ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ"

Transcript

1 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά ήρεμο σώμα, το σώμα επιταχύνεται. Εφόσον η συνισταμένη των δυνάμεων στο σώμα είναι σταθερή, και η επιτάχυνση θα είναι σταθερή, οπότε και θα ισχύουν σι νόμοι της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα ή τη μετατόπιση του σώματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αν η συνισταμένη δύναμη είναι αντίρροπη με την αρχική ταχύτητα, και η επιτάχυνση θα είναι αντίρροπη της ταχύτητας, οπότε το σώμα επιβραδύνεται. Εφόσον η συνισταμένη των δυνάμεων στο σώμα είναι σταθερή, και η επιβράδυνση θα είναι σταθερή, οπότε και θα ισχύουν οι νόμοι της ευθύγραμμης ομαλά επιβραδυνόμενης κίνησης και μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα ή τη μετατόπιση του σώματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αν η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν, ή αν δεν ενεργεί καμία δύναμη στο σώμα τότε αυτό θα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, άρα θα ισχύουν και οι εξισώσεις κίνησης αυτής της κίνησης, ή θα είναι ακίνητο. Όταν δίνονται επαρκή στοιχεία της κίνησης, η επιτάχυνση ενός σώματος υπολογίζεται από τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια προσδιορίζεται η συνισταμένη των δυνάμεων ή κάποια από τις συνιστώσες. Όταν αποσύρεται κάποια δύναμη η επιτάχυνση αλλάζει οπότε πρέπει να την υπολογίσουμε με τα νέα δεδομένα. Σε πολλές περιπτώσεις η λύση μιας άσκησης επιτυγχάνεται αν ακολουθήσουμε όλα ή μερικά από τα παρακάτω βήματα: Α. Σχεδιάζουμε όλες τις δυνάμεις που δέχεται το σώμα. Β. Προσδιορίζουμε την τιμή κάθε δύναμης. Γ. Βρίσκουμε τη συνισταμένη τους. Δ. Με τη βοήθεια του θεμελιώδους νόμου της Μηχανικής ΣF=m.α, βρίσκουμε την επιτάχυνση. Ε. Χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις της ομαλά επιταχυνόμενης ή επιβραδυνόμενης κίνησης. Πάντως η γνώση της θεωρίας και των σχετικών τύπων που συνδέουν τα μεγέθη μεταξύ τους είναι απαραίτητα και ότι η καλύτερη στρατηγική είναι η εξάσκηση!! Στην κατακόρυφη βολή προς τα πάνω θεωρούμε τη φορά της αρχικής ταχύτητας θετική. Όταν, λοιπόν, σε μία άσκηση ένα σώμα ανεβαίνει, τότε θα θεωρούμε την ταχύτητά του θετική, ενώ όταν κατεβαίνει, αρνητική. Επίσης, όταν το σώμα βρίσκεται πάνω από το σημείο βολής θα θέτουμε y>0, ενώ όταν είναι κάτω από το σημείο βολής είναι y<0. 1

3 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Δύο δυνάμεις της ίδιας κατεύθυνσης Δύο δυνάμεις αντίθετης κατεύθυνσης Δύο δυνάμεις κάθετες μεταξύ τους A νόμος του Νεύτωνα Β νόμος του Νεύτωνα Δύναμη -επιτάχυνση F F 1 F2 F F 1 F FFF 12και F ολ FF 1 2 Ισορροπία Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ΣF=0 F a ήσf=m.a, όπουαηεπιτάχυνσηκαι mημάζα. m Ταχύτητα και μετατόπιση στην ελεύθερη πτώση g σταθερή υ=g.t 1 y=. gt

4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Οι δυνάμεις που μπορεί να ενεργούν σε ένα σώμα είναι : Α) Δυνάμεις πεδίου ή από απόσταση Αυτές είναι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα από απόσταση και η εμφάνισή τους οφείλεται στο πεδίο ( ή τα πεδία) που περιβάλλει το σώμα. Τέτοιες δυνάμεις είναι οι βαρυτικές ( το βάρος ), οι ηλεκτρικές και οι μαγνητικές δυνάμεις. Β) Δυνάμεις επαφής Αυτές είναι δυνάμεις που η εμφάνισή τους οφείλεται στην επαφή των σωμάτων. Μια τέτοια δύναμη είναι η αντίδραση μιας επιφάνειας σε ένα σώμα, που στηρίζεται πάνω σε αυτή. Στη μηχανική οι δυνάμεις που ασκούνται σε οποιοδήποτε σώμα είναι συνήθως το βάρος και οι δυνάμεις επαφής και σημειώνονται όπως παρακάτω: α) Το βάρος Β ενός σώματος ( είναι η δύναμη με την οποία η Γη ή άλλος πλανήτης ή άλλο σώμα έλκει το σώμα μας). Σημειώνεται στο σώμα με διάνυσμα που έχει : σημείο εφαρμογής το κέντρο βάρους του σώματος. διεύθυνση κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω ( προς το κέντρο της Γης ). Μέτρο Β=m.g ( όπου m η μάζα του σώματος και g η επιτάχυνση της βαρύτητας). π. χ β) Η αντίδραση Ν λείας επιφάνειας Σημειώνεται στο σώμα με διάνυσμα που έχει : σημείο εφαρμογής το σημείο επαφής του σώματος με την λεία επιφάνεια ή το κέντρο βάρος του σώματος. διεύθυνση κάθετη στην λεία επιφάνεια και με φορά από την επιφάνεια προς στο σώμα. π. χ 3

5 γ) Η αντίδραση μιας τυχαίας επιφάνειας Σημειώνεται στο σώμα με διάνυσμα που έχει : σημείο εφαρμογής το σημείο επαφής του σώματος με την επιφάνεια ή το κέντρο βάρος του σώματος. Η διεύθυνση δεν είναι κάθετη στην επιφάνεια αλλά τυχαία, με φορά από την επιφάνεια προς στο σώμα και τέτοια που να αναλύεται : 1. Σε μία συνιστώσα κάθετη στην επιφάνεια την Fκ, την κάθετη αντίδραση. 2. Μία συνιστώσα παράλληλη προς την επιφάνεια και αντίθετη προς την κατεύθυνση της κίνησης (συνήθως) την Τριβή ( στατική ή ολίσθησης). π. χ δ) Η δύναμη του ελατηρίου F Σημειώνεται στο σώμα με διάνυσμα που έχει : σημείο εφαρμογής το σημείο επαφής του σώματος με το ελατήριο ή το κέντρο βάρος του σώματος. διεύθυνση την διεύθυνση του ελατηρίου και φορά από το σώμα προς το ελατήριο αν αυτό είναι επιμηκυμένο και αντιθέτου φοράς αν το ελατήριο είναι συσπειρωμένο. Μέτρο F=- k. x (όπου χ η παραμόρφωση του ελατηρίου από τη θέση του φυσικού του μήκους και k μια σταθερά η οποία εξαρτάται από την φύση του ελατηρίου ). 4

6 ε) Η τάση ιδανικού νήματος Σημειώνεται στο σώμα με διάνυσμα που έχει : σημείο εφαρμογής το σημείο επαφής του σώματος με το νήμα ή το κέντρο βάρος του σώματος. διεύθυνση την διεύθυνση του νήματος και φορά από το σώμα προς το νήμα ( είναι πάντοτε ελκτική ). Το ιδανικό νήμα θεωρείται αβαρές, μη εκτατό, πάντα τεντωμένο και η τάση του έχει το ίδιο μέτρο σε όλο το μήκος του. Έτσι ένα νήμα που συνδέει με τα άκρα του δύο σώματα ασκεί την ίδια κατά μέτρο τάση στα δύο σώματα, είτε το νήμα είναι ευθύγραμμο είτε σχηματίζει κάποια γωνία με την βοήθεια τροχαλίας. Σώματα που είναι δεμένα στις άκρες του ίδιου νήματος (τεντωμένου) έχουν την ίδια ταχύτητα και επιτάχυνση κάθε χρονική στιγμή. Κάθε νήμα χαρακτηρίζεται από ένα όριο θραύσης. Η μέγιστη τιμή της τάσης του νήματος αντιστοιχεί στο όριο θραύσης του. π. χ 5

7 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Σε σώμα m=5 Kg που βρίσκεται σε ηρεμία, τη χρονική στιγμή t=0, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F 1=10 N. Α) Να βρείτε την επιτάχυνση και την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t 1=5 sec. Β) Να βρείτε τη μετατόπιση και τη θέση του κινητού την παραπάνω χρονική στιγμή, αν τη χρονική στιγμή t=0 βρίσκεται στη θέση χ ο=-25 m. Γ) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση στη διάρκεια του 2 ου δευτερολέπτου της κίνησης. 2. Σώμα μάζας m=5 Kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υ=20 m/sec. Α) Αν θέλουμε να διπλασιαστεί η ταχύτητα του σώματος σε χρονικό διάστημα Δt=4 sec, ποιο το μέτρο της οριζόντιας δύναμης F 1 που πρέπει να ενεργήσει στο σώμα; Β) Ποια οριζόντια δύναμη F 2, χωρίς την F 1, πρέπει να ασκήσουμε στο σώμα, για να σταματήσει σε χρόνο t=0,5 sec. (25 Ν, 200 N ) 3. Σώμα μάζας m=1 kg ηρεμεί αρχικά σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F 1=10 N. Το σώμα τη χρονική στιγμή t 1 αποκτά ταχύτητα υ 1 και διανύει απόσταση 20 m. Tη χρονική στιγμή t 1 η δύναμη F 1 καταργείται. Α. Ποια είναι η επιτάχυνση του σώματος ; Β. Ποια η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t 1 και τη χρονική στιγμή t 2=6 sec. Γ. Ποια η μετατόπιση του σώματος τη χρονική στιγμή t 3=10 sec. (10 m/s 2, 20 m/s, 2s, 160m, 180m) 4. Σώμα μάζας 3 kg ηρεμεί αρχικά σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F 1. Το σώμα αποκτά ταχύτητα 10 m/s μόλις διανύσει απόσταση 25 m. Tη χρονική στιγμή που το σώμα έχει αποκτήσει ταχύτητα 10 m/s, η δύναμη F 1 καταργείται και στο σώμα ασκείται σταθερή δύναμη F 2 αντίθετης κατεύθυνσης. Η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται σε απόσταση 100 m από την αρχική θέση ηρεμίας του σώματος. Να υπολογισθούν τα μέτρα των δυνάμεων F 1 και F 2. [ 6Ν, 2Ν ] 5. Σε σώμα m=6 Kg που βρίσκεται σε ηρεμία και τη χρονική στιγμή t=0, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F 1=24 N για χρόνο Δt 1=5 sec. Στη συνέχεια μαζί με την F 1 ασκείται δύναμη F 2, αντίθετης φοράς της F 1, για χρόνο Δt 2=10 sec, οπότε τελικά το σώμα αποκτάει ταχύτητα υ=30 m/sec. Α. Ποια είναι η ταχύτητα και η επιτάχυνση του σώματος κατά το χρονικό διάστημα Δt 1 ; Β. Ποια η επιτάχυνση του σώματος στο χρονικό διάστημα Δt 2 ; Γ. Να βρείτε το μέτρο της F 2 και το ολικό διάστημα που διανύει το σώμα. ( 4 m/s 2, 20 m/s, 1 m/s 2, 18 N,300 m ). 6. Στο σώμα του σχήματος ασκούνται οι δυνάμεις F 1=20N, F 2=12N. Το σώμα αρχικά ηρεμεί τη χρονική στιγμή t=0 και αν είναι γνωστό ότι η μάζα είναι m=2kg και ότι το δάπεδο είναι λείο να υπολογιστούν : Α. Η επιτάχυνση του σώματος και η ταχύτητά του ύστερα από χρόνο Δt=4s. Β. Η μετατόπιση στο ίδιο χρονικό διάστημα. Γ. Τη χρονική στιγμή t 1=4sec καταργείται η δύναμη F 2. Ποια η συνολική μετατόπιση του σώματος μέχρι τη χρονική στιγμή t 2=8sec Δ. Αν την προηγούμενη χρονική στιγμή t 1=4sec καταργηθεί η δύναμη F 1, ενώ η F 2 εξακολουθεί να ενεργεί., ποια η συνολική μετατόπιση του σώματος και ο ολικός χρόνος κίνησης μέχρι αυτό να σταματήσει στιγμιαία. (4m/s 2, 16m/s,32m ) F2 F1 6

8 7. Σώμα μάζας m=1kg ξεκινάει (t=0) να κινείται ευθύγραμμα σε λείο οριζόντιο επίπεδο,από την ηρεμία, και από τη θέση χ o=-10m υπό την επίδραση δύο δυνάμεων F 1, F 2, όπως στο σχήμα. Η δύναμη F 1=12 N, είναι ομόρροπη με την κίνηση και η F 2=2N αντίθετη της κίνησης. Η δύναμη F 1 όταν το σώμα μετατοπιστεί κατά Δχ 1=20m, τη χρονική στιγμή t 1, αποσύρεται. Στη συνέχεια με την βοήθεια της F 2 το σώμα τη χρονική στιγμή t 2 σταματά στιγμιαία. α) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος όταν ενεργούν και οι δύο δυνάμεις και η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t 1. β) Να βρεθεί η χρονική στιγμή t 2 που το σώμα σταματά στιγμιαία γ) Να υπολογιστεί η συνολική μετατόπιση του σώματος, μέχρι να μηδενισθεί στιγμιαία η ταχύτητα του σώματος και η τελική θέση του σώματος. δ) Να κάνετε το διάγραμμα της ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου μέχρι το κινητό να σταματήσει. (10 m/s 2, 20m/s, 12 s, 120m, 110m) F2 F1 8. Τα σώματα Α και Β έχουν μάζες m 1= 4 kg και m 2= 6 kg αντίστοιχα A B, είναι δεμένα μεταξύ τους με νήμα και κινούνται με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F 1=20 N πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Να βρεθούν: Α) η επιτάχυνση της κίνησης Β) η τάση του νήματος Γ) όταν τα σώματα αποκτήσουν ταχύτητα υ=20 m/s, ποια είναι τότε η μετατόπιση των σωμάτων; (2 m/s 2, 12 N, 100 m) F1 9. Σε σώμα μάζας m=10 kg που αρχικά ηρεμεί σε λεία οριζόντια επιφάνεια ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου F=30 N. Τη στιγμή που το σώμα έχει διανύσει απόσταση x 1= 4 m αποκτά ταχύτητα υ 1= 4 m/s. Α) Να εξετάσετε αν στο σώμα ενεργεί άλλη δύναμη, και αν ναι, να βρείτε το μέτρο της και την κατεύθυνσή της Β) Να βρείτε τη μετατόπιση τη χρονική στιγμή που η ταχύτητα γίνεται υ 2=4υ 1. ( 10 Ν, 16 m) 10. Δύο σώματα με μάζες m 1=3 kg και m 2 = 7 kg βρίσκονται σε ηρεμία πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και απέχουν s 1=10 m μεταξύ τους. Στα δύο σώματα ασκούνται ταυτόχρονα δύο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα F 1 =15Ν και F 2 =14Ν αντίστοιχα, της ίδιας διεύθυνσης και φοράς. Να βρείτε : Α. Μετά από πόσο χρόνο τα σώματα θα απέχουν απόσταση s=64 m μεταξύ τους. Β. Τη μετατόπιση κάθε σώματος ( 6 sec, 90 m, 36 m) 11. Σε σώμα μάζας m = 2 kg, που αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντια επιφάνεια, ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου F = 4Ν στη διάρκεια από 0 έως 2 s. Από 2 s έως 6 s παύει να ασκείται η δύναμη. Από 6 s και μετά ασκείται στο σώμα η ίδια δύναμη. α) Να βρεθεί η απόσταση που διανύει το σώμα μέχρι τις χρονικές στιγμές: i) 4 s, ii) 8 s. β) Να σχεδιασθούν τα διαγράμματα (F- t) (υ- t) στη διάρκεια από 0 μέχρι 8 sec. (12m, 32m) 7

9 12. Δύο σώματα Α και Β με μάζες m 1 = 10 kg και m 2 = 8 kg αντίστοιχα είναι αρχικά ακίνητα σε έναν λείο ευθύγραμμο δρόμο και το Β προηγείται του Α κατά απόσταση d=18 m. Στο σώμα Α ασκείται κατά τη στιγμή t=0 μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F 1 = 60Ν ενώ ταυτόχρονα στο σώμα Β ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F 2 = 16Ν, οπότε τα σώματα κινούνται. Να βρείτε: Α. τις επιταχύνσεις των δύο σωμάτων Β. τη χρονική στιγμή της συνάντησής τους Γ. τη μετατόπιση του σώματος Α μέχρι τη χρονική στιγμή της συνάντησης Δ. τις ταχύτητές τους στο σημείο συνάντησης. (6 m/s 2, 2 m/s 2, 3 s, 27 m, 18 m/s, 6 m/s ) ΣF(Ν) 13. Ένα σώμα έχει μάζα m=2 Kgr και αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα αρχίζει να κινείται και το μέτρο της συνισταμένης δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνεται από το παρακάτω διάγραμμα t 3 t (s) -10 Α. Να περιγραφούν τα είδη κίνησης και να υπολογιστούν οι επιταχύνσεις. Β. Να βρείτε το μέτρο της ταχύτητας τη χρονική στιγμή t 1=3 sec και τη χρονική στιγμή t 3 που το σώμα σταματά στιγμιαία. Γ. Ποια είναι η συνολική μετατόπιση του σώματος τη χρονική στιγμή t 2=4 sec; Δ. Να κάνετε το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο μέχρι τη χρονική στιγμή t Στη γραφική παράσταση του σχήματος παριστάνεται η ταχύτητα συναρτήσει το χρόνου ενός κινητού μάζας m=4kg που κινείται ευθύγραμμα και οριζόντια. Με βάση αυτό το διάγραμμα: Α) Να βρείτε τη συνισταμένη οριζόντια δύναμη F που ασκείται στο σώμα στα χρονικά διαστήματα 0s-4s, 4s-8s. Β) Να παραστήσετε γραφικά συναρτήσει του χρόνου, τη συνισταμένη δύναμη F που κινεί το σώμα, για το χρονικό διάστημα από 0 s έως 8 s. Γ) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του κινητού τη χρονική στιγμή t 1 = 8s. (120 m) υ(m/s) t(s) 8

10 15. Σε ένα σώμα που αρχικά ηρεμεί, F(N) ενεργεί οριζόντια συνισταμένη δύναμη που το διάγραμμά της φαίνεται στο σχήμα. 20 Το σώμα τη χρονική στιγμή t 1=4sec έχει διανύσει απόσταση 16 m. Να βρεθούν : Α. η μάζα του σώματος Β. η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t 2= 8sec. t(s) Γ. Αν η συνισταμένη δύναμη 4 8 (-10 Ν) ενεργεί και μετά τη χρονική - 10 στιγμή t 2=8 s, ποια χρονική στιγμή μηδενίζεται στιγμιαία η ταχύτητα του σώματος. Δ. Ποια η συνολική μετατόπιση του σώματος μέχρι τη χρονική στιγμή που μηδενίζεται στιγμιαία η ταχύτητά του. (10 kg, 4 m/s, 12 s, 48 m) 16. Ένα σώμα μάζας m = 2 kg είναι αρχικά ακίνητο (υ o = 0) στη θέση x o=- 10 m πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα κάποια χρονική στιγμή ενεργεί σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F 1 = 12Ν επί χρονικό διάστημα Δt 1 =2s. Κατόπιν παύει η δράση της F 1 και το σώμα κινείται με την ταχύτητα που απέκτησε επί χρονικό διάστημα Δt 2 =4s. Στη συνέχεια, ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F 2 = 8 Ν, με αντίθετη κατεύθυνση από την ταχύτητα του σώματος, επί χρονικό διάστημα Δt 3 =1s. Να υπολογίσετε: Α. την επιτάχυνση του σώματος σε κάθε φάση της κίνησης Β. τη μετατόπιση του κινητού για την παραπάνω συνολική διάρκεια κίνησης καθώς και την τελική του θέση στον άξονα χ Οχ. Γ. Να χαράξετε επίσης τη γραφική παράσταση της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με τον χρόνο. (6 m/s 2, 0, 4 m/s 2, 70 m, 60 m ) 17. Ένα σώμα μάζας m=4 kg κινείται ευθύγραμμα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν για t=0 είναι χ ο=0 και η ταχύτητα του σώματος μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα: α) να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος στα διάφορα χρονικά διαστήματα, β) να κάνετε το διάγραμμα της οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με τον χρόνο, γ) να βρείτε τη θέση του σώματος τις χρονικές στιγμές 6 sec και 12 sec. 18. Ένα σώμα μάζας m=2 kg κινείται ευθύγραμμα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t=0 είναι χ ο=0 και η αρχική ταχύτητα είναι υ ο=0. Αν στο σώμα αρχίζει ν ασκείται οριζόντια δύναμη η οποία μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα: α) να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος στα διάφορα χρονικά διαστήματα, β) να κάνετε το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο, γ) να βρείτε τη θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t 1 = 12 sec. 9

11 19. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου για ένα κινητό μάζας m= 1 kg το οποίο κινείται ευθύγραμμα. Με βάση το διάγραμμα αυτό, A) Nα χαράζετε το διάγραμμα της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με τον χρόνο. Β) Nα βρείτε τη συνολική μετατόπιση του σώματος και τη θέση του αν αρχικά βρίσκεται στη θέση χ ο=-10 m. 20. Ένα σώμα μάζας m=3 Kg ξεκινάει από την ηρεμία να κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω. Α. Ποία κατακόρυφη δύναμη πρέπει να ασκήσουμε στο σώμα για να επιταχύνεται προς τα πάνω με επιτάχυνση α=2 m/sec 2. Β. Με ποια ταχύτητα θα κινείται τη χρονική στιγμή t 1= 5 sec και ποια είναι μέχρι τότε η μετατόπισή του; Γ. Ποια άλλη κατακόρυφη δύναμη πρέπει να ασκηθεί στο σώμα για να κινείται με σταθερή ταχύτητα; (g=10 m/s 2 ) 36 N,10 m/s, 25 m, 6 N ) 21. Σε σώμα μάζας m 1, που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δένεται η μια άκρη ενός σχοινιού.το σχοινί περνάει από ακίνητη τροχαλία και στο άλλο άκρο του κρεμιέται ένα άλλο σώμα m 2=10Kg.Αν το σύστημα των σωμάτων κινείται με επιτάχυνση α=2 m/sec 2 Α. Nα βρεθεί η μάζα m 1 και η τάση του νήματος Β. Tη χρονική στιγμή t 1=4sec κόβεται το νήμα. Τι κίνηση θα εκτελέσει το κάθε σώμα, αν το οριζόντιο επίπεδο έχει μεγάλες διαστάσεις και βρίσκεται σε μεγάλο ύψος ; Γ. Ποια η ταχύτητά του κάθε σώματος και η συνολική μετατόπιση τη χρονική στιγμή t 2=10sec ; Tριβές δεν υπάρχουν. Δίνεται g=10 m/sec 2. (40 Kg, 8m/s, 68 m/s ) 22. Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος H=45 m εκτελώντας ελεύθερη πτώση. Α. Να βρείτε ποια χρονική στιγμή θα βρίσκεται σε ύψος h=25 m από το έδαφος, και την ταχύτητά του αυτή τη στιγμή. Β. Να βρείτε την ταχύτητα με την οποία φθάνει στο έδαφος καθώς και την χρονική στιγμή. Δίνεται ότι g = 10 m/s 2 (2 s, 20 m/s, 3s, 30m/s) 23. Ένα σώμα αφήνεται ελεύθερο από αρκετά μεγάλο ύψος. Όταν το σώμα διέρχεται από σημείο Α της τροχιάς του έχει ταχύτητα 20 m/s, ενώ όταν διέρχεται από σημείο Γ της τροχιάς του έχει ταχύτητα 80 m/s. Να βρείτε πόσο απέχουν τα σημεία Α και Γ. Δίνεται ότι g = 10 m/s 2. (300 m) 24. Από ύψος h = 180 m αφήνεται να πέσει ελεύθερα ένα σώμα. 'Ύστερα από 1 δευτερόλεπτο και από το ίδιο ακριβώς σημείο αφήνεται να πέσει ελεύθερα ένα δεύτερο σώμα. Να υπολογίσετε πόσο θα απέχει από το έδαφος το δεύτερο σώμα τη στιγμή ακριβώς που φτάνει εκεί το πρώτο. Δίνεται ότι g = 10 m/s 2. [ 55m] 10

12 25. Σε σώμα μάζας m=5kg που βρίσκεται σε ηρεμία ασκείται δύναμη F=60 N κατακόρυφα προς τα πάνω. Α. Να βρείτε την ταχύτητα και το ύψος που θα φθάσει το σώμα μετά από χρόνο t=10 sec. Β. Αν τη στιγμή αυτή καταργηθεί η δύναμη F, ποια χρονική στιγμή θα μηδενιστεί η ταχύτητά του; Γ. Ποια η μετατόπιση μέχρι να ανεβεί στο ψηλότερο σημείο, ποια η συνολική μετατόπιση και ποιο το συνολικό διάστημα μέχρι να φτάσει ξανά στο έδαφος ; Δίνεται ότι g = 10 m/s 2. (20m/s, 100m, 12 sec, 120 m) 26. Ένα μικρό σώμα αφήνεται από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας. Όταν το σώμα προσπερνά τον 3 ο όροφο, έχει ταχύτητα μέτρου υ 1=30 m/s και όταν χτυπά στο έδαφος έχει ταχύτητα μέτρου υ 2=40 m/s. Πόσο απέχει από το έδαφος η ταράτσα και πόσο ο 3 ος όροφος ; Δίνεται g=10 m/s 2 (80 m, 35 m ) 27. Σώμα Α αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος h = 60 m ενώ ταυτόχρονα βάλλεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω ένα άλλο σώμα Β με αρχική ταχύτητα υ o = 30 m/s. Να βρείτε: Α. μετά από πόσο χρόνο θα συναντηθούν Β. σε ποιο ύψος πάνω από το έδαφος θα συναντηθούν Γ. τις ταχύτητές τους στο σημείο συνάντησης. Δίνεται ότι g=10 m/s 2 και ότι η αντίσταση από τον αέρα είναι αμελητέα. (2 s, 40 m, 20 m/s, 10 m/s ) 11

13 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β θέμα

14

15

16

17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ ΘΕΜΑ

18

19

20

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HOOKE 1. Να σχεδιάσετε δύο αντίρροπες δυνάμεις F 1=5N και F 2=15N με κλίμακα 1cm/2,5N και να βρείτε την συνισταμένη τους. (Απ.: 10

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΤΡΙΒΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΣF=0 ή ΣF x=0 και ΣF y=0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκούνται πάνω του οι οριζόντιες δυνάμεις που εμφανίζονται στο σχήμα. Δίνονται F 1 =8 3N, F 2 =14N, F 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Από σημείο Α κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης ρίχνεται προς τα πάνω, στη διεύθυνση του επιπέδου σώμα μάζας m = 2kgr με αρχική ταχύτητα u o = 20 m/sec. Αν δεν υπάρχουν τριβές να βρείτε: α)την αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει Σ=0 ή Σ x =0 και Σ y =0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιάνεια, 1. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ο άνθρωπος ξεκινά τη στιγμή t=0 από τη θέση x=50 m και όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα κινείται προς τα αριστερά. Στη συνέχεια σε κάθε σημειωμένη θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιφάνεια,

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιφάνεια, 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιάνεια, 1. Θα σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του και θα τις αναλύουμε σε άξονες χ και y. 2. Αού στον κατακόρυο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή θεμάτων 3 & 4

Συλλογή θεμάτων 3 & 4 Συλλογή θεμάτων 3 & 4 1)Η ταχύτητα ενός κινητού μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 20 u(m/s) α. Αφού περιγράψετε την κίνηση του κινητού, να υπολογίσετε τη συνολική του μετατόπιση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική. Ομάδα Γ. Δυναμική Κατακόρυφη βολή και γραφικές παραστάσεις Κατακόρυφη βολή και κάποια συμπεράσματα.

Δυναμική. Ομάδα Γ. Δυναμική Κατακόρυφη βολή και γραφικές παραστάσεις Κατακόρυφη βολή και κάποια συμπεράσματα. . Ομάδα Γ. 1.2.21. Κατακόρυφη βολή και γραφικές παραστάσεις Από ένα σημείο Ο σε ύψος Η=25m από το έδαφος εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω ένα σώμα με αρχική ταχύτητα υ 0 =20m/s. Αν g=10m/s 2, ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

0. Ασκήσεις επανάληψης.

0. Ασκήσεις επανάληψης. 0. Ασκήσεις επανάληψης. 1. Κίνηση με μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής κατακόρυφης δύναμης F, το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4 1. F 2 F 3 F 1 F 4 Στο σώμα του παραπάνω σχήματος βάρους Β = 20Ν ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς τα δεξιά κατά 2m να υπολογισθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A.1 Μια διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7 Β ΘΕΜΑ Β 1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ 1, Σ 2 έχουν βάρη Β 1 και Β 2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα. Α) Να μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το : (ϐ) πόσο γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητά του. Α.2. Οταν

Διαβάστε περισσότερα

(δʹ) 5Ν και 7Ν F 2 F 1

(δʹ) 5Ν και 7Ν F 2 F 1 Νόμοι Νεύτωνα 1 2 Νόμοι Νεύτωνα 2.1 1ος - 2ος Νόμος Newton 1. Σώμα μάζας βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και δέχεται συνισταμένη δύναμη Σ F για κάποιο χρονικό διάστημα t. Μετά η δύναμη καταργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 1. Κινητό που εκτελεί ΕΟΚ περνά από τη θέση x 1 =12m τη χρονική στιγμή t 1 =9s και από τη θέση x 2 =2m τη χρονική στιγμή t 2 =14s. Να βρείτε: α) την κατεύθυνση προς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις ημιτελείς προτάσεις Α 1 -Α 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. Σ' ένα σωµάτιο ασκούνται δύο συγγραµµικές δυνάµεις F 1 =15Ν και F 2 =8Ν. Να προσδιορίσετε το µέτρο και την κατεύθυνση της συνισταµένης δύναµης όταν οι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:..

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:.. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:.. ΘΕΜΑ Α Α. Α1) Σε σώμα που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά επενεργεί δύναμη με τις ιδιότητες της αριστερής στήλης. Αντιστοιχίστε τις ιδιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού.

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού. 1. Μια μικρή μπίλια εκσφενδονίζεται με οριζόντια ταχύτητα u από την άκρη Ο ενός τραπεζιού ύψους h=8 cm. Τη στιγμή που φθάνει στο δάπεδο το μέτρο της ταχύτητας της μπίλιας είναι u=5 m/sec. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο-Ενέργεια Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ Μεταβλητή δύναµη και κίνηση

Έργο-Ενέργεια Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ Μεταβλητή δύναµη και κίνηση 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 2.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Περί Γνώσεως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

Περί Γνώσεως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. Περί Γνώσεως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. Ονοματεπώνυμο Τμήμα 1 ος Κύκλος Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων A ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας Καθηγητής Γ.Φ.ΣΙΩΡΗΣ Επιτηρητής Αίθουσα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 72km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ.

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ. .3.2. Η τριβή και η κίνηση. στο επίπεδο. Ομάδα Γ. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μ s =0,2. Σε μια στιγμή t 0 =0 στο σώμα ασκείται μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 50. Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10Ν για χρόνο t=20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 91 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΈΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 1. Το σώμα του σχήματος μετακινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο κατά x=2m. Στο σώμα εκτός του βάρους του και της αντίδρασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο 10-11-013 ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι.

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2: ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΜΗ) 6α. Σφαίρα μάζας ισορροπεί δεμένη στο πάνω άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. m γ. Η μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο S.I είναι το 1.

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. m γ. Η μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο S.I είναι το 1. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 8 Απριλίου 04 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α - Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ποια από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης Παρατήρηση: Σε όλες τις ασκήσεις του φυλλαδίου τα αντικείμενα θεωρούμε ότι οι δυνάμεις ασκούνται στο κέντρο μάζας των αντικειμένων έτσι ώστε αυτά κινούνται μόνο μεταφορικά, χωρίς να μπορούν να περιστραφούν.

Διαβάστε περισσότερα

υ r 1 F r 60 F r A 1

υ r 1 F r 60 F r A  1 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β-1 Β1. Από την ταράτσα του λευκού πύργου ύψους h = 15 m αφήνεται να πέσει ελεύθερα ένα μικρό σώμα και τελικά φτάνει στο έδαφος σε χρονικό διάστημα Δt = s. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Αν η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα Α ΘΕΜΑΤΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας Αρχή 1 ης Σελίδας ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα σώμα που κινείται σε ευθεία γραμμή δίνεται στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ Οριζόντια βολή: Είναι η κίνηση (παραβολική τροχιά) που κάνει ένα σώμα το οποίο βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα U 0 μέσα στο πεδίο βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4.

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4. ΘΕΜΑ Δ-1 Ένα σώμα μάζας m = 1kg κινείται ευθύγραμμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο περνώντας από ένα σημείο Α του επιπέδου, στη θέση x0 = 0, με ταχύτητα u0 = 10m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-125 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Μικρή σφαίρα εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t=0 από ορισμένο ύψος με αρχική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Συγγραμμικές δυνάμεις 1 ος -2 ος νόμος του Νεύτωνα 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στην κινητική

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

3 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 3 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 08 Διάρκεια Εξέτασης ώρες Ονοματεπώνυμο. ΘΕΜΑ Α: Στις ερωτήσεις Α ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: Α.Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα ισχύει όταν ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 Εκφώνηση άσκησης 6. Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Προσοχή στα παρακάτω!!!!! 1. Σχεδιάζουμε το σώμα σε μια θέση της κίνησής του, (κατά προτίμηση τυχαία) και σημειώνουμε εκεί όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου. Καραβοκυρός Χρήστος

Φυσική Α Λυκείου. Καραβοκυρός Χρήστος Φυσική Α Λυκείου 04-03 - 08 Καραβοκυρός Χρήστος ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Σώμα μάζας

Διαβάστε περισσότερα

β) Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η 1 2 α)

β) Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η 1 2 α) Ε ΦΑΡΜΟΓΗ 1 Ένα σώμα μάζας m 800g ισορροπεί ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, συνδεδεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς K 00N / m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ - 1 Ος,2 Ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ημερομηνία: 22/12/14 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-6

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης

Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης Όπου χρειάζεται, θεωρείστε δεδομένο ότι g = 10m/s 2. 1. Μία ράβδος ΟΑ, μήκους L = 0,5m, περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που περνάει από το ένα άκρο της Ο, με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0.

1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0. 1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0. Αν η ταχύτητα της σφαίρας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα: A) Χαρακτηρίστε την κίνηση της σφαίρας: i) Από

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1.

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1. Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση Περιέχει: 1. Αναλυτική Θεωρία 2. Ερωτήσεις Θεωρίας 3. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 4.

Διαβάστε περισσότερα

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N.

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. ΘΕΜΑ Β Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Ο ρυθμός με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ A Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2012

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2012 Λύκειο Αγίου Νικολάου Σχολική χρονιά 011 01 Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 01 Μάθημα: Φυσική Τάξη: Α Ενιαίου Λυκείου Ημερομηνία: 5/5/01 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα :... 1. Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : A ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13/6/2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ Δ. - ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ Γ. Θέμα Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Διατήρηση της Ορμής. Ομάδα Γ.

3.2. Διατήρηση της Ορμής. Ομάδα Γ. 3.2. Διατήρηση της Ορμής. Ομάδα Γ. 3.21. Η ορμή και ένα σύστημα σωμάτων. Δυο σώματα Α και Β με μάζες m 1 =2kg και m 2 =1kg αντίστοιχα, ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο, έχοντας συμπιέσει ένα ιδανικό ελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου.

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Μια ράβδος ΑΒ περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα γύρω από έναν σταθερό οριζόντιο άξονα που περνάει από ένα σημείο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου] ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α! Λυκείου. Νόμοι του Νεύτωνα. Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ. Ζήτημα 1 ο. A) Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ;

Διαγώνισμα Φυσικής Α! Λυκείου. Νόμοι του Νεύτωνα. Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ. Ζήτημα 1 ο. A) Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; 1 Διαγώνισμα Φυσικής Α! Λυκείου Νόμοι του Νεύτωνα Ζήτημα 1 ο A) Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; 1 Το αποτέλεσμα της δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα εξαρτάται : α) Μόνο από το μέτρο της δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση

3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση 3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; Με βάση τον 3 ο νόμο του Νεύτωνα, όταν δυο σώματα αλληλεπιδρούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Οι νόμοι των δυνάμεων

Οι νόμοι των δυνάμεων Φυσική Α Λυκείου Οι νόμοι των δυνάμεων 1. Η «αλληλεπίδραση»: Οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται σε ζευγάρια: «Δράση Αντίδραση». Έτσι, κάθε σώμα που ασκεί σε ένα άλλο μία δύναμη -«δράση», δέχεται από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ - ΤΡΙΒΗ 1. Σώμα με μάζα m=10 kgr κινείται με ταχύτητα υ 0 =10 m/sec. Στη μάζα ενεργεί κατά την διεύθυνση της κίνησης σταθερή δύναμη για χρόνο t=4 sec οπότε αυξάνει την ταχύτητα του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση ανάλυση δυνάμεων

Σύνθεση ανάλυση δυνάμεων Σύνθεση ανάλυση δυνάμεων 1. Δυο δυνάμεις μέτρου 4 Ν και 3 Ν έχουν κάθετες διευθύνσεις και ασκούνται στο ίδιο υλικό σημείο. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; Η συνισταμένη δύναμη των δυο αυτών

Διαβάστε περισσότερα

υναµική d) Το σώµα ασκεί στο νήµα την αντίδραση του βάρους του.

υναµική d) Το σώµα ασκεί στο νήµα την αντίδραση του βάρους του. υναµική 1) Το σώµα Α του σχήµατος είναι ακίνητο, ενώ το Β κινείται µε σταθερή ταχύτητα Aυ. Σε ποιο από τα δύο σώµατα η συνισταµένη δύναµη είναι µεγαλύτερη; 2) ύο σώµατα Α και Β µε µάζες 2kg και 1 0kg,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ o ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ.) Τ ι γνωρίζετε για την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων; Σε πολλές περιπτώσεις ένα σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση, δηλαδή συμμετέχει σε περισσότερες από μία κινήσεις. Για

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος 014 Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Θέμα 1 ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση: Θέμα 1 ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση: Α) Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα λέει ότι όταν πάνω σε ένα σώμα ασκείται μηδενική δύναμη, τότε αυτό: α) παραμένει ακίνητο, β) κινείται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Σε ένα σώμα μάζας m = 2 kgr που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F = 10Ν για χρόνο t = 20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση της ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 016 Α. Δύο σώματα της ίδιας μάζας βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t0=0 το πρώτο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1 σε µια διάσταση. Οµάδα Β. 1.2.1. Ελαστική παραµόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου. Στο διάγραµµα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση των ελατηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 04-05 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /03/05 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α.

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Σώμα μάζας m=2kg εκτοξεύεται από τη θέση Α οριζόντιου επιπέδου με ταχύτητα υ 1 =15m/s. Φτάνοντας στη βάση λείου κεκλιμένου επιπέδου έχει ταχύτητα υ 2 =10m/s. Η απόσταση ΑΒ=10m. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ισορροπία - Γ Νόμος Newton 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ζεύγος σωμάτων που αλληλεπιδρούν Δράση - Αντίδραση 2) Να βρεθούν οι δυνάμεις που εξασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ. 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t.

Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ. 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t. Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και στο σχήμα φαίνεται η μετατόπισή του σε συνάρτηση με τον χρόνο Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει: α. τον ρυθμό μεταβολής της θέσης του κινητού β. τον ρυθμό μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας

Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας Λυμένες ασκήσεις Σώμα με μάζα = 2 Kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα υ 0 = 10 /s. Ασκείται σε αυτό οριζόντια δύναμη F = 10 N για χρόνο t = 2 s.

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα

γραπτή εξέταση στο μάθημα 3η εξεταστική περίοδος από 9/03/5 έως 9/04/5 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

α) 0-10sec, β) 10-40sec, γ) 40-60sec

α) 0-10sec, β) 10-40sec, γ) 40-60sec Μάθημα Σχολείο και τάξη που απευθύνεται το θέμα Θέμα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Τάξη ημερήσιου ΓΕΛ Β Εκφώνηση Β 1 υ (m/s) 20 0 10 20 30 40 50 60 t (s) Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β.

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. Α) Αν η κρούση είναι μετωπική και ελαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%]

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%] 1. Μικρή σφαίρα Σ1, μάζας 2 kg που κινείται πάνω σε λείο επίπεδο με ταχύτητα 10 m/s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας 8 kg. Να υπολογίσετε: α) τις ταχύτητες των σωμάτων μετά

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση Η Ορμή είναι διάνυσμα. 4.3.Κρούση και Ενέργεια.

4.1. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση Η Ορμή είναι διάνυσμα. 4.3.Κρούση και Ενέργεια. 4.1.. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση. Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα Α μάζας m 1 =0,2kg με ταχύτητα υ 1 =6m/s και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερο σώμα Β μάζας m 2 =0,4kg.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β, Δ Νόμοι Newton Τριβή.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β, Δ Νόμοι Newton Τριβή. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β, Δ Νόμοι Newton Τριβή. ΘΕΜΑΤΑ Β. Στις πιο κάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 1. Σε κύβο Α μάζας m ασκείται συνισταμένη δύναμη μέτρου

Διαβάστε περισσότερα