ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010"

Transcript

1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των αναγκών που καλύπτει το νέο πρόγραμμα... 5 Οι αλλαγές στο νέο πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο... 7 Προαπαιτούμενα εξαρτώμενα μαθήματα Απαιτούμενα μαθήματα ειδικότητα για πρακτική άσκηση Συνοπτική αναφορά του νέου προγράμματος σπουδών Στατιστικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών

3 Εισαγωγή Για την αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο τμήμα Λογιστικής, συστήθηκε τριμελής επιτροπή με την υπ αριθμόν. απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Η Επιτροπή αποτελείται από τα μέλη ΕΠ : Ανδρέα Αλεξόπουλο, Κωνσταντίνο Μελισσαρόπουλο και Βασίλειο Ταμπακά Η Επιτροπή αναμόρφωσε το ΠΠΣ λαμβάνοντας υπ όψιν τα εξής: Την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν το θέμα αυτό, καθώς και τις δυνατότητες και περιορισμούς που προκύπτουν εξ αυτών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος, όπως αυτά ορίζονται από : o Το Ν.2515/1997 Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού (ΦΕΚ 154/τ. Α /1997) o Το Π.Δ. 340/1998 Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του (ΦΕΚ 228/τ.Α /1998), όπως τροποποιήθηκε : με τον Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α /1999) και με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α / ). Το αναμενόμενο για τους αποφοίτους μαθησιακό επίπεδο. Τις επιστημονικές, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Τις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Τις αδυναμίες του υπάρχοντος ΠΠΣ (ορισμένες ελλείψεις, επικαλύψεις μαθημάτων κλπ). Τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών, των Τομέων και των Υπευθύνων Τομέων. 3

4 Οι προτεινόμενες αλλαγές στο νέο ΠΠΣ στοχεύουν στην ενδυνάμωση και προσαρμογή του μαθησιακού επιπέδου των αποφοίτων στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του Λογιστή, οι οποίες ουσιαστικά πηγάζουν από τα ανωτέρω αναφερόμενα επαγγελματικά δικαιώματα. Με βάση αυτά τα δικαιώματα οι απόφοιτοι, είτε ως ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι λογιστηρίων, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, καλούνται πρωτίστως να εφαρμόζουν ορθά την λογιστική, φορολογική και άλλη σχετιζόμενη με τους οικονομικούς οργανισμούς Νομοθεσία και Ρυθμιστικούς Κανόνες. Επίσης θα πρέπει να είναι ικανοί να οργανώνουν και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των οργανισμών μέσα από διαδικασίες ελέγχου, να υποστηρίζουν την επεξεργασία των οικονομικών και λογιστικών δεδομένων και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων μέσω των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα λογιστικής, φορολογικής, εργατικής και εμπορικής νομοθεσίας και να συντάσσουν μελέτες για τη χρηματοδότηση των οργανισμών. Έτσι η προτεινόμενη αναμόρφωση του ΠΠΣ στοχεύει ακριβώς στο να εκσυγχρονίσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις των αποφοίτων, να τις προσαρμόσει στις νέες τεχνολογίες και στις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς, ώστε να τους παρέχει πραγματικά εφόδια για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγελματικού στίβου. Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών Το υπάρχον Προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) δημιουργήθηκε το ακαδημαϊκό έτος με βάση τις τότε απαιτήσεις που έθετε το λογιστικό επάγγελμα. Η κύρια αδυναμία του υπάρχοντος ΠΠΣ είναι ακριβώς αυτή: ο μεγάλος χρόνος εφαρμογής του το κατέστησε μερικώς ανεπίκαιρο από πλευράς ύλης μαθημάτων αλλά και ορισμένων τίτλων μαθημάτων. Άλλες αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών είναι: Οι παρατηρούμενες επικαλύψεις ύλης μεταξύ ορισμένων μαθημάτων. 4

5 Οι ετεροβαρής κατανομή ωρών σε κάποια μαθήματα (π.χ. μαθήματα με λίγες ώρες διδασκαλίας με βάση την ύλη που έπρεπε να καλυφθεί αλλά και το αντίστροφο). Το εξάμηνο διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων, τα οποία με βάση την εμπειρία που έχει σωρευτεί αποδείχτηκε πως πρέπει να αλλάξει, με βάση τα σχετιζόμενα και προαπαιτούμενα μαθήματα αλλά και το βαθμό εκπαιδευτικής ωριμότητας των φοιτητών. Ορισμένες αλυσίδες μαθημάτων που έπρεπε να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν. Ορισμένα εργαστήρια που έπρεπε να επικαιροποιηθούν και να ανανεωθούν. Σκοπός του νέου προγράμματος Αντικειμενικός σκοπός του νέου προγράμματος είναι να εκσυγχρονίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή την στιγμή στον επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης αλλά και στις ανάγκες της αγοράς. Το αναμορφωμένο πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους του Τμήματος άρτια κατάρτιση και εξειδικευμένες γνώσεις βάση των σύγχρονων εξελίξεων, σε θέματα σχετικά με την λογιστική και χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καλύπτοντας τις επαγγελματικές ανάγκες του λογιστικού τομέα της χώρας, στελεχώνοντας τον με υψηλού επιπέδου στελέχη. Τεκμηρίωση των αναγκών που καλύπτει το νέο πρόγραμμα Το νέο πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στο να εμπλουτίσει την προσφερόμενη γνώση σε θέματα εφαρμοσμένης λογιστικής και 5

6 χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Παράλληλα το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στην τρέχουσα Ελληνική πραγματικότητα και στο νέο μακροοικονομικό περιβάλλον που δημιούργησε η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση. Για την κατάρτισή του λήφθηκαν υπόψη τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών και ανωτάτων τεχνολογικών τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Ειδικότερα το νέο πρόγραμμα, μέσω της εισαγωγής νέων μαθημάτων και προσαρμογής ορισμένων υφιστάμενων μαθημάτων (συμπτύξεις και μετονομασίες μαθημάτων), εξυπηρετεί τις παρακάτω γνωστικές ανάγκες: Έμφαση στους κλάδους της Λογιστικής επιστήμης που ασχολούνται με την χρησιμοποίηση των λογιστικών δεδομένων για παροχή πληροφοριών και εξαγωγή συμπερασμάτων από την Διοίκηση (Διοικητική Λογιστική Managerial Accounting) και τους επενδυτές (Χρηματοοικονομική Λογιστική Financial Accounting). Ανάλυση των σύγχρονων θεωριών και συστημάτων Λογιστικής και κριτική διερεύνηση των τρόπων λογιστικής καταγραφής των λογιστικών γεγονότων, βάση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ( Ε.Γ.Λ.Σ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ( Δ.Π.Χ.Π). Ανάλυση θεμάτων λογιστικής τα οποία σχετίζονται άμεσα με την τρέχουσα Ελληνική πραγματικότητα και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η λογιστική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ). Περαιτέρω εξοικείωση με τα εργαλεία της πληροφορικής τα οποία σχετίζονται με την διάχυση των λογιστικών πληροφοριών και την επεξεργασία αυτών για άσκηση αποτελεσματικής διαχείρισης των επιχειρήσεων. Διδασκαλία οικονομετρικών τεχνικών για επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση εμπειρικής έρευνας στην Λογιστική - Χρηματοοικονομική Επιστήμη. Ενσωμάτωση των αλλαγών που υπέβαλε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στο περιεχόμενο των μαθημάτων που σχετίζονται με την φορολογία. 6

7 Επικαιροποίηση των λογιστικών λογισμικών των εργαστηρίων Λογιστικών Εφαρμογών με βάση τα προγράμματα που έχουν ευρεία χρήση στην αγορά. Ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών του τμήματος σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο με τη δημιουργία τριών νέων εργαστηρίων: α) του εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης με σκοπό τη σύνδεση της λογιστικής θεωρίας με την εφαρμοσμένη λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση. β) Του εργαστηρίου Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και γ) του εργαστηρίου Στατιστικής. Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής έχοντας αποκτήσει τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις που προσφέρει το νέο πρόγραμμα σπουδών, θα μπορούν : Να στελεχώνουν, με υψηλό επίπεδο γνώσης - πλήρως ενημερωμένης βάση των σύγχρονων εξελίξεων - οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και χρηματοοικονομικών οργανισμών. Παράλληλα να παρέχουν υψηλής ποιότητας λογιστικές, φορολογικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (όπως ορίζονται στα επαγγελματικά τους δικαιώματα), απασχολούμενοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Να προχωρούν στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Να προχωρούν στην εξέλιξή τους όσον αφορά τον βαθμό τάξεως της άδειας του Λογιστή Φοροτεχνικού ή των βαθμίδων πιστοποίησής τους ως ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. Οι αλλαγές στο νέο πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο Α εξάμηνο Το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ παραμένει ως τίτλος με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ύλης του. Το μάθημα ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ μετονομάζεται σε ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ύλης του. 7

8 Το μάθημα Κ.Β.Σ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ μετονομάζεται σε ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ύλης του. Β Εξάμηνο Το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ παραμένει ως τίτλος με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ύλης του. Το μάθημα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ καταργήθηκε. Το μάθημα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ καταργήθηκε και στη θέση του μπήκε το εργαστηριακό μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ. Το νέο μάθημα αποτελείται από το εργαστηριακό μέρος του παλαιού μαθήματος. Επίσης στο εξάμηνο αυτό μεταφέρθηκε το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Γ Εξάμηνο Το μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ μετονομάστηκε σε ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ. Ουσιαστικά τα μαθήματα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ του παλαιού ΠΠΣ συμπτύχθηκαν στο νέο μάθημα. Το μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ μετατράπηκε σε μεικτό (από καθαρά θεωρητικό) με δυο ώρες εργαστήριο. Δ Εξάμηνο Το μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μετονομάστηκε σε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ύλης του. Το μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ καταργήθηκε. Προστέθηκαν τα νέα μαθήματα ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α και το εργαστηριακό μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. 8

9 Ε Εξάμηνο Το μάθημα ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ μεταφέρθηκε από το ΣΤ εξάμηνο του παλαιού προγράμματος σπουδών. Προσφέρεται ως κατ επιλογήν υποχρεωτικό μαζί με το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. Επίσης προσφέρονται ως κατ επιλογήν υποχρεωτικά τα μαθήματα ΑΡΧΕΣ MARKETING και ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Τα εργαστηριακά μαθήματα ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι και ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι καταργήθηκαν. Προστέθηκε, το μάθημα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και το μάθημα ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ΣΤ Εξάμηνο Το μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ μετονομάστηκε σε ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ύλης του. Το μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ μετονομάστηκε σε ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ύλης του. Το μάθημα ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι μετονομάστηκε σε ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ύλης του. Το μάθημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ του παλαιού ΠΠΣ καταργήθηκε. Τα μαθήματα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ του παλαιού ΠΠΣ συμπτύχθηκαν στο μάθημα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ζ Εξάμηνο Το μάθημα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ καταργήθηκε. Προστέθηκε το νέο μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. 9

10 Συνοπτικά και αναφορικά με το παλαιό ΠΠΣ: Μαθήματα που καταργήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Μαθήματα που μετονομάστηκαν Όνομα στο παλαιό ΠΠΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.Β.Σ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όνομα στο νέο ΠΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μαθήματα που συμπτύχθηκαν Παλαιό μάθημα1 Παλαιό μάθημα2 Σύμπτυξη σε ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 10

11 Παλαιό μάθημα1 Παλαιό μάθημα2 Σύμπτυξη σε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Νέα μαθήματα του ΠΠΣ Νέα μαθήματα του ΠΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προαπαιτούμενα εξαρτώμενα μαθήματα Δίνονται από τον παρακάτω πίνακα Προαπαιτούμενο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξαρτώμενο ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 11

12 Προαπαιτούμενο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εξαρτώμενο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Απαιτούμενα μαθήματα ειδικότητας για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ Για πρακτική σε φοροτεχνικό γραφείο επιπλέον : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ 12

13 Συνοπτική αναφορά του νέου προγράμματος σπουδών Α/Α EΞΑΜΗΝΟ Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κ.Μ Θ Φ.Ε. Ε Φ.Ε. Φ.Ε Δ.Μ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΟ ΜΙΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΟ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΓΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΓΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΜΓΥ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΓΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 26 ΣΥΝΟΛΟ/ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α EΞΑΜΗΝΟ Β ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κ.Μ Θ Φ.Ε. Ε Φ.Ε. Φ.Ε Δ.Μ ΔΟ ΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΓΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΓΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΓΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΓΥ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 21 3 ΣΥΝΟΛΟ/ΕΞΑΜΗΝΟ

14 EΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ Κ.Μ Θ Φ.Ε. Ε Φ.Ε. Φ.Ε Δ.Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΓΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΓΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ- ΜΕΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 5 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΕΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α EΞΑΜΗΝΟ Δ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κ.Μ Θ Φ.Ε. Ε Φ.Ε. Φ.Ε Δ.Μ 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΜΕΥ Ο.Τ.Α 2 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΜΓΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕ ΦΟΡΩΝ 6 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΓΥ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 20 6 ΣΥΝΟΛΟ/ΕΞΑΜΗΝΟ

15 EΞΑΜΗΝΟ Ε ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ Κ.Μ Θ Φ.Ε. Ε Φ.Ε. Φ.Ε Δ.Μ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ή ΜΓΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 3 ΑΡΧΕΣ MARKETING ή ΜΕΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 4 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕ ΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 24 2 ΣΥΝΟΛΟ/ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α EΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κ.Μ Θ Φ.Ε. Ε Φ.Ε. Φ.Ε Δ.Μ 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΥ ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΞΑΜΗΝΟ

16 EΞΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ Κ.Μ Θ Φ.Ε. Ε Φ.Ε. Φ.Ε Δ.Μ 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΓΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΣ (AUDITING) 3 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α EΞΑΜΗΝΟ Η ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κ.Μ Θ Δ.Μ Ε ΔΜ Φ.Ε Δ.Μ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ/ΕΞΑΜΗΝΟ Οι κατηγορίες μαθημάτων είναι: ΔΟΝΑ: Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών ΜΓΥ: Μαθήματα Γενικής Υποδομής ΜΕΥ: Μαθήματα Ειδικής Υποδομής ΜΕ: Μαθήματα Ειδικότητας 16

17 Στατιστικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών Ο επόμενος πίνακας δίνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας θεωρίας και εργαστηρίων ανά εξάμηνο. Κατανομή ωρών Εξάμηνα Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Σύνολα ωρών Θ/Ε Θεωρία Εργαστήριο Σύνολο Μαθημάτων Ποσοστό ωρών θεωρίας 76,7 Ο επόμενος πίνακας δίνει την κατανομή του αριθμού των μαθημάτων που θα πρέπει να επιλέξει ο φοιτητής, ανά κατηγορία μαθήματος (ΔΟΝΑ. ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ) και ανά εξάμηνο. Κατηγορίες μαθημάτων Κατανομή μαθημάτων Εξάμηνα Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Σύνολο ανά κατηγορία ΔΟΝΑ ΜΓΥ ΜΕΥ ΜΕ Σύνολο Μαθημάτων Ποσοστό ΜΕΥ+ΜΕ 53,8 17

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 2012 ΑΘΗΝΑ 2011 2011, Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα