3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ"

Transcript

1 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Μία από τις επιλογές που έχει ένας νέος μηχανικός στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας είναι η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος ατομικά ή/και σε συνεργασία με άλλους μηχανικούς. Πρόκειται δε, για μια πολύ συνηθισμένη επιλογή καθώς η εύρεση δουλειάς στον ιδιωτικό τομέα ή η πρόσληψη στο δημόσιο είναι συνήθως χρονοβόρες διαδικασίες. Η αξιοποίηση των προσωπικών επαφών (οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές) του νέου επαγγελματία συνήθως αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχεία της προσπάθειας. 3.2 ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε μία εκτίμηση της υλικοτεχνικής υποδομής που είναι απαραίτητη για την οργάνωση του γραφείου ενός νέου μηχανικού και θα δώσουμε μία ρεαλιστική εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που αυτή συνεπάγεται. Κάθε νέος μηχανικός που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να υπολογίσει τα αναμενόμενα έξοδα, έχοντας όμως υπόψη και τα εξής: - Οι παρακάτω εκτιμήσεις αφορούν στην αγορά καινούργιου εξοπλισμού. Είναι πολύ συνηθισμένο (και απόλυτα λειτουργικό) να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός που ήδη υπάρχει, πιθανώς από τα φοιτητικά χρόνια ή από κάποιον μεγαλύτερο σε ηλικία μηχανικό που τον παραχωρεί. - Μία επίσης συνηθισμένη και πρακτικά λειτουργική δυνατότητα είναι η εγκατάσταση της επαγγελματικής στέγης του νέου μηχανικού σε ήδη υπάρχον γραφείο (συναφούς επαγγελματικής δραστηριότητας), κάτι που περιορίζει τα υλικά και τον εξοπλισμό που πρέπει να αγοραστεί. Αυτό είναι δυνατόν εάν υπάρχει κάποιος μηχανικός που ήδη δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο (πιθανώς συγγενής ή φίλος) και μπορεί να παραχωρήσει τον κατάλληλο χώρο. - Για περιορισμό των αρχικών εξόδων, ο νέος επαγγελματίας μπορεί να εδράζει την επαγγελματική του στέγη και να εργάζεται στο σπίτι του ή στο σπίτι των γονιών του, παραχωρώντας έναν χώρο (δωμάτιο) που θα χρησιμοποιείται ως γραφείο, όπως εξηγείται στο 4ο Κεφάλαιο αυτού του οδηγού. Αυτό συνεπάγεται προφανώς την ελαχιστοποίηση των αρχικών εξόδων για δημιουργία κατάλληλου χώρου, ενοικίων, λογαριασμών κτλ. - Τέλος, μια λύση που είναι αρκετά διαδεδομένη στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και σε ορισμένες χώρες της Ασίας είναι η χρήση «περιστασιακά ενοικιαζόμενων χώρων εργασίας» ( work labs, co-hubs κτλ είναι κοινές ονομασίες). Οι χώροι αυτοί συνήθως έχουν πολλά διαθέσιμα γραφεία, κοινόχρηστους χώρους συναντήσεων και εκδηλώσεων κ.α. και ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας μπορεί να ενοικιάσει ένα μεμονωμένο δωμάτιο-γραφείο πληρώνοντας με την ώρα. Μπορεί π.χ. να ενοικιάσει τη χρήση ενός τέτοιου γραφείου για 60 ώρες κάθε μήνα, και να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις που προσφέρονται στο κτίριο, όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκτυπώσεις κ.α. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι τα χαμηλά αρχικά κόστη, η μέγιστη ευελιξία και η ευκαιρία να συστεγάζεσαι με πολλούς άλλους επαγγελματίες, μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες γόνιμες

2 συνεργασίες ή γνωριμίες. Από την άλλη βέβαια, ο χώρος δεν ανήκει μόνιμα στον επαγγελματία και δεν μπορεί να θεωρηθεί μια μακροχρόνια λύση. Ταιριάζει περισσότερο στους επαγγελματίες που ταξιδεύουν πολύ και εργάζονται σε διαφορετικές πόλεις, αλλά μπορεί να είναι μια χρήσιμη λύση για νέους ανθρώπους που προσπαθούν να στήσουν συνεργασίες, ομάδες και να αποκτήσουν εμπειρία. Σημειώνεται ότι τα χρηματοδοτικά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ, επιδοτούν τις κτιριακές εργασίες για δημιουργία νέου γραφειακού χώρου ή/και ανακαίνιση υφιστάμενου, και όχι τη λειτουργία επαγγελματικής έδρας στο σπίτι. Για τον σκοπό αυτής της ανάλυσης εκτιμόμενου κόστους οργάνωσης γραφείου, έχουμε χωρίσει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε κατηγορίες, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε μηχανικός να υπολογίζει τις κατηγορίες που τον αφορούν χωρίς να προσθέτει απαραίτητα κάποιες που μπορεί να μην τις χρειάζεται. (π.χ. όποιος νέος μηχανικός έχει ήδη έναν επαρκή Ηλεκτρονικό Υπολογιστή από τα φοιτητικά του χρόνια και δεν επιθυμεί να αγοράσει καινούργιο, μπορεί να αγνοήσει την αντίστοιχη κατηγορία αγοράς εξοπλισμού). Σε κάθε κατηγορία αναφέρονται οι ειδικότητες μηχανικών που έχουν σχέση, το εκτιμώμενο κόστος, μία σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της κατηγορίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες. Αναφέρεται επίσης εάν το συγκεκριμένο έξοδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έκπτωση φόρου και εάν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από σχετικό πρόγραμμα επιδότησης. Οι νέοι επαγγελματίες πρέπει να συνηθίσουν στην έκδοση Τιμολογίων για τις αγορές εξοπλισμού που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του γραφείου τους, έτσι ώστε τα έξοδα να εκπίπτουν του ΦΠΑ ή του εισοδήματος. Όσες κατηγορίες μηχανικών δεν αναφέρονται ρητά έχουν πολλές ομοιότητες και περιλαμβάνονται στις πέντε κύριες (πολυάριθμες) ειδικότητες που αναφέρονται παρακάτω, δηλαδή τους : ΑΡΧιτέκτονες, ΠΟΛιτικούς, ΜΗΧΑΝολόγους, ΤΟΠογράφους και ΧΗΜικούς ΜΗΧανικούς. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1) ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΧ.ΜΗΧ.- ΠΟΛ.ΜΗΧ.- ΜΗΧΑΝ.ΜΗΧ.-ΤΟΠ.ΜΗΧ-ΧΗΜ.ΜΗΧ. (γραφικό υλικό, όργανα σχεδίασης, ντοσιέ/θήκες, αναλώσιμα) : Συνήθως δε δικαιολογούνται από προγράμματα επιδότησης. Προσμετρούνται στα επαγγελματικά έξοδα για λογιστικούς/φορολογικούς σκοπούς. Τα φοιτητικά όργανα σχεδίασης συνήθως επαρκούν. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2) ΕΠΙΠΛΩΣΗ (γραφείο σχεδιαστηρίου, αποθηκευτικός χώρος/βιβλιοθήκη/ράφια, φωτιστικά σχεδιαστηρίου, καρέκλες γραφείου): Μερικά από αυτά τα έπιπλα συνήθως υπάρχουν ήδη. Σε περίπτωση εξοπλισμού του γραφειακού χώρου εκ του μηδενός το κόστος κυμαίνεται από ανά θέση εργασίας.

3 Τα έξοδα αυτά συνήθως δικαιολογούνται στο σύνολο τους από προγράμματα επιδότησης και προσμετρούνται στα επαγγελματικά έξοδα για λογιστικούς/φορολογικούς σκοπούς. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (πρέπει να υποστηρίζει σχεδίαση CAD, ελαφριές & μέτριες γραφιστικές εφαρμογές, δικτυακές εφαρμογές. Η οθόνη πρέπει να είναι ανώτερης ποιότητας) : για desktop και για notebook. Τα έξοδα αυτά συνήθως δικαιολογούνται στο σύνολο τους από προγράμματα επιδότησης και επίσης προσμετρούνται στα επαγγελματικά έξοδα για λογιστικούς/φορολογικούς σκοπούς. Πρέπει να υπολογίζεται ότι με τον παρόντα ρυθμό εξέλιξης της τεχνολογίας ο εξοπλισμός μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση σε 3-4 χρόνια. To σύνηθες διάστημα εγγύησης είναι 2 έτη, και συστήνεται να αγοράζεται επέκταση αυτής μαζί με την αγορά του εξοπλισμού. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4) ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΗΛ.ΥΠΟΛ.- ΔΙΚΤΥΩΣΗ (SERVER και εγκατάσταση τοπικού δικτύου, modem και σύνδεση με το διαδίκτυο) : για εγκατάσταση network, ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας για μηνιαία συνδρομή Internet. >1.000 για κεντρικό server. Τα έξοδα αυτά συνήθως δικαιολογούνται στο σύνολό τους από προγράμματα επιδότησης και επίσης προσμετρούνται στα επαγγελματικά έξοδα για λογιστικούς/φορολογικούς σκοπούς. Το κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο φθίνει διαρκώς ενώ ένας καλός server μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να χρειαστεί αντικατάσταση για 7-10 χρόνια. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (Αρχικά printer A4-A3. Αργότερα scanner, Plotter, φ/α μηχάνημα, τηλεφωνική συσκευή/fax) : αρχικά. Στη συνέχεια scanner, για πολυμηχάνημα ή επαγγελματικό φ/α, για plotter. Τα έξοδα αυτά συνήθως δικαιολογούνται στο σύνολο τους από προγράμματα επιδότησης και επίσης προσμετρούνται στα επαγγεματικά έξοδα για λογιστικούς/φορολογικούς σκοπούς. Δεν χρειάζονται τόσο συχνή αντικατάσταση όσο οι Η/Υ, κάθε 4-8 χρόνια περίπου. Το plotter, εάν συντηρείται σωστά μπορεί να λειτουργεί ικανοποιητικά για περισσότερο διάστημα. Ειδικά για ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ: Αγορά Γεωδαιτικού Σταθμού (Total Station) Αντικατάσταση (εξαρτάται από την συντήρηση) 5-10 χρόνια. Για όσους ασχοληθούν με οδοποιία υδραυλικά απαιτείται αγορά Χωροβάτη από 350 έως Αντικατάσταση (εξαρτάται από την συντήρηση) μετά από 10 χρόνια. Για όσους αρχικά θελήσουν να ασχοληθούν με παροχή υπηρεσιών σε μελετητικές εταιρίες ως εξωτερικοί συνεργάτες, δημιουργώντας παράλληλα υποδομή για ιδιόκτητο μελετητικό γραφείο, αγορά GPS από έως Αντικατάσταση (εξαρτάται από την συντήρηση) 5-10 χρόνια.

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (πρόγραμμα CAD, πρόγραμμα υπολογισμού αμοιβών και εντύπων πολεοδομίας, προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και γραφιστικών εφαρμογών): 600 για κάποια cad προγράμματα, για το ποιο διαδεδομένο πρόγραμμα cad. Τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας για προγράμματα υπολογισμού αμοιβών & εντύπων, 150 για το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων. Τα έξοδα αυτά συνήθως δικαιολογούνται στο σύνολο τους από προγράμματα επιδότησης και επίσης προσμετρώνται στα επαγγελματικά έξοδα για λογιστικούς/φορολογικούς σκοπούς αλλά μόνο όσο αφορά στην αγορά τους. Οι ετήσιες άδειες ανανέωσης είναι συνήθως προϊόν διαπραγμάτευσης και δε δικαιολογούνται συνήθως σε προγράμματα επιδότησης. Επίσης απαιτείται εξειδικευμένο λογισμικό για τη διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, πέρα της καταβολής συνδρομής (παράβολο). Τα λογισμικά για δημιουργία τρισδιάστατων απεικονίσεων και φωτορεαλιστικών εφαρμογών δεν θα ληφθούν υπόψην σε αυτή τη μελέτη. Ελέγχους για τη χρήση παράνομου λογισμικού διενεργούν φορείς του κράτους (ΣΔΟΕ & υπηρεσία Διώξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) και ανεξάρτητοι φορείς (B.S.A. Business Software Alliance). Οι έλεγχοι σε μικρά γραφεία νέων επαγγελματιών είναι ιδιαίτερα σπάνιοι, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία.σε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για ανάληψη μελέτης δημοσίου η δημοτικών έργων, συνήθως ζητούμενο είναι,τα στοιχεία νομιμότητας του χρησιμοποιηθησόμενου λογισμικού. Οι παραπάνω τιμές αφορούν στα πιο συνηθισμένα εμπορικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις περισσότερες εφαρμογές λογισμικού υπάρχουν αξιόλογες (και συνήθως αξιόπιστες) εναλλακτικές προτάσεις δωρεάν λογισμικού που προσφέρεται από μη εμπορικούς φορείς. Οι εφαρμογές αυτές είναι συνήθως του τύπου open source software, δηλαδή ο κώδικας του λογισμικού είναι ανοιχτός ώστε οι χρήστες να μπορούν να τον τροποποιούν. Για περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητες ανεύρεσης εναλλακτικών προτάσεων δωρεάν λογισμικού κοιτάξτε στις ιστοσελίδες: http//www.oppensource.org : Ο παγκόσμιος οργανισμός για το λογισμικόανοικτού κώδικα. http//www.ellak.gr : ελληνικό site που καταγράφει και προωθεί τιςενέργειες εξελληνισμού και υποστήριξης του ανοιχτού λογισμικού στηνελλάδα. http//www.open-source.gr : ελληνικό site, πρωτοβουλία του Ε.Δ.Ε.Τ. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) για την προώθηση και επέκταση του ελεύθερου λογισμικού/ανοικτού κώδικα στην Ελλάδα. http//www.opensourcewindows.org : κατάλογος ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα Η παρούσα μελέτη δεν προτείνει την χρήση συγκεκριμένων προγραμμάτων λογισμικού, εμπορικών ή ανοικτού κώδικα. Συνιστούμε στους νέους μηχανικούς επαγγελματίες να συμβουλευτούν έμπειρους χρήστες προγραμμάτων για την καλύτερη λύση που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

5 Ειδικά για ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ: Πρόγραμμα επίλυσης όδευσης υπολογισμών (εάν δεν υπάρχει προσφορά μαζί με την αγορά του γεωδαιτικού σταθμού) από 0 (δωρεάν προγράμματα από το πανεπιστήμιο) έως 500. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7) ΔΙΑΦΟΡΑ (Συνδρομή σε βιβλιογραφία/περιοδικά, δημιουργία ιστότοπου (ιστοχώρου / web site), ανακαίνιση χώρου, διαφήμιση, δημιουργία επαγγελματικής κάρτας και λοιπών αντικειμένων εταιρικής/επαγγελματικής ταυτότητας, επιμέλεια δημοσίων σχέσεων, κτλ): 300 για τη δημιουργία ενός απλού στατικού ιστότοπου (περίπου 1500 για δυναμικό ιστοχώρο), για συνδρομές σε σχετικό επαγγελματικό έντυπο τύπο. Σημειώνεται ότι αν ο νέος μηχανικός έχει εμπειρία με τη χρήση σχετικού λογισμικού, είναι αρκετά εύκολο να κατασκευαστεί ένας απλός ιστότοπος εντελώς δωρεάν. Τα λοιπά ποσά για την ανακαίνιση χώρου, λοιπές υποχρεώσεις κ.α. είναι απροσδιόριστα και θα παραληφθούν από την παρούσα έκθεση καθώς δεν είναι άμεσης προτεραιότητας για τον νέο μηχανικό που οργανώνει το γραφείο του. Πρέπει πάντως να ληφθούν υπόψη σε σύντομο χρονικό διάστημα (2-5 χρόνια). Ειδικά για ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ: Οπωσδήποτε αυτοκίνητο σε μέτρια κατάσταση. Το κόστος κυμαίνεται πολύ, ενώ είναι πιθανό το όχημα να υπάρχει ήδη για ιδιωτική χρήση. Ένα μεταχειρισμένο όχημα κόστους περί είναι στις περισσότερες περιπτώσεις επαρκές. Σε κάθε περίπτωση τα διάφορα έξοδα του οχήματος (βενζίνη, service) μπορούν να προσμετρηθούν στα λειτουργικά επαγγελματικά έξοδα για λογιστικούς/φορολογικούς σκοπούς. Επίσης, το κόστος αγοράς του οχήματος μπορεί να εκπίπτει (εν μέρει) από το φορολογητέο εισόδημα. Αυτό ισχύει και για τις άλλες ειδικότητεςμηχανικών, εάν έχουν μελέτες/επιβλέψεις εκτός έδρας. ΣΥΝΟΛΑ: ΚΑΤ. 1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΤ. 2 ΕΠΙΠΛΩΣ Η ΚΑΤ. 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤ. 4 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Σ ΚΑΤ. 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤ. 6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤ. 7 ΔΙΑΦΟΡ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ >> >> >> >>

6 Ι Υπενθυμίζεται πως ένα σημαντικό μέρος του ανωτέρω ποσού μπορεί υπό προϋποθέσεις να καλυφθεί από επιδοτήσεις ή/και προγράμματα ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας, καταπολέμησης ανεργίας κ.τ.λ. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το πιο δημοφιλές πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης νέων μηχανικών κατά την περίοδο , επιχορηγούσε μέχρι τους νέους μηχανικούς. Για επικαιροποιημένες πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί στα κατά τόπους γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και στην ιστοσελίδα το του Υπουργείου Οικονομίας που αφορά στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ), Επισημαίνεται ότι κατά καιρούς και οι τράπεζες διαχειρίζονται ανάλογα προγράμματα επιδοτήσεων, αλλά αυτά αφορούν συνήθως υφιστάμενες εταιρίες μεσαίου μεγέθους, και όχι νέους ιδιώτες-μηχανικούς.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα Ειδικό Θέµα To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα 1. Σύντομη ιστορική αναδρομή Η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκινάει στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την ίδρυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα