ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης."

Transcript

1 ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ΕΥΣΕ Εµπ. 2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 106/2011 ΘΕΜΑ: ηµόσια ιαβούλευση οδηγού εφαρµογής προγράµµατος ενίσχυσης «Εκσυγχρονισµός χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών». Κύριε Υπουργέ, Συµµετέχοντας στην δηµόσια διαβούλευση για την τελική επεξεργασία του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος ενίσχυσης "Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών", σας καταθέτουµε τα συνηµµένα σχόλια και τις παρατηρήσεις µας προκειµένου να συµβάλλουµε στην καλύτερη δυνατή διαµόρφωσή του, καθώς και στην αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του προγράµµατος. Σύµφωνα µε το Ν. 3887/2010 η πολιτεία στοχεύει µε συγκεκριµένα κίνητρα να βοηθήσει στην οργάνωση των µεταφορών µε σύγχρονες εγκαταστάσεις (αποθήκες, logistics, πάρκινγκ, συνεργείων κλπ). Το σχέδιο οδηγού έχει ως στόχο την ενίσχυση του ΚΑ 49.4 «Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης», όµως πολλές από τις δυνατότητες που δίνει ενισχύουν στην πράξη την δραστηριότητα του ΚΑ 52.2 «Υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες». Αυτό δεν είναι κατ ανάγκη κακό, δηµιουργεί όµως προβλήµατα. Παράλληλα, το σχέδιο οδηγού παρουσιάζει ασάφειες, που πιθανώς θα καταλήξουν σε προβλήµατα. Ενδεικτικά επισηµαίνουµε τα παρακάτω: 1. Την απουσία διάκρισης ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και στην άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, που σε αρκετά σηµεία είναι διακριτό και σε άλλα δυσδιάκριτο. 2. Την απόκλιση του στόχου του προγράµµατος εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων µε ΚΑ «49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης». Ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων αυτών γίνεται προς την κατεύθυνση της οργάνωσης της µεταφοράς, δηλαδή των επιχειρήσεων µε ΚΑ «52.2 Υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες», γεγονός που µεταβάλει το στόχο ενίσχυσης του προγράµµατος, ιδίως όταν η ενίσχυση για δραστηριότητες του ΚΑ 52.2 υπερβαίνουν το 50% της πιθανής επιχορήγησης. Γραµµατεία : Ξενοφώντος 15 Α Τ.Κ Αθήνα τηλ φαξ Γραφεία Αίθουσα : Κοζάνης Αθήνα τηλ

2 Με τον τρόπο αυτό ενώ το πρόγραµµα αφορά δραστηριότητες του ΚΑ 49.4, τελικά επιχορηγούνται δραστηριότητες του ΚΑ Αυτό σηµαίνει πολύ απλά ότι οι επιχειρήσεις του 49.4 τυγχάνουν διαφορετικών όρων επιχορήγησης, για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του Με τον τρόπο αυτό βρίσκονται σε µειονεκτικότερη θέση οι επιχειρήσεις του 52.2, αφού θα τις ανταγωνίζονται µέσω άλλης οδού οι επιχορηγούµενες επιχειρήσεις του Επισηµαίνονται επί του σχεδίου τα σηµεία που τα παραπάνω προβλήµατα γίνονται διακριτά, ο λόγος για τον οποίο γίνονται και προτάσεις επίλυσης των προβληµάτων. 1. Κεφάλαιο 4. Νοµοθετικό κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος. εν αναφέρεται η νοµοθεσία σύµφωνα µε την οποία ιδρύονται και λειτουργούν σταθµοί φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Το Π 79/2004 είναι ο αποκλειστικός τρόπος αδειοδότησης κάθε δραστηριότητας φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων σε εγκατάσταση. Αντίστοιχες αδειοδοτήσεις λειτουργίας υπάρχουν και στα συνεργεία, τοµέας που δε δραστηριοποιούµαστε για να προτείνουµε κάτι στη δηµόσια διαβούλευση. 2. Κεφάλαιο 6.1. Επιλέξιµες επιχειρήσεις Α. & Β. Οι επιχειρήσεις ταξινοµούνται στον ΚΑ 49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης. Σύµφωνα µε το σκεπτικό του ευρύτερου τµήµατος 49. η κωδικοποίηση αφορά σαφώς τη φυσική µεταφορά εµπορευµάτων και επιβατών. Η οργάνωση της µεταφορικής διαδικασίας και κάθε µορφής υποστηρικτικές διαδικασίες εντάσσονται σε εντελώς διαφορετική κατηγορία, στον ΚΑ 52.2 Υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες. 3. Κεφάλαιο 6.3. Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας Παράγραφος 8. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκοµίσουν την άδεια Παράγραφος 9. Οµοίως λειτουργίας κατά την αποπληρωµή του έργου. ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. 4. Κεφάλαιο 10. Επιλέξιµες ενέργειες επιλέξιµες δαπάνες & εξόφληση απανών. Κατηγορίες απανών Α/Α. 1 Α/Α. 6 Κτιριακές εργασίες (ανέγερση, διαµόρφωση) και χώρων συνεργείων, στάθµευσης, αποθήκευσης και συντήρησης. Οι δαπάνες αποθήκευσης εµπορευµάτων αφορούν τη δραστηριότητα 52.2, ενώ αντίστοιχη διαφοροποίηση υπάρχει και στα συνεργεία αυτοκινήτων. απάνες για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων

3 Για να υπάρξει µετεγκατάσταση, θα πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση. Άρα θα πρέπει να πληρούνται οι όροι του Π 79/2004 προ της µετεγκατάστασης. 5. Κεφάλαιο 10.1 απάνες για την ανέγερση / επέκταση / διαµόρφωση κτιρίων και χώρων Παράγραφος 1 η υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις θα χρησιµοποιηθούν για χώρο µεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης υλικών / δραστηριοτήτων / αγαθών της επιχείρησης απάνες για λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις όπως αποθηκευτικών χώρων Τελευταία παράγραφος Οι δαπάνες ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων για χώρο µεταφόρτωσης ή δραστηριοτήτων της επιχείρησης εµπίπτουν σε αδειοδότηση του Π 79/2004 και αφορούν τον ΚΑ 52.2 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η έκδοση οικοδοµικής αδείας. Η έκδοση οικοδοµικής αδείας είναι συνοδευτική της ακόλουθης χρήσης και της επακόλουθης άδειας λειτουργίας. ιαφοροποιείται σηµαντικά από χρήση σε χρήση. Συνεπώς ο χαρακτηρισµός της άδειας οικοδοµής είναι καθοριστικός για την έκβαση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης και για την πορεία ολοκλήρωσης του προγράµµατος. 6. Κεφάλαιο 12. Απαιτούµενα δικαιολογητικά. Α.3. Η νόµιµη λειτουργία της µεταφορικής επιχείρησης αποδεικνύεται µε Α.7. τα εξής: εν αναφέρεται ότι πρόκειται για άδεια λειτουργία της επιχείρησης και όχι λειτουργίας εγκατάστασης. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή νόµιµη απαλλαγή εξ αυτής. Οµοίως Β.3. Η νόµιµη λειτουργία της µεταφορικής επιχείρησης οδικών Β.6. εµπορευµατικών µεταφορών αποδεικνύεται µε τα εξής: Οµοίως Βεβαίωση χρήσης γης για την προβλεπόµενη θέση εγκατάστασης. Η βεβαίωση χρήσης γης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την οικοδοµική άδεια και την µελλοντική χρήση. Αλλά η βεβαίωση χρήσης, απαιτεί και αντίστοιχη έγκριση της επακόλουθης χρήσης. Συνεπώς χρήση γης, οικοδοµική άδεια και άδεια λειτουργίας πρέπει να είναι απόλυτα συνδεδεµένα. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αδειοδότησης των εγκαταστάσεων των µεταφορικών επιχειρήσεων µε διαφορετικό τρόπο από το Π 79/2004, θα προκληθούν σειρά περιβαλλοντικών προβληµάτων. Για παράδειγµα η - 3 -

4 δηµιουργία πάρκινγκ επιτρέπεται σχεδόν παντού, όµως πολύ εύκολα εξελίσσεται σε χώρους λάθρας φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων, γεµίζοντας έτσι την Ελλάδα µε διάσπαρτους χώρους φορτοεκφόρτωσης, αµφιβόλου νοµιµότητας και ιδιαίτερης περιβαλλοντικής επιβάρρυνσης. 7. Κεφάλαιο 13. Όργανα υλοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης 13.6 Αξιολόγηση προτάσεων κατάταξη Β1.4. Υφιστάµενες Επιχειρήσεις (Ι) Ταχύτερη εξυπηρέτηση πελάτη (οργάνωση αποθήκης, εξοπλισµός φορτοεκφορτώσεων) Η οργάνωση αποθήκης και ο εξοπλισµός φορτοεκφορτώσεων αφορούν τον ΚΑ 52.2 και προϋποθέτουν αδειοδότηση του Π 79/2004. Β1.4. Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (ΙΙ) Ταχύτερη εξυπηρέτηση πελάτη (οργάνωση αποθήκης, εξοπλισµός φορτοεκφορτώσεων) Οµοίως. 8. Κεφάλαιο 14. ιαδικασία έναρξης, παρακολούθησης, ελέγχου και χρηµατοδότησης των έργων Χρηµατοδότηση υποβαλλόµενα δικαιολογητικά Παράγραφος 3 Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δηµόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της µονάδας εν ισχύ. Στην περίπτωση αυτή διακρίνεται σαφώς ότι οι άδειες λειτουργίας των µονάδων, δηλαδή οι άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Π 79/2004, είναι διαφορετικές από τις άδειες λειτουργίας της επιχείρησης. Για να µπορέσει το πρόγραµµα να επιτελεί τους στόχους του, θα πρέπει να µην υπεισέρχεται σε άλλες δραστηριότητες, σε βαθµό τέτοιο που να διαφοροποιείται. Έτσι, κρίνονται απαραίτητα: 1. η επιχορήγηση δραστηριοτήτων που άπτονται του ΚΑ 52.2, µέσω της ένταξης στο παρόν πρόγραµµα, ώστε να διατηρούνται ίσοι όροι ανταγωνισµού για τις δραστηριότητες αυτές. ιαφορετικά θα πρέπει: 1.1. είτε να αποκλειστεί η επέκταση σε άλλη δραστηριότητα είτε να περιορισθεί η επέκταση σε άλλη δραστηριότητα 52.2 σε ποσοστό µικρότερο του 50% της συνολικής επιχορήγησης της είτε να ενταχθεί και αυτή η δραστηριότητα 52.2 στις επιλέξιµες επιχειρήσεις µε τους ίδιους στόχους. 2. η προσθήκη του Π 79/2004 «για τον καθορισµό όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων», στο κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης για την - 4 -

5 αδειοδότηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων, διότι παρερµηνεύονται πολλές διατάξεις του σχεδίου. 3. η ξεκάθαρη διάκριση ανάµεσα στις άδειες λειτουργίας της επιχείρησης και των αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων 4. η συνεκτίµηση των προβληµάτων που θα προκύψουν αν υπάρξουν αδειοδοτήσεις εκτός των διατάξεων του Π 79/2004, όταν στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ευρύτερης µεταφοράς αποτελεί σήµερα το βασικό πρόβληµα δυσλειτουργίας, προερχόµενο από προβλήµατα χωροθετήσεων. Συµµετέχουµε στη δηµόσια διαβούλευση για µια καλύτερη και ενιαία αντιµετώπιση της µεταφοράς. Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. Με εκτίµηση - 5 -

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II) ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2007-2013) και για να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών µεταφορικών Ελληνικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2007-2013) και για να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών µεταφορικών Ελληνικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου. «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί: (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5439/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5439/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: α) Εφοδιαστική (Logistics)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. των ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας κα ικτύωσης του Ν.3908/2011 (άρθρο 13 παρ. 1δ και παρ 5) ΕΚ ΟΣΗ 1

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. των ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας κα ικτύωσης του Ν.3908/2011 (άρθρο 13 παρ. 1δ και παρ 5) ΕΚ ΟΣΗ 1 Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας κα ικτύωσης του Ν.3908/2011 (άρθρο 13 παρ. 1δ και παρ 5) ΕΚ ΟΣΗ 1 17-5-2012 1 1. Σκοπός 2. Θεσµικό Πλαίσιο 2.1 2.2 3. 3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: α) Εφοδιαστική (Logistics)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΗ

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΡΑΣΗ «Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 1) Προκήρυξη προγράµµατος για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security) µε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

FAQ 2. Μπορεί κάποιος που είναι στο ΤΕΙΡΕΣΙΑ να υποβάλλει πρόταση;

FAQ 2. Μπορεί κάποιος που είναι στο ΤΕΙΡΕΣΙΑ να υποβάλλει πρόταση; FAQ 2 Μπορεί κάποιος που είναι στο ΤΕΙΡΕΣΙΑ να υποβάλλει πρόταση; Ο Τειρεσίας είναι εργαλείο των τραπεζών για να εντοπίζουν αυτούς που τους χρωστάνε και δεν αφορά τα δικά μας προγράμματα. Οπότε μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝ ΙΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝ ΙΙ Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (σελ. 2)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (σελ. 2) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Πρόγραμμα, «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ, σχετικά με: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα