Αναφορές σύμφωνες με την παλαιοντολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορές σύμφωνες με την παλαιοντολογία"

Transcript

1 1 Η Βίβλος δεν είναι ένα επιστημoνικό βιβλίο, όμως είναι επιστημονικά ακριβές. Δεν γνωρίζουμε οποιαδήποτε επιστημονική ένδειξη που να έρχεται σε αντίθεση με τη Βίβλο. Πολλά επιστημονικά γεγονότα έχουν καταγραφεί στη Βίβλο εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες έτη πριν να καταγραφούν οπουδήποτε αλλού. Πολλές έννοιες και σημειώσεις που θα αναφέρουμε παρακάτω έχουν προσαρμοστεί από το βιβλιο The DEFENDER S Study Bible. Αναφορές σύμφωνες με την παλαιοντολογία Οι δεινόσαυροι αναφέρονται σε διάφορα βιβλία της Βίβλου. Το βιβλίο του Ιωβ περιγράφει δύο δεινοσαύρους. Ενας περιγράφεται στο κεφάλαιο 40 που αρχίζει στο εδαφιο 15, και ο άλλος στο κεφάλαιο 41 που αρχίζει στο εδαφιο 1. Ιώβ 40:15-18 Ιδού τώρα, ο Βεεμώθ, τον οποίον έκαμα μετά σου, τρώγει χόρτον ως βους. Ιδού τώρα, η δύναμις αυτού είναι εν τοις νεφροίς αυτού και η ισχύς αυτού εν τω ομφαλώ της κοιλίας αυτού. Υψόνει την ουράν αυτού ως κέδρον τα νεύρα των μηρών αυτού είναι συμπεπλεγμέν τα οστά αυτού είναι χάλκινοι σωλήνες τα οστά αυτού ως μοχλοί σιδήρου. Ιώβ 41:1-34 Δύνασαι να σύρης έξω τον Λευϊάθαν διά αγκίστρου; ή να περιδέσης την γλώσσαν αυτού με φορβιάν; Σκεφτόμαστε και θα συμφωνήσετε ότι 1 ½ κεφάλαια για τους δεινοσαύρους είναι πολύ, δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ακόμη δεν συνειδητοποιούν ότι αναφέρονται στη Βίβλο. 1

2 2 Αναφορές σύμφωνες με την αστρονομία Η Βίβλος αναφέρεται συχνά στο μεγάλο αριθμό αστεριών στους ουρανούς. Εδώ είναι δύο παραδείγματα. Γένεση 22:17 ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει, και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος της θαλάσσης και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τας πύλας των εχθρών αυτού Ιερεμίας 33:22 Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθή ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθή, ούτω θέλω πληθύνει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λευΐτας τους λειτουργούντας εις εμέ. Ακόμα και σήμερα, οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι δεν ξέρουν πόσα αστέρια υπάρχουν. Μόνο περίπου μπορούν να δουν με το γυμνό μάτι. Έχουμε δει τις εκτιμήσεις για το αριθμό των αστεριών ότι είναι αστέρια-που είναι πολλά αστέρια. Σύμφωνα με Αυστραλιανούς αστρονόμους ο αριθμός των άστρων στο γνωστό σύμπαν υπολογίζεται σε Ο συνολικός αριθμός όλων των κόκκων της άμμου σε όλες τις παραλίες και της ερήμους της γης υπολογίζεται σε Καθώς οι επιστήμονες ανακαλύπτουν περισσότερα αστέρια, ο αριθμός τους συνεχώς θα αυξάνει. Η Βίβλος επίσης λέει ότι κάθε αστέρι είναι μοναδικό. Α Κορίνθιους 15:41 Άλλη δόξα είναι του ηλίου, και άλλη δόξα της σελήνης, και άλλη δόξα των αστέρων διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Όλα τα αστέρια φαίνονται παρόμοια με γυμνό μάτι. Ακόμα όταν τα βλέπουμε μέσω ενός τηλεσκοπίου, φαίνονται να είναι σαν σημεία του φωτός. 2

3 3 Εντούτοις, η φασματοσκοπική τους ανάλυση αποκαλύπτει ότι κάθε ένα είναι μοναδικό και διαφορετικό από όλα τα άλλα. ( Καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν κάποια μικρή διαφορά στο χρώμα και την προφανή φωτεινότητα όταν κοιτάζουν τα αστέρια με το γυμνό μάτι, αλλά δεν θα αναμέναμε ότι ένα πρόσωπο που ζουσε στον πρώτο αιώνα μ.χ. να ισχυριστεί ότι αυτά διαφέρουν το ένα από το άλλο.) Η Βίβλος περιγράφει την ακρίβεια της μετακίνησης στον κόσμο. Ιερεμίας 31:35,36 Ούτω λέγει Κύριος, ο διδούς τον ήλιον εις φως της ημέρας, τας διατάξεις της σελήνης και των αστέρων εις φως της νυκτός, ο ταράττων την θάλασσαν, και τα κύματα αυτής βομβούσι Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού Εάν αι διατάξεις αύται εκλείψωσιν απ' έμπροσθέν μου, λέγει Κύριος, τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θέλει παύσει από του να ήναι έθνος ενώπιόν μου πάσας τας ημέρας. Η Βίβλος περιγράφει την θέση της γης στο διάστημα. Ιωβ 26:7 Εκτείνει τον βορέαν επί το κενόν κρεμά την γην επί το μηδέν. 3

4 4 Αναφορές σύμφωνες με τη μετεωρολογία Η Βίβλος περιγράφει την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Eκκλησιαστής 1:6 Υπάγει προς τον νότον ο άνεμος, και επιστρέφει προς τον βορράν ακαταπαύστως περιστρεφόμενος υπάγει, και επανέρχεται επί τους κύκλους αυτού, ο άνεμος. Η Βίβλος περιλαμβάνει μερικές αρχές της ρευστής δυναμικής. Ιωβ 28:25 διά να ζυγίζη το βάρος των ανέμων, και να σταθμίζη τα ύδατα με μέτρον. Το γεγονός ότι ο αέρας έχει το βάρος αποδείχθηκε επιστημονικά περίπου 300 έτη πριν. Τα σχετικά βάρη του αέρα και του νερού είναι απαραίτητα για την αποδοτική λειτουργία του παγκόσμιου υδρολογικού κύκλου, ο οποίος στηρίζει στη συνέχεια και διατηρεί τη ζωή στη γη. 4

5 5 Αναφορές σύμφωνες με τη βιολογία Στο βιβλίο του Λευιτικού (που γράφτηκε το 1400 π.χ.) περιγράφει την αξία του αίματος. Λευιτικό 17:11 διότι η ζωή της σαρκός είναι εν τω αίματι και εγώ έδωκα αυτό εις εσάς, διά να κάμνητε εξιλέωσιν υπέρ των ψυχών σας επί του θυσιαστηρίου διότι το αίμα τούτο κάμνει εξιλασμόν υπέρ της ψυχής. Το αίμα μεταφέρει νερό και θρεπτικά συστατικά σε κάθε κύτταρο, διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος, και αφαιρεί τα απόβλητα των κυττάρων του σώματος. Το αίμα μεταφέρει επίσης οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλο το σώμα. Το 1616, ο William Harvey ανακάλυψε ότι η κυκλοφορία αίματος είναι ο παράγοντας κλειδί στη φυσική ζωή- επιβεβαιώνοντας ότι η Βίβλος αποκάλυψε έτη νωρίτερα. 5

6 6 Η Βίβλος περιγράφει την βιογένεση (η ανάπτυξη των ζωντανών οργανισμών από άλλους ζωντανούς οργανισμούς ) και τη σταθερότητα κάθε είδους του ζωντανού οργανισμού οργανισμού. Γένεση 1:11,12 Και είπεν ο Θεός, Ας βλαστήση η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον, και δένδρον κάρπιμον κάμνον καρπόν κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να ήναι εν αυτώ επί της γης. Και έγεινεν ούτω. Και εβλάστησεν η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον κατά το είδος αυτού, και δένδρον κάμνον καρπόν, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτώ κατά το είδος αυτού και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Γένεση 1:21 Και εποίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και παν έμψυχον κινούμενον, τα οποία εγέννησαν εν αφθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών, και παν πετεινόν πτερωτόν κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Γένεση 1:25 Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών, και τα κτήνη κατά το είδος αυτών, και παν ερπετόν της γης κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Η φράση «κατά το είδος αυτών» εμφανίζεται επανειλημμένα, τονίζοντας την αναπαραγωγική ακεραιότητα κάθε είδους ζώου και φυτού. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό εμφανίζεται επειδή όλα αυτά τα αναπαραγωγικά συστήματα προγραμματίζονται από τους γενετικούς κώδικές τους. 6

7 7 Η Βίβλος περιγράφει τη χημική φύση της σάρκας. Γένεση 2:7 Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης. και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Γένεση 3:19 εν τω ιδρώτι του προσώπου σου θέλεις τρώγει τον άρτον σου, εωσού επιστρέψης εις την γην, εκ της οποίας ελήφθης επειδή γη είσαι, και εις γην θέλεις επιστρέψει. Είναι ένα αποδεδειγμένο γεγονός ότι η διανοητική και πνευματική υγεία ενός προσώπου συσχετίζεται έντονα με τη φυσική υγεία. Η Βίβλος αποκάλυψε αυτό σε μας με αυτές τις δηλώσεις (και άλλες) που γράφτηκαν από το βασιλιά Σολομώντα περίπου το 950 π.χ. Παροιμίες 12:4 Η ενάρετος γυνή είναι στέφανος εις τον άνδρα αυτής η δε προξενούσα αισχύνην είναι ως σαπρία εις τα οστά αυτού. Παροιμίες 14:30 Η υγιαίνουσα καρδία είναι ζωή της σαρκός ο δε φθόνος σαπρία των οστέων. Παροιμίες 15:30 Το φως των οφθαλμών ευφραίνει την καρδίαν και η καλή φήμη παχύνει τα οστά.. 7

8 8 Παροιμίες 16:24 Κηρήθρα μέλιτος οι ευάρεστοι λόγοι γλυκύτης εις την ψυχήν και ίασις εις τα οστά. Παροιμίες 17:22 Η ευφραινομένη καρδία δίδει ευεξίαν ως ιατρικόν το δε κατατεθλιμμένον πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Αναφορές σύμφωνες με την ανθρωπολογία Έχουμε τα έργα ζωγραφικής σε σπήλαια και άλλα στοιχεία ότι οι άνθρωποι κατοίκησαν στις σπηλιές. Η Βίβλος περιγράφει επίσης ανθρώπους των σπηλαίων. Ιώβ 30:5,6 Ήσαν εκ μέσου δεδιωγμένοι εφώναζον επ' αυτούς ως κλέπτας. Κατώκουν εν τοις κρημνοίς των χειμάρρων, ταις τρύπαις της γης και τοις βρόχοις. Σημειώστε ότι αυτοί δεν ήταν πιθηκοειδή-άνθρωποι αλλά απόγονοι εκείνων που διασκορπίστηκαν από τη Βαβέλ. Εκδιώχτηκαν από την κοινότητα από εκείνες τις φυλές που ανταγωνίστηκαν επιτυχώς για τις πιο επιθυμητές περιοχές της γης. Κατόπιν για κάποιο λόγο αυτοί επιδεινώθηκαν διανοητικά, φυσικά, και πνευματικά. (πηγαίνετε σε ένα κακό μέρος της πόλης σας και θα δείτε αυτήν την έννοια σε δράση σήμερα). 8

9 9 Αναφορές σύμφωνες με την υδρολογία Η Βίβλος αναφέρει τις πλήρεις περιγραφές του υδρολογικού κύκλου. Ψαλμός 135:7 Αναβιβάζει νεφέλας από των εσχάτων της γής κάμνει αστραπάς διά βροχήν εκβάλλει ανέμους εκ των θησαυρών αυτού. Ιερεμίας 10:13 Όταν εκπέμπη την φωνήν αυτού, συνίσταται πλήθος υδάτων εν ουρανοίς, και ανάγει νεφέλας από των άκρων της γής κάμνει αστραπάς διά βροχήν και εξάγει άνεμον από των θησαυρών αυτού. Σε αυτά τα εδάφια μπορείτε να δείτε διάφορες φάσεις του υδρολογικού κύκλου - παγκόσμιες διαδικασίες της εξάτμισης, της διαδικασία ψηλά στον αέρα από την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, την συμπύκνωση με τις ηλεκτρικές δυνάμεις, και των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Ιώβ 36:27-29 Όταν ανασύρη τας ρανίδας του ύδατος, αυταί καταχέουσιν εκ των ατμών αυτού βροχήν, την οποίαν τα νέφη ραίνουσιν αφθόνως σταλάζουσιν επί τον άνθρωπον. Δύναταί τις έτι να εννοήση τας εφαπλώσεις των νεφελών, τον κρότον της σκηνής αυτού; Αυτός τα απλά εδάφια έχουν μια αξιοπρόσεκτη επιστημονική διορατικότητα. Οι σταγόνες που τελικά του νερού ξεχύνονται κάτω ως βροχή γίνονται αρχικά ατμός και έπειτα συμπυκνώνονται στα μικροσκοπικά υγρά σταγονίδια νερού στα σύννεφα. Αυτές συγχωνεύονται τελικά σε αρκετα μεγάλες σταγόνες για να υπερνικήσουν τις ανοδικές μετακινήσεις του αέρα που τις κρατούν στην ατμόσφαιρα. 9

10 10 Η Βίβλος περιγράφει την επανακυκλοφορία του νερού. Εκκλησιαστής 1:7 Πάντες οι ποταμοί υπάγουσιν εις την θάλασσαν, και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει εις τον τόπον όθεν ρέουσιν οι ποταμοί, εκεί πάλιν επιστρέφουσι, διά να υπάγωσι. Ησαΐας 55:10 Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιών εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γην και κάμνει αυτήν να εκφύη και να βλαστάνη, διά να δώση σπόρον εις τον σπείροντα και άρτον εις τον εσθίοντα, 10

11 11 Η Βίβλος αναφέρεται στο εκπληκτικό ποσό νερού που μπορεί να κρατηθεί ως συμπύκνωση στα σύννεφα. Ιώβ 26:8 Δεσμεύει τα ύδατα εις τας νεφέλας αυτού και η νεφέλη δεν σχίζεται υποκάτω αυτών. Ιώβ 37:11 Πάλιν η γαλήνη διασκεδάζει την νεφέλην το φως αυτού διασκορπίζει τα νέφη Οι υδροθερμικές πηγές περιγράφονται σε δύο βιβλία της Βίβλου που γράφεται πριν από 1400BC-περισσότερο από έτη πριν από την ανακάλυψή τους από την επιστήμη. Γένεση 7:11 Το εξακοσιοστόν έτος της ζωής του Νώε, τον δεύτερον μήνα, την δεκάτην εβδόμην ημέραν του μηνός, ταύτην την ημέραν εσχίσθησαν πάσαι αι πηγαί της μεγάλης αβύσσου, και οι καταρράκται των ουρανών ηνοίχθησαν. Ιώβ 38:16 Εισήλθες έως των πηγών της θαλάσσης; ή περιεπάτησας εις εξιχνίασιν της αβύσσου; Υδροθερμικές πηγές σε μεγάλο βάθος της θάλασσας Πηγή: National Science Foundation, NASA/JPL 11

12 12 Αναφορές σύμφωνες με τη γεωλογία Η Βίβλος περιγράφει τη γήινη εξωτερική επιφάνεια (μαζί με ένα σχόλιο στην αστρονομία). Ιερεμίας 31:37 Ούτω λέγει Κύριος Εάν ο ουρανός άνω δύναται να μετρηθή και τα θεμέλια της γης κάτω να εξιχνιασθώσι, τότε και εγώ θέλω απορρίψει παν το σπέρμα του Ισραήλ διά πάντα όσα έπραξαν, λέγει Κύριος. Αν και μερικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έχουν μετρήσει τώρα το μέγεθος του σύμπαντος, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι κάθε ανθρώπινη προσπάθεια να τρυπήσει με τρυπάνι μέσω της γήινης επιφάνειας στο κατώτερο σημείο του μανδύα, έως τώρα, έχει αποτύχει. Η Βίβλος περιέγραψε το σχήμα της γης αιώνες σκεφτούν οι άνθρωποι ότι η γη ήταν σφαιρική. προτού να Ησαΐας 40:22 Αυτός είναι ο καθήμενος επί τον γύρον της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλόνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκησιν Ο μεταφρασμένη λέξη «κύκλος» εδώ στα εβραϊκά είναι η λέξη chuwg που είναι επίσης μεταφραζεται «κύκλωμα» ή «πυξίδα» (ανάλογα με τα συμφραζόμενα). Δηλαδή δείχνει κάτι σφαιρικό, στρογγυλεμένο, ή που σχηματίζει αψίδα, όχι κάτι που είναι επίπεδο ή τετραγωνικό. 12

13 13 Το βιβλίο του Ησαΐα γράφτηκε μεταξύ 740 και 680 π.χ. Αυτό είναι τουλάχιστον 300 χρόνια προτού να προτείνει ο Αριστοτέλης ότι η γη ίσως να είναι μια σφαίρα σε αυτό το βιβλίο Στους ουρανούς. Αυτό φέρνει μια σημαντική ιστορική σημείωση σχετική με αυτό το θέμα. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν τη σύγκρουση μεταξύ Γαλιλαίου και του Ρωμαίου καθολικου Παπα, Παύλου Ε. Μετά την δημοσιευση του ένας Διάλογος στα Δύο Κύρια Συστήματα του Κόσμου, ( A Dialogue on the Two Principal Systems of the World, ) ο Γαλιλαίος κλήθηκε στη Ρώμη, όπου αναγκάστηκε να αρνηθεί τα συμπεράσματά του. (Εκείνη τη στιγμή, «οι θεολόγοι» της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας υποστήριξαν ότι η γη ήταν το κέντρο του κόσμου, και να βεβαιώσουν ότι οτιδηποτε άλλο ηταν αιρετικό.) Γαλιλαίος Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε οποιαδήποτε θέση στη Βίβλο που υποστηρίζει ότι η γη είναι επίπεδη, ή ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Η ιστορία δείχνει ότι αυτή η σύγκρουση, που έλαβε μέρος κατά την διάρκεια της Ιεράς Εξέτασης, ήταν μέρος ενός αγώνα μιας δύναμης. Σαν αποτέλεσμα, η επιστημονική και η βιβλική γνώση έγιναν μέρος μιας αντιπαράθεσης, που επικρατεί ακόμα μέχρι σήμερα. Αναφορές σύμφωνες με τη φυσική Η Βίβλος προτείνει την παρουσία πυρηνικών διαδικασιών όπως εκείνες που συνδέουμε με τον πυρηνικό εξοπλισμό. Αυτό δεν είναι βεβαίως κάτι που θα μπορούσε να έχει εξηγηθεί το 67 π.χ. χρησιμοποιώντας τις γνωστές επιστημονικές αρχές (όταν έγραψε ο Πέτρος το ακόλουθο εδάφιο). Β Πέτρου 3:10 Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ' ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή. 13

14 14 Η τηλεόραση είναι μια πρακτική (εάν όχι πάντα σημαντική) συσκευή που χρησιμοποιεί τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (που μεταδίδουν το τηλεοπτικό σήμα του). Η Βίβλος περιέχει εδάφια που περιγράφουν κάτι σαν τηλεόραση-κάτι που επιτρέπει ότι ο καθένας στη γη βλέπει ένα ενιαίο γεγονός. Αποκάλυψη 11:9-11 Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμισυ, και δεν θέλουσιν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσιν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρή δι' αυτούς και ευφρανθή και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Ματθαίος 24:30 Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. 14

15 15 Πράγματα στη Βίβλο που η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει Ο σκοπός αυτής της σελίδας δεν είναι να εξηγήσει πόσο μεγάλο κείμενο επιστήμης είναι η Βίβλος, αλλά να δειχτεί ότι είναι σύμφωνη με τα επιστημονικά γεγονότα. Ακόμα, η Βίβλος αναφέρει μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Ακόμα, εάν ο Θεός είναι πραγματικά Θεός, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Τα τελευταία 100 χρόνια (και ειδικά στα τελευταία δέκα) οι επιστήμονες ανακάλυψαν πολλές αποδείξεις που επιβεβαιώνουν την ακρίβεια της Βίβλου. Δεδομένου ότι αυτές οι αποδείξεις υποστηρίζουν την ακρίβεια του κειμένου μπορούμε να καταλάβουμε επιστημονικά, έχει νόημα να εμπιστευτούμε το κείμενο της Βίβλου που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα. (Παραδείγματος χάριν, πόσοι άνθρωποι ήξεραν τι ηταν οι υδροθερμικές διέξοδοι 30 χρονια πριν;) Επιμέλεια: Αντώνιος Παπαφραγκάκης 15

16 16 Πηγές 1. The DEFENDER S Study Bible, Word Publishing, Grand Rapids, Michigan (1995). 2. Clarifying Christianity ceramicartdragons.wordpress.com/.../leviathan 5. kids.interedkids.gr/solar-quiz/sola-match.htm laspistasteria.wordpress.com/2007/07/30/adam upload.wikimedia.org/.../250px-lightning3.jpg 13. fizyka.phys.put.poznan.pl/~pieransk/physics% foufoutos.files.wordpress.com/2008/08/fission.jpg bp.blogspot.com/.../s400/television.bmp 19. ScienceInTheBible.Net 16

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ

UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Ομάδα Μυσταγωγία UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Εκδοσεις: Νεκτ. Παναγόπουλος Αναδημοσιεύουμε το βιβλίο αυτό, με άδεια της Ορθόδοξης ομάδος «Μυσταγωγία», την οποία ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ 17 Αποκάλυψη 17:1 Και ήρθε ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες, και μίλησε μαζί μου, λέγοντας σε μένα: Έλα, θα σου δείξω την κρίση της μεγάλης πόρνης, που κάθεται επάνω στα πολλά νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ελλεν Γ. Ωηιτε. ὃπψριγητ c 2015 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς.

ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ελλεν Γ. Ωηιτε. ὃπψριγητ c 2015 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Ελλεν Γ. Ωηιτε 1991 ὃπψριγητ c 2015 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ Ο ερ ιεω Τηις εβοοκ ις προ ιδεδ βψ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε. Ιτ ις ινςλυδεδ ιν τηε λαργερ φρεε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Ο ΣΩΤΗΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εκδόσεις Ο ΣΩΤΗΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ & Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΝΙΚ. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Εκδόσεις Ο ΣΩΤΗΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Εισαγωγή Η συμπλήρωση εκατό χρόνων από το θάνατο του Καρόλου Δαρβίνου έφερε στο προσκήνιο και έκανε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Κίνα Ο πολιτισμός της Κίνας μοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σαν να ξεπήδησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Στην περιοχή που είναι γνωστή σήμερα σαν Ιράκ, στην πεδιάδα που σχηματίζουν οι ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης (αρχαία Μεσοποταμία), εμφανίστηκαν γύρω στο 4000 π.χ. οι Σουμέριοι.

Διαβάστε περισσότερα

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36 Εισαγωγή-Bridgman Κεφάλαιο ένα Ο ηλεκτρισμός είναι πολύ βαθύ φαινόμενο και η φυσική είναι ακόμα διχασμένη στην αντιμετώπισή του. H ηλεκτρική θεωρία περιέγραψε έναν αριθμό ηλεκτρικών δυνάμεων από τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23)

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) 1 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει κανείς ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ο μικρός πρίγκιπας. Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ο μικρός πρίγκιπας. Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο μικρός πρίγκιπας Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ Βιβλίο Εκπαιδευτικού Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.» Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων «Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΟΝΟΜΑ:ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ / MN 05014 / Ε ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAFE-E: Εξουδετέρωση πεδίων ακτινοβολίας και καταστολή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με προσαρμοσμένες συχνότητες για υπνοδωμάτια

GEOSAFE-E: Εξουδετέρωση πεδίων ακτινοβολίας και καταστολή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με προσαρμοσμένες συχνότητες για υπνοδωμάτια GEOSAFE-E: Εξουδετέρωση πεδίων ακτινοβολίας και καταστολή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με προσαρμοσμένες συχνότητες για υπνοδωμάτια Dieter Schäfer, Τεχνικός Οικο βιολόγος και Ραβδοσκόπος, Aachen ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης.

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. 1 Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε μια αντίληψη για τη φύση των πραγμάτων βασισμένη στις αρχές που τέθηκαν από τον Νεύτωνα

Διαβάστε περισσότερα

Leil Lowndes, 2013 Εικόνας εξωφύλλου: LoopAll, Djem/www.shutterstock.com. Πρώτη έκδοση: νοέμβριος 2013. ιsbn 978-618-01-0342-7

Leil Lowndes, 2013 Εικόνας εξωφύλλου: LoopAll, Djem/www.shutterstock.com. Πρώτη έκδοση: νοέμβριος 2013. ιsbn 978-618-01-0342-7 τιτλοσ ΠΡΩτοτΥΠοΥ: HOW TO CREATE CHEMISTRY WITH ANYONE Από τις Εκδόσεις Da Capo Press, Βοστώνη 2013 τιτλοσ ΒιΒλιοΥ: Πώς να δημιουργείς τη σωστή χημεία με τους άλλους συγγραφεασ: Leil Lowndes ΜΕτΑφΡΑσΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα