ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1990 ΚΑΙ 1996 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,30 ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 0,30 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 5 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 8 ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ. ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 α ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η ηµεροµηνία έκδοσης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η 18 η Απριλίου 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΕΚ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΚ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ Α ΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (DILUTION) ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν συµπλήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου (εφεξής «Συµπλήρωµα Ενηµερωτικού ελτίου»), σε συνδυασµό µε το εγκεκριµένο από το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικό ελτίο της 15ης Φεβρουαρίου 2011, περιέχονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» (εφεξής «ΑΝΕΚ» ή «Εταιρεία» και µαζί µε τις θυγατρικές της ο «Όµιλος» ή ο «Όµιλος ΑΝΕΚ»), καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές της Εταιρείας. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου αποτελείται από: α) το συµπλήρωµα του Εγγράφου Αναφοράς και β) το συµπλήρωµα του Σηµειώµατος Μετοχικού Τίτλου. Σηµειώνεται ότι το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε στις από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου της Εταιρείας καταρτίστηκε και διατέθηκε µε βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε µε την από απόφασή του το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου, µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005 όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.anek.gr). Επίσης, το Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου θα είναι διαθέσιµο και στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Καραµανλή, , ήµος Χανίων, Κρήτη. Βάσει του άρθρου 16 του Ν. 3401/2005, οι επενδυτές που έχουν ήδη εγγραφεί για την αγορά των µετοχών, την έκδοση των οποίων αποφάσισαν η από εξ αναβολής Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών ονοµαστικών µετοχών της ΑΝΕΚ και η από εξ αναβολής Β Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση των µετόχων της ΑΝΕΚ που κατέχουν προνοµιούχες µετοχές έκδοσης 1990 και 1996, πριν τη δηµοσίευση του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου, µπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου περιέχει τις πλέον πρόσφατες σηµαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που µεσολάβησε από την έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενηµερωτικού ελτίου της Εταιρείας της των οποίων η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το άρθρο 16 του Ν. 3401/

4 Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ (α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο της , οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν ως πλέον πρόσφατες. 4

5 1.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα 1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η Εταιρεία, τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του παρόντος Συµπληρώµατος Ενηµερωτικού ελτίου, βεβαιώνουν ότι το παρόν Συµπλήρωµα Ενηµερωτικού ελτίου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου είναι τα εξής: Ο κ. Ιωάννης Βαρδινογιάννης, ιευθύνων Σύµβουλος, Λεωφόρος Καραµανλή, Χανιά, Κρήτη τηλ.: Ο κ. Στέλιος Στάµος, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, Λεωφόρος Καραµανλή, Χανιά, Κρήτη τηλ.: Η επαγγελµατική διεύθυνση των ανωτέρω προσώπων είναι η διεύθυνση της Εταιρείας: Λεωφόρος Καραµανλή, , ήµος Χανίων, Κρήτη, τηλ Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθή και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενό του. Οι µέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της ΑΝΕΚ, Λεωφόρος Καραµανλή, Χανιά, Κρήτη τηλ.: (αρµόδιοι: κ. Στέλιος Στάµος, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών και κα Κατερίνα Μποτωνάκη, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την από συνεδρίασή του, ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρώµατος Ενηµερωτικού ελτίου µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα είναι διαθέσιµο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.anek.gr), καθώς και σε έγχαρτη µορφή στα γραφεία της Εταιρείας. 5

6 1.2 Νόµιµοι Ελεγκτές Η Εταιρεία ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για τις εξαµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις, της εκάστοτε χρήσης και περιόδου. Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Τον τακτικό έλεγχο των δηµοσιευµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων διενήργησαν οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές κ.κ Κωνσταντίνος Ε. Αντωνακάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22781) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, Ζεφύρου 56, Π. Φάληρο και Νικόλαος Γ. Ζαχαρίας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15831) της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. (µέλος της Crowe Horwath International), Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα. Η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη χρήση 2010 ήταν µε σύµφωνη γνώµη. Έκθεση Ελέγχου Χρήσης 2010 Ακολούθως παρατίθεται αυτούσια η από έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών κ.κ Κωνσταντίνου Ε. Αντωνακάκη της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton και Νικόλαου Γ. Ζαχαρία της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. (µέλος της Crowe Horwath International) επί των δηµοσιευµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους: «Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 6

7 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων α) Στην Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.» 1.3 Πληροφορίες µέσω παραποµπής Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις , οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.α. και ελέγχθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, καθώς επίσης και η αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Καραµανλή, Χανιά, Κρήτη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 7

8 1.4 Πληροφορίες για την Εταιρεία ραστηριότητα του Οµίλου Ο Όµιλος δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, µε την εκµετάλλευση πλοίων σε ακτοπλοϊκές γραµµές στην Ελλάδα και σε γραµµές Ελλάδας - Ιταλίας. Οι κυριότερες πηγές εσόδων στον τοµέα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων προέρχονται από ναύλους επιβατών, Ι.Χ. αυτοκινήτων, φορτηγών οχηµάτων, επιδοτήσεις από γραµµές δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς και από την εµπορική εκµετάλλευση (µπαρ, εστιατόρια, καταστήµατα, κ.α.) επί των πλοίων. Οι µη ναυτιλιακές δραστηριότητες του Οµίλου αφορούν στη θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση εµφιαλωµένου νερού. Σηµειώνεται ότι από την έγκριση του Ενηµερωτικού ελτίου της µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου: Έχει αποδροµολογηθεί το Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ από τη γραµµή του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Η γραµµή Πειραιάς Ηράκλειο, στην οποία δραστηριοποιείται ο Όµιλος µε τα πλοία ΚΡΗΤΗ Ι & ΚΡΗΤΗ ΙΙ, εξυπηρετήθηκε από τη θυγατρική ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την περίοδο , ενώ από τις εξυπηρετείται από την ΑΝΕΚ Επενδύσεις Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι επενδύσεις του Οµίλου κατά την περίοδο : ( 000) Πλοία 542 Οικόπεδα & κτίρια 112 Λοιπός εξοπλισµός 688 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 282 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 46 Σύνολο Στη χρήση 2010 διατέθηκε ποσό ύψους 542 χιλ. για βελτιωτικές εργασίες στα πλοία του Οµίλου και 688 χιλ. για λοιπό εξοπλισµό εκ των οποίων ποσό 607 χιλ. αφορά το επενδυτικό σχέδιο της θυγατρικής ΕΤΑΝΑΠ για δηµιουργία δύο φωτοβολταϊκών πάρκων. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ποσού 282 χιλ. αφορούν κυρίως τα φωτοβολταϊκά πάρκα της θυγατρικής ΕΤΑΝΑΠ. 8

9 1.4.3 Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ΑΝΕΚ την : Εταιρεία (ποσά σε ) Υποθήκες πλοίων Προσηµειώσεις ακινήτων Ενέχυρο επί µηχανηµάτων ΑΝΕΚ (1) - ΛΑΝΕ ΕΤΑΝΑΠ (2) (3) ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ (3) Σύνολο Πηγή: Εταιρεία (1) Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ποσού για την κάλυψη δανείων µε ανοικτό λογαριασµό. (2) Επί των ακινήτων της ΕΤΑΝΑΠ έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ της ALPHA BANK ποσού και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού για εξασφάλιση δανείων. (3) Επί των µηχανηµάτων της ΕΤΑΝΑΠ & της ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ έχει συσταθεί ενέχυρο υπέρ της ALPHA BANK ποσού για εξασφάλιση δανείου. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από τις τράπεζες για λογαριασµό του Οµίλου ΑΝΕΚ στις , ανέρχονταν σε χιλ. Οι εγγυητικές επιστολές τρίτων που αφορούν εµπράγµατες ασφάλειες από πελάτες προς εξασφάλιση απαιτήσεων του Οµίλου ΑΝΕΚ στις ανέρχονταν σε χιλ. Επίσης, η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασµών σε ευρώ κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) οι οποίοι έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες, κυρίως, µε εκχώρηση επιταγών εισπρακτέων σε εγγύηση των ανωτέρω χορηγήσεων. 9

10 Επωνυµία 1.5 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΑΝΕΚ της χρήσης 2010, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.α. και έχουν ελεγχθεί από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Ε. Αντωνακάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22781) και Νικόλαο Γ. Ζαχαρία (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15831) των εταιρειών Grant Thornton και Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε (µέλος της Crowe Horwath International) Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρείες που µετείχαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2010: ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΝΕ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΠ) Ποσοστό Οµίλου 50,11% 47,85% ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε. 60,37% ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ* 99,48% ΤΙ.ΣΙ.ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 97,50% ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** 100,00% ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l. 49,00% Έδρα Αγ. Νικόλαος Λασιθίου Στύλος Χανίων Στύλος Χανίων Ελ. Βενιζέλος Χανίων Ελ. Βενιζέλος Χανίων Ελ. Βενιζέλος Χανίων Ανκόνα Ιταλίας Μέθοδος Ενοποίησης Ολική Ολική Ολική Ολική Ολική Ολική Καθαρή Θέση ραστηριότητα Επιβατηγός ναυτιλία Παραγωγή και διάθεση εµφιαλωµένου νερού Παραγωγή και εµπορία πλαστικών φιαλών και ειδών συσκευασίας Τουρισµός - συµµετοχή σε άλλες εταιρείες - παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών κ.λπ. Ναυτική Εταιρεία Ν.959/79 Ναυτική Εταιρεία Ν.959/79 Πρακτόρευση και αντιπροσώπευση ναυτιλιακών εταιρειών Εταιρεία βάσει.π.χ.α. και έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Ε. Αντωνακάκη - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και Νικόλαο Γ. Ζαχαρία - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών Grant Thornton και ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., * Η ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά το β τρίµηνο του 2010 συµµετείχε µε ποσοστό 83% στο ιδρυτικό κεφάλαιο της ΜΙΝΩΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, η οποία δεν ξεκίνησε δραστηριότητα εντός της χρήσης Τον Ιανουάριο του 2011 η ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µεταβίβασε ποσοστό 78,4% στα πλαίσια αποεπένδυσης από πολύ µικρές συµµετοχές. ** Η νέα θυγατρική εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2010 µε σκοπό τη ναύλωση και εκµετάλλευση εµπορικών πλοίων. Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις των µεγεθών της εν λόγω εταιρείας στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τη χρήση 2010 δεν είναι σηµαντικές. 10

11 Επωνυµία Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρείες που µετείχαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2009: ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΝΕ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΠ) Ποσοστό Οµίλου 50,11% 50,00% ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε. 62,00% ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 99,50% ΤΙ.ΣΙ.ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 97,50% ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l. 49,00% Έδρα Αγ. Νικόλαος Λασιθίου Στύλος Χανίων Στύλος Χανίων Ελ. Βενιζέλος Χανίων Ελ. Βενιζέλος Χανίων Ανκόνα Ιταλίας Μέθοδος Ενοποίησης Ολική Ολική Ολική Ολική Ολική Καθαρή Θέση ραστηριότητα Επιβατηγός ναυτιλία Παραγωγή και διάθεση εµφιαλωµένου νερού Παραγωγή και εµπορία πλαστικών φιαλών και ειδών συσκευασίας Τουρισµός - συµµετοχή σε άλλες εταιρείες - παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών κ.λπ. Ναυτική Εταιρεία Ν.959/79 Πρακτόρευση και αντιπροσώπευση ναυτιλιακών εταιρειών Πηγή: ηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει.π.χ.α. και έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Ν. ιαµαντουλάκη - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και Νικόλαο Γ. Ζαχαρία - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών Grant Thornton και ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., 11

12 1.5.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Καταστάσεων Συνολικών Εσόδων 2010 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων της Εταιρείας για τις χρήσεις : ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ( '000)* Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (11.783) (12.711) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (26.490) (24.658) Άλλα έξοδα (1.854) (11.371) Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων (25.107) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (14.364) (14.173) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες (1.917) (2.239) Κέρδη από συγγενείς Άλλες προβλέψεις - (47.500) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (4.965) (88.286) Φόρος εισοδήµατος (338) (586) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (5.303) (88.872) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας (5.788) (89.738) ικαιώµατα Μειοψηφίας Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) µετά από φόρους - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) µετά από φόρους (5.303) (88.872) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας (5.788) (89.738) ικαιώµατα Μειοψηφίας Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ) (0,0431) (0,6676) * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Εταιρεία βάσει.π.χ.α. και έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Ε. Αντωνακάκη - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και Νικόλαο Γ. Ζαχαρία - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών Grant Thornton και ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., 12

13 Πληροφόρηση κατά τοµέα Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η γεωγραφική και η ανά τοµέα κατανοµή της δραστηριότητας του Οµίλου για τις χρήσεις : Ναυτιλιακές δραστηριότητες Λοιπές ( '000)* Εσωτερικό Εξωτερικό δραστηριότητες Σύνολο Έσοδα από ναύλους Έσοδα πωλήσεων επί των πλοίων (on board) Λοιπά Σύνολο εσόδων Κόστος πωληθέντων Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Προσθήκες στην αξία των πλοίων Αποσβέσεις πλοίων περιόδου Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων Μη κατανεµηθέν ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Εταιρεία βάσει.π.χ.α. και έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Ε. Αντωνακάκη - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και Νικόλαο Γ. Ζαχαρία - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών Grant Thornton και ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., Ναυτιλιακές δραστηριότητες Λοιπές ( '000)* Εσωτερικό Εξωτερικό δραστηριότητες Σύνολο Έσοδα από ναύλους Έσοδα πωλήσεων επί των πλοίων (on board) Λοιπά Σύνολο εσόδων Κόστος πωληθέντων Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Προσθήκες στην αξία των πλοίων Αποσβέσεις πλοίων περιόδου Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων Μη κατανεµηθέν ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Εταιρεία βάσει.π.χ.α. και έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Ε. Αντωνακάκη - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και Νικόλαο Γ. Ζαχαρία - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών Grant Thornton και ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., 13

14 Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου διαµορφώθηκε σε χιλ. το 2010 έναντι χιλ. το Τα έσοδα από τον τοµέα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων (98,1 % του κύκλου εργασιών το 2010) περιλαµβάνουν, κατά κύριο λόγο, τους ναύλους επιβατών, Ι.Χ. επιβατηγών και φορτηγών οχηµάτων, καθώς και τα έσοδα από την εµπορική εκµετάλλευση (µπαρ, εστιατόρια και καταστήµατα) επί των πλοίων. Επιπλέον, τα έσοδα του τοµέα των λοιπών δραστηριοτήτων (1,9% του κύκλου εργασιών το 2010) περιλαµβάνουν τα έσοδα των µη ναυτιλιακών εταιριών του Οµίλου τα οποία αφορούν σε παραγωγή και διάθεση εµφιαλωµένου νερού. Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω µεγέθη των εσόδων για τις χρήσεις 2009 και 2010 περιλαµβάνουν έσοδα από επιδοτήσεις γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας ποσού χιλ. και χιλ. Πιο συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου παρουσίασε µείωση κατά 4,2% το 2010 σε σχέση µε το 2009, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στον αυξηµένο ανταγωνισµό στις γραµµές του εσωτερικού και στην Αδριατική, που οδήγησε την Εταιρεία στη µείωση των τιµών των ναύλων. Παρ όλη τη µείωση του κύκλου εργασιών, ο αριθµός των διακινηθέντων επιβατών αυξήθηκε το 2010 και διαµορφώθηκε σε 2,7 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. το 2009 (αύξηση 8,0%), των Ι.Χ. αυτοκινήτων σε 447 χιλ. έναντι 433 χιλ. το 2009 (αύξηση 3,2%) και των φορτηγών σε 255 χιλ. έναντι 260 χιλ. το 2009 (µείωση 1,9%). Κόστος πωληθέντων Το κόστος πωληθέντων του Οµίλου διαµορφώθηκε σε χιλ. το 2010, έναντι χιλ. το Η ανάλυση του συγκεκριµένου λογαριασµού παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: Κόστος πωληθέντων ( '000) Κόστος µισθοδοσίας κ.λπ. παροχές πληρωµάτων Καύσιµα, λιπαντικά και αναλώσεις υλικών Ασφάλιστρα / έξοδα λιµένων / υδροληψία Επισκευές, συντηρήσεις, ναυλώσεις και λοιπά λειτουργικά έξοδα πλοίων Αποσβέσεις Σύνολο Το κόστος πωληθέντων για τη χρήση 2010 παρουσίασε αύξηση ύψους 7,0% σε σχέση µε το 2009, γεγονός που οφείλεται στην άνοδο της τιµής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και που είχε ως συνέπεια την αύξηση του κόστους των καυσίµων, των λιπαντικών και αναλώσεων υλικών κατά 21,4 εκατ. σε σχέση µε το Επισηµαίνεται ότι τα καύσιµα, τα λιπαντικά και οι αναλώσεις υλικών αποτελούν το µεγαλύτερο έξοδο και αντιπροσωπεύουν στις χρήσεις 2009 και 2010 το 43,8% και το 49,8% του κόστους πωληθέντων 14

15 Οι υπόλοιποι παράγοντες του κόστους πωληθέντων παρέµειναν στα ίδια επίπεδα περίπου µε τη χρήση 2009, µε εξαίρεση το κόστος των επισκευών, των συντηρήσεων, ναυλώσεων και των λοιπών λειτουργικών εξόδων των πλοίων που παρουσίασε µείωση ύψους 14,7%. Μικτά Κέρδη Τα µικτά κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε χιλ. το 2010 έναντι χιλ. το 2009, ενώ το περιθώριο µικτού κέρδους διαµορφώθηκε σε 8,5% το 2010, έναντι 18,0% το Πιο συγκεκριµένα, η µείωση του µικτού κέρδους του Οµίλου το 2010 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση οφείλεται στη µείωση του κύκλου εργασιών σε επίπεδο Οµίλου κατά 4,2% και στην αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά 7,0%. Επισηµαίνεται ότι βασική αιτία της αύξησης του κόστους πωληθέντων αποτέλεσε η µεγάλη άνοδος της τιµής του πετρελαίου (πλέον του 30%) στις διεθνείς αγορές που είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους των καυσίµων. Άλλα έσοδα Ο λογαριασµός «Άλλα έσοδα» του Οµίλου διαµορφώθηκε σε χιλ. το 2010, έναντι χιλ. το Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού κατά την υπό εξέταση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Άλλα έσοδα ( '000) Λοιπές επιδοτήσεις / επιχορηγήσεις Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, ενοίκια, προµήθειες και λοιπά πρόσθετα έσοδα πωλήσεων Έσοδα από claims και λοιπά Σύνολο Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Ο λογαριασµός «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας» διαµορφώθηκε σε χιλ. το 2010 έναντι χιλ. το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 7,9%, ενώ ο λογαριασµός «Έξοδα λειτουργίας διάθεσης» διαµορφώθηκε σε χιλ. το 2010 έναντι χιλ. το 2009, παρουσιάζοντας µείωση ύψους 6,9%. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαµορφώθηκαν σε 4,8% το 2010 έναντι 4,3% το 2009, ενώ τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης διαµορφώθηκαν σε 9,4% το 2010 έναντι 9,6% το Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά την υπό εξέταση περίοδο: 15

16 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( '000) Κόστος µισθοδοσίας κ.λπ. έξοδα προσωπικού Λοιπά έξοδα διοίκησης Αποσβέσεις Σύνολο Σηµειώνεται ότι στα «λοιπά έξοδα διοίκησης» περιλαµβάνονται, κυρίως, παροχές τρίτων, αµοιβές και έξοδα τρίτων (ορκωτών ελεγκτών, δικηγόρων, συµβούλων κ.λπ.), αµοιβές µελών.σ., γραφική ύλη, συνδροµές, κοινόχρηστες και λοιπές δαπάνες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των εξόδων λειτουργίας διάθεσης κατά την υπό εξέταση περίοδο: Έξοδα λειτουργίας διάθεσης ( '000) Κόστος µισθοδοσίας κ.λπ. έξοδα προσωπικού Προµήθειες πωλήσεων Λοιπά έξοδα διάθεσης Αποσβέσεις Σύνολο Οι «προµήθειες πωλήσεων» αφορούν στις προµήθειες που χρεώνονται από τα συνεργαζόµενα µε την Εταιρεία πρακτορεία για την έκδοση εισιτηρίων και αποτελούν το σηµαντικότερο κόστος της λειτουργίας διάθεσης, ενώ στα «λοιπά έξοδα διάθεσης» περιλαµβάνονται, κυρίως, έξοδα διαφήµισης, εκθέσεων, δηµοσιεύσεων και προώθησης πωλήσεων, παροχές τρίτων και λοιπές δαπάνες. Η µείωση ύψους 6,9% που παρουσίασαν τα έξοδα διάθεσης στη χρήση 2010 σε σχέση µε το 2009 οφείλεται κυρίως στις προµήθειες έκδοσης εισιτηρίων, ως συνέπεια της µείωσης των πωλήσεων. Σηµειώνεται ότι στο κονδύλι «Κόστος µισθοδοσίας κ.λπ. έξοδα προσωπικού» των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και των εξόδων λειτουργίας διάθεσης του Οµίλου περιλαµβάνονται προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού συνολικού ύψους 423 χιλ. για το 2010 και 344 χιλ. για το Άλλα έξοδα Ο λογαριασµός «Άλλα έξοδα» ανήλθε σε χιλ. το 2010 έναντι χιλ. το Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού κατά την υπό εξέταση περίοδο: 16

17 Άλλα έξοδα ( '000) Προβλέψεις (επισφαλείς απαιτήσεις και λοιπές) Λοιπά Σύνολο Η µεταβολή του εν λόγω λογαριασµού οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο σχηµατισµό πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που έγινε στη χρήση 2010 ποσού χιλ. έναντι χιλ. την προηγούµενη χρήση, ως αποτέλεσµα των γενικότερων ακραίων οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στο εµπορικό και στο ευρύτερο µακροοικονοµικό περιβάλλον. Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ανήλθαν σε ζηµίες ύψους χιλ. το 2010 έναντι κερδών ύψους χιλ. το Η µείωση των αποτελεσµάτων προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων το 2010 σε σχέση µε τη χρήση 2009, οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον περιορισµό του περιθωρίου µικτού κέρδους από 18,0% το 2009 σε 8,5% το 2010, ως αποτέλεσµα της µεγάλης αύξησης του κόστους εκµετάλλευσης των πλοίων (άνοδος κόστους καυσίµων), καθώς και στην αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων λόγω του σχηµατισµού προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις του Οµίλου ύψους χιλ. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Ο λογαριασµός «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα» διαµορφώθηκε σε χιλ. το 2010, έναντι χιλ. το Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού κατά την υπό εξέταση περίοδο παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα ( '000) Χρεωστικοί τόκοι δανείων Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές 3 12 Σύνολο Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Ο λογαριασµός «Χρηµατοοικονοµικά έσοδα» διαµορφώθηκε σε 161 χιλ. το 2010, έναντι 130 χιλ. το Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού κατά την υπό εξέταση περίοδο παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 17

18 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα ( '000) Πιστωτικοί τόκοι Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 20 8 Σύνολο Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες Ο λογαριασµός «Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες» διαµορφώθηκε σε ζηµία ύψους χιλ. το 2010, έναντι ζηµίας χιλ. το Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού κατά την υπό εξέταση περίοδο: Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες ( '000) Κέρδη / (ζηµιές) πώλησης και αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στην εύλογη αξία (1.957) (527) Έσοδα από µερίσµατα Αποµειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων - (1.724) Σύνολο (1.917) (2.239) Σ.Ο.Ε.Λ και Νικόλαο Γ. Ζαχαρία - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών Grant Thornton και ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., Κατά την αποτίµηση των χρεογράφων (εισηγµένων στο Χ.Α. και µη) του εµπορικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, βάσει της τρέχουσας αξίας τους στις , προέκυψαν ζηµίες ύψους 511 χιλ, ενώ από τις πωλήσεις χρεογράφων και συµµετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης προέκυψαν ζηµίες ύψους 16 χιλ. Επίσης, από τον έλεγχο αποµείωσης (impairment test) της αξίας των πλοίων, που γίνεται στο τέλος κάθε χρήσης, προέκυψε ανάγκη αποµείωσης ύψους χιλ. Τα έσοδα από µερίσµατα ποσού 12 χιλ. αφορούν τα µερίσµατα που εισέπραξαν οι εταιρείες του Οµίλου από λοιπές εταιρείες και συνεταιριστικές τράπεζες. Άλλες προβλέψεις Η ιοίκηση του Οµίλου, εφαρµόζοντας τις ισχύουσες λογιστικές αρχές των.π.χ.α. βάσει των οποίων εκδίδονται οι οικονοµικές καταστάσεις, και σύµφωνα µε τα δεδοµένα που µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης της χρήσης 2010 είχε στη διάθεσή της, αποφάσισε να σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους 47,5 εκατ., η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης Η εν λόγω πρόβλεψη αντιπροσωπεύει το ποσό που είχε καταβληθεί στην εταιρεία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ως προκαταβολή αρραβώνας στα πλαίσια της συµφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 33,35% της HELLENIC SEAWAYS µετά την υπαναχώρηση της πρώτης από το από ιδιωτικό συµφωνητικό που είχε συνάψει µε την Εταιρεία. 18

19 Φόρος εισοδήµατος Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήµατος για τα κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των πλοίων τους. Ως φόρος εισοδήµατος θεωρείται αυτός του Ν. 27/1975 (φόρος βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων). Τα κέρδη από τις µη ναυτιλιακές δραστηριότητες φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος. Κατά συνέπεια στο λογαριασµό «Φόρος εισοδήµατος» περιλαµβάνονται ο τρέχων φόρος των πλοίων βάσει του Ν. 27/1975, ο φόρος εισοδήµατος των µη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, τυχόν προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και διαφορές από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των θεσµοθετηµένων φορολογικών συντελεστών. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού κατά την υπό εξέταση περίοδο: Φόρος εισοδήµατος ( '000) Φόρος εισοδήµατος επί των φορολογητέων αποτελεσµάτων Φόρος ν. 27/1975 επί κ.ο.χ. πλοίων ιαφορές φορολογικού ελέγχου & προβλέψεις Αναβαλλόµενοι φόροι προσωρινών διαφορών ιαφορά αναβαλλόµενων φόρων λόγω µεταβολής φορολογικού συντελεστή - 34 Σύνολο Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, ο Όµιλος παρουσίασε το 2010 ζηµίες µετά από φόρους ύψους χιλ. έναντι ζηµιών µετά από φόρους ύψους χιλ. το Ειδικότερα, για τη χρήση 2010, το αποτέλεσµα µετά από φόρους που κατανέµεται στους µετόχους της Εταιρείας ήταν ζηµία ύψους χιλ., ενώ στους µετόχους µειοψηφίας αναλογούσε κέρδος 866 χιλ. 19

20 1.5.2 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Καταστάσεων Οικονοµικής Θέσης στις Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία καταστάσεων οικονοµικής θέσης της Εταιρείας στις των χρήσεων : ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( '000)* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - 32 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Χρηµ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Κέρδη / (ζηµιές) εις νέο (917) (90.782) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών προσωπικού Λοιπές προβλέψεις Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προµηθευτές Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 20

21 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία» διαµορφώθηκε σε χιλ στις έναντι χιλ. στις Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού: Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία ( '000)* Πλοία Οικόπεδα & Κτίρια Λοιπός εξοπλισµός Ακινητοπ. υπό εκτέλεση Σύνολο Αξία κτήσης Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσης Αναπόσβεστη αξία * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Η µείωση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού στις σε σχέση µε τις οφείλεται κυρίως στις προσθήκες παγίων ( χιλ.), στις διενεργηθείσες αποσβέσεις ( χιλ.) και στις αποµειώσεις ( χιλ.) τη χρήση Σηµειώνεται ότι οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση για τη χρήση 2010 αφορούσαν στο κόστος διαµόρφωσης γραφείων µισθωµένου κτιρίου της Εταιρείας. Τα πλοία, τα κτίρια, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο ιστορικό (ή τεκµαρτό) κόστος προσαυξηµένα µε µεταγενέστερες προσθήκες και µειωµένα µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµιές αποµείωσής τους. Τα οικόπεδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από µελέτη ανεξάρτητου εκτιµητή. Ο Όµιλος προβαίνει σε αποτιµήσεις της αξίας των πλοίων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού λαµβάνοντας εκτιµήσεις ανεξάρτητων οίκων εµπειρογνωµόνων ώστε να προσδιοριστούν οι τρέχουσες αξίες τους. Με βάση τις σχετικές αποτιµήσεις στις οι τρέχουσες αξίες των 11 από τα 13 πλοία του Οµίλου ανέρχονταν σε 302,5 εκατ. και υπερέβαιναν (ανά πλοίο) τις αντίστοιχες λογιστικές, συνολικά, κατά 50 εκατ. Για τα υπόλοιπα 2 πλοία των οποίων η τρέχουσα αξία ( 104 εκατ.) στις υπολειπόταν της αντίστοιχης καθαρής λογιστικής αξίας στις συνολικού ποσού 116 εκατ., υπολογίστηκε η αξία χρήσης (value in use) µονάδας ταµειακών ροών για την περίοδο µέχρι τη λήξη της ωφέλιµης ζωής τους µε βάση το µοντέλο προεξόφλησης των ελεύθερων ταµειακών ροών (DCF). Σε αυτήν την περίπτωση, η αξία χρήσης του ενός πλοίου υπερέβαινε τη λογιστική του αξία κατά 22 εκατ., εποµένως δεν συνέτρεξε λόγος αποµείωσης, ενώ για το δεύτερο πλοίο προέκυψε ανάγκη για αποµείωση της αξίας του κατά 1,7 εκατ. (ποσό που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης και περιλαµβάνεται στα «Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες»). Σηµειώνεται ότι για τις χρήσεις 2009 και 2010 δεν συνέτρεξαν λόγοι αποµείωσης των κτιρίων, οικοπέδων και λοιπού εξοπλισµού του Οµίλου. 21

22 Επενδύσεις σε ακίνητα Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Επενδύσεις σε ακίνητα» διαµορφώθηκε σε χιλ. στις έναντι χιλ. στις Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού: Επενδύσεις σε ακίνητα ( '000)* Αξία κτήσης Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσης Αναπόσβεστη αξία Στο λογαριασµό «Επενδύσεις σε ακίνητα» περιλαµβάνονται ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας τα οποία είναι εκµισθωµένα, καθώς και η αξία οικοπέδων της θυγατρικής ΕΤΑΝΑΠ. Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες» αφορά στη συµµετοχή του Οµίλου στην εταιρεία ANEK LINES ITALIA S.r.l. και διαµορφώθηκε στις σε χιλ. και είναι προσαυξηµένη σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση µε το µέρος των κερδών της χρήσης 2010 που αντιστοιχούν στον Όµιλο ( 572 χιλ.) και µειωµένη κατά το ποσό των εισπραχθέντων µερισµάτων από την εν λόγω εταιρεία ( 735 χιλ.). Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» διαµορφώθηκε σε 118 χιλ. στις έναντι ποσού χιλ. στις Στον εν λόγω λογαριασµό στις περιλαµβανόταν ποσό 34,5 εκατ. που αφορούσε σε προκαταβολή για την απόκτηση του 33,35% του µετοχικού κεφαλαίου της HELLENIC SEAWAYS. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 καταβλήθηκαν για τον ίδιο λόγο επιπλέον 13 εκατ. Για τις ανωτέρω καταβολές συνολικού ποσού 47,5 εκατ. σχηµατίστηκε ισόποση πρόβλεψη, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης Αποθέµατα Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Αποθέµατα» διαµορφώθηκε σε χιλ. στις έναντι χιλ. στις Η ανάλυση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο παρατίθεται στη συνέχεια: 22

23 Αποθέµατα ( '000) Καύσιµα και λιπαντικά Εµπορεύµατα, προϊόντα, α' και βοηθητικές ύλες, υλικά και είδη συσκευασίας Ανταλλακτικά Σύνολο Επί των αποθεµάτων του Οµίλου δεν υφίστανται βάρη και δεν συνέτρεξε περίπτωση αποµείωσης της αξίας τους. Απαιτήσεις από πελάτες Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Απαιτήσεις από πελάτες» διαµορφώθηκε σε χιλ στις έναντι χιλ. στις Η ανάλυση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο παρατίθεται στη συνέχεια: Απαιτήσεις από πελάτες ( '000)* Πελάτες (ανοιχτά υπόλοιπα) Επιταγές και γραµµάτια Μείον: πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (8.368) (18.783) Σύνολο * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Τα σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας που έχουν δηµιουργηθεί στην αγορά, ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης, είχαν ως αποτέλεσµα τη δυσχέρεια των επιχειρήσεων (µεταξύ των οποίων και πελάτες του Οµίλου) στην πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεών τους (ιδίως των µεταχρονολογηµένων επιταγών). Λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες και συνεκτιµώντας ότι βραχυπρόθεσµα δεν αναµένεται αντιστροφή του δυσµενούς κλίµατος στην αγορά, η ιοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε, µε σκοπό την εξισορρόπηση των συνεπειών από τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο εµπορικό και στο ευρύτερο µακροοικονοµικό περιβάλλον, να σχηµατιστεί για τη χρήση 2010 πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού χιλ. για τον Όµιλο. Η κίνηση του λογαριασµού των προβλέψεων κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο, όπως διαµορφώνονται µε βάση το σχετικό έλεγχο αποµείωσης των απαιτήσεων που διενεργείται, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 23

24 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ( '000) Αρχικό υπόλοιπο Πρόσθετη πρόβλεψη Χρησιµοποίηση πρόβλεψης (412) (162) Τελικό υπόλοιπο Η χρονική ενηλικίωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: Χρονική ενηλικίωση απαιτήσεων από πελάτες ( '000)* Πλήρως εξυπηρετούµενες απαιτήσεις Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένες < 90 ηµέρες ηµέρες > 180 ηµέρες Αποµειωµένες απαιτήσεις Σύνολο * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Η πιστωτική πολιτική του Οµίλου, όσον αφορά στις εµπορικές απαιτήσεις κυµαίνεται, κατά περίπτωση, από 1 έως 4 µήνες, αλλά λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών που έχουν επηρεάσει την αγορά, σε ορισµένες περιπτώσεις έχει επεκταθεί µέχρι και τους 7 µήνες (όπως και στην περίπτωση των απαιτήσεων από το ελληνικό δηµόσιο για τις επιδοτήσεις των γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας). Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις» διαµορφώθηκε σε χιλ. στις έναντι χιλ. στις Η ανάλυση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο παρατίθεται στη συνέχεια: Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις ( '000) Χρεώστες διάφοροι Λοιπές απαιτήσεις από το δηµόσιο Προκαταβολές σε προµηθευτές Έσοδα εισπρακτέα & προπληρωθέντα έξοδα Σύνολο * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 24

25 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» διαµορφώθηκε σε 771 χιλ. στις έναντι χιλ. στις Στον εν λόγω λογαριασµό περιλαµβάνεται το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας (κυρίως µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.). Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα» διαµορφώθηκε σε χιλ. στις έναντι χιλ. στις Η ανάλυση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο παρατίθεται στη συνέχεια: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( '000) ιαθέσιµα στο Ταµείο Τραπεζικές καταθέσεις (όψεως/προθεσµίας) Σύνολο Ίδια κεφάλαια Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου που αναλογούσαν στους µετόχους της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε χιλ. στις έναντι χιλ. στις Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου διαµορφώθηκε σε χιλ. στις έναντι χιλ. στις Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο: Ίδια Κεφάλαια ( '000)* Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο (917) (90.782) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις ανερχόταν σε χιλ. διαιρούµενο σε κοινές και προνοµιούχες µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία, ως αποτέλεσµα των ακόλουθων ενεργειών: 25

26 της αύξησης της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής και κάθε προνοµιούχου µετά ψήφου µετοχής εκδόσεως 1990 και εκδόσεως 1996 από 1,00 σε 1,20 ανά µετοχή µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών και των προνοµιούχων ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών εκδόσεως 1990 και εκδόσεως 1996 της Εταιρείας (reverse split) µε αναλογία 1,2 προς 1, και της ονοµαστικής µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 1,20 σε 0,30 ανά µετοχή, µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, το οποίο θα ανέρχεται σε ποσό ,70 µε τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί µετοχικού κεφαλαίου. Τα «αποτελέσµατα εις νέο» διαµορφώθηκαν σε ζηµίες ύψους χιλ. έναντι ζηµιών ποσού 917 χιλ. στις Η µεταβολή του λογαριασµού κατά τη χρήση 2010 οφείλεται κυρίως στα αρνητικά ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης που ανήλθαν σε ζηµίες χιλ. (συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους που κατανεµήθηκαν στους µετόχους της Εταιρείας). Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις» διαµορφώθηκε σε χιλ. στις έναντι χιλ. στις Σηµειώνεται ότι από το σύνολο των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων στις , υποχρεώσεις ύψους χιλ. αφορούν στην Εταιρεία. Η προγραµµατισµένη εξέλιξη πληρωµών των µακροπρόθεσµων δανείων της Εταιρείας στις είχε ως εξής: Εξέλιξη πληρωµών µακροπρόθεσµων δανείων ( '000) Εντός του επόµενου έτους Μεταξύ 1 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Επί των ανωτέρω κοινοπρακτικών δανείων έχουν παρασχεθεί εµπράγµατες εγγυήσεις (ναυτικές υποθήκες επί των πλοίων, εκχώρηση προϊόντων ασφαλιστικής αποζηµίωσης). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ενότητα «Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες» του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου. Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών προσωπικού Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών προσωπικού» διαµορφώθηκε σε χιλ. στις έναντι χιλ. στις

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιηµένες) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Z A C H O S Α. Ε. Ε. Δ. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

Z A C H O S Α. Ε. Ε. Δ. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ZACHOS ΑΕΕ (πρώην ΑΕΛ Ε) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Σοφοκλή Βενιζέλου 43, 141 23 Λυκόβρυση Αρ.Μ.Α.Ε.44868/01ΑΤ/Β/99/472 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3608401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Λ. Κηφισίας 27, 115 23 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006238301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 19.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµη 57001, Θεσσαλονίκη Αρ. Μ.Α.Ε. 9067/62/B/86/901 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Θέρµη 57001, Θεσσαλονίκη Αρ. Μ.Α.Ε. 9067/62/B/86/901 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Θέρµη 57001, Θεσσαλονίκη Αρ. Μ.Α.Ε. 9067/62/B/86/901 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121867004000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών. Σηµείωση

Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών. Σηµείωση ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 περιόδου 1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2014 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΛΠ - 34) Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S Λυκοβρύσεως 15, Μεταμόρφωση, 14452 Αρ.Μ.Α.Ε. 15230 / 01 / Β / 87 / 210 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0004746901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα