ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρ. Μπούρας Επιβλέπων: Α. Κονιδάρης Αποστολόπουλος Απόστολος 1438 Σιντόρης Χρήστος 1661 Χαν Βασίλης-Javed 1643

2 Πίνακας περιεχοµένων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόλογος Ευχαριστίες Γενικά Εισαγωγή 8 3 Διασύνδεση βάσεων δεδοµένων και Web Περιγραφή Ανάγκες που καλύπτει Σηµερινή Κατάσταση Τεχνολογίες διασύνδεσης βάσεων δεδοµένων µε το Internet Διασύνδεση βάσεων δεδοµένων µε το Internet Πρόσβαση σε συστήµατα βάσεων δεδοµένων ODBC JDBC Universal Data Access: ActiveX Data Objects (ADO) και OLE DB Common Gateway Interface (CGI) και Application Programming Interfaces (APIs) Εναλλακτικές προτάσεις στο CGI FastCGI Servlets Προγραµµατισµός στο CGI Perl Python PHP Active Server Pages Java Server Pages ZOPE (Z Object Publishing Environment) VISUAL BASIC XML Αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία Web Site Περιγραφή (Ανάγκες που καλύπτει) Υπάρχουσες τεχνολογίες Σηµερινή κατάσταση Επιθυµητά χαρακτηριστικά Στόχοι Θεωρητική βάση - τεκµηρίωση Επιλογή κατάλληλου interface Wizard Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Φόρµες Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Επιλογή Βάση δεδοµένων Μορφή Χαρακτηριστικά Βάσης Δηµιουργία web site Σενάριο 1 On the fly

3 6.6.2Σενάριο 2 Filesystem Επιλογή Εφαρµογή - υλοποίηση Περιγραφή wizard Εισαγωγή προσωπικών στοιχείων Εισαγωγή στοιχείων εταιρίας Επιλογή λογοτύπου Ώρες λειτουργίας Εισαγωγή στοιχείων προϊόντων Επιλογή στυλ και template Δηµιουργία site Περιγραφή τελικού site Index Profile Product Categories Products Contact Form News Σελίδα login Διαχείριση site Αλλαγή προσωπικών στοιχείων Αλλαγή στοιχείων εταιρίας Ενηµέρωση προϊόντων/κατηγοριών Ενηµέρωσή των προϊόντων στο <όνοµα κατηγορίας> Ενηµέρωση των news Σχηµατική Αντιστοίχιση των παραγόµενων σελίδων µε τον wizard & τον administrator Φιλοσοφία Tables Views E-R διάγραµµα Web Site Συµπεράσµατα Πλεονεκτήµατα Πλεονεκτήµατα για τον χρήστη Πλεονεκτήµατα για τον Παροχέα Υπηρεσίας Μελλοντικές προσθήκες Αναφορές 91 2

4 Λίστα σχηµάτων Σχήµα 1 Server-side διασύνδεση. Ο web server δεν επιστρέφει αµέσως στον client το ζητούµενο έγγραφο, αλλά το προωθεί στο middleware. Αφού τελειώσει η επεξεργασία, τότε µόνο ο server απαντά στον client Σχήµα 2 Αριστερά το µοντέλο δύο επιπέδων και δεξιά το µοντέλο τριών επιπέδων Σχήµα 3 Η αρχιτεκτονική του ODBC. Οι οµοιότητες µε το µοντέλο τριών επιπέδων είναι εµφανείς Σχήµα 4 Η αρχιτεκτονική του JDBC. Φαίνονται τα τέσσερα είδη οδηγών του JDBC Σχήµα 5 Η αρχιτεκτονική Universal Data Access Σχήµα 6 Η αρχιτεκτονική του Common Gateway Interface Σχήµα 7 Στο CGI ο server ξεκινά µια εξωτερική διεργασία για κάθε request. Τα servlets εκτελούνται στο χώρο διεργασιών του web server. Κάθε servlet µπορεί να επεξεργαστεί πολλά requests ταυτόχρονα Σχήµα 8 Το scripting µοντέλο της Microsoft Σχήµα 9 Η αρχιτεκτονική του Zope Σχήµα 10 Η αρχιτεκτονική του XML Σχήµα 11 Διάγραµµα ροής του wizard Σχήµα 12 Διάγραµµα ροής του administrator Σχήµα 13 E-Rσχεδιάγραµµα Σχήµα 14 Η αρχιτεκτονική επέκτασής του εργαλείου

5 Λίστα εικόνων Εικόνα 1 Τρόποι χρησιµοποίησης web servers, σε µια εταιρεία Εικόνα 2. Εφαρµογές που τρέχουν στον web server της εταιρίας Εικόνα 3 Εξέλιξη της χρήσης της PHP σε παγκόσµιο επίπεδο Εικόνα 4 Sitemap στο Fusion βάσει του οποίου ο χρήστης µπορεί να διαχειριστεί το site που δηµιουργεί Εικόνα 5 Δηµιουργία ενός website από έτοιµο template του Fusion και επεξεργασία του Εικόνα 6. Η αρχική σελίδα του SitBlazer.com Εικόνα 7 Βασικά κουµπιά πλοήγησης Εικόνα 8 Φόρµα εισαγωγής προσωπικών στοιχείων Εικόνα 9 Φόρµα στοιχείων εταιρίας Εικόνα 10 Φόρµα επιλογής λογοτύπου Εικόνα 11 Φόρµα εισαγωγής ωρών λειτουργίας Εικόνα 12 Ένδειξη λάθους κατά την εισαγωγή των ωρών λειτουργίας Εικόνα 13 Φόρµα εισαγωγής στοιχείων προϊόντων Εικόνα 14 Φόρµα επιλογής στυλ και template Εικόνα 15 Αλλαγή του στυλ και του template Εικόνα 16 Τελική σελίδα του wizard Εικόνα 17 Πρώτη σελίδα (index) του τελικού website Εικόνα 18 Σελίδα πληροφοριών εταιρείας, του τελικού website Εικόνα 19 Σελίδα κατηγοριών προϊόντων, του τελικού website Εικόνα 20 Σελίδα προϊόντων (products) του τελικού website Εικόνα 21 Σελίδα επικοινωνίας του επισκέπτη µε την εταιρεία (contact form) Εικόνα 22 Σελίδα νέων ειδήσεών της εταιρείας (news) Εικόνα 23 Αρχική σελίδα του administrator Εικόνα 24 Μενού επιλογής εργασιών του administrator Εικόνα 25 Φόρµα αλλαγής προσωπικών στοιχείων Εικόνα 26 Φόρµα στοιχείων εταιρίας

6 Εικόνα 27 Φόρµα επιλογής κατηγορίας προϊόντων δηµιουργία νέας κατηγορίας Εικόνα 28 Φόρµα ενηµέρωσης προϊόντων Εικόνα 29 Φόρµα ενηµέρωσης των news Εικόνα 30 Φόρµα ενηµέρωσης των ωρών λειτουργίας Εικόνα 31 Ενηµέρωση του στυλ και του template του site Εικόνα 32 Αντιστοίχιση πεδίων αρχικής σελίδας website σελίδων wizard & administrator. 75 Εικόνα 33 Αντιστοίχιση πεδίων σελίδας πληροφοριών website σελίδων wizard & administrator Εικόνα 34 Αντιστοίχιση πεδίων σελίδας κατηγοριών προϊόντων website-σελίδων wizard & administrator Εικόνα 35 Αντιστοίχιση πεδίων σελίδας προϊόντων website σελίδων wizard & administrator Εικόνα 36 Αντιστοίχιση πεδίων σελίδας νέων website σελίδων wizard & administrator Εικόνα 37 Αντιστοίχιση πεδίων αρχικής σελίδας administrator αρχικής website Εικόνα 38 Αντιστοίχιση πεδίων σελίδας στυλ & template administrator σελίδων website Εικόνα 39 Στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων στον Enterprise Manager του SQL Server Εικόνα 40 Περιεχόµενα του table company Εικόνα 41 Περιεχόµανα του view theuser Λίστα πινάκων Πίνακας 1 Υπολογισµός του πληθυσµού των χρηστών Internet για το έτος Πίνακας 2. Η αύξηση των Internet hosts τα τελευταία χρόνια Πίνακας 3. Τα πιο δηµοφιλή sites κατά το µήνα Σεπτέµβριο του

7 1 Πρόλογος 1.1 Ευχαριστίες Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τον κύριο Χρήστο Μπούρα, υπεύθυνο καθηγητή για την εκπόνηση της διπλωµατικής µας, γατί χωρίς την ιδέα του για το συγκεκριµένο θέµα, καθώς και την επιλογή του δεν θα είχαµε την ευκαιρία να ασχοληθούµε µε ένα τόσο ενδιαφέρον θέµα, καθώς και τον κύριο Άγη Κονιδάρη, υπεύθυνο µεταπτυχιακό φοιτήτη για την εκπόνηση της διπλωµατικής, χωρίς τις µακρόπνοες ιδέες και την υποστήριξη του οποίου δεν θα δηµιουργείτο αυτό το αποτέλεσµα. Τέλος, καθοριστικό ρόλο στην εµφάνιση του εργαλείου που δηµιουργήθηκε έπαιξε ο γραφίστας και φίλος, Διονύσης Χαλικιάς τον οποίο και ευχαριστούµε θερµά. 1.2 Γενικά Το παγκόσµιο διαδίκτυο (Internet) αποτελεί σήµερα ένα µέσο µε το οποίο διακινούνται καθηµερινά τεράστιες ποσότητες πληροφοριών. Η αδιάκοπη ανάπτυξή του, µε συνεχώς αυξανόµενους ρυθµούς- ειδικά τα τελευταία χρόνια- το έχουν καθιερώσει πλέον ως ένα από τα πρωτεύοντα µέσα επικοινωνίας. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, αλλά και αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην χρήση του Internet παγκοσµίως, µπορούµε µε βεβαιότητα να πούµε ότι σύντοµα, σχεδόν ο καθένας από εµάς θα µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Στατιστικά στοιχεία Σύµφωνα µε έρευνα του Computer Industry Almanac 1 προς το τέλος του 1998 υπήρχαν περισσότεροι από 147 εκατοµµύρια χρήστες του Internet ανά τον κόσµο, υπερδιπλάσιοι δηλαδή από τα 61 εκατοµµύρια χρήστες που υπήρχαν στο τέλος του Από τα 147 εκατοµµύρια χρήστες στο τέλος του 1998 περισσότερα από τα 76 εκατοµµύρια βρίσκονται στις ΗΠΑ, δηλαδή περίπου 52% του συνολικού αριθµού χρηστών παγκοσµίως. Τα 15 κράτη µε τους περισσότερους διασυνδεδεµένους χρήστες του Internet είναι κατά σειρά οι ΗΠΑ, Ιαπωνία, Μεγάλη Βρετανία, Γερµανία, Καναδάς, Αυστραλία, Γαλλία, Σουηδία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία,Ταϊβάν, Κίνα, Φινλανδία, Νορβηγία. Τα 15 αυτά κράτη συγκεντρώνουν εκατοµµύρια χρήστες ενώ η Ευρώπη έχει περίπου 36,02 εκατοµµύρια χρήστες. Υπολογίζεται ότι στο τέλος του έτους 2000 θα υπάρχουν περίπου περισσότεροι από 320 εκατοµµύρια χρήστες παγκοσµίως και περισσότεροι από 720 εκατοµµύρια στο τέλος του Από αυτούς 207 εκατοµµύρια θα ανήκουν στις ΗΠΑ, περίπου δηλαδή το 29% του συνόλου. Χώρα Χρήστες Internet Η.Π.Α. 132,300,000 Γερµανία 22,900,000 Ιαπωνία 21,900,000 Μεγ.Βρετανία 17,000,000 Γαλλία 12,600,000 Καναδάς 11,600,000 Ιταλία 10,600,000 Αυστραλία 8,000,000 Ολλανδία 5,400,000 Βραζιλία 5,200,000 Ρωσία 5,000,000 6

8 Ισπανία 4,400,000 Κίνα 3,800,000 Σουηδία 3,700,000 Ν.Κορέα 3,200,000 Σύνολο ,500,000 Ευρώπη 102,000,000 Παγκοσµίως 327,000,000 Πίνακας 1 Υπολογισµός του πληθυσµού των χρηστών Internet για το έτος Σύµφωνα µε µετρήσεις της NetRatings Inc. 2 οι οποίες έγιναν σε ένα δείγµα πάνω από 3,500 χρηστών του Ιnternet ηλικίας από 18 ετών και άνω που συνδέονται από το σπίτι τους, κατά την εβδοµάδα της 7 Μαρτίου 1999 τα στατιστικά στοιχεία έδειξαν ότι κάθε χρήστης κατά µέσο όρο βλέπει ανά εβδοµάδα 348 σελίδες web, συνδέεται κατά µέσο όρο για χρονικό διάστηµα 5:50:20 ανά εβδοµάδα. Συνδέεται 10 φορές την εβδοµάδα για 35:02 και επισκέπτεται 35 σελίδες, δηλαδή ο χρόνος που αφιερώνει για την επίσκεψη σε κάθε σελίδα είναι 1 λεπτό. Βλέπει επίσης banners ανά εβδοµάδα από αυτά επιλέγει µόνο τα Το Ιnternet αποτελεί µια παγκόσµια «αποθήκη» πληροφοριών που διαρκώς εµπλουτίζεται και ενηµερώνεται µε νέα στοιχεία. Οι εκατοµµύρια χρήστες του ανά τον κόσµο το χρησιµοποιούν καθηµερινώς για λόγους επαγγελµατικούς, µορφωτικούς,ενηµερωτικούς αλλά και ψυχαγωγικούς. Μέσω του Internet µπορεί ο καθένας να επικοινωνήσει µε οποιονδήποτε άλλον διασυνδεδεµένο χρήστη ( ,chat) αλλά και να ενηµερωθεί για πληθώρα θεµάτων - από τις τελευταίες εξελίξεις σε όλους τους επαγγελµατικούς & τεχνολογικούς τοµείς, τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις σε κάθε σηµείο του πλανήτη µέχρι και το µετεωρολογικό δελτίο των επόµενων ηµερών, αλλά και τα νέα της αγαπηµένης του οµάδας,πότε θα βγάλει νέο δίσκο το αγαπηµένο του µουσικό συγκρότηµα, ή για να παίξει on-line µαζί µε άλλους χρήστες το αγαπηµένο του ηλεκτρονικό παιχνίδι. 7

9 2 Εισαγωγή Μιλώντας βέβαια για το Internet, αναφερόµαστε ως επί το πλείστον στην δηµοφιλέστερη «µορφή» του (υπηρεσία), το WWW (World Wide Web). Οι πληροφορίες στο Web παρουσιάζονται σε γραφικό περιβάλλον µε τη µορφή σελίδων οι οποίες οµαδοποιούνται στα λεγόµενα Web Sites. Κάθε site έχει τη δική του µοναδική διεύθυνση µέσω της οποίας µπορεί ο καθένας, από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου και να συνδέεται, να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό. Εκτός όµως από την αναζήτηση κάθε είδους πληροφορίας σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα, µπορεί ο καθένας να προσθέσει και να προβάλλει (δηµοσιεύσει) από τη µεριά του τις δικές του πληροφορίες, οι οποίες θα µπορούν να ανακτηθούν εύκολα, οποιαδήποτε στιγµή από όλους τους διασυνδεδεµένους χρήστες του Ιnternet παγκοσµίως. Προκειµένου λοιπόν κάποια εταιρεία, οργανισµός ή ιδιώτης να µπορέσει να παρουσιάσει ένα σύνολο πληροφοριών για οποιοδήποτε θέµα στο Web, θα πρέπει να δοµήσει τις πληροφορίες αυτές σε µορφή σελίδων Web (ιστοσελίδων) και να δηµιουργήσει ένα Web site για να τις εκδόσει στο Internet. Με δεδοµένο ότι το Web γίνεται µέρα µε τη µέρα όλο και πιο δηµοφιλές ως επικοινωνιακόενηµερωτικό µέσο, είναι φυσικό επακόλουθο να χρησιµοποιείται και σε µεγάλο βαθµό ως µέσο διαφήµισης και προβολής από διάφορες επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες. Στατιστικά στοιχεία Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2 ο αριθµός των Internet hosts έχει αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια. Αν θεωρήσουµε ότι κάθε host αντιπροσωπεύει ένα και µοναδικό web site (που βέβαια στην πλειονότητα των περιπτώσεων αντιπροσωπεύει πολλαπλά sites) καταλήγουµε να έχουµε έναν τεράστιο αριθµό web sites και εποµένως και τεράστιες ποσότητες πληροφοριών. Ηµεροµηνία Αριθµός hosts έρευνας Αύξηση από προηγ. ηµερ\νία Ιανουάριος ,398, % Ιούλιος ,218, % Ιανουάριος ,230, % Ιούλιος ,739, % Ιανουάριος ,670,000 - Πίνακας 2. Η αύξηση των Internet hosts τα τελευταία χρόνια. Δηµοτικότητα sites Κατά τον µήνα Σεπτέµβριο, σύµφωνα µε στατιστικές, από έλεγχο 278,634 sites, βρεθήκαν τα πιο δηµοφιλή. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής είναι τα παρακάτω: 8

10 Web Site Ποσοστό 5.94% home.netscape.com 2.77% 2.61% 1.92% 1.25% 1.25% 1.01% 1.00% 0.97% 0.96% 0.94% 0.92% 0.90% 0.88% 0.80% 0.75% 0.71% 0.69% 0.67% 0.66% Πίνακας 3. Τα πιο δηµοφιλή sites κατά το µήνα Σεπτέµβριο του

11 Εικόνα 1 Τρόποι χρησιµοποίησης web servers, σε µια εταιρεία. Εικόνα 2. Εφαρµογές που τρέχουν στον web server της εταιρίας. Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω τα πιο δηµοφιλή sites ανά τον κόσµο είναι φτιαγµένα από επιχειρήσεις. Επίσης η πλειονότητα των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί τους Web Servers κυρίως για διαφηµιστικούς και εµπορικούς λόγους. Είναι σχεδόν σε όλους γνωστό ότι δεν χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει HTML για να περιηγηθεί στο Internet. Παρατηρώντας όµως τα αποτελέσµατα του παραπάνω Πίνακα 1, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι όλο και περισσότεροι είναι οι χρήστες του διαδικτύου που επιθυµούν να δηµοσιεύσουν πληροφορίες σε αυτό. Για να µπορέσει όµως κάποιος µέχρι σήµερα να κατασκευάσει ένα έστω και απλό Web site θα έπρεπε να έχει ένα ελάχιστο βαθµό γνώσεων γύρω από Web programming (HTML, Java, etc.) ή έστω να γνωρίζει να χειρίζεται κάποιο από τα γνωστά προγράµµατα κατασκευής ιστοσελίδων (FrontPage, Homesite, κλπ.). Με τις ελάχιστες αυτές γνώσεις θα µπορέσει να κατασκευάσει ένα απλό Web site µε τα βασικά του χαρακτηριστικά και χωρίς πολλές ιδιαίτερες δυνατότητες. Ύστερα θα πρέπει να αναζητήσει χώρο σε κάποιον Web Server του Internet, όπου και θα µπορέσει να τοποθετήσει τις σελίδες που έχει κατασκευάσει, ώστε το site του να είναι προσβάσιµο (µέσω της µοναδικής διεύθυνσης που του αποδίδεται), από όλους τους διασυνδεδεµένους χρήστες του Internet. Αυτοί δε, οι οποίοι δεν έχουν ούτε αυτές τις ελάχιστες γνώσεις (οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία των χρηστών), είναι αναγκασµένοι να αναθέσουν σε κάποιον γνώστη του αντικειµένου - συνήθως τον παροχέα της σύνδεσής τους µε το Internet (ISP) - τη δηµιουργία και δηµοσίευση του site τους, ώστε να αποκτήσουν τη δική τους παρουσία στο Internet, κάτι που φυσικά θα κοστίσει αρκετά και σε χρήµα αλλά και σε χρόνο. 10

12 Τίθεται λοιπόν το θέµα πως θα µπορέσουµε να βρούµε έναν τρόπο ώστε και ο απλός και άπειρος χρήστης του WWW να µπορέσει µόνος του, εύκολα και γρήγορα να δηµιουργήσει το δικό του web site, χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για αυτό. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την κατασκευή ενός εργαλείου το οποίο θα καθοδηγεί το χρήστη µέσω κάποιων menus, να κατασκευάσει βήµα-βήµα, εύκολα και γρήγορα, µε σιγουριά και ασφάλεια, το δικό του Web Site, όπως αυτός το θέλει και κατόπιν αυτό να εκδοθεί αυτόµατα στο Web. Η παρούσα διπλωµατική εργασία είχε αυτό ακριβώς τον στόχο, δηλαδή την κατασκευή ενός τέτοιου προγράµµατος-εργαλείου για την αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία Web Site. Στις επόµενες παραγράφους θα περιγραφεί αναλυτικά η µορφή ενός τέτοιου εργαλείου και τελικά η υλοποίησή του καθώς και η λεπτοµερής περιγραφή των λειτουργιών του. 11

13 3 Διασύνδεση βάσεων δεδοµένων και Web 3.1 Περιγραφή Όταν µιλάµε για διασύνδεση βάσης δεδοµένων και Web εννοούµε τη δυνατότητα να µπορούµε µέσα από ένα Web Site, µε τη συµπλήρωση κάποιας φόρµας, µέσω κάποιου wizard ή µε κάποιον άλλο παρόµοιο τρόπο να δηµιουργήσουµε ένα query (ερώτηµα) προς µια βάση δεδοµένων και αφού αυτό εκτελεστεί από το σύστηµα διαχείρισης της βάσης δεδοµένων, να µας επιστρέψει τα αποτελέσµατα, δηλαδή τα περιεχόµενα της βάσης δεδοµένων που ικανοποιούν τις παραµέτρους (συνθήκες) που θέσαµε µέσω του query. Η εκτέλεση ενός query σε µια βάση δεδοµένων έχει σαν αποτέλεσµα την εισαγωγή δεδοµένων στη βάση, την ενηµέρωση ή και την διαγραφή δεδοµένων της βάσης. Τα δεδοµένα αυτά θα παρουσιαστούν σε εµάς, σε µορφή HTML µέσα από µια web σελίδα στο site στο οποίο ήδη βρισκόµαστε. Έτσι έχοντας πρόσβαση σε µια βάση δεδοµένων, έχουµε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε τα περιεχόµενα της µε διάφορους τρόπους στο Web. 3.2 Ανάγκες που καλύπτει Σηµερινή Κατάσταση Το φάσµα των αναγκών που καλύπτει η διασύνδεση Web και βάσεων δεδοµένων είναι πολύ ευρύ και για αυτό το λόγο σήµερα χρησιµοποιείται κατά κόρον στο Internet. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα εξής : n n n Έχοντας αυτή τη δυνατότητα µπορεί µια εταιρεία να παρουσιάσει τα προϊόντα της και σχετικές πληροφορίες για αυτά, όπου όλα αυτά είναι αποθηκευµένα σε µια βάση δεδοµένων. Μπορούµε να αναζητήσουµε βιβλία, δίσκους, CD-ROM, προγράµµατα και διάφορα άλλα από µια πληθώρα προϊόντων ανάλογα µε τα ενδιφέροντά µας, για τα οποία µπορούµε να πληροφορηθούµε διάφορα στοιχεία ή ακόµα και να τα προµηθευτούµε on-line είτε δωρεάν είτε µε την ανάλογη χρέωση. Έτσι δηµιουργήθηκαν οι εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου,οι οποίες γνωρίζουν µε το πέρασµα του χρόνου ιδιαίτερη άνθηση. Πλήθος από εταιρείες παρουσιάζουν έναν µακρύ κατάλογο προϊόντων, από τα οποία µπορούµε να διαλέξουµε όποια θέλουµε και να τα αγοράσουµε on-line. Μπορεί επίσης κάποιος να παρουσιάσει έναν µακρύ κατάλογο από links σε διάφορα web sites, χωρισµένο σε θεµατικές ενότητες και εµείς να επιλέξουµε κάποια από αυτά ανάλογα µε το θέµα που µας ενδιαφέρει. Η υπηρεσία αυτή είναι από τις δηµοφιλέστερες στο Web και γίνεται µέσα από τα γνωστά portals (www.yahoo.com, αλλά και κ.α.), τα οποία λειτουργούν ως ηλεκτρονικές interactive εγκυκλοπαίδειες, και χρησιµοποιούνται διαρκώς από την πλειοψηφία των χρηστών για αναζήτηση πληροφοριών. 12

14 Στατιστικά στοιχεία On-line βιβλιοπωλεία όπως το Amazon 3 έχουν σηµειώσει τεράστια επιτυχία στο Web. Οι εταιρείες που εµπορεύονται προϊόντα hardware & software είναι ήδη πάρα πολλές, ενώ έχουν κάνει ήδη δυναµικά την εµφάνισή τους και πολλές άλλες εταιρείες. Τα προϊόντα που προσφέρονται ως επί το πλείστον µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου είναι βιβλία και είδη µουσικής. Δραστηριοποιούνται επίσης έντονα και ταξιδιωτικές εταιρείες καθώς και εταιρείες µε παχνίδια αλλά και είδη υπολογιστών. Ο αριθµός των χρηστών του Internet που χρησιµοποιούν το e-commerce αποτελεί περίπου το 15% των χρηστών και αυξάνεται µε ταχύτατους ρυθµούς (η αύξηση από το 1997 εως το 1998 αγγίζει το 100%). Μετριοπαθείς υπολογισµοί προβλέπουν ότι ο τζίρος µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου θα ανέλθει εως το 2000 σε 550 δις δολλάρια. Ενώ η συνολική επένδυση στο χώρο της πληροφορικής παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 10%, το ηλεκτρονικό εµπόριο εµφανίζεται µε αύξηση 23%. Η Intelliquest 4 αναφέρει ότι περίπου 16 εκ. αµερικανοί αγοράζουν on-line. Η εταιρεία Simba 5 αναφέρει ότι η συνολική δαπάνη για on-line διαφήµιση θα ξεπεράσει τα 7 δις δολάρια µέχρι το Όλα τα Web Sites που παρέχουν τις παραπάνω δυνατότητες έχουν υλοποιηθεί µε βάση τις τεχνολογίες διασύνδεσης Web και Βάσης Δεδοµένων, αφού η πληθώρα των πληροφοριών που προσφέρουν είναι απαραίτητο να είναι αποθηκευµένες σε µια Βάση Δεδοµένων. Μια άλλη εφαρµογή τέλος είναι για την αυτοµατοποίηση δηµιουργίας web site, το οποίο και θα µας απασχολήσει στην παρούσα εργασία. Μια εφαρµογή η οποία αυτοµατοποιεί τη δηµιουργία ενός web site χρειάζεται κάποια στοιχεία προκειµένου αυτό να επιτευχθεί. Tα διαθέσιµα χαρακτηριστικά για την κατασκευή κάθε Web Site (templates, styles, backgrounds, images, texts κλπ.), αλλά και διάφορα άλλα αναγκαία δεδοµένα (στοιχεία χρηστών, περιεχόµενα site, κλπ.) θα βρίσκονται αποθηκευµένα σε µια βάση δεδοµένων, µε την οποία θα συνδέεται το πρόγραµµα προκειµένου να αποθηκεύσει αυτά τα στοιχεία ή να τροποποιήσει κάποια από αυτά, ώστε να διαµορφώθει το site όπως επιθυµούµε. 13

15 4 Τεχνολογίες διασύνδεσης βάσεων δεδοµένων µε το Internet 4.1 Διασύνδεση βάσεων δεδοµένων µε το Internet Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού: client-side και server-side προσέγγιση. Η server-side προσέγγιση είναι η πιο παλιά και η πιο διαδεδοµένη. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει στους clients να στείλουν ένα κατάλληλο αίτηµα στον web server, ώστε αυτός να απευθυνθεί στο middle ware (που µπορεί να είναι CGI ή NSAPI ή ISAPI, Common Gateway Interface ή Netscape Server Application Programming Interface ή Internet Server Application Programming Interface αντίστοιχα) το οποίο παίζει το ρόλο του διαµεσολαβητή µεταξύ του web server και της βάσης δεδοµένων (πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο όρος middle ware έχει συνήθως γενικότερη σηµασία και περιλαµβάνει οτιδήποτε λειτουργεί ως διαµεσολαβητής). Στο CGI (που είναι και το ποιο συνηθισµένο) αυτό γίνεται ως εξής: Ο client ζητά από τον Web browser Web server Middle ware Database Client Server Σχήµα 1 Server-side διασύνδεση. Ο web server δεν επιστρέφει αµέσως στον client το ζητούµενο έγγραφο, αλλά το προωθεί στο middleware. Αφού τελειώσει η επεξεργασία, τότε µόνο ο server απαντά στον client. web server ένα έγγραφο που δεν είναι απλό HTML αρχείο, αλλά περιέχει και άλλες εντολές. Ο web server αντιλαµβάνεται το είδος του αρχείου από την κατάληξη του ονόµατός του. Στη συνέχεια ο web server διαβιβάζει το αρχείο στο κατάλληλο middle ware, το οποίο εκτελεί τις επιπλέον εντολές, που είναι συνήθως ερωτήσεις προς τη βάση δεδοµένων. Η βάση δεδοµένων στέλνει τα δεδοµένα και το middle ware παράγει ένα τελικό HTML έγγραφο που περιέχει τα δεδοµένα της βάσης και το προωθεί στον web server, ο οποίος το στέλνει στον client. Το βασικό µειονέκτηµα της server-side προσέγγισης είναι ότι ο client θα πρέπει να απευθύνεται στον server κάθε φορά που χρειάζεται καινούριες πληροφορίες. Αντίστοιχα, ο server πρέπει τότε να δηµιουργήσει νέο HTML κείµενο για να προµηθεύσει τον client µε τα καινούρια δεδοµένα. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο φόρτος δικτύου γίνεται σηµαντικός µε σύνηθες αποτέλεσµα την κακή απόδοση. Παρόλα αυτά, αυτή η µέθοδος είναι δοκιµασµένη και συνεπώς ωριµότερη και ο αριθµός των υπαρχόντων εργαλείων είναι σηµαντικός. Επιπλέον, η server-side αρχιτεκτονική είναι ανεξάρτητη από τον browser του client, αφού αυτός τροφοδοτείται µόνο µε HTML. Έτσι είναι κατάλληλη για χρήση στο Internet αφού ο αριθµός των «άγνωστων χρηστών» είναι σηµαντικός. Η client-side προσέγγιση είναι η πιο πρόσφατη. Η βασική ιδέα είναι η εγκατάσταση στην πλευρά του client ενός applet, control ή script το οποίο θα τον συνδέει µε την αποµακρυσµένη βάση δεδοµένων. Αυτό είναι πολύ πιο αποδοτικό από τη server-side ιδέα, 14

16 όπου ο χρήστης συνεχώς απευθύνεται στον web server για την προµήθεια καινούριου HTML κώδικα. Οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι για την client-side αρχιτεκτονική περιλαµβάνουν JavaScript, και VBScript. Να σηµειώσουµε ότι αυτές οι τεχνολογίες τείνουν να συγχωνευθούν στην τυποποίηση της W3 για την DHTML. Ωστόσο, και αυτή η προσέγγιση έχει µειονεκτήµατα. Πρώτα απ όλα, µόνο οι χρήστες των οποίων ο browser υποστηρίζει την τεχνολογία που χρησιµοποιείται µπορούν να επωφεληθούν. Δεύτερον, τα scripts είναι πιο αργά στην εκτέλεσή τους από Java ή ActiveX προσεγγίσεις, αν και αισθητά πιο γρήγορα από server-side τεχνολογίες όπως CGI, NSAPI, ISAPI. Όσον αφορά Java και ActiveX τεχνολογίες, παρατηρείται ότι κερδίζουν συνεχώς έδαφος, κυρίως γιατί παρέχουν πιο προχωρηµένους µηχανισµούς από τη scripting τεχνολογία. Τόσο η Java όσο και η ActiveX βασίζονται σε DORMAT (download-once / run-many-times) αρχιτεκτονική. Στην ουσία, ο client προµηθεύεται µια ολοκληρωµένη εφαρµογή, η οποία είτε τρέχει σε ένα συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα (ActiveX) είτε είναι ανεξάρτητη από την πλατφόρµα (Java Virtual Machine). Όµως υπάρχουν και εδώ µειονεκτήµατα. Καταρχήν, πρέπει ο browser του client να υποστηρίζει Java ή ActiveX ή και τα δύο, πράγµα που αυτόµατα αποκλείει ένα κοµµάτι χρηστών του Internet. Αυτό όµως κάνει αυτόµατα τη λύση αυτή σε βέλτιστη για περιβάλλοντα Intranet, όπου οι clients είναι πιο προσιτοί. Ακριβώς γιατί θέλουµε να διατηρήσουµε την ανεξαρτησία από τον client, αποκλείουµε την client-side προσέγγιση. Έτσι, θα επικεντρωθούµε σε τεχνολογίες που υλοποιούν µια serverside αρχιτεκτονική. 15

17 4.2 Πρόσβαση σε συστήµατα βάσεων δεδοµένων Ο µηχανισµός σύνδεσης µιας εφαρµογής µε τη βάση δεδοµένων µπορεί είτε να εµπεριέχεται στην ίδια την εφαρµογή, είτε να υλοποιείται µέσο ενός επιπλέον επιπέδου µεταξύ της εφαρµογής και της βάσης δεδοµένων, που συνήθως είναι ODBC ή JDBC. Εφαρμογή Εφαρμογή Οδηγός για τη βάση Α Διαχείριση οδηγών των βάσεων δεδομένων Οδηγός για τη βάση Β Ενδιάμεσο επίπεδο (ODB C, J DB C, κα) Βάση Α Βάση Β Βάση Α Βάση Β Σχήµα 2 Αριστερά το µοντέλο δύο επιπέδων και δεξιά το µοντέλο τριών επιπέδων. Τα ODBC & JDBC είναι µέσα πρόσβασης τα οποία είναι βιοµηχανικά τυποποιηµένα. Και τα δύο βασίζονται στο X/Open SQL CLI (Call Level Interface). Είναι διαθέσιµα για πολλές ανόµοιες πλατφόρµες και παρέχουν κοινά περιβάλλοντα διασύνδεσης σε διάφορα ανόµοια προϊόντα για βάσεις δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι µια εφαρµογή δεν χρειάζεται να συνεργάζεται απευθείας µε τη βάση δεδοµένων, αλλά απλώς µε το ενδιάµεσο επίπεδο (ODBC ή JDBC) πράγµα που παρέχει ανεξαρτησία της εφαρµογής από τη βάση δεδοµένων. Αυτό ονοµάζεται µοντέλο τριών επιπέδων σε αντιδιαστολή µε το µοντέλο δύο επιπέδων, στο οποίο η εφαρµογή αναλαµβάνει να αποκαταστήσει η ίδια την επικοινωνία µε τη βάση δεδοµένων ODBC Το πρότυπο ODBC (Open Database Connectivity) δηµιουργήθηκε από τη Microsoft για να παρέχει ενοποιηµένη πρόσβαση σε συστήµατα βάσεων δεδοµένων διαφόρων κατασκευαστών. Στο Σχήµα 3 φαίνεται η αρχιτεκτονική του ODBC. Η εφαρµογή απευθύνει τις κλήσεις της στον διαχειριστή οδηγών ODBC (ODBC Driver Manager). Ο διαχειριστής οδηγών ODBC προωθεί τις κλήσεις στον κατάλληλο οδηγό, οποίος εφαρµόζει ερωτήσεις SQL πάνω στη βάση δεδοµένων. 16

18 Εφαρμογή (π ου υπ οστηρίζει ODB C ) Διαχειριστής οδηγών ODBC Οδηγός ODBC Οδηγός ODBC Οδηγός ODBC Oracle Sybase Informix Σχήµα 3 Η αρχιτεκτονική του ODBC. Οι οµοιότητες µε το µοντέλο τριών επιπέδων είναι εµφανείς. Υπάρχουν κυρίως δύο τύποι οδηγών. Οι µονοεπίπεδοι απευθύνουν τις κλήσεις άµεσα στη βάση δεδοµένων. Τέτοιοι οδηγοί χρησιµοποιούνται συνήθως για βάσεις όπως την dbase ή την Paradox. Οι πολυεπίπεδοι οδηγοί έχουν πολλές µορφές, µερικές από τις οποίες απαιτούν τη χρήση δικτυακού λογισµικού της ίδιας της βάσης, π.χ. Ingres/Net ή SQL*Net για βάσεις Ingres και Oracle αντίστοιχα. Σήµερα το ODBC έχει εκ των πραγµάτων καθιερωθεί ως πρότυπο σε διάφορα λειτουργικά συστήµατα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ODBC ήταν το πρώτο γενικό πρότυπο που παρείχε ανεξαρτησία από τη βάση δεδοµένων. Αν και είχε σχεδιαστεί για πλατφόρµες Microsoft, η ανοιχτότητα και η ευελιξία του συνέβαλαν στην εξάπλωσή του και σε άλλα λειτουργικά συστήµατα. Ωστόσο, όσον αφορά την πρόσβαση σε πηγές δεδοµένων µέσω του Internet, το ODBC παρουσιάζει ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Οι πηγές δεδοµένων ορίζονται στατικά και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση χωρίς την εγκατάσταση οδηγού για κάθε πηγή δεδοµένων. Συνολικά το ODBC απαιτεί πολλούς πόρους (4Mbytes 8Mbytes µνήµης για κάθε οδηγό δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόµενο), η απόδοσή του είναι µέτρια, multithreading και υποστήριξη δικτύων δεν υπάρχουν JDBC To JDBC δηµιουργήθηκε για να εξαλείψει τα µειονεκτήµατα του ODBC. Σε αντίθεση µε το δεύτερο, το JDBC έλαβε εξ αρχής µεγάλη υποστήριξη από τους κατασκευαστές συστηµάτων βάσεων δεδοµένων. Η Java είναι µια καλή επιλογή όσον αφορά την συγγραφή εφαρµογών που έχουν πρόσβαση σε συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Τέτοιες εφαρµογές αρκεί να γραφούν µόνο µια φορά και µπορούν να εκτελεστούν σε οποιαδήποτε πλατφόρµα που παρέχει υποστήριξη για Java. Μέσω του multithreading µπορούν εύκολα να οριστούν περιβάλλοντα πολλών χρηστών µε ταυτόχρονη πρόσβαση στη βάση δεδοµένων και οι ήδη στη Java ενσωµατωµένες δικτυακές ικανότητες ακυρώνουν την ανάγκη χρήσης επιπλέον λογισµικού για τη µεταφορά δεδοµένων. 17

19 Java client JDBC API Διαχειριστής οδηγών JDBC Γ έφυρα JDBC/ODBC Οδηγός JDBC Οδηγός JDBC Οδηγός JDBC-Middleware Οδηγός JDBC με native κώδικα Οδηγός JDBC με native κώδικα Δ ιαχ ειρισ τής οδηγ ών ODBC Οδηγός ODBC Οδηγός ODBC Middleware Οδηγός Οδηγός Βάση 1 Βάση 2 Βάση 1 Βάση 2 Βάση 2 Βάση 2 Βάση 1 Βάση 2 (1) (2) (3) (4) Σχήµα 4 Η αρχιτεκτονική του JDBC. Φαίνονται τα τέσσερα είδη οδηγών του JDBC. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του JDBC βασίζεται στην ανικανότητα του HTTP πρωτοκόλλου να διατηρήσει συνδέσεις (stateless πρωτόκολλο). Μια σύνδεση HTTP παύει αµέσως µετά την απάντηση (http-response). Το JDBC παρέχει άµεση σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων χωρίς τη χρήση του HTTP. Μέσω µιας τέτοιας σύνδεσης δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των ενεργειών πάνω σε µια βάση δεδοµένων, η σύνδεση τερµατίζεται µε ένα commit ή rollback. Σε αντιδιαστολή µε το ODBC, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη εγκατεστηµένων οδηγών JDBC στο σύστηµα. Το JDBC µπορεί να φορτώσει οδηγούς µέσω δίκτυο σε run-time. Το JDBC παρέχει τέσσερις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων, δηλαδή τέσσερα είδη οδηγών. 1. Γέφυρα JDBC-ODBC. Αυτοί οι οδηγοί µετατρέπουν εντολές JDBC σε ODBC. Αυτή η λύση, αν και δεν ενδείκνυται για µακροπρόθεσµη χρήση, είναι ωστόσο χρήσιµη σε περίπτωση που δεν υπάρχουν native οδηγοί JDBC. Επειδή όµως εδώ είναι απαραίτητο ο client να χειριστεί binary κώδικα, οι κανόνες ασφαλείας των applets δεν επιτρέπουν τη χρήση τέτοιων λύσεων σε περιβάλλοντα Internet. 2. Η λύση του 50%. Ορισµένοι κατασκευαστές συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, για να βρεθούν γρήγορα στην αγορά, παρέχουν οδηγούς οι οποίοι εξαρτώνται από 18

20 εξειδικευµένα APIs στην πλευρά του client. Δηλαδή έχουµε το ίδιο πρόβληµα ασφάλειας όπως παραπάνω (binary κώδικας στην πλευρά του client). 3. Η κλιµακωτή λύση. Μεταξύ του JDBC-client και της βάσης δεδοµένων παρεµβαίνει ένα επιπλέον επίπεδο. Ο client επικοινωνεί µε αυτό το επίπεδο µε εντολές ανεξάρτητες της βάσεις δεδοµένων, το οποίο στέλνει τις εντολές στη βάση. Αυτή η λύση εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του client από την εκάστοτε βάση δεδοµένων. 4. Η λύση του 100%. Εδώ οι οδηγοί είναι γραµµένοι εξ ολοκλήρου σε Java. Έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από applets στο Internet χωρίς πρόβληµα Universal Data Access: ActiveX Data Objects (ADO) και OLE DB Μέσο του ODBC δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε άλλες πηγές δεδοµένων εκτός των συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, π.χ. συστήµατα αρχείων, λογιστικά φύλλα, κα. Μια εφαρµογή που χρειάζεται τέτοιες πηγές δεδοµένων θα πρέπει να υποστηρίζει και τον Consumers Εφαρµογή ΑctiveX Data Objects Services OLE DB Data Providers ODBC/ SQL Λογιστικό φύλλο Βίντεο Σύστημα αρχείων Άλλα Σχήµα 5 Η αρχιτεκτονική Universal Data Access. αντίστοιχο αριθµό APIs. Η ιδέα του Universal Data Access είναι να προµηθεύει ένα ενοποιηµένο και απλό interface για την πρόσβαση σε διαφοροποιηµένες πηγές δεδοµένων. Η αρχιτεκτονική του Universal Data Access, όπως αυτό προτείνεται από τη Microsoft, αποτελείται από τρία επίπεδα. Οι Data Providers είναι οι πηγές δεδοµένων, οι Consumers είναι οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν τα δεδοµένα και τα Services που είναι υπεύθυνα για τη µεταφορά των δεδοµένων µέσο του OLE DB. Το OLE DB είναι αποτέλεσµα της µετατροπής του µοντέλου OLE (Object Linking and Embedding) στο µοντέλο COM (Component Object Model). To OLE DB προέκυψε στην ουσία σαν αντικαταστάτης του ODBC. Σε αντίθεση όµως µε το ODBC, το OLE DB είναι αντικειµενοστραφές και σηµαντικά πολυπλοκότερο. Η αποδοχή του ήταν συνεπώς µικρή και η Microsoft πρότεινε τo ActiveX Data Objects, τo οποίo παρεµβαίνει µεταξύ OLE DB και της εφαρµογής και είναι πολύ πιο απλό στο χειρισµό του. Η πρόσβαση στο ADO µπορεί να γίνει σε Visual C++, Visual Basic, Java, JavaScript και VBScript, ωστόσο αποτελεί µειονέκτηµα το γεγονός ότι πρέπει η πλατφόρµα να υποστηρίζει το COM ή το OLE µοντέλο. Αυτό συµβαίνει στην ουσία µόνο στις πλατφόρµες της Microsoft και συνεπώς η χρήση του ADO για πρόσβαση σε πηγές δεδοµένων µέσο του web είναι δυνατή µόνο µε τη χρήση της ASP. 19

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα CGI, SSI CGI: Απόδοση Έναρξη νέας διαδικασίας για εκτέλεση (2 διαδικασιών σε περίπτωση διερµηνευόµενης γλώσσας, π.χ. perl). Κοινές διαδικασ

Προβλήµατα CGI, SSI CGI: Απόδοση Έναρξη νέας διαδικασίας για εκτέλεση (2 διαδικασιών σε περίπτωση διερµηνευόµενης γλώσσας, π.χ. perl). Κοινές διαδικασ Αρχιτεκτονική προηγµένων web εφαρµογών Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Προβλήµατα CGI, SSI CGI: Απόδοση Έναρξη νέας διαδικασίας για εκτέλεση (2 διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ σελ. 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης

Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης Κωστής Αϊβαλής Μηχανικός Πληροφορικής TU-Berlin 2/5/2008 ΕΑΠ-ΓΤΠ61-Κωστής Αϊβαλής 1 Εισαγωγή Η ταχύτητα επεξεργασίας των εφαρµογών διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών στο WEB

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών στο WEB Τεχνολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών στο WEB Χρήστος Φείδας 1999 1. Εισαγωγή Στα πρώτα χρόνια ύπαρξης του το web παρείχε μόνο στατικές σελίδες μίας και αυτός ήταν ο πρωταρχικός σκοπός του. Καθώς όμως αυξανόταν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 7 η Διάλεξη: Σύντομη εισαγωγή στην Java

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 7 η Διάλεξη: Σύντομη εισαγωγή στην Java Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 7 η Διάλεξη: Σύντομη εισαγωγή στην Java Δρ. Απόστολος Γκάμας Λέκτορας (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες (clients) είτε εξυπηρέτες (servers). Εξυπηρέτης: παθητικός,

Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες (clients) είτε εξυπηρέτες (servers). Εξυπηρέτης: παθητικός, Αρχιτεκτονική web εφαρµογών Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ( Απαντήσεις & Λύσεις Βιβλίου) 1. Σκοποί κεφαλαίου Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Τσουμάκας, Επικ. Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις εγκατάστασης ονόματος χώρου σε πίνακα ελέγχου plesk

Ρυθμίσεις εγκατάστασης ονόματος χώρου σε πίνακα ελέγχου plesk Ρυθμίσεις εγκατάστασης ονόματος χώρου σε πίνακα ελέγχου plesk Βήμα 1: Ρυθμίσεις πριν την εγκατάσταση ονόματος χώρου στο πακέτο φιλοξενίας Από το διαχειριστικό σύστημα ονομάτων χώρου αφού αναζητήσουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο Το περιβάλλον εργασίας Ανοίγοντας την Ελληνική Έκδοση του FrontPage, για πρώτη φορά, η εικόνα που θα συναντήσουμε είναι αυτή της Εικόνας 1 με τα Μενού Εντολών και τη Γραμμή Εργαλείων, στο πάνω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP Αντώνης Χρυσόπουλος Κατερίνα Κυπριώτη Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP Για να γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι Τι έχει το μενού σήμερα??? 1. Τι είναι η PHP??? Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Φορολογική Βιβλιοθήκη Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Το έργο Η φορολογική βιβλιοθήκη πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τον επαγγελματία λογιστή και όχι μόνο.

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic European Law Concordance

Hellenic European Law Concordance Hellenic European Law Concordance Περιγραφή της ιστοσελίδας της HELC Αγγελής Σπύρος ( A.E.M. 398) Εισαγωγή Οι νοµικές βάσεις δεδοµένων είναι συστήµατα τα οποία προσφέρουν ανάκτηση πλήρους κειµένου νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος σχετικά με το JDBC. Περιέχει τρία βασικά tutorials στα οποία θα βασιστεί το μάθημα και περιγράφει όλες τις τάξεις και τις μεθόδους που

Η Βίβλος σχετικά με το JDBC. Περιέχει τρία βασικά tutorials στα οποία θα βασιστεί το μάθημα και περιγράφει όλες τις τάξεις και τις μεθόδους που 1 Η Βίβλος σχετικά με το JDBC. Περιέχει τρία βασικά tutorials στα οποία θα βασιστεί το μάθημα και περιγράφει όλες τις τάξεις και τις μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μία JDBC εφαρμογή. Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες εισάγονται ή χρησιµοποιούνται

Νέες τεχνολογίες εισάγονται ή χρησιµοποιούνται special report τoυ Γιώργου Φετοκάκη / gfetokakis@boussias.com Jobs scheduling Η χρυσή τοµή της αυτοµατοποίησης Μια λύση job scheduling πρέπει να είναι αρκετά περιεκτική. Πρέπει να υποστηρίζει την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Τα τρία στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµό του προβλήµατος Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου. ιατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Προγραµµατισµός Η/Υ Ο προγραµµατισµός είναι η διατύπωση του αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον Η/Υ ώστε να τον εκτελέσει («τρέξει» όπως λέµε στην ορολογία της

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 3: Server Side Scripting II PHP & MySQL

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 3: Server Side Scripting II PHP & MySQL Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 3: Server Side Scripting II PHP & MySQL Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Δυναμικές Ιστοσελίδες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δυναμικές Ιστοσελίδες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Χρήστος Όροβας Τεχνικός Υπεύθυνος 1 Διαδικασία «Φόρτωσης» μιας Ιστοσελίδας Internet Explorer, Mozilla, Chrome, κτλ HTTP Server ΠΣΔ Αίτημα για επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων)

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Τι είναι το Wordpress: To Wordpress είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό (εφαρμογή), με το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004 Εγχειρίδιο Φοιτητή Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι η παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ 2.3.1.1. Παπαγιάννη Νάσια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 1 περιλαμβάνει: Η έννοια του προγράμματος Επίλυση προβλήματος 1. Ακριβή προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα...11 Πρόλογος του καθηγητή Γεωργίου Δουκίδη...13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ...17 Ορισμός της έννοιας της επιχείρησης και οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας.

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας. Η Πυξίδα Απασχόλησης είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο portal που απευθύνεται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμους, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Εταιρίες Εύρεσης Εργασίας, με στόχο τόσο την μηχανογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ APACHE WEB SERVER ΣΕ WINDOWS XP ΣΠΟΥΔΑΣΤEΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MARKETING ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: κ. A. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ & κ. Γ.ΣΙΩΜΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CORBA. Αρχιτεκτονική και 3-tier 3. εφαρµογές. Β. Φλώρος. Μαρτάκος. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστιακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

CORBA. Αρχιτεκτονική και 3-tier 3. εφαρµογές. Β. Φλώρος. Μαρτάκος. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστιακό Πανεπιστήµιο Αθηνών CORBA Αρχιτεκτονική και 3-tier 3 εφαρµογές Β. Φλώρος. Μαρτάκος Συνεργάτης ερευνητής Επικ. Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστιακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τι Είναι; CORBA =

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Σφέτσος Παναγιώτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet

Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet Βασίλης Βλάχος Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet Αναπλ. Καθηγητής κ. Κ.Καλαϊτζάκης Καθηγητής κ. Ν.Βούλγαρης Καθηγητής κ. Μ.Πατεράκης RES-ADMIN On Line Data

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

PHP/MySQL και Project

PHP/MySQL και Project PHP/MySQL και Project Μια απλή διαδικτυακή εφαρμογή Γεώργιος Ευαγγελίδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Σχολή Επιστημών Πληροφορίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα PHP (Middle tier) Διαδικτυακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 7 Αντί προλόγου... 9 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο 5: Πώς να δημιουργήσω το Προφίλ μου και να γίνω μέλος στο Facebook;... 15 Τι

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b PIRCH 32 v0.92b A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Pirch 32 είναι ένα από τα καλύτερα προγράµµατα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά Για την STUDIO KOSTA BODA ILLUM Χανίων Πέµπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 7: Προσπέλαση ΒΔ με το JDBC

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 7: Προσπέλαση ΒΔ με το JDBC Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 7: Προσπέλαση ΒΔ με το JDBC Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Net PYLON Platform

Epsilon Net PYLON Platform Epsilon Net PYLON Platform Οδηγίες Εγκατάστασης Top 1 / 31 Περιεχόμενα 1 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ... 3 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DEMO... 7 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΒΑΣΗΣ... 8 4.1 Φόρτωση πρότυπης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗ Α.Μ. 103/04 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ. 134/04 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια Μέλη : Ευαγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη» Σύντοµο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Εισαγωγή Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Μεταγλωττιστής Αρχικό πρόγραμμα (source program) Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραμμα (object program) Διαγνωστικά μηνύματα Μεταγλωττιστής Παίρνει σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 Αλγόριθμος: Βήμα προς βήμα διαδικασία για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Το πλήθος των βημάτων πρέπει να είναι πεπερασμένο. Αλλιώς: Πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Κατσιφοδήμος Γιώργος Νικολάου Κώστας Βρυώνη. ΕΠΛ 428 Προγραμματισμός Συστημάτων 16/04/07

Αστέριος Κατσιφοδήμος Γιώργος Νικολάου Κώστας Βρυώνη. ΕΠΛ 428 Προγραμματισμός Συστημάτων 16/04/07 Αστέριος Κατσιφοδήμος Γιώργος Νικολάου Κώστας Βρυώνη ΕΠΛ 428 Προγραμματισμός Συστημάτων 16/04/07 Ιστορική αναδρομή της Python Εμφανίστηκε στα τέλη του 1980. Προκατοχός της η γλώσσα ABC. Δημιουργός της

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα