ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Avastin 25 mg/ml πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml περιέχει 25 mg bevacizumab. Kάθε φιαλίδιο περιέχει 100 mg bevacizumab σε 4 ml και 400 mg σε 16 ml αντίστοιχα, που αντιστοιχεί σε 1,4 έως 16,5 mg/ml, όταν αραιωθεί όπως συνιστάται. Η bevacizumab είναι ένα ανασυνδυασµένο εξανθρωποποιηµένο µονοκλωνικό αντίσωµα το οποίο παράγεται µε τεχνολογία DNA σε κύτταρα ωοθήκης από Chinese Hamster. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση. ιαυγές έως ελαφρά οπαλίζον, άχρωµο έως ανοικτού καφέ χρώµατος υγρό. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις To Avastin (bevacizumab) σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία µε βάση τη φθοριοπυριµιδίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών µε µεταστατικό καρκίνωµα του παχέος εντέρου ή του ορθού. Το Avastin σε συνδυασµό µε πακλιταξέλη ή δοσεταξέλη ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραµµής ασθενών µε µεταστατικό καρκίνο του µαστού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση HER2, παρακαλούµε ανατρέξτε στην παράγραφο 5.1 To Avastin σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία µε βάση την πλατίνα ενδείκνυται για την πρώτης γραµµής θεραπεία ασθενών µε µη χειρουργήσιµο προχωρηµένο, µεταστατικό, ή υποτροπιάζοντα µη µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα εκτός από επικρατούσα ιστολογία εκ πλακώδους επιθηλίου. Το Avastin σε συνδυασµό µε ιντερφερόνη άλφα-2α ενδείκνυται για την πρώτης γραµµής θεραπεία ασθενών µε προχωρηµένο και/ή µεταστατικό καρκίνο νεφρών. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Το Avastin πρέπει να χορηγείται υπό την επίβλεψη ιατρού µε εµπειρία στη χρήση αντινεοπλασµατικών φαρµακευτικών προϊόντων. Συνιστάται να συνεχίζεται η θεραπεία έως την εξέλιξη της υποκείµενης νόσου. εν συνιστάται µείωση της δόσης λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών. Εάν ενδείκνυται, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται είτε µόνιµα είτε προσωρινά, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.4. Μεταστατικό καρκίνωµα του παχέος εντέρου ή του ορθού (mcrc) Η συνιστώµενη δόση του Αvastin που χορηγείται είναι είτε 5 mg/kg είτε 10 mg/kg σωµατικού βάρους χορηγούµενη µια φορά κάθε 2 εβδοµάδες ή 7,5 mg/kg ή 15 mg/kg σωµατικού βάρους χορηγούµενη µια φορά κάθε 3 εβδοµάδες. 2

3 Μεταστατικός καρκίνος του µαστού (mbc) Η συνιστώµενη δόση του Αvastin είναι 10 mg/kg σωµατικού βάρους χορηγούµενη άπαξ κάθε 2 εβδοµάδες ή 15 mg/kg σωµατικού βάρους χορηγούµενη άπαξ κάθε 3 εβδοµάδες ως ενδοφλέβια έγχυση. Μη µικροκυτταρικός καρκίνος πνεύµονα (NSCLC) Το Avastin χορηγείται σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία µε βάση την πλατίνα µέχρι 6 κύκλους θεραπείας, η οποία ακολουθείται από µονοθεραπεία µε Avastin έως την εξέλιξη της νόσου. Η συνιστώµενη δόση του Αvastin είναι 7,5 mg/kg ή 15 mg/kg σωµατικού βάρους χορηγούµενη µία φορά κάθε 3 εβδοµάδες ως ενδοφλέβια έγχυση. Το κλινικό όφελος στους ασθενείς µε NSCLC έχει αποδειχθεί και µε τις δύο δόσεις των 7,5 mg/kg και 15 mg/kg. Για λεπτοµέρειες αναφερθείτε στην παράγραφο 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες, Μη µικροκυτταρικός καρκίνος πνεύµονα (NSCLC). Προχωρηµένος και/ή µεταστατικός καρκίνος νεφρών (mrcc) Η συνιστώµενη δόση του Αvastin είναι 10 mg/kg σωµατικού βάρους χορηγούµενη άπαξ κάθε 2 εβδοµάδες ως ενδοφλέβια έγχυση. Ειδικοί πληθυσµοί Ηλικιωµένοι: εν απαιτείται προσαρµογή της δόσης στους ηλικιωµένους. Νεφρική δυσλειτουργία: Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα δεν έχουν µελετηθεί σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία. Ηπατική δυσλειτουργία: Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα δεν έχουν µελετηθεί σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. Παιδιατρικός πληθυσµός Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του bevacizumab σε παιδιά και εφήβους δεν έχουν επιβεβαιωθεί. εν υφίσταται η σχετική χρήση του bevacizumab σε παιδιατρικό πληθυσµό στις εγκεκριµένες ενδείξεις. Προς το παρόν τα διαθέσιµα δεδοµένα περιγράφονται στην παράγραφο 5.2 και στην παράγραφο 5.3, όµως δεν µπορούν να γίνουν δοσολογικές συστάσεις. Μέθοδος χορήγησης Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται ως ενδοφλέβια έγχυση εντός 90 λεπτών. Εάν η πρώτη έγχυση είναι καλά ανεκτή, η δεύτερη έγχυση µπορεί να χορηγηθεί εντός 60 λεπτών. Εάν η έγχυση διάρκειας 60 λεπτών είναι καλά ανεκτή, όλες οι επακόλουθες εγχύσεις µπορούν να χορηγούνται εντός 30 λεπτών. Να µη χορηγείται µε ταχεία ή bolus ενδοφλέβια ένεση. Προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται πριν το χειρισµό ή τη χορήγηση του φαρµακευτικού προϊόντος Για οδηγίες σχετικά µε την αραίωση του φαρµακευτικού προϊόντος πριν τη χορήγηση, βλέπε 3

4 την παράγραφο 6.6. Οι εγχύσεις Avastin δεν θα πρέπει να χορηγούνται ή να αναµειγνύονται µε διαλύµατα γλυκόζης. Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναµειγνύεται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα εκτός όσων αναφέρονται στην παράγραφο Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Υπερευαισθησία σε προϊόντα κυττάρων ωοθήκης από Chinese hamster (CHO) ή άλλα ανασυνδυασµένα ανθρώπινα ή εξανθρωποποιηµένα αντισώµατα. Κύηση (βλ. παράγραφο 4.6). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Γαστρεντερικές διατρήσεις (βλ. παράγραφο 4.8) Οι ασθενείς µπορεί να βρίσκονται σε έναν αυξηµένο κίνδυνο για εµφάνιση γαστρεντερικής διάτρησης όταν βρίσκονται υπό θεραπεία µε Avastin. Η ενδοκοιλιακή διαδικασία φλεγµονής µπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για γαστρεντερικές διατρήσεις σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνωµα του παχέος εντέρου ή του ορθού, εποµένως, η θεραπεία αυτών των ασθενών θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται µόνιµα σε ασθενείς που εµφανίζουν γαστρεντερική διάτρηση. Συρίγγια (βλ. παράγραφο 4.8) Οι ασθενείς µπορεί να διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο για την εµφάνιση συριγγίων όταν βρίσκονται υπό θεραπεία µε Avastin. Το Avastin πρέπει να διακόπτεται µόνιµα σε ασθενείς µε ΤΑ (τραχειοοισοφαγικό) συρίγγιο ή οποιοδήποτε συρίγγιο βαθµού 4. Περιορισµένες πληροφορίες είναι διαθέσιµες σχετικά µε τη συνεχή χρήση του Avastin σε ασθενείς µε άλλα συρίγγια. Σε περιστατικά εσωτερικού συριγγίου που δεν εκδηλώνονται στον γαστρεντερικό σωλήνα, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο διακοπής της θεραπείας µε Avastin. Επιπλοκές επούλωσης τραύµατος (βλ. παράγραφο 4.8) Το Avastin µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς τη διαδικασία επούλωσης τραύµατος. Η θεραπεία δεν θα πρέπει να ξεκινά για τουλάχιστον 28 ηµέρες µετά από µείζονα χειρουργική επέµβαση ή έως την πλήρη επούλωση του χειρουργικού τραύµατος. Σε ασθενείς οι οποίοι εκδήλωσαν επιπλοκές επούλωσης τραύµατος κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η θεραπεία θα πρέπει να αναστέλλεται έως την πλήρη επούλωση του τραύµατος. Η θεραπεία θα πρέπει να αναστέλλεται για προγραµµατισµένη χειρουργική επέµβαση. Υπέρταση (βλ. παράγραφο 4.8) Παρατηρήθηκε αυξηµένη επίπτωση υπέρτασης σε ασθενείς υπό θεραπεία µε Avastin. Τα κλινικά στοιχεία ασφάλειας υποδηλώνουν ότι η επίπτωση της υπέρτασης είναι πιθανό να είναι δοσοεξαρτώµενη. Προϋπάρχουσα υπέρταση θα πρέπει να ελέγχεται επαρκώς πριν την έναρξη της θεραπείας µε το Avastin. εν υπάρχουν πληροφορίες για την επίδραση του Avastin σε ασθενείς µε µη ελεγχόµενη υπέρταση κατά την έναρξη της θεραπείας µε Avastin. Συνιστάται γενικά η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο έλεγχος της υπέρτασης επιτεύχθηκε επαρκώς µε τη χρήση αντιϋπερτασικής αγωγής κατάλληλης για την περίπτωση κάθε ασθενούς. Η χρήση διουρητικών για τον έλεγχο της υπέρτασης δε συνιστάται σε ασθενείς που λαµβάνουν χηµειοθεραπευτικό σχήµα µε cisplatin. Το Avastin θα πρέπει να διακοπεί µόνιµα, εφόσον η κλινικά σηµαντική υπέρταση δε µπορεί να ελεγχθεί επαρκώς µε αντιϋπερτασική αγωγή, ή αν ο ασθενής εµφανίσει υπερτασική κρίση ή υπερτασική εγκεφαλοπάθεια. Σύνδροµο αναστρέψιµης οπίσθιας λευκοεγκεφαλοπάθειας (ΣΑΟΛ) (Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome, RPLS) (βλ. παράγραφο 4.8) Έχουν γίνει σπάνια αναφορές για ασθενείς υπό θεραπεία µε Avastin οι οποίοι ανέπτυξαν σηµεία και συµπτώµατα τα οποία είναι συµβατά µε το Σύνδροµο Αναστρέψιµης Οπίσθιας 4

5 Λευκοεγκεφαλοπάθειας (ΣΑΟΛ), µία σπάνια νευρολογική διαταραχή, η οποία µπορεί να παρουσιαστεί µεταξύ άλλων και µε τα ακόλουθα σηµεία και συµπτώµατα: σπασµοί, κεφαλαλγία, αλλαγή της νοητικής κατάστασης, οπτική διαταραχή ή φλοιώδης τύφλωση, µε ή χωρίς σχετιζόµενη υπέρταση. Η διάγνωση του ΣΑΟΛ απαιτεί επιβεβαίωση µε την απεικόνιση του εγκεφάλου. Σε ασθενείς που αναπτύσσουν ΣΑΟΛ, συνιστάται η θεραπεία συγκεκριµένων συµπτωµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του ελέγχου της υπέρτασης, παράλληλα µε τη διακοπή του Avastin. εν είναι γνωστή η ασφάλεια της επανέναρξης της θεραπείας µε Avastin σε ασθενείς οι οποίοι έχουν προηγουµένως αναπτύξει ΣΑΟΛ. Πρωτεϊνουρία (βλ. παράγραφο 4.8) Οι ασθενείς µε ιστορικό υπέρτασης µπορεί να βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο για εµφάνιση πρωτεϊνουρίας όταν λαµβάνουν θεραπεία µε Avastin. Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η πρωτεϊνουρία Βαθµού 1 [US National Cancer Institute-Common Toxicity Criteria (NCI-CTC) έκδοση 2.0] µπορεί να σχετίζεται µε τη δόση. Συνιστάται παρακολούθηση της πρωτεϊνουρίας µε ανάλυση ούρων µε δοκιµαστική ταινία πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται µόνιµα σε ασθενείς που εµφανίζουν πρωτεϊνουρία Βαθµού 4 (νεφρωσικό σύνδροµο). Αρτηριακή θροµβοεµβολή (βλ. παράγραφο 4.8) Σε πέντε τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές, η επίπτωση των αρτηριακών θροµβοεµβολικών επεισοδίων συµπεριλαµβανοµένων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ), παροδικών ισχαιµικών επεισοδίων και εµφραγµάτων του µυοκαρδίου ήταν υψηλότερη σε ασθενείς που έλαβαν Avastin σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία συγκριτικά µε όσους έλαβαν µόνο χηµειοθεραπεία. Οι ασθενείς που λαµβάνουν το Avastin µε χηµειοθεραπεία µε ιστορικό αρτηριακής θροµβοεµβολής ή ηλικίας άνω των 65 ετών, έχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης αρτηριακών θροµβοεµβολικών επεισοδίων κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή όταν αυτοί οι ασθενείς λαµβάνουν θεραπεία µε Avastin. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται µόνιµα σε ασθενείς που εµφανίζουν αρτηριακά θροµβοεµβολικά επεισόδια. Φλεβική θροµβοεµβολή (βλ. παράγραφο 4.8) Οι ασθενείς πιθανόν να έχουν κίνδυνο εµφάνισης φλεβικών θροµβοεµβολικών επεισοδίων, συµπεριλαµβανοµένης της πνευµονικής εµβολής κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Avastin. Το Avastin θα πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς µε πνευµονική εµβολή απειλητική για τη ζωή (Βαθµού 4), οι ασθενείς µε Βαθµού 3 θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Αιµορραγία Οι ασθενείς που λαµβάνουν το Avastin έχουν αυξηµένο κίνδυνο αιµορραγίας, ιδιαιτέρως αιµορραγίας σχετιζόµενης µε τον όγκο. Το Avastin θα πρέπει να διακόπτεται µόνιµα σε ασθενείς που εκδηλώνουν αιµορραγία Βαθµού 3 ή 4 κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Avastin (βλ. παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς µε µεταστάσεις του ΚΝΣ που δεν έχουν λάβει προηγούµενη αγωγή συνήθως ήταν αποκλεισµένοι από τις κλινικές δοκιµές µε Avastin, µε βάση διαδικασίες απεικόνισης ή σηµεία και συµπτώµατα. Εποµένως, ο ενδεχόµενος κίνδυνος αιµορραγίας του ΚΝΣ σε αυτούς τους ασθενείς δεν έχει αξιολογηθεί σε τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές (βλ. παράγραφο 4.8).Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σηµεία και συµπτώµατα αιµορραγίας του ΚΝΣ και η θεραπεία µε Avastin θα πρέπει να διακόπτεται σε περιπτώσεις ενδοκρανιακής αιµορραγίας. εν υπάρχουν πληροφορίες για το προφίλ ασφάλειας του Avastin σε ασθενείς µε συγγενή αιµορραγική διάθεση, επίκτητη διαταραχή στην πήξη του αίµατος ή σε ασθενείς που έλαβαν πλήρη δόση αντιπηκτικών για την αντιµετώπιση θροµβοεµβολής πριν την έναρξη θεραπείας µε Avastin, καθώς αυτοί οι ασθενείς αποκλείστηκαν από τις κλινικές δοκιµές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δίνεται προσοχή πριν την έναρξη της θεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς που ανέπτυξαν φλεβική θρόµβωση κατά τη λήψη θεραπείας δε φάνηκε να έχουν αυξηµένο ποσοστό 5

6 αιµορραγίας βαθµού 3 ή µεγαλύτερου όταν έλαβαν θεραπεία µε µία πλήρη δόση βαρφαρίνης και Αvastin ταυτόχρονα. Πνευµονική αιµορραγία/αιµόπτυση Οι ασθενείς µε µη µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα που έλαβαν Avastin πιθανόν να διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής και σε µερικές περιπτώσεις θανατηφόρας, πνευµονικής αιµορραγίας / αιµόπτυσης. Οι ασθενείς µε πρόσφατη πνευµονική αιµορραγία/αιµόπτυση (> 2,5 ml αίµατος) δεν θα πρέπει να λάβουν αγωγή µε Avastin. Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (CHF) (βλ. παράγραφο 4.8) Σε κλινικές δοκιµές έχουν αναφερθεί επεισόδια συµβατά µε CHF. Τα συµπτώµατα κυµάνθηκαν από ασυµπτωµατικές µειώσεις στο κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας σε συµπτωµατική CHF, τα οποία απαιτούν αγωγή ή νοσηλεία σε νοσοκοµείο. Η πλειονότητα των ασθενών που εµφάνισαν CHF είχαν µεταστατικό καρκίνο του µαστού και είχαν προηγουµένως λάβει θεραπεία µε ανθρακυκλίνες, πριν την ακτινοθεραπεία στο αριστερό θωρακικό τοίχωµα ή άλλους παράγοντες κινδύνου για συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (CHF), όπως προϋπάρχουσα στεφανιαία καρδιοπάθεια ή ταυτόχρονη καρδιοτοξική θεραπεία. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή σε ασθενείς µε κλινικά σηµαντική καρδιαγγειακή νόσο ή προϋπάρχουσα καρδιακή ανεπάρκεια, όταν λαµβάνουν θεραπεία µε το Avastin. Ουδετεροπενία και λοιµώξεις (βλ. παράγραφο 4.8) Έχουν παρατηρηθεί αυξηµένα ποσοστά σοβαρής ουδετεροπενίας, εµπύρετης ουδετεροπενίας ή λοίµωξης µε ή χωρίς σοβαρή ουδετεροπενία (συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων θανατηφόρων) σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή µε ορισµένα σχήµατα µυελοτοξικής χηµειοθεραπείας και Avastin συγκριτικά µε χηµειοθεραπεία µόνο. Αυτό έχει παρατηρηθεί κυρίως σε συνδυασµούς µε πλατίνα ή θεραπείες βασισµένες σε ταξάνη για τη θεραπεία του µη µικροκυτταρικού καρκίνου πνεύµονα (NSCLC) και του µεταστατικού καρκίνου µαστού (mbc). Αντιδράσεις υπερευαισθησίας/αντιδράσεις κατά την έγχυση (βλέπε παράγραφο 4.8) Οι ασθενείς πιθανόν να βρίσκονται σε κίνδυνο να εκδηλώσουν αντίδραση κατά την έγχυση/υπερευαισθησία. Συνιστάται στενή παρακολούθηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια και µετά τη χορήγηση bevacizumab, όπως είναι αναµενόµενο για κάθε έγχυση ενός θεραπευτικού εξανθρωποποιηµένου µονοκλωνικού αντισώµατος. Εάν εκδηλωθεί αντίδραση, η έγχυση θα πρέπει να διακοπεί και θα πρέπει να χορηγηθούν οι κατάλληλες θεραπείες. Η συστηµατική χορήγηση προληπτικής αγωγής δεν απαιτείται. Οφθαλµικές διαταραχές Ανεπιθύµητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν από µη εγκεκριµένη ενδοϋαλοειδική χρήση. Αυτές οι αντιδράσεις συµπεριλαµβάνουν λοιµώδη ενδοφθαλµίτιδα, ενδοφθάλµια φλεγµονή, όπως στείρα ενδοφθαλµίτιδα, ραγοειδίτιδα και φλεγµονή του υαλοειδούς σώµατος, αποκόλληση αµφιβληστροειδούς, ρήξη του µελάγχροντος επιθηλίου του αµφιβληστροειδούς, αυξηµένη ενδοφθάλµια πίεση, ενδοφθάλµια αιµορραγία, όπως αιµορραγία του υαλοειδούς σώµατος ή αιµορραγία αµφιβληστροειδούς και αιµορραγία του επιπεφυκότα. Ορισµένες από αυτές εµφανίζονται ως σοβαρές ανεπιθύµητες αντιδράσεις. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Επίδραση αντινεοπλασµατικών παραγόντων στη φαρµακοκινητική της bevacizumab εν έχει παρατηρηθεί κλινικά σχετική φαρµακοκινητική αλληλεπίδραση της χηµειοθεραπείας συγχορηγούµενης µε Avastin βασισµένη στα αποτελέσµατα ενός πληθυσµού φαρµακοκινητικής ανάλυσης. εν υπήρξε ούτε στατιστικά ούτε κλινικά σηµαντική διαφορά στην κάθαρση του Avastin σε ασθενείς που έλαβαν µονοθεραπεία µε Avastin, συγκριτικά µε τους ασθενείς που λάµβαναν το Avastin σε συνδυασµό µε ιντερφερόνη άλφα-2α ή άλλες χηµειοθεραπείες (IFL, 5-FU/LV, καρβοπλατίνα/πακλιταξέλη, καπεσιταβίνη, δοξορουβικίνη ή σισπλατίνη/γεµσιταβίνη). 6

7 Επίδραση της bevacizumab στη φαρµακοκινητική άλλων αντινεοπλασµατικών παραγόντων Τα αποτελέσµατα µιας ειδικής δοκιµής φαρµακευτικής αλληλεπίδρασης, δεν κατέδειξαν σηµαντική επίδραση της bevacizumab στη φαρµακοκινητική της ιρινοτεκάνης και του ενεργού µεταβολίτη της SN38. Τα αποτελέσµατα µιας δοκιµής σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου, δεν κατέδειξαν σηµαντική επίδραση της bevacizumab στη φαρµακοκινητική της καπεσιταβίνης και των µεταβολιτών της και στη φαρµακοκινητική της οξαλιπλατίνας, όπως αποδείχθηκε από τη µέτρηση της ελεύθερης και συνολικής πλατίνας. Τα αποτελέσµατα µιας δοκιµής σε αθενενείς µε καρκίνο νεφρών δεν κατέδειξαν σηµαντική επίδραση της bevacizumab στη φαρµακοκινητική της ιντερφερόνης άλφα-2α. Η ενδεχόµενη επίδραση της bevacizumab στη φαρµακοκινητική της cisplatin και της γεµσιταβίνης διερευνήθηκε σε ασθενείς µε µη µικροκυτταρικό καρκίνο πνεύµονα (NSCLC).Τα αποτελέσµατα της δοκιµής δεν έδειξαν σηµαντική επίδραση της bevacizumab στη φαρµακοκινητική της cisplatin. Εξαιτίας της υψηλής µεταβλητότητας µεταξύ των ασθενών και του περιορισµένου δείγµατος, τα αποτελέσµατα από αυτή τη δοκιµή δεν επιτρέπουν να διεξαχθούν σαφή συµπεράσµατα σχετικά µε την επίδραση της bevacizumab στη φαρµακοκινητική της γεµσιταβίνης. Συνδυασµός bevacizumab και sunitinib malate Σε δύο κλινικές δοκιµές του µεταστατικού καρκινώµατος νεφρικών κυττάρων, αναφέρθηκε µικροαγγειοπαθητική αιµολυτική αναιµία (MAHA) σε 7 από 19 ασθενείς που έλαβαν αγωγή συνδυασµού µε bevacizumab (10 mg/kg κάθε δύο εβδοµάδες) και sunitinib malate (50 mg ηµερησίως). Η MAHA είναι αιµολυτική διαταραχή, η οποία µπορεί να παρουσιαστεί µε κατάτµηση ερυθροκυττάρων, αναιµία, και θροµβοπενία. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν σε ορισµένους ασθενείς υπέρταση (συµπεριλαµβανοµένης υπερτασικής κρίσης), αυξηµένα επίπεδα κρεατινίνης και νευρολογικά συµπτώµατα. Όλα αυτά τα συµπτώµατα ήταν αναστρέψιµα, µετά τη διακοπή της bevacizumab και του sunitinib malate (βλέπε Υπέρταση, Πρωτεϊνουρία, RPLS στην παράγραφο 4.4). Aκτινοθεραπεία Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα της ταυτόχρονης χορήγησης ακτινοθεραπείας και του Avastin δεν έχουν τεκµηριωθεί. 4.6 Γονιµότητα, κύηση και γαλουχία Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, θα πρέπει να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικές αντισυλληπτικές µεθόδους κατά τη διάρκεια της θεραπείας (και έως 6 µήνες) µετά τη θεραπεία. Kύηση εν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση τoυ Avastin σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα έχουν καταδείξει αναπαραγωγική τοξικότητα συµπεριλαµβανοµένων δυσπλασιών (βλ. παράγραφο 5.3). Οι ανοσοσφαιρίνες IgGs είναι γνωστό ότι διαπερνούν τον πλακούντα και το Avastin αναµένεται να αναστείλει την αγγειογένεση στο έµβρυο και ως εκ τούτου, υπάρχουν υποψίες ότι προκαλεί σοβαρές νεογνικές ανωµαλίες όταν χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης. To Avastin αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης (βλ. παράγραφο 4.3). Θηλασµός εν είναι γνωστό εάν η bevacizumab εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Καθώς η µητρική ανοσοσφαιρίνη IgG εκκρίνεται στο γάλα και η bevacizumab θα µπορούσε να βλάψει την ανάπτυξη και εξέλιξη του βρέφους (βλ. παράγραφο 5.3), οι γυναίκες πρέπει να διακόπτουν τον θηλασµό κατά τη διάρκεια της αγωγής µε bevacizumab και να µη θηλάζουν για τουλάχιστον 6 µήνες µετά την τελευταία δόση Avastin. 7

8 Γονιµότητα εν έχουν διεξαχθεί ειδικές δοκιµές σε ανθρώπους ή ζώα για τη διερεύνηση της επίδρασης του bevacizumab στη γονιµότητα. Εντούτοις, οι µελέτες τοξικότητας επαναλαµβανόµενης δόσης σε ζώα έχουν δείξει ότι η bevacizumab πιθανόν να έχει ανεπιθύµητη επίδραση στη γονιµότητα των γυναικών (βλέπε παράγραφο 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν έχουν διενεργηθεί µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η θεραπεία µε Avastin έχει ως αποτέλεσµα αύξηση των ανεπιθύµητων ενεργειών που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε διαταραχή της ικανότητας για οδήγηση ή χειρισµό µηχανών ή σε διαταραχή της διανοητικής ικανότητας. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Το συνολικό προφίλ ασφάλειας του Avastin βασίζεται σε δεδοµένα περισσότερων από 3500 ασθενών µε ποικίλες κακοήθειες, οι οποίοι έλαβαν κυρίως Avastin σε κλινικές δοκιµές σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία. Οι σοβαρότερες ανεπιθύµητες αντιδράσεις ήταν: Γαστρεντερικές διατρήσεις (βλ. παράγραφο 4.4). Αιµορραγία, συµπεριλαµβανοµένων των πνευµονική αιµορραγία/αιµόπτυση, οι οποίες είναι πιο συχνές σε ασθενείς µε µη µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα (βλ. παράγραφο 4.4). Αρτηριακή θροµβοεµβολή (βλ. παράγραφο 4.4). Οι συχνότερα παρατηρηθείσες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στις κλινικές δοκιµές µε ασθενείς που έλαβαν Avastin ήταν υπέρταση, κόπωση ή εξασθένηση, διάρροια και κοιλιακό άλγος. Αναλύσεις των κλινικών στοιχείων ασφάλειας υποδηλώνουν ότι η εκδήλωση υπέρτασης και πρωτεϊνουρίας κατά τη θεραπεία µε Avastin είναι πιθανό να είναι δοσοεξαρτώµενες. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τις ανεπιθύµητες αντιδράσεις που σχετίζονται µε τη χρήση του Avastin σε συνδυασµό µε διαφορετικά σχήµατα χηµειοθεραπείας σε πολλαπλές ενδείξεις. Αυτές οι αντιδράσεις εκδηλώθηκαν µε διαφορά είτε τουλάχιστον 2 % συγκριτικά µε το σκέλος ελέγχου (NCI-CTC Βαθµού 3-5) είτε µε διαφορά τουλάχιστον 10 % συγκριτικά µε το σκέλος ελέγχου (NCI-CTC Βαθµού 1-5) σε τουλάχιστον µία από τις µεγαλύτερες κλινικές δοκιµές. Οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις που παρουσιάζονται σε αυτόν τον πίνακα εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: Πολύ Συχνές ( 1/10) και Συχνές ( 1/100 - < 1/10). Οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις του φαρµάκου προστίθενται στην κατάλληλη κατηγορία στον παρακάτω πίνακα σύµφωνα µε την υψηλότερη επίπτωση σε οποιαδήποτε από τις µεγαλύτερες κλινικές δοκιµές. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Ορισµένες από τις ανεπιθύµητες αντιδράσεις είναι αντιδράσεις που εµφανίζονται συχνά µε τη χηµειοθεραπεία (σύνδροµο παλαµο-πελµατιαίας ερυθροδυσαισθησίας µε καπεσιταβίνη και περιφερική αισθητική νευροπάθεια µε πακλιταξέλη ή οξαλιπλατίνα), εντούτοις δεν µπορεί να αποκλειστεί επιδείνωση µε τη θεραπεία µε Avastin. 8

9 Πίνακας 1: Πολύ συχνές και συχνές Ανεπιθύµητες Ενέργειες Κατηγορία/Οργανικό Σύστηµα (SOC) NCI-CTC Αντιδράσεις Βαθµού 3-5 ( 2 % διαφορά µεταξύ των σκελών της δοκιµής σε τουλάχιστον µια κλινική δοκιµή) Αντιδράσεις όλων των βαθµών ( 10 % διαφορά µεταξύ των σκελών της δοκιµή ςσε τουλάχιστον µια κλινική δοκιµή) Πολύ συχνές Συχνές Πολύ συχνές Λοιµώξεις και Παρασιτώσεις ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος Εµπύρετη Ουδετεροπενία Λευκοπενία Θροµβοπενία Ουδετεροπενία Σήψη Απόστηµα Ουρολοίµωξη Αναιµία ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης Αφυδάτωση Ανορεξία ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Οφθαλµικές ιαταραχές Περιφερική αισθητική νευροπάθεια Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο Συγκοπή Υπνηλία Κεφαλαλγία υσγευσία Κεφαλαλγία Οφθαλµική ιαταραχή ακρύρροια αυξηµένη Καρδιακές ιαταραχές Καρδιακή ανεπάρκεια συµφορητική Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία Αγγειακές ιαταραχές Υπέρταση Θροµβοεµβολή (Αρτηριακή)* Εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση Αιµορραγία ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος ιάρροια Ναυτία Έµετος Πνευµονική εµβολή ύσπνοια Υποξία Επίσταξη ιάτρηση του Εντέρου Ειλεός Εντερική απόφραξη ιαταραχή του γαστρεντερικού συστήµατος Στοµατίτιδα Υπέρταση ύσπνοια Επίσταξη Ρινίτιδα υσκοιλιότητα Στοµατίτιδα Αιµορραγία του ορθού ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού Σύνδροµο παλαµοπελµατιαίας ερυθροδυσαισθησίας Αποφολιδωτική δερµατίτιδα Αποχρωµατισµός του δέρµατος Ξηροδερµία 9

10 Κατηγορία/Οργανικό Σύστηµα (SOC) NCI-CTC Αντιδράσεις Βαθµού 3-5 ( 2 % διαφορά µεταξύ των σκελών της δοκιµής σε τουλάχιστον µια κλινική δοκιµή) Αντιδράσεις όλων των βαθµών ( 10 % διαφορά µεταξύ των σκελών της δοκιµή ςσε τουλάχιστον µια κλινική δοκιµή) ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές Συχνές Πολύ συχνές Εξασθένηση Κόπωση Μυϊκή αδυναµία Μυαλγία Πρωτεϊνουρία Ουρολοίµωξη Άλγος Λήθαργος Φλεγµονή βλεννογόνου Αρθραλγία Πρωτεϊνουρία Πυρεξία Εξασθένηση Άλγος Φλεγµονή βλεννογόνου *Συγκεντρωτικά αρτηριακά θροµβοεµβολικά επεισόδια συµπεριλαµβανοµένων του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, του εµφράγµατος του µυοκαρδίου, της παροδικής εγκεφαλικής ισχαιµίας και άλλων αρτηριακών θροµβοεµβολικών επεισοδίων. Tα στοιχεία δεν είναι προσαρµοσµένα για τον διαφορικό χρόνο της θεραπείας. Πρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριµένες σοβαρές ανεπιθύµητες αντιδράσεις Γαστρεντερικές διατρήσεις (βλ. παράγραφο 4.4) To Avastin έχει συσχετισθεί µε σοβαρά περιστατικά γαστρεντερικής διάτρησης. Σε κλινικές δοκιµές έχουν αναφερθεί γαστρεντερικές διατρήσεις µε επίπτωση µικρότερη του 1 % σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο του µαστού ή µη πλακώδους µη µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα και σε ποσοστό µέχρι 2,0 % σε ασθενείς µε µεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο. Έχει αναφερθεί θανατηφόρα έκβαση περίπου στο ένα τρίτο των σοβαρών περιστατικών γαστρεντερικών διατρήσεων, το οποίο αντιπροσωπεύει τα ποσοστά µεταξύ 0,2 %- 1 % όλων των ασθενών που έλαβαν Avastin. Η εµφάνιση αυτών των συµβάντων διέφερε σε µορφή και σοβαρότητα, κυµαινόµενη από τη διαπίστωση παρουσίας ελεύθερου αέρα στην απλή ακτινογραφία κοιλιάς, η οποία παρήλθε χωρίς θεραπεία, έως τη διάτρηση του εντέρου µε κοιλιακό απόστηµα και θανατηφόρο έκβαση. Σε ορισµένα περιστατικά ήταν παρούσα υποκείµενη ενδοκοιλιακή φλεγµονή, είτε από γαστρικό έλκος, νέκρωση όγκου, εκκολπωµατίτιδα, είτε από κολίτιδα σχετιζόµενη µε χηµειοθεραπεία. Συρίγγια (βλ. παράγραφο 4.4) Η χρήση του Avastin έχει συσχετιστεί µε σοβαρά περιστατικά συριγγίων συµπεριλαµβανοµένων συµβαµάτων που είχαν ως αποτέλεσµα το θάνατο. Σε κλινικές µελέτες, τα γαστρεντερικά συρίγγια έχουν αναφερθεί µε επίπτωση έως 2 % σε ασθενείς µε µεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο, επίσης αναφέρθηκαν λιγότερο συχνά σε ασθενείς µε άλλους τύπους καρκίνων. Σε διάφορες ενδείξεις παρατηρήθηκαν µη συχνές αναφορές ( 0,1 % έως < 1 %) άλλων τύπων συριγγίων σε άλλα µέρη του σώµατος εκτός από το γαστρεντερικό σωλήνα (π.χ. βρογχοπλευριτικά, ουρογεννητικά και συρίγγια των χοληφόρων). Επίσης αναφέρθηκαν συρίγγια από την εµπειρία µετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Αναφέρθηκαν συµβάµατα σε ποικίλα χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της θεραπείας που κυµάνθηκαν από µια εβδοµάδα σε µεγαλύτερα του 1 έτους από την έναρξη του Avastin, µε τα περισσότερα συµβάµατα να εκδηλώνονται εντός του πρώτου 6µήνου θεραπείας. 10

11 Επούλωση τραύµατος (βλ. παράγραφο 4.4) Με βάση τη δυνητική ανεπιθύµητη επίδραση του Avastin στην επούλωση τραύµατος, οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε µείζονα χειρουργική επέµβαση κατά τις τελευταίες 28 ηµέρες αποκλείστηκαν από τη συµµετοχή σε κλινικές δοκιµές φάσης ΙΙΙ. Σε κλινικές δοκιµές για µεταστατικό καρκίνωµα του παχέος εντέρου ή του ορθού, δεν εµφάνισαν αυξηµένο κίνδυνο για µετεγχειρητική αιµορραγία ή επιπλοκές επούλωσης τραύµατος, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε µείζονα χειρουργική επέµβαση ηµέρες πριν την έναρξη της θεραπείας µε Avastin. Παρατηρήθηκε αυξηµένη επίπτωση σε µετεγχειρητική αιµορραγία ή επιπλοκές επούλωσης τραύµατος, σε ασθενείς που έλαβαν Avastin και υποβλήθηκαν σε µείζονα χειρουργική επέµβαση κατά τη διάρκεια λήψης θεραπείας. Η επίπτωση ήταν ποικίλη µεταξύ 10 % (4/40) και 20 % (3/15). Στις δοκιµές του τοπικά υποτροπιάζοντα και µεταστατικού καρκίνου του µαστού, παρατηρήθηκαν επιπλοκές στην επούλωση τραύµατος Βαθµού 3-5 έως και 1,1 % των ασθενών οι οποίοι έλαβαν Avastin συγκριτικά µε έως και 0,9 % των ασθενών στα σκέλη ελέγχου. Υπέρταση (βλ. παράγραφο 4.4) Παρατηρήθηκε αυξηµένη επίπτωση υπέρτασης (όλοι οι βαθµοί) έως 34 % στις κλινικές δοκιµές, σε ασθενείς υπό θεραπεία µε Avastin, συγκριτικά µε το 14 % των ασθενών στο σκέλος σύγκρισης. To ποσοστό των ασθενών µε υπέρταση Βαθµού 3 και 4 (η οποία απαιτούσε από στόµατος αντιϋπερτασικά φάρµακα) οι οποίοι λάµβαναν Avastin κυµάνθηκε από 0,4 % έως 17,9 %. Εκδηλώθηκε υπέρταση Βαθµού 4 (υπερτασική κρίση) σε ποσοστό µέχρι 1,0 % των ασθενών υπό θεραπεία µε Avastin και χηµειοθεραπεία, συγκριτικά µε µέχρι το 0,2 % των ασθενών που λάµβαναν µόνο την ίδια χηµειοθεραπεία. Γενικά, επιτεύχθηκε επαρκής έλεγχος της υπέρτασης µε από στόµατος αντιϋπερτασικά, όπως αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτασίνης, διουρητικά και αναστολείς διαύλων ασβεστίου. Αυτό σπάνια οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας µε Avastin ή νοσηλεία σε νοσοκοµείο. Έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια περιστατικά υπερτασικής εγκεφαλοπάθειας, ορισµένα από τα οποία ήταν θανατηφόρα. Ο κίνδυνος της υπέρτασης σχετιζόµενης µε το Avastin, δε συσχετίστηκε µε τα χαρακτηριστικά των ασθενών κατά την έναρξη, την υποκείµενη νόσο ή την ταυτόχρονη θεραπεία. Πρωτεϊνουρία (βλ. παράγραφο 4.4) Έχει αναφερθεί πρωτεϊνουρία σε ποσοστό εντός του εύρους 0,7 % έως 38 % στις κλινικές δοκιµές σε ασθενείς που λάµβαναν το Avastin. Η πρωτεϊνουρία, διέφερε σε σοβαρότητα από κλινικά ασυµπτωµατικά, παροδικά, ίχνη πρωτεϊνουρίας έως νεφρωσικό σύνδροµο, και εµφανίστηκε κατά µεγάλη πλειονότητα ως πρωτεϊνουρία Βαθµού 1. Η πρωτεϊνουρία Βαθµού 3 αναφέρθηκε στο <3 % των ασθενών υπό θεραπεία ωστόσο σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή για προχωρηµένο και/ή µεταστατικό καρκίνο νεφρών αναφέρθηκε σε ποσοστό έως 7 %. Η πρωτεϊνουρία Βαθµού 4 (νεφρωσικό σύνδροµο) παρατηρήθηκε σε ποσοστό έως 1,4 % ασθενών υπό θεραπεία. Η πρωτεϊνουρία που παρατηρήθηκε στις κλινικές δοκιµές δε σχετιζόταν µε νεφρική δυσλειτουργία και σπάνια απαίτησε µόνιµη διακοπή της θεραπείας. Ο έλεγχος για πρωτεϊνουρία συνιστάται πριν την έναρξη της θεραπείας µε Avastin. Στις περισσότερες κλινικές δοκιµές τα επίπεδα της πρωτεϊνης στα ούρα σε τιµές 2g /24 ώρες προκάλεσε την προσωρινή διακοπή του Avastin µέχρι την επαναφορά των τιµών σε <2g /24 ώρες. Αιµορραγία (βλ. παράγραφο 4.4) Σε κλινικές δοκιµές για όλες τις ενδείξεις, η συνολική επίπτωση για τα περιστατικά αιµορραγίας NCI- CTC Βαθµού 3-5 κυµάνθηκε από 0,4 % έως 5 % στους ασθενείς υπό θεραπεία µε Avastin, συγκριτικά µε το έως 2,9 % στους ασθενείς στην οµάδα ελέγχου της χηµειοθεραπείας. 11

12 Τα περιστατικά αιµορραγίας που παρατηρήθηκαν στις κλινικές δοκιµές ήταν κυρίως αιµορραγία σχετιζόµενη µε τον όγκο (βλ. παρακάτω) και ελαφρά βλεννογονοδερµατική αιµορραγία (π.χ. επίσταξη). Η σχετιζόµενη µε τον όγκο αιµορραγία (βλ. παράγραφο 4.4) Σε ασθενείς µε µη µικροκυτταρικό καρκίνο πνεύµονα παρατηρήθηκε σε δοκιµές αρχικά µείζων ή µαζική πνευµονική αιµορραγία/αιµόπτυση (NSCLC). Πιθανοί παράγοντες κινδύνου συµπεριλαµβάνουν εκ πλακώδους επιθηλίου ιστολογικό τύπο, θεραπεία µε αντιρευµατικά/αντιφλεγµονώδεις ουσίες, θεραπεία µε αντιπηκτικά, πριν την ακτινοθεραπεία, θεραπεία µε Avastin, προηγούµενο ιατρικό ιστορικό αθηροσκλήρωσης, όγκος κεντρικής εντόπισης και σπηλαιοποίηση των όγκων κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι µόνες µεταβλητές που έδειξαν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µε αιµορραγία ήταν η θεραπεία µε το Avastin και ο εκ πλακώδους επιθηλίου ιστολογικός τύπος. Οι ασθενείς µε γνωστό µη µικροκυτταρικό καρκίνο πνεύµονα εκ πλακώδους επιθηλίου ιστολογικό τύπο ή µεικτού κυτταρικού τύπου µε κύρια ιστολογία εκ πλακώδους επιθηλίου, αποκλείστηκαν από τις επακόλουθες δοκιµές φάσης ΙΙΙ, ενώ οι ασθενείς µε ιστολογικό υπότυπο που αναφέρθηκαν ως αγνώστου ιστολογικού τύπου συµπεριλήφθηκαν σε αυτές. Σε ασθενείς µε µη µικροκυτταρικό καρκίνο πνεύµονα µη συµπεριλαµβανοµένων των εκ πλακώδους επιθηλίου ιστολογικού τύπου, εκδηλώθηκαν περιστατικά όλων των βαθµών µε συχνότητα έως 9 % όταν έλαβαν θεραπεία µε Avastin και χηµειοθεραπεία συγκριτικά µε το 5 % των ασθενών που έλαβαν µόνο χηµειοθεραπεία. Τα περιστατικά Βαθµού 3-5 παρατηρήθηκαν σε ποσοστό έως 2,3 % των ασθενών που έλαβαν Avastin και χηµειοθεραπεία συγκριτικά µε <1 % µε χηµειοθεραπεία µόνο. Μπορεί ξαφνικά να εκδηλωθεί µείζων ή µαζική πνευµονική αιµορραγία/αιµόπτυση και ως τα δύο τρίτα των σοβαρών πνευµονικών αιµορραγιών είχαν θανατηφόρα έκβαση. Έχουν αναφερθεί γαστρεντερικές αιµορραγίες σε ασθενείς µε ορθοκολικό καρκίνο, συµπεριλαµβανοµένων των αιµορραγία ορθού και µέλαινας και έχουν αξιολογηθεί ως αιµορραγίες σχετιζόµενες µε τον όγκο. Η σχετιζόµενη µε τον όγκο αιµορραγία παρατηρήθηκε επίσης σπάνια σε άλλους τύπους και εντοπίσεις όγκων, συµπεριλαµβανοµένου περιστατικού αιµορραγίας του κεντρικού νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) σε έναν ασθενή µε µεταστάσεις του ΚΝΣ (βλ. παράγραφο 4.4). Η επίπτωση ενδεχόµενης αιµορραγίας του ΚΝΣ σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούµενη αγωγή για µεταστάσεις του ΚΝΣ και λάµβαναν bevacizumab, δεν έχει µελετηθεί σε τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές. Σε µια διερευνητική αναδροµική ανάλυση δεδοµένων από 13 ολοκληρωµένες τυχαιοποιηµένες δοκιµές σε ασθενείς µε διαφορετικούς τύπους όγκου, 3 ασθενείς από τους 91 (3,3 %) µε εγκεφαλικές µεταστάσεις εκδήλωσαν αιµορραγία του ΚΝΣ (όλες Βαθµού 4) όταν έλαβαν θεραπεία µε bevacizumab, συγκριτικά µε 1 περιστατικό (βαθµού 5) σε σύνολο 96 ασθενών (1 %) οι οποίοι δεν εκτέθηκαν στο bevacizumab. Σε δύο δοκιµές σε εξέλιξη σε ασθενείς που είχαν λάβει προηγούµενη αγωγή για εγκεφαλικές µεταστάσεις, ένα περιστατικό Βαθµού 2 αιµορραγίας του ΚΝΣ αναφέρθηκε σε 83 άτοµα που έλαβαν αγωγή µε bevacizumab (1,2 %) την περίοδο της ενδιάµεσης ανάλυσης για την ασφάλεια. Σε όλες τις κλινικές δοκιµές, παρατηρήθηκε βλεννογονοδερµατική αιµορραγία σε ποσοστό έως 50 % των ασθενών που λάµβαναν Avastin. Aυτά τα περιστατικά ήταν συνήθως επίσταξη NCI-CTC Bαθµού 1 η οποία διήρκεσε λιγότερο από 5 λεπτά, παρήλθε χωρίς ιατρική παρέµβαση και δεν απαίτησε αλλαγές στο δοσολογικό σχήµα της θεραπείας µε Avastin. Κλινικά δεδοµένα ασφάλειας συνιστούν ότι η επίπτωση ήσσονος βλεννογονοδερµατικής αιµορραγίας (π.χ. επίσταξη) πιθανόν να είναι δοσοεξαρτώµενη. Υπήρχαν επίσης λιγότερο συχνά περιστατικά ήπιας βλεννογονοδερµατικής αιµορραγίας σε άλλες περιοχές, όπως ουλορραγία ή κολπική αιµορραγία. Θροµβοεµβολή (βλ. παράγραφο 4.4) 12

13 Αρτηριακή θροµβοεµβολή: Παρατηρήθηκε αυξηµένη επίπτωση αρτηριακών θροµβοεµβολικών επεισοδίων σε ασθενείς που έλαβαν Avastin για διάφορες ενδείξεις, συµπεριλαµβανοµένων των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, των εµφραγµάτων του µυοκαρδίου, των παροδικών ισχαιµικών επεισοδίων και άλλων θροµβοεµβολικών συµβαµάτων. Σε κλινικές δοκιµές, η συνολική επίπτωση των αρτηριακών θροµβοεµβολικών επεισοδίων κυµάνθηκε έως 3,8 % στα σκέλη που περιείχαν Avastin, συγκριτικά µε το έως 1,7 % των σκελών ελέγχου της χηµειοθεραπείας. Αναφέρθηκε θανατηφόρα έκβαση σε ποσοστό 0,8 % των ασθενών που λάµβαναν Avastin συγκριτικά µε το ποσοστό 0,5 % των ασθενών που λάµβαναν µόνο χηµειοθεραπεία. Εκδηλώθηκαν αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (συµπεριλαµβανοµένων παροδικών ισχαιµικών επεισοδίων) σε ποσοστό 2,3 % των ασθενών που έλαβαν θεραπεία µε Avastin σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία συγκριτικά µε το ποσοστό 0,5 % των ασθενών που έλαβαν µόνο χηµειοθεραπεία. Εκδηλώθηκε έµφραγµα του µυοκαρδίου σε ποσοστό 1,4 % των ασθενών που έλαβαν θεραπεία µε Avastin σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία συγκριτικά µε το ποσοστό 0,7 % των ασθενών που έλαβαν µόνο χηµειοθεραπεία. Σε µια κλινική µελέτη την AVF2192g, συµπεριλήφθηκαν οι ασθενείς µε µεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο, οι οποίοι δεν ήταν υποψήφιοι για θεραπεία µε ιρινοτεκάνη. Σε αυτή τη µελέτη παρατηρήθηκαν αρτηριακά θροµβοεµβολικά επεισόδια στο 11 % (11/100) των ασθενών συγκριτικά µε το 5,8 % (6/104) στην οµάδα ελέγχου της χηµειοθεραπείας. Φλεβική θροµβοεµβολή: Η επίπτωση των φλεβικών θροµβοεµβολικών επεισοδίων σε κλινικές δοκιµές ήταν παρόµοια σε ασθενείς που λάµβαναν Avastin σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία συγκριτικά µε αυτούς που έλαβαν µόνο χηµειοθεραπεία. Τα φλεβικά θροµβοεµβολικά επεισόδια συµπεριλαµβάνουν εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση, πνευµονική εµβολή και θροµβοφλεβίτιδα. Σε κλινικές δοκιµές για όλες τις ενδείξεις, εκδηλώθηκαν φλεβικά θροµβοεµβολικά επεισόδια τα οποία κυµάνθηκαν σε ποσοστό από 2,8 % - 17,3 % των ασθενών που έλαβαν Avastin συγκριτικά µε το ποσοστό 3,2 % - 15,6 % των οµάδων ελέγχου. Έχουν αναφερθεί φλεβικά θροµβοεµβολικά επεισόδια Βαθµού 3-5 σε ποσοστό έως 7,8 % σε ασθενείς που έλαβαν χηµειοθεραπεία και bevacizumab, συγκριτικά µε το 4,9 % των ασθενών που έλαβαν µόνο χηµειοθεραπεία. Σε ασθενείς που εκδηλώθηκε ένα φλεβικό θροµβοεµβολικό επεισόδιο, πιθανόν να υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος υποτροπής, εάν λάβουν Avastin σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία συγκριτικά µε χηµειοθεραπεία µόνο. Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (Congestive Heart Failure, CHF) Σε κλινικές δοκιµές µε το Avastin η Συµφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια (CHF) παρατηρήθηκε σε όλες τις καρκινικές ενδείξεις που έχουν µελετηθεί ως σήµερα, αλλά αναφέρθηκε κυρίως σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο του µαστού. Σε δύο δοκιµές Φάσης ΙΙΙ (AVF2119g και Ε2100) σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο του µαστού υπήρξε µια αύξηση της (CHF) Βαθµού 3 ή µεγαλύτερου µε το Avastin. Η CHF αναφέρθηκε σε 3,5 % ασθενών που έλαβαν το Avastin συγκριτικά µε το 0,9 % στα σκέλη ελέγχου. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς εµφάνισαν βελτίωση των συµπτωµάτων και/ή της λειτουργίας της αριστεράς κοιλίας µετά από κατάλληλη ιατρική θεραπεία. Στις περισσότερες κλινικές µελέτες του Avastin, οι ασθενείς µε προϋπάρχουσα CHF του NYHA (New York Heart Association II-IV) αποκλείστηκαν, εποµένως δεν υπάρχουν πληροφορίες για κίνδυνο από CHF σε αυτό τον πληθυσµό. Προηγούµενη έκθεση σε ανθρακυκλίνες και/ή προηγούµενη ακτινοθεραπεία στο θωρακικό τοίχωµα µπορεί να αποτελούν πιθανούς παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση CHF. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας/αντιδράσεις κατά την έγχυση (βλέπε παράγραφο 4.4 και εµπειρία µετά την κυκλοφορία παρακάτω) 13

14 Σε ορισµένες κλινικές δοκιµές οι αναφυλακτικές και αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις αναφέρθηκαν πιο συχνά σε ασθενείς που λάµβαναν Avastin σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία από ότι σε χηµειοθεραπεία µόνο. Η επίπτωση αυτών των αντιδράσεων σε ορισµένες κλινικές δοκιµές του Avastin είναι συχνές (µέχρι 5 % σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή µε bevacizumab). Ηλικιωµένοι ασθενείς: Σε τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές, η ηλικία > 65 ετών συσχετιζόταν µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης αρτηριακών θροµβοεµβολικών συµβάντων συµπεριλαµβανοµένων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, παροδικών ισχαιµικών επεισοδίων και εµφραγµάτων του µυοκαρδίου. Άλλες αντιδράσεις µε υψηλότερη συχνότητα που υπήρξαν σε ασθενείς άνω των 65 ήταν βαθµού 3-4 λευκοπενία και θροµβοπενία και όλων των βαθµών ουδετεροπενία, διάρροια, ναυτία, κεφαλαλγία και κόπωση, συγκριτικά µε τους ασθενείς ηλικίας 65 ετών, κατά την θεραπεία µε Avastin (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8 Θροµβοεµβολή). εν παρατηρήθηκε αύξηση στην επίπτωση άλλων αντιδράσεων, συµπεριλαµβανοµένης γαστρεντερικής διάτρησης, επιπλοκών επούλωσης τραύµατος, υπέρτασης, πρωτεϊνουρίας, συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας και αιµορραγίας σε ηλικιωµένους ασθενείς (> 65 ετών) οι οποίοι λάµβαναν Avastin συγκριτικά µε όσους ήταν ηλικίας 65 ετών και λάµβαναν Avastin. Παιδιατρικός πληθυσµός Η ασφάλεια του Avastin σε παιδιά και εφήβους δεν έχει επιβεβαιωθεί. Παθολογικά εργαστηριακά ευρήµατα Μειωµένος αριθµός ουδετερόφιλων, µειωµένος αριθµός λευκοκυττάρων και παρουσία πρωτεΐνης στα ούρα µπορεί να συσχετισθούν µε τη θεραπεία µε Avastin. Στις κλινικές δοκιµές τα παρακάτω παθολογικά εργαστηριακά ευρήµατα Βαθµού 3 και 4 που εµφανίστηκαν µε τουλάχιστον 2 % διαφορά σε ασθενείς υπό θεραπεία µε Avastin συγκριτικά µε τα αντίστοιχα στις οµάδες ελέγχου ήταν: υπεργλυκαιµία, µειωµένη αιµοσφαιρίνη, υποκαλιαιµία, υπονατριαιµία, µειωµένος αριθµός λευκοκυττάρων, αυξηµένο διεθνές οµαλοποιηµένο κλάσµα (INR). 14

15 Εµπειρία µετά την κυκλοφορία: Πίνακας 2: Ανεπιθύµητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν µετά την κυκλοφορία Κατηγορία/όργανο Σύστηµα (SOC) ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Αγγειακές διαταραχές ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωράκιου ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος Αντιδράσεις (συχνότητα*) Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια (πολύ σπάνια) (βλέπε επίσης παράγραφο 4.4 και Υπέρταση στην παράγραφο 4.8) Σύνδροµο αναστρέψιµης οπίσθιας λευκοεγκεφαλοπάθειας (σπάνια) (βλέπε επίσης παράγραφο 4.4) Νεφρική θροµβωτική µικροαγγειοπάθεια, µε κλινικό σύµπτωµα την πρωτεϊνουρία (δεν είναι γνωστή). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πρωτεϊνουρία βλέπε παράγραφο 4.4 και Πρωτεϊνουρία στην παράγραφο 4.8. ιάτρηση ρινικού διαφράγµατος (δεν είναι γνωστή) Πνευµονική υπέρταση (δεν είναι γνωστή) υσφωνία (συχνή) Γαστρεντερικό έλκος (δεν είναι γνωστή) Αντιδράσεις υπερευαισθησίας και αντιδράσεις κατά την έγχυση (δεν είναι γνωστή), µε τις παρακάτω πιθανές εκδηλώσεις: δύσπνοια/δυσκολία στην αναπνοή, εξάψεις/ερυθρότητα/εξάνθηµα, υπόταση ή υπέρταση, αποκορεσµός οξυγόνου, θωρακικό άλγος, ρίγη και ναυτία/έµετος (βλέπε επίσης παραπάνω παράγραφο 4.4 και Αντιδράσεις υπερευαισθησίας/αντιδράσεις κατά την έγχυση) * εφόσον καθοριστεί, η συχνότητα προέρχεται από δεδοµένα κλινικών µελετών 4.9 Υπερδοσολογία Η υψηλότερη δόση που δοκιµάστηκε σε ανθρώπους (20 mg/kg σωµατικού βάρους, ενδοφλεβίως κάθε δύο εβδοµάδες) συσχετίστηκε µε βαριά ηµικρανία σε κάποιους ασθενείς. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: µονοκλωνικό αντίσωµα, κωδικός ATC: L01X C07 Mηχανισµός δράσης H bevacizumab συνδέεται µε τον αυξητικό παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου VEGF (vascular endothelial growth factor), τον κύριο καθοδηγητή αγγειοποίησης και αγγειογένεσης και ως εκ τούτου αναστέλλει τη σύνδεση του VEGF µε τους υποδοχείς του, Flt-1 (VEGFR-1) και KDR (VEGFR-2), στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η εξουδετέρωση της βιολογικής δραστηριότητας του VEGF υποστρέφει την αγγειοποίηση των όγκων, οµαλοποιεί τo εναποµένων αγγειακό δίκτυο και αναστέλλει το σχηµατισµό νέων αγγείων του όγκου και ως εκ τούτου αναστέλλει την ανάπτυξη των όγκων. 15

16 Φαρµακοδυναµικές επιδράσεις Η χορήγηση της bevacizumab ή του µητρικού της αντισώµατος µυός σε ξενοµεταµοσχευθέντα µοντέλα καρκίνου σε θυµεκτοµηθέντες µυς, είχε ως αποτέλεσµα εκτεταµένη δραστηριότητα κατά των όγκων σε καρκίνους του ανθρώπου, συµπεριλαµβανοµένων καρκίνων του παχέος εντέρου, του µαστού, του παγκρέατος και του προστάτη. Η εξέλιξη της µεταστατικής νόσου αναστάλθηκε και µειώθηκε η µικροαγγειακή διαπερατότητα. Κλινική αποτελεσµατικότητα Μεταστατικό καρκίνωµα του παχέος εντέρου ή του ορθού (mcrc) Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα της συνιστώµενης δόσης (5 mg/kg σωµατικού βάρους κάθε δύο εβδοµάδες) στο µεταστατικό καρκίνωµα του παχέος εντέρου ή του ορθού µελετήθηκαν σε τρεις τυχαιοποιηµένες, ελεγχόµενες µε δραστικό φάρµακο κλινικές δοκιµές σε συνδυασµό µε πρώτης γραµµής χηµειοθεραπεία βασισµένη σε φθοριοπυριµιδίνη. Το Avastin συνδυάστηκε µε δύο χηµειοθεραπευτικά σχήµατα: AVF2107g: Ένα εβδοµαδιαίο σχήµα µε ιρινοτεκάνη/bolus 5-φθοριοουρακίλη/φολινικό οξύ (IFL) για ένα σύνολο 4 εβδοµάδων για κάθε κύκλο διάρκειας 6 εβδοµάδων (σχήµα Saltz). AVF0780g: Σε συνδυασµό µε bolus 5-φθοριοουρακίλη/φολινικό οξύ (5-FU/FA) για ένα σύνολο 6 εβδοµάδων για κάθε κύκλο διάρκειας 8 εβδοµάδων (σχήµα Roswell Park). AVF2192g: Σε συνδυασµό µε bolus 5-FU/FA για ένα σύνολο 6 εβδοµάδων για κάθε κύκλο 8 εβδοµάδων (σχήµα Roswell Park) σε ασθενείς που δεν ήταν ιδανικοί υποψήφιοι για πρώτης γραµµής θεραπεία µε ιρινοτεκάνη. ύο επιπλέον δοκιµές διεξάχθηκαν για την πρώτης (NO16966) και δεύτερης γραµµής (Ε3200) θεραπείας του µεταστατικού καρκινώµατος του παχέος εντέρου ή του ορθού, µε το Avastin να χορηγείται στα παρακάτω δοσολογικά σχήµατα, σε συνδυασµό µε FOLFOX-4 (5- FU/LV/Οξαλιπλατίνα) και XELOX (Καπεσιταβίνη/Οξαλιπλατίνα): NO16966: Avastin 7,5 mg/kg σωµατικού βάρους χορηγούµενο κάθε 3 εβδοµάδες σε συνδυασµό µε από στόµατος καπεσιταβίνη και ενδοφλέβια οξαλιπλατίνα (XELOX) ή Avastin 5 mg/kg χορηγούµενο άπαξ κάθε 2 εβδοµάδες σε συνδυασµό µε leukovorin και 5- φθοριοουρακίλη bolus, η οποία ακολουθείται από έγχυση ενδοφλέβιας 5-φθοριοουρακίλης µε ενδοφλέβια οξαλιπλατίνα (FOLFOX-4). Ε3200: Avastin 10 mg/kg σωµατικού βάρους χορηγούµενο κάθε 2 εβδοµάδες σε συνδυασµό µε leukovorin και 5- φθοριοουρακίλη bolus, η οποία ακολουθείται από έγχυση ενδοφλέβιας 5- φθοριοουρακίλης µε ενδοφλέβια οξαλιπλατίνα (FOLFOX-4). AVF2107g Αυτή ήταν µία τυχαιοποιηµένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόµενη µε δραστικό φάρµακο κλινική δοκιµή φάσης ΙΙΙ η οποία αξιολόγησε το Avastin σε συνδυασµό µε IFL ως πρώτης γραµµής θεραπεία για το µεταστατικό καρκίνωµα του παχέος εντέρου ή του ορθού. Οκτακόσιοι δεκατρείς ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν IFL + εικονικό φάρµακο (Σκέλος 1) ή IFL + Avastin (5 mg/kg κάθε 2 εβδοµάδες, Σκέλος 2). Μία τρίτη οµάδα 110 ασθενών έλαβε bolus 5-FU/FA + Avastin (Σκέλος 3). Η ένταξη στο Σκέλος 3 διακόπηκε, όπως ήταν προκαθορισµένο, όταν επιβεβαιώθηκε και θεωρήθηκε αποδεκτή η ασφάλεια του Avastin µε το σχήµα IFL. Όλες οι θεραπείες συνεχίστηκαν έως την εξέλιξη της νόσου. Η συνολική µέση ηλικία ήταν 59,4 έτη ποσοστό 56,6 % των ασθενών είχε φυσική κατάσταση κατά ECOG (performance status, PS) µε τιµή 0, ποσοστό 43 % είχε τιµή 1 και ποσοστό 0,4 % είχε τιµή 2. Ποσοστό 15,5 % είχε λάβει προηγουµένως ακτινοθεραπεία και ποσοστό 28,4 % είχε λάβει προηγουµένως χηµειοθεραπεία. Η κύρια παράµετρος αποτελεσµατικότητας της µελέτης ήταν η συνολική επιβίωση. Η προσθήκη του Avastin στο IFL είχε ως αποτέλεσµα στατιστικά σηµαντικές αυξήσεις της συνολικής επιβίωσης, της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου και το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (βλ. Πίνακα 3). Το κλινικό όφελος του Avastin, όπως µετρήθηκε από τη συνολική επιβίωση, παρατηρήθηκε σε όλες τις 16

17 προκαθορισµένες υποοµάδες ασθενών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που καθορίστηκαν από την ηλικία, το φύλο, τη φυσική κατάσταση, τη θέση του πρωτοπαθούς όγκου, τον αριθµό των προσβεβληµένων οργάνων και τη διάρκεια της µεταστατικής νόσου. Tα στοιχεία αποτελεσµατικότητας του Avastin σε συνδυασµό µε IFL-χηµειοθεραπεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3: Στοιχεία αποτελεσµατικότητας για τη δοκιµή AVF2107g Σκέλος 1 IFL + Εικονικό φάρµακο AVF2107g Σκέλος 2 IFL + Avastin a Αριθµός ασθενών Συνολική επιβίωση ιάµεσος χρόνος (µήνες) 15,6 20,3 95 % ιάστηµα Εµπιστοσύνης 14,29-16,99 18,46-24,18 Σχετικός κίνδυνος (Hazard ratio) b 0,660 (τιµή p=0,00004) Επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ιάµεσος χρόνος (µήνες) 6,2 10,6 Σχετικός κίνδυνος (Hazard ratio) 0,54 (τιµή p=< 0,0001) Ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης Ποσοστό ( %) 34,8 44,8 a b 5 mg/kg κάθε 2 εβδοµάδες. Σχετιζόµενο µε το σκέλος ελέγχου. (τιµή p= 0,0036) Μεταξύ των 110 ασθενών οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν στο Σκέλος 3 (5-FU/FA + Avastin), πριν τη διακοπή αυτού του σκέλους, η διάµεση συνολική επιβίωση ήταν 18,3 µήνες και η διάµεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 8,8 µήνες. AVF2192g Αυτή ήταν µία τυχαιοποιηµένη, διπλά τυφλή, ελεγχόµενη µε δραστικό φάρµακο, κλινική δοκιµή φάσης ΙΙ η οποία αξιολόγησε την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια του Avastin σε συνδυασµό µε 5-FU/FA ως πρώτης γραµµής θεραπεία για τον µεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο σε ασθενείς οι οποίοι δεν ήταν ιδανικοί υποψήφιοι για πρώτης γραµµής θεραπεία µε ιρινοτεκάνη. Εκατόν πέντε ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στο σκέλος 5-FU/FA + εικονικό φάρµακο και 104 ασθενείς στο σκέλος 5-FU/FA + Avastin (5 mg/kg κάθε 2 εβδοµάδες). Όλες οι θεραπείες συνεχίστηκαν έως την εξέλιξη της νόσου. Η προσθήκη του Avastin 5 mg/kg κάθε δύο εβδοµάδες στο 5-FU/FA είχε ως αποτέλεσµα υψηλότερα ποσοστά αντικειµενικής ανταπόκρισης, σηµαντικά µεγαλύτερης διάρκειας επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου και µία τάση για µεγαλύτερης διάρκειας επιβίωση, συγκριτικά µε τη χηµειοθεραπεία µε 5-FU/FA µόνο. AVF0780g Αυτή ήταν µία τυχαιοποιηµένη, ελεγχόµενη µε δραστικό φάρµακο, ανοικτή, κλινική δοκιµή φάσης ΙΙ η οποία εξέταζε το Avastin σε συνδυασµό µε 5-FU/FA ως πρώτης γραµµής θεραπεία στον µεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο. Η διάµεση ηλικία ήταν 64 έτη. Ποσοστό 19 % των ασθενών είχε λάβει προηγουµένως χηµειοθεραπεία και ποσοστό 14 % είχε λάβει προηγουµένως ακτινοθεραπεία. Εβδοµήντα ένας ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν bolus 5-FU/FA ή 5-FU/FA + Avastin (5 mg/kg κάθε 2 εβδοµάδες). Μία τρίτη οµάδα 33 ασθενών έλαβε bolus 5-FU/FA + Avastin (10 mg/kg κάθε 2 εβδοµάδες). Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία έως την εξέλιξη της νόσου. Τα κύρια τελικά σηµεία της δοκιµής ήταν το ποσοστό αντικειµενικής ανταπόκρισης και η επιβίωση χωρίς 17

18 εξέλιξη. Η προσθήκη 5 mg/kg Avastin στο 5-FU/FA κάθε δύο εβδοµάδες είχε ως αποτέλεσµα υψηλότερα ποσοστά αντικειµενικής ανταπόκρισης, µεγαλύτερης διάρκειας επιβίωση χωρίς εξέλιξη και µία τάση για µεγαλύτερης διάρκειας επιβίωση, συγκριτικά µε τη χηµειοθεραπεία 5-FU/FA µόνο (βλέπε Πίνακα 4). Αυτά τα στοιχεία αποτελεσµατικότητας είναι συµβατά µε τα αποτελέσµατα από τη δοκιµή AVF2107g. Τα στοιχεία αποτελεσµατικότητας από τις δοκιµές AVF0780g και AVF2192g στις οποίες εξετάστηκε το Avastin σε συνδυασµό µε 5-FU/FA-χηµειοθεραπεία συνοψίζονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4: Στοιχεία αποτελεσµατικότητας για τις δοκιµές AVF0780g και ΑVF2192g AVF0780g AVF2192g 5-FU/FA + 5-FU/FA + 5-FU/FA 5-FU/FA + Avastin a Avastin b εικονικό φάρµακο 5-FU/FA + Avastin Αριθµός Ασθενών Συνολική επιβίωση ιάµεσος χρόνος (µήνες) 13,6 17,7 15,2 12,9 16,6-0,52 1,01 95 % ιάστηµα 10,35-16,95 13,63-19,32 εµπιστοσύνης Σχετικός κίνδυνος 0,79 (Hazard ratio) c τιµή p 0,073 0,978 0,16 Επιβίωση χωρίς εξέλιξη ιάµεσος χρόνος (µήνες) 5,2 9,0 7,2 5,5 9,2 Σχετικός κίνδυνος 0,44 0,69 0,5 (Hazard ratio) τιµή p - 0,0049 0,217 0,0002 Ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης Ποσοστό (%) 16,7 40,0 24,2 15, % ιάστηµα 7,0-33,5 24,4-57,8 11,7-42,6 9,2-23,9 18,1-35,6 εµπιστοσύνης τιµή p 0,029 0,43 0,055 ιάρκεια της ανταπόκρισης ιάµεσος χρόνος (µήνες) Εκατοστιαία θέση (µήνες) a 5 mg/kg κάθε 2 εβδοµάδες. b 10 mg/kg κάθε 2 εβδοµάδες. c Σχετιζόµενο µε το σκέλος ελέγχου. Ε = δεν επιτεύχθηκε. E 9,3 5,0 6,8 9,2 5,5 - E 6,1 - E 3,8-7,8 5,59-9,17 5,88-13,01 NO16966 Αυτή ήταν µια µελέτη φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιηµένη, διπλή τυφλή (για τη bevacizumab) η οποία διερεύνησε το συνδυασµό του Avastin 7,5 mg/kg µε από στόµατος καπεσιταβίνη και ενδοφλέβια οξαλιπλατίνα (XELOX) που χορηγήθηκε σε σχήµα 3 εβδοµάδων, ή Avastin 5 mg/kg σε συνδυασµό µε leukovorin και 5-φθοριοουρακίλη bolus που ακολουθείται από έγχυση ενδοφλέβιας 5- φθοριοουρακίλης µε ενδοφλέβια οξαλιπλατίνα (FOLFOX-4), που χορηγήθηκε σε σχήµα 2 εβδοµάδων. Η δοκιµή περιείχε δύο µέρη: ένα αρχικό µέρος µη τυφλού 2-σκελών (Μέρος Ι) στο οποίο οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές θεραπευτικές οµάδες (XELOX και FOLFOX-4) και ένα διαδοχικό 2 x 2 παραγοντικό µέρος µε 4 σκέλη (Μέρος ΙΙ) στο οποίο οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε τέσσερεις θεραπευτικές οµάδες (XELOX + εικονικό φάρµακο, FOLFOX-4 + εικονικό φάρµακο, 18

19 XELOX + Avastin, FOLFOX-4 + Avastin). Στο µέρος ΙΙ, η θεραπεία ήταν διπλή τυφλή αναφορικά µε το Avastin. Περίπου 350 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε κάθε ένα από τα 4 σκέλη της δοκιµής στο Μέρος ΙΙ αυτής της δοκιµής. Πίνακας 5: Θεραπευτικά σχήµατα στη δοκιµή N (mcrc) Θεραπεία όση έναρξης Σχήµα FOLFOX-4 ή FOLFOX-4 + Avastin Οξαλιπλατίνα 85 mg/m 2 IV 2 ώρες Leucovorin 200 mg/m 2 IV 2 ώρες 5- φθοριοουρακίλη 400 mg/m 2 IV bolus, 600 mg/ m 2 IV 22 ώρες Οξαλιπλατίνα την ηµέρα 1 Leucovorin την ηµέρα 1 και 2 5-φθοριοουρακίλη ενδοφλέβια bolus/έγχυση, καθεµιά τις ηµέρες 1 και 2 Εικονικό Φάρµακο ή Avastin 5 mg/kg IV min Ηµέρα 1, πριν το FOLFOX-4, κάθε 2 εβδοµάδες XELOX or XELOX+ Avastin Οξαλιπλατίνα 130 mg/m 2 IV 2 ώρες Καπεσιταβίνη 1000 mg/m 2 από στόµατος 2 φορές ηµερησίως Οξαλιπλατίνα την ηµέρα 1 Από στόµατος καπεσιταβίνη 2 φορές ηµερησίως για 2 εβδοµάδες (ακολουθείται από 1 εβδοµάδα διακοπή θεραπείας) Εικονικό Φάρµακο ή Avastin 7,5 mg/kg IV min Ηµέρα 1, πριν το XELOX, 1 φορά στις 3 εβδοµάδες 5-φθοριοουρακίλη: ενδοφλέβια bolus ένεση αµέσως µετά το leucovorin Η κύρια παράµετρος αποτελεσµατικότητας της δοκιµής ήταν η διάρκεια της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου. Σε αυτή τη δοκιµή, υπήρχαν 2 κύριοι στόχοι: να δειχθεί ότι το XELOX δεν είναι κατώτερο του FOLFOX-4 και να δειχθεί ότι το Avastin σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία FOLFOX-4 ή XELOX ήταν ανώτερο από τη χηµειοθεραπεία µόνο. Οι δύο κύριοι στόχοι επιτεύχθηκαν: Μη κατωτερότητα των σκελών που περιέχουν XELOX συγκριτικά µε τα σκέλη που περιέχουν FOLFOX-4 στη συνολική σύγκριση αποδείχθηκε αναφορικά µε την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου και τη συνολική επιβίωση στον επιλεγµένο ανά πρωτόκολλο πληθυσµό. Ανωτερότητα των σκελών που περιέχουν Avastin έναντι των σκελών µε χηµειοθεραπεία µόνο στη συνολική σύγκριση αποδείχθηκε αναφορικά µε την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου στο πληθυσµό µε πρόθεση για θεραπεία (Πίνακας 6). ευτερεύουσες αναλύσεις της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου, βασισµένες στην αξιολόγηση απαντήσεων «σε θεραπεία», επιβεβαίωσαν το σηµαντικά ανώτερο κλινικό όφελος σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή µε Avastin (αναλύσεις φαίνονται στον Πίνακα 6), σε συµφωνία µε το στατιστικά σηµαντικό όφελος που παρατηρείται στην συγκεντρωτική ανάλυση. 19

20 Πίνακας 6: Κύρια Στοιχεία Αποτελεσµατικότητας για την ανάλυση ανωτερότητας (ITT πληθυσµός, δοκιµή NO16966) Καταληκτικό σηµείο (µήνες) Πρωταρχικό καταληκτικό σηµείο FOLFOX-4 ή XELOX + Εικονικό φάρµακο (n=701) FOLFOX-4 ή XELOX + βevacizumab (n=699) Τιµή P ιάµεση PFS** 8,0 9,4 0,0023 Σχετικός Κίνδυνος (97,5 % CI)a 0,83 (0,72 0,95) ευτερεύον καταληκτικό σηµείο ιάµεση PFS (σε θεραπεία)** 7,9 10,4 <0,0001 Σχετικός Κίνδυνος (97,5 % CI) 0,63 (0,52-0,75) Ποσοστό Συνολικής Ανταπόκρισης 49,2 %, 46,5 % (αξιολόγηση ερευνητή)** ιάµεση Συνολική Επιβίωση* 19,9 21,2 0,0769 Σχετικός Κίνδυνος (97,5 % CI) 0,89 (0,76-1,03) * Ανάλυση συνολικής επιβίωσης σε προκαθορισµένο αριθµό ασθενών στις 31 Ιανουαρίου 2007 ** Πρωταρχική ανάλυση σε προκαθορισµένο αριθµό ασθενών στις 31 Ιανουαρίου 2006 a σχετικό µε το σκέλος ελέγχου Στη θεραπευτική υποοµάδα FOLFOX, η διάµεση PFS ήταν 8,6 µήνες στο εικονικό φάρµακο και 9,4 µήνες στους ασθενείς που έλαβαν bevacizumab, HR = 0,89, 97,5 % CI = [0,73, 1,08], τιµή p = 0,1871, τα αντίστοιχα αποτελέσµατα στη θεραπευτική υποοµάδα XELOX ήταν 7,4 έναντι 9,3 µήνες, HR = 0,77, 97,5 % CI = [0,63, 0,94]; τιµή p = 0,0026. Η διάµεση συνολική επιβίωση ήταν 20,3 µήνες στο εικονικό φάρµακο και 21,2 µήνες στους ασθενείς που έλαβαν bevacizumab στη θεραπευτική υποοµάδα FOLFOX, HR=0,94, 97,5 % CI = [0,75, 1,16], τιµή p = 0,4937, τα αντίστοιχα αποτελέσµατα στη θεραπευτική υποοµάδα XELOX ήταν 19,2 έναντι 21,4 µήνες, HR = 0,84, 97,5 % CI = [0,68, 1,04], τιµή p = 0,0698. ECOG E3200 Αυτή ήταν φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιηµένη, ελεγχόµενη µε δραστικό φάρµακο, ανοικτή δοκιµή που διερευνά το συνδυασµό του Avastin 10 mg/kg µε leukovorin και 5-φθοριοουρακίλη bolus η οποία ακολουθείται από έγχυση ενδοφλέβιας 5-φθοριοουρακίλης µε ενδοφλέβια οξαλιπλατίνα (FOLFOX- 4), που χορηγήθηκε σε σχήµα 2 εβδοµάδων σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγούµενη αγωγή (δεύτερης γραµµής) µε προχωρηµένο κολοορθικό καρκίνο. Στα σκέλη χηµειοθεραπείας, στο σχήµα FOLFOX-4 χορηγήθηκαν οι ίδιες δόσεις και σχήµα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5 για τη δοκιµή NO Η κύρια παράµετρος αποτελεσµατικότητας της δοκιµής ήταν η συνολική επιβίωση, που ορίζεται ως ο χρόνος από την τυχαιοποίηση έως το θάνατο από οποιαδήποτε αιτία. 829 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (292 FOLFOX-4, 293 Avastin + FOLFOX-4 και 244 µονοθεραπεία µε Avastin). Η προσθήκη του Avastin στο FOLFOX-4 είχε ως αποτέλεσµα στατιστικά σηµαντική παράταση της επιβίωσης. Επίσης, παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στη επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου και στο ποσοστό αντικειµενικής ανταπόκρισης (βλέπε Πίνακα 7). 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Avastin 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Avastin 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

το Avastin χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα για τη θεραπεία ενηλίκων που πάσχουν από τους ακόλουθους τύπους καρκίνου:

το Avastin χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα για τη θεραπεία ενηλίκων που πάσχουν από τους ακόλουθους τύπους καρκίνου: EMA/487897/2016 EMEA/H/C/000582 Περίληψη EPAR για το κοινό βεβασιζουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση θεραπείας ή τροποποίηση δοσολογικού σχήματος ZALTRAP/FOLFIRI Ουδετεροπενία ή θρομβοπενία (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8)

Καθυστέρηση θεραπείας ή τροποποίηση δοσολογικού σχήματος ZALTRAP/FOLFIRI Ουδετεροπενία ή θρομβοπενία (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8) Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Δύναµη των Αποδείξεων

Η Δύναµη των Αποδείξεων Aντιαγγειογενετική θεραπεία µε Αvastin Η Δύναµη των Αποδείξεων 12 θετικές µελέτες σε 5 τύπους όγκου 1-13 1 0 0 9 5 7 5 2 5 Roche (Hellas) A.E. Αλαµάνας 4 & ελφών 151 25 Μαρούσι, Αττική τηλ: 210 6166100,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση (βλ. παράγραφο 4.4) Πρωτεϊνουρία (βλ. παράγραφο 4.4) Σοβαρής μορφής στοματίτιδα και σύνδρομο παλαμο-πελματιαίας ερυθροδυσαισθησίας

Υπέρταση (βλ. παράγραφο 4.4) Πρωτεϊνουρία (βλ. παράγραφο 4.4) Σοβαρής μορφής στοματίτιδα και σύνδρομο παλαμο-πελματιαίας ερυθροδυσαισθησίας Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Vectibix. πανιτουμουμάμπη. Τι είναι το Vectibix; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Vectibix; Περίληψη EPAR για το κοινό

Vectibix. πανιτουμουμάμπη. Τι είναι το Vectibix; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Vectibix; Περίληψη EPAR για το κοινό EMA/170285/2015 EMEA/H/C/000741 Περίληψη EPAR για το κοινό πανιτουμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Σημείωση: Οι αλλαγές στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

SEA-OIL. (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90)

SEA-OIL. (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90) SEA-OIL (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SEA-OIL 1000mg καψάκια, μαλακά 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 1000mg αιθυλεστέρων

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτημα III Μεταβολες στις περιληψεις των χαρακτηριστικων του προϊοντος και στα φυλλα οδηγιων χρησης

Παραρτημα III Μεταβολες στις περιληψεις των χαρακτηριστικων του προϊοντος και στα φυλλα οδηγιων χρησης Παραρτημα III Μεταβολες στις περιληψεις των χαρακτηριστικων του προϊοντος και στα φυλλα οδηγιων χρησης Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Έκδοχα: Χλωριούχο νάτριο, μαννιτόλη, ύδωρ για ενέσιμα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Έκδοχα: Χλωριούχο νάτριο, μαννιτόλη, ύδωρ για ενέσιμα ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1.1. Ονομασία CISPLATIN/HOSPIRA 1.2. Σύνθεση Δραστική ουσία: Σισπλατίνη Έκδοχα: Χλωριούχο νάτριο, μαννιτόλη, ύδωρ για ενέσιμα 1.3. Φαρμακοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMACOR καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000mg αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90 που

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν: L-isoleucine

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Άννα Ιµπρισίµη, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Δάφνη Μαυροπούλου, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ελένη Καλαϊτζή,

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα 1 Επιστημονικά πορίσματα Στις 10 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η Ανεξάρτητη Ομάδα Παρακολούθησης Δεδομένων Ασφαλείας παρατήρησε σε τρεις κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Zodin 1000 mg καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα καψάκιο, μαλακό περιέχει : Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xeloda 150 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 150 mg καπεσιταβίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενείς. Προηγηθείσα ανεπιτυχής θεραπεία με 1 ή περισσότερα [γλυκοκορτικοειδή, ανοσοκατασταλτικά (ΑΖΑ, 6ΜΡ), anti-tnf]

Ασθενείς. Προηγηθείσα ανεπιτυχής θεραπεία με 1 ή περισσότερα [γλυκοκορτικοειδή, ανοσοκατασταλτικά (ΑΖΑ, 6ΜΡ), anti-tnf] Σχεδιασμός Μελέτης Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo, μελέτη Ξεχωριστές μελέτες επαγωγής ύφεσης και συντήρησης Διενεργήθηκε σε 211 ιατρικά κέντρα σε 34 χώρες από το 2008-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DERMIZIN 10 mg/ml Cetirizine Dihydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Οι ρευματικές παθήσεις είναι συχνές στην αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 42 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Capecitabine Teva 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας 208 Επιστημονικά πορίσματα Η Συντονιστική Ομάδα για τη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης και την αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης 36/44 A. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Λεμφοϋπερπλασία με παραγωγή IgM ανοσοσφαιρίνης Ταξινόμηση στα λεμφώματα οριακής ζώνης Υβριδικά χαρακτηριστικά μεταξύ λεμφώματος μυελώματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Velcade χορηγείται για τη θεραπεία ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου του αίματος, στις ακόλουθες ομάδες ασθενών:

Το Velcade χορηγείται για τη θεραπεία ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου του αίματος, στις ακόλουθες ομάδες ασθενών: EMA/27714/2015 EMEA/H/C/000539 Περίληψη EPAR για το κοινό βορτεζομίμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EFFER ACTIV 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 g γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη) Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις και θεραπευτικές στρατηγικές για την επαγόµενη από τη χηµειοθεραπεία ναυτία

Σκέψεις και θεραπευτικές στρατηγικές για την επαγόµενη από τη χηµειοθεραπεία ναυτία Σκέψεις και θεραπευτικές στρατηγικές για την επαγόµενη από τη χηµειοθεραπεία ναυτία και έµετο (CINV) 1 Στόχοι Να γίνει κατανοητός ο προτεινόµενος µηχανισµός της επαγόµενης από τη χηµειοθεραπεία ναυτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vectibix 20 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :47 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :47 - Flagyl 500mg Flagyl 500mg (Μετρονιδαζόλη, Μetronidazole) (Aventis) Σύνθεση: α) Kάψουλες των 500mg. Δραστική ουσία: Μetronidazole. Έκδοχα: Lactose, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate, amberlite irp-88,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Norvasc και των λοιπών εμπορικών ονομασιών του (βλ.

Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Norvasc και των λοιπών εμπορικών ονομασιών του (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Παράρτημα Ι. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων Παράρτημα Ι Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 1 Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate)

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 φύσιγγα

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες Calcitonin/Target Salmon calcitonin ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνοµασία προϊόντος Calcitonin/ Target 1.2 Σύνθεση ραστική ουσία: Καλσιτονίνη σολοµού. Έκδοχα: Sodium

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα 64 Επιστημονικά πορίσματα Ιστορικό Η πονατινίμπη είναι αναστολέας τυροσινικής κινάσης (TKI) ο οποίος χρησιμοποιείται για την αναστολή της δράσης της φυσικής BCR-ABL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες και σακχαρώδης διαβήτης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακός κίνδυνος Μετα-ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Dacogen 50 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση δεσιταβίνη Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 - SUPERAMIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία Προϊόντος: SUPERAMIN α) Πόσιμο διάλυμα σε συσκευασία μιας δόσης 1 g/10ml FL & g/10ml FL β) Ενέσιμο διάλυμα 1 g/5ml AMP & 2g/5ml AMP 1.2 Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: EVATON B 12 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Βιβλιογραφική ενημέρωση Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Ως ΑΕΕ ορίζεται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

Διαβάστε περισσότερα

Γάτες: Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ωοθηκυστερεκτομή και δευτερεύουσες επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς.

Γάτες: Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ωοθηκυστερεκτομή και δευτερεύουσες επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Συγκέντρωση ηλεκτρολυτών: 3 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 4 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Συγκέντρωση ηλεκτρολυτών: 3 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 4 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Venofundin,διάλυµα για έγχυση 2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν Πολυ(0-2-υδροξυαιθυλο)άµυλο (HES) 60.0 g Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα.

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 15 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για άλογα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη Έκδοχα: Sodium benzoate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Abraxane 5 mg/ml κόνις για εναιώρημα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PULVO 47, αερόλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο PULVO 47 περιέχει 2,70 mg (10811 UC*) horse liver catalase

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ασθενών με σοβαρή, ενεργό νόσο που δεν έχουν προηγουμένως λάβει θεραπευτική αγωγή με μεθοτρεξάτη,

ασθενών με σοβαρή, ενεργό νόσο που δεν έχουν προηγουμένως λάβει θεραπευτική αγωγή με μεθοτρεξάτη, EMA/502328/2014 EMEA/H/C/000955 Περίληψη EPAR για το κοινό τοκιλιζουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3% 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ FENARAZE Γέλη 3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ένα γραµµάριο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Επείγον χειρουργείο... who cares! Επείγον χειρουργείο... who cares!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 8 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους δυο θανάτους, ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οφείλεται σε καρδιαγγειακό επεισόδιο και όχι στη νόσο αυτή καθ αυτή!!! Αυτό ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 2 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Μελοξικάμη 2 mg Έκδοχα: Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VAXIGRIP για παιδιά, ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα. Αντιγριπικό εμβόλιο (split virion, αδρανοποιημένο). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα και αιτιολόγηση

Επιστημονικά πορίσματα και αιτιολόγηση Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC Επιστημονικά πορίσματα και αιτιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

για τη θεραπεία ενηλίκων με μη προθεραπευμένο (νεοδιαγνωσθέν) πολλαπλό μυέλωμα, που δεν είναι επιλέξιμοι για μεταμόσχευση μυελού των οστών.

για τη θεραπεία ενηλίκων με μη προθεραπευμένο (νεοδιαγνωσθέν) πολλαπλό μυέλωμα, που δεν είναι επιλέξιμοι για μεταμόσχευση μυελού των οστών. EMA/112959/2016 EMEA/H/C/000717 Περίληψη EPAR για το κοινό λεναλιδομίδη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Konakion 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Kάθε φύσιγγα του 1 ml διαλύµατος µικτών

Διαβάστε περισσότερα

Το Soliris είναι πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Περιέχει τη δραστική ουσία εκουλιζουμάμπη.

Το Soliris είναι πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Περιέχει τη δραστική ουσία εκουλιζουμάμπη. EMA/669881/2015 EMEA/H/C/000791 Περίληψη EPAR για το κοινό εκουλιζουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 26 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο στη διάγνωση και στην αντιµετώπιση του εµφράγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα