Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Page Page 28-29

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29"

Transcript

1

2 C O N T E N T S Pressed Traditional Style Παραδοσιακού Τύπου Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Page Page Pressed Classic Designs Κλασσικά Σχέδια Page Page 34 Page 35 Pages Pages Pages Page 42 Page 43 Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages 86-87

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Pressed Modern - Linea Mοντέρνα - Γραμμικά Σχέδια Page 88 Page 88 Page 89 Page 89 Page 90 Page 90 Page 91 Page 91 Page 92 Page 93 Pressed Narrow Designs Ειδικά Στενά Σχέδια Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages All designs are drawings of graphical representation and thus may not depict in detail the actual product. Όλα τα σχέδια είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. HANDLES are not included and are for display purposes only. Can be Sold seperately. Λαβές και άλλα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται και πωλούνται ξεχωριστά.

4 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3830 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3833 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3831 One glass with white stick Ένα τζάμι καΐτι λευκό Design Dimensions ideal creations

5 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels ideal creations 3832 One glass with gold stick Ένα τζάμι καΐτι χρυσό

6 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3840 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3843 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3841 One glass with white stick Ένα τζάμι καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution

7 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3842 One glass with gold stick Ένα τζάμι καΐτι χρυσό entrance door evolution

8 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3530 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3531 One glass rice type with rhomb rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο rhomb 3532 One glass rice type with petalouda rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο πεταλούδα 3534 One glass rice type with pagoni rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο παγώνι Design Dimensions ideal creations 10

9 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3533 One glass rice type with kiones rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο κίωνες 3273 One glass rice type with kiones rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο κίωνες ideal creations 11

10 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3540 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3542 One glass rice type with petalouda rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο πεταλούδα 3543 One glass rice type with kiones rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο κίωνες 3544 One glass rice type with pagoni rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο παγώνι Design Dimensions entrance door evolution 12

11 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3541 One glass rice type with rhomb rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο rhomb entrance door evolution 13

12 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3560 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3562 Two glasses rice type with petalouda rail Δύο τζάμια ρυζάκι με κάγκελο πεταλούδα 3563 Two glasses rice type with kiones rail Δύο τζάμια ρυζάκι με κάγκελο κίωνες 3564 Two glasses rice type with pagoni rail Δύο τζάμια ρυζάκι με κάγκελο παγώνι Design Dimensions ideal creations 14

13 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3561 Two glasses rice type with rhomb rail Δύο τζάμια ρυζάκι με κάγκελο rhomb 3271 One glass rice type with rhomb rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο rhomb ideal creations 15

14 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3770 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3772 One glass rice type Ένα τζάμι ρυζάκι Design Dimensions entrance door evolution 16

15 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3771 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο 3796 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο entrance door evolution 17

16 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3780 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3782 Two glasses rice type Δύο τζάμια ρυζάκι Design Dimensions ideal creations 18

17 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3781 Two glasses with rail Δύο τζάμια με κάγκελο 3796 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο ideal creations 19

18 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3550 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3552 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ 3553 One glass rice type with rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο χιαστί Design Dimensions entrance door evolution 20

19 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3554 Three glasses rice type with rail Τρία τζάμια ρυζάκι με κάγκελο χιαστί entrance door evolution 21

20 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3760 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3762 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο 3763 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ Design Dimensions ideal creations 22

21 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels ideal creations 3761 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο χιαστί 23

22 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3710 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3711 One glass with gold stick Ένα τζάμι καΐτι χρυσό 3713 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ Design Dimensions entrance door evolution 24

23 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3712 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο entrance door evolution 25

24 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3500 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3501 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3502 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions ideal creations 26

25 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels ideal creations 3503 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 27

26 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3510 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3512 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions entrance door evolution 28

27 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3513 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο entrance door evolution 29

28 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3520 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3524 One glass vitro Ένα τζάμι βιτρό Design Dimensions ideal creations 30

29 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels ideal creations 3522 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 31

30 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3680 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3683 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 32

31 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3684 Three glasses delta mat with white stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό 3264 Two glasses delta mat with white stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό entrance door evolution 33

32 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3681 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3682 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ 3685 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions ideal creations 34

33 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3686 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 3266 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό ideal creations 35

34 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3700 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3703 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 3701 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 36

35 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3720 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3724 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο 3722 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 37

36 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3730 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3731 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions ideal creations 38

37 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3732 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με χρυσό καΐτι 3792 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό ideal creations 39

38 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3750 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3755 Two glasses delta mat Δύο τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions entrance door evolution 40

39 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3752 Two glasses transe blue Δύο τζάμια τρανσέ μπλέ entrance door evolution 41

40 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3740 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3744 Three glasses with white stick Τρία τζάμια με καΐτι λευκό 3746 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο 3748 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions ideal creations 42

41 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3802 Two glasses with gold stick Δύο τζάμια με καΐτι χρυσό 3742 Three glasses with gold stick Τρία τζάμια με καΐτι χρυσό 3812 Two glasses with gold stick Δύο τζάμια με καΐτι χρυσό 43

42 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3716 One glass with gold stick Ένα τζάμι με καΐτι χρυσό 3715 Double side blind panel Τυφλό δύο όψεων 3717 Three glasses with gold stick Τρία τζάμια με καΐτι χρυσό Design Dimensions entrance door evolution 44

43 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3690 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3692 Six glasses sandblast Έξι τζάμια αμμοβολή 3691 Eight glasses sandblast Οκτώ τζάμια αμμοβολή entrance door evolution 45

44 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2008 Five glasses delta mat with gold stick Πέντε τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 2020 Five glasses vitro red lily Πέντε τζάμια βιτρό κόκκινο κρίνο 2047 Five glasses delta mat Πέντε τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions ideal creations 46

45 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2032 Five glasses delta mat with gold stick Πέντε τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό ideal creations 2885 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 47

46 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2001 Double side panel - no glasses Tυφλό δύο όψεων 2004 Five glasses delta mat with white stick Πέντε τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2024 Five glasses sandblast star transparent Πέντε τζάμια αμμοβολή αστέρι διάφανο Design Dimensions entrance door evolution 48

47 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2025 Nine glasses sandblast star transparent Εννέα τζάμια αμμοβολή αστέρι διάφανο 2894 Five glasses sandblast star transparent Πέντε τζάμια αμμοβολή αστέρι διάφανο entrance door evolution 49

48 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2101 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2102 Six glasses delta mat with gold stick Εξι τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions ideal creations 50

49 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2106 Six glasses delta mat with gold stick Έξι τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό ideal creations 2885 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 51

50 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2109 Ten glasses delta mat with white stick Δέκα τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2110 Six glasses delta mat Έξι τζάμια δέλτα ματ 2111 Ten glasses delta mat Δέκα τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions entrance door evolution 52

51 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2112 Six glasses sandblast star Έξι τζάμια αμμοβολή αστέρι entrance door evolution 53

52 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2201 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2205 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 2218 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions ideal creations 54

53 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2206 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό ideal creations 2845 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 55

54 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2202 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2203 Three glasses delta mat with white stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2204 Five glasses delta mat with white stick Πέντε τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 56

55 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2215 Three glasses delta mat with rail Τρία τζάμια δέλτα ματ με κάγκελο 2854 Two glasses delta mat with rail Δύο τζάμια δέλτα ματ με κάγκελο entrance door evolution 57

56 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2226 Three glasses vitro lead Τρία τζάμια μολύβι βιτρό 2207 Five glasses delta mat with gold stick Πέντε τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 2209 Three glasses vitro red lily Τρία τζάμια βιτρό κόκκινο κρίνο Design Dimensions ideal creations 58

57 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 2234 Three glasses vitro lead Τρία τζάμια μολύβι βιτρό 59

58 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2301 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2307 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 2316 One glass vitro lead sandblast Ένα τζάμι μολύβι βιτρό αμμοβολή 2317 One glass vitro lead sandblast Ένα τζάμι μολύβι βιτρό αμμοβολή Design Dimensions entrance door evolution 60

59 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2305 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 61

60 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2302 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2304 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2308 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions ideal creations 62

61 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 2312 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 63

62 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2401 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2402 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 2403 Two glasses delta mat with white stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 64

63 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2406 Two glasses delta mat with rail Δύο τζάμια δέλτα ματ με κάγκελο 2826 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο entrance door evolution 65

64 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2416 Two glasses vitro lead blue Δύο τζάμια μολύβι βιτρό μπλε 2415 Two glasses vitro lead blue with outline Δύο τζάμια μολύβι βιτρό μπλε με περίγραμμα 2417 Two glasses vitro lead blue Δύο τζάμια μολύβι βιτρό μπλε Design Dimensions ideal creations 66

65 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2407 Two glasses sandblast star 3A Δύο τζάμια αμμοβολή αστερίες 3Α ideal creations 2830 One glass sandblast star 3A Ένα τζάμι αμμοβολή αστερίας 3Α 67

66 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2435 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2447 Two glasses vitro lead Δύο τζάμια μολύβι βιτρό Design Dimensions entrance door evolution 68

67 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2439 Two glasses sandblast star transparent Δύο τζάμια αμμοβολή αστέρι διάφανο 2811 One glass sandblast star transparent Ένα τζάμι αμμοβολή αστέρι διάφανο entrance door evolution 69

68 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2438 Two glasses vitro red lily Δύο τζάμια βιτρό κόκκινο κρίνο 2414 Two glasses fusing Δύο τζάμια fusing Design Dimensions ideal creations 70

69 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2441 Two glasses sandblast star 3A Δύο τζάμια αμμοβολή αστερίες 3Α ideal creations 2807 One glass sandblast star 3A Ένα τζάμι αμμοβολή αστερίας 3Α 71

70 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3695 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3698 Two glasses delta mat Δύο τζάμια δέλτα ματ 3696 Two glasses with white stick Δύο τζάμια με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 72

71 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3697 Two glasses with gold stick Δύο τζάμια με καΐτι χρυσό entrance door evolution 73

72 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2500 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2506 Four glasses delta mat Τέσσερα τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions ideal creations 74

73 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 2504 Four glasses delta mat with gold stick Τέσσερα τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 75

74 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3130 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3133 Three glasses sandblast star transparent Τρία τζάμια αμμοβολή αστέρι διάφανο Design Dimensions entrance door evolution 76

75 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3132 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 77

76 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3000 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3002 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 3005 One glass pave Ένα τζάμι pave Design Dimensions ideal creations 78

77 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 3003 One glass sandblast star 3A Ένα τζάμι αμμοβολή αστερίας 3Α 79

78 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3017 One glass vertical star transparent Ένα τζάμι αστερίας κάθετος διάφανος 3015 One glass vitro lead Ένα τζάμι μολύβι βιτρό Design Dimensions entrance door evolution 80

79 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3012 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 81

80 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3060 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3064 One glass sandblast striped Ένα τζάμι αμμοβολή ριγέ Design Dimensions ideal creations 82

81 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 3061 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό 83

82 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3062 One glass vitro red lily Ένα τζάμι βιτρό κόκκινο κρίνο 3063 One glass sandblast star 3A Ένα τζάμι αμμοβολή αστερίας 3Α Design Dimensions entrance door evolution 84

83 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3071 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 85

84 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3160 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3163 Two glasses vitro red lily Δύο τζάμια βιτρό κόκκινο κρίνο 3164 Two glasses delta mat with rail Δύο τζάμια δέλτα ματ με κάγκελο Design Dimensions ideal creations 86

85 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 3162 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δελτα ματ με καϊτι χρυσό 87

86 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3200 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3201 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 3203 Two glasses vitro lead Δύο τζάμια μολύβι βιτρό Design Dimensions entrance door evolution 88

87 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3202 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 3252 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 89

88 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια 3875 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3876 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων Design Dimensions ideal creations 90

89 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια press door panels 3885 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων Design Dimensions 3630 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων ideal creations 91

90 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια 3650 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3660 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων Design Dimensions entrance door evolution 92

91 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια press door panels Design Dimensions 3580 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3640 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων door evolution 93 entrance

92 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια 3846 One glass pave Ένα τζάμι pave 3845 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3847 Οne sandblast glass Ένα τζάμι αμμοβολή Design Dimensions ideal creations 94

93 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια press door panels ideal creations 3849 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 95

94 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3890 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3891 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό 3893 Οne glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ Design Dimensions entrance door evolution 96

95 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3892 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό door evolution 97 entrance

96 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3900 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3903 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions ideal creations 98

97 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels ideal creations 3904 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 99

98 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3905 Double side panel - no glasses Ένα τζάμι δέλτα ματ 3906 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ 3901 Οne glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 100

99 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3902 Three glasses delta mat with white stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό 101entrance door evolution

100 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3570 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3571 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3573 Οne glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions ideal creations 102

101 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels ideal creations 3572 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 103

102 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3670 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3671 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3673 Οne glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο Design Dimensions entrance door evolution 104

103 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3672 Οne glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 105entrance door evolution

104 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3362 One glass vitro red lily Ένα τζάμι βιτρό κόκκινο κρίνο 3360 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων Design Dimensions ideal creations 106

105 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels ideal creations 3361 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 107

106 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3380 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3381 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 108

107 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3382 Οne glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 109entrance door evolution

108 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3390 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3391 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions ideal creations 110

109 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3392 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ 111

110 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3400 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3401 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions entrance door evolution 112

111 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3402 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 113entrance door evolution

112 Small panels Ταμπλαδάκια Design Dimensions 16 cm 14 cm 7 cm 17,5 cm 90 cm 90 cm 105 cm 58 cm 105 cm 58 cm 35 cm cm cm 90 cm 45 cm 70 cm 25 cm 70 cm 25 cm 58 cm cm 70 cm 30 cm cm 16 cm 45 cm cm 16 cm 90 cm 90 cm 70 cm 25 cm 35 cm 35 cm 14,5 cm 16 cm 17,5 cm 35 cm 29 cm 35 cm 58 cm

113 Quality certifications

114 Aluminium Panels Certifications Glass CE

115 Aluminium Panels Certifications Seaside Class

116 Aluminium Panels Certifications Soft Body Impact test

117 Aluminium Panels Certifications Water Thightness

118 Aluminium Panels Certifications Thermal Transmittance (U)

119 Thermal Transmittance (U)

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Panels by ETEM

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Panels by ETEM Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Panels by ETEM Ο παρών τιµοκατάλογος αντικαθιστά κάθε προηγούµενο. Οι αναγραφόµενες τιµές πώλησης δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαθέσιμα χρώματα Available Colours Golden Oak Νussbaum Sapeli (Mahagoni) t r a d i t i o n a l PVC 9160 ΑBS 8160 Glass with rail PVC 9161 ΑBS 8161 t r a d i t i o n a l PVC & ABS

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Doors. www.etem.gr. e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr

Doors. www.etem.gr. e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr Εγκαταστάσεις / Κεντρική Έκθεση Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4, 190 18 Μαγούλα Tηλ.: 210 489 8605, 8001113836 (γραµµή χωρίς χρέωση) Fax: 210 489 8500-10, www.etem.gr e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θάλαμοι-Cars. Θαλαμοι. Cars. Θάλαμοι Lift cars

Θάλαμοι-Cars. Θαλαμοι. Cars. Θάλαμοι Lift cars Θάλαμοι-Cars Θαλαμοι Cars Θάλαμοι Lift cars 3 Ηγέτης στα κατά παραγγελία προϊόντα Leader of bespoke products 4 Πλήρης γκάμα A complete range 8 Καινοτομία και στυλ Innovation & Design 10 Θάλαμος Carbon

Διαβάστε περισσότερα

Η άψογη κατασκευή, η λειτουργικότητα και η τελειότητα είναι μερικές λέξεις που συνοδεύουν την εταιρεία SOLID DOORS & PANELS.

Η άψογη κατασκευή, η λειτουργικότητα και η τελειότητα είναι μερικές λέξεις που συνοδεύουν την εταιρεία SOLID DOORS & PANELS. η εταιρεία Η SOLID DOORS & PANELS ABEE είναι μια εταιρεία που λειτουργεί σε εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ. στο 8 ο χλμ. της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς στην περιοχή της Λητής. Έχει μπεί δυναμικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX 04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX 04 SECURITY DOORS INTERNO DOORS BY ALUMIL www.internodoors.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX 04 08 14 20 26 GLASS ALUMINIUM WOOD ULTRA WOOD LAMINATE 32 35 36 37 38 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS ΤΥΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TOURISM ORGANISATION BRAND GUIDELINES

CYPRUS TOURISM ORGANISATION BRAND GUIDELINES CYPRUS ORGANISATION BRAND GUIDELINES THE LABEL AWARD In an effort to promote fair market competition and offer incentives for service providers in the Cyprus tourism industry to diversify and improve the

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφιση: Christos Kakogiannis - xkstudio@otenet.gr

Φωτογραφιση: Christos Kakogiannis - xkstudio@otenet.gr Φωτογραφιση: Christos Kakogiannis - xkstudio@otenet.gr CONTENTS Who we are 4 Flexbook - Innovation 6 Flexbook - Advantages 8 Flex Global - The new line 10-11 Notebook blank 12 Notebook ruled 13 Notebook

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία Πικράκης / PIKRAKIS S.A. / PIKRAKIS S.A.

Η εταιρία Πικράκης / PIKRAKIS S.A. / PIKRAKIS S.A. 2 3 4 8 12 13 16 23 34 35 38 41 46 47 56 58 62 64 65 74 75 76 Η εταιρία Πικράκης / PIKRAKIS S.A. / PIKRAKIS S.A. Πιστοποιημένη ποιότητα / Certified quality / Une qualité certifiée ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FRAMES /

Διαβάστε περισσότερα

Feel the Difference! 2009-2010 CATALOGUE ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.

Feel the Difference! 2009-2010 CATALOGUE ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ: FAX: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 CATALOGUE 2009-2010 HEAD OFFICE: TEL.: SALES: FAX: INOFITA VIOTIAS 320 11 +30 22620 47000 +30

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος DOOR PANELS 2013

Τιμοκατάλογος DOOR PANELS 2013 Τιμοκατάλογος DOOR PANELS 2013 Door1000 Series Πόρτες με το κάσωμά τους έτοιμο προς τοποθέτηση : 1010 ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH : 1030 ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH 120 RAL/RAF ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ 1346 ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY DESIGN & ECONOMY

QUALITY DESIGN & ECONOMY QUALITY DESIGN & ECONOMY CONTENTS ajax amazon ZEN LOFT pantheon BRIO FUNKY arion artemis NAIAS ATLAS olympos morias SIMPLE SMART DETAILS 5 11 25 35 45 55 73 79 91 107 118 Η Σαββόπουλος Α.Β.Ε.Ε. από το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

for a contemporary LIFESTYLE!

for a contemporary LIFESTYLE! for a contemporary LIFESTYLE! For a contemporary lifestyle! Το έργο Dolce Vita θα ανεγερθεί στη περιοχή Πάνθεα, μια από τις γνωστότερες και οικιστικά αναπτυσσόμενες περιοχές στη Λεμεσό, στην οδό Προμηθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ 6-16 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΑΤLAS 18-20 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ FLEXY 22-23 EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 28-34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ARGOS 36-39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 42-45 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY DOORS [ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ] [ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ COMPANY PROFILE ÂÙ ÈÚ ƒƒ O È Ú ıëîâ ÙÔ 1994. OÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙË Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙË ÈÔÌË ÓÈÎ appleâúèô ÙË Ó Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË (µπ..), ÛÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

paving blocks Σύνθεσις / Synthesis 68.108 68.110

paving blocks Σύνθεσις / Synthesis 68.108 68.110 company profile µισός αιώνας έχει περάσει σχεδόν, από τότε που ο Ελευθέριος Βουζουλίδης ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη την Εµποροτεχνική Ένωση, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας κυρίως πλάκες επίστρωσης και κυβόλιθους,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία & συστήματα εργασίας Operative desks & systems

Γραφεία & συστήματα εργασίας Operative desks & systems Γραφεία & συστήματα εργασίας Operative desks & systems Περιεχόμενα Contents 04 06 12 16 22 26 28 32 34 38 Γραφεία & συστήματα εργασίας Operative desks/systems MyDesk Link Chrome Link Easy Link Crystal

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Προφίλ. Company Profile

Εταιρικό Προφίλ. Company Profile DAFNI Εταιρικό Προφίλ Company Profile Ο Νίκος Χρίστου άρχισε τη δηµιουργική του καριέρα στις οικοδοµικές επιχειρήσεις τη δεκαετία του 1950. Στα χρόνια που πέρασαν ήταν ιδρυτικό στέλεχος µεγάλου οικοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products

Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products Όλες οι πόρτες EUROPA-GARDESA παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14351-1. Αντιπροσωπευτικά δείγματα των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

give your body a new life every day the evolution series

give your body a new life every day the evolution series give your body a new life every day the evolution series Σε πείσμα των καιρών, οι μπανιέρες ACRILAN κατασκευάζονται, χρόνια τώρα, εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Η επιλογή αυτή μάς δικαιώνει, ηθικά αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

AND INDUSTRY. Accredited ISO 22000:2005 for G. Michaelides & Son Ltd

AND INDUSTRY. Accredited ISO 22000:2005 for G. Michaelides & Son Ltd Το 1973 οι κύριοι Σωκράτους Νίκος και Μακρίδης Κυριάκος ίδρυσαν την χαρτοβιομηχανία Νikyr Products & Co Ltd. Μια βιομηχανία η οποία δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα στην επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ Πέτρος Δημήτρης Χατζηγεωργίου PDHemporio PDH Εmporio PDH Εmporio PDH Εmporio

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ Πέτρος Δημήτρης Χατζηγεωργίου PDHemporio PDH Εmporio PDH Εmporio PDH Εmporio colle ction 2013 2014 Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας, είτε αυτές αφορούν στην προσωπική σας φροντίδα είτε στον ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Version 2/2015 Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε ημιέτοιμο δάπεδο Sidemount system for semi-finished floor Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε έτοιμο δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα