ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦH ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΠΟ 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦH ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΠΟ 10"

Transcript

1 ντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΕ ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΓΡΦH ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΟ 10 1/17

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. O ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων (T/K) για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε θέματα τηλεφωνίας στις παρακάτω μονάδες του: Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΔΠΠ) Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ) Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών (ΔΠΝ) Στην παραπάνω ποσότητα συμπεριλαμβάνεται και ένα (1) Τηλεφωνικό κέντρο για τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ) Τα τηλεφωνικά κέντρα θα είναι τεσσάρων κατηγοριών όπως αυτές περιγράφονται στους συνημμένους πίνακες συγκρότησης του Τεύχους 7. κατανομή ανά κατηγορία είναι η εξής: ΚΤΓΟΡΙ ΤΚ ΤΕΜΧΙ ΔΠΠ ΤΕΜΧΙ ΔΠΚΕ ΤΕΜΧΙ ΔΠΝ ΤΕΜΧΙ ΔΠΛΤ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΓΟΡΙ 1 ΚΤΓΟΡΙ 2 ΚΤΓΟΡΙ 3 ΚΤΓΟΡΙ ΣΥΝΟΛΟ Όλα τα Τηλεφωνικά Κέντρα θα είναι το ίδιο μοντέλο του ίδιου κατασκευαστή και θα διαφέρουν μόνο ως προς τη συγκρότησή τους ανάλογα με την κατηγορία Τα Τ/K θα πρέπει να λειτουργούν σε ενοποιημένο δίκτυο υπηρεσιών (ISDN) με ενιαία αριθμοδότηση για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, συμπεριλαμβανόμενης και της υλοποίησης δικτύων φωνής, δεδομένων και εικόνας σύνδεση των Τ/Κ και οι χωρητικότητες αναφέρονται στους πίνακες συγκρότησης. Τα Τ/Κ θα μπορούν να επεκταθούν με προσθήκη καρτών και πλαισίων. 2/17

3 1.4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν Πιστοποιητικό ISO 9001, Περιγραφή της Τεχνικής Υποδομής της εταιρείας με λίστα του στελεχικού της δυναμικού στο συγκεκριμένο αντικείμενο και θα πρέπει να αποδεικνύουν την εμπειρία τους σε υλοποίηση ανάλογων έργων (χωρητικότητα, αριθμός εσωτερικών, διασυνδέσεις, δίκτυα, κ.λ.π.) που έχουν πραγματοποιήσει στον Ελλαδικό χώρο Σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω, η προσφορά δεν θα εξεταστεί και θα απορριφθεί ως τεχνικά μη αποδεκτή. 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΠΙΤΣΕΙΣ 2.1. Τα Τ/Κ να είναι ψηφιακά TDMF και IP / SIP τελευταίας τεχνολογίας, να υποστηρίζουν ΙΡ τηλεφωνία και ΙΡ trucking, να λειτουργούν με επιλογικό πεδίο TDM / PCM και να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες μετάδοσης φωνής, δεδομένων εικόνας και VoIP, καλύπτοντας κατ ελάχιστο τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητες και εφαρμογές: Να συνδέονται σε δίκτυο EURO-ISDN και να υποστηρίζουν ISDN Basic Rate (TBR3), ISDN Primary Ρate (TBR4), DECT : EN (TBR6), TBR10, TBR22. Να μπορούν να λειτουργούν σε ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών με σηματοδοσίες Q.SIG και DPNSS (προαιρετικά), WLAN (SIP standard) και IP/SIP Trunking σε δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον δύο παρόχων IP/SIP Trunking. Επίσης να έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν τις απαιτούμενες χωρητικότητες και τις μελλοντικές επεκτάσεις ως προς τους εσωτερικούς συνδρομητές, πλήρως κατά IP. Για IP trunks και IP εσωτερικά, να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα TCP/IP, H.323, T.38 & QoS (802.1Q/p, ToS, SIP (RFC 3261), SRTP. Να είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα : ΕΝ55022, ΕΝ55024, ΕΝ , ΕΝ , ΕΝ , και τις ευρωπαϊκές οδηγίες : EU RoHS : 2002/95/EC, WEEE : 2002/96/EC. Ο προσφερόμενος τύπος τηλεφωνικού συστήματος καθώς και οι υποστηριζόμενες τηλεφωνικές συσκευές, θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EΕ1999/5/EC περί Τηλεπικοινωνιακού & Τερματικού Εξοπλισμού. Θα φέρουν την σήμανση CE και θα συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης προς την πιο πάνω Οδηγία. Να είναι τεχνολογίας IP peer-to-peer (σε δίκτυα LAN και WAN) Με δυνατότητες αναβάθμισης ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν ταχυδρομείο φωνής (Voice Mail), Desktop Video, Video Conference. Να είναι κατάλληλα για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο με συνθήκες θερμοκρασίας C και σχετικής υγρασίας 20% έως 80%. 3/17

4 Να μπορούν να εγκατασταθούν επίτοιχα αλλά και σε rack 19. Να διαθέτουν: κωδικοποιητές (codec s) φωνής G726, G729a (8kbps), G723.1 (5.3/6.3kbps) και G711 (64kbps). μονάδα καταστολής ηχούς (Echo canceller) G.168. δυνατότητα δυναμικού ελέγχου διακύμανσης καθυστέρησης πακέτων (Dynamic Jitter Buffer) Να υποστηρίζουν: σύνδεση σε LAN 10BASE-T, 100BASE-T.245 σηματοδοσίας DTMF H.245 και H.323 σηματοδοσίας διασύνδεσης. Να έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης των προγραμμάτων σε FLASH memory, hard drive, CD-ROM. Να έχουν θύρες επικοινωνίας ETHERNET 10/100 Mbps. Να έχουν θύρες επικοινωνίας USB ή εναλλακτικά RS232. Να παρέχουν τη δυνατότητα συντήρησής τους από απόσταση μέσω modem και μέσω ETHERNET αλλά και απευθείας σύνδεσης μέσω ETHERNET & USB ή RS232. Να μπορούν να ενταχτούν σε πολυκομβικό δίκτυο 100 τουλάχιστον κόμβων και να υπάρχει δυνατότητα επίβλεψης από εφαρμογή NMS. Να προγραμματίζονται τοπικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Τ/Κ ίδια με τα προσφερόμενα (ή ομοίου τύπου αν τα προσφερόμενα κέντρα είναι μοντέλα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο έτος) να έχουν ήδη λειτουργήσει τουλάχιστον για ένα έτος σε μερικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ώστε ο ΔΕΔΔΕ να διαμορφώσει γνώμη για τη λειτουργία τους. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά δεν θα γίνει αποδεκτή. Προκειμένου να γίνει αξιολόγηση των εγκαταστάσεων οι οίκοι θα προσκομίσουν κατάλογο εγκατεστημένων Τ/Κ του ιδίου (ή ομοίου) τύπου με τα προσφερόμενα ώστε το όργανο αξιολόγησης να προβεί σε επισκέψεις αν κριθεί αναγκαίο. Εγκατάσταση στα γραφεία του οίκου δεν θεωρείται ότι καλύπτει την πιο πάνω απαίτηση Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει την υποχρέωση επίδειξης, επί της τήρησης των πρωτοκόλλων που προαναφέρονται, πριν την τελική κατακύρωση του Διαγωνισμού Τα Τ/Κ των Πινάκων Συγκρότησης να έχουν τη δυνατότητα επέκτασης 30% της ζητούμενης χωρητικότητας σε γραμμές παρόχου και εσωτερικούς συνδρομητές, με την προσθήκη μόνο καρτών και 50% με την προσθήκη ερμαρίου (πλαισίου) και να είναι πλήρους προσιτότητας NON-BLOCKING στην τελική χωρητικότητα. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΤΟΤΤΕΣ 3.1. Οι χωρητικότητες των Τ/Κ σε εσωτερικούς συνδρομητές, αναλογικές γραμμές ΟΤΕ, ψηφιακές συνδέσεις, φαίνονται στους συνημμένους πίνακες συγκρότησης. 4/17

5 3.2. Τα Τ/Κ να είναι εξοπλισμένα για δυνατότητα αυτόματης μεταγωγής των αναλογικών γραμμών παρόχου σε απλά τηλέφωνα σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του Τα Τ/Κ να έχουν δυνατότητα για εσωτερική αρίθμηση από 3 έως 5 ψηφία. αρίθμηση θα είναι ελεύθερη και θα δημιουργηθεί κατά την εγκατάσταση (όλη η αρίθμηση, κωδικοί κλπ.) 3.4. Τα Τ/Κ να έχουν δυνατότητα εμφάνισης της ταυτότητας καλούντος (CLI), αναγνώριση κλήσης, για όλους τους χρήστες του Τα Τ/Κ να δέχονται αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές τύπου DTMF (tones). ελάχιστη απόσταση Τ/Κ - συσκευής πρέπει να είναι 500m. H αρχική συγκρότηση των Τ/Κ θα είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση των πιο πάνω συσκευών, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Επίσης να υποστηρίζονται soft-phones σε /Υ καθώς και smart mobile Τα Τ/Κ να έχουν την υποδομή για τη σύνδεση εσωτερικών αναλογικών, ψηφιακών και IP συνδρομητών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες συγκρότησης. Οι συσκευές που θα συνδεθούν πρέπει να έχουν κατ ελάχιστο τα πιο κάτω χαρακτηριστικά (για τις αναλογικές συσκευές απαιτούνται τα τρία πρώτα): Δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας. Display ενδείξεων και ειδικότερα με τη ταυτότητα καλούντος (CLI). Δεν απαιτούνται μπαταρίες ή τροφοδοτικό στη συσκευή για εμφάνιση ταυτότητας καλούντος. 6 κομβία για κατ επιλογή των χρηστών ενταμίευση εξυπηρετήσεων. ριθμητικό πληκτρολόγιο για την λειτουργία της συσκευής. Δυνατότητα Intercom για τη δημιουργία σήματος Δ/ντού γραμματέως. Οι ψηφιακές συσκευές να λειτουργούν χωρίς εξωτερικό τροφοδοτικό. Οι IP συσκευές να έχουν δυνατότητα τροφοδοσίας και με εξωτερικό τροφοδοτικό και Power over Ethernet(PoE) Τα Τ/Κ να έχουν σύστημα αυτοέλεγχου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους και να σηματοδοτούν τις βλάβες Τα Τ/Κ θα συνοδεύονται από τα παρακάτω προγράμματα: ρχικής θέσης και λειτουργίας Συντήρησης και τηλεσυντήρησης, με το αντίστοιχο λογισμικό επικοινωνίας Τα Τ/Κ να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου εξ αποστάσεως με τη βοήθεια κατάλληλου MODEM αλλά και μέσω δικτύου με θύρα ETHERNET. Το MODEM από την πλευρά του κέντρου θεωρείται εξοπλισμός του Τ/Κ και πρέπει να περιλαμβάνεται στον αρχικό εξοπλισμό. παραίτητα θεωρούνται και πρέπει να δοθούν τα προγράμματα για την επικοινωνία του εξ αποστάσεως MODEM, για το PC και Τ/Κ, προς επίτευξη του προγραμματισμού συντήρησης, κλπ. 5/17

6 4. ΔΥΝΤΟΤΤ ΦΩΝΣ 4.1. Τα προσφερόμενα Τ/Κ να καλύπτουν όλες τις βασικές δυνατότητες φωνής και να περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τις πιο κάτω: υτόματη επανάληψη κατειλημμένου συνδρομητή. Μεταφορά κλήσεων σε άλλη εσωτερική γραμμή. πάντηση κλήσεως από άλλη εσωτερική γραμμή. Θέση κλήσεως σε αναμονή. Μεταφορά κλήσεως σε αναμονή. Μεταφορά υφιστάμενης συνδιάλεξης σε άλλο εσωτερικό. Οπισθερώτηση. Επισύνδεση (σε όσους έχουν τέτοιο δικαίωμα) Συνδιάσκεψη τουλάχιστον 3 δρόμων, με δυνατότητα επέκτασης στους 10 τουλάχιστον. Δρομολόγηση γραμμής παρόχου σε εσωτερικό και Group εσωτερικών Εκτροπή δρομολογημένης γραμμής σε μη απάντηση ή κατειλημμένου εσωτερικού. Κλείδωμα / ξεκλείδωμα συσκευής με κωδικό επιλογής του χρήστη Τα Τ/Κ πρέπει να έχουν συντετμημένη επιλογή τουλάχιστον 1000 μνημών. συντετμημένη επιλογή πρέπει να είναι γενική για όλο το Τ/Κ και ειδική για κάθε εσωτερική γραμμή Τα Τ/Κ να έχουν τουλάχιστον 7 κατηγορίες για τη φραγή και άλλες εξυπηρετήσεις που παρέχονται στις εσωτερικές γραμμές Τα Τ/Κ πρέπει να έχουν ηλεκτρονικό κατάλογο και αναγνώριση καλούντος (αριθμός και όνομα) για όλους τους συνδρομητές Τα Τ/Κ να έχουν δυνατότητες για ενσωμάτωση αγγελιών στα ελληνικά για οδηγίες σε περίπτωση που δεν απαντηθεί η κλήση, η γραμμή είναι κατειλημμένη κλπ Τα Τ/Κ να έχουν δυνατότητα προσαρμογής και αυτόματου συγχρονισμού της ώρας από εξωτερική πηγή, να ανιχνεύουν τις προβληματικές ψηφιακές γραμμές και να τις θέτουν εκτός λειτουργίας και να διαθέτουν εσωτερική πηγή μουσικής καθώς και δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής πηγής. 5. ΔΥΝΤΟΤΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΣ 5.1. Στην περίπτωση που τα Τ/Κ θα συνδεθούν σε δίκτυο πρέπει να έχουν δυνατότητες ζεύξη μέσω χαλκού ή οπτικών ινών Προκειμένου να γίνεται δυνατή η σύνδεση μεταξύ Τ/Κ διαφόρων κατασκευαστών τα κέντρα να διαθέτουν το πρωτόκολλο διασύνδεσης Q.SIG απαραίτητα και εάν είναι δυνατόν το πρωτόκολλο DPNSS και 1 TR Σύνδεση σε δίκτυα παρόχων και ζεύξη μεταξύ Τ/Κ, μέσω IP/SIP trunking 5.4. Τα Τ/Κ να έχουν τη δυνατότητα κοινής αριθμοδότησης. 6/17

7 5.5. Τα Τ/Κ να έχουν δυνατότητα αυτόματης εναλλακτικής όδευσης Τα Τ/Κ να έχουν δυνατότητα δρομολόγησης κλήσεως Τα Τ/Κ να έχουν δυνατότητα για κεντρική υπηρεσία τηλεφωνητή Τα Τ/Κ να έχουν διαφάνεια λειτουργιών και να μπορούν να μεταφέρονται τα χαρακτηριστικά υπηρεσιών Τα Τ/Κ να έχουν δυνατότητα τροποποίησης ψηφίων κατά την εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση των Τ/Κ σε δίκτυο ISDN με κοινή αριθμοδότηση. 6. ΕΓΚΤΣΤΣ & ΠΡΜΕΤΡΟΠΟΙΣ - TEΚΜΡΙΩΣ 6.1. εγκατάσταση παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη - συντήρηση των εν λόγω συστημάτων θα περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό Να δοθεί ο χρόνος εγκατάστασης και παραμετροποίησης (ημέρες και ώρες) των Τ/Κ, ανά περιοχή εγκατάστασης Ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη τεκμηρίωση του εξοπλισμού, της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης, μετά την ολοκλήρωσή τους. 7. ΣΥΝΤΡΣ & ΤΕΧΝΙΚ ΥΠΟΣΤΡΙΞ 7.1. Ο ανάδοχος με το αντίστοιχο τίμημα που αναγράφεται στην οικονομική του προσφορά, αναλαμβάνει τη συντήρηση & τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού για διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την ολοκλήρωση όλων των εγκαταστάσεων και την οριστική παραλαβή η οποία θα καλύπτει την ομαλή λειτουργία των κέντρων, με τους ελέγχους που απαιτούνται και την αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος ή μέρους του κέντρου με πλημμελή λειτουργία Ο ανάδοχος, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο και να διαθέτει αποδεδειγμένα, οργανωμένο Service με πιστοποιημένους τεχνικούς από τον κατασκευαστικό οίκο και με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα συστήματα. συντήρηση περιλαμβάνει τόσο ανταλλακτικά όσο και νέες εκδόσεις λογισμικού Το τίμημα για την εν λόγω συντήρηση και τεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει και το κόστος ανταλλακτικών λόγω βλάβης, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι η οποιαδήποτε βλάβη θα οφείλεται σε εργοστασιακή αστοχία και όχι σε επέμβαση αναρμοδίων ατόμων ή σε άλλες εξωγενείς παράγοντες Στις περιπτώσεις βλαβών, προβλημάτων και δυσλειτουργιών, ο χρόνος αποκατάστασης για επεμβάσεις εξ αποστάσεως θα είναι 3 ώρες. Για για επί τόπου επεμβάσεις θα είναι 6 ώρες στις περιοχές θήνας και Θεσ/νίκης, 12 ώρες στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και 24 ώρες στη νησιωτική Ελλάδα. αναγγελία των βλαβών θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω . Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να μας γνωστοποιήσει το κινητό τηλέφωνο τεχνικού στον οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν για τηλεφωνική υποστήριξη επί 24ώρου 7/17

8 βάσης εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μας σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα που χρήζει άμεσης επέμβασης Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει την Επιχείρηση με τις βελτιωμένες εκδόσεις (version) του λογισμικού (software) των συστημάτων και ανταλλακτικά για μια 7ετία μετά την οριστική παραλαβή υπό την προϋπόθεση ότι ο ΔΕΔΔΕ θα εξακολουθεί να έχει σύμβαση συντήρησης με την εταιρεία Τα ανταλλακτικά θα τοποθετούνται στα Τ/Κ, προς αποκατάσταση της βλάβης, άμεσα, σύμφωνα με τους παραπάνω χρόνους επέμβασης της παραγράφου 7.3 και δεν θα υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για τις εργασίες αυτές Για τον υπό συντήρηση τηλεφωνικό εξοπλισμό δεν θα υπάρχει επιπλέον χρέωση υπηρεσιών και ανταλλακτικών υπό την προϋπόθεση ότι η βλάβη θα οφείλεται σε εργοστασιακή αστοχία και όχι σε επέμβαση αναρμοδίων ατόμων ή σε εξωγενείς παράγοντες και η υπηρεσία δεν εντάσσεται εντός των πλαισίων της τεχνικής υποστήριξης. Στη εν λόγω συντήρηση & τεχνική υποστήριξη, δεν περιλαμβάνονται υλικά επέκτασης του τηλεφωνικού κέντρου οι τιμές των οποίων θα γνωστοποιούνται στον ΔΕΔΔΕ πάντα με προσφορά όταν και όποτε προκύπτει παρόμοιο θέμα Με την τεχνική υποστήριξη νοούνται εργασίες διαχείρισης του τηλεφωνικού κέντρου που άπτονται μετατροπών στον προγραμματισμό και στις παραμετροποιήσεις του τ/κ στο βαθμό που αυτές οι μετατροπές ή τροποποιήσεις δεν απαιτούν επέκταση εξοπλισμού ή άδειών χρήσης. Εργασίες εγκατάστασης και προγραμματισμού για οποιονδήποτε επιπλέον εξοπλισμό ή άδειας χρήσης θα χρεώνονται ξεχωριστά με υποβολή προσφοράς με τιμή ανάλογη του μεγέθους των εργασιών Στις υπηρεσίες του αναδόχου πέραν της διορθωτικής συντήρησης, περιλαμβάνεται και προληπτική συντήρηση δυο (2) φορές κατ έτος. Οι περίοδοι των δυο (2) προληπτικών συντηρήσεων θα συναποφασισθούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΕ συντήρηση και τεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει επίσης, τις τηλεφωνικές συσκευές που είναι εγκατεστημένες, καθώς και ότι περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό και λογισμικό του συνολικού συστήματος του Τ/Κ, που προσφέρεται συντήρηση και τεχνική υποστήριξη θα τιμολογείται κάθε τρίμηνο και η πρώτη τιμολόγηση θα γίνει μόλις συμπληρωθεί το πρώτο τρίμηνο από την οριστική παραλαβή συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το χρονικό διάστημα από την προσωρινή παραλαβή του κάθε Τ/Κ και μέχρι την οριστική παραλαβή θα παρέχεται χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και με τους ίδιους όρους που αναφέρονται για το διάστημα της τετραετούς συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης Το προσφερόμενο τίμημα για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ανά κατηγορία τηλεφωνικού κέντρου (συνολικό ποσό και για τα τέσσερα έτη) και με ποινή αποκλεισμού, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 30% του κόστους προμήθειας του Τ/Κ της αντίστοιχης κατηγορίας. 8/17

9 8. ΛΕΚΤΡΟΠΡΟΧΙΚΕΣ ΔΙΤΞΕΙΣ 8.1. Τα Τ/Κ θα συνοδεύονται με το απαιτούμενο τροφοδοτικό που είναι αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του κέντρου. Το τροφοδοτικό να είναι switch mode. Δεν γίνονται αποδεκτά κλασικού τύπου τροφοδοτικά, λόγω μεγάλου όγκου, βάρους και κατανάλωσης ενέργειας. 9. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΤΝΕΜΤΣ 9.1. Τα Τ/Κ θα συνοδεύονται από rack αναλόγου μεγέθους (που θα επαρκεί και για τις επεκτάσεις της παραγράφου 2.4) εξοπλισμένο με ανεμιστήρες, από κεντρικό κατανεμητή, Patch-Panel για rack, οδηγούς καλωδίων, καλώδια σύνδεσης καρτών στα patch panel, καλώδια μεικτονόμησης UTP κατ. 5e με όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για τη σύνδεση του Τ/Κ (π.χ. κονέκτορ-φίσες κλπ) και ότι άλλο απαιτείται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, με δεδομένο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η δομημένη καλωδίωση δεν καταλήγει σε patch panel, αλλά σε ρεγκλέτες τύπου 110, οπότε θα χρειαστεί ανάπτυξη των ρεγκλετών σε patch panel προμήθειας του αναδόχου. 10. ΕΚΠΙΔΕΥΣ Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση τεχνικών του ΔΕΔΔΕ στην εγκατάσταση, τον προγραμματισμό, στην συντήρηση, τηλεσυντήρηση και διαχείριση των προσφερόμενων Τ/Κ Οι εκπαιδευτές θα είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο των Τ/Κ Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερης διάρκειας από πέντε εργάσιμες ημέρες και θα περιλαμβάνει την εκπαίδευση για την εγκατάσταση, τον αρχικό προγραμματισμό, την δημιουργία του προγράμματος χρήστη, εύρεση βλάβης, αντικατάσταση χαλασμένης πλακέτας, εξ αποστάσεως έλεγχο κλπ. και ότι άλλο θεωρείται απαραίτητο για τη σωστή εκπαίδευση των τεχνικών εκπαίδευση πρέπει απαραιτήτως να έχει τελειώσει πριν τη παράδοση των Τ/Κ εταιρεία που δεν προσφέρει πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίηση εκπαιδευτών από τον κατασκευαστικό οίκο δεν θα θεωρείται αποδεκτή και η προσφορά της θα απορριφθεί σαν τεχνικά μη αποδεκτή. Κατά την εκπαίδευση θα δοθούν όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια και προγράμματα /Υ για την εγκατάσταση, προγραμματισμό, συντήρηση, τηλεσυντήρηση και διαχείριση των Τ/Κ. 11. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙ-ΣΧΕΔΙ Τα Τ/Κ να συνοδεύονται με πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων Τα εγχειρίδια που θα προσφερθούν και θα παραδοθούν πρέπει να είναι στην Ελληνική ή γγλική γλώσσα. Προσφορά σε άλλη γλώσσα δεν είναι δεκτή Τα τεχνικά εγχειρίδια να περιέχουν απαραίτητα: 9/17

10 Λεπτομερές διάγραμμα λειτουργίας του κέντρου και συνδέσεων μεταξύ των μονάδων του (BLOCK DIAGRAM). Οδηγίες για την εγκατάσταση. Περιγραφή λειτουργίας. Οδηγίες συντήρησης, τηλεσυντήρησης και άρσεως ανωμαλιών. Προγραμματισμός του Τ/Κ. Οδηγίες χρηστών στην Ελληνική. 12. ΥΠΟΔΕΙΓΜ ΥΠΟΒΟΛΣ ΣΥΝΤΞΣ ΤΣ ΤΕΧΝΙΚΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ τεχνική προσφορά θα είναι δακτυλογραφημένη απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα και θα υποβληθεί σε 1 αντίγραφο. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω: Εγχειρίδια και έντυπα: Πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων του επακριβώς προσφερομένου τύπου Τ/Κ, σύμφωνα με την παράγραφο 11. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα ζητούμενα έντυπα εγχειρίδια της παραγράφου 11 στο σύνολό τους θα απορριφθεί σαν τεχνικά μη αποδεκτή παντητικό φύλλο συμμόρφωσης στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών: Συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης Τηλεφωνικού Κέντρου & Συσκευών της παραγράφου 14. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς και να παραπέμπουν στα τεχνικά εγχειρίδια ή άλλα σχετικά. Σε κάθε παραπομπή πρέπει να αναγράφεται και ο σχετικός αριθμός της σελίδας ή των σελίδων του συγκεκριμένου εγχειριδίου. Κάθε παράγραφος που δεν απαντήθηκε καθόλου ή απαντήθηκε με ασάφεια ή αοριστία ή προϋπόθεση, θα θεωρείται ότι απαντήθηκε αρνητικά Φύλλο σύνθεσης του προσφερόμενου Τ/Κ, όπου σ αυτό θα φαίνονται: Ο ακριβής τύπος του προσφερόμενου Τ/Κ. πλήρης σύνθεση του Τ/Κ (ανά κατηγορία Τ/Κ) αναφέροντας τον κωδικό αριθμό, το πλήθος των χρησιμοποιουμένων μονάδων, υπομονάδων, μηχανικών μερών (πλαισίων) κλπ. Εάν δεν υπάρχει αναλυτική συγκρότηση των Τ/Κ με όλες τις πλακέτες που προσφέρονται, η προσφορά δεν θα εξεταστεί και θα απορριφθεί σαν μη τεχνικά αποδεκτή. Δεν είναι δεκτή προσφορά με συγκεντρωτική ονομασία μονάδων π.χ. CPU ή κεντρικός έλεγχος αν δεν είναι αναλυτικά γραμμένη η σύνθεση του κεντρικού ελέγχου π.χ. κεντρικός έλεγχος αποτελούμενος από: 10/17

11 α. Μονάδα. β. Μονάδα Β. γ. Μονάδα C. δ. Τροφοδοτικό D, κλπ Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις αποδεικτικά, όπου ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές Πιστοποιητικά, που θα επιδεικνύεται ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι συμβατός με τις οδηγίες της ΕΕ περί RoHS. 13. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνον μία τεχνική προσφορά. Όλη η προμήθεια θα πρέπει να πληροί στο σύνολο τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 14. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα στην προσφορά τους ότι αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 15. ΥΠΟΒΛΛΟΜΕΝ ΣΤΟΙΧΕΙ Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που υποβάλλονται από λλοδαπές Επιχειρήσεις θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αρμοδίως επικυρωμένη. Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία μπορεί να είναι συνταγμένα στην αγγλική γλώσσα. προσφορά καταρτίζεται σε ένα (1) πρωτότυπο το οποίο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες του από τον Προσφέροντα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.το περιεχόμενο των Φακέλων, Β πρέπει να υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD/DVD/USB μέσα στον αντίστοιχο φάκελο. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Σύμπραξη Επιχειρήσεων/ Προσώπων, τα μέλη αυτής θα είναι υπεύθυνα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το καθένα ενώπιον του ΔΕΔΔΕ, δηλαδή θα ευθύνονται από κοινού, αδιαιρέτως και το καθένα χωριστά, όσον αφορά την τήρηση (εκπλήρωση) των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την προσφορά της Σύμπραξης, θα υποβάλουν δε με την προσφορά τους δήλωση σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜ, χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή κοινοπρακτικού. Εφόσον ανατεθεί η σύμβαση στην εν λόγω Σύμπραξη, θα πρέπει να υποβάλει πριν την υπογραφή της σύμβασης το σχετικό κοινοπρακτικό 11/17

12 16. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΡΩΜΣ καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 24 η ημέρα του τρίτου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν τα σχετικά τιμολόγια 17. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΤΡΕΣ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενός τηλεφωνικού κέντρου, ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στο ΔΕΔΔΕ, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης από τη συμβατική ημερομηνία παράδοσης για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανώτερη βία και υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΕ, ποσό ίσο με το ένα τοις εκατό (1%) της αξίας συγκεκριμένου τηλεφωνικού κέντρου. Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει με έγγραφο του στο ΔΕΔΔΕ, αμέσως και πάντως το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την εμφάνιση της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν την σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη των μηχανημάτων, σύμφωνα με αυτά που ρητά αναφέρονται στη παράγραφο 7.3 περί χρόνων αποκατάστασης βλαβών. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εργολάβος δεν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, ο ΔΕΔΔΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλει ποινική ρήτρα ίση με το 0,5% του κόστους της τετραετούς Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης για το συγκεκριμένο κέντρο και για κάθε δύο ώρες καθυστέρησης που συμπληρώνονται, εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε λόγους υπαιτιότητας του ΔΕΔΔΕ. Το συνολικό ποσό των ρητρών κάθε τριμήνου για όλα τα κέντρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους Συντήρησης Τεχνικής Υποστήριξης που αντιστοιχεί στο τρίμηνο αυτό. Στο τιμολόγιο που θα εκδίδει ο ανάδοχος κάθε τρίμηνο θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην ποινική ρήτρα. πιο πάνω ποινική ρήτρα δεν αποκλείει το δικαίωμα του ΔΕΔΔΕ να αξιώσει την αποκατάσταση πάσας περαιτέρω ζημιάς του από τον Προμηθευτή ή και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση Ο ΔΕΔΔΕ έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της στον Προμηθευτή με γνωστοποίησή του Συμφωνείται ρητά ότι οι υπόψη ποινικές ρήτρες θα επιβληθούν ανεξάρτητα αν προκλήθηκε ή όχι ζημιά στον ΔΕΔΔΕ ο οποίος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει σωρευτικά από τον εργολάβο την ποινική ρήτρα και την ικανοποίησή του για οποιαδήποτε θετική και αποθετική ζημιά που θα έχει υποστεί από τη μη καθώς πρέπει εκτέλεση των Συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή. Σε καμιά περίπτωση το ποσό της ποινικής ρήτρας που καταβλήθηκε δεν θα συμψηφίζεται με το ποσό των θετικών ζημιών. 12/17

13 18. Πίνακας Συμμόρφωσης Τηλεφωνικού Κέντρου & Συσκευών ΠΡΟΔΙΓΡΦ 1 Σύνδεση σε δίκτυο δίκτυο EURO-ISDN και υποστήριξη ISDN Basic Rate (TBR3), ISDN Primary Ρate (TBR4), DECT : EN (TBR6),,TBR10, TBR22 Π Ν Τ Σ ΠΡΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣΣ 2 Δυνατότητα λειτουργίας σε ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών με σηματοδοσίες Q.SIG και DPNSS (προαιρετικά), WLAN (SIP standard) και IP/SIP Trunking σε δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον δύο παρόχων IP/SIP Trunking. Δυνατότητα να καλύπτει τις απαιτούμενες χωρητικότητες και τις μελλοντικές επεκτάσεις ως προς τους εσωτερικούς συνδρομητές, πλήρως κατά IP. 3 Για IP trunks και IP εσωτερικά, να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα TCP/IP, H.323, T.38 & QoS (802.1Q/p, ToS, SIP (RFC 3261), SRTP. 4 Συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα : ΕΝ55022, ΕΝ55024, ΕΝ , ΕΝ , ΕΝ , και τις ευρωπαϊκές οδηγίες : EU RoHS : 2002/95/EC, WEEE : 2002/96/EC. 5 Το τηλεφωνικό σύστημα και οι υποστηριζόμενες τηλεφωνικές συσκευές, να ικανοποιούν τα απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EΕ1999/5/EC περί Τηλεπικοινωνιακού & Τερματικού Εξοπλισμού. Θα φέρουν την σήμανση CE και θα συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης προς την πιο πάνω Οδηγία 6 Είναι τεχνολογίας IP peer-to-peer (σε δίκτυα LAN και WAN ) 7 Με δυνατότητες αναβάθμισης ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ταχυδρομείο φωνής (Voice Mail), Desktop Video, Video Conference. 8 Κατάλληλο για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο με συνθήκες θερμοκρασίας C και σχετικής υγρασίας 20% έως 80% 9 Δυνατότητα εγκατάστασης επίτοιχα αλλά και σε rack 19 13/17

14 ΠΡΟΔΙΓΡΦ Π Ν Τ Σ ΠΡΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣΣ 10 Διαθέτει : κωδικοποιητές (codec s) φωνής G726, G729a (8kbps), G723.1 (5.3/6.3kbps) και G711 (64kbps) μονάδα καταστολής ηχούς (Echo canceller) G.168 δυνατότητα δυναμικού ελέγχου διακύμανσης καθυστέρησης πακέτων (Dynamic Jitter Buffer) 11 Υποστηρίζει σύνδεση σε LAN 10BASE-T, 100BASE-T,.245 σηματοδοσίας DTMF και H.245 και H.323 σηματοδοσίας διασύνδεσης. 12 Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των προγραμμάτων σε FLASH memory, hard drive, CD-ROM 13 Διαθέτει θύρα επικοινωνίας ETHERNET 10/100 Mbps Διαθέτει θύρα επικοινωνίας USB ή εναλλακτικά RS Παρέχει δυνατότητα δυνατότητα συντήρησής τους από απόσταση μέσω modem και μέσω ETHERNET αλλά και απευθείας σύνδεσης μέσω ETHERNET & USB ή RS Το MODEM από την πλευρά του κέντρου θεωρείται εξοπλισμός του Τ/Κ και πρέπει να περιλαμβάνεται στον αρχικό εξοπλισμό. Περιλαμβάνονται τα προγράμματα για την επικοινωνία του εξ αποστάσεως MODEM προς επίτευξη του προγραμματισμού συντήρησης, κλπ. 16 Μπορεί να ενταχτεί σε πολυκομβικό δίκτυο 100 τουλάχιστον κόμβων και υπάρχει δυνατότητα επίβλεψης από εφαρμογή NMS. 17 Μπορεί να προγραμματιστεί τοπικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 18 Έχει δυνατότητα επέκτασης 30% της ζητούμενης χωρητικότητας σε γραμμές παρόχου και εσωτερικούς συνδρομητές, με την προσθήκη μόνο καρτών και 50% με την προσθήκη ερμαρίου (πλαισίου) και να είναι πλήρους προσιτότητας NON-BLOCKING στην τελική χωρητικότητα 19 Είναι εξοπλισμένο για δυνατότητα αυτόματης μεταγωγής των αναλογικών γραμμών παρόχου σε απλά τηλέφωνα σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του (Να περιγραφεί ο τρόπος υλοποίησης). 14/17

15 ΠΡΟΔΙΓΡΦ Π Ν Τ Σ ΠΡΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣΣ 20 Έχει δυνατότητα για εσωτερική αρίθμηση από 3 έως 5 ψηφία. αρίθμηση θα είναι ελεύθερη και θα δημιουργηθεί κατά την εγκατάσταση (όλη η αρίθμηση, κωδικοί κλπ.) 21 Έχει δυνατότητα εμφάνισης της ταυτότητας καλούντος (CLI), αναγνώριση κλήσης, για όλους τους χρήστες του 22 Δέχεται αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές τύπου DTMF (tones). ελάχιστη απόσταση Τ/Κ - συσκευής πρέπει να είναι 500m. H αρχική συγκρότηση των Τ/Κ θα είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση των πιο πάνω συσκευών, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Επίσης να υποστηρίζονται soft-phones σε /Υ καθώς και smart mobile. 23 Οι τηλεφωνικές συσκευές να έχουν τα παρακάτω (Για τις αναλογικές συσκευές τα τρία πρώτα): Δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας. Display ενδείξεων και ειδικότερα με τη ταυτότητα καλούντος (CLI). Δεν απαιτούνται μπαταρίες στη συσκευή ή τροφοδοτικό για εμφάνιση ταυτότητας καλούντος 6 κομβία για κατ επιλογή των χρηστών ενταμίευση εξυπηρετήσεων. ριθμητικό πληκτρολόγιο για την λειτουργία της συσκευής. Δυνατότητα Intercom για τη δημιουργία σήματος Δ/ντού γραμματέως. Οι ψηφιακές συσκευές να λειτουργούν χωρίς εξωτερικό τροφοδοτικό. Οι IP συσκευές να έχουν δυνατότητα τροφοδοσίας και με εξωτερικό τροφοδοτικό και Power over Ethernet (PoE) 24 Έχει σύστημα αυτοέλεγχου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του να σηματοδοτεί τις βλάβες 25 Συνοδεύεται από πρόγραμμα αρχικής θέσης και λειτουργίας 26 Συνοδεύεται από πρόγραμμα συντήρησης και τηλεσυντήρησης, με το αντίστοιχο λογισμικό επικοινωνίας. 15/17

16 ΠΡΟΔΙΓΡΦ Π Ν Τ Σ ΠΡΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣΣ 27 Υποστηρίζονται όλες οι παρακάτω δυνατότητες φωνής: υτόματη επανάληψη κατειλημμένου συνδρομητή. Μεταφορά κλήσεων σε άλλη εσωτερική γραμμή. πάντηση κλήσεως από άλλη εσωτερική γραμμή. Θέση κλήσεως σε αναμονή. Μεταφορά κλήσεως σε αναμονή. Μεταφορά υφιστάμενης συνδιάλεξης σε άλλο εσωτερικό. Οπισθερώτηση. Επισύνδεση (σε όσους έχουν τέτοιο δικαίωμα) Συνδιάσκεψη τουλάχιστον 3 δρόμων με δυνατότητα επέκτασης στους 10 τουλάχιστον. Δρομολόγηση γραμμής παρόχου σε εσωτερικό και Group εσωτερικών Εκτροπή δρομολογημένης γραμμής σε μη απάντηση ή κατειλημμένου εσωτερικού. Κλείδωμα / ξεκλείδωμα συσκευής με κωδικό επιλογής του χρήστη. 28 Έχει συντετμημένη επιλογή τουλάχιστον 1000 μνημών. συντετμημένη επιλογή πρέπει να είναι γενική για όλο το Τ/Κ και ειδική για κάθε εσωτερική γραμμή. 29 Εχει τουλάχιστον 7 κατηγορίες για τη φραγή και άλλες εξυπηρετήσεις που παρέχονται στις εσωτερικές γραμμές 30 Έχει ηλεκτρονικό κατάλογο και αναγνώριση καλούντος (αριθμός και όνομα) για όλους τους συνδρομητές. 31 Έχει δυνατότητες για ενσωμάτωση αγγελιών στα ελληνικά για οδηγίες σε περίπτωση που δεν απαντηθεί η κλήση, η γραμμή είναι κατειλημμένη κλπ. 32 Τα Τ/Κ να έχουν δυνατότητα προσαρμογής και αυτόματου συγχρονισμού της ώρας από εξωτερική πηγή, να ανιχνεύουν τις προβληματικές ψηφιακές γραμμές και να τις θέτουν εκτός λειτουργίας και να διαθέτουν εσωτερική πηγή μουσικής καθώς και δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής πηγής. 16/17

17 ΠΡΟΔΙΓΡΦ Π Ν Τ Σ ΠΡΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣΣ 33 Στην περίπτωση που συνδεθεί σε δίκτυο πρέπει να έχει τη δυνατότητες ζεύξη μέσω χαλκού ή οπτικών ινών. 34 Διαθέτει το πρωτόκολλο διασύνδεσης Q.SIG απαραίτητα και εάν είναι δυνατόν το πρωτόκολλο DPNSS και 1 TR6, προκειμένου να γίνεται δυνατή η σύνδεση μεταξύ Τ/Κ διαφόρων κατασκευαστών 35 Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα παρόχων και ζεύξη μεταξύ Τ/Κ, μέσω IP/SIP trunking 36 Δυνατότητα κοινής αριθμοδότησης. 37 Δυνατότητα αυτόματης εναλλακτικής όδευσης. 38 Δυνατότητα δρομολόγησης κλήσεως. 39 Δυνατότητα για κεντρική υπηρεσία τηλεφωνητή. 40 Δυνατότητα τροποποίησης ψηφίων κατά την εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση των Τ/Κ σε δίκτυο ISDN με κοινή αριθμοδότηση. 41 Συνοδεύεται με το απαιτούμενο τροφοδοτικό που είναι αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του κέντρου. Το τροφοδοτικό να είναι switch mode. Δεν γίνονται αποδεκτά κλασικού τύπου τροφοδοτικά, λόγω μεγάλου όγκου, βάρους και κατανάλωσης ενέργειας. 17/17