ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ KAI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» 1η Έκδοση: 2016

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑ ΈΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠ

3 Εικόνα 1: Κεντρική οθόνη διαχείρισης Δηλώσεων Διαχείρισης ΔΑ... 5 Εικόνα 2: Οθόνη διενέργειας νέας Δήλωσης Διαχείρισης ΔΑ... 6 Εικόνα 3: Αναζήτηση Δηλώσεων Διαχείρισης με φίλτρα αναζήτησης... 7 Εικόνα 4: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Στοιχεία ταυτότητας Δήλωσης... 8 Εικόνα 5: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Στοιχεία προς συμπλήρωση... 9 Εικόνα 6: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Σύνολα Δαπανών Δικαιούχων Εικόνα 7: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Ανάλυση Δαπανών Δικαιούχων Εικόνα 8: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Ανάλυση Δαπανών Δικ/χων ανά ΕΦ Εικόνα 9: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Σύνολο Δημοσίων Δαπανών Εικόνα 10: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Ανάλυση Δημοσίων Δαπανών Εικόνα 11: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Ανάλυση Δημ. Δαπανών ανά ΕΦ Εικόνα 12: Υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης Εικόνα 13: Κεντρική οθόνη κλεισίματος Λογαριασμών Εικόνα 14: Οθόνη διενέργειας νέου Λογαριασμού Εικόνα 15: Οθόνη διενέργειας νέου Λογαριασμού Επιλογή Ταμείου Εικόνα 16: Αναζήτηση Λογαριασμών με φίλτρα αναζήτησης Εικόνα 17: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού Στοιχεία ταυτότητας Λογαριασμού Εικόνα 18: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού Σύνολα Δαπανών Δικαιούχων Εικόνα 19: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Ανάλυση Δαπανών Δικαιούχων Εικόνα 20: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού Σύνολο Δημοσίων Δαπανών

4 Εικόνα 21: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού Ανάλυση Δημοσίων Δαπανών Εικόνα 22: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Εικόνα 23: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Εικόνα 24: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Εικόνα 25: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Εικόνα 26: Υποβολή Λογαριασμού Εικόνα 27: Παράθυρο Επικύρωσης Λογαριασμού Εικόνα 28: Παράθυρο Επικύρωσης Διενέργειας Δήλωσης Διαχείρισης

5 Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης (user manual) περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους χρήστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Προγραμματικής Περιόδου Ειδικότερα, στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης περιλαμβάνονται οδηγίες προς τους χρήστες του ΟΠΣ που ανήκουν στη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) και την Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) και διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιώματα (βάσει του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους) για τη διενέργεια της Δήλωσης Διαχείρισης και των Λογαριασμών που διενεργούνται κατά το κλείσιμο των λογιστικών χρήσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου Η διενέργεια της Δήλωσης Διαχείρισης υποστηρίζεται από το Υποσύστημα «Δήλωση Διαχείρισης ΔΑ», και η διενέργεια των Λογαριασμών από το Υποσύστημα «Κλείσιμο Λογαριασμών» της ομάδας Υποσυστημάτων «Λογαριασμοί». Συγκεκριμένα, τα εν λόγω Υποσυστήματα καλύπτουν τις ακόλουθες λειτουργίες: Υποσύστημα Δήλωσης Διαχείρισης ΔΑ: Διενέργεια / Αναζήτηση Δήλωσης Διαχείρισης ΔΑ, Έλεγχος / Εποπτεία στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης ΔΑ, Διαγραφή Δήλωσης Διαχείρισης ΔΑ, Υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης ΔΑ Επικύρωση Βεβαίωσης Διαχείρισης ΔΑ, Εκτύπωση Βεβαίωσης Διαχείρισης ΔΑ. Υποσύστημα Κλεισίματος Λογαριασμών Διενέργεια / Αναζήτηση Λογαριασμών, Έλεγχος / Εποπτεία στοιχείων Λογαριασμών, Διαγραφή Λογαριασμών, Υποβολή Λογαριασμών Επικύρωση Λογαριασμών, Εκτύπωση Λογαριασμών. Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν από τους κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΠΣ για την εκτέλεση των ανωτέρω λειτουργιών. 4

6 2.1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑ Τη Δήλωση Διαχείρισης διενεργεί αρμόδιος χρήστης της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ), με σκοπό να συνοδεύσει την υποβολή προς την ΕΕ των Λογαριασμών για την περίοδο μιας λογιστικής χρήσης. Η διενέργεια της Δήλωσης Διαχείρισης γίνεται μέσω του αντίστοιχου Υποσυστήματος, στο οποίο οι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση από το αναδυόμενο κεντρικό μενού επιλογών αριστερά (το οποίο εμφανίζεται πατώντας στο πλήκτρο στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης), κάνοντας κλικ στην επιλογή «Λογαριασμοί» και στη συνέχεια «Δήλωση Διαχείρισης ΔΑ», όπως φαίνεται στην αριστερή στήλη της οθόνης που ακολουθεί. Πλήκτρο ανανέωσης λίστας Πλήκτρο διενέργειας Δήλωσης Διαχείρισης Πλήκτρο εξαγωγής λίστας σε αρχείο Excel Εικόνα 1: Κεντρική οθόνη διαχείρισης Δηλώσεων Διαχείρισης ΔΑ Στη συνέχεια εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη του ΟΠΣ η λίστα με τις Δηλώσεις Διαχείρισης που έχουν δημιουργηθεί ήδη στο σύστημα. Για τις Δηλώσεις Διαχείρισης της λίστας, εμφανίζονται σε μορφή πίνακα βασικές πληροφορίες, όπως: Α/Α, ΔΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Έκδοση, Κατάσταση, Ημ/νία διενέργειας της Δήλωσης, Ημ/νία επικύρωσης της Δήλωσης, Ποσό Δήλωσης και Δημόσιο τμήμα του ποσού της Δήλωσης. Στην κεντρική λίστα των Δηλώσεων Διαχείρισης ΔΑ, ο χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορεί να δημιουργήσει νέα Δήλωση Διαχείρισης, να ανανεώσει την λίστα ή να εξάγει την λίστα σε αρχείο Excel, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Για τη διενέργεια μιας νέας Δήλωσης Διαχείρισης, πατώντας το πλήκτρο με το σύμβολο +, το σύστημα μεταφέρει το χρήστη στην ακόλουθη οθόνη: 5

7 Εικόνα 2: Οθόνη διενέργειας νέας Δήλωσης Διαχείρισης ΔΑ Στην παραπάνω οθόνη, ως λογιστική χρήση αναφοράς, στο αριστερό μέρος της οθόνης, επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα η τελευταία κλεισμένη λογιστική χρήση, ενώ ως Ημερομηνία Διενέργειας της Δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος. Ο χρήστης συμπληρώνει μόνο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το οποίο διενεργεί τη Δήλωση Διαχείρισης, από την αναδυόμενη λίστα του αντίστοιχου πεδίου. Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία Δήλωσης Διαχείρισης από τη ΔΑ θα πρέπει προηγουμένως να έχουν επικυρωθεί οι Βεβαιώσεις Διαχείρισης όλων των ΕΦ (ΦΕΔ, ΕΦ ΔΣ, ΕΦ ΣΧ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τη λογιστική χρήση της Δήλωσης. Με το πάτημα του πλήκτρου «Έναρξη Διενέργειας Δήλωσης», η Δήλωση Διαχείρισης δημιουργείται στο σύστημα και εμφανίζεται στην κεντρική λίστα των Δηλώσεων Διαχείρισης σε κατάσταση «Εργασίας». Στην κεντρική οθόνη με τη λίστα των Δηλώσεων Διαχείρισης, κάθε χρήστης με δικαιώματα προβολής (read-nly) ή επεξεργασίας (read-write) μπορεί να αναζητήσει μία ή πολλαπλές Δηλώσεις βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, πατώντας το πλήκτρο «ΦΙΛΤΡΑ», οπότε και εμφανίζονται τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης στο αριστερό μέρος της οθόνης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων αναζήτησης, τα οποία και εφαρμόζονται ως φίλτρα στη λίστα των Δηλώσεων Διαχείρισης, οπότε και εμφανίζονται μόνο οι Δηλώσεις που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 6

8 Εικόνα 3: Αναζήτηση Δηλώσεων Διαχείρισης με φίλτρα αναζήτησης Τα κριτήρια που η τιμή τους επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα (π.χ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), εφαρμόζονται άμεσα ως φίλτρα στη λίστα, ενώ τα υπόλοιπα κριτήρια για να εφαρμοστούν θα πρέπει, αφού εισαχθεί ο κατά περίπτωση ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων που ορίζεται σε αυτά, να πατηθεί το πλήκτρο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» που εμφανίζεται κάτω από τα κριτήρια αναζήτησης. Το πλήκτρο «Reset» διαγράφει όλες τις τιμές από τα επιλεγμένα κριτήρια επαναφέροντας τη συνολική λίστα των Δηλώσεων. Τα φίλτρα που δημιουργούνται από τα κριτήρια αναζήτησης (μπλε πλαίσια πάνω από τον πίνακα) μπορεί να είναι πολλαπλά, ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διαγραφής κάποιου φίλτρου πατώντας στο σύμβολο «x» στο πλαίσιο του φίλτρου, σε περίπτωση που θέλει να διευρύνει τα αποτελέσματα της αναζήτησης ΈΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑ Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει / εποπτεύσει τα στοιχεία της Δήλωσης Διαχείρισης που δημιούργησε πατώντας στο εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα από την τελευταία στήλη της λίστας των Δηλώσεων Διαχείρισης για τη Δήλωση που επιθυμεί και επιλέγοντας την εντολή «Έλεγχος / Εποπτεία» από το εμφανιζόμενο μενού επιλογών (ή πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στη Δήλωση Διαχείρισης που επιθυμεί και επιλέγοντας «Έλεγχος / Εποπτεία» από το ίδιο μενού επιλογών). Μετά την επιλογή της επιθυμητής Δήλωσης Διαχείρισης, το σύστημα μεταφέρει το χρήστη στην οθόνη ελέγχου / εποπτείας των στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης, που φαίνεται στις επόμενες εικόνες. Τα εμφανιζόμενα στην οθόνη στοιχεία της Δήλωσης είναι τα ακόλουθα: Στοιχεία που ταυτοποιούν τη Δήλωση Διαχείρισης: Τα στοιχεία αυτά, που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης, συμπληρώνονται αυτόματα από το 7

9 σύστημα και είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Λογιστική Χρήση και οι Ημερομηνίες Διενέργειας και Επικύρωσης (που αρχικά είναι κενή) της Δήλωσης. Εικόνα 4: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Στοιχεία ταυτότητας Δήλωσης Στην ανωτέρω εικόνα διακρίνεται η Γραμμή Κατάστασης πάνω από τον τίτλο «Έλεγχος Στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης ΔΑ», η οποία περιλαμβάνει τη διαδρομή στο σύστημα (Λογαριασμοί -> Δηλώσεις Διαχείρισης ΔΑ, Α/Α της Δήλωσης) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στην ίδια γραμμή διακρίνεται και η τρέχουσα κατάσταση της Δήλωσης, που σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι «Εργασίας». Στοιχεία προς συμπλήρωση: Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται από το χρήστη (τα πεδία συμπλήρωσης κειμένου ενεργοποιούνται πατώντας το εικονίδιο επεξεργασίας, βλ. παρακάτω εικόνα), και είναι τα ακόλουθα: Ο παραλήπτης της Δήλωσης (υποχρεωτικό πεδίο), που είναι το πρόσωπο ή/και η συγκεκριμένη υπηρεσία της ΕΕ όπου απευθύνεται η Δήλωση Ο αριθμός φακέλου τήρησης του εκτυπωτικού της Δήλωσης Τυχόν Διορθωτικά μέτρα που είναι σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία υπογραφής της Δήλωσης Διαχείρισης. Στην περίπτωση που υπάρχει Έκθεση Διορθωτικών μέτρων της ΔΑ, αυτή επισυνάπτεται πατώντας στη σχετική ένδειξη και στο πεδίο των διορθωτικών μέτρων γίνεται παραπομπή σε αυτήν. Εάν τυχόν υπάρχουν διορθωτικά μέτρα σε εξέλιξη ή σχετική Έκθεση Διορθωτικών Μέτρων που καταχωρήθηκαν στο σύστημα από κάποιον ΕΦ κατά τη διενέργεια της Βεβαίωσης Διαχείρισης για το ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και την ίδια λογιστική χρήση, αυτά εμφανίζονται στην οθόνη πριν από το πεδίο με τα διορθωτικά μέτρα της ΔΑ, προς ενημέρωσή της, ώστε να τα συμπεριλάβει κατά τη συμπλήρωση του πεδίου. Η Ετήσια Σύνοψη λογιστικών και λοιπών ελέγχων που συνοδεύει τη Δήλωση Διχείρισης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τη λογιστική χρήση αναφοράς, επισυνάπτεται (υποχρεωτικά) στο σχετικό σύνδεσμο που φαίνεται στην οθόνη κάτω από το πεδίο των διορθωτικών μέτρων. 8

10 Εικόνα 5: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Στοιχεία προς συμπλήρωση Στοιχεία Δαπανών Δικαιούχων: Υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και είναι τα στοιχεία: Προϋπολογισμός Ενταγμένων Έργων, Δαπάνες, Δαπάνες μετά την εφαρμογή του Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης, Καταλογισμοί μετά την εφαρμογή του Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης, Αναστολές, Έσοδα Έργων και Ποσό Δήλωσης, τα οποία εμφανίζονται: Α) Σε συγκεντρωτικό πίνακα («Σύνολα Δαπανών Δικαιούχων») με τις ακόλουθες τρεις στήλες: Στήλη 1: Ποσά Δήλωσης Διαχείρισης, δηλαδή συσσωρευμένα ποσά από την αρχή της λογιστικής χρήσης αναφοράς μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της τρέχουσας Δήλωσης, Στήλη 2: Ποσά Τελικής Αίτησης Πληρωμής, δηλαδή τα συσσωρευμένα ποσά από την αρχή της λογιστικής χρήσης αναφοράς μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της Τελικής Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής της λογιστικής χρήσης και Στήλη 3: Διαφορά των δύο προηγούμενων στηλών. Η διαφορά αυτή προκύπτει λόγω του ότι στη Δήλωση Διαχείρισης, πέραν των δαπανών της λογιστικής χρήσης όπως αυτές είχαν δηλωθεί στην τελική αίτηση πληρωμής, λαμβάνονται υπόψη επιπρόσθετα και πιθανές νέες διορθώσεις (καταλογισμοί / αναστολές) με ημερομηνία επικύρωσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας της τελικής αίτησης πληρωμής και μέχρι την ημερομηνία διενέργειας της Δήλωσης Διαχείρισης. 9

11 Β) Αναλυτικά ανά Άξονα Προτεραιότητας (ή Προτεραιότητα της Ένωσης για το ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ), Ειδικό Στόχο, Σχέδιο Χορηγιών (για ΕΦ ΣΧ), Πρόσκληση και Έργο («Ανάλυση Δαπανών Δικαιούχων»). Γ) Ανά Ενδιάμεσο Φορέα («Ανάλυση Δαπανών Δικαιούχων ανά ΕΦ ΔΣ/ΣΧ»). Εικόνα 6: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Σύνολα Δαπανών Δικαιούχων Εικόνα 7: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Ανάλυση Δαπανών Δικαιούχων Εικόνα 8: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Ανάλυση Δαπανών Δικ/χων ανά ΕΦ Στοιχεία Δημοσίων Δαπανών: Είναι μία ομάδα στοιχείων όμοια με την ομάδα «Στοιχεία Δαπανών Δικαιούχων», με τη διαφορά ότι τα ποσά των στοιχείων αυτών αποτελούν μέρος των αντίστοιχων ποσών των δαπανών Δικαιούχων, καθώς δεν περιλαμβάνουν την ιδιωτική συμμετοχή των Έργων ΣΧ. 10

12 Εικόνα 9: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Σύνολο Δημοσίων Δαπανών Εικόνα 10: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Ανάλυση Δημοσίων Δαπανών Εικόνα 11: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Ανάλυση Δημ. Δαπανών ανά ΕΦ 2.3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑ Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα διαγραφής μιας Δήλωσης Διαχείρισης, μόνο όταν αυτή βρίσκεται σε κατάσταση «Εργασίας». Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει μία Δήλωση Διαχείρισης, επιλέγοντας την εντολή «Διαγραφή» εναλλακτικά: από το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, όντας στην οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας της Δήλωσης, ή από την κεντρική λίστα των Δηλώσεων Διαχείρισης ΔΑ, επιλέγοντας το εικονίδιο για τη Δήλωση που επιθυμεί και στη συνέχεια επιλέγοντας «Διαγραφή» από το 11

13 μενού επιλογών που εμφανίζεται. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη διαγραφή της Δήλωσης Διαχείρισης, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και μετά την θετική απάντηση του χρήστη, η Δήλωση διαγράφεται οριστικά ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η Δήλωση Διαχείρισης, είναι κατά βάση μία αναφορά του ΟΠΣ μέσω της οποίας εξάγονται αυτόματα, σε συγκεκριμένη γραμμογράφηση που περιεγράφηκε στην παράγραφο 2.2, στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα μέσω των υπόλοιπων λειτουργιών του ΟΠΣ, και συγκεκριμένα μέσω της διενέργειας της Τελικής Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής της λογιστικής χρήσης και τυχόν ελεγκτικών λειτουργιών της Ομάδας Υποσυστημάτων «Έλεγχοι & Επαληθεύσεις» που διενεργούνται μετά την Τελική Ενδιάμεση Αίτηση Πληρωμής. Επομένως, οποιαδήποτε διόρθωση στα στοιχεία της Δήλωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ελεγκτικών λειτουργιών της Ομάδας Υποσυστημάτων «Έλεγχοι & Επαληθεύσεις» από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους. Ειδικότερα, η ΔΑ μπορεί να υλοποιήσει η ίδια διορθωτικές ενέργειες μέσω του Υποσυστήματος των Επαληθεύσεων Διοικητικής Ικανότητας ΕΦ, καθώς και να δρομολογήσει και να συντονίσει τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες από τους ΕΦ ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ο χρήστης της ΔΑ, μόλις ολοκληρώσει τον Έλεγχο / Εποπτεία της Δήλωσης Διαχείρισης που διενήργησε και διασφαλίσει ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες μέσω των σχετικών διαδικασιών και Υποσυστημάτων, επιλέγει την εντολή «Υποβολή» από το Μενού στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης: Εικόνα 12: Υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης Με την εντολή αυτή, η Δήλωση Διαχείρισης υποβάλλεται από τη ΔΑ προς την Αρχή Ελέγχου (ΑΕ) και προς την Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) προκειμένου η τελευταία να διενεργήσει και να υποβάλει με τη σειρά της προς την ΑΕ τους λογαριασμούς της λογιστικής χρήσης για το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 12

14 3.1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Το κλείσιμο των Λογαριασμών, ή απλά τους Λογαριασμούς, διενεργεί μέσω του ΟΠΣ αρμόδιος χρήστης της Αρχής Πιστοποίησης (ΑΠ), για την περίοδο μιας λογιστικής χρήσης, για κάθε ΕΠ και για κάθε Ταμείο. Η διενέργεια του κλεισίματος των Λογαριασμών γίνεται μέσω του αντίστοιχου Υποσυστήματος, στο οποίο οι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση από το αναδυόμενο κεντρικό μενού επιλογών αριστερά (το οποίο εμφανίζεται πατώντας στο πλήκτρο στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης), κάνοντας κλικ στην επιλογή «Λογαριασμοί» και στη συνέχεια «Κλείσιμο Λογαριασμών», όπως φαίνεται στην αριστερή στήλη της οθόνης που ακολουθεί. Πλήκτρο ανανέωσης λίστας Πλήκτρο διενέργειας κλεισίματος Λογαριασμών Πλήκτρο εξαγωγής λίστας σε αρχείο Excel Εικόνα 13: Κεντρική οθόνη κλεισίματος Λογαριασμών Στη συνέχεια εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη του ΟΠΣ η λίστα με τους Λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί ήδη στο σύστημα. Για τους Λογαριασμούς της λίστας, εμφανίζονται σε μορφή πίνακα βασικές πληροφορίες, όπως: Α/Α, Ταμείο, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Έκδοση, Κατάσταση, Ημ/νία διενέργειας, Ημ/νία επικύρωσης, Ποσό Λογαριασμού, Δημόσιο μέρος και ανάλυση του Δημόσιου μέρους σε Εθνικό και Ενωσιακό. Στην κεντρική λίστα των Λογαριασμών, ο χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορεί να δημιουργήσει νέο Λογαριασμό, να ανανεώσει την λίστα ή να εξάγει την λίστα σε αρχείο Excel, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Για τη διενέργεια νέου Λογαριασμού, πατώντας το πλήκτρο με το σύμβολο +, το σύστημα μεταφέρει το χρήστη στην ακόλουθη οθόνη: 13

15 Εικόνα 14: Οθόνη διενέργειας νέου Λογαριασμού Στην παραπάνω οθόνη, ως λογιστική χρήση αναφοράς, στο αριστερό μέρος της οθόνης, επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα η τελευταία κλεισμένη λογιστική χρήση, ενώ ως Ημερομηνία Διενέργειας του Λογαριασμού συμπληρώνεται αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος. Ο χρήστης συμπληρώνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το οποίο διενεργεί το κλείσιμο Λογαριασμού, από την αναδυόμενη λίστα του αντίστοιχου πεδίου, και στην περίπτωση που αυτό είναι πολυταμειακό, εμφανίζεται στην οθόνη δεύτερο πεδίο για την επιλογή του Ταμείου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Εικόνα 15: Οθόνη διενέργειας νέου Λογαριασμού Επιλογή Ταμείου Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία Λογαριασμών από την ΑΠ θα πρέπει προηγουμένως να έχει υποβληθεί η Δήλωση Διαχείρισης από τη ΔΑ για την ίδια λογιστική χρήση και για το επιλεγμένο ΕΠ. Με το πάτημα του πλήκτρου «Έναρξη Τελικής Διενέργειας», ο Λογαριασμός δημιουργείται 14

16 στο σύστημα και εμφανίζεται στην κεντρική λίστα των Λογαριασμών σε κατάσταση «Εργασίας». Στην κεντρική οθόνη με τη λίστα των Λογαριασμών, κάθε χρήστης με δικαιώματα προβολής (read-nly) ή επεξεργασίας (read-write) μπορεί να αναζητήσει έναν ή πολλαπλούς Λογαριασμούς βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, πατώντας το πλήκτρο «ΦΙΛΤΡΑ», οπότε και εμφανίζονται τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης στο αριστερό μέρος της οθόνης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων, τα οποία εφαρμόζονται ως φίλτρα στη λίστα, οπότε και εμφανίζονται μόνο οι Λογαριασμοί που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Εικόνα 16: Αναζήτηση Λογαριασμών με φίλτρα αναζήτησης Τα κριτήρια που η τιμή τους επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα (π.χ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), εφαρμόζονται άμεσα ως φίλτρα στη λίστα, ενώ τα υπόλοιπα κριτήρια για να εφαρμοστούν θα πρέπει, αφού εισαχθεί ο κατά περίπτωση ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων που ορίζεται σε αυτά, να πατηθεί το πλήκτρο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» που εμφανίζεται κάτω από τα κριτήρια αναζήτησης. Το πλήκτρο «Reset» διαγράφει όλες τις τιμές από τα επιλεγμένα κριτήρια επαναφέροντας τη συνολική λίστα των Λογαριασμών. Τα φίλτρα που δημιουργούνται από τα κριτήρια αναζήτησης (μπλε πλαίσια πάνω από τον πίνακα) μπορεί να είναι πολλαπλά, ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διαγραφής κάποιου φίλτρου πατώντας στο σύμβολο «x» στο πλαίσιο του φίλτρου, σε περίπτωση που θέλει να διευρύνει τα αποτελέσματα της αναζήτησης ΈΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει / εποπτεύσει τα στοιχεία του Λογαριασμού που δημιούργησε πατώντας στο εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα από την τελευταία στήλη της λίστας των Λογαριασμών για το Λογαριασμό που επιθυμεί και επιλέγοντας την εντολή «Έλεγχος / 15

17 Εποπτεία» από το εμφανιζόμενο μενού επιλογών (ή πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο Λογαριασμό που επιθυμεί και επιλέγοντας «Έλεγχος / Εποπτεία» από το ίδιο μενού επιλογών). Μετά την επιλογή του επιθυμητού Λογαριασμού, το σύστημα μεταφέρει το χρήστη στην οθόνη ελέγχου / εποπτείας των στοιχείων του Λογαριασμού, που φαίνεται στις επόμενες εικόνες. Τα εμφανιζόμενα στην οθόνη στοιχεία του Λογαριασμού είναι τα ακόλουθα: Στοιχεία που ταυτοποιούν το Λογαριασμό: Τα στοιχεία αυτά, που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης, συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα και είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το Ταμείο, η Λογιστική Χρήση και οι Ημερομηνίες Διενέργειας και Επικύρωσης (που αρχικά είναι κενή) του Λογαριασμού. Εικόνα 17: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού Στοιχεία ταυτότητας Λογαριασμού Στην ανωτέρω εικόνα διακρίνεται η Γραμμή Κατάστασης πάνω από τον τίτλο «Έλεγχος Στοιχείων Λογαριασμού», η οποία περιλαμβάνει τη διαδρομή στο σύστημα (Λογαριασμοί -> Κλείσιμο Λογαριασμών, Α/Α του Λογαριασμού) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στην ίδια γραμμή διακρίνεται και η τρέχουσα κατάσταση του Λογαριασμού, που σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι «Εργασίας». Στοιχεία Δαπανών Δικαιούχων: Περιλαμβάνονται στην πρώτη (προεπιλεγμένη) καρτέλα της οθόνης του Λογαριασμού με τίτλο «Ανάλυση Δαπανών» και είναι τα στοιχεία: Δαπάνες, Δαπάνες μετά την εφαρμογή του Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης, Καταλογισμοί μετά την εφαρμογή του Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης, Αναστολές, Έσοδα Έργων και Ποσό Λογαριασμού, τα οποία εμφανίζονται, όπως φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες: Α) Σε συγκεντρωτικό πίνακα («Σύνολα Δαπανών Δικαιούχων») με τις ακόλουθες 16

18 τρεις στήλες: Στήλη 1: Ποσά Τελικής Ενδιάμεσης Αίτησης Πληρωμής, δηλαδή τα συσσωρευμένα ποσά από την αρχή της λογιστικής χρήσης αναφοράς μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της Τελικής Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής της λογιστικής χρήσης, Στήλη 2: Ποσά Λογαριασμού, δηλαδή συσσωρευμένα ποσά από την αρχή της λογιστικής χρήσης αναφοράς μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του τρέχοντος Λογαριασμού και Στήλη 3: Διαφορά των δύο προηγούμενων στηλών. Η διαφορά αυτή προκύπτει λόγω του ότι στον Λογαριασμό, πέραν των δαπανών της λογιστικής χρήσης όπως αυτές είχαν δηλωθεί στην τελική αίτηση πληρωμής, λαμβάνονται υπόψη επιπρόσθετα και πιθανές νέες διορθώσεις (καταλογισμοί / αναστολές) με ημερομηνία επικύρωσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας της τελικής αίτησης πληρωμής και μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του Λογαριασμού. Β) Αναλυτικά ανά Άξονα Προτεραιότητας (ή Προτεραιότητα της Ένωσης για το ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ), Ειδικό Στόχο, Σχέδιο Χορηγιών (για ΕΦ ΣΧ), Πρόσκληση και Έργο («Ανάλυση Δαπανών Δικαιούχων»). Εικόνα 18: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού Σύνολα Δαπανών Δικαιούχων Εικόνα 19: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Δήλωσης Διαχείρισης Ανάλυση Δαπανών Δικαιούχων 17

19 Όπως φαίνεται στην παραπάνω οθόνη, ο χρήστης μπορεί, αν το επιθυμεί, να εξαγάγει τα στοιχεία της Ανάλυσης Δαπανών Δικαιούχων σε μορφή excel, είτε σε επίπεδο Έργου είτε σε επίπεδο Δελτίου Δαπανών, πατώντας στα εμφανιζόμενα links στο πάνω δεξιά μέρος του πίνακα της Ανάλυσης. Στοιχεία Δημοσίων Δαπανών: Εμφανίζονται σε συνέχεια των στοιχείων Δαπανών Δικαιούχων, στην ίδια καρτέλα («Ανάλυση Δαπανών»). Τα στοιχεία αυτά είναι όμοια με τα «Στοιχεία Δαπανών Δικαιούχων», με τη διαφορά ότι τα ποσά των στοιχείων αυτών αποτελούν μέρος των αντίστοιχων ποσών των δαπανών Δικαιούχων, καθώς δεν περιλαμβάνουν την ιδιωτική συμμετοχή των Έργων ΣΧ. Εικόνα 20: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού Σύνολο Δημοσίων Δαπανών Εικόνα 21: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού Ανάλυση Δημοσίων Δαπανών Ειδικά στην παραπάνω οθόνη με την Ανάλυση των Δημοσίων Δαπανών του Λογαριασμού, εμφανίζεται και η κατανομή του ποσού του Λογαριασμού (τρεις τελευταίες στήλες του πίνακα της Ανάλυσης) σε Ενωσιακό και εθνικό Μέρος. Σημειώνεται ότι Ενωσιακό μέρος του ποσού των Λογαριασμών υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές συγχρηματοδότησης που ίσχυαν κατά την Τελική Αίτηση Ενδιάμεσης Πληρωμής της λογιστικής χρήσης αναφοράς. Ο χρήστης μπορεί, αν το επιθυμεί, να εξαγάγει τα στοιχεία της Ανάλυσης Δημοσίων Δαπανών σε μορφή excel, είτε σε επίπεδο Έργου είτε σε επίπεδο Δελτίου 18

20 Δαπανών, πατώντας στα εμφανιζόμενα links στο πάνω δεξιά μέρος του πίνακα της Ανάλυσης. Προσαρτήματα Λογαριασμών: Εμφανίζονται στις επόμενες καρτέλες της οθόνης και περιλαμβάνουν τους πίνακες που περιγράφονται στη συνέχεια: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1: Ποσά που καταχωρούνται στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Στον πίνακα αυτόν, για κάθε Προτεραιότητα (Άξονα Προτεραιότητας ή Προτεραιότητα της Ένωσης για το ΕΤΘΑ) του ΕΠ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο στο οποίο αναφέρεται ο Λογαριασμός, εμφανίζονται τα στοιχεία (στήλες): Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα της Αρχής Πιστοποίησης και έχουν συμπεριληφθεί στις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται στην Επιτροπή, Συνολικό ποσό των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων και Συνολικό ποσό αντίστοιχων πληρωμών που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση το άρθρο 132 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Εικόνα 22: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2: Ποσά που ανακλήθηκαν και ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Στον πίνακα αυτόν, για κάθε Προτεραιότητα (Άξονα Προτεραιότητας ή Προτεραιότητα της Ένωσης για το ΕΤΘΑ) του ΕΠ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο στο οποίο αναφέρεται ο Λογαριασμός, εμφανίζονται τα στοιχεία (στήλες): 19

21 Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών που συμπεριλαμβάνεται στις αιτήσεις πληρωμής και ανακλήθηκε, Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες που ανακλήθηκαν, Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών που συμπεριλαμβάνεται στις αιτήσεις πληρωμής και ανακτήθηκε και Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες που ανακτήθηκαν. Στο δεύτερο μέρος του πίνακα, το γενικό σύνολο των παραπών ποσών που ανακλήθηκαν και ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, διαχωρίζεται ανά λογιστική χρήση δήλωσης των αντίστοιχων δαπανών: Εικόνα 23: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7: Προκαταβολές που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων βάσει του άρθρου 131 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σωρευτικά από την έναρξη του Προγράμματος) Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Στον πίνακα αυτόν, για κάθε Προτεραιότητα (Άξονα Προτεραιότητας ή Προτεραιότητα της Ένωσης για το ΕΤΘΑ) του ΕΠ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο στο οποίο αναφέρεται ο Λογαριασμός, εμφανίζονται τα στοιχεία (στήλες): 20

22 Συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τα επιχειρησιακά προγράμματα ως προκαταβολές, Ποσό που έχει καλυφθεί από τις δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους εντός 3 ετών από την καταβολή της προκαταβολής και Ποσό που δεν καλύφθηκε από τις δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και για το οποίο δεν έχει ακόμα παρέλθει η περίοδος των 3 ετών. Εικόνα 24: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 8: Αποτύπωση του ελέγχου της συνάφειας μεταξύ των δαπανών - Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Στον πίνακα αυτόν, για κάθε Προτεραιότητα (Άξονα Προτεραιότητας ή Προτεραιότητα της Ένωσης για το ΕΤΘΑ) του ΕΠ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο στο οποίο αναφέρεται ο Λογαριασμός, εμφανίζονται τα στοιχεία (στήλες): Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή (Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από δικαιούχους και καταβλήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων (Α) και Συνολικό ποσό δημόσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων (Β)), Δαπάνες που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης και έχουν συμπεριληφθεί στις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται στην Επιτροπή (Γ) και Συνολικό ποσό των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων (Δ)), 21

23 Διαφορά των προηγούμενων στηλών (E = A Γ και ΣΤ = B Δ) και Παρατηρήσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση που υπάρχει Διαφορά > 0 σε κάποια από τις δύο προηγούμενες στήλες. Ο χρήστης καταχωρεί τις απαιτούμενες Παρατηρήσεις πατώντας το πλήκτρο επεξεργασίας που εμφανίζεται για κάθε Προτεραιότητα για την οποία εμφανίζεται Διαφορά, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Εικόνα 25: Οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας στοιχείων Λογαριασμού ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 8 Στο τέλος του πίνακα της οθόνης του Προσαρτήματος 8, εμφανίζονται επιπλέον τα ποσά που διορθώθηκαν στους τρέχοντες λογαριασμούς κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα διαγραφής ενός Λογαριασμού, μόνο όταν αυτός βρίσκεται σε κατάσταση «Εργασίας». Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τον Λογαριασμό, επιλέγοντας την εντολή «Διαγραφή» εναλλακτικά: από το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, όντας στην οθόνη Ελέγχου / Εποπτείας του Λογαριασμού, ή 22

24 από την κεντρική λίστα των Λογαριασμών, επιλέγοντας το εικονίδιο για το Λογαριασμό που επιθυμεί και στη συνέχεια επιλέγοντας «Διαγραφή» από το μενού επιλογών που εμφανίζεται. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη διαγραφή του Λογαριασμού, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και μετά την θετική απάντηση του χρήστη, ο Λογαριασμός διαγράφεται οριστικά ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο Λογαριασμός, είναι κατά βάση μία αναφορά του ΟΠΣ μέσω της οποίας εξάγονται αυτόματα, σε συγκεκριμένη γραμμογράφηση που περιεγράφηκε στην παράγραφο 3.2, στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα μέσω των υπόλοιπων λειτουργιών του ΟΠΣ, και συγκεκριμένα μέσω της διενέργειας της Τελικής Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής της λογιστικής χρήσης και τυχόν ελεγκτικών λειτουργιών της Ομάδας Υποσυστημάτων «Έλεγχοι & Επαληθεύσεις» που διενεργούνται μετά την Τελική Ενδιάμεση Αίτηση Πληρωμής. Επομένως, οποιαδήποτε διόρθωση στα στοιχεία του Λογαριασμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ελεγκτικών λειτουργιών της Ομάδας Υποσυστημάτων «Έλεγχοι & Επαληθεύσεις» από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους. Ειδικότερα, η ΑΠ μπορεί να υλοποιήσει η ίδια διορθωτικές ενέργειες μέσω του Υποσυστήματος των Επισκοπήσεων, καθώς και να δρομολογήσει και να συντονίσει τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες από τη ΔΑ, τους ΕΦ ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ο χρήστης της ΑΠ, μόλις ολοκληρώσει τον Έλεγχο / Εποπτεία του Λογαριασμού που διενήργησε και διασφαλίσει ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες μέσω των σχετικών διαδικασιών και Υποσυστημάτων, επιλέγει την εντολή «Υποβολή» από το Μενού στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης: Εικόνα 26: Υποβολή Λογαριασμού Με την εντολή αυτή, ο Λογαριασμός υποβάλλεται από την ΑΠ προς την Αρχή Ελέγχου (ΑΕ), προκειμένου η τελευταία να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της (audit pinin) για την υποβολή των Λογαριασμών και της αντίστοιχης Δήλωσης Διαχείρισης της ΔΑ στην ΕΕ. 23

25 4.1. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Με την υποβολή της Δήλωσης Διαχείρισης από τη ΔΑ και των αντίστοιχων Λογαριασμών από την ΑΠ, η ΑΕ διενεργεί τον Έλεγχο των Λογαριασμών, προκειμένου να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της για την υποβολή τους στην ΕΕ. Αν κατά τη διενέργεια του Ελέγχου των Λογαριασμών εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα ή ασυμφωνία, τότε η ΑΕ μπορεί: είτε να καταχωρήσει η ίδια τις απαραίτητες διορθώσεις (καταλογισμούς / αναστολές), μέσω του Υποσυστήματος των Ελέγχων Λογαριασμών, είτε να ζητήσει από τις ΑΠ / ΔΑ να υλοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις (καταλογισμούς / αναστολές) μέσω των δικών τους διαδικασιών και σχετικών Υποσυστημάτων. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη διενέργεια των απαραίτητων διορθώσεων και υπό τον συντονισμό της ΑΠ, θα πρέπει να δημιουργηθεί και να υποβληθεί προς την ΑΕ νέα έκδοση τόσο της Δήλωσης Διαχείρισης όσο και των αντίστοιχων Λογαριασμών. Σημειώνεται ότι οι εκδόσεις της Δήλωσης Διαχείρισης που διενεργούνται από τη ΔΑ και των αντίστοιχων Λογαριασμών που διενεργούνται από την ΑΠ, βρίσκονται πάντοτε σε αντιστοιχία και λαμβάνουν από το σύστημα τον ίδιο αύξοντα αριθμό. Για δημιουργία και υποβολή νέας έκδοσης της Δήλωσης Διαχείρισης, ο χρήστης της ΔΑ επιλέγει την εντολή «Νέα Έκδοση» από το μενού επιλογών που εμφανίζεται στην κεντρική λίστα των Δηλώσεων Διαχείρισης ΔΑ, πατώντας το εικονίδιο για τη Δήλωση που επιθυμεί. Η επιλογή «Νέα Έκδοση» εμφανίζεται μόνο για τις Δηλώσεις Διαχείρισης του συστήματος που βρίσκονται στην κατάσταση «Υποβλήθηκε» και μόνο για την τελευταία καταχωρημένη τους έκδοση. Επίσης, για τη δημιουργία νέας έκδοσης της Δήλωσης θα πρέπει να είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε» (δηλ. να μην έχουν επικυρωθεί - βλ. παρ. 4.2) και οι αντίστοιχοι Λογαριασμοί. Αντίστοιχα, για δημιουργία και υποβολή νέας έκδοσης Λογαριασμών, ο χρήστης της ΑΠ επιλέγει την εντολή «Νέα Έκδοση» από το μενού επιλογών που εμφανίζεται στην κεντρική λίστα των Λογαριασμών, πατώντας το εικονίδιο για το Λογαριασμό που επιθυμεί. Η επιλογή «Νέα Έκδοση» εμφανίζεται μόνο για του Λογαριασμούς του συστήματος που βρίσκονται στην κατάσταση «Υποβλήθηκε» και μόνο για την τελευταία καταχωρημένη τους έκδοση. 24

26 Η διαδικασία της διενέργειας διορθώσεων και της επανέκδοσης της Δήλωσης Διαχείρισης και των Λογαριασμών επαναλαμβάνεται μέχρι η ΑΕ να παράσχει τη σύμφωνη γνώμη της, για την οποία ενημερώνει σχετικά την ΑΠ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠ Μόλις η ΑΕ ολοκληρώσει τον Έλεγχο των Λογαριασμών και παράσχει τη σύμφωνη γνώμη της για τα δεδομένα που περιλαμβάνουν τόσο αυτοί όσο και η αντίστοιχη Δήλωση Διαχείρισης της ΔΑ, ενημερώνει σχετικά την ΑΠ, η οποία προχωρά στην επικύρωση των Λογαριασμών. Για το σκοπό αυτό, ο κατάλληλα εξουσιοδοτημένος χρήστης της ΑΠ μεταβαίνει στην οθόνη της τελευταίας υποβεβλημένης έκδοσης του Λογαριασμού (βλ. παρ. 3.2) και επιλέγει την εντολή «Επικύρωση» από το Μενού στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Με την εντολή αυτή, εμφανίζεται το παράθυρο Επικύρωσης Λογαριασμού που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: Εικόνα 27: Παράθυρο Επικύρωσης Λογαριασμού Πατώντας το πλήκτρο «Επικύρωση», ο χρήστης επικυρώνει το Λογαριασμό για το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Ταμείο και για τη συγκεκριμένη λογιστική χρήση, και η κατάσταση (της συγκεκριμένης έκδοσης) του Λογαριασμού αλλάζει σε ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ. Με την επικύρωση του Λογαριασμού, ο Λογαριασμός είναι πλέον διαθέσιμος μόνο για προβολή και δεν μπορεί να δημιουργηθεί νέα έκδοση ούτε του Λογαριασμού ούτε της αντίστοιχης Δήλωσης Διαχείρισης. Σημειώνεται ότι το σύστημα δεν επιτρέπει την επικύρωση μιας έκδοσης Λογαριασμού εάν στο μεταξύ η ΔΑ έχει δημιουργήσει και υποβάλει νέα έκδοση για τη Δήλωση Διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα έκδοση του Λογαριασμού, αντίστοιχη της Δήλωσης Διαχείρισης, και να διενεργηθεί νέος έλεγχος των δύο εγγράφων από την ΑΕ. 25

27 4.3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑ Με την επικύρωση του Λογαριασμού από την ΑΠ, η ΔΑ μπορεί να προχωρήσει στην επικύρωση της αντίστοιχης έκδοσης της Δήλωσης Διαχείρισης για το ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και την ίδια λογιστική χρήση 1. Για το σκοπό αυτό, ο κατάλληλα εξουσιοδοτημένος χρήστης της ΔΑ μεταβαίνει στην οθόνη της Δήλωσης Διαχείρισης (βλ. παρ. 2.2) και επιλέγει την εντολή «Επικύρωση» από το Μενού στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Με την εντολή αυτή, εμφανίζεται το παράθυρο Επικύρωσης Διενέργειας Δήλωσης Διαχείρισης που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: Εικόνα 28: Παράθυρο Επικύρωσης Διενέργειας Δήλωσης Διαχείρισης Πατώντας το πλήκτρο «Επικύρωση», ο χρήστης επικυρώνει τη Δήλωση Διαχείρισης για το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και για τη συγκεκριμένη λογιστική χρήση, και η κατάσταση (της συγκεκριμένης έκδοσης) της Δήλωσης αλλάζει σε ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ. Με την επικύρωση της Δήλωσης Διαχείρισης, η Δήλωση είναι πλέον διαθέσιμη μόνο για προβολή και δεν μπορεί να δημιουργηθεί νέα έκδοσή της για το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τη συγκεκριμένη λογιστική χρήση. Σημειώνεται ότι το σύστημα δεν επιτρέπει την επικύρωση μιας έκδοσης Δήλωσης Διαχείρισης εάν στο μεταξύ έχει δημιουργηθεί και υποβληθεί νεότερη έκδοσή της για το ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και την ίδια λογιστική χρήση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα έκδοση των Λογαριασμών, αντίστοιχη της νέας έκδοσης της Δήλωσης Διαχείρισης, να διενεργηθεί νέος έλεγχος των δύο εγγράφων από την ΑΕ και να επικυρωθεί από την ΑΠ η τελευταία ορθή έκδοση των Λογαριασμών ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠ Οι χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα κατά περίπτωση, έχουν τη δυνατότητα να παράγουν, μέσω του συστήματος, τα ειδικά σχεδιασμένα εκτυπωτικά της Δήλωσης Διαχείρισης και των Λογαριασμών, επιλέγοντας την εντολή «Εμφάνιση Δήλωσης Διαχείρισης» ή «Εμφάνιση Λογαριασμού» αντίστοιχα, από το Μενού επιλογών στο πάνω 1 Στην περίπτωση του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» που συγχρηματοδοτείται από δύο Ταμεία (ΕΤΠΑ και ΤΣ), για την επικύρωση της Δήλωσης Διαχείρισης θα πρέπει να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως οι αντίστοιχοι Λογαριασμοί και για τα δύο Ταμεία του Προγράμματος. 26

28 δεξιά μέρος της οθόνης, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται τα έγγραφα («Εργασίας», «Υποβλήθηκε» ή «Επικυρωμένη»). Η επικυρωμένη Δήλωση Διαχείρισης εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ, ενώ οι επικυρωμένοι Λογαριασμοί εκτυπώνονται και υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Αρχής Πιστοποίησης, για τήρηση σε φυσικό φάκελο, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες Χρηματοροών. 27

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.2 Οκτώβριος 2013 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Απένταξη Έργων

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Απένταξη Έργων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Απένταξη Έργων Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτία Τροποποίησης 0.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 1.1. Κοινά Στοιχεία User Interface... 3 1.2. Σχέση δικαιωμάτων με User Interface... 4 1.3. Διαθέσιμα εργαλεία του περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI)... 4 1.4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7.1 Χρηματορροές 7.1.1 Διαδικασία Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής 1. Λογαριασμοί Φορέων Ορίζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Για τη διαδικτυακή εφαρμογή Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3 Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων & αδειών προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τη Διοικητική Υπηρεσία του Ιδρύματος να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER. Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER. Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο. ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ DISCOVERER Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο. Σημειώνεται ότι μέσω της διαδρομής Έλεγχοι> Παλαιοί Έλεγχοι>Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΥΠΟΛΟΓΩΝ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1.1 ΥΠΟΛΟΓΩΝ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γιια νέέεεςς αναφορέέςς ττου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 24--03--2011 Από τις 24 3 2011 έχουν προστεθεί αναφορές Κεντρικού Λογαριασμού του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 1.1 ΥΠΟΛΟΓΩΝ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι αναφορές καλούνται από την οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6.1 Εισαγωγή 6.1.1 Γενικά περί Ελέγχων Η διαδικασία ελέγχων έχει ως σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και της τήρησης των κοινοτικών διατάξεων. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 2.0 Ιούλιος 2016 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντάκτης: Ρούσσος Γιάννης (Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους»

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Υλοποίηση: Omega Technology Η Πράξη «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» υλοποιείται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έλεγχοι Επαληθεύσεις Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας γρήγορου ελέγχου των Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος _ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα υποβολή δείτε το κεφάλαιο 3.2 των Οδηγιών Χρήσης. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται τα βήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα. προτεραιότητας ΕΣΠΑ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1. Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα. προτεραιότητας ΕΣΠΑ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1. Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα προτεραιότητας Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα