ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανοιχτή Διαδικασία Προσφορών Παρακολούθηση Τύπου και ΜΜΕ και επισκόπηση τύπου για την Ελλάδα Κωδικός Σύμβασης: 2012/S

2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ Δυνάμει των διατάξεων του από 25 Ιουνίου 2002 Κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου περί του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στον Γενικό Προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με τον από 13 Δεκεμβρίου 2006 Κανονισμό (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1995/2006 του Συμβουλίου και με τον από 23 Δεκεμβρίου 2002 Κανονισμό (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής περί των Κανόνων Εφαρμογής του ως άνω Δημοσιονομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1261/2005 της 20ής Ιουλίου 2005, αριθ. 1248/2006 της 7ης Αυγούστου 2006, αριθ. 478/2007 της 23ης Απριλίου 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό την συστηματική παρακολούθηση, συλλογή, καταγραφή και ανάλυση των αποκομμάτων τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (είτε με άμεση αναφορά σε αυτό, είτε με αναφορά στα Μέλη του) στον γραπτό, ραδιοτηλεοπτικό και ηλεκτρονικό Ελληνικό Τύπο και ΜΜΕ. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Περιγραφή Στο πλαίσιο της σωστής ανταπόκρισης των επικοινωνιακών και πληροφοριακών δραστηριοτήτων του το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (εφεξής καλούμενο το "Γραφείο") πρέπει να έχει στη διάθεσή του καθημερινά αποκόμματα καθώς και την επισκόπηση των δημοσιευμάτων των έντυπων και οπτικοακουστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) της Ελλάδας, που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (είτε λόγω άμεσης αναφοράς σε αυτό, είτε λόγω αναφοράς στη δραστηριότητα των μελών του). Η επισκόπηση Τύπου πρέπει να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να παρακολουθεί καθημερινά τον τρόπο με τον οποίο ο Τύπος - Εθνικής και Περιφερειακής κυκλοφορίας - καλύπτει τα παραπάνω θέματα (και επιπλέον, έκτακτα και σημαντικά γεγονότα όπως οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλπ.). Η επισκόπηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την αντίληψη του κοινού για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως αποτυπώνεται στον Τύπο και στα ΜΜΕ (δηλαδή σημαντικές δημοσκοπήσεις). 2.2 Καθήκοντα Ο επιτυχής ανάδοχος έργου θα πρέπει να εργάζεται σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, όπου οι υπηρεσίες που προσφέρονται υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν επίσης τη συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις με το Γραφείο. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές περιοχές που εμπλέκονται, οι προς εκτέλεση εργασίες θα διεξάγονται στα αγγλικά και στα ελληνικά Προσδιορισμός Λέξεων - Κλειδιών. Παρακολούθηση όλων των εμφανίσεων των ακόλουθων λέξεων-κλειδιών στον ελληνικό έντυπο Τύπο πανελλαδικής εμβέλειας και στα οπτικοακουστικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα αποτελέσουν τη βάση της σύμβασης: 2

3 1. 'Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο'; 'Ευρωβουλευτής' ; 'Ε.Κ' ; Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2. Ονόματαα των 22 ευρωβουλευτών: 'ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος', ' ΑΡΣΕΝΗΣ Κρίτων', 'ΧΟΥΝΤΗΣ Νικόλαος', 'ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σπυρίδων', 'ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Μαριέττα', 'ΚΟΠΠΑ Μαρία Ελένη', 'ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γεώργιος', 'ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ρόδη', 'ΔΡΟΥΤΣΑΣ Δημήτρης', 'ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ Χρυσούλα', 'ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος', 'ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ Γεώργιος', 'ΠΟΔΗΜΑΤΑ Άννυ', 'ΠΟΥΠΑΚΗΣ Κωνσταντίνος', 'ΡΑΠΤΗ Συλβάνα', 'ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ Νικόλαος', 'ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Θεόδωρος', 'ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος', 'ΤΟΥΣΣΑΣ Γεώργιος', 'ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ', 'ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ιωάννης', 'ΤΖΑΒΕΛΑ Νίκη'. Όλες οι λέξεις-κλειδιά θα τροποποιηθούν, αν κριθεί απαραίτητο, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που πρέπει να παρακολουθούνται Ευθύνη του υποψηφίου είναι η διασφάλιση ότι οι πηγές ειδήσεων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπως περιγράφονται παρακάτω, θα παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση, Σάββατα, Κυριακές και Εθνικές Εορτές. Περιλαμβάνονται: 1. Το σύνολο των εφημερίδων (Οικονομικές, Πολιτικές και Ειδικευμένες) πανελλαδικής εμβέλειας για τα αποκόμματα τύπου. 2. Επιλογή των πιο σημαντικών εφημερίδων του ελληνικού τύπου, που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αναγνωσιμότητας. Η τελική επιλογή αυτών των εφημερίδων θα γίνει σε συνεργασία με το Γραφείο (βλέπε ενδεικτική λίστα στο Παράρτημα 3). 3. Τα Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων επιλεγμένων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας και μια επιλογή ειδικών αναμεταδόσεων αναφερομένων στην ΕΕ και στις Διεθνείς Σχέσεις. Η επιλογή των συγκεκριμένων τηλεοπτικών σταθμών και Κεντρικών Δελτίων Ειδήσεων θα αποφασιστεί σε συνεργασία με το Γραφείο (βλέπε ενδεικτική λίστα στο Παράρτημα 4). 4. Τα Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων επιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών όπως και ειδικών αναμεταδόσεων που εστιάζουν σε διεθνή και Ευρωπαϊκά θέματα. Η επιλογή των συγκεκριμένων ραδιοφωνικών σταθμών και των σχετικών αναμεταδόσεων θα αποφασιστεί σε συνεργασία με το Γραφείο (βλέπε ενδεικτική λίστα στο Παράρτημα 4). 5. Ηλεκτρονικές πύλες (portals) με υψηλή επισκεψιμότητα (Θα επιλεγούν σε συνεργασία με το Γραφείο του ΕΚ). (βλέπε ενδεικτική λίστα στο Παράρτημα 4). Η γλώσσα των επισκοπήσεων τύπου θα είναι η Αγγλική. Ο πάροχος θα παρέχει στο Γραφείο λίστα όλων των μέσων που παρακολουθούνται. Ο πάροχος θα διασφαλίσει ότι η λίστα των μέσων που παρακολουθούνται ενημερώνεται τακτικά και ότι το Γραφείο ενημερώνεται για όλες τις αλλαγές Μορφή και Ποιότητα των ενημερώσεων. 1. Συλλογή και ηλεκτρονική αποστολή αποκομμάτων του πανελλαδικής εμβέλειας Τύπου (οικονομικού, πολιτικού και ειδικευμένου), τα οποία αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλέπε ενδεικτική λίστα στο Παράρτημα 3). Τα αποκόμματα τύπου πρέπει να 3

4 παραδίδονται καθημερινά έως τις 11:00 π.μ., εκτός Σαββάτων, Κυριακών και Εθνικών Εορτών, όπου θα πρέπει να παραδίδονται έως τις 11:00 π.μ. το αργότερο την επόμενη μέρα. Τα αποκόμματα πρέπει να στέλνονται με ηλεκτρονική αποστολή σε "μορφή word" ή σε "μορφή searchable pdf". Παράλληλα, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μια ιστοσελίδα την οποία θα υποδείξει ο πάροχος. 2. Συλλογή ηλεκτρονικών αποκομμάτων του Περιφερειακού Τύπου (βλέπε ενδεικτική λίστα στο Παράρτημα 3) που αναφέρονται στην δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, καθημερινά έως τις 11:00 π.μ., εκτός Σαββάτων, Κυριακών και Εθνικών Εορτών, όπου θα πρέπει να παραδίδονται έως τις 11:00 π.μ. το αργότερο την επόμενη μέρα. Τα αποκόμματα πρέπει να στέλνονται με ηλεκτρονική αποστολή σε "μορφή word" ή σε "μορφή searchable pdf". Παράλληλα, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μια ιστοσελίδα την οποία θα υποδείξει ο πάροχος. 3. Παρακολούθηση των Κεντρικών Δελτίων Ειδήσεων επιλεγμένων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και συγκεκριμένων προγραμμάτων (τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές αναμεταδόσεις) τα οποία θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με το Γραφείο (ad-hoc). (βλέπε ενδεικτική λίστα στο Παράρτημα 4) 4. Παρακολούθηση επιλεγμένων ηλεκτρονικών πυλών (portals) (βλέπε ενδεικτική λίστα στο Παράρτημα 4). Ο πάροχος θα υποχρεούται να παρακολουθεί και να καταγράφει από μια περιορισμένη με ηλεκτρονικά ΜΜΕ, μπλόγκς τα οποία θα συμφωνηθούν με το Γραφείο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα κριθούν βάση της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την συντήρηση και την ενημέρωση μιας τέτοιας λίστας με σκοπό να συμπεριλαμβάνουν στην λίστα αυτή τα πιο σχετικά και τα πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά πόρταλς. 5. Σύνταξη καθημερινού δελτίου επισκόπησης γραπτού, ραδιοτηλεοπτικού και ηλεκτρονικού Τύπου. Η σύνταξη του εν λόγω δελτίου θα βασίζεται στα ως άνω αναφερόμενα αποκόμματα, όπως επίσης και στις σχετικές αναφορές στον ραδιοτηλεοπτικό και ηλεκτρονικό τύπο όπως διευκρινίζονται ανωτέρω (σημεία 1, 2,3, 4). Η δομή, η έκταση και το περιεχόμενο του δελτίου θα γίνει βάσει σχετικού προτύπου που θα παραδώσει το Γραφείο στον ανάδοχο. (βλέπε Παράρτημα 1). Επιπλέον, η αποστολή του δελτίου επισκόπησης Τύπου θα γίνεται καθημερινά έως τις 11:00 π.μ. το αργότερο, εκτός Σαββάτων, Κυριακών και Εθνικών Εορτών, όπου θα πρέπει να παραδίδεται έως τις 11:00 π.μ. το αργότερο την επόμενη μέρα. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι στο δελτίο επισκόπησης του ραδιοτηλεοπτικού τύπου θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα και η διάρκεια της μνείας. 6. Σύνταξη δύο φορές το μήνα ειδικών επισκοπήσεων τύπου σχετικών με τις Συνόδους της Ολομέλειας του ΕΚ. Η σύνταξη του ανωτέρω δελτίου επισκόπησης θα βασίζεται σε όλα τα παραπάνω ΜΜΕ που περιγράφηκαν και θα συνάδει με τα αποκόμματα και τις αναφορές (τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδίκτυο) τα οποία αναφέρονται μόνο στις Συνόδους της Ολομέλειας του ΕΚ, που γίνονται μια φορά τον μήνα στο Στρασβούργο (με εξαίρεση τον Αύγουστο. Αντί αυτού, γίνονται δύο Σύνοδοι το Σεπτέμβρη) και μια φορά το μήνα στις Βρυξέλλες. Η δομή, η έκταση και το περιεχόμενο του δελτίου θα γίνει βάσει σχετικού προτύπου (βλέπε Παράρτημα 2). Αυτές οι ειδικές επισκοπήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, την Δευτέρα που ακολουθεί από την λήξη των Συνόδων της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, το αργότερο έως τις μμ. Όσον αφορά τις Ολομέλειες στις Βρυξέλλες (mini-σύνοδοι που γίνονται Τετάρτη και Πέμπτη), οι ειδικές επισκοπήσεις πρέπει να αποστέλλονται την Παρασκευή που ακολουθεί μέχρι τις πμ. 7. Σύνταξη διμηνιαίας ειδικής επισκόπησης σχετικά με τις αναφορές στα, ηλεκτρονικά πόρταλς με βάσει τις λέξεις-κλειδιά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι συγκεκριμένες επισκοπήσεις θα 4

5 πρέπει να περιλαμβάνουν τα θέματα, τον αριθμό των αναφορών, μια σύντομη ποιοτική ανάλυση της αντίληψης και της γνώμης των πολιτών σχετικά με τη δράση του ΕΚ, καθώς και στατιστική ανάλυση των πιο σημαντικών αναφορών. 8. Σύνταξη μιας μηνιαίας αναφοράς η οποία θα περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των άρθρων τηλεοπτικών αποκομμάτων και αναφορές ραδιοφωνικού και ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 9. Με βάση τα ανωτέρω μηνιαία στατιστικά στοιχεία, πρέπει να συντάσσεται μια ειδική αναφορά δύο φορές το χρόνο και να αποστέλλεται σε μια κοινώς συμφωνηθείσα ημερομηνία. Αυτή η αναφορά θα περιλαμβάνει μια συνοπτική ποιοτική ανάλυση σχετικά με τα θέματα και την τοποθέτηση των ΜΜΕ απέναντι στο ΕΚ. 10. Θα πρέπει οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις αναφορών να μπορούν να προσαρμοσθούν στις ανάγκες του Γραφείου ώστε να συνάδουν με τις διαρκώς διαφοροποιούμενες ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαφοροποιείται σημαντικά ο συνολικός όγκος αναφορών, όπως περιγράφονται παραπάνω. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 2.3 Απόδοση και εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Η εκτέλεση των υπηρεσιών πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση όπως υποδεικνύεται και ανωτέρω. Η σύμβαση έχει συνολική διάρκεια 12 μηνών. Η εκτέλεση της σύμβασης θα αρχίσει μόνον από τη στιγμή που θα υπογραφεί η Σύμβαση. Κάθε ανανέωση της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η σύμβαση είναι εκτιμώμενης συνολικής αξίας ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) το χρόνο ή ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για το συνολική διάρκεια της σύμβασης, δηλαδή 4 χρόνια μέγιστης διάρκειας. 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η συμμετοχή στις διαδικασίες της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ανοικτή επί ίσοις όροις σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Συνθηκών και σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα αι τους δημόσιους φορείς τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ειδική συμφωνία για τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, υπό τους όρους που προβλέπει η εν λόγω συμφωνία. Εάν ένας υποψήφιος δεν είναι επιλέξιμος δυνάμει των προαναφερομένων συμφωνιών, τότε μπορεί κατ εξαίρεση να γίνει δεκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ειδικό λόγο, ώστε να συμμετάσχει στη διαδικασία, χωρίς τούτο να δημιουργεί προηγούμενο ούτε υποχρέωση για το μέλλον. Για την εξακρίβωση της επιλεξιμότητας των υποψηφίων, αυτοί οφείλουν να αναγράψουν στην προσφορά τους σε ποιό κράτος εδρεύουν ή κατοικούν. Θα υποβάλουν επίσης τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας. 5

6 4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 1. Οποιοσδήποτε προσφέρων μπορεί να κληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποδείξει ότι διαθέτει άδεια κατασκευής/παραγωγής των αντικειμένων της σύμβασης βάσει της εθνικής του νομοθεσίας. Προς το σκοπό αυτό, θα καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί την εγγραφή σε εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, μια ένορκη δήλωση ή μια βεβαίωση ιδιότητας μέλους συγκεκριμένης οργάνωσης, την εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ. Εάν κανέναν από τα έγγραφα αυτά δεν προσφέρει τις απαιτούμενες αποδείξεις για την τεκμηρίωση και αξιολόγηση μιας τέτοιας άδειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί άλλα ισοδύναμα επίσημα έγγραφα που θα του υποβληθούν από το προσφέροντα. 2. Σε περίπτωση ομίλου οικονομικού σκοπού, θα ζητηθεί σε κάθε μέλος να προσκομίσει δικαιολογητικά της άδειας κατασκευής/παραγωγής του αντικειμένου της σύμβασης. 5. ΟΜΙΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Οι όμιλοι οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τον όμιλο που θα κερδίσει την ανάθεση να αποκτήσει συγκεκριμένη νομική μορφή εάν αυτή είναι αναγκαία για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να θέσει αυτή την απαίτηση οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, οπωσδήποτε όμως πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Οι προσφέροντες που είναι μέλη του ομίλου οικονομικού σκοπού θα διευκρινίσουν λεπτομερώς τις συμβατικές σχέσεις ή τις συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ τους. Ο όμιλος οικονομικών φορέων θα υποβάλει αποδεικτικά της νομικής μορφής που δηλώνει στην προσφορά. Η εν λόγω νομική μορφή μπορεί να είναι μια από τις εξής: - οντότητα με ανεγνωρισμένη νομική προσωπικότητα σε κράτος μέλος, - οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά προσφέρουσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαρκή προστασία σε επίπεδο συμβατικών συμφερόντων (αναλόγως του κράτους μέλους, θα μπορεί να είναι π.χ. μια κοινοπραξία ή μια στιγμιαία ένωση επιχειρήσεων), - η υπογραφή από όλους τους εταίρους μιας τρόπον τινά "εξουσιοδότησης" ή ενός ισοδύναμου εγγράφου που θα επικυρώσει μια μορφή συνεργασίας. Το έγγραφο που θα κατατεθεί θα πρέπει να αποδεικνύει την πραγματική μορφή του ομίλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί και άλλες νομικές μορφές μη προβλεπόμενες ανωτέρω, υπό τον όρο ότι θα διασφαλίζουν την αλληλέγγυα ευθύνη των μελών και θα είναι συμβατές με την εκτέλεση της σύμβασης. Όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη σύμβαση που θα υπογράψει με τον όμιλο οικονομικών φορέων, θα κάνει ρητή μνεία στην ύπαρξη αυτής της αλληλέγγυας ευθύνης. Αφετέρου, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει συμβατικώς τον ορισμό ενός κοινού εντολοδόχου που θα εκπροσωπεί τα μέλη και θα έχει μεταξύ άλλων εξουσιοδότηση να εκδίδει τιμολόγια εξ ονόματος των άλλων μελών. Οι προσφορές από ομίλους οικονομικών φορέων πρέπει να διευκρινίζουν το ρόλο, τις αρμοδιότητες και την εμπειρία του κάθε μέλους του ομίλου. Η κατάθεση προσφοράς θα γίνει από τους ηνωμένους οικονομικούς φορείς, που αναλαμβάνουν επίσης την αλληλέγγυο ευθύνη τους για την κατάθεση της προσφοράς. 6

7 Για τους ομίλους οικονομικών φορέων, η απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής στη σύμβαση (επιλεξιμότητα), όπως και τα αποδεικτικά στοιχεία για την τήρηση των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής πρέπει να υποβληθούν για κάθε μέλος του ομίλου χωριστά. Ως προς τα κριτήρια επιλογής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εξετάσει τις ικανότητες των άλλων μελών του ομίλου για να προσδιορίσει κατά πόσον ο προσφέρων μπορεί διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτηθεί η κατάθεση δήλωσης των μελών ότι αναλαμβάνουν να διαθέσουν στα άλλα μέλη τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση της σύμβασης. 6. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Η υπεργολαβία επιτρέπεται Η προσφορά οφείλει να διευκρινίζει στο μέτρο του δυνατού το μερίδιο της σύμβασης που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολάβους, καθώς και τα στοιχεία των υπεργολάβων. Κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τους προσφέροντες πληροφορίες ως προς την χρηματοδοτική, οικονομική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του ή των προτεινομένων υπεργολάβων. Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για να προσδιορίσει κατά πόσον οι προτεινόμενοι υπεργολάβοι πληρούν ή όχι τα απαιτούμενα κριτήρια αποκλεισμού. Οι προσφέροντες οφείλουν να λάβουν γνώση ότι οι προτεινόμενοι από αυτούς υπεργολάβοι δεν μπορούν να τελούν σε μια από τις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 93, 94 και 96 του Δημοσιονομικού Κανονισμού και τα οποία οδηγούν σε αποκλεισμό από τη συμμετοχή σε σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να απορρίψει κάθε υπεργολάβο που δεν πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού (βλέπε παράγραφο 12) και/ή επιλογής (βλέπε παράγραφο 13) Αφετέρου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο από τον προσφέροντα για κάθε μεταγενέστερη χρήση υπεργολάβων που δεν είχε προβλεφθεί στην προσφορά. Ο αρμόδιος διατάκτης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δεχθεί ή να απορρίψει τον προτεινόμενο υπεργολάβο. Προς το σκοπό αυτό, μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για να προσδιορίσει κατά πόσον ο ή οι υπεργολάβοι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. Η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δίδεται πάντα γραπτώς. Η ανάθεση της σύμβασης σε προσφέροντα που προτείνει έναν υπεργολάβο στο πλαίσιο της προσφοράς του ισοδυναμεί με αποδοχή της υπεργολαβίας. 7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προθεσμία υποβολής των ερωτήσεων: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σε πληροφοριακές ερωτήσεις οι οποίες θα κατατεθούν σε λιγότερο από πέντε εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. Προθεσμία αποστολής των απαντήσεων: Ο γενικός κανόνας είναι να δίνονται απαντήσεις όχι αργότερα από έξι ημερολογιακές μέρες πριν από την προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Προθεσμία (ημέρα και ώρα) κατάθεσης των προσφορών: 29/10/2012, ώρα Ημερομηνία (και ώρα) αποσφράγισης των προσφορών: 9/11/2012, ώρα

8 8. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Οι μεταβλητές δεν επιτρέπονται 9. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές μπορούν να αναθεωρηθούν υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σύμβαση Κατ εφαρμογή του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η προσφορά τιμών υποβάλλεται χωρίς ΦΠΑ και άλλα ισοδύναμα τέλη. Η προσφορά πρέπει να δίνει τιμές κατ αποκοπήν, που να καλύπτουν κάθε επιβάρυνση και να είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ, ακόμη και για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ζώνης του Ευρώ. Για τους προσφέροντες από αυτές τις χώρες, η τιμή της προσφοράς δεν μπορεί να αναθεωρηθεί λόγω αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η επιλογή της ισοτιμίας αποτελεί ευθύνη του προσφέροντα, που αναλαμβάνει τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα των σχετικών διακυμάνσεων. 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ Η περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ο προσφέρων αναλαμβάνει, εάν ανατεθεί σε αυτόν η σύμβαση, να τηρεί σχολαστικά την περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει τον τομέα της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS. Η διατάκτρια υπηρεσία παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στο παράρτημα [xxx] της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε όλο το προσωπικό του που θα εργασθεί για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λάβει γνώση των πληροφοριών που θα του διαβιβάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα EMAS εν γένει και σχετικά με την έμπρακτη εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων ειδικότερα. Ο ανάδοχος μπορεί να κληθεί μετά από αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βεβαιώσει ότι όλα τα άτομα που μετέχουν στις συμβατικές εργασίες έχουν λάβει την αναγκαία και δέουσα επαγγελματική κατάρτιση (από τεχνική άποψη, από άποψη ασφάλειας και από περιβαλλοντική άποψη) σχετικά με την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, τον σωστό χειρισμό των εξοπλισμών και υλικών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού ή άλλων ενδεχόμενων ατυχημάτων. 11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ο προσφέρων αναλαμβάνει, εάν ανατεθεί σε αυτόν η σύμβαση, να ακολουθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης μια πολιτική που θα προάγει την ισότητα και την ποικιλομορφία, σε πλήρη και ακέραιη εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας που εξαγγέλλονται στις Κοινοτικές Συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, ο προσφέρων αναλαμβάνει εάν ανατεθεί σε αυτόν η σύμβαση να δημιουργήσει, να διατηρήσει και να προωθήσει ένα περιβάλλον εργασίας ανοικτό και φιλόξενο, που θα σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αρχή της ισότητας των ευκαιριών, διαρθρωμένο γύρω από τρεις βασικούς άξονες : - ισότητα γυναικών και ανδρών, - απασχόληση και ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 8

9 - εξάλειψη κάθε εμποδίου στις προσλήψεις και κάθε δυνητικής διάκρισης για λόγους φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Άρθρο 93 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 1. Από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων αποκλείονται οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες: α) οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις β) οι οποίοι έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάθε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή γ) οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές δ) οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί η σύμβαση ε) κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων στ) υπόκεινται σε διοικητική κύρωση κατά το άρθρο 96 παράγραφος 1 1. Τα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου είναι δυνατόν να μην ισχύουν στην περίπτωση προμηθειών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προμηθευτή που διακόπτει οριστικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, από διακανονισμό με πιστωτές ή από παρόμοια διαδικασία κατά την οικεία εθνική νομοθεσία.. Άρθρο 94 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 2. Αποκλείονται από την ανάθεση μιας σύμβασης οι προσφέροντες οι οποίοι, στη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της εν λόγω σύμβασης : α) τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, 1 Άρθρο 96, παράγραφος 1: Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει διοικητικές ή οικονομικές κυρώσεις σε: α) υποψήφιους ή προσφέροντες οι οποίοι εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 94 στοιχείο β), β) αντισυμβαλλομένους οι οποίοι έχει διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν σοβαρά τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο σύμβασης καλυπτόμενης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή πρέπει κατ αρχάς να δίδει στο εμπλεκόμενο πρόσωπο τη δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. 9

10 β) έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή τους στη σύμβαση ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες, γ) εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αυτής που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, εδάφια α) έως στ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: - πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, εάν δεν εκδίδεται τέτοιο, πρόσφατο ισοδύναμο έγγραφο εκδοθέν από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο να εμφαίνει ότι ο προσφέρων δεν τελεί σε μια από τις καταστάσεις που προβλέπει το άρθρο 93, παράγραφος 1, εδάφια α), β) ή ε) του Δημοσιονομικού Κανονισμού, - πρόσφατο πιστοποιητικό εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους που να εμφαίνει ότι ο προσφέρων δεν τελεί στην κατάσταση που προβλέπει το άρθρο 93, παράγραφος 1, εδάφιο δ) του Δημοσιονομικού Κανονισμού, - σε περίπτωση που τα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά δεν εκδίδονται στην οικεία χώρα, και για τις άλλες περιπτώσεις αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 93 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση ή, εάν δεν εκδίδεται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή εξουσιοδοτημένου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, - υπεύθυνη δήλωση δεόντως χρονολογημένη και υπογεγραμμένη ότι ο προσφέρων δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις που προβλέπουν τα άρθρα 93 και 94 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Το υπόδειγμα της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (παράρτημα 3). 2. Οι προσφέροντες απαλλάσσονται της υποχρέωσης να καταθέσουν τα αποδεικτικά έγγραφα της παραγράφου 1 εάν τα έχουν ήδη καταθέσει στο πλαίσιο μιας άλλης διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου 12μήνου και εξακολουθούν να είναι έγκυρα. Σε αυτή την περίπτωση, οι προσφέροντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα δικαιολογητικά έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και ότι καμία μεταβολή δεν επήλθε στην κατάστασή τους. 13. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει ικανοποιητική χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα για να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν βάσει των πληροφοριών που θα του παρασχεθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες ως προς την χρηματοδοτική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή αποδειχθεί σαφώς ανεπαρκής για την εκτέλεση της σύμβασης, μπορεί να απορρίψει την προσφορά χωρίς ο προσφέρων να μπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 10

11 Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες μια ελάχιστη χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα που θα αξιολογηθεί βάσει των εξής στοιχείων: - ελάχιστο κύκλο εργασιών ; για το τελευταίο έτος - θετικό αποτέλεσμα χρήσης για κάθε ένα από τα δύο τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων ο λογαριασμός παρέμενε κλειστός; Η αξιολόγηση της χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας θα γίνει βάσει των στοιχείων που περιέχονται στα ακόλουθα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν από τους προσφέροντες: κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή αποδεικτικό ασφάλισης επαγγελματικών κινδύνων, ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών τουλάχιστον των δύο τελευταίων οικονομικών ετών που έχουν κλείσει, στην περίπτωση όπου η δημοσίευση των ισολογισμών προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός παράγων, δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών σε έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες όπως αυτά που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης και τα οποία υλοποιήθηκαν κατά χρονικό διάστημα εντασσόμενο στα τρία το πολύ τελευταία οικονομικά έτη. Εάν ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, του επιτρέπεται να αποδείξει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητά του με κάθε άλλο μέσον που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κρίνει κατάλληλο. Ομοίως, ο προσφέρων μπορεί να προβάλει τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω οντοτήτων να του διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη δέσμευση του τρίτου Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει ικανοποιητική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν βάσει των πληροφοριών που θα του παρασχεθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή αποδειχθεί σαφώς ανεπαρκής για την εκτέλεση της σύμβασης, μπορεί να απορρίψει την προσφορά χωρίς ο προσφέρων να μπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες να διαθέτουν την ακόλουθη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: - τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με τις απαιτούμενες για τη συγκεκριμένη σύμβαση, επιδεικνύοντας ιδιαίτερα την ικανότητα παρακολούθησης όλων των ελληνικών εθνικών τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών και ηλεκτρονικών ΜΜΕ. 11

12 - ο ανάδοχος πρέπει να έχει ικανοποιητική τεχνική υποστήριξη και εμπειρία για να διασφαλίσει αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη της υπηρεσίας. - ικανοποιητική γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των σχέσεών του με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο απαραίτητο μέγεθος για να εκτελέσει τις υπηρεσίες της σύμβασης, τουλάχιστον όσον αφορά το υπεύθυνο προσωπικό. - τέλεια γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας όσον αφορά το υπεύθυνο προσωπικό για την παράδοση των υπηρεσιών και των επαφών με το Γραφείο. - ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της επισκόπησης των ΜΜΕ σχετικών με τα πολιτικά και τα τρέχοντα θέματα. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών παραγόντων τεκμηριώνεται, αναλόγως της φύσης, της ποσότητας ή της έκτασης και της χρήσης των προμηθειών, υπηρεσιών ή εργασιών που πρόκειται να παρασχεθούν, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα κατωτέρω έγγραφα: - μια λίστα των κυριότερων υπηρεσιών και προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία έτη, με αναφορά του ποσού, της ημερομηνίας και του αποδέκτη, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Όταν αποδέκτης των υπηρεσιών και προμηθειών ήταν κάποια υπηρεσία κοινοτικού οργάνου, η τεκμηρίωση πρέπει να έχει τη μορφή πιστοποιητικών εκδοθέντων ή προσυπογραφέντων από την αρμόδια αρχή; - αναφορά των τίτλων σπουδών και των επαγγελματικών τίτλων του παρόχου ή του εργολήπτη και των στελεχών της επιχείρησης, ιδιαίτερα δε των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών (ο υπεύθυνος του έργου), με τη μορφή Βιογραφικού Σημειώματος; (συμπεριλαμβανομένων και το ΒΣ του ατόμου (ων) που αντικαθιστούν το υπεύθυνο προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης). Επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τις απαιτούμενες υπηρεσίες και/ή εμπειρία στα ΜΜΕ και στην δημοσιογραφία τουλάχιστον 3 χρόνων πρέπει να αποδειχτεί. - δήλωση του μέσου αριθμού ετήσιου εργατικού δυναμικού και τον αριθμό του διευθυντικού προσωπικού του παρόχου ή του ανάδοχου των τελευταίων τριών ετών; - περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης - αναφορά του εμπλεκόμενου τεχνικού προσωπικού ή τεχνικών φορέων, είτε αποτελούν μέρος της επιχείρησης είτε όχι, ιδίως εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τον ποιοτικό έλεγχο - μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό οι οποίοι καλύπτονται από την Σύμβαση αποτελούμενη από τουλάχιστον 3 άτομα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να έχει 3 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας στον τομέα που υπαγορεύεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς. Τα άλλα μέλη την ομάδας πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων. Ο προσφέρων ή υποψήφιος μπορεί να προβάλει τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην περίπτωση 12

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή / και ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα