αναζητώντας εκείνες που ανταποκρίνονται στα δικά τους κριτήρια, ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες εικονικού κριτικού γραμματισμού. Έπειτα, προχωρήσαμε στις δικές μας κατασκευές ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 1 και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού των εικαστικών. Τα παιδιά ετοίμασαν τις κατασκευές τους και τις ανάρτησαν στον πίνακα ανακοινώσεων φτιάχνοντας έτσι ένα εικονικό ενυδρείο. Μερικές από τις κατασκευές τις μετασχημάτισαν σε μάσκες ψαριών, τις οποίες φόρεσαν για να μπουν κι εκείνα στον κόσμο των ψαριών. Σελίδα 16 από 40

17 Με τον τρόπο αυτό, υποδυόμενα ρόλους ψαριών, ενεπλάκησαν σε δεξιότητες ενσυναίσθησης. Ακολούθως, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την εκστρατεία για τα ψάρια που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είδαν τη σχετική αφίσα κι επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα Έπειτα, ανεβάσαμε τις ζωγραφιές και τις κατασκευές των παιδιών οι οποίες είχαν φωτογραφηθεί από τον εφαρμοστή του σεναρίου στην παραπάνω ιστοσελίδα. Μερικές από τις ομάδες, επίσης, προτίμησαν να ζωγραφίσουν on line. Η δραστηριότητα αυτή άρεσε στα παιδιά, διαπίστωσαν πως παίρνουν μέρος σε μια διεθνή εκστρατεία και γίνονται «ενεργοί πολίτες». Το τελευταίο είναι ένα θέμα που επεξεργαζόμαστε στο σχολείο, στο πλαίσιο του προγράμματος Comenius και καλέσαμε τα συνεργαζόμενα με εμάς ευρωπαϊκά σχολεία να συμμετάσχουν κι αυτά Σελίδα 17 από 40

18 στην παραπάνω καμπάνια. Ετοιμάστηκε από μεγαλύτερη τάξη η παρακάτω πρόσκληση και στάλθηκε με στα σχολεία. Με τον τρόπο αυτό διευρύνθηκαν τα όρια της τάξης και οι μαθητές ένιωσαν πως μπορούν να κάνουν κάτι και να πετύχουν, αν ενώσουν τις δυνάμεις τους με άλλους μαθητές. Για την ολοκλήρωση των παραπάνω δραστηριοτήτων χρειάστηκαν τρεις διδακτικές ώρες. 3η & 4η διδακτική ώρα Στο δεύτερο διδακτικό δίωρο ασχοληθήκαμε με όρους όπως: ιχθυοαποθέματα, υπεραλίευση, βιωσιμότητα, γόνος. Τα παιδιά παρακολούθησαν την ταινία στο και ήρθαν σε επαφή με το κειμενικό είδος της δημοσιογραφικής έρευνας, μέσα από την οποία προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Ζητήθηκε από τα παιδιά να σημειώσουν σε ένα φύλλο χαρτί τις σημαντικότερες λέξεις ή φράσεις που αναφέρονταν στην ταινία. Ακολούθησε σχετική συζήτηση και με ερωτήσεις κατανόησης ο εκπαιδευτικός βοήθησε τους μαθητές να ξεκλειδώσουν τα νοήματα του ντοκιμαντέρ. Διατύπωσαν απορίες σχετικά με όρους όπως υπεραλίευση, ΜΚΟ, ιχθυοαποθέματα, βιωσιμότητα, παράκτια αλιεία, μηχανότρατα. Διαπίστωσαν πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους ψαράδες και δεν είναι μόνο ελληνικό. Για να διευκρινιστούν καλύτερα οι όροι Σελίδα 18 από 40

19 επισκεφτήκαμε το wiki 2 /. Διαβάσαμε το κείμενο που αναφερόταν στους παραπάνω όρους, αλλά και στο θέμα του γόνου με το πρόβλημα και τη λύση του. Τροποποιήθηκε, δηλαδή, το αρχικό σενάριο, στο οποίο η παραπάνω δραστηριότητα προβλεπόταν στο τρίτο διδακτικό δίωρο. Έτσι κατάλαβαν καλύτερα το τηλεοπτικό σποτ με θέμα την υπεραλίευση, το οποίο παρουσιάστηκε στον διαδραστικό. Ασχοληθήκαμε λίγο με τη μορφή του τηλεοπτικού σποτ, εντοπίσαμε τη σαφήνειά του και τη συντομία των μηνυμάτων του. Όταν ρωτήσαμε τα παιδιά γιατί να είναι τόσο μικρό, απάντησαν πως «είναι σαν τις διαφημίσεις», «για να το καταλάβουμε καλύτερα», «για να το προσέξουμε». Έπειτα επισκεφτήκαμε την ιστοσελίδα που αναφερόταν στο τηλεοπτικό μήνυμα Αρχικά, ο εκπαιδευτικός προσπάθησε να μυήσει τους μαθητές σε δραστηριότητες κριτικού γραμματισμού, αναδεικνύοντας βασικά χαρακτηριστικά της διεύθυνσης url της ιστοσελίδας. Παρουσιάστηκε η ονομασία «greenpeace» και ρωτήθηκαν οι μαθητές/- τριες αν γνωρίζουν κάτι γι αυτή. Φάνηκε να γνωρίζουν κυρίως τον σκοπό της, πως «είναι για την προστασία του περιβάλλοντος» και στη συνέχεια εξηγήθηκε η κατάληξη «.org», η οποία προέρχεται από τη λέξη οργανισμός. Ακολούθησε συζήτηση για την εγκυρότητα των πληροφοριών που αντλούμε από το διαδίκτυο και πως ένα από τα κριτήρια εγκυρότητας είναι η επωνυμία της διεύθυνσης και η κατάληξή της. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες κι επεξεργάστηκαν τα μενού επιλογών που αναφέρονται στο φύλλο εργασίας 2. Αρχικά, προβλήθηκε η ιστοσελίδα στον διαδραστικό και στη συνέχεια οι ομάδες δούλεψαν στους δικούς τους Η/Υ. Ο εφαρμοστής του σεναρίου περνούσε από όλες τις ομάδες και βοηθούσε στην κατανόηση των πληροφοριών. Έπειτα, η κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια το κομμάτι που της ανατέθηκε. Οι μαθητές εξασκήθηκαν σε 2 Στο μενού: Σημαντικές πληροφορίες για τον γόνο. Σελίδα 19 από 40

20 δραστηριότητες επικοινωνιακού γραμματισμού και παρουσίασης στην ολομέλεια, οι οποίες απαιτούν δεξιότητες εντοπισμού των κυριότερων πληροφοριών και επεξηγηματικές δεξιότητες. Στο τέλος, παρουσιάστηκε από τον δάσκαλο το μενού «πάρε θέση». Ο εκπαιδευτικός έγραψε τα δικά του στοιχεία, ώστε να δουν οι μαθητές τη διαδικασία και, αν θελήσουν, να την επαναλάβουν στο σπίτι τους με τα στοιχεία των γονέων τους. Οι μαθητές γνώρισαν την ηλεκτρονική συμμετοχή σε μια πανελλαδική καμπάνια και συγχρόνως είδαν τον αριθμό των ατόμων που υπέγραψαν σε αυτή την καμπάνια. 5 η & 6 η διδακτική ώρα Το δίωρο αυτό ξεκίνησε με την παρουσίαση της καμπάνιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον γόνο. Προβλήθηκε στον διαδραστικό το σχετικό τηλεοπτικό σποτάκι και ακολούθησε συζήτηση για τα μηνύματα που περιέχονται σε αυτό και για τον τρόπο με τον οποίο αυτά αποδίδονται. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν αναγνωρίζουν τη μουσική του τραγουδιού που ακούγεται. Σε μερικά παιδιά φάνηκε γνωστό, είπαν πως είναι «χορευτικό» και «νησιώτικο» τραγούδι. Αναγνώρισαν, επίσης, και τα πρόσωπα που εμφανίζονται, είπαν πως είναι «σεφ» και «μάγειρες». Άρεσε πολύ και το σύνθημα στο τέλος του μηνύματος, το οποίο, όταν ζητήθηκε να το αποδώσουν με δικά τους λόγια, είπαν: «να αφήσουμε το μικρό ψαράκι να μεγαλώσει και να κάνει κι αυτό ψάρια». Σκοπός ήταν να εμπλακούν σε μεταγνωστικές διαδικασίες ανάλυσης ενός τηλεοπτικού διαφημιστικού μηνύματος, να αναδειχθούν οι τεχνικές πειθούς του Σελίδα 20 από 40

21 τηλεοπτικού μηνύματος, που μετατρέπει τους στίχους από ένα γνωστό νησιώτικο τραγούδι και αξιοποιεί για τα λεκτικά μηνύματα πρόσωπα της επικαιρότητας. Στη συνέχεια, αναζητήσαν πληροφορίες στη μηχανή αναζήτησης βάζοντας τη φράση της ευρωπαϊκής καμπάνιας: «Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός». Εξηγήθηκε από τον εφαρμοστή του σεναρίου η δομή της παρουσίασης των πληροφοριών των ιστοσελίδων που εμφανίζονται: πως με μπλε γράμματα εμφανίζεται ο τίτλος και στο τέλος ο οργανισμός στον οποίο ανήκει η ιστοσελίδα, με πράσινα η ηλεκτρονική διεύθυνση και, τέλος, με μαύρα γράμματα μια μικρή περίληψη. Θυμηθήκαμε τα κριτήρια εγκυρότητας που αναφέραμε στο προηγούμενο δίωρο. Παρατηρήσαμε το όνομα «Europa» και την κατάληξη «eu», καταλάβαμε πως αφορά την Ευρώπη και εξηγήσαμε τον όρο «European Commission». Έτσι, θεωρήσαμε πως η ιστοσελίδα αυτή περιέχει έγκυρες πληροφορίες και διερευνήσαμε τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο θέμα της προστασίας του γόνου. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και επεξεργάστηκαν τα μενού: Ενημέρωση, Τρώμε, Αγοράζουμε, Πουλάμε. Η κάθε ομάδα κράτησε χειρόγραφες σημειώσεις και παρουσίασε στην ολομέλεια τις δράσεις που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να προστατέψουμε τον γόνο. Στη συνέχεια, προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε τον κριτικό γραμματισμό προσδιορίζοντας το πρόβλημα από όλες του τις πλευρές. Δηλαδή από τη μεριά του Σελίδα 21 από 40

22 καταναλωτή, του ψαρά, του εστιάτορα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τροποποιήσαμε λίγο το αρχικό σενάριο, το οποίο προέβλεπε τον γόνο ως τέταρτη κατηγορία. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, αντίστοιχες με τις παραπάνω θεματικές, ανέλαβαν τους σχετικούς ρόλους και επιχειρηματολόγησαν η καθεμία για τα δικά της συμφέροντα. Το σκηνικό «στήθηκε» στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κάλεσε όλες τις πλευρές να συζητήσουν το πρόβλημα. Ο δάσκαλος στάθηκε αρωγός σε όλες τις ομάδες, βοήθησε τους μαθητές να ενστερνιστούν τους ρόλους τους και να δημιουργήσουν τα δικά τους επιχειρήματα ακολουθώντας τα συμφέροντά τους. Η συζήτηση ξεκίνησε με τους εστιάτορες που «θέλουν να πουλούν γόνο, διότι αρέσει στους πελάτες», συνεχίστηκε με τους καταναλωτές που «τους αρέσει ο γόνος, γιατί είναι νόστιμο και οικονομικό ψάρι» και ακολούθησαν οι ψαράδες που «δεν πιάνουν πια πολλά ψάρια». Η συζήτηση συνεχίστηκε με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του δασκάλου, αναφέρθηκαν επιχειρήματα που είχαμε πραγματευτεί σε προηγούμενες ώρες και οι ομάδες κατέληξαν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστατεύσουν τον γόνο. Διαπίστωσαν πως, προστατεύοντάς τον «κερδίζουν όλοι». 7η & 8η διδακτική ώρα Στο δίωρο αυτό ασχοληθήκαμε, αρχικά, με την ετυμολογία της λέξης γόνος. Οι μαθητές επισκέφτηκαν το Ηλεκτρονικό λεξικό και αναζήτησαν τις ερμηνείες της λέξης γόνος. Διαπίστωσαν πως ο όρος γόνος δεν αφορά μόνο τα ψάρια, αλλά κι άλλες κατηγορίες ζώων, όπως τα έντομα και οι μέλισσες. Σελίδα 22 από 40

23 Στη συνέχεια, αναζήτησαν σύνθετες λέξεις με δεύτερο συνθετικό το -γόνο, πληκτρολογώντας %γονος. Παρουσιάστηκε η ερμηνεία μερικών λέξεων, όπως άγονος, απόγονος, αρχέγονος. Μπέρδεψαν τη λέξη ανδρογόνος με τη λέξη ανδρόγυνο. Τονίστηκε η σημασία της ορθογραφίας των λέξεων και πως η δεύτερη λέξη προέρχεται από τις λέξεις άνδρας και γυνή, δηλαδή γυναίκα και γι αυτό γράφεται με «υ». Έπειτα, επισκεφτήκαμε την ιστοσελίδα του αρχιπελάγους, που περιγράφει συγκεκριμένες δράσεις για το τι πρέπει να κάνουμε. Οι μαθητές μελέτησαν τις πληροφορίες για τα ψάρια, έμαθαν για το επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης και κατανάλωσής τους και αποκωδικοποίησαν τις πληροφορίες των παρακάτω συμβόλων: Σελίδα 23 από 40

24 Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 4, παρουσίασαν στην ολομέλεια τη δική τους κατηγορία ψαριών. Επειδή δεν έφτανε ο χρόνος, η παρουσίαση έγινε στον διαδραστικό και δεν αξιοποιήθηκε ένα λογισμικό παρουσίασης, όπως προβλεπόταν στο αρχικό σενάριο. 9η & 10η διδακτική ώρα Αρχικά παρουσιάστηκε στον διαδραστικό η ιστοσελίδα της WWF. 3 Οι μαθητές, μετά από συζήτηση, εντόπισαν τα κριτήρια της βασικής κατηγοριοποίησης: η κοινή ονομασία, τα ελάχιστα μεγέθη και η εποχικότητα και ρωτήθηκαν για τη σημασία των δύο τελευταίων κατηγοριών (ελάχιστο μέγεθος και εποχικότητα). Αναφέρθηκε πως το «ελάχιστο μέγεθος είναι το ίδιο με το επιτρεπόμενο μέγεθος» και η «εποχικότητα είναι οι μήνες που γενούν τα ψάρια και δεν κάνει να τα 3 Ή συνοδευτικό υλικό: «Fish Tips» Σελίδα 24 από 40

25 ψαρεύουμε». Έπειτα δόθηκε εκτυπωμένο τα αρχείο «Fish Tips» και «mezoura» από το συνοδευτικό υλικό. Ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 5, τα παιδιά έκοψαν τα ψάρια, τα μέτρησαν με τη βοήθεια της μεζούρας, έκοψαν μια ταινία ανάλογη με το μέγεθος του κάθε ψαριού και παρουσιάστηκαν τα ψάρια και τα μεγέθη στην ολομέλεια. Με τον τρόπο αυτό, αντιλήφθηκαν καλύτερα το επιτρεπόμενο μέγεθος των ψαριών, διότι είχαν μια άμεση και συγκρίσιμη εικόνα για το μέγεθός τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάστηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, ο οποίος είχε προετοιμαστεί από τον εφαρμοστή του σεναρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπήρχαν στο συνταγμένο σενάριο. Έπειτα οι μαθητές, έχοντας εκτυπωμένες τις σχετικές οδηγίες του φύλλου εργασίας 5, τοποθέτησαν τα ψάρια στον πίνακα ανακοινώσεων. Δόθηκαν, επίσης, και χαρτόνια με σχήματα ψαριών, τα οποία έκοψαν οι μαθητές και τα τοποθέτησαν στα κελιά με τους αναπαραγωγικούς μήνες του κάθε ψαριού. Έγινε, επίσης, η παρουσίαση των ψαριών από τις ομάδες. Η παρουσίαση αφορούσε τις απαραίτητες πληροφορίες για το μέγεθος και τους μήνες αναπαραγωγής. Δόθηκε ως παράδειγμα παρουσίασης από τον δάσκαλο η φράση: «το Σελίδα 25 από 40

26 ψάρι που επέλεξα είναι ο γαύρος, το μέγεθός του, όταν τον αγοράζουμε, πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 9 εκ. και δεν πρέπει να τον αγοράζουμε στους μήνες αναπαραγωγής του, που είναι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος». Αφού παρουσιάστηκαν όλα τα ψάρια του πίνακα, αποφασίσαμε να ενημερώσουμε και τις άλλες τάξεις του σχολείου για τις καλές πρακτικές κατανάλωσης ψαριών. Η ενημερωτική αυτή δράση έγινε στα διαλείμματα και άρεσε πολύ στους μαθητές, οι οποίοι ένιωθαν υπερήφανοι, διότι ανακοινώθηκαν οι εργασίες σε όλους και ήταν κάτι που είχε πραγματική αξία για το περιβάλλον. 11η & 12η διδακτική ώρα Στο δίωρο αυτό οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη δημιουργία αφίσας σχετικής με το θέμα. Αρχικά, επεξεργάστηκαν μερικές αφίσες αναζητώντας εικόνες στη μηχανή αναζήτησης με τη λέξη αφίσα. Επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια του δασκάλου τα δομικά στοιχεία μιας αφίσας, επέλεξαν μια που τους άρεσε και την παρουσίασαν στην ολομέλεια αιτιολογώντας την επιλογή τους. Στη συνέχεια, συζητήθηκε η δημιουργία μιας δικής μας αφίσας αξιοποιώντας το υλικό και τα συνθήματα των προηγούμενων ενοτήτων όπως τα βίντεο που παρακολούθησαν ή τα συνθήματα του συνοδευτικού αρχείου Fish Tips. Έγινε, αρχικά, επίδειξη από τον δάσκαλο της εφαρμογής edu.glogster. Ακολούθησε συζήτηση για τη δομή της αφίσας, τις εικόνες και το βίντεο που θα βάζαμε καθώς και για το κεντρικό της μήνυμα. Όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη αφίσα, αναρτήθηκε στο wiki της τάξης. Σελίδα 26 από 40

27 ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/-Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α Κατασκευάζω ψάρια. 1. Γράψτε σε ένα χαρτί τα ονόματα ψαριών που γνωρίζετε. Με τη βοήθεια του δασκάλου σας καταγράψτε όλες τις απαντήσεις σας στη διαδικτυακή εφαρμογή tagxedo. Δώστε το σχήμα που θέλετε από την επιλογή «Shape». 2. Με τη βοήθεια του δασκάλου σας θα κατασκευάσετε ένα ενυδρείο από ψάρια με ζωγραφική και κολάζ. Τα ψάρια θα τα τοποθετήσουμε στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. Ζωγραφίστε ψάρια σε μια κόλλα χαρτί. 3. Κόψτε σε ένα χαρτόνι το σχήμα του ψαριού και κολλήστε διάφορα χρωματιστά χαρτάκια για λέπια. 4. Για να πάρετε μερικές ιδέες, αναζητήστε εικόνες στη μηχανή αναζήτησης με τη φράση «κατασκευές με ψάρια». Σελίδα 27 από 40

28 Μπορείτε, επίσης, να φτιάξετε και μάσκες με τις ίδιες κατασκευές. Φορέστε τις μάσκες σας και μπείτε κι εσείς στο ενυδρείο. Ανεβάστε τις ζωγραφιές σας στο διαδίκτυο. Ενημερωθείτε σχετικά με την εκστρατεία για τα ψάρια που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να πάρετε κι εσείς μέρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και με τη βοήθεια του δασκάλου σας ανεβάστε τις ζωγραφιές σας ή ζωγραφίστε διαδικτυακά. Ζωγραφίστε διαδικτυακά Ανεβάστε τις ζωγραφιές σας Σελίδα 28 από 40

29 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Β Εντοπίζω το πρόβλημα Δείτε ένα μικρό τηλεοπτικό σποτ. Ποιο είναι το θέμα του; Τι μας ζητάει να κάνουμε; Ας επεξεργαστούμε την διεύθυνση της ιστοσελίδας που προτείνεται στο παραπάνω τηλεοπτικό μήνυμα: Αναγνωρίζετε τη λέξη «greenpeace», που είναι στη διεύθυνση της ιστοσελίδας; Ξέρετε τη σημαίνει η κατάληξη: «.org» ; Συζητήστε για την εγκυρότητα των πληροφοριών που αντλούμε από το διαδίκτυο και πως ένα από τα κριτήρια εγκυρότητας είναι η επωνυμία της διεύθυνσης και η κατάληξή της. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες. Η κάθε ομάδα θα επεξεργαστεί το μενού που της ανατέθηκε και θα το παρουσιάσει στην ολομέλεια. Αποφασίστε στην ομάδα σας ποιος θα παρουσιάσει τι και, όταν είστε έτοιμοι, αρχίστε την παρουσίαση. 1 η Ομάδα: θα πατήσετε τα μενού: Σελίδα 29 από 40

30 2 η Ομάδα: θα πατήσετε τα μενού 3 η Ομάδα: θα πατήσετε τα μενού 4 η Ομάδα: θα πατήσετε τα μενού ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Στο τέλος όλες οι ομάδες επισκεφτείτε το μενού: κι αποφασίστε ποια δράση θα αναλάβετε. Ο δάσκαλός σας θα σας παρουσιάσει πώς γίνεται η ηλεκτρονική συμμετοχή στο «πάρε θέση». Μπορείτε να συμμετέχετε με τους γονείς σας στην υποστήριξη της greenpeace. Σελίδα 30 από 40

31 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γ Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα έχει απασχολήσει όλη την Ευρώπη. Ας μάθουμε για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον γόνο. Α. Δείτε εδώ το τηλεοπτικό σποτάκι. Τι θέλει να μας πει; Συζήτησε στην ομάδα σου και με τη βοήθεια του δασκάλου σου για τους τρόπους που χρησιμοποιεί, για να πείσει τον τηλεθεατή. Β. Αναζητήστε ιστοσελίδες από τη μηχανή αναζήτησης βάζοντας τη φράση τής ευρωπαϊκής καμπάνιας: «Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός». Βρείτε εκείνη που αφορά τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον γόνο. Γ. Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες και επεξεργαστείτε η καθεμία τα μενού: Ενημέρωση, Τρώμε, Αγοράζουμε, Πουλάμε. Η κάθε ομάδα θα κρατήσει χειρόγραφες σημειώσεις και θα παρουσιάσει στην ολομέλεια την περίληψη του θέματος που της ανατέθηκε. Για παραπάνω βοήθεια σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται, επισκεφτείτε το wiki. Σελίδα 31 από 40

32 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ Το επιτρεπόμενο μέγεθος κατανάλωσης ψαριών. Αναζητήστε στο ηλεκτρονικό λεξικό την ερμηνεία της λέξης γόνος. Βρείτε σύνθετες λέξεις με δεύτερο συνθετικό τη λέξη -γόνο. Πληκτρολογήστε: %γονος Παρουσιάστε μια από αυτές τις λέξεις στην ολομέλεια. Σελίδα 32 από 40

33 Δείτε τα επιτρεπόμενα μεγέθη των ψαριών από την εικόνα που θα σας προβάλει ο δάσκαλός σας. 4 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: Μελετήστε με τη βοήθεια του δασκάλου σας τις πληροφορίες που αναφέρονται εκεί. Εξηγήστε τα παρακάτω σύμβολα. Διαλέξτε η κάθε ομάδα από μια κατηγορία, επιλέξτε τις εικόνες με τα αντίστοιχα ψάρια και μεταφέρετέ τες (με αντιγραφή επικόλληση) σε ξεχωριστές διαφάνειες σε ένα λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint). Παρουσιάστε στην ολομέλεια τη δική σας κατηγορία δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για το μέγεθος και την περίοδο αναπαραγωγής. 4 Συνοδευτικό υλικό: «Επιτρεπόμενα μεγέθη» Σελίδα 33 από 40

34 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε Προσέχω το μέγεθος και τους μήνες αναπαραγωγής. 1. Διαβάστε τις πληροφορίες που θα σας παρουσιάσει ο δάσκαλός σας από την ιστοσελίδα της WWF Εντοπίστε τη βασική κατηγοριοποίηση που αφορά την κατανάλωση των ψαριών: η κοινή ονομασία, τα ελάχιστα μεγέθη και η εποχικότητα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 3. Κόψτε τα ψάρια που υπάρχουν στην σελίδα την οποία και θα σας δώσει ο δάσκαλός σας. 4. Διαλέξτε ένα ψάρι, μετρήστε το με τη βοήθεια της μεζούρας και κόψτε μια ταινία ανάλογη με το μέγεθος του ψαριού. 5. Ζωγραφίστε και κόψτε τόσα μικρά ψαράκια όσοι και οι μήνες αναπαραγωγής. 6. Κολλήστε τα στον πίνακα ανακοινώσεων που θα σας υποδείξει ο δάσκαλός σας. 7. Παρουσιάστε τα ψάρια που διαλέξατε στην ολομέλεια. Πρέπει να αναφέρετε τις σχετικές πληροφορίες: το όνομα, το επιτρεπόμενο μέγεθος και τους μήνες αναπαραγωγής. 5 Ή συνοδευτικό υλικό: «Fish Tips» Σελίδα 34 από 40

35 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ Δημιουργώ αφίσες Η κάθε ομάδα θα ετοιμάσει μια αφίσα με μηνύματα για την προστασία του γόνου. Αρχικά, ας δούμε μερικές αφίσες. Αναζητήστε εικόνες στη μηχανή αναζήτησης με τη λέξη «αφίσα». Δείτε πώς παρουσιάζονται τα μηνύματα σε αυτήν. Επιλέξτε μία που σας αρέσει, παρουσιάστε την αιτιολογώντας την επιλογή σας. Φτιάξτε τη δική σας αφίσα στην εφαρμογή edu.glogster. Θυμηθείτε ό,τι μάθαμε στα προηγούμενα μαθήματα (π.χ. τα βίντεο, τα συνθήματα, τις εικόνες, όπως εκείνα που περιέχονται στο συνοδευτικό αρχείο Fish Tips). Ετοιμάστε την αφίσα σας και ανεβάστε την, με τη βοήθεια του δασκάλου, στο ιστολόγιο της τάξης. Μπορείτε να προσθέσετε και βίντεο από το YouTube. Σελίδα 35 από 40

36 Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ Το σενάριο διαπραγματεύεται ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα, η σημασία του οποίου αναδεικνύεται από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την καμπάνια για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, που στοχεύει στην αλλαγή των συνηθειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων που συμμετέχουν στη διακίνηση και την κατανάλωση ψαριών, ώστε στο τραπέζι του καταναλωτή να φτάνουν μόνο ψάρια βιώσιμης αλιείας. Οι επεκτάσεις του σεναρίου μπορούν να έχουν διάφορες μορφές: Μπορεί να αφορούν την καταγραφή των διατροφικών συνηθειών των οικογενειών των μαθητών. Να γίνει, δηλαδή, μια μικρή έρευνα, η οποία θα καταγράψει τι ψάρια τρώνε οι μαθητές στο σπίτι τους, αν γνωρίζουν τα επιτρεπόμενα μεγέθη των ψαριών και τις περιόδους αναπαραγωγής κατά τους οποίους δεν πρέπει να καταναλώνονται τα ψάρια. Μπορεί, επίσης, να αλλάξει και ο τρόπος ανάδειξης του προβλήματος. Στο συγκεκριμένο σενάριο επιλέχτηκε η αφίσα. Ο εφαρμοστής του σεναρίου μπορεί να επιλέξει άλλες μορφές, όπως: θέατρο, επιστολή, οδηγίες ορθής κατανάλωσης, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και μια επίσκεψη στην αγορά, όπου θα μοιραστούν οδηγίες των μαθητών προς τους καταναλωτές. Μπορεί επίσης οι μαθητές να δημιουργήσουν ένα δικό τους τηλεοπτικό μήνυμα που να αφορά την κατανάλωση γόνου. Γενικά, ο εφαρμοστής του σεναρίου μπορεί να το εμπλουτίσει ανάλογα με τη δική του δημιουργική οπτική και τις ανάγκες της τάξης του. Σελίδα 36 από 40

37 Η. ΚΡΙΤΙΚΗ Το σενάριο εφαρμόστηκε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και οι δραστηριότητες κέρδισαν το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα τεχνολογικά περιβάλλοντα δεν τα δυσκόλεψαν ιδιαίτερα, ενώ συνδυάστηκαν με τις παραδοσιακές δραστηριότητες και αναδείχθηκαν ωραία αποτελέσματα: τα παιδιά χάρηκαν που οι χειροποίητες κατασκευές τους ανέβηκαν στο paint a fish, παίρνοντας μέρος σε μια διεθνή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Ο πίνακας ανακοινώσεων με τα επιτρεπόμενα μεγέθη και τους μήνες αναπαραγωγής, έγινε αντικείμενο μελέτης από όλο το σχολείο και αφορμή να ασχοληθούν και άλλες τάξεις με το ίδιο θέμα. Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν η δημιουργία ενός θεατρικού δρώμενου, με την τεχνοτροπία του μαύρου θεάτρου, από τα παιδιά της Α τάξης, διαθέσιμο εδώ στην αρχική του εκδοχή. Έτσι, ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα έγινε κτήμα όλου του σχολείου και αφορμή για ενδοσχολικές συνεργασίες μαθητών και εκπαιδευτικών. Τέλος, η ενασχόληση των μαθητών με νέους γραμματισμούς, τους έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικού γραμματισμού. Ασχολήθηκαν, επίσης, με τεχνικές επίλυσης ενός μη μαθηματικού προβλήματος και, αντιλαμβανόμενοι την αξία του ενημερωμένου και συνειδητοποιημένου καταναλωτή, αναδείχθηκε η αξία της μάθησης, όταν εκείνη αποκτά νόημα για την καθημερινότητά τους. Σελίδα 37 από 40

38 Θ. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλαχιώτης, Σ Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 7, Γιαννούλης, Ν Διδακτική Μεθοδολογία. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Δανασσής-Αφεντάκης, Α Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, τ. Α, Αθήνα: Αυτοέκδοση. Δεστές, Γ. & Κ. Τσώλη Ένα νέο εκπαιδευτικό λογισμικό για την ανακύκλωση, Η ανακυκλωσούπολη. Στο Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική πράξη. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. Σύρος. ΙΤΥ Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Κοινωνία της Πληροφορίας» με τίτλο Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Πάτρα: ΥΠΕΠΘ & ΕΕ & ΕΚΤ. ΙΤΥ & Π.Ι «Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης», με τίτλο Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πάτρα: ΥΠΕΠΘ & ΕΕ & ΕΚΤ. Κόμης, Β Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. Κουτσογιάννης, Δ. (υπό δημοσίευση). Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 32ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ [ ]. Σελίδα 38 από 40

39 Μωραΐτου, Π. & Γ. Δόριζα Σχέδιο εργασίας: Διαθεματική προσέγγιση στη γνώση, Αθήνα: Άγκυρα. Mc Nabb, M. L Technology connections for school improvement: Teachers guide. North Central Regional Educational Laboratory. Πυργιωτάκης, Ι Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ράπτης, Αρ. & Αθ. Ράπτη Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας: Ολική Προσέγγιση, τ. Α, Αθήνα: Αυτοέκδοση. Salomon, G, & D. Perkins Individual and social aspects of learning. Review of Research in Education 23, Φραγκάκη Μ., Α. Ράπτης, Β. Μακράκης & Α. Ράπτη Εκπαιδευτικοί ως φορείς διδακτικής και κοινωνικής αλλαγής: Κριτικο-Αναστοχαστική Έρευνα Δράσης μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης για την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Στο Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Α Τόμος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 4 6 Μαΐου, Σύρος), επιμ. Δαπόντες κ.ά., Φραγκάκη Μ., Α. Ράπτης & Α. Ράπτη. 2007β. Πολυμορφική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον: μια δημοκρατική μορφή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοικτή Πρόσβαση και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Β Τόμος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Νοεμβρίου), επιμ. Α. Λιοναράκης, Αθήνα. Σελίδα 39 από 40

40 Χαραλαμπόπουλος, Α. & Σ. Χατζησαββίδης Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: Θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Χατζησαββίδης, Σ Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο των πολυγραµµατισµών (προετοιμασία του κοινωνικού μέλλοντος των μαθητών), Φιλόλογος 113, Διαθέσιμο στο: [ ] Χατζησσαβίδης, Σ. & Μ. Αλεξίου Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της γλώσσας και λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: στο πλαίσιο του τυπικού γραμματισμού, για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημιτυπικές και άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Χρυσαφίδης, Κ Βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία: Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Vygotsky, L Γλώσσα και σκέψη. Αθήνα: Γνώση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπάρχει συνοδευτικό υλικό που αξιοποιείται από το σενάριο. Σελίδα 40 από 40

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αφήστε το γόνο να γίνει γονιός» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γνωστικό/- ά αντικείμενο/- α της Διδακτικής Πρακτικής: 1. Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Νεροδραστηριότητες»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ταξίδι στο διάστημα» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες»

Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Προβάλλω τον

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Το ηλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης»

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Φέρε μου,

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Γυμνασίου Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΦΗΝΩ ΤΟ ΓΟΝΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΟΝΙΟΣ»

«ΑΦΗΝΩ ΤΟ ΓΟΝΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΟΝΙΟΣ» TEACHER S 4 EUROPE «ΑΦΗΝΩ ΤΟ ΓΟΝΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΟΝΙΟΣ» ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ mariabasm@gmail.com 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΤΗΛ:2310615012, FAX: 2310614009 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Wiki λεξικό

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Στόχοι προγράμματος: Να εντάξουν οι μαθητές στην καθημερινότητά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Στο δρόμο για το σχολείο»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Στο δρόμο για το σχολείο» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Στο δρόμο για το σχολείο» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...»

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ο πλανήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Εμένα με νοιάζει»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ας μαγειρέψουμε..τηλεοπτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα E Δημοτικού Τίτλος: «28η Οκτωβρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Δημοτικού Τίτλος: «Πώς λέμε ΟΧΙ;»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Από την εικόνα στο κείμενο»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Από την εικόνα στο κείμενο» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Από την εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Γάτος από σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος:

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Το βιβλίο των

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Μπλε όνειρα»

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Εφημερίδες! Εφημερίδες!»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Εφημερίδες! Εφημερίδες!» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Εφημερίδες! Εφημερίδες!» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ποιος έφαγε την τούρτα;» Αθήνα Μάρτιος 2008 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Παγκόσμιες Ημέρες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Παγκόσμιες Ημέρες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Παγκόσμιες Ημέρες»

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΖΟΡ ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΑΣ

Ο ΑΖΟΡ ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΑΣ Ο ΑΖΟΡ ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑΣ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ 2 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΑΞΗ Ε ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 Τ4Ε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Αγώνες επιχειρηματολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Καλοκαιρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα A Γυμνασίου Τίτλος: «Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα εφαρμογή επιχειρεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ (δημιουργία ταινιών):

Η παρούσα εφαρμογή επιχειρεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ (δημιουργία ταινιών): ΣΧΟΛΕΙΟ Οι μαθητές της Πέμπτης Τάξης (2014-2015) του 5 ου Δημοτικού Σχολείου διοργάνωσαν μια ηλεκτρονική καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον εκφοβισμό. Η προσπάθεια αυτή είχε ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Στ Δημοτικού. Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία»

Νεοελληνική Γλώσσα. Στ Δημοτικού. Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Είδη φυτών: Πόες, θάμνοι, δέντρα Σχεδίαση Σεναρίου με χρήση λογισμικών: Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, (Kidspiration)

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα