Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Page Page 28-29

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29"

Transcript

1

2 C O N T E N T S Pressed Traditional Style Παραδοσιακού Τύπου Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Page Page Pressed Classic Designs Κλασσικά Σχέδια Page Page 34 Page 35 Pages Pages Pages Page 42 Page 43 Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages 86-87

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Pressed Modern - Linea Mοντέρνα - Γραμμικά Σχέδια Page 88 Page 88 Page 89 Page 89 Page 90 Page 90 Page 91 Page 91 Page 92 Page 93 Pressed Narrow Designs Ειδικά Στενά Σχέδια Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages All designs are drawings of graphical representation and thus may not depict in detail the actual product. Όλα τα σχέδια είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. HANDLES are not included and are for display purposes only. Can be Sold seperately. Λαβές και άλλα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται και πωλούνται ξεχωριστά.

4 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3830 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3833 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3831 One glass with white stick Ένα τζάμι καΐτι λευκό Design Dimensions ideal creations

5 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels ideal creations 3832 One glass with gold stick Ένα τζάμι καΐτι χρυσό

6 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3840 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3843 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3841 One glass with white stick Ένα τζάμι καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution

7 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3842 One glass with gold stick Ένα τζάμι καΐτι χρυσό entrance door evolution

8 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3530 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3531 One glass rice type with rhomb rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο rhomb 3532 One glass rice type with petalouda rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο πεταλούδα 3534 One glass rice type with pagoni rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο παγώνι Design Dimensions ideal creations 10

9 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3533 One glass rice type with kiones rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο κίωνες 3273 One glass rice type with kiones rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο κίωνες ideal creations 11

10 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3540 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3542 One glass rice type with petalouda rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο πεταλούδα 3543 One glass rice type with kiones rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο κίωνες 3544 One glass rice type with pagoni rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο παγώνι Design Dimensions entrance door evolution 12

11 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3541 One glass rice type with rhomb rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο rhomb entrance door evolution 13

12 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3560 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3562 Two glasses rice type with petalouda rail Δύο τζάμια ρυζάκι με κάγκελο πεταλούδα 3563 Two glasses rice type with kiones rail Δύο τζάμια ρυζάκι με κάγκελο κίωνες 3564 Two glasses rice type with pagoni rail Δύο τζάμια ρυζάκι με κάγκελο παγώνι Design Dimensions ideal creations 14

13 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3561 Two glasses rice type with rhomb rail Δύο τζάμια ρυζάκι με κάγκελο rhomb 3271 One glass rice type with rhomb rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο rhomb ideal creations 15

14 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3770 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3772 One glass rice type Ένα τζάμι ρυζάκι Design Dimensions entrance door evolution 16

15 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3771 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο 3796 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο entrance door evolution 17

16 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3780 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3782 Two glasses rice type Δύο τζάμια ρυζάκι Design Dimensions ideal creations 18

17 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3781 Two glasses with rail Δύο τζάμια με κάγκελο 3796 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο ideal creations 19

18 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3550 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3552 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ 3553 One glass rice type with rail Ένα τζάμι ρυζάκι με κάγκελο χιαστί Design Dimensions entrance door evolution 20

19 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3554 Three glasses rice type with rail Τρία τζάμια ρυζάκι με κάγκελο χιαστί entrance door evolution 21

20 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3760 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3762 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο 3763 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ Design Dimensions ideal creations 22

21 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels ideal creations 3761 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο χιαστί 23

22 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3710 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3711 One glass with gold stick Ένα τζάμι καΐτι χρυσό 3713 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ Design Dimensions entrance door evolution 24

23 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3712 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο entrance door evolution 25

24 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3500 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3501 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3502 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions ideal creations 26

25 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels ideal creations 3503 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 27

26 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3510 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3512 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions entrance door evolution 28

27 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels 3513 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο entrance door evolution 29

28 Traditional style Παραδοσιακού τύπου 3520 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3524 One glass vitro Ένα τζάμι βιτρό Design Dimensions ideal creations 30

29 Traditional style Παραδοσιακού τύπου press door panels ideal creations 3522 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 31

30 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3680 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3683 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 32

31 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3684 Three glasses delta mat with white stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό 3264 Two glasses delta mat with white stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό entrance door evolution 33

32 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3681 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3682 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ 3685 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions ideal creations 34

33 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3686 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 3266 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό ideal creations 35

34 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3700 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3703 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 3701 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 36

35 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3720 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3724 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο 3722 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 37

36 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3730 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3731 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions ideal creations 38

37 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3732 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με χρυσό καΐτι 3792 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό ideal creations 39

38 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3750 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3755 Two glasses delta mat Δύο τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions entrance door evolution 40

39 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3752 Two glasses transe blue Δύο τζάμια τρανσέ μπλέ entrance door evolution 41

40 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3740 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3744 Three glasses with white stick Τρία τζάμια με καΐτι λευκό 3746 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο 3748 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions ideal creations 42

41 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3802 Two glasses with gold stick Δύο τζάμια με καΐτι χρυσό 3742 Three glasses with gold stick Τρία τζάμια με καΐτι χρυσό 3812 Two glasses with gold stick Δύο τζάμια με καΐτι χρυσό 43

42 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3716 One glass with gold stick Ένα τζάμι με καΐτι χρυσό 3715 Double side blind panel Τυφλό δύο όψεων 3717 Three glasses with gold stick Τρία τζάμια με καΐτι χρυσό Design Dimensions entrance door evolution 44

43 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3690 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3692 Six glasses sandblast Έξι τζάμια αμμοβολή 3691 Eight glasses sandblast Οκτώ τζάμια αμμοβολή entrance door evolution 45

44 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2008 Five glasses delta mat with gold stick Πέντε τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 2020 Five glasses vitro red lily Πέντε τζάμια βιτρό κόκκινο κρίνο 2047 Five glasses delta mat Πέντε τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions ideal creations 46

45 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2032 Five glasses delta mat with gold stick Πέντε τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό ideal creations 2885 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 47

46 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2001 Double side panel - no glasses Tυφλό δύο όψεων 2004 Five glasses delta mat with white stick Πέντε τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2024 Five glasses sandblast star transparent Πέντε τζάμια αμμοβολή αστέρι διάφανο Design Dimensions entrance door evolution 48

47 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2025 Nine glasses sandblast star transparent Εννέα τζάμια αμμοβολή αστέρι διάφανο 2894 Five glasses sandblast star transparent Πέντε τζάμια αμμοβολή αστέρι διάφανο entrance door evolution 49

48 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2101 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2102 Six glasses delta mat with gold stick Εξι τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions ideal creations 50

49 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2106 Six glasses delta mat with gold stick Έξι τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό ideal creations 2885 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 51

50 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2109 Ten glasses delta mat with white stick Δέκα τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2110 Six glasses delta mat Έξι τζάμια δέλτα ματ 2111 Ten glasses delta mat Δέκα τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions entrance door evolution 52

51 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2112 Six glasses sandblast star Έξι τζάμια αμμοβολή αστέρι entrance door evolution 53

52 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2201 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2205 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 2218 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions ideal creations 54

53 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2206 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό ideal creations 2845 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 55

54 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2202 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2203 Three glasses delta mat with white stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2204 Five glasses delta mat with white stick Πέντε τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 56

55 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2215 Three glasses delta mat with rail Τρία τζάμια δέλτα ματ με κάγκελο 2854 Two glasses delta mat with rail Δύο τζάμια δέλτα ματ με κάγκελο entrance door evolution 57

56 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2226 Three glasses vitro lead Τρία τζάμια μολύβι βιτρό 2207 Five glasses delta mat with gold stick Πέντε τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 2209 Three glasses vitro red lily Τρία τζάμια βιτρό κόκκινο κρίνο Design Dimensions ideal creations 58

57 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 2234 Three glasses vitro lead Τρία τζάμια μολύβι βιτρό 59

58 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2301 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2307 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 2316 One glass vitro lead sandblast Ένα τζάμι μολύβι βιτρό αμμοβολή 2317 One glass vitro lead sandblast Ένα τζάμι μολύβι βιτρό αμμοβολή Design Dimensions entrance door evolution 60

59 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2305 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 61

60 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2302 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2304 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό 2308 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions ideal creations 62

61 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 2312 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 63

62 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2401 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2402 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 2403 Two glasses delta mat with white stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 64

63 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2406 Two glasses delta mat with rail Δύο τζάμια δέλτα ματ με κάγκελο 2826 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο entrance door evolution 65

64 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2416 Two glasses vitro lead blue Δύο τζάμια μολύβι βιτρό μπλε 2415 Two glasses vitro lead blue with outline Δύο τζάμια μολύβι βιτρό μπλε με περίγραμμα 2417 Two glasses vitro lead blue Δύο τζάμια μολύβι βιτρό μπλε Design Dimensions ideal creations 66

65 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2407 Two glasses sandblast star 3A Δύο τζάμια αμμοβολή αστερίες 3Α ideal creations 2830 One glass sandblast star 3A Ένα τζάμι αμμοβολή αστερίας 3Α 67

66 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2435 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2447 Two glasses vitro lead Δύο τζάμια μολύβι βιτρό Design Dimensions entrance door evolution 68

67 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2439 Two glasses sandblast star transparent Δύο τζάμια αμμοβολή αστέρι διάφανο 2811 One glass sandblast star transparent Ένα τζάμι αμμοβολή αστέρι διάφανο entrance door evolution 69

68 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2438 Two glasses vitro red lily Δύο τζάμια βιτρό κόκκινο κρίνο 2414 Two glasses fusing Δύο τζάμια fusing Design Dimensions ideal creations 70

69 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 2441 Two glasses sandblast star 3A Δύο τζάμια αμμοβολή αστερίες 3Α ideal creations 2807 One glass sandblast star 3A Ένα τζάμι αμμοβολή αστερίας 3Α 71

70 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3695 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3698 Two glasses delta mat Δύο τζάμια δέλτα ματ 3696 Two glasses with white stick Δύο τζάμια με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 72

71 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3697 Two glasses with gold stick Δύο τζάμια με καΐτι χρυσό entrance door evolution 73

72 Classic designs Κλασσικά σχέδια 2500 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 2506 Four glasses delta mat Τέσσερα τζάμια δέλτα ματ Design Dimensions ideal creations 74

73 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 2504 Four glasses delta mat with gold stick Τέσσερα τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 75

74 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3130 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3133 Three glasses sandblast star transparent Τρία τζάμια αμμοβολή αστέρι διάφανο Design Dimensions entrance door evolution 76

75 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3132 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 77

76 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3000 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3002 One glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 3005 One glass pave Ένα τζάμι pave Design Dimensions ideal creations 78

77 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 3003 One glass sandblast star 3A Ένα τζάμι αμμοβολή αστερίας 3Α 79

78 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3017 One glass vertical star transparent Ένα τζάμι αστερίας κάθετος διάφανος 3015 One glass vitro lead Ένα τζάμι μολύβι βιτρό Design Dimensions entrance door evolution 80

79 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3012 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 81

80 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3060 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3064 One glass sandblast striped Ένα τζάμι αμμοβολή ριγέ Design Dimensions ideal creations 82

81 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 3061 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό 83

82 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3062 One glass vitro red lily Ένα τζάμι βιτρό κόκκινο κρίνο 3063 One glass sandblast star 3A Ένα τζάμι αμμοβολή αστερίας 3Α Design Dimensions entrance door evolution 84

83 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3071 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 85

84 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3160 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3163 Two glasses vitro red lily Δύο τζάμια βιτρό κόκκινο κρίνο 3164 Two glasses delta mat with rail Δύο τζάμια δέλτα ματ με κάγκελο Design Dimensions ideal creations 86

85 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels ideal creations 3162 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δελτα ματ με καϊτι χρυσό 87

86 Classic designs Κλασσικά σχέδια 3200 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3201 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 3203 Two glasses vitro lead Δύο τζάμια μολύβι βιτρό Design Dimensions entrance door evolution 88

87 Classic designs Κλασσικά σχέδια press door panels 3202 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 3252 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό entrance door evolution 89

88 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια 3875 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3876 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων Design Dimensions ideal creations 90

89 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια press door panels 3885 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων Design Dimensions 3630 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων ideal creations 91

90 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια 3650 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3660 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων Design Dimensions entrance door evolution 92

91 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια press door panels Design Dimensions 3580 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3640 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων door evolution 93 entrance

92 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια 3846 One glass pave Ένα τζάμι pave 3845 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3847 Οne sandblast glass Ένα τζάμι αμμοβολή Design Dimensions ideal creations 94

93 Pressed modern - linea Μοντέρνα γραμμικά σχέδια press door panels ideal creations 3849 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 95

94 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3890 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3891 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό 3893 Οne glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ Design Dimensions entrance door evolution 96

95 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3892 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό door evolution 97 entrance

96 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3900 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3903 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions ideal creations 98

97 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels ideal creations 3904 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 99

98 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3905 Double side panel - no glasses Ένα τζάμι δέλτα ματ 3906 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ 3901 Οne glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 100

99 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3902 Three glasses delta mat with white stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι λευκό 101entrance door evolution

100 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3570 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3571 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3573 Οne glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions ideal creations 102

101 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels ideal creations 3572 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 103

102 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3670 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3671 One glass delta mat Ένα τζάμι δέλτα ματ 3673 Οne glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο Design Dimensions entrance door evolution 104

103 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3672 Οne glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 105entrance door evolution

104 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3362 One glass vitro red lily Ένα τζάμι βιτρό κόκκινο κρίνο 3360 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων Design Dimensions ideal creations 106

105 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels ideal creations 3361 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 107

106 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3380 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3381 One glass delta mat with white stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι λευκό Design Dimensions entrance door evolution 108

107 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3382 Οne glass delta mat with rail Ένα τζάμι δέλτα ματ με κάγκελο 109entrance door evolution

108 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3390 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3391 Three glasses delta mat with gold stick Τρία τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions ideal creations 110

109 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3392 Three glasses delta mat Τρία τζάμια δέλτα ματ 111

110 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια 3400 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 3401 One glass delta mat with gold stick Ένα τζάμι δέλτα ματ με καΐτι χρυσό Design Dimensions entrance door evolution 112

111 Special narrow designs Ειδικά στενά σχέδια press door panels 3402 Two glasses delta mat with gold stick Δύο τζάμια δέλτα ματ με καΐτι χρυσό 113entrance door evolution

112 Small panels Ταμπλαδάκια Design Dimensions 16 cm 14 cm 7 cm 17,5 cm 90 cm 90 cm 105 cm 58 cm 105 cm 58 cm 35 cm cm cm 90 cm 45 cm 70 cm 25 cm 70 cm 25 cm 58 cm cm 70 cm 30 cm cm 16 cm 45 cm cm 16 cm 90 cm 90 cm 70 cm 25 cm 35 cm 35 cm 14,5 cm 16 cm 17,5 cm 35 cm 29 cm 35 cm 58 cm

113 Quality certifications

114 Aluminium Panels Certifications Glass CE

115 Aluminium Panels Certifications Seaside Class

116 Aluminium Panels Certifications Soft Body Impact test

117 Aluminium Panels Certifications Water Thightness

118 Aluminium Panels Certifications Thermal Transmittance (U)

119 Thermal Transmittance (U)

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

COMBO panels contents

COMBO panels contents COMBO panels contents 111 6970 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων 6972 One glass rice type Ένα τζάμι ρυζάκι combo door panels panels with pvc foil 6971 One glass with rail Ένα τζάμι με κάγκελο

Διαβάστε περισσότερα

ideal creations Design Dimensions 5120 5121 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων

ideal creations Design Dimensions 5120 5121 Double side panel - no glasses Τυφλό δύο όψεων Contents περιεχόµενα Traditional panels Παραδοσιακά πάνελ All designs are drawings of graphical representation and thus may not depict in detail the actual product. Όλα τα σχέδια είναι προϊόν γραφιστικής

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκµηριώνεται από πιστοποιητικά και µετρήσεις των µεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

COMBO panels contents

COMBO panels contents COMBO panels contents 111 Inox Pressed Panels 6787 One glass pave with inox decorative Ένα τζάμι pave με διακοσμητικό inox 6793 One glass sandblast with inox decorative Ένα τζάμι αμμοβολή με διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Panels by ETEM

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Panels by ETEM Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Panels by ETEM Ο παρών τιµοκατάλογος αντικαθιστά κάθε προηγούµενο. Οι αναγραφόµενες τιµές πώλησης δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαθέσιμα χρώματα Available Colours Golden Oak Νussbaum Sapeli (Mahagoni) t r a d i t i o n a l PVC 9160 ΑBS 8160 Glass with rail PVC 9161 ΑBS 8161 t r a d i t i o n a l PVC & ABS

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις /Κεντρική 'Εκθεση Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης

Εγκαταστάσεις /Κεντρική 'Εκθεση Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης Εγκαταστάσεις /Κεντρική 'Εκθεση Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4, 19018 Μαγούλα, Αττικής, Τηλ. 210 489 8605, 8001113836 (γραµµή χωρίς χρέωση) Fax. 210 489 8500-10, email: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr Υποκατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο.

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο. Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο.

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο. Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο.

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο. Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS Πάνελ αλουμινίου Press Πάνελ αλουμινίου Inox Πάνελ αλουμινίου Classic Πάνελ ABS Πάνελ PVC Θωρακισμένες πόρτες Ηλεκτροστατικές βαφές Βαφές απομίμησης ξύλου Σίτες κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 1 από 17

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 1 από 17 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 1 από 17 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ VERPAN ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ME STYROFOAM ΠΑΝΕΛ ALU 1010 ΤΥΦΛΟ ΧΩΡΙΣ ΙΝΟΧ ALU 1019

Διαβάστε περισσότερα

Printed November 5, 2012 at 8:37

Printed November 5, 2012 at 8:37 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- One 1 79 13.21 5.9803 90.0000 100.00 86 ΜΑΔΑΡΟΣ, ΚΩΝ(ΟΑΠΣ) 2 86 15.03 5.7219 86.1108 95.68 14 ΤΥΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ(Σ.Ο.ΑΡΚΑΛ) - 3 84 14.71 5.7104 85.9379 95.49 22 ΦΕΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

DOOR PANELS. catalogue. 2 nd Edition

DOOR PANELS. catalogue. 2 nd Edition DOOR PANELS catalogue 2012 2 nd Edition Περιεχόμενα Index Προφίλ εταιρείας Company profile 2-3 Ευρετήριο σχεδίων 4-7 Design index P100 Series 8-27 Inox Series 28-51 E2000 Series 52-107 P6000 Series 108-125

Διαβάστε περισσότερα

EXCLUSIVE DOOR PANELS

EXCLUSIVE DOOR PANELS EXCLUSIVE DOOR PANELS Quality Panels Ασφάλεια Η ασφάλεια της πόρτας είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της. Τα panels exclusive κατασκευάζονται με εξωτερική λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 3mm και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα / index ΕΤΑΙΡΙΚO ΠΡΟΦIΛ COMPANY PROFILE ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ PANELS TRADITIONAL PANELS ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ PANELS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EMBOSSED ALUMINIUM PANELS

περιεχόμενα / index ΕΤΑΙΡΙΚO ΠΡΟΦIΛ COMPANY PROFILE ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ PANELS TRADITIONAL PANELS ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ PANELS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EMBOSSED ALUMINIUM PANELS 3 περιεχόμενα / index ΕΤΑΙΡΙΚO ΠΡΟΦIΛ COMPANY PROFILE ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ PANELS TRADITIONAL PANELS INOX PANELS ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ PANELS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EMBOSSED ALUMINIUM PANELS 5 6-18 19-41 42-160 5 4 Εταιρικό προφίλ Company

Διαβάστε περισσότερα

COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES 73

COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES 73 Lot 199 Διαχωριστικό από σίδερο, Κυπριακό μέσα 20ου αιώνα, με γεωμετρικό σχέδιο, βαμμένο μαύρο. Υ177εκ, Π117εκ. A wrought iron partition. Cypriot mid 20th century, of a geometric design with scrolls painted

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Δελτίο Χαρακτηριστικών Είδους Item Data Sheet Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Χαμηλές Βιβλιοθήκες (Μπουφέ) από πλαίσια μελαμίνης σε διάφορα χρώματα επιλογής, επενδυμένα με PVC. Ο σκελετός και η πλάτη

Διαβάστε περισσότερα

AD020-006-93 AD020-003-93. aluminium panels παραδοσιακά - traditional AD020-002-01 AD020-001-01

AD020-006-93 AD020-003-93. aluminium panels παραδοσιακά - traditional AD020-002-01 AD020-001-01 aluminium panels παραδοσιακά - traditional 2 AD020-003-93 AD020-006-93 AD020-001-01 AD020-002-01 3 AD020-015-93 AD020-016-93 AD020-017-01 AD020-018-01 aluminium panels πρεσαριστά - pressed 4 AD018-019-01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - COMPANY PROFILE

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - COMPANY PROFILE ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - COMPANY PROFILE PRODUCTS SOLID PRODUCTS ΕΠΕ Η Solid Products έχει μπει δυναμικά στην αγορά, με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και διάθεση panels για εξωτερικά κουφώματα, συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος DOOR PANELS 2013

Τιμοκατάλογος DOOR PANELS 2013 Τιμοκατάλογος DOOR PANELS 2013 Door1000 Series Πόρτες με το κάσωμά τους έτοιμο προς τοποθέτηση : 1010 ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH : 1030 ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH 120 RAL/RAF ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ 1346 ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANELS 2016 DOOR P DOOR PANELS

ANELS 2016 DOOR P DOOR PANELS DOOR PANELS Περιεχόμενα Index Προφίλ εταιρείας Company profile 2-3 Ευρετήριο σχεδίων 4-7 Design index P100 Series 8-25 Inox Series 26-49 E2000 Series 50-105 P6000 Series 106-123 Η ALUMINCO, με έδρα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΧΩΣ Φ.Π.Α. TAXES NOT INCLUDED IN THE PRICES ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ TRANSPORT COSTS ARE IN CHARGE OF THE CUSTOMER

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΧΩΣ Φ.Π.Α. TAXES NOT INCLUDED IN THE PRICES ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ TRANSPORT COSTS ARE IN CHARGE OF THE CUSTOMER ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ...ΣΕΛΙΔΑ MODEL...PAGE. Walk in shower system...2-5. Ημικυκλική καμπίνα / Semi-circular shower cubicle...6-25

ΜΟΝΤΕΛΟ...ΣΕΛΙΔΑ MODEL...PAGE. Walk in shower system...2-5. Ημικυκλική καμπίνα / Semi-circular shower cubicle...6-25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX ΜΟΝΤΕΛΟ...ΣΕΛΙΔΑ MODEL...PAGE Walk in shower system...2-5 Ημικυκλική καμπίνα / Semi-circular shower cubicle...6-25 Τετράγωνη καμπίνα / Corner shower cubicle...26-45 Πόρτα καμπίνας /

Διαβάστε περισσότερα

Η άψογη κατασκευή, η λειτουργικότητα και η τελειότητα είναι μερικές λέξεις που συνοδεύουν την εταιρεία SOLID DOORS & PANELS.

Η άψογη κατασκευή, η λειτουργικότητα και η τελειότητα είναι μερικές λέξεις που συνοδεύουν την εταιρεία SOLID DOORS & PANELS. η εταιρεία Η SOLID DOORS & PANELS ABEE είναι μια εταιρεία που λειτουργεί σε εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ. στο 8 ο χλμ. της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς στην περιοχή της Λητής. Έχει μπεί δυναμικά στην

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Door Catalogue Κατάλογος Πορτών

Door Catalogue Κατάλογος Πορτών Door Catalogue Κατάλογος Πορτών 1 Index Περιεχόμενα Pg / Σελ. Company Εταιρεία 4 Automatic Αυτόματες 6 Bus - folding door G3 Αναδιπλούμενες 14 Semiautomatic Ημιαυτόματες 18 Decoration solutions Διακοσμητικές

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

τυπωμενα κουφετα tailormade dragέes

τυπωμενα κουφετα tailormade dragέes τυπωμενα κουφετα tailormade dragέes τυπωμένα κουφέτα tailormade dragées Το είναι ένα ξεχωριστό κουφέτο, βραβευμένο από τον παγκόσμιο διαγωνισμό τροφίμων ITQI, με γέμιση εξαιρετικής σοκολάτας (70% κακάο)

Διαβάστε περισσότερα

Πόμολα Πόρτας Door Handles

Πόμολα Πόρτας Door Handles 2016 κατάλογοςcatalogue Πόμολα + Λαβές Επίπλων Furniture Handles + Knobs Κρεμάστρες Hangers Πόμολα Πόρτας Door Handles Κλειδαριές Locks Αξεσουάρ Accessories 2016 H CONSET ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και

Διαβάστε περισσότερα

PVC + COMBO Door Panels

PVC + COMBO Door Panels PVC + COMBO Door Panels Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801 Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

DOOR PANELS. catalogue

DOOR PANELS. catalogue DOOR PANELS catalogue 2011 Περιεχόµενα Index Προφίλ εταιρεία Company profile 2-3 Ευρετήριο σχεδίων 4-7 Design index P100 Series 8-27 Inox Series 28-51 E2000 Series 52-107 P6000 Series 108-125 AL590 126-127

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems 02 Technical Manual Top Star Pergola 120x70 Exclusively designed by Metaform AVEE, this is an innova on in professional shading, as the pioneering li system allows you to install the pergola on any pre-exis

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2/3 8/9 18/19. prince. gallery fame

2/3 8/9 18/19. prince. gallery fame prince gallery fame 2/3 8/9 18/19 prince gallery fame 2 prince 3 4 Οι δηµιουργικοί συνδυασµοί του χρυσού, σε γυαλί και λάκα ενισχύει την αίσθηση της κλασικότητας. Η αισθητική του επίπλου αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Προϊόν. aluminium pergolas. shelters for main entrance ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ

Ελληνικό Προϊόν. aluminium pergolas. shelters for main entrance ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ Ελληνικό Προϊόν shelters for main entrance aluminium pergolas 2013 ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ company s profile ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA H εταιρεία Έχοντας καταγράψει μια πετυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

going digital to the future SHADING SYSTEMS

going digital to the future SHADING SYSTEMS going digital to the future SHADING SYSTEMS A Digital Printing Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τα εμπριμέ σχέδια μας τυπωμένα ψηφιακά! Η κορυφαία στην καινοτομία και εξέλιξη TEN CATE που

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Ελαστικά Παρεμβύσματα και Εξαρτήματα Profile And Accessories Catalogue.

Κατάλογος. Ελαστικά Παρεμβύσματα και Εξαρτήματα Profile And Accessories Catalogue. Βιομηχανία Πλαστικών Προφίλ και Εξαρτημάτων Extrusion Technologies Κατάλογος Ελαστικά Παρεμβύσματα και Εξαρτήματα And Accessories Catalogue www.profisplastics.gr Νούμερο No Βάρος Συσκευασίας (kg) Weight

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου

Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου Διαστάσεις πρεσσαριστών πάνελ αλουμινίου 24 56 56,5 55,5 159 157,5 160 156,5 Σ-230 Σ-100 Σ-110 Σ-120 25 57 55 55 159 161 160 151,5 Σ-240 Σ-170 Σ-180 Σ-190 Βιτρώ & Fused 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Κουζίνες Αιγαίο. Μοντέρνες / Modern Κλασικές / Classic

Κουζίνες Αιγαίο. Μοντέρνες / Modern Κλασικές / Classic Κουζίνες Αιγαίο Μοντέρνες / Modern Κλασικές / Classic SAMOS 3 4 SAMOS SAMOS 5 6 SAMOS SAMOS 7 8 IOS IOS 9 10 IOS LYMNOS 11 12 THASOS THASOS 13 14 THASOS PAROS 15 16 PAROS PAROS 17 18 NAXOS NAXOS 19 20

Διαβάστε περισσότερα

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems Οι Αφοί ΠΑΤΣΑΛΑ με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές λύσεις βασισμένες στο αλουμίνιο, παρουσιάζουν την εξελιγμένη και πρωτοποριακά σχεδιασμένη σειρά slide system PATSALA BROS S.A. with

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

FEROCON AGRO. Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems

FEROCON AGRO. Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems FEROCON AGRO Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems ΣΩΛΗΝΕΣ LD-PE ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ LD-PE PIPES FOR IRRIGATION SYSTEMS ΣΩΛΗΝΕΣ LD-PE 4 ΑΤΜ FERODRIP / LD-PE PIPES 4 FERODRIP

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Windows & Doors Solutions

Aluminium Windows & Doors Solutions 2016 Aluminium Windows & Doors Solutions Περιεχόμενα Index Χειρολαβές κουφώματος περιμετρικού μηχανισμού Tilt + turn window handles 1605 CW 1555 CW 1515 CW 1505 CW 1485 CW 1495 CW 865 CW 1555 SW 1555 PS

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

σαπούνια & καλλυντικά Σειρά Marriott

σαπούνια & καλλυντικά Σειρά Marriott Σειρά Marriott Σειρά Classic ΣΦΟΥΓΚΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ Σειρά Natural your personal story ΣΩΜΑΤΟΣ tailor 13 Σειρά Purple Σειρά Eko Naturals Σειρά White Label your personal story ΣΩΜΑΤΟΣ tailor 13 Σειρά Blue Label

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά ALU CATALOGUE /V03

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά ALU CATALOGUE /V03 >>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά ALU CATALOGUE /V03 >>> ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία VERPAN KOΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή συνθετικών - πλαστικών από το 1986, καλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors Πόρτες εξωτερικής χρήσης / Exterior doors ΘΟΡΥΒΟΣ / NOISE ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / ΤΕMP ΔΙΑΡΗΞΗ/ BURGLARY ΑΝΕΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ / WIND 34 (-1; -2)dB 1,7 W/(m2.K) RC2 KLASSE 2 BRUNA

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

/ Economic Line / Σελίδα Page

/ Economic Line / Σελίδα Page Η εταιρία Ν. Ζουμπούλης VIOBRASS δραστηριοποιείται από το 1972 στον σχεδιασμό και κατασκευή ειδών κιγκαλερίας. Παράγει κουρτνόβεργες, πόμολα επίπλων, χερούλια θυρών και εξωθύρων, κρεμάστρες και καλόγερους.

Διαβάστε περισσότερα

Model: PS2 Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο Πλαστικό: ---- Διαστάσεις: 200cm 400cm Εξαρτήματα: ---- Εφαρμογές: PS2 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο

Model: PS2 Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο Πλαστικό: ---- Διαστάσεις: 200cm 400cm Εξαρτήματα: ---- Εφαρμογές: PS2 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο Greek 2015-16 Προφίλ αλουμινίου για LED από την POLYFOT Λίγα λόγια για τις ράγες εφαρμογής Led ταινίας&led πλακέτας Οι ράγες δημιουργήθηκαν για να δώσουν λύσεις σε κάθε είδους εφαρμογής led ταινίας, πχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC Φωτογρ Κωδ Μοντέλο Σύντοµη Περιγραφή Description ALES S04385 ALES-60 ΙΠΛΗ ΕΣΜΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 60Μ - 4CH IR double beam synchronized (4 channels), indoors 60m outdoors, enviroment

Διαβάστε περισσότερα

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Nov. 2015 No.15111336 Specification / Laminate R-1755V No.; 15111336-1 Property Units

Διαβάστε περισσότερα

πόρτα με μεντεσέ hinge door الباب امفصي

πόρτα με μεντεσέ hinge door الباب امفصي Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Hinge Door covered with anodized aluminum. باب مفصي مغطى بطبقة من أكسيداألومنيوم. 58.59 πόρτα με μεντεσέ hinge door الباب امفصي Το μοντέρνο design

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Ψαλίδια Scissors

Beauty accessories & tools Catalogue. Ψαλίδια Scissors Beauty accessories & tools Catalogue ΨΑΛΙ ΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ Kamisori MADE IN JAPAN Kamisori CUTTING SCISSORS No: 29891 / Kamisori KOTO 5,5" - 1 pcs. Eλαφριά, εργονοµικά και απόλυτα ισορροπηµένα ψαλίδια για

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

D O O R PANELS CATALOGUE 2009

D O O R PANELS CATALOGUE 2009 DOOR PANELS CATALOGUE 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 2-3 Ευρετήριο 4-7 P100 8-29 INOX 30-41 E2000 42-123 P6000 124-143 Προϊόντα 144 ALUMINCO Χρώματα 145 Ταμπλαδάκια 146 Χειρολαβές 147 H ALUMINCO A.E., από το

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στον κόσμο του επίπλου μπάνιου. Στον κόσμο της Drop!

Καλώς ήλθατε στον κόσμο του επίπλου μπάνιου. Στον κόσμο της Drop! Καλώς ήλθατε στον κόσμο του επίπλου μπάνιου. Στον κόσμο της Drop! Η ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1987 και δραστηριοποιείται στο χώρο των Επίπλων Μπάνιου, Νιπτήρων και Αξεσουάρ Μπάνιου. Επιλέγοντας σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά. HPL l ABS catalogue

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά. HPL l ABS catalogue >>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά HPL l ABS catalogue L 701 / σελ.5 L 702 / σελ.6 L 703 / σελ.7 L 704 / σελ.8 L 705 / σελ.9 L 706 / σελ.10 L 707 / σελ.11 L 708 / σελ.12 L 709 / σελ.13 L 710

Διαβάστε περισσότερα

page 1 Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Τιμή

page 1 Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Τιμή page 1 Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Τιμή OO8 Piede Foot O10 Iron basis for n 7 legs Color: Aluminium O11 Iron basis for n 3 legs Color: Aluminium O14 Woman short leg natural color (without basis) (Basis

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα