Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος έγινε για τους ακόλουθους λόγους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος έγινε για τους ακόλουθους λόγους."

Transcript

1 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011. Ο Νόμος προβλέπει διευρυμένες αρμοδιότητες στον Μηχανικό οι οποίες συνοδεύονται και από την αντίστοιχη ευθύνη μέσα πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων αποτύπωσης και εκτίμησης αυθαίρετων κατασκευών. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος έγινε για τους ακόλουθους λόγους. Την αποφυγή των σειρών αναμονής για τους πολίτες και τους μηχανικούς Την συλλογή δομημένων δεδομένων αντί χαρτιών τα οποία απαιτούν μακρόχρονη επεξεργασία. Η εργασία του Μηχανικού, που θα γίνει έτσι και αλλιώς, αποτυπώνεται και μεταφέρεται ψηφιακά για περαιτέρω έλεγχο Την διαφάνεια, αφού όλα τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά σε κεντρικό επίπεδο Ο πολίτης ή όποιος άλλος έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση θα έχει πλήρη εικόνα των δηλώσεων που τον αφορούν και των πληρωμών που εκκρεμούν ή έχουν υλοποιηθεί Την χωροθέτηση των γεωτεμαχίων με αυθαίρετες κατασκευές σε εθνικές συντεταγμένες την δημιουργία βάσης δεδομένων για περαιτέρω αξιοποίησή της για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την χάραξη οικιστικής πολιτικής Προσέγγιση των προστίμων που οφείλονται με μεγάλη ακρίβεια με ευθύνη του μηχανικού και δυνατότητα διόρθωσης στην συνέχεια εφόσον απαιτηθεί Σύμφωνα με την νομοθεσία η ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων είναι ισχυρή και επιφέρει όλες τις νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις. Όπως θα αναλυθεί στην συνέχεια, η υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών στην ρύθμιση του Ν. 4014/2011 γίνεται με συγκεκριμένη

2 σειρά διαδικασιών. Ο μηχανικός ο οποίος χειρίζεται την αίτηση πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις του Λογισμικού διότι η πρόοδος σε επόμενο στάδιο και κάποιες επιλογές δεν μπορούν να αναστραφούν. Πριν την χρήση του συστήματος πρέπει να αναγνωστεί το εγχειρίδιο χρήση και ιδιαίτερα το κεφάλαιο " Διαδικασίες - Καταστάσεις Δήλωσης" 2. Βασικοί Ορισμοί Δήλωση - Το σύνολο των στοιχείων που περιγράφουν αυθαίρετες κατασκευές σε μια ιδιοκτησία και περιέχει ποσοτικά στοιχεία και είδος αυθαιρεσιών, ιδιοκτήτες, υπεύθυνους μηχανικούς, οικονομικά στοιχεία κλπ Βασικά στοιχεία - Γενική και αντιπροσωπευτική ελεύθερη περιγραφή της δήλωσης Στοιχεία Υπολογισμού - Είναι τα βασικά στοιχεία σε επίπεδο δήλωσης όπως Τιμή Ζώνης ( ), Οικοδομική άδεια, Αριθμός οικ. άδειας, Εντός σχεδίου-οικισμού, Επικρατούσα χρήση, Εμβ. (τμ) κολυμβ. δεξαμενής (πισίνας), Δείκτης μείωσης προστ. πισίνας, Κοινωνικός Συντελεστής, Αριθμός λοιπών μη περιγραφόμενων παραβάσεων. Διεύθυνση ακινήτου - Εκτός από τα βασικά στοιχεία οδός, αριθμός, πόλη, ταχ, κώδικας απαιτείται και ο προσδιορισμός της σειράς Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος καθώς και οι συντεταγμένες του πολυγώνου του γεωτεμαχίου από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Τα τελευταία στοιχεία θα παρέχονται από την εφαρμογή. Πρόστιμα - Το σύνολο των προστίμων ανά είδος υπολογισμού παράβασης. Δείκτες - Κατάσταση της δήλωσης και προαπαιτούμενα που έχουν δηλωθεί. Είναι πληροφοριακό στοιχείο και διαμορφώνεται σύμφωνα με τους κανόνες και την κίνηση της δήλωσης. Λίστα Δηλώσεων - Είναι κατάσταση των δηλώσεων με περιληπτική εφαρμογή τις οποίες έχει υποβάλει το μηχανικός. Φύλλα καταγραφής - Σε κάθε δήλωση μπορούν να περιέχονται όσα φύλλα καταγραφής απαιτούνται για την περιγραφή κάθε παράβασης και 2

3 τον υπολογισμό των προστίμων και περιέχουν σύντομη ελεύθερη περιγραφή της παράβασης, Ημ/νία εισ., Είδος χρήσης, Πρόχειρη κατασκευή, Αλλαγή χρήσης, Υπέρβαση δόμησης (Υ.Δ.), Υ.Δ. κύριων χώρων (τμ), Υ.Δ. βοηθ. χώρων (τμ), Υπέρβαση καθ ύψος, Υπέρβαση καθ ύψος (εκ.), Υπέρβαση κάλυψης, Υπέρβαση κάλυψης (τμ), Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων, Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο, Κοινωνικός Συντ., Παλαιότητα Συμμετέχοντες Μηχανικοί - Τα πιστοποιημένα με κωδικό πρόσβασης Μέλη του ΤΕΕ ή οι Τεχνολόγοι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ. Στοιχεία Ιδιοκτητών - Πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών. Δεν μπορούν να προχωρήσουν δηλώσεις χωρίς κάλυψη του ποσοστού συμμετοχής ιδιοκτητών κατά 100% και τουλάχιστον έγκυρο ΑΦΜ ή ΑΦΜ εξωτερικού. Οικονομικά στοιχεία - Είναι το ύψος των προστίμων και ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των πληρωμών. Οι οικονομικές επιλογές που επιτρέπονται είναι ανάλογα με το είδος και το ύψος της παράβασης και ΔΕΝ μπορούν να αναθεωρηθούν μετά την επιβεβαίωσή τους. Πρόσθετα Στοιχεία - Τεχνική Έκθεση (4000 χαρακτήρες), Σχόλια (4000 χαρακτήρες), Α/Α έργου του συστήματος αμοιβών Υπολογισμός Προστίμου - Είναι η κλήση της διαδικασίας για τον υπολογισμό των μερικών και των συνολικών προστίμων σύμφωνα με τα διαμορφωμένα στοιχεία Υποβολή Δήλωσης - Είναι η αίτηση να προωθηθεί η επιλεγμένη δήλωση σε επόμενο στάδιο. Το λογισμικό, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (πληρότητας ή οικονομικές) και ο μηχανικός δηλώσει τις επιλογές του πολίτη και τις επιβεβαιώσει θα προχωρήσει την δήλωση σε επόμενο στάδιο. ΠΡΟΣΟΧΗ μερικές επιλογές ΔΕΝ μπορούν να αναθεωρηθούν και επομένως απαιτείται η αντίστοιχη προσοχή στις οδηγίες του λογισμικού. Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά σε αυτές τις επιλογές. Εκτυπώσεις - Υπάρχει πλήρης αναφορά της δήλωσης με επισήμανση της κατάστασης που βρίσκεται και εκτυπώσεις των με κωδικούς για τις πληρωμές σε Τραπεζικά Ιδρύματα. 3

4 3. Λειτουργία Λογισμικού Εισαγωγή στο σύστημα Η διεύθυνση λειτουργίας του συστήματος είναι η ακόλουθη: Υπάρχει κατάλληλη πληροφόρηση τόσο στην Κεντρική Σελίδα του ΤΕΕ όσο και στις αντίστοιχες του ΥΠΕΚΑ. Εφόσον δεν έχουν ήδη δοθεί από τον μηχανικό οι κωδικοί πρόσβασης θα οδηγηθεί στην σελίδα πιστοποίησης χρήστη. Μετά την επιτυχή εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης τα οδηγηθεί στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής η οποία περιέχει σχετική πληροφόρηση. 4

5 Με επιλογή "Δηλώσεις" η εφαρμογή εισέρχεται στην κυρίως περιοχή λειτουργίας. Τα κύρια εικονίδια και η λειτουργία τους είναι τα εξής: Εισαγωγή νέας εγγραφής σε οποιοδήποτε επίπεδο Διαγραφή εγγραφής σε οποιοδήποτε επίπεδο Ανανέωση Δεδομένων Υπολογισμός Προστίμων Υποβολή Δήλωσης σε επόμενο στάδιο Εκτύπωση Αναφοράς 5

6 Με την επιλογή κάθε δήλωσης το επάνω μέρος με τα κύρια στοιχεία ενημερώνεται με την επιλεγμένη δήλωση και οι υπόλοιπες καρτέλες συγχρονίζονται με τα αντίστοιχα δεδομένα. Ο χειριστής πρέπει να προσέχει ότι εργάζεται κάθε φορά στην επιλεγμένη δήλωση. Αναλυτικά τα σταθερά στοιχεία της δήλωσης είναι τα εξής: Βασικά στοιχεία ΑΑ δήλωσης: Αριθμός συστήματος ο οποίος δίδεται αυτόματα από το σύστημα. Ιδιοκτήτης: Εμφανίζεται για ενημέρωση ο πρώτος ιδιοκτήτης της δήλωσης Ημ/νία Εισαγωγής: Η ημερομηνία δημιουργίας της εγγραφής Περιγραφή: Ελεύθερη ενδεικτική περιγραφή του περιεχομένου της δήλωσης Διεύθυνση ακινήτου Εκτός από τα προφανή στοιχεία Οδός, Αριθμός, Περιοχή και Ταχ. Κώδικα απαιτείται και γεωγραφικός προσδιορισμός του ακινήτου. Χωρίς γεωγραφικό προσδιορισμό δεν είναι δυνατή η προώθηση της δήλωσης σε επόμενο στάδιο. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός γίνεται με την πίεση της επιλογής "Γεωγραφικός εντοπισμός". Με την συνεργασία της "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ" το ΤΕΕ έχει στην διάθεση του μηχανικού το χαρτογραφικό υπόβαθρο για την επιλογή της θέσης του γεωτεμαχίου στο οποίο ανήκουν οι αυθαίρετες κατασκευές. 6

7 Εγχειρίδιο Χρήσης v1.0 Πρώτα στην επάνω περιοχή πρέπει να επιλεγεί η ιεραρχία Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα - Δήμος. Στην συνέχεια τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να εξειδικευτούν στον χάρτη. Με τις γνωστές λειτουργίες μεγέθυνσης, σμίκρυνσης και μετακίνησης πρέπει να εντοπιστεί το γεωτεμάχιο. Με την επιλογή της λειτουργίας "δημιουργία πολυγώνου", όπως επισημαίνεται στο παραπάνω σχήμα, και με πίεση του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού πρέπει να επισημανθούν με την σειρά οι κορυφές του πολυγώνου. Μετά την επισήμανση και της τελευταίας οι επιλογές σταθεροποιούνται με την πίεση του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού. με την πίεση του πλήκτρου "Επιλογή" επάνω αριστερά τα στοιχεία καταχωρούνται στην δήλωση. Σε περίπτωση που το αυθαίρετο βρίσκεται σε διαβαθμισμένη στρατιωτική ζώνη η σήμανσή του στην αρχική φάση θα γίνει κατ' εκτίμηση και ο ακριβής εντοπισμός του όταν ολοκληρωθεί το τοπογραφικό. 7

8 Στην συνέχεια πρέπει να καταχωρηθούν τα σταθερά Στοιχεία υπολογισμού που είναι: Τιμή Ζώνης ( ): Οικοδομική άδεια: Όχι ή Ναι Αριθμός οικ. άδειας: Αριθμός τελευταίας Οικ. Άδειας και είναι απαιτητό στοιχείο όταν η προηγούμενη επιλογή είναι "Ναι" Εντός σχεδίου-οικισμού: Όχι ή Ναι Επικρατούσα χρήση: Δηλώνεται η επικρατούσα χρήση και πρέπει να εμφανίζεται και στα "Φύλλα καταγραφής Εμβ. (τμ) κολυμβ. δεξαμενής (πισίνας) Δείκτης μείωσης προστ. πισίνας: Πισίνα εμβαδού < 35τ.μ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό Κοινωνικός Συντ. : Δηλώνεται εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι αντίστοιχες προϋποθέσεις Αριθμός παραβάσεων : Δηλώνεται σύμφωνα με τον Νόμο ο ισοδύναμος αριθμός άλλων παραβάσεων του πολεοδομικού και κτηριοδομικού κανονισμού (πρόστιμα 500 ανά παράβαση) Σύνολο Υ.Δ. κύριων χώρων (τμ): Διαμορφώνεται αυτόματα από τα στοιχεία στα Φύλλα υπολογισμού Σύνολο Υ.Δ. βοηθ. χώρων (τμ): Διαμορφώνεται αυτόματα από τα στοιχεία στα Φύλλα υπολογισμού Πρόστιμα: Μετά από κάθε υπολογισμό ενημερώνονται τα πρόστιμα Δείκτες: Εμφανίζουν την κατάσταση της δήλωσης και τυχόν ελλείψεις Στην συνέχεια πρέπει να συμπληρωθούν ένα ή περισσότερα "Φύλλα καταγραφής" στα οποία περιγράφεται κάθε είδος και μέγεθος πολεοδομικής παράβασης. 8

9 Συμπληρώνονται τα στοιχεία που είναι αναλυτικά τα εξής: Περιγραφή παράβασης: Ελεύθερη περιγραφή Ημ/νία εισ.: Εισάγεται αυτόματα Είδος χρήσης: Συμπίπτει με την Επικρατούσα χρήση εκτός και το συγκεκριμένο τμήμα παράβασης έχει διαφορετική. Πρόχειρη κατασκευή: Εάν υπάρχει πρόχειρη κατασκευή η δήλωση, προχωρεί μεν, αλλά θα απαιτηθεί έλεγχος πριν την Ολοκλήρωσή της. Αλλαγή χρήσης: Εάν ταυτόχρονα συντρέχει αυτός ο λόγος (Όχι ή Ναι) Υπέρβαση δόμησης: Αντίστοιχη επιλογή Υ.Δ. κύριων χώρων (τμ) : Εμβαδό παράβασης (απαιτείται οπωσδήποτε για τον υπολογισμό) Υ.Δ. βοηθ. χώρων (τμ): Εμβαδό παράβασης Υπέρβαση καθ ύψος: Αντίστοιχη επιλογή Υπέρβαση καθ ύψος (εκ.): Σημειώνεται η τιμή Υπέρβαση κάλυψης: Αντίστοιχη επιλογή Υπέρβαση κάλυψης (τμ): Σημειώνεται η τιμή Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων: Αντίστοιχη επιλογή Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο: Αντίστοιχη επιλογή Κοινωνικός Συντ.: Εάν συντρέχουν οι λόγοι όπως στα σταθερά στοιχεία Παλαιότητα Κατασκευή ή Χρήση: Σύμφωνα με την δήλωση του ιδιοκτήτη επιλέγεται η αντίστοιχη τιμή Πρόστιμο ΚΧ: Υπολογιζόμενο πρόστιμο κυρίων χώρων Πρόστιμο ΒΧ: Υπολογιζόμενο πρόστιμο βοηθητικών χώρων 9

10 Εάν απαιτείται μπορούν να προστεθούν απεριόριστα "Φύλλα καταγραφής" Στην συνέχεια εφόσον για την συγκεκριμένη δήλωση συνεργάζονται ή θα συνεργαστούν στο μέλλον και άλλοι μηχανικοί, εκτός αυτού που κάνει την δήλωση, πρέπει να συμπληρωθούν απαραίτητα σύμφωνα με την οθόνη που ακολουθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της δήλωσης είναι η συμπλήρωση όλων των συμμετεχόντων ιδιοκτητών και με το αντίστοιχο ποσοστό τους. Η συμπλήρωση όλων των διαθέσιμων στοιχείων είναι χρήσιμη για λόγους πληρότητας της δήλωσης και μελλοντικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. Το ΑΦΜ πρέπει να είναι συμπληρωμένο σωστά (λειτουργεί έλεγχος ψηφίου ελέγχου check digit). Εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα θα συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο. 10

11 Στα "Οικονομικά στοιχεία" και ανάλογα με το στάδιο και τις επιλογές εμφανίζονται οι οικονομικές υποχρεώσεις, η κατάστασή τους και οι αντίστοιχες πληρωμές. Την πρώτη φορά και μετά από κάθε αναθεώρηση των στοιχείων πρέπει να ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για τις οφειλές και πρέπει να έχει σε εκτύπωση την αντίστοιχη αναφορά πληρωμής. ΔΕΝ μπορεί να γίνει καμία πληρωμή σε Τραπεζικό Ίδρυμα χωρίς την εκτύπωση του φύλλου πληρωμής με τους αντίστοιχους κωδικούς επιβεβαίωσης. Οι πληρωμές επιβεβαιώνονται από το διατραπεζικό σύστημα ηλεκτρονικά και εμφανίζονται στην δήλωση μετά από 24 εργάσιμες ώρες. Στο αντίστοιχο φύλλο φαίνονται οι λεπτομέρειες των υποχρεώσεων και η κατάσταση εξόφλησης καθώς και οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί. 11

12 ΠΡΟΣΟΧΗ απαιτείται από το χειριστή μηχανικό να μην μεταβάλει τα στοιχεία της δήλωσης μέσα στο χρονικό "παράθυρο" της μιας εργάσιμης ημέρας από την πραγματοποίηση πληρωμής από τον ιδιοκτήτη. Για αυτό τον λόγο απαιτείται σχετική συνεννόηση. Αν πραγματοποιηθεί πληρωμή που δεν αντιστοιχεί σε οφειλή θα επιστρέφεται αυτόματα στον οφειλέτη. Στην επόμενη εικόνα δίνεται δείγμα της σελίδας πληρωμής που πρέπει να προσκομίζεται κάθε φορά σε μία από τις αναφερόμενες συνεργαζόμενες τράπεζες. 12

13 Στα πρόσθετα στοιχεία προβλέπονται δύο πεδία μήκους 4000 χαρακτήρων για σύντομη τεχνική έκθεση και για άλλες σημειώσεις. Πριν την οριστική ολοκλήρωση της δήλωσης πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός του "έργου" στο οποίο έχουν δηλωθεί οι αμοιβές των μηχανικών. 13

14 Σε κάθε κατάσταση μπορεί να εκτυπωθεί το σύνολο της δήλωσης με όλα τα στοιχεία και τις μεταβολές της τόσο για οπτικό έλεγχο όσο και σαν αποδεικτικό υπαγωγής. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται ότι η δήλωση που είναι σε κατάσταση "αρχικής υπαγωγής" ή "ολοκληρωμένης υπαγωγής" είναι εφοδιασμένη με πχ (Ηλεκτρονικό κλειδί: DBE35D0127E8FA5B). 14

15 Με το ηλεκτρονικό αυτό κλειδί είναι δυνατή η αναζήτηση από τον πολίτη του αντιγράφου της δήλωσης και η παρακολούθηση της πορείας της ένταξης. Η ιστοσελίδα ελέγχου από τον πολίτη είναι: 15

16 4. ιαδικασίες - Καταστάσεις ήλωσης Δήλωση "Σε επεξεργασία" Είναι μια δήλωση που έχει εισαχθεί και μπορεί να είναι και μερικώς συμπληρωμένη. Επιτρέπονται όλες οι τροποποιήσεις, υπολογίζονται πρόστιμα και εκτυπώνονται πρόχειρες αναφορές για λόγους ελέγχου. Στην κατάσταση αυτή ΔΕΝ νοούνται σαν επίσημες δηλώσεις αλλά υποθέσεις εργασίας του Μηχανικού. Ο μέγιστος αριθμός ανά μηχανικό αυτού του είδους των δηλώσεων έχει καθοριστεί στις 50. Δήλωση σε "Αρχική Υποβολή" Εφόσον ο Μηχανικός σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη προσδιορίσουν σε αρχικό στάδιο τα μεγέθη και το είδος των παραβάσεων μπορούν να υποβάλουν την δήλωση μετά την αποδοχή των όρων ότι τα στοιχεία είναι αληθή. Το σύστημα αναβαθμίζει την δήλωση σε κατάσταση "Αρχικής Υποβολής" και εξάγει στα οικονομικά στοιχεία την αναφορά για πληρωμή του "Τέλους Υπαγωγής στην Ρύθμιση Αυθαιρέτων". Ο πολίτης σύμφωνα με την αναφορά αυτή μπορεί στα αναφερόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα να καταβάλει το ακριβές αντίτιμο που αναγράφεται. Στην κατάσταση αυτή η δήλωση δεν μπορεί να κινηθεί παρά μόνον εφόσον η πληρωμή επιβεβαιωθεί από το σύστημα ηλεκτρονικά (δεν μπορεί να γίνει άλλου είδους καταχώρηση) μετά από 24 εργάσιμες ώρες. Δήλωση σε "Προσωρινή Υπαγωγή" Εφόσον επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά η πληρωμή τους ακριβούς "Τέλους Υπαγωγής στην Ρύθμιση Αυθαιρέτων" η δήλωση αυτόματα καθίσταται έγκυρη και μπορεί να αναβαθμιστεί στην κατάσταση "Προσωρινή Υπαγωγή". Μόνο σε αυτό το στάδιο το αυθαίρετο θεωρείται ενταγμένο στην ρύθμιση μέσα στα χρονικά περιθώρια του Νόμου. Στην συνέχεια επιλέγεται το σχήμα πληρωμής των υπόλοιπων υποχρεώσεων (εφόσον υπάρχουν) και ο πολίτης πρέπει απλά να υλοποιήσει το σχήμα αυτό. Κάθε πληρωμή θα αποτυπώνεται αυτόματα μετά από 24 εργάσιμες ώρες. 16

17 Δήλωση σε "Ολοκληρωμένη Υπαγωγή" Στο διάστημα που γίνονται οι πληρωμές των ειδικών προστίμων ο Μηχανικός πρέπει, στα χρονικά περιθώρια σύμφωνα με τον Νόμο, να κάνει τις απαιτούμενες κατά περίπτωση καταγραφές, δηλώσεις, μελέτες κλπ. Όταν τις ολοκληρώσει πρέπει να οριστικοποιήσει τα μεγέθη και το είδος των παραβάσεων, να υπολογίσει το τελικό πρόστιμο και να αναθεωρήσει τις τελικές πληρωμές. Το σύστημα θα λάβει αυτόματα υπόψη του όσες πληρωμές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και για αυτό τον λόγο πρέπει να είναι σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη κατά την τελική αυτή φάση έτσι ώστε να μην εκκρεμούν πληρωμές τις τελευταίες 24 εργάσιμες ώρες. Αν πραγματοποιηθεί πληρωμή που δεν αντιστοιχεί στα στοιχεία ενημερωμένο σύστημα θα επιστρέφεται. Για να ολοκληρωθεί η υπαγωγή πρέπει να έχουν πληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις και ο φάκελος να περιέχει όλα τα στοιχεία που οφείλει ο μηχανικός να δηλώσει. Στην τελική διαμόρφωση του συστήματος πρέπει να υποβληθούν ψηφιακά τα στοιχεία αυτά. Μέχρι την υλοποίηση αυτής της λειτουργίας ο Μηχανικός απλώς θα δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει τις Μελέτες και ότι έχει την υποχρέωση να τις υποβάλει ηλεκτρονικά όταν ειδοποιηθεί. Με βάση τα παραπάνω και αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι δυνατόν με ελάχιστες μετακινήσεις όλα να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά (προβλέπεται ακόμα και οι πληρωμές να γίνονται με web banking εφόσον το επιθυμεί ο πολίτης). Η μόνη προϋπόθεση είναι η υποχρέωση κατανόησης ότι τα δηλούμενα στοιχεία αποτελούν υπεύθυνη δήλωση και η αποδοχή των επιλογών που προκύπτουν από την συνεργασία του Μηχανικού και του Πολίτη. 17

18 Εισαγωγή Νέας Δήλωσης "Σε επεξεργασία" Σε αυτή την κατάσταση ΔΕΝ θεωρείται δήλωση. Υπολογίζεται κάθε φορά το διαμορφούμενο πρόστιμο και τυπώνονται ανεπίσημες αναφορές ελέγχου. Κάθε μηχανικός δεν μπορεί να έχει σε αυτή την κατάσταση περισσότερες από 50 δηλώσεις Όχι Υποβολή Έλεγχος πληρότητας Ναι "Αρχική υποβολή" Σε αυτή την κατάσταση ΔΕΝ θεωρείται δήλωση. Έχει εκδοθεί η αναφορά για την πληρωμή του Τέλους Υπαγωγής στην Ρύθμιση Αυθαιρέτων την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης για την πρώτη πληρωμή Όχι Υποβολή Έλεγχος 1ης πληρωμής Ναι 18

19 "Προσωρινή υπαγωγή" Σε αυτή την κατάσταση θεωρείται δήλωση. Έχει επιλεγεί το σχήμα πληρωμών. Ο ιδιοκτήτης με εκτυπωμένη την αναφορά/ές για την/τις πληρωμές ακολουθεί τις υποχρεώσεις και καταβάλει το πρόστιμο στα Τραπεζικά Ιδρύματα. Κάθε πληρωμή αποτυπώνεται ηλεκτρονικά 24 εργάσιμες ώρες μετά την πραγματοποίησή της. Μπορούν να γίνουν αλλαγές στα μεγέθη εφόσον το επιθυμεί ο μηχανικός αλλά πρέπει να εκδοθούν νέες ενημερωμένες πληρωμές Όχι Υποβολή Έλεγχος εξόφλησης Όχι Ναι Έλεγχος πληρότητας σχεδίων κλπ Ναι " Ολοκληρωμένη υπαγωγή " Σε αυτή την κατάσταση η δήλωση είναι οριστική, ΔΕΝ αλλάζει και το ακίνητο θεωρούνται τακτοποιημένο σύμφωνα με τον Ν Εκδίδεται τελική βεβαίωση τακτοποίησης 5. Ασφάλεια Προσωπικά εδομένα Κάθε δικαιούχος μηχανικός πρέπει να εφοδιαστεί με κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία MyTEE που παρέχεται δωρεάν σε όλους τους δικαιούχους. Ο συναλλασσόμενος πρέπει να εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης μόλις του ζητηθεί από το ΤΕΕ σύμφωνα με την σελίδα που ακολουθεί. Για την απόκτηση αυτού του κωδικού πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο ΤΕΕ η οποία βρίσκεται στην σελίδα: 19

20 Οι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα συχνής αλλαγής τους από τον ίδιο τον χρήστη, μέσω της σελίδας του MyTEE Κάθε δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση αυστηρά σε πληροφορίες και δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ίδιος. Όλη η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή του δικαιούχου και του ΤΕΕ γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης με σκοπό την προστασία των δεδομένων κατά την μεταφορά τους είτε από ανάγνωση είτε ακόμα περισσότερο από αλλοίωσή τους. Τα στελέχη του ΤΕΕ που υποστηρίζουν τη διαδικασία υπόκεινται στους περιορισμούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών. 20

21 6. Πληροφορίες - Τεχνική Υποστήριξη Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι μηχανικοί να βρούν: TEE Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Τηλεφωνικό κέντρο: Fax: ΥΠΕΚΑ Τηλέφωνα:

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ KAI YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 1. Οικοδομική άδεια ναι (α) όχι (β) 2. Εντός σχεδίου ή οικισμού ναι (α) όχι (β) πρόχειρη κατασκευή 3. Είδος χρήσης κύρια και μοναδική κατοικία, μεταποίηση α γενούς τομέα (α) άλλη κατοικία (β) τουρισμός, βιομηχανία (γ) υπηρεσίες (δ) 4. Αλλαγή χρήσης ναι (α) όχι (β) 5. Υπέρβαση δόμησης τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων 6. Υπέρβαση καθ ύψος εκατοστά τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων χώρων σε υπόγειες στάθμες, πατάρια, σοφίτες κλ < 50% της επιτρεπόμενης δόμησης (α) 50 έως 100% της επιτρεπόμενης δόμησης (β) 100 έως 200% της επιτρεπόμενης δόμησης (γ) > 200% της επιτρεπόμενης δόμησης (δ) < 20% του επιτρεπόμενου ύψους (α) > 20% του επιτρεπόμενου ύψους (β) 7. Υπέρβαση κάλυψης τετραγωνικά μέτρα < 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης (α) > 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης (β) 8. Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων < 20% της υποχρεωτικής απόστασης (α) > 20% της υποχρεωτικής απόστασης (β) 9. Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο < 20% της υποχρεωτικής πρασιάς(α) > 20% της υποχρεωτικής πρασιάς (β) 10. Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) τετραγωνικά μέτρα 11. Κοινωνικός συντελεστής : (α) Για κύρια και μοναδική κατοικία ΑμεΑ (>67%), σε συνδυασμό με εισοδηματικά κριτήρια (έως ατομικό εισόδημα και έως οικογενειακό εισόδημα) εμβαδού <35τ.μ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό (α) 12. Παλαιότητα: Αυθαίρετη Κατασκευή ή Χρήση μέχρι 31/1/1983 (α) 13. Λοιπές πολεοδομικές και αριθμός παραβάσεων (α) κτιριοδομικές παραβάσεις Από 31/1/1983 έως 31/12/2003 (β) Το πρόστιμο θα υπολογίζεται με τον τύπο: Τετραγωνικά Υ. Χ τιμή ζώνης Χ 15% Χ επιλεγμένοι συντελεστές Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι άθροισμα των επιμέρους -ανά ιδιοκτησία-. 22

23 Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιμο. Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν επιλέγεται κάποιο από τα 5, 7,8, 9. Στις περιπτώσεις κολυμβητικών δεξαμενών υπολογίζεται πρόστιμο 80 /τμ, εκτός και αν εμπίπτει στο 10.α Κατ αποκοπή πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20τμ: εντός σχεδίου με ΤΖ< >2.000 εντός σχεδίου με ΤΖ >3.000 εκτός σχεδίου -> Οι παραβάσεις του πολεοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού έχουν πρόστιμο 500 /παράβαση επί του αριθμού των παραβάσεων. Συντελεστές τετραγωνιδίων: 1.α= β=2.0 2.α= β=1.7 3.α= β=0.5 για Τ.Ζ και 0.6 για Τ.Ζ.> γ=0.6 3.δ=0.6 4.α= β=1.0 5.α= β=1.3 5.γ=1.6 5.δ= α= β=1.4 7.α= β=1.4 8.α= β=1.4 9.α= β= α= α= α= β=

24 Επεξηγηματικό-ερμηνευτικό υπόμνημα: 1. Αφορά την ύπαρξη οικοδομικής άδειας στο γήπεδο/οικόπεδο, όπου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή. 2. Αφορά τη χωροθέτηση της αυθαίρετης κατασκευής σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχή, καθώς και αν η κατασκευή είναι πρόχειρη (βάσει της περιγραφής που γίνεται στο σώμα του Νόμου). 3. Αφορά το είδος της πραγματικής χρήσης ή στην περίπτωση αλλαγής χρήσης- τη χρήση με βάση την εκδοθείσα άδεια. 4. Αφορά ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης σε σχέση με την οικοδομική άδεια. 5. Καταγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα κάθε αυθαίρετης κατασκευής (τετραγωνικά Υ..), καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα κάθε αυθαίρετης κατασκευής που αφορούν βοηθητικούς χώρους. Επίσης, σημειώνεται το ποσοστό υπέρβασης δόμησης ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση- κάθε αυθαίρετης κατασκευής. 6. Σημειώνονται τα εκατοστά του μέτρου και το ποσοστό υπέρβασης ύψους ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος- κάθε αυθαίρετης κατασκευής. 7. Σημειώνονται τετραγωνικά μέτρα υπέρβασης κάλυψης και το ποσοστό υπέρβασης της κάλυψης ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη. 8. Σημειώνεται το ποσοστό υπέρβασης/παραβίασης της υποχρεωτικής πλάγιας απόστασης (απόσταση ). 9. Σημειώνεται το ποσοστό υπέρβασης/παραβίασης του υποχρεωτικού μήκους προκηπίου (πρασιά). 10. Σημειώνονται τα τετραγωνικά μέτρα κολυμβητικής δεξαμενής. Επίσης, σημειώνεται αν το εμβαδόν της κολυμβητικής δεξαμενής είναι μικρότερο από 35τμ ή/και αν η χρήση της αφορά ΑμεΑ ή/και αν το νερό της κολυμβητικής δεξαμενής δύναται να χρησιμοποιηθεί για πυροσβεστικούς σκοπούς, μέσω εγκατεστημένου πυροσβεστικού συστήματος. 11. Σημειώνεται η περίπτωση να ισχύουν ταυτόχρονα οι τρεις προϋποθέσεις: α) κύρια και μοναδική κατοικία, που χρησιμοποιείται από β) τουλάχιστον ένα ΑμεΑ και γ) εισοδηματικό επίπεδο τάξης <8.000 ατομικό εισόδημα και < οικογενειακό επίπεδο. 12. Σημειώνεται αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση έχει δημιουργηθεί ή εγκαθιδρυθεί προ 31/1/1983 ή την περίοδο 31/1/1983 έως 31/12/2003. Η ακριβής ημερομηνία αποπεράτωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή έναρξη της χρήσης βεβαιώνεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη, η οποία επισυνάπτεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και τεκμηριώνεται με κάποιο επίσημο έγγραφο του κράτους ή δημόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει. 13. Σημειώνεται ο αριθμός (το πλήθος), αθροιστικά, των πολεοδομικών ή/και κτιριολογικών παραβάσεων. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, «παράβαση» θεωρείται κάθε μη νόμιμο έργο που υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό και δεν εμπίπτει σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες προστίμων. Σε περίπτωση που ο αναλυτικός προϋπολογισμός υπερβαίνει τις για κάποιο από τα μη νόμιμα έργα, το πλήθος των παραβάσεων αυξάνεται κατά μία παράβαση μέχρι τις , κατά 2 παραβάσεις μέχρι τις κ.ο.κ. 24

25 Οδηγίες προς τους μηχανικούς για τον ορθό υπολογισμό του προστίμου 1. Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά. Το τελικό πρόστιμο είναι το άθροισμα των επιμέρους προστίμων σε κάθε ιδιοκτησία. 2. Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν επιλέγεται κάποιο από τα 5α,β,γ,δ (συντελεστής υπέρβασης δόμησης), 7α,β (συντελεστής υπέρβασης κάλυψης), 8α,β (συντελεστής παραβίασης πλάγιων αποστάσεων) και 9α,β (συντελεστής παραβίασης οικοδομικής γραμμής). 3. Όταν υπάρχει μία και μοναδική μη νόμιμη κατασκευή σε μια ιδιοκτησία (στην οποία υπάρχει άδεια δόμησης και εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραγράφου 6.β του άρθρου 24) και αυτή είναι καθ υπέρβαση δόμησης έως 20τμ, πληρώνεται κατ αποκοπή πρόστιμο, με βάση την τιμή ζώνης, όπου βρίσκεται το ακίνητο, ως εξής: για: εντός σχεδίου με τιμή ζώνης< > πρόστιμο εντός σχεδίου με τιμή ζώνης > πρόστιμο εκτός σχεδίου -> πρόστιμο Το ύψος του παράβολου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 24, παράγραφος 2γ, προκύπτει από το άθροισμα των τετραγωνικών υπέρβασης δόμησης ή αλλαγής χρήσης. 5. Παραβάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε κάποιες από τις προαναφερθείσες κατηγορίες που αναφέρονται στο φύλλο καταγραφής (συντελεστές 1έως12) υπολογίζονται με βάση τον αναλυτικό προϋπολογισμό έργου, ως εξής: Κάθε μη νόμιμη κατασκευή αποτελεί μία(1) παράβαση (για την οποία πληρώνονται 500 ), εκτός αν στον αναλυτικό προϋπολογισμό της συγκεκριμένης παράβασης ή της διαφοράς αυτής από το νόμιμο έργο προκύπτει ποσό μεγαλύτερο από 5.000, οπότε για κάθε διαφορά μεγαλύτερη των προστίθεται αριθμητικώς μία(1) παράβαση. Το αριθμητικό σύνολο (που δεν συμπίπτει απαραίτητα το πλήθος) των παραβάσεων εγγράφεται στο τετραγωνίδιο 13. Παράδειγμα: o Υπαίθρια ψησταριά (BBQ) αναλυτικού προϋπολογισμού > 1 παράβαση o ιαφοροποίηση διαμορφωμένου εδάφους ως προς τη νόμιμη άδεια Αναλυτικού προϋπολογισμού >4 παραβάσεις o Υπέρβαση ύψους περιμετρικής μάντρας (το συμπαγές τμήμα της έχει γίνει 2,50μ. ενώ η νόμιμη άδεια προβλέπει 1,50μ. αναλυτικός 2,50μ ( ) αναλυτικός 1,50μ (9.600 ) = >2 παραβάσεις ΣΥΝΟΛΟ: 7 παραβάσεις 25

26 26 Εγχειρίδιο Χρήσης v1.0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

2. Μετάβαση Δηλώσεων του Ν. 4014/2011

2. Μετάβαση Δηλώσεων του Ν. 4014/2011 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την υποβολή και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012

Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012 Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Από τις 15/2/2012 στο σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών του ΤΕΕ θα ενσωματωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Σελίδα 1 από 15 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υποβολής Οριστικής Δήλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ελεγκτών όµησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Ελεγκτών όµησης 1 Εγχειρίδιο Χρήσης Ελεγκτών όµησης Σύστημα Υποβολής Αίτησης και Επιλογής Ελεγκτών Δόμησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ... 3 1.1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 3 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013 1. Σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων µεταβολών δηλώσεων/βεβαιώσεων Στο σύστηµα έχει ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE Αν κάνουμε backoffice κατευθείαν μετά το frontoffice τότε από το παράθυρο στο οποίο βρισκόμαστε ήδη μετά την οριστική αποθήκευση πατάμε πάνω δεξιά στην οθόνη Μετάβαση στο backoffice.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσιών Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσιών Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσιών Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης Αιτήματα Καταγγελίες Πολιτών Με την υπηρεσία Αιτήματα Καταγγελίες Πολιτών οι Δημότες και γενικότερα οι Πολίτες μπορούν να υποβάλλουν γενικά Αιτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver 04062015 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 1. Αίτηση Μεταβολών ΔΒΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών, της Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Ιούνιος 2008 (1/29) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Εγγραφή Νέου Χρήστη...5 Σύνδεση Χρήστη...7 Στοιχεία ικαιούχου...8 Υποβολή ήλωσης...13 Προσθήκη Ακινήτου... 14 Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα... 3 2. Υποβολή Τροποποιητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών. Διαχείριση Χρηστών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔ4691ΩΓ-8ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Π15/ 9.

ΑΔΑ: ΒΕΦΔ4691ΩΓ-8ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Π15/ 9. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικές παρατηρήσεις... 3 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 4 2. Πίνακας αναφορών... 4 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 5 2.2 Ταξινόμηση... 6 3. Προσθήκη/επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας  αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.ktimapella.gr αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εντοπίσετε το ακίνητο σας. Μόλις πλησιάσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αποστολή Ε9

Δημιουργία και αποστολή Ε9 Δημιουργία και αποστολή Ε9 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε9. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε5. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα Εγγραφής Συμβούλου-Στελέχους

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 4 3. Αρχική οθόνη... 6 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α 249), από 1 η Μαρτίου 2012 απαιτείται έλεγχος των οικοδομών από Ελεγκτές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δοµή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1.Γενικές παρατηρήσεις... 4 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 5 2. Πίνακας αναφορών... 5 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 6 2.2 Ταξινόμηση...

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.4093/2012

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.4093/2012 Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) https://apografi.gov.gr/hr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Είσοδος στις εφαρμογές... 2 3. Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων... 2 4. Αποδέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks Dataverse Ltd. Αθήνα, 10/08/2014 Σελίδες: 40 Έκδοση: 1.3 Όνομα : DocuTracks Admin Manual Σελίδα : 2 από 40 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 ο Επιλογή Προϊόντων

Βήμα 1 ο Επιλογή Προϊόντων Για να βάλετε μία Ηλεκτρονική Παραγγελία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Βήμα 1ο : Επιλογή Προϊόντων και προσθήκη στο καλάθι αγορών Βήμα 2ο: Καλάθι Αγορών - Ολοκλήρωση Παραγγελίας - Έγγραφή Αναζήτηση Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήµατος εξετάσεων Ελεγκτών όµησης

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήµατος εξετάσεων Ελεγκτών όµησης Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήµατος εξετάσεων Ελεγκτών όµησης Γενικά Το σύστηµα εξετάσεων των Ελεγκτών όµησης λειτουργεί σε κεντρικό εξυπηρετητή του ΤΕΕ στον οποίο οι εξεταζόµενοι έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα