ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014

2 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής /ΑΤΕΙΘ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ). Στο Τμήμα φοιτούν 1730 φοιτητές/τριες και απασχολούνται δέκα τακτικά μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ένα μέλος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, 2 μέλη Διοικητικού Προσωπικού και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Το Τμήμα διαθέτει 8 αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο και 6 εργαστήρια Η/Υ με σύγχρονο εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το Τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο και τη Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού και ΕΤΠ και εκπρόσωποι φοιτητών. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΑΤΕΙ-Θ, όπως της κεντρικής Βιβλιοθήκης, του Γραφείου Σίτισης, του Ιατρείου, του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου, από το οποίο λαμβάνουν το λογαριασμό , του Γραφείου Διασύνδεσης, το οποίο ασχολείται με την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων, του Γραφείου Socrates/Erasmus, το οποίο ασχολείται με την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού σε Ευρωπαϊκές χώρες και του Ιερού Ναού των Τριών Ιεραρχών. Γνωστικό Αντικείμενο και Αποστολή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ-Θ έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετάδοση όλων των απαραίτητων επιστημονικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής, Κοστολόγησης, Φορολογικού Προγραμματισμού και Φοροτεχνικών, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Οικονομικών, Νομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής Τεχνολογίας. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα στοχεύει στη: Διεξαγωγή επιστημονικής πρωτογενούς και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού Ανάπτυξη συνεργασιών με οικονομικές μονάδες και παραγωγικούς φορείς Διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του μέσω της συνεχούς ενασχόλησης και διεξαγωγής έρευνας των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού στα γνωστικά τους αντικείμενα, διενέργειας σεμιναρίων-διαλέξεων, δημιουργίας σύγχρονων εργαστηρίων, χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών ανά τακτά χρονικά διαστήματα Περιγραφή Πτυχιούχου Δυνατότητες για Απασχόληση Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ-Θ παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις που απαιτεί το σύγχρονο περιβάλλον για την εξεύρεση και διασφάλιση θέσεων εργασίας από τους αποφοίτους και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχολούνται, μεταξύ άλλων, ως:

3 Λογιστές Κοστολόγοι Φοροτεχνικοί Ελεγκτές Οικονομικοί Διευθυντές Σύμβουλοι Διοικήσεως Σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές Σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη οικονομικών μονάδων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε δραστηριότητες όπως: Λογιστική και διοικητική οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών Κατάρτιση κάθε είδους χρηματοοικονομικών και φορολογικών αναφορών Διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και διαχείριση έργου Εφαρμογή εξειδικευμένων συστημάτων κοστολόγησης βιομηχανικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά λογιστικά, φορολογικά, εμπορικά και εργατικά θέματα Διενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης Αποτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των οικονομικών μονάδων και του οικονομικού περιβάλλοντος, εγχώριου και διεθνούς, στο οποίο δραστηριοποιούνται Λήψη αποφάσεων διοικήσεως, επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων και αξιοποίησης των επιχειρησιακών πόρων Χρηματοοικονομικές αναλύσεις και αναλύσεις κινδύνου Αξιολόγηση, επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών Τίτλος Σπουδών Επαγγελματικά Δικαιώματα

4 Στους απόφοιτους του Τμήματος απονέμεται Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης με τίτλο «Πτυχιούχος Λογιστής και Χρηματοοικονομικής ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)». Το Τμήμα παρέχει επίσης στους πτυχιούχους του το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών και άλλα στοιχεία, τα οποία είναι επαρκή για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση του τίτλου σπουδών από εγχώριους και διεθνείς φορείς και πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ο Νόμος 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α/ ) καθορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Λογιστή- Φοροτεχνικού σε πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται άμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), το οποίο τους χορηγεί άδεια άσκησης Λογιστή Γ τάξης. Μετά από τετραετή άσκηση του επαγγέλματος και παρακολούθηση σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται ετησίως από το ΟΕΕ, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άδεια Λογιστή Β και στη συνέχεια Α τάξης. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών του μεταπτυχιακού τίτλου. Για περισσότερες πληροφορίες: Περιεχόμενο Σπουδών Διάρκεια Φόρτος Εργασίας Διδακτικές Μονάδες Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακά μαθήματα. Στο 8ο εξάμηνο εκπονείται η Πτυχιακή Εργασία και πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση, διάρκειας έξι (6) ημερολογιακών μηνών, σε μία συνεργαζόμενη με το Τμήμα επιχείρηση. Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί με βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) των φοιτητών/τριών, ο οποίος ανέρχεται σε 50 ώρες την εβδομάδα. Ο ΦΕ αναφέρεται στις συνολικές ώρες που πρέπει να διαθέσει ένα φοιτητής το εξάμηνο (ή την εβδομάδα) για να παρακολουθήσει και να μελετήσει με επιτυχία ένα μάθημα και περιλαμβάνει τις ώρες διδασκαλίας, την ατομική μελέτη, τις ασκήσεις, τα σεμινάρια, κ.λπ. Το πρόγραμμα σπουδών ενσωματώνει τις Πιστωτικές ή Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS - European Credits Transfer System). Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου έχουν συνολικά 30 ΔΜ. Στην πτυχιακή εργασία αντιστοιχούν 20 ΔΜ και στην πρακτική άσκηση 10 ΔΜ. Προϋποθέσεις αποφοίτησης Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς συνολικά 39 μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε 210 ΔΜ. Το σύνολο των ΔΜ του Προγράμματος Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης και της Πτυχιακής Εργασίας, είναι 240. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΑΤΕΙ-Θ (Υ.Α.Ε5.1515/1999, Φ.Ε.Κ. Β 1622/ ), πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής, ο οποίος έχει αθροιστικά:

5 παρακολουθήσει με επιτυχία (βαθμός 5-10) τουλάχιστον 39 μαθήματα (34 κορμού και 5 μαθήματα επιλογής) συγκεντρώσει από τα μαθήματα είτε του προγράμματος σπουδών είτε προγραμμάτων συνεργαζομένων πανεπιστημίων του εξωτερικού μέσω του συστήματος Socrates/Erasmus τουλάχιστον 210 Πιστωτικές ή Διδακτικές Μονάδες (ECTS) εγκριθεί (βαθμός 5-10) από τριμελή επιτροπή διδασκόντων η πτυχιακή εργασία του (20 ΔΜ) και περατώσει την εξαμηνιαία πρακτική άσκηση στο επάγγελμα (10 ΔΜ) Ο βαθμός πτυχίου (ΒΠ) υπολογίζεται με τον τύπο ΒΠ=(ΒΜ1*ΔΜ1 + ΒΜ2*ΔΜ2 +.+ΒΜν*ΔΜν) / (ΔΜ1+ΔΜ2+ +ΔΜν), όπου ΒΜ=Βαθμός Μαθήματος και ΔΜ=Διδακτικές Μονάδες. Σύστημα βαθμολογίας μαθημάτων Η βαθμολογία είναι στη δεκάβαθμη κλίμακα και διαμορφώνεται ως εξής: 8,5-10 : "Άριστα" 7,0-8,4 : "Λίαν Καλώς" 5,0-6,9 : "Καλώς" 4,0-4,9 : "Ανεπαρκώς" 0,0-3,9 : "Κακώς" Για την επιτυχή παρακολούθηση ενός μαθήματος η βαθμολογία πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,0. Οι βαθμοί υπολογίζονται με προσέγγιση ενός δεκάτου της ακέραιης μονάδας. Κατηγορίες Μαθημάτων Διαδικασία Φοίτησης Υποχρεωτικά Κατ Επιλογή Υποχρεωτικά Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα. Τα γνωστικά αντικείμενα κατατάσσονται σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Ειδικής Υποδομής, Διοίκησης, Οικονομικών, Νομικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ειδικότητας (βλ. Πρόγραμμα Σπουδών στο httpt://www.acc.teithe.gr) Θεωρητικά - Εργαστηριακά Τα μαθήματα διακρίνονται σε θεωρητικά και εργαστηριακά. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, η φοίτηση στο Τμήμα είναι υποχρεωτική τόσο στα θεωρητικά όσο και στα εργαστηριακά μαθήματα. Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται συνήθως σε ομάδες των περίπου φοιτητών/τριών.

6 Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΑΤΕΙ-Θ, η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλη μορφή διδασκαλίας. Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος, ο φοιτητής/τρια πρέπει να έχει διεξάγει με επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση - και για οποιοδήποτε λόγο - δεν δικαιούται να λάβει μέρος στις τελικές εξετάσεις του εργαστηρίου (όταν αυτές πραγματοποιούνται) και υποχρεούται να παρακολουθήσει πάλι το μάθημα στο επόμενο εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας στην τελική εξέταση του εργαστηρίου (σε όποια εργαστηριακά μαθήματα αυτή διεξάγεται) πραγματοποιείται επανεξέταση προ της έναρξης του επομένου εξαμήνου. Εάν ο φοιτητής/τρια αποτύχει, επαναλαμβάνει το εργαστήριο εκτός αν έχει λάβει βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 4 (δηλ. 4 έως 4,9). Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνει το εργαστηριακό μάθημα και δεν επαναλαμβάνει την παρακολούθηση του εργαστηρίου, αλλά προσέρχεται μόνο για εξέταση, όταν αυτή πραγματοποιηθεί, και μόνον το επόμενο εξάμηνο. Αν αποτύχει και πάλι, επαναλαμβάνει την παρακολούθηση του εργαστηρίου. Ο τρόπος αξιολόγησης και οι ημερομηνίες και ώρες τελικής εξέτασης των εργαστηριακών μαθημάτων καθορίζονται και ανακοινώνονται από τους διδάσκοντες. Προαπαιτούμενα Εξαρτώμενα μαθήματα Το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει έναν αριθμό προαπαιτούμενων μαθημάτων, τα οποία πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής/τρια, ώστε να έχει τη δυνατότητα να δηλώσει σε επόμενα εξάμηνα και να παρακολουθήσει τα εξαρτώμενα από αυτά (βλ. Πρόγραμμα Σπουδών στο httpt://www.acc.teithe.gr) Εξετάσεις Περιόδου Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθεί μία εξεταστική περίοδος. Δεύτερη εξεταστική περίοδος διεξάγεται το Σεπτέμβριο. Σημειώνονται τα εξής: Στην αρχή της εξέτασης κάθε μαθήματος πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων, επομένως επιβάλλεται η προσκόμιση του φοιτητικού βιβλιαρίου ή της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Φοιτητές χωρίς φοιτητικό βιβλιάριο ή ακαδημαϊκή ταυτότητα αποκλείονται από την εξέταση. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Το γραπτό του φοιτητή/τριας που αντιγράφει ή συνομιλεί με άλλους ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων με οποιονδήποτε τρόπο, μηδενίζεται. Στη συνέχεια, η Συνέλευση του Τμήματος επιβάλλει ποινή αποκλεισμού του φοιτητή από την εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος στην αμέσως επόμενη περίοδο. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού για την επόμενη περίοδο από όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Μετά την καταχώριση των βαθμών στα αρχεία βαθμολογίας, οι φοιτητές/τριες μπορούν να ζητήσουν από τη Γραμματεία πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τη βαθμολογία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται αρχικά στον αρμόδιο διδάσκοντα.

7 Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται με ευθύνη του διδάσκοντα για ένα έτος, μετά την παρέλευση του οποίου προωθούνται για πολτοποίηση. Σε εύλογο διάστημα μετά από κάθε εξεταστική περίοδο, οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να δουν το γραπτό του σε ημερομηνίες που ανακοινώνουν οι διδάσκοντες Προϋποθέσεις Διενέργειας Πρακτικής Άσκησης Πρακτική Άσκηση έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι βρίσκονται το Ζ τυπικό εξάμηνο σπουδών και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 7 από τα 8 μαθήματα ειδικότητας (βλ. Στο τμήμα λειτουργεί Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο είναι αρμόδιο για την περάτωση της όλης διαδικασίας και στο οποίο πρέπει να απευθύνονται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Προϋποθέσεις Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Πτυχιακή εργασία μπορούν να εκπονήσουν οι φοιτητές /τριες που έχουν τελειώσει το Ζ εξάμηνο σπουδών, υπό την εποπτεία ενός διδάσκοντος του Τμήματος. Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με την έρευνα της βιβλιογραφίας, τη συλλογή, καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων όπως και της παρουσίασης των ευρημάτων των εργασιών και για το λόγο αυτό η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος του Β' εξαμήνου "Μεθοδολογία Έρευνας" είναι προαπαιτούμενο για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας. Η πτυχιακή εργασία αποτελεί μια ερευνητική προσέγγιση σε ένα θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος και μπορεί να είναι μια θεωρητική ή εμπειρική μελέτη. Οι διδάσκοντες του Τμήματος αναρτούν στην ιστοσελίδα του τμήματος το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο ή τα θέματα των πτυχιακών εργασιών, τα οποία επιθυμούν να εποπτεύσουν. Οι φοιτητές /τριες επιλέγουν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας σε συνεργασία με τον επόπτη. Στη συνέχεια υποβάλλουν σχετική έντυπη αίτηση στη Γραμματεία σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε εξάμηνο. Η παρουσίαση της πτυχιακής, το κείμενο της οποίας υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή πραγματοποιείται δημοσίως ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. (περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία ανάληψης πτυχιακών εργασιών στο Ανανέωση Εγγραφής Δήλωση Μαθημάτων Οι φοιτητές/τριες όλων των εξαμήνων και αυτών που βρίσκονται στο πτυχίο και οφείλουν μόνο την πτυχιακή εργασία ή την πρακτική άσκηση, υποχρεούνται κάθε εξάμηνο να πραγματοποιούν Ανανέωση Εγγραφής Δήλωση Μαθημάτων σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Φοιτητής που δεν προβαίνει σε ανανέωση εγγραφής για 2 συνεχόμενα εξάμηνα, ακόμη και αν δεν παρακολουθεί τα μαθήματα, διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος. Μπορεί όμως με αίτησή του στη γραμματεία να ζητήσει προσωρινή διακοπή των σπουδών του.

8 Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν κάθε εξάμηνο τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα σύνολο Πιστωτικών ή Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ). Το σύνολο των ΔΜ που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές ανακοινώνεται εγκαίρως. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα μαθήματα που δηλώνουν στην αρχή κάθε εξαμήνου με τη δήλωση μαθημάτων που υποβάλλουν στη γραμματεία. Δεν έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν ή να δίνουν εξετάσεις σε άλλα επιπλέον μαθήματα. Τα εργαστηριακά μαθήματα, στα οποία οι φοιτητές/τριες έχουν βαθμολογηθεί με 4 έως 4,9 κατοχυρώνονται και οι ΔΜ τους δεν προσμετρώνται στο σύνολο των ΔΜ, δηλώνονται, όμως, κανονικά και οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να παρουσιασθούν μόνο στην τελική εξέταση του μαθήματος στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο. Δεν μπορούν να δηλωθούν εξαρτώμενα μαθήματα εάν δεν έχουν παρακολουθηθεί επιτυχώς τα προαπαιτούμενά τους. Τροποποίηση της αρχικής δήλωσης επιτρέπεται για δύο (2) το πολύ μαθήματα μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων. Εγγραφές σε Ομάδες Εργαστηριακών Μαθημάτων Για λόγους προγραμματισμού των εργαστηριακών μαθημάτων, στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές/τριες οφείλουν να εγγραφούν σε Ομάδες Εργαστηριακών Μαθημάτων. Φοιτητές/τριες που δεν εγγράφονται εγκαίρως σε Ομάδα Εργαστηρίου, χάνουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν το μάθημα στο συγκεκριμένο εξάμηνο ακόμη και αν το δήλωσαν στη Δήλωση Μαθημάτων. Ανακοινώσεις του Τμήματος Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να συμβουλεύονται καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση και την πλατφόρμα eclass, όπου αναρτώνται ανακοινώσεις από τη Γραμματεία και τους διδάσκοντες. Επικοινωνία με το Τμήμα Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9 Τηλ. Γραμματείας Τμήματος FAX Γραμματείας Τμήματος Τηλ. Προϊσταμένης Γραμματείας Ε-mail Γραμματείας Τηλ. Προέδρου Τμήματος URL Τμήματος..http://www.acc.teithe.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα